Schrijf een nieuw bericht

Pagina 1 - Berichten 1 tot 200

Marieke (Amsterdam)
op 29/03/2023 naar 23:14   

Vraag: de basisschool van mijn zoon is gebeld door de school van zijn eerste keuze. Over o.a. zijn dyslexie en zelfstandig werken. Nu is dit zelfde bij een vriendin van mij ook gebeurd ( andere basisschool en andere V.O. Betekend dit dat de V.O. Scholen al weten welke leerlingen geplaatst zijn en bellen ze na om te kijken of het wel ‘past’? Of bellen scholen al hun mogelijk toekomstige leerlingen ( die hun VO op nr 1 hebben staan) om te kijken of ze ‘passen’?
Daarnaast de vraag, mag / kan een school voor de loting nog een kind ‘afwijzen’ op dyslexie of iets anders wat mogelijk ‘zorg’ vraagt. Plus staat dus het leerling dossier voor alle 12 de gekozen scholen open?
Elisabeth (Amsterdam)
op 16/03/2023 naar 14:05   

@ID: interessante casus en vraag vanuit privacy perspectief. Ik heb deze ook even voorgelegd aan een betrokken deskundige.
Het gerechtvaardigd belang voor inzage lijkt ons dat de basisschool kan zien dat er (tijdig) aangemeld is en dat de basisschool regelmatig om hulp gevraagd wordt. Het gerechtvaardigd belang staat NIET in de kernprocedure, daar staat alleen in algemene zin dat scholen verantwoordelijk zijn voor het uitwisselen van gegevens. Het plenair bespreken in de klas van de schoolkeuze, zonder voorafgaande toetsemming vinden we op zijn minst ongepast en lijkt ons ook in strijd met de privacyregels.
ID (Amsterdam )
op 15/03/2023 naar 23:29   

Ik dacht dat het invulvan het ELK formulier digitaal en anoniem verliep. Echter vandaag vertelde onze leerkracht gewoon klassikaal wie welke school had gekozen. En alhoewel het geen geheim is; had mijn dochter het liever zelf verteld dan dat de docent aangaf hoeveel, en wie naar welke school willen….

Dus vraag bij deze; Klopt het dat de eigen basisschool ook de gegevens ontvangt-/inziet waar de leerling zijn nummer 1 keuze naar toe heeft verzonden, en wat is de reden dat zij daarvan op de hoogte gehouden worden?
Brechje (Amsterdam)
op 15/03/2023 naar 10:01   

@Franka Waarschijnlijk een uitschieter die verband houdt met de hoeveelheid voorrangsleerlingen. Dit geldt waarschijnlijk ook voor de plaatsingskans vorig jaar op de havo - havo/vwo.
Elisabeth (Amsterdam)
op 15/03/2023 naar 08:36   

@Mama FA: bij dubbeladviezen als havo/vwo kijk je in de tabel (vanaf) havo. Dubbeladviezen loten namelijk mee op het laagste van de 2 niveaus. Wel kun je bij het opgeven van scholen (waar dat mogelijk is) aangeven of je wil dat je kind op het hoogste van de 2 niveaus wordt geplaatst. Bij voldoende belangstelling kan de school dan beslissen een (extra) vwo klas aan te bieden.
Veel succes met de schoolkeuze en veel geluk in de loting! Let op: donderdag 16 maart is de deadline voor digitaal aanmelden. Zorg dus dat je uiterlijk donderdag de aanmelding ook digitaal geheel hebt afgerond!
Mama FA (Amsterdam)
op 15/03/2023 naar 04:49   

Hoe moet ik de tabellen lezen als mijn kind Havo/vwo advies heeft?
Jurgen (Amsterdam)
op 14/03/2023 naar 14:29   

Even een tip voor ouders die dit jaar in de loting zitten. Check of de telefoongegevens die geregistreerd staan bij school nog actueel zijn. ELK/OSVO gebruiken namelijk deze gegevens indien ze moeten opbellen als een kind op een school met lage voorkeur is beland. Vorig jaar ging dit bij ons mis en konden we niet van tevoren gewaarschuwd worden. En juist omdat we geen melding hadden gehad gingen we uit van een redelijk resultaat, met daardoor extra grote teleurstelling.
Elisabeth (Amsterdam)
op 12/03/2023 naar 23:08   

@Kim: dat klopt, ALASCA is geen dalton school en kent sinds de start in 2017 überhaupt geen voorrangsregels.
Kim (Amsterdam)
op 12/03/2023 naar 12:23   

Klopt het dat Dalton ondwerwijs bij Alasca geen voorkeursregeling heeft?
Elisabeth (Amsterdam)
op 11/03/2023 naar 12:48   

@Lejo: Havo de hof heeft de afgelopen jaren niet geloot en dus alle kinderen die zich hebben aangemeld (nummer 1) geplaatst en naar verwachting ook een aantal kinderen voor wie Havo de Hof slechts een reserveschool was. Dat is de reden dat deze school niet in de spreadsheet staat.
In de vastgemaakte tweet van de Twitter feed van @StichtingVSA vind je in de draad ook een lijst met álle scholen met het aantal geplaatste leerlingen in 2022, het aantal leerlingen op de reservelijst (0 betekent niet geloot) en hoogste lotnummer geplaatste leerling.
Ik kan helaas geen link plaatsen, je vindt onze Twitter ook hier op de homepage.
Elisabeth (Amsterdam)
op 11/03/2023 naar 12:44   

@Mama_van: zijinstroom op een andere school na de loting voor de brugklas is ontzettend moeilijk. Het is een ontransparante procedure bij de individuele scholen en al jaren een doorn in het oog. Door de centrale loting en het verplaatsen van de loting naar april (voor de Eindtoets, en dus voordat alle kinderen een definitief advies hebben), is de vraag naar zijinstroom sinds 2015 ook fors toegenomen. Ook de verdringing in de centrale loting speelt een rol: kinderen die bijvoorbeeld atheneum kozen maar op een categoraal gymnasium zijn geplaatst en andersom, zoeken na de eerste of tweede klas alsnog toegang tot een atheneum resp. een gymnasium. Tot slot zitten alle gewilde scholen na de loting propvol. De kans op een plek is dus het grootst bij de minder gewilde scholen.
Het enige dat ik je kan aanraden is veel contact zoeken met de school of scholen van keuze en je kind ‘aanprijzen’; meteen ook de reden dat het een oneerlijk proces is, scholen kunnen ‘cherry picken’ en de meest kansrijke leerlingen toelaten op de enkele plekken die ze misschien hebben. Zoek ook even in het Parool, Raounak Khaddari heeft over de problematiek van zijinstroom meerdere artikelen geschreven.
Elisabeth (Amsterdam)
op 11/03/2023 naar 12:35   

@Juan: we adviseren leerlingen en ouders bij de schoolkeuze allereerst te kijken naar de échte voorkeuren. De lange lijst van 12 scholen kun je nadat er eigenlijk geen sprake meer is van een wenselijke school strategisch opvullen.
Als je kind dus kiest voor Spinoza gymnasium, zou ik die gewoon op 1 zetten. Kans op inloten is er zeker want het Spinoza lyceum is voor vwo advies vooral op atheneum overschreven, veel minder op gymnasium. Veel geluk toegewenst!
Elisabeth (Amsterdam)
op 11/03/2023 naar 12:30   

@Marcel D.: donderdagmiddag 1530 uur krijgen alle leerlingen en hun ouders de uitslag van de loting via het ouderportaal. Dinsdag 4 april krijg je een persoonlijke link toegestuurd op het opgegeven e-mail adres.
Veel succes met de schoolkeuze en veel geluk met de loting!
CS (Amsterdam)
op 07/03/2023 naar 01:33   

Wellicht is het een persoonlijke kwestie maar ik ben toch benieuwd naar de mening van andere ouders en van Jan Smit. Mijn dochter kan gebruik maken van de voorrangsregeling (Montessori) echter staat een andere school duidelijk op nummer 1. Wat is wijsheid? Spelen op (bijna) safe op een school wat niet je favoriete is of aan de loting meedoen? (Favoriete school had een kans van 42% vorig jaar).
Lejo (Amsterdam)
op 06/03/2023 naar 21:44   

Have De Hof zag ik niet staan in het excell sheet. Is er bekend wat de plaatsingskans is op deze school, of is het GL?
Manja (Amsterdam )
op 06/03/2023 naar 17:15   

Dag, wat zijn de geschatte toelatingskansen voor MLA2 met VWO advies? Ik zie deze niet terug in het overzicht. Dank voor de reactie
Mama_van (Amsterdam )
op 06/03/2023 naar 11:04   

Hi all,
Is het iemand ooit gelukt om vóór de zomervakantie een plekje te bemachtigen op een school (naar keuze, dus niet ramdom geplaatst door huidige school) als zij-instromer?
Van de reacties die ik tot nu toe ontvang om in te stromen in 3 VWO worden we niet echt blij van :(
Franka (Amsterdam)
op 28/02/2023 naar 21:10   

Wat verwacht u mbt de populariteit van het VWO van het Geert Groote College? Jarenlang had het GGCA VWO Geen Loting (GL) en vorig jaar voor het eerst 79%
Is dit een uitschieter of een trend?
Alvast veel dank.
Juan (Amsterdam)
op 28/02/2023 naar 17:46   

Mijn dochter wil graag solliciteren naar een plek voor gymnasium op het Spinoza Lyceum. Helaas past ze niet binnen de voorkeurseisen van de school, aangezien ze tot nu toe geen Dalton-opleiding heeft gevolgd. We zijn een beetje onzeker over wat de gevolgen kunnen zijn als we Spinoza op positie 1 zetten, aangezien haar kansen erg klein zijn? Begrijp ik het goed dat ze rechtstreeks naar de plaatsingsgarantie gaat? of bestaat het risico dat ze zonder school komt te zitten?
Heel erg bedankt voor je advies! Alle ideeën zijn welkom!
Marcel D (Amsterdam)
op 25/02/2023 naar 09:07   

Op de spreadsheet van Jan Smit mis ik in het tabblad 'VWO' het ir Lely-lyceum. Daar vond loting plaats. Dat leid ik af uit het sheet mbt hoogste lotingnummers: stichtingvsa.nl/pdf/Tabel%205,%202022.pdf. Waarom staat deze school niet vermeld?
Franka (Amsterdam)
op 21/02/2023 naar 14:57   

Beste Jan Smit,

1. Ik heb naar aanleiding van uw uitstekende filmpjes een aantal vragen:
Als ik het goed begrepen heb, komt er in 2023 geen capaciteitsuitbreiding op de categorale gymnasia, in tegenstelling tot 2022 (extra klas Cygnus)
Betekent dit dat de druk op de categorale gymnasia toeneemt en de kans op plaatsing omlaag gaat?

2. Is de capaciteits uitbreiding van het Gerrit vd Veen al bekend?

3. Ik begrijp dat Alaska gaat uitbreiden. Zou dit kunnen betekenen dat de plaatsingskans omhoog gaat? Of denkt u dat de capaciteitsuitbreiding gelijke tred met de toename van popularitiet gaat maken? (Zelfde vraag voor MLA-2)
Bas (Amsterdam)
op 21/02/2023 naar 08:32   

Ik zie nergens de gegevens van Montessori Oostpoort in de statistieken. Waarom is dat?
Anne (Amsterdam)
op 20/02/2023 naar 19:58   

Marcel D: het lotnummer krijg op hetzelfde moment te zien als de uitslag, je krijgt je lotnummer niet eerder te horen. Dus op de dag van bekendmaking krijg je het volgende te zien: X is geplaatst op school Y en heeft lotnummer @#£&.
Marcel D (Amsterdam)
op 20/02/2023 naar 01:39   

Ik vind niet in de kernprocedure terug op welk moment het lotnummer bekend wordt aan de ouders. Waar staat dit deel van de procedure beschreven? Wanneer wordt het lotnummer bekend gemaakt aan de ouders/verzorgers?
Eline (Amsterdam )
op 11/02/2023 naar 00:00   

Ik vergat Alasca 50% toe te voegen aan onderstaande lijstje.
Dank!
Eline (Amsterdam )
op 10/02/2023 naar 23:44   

@allemaal, kunnen jullie je mening geven of jullie denken dat hier scholen bij zitten die wellicht minder goed voorspelbaar zullen blijken wat betreft populariteit en daarmee toelatingskans (zoals op de excel sheet van Jan)? Er kunnen uiteenlopende redenen aangedragen worden hiervoor zoals hoe een school in de media uitgelicht is, nieuw bestuur, renovatie, etc! Ik ben erg benieuwd naar jullie reacties.
Onze lijst komt tot 56% en de opvulscholen zijn de volgende (waarbij de scholen met * enigszins gewenst zijn):
SNL vwo 42%
Spinoza20first* vwo 68%
Hyperion vwo 63%
Vinse school 50%
MLA vwo 51%
SNL tto* 77%
Spinoza gymnasium 75%
4e gymnasium 78%
Cygnus gymnasium* 95%
Jan Smit (A'dam)
op 06/02/2023 naar 22:15   

Hi Eline,
1) Zowel bij Alasca en Vinse zijn het toch gestage trends. Alasca wordt duidelijk steeds populairder sinds het rond 2020 niet meer Cartesius 2 werd genoemd en naar huidige locatie is verhuist. Vinse heeft al sinds 2019 een reservelijst voor VWO. "GL" (Geen Loting) was dus onjuist in het spreadsheet. Ik heb dit nu aangepast. Dank
2) In de grafiek in mijn filmpje "VO-loting Amsterdam - Wat is de staartverbetering?" vanaf 2:11 zijn de voorrangsscholen de 2 negatieve outliers. Regression to the mean lijkt me dan een goede aanname om de natuurlijke toelatingskans in te schatten. Ik verwacht overigens niet dat ouders zich snel zullen neerleggen bij het abrupt verdwijnen van de voorrangsregeling. De petitie daarvoor is al 1600x getekend.
3) Sinds je je keuzelijst online moet invullen kun je niet meer of minder dan 12 scholen kiezen. Je kunt wel beide profielen kiezen van een school en zo tot meer dan 12 keuzes komen (max 24 dus). Zo ook in het voorbeeld met 13 keuzes in mijn filmpje van dit jaar vanaf 0:12. Plaatsingsgarantie is van toepassing als op geen van je, max 24, keuzes meer plaats is.
4) Denk dat veel mensen het interessant zullen vinden om een concreet voorbeeld te bespreken.
Mooi dat je er al zo in bent gedoken!
Eline (Amsterdam)
op 06/02/2023 naar 17:41   

Ten eerste dank aan het VSO voor het goede werk dat verricht wordt! Ik heb een vraag aan Jan mbt de toelatingskansen excelsheet die ook in de video's getoond wordt.
Momenteel zit ons kind nog in groep 7 maar ik probeer het systeem alvast te snappen. Wij hebben nav open dagen een ideale top 4 samengesteld, helaas allemaal populaire scholen. De overige scholen zullen we strategisch op de lijst inzetten. Ik heb 4 vragen:
1.Kijkend naar de VWO sheet 2022, willen we oa Alasca en de Vinse school als opvulling gebruiken omdat deze een toelatingskans hebben van 50% en wij op plek 4 het Barlaeus hebben staan met toelatingskans 56%. Maar ik twijfel omdat beide 'opvulscholen' in 2020 nog heel hoge toelatingskans hadden (resp 93% en GL). Lees ik de sheet zo goed? Het lijkt mij zo'n groot verschil van GL naar 50%.
2.Metis technasium staat op toelatingskans 0% omdat buiten voorrang geen kans bestaat hierop ingeloot te worden. In het jaar dat wij de lijst moeten invullen, is de voorrangsregel gelukkig afgeschaft. Wat kunnen we obv de cijfers die we nu tot onze beschikking hebben, zeggen over de toelatingskans? Is daar een getal aan te koppelen?
3.Bij een lijst van 14 scholen, vanaf welk keuzenummer geldt dat er kans gemaakt wordt op de overgebleven plekken na plaatsingsgarantie?
4.Ik zou onze voorlopige lijst van 14 graag willen voorleggen ter controle. Mag dat hier op het forum? Ik denk de percentages ahv de video wel goed te hebben berekend maar ik kijk graag ook naar een stukje verleden indien een school niet een stabiel beeld geeft (en dan heb ik al gekeken naar capaciteitverandering). Ik hoop zoveel mogelijk de scholen te identificeren met het 'gevaar' dat deze school op 0% kans uitkomt obv de excel terwijl uiteindelijk een groot verschil in % blijkt. Natuurlijk heeft niemand een glazen bol.
Mama_van (Amsterdam )
op 04/02/2023 naar 17:03   

@Jeroen, dank je wel voor de reactie. Dus mocht de nieuwe school in de zomervakantie pas laten weten dat er plek is, kunnen we haar alsnog uitschrijven op huidige school? Ondanks dat ze waarschijnlijk al dicht zijn i.v.m. Zomervakantie?

Btw, is de afschaffing van de voorrangsregels voor Montessori en Dalton alleen voor de brugklassen of ook voor zij-instromers?
Jeroen (Amsterdam)
op 02/02/2023 naar 11:12   

@mama_van De huidige school mag een leerplichtig kind niet uitschrijven voordat het door een andere school is geaccepteerd. Als er door de ouders geen andere school gevonden wordt, blijft de inschrijving op de huidige school gehandhaafd.

Als de plek op de huidige school niet passend is (dat is iets anders dan de school of klas niet "leuk" vinden, of geen Latijn willen doen), is de huidige school (schoolbestuur) verplicht elders een plek te vinden. Ze houden zorgplicht tot een andere school het leerplichtige kind heeft overgenomen.
Mama_van (Amsterdam )
op 01/02/2023 naar 18:07   

Ik was toch nog benieuwd, zijn er hier ouders die ervaring hebben met het zij-instroom proces?
Ik heb intussen al een aantal scholen gemaild en de terugkoppeling die ik krijg zijn bijna allemaal hetzelfde; laatste week voor de zomervakantie of in de eerste week van de zomervakantie kan ik een antwoord verwachten.
Wat ik dan niet snap, stel je krijgt in de eerste week van zomervakantie antwoord dat er geen plek is, wat dan? Er is geen mogelijkheid meer om scholen te contacteren in de zomervakantie lijkt mij. Huidige school zal toch ook voor de zomervakantie willen weten of leerling gaat blijven of niet.
Mama_van (Amsterdam )
op 20/01/2023 naar 23:30   

Bedankt voor de reacties.
Wel heel jammer, ik had gehoopt dat het een serieus plan was die gerealiseerd worden. Mijn dochter zit nu in het 2de van een categorale gymnasium en heeft besloten om geen gymnasium meer te willen doen vanaf volgend schooljaar. Nu hard op zoek voor een plek op een school die beter bij haar past :(
Elisabeth (Amsterdamse)
op 18/01/2023 naar 23:04   

@mama-van: de vraag naar aantrekkelijk vwo-onderwijs overstijgt al jaren het aanbod. Door de centrale loting, waar 12 vwo-scholen moeten worden opgegeven, komen uitgelote leerlingen die het liefste naar een lyceum wilden, terecht op categorale gymnasia (waar ze leerlingen verdringen die juist bewust kiezen voor gymnasiaal onderwijs). Omdat schoolwissels na de brugklas in Amsterdam goeddeels onmogelijk zijn, zitten deze leerlingen ‘vast’ op een gymnasium terwijl ze helemaal geen Grieks of Latijn eindexamen willen doen. Om die reden hebben de afgelopen jaren verschillende leerlingen en hun ouders van zich laten horen, bijvoorbeeld met het verzoek de mogelijkheid te bieden voor atheneum op een categoraal gymnasium, of in ieder geval de mogelijkheid om geen eindexamen te moeten doen in klassieke talen.
Dit is één van de bizarre neveneffecten van de mismatch tussen vraag en aanbod en de unieke wijze van loten in Amsterdam,
Anne (Amsterdam)
op 17/01/2023 naar 16:41   

@mama-van: de categorale gymnasia in Amsterdam zijn volgens mij helemaal niet van plan om ook athenuem aan te bieden.
Mama_van (Amsterdam )
op 14/01/2023 naar 10:48   

Hallo,
Ik kan me herinneren dat ik ergens las over het aanbieden van atheneum op categorale gymnasia. Weet iemand toevallig of dit een daadwerkelijke plan is wat gerealiseerd wordt?
Jeroen (Amsterdam)
op 03/12/2022 naar 16:53   

@Leah/H

Scholen die elke leerling die zich inschreef hebben kunnen plaatsen, ontbreken op de lijst. De namen die er wél op staan, zijn die van de wat in de volksmond "populaire scholen" heten.

Dat er kinderen zijn met een slechter lotnummer dan dat van jouw kind, en toch geplaatst, zou misschien kunnen komen door plaatsingsgarantie of staartverbetering. Kinderen die oorspronkelijk uitgeloot werden of op plek 10-11-12 terecht kwamen, zijn als eerste aan de beurt voor de extra geplaatste "stoelen" op hun favoriete school. Op de gepubliceerde lijst lijkt het dan net alsof je met een slecht lotnummer toch werd ingeloot.
H (Amsterdam)
op 29/11/2022 naar 21:56   

Ik zie wel dat ik scheef gekeken heb qua lotnummer bij MLA. Ik had MLA gymnasium-vwo en MLA vwo door elkaar gehaald. Dus dan kan het wel kloppen dat het MLA al vol was toen mijn zoon's lijst afgehandeld werd.
Leah (Amsterdam)
op 26/11/2022 naar 10:41   

Ik voeg mij bij de vorige schrijver met het verzoek tot meer duiding over de lijst - het ontbreken van scholen etc
H (Amsterdam)
op 21/11/2022 naar 00:29   

Beste VSA,

Dank jullie wel voor het delen van de overzichten. Maar weten jullie of deze met meer context te downloaden valt?
Want de lijst lijkt mij incompleet qua scholen. Daarnaast is het hoogste geplaatste lotnummer 7740 (MLA) terwijl het hoogste lotnummer 203 hoger is. Het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat dit allemaal voorrangs-loten waren. Dus waar zijn die op de lijst gebleven.
Verder is het hoogste lotnummer bij MLA, hoger dan mijn zoon''s lotnummer maar die is daar niet geplaatst (was vol volgens log). Als deze lijst idd voor ophoging is, lijkt me dat vreemd. Verder stond hij bij MLA op de reservelijst op plek 52 en volgens dit overzicht was de reservelijst maar 11 lang. Dus waarschijnlijk lees ik het verkeerd en ben ik benieuwd of er meer info beschikbaar is.

Dank jullie voor al jullie inspanning en goede werk!
Elisabeth (Amsterdam)
op 17/11/2022 naar 14:31   

In onze Twitter feed is een overzicht van hoogste lotnummer geplaatste leerlingen per school, advies en profielklas te vinden. Dit zegt iets over de kans op inloten.
In de draad ook historische gegevens t/m 2020 (deze gegeven zijn in 2021 niet gepubliceerd)
Elisabeth (Amsterdam)
op 30/09/2022 naar 18:48   

De beschrijvende analyse van de centrale loting 2022 is (eindelijk) gepubliceerd, met alle uitkomsten per school en per schooladvies. Zie de link in de Twitterfeed of kijk op de website van OSVO Amsterdam.
Elisabeth (Amsterdam)
op 13/07/2022 naar 18:38   

@Sandra: de beschrijvende analyse van dit jaar wordt eerst besproken in de ALV van OSVO in september en daarna pas gepubliceerd…. Helaas nog even wachten dus. Kwalijk, want voor ouders van uitgelote kinderen staan in het rapport belangrijke gegevens die ze dus niet kunnen gebruiken in bijvoorbeeld bezwaar.
Sandra (Amsterdam)
op 13/07/2022 naar 17:09   

Beste @Elisabeth, Ik kan de beschrijvende analyse (loting & Matching) van dit jaar niet vinden. Wordt dit niet meer gepubliceerd?
Elisabeth (Amsterdam)
op 11/07/2022 naar 11:54   

@Sandra: zijinstroom na de brugklas is ontzettend moeilijk in Amsterdam, eigenlijk goeddeels onmogelijk. Veel ouders zitten tot eind deze week, als de zomervakantie begint, in grote spanning. Ik raad je aan om contact op te nemen met OCO Amsterdam via telefoonnummer 020 3306320 voor advies. Check ook het Parool, recentelijk zijn er artikelen verschenen in deze krant over de onmogelijkheid van zijinstroom en de niet transparante werkwijze bij toelating.
Sandra (Amsterdam)
op 10/07/2022 naar 07:58   

Beste allen,
Wij zijn verhuisd naar Monnickendam en proberen al maanden een plek te vinden voor 4VWO voor volgend schooljaar.
Maar wij krijgen alleen maar afwijzingen.
Hebben julie nog tips?
Vader (Amsterdam)
op 15/06/2022 naar 08:03   

@ Moeder, helaas hebben wij ook hetzelfde gevoel, eenmaal geloot ...........
Voor de volledigheid, onze zoon zit niet op een "slechte" school (in zover die bestaan). Hij mist gelijkgestemden en de extra uitdaging. In een brede brugklas is er onevenredig veel tijd voor de andere niveaus. Uit idealisme heb ik alle begrip voor deze aanpak. Echter, deze aanpak heeft ook nadelen merken wij.
Terugkomend op de zij-instroom. Scholen willen geen zicht geven in de lengte van de wachtlijsten en aan welke voorwaarden er voldaan moet worden. Volstaan wordt met een verwijzing naar de procedure voor zij-instroom.
Moeder (Amsterdam )
op 14/06/2022 naar 18:20   

Herkenbaar wij proberen onze dochter in te laten stromen in 3vwo
Prachtige cijferlijst lovend stukje van de huidige mentor maar nergens is plaats
Blijkbaar geldt slecht geloot voor de hele middelbare school tijd
Vader (Amsterdam)
op 14/06/2022 naar 15:44   

@ F Wij zijn thans ook de mogelijkheden aan het bekijken voor zij-instroom van onze zoon op het Vwo. Opvallend is dat diverse scholen niet transparant en duidelijk zijn over de mogelijkheden en regels/voorwaarden. Komt erop neer dat onze zoon zich moet aanmelden en dan hoor je wel.
Onze zoon zit in een brede onderbouw en mist met zijn Vwo voldoende uitdaging.
F (Amsterdam )
op 14/06/2022 naar 10:42   

Zijn er nog ouders actief die tegen problemen aanlopen bij het aanmelden voor zij-instroom in het tweede jaar (VWO)?
Elisabeth (Amsterdam)
op 08/06/2022 naar 19:45   

Beste ouders, in onze Twitter feed (zie rechts op de homepage) en op onze LinkedIn pagina is de VSA update van 8 juni 2022 te vinden, o.a. over de groeiende mismatch, verdringing op het gymnasium (de enquête gymnasium/ atheneum) en het proces van verbeteringen van het onderwijsaanbod waar de OSVO bestuurders mee bezig zijn.

Reacties zijn welkom!
Mark (Amsterdam)
op 29/04/2022 naar 10:48   

@Elisabeth: Dank!
Elisabeth (Amsterdam)
op 29/04/2022 naar 09:06   

@Mark: bedoel je de lijst met scholen die nu nog plek hebben? Die is inderdaad lastig te vinden.
Ga naar KeuzegidsAmsterdam.nl en dan naar stap 4: Plaatsing. Daar vind je onder de veelgestelde vragen onder Ik ben niet geplaatst of niet tevreden met mijn plaatsing. Wat nu? per advies de links naar de scholen waar nu nog plek is.
Bedoel je de reservelijsten/ wachtlijsten per school, dan moet ik je teleurstellen want die zijn niet openbaar. In juni volgt het rapport over de loting en daarin staan wel het aantal leerlingen op de wachtlijst per school. Helaas wel zonder onderscheid van leerlingen die zich bij deze school hebben aangemeld en leerlingen voor wie dit een reserveschool was. Dit omdat alleen in Amsterdam de loting uitsluitend op lotnummer is en niet op aanmelding. Maw: aangemelde leerlingen worden verdrongen door ‘reserveleerlingen’ als die een beter lotnummer hebben.
Mark (Amsterdam)
op 29/04/2022 naar 05:33   

Heeft iemand een link van de reservelijst van dit jaar?
alvast dank
Jael Sanchez (Amsterdam )
op 19/04/2022 naar 12:38   

@Elisabeth, bedankt voor je bericht en het meedenken! Helaas is het echter niet helemaal het geval, want mijn zoon heeft ook Havo advies en we hadden dus ook een lijst van 12 scholen moeten inleveren. :( (Sweelinck heeft ook havo).
Ik heb me btw ook al aangesloten aan deze groep :)
Jur (Amsterdam)
op 19/04/2022 naar 10:48   

Een vraag aan VSA.
Navraag bij ELK leerde mij dat de reservelijsten worden opgebouwd op basis van de lotnummers in omgekeerde volgorde, waarbij ook de lotnummers met een verbeterde positie na de staartverbetering voorrang krijgen boven de lotnummers zonder verbeterde positie. Zo kan het in theorie dat een kind na de staartverbetering 1 van de 33 is met een school van de 11e (laagste) keuze, maar toch 35e staat op de wachtlijst van de school van de 1e keuze. Deze kinderen hebben dus drie keer pech. (Bij loting, staartverbetering en bij wachtlijst)
Er is na de staartverbetering een verschil tussen het lotnummer en het lot van een kind.
Is dit iets wat al is besproken met OSVO?
Dominique (Amsterdam)
op 19/04/2022 naar 10:42   

@Eva
Het mailadres staat onderaan de pagina: stichtingvsa@gmail.com
Elisabeth (Amsterdam)
op 14/04/2022 naar 13:30   

@Jael: je zoon is op plek 5 van de lijst van 6 scholen gekomen; dat is vergelijkbaar met op plek 10 of 11 komen voor kinderen met havo en vwo advies. Ik wil je in ieder geval adviseren om bij ELK het log op te vragen van de loting van je zoon. Dan krijg je inzicht of geprobeerd is om met de zgn. staartverbetering je zoon op een hogere voorkeur te krijgen. Bezwaar maken is een noodzakelijke eerste stap. Zonder bezwaar is er geen grond voor verbetering en het is je enige kans om het verdriet een de teleurstelling over te brengen bij de verantwoordelijke bestuurders. Heel veel sterkte en je kunt je nog bij de groep ouders van gedupeerde kinderen van dit jaar aansluiten, mocht je dat nog niet gedaan hebben,
Elisabeth (Amsterdam)
op 14/04/2022 naar 13:25   

@Erik: helaas is zij instroom na de brugklas een jaarlijks terugkerend probleem waar veel kinderen en ouders op stuiten. Enerzijds de kinderen die na de brugklas alsnog naar een school van voorkeur willen en anderzijds kinderen die moeten ‘afstromen’ (om dat akelige jargon te gebruiken) omdat zittenblijven veelal niet is toegestaan in de eerste klas. Het is niet transparant en moeizaam proces met veel onzekerheden. Wat je kunt doen is contact opnemen met OCO Amsterdam en vragen wat je rechten zijn. Check ook een artikel in juni 2018 in het Parool over zittenblijven en zij instroom.
Het Cygnus gymnasium valt overigens onder het schoolbestuur ZAAM en belooft ZAAM een soepele overstap naar een andere school onder het bestuur. Zie ZAAM.nl onder wisselen van school. De keuze is dan wel beperkt tot de scholen onder ZAAM bestuur.
In iedere geval veel sterkte en hopelijk vindt je zoon een beter passende school.
Jael Sanchez (Amsterdam )
op 14/04/2022 naar 11:05   

Beste ouders, ik wil iedereen bedanken voor het delen van hun ervaring in deze vreselijke situatie. Het is een troost te weten dat wij niet de enigen zijn en er niet alleen voor staan. Mijn zoon is met lotnummer 5135 terecht gekomen op zijn 5e keuze: Het Sweelinck college.
Ik kan me er gewoon niet bij neerleggen omdat ik vrees dat het consequenties zal hebben op mijn zoon z´n welzijn en prestaties zoals Erik uit eigen ervaring meemaakt met zijn kind (ik hoop echt dat jullie een beter plekje voor hem kunnen vinden!)
Al onze kinderen horen met plezier en exitement naar hun nieuwe school te gaan.
Voor wat het waard is zal ik een bezwaar indienen en verzoeken zijn schoolkeuze te herzien.
Met hartelijke groeten en heel veel succes iedereen, Jael
Erik (Amsterdam)
op 14/04/2022 naar 10:41   

Onze zoon is vorig jaar geplaatst op het Cygnus, zijn 6e keuze. Alhoewel hij het qua prestaties best goed doet, vind hij de school verschrikkelijk. Cygnus staat bekend als een hele goed school, maar haalt bij onze zoon niet naar boven wat wel in hem zit. De laatste maanden hebben wij hem hierdoor van een vrolijke jongen naar een depressief kind zien afglijden en we zijn alles op alles aan het zetten om een geschikte plek voor hem te vinden.

De scholen waarvan we denken dat ze aansluiten hebben allemaal wachtlijsten en een aantal geeft nu al aan dat er geen plek is om volgend jaar in klas 2 in te stromen. We zitten met onze handen in het haar en maken ons grote zorgen over zijn welzijn. We hebben geen idee waar we ons met deze zorgen moeten melden en of er instanties zijn die ons kunnen helpen hem naar een school te laten gaan die matched. Heeft iemand een idee wat we kunnen doen?
Fransje (Amsterdam)
op 12/04/2022 naar 14:39   

@Saskia waar is je dochter nu geplaatst ipv Berlage TTO?
Mijn dochter haar laatste keus was Berlage en is daar geplaatst en die is ook heel verdrietig! Wat een rot systeem! :(
Eva (Amsterdam)
op 12/04/2022 naar 11:41   

Beste Dominique,

Eerder heb ik jullie bericht mbt mijn dochter (zie hieronder). Helaas blijkt ze ingeloot te zijn op de eerste (foute keuze).

" We komen er net achter dat we MLA#2 pilot op 1 hebben gezet in plaats van MLA. Toen we de lijst op onze telefoon invulden was niet te zien dat er achter montessori lyceum amsterdam 'MLA#2 pilot' stond. We waren dus in de veronderstelling dat we voor montesorri lyceum amsterdam op hadden gegeven. Gister de link naar het portal ontvangen en daar zien we dat we dus de verkeerde school op 1 hebben staan. ELK gebeld maar die zeggen dat er nu niks meer aan te doen is omdat het systeem gesloten is".

Je gaf in een eerder antwoord aan dat wanneer ze daadwerkelijk ingeloot zou worden ik even een mailtje zou moeten sturen. Ik kan op deze site echter geen email-adres vinden. Kun je aangeven waar ik naartoe zou kunnen mailen?

Alvast dank!
Elisabeth (Amsterdam)
op 12/04/2022 naar 07:14   

@Pascal: de PowerPoint van afgelopen zaterdag is naar de besloten mailinglijst van ouders van de door de loting gedupeerde kinderen gestuurd. Check svp ook even je spamfolder, wellicht vind je alle mails van de mailinglijst daar.
Pascal den Hartog (Amsterdam)
op 11/04/2022 naar 23:02   

Ik heb de presentatie van afgelopen zaterdag nog niet ontvangen, klopt dit?
Saskia (Amsterdam)
op 11/04/2022 naar 09:48   

Mijn dochter heeft de laatste keuze gekregen. Ze wil graag tto op Berlage, maar deze droom kan voor haar niet doorgaan. Terwijl er zoveel kinderen tto in de maag is gesplitst met dit lotingssysteem die dat helemaal niet willen.....
Elisabeth (Amsterdam)
op 09/04/2022 naar 23:14   

@Kwini: als je je aangemeld hebt via de link, dan ontvang je morgen een e-mail met informatie wat we besproken hebben vanmorgen.
Lisa73 (Amsterdam)
op 09/04/2022 naar 22:06   

Anneloes: er zijn zeker 12 VWO scholen in Amsterdam, maar die liggen niet allemaal binnen fietsafstand, en je kind moet ze ook nog allemaal leuk vinden voordat je ze op de lijst kunt plaatsen. Zo wilde mijn dochter geen TTO, geen afwijkend/vernieuwend onderwijssysteem (ze wil gewoon vakken en cijfers), en spraken haar bij 4 VWO scholen die ze bezocht heeft de sfeer, leerlingen die er rondliepen en/of de schoolomgeving niet aan. Uiteindelijk bleven er 5 VWO scholen over waar ze wel naar toe zou willen, die zijn in haar top 5 geplaatst, en we hebben de lijst verder deels moeten vullen met gymnasia omdat ze een aantal andere VWO scholen echt niet wilde. Dit dus ondanks het feit dat ze geen gymnasium wilde doen. Het uiteindelijke euvel is dat je niet van kinderen kunt verwachten dat ze 12 scholen leuk vinden. Ze hebben meestal 1 hele duidelijke voorkeur en hooguit 2 scholen die ze daarnaast ook wel ok vinden.
Kwini (Amsterdam)
op 09/04/2022 naar 21:57   

Jammer genoeg wist ik te laat van deze groep en heb ik me dus net pas aangemeld. Maar wij zijn ook heel erg teleurgesteld in het systeem. Onze dochter is geplaatst op de laatste school van haar lijst. Mijn dochter heeft bewust gekozen voor scholen met een kunst-cultuurprofiel. Hiervoor heeft ze al heel veel moeten doen, want voor het IVKO moest ze al een portfolio samenstellen en presenteren en tot haar vreugde werd haar portfolio goedgekeurd zodat ze zich mocht inschrijven. Samen hebben we zorgvuldig een lijst samengesteld waarbij we vooral een keuze hebben gemaakt voor kunst-cultuurscholen, waarbij IVKO op 1. Voor de laatste school op haar lijst wisten we niet wat we moesten kiezen en hebben we dus zomaar iets ingevuld, want de kans om op de school van je laatste keuze geplaatst te worden was zeer klein werd ons verteld. Maar niet helemaal uitgesloten blijkt. Ze is nu op een school geplaatst (CSB) wat geen kunst-cultuurschool is. Voor haar 1ste keuze staat ze op de reservelijst op een 27ste plaats! De overige scholen op haar lijst hebben allemaal een plek van 49 of hoger! Hoe is het toch mogelijk dat ze zo laag op de school van haar keuzes is geplaatst?
Marja (Amsterdam)
op 09/04/2022 naar 18:57   

Het Vechtstede in Weesp zit al vol, de inschrijving is al gesloten.
Elisabeth (Amsterdam)
op 09/04/2022 naar 14:54   

Je kunt ook nog kijken naar scholen buiten Amsterdam, afhankelijk waar je woont. Bijv. Weesp (is Amsterdam maar het Vechtstede college zit niet in de Amsterdamse loting) of Amstelveen.
Elisabeth (Amsterdam)
op 09/04/2022 naar 14:49   

@H.: we hebben vanmorgen nog de laatste batch ouders de e-mail met de locatie gestuurd, wellicht hebben we je net gemist? Maar wees gerust, als je je aangemeld hebt, dan zullen we je sowieso nog een e-mail sturen met de samenvatting van de informatiebijeenkomst.
Vera (Amsterdam )
op 09/04/2022 naar 12:13   

@sandra dank voor je input. We kijken ernaar.
Vera (Amsterdam )
op 09/04/2022 naar 12:08   

@Anneloes wij zouden heel blij geweest zijn met een plaats in onze top 5. Dat vind ik al heel flexibel. De rest van onze lijst was strategisch (zie de behulpzamen filmpjes Jan Smit) om in aanmerking te komen voor staartverbetering.
In andere grote steden krijgt 95% van de kinderen haar eerste keuze. Het kan dus wel. In Amsterdam 75%! Dat is dan toch gewoon slecht beleid?!
Sandra (Amsterdam)
op 09/04/2022 naar 12:00   

@Vera, nog even ter info. Mijn zoon zit hier op school, jaar 1 (plus). Ben tot nu toe hartstikke tevreden! Aangezien deze school niet zo populair lijkt, heeft hij wel de luxe dat hij in een klas zit met 22 leerlingen. Andere info, achtergrond van leerlingen is heel divers, echt Amsterdams dus! Maar maakt eigenlijk niks uit, want het gaat om leerlingen die meer uitdaging willen, dus gelijkgestemd zijn.
Sandra (Amsterdam)
op 09/04/2022 naar 11:29   

@Vera, zouden jullie dan niet kunnen kijken naar Pieter Nieuwland VWO plus? Ik zag dat zij nog plek hebben voor de 2e ronde. Dat is namelijk meer bèta gericht. In deze klas heb je vwo leerlingen die meer willen leren en daarin ook de vrijheid krijgen tijdens bepaalde uren bovenop het standaard vakkenpakket. Uiteraard hangt het ook verder af van de reisafstand.
H. (Amsterdam)
op 09/04/2022 naar 10:04   

Goedemorgen. Waar vindt de bijeenkomst plaats? Ik heb me aangemeld maar geen gehoor gekregen.
Mijn kind heeft lotnummer 7250. Ingeloot op school nr 12. De zgn opvul-school. Not so happy with all this : /
Elisabeth (Amsterdam)
op 09/04/2022 naar 08:18   

@Anneloes: de ouders kennen hun kind het beste, wij kunnen met z’n allen niet van een afstand speculeren wat de afwegingen zijn bij de schoolkeuze. Wel weten we dat hun kinderen de onfortuinlijken zijn die door een slecht lotnummer niet naar een school van hun voorkeur kunnen. Dat is het enige wat we weten.
Overigens: het ir. Lelylyceum zit vol, circa 40 kinderen die daar graag naartoe wilden zijn daar uitgeloot. Een flink aantal van hen zijn verdrongen door kinderen voor wie het Lely een reserveschool was. Ook het Caland (met 1 l :-) heeft niet te klagen over belangstelling.
Anneloes (Amsterdam)
op 09/04/2022 naar 08:06   

Vera, jouw kind heeft er niets aan als jij bij voorbaat de school al afkeurt. Grote kans namelijk dat hij daar toch terechtkomt. En ja dan zal deze vraag ook wel vreselijk zijn: waarom heb je die school op de lijst gezet als je vindt dat je kind er zo niet past? Had je bijvoorbeeld Calland Technasium op de lijst gezet? Lely Lyceum Technasium?

Dat lees ik hier steeds: bijvoorbeeld mijn kind wil helemaal niet naar een gymnasium. Ik begrijp het misschien gewoon niet? Er zijn echt 12 vwo's te vinden. Veel scholen wordt 'overgeslagen' omdat deze scholen niet 'goed' zouden zijn. Maar we weten met z'n allen heel goed welke reden hier achter zit.
Corrie (Amsterdam)
op 09/04/2022 naar 07:49   

Kan iemand me uitleggen hoe die staart verbetering nu werkt? Is het op basis van lotnummer of op basis van school op de lijst. Mijn zoon (lotnr 6230) is op plek 10 beland en hoort daarmee tot de 50 slechtslotende kinderen, maar plek op de wachtlijst op school nr 1 is 16.
Is het niet logischer om dat te doen op plek van de school i.p.v. lotnr?
Jan S. (A'dam)
op 08/04/2022 naar 20:13   

@H & M, vind het toch onduidelijk of staartverbetering is uitgevoerd. Morgen even overleggen?
M (A )
op 08/04/2022 naar 17:51   

Beste Jan S., dank voor je reactie. Mijn zoon is op zijn 10 plek ingeloot en alle scholen daarvoor zijn ‘uniek’. Ik neem morgen de log ook mee naar de bijeenkomst, misschien kan iemand even met me meekijken?
Vera (Amsterdam)
op 08/04/2022 naar 16:20   

Zo menselijk om elkaar te willen opvrolijken met ‘het komt goed’… ik neem aan dat jullie dat vandaag allemaal te horen krijgen. en ook zo leerzaam om weer eens te voelen hoe opstandig dat maakt.
Hoe waar ook. Too soon.
Elisabeth (Amsterdam)
op 08/04/2022 naar 16:16   

@R.Bontekoe en andere ouders: de bijeenkomst start morgen om 1030 uur, inloop vanaf 1015 uur. Ouders die zich aangemeld hebben, ontvangen vanavond een e-mail met de exacter locatie.
Uiteraard houden we de aanmeldingen in de gaten en nemen we ouders die zich na vanavond aanmelden ook nog op in de groep, we mailen hen morgenochtend.
Vera (Amsterdam )
op 08/04/2022 naar 16:13   

Oh @Lisa73 dat is inderdaad wel heel zuur..!!!
Vera (Amsterdam )
op 08/04/2022 naar 16:10   

@Edwin: zo’n ruil ronde lijkt me super! De tweede lotingsronde, daar word ik niet vrolijk van. Eerst je plaats opgeven en dan een kat in de zak kopen. Maar ruilen: dat is interessant! Of zelfs een soort poule maken waar je hypothetisch je toegewezen school in gooit en kunt zien wat er voor aanbod is…
Edwin (Amsterdam)
op 08/04/2022 naar 15:43   

zou het niet een idee zijn als het ELK een extra ronde zou ondersteunen waarin je toegewezen plaatsen kan ruilen?

bijv: aangewezen plek havo/vwo op school x aanbieden, te ruilen tegen havo/vwo op school a, b of c

dat zou prima via een online omgeving te ondersteunen zijn, volledig anoniem (om verkoop van plaatsen te voorkomen).
Ik denk dat je daarmee nog een hoop kids iets blijer kan maken
R. Bontekoe (Amsterdam)
op 08/04/2022 naar 15:27   

Is er al bekend waar en hoe laat morgen de bijeenkomst is?
Lisa73 (Amsterdam)
op 08/04/2022 naar 15:10   

@Vera: Dat klinkt als mijn dochters eerste keuze. Zij is daar met haar lotnummer in de 6900 uitgeloot. In plaats daarvan geplaatst op haar plek 6, een categoriaal gymnasium, terwijl ze geen gymnasium wil doen. Dat klinkt juist weer als een school waar jouw zoon blij zou zijn. Het blijft lastig, dit proces.
RaD (Amsterdam)
op 08/04/2022 naar 14:05   

@Anneloes: zeldzaam misplaatst om dit forum zo snel na de matching te gebruiken om ouders opvoedkundig ongevraagd advies te geven: "Kijk positief! Als je kind zo makkelijk leert laat hem buiten school naar beta clubjes gaan. Geloof me: het komt helemaal goed."

Nog erger is het als je hier op deze dag advies gaat vragen over je eigen nieuwe onderneming. Met slechtere reclame voor jezelf had je wat mij betreft niet kunnen beginnen.

Veel sterkte gewenst aan alle ouders en leerlingen die nu een teleurstelling aan het verwerken zijn.
Marja (Amsterdam )
op 08/04/2022 naar 13:39   

@Anneloes Het is kwalijk als de leerkracht van het kind van Natascha niet heeft geholpen met het invullen van de lijst, maar heeft gewacht totdat de loting al in gang was gezet om vervolgens achter de rug om van de ouders en leerling om te gaan praten met de middelbare school. Dat soort dingen beslis je toch zeker met elkaar en niet op deze manier.
Elisabeth (Amsterdam )
op 08/04/2022 naar 13:29   

@Natascha: dit is toch wel heel vreemd; heeft je kind nou meegedaan met de loting of niet? Neem svp contact op met OCO Amsterdam (020 330 6320) voor raad.
Anneloes (Amsterdam)
op 08/04/2022 naar 13:23   

Beste lezer, ik ben bezig met het starten van een eigen adviesbureau op het gebied van VO in Amsterdam. Ik wil graag mensen helpen met de keuze voor een school en het invullen van de voorkeurslijst. Ik kan het gesprek aangaan met de school bijvoorbeeld als er net iets meer nodig is.
Ook zou ik graag mensen willen helpen als leerlingen onverhoopt moeten omkijken naar een andere school omdat het niveau niet behaald wordt. Ik heb veel kennis van het VO in Amsterdam en weet veel van hoe scholen omgaan met leerlingen. Ik wil hier uiteraard wel geld voor vragen maar ik wil ook pro deo gaan werken.
Mijn vraag is: zou je bereid zijn te betalen voor een advies op dit gebied?
Anneloes (Amsterdam)
op 08/04/2022 naar 13:16   

Aan Natascha zou ik willen zeggen: wees blij dat de school goed heeft gekeken naar het dossier van jouw kind. Dat is ook de opdracht: kijk of de school van keuze passend is. En blijkbaar is er een advies gegeven voor een passender school. Ik denk niet dat je in de juiste richting denkt als je zegt dat er slecht met je kind is omgesprongen. Waarschijnlijk heeft jouw kind een extra ondersteuningsbehoefte en het is heel belangrijk dat die behoefte vervuld wordt.
Anneloes (Amsterdam)
op 08/04/2022 naar 13:13   

Dag Vera,
Ik snap je zorg maar ook voor jouw zoon is creativiteit een mooie toevoeging. Ik denk dat ik weet over welke school je het hebt en daar is naast veel creativiteit ook een zeer sterke betasectie. Je kunt er gewoon eindexamen doen in Natuur en techniek. De creatieve vakken zijn er vooral in het eerste en tweede jaar en beetje derde jaar. Daarna is het eindexamenprogramma begonnen.
Misschien leert hij zijn lichaam te gebruiken bij dans. Dat kan alleen maar een kado zijn. Kijk positief! Als je kind zo makkelijk leert laat hem buiten school naar beta clubjes gaan.
Geloof me: het komt helemaal goed. Op een creatieve school zitten vaak kinderen met een iets opener blik en kunnen kinderen vaak juist enorm zichzelf zijn.
Vera (Amsterdam )
op 08/04/2022 naar 12:59   

Zoon (nr. 6260) is geplaatst op school 8 met dans/muziek/theaterprofiel. Hij leert heel graag en makkelijk (type nerd, beta), en ik gunde hem zo dat hij op de middelbare eindelijk tussen gelijkgestemden zou komen te zitten… 😭
Nu heeft hij vanaf volgend jaar twee uur dansles per week. (1/3 curriculum bestaat uit creatieve vakken: hoe kan dat überhaupt?)

Wat kunnen we doen?
H. (Amsterdam)
op 08/04/2022 naar 12:33   

Zojuist met Elk gesproken.
Als ik het goed begrepen heb, moet ik de "max 9" in logregel 37 lezen als (8+1) omdat er in de eerste 8 plekken een school dubbel stond. En men pas na positie 9 (vw de dubbeling) naar de startverbetering gaat kijken.
De log geeft aan dat er gekeken is naar een staartverbetering maar dat dat niks heeft opgeleverd.
Corrie (Amsterdam)
op 08/04/2022 naar 11:25   

Ja die staartverbetering vraag ik me ook af:
- 51410 is in de staartverbetering behandeld doordat de leerling geplaatst is op positie 10, max voor havo is 9

Want je leest dat als: waarom dan niet op 9?
H. (Amsterdam)
op 08/04/2022 naar 11:23   

Beste VSA,

Weten jullie wat met log regel 37 bedoeld wordt ?
Ik lees het namelijk dat ze geprobeerd hebben om de staartverbetering toe te passen maar dat het niet gelukt is. De toevoeging max 9 is ook onduidelijk.
En bedoelen ze met regel 34,35 de garantieregeling?

Zoon is geplaatst op 11 voorkeurpositie (10e school) lotnummer >6000.

33. is geplaatst op de 11e voorkeur ( - vwo)
34. --- Automatische ophoging ---
35. is niet in de automatische ophoging behandeld doordat de leerling geplaatst is op positie 10 met 14 voorkeuren, garantie voor vwo is 12
36. --- Staart Verbetering ---
37. is in de staartverbetering behandeld doordat de leerling geplaatst is op positie 10, max voor vwo is 9
Jan S. (A'dam)
op 08/04/2022 naar 10:50   

Beste M, kan het zijn dat uw king op 10e keuze en 8e school is geplaatst? Bijvoorbeeld omdat (i) St Nicolaas, (ii) St Nicolaas TTO, (iii) HLZ en (iv) HLZ Universalis higer op de lijst staan? Staartverbetering wordt alleen toegepast vanaf 9e school (niet 9e plek).
Jan S. (A'dam)
op 08/04/2022 naar 10:40   

Hallo Natascha, Dat is idd een bizar verhaal. Kun je ons een mailtje sturen op stichtingvsa@gmail.com zodat we met je in contact kunnen komen? Ik raad alle ouders met lotingsproblemen iig aan om ELK te bellen (020 811 99 41) en het log op te vragen waarin het lotingsverloop van uw kind wordt getoond. In dit geval heel benieuwd hoe uw dochter in loting is behandeld.
Carolijn (Amsterdam)
op 08/04/2022 naar 10:37   

Onze zoon heeft de pech dat hij met lotnummer 6359 op zijn schoolnummer 11 is geplaatst. Uiteraard is de teleurstelling groot. Daarnaast heeft hij ook dubbelpech dat zijn reservelijstnummer van zijn school van voorkeur 30 is en verder alles hoger of veel hoger (100/200 +). Het kwalijke aan dit systeem is dat hij nu dus gedwongen wordt om tto te volgen hoewel hij dit absoluut niet ziet zitten. Dat lijkt me toch wel iets waar je gemotiveerd voor moet zijn.
Ik begrijp net van het OCO dat er 17 leerlingen om hun 11de school van voorkeurzijn geplaatst. Wij komen morgen graag naar de bijeenkomst
M (A)
op 08/04/2022 naar 10:32   

heb log opgevraagd en snel gekregen, snap het alleen niet hoe dat is gegaan met automatische ophoging en staartverbetering -> beiden hebben niet plaatsgevonden terwijl lotnr behoorlijk laag was en zoon geplaatst is op plek 10. Weet iemand hoe dat zit? heb ELK al gemaild voor een toelichting.
M (A)
op 08/04/2022 naar 10:32   

heb log opgevraagd en snel gekregen, snap het alleen niet hoe dat is gegaan met automatische ophoging en staartverbetering -> beiden hebben niet plaatsgevonden terwijl lotnr behoorlijk laag was en zoon geplaatst is op plek 10. Weet iemand hoe dat zit? heb ELK al gemaild voor een toelichting.
Francois (Amsterdam)
op 08/04/2022 naar 10:00   

Hier ook een erg ongelukkig kind met lotnummer 7908! Wij komen morgen zeker naar de bijeenkomst en hoor graag waar het plaats vindt.
Corrie (Amsterdam)
op 08/04/2022 naar 09:05   

Hier nog een ouder van een kind in de ongelukkige groep van 76 kinderen die niet goed geloot hebben. Hij had lotnr 6230 en kwam op plek 10 (berlage). Op de eerste school van zijn keuze staat hij op nummer 16 op de wachtlijst (Vinse).
Heeft iemand ervaring met de wachtlijst, waar kan je op hopen? 1 of 2 kinderen die misschien verhuizen?
En: ik heb eigenlijk het gevoel dat ik als ouder niets extra's voor mijn zoon kan doen. Al zeggen sommige mensen: gewoon bij de school van zijn keuze aankloppen en druk zetten. Maar als dat zou werken zou er denk ik geen loting zijn ;)
Heb in elk geval ook de log van ELK aangevraagd, en hoop dat dit nog wat antwoorden geeft.

Sterkte voor alle ouders en kinderen hier,

Corrie
Natascha (Amsterdam )
op 08/04/2022 naar 08:57   

Misschien goed om te weten dat dit ook gebeurt en het echt niet ok vind, in de afwachting van de loting werd er contact opgenomen met mij door de leerkracht van mijn dochter. Dat de school van de eerste keuze contact had opgenomen met de school en kennelijk in overeenstemming met de leerkracht basisonderwijs die mijn dochter pas recent kent ivm de verhuizing en nieuwplaatsing, had besloten mijn dochter niet aan te nemen. Reden zou zijn dat ze misschien niet zelfstandig genoeg zou kunnen werken, ondanks haar behaalde niveau dus en de lagere niveaus geboden op de school.
Vervolgens werd mij als ouder gevraagd naar een bepaalde school en wat ik daarvan vond, waarop ik antwoordde dat het niet de voorkeur gaf maar ja het was wel één van de ingevulde scholen op de keuze lijst.
Dus de eerst gelote school weigert mijn dochter, en ik zou kunnen gebruik maken van de hardheidsclausule maar dat werd bij voorbaat al afgeraden dat zou geen enkele zin hebben. Ik vind het een slechte zaak dat er zo met kinderen wordt omgesprongen, voor hun is de keuze zo belangrijk en dit is ook erg oneerlijk.
Lisa73 (Amsterdam)
op 07/04/2022 naar 22:15   

Hier een dochter die met lotnummer 6980 geplaatst is op haar 6e keuze. Niets te klagen als je de posts hieronder leest, dat realiseer ik me terdege. Toch blijft het bizar. Ze gaat nu naar een categoraal gymnasium terwijl ze helemaal geen gymnasium wil doen. Op de brede(re) scholen in haar top 5 is ze uitgeloot. En dan zijn wij straks zeker die elitaire ouders die zich niets aantrekken van kansengelijkheid. Het liefst hadden we helemaal geen categorale gymnasia op de lijst gezet, maar kom dan maar eens tot een top 12 van leuke sfeervolle scholen met VWO aanbod op acceptabele fietsafstand. Ik wens iedereen hieronder veel sterkte.
Elisabeth (Amsterdam)
op 07/04/2022 naar 21:17   

Beste Bram en andere ouders, het is voor iedere ouder die wil begrijpen wat er gebeurt in de loting een goed idee om via de helpdesk van ELK het log van de loting op te vragen. Dan kun je volgen wat er met je kind in de loting is gebeurt. Dat levert goede inzichten op. Ook als je kind met een hoog lotnummer in de top 3 is beland, geeft dat persoonlijke log verhelderd inzicht.
Elisabeth (Amsterdam)
op 07/04/2022 naar 21:14   

Beste M. en andere ouders, nadat je hebt aangemeld via het formulier sturen wij morgen per e-mail de exacte locatie. Tot zaterdag, samen staan we sterk!
Bram (Amsterdam)
op 07/04/2022 naar 21:13   

Onze dochter is helaas vandaag ook een van de 76 kinderen met een inloting op school onderaan de voorkeurslijst. Een enorme teleurstelling. Wat ik vreemd vind is dat zij lotnummer 4675 heeft, achterin de middenmoot dus. Met deze uitkomst verwachte ik een lotnummer in de 7000 regionen. 3300 kinderen met een slechter lotnummer en toch is ze een van de 76 pechvogels. Overigens staat ze ook in een slechte positie op de wachtlijsten, gemiddeld rond plaats 150. Goed om te weten dat je de log kan opvragen bij ELK, gaan we zeker doen.
M (A)
op 07/04/2022 naar 20:57   

super fijn dat jullie een bijeenkomst organiseren! ik kom graag en heb me opgegeven via de link. Wanneer is de locatie bekend?
Jitske (Amsterdam)
op 07/04/2022 naar 20:04   

Hier een ' slachtoffer' van vorig jaar. Zoon was met lotnummer 7920 (van totaal 7980 nummers) een van de 5 kinderen die op plek 11 was terecht gekomen. Ik weet hoe vreselijk ellendig je je kan voelen.

Vorig jaar zijn er fouten gemaakt met de staartverdeling- die zijn door OSVO uiteindelijk ook rechtgezet. Daartoe hebben we de logs met een groep gedupeerde ouders opgevraagd bij het ELK (dat kan je doen) en naast elkaar gelegd waardoor bleek dat regels niet goed waren toegepast. Een deel van de kinderen stond onterecht nog op 11 of 10, waaronder mijn zoon, die toen alsnog op zijn nummer 3 is geplaatst. VSA en OCO kunnen goed helpen bij het beoordelen of er dit jaar ook fouten zijn gemaakt. Het is echt goed om je er even goed in te verdiepen als je acht denkt dat iets niet klopt- al hoop ik dat men heeft geleerd van vorig jaar.
Er zijn ook nog de nodige artikelen over te vinden op parool & AT5.

@ Esther: Hoge reserveplekken ondanks lage plek op lijst: helaas ligt dat waarschijnlijk aan het feit dat je nog een relatie laag (dus beter) lotnummer hebt met 7171. Alle kinderen met nummers tussen 7171 en 7900 staat ook bij hun 1e keus op de wachtlijst. Vermoedelijk hebben jullie een lijst met enkel heel populaire scholen ingeleverd- dan kan dit helaas gebeuren. Het is heel vervelend.
Jitske (Amsterdam)
op 07/04/2022 naar 20:04   

Hier een ' slachtoffer' van vorig jaar. Zoon was met lotnummer 7920 (van totaal 7980 nummers) een van de 5 kinderen die op plek 11 was terecht gekomen. Ik weet hoe vreselijk ellendig je je kan voelen.

Vorig jaar zijn er fouten gemaakt met de staartverdeling- die zijn door OSVO uiteindelijk ook rechtgezet. Daartoe hebben we de logs met een groep gedupeerde ouders opgevraagd bij het ELK (dat kan je doen) en naast elkaar gelegd waardoor bleek dat regels niet goed waren toegepast. Een deel van de kinderen stond onterecht nog op 11 of 10, waaronder mijn zoon, die toen alsnog op zijn nummer 3 is geplaatst. VSA en OCO kunnen goed helpen bij het beoordelen of er dit jaar ook fouten zijn gemaakt. Het is echt goed om je er even goed in te verdiepen als je acht denkt dat iets niet klopt- al hoop ik dat men heeft geleerd van vorig jaar.
Er zijn ook nog de nodige artikelen over te vinden op parool & AT5.

@ Esther: Hoge reserveplekken ondanks lage plek op lijst: helaas ligt dat waarschijnlijk aan het feit dat je nog een relatie laag (dus beter) lotnummer hebt met 7171. Alle kinderen met nummers tussen 7171 en 7900 staat ook bij hun 1e keus op de wachtlijst. Vermoedelijk hebben jullie een lijst met enkel heel populaire scholen ingeleverd- dan kan dit helaas gebeuren. Het is heel vervelend.
Esther (Amsterdam)
op 07/04/2022 naar 19:20   

Vandaag de uitslag… wat mooie dag moest worden, was een grote teleurstelling. Keuze 11 met lot 7171

Herloting gaat mijn dochter niet helpen.
Ik zie ook nog eens hele slechte getallen op haar reservelijst. Dus bijzonder weinig kans op verbetering,
Hoe kan dat?
Ik denk dat ze een van de slechtste nummers heeft.. keuze 11 dan zou je toch bovenaan de reservelijsten horen te staan.
Meest “recht op verbetering”?

Wie kan me dit uitleggen… er zijn 76 kinderen op keuze 9 of slechter. En zij staat op vele scholen boven de 200 op reservelijst. Dus iemand met bv keus 8, stuk beter dan 11 staat hoger op die lijst?

Ik ben het ff kwijt…
Lilian (Amsterdam )
op 07/04/2022 naar 17:35   

Lotnr 7647, 9e plaats , een gymnasium terwijl mijn zoon helemaal niet naar een gymnasium wil. Graag melden we ons aan voor de informatie ochtend, dus houden de link in de gaten.
Elisabeth (Amsterdam)
op 07/04/2022 naar 16:21   

Beste ouders, zaterdagochtend 9 april a.s. organiseert VSA een informatiebijeenkomst voor ouders van slecht gelote kinderen. Later vandaag volgt op de homepage een link waarmee ouders zich kunnen inschrijven. Samen staan we sterk!
Mirjam (Abcoude)
op 07/04/2022 naar 16:21   

hallo beste VSA, onze zoon is geplaatst op school nummer 10 - groot verdriet. lotnummer 7670. wachtlijst plek van school op keuze nummer 1 is 3. wat kunnen we nu doen? groet mirjam
Mirjam (Abcoude)
op 07/04/2022 naar 16:21   

hallo beste VSA, onze zoon is geplaatst op school nummer 10 - groot verdriet. lotnummer 7670. wachtlijst plek van school op keuze nummer 1 is 3. wat kunnen we nu doen? groet mirjam
N. (Amsterdam)
op 07/04/2022 naar 16:12   

hai, ook hier de 8e keuze, tot groot verdriet van onze dochter.
wat kunnen wij nog doen?
Haije (Amsterdam)
op 07/04/2022 naar 14:56   

Hallo

zojuist kregen wij een telefoontje dat mijn dochter op de 10e plek van haar keuze is uitgeloot. Haar eerste keus is een school met dalton en zij komt ook vanuit een basisschool met dalton. dan zou zij voorrang krijgen.

ik ben erg geschrokken en mijn dochter vond de school waar zij naar toe zou moeten verschrikkelijk.

er werd mij ook gezegd dat er nog wel een 2e loting ofzo zou zijn maar dat haar plek waar ze nu op staat geheel vervalt .

wat kan ik nu het beste doen??

mvrg ilja haije
Dominique (Amsterdam)
op 07/04/2022 naar 12:58   

Claire, je kunt ons ook mailen met je contactgegevens.
Dominique (Amsterdam)
op 07/04/2022 naar 12:36   

Beste Claire,
Wat ontzettend vervelend voor jullie! Wat heeft Stichting Elk je aangeraden? Er is in ieder geval nog een 2e lotingsronde waar je kind aan mee kunt doen. ELk kan je daar informatie over geven. Hou ook onze website goed in de gaten . We organiseren zaterdagochtend een meeting voor ouders waarbij dingen niet goed zijn gegaan. Informatie hierover volgt z.s.m.
Claire (Amsterdam)
op 07/04/2022 naar 09:56   

Ik heb samen met mijn dochter de schoolkeuze ingevuld. In het scherm stond dat we niets meer konden veranderen. We waren ervan overtuigd dat we het nu ingediend hadden.
Ik bel net met ELK A'dam omdat ik begin april geen mail heb gehad, en nu blijkt dat ze helemaal niet mee heeft gedaan met de loting omdat ik op een knop voltooien had moeten klikken.
Bizar dat hier niet een soort controle achteraan is gegaan, dat je dan niet een bericht krijgt, U heeft niet op 'voltooien geklikt'. Ik moet vanmiddag een kindje heel ongelukkig maken. Wat een ellende.
Elisabeth (Amsterdam)
op 06/04/2022 naar 08:11   

@Eva heb je een screenshot gemaakt? Zijn er meer ouders bij wie dit gebeurd is?
In het Parool vandaag een stuk met een algemene uitleg over de loting.
Eva (Amsterdam)
op 05/04/2022 naar 16:58   

Bedankt Dominique voor je reactie. Dat zal ik doen. En nu hopen dat we niet op onze eerste keus worden ingeloot. :-(
Dominique (Amsterdam)
op 05/04/2022 naar 16:09   

Beste Eva,

Dat is natuurlijk ontzettend vervelend! Op dit moment kunnen wij niet zoveel doen.Je zult nu het beste kunnen afwachten hoe de loting voor jullie verlopen is. Mocht de uitkomst niet gunstig zijn kun je ons een mailtje sturen met je gegevens dan zullen we contact met je opnemen.
Eva (Amsterdam)
op 05/04/2022 naar 15:28   

We komen er net achter dat we MLA#2 pilot op 1 hebben gezet in plaats van MLA. Toen we de lijst op onze telefoon invulden was niet te zien dat er achter montessori lyceum amsterdam 'MLA#2 pilot' stond. We waren dus in de veronderstelling dat we voor montesorri lyceum amsterdam op hadden gegeven. Gister de link naar het portal ontvangen en daar zien we dat we dus de verkeerde school op 1 hebben staan. ELK gebeld maar die zeggen dat er nu niks meer aan te doen is omdat het systeem gesloten is.
Help! Wat kunnen we doen?
Simone (AT5) (Amsterdam)
op 05/04/2022 naar 14:35   

Hoi allemaal,

Voor een item op AT5 zoeken wij een gezin met een achtste groeper die komende donderdag de uitslag krijgt van de loting. Wij zouden hier graag bij aanwezig zijn en jullie interviewen over de uitslag.

Stuur me gerust een mailtje simone.langejan@at5.nl of bel me op 06-57807087

Groet,
Simone Langejan
(AT5)
Jan (A'dam)
op 05/04/2022 naar 13:37   

Op Donderdag is ELK open tot 8pm. Zij kunnen, nadat de lotingsuitslag bekend is gemaakt, je ook een log mailen hoe de loting precies is verlopen voor je kind.
Jan (A'dam)
op 05/04/2022 naar 13:35   

Als je geen login gegevens van ELK hebt gekregen om Donderdag de uitslag van de loting te zien voor je kind, bel dan naar ELK 020 811 99 41 . Zie ook hun website elkadam.info
Ice (Amsterdam)
op 05/04/2022 naar 10:35   

Ik weet dat het Barlaeus al meerdere mailtjes heeft gestuurd naar ouders waarvan het kind het Barlaeus op nr1 heeft staan. Wij hebben nu een ander Gymnasium op 1 staan en geen mailtjes o.i.d. ontvangen. Met oudste, aangemeld in 2018, die wel het Barlaeus op 1 had staan, kregen wij toen ook meteen al allerlei mailtjes voordat de loting was geweest.(informatieve mailtjes/typisch Margriet). Wij hebben wel gisteren de inloglink van elkadam onvangen. Die staat officieel voor vandaag. veel succes iedereen. De spanning hier is hoog!!
Polly (Amsterdam)
op 03/04/2022 naar 19:45   

Had je al een mail van de school waar je kind zich heeft aangemeld moeten krijgen of is er iets mis als je dat niet hebt? Ik hoor van anderen dat ze al één of zelfs meer mails hebben gehad en maak me nu zorgen dat de aanmelding niet in orde is.
Elisabeth (Amsterdam)
op 15/03/2022 naar 22:54   

@Lisa: het beste kun je morgen gewoon even bellen met CSB en de Vinse school en vragen op welk niveau je kind les krijgt als het een dubbeladvies heeft. Zij kunnen je het eerlijke antwoord geven.
Ook kun je op de website “scholen op de kaart” opzoeken hoeveel kinderen in de 3e klas op niveau zitten of daarboven (‘opstroom’ in onderwijs jargon ) dan wel daaronder (‘afstroom’). Dat zegt iets over de kwaliteit van onderwijs en de kansen die je kind krijgt. Op de OCO website vind je directe links op de scholenpagina.
Lisa (Amsterdam)
op 15/03/2022 naar 14:00   

Beste Dominique, Bedankt voor je heldere uitleg. Nu heb ik nog een vraag. Naar aanleiding van het filmpje van Jan zijn we van plan om het CSB op nummer 9 op de lijst (staat niet als populaire school vermeld) te vervangen door de Vinse School. Alleen vanwege het feit dat we willen voorkomen dat met een slecht lotnummer het zeker CSB wordt, aangezien deze niet bij de licht groen aangegeven scholen in het filmpje staat. De Vinse School weten we eigenlijk niet veel van. Is dit wel of niet aan te raden? Alvast bedankt voor het meedenken!
Dominique (Amsterdam)
op 15/03/2022 naar 13:06   

Beste Lisa,

Helaas loot je in Amsterdam mee op het laagste niveau. Omdat dit in de rest van Nederland anders is geregeld is er vanaf vorig jaar de mogelijkheid op het aanmeldformulier om aan te geven dat je interesse hebt in een klas op het hogere niveau. Scholen hebben zelf de keuze of ze deze mogelijkheid aanbieden. Na de loting wordt door de school bekeken of je kind in een klas op het hogere niveau geplaatst kan worden of dat er bij voldoende interesse een klas op dat niveau gecreeerd wordt. De kansen hierop zijn niet zo groot. Het verdient de aanbeveling om met een dubbeladvies altijd een school te kiezen waar beide niveaus ook worden aangeboden en dus niet een school te kiezen waar alleen (categoraal) het laagste niveau wordt aangeboden. Als je kind op zo'n school geplaats wordt kan hij/zij nl niet opstromen
Lisa (Amsterdam)
op 14/03/2022 naar 21:11   

Met een HAVO/VWO advies, is er de mogelijkheid om aan te geven dat er een voorkeur is voor plaatsing op het hoogste niveau. Loot je dan mee met de VWO aanmeldingen of toch met de HAVO/VWO aanmeldigen? Met andere woorden, wordt de kans op plaatsing op de school van voorkeur dan groter? En kan je dat bij alle scholen aangeven? Vr groet.
Ilona (Amsterdam)
op 14/03/2022 naar 15:01   

Beste Jan, kan je uitleggen hoe je aan de geschatte kans van 73% voor Gerrit van der Veen - VWO komt dit jaar? (Donkergroen in het filmpje). Niet omdat ik het niet geloof, maar om het te snappen ;-).
Sacha (Amsterdam)
op 14/03/2022 naar 09:18   

Hoe groot is de kans dat je op het Hyperion komt als je deze op nr 1 zet?
En hoe groot is de kans dat je op Metis Technasium komt als je voorrang (montessori) hebt? Alvast dank!
Jan (A'dam)
op 13/03/2022 naar 23:15   

Hi Suus, Ja dat klopt. Maar of Pieter Nieuwland in de 2e ronde ook dit jaar nog plaatsen heeft is natuurlijk geen zekerheid.
Jan (A'dam )
op 13/03/2022 naar 23:07   

Hi Ce, het aantal beschikbare stoeltjes per school (=aanbod) kun je hier vinden verenigingosvo.nl/wp-content/uploads/2021/12/CAPACITEIT-BRUGKLASSEN-2021-1. pdf . Het aantal kinderen dat gaat mee doen aan de loting (=vraag) is eind deze week pas bekend bij OSVO als de inschrijving voorbij is. Vorig jaar waren het bijna 8000 kinderen. Ik denk dat we er dit jaar overheen gaan. Dit cijfer wordt overigens pas publiek als ook de lotingsuitslag wordt gedeeld met de kinderen.
Ce (Amsterdam)
op 13/03/2022 naar 14:14   

Waar vind ik hoeveel kinderen meedoen aan de loting dit jaar per schoolsoort?
Hoeveel kinderen hebben bijvoorbeeld vwo-advies gekregen etc
Suus (Amsterdam )
op 12/03/2022 naar 23:30   

Is het zo dat als je wordt ingeloot op een school die toch niet je voorkeur heeft, je je alsnog kan inschrijven op een school waar na de hele lotingsprocedure nog plek is, ik denk dan aan het CSB en Pieter Nieuwland bijvoorbeeld?
Lolita (Amsterdam )
op 10/03/2022 naar 16:35   

Geen idee, we hebben geen contact meer. Onze kinderen zaten op dezelfde basisschool maar zijn elkaar uit het oog verloren.
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 10/03/2022 naar 13:55   

@Lolita
Je schrijft dat de dochter van Marjolein Moorman op het 4de Gymnasium zat. Zit ze daar niet meer. Je spreekt namelijk in de verleden tijd.
Marjolein Moorman was blijkbaar niet bij machte om nota bene haar eigen dochter te overtuigen van de brede school.
Jan (A'dam)
op 09/03/2022 naar 21:38   

Als dit je top 5 is en er zijn 10000 leerlingen die mee doen aan loting:
1) School A (kans 70% -> laatst toegelaten kind heeft lotnummer 7000)
2) School B (kans 50% -> laatst toegelaten kind heeft lotnummer 5000)
3) School C (kand 65% -> laatst toegelaten kind heeft lotnummer 6500)
4) School D (Kans 80% -> laatst toegelaten kind heeft lotnummer 8000)
5) ....

Dan gaat dit kind dus naar School D als hij/zij lotnummer 7001 t/m 8000 heeft. Dat zijn dus 1000 van de 10000 mogelijke lotnummers = 10% kans op School D.
Jan (A'dam)
op 09/03/2022 naar 21:32   

Hallo Santje, Mbt de risicos rond het opvullen met gewilde scholen:
1)De toelatingskans van scholen is vrij constant gebleken de laatste jaren. Bovendien is de trend naar lagere toelatingskansen want steeds meer vraag en capaciteit gewilde scholen daalt.
2) Als een school opeens significant kansrijker werd (bv Vossius vorig jaar) was dat altijd omdat er een klas werd bijgezet. Daarom dat ik de capaciteitsverandering vermeld in laatste kolom. Dit weten we dus van te voren.
3) Als je 12 scholen kan verzinnen waar je heen wilt moet je die invullen en deze tactiek verder niet gebruiken
4) Het typische geval vorig jaar was een kind met een slecht lotnr met Havo advies dat naar Fons Vitae wilde en op het Cartesius kwam terwijl bv het Metis niet op zijn/haar lijst voorkwam (een school waar je zeker niet op komt met een slecht lotnummer). Dit is geval wat voorkomen kan worden als je begrijpt hoe het werkt.
Lolita (Amsterdam)
op 09/03/2022 naar 20:56   

De betreffende dochter zat op het Vierde Gymnasium.
Santje (Amsterdam)
op 09/03/2022 naar 08:54   

en nog een vraag: waarom berekent u de kans van bv school nr.4 door het percentage van school nr. 1 eraf trekken? die snap ik nog niet helemaal...
alvast bedankt voor uw antwoord!
Santje (Amsterdam)
op 09/03/2022 naar 08:12   

Beste meneer Smit, in uw filmpje heeft u het over de 4% plaatsingsgarantie waar je je lijst op kunt aanpassen zodat je hierop meer kans maakt. De leerlingen die in eerste instantie niet geplaatst kunnen worden komen bijna allemaal alsnog op hun eerste keuze terecht zegt u. Dat klinkt fantastisch natuurlijk. Maar deze methode voelt wel risicovol, omdat wij dan scholen op onze lijst zouden gaan zetten waar we absoluut niet heen willen. Hoe zeker is het dat de kinderen die niet geplaatst kunnen worden alsnog op hun eerste plek komen? Of kunnen ze bv dan ook op de 6e plek geplaatst worden?
F.R. (Amsterdam )
op 08/03/2022 naar 10:47   

@M; dat hoorde ik ook van het weekend. Maar ik dacht nog, misschien dat ze een oudere dochter had die wel op het Barlaeus zit. #indiscussiemeteentiener
M (Adam)
op 08/03/2022 naar 06:49   

De dochter van Marjolein Moorman zit niet (en heeft nooit gezeten) op het Barlaeus.
@statistiekmaffia (Adam)
op 24/02/2022 naar 22:46   

Gymnasia zijn door de overheid gefinancierd eliteonderwijs. Dat stellen wetenschappers van de UvA die zich erover verbazen dat de overheid de gymnasia nog niet hebben afgeschaft omdat ze kansenongelijkheid in stand houden.

De ironie; Marjolein Moorman (lijsttrekker PVDA, wethouder onderwijs) stuurde haar dochter naar het Barlaeus Gymnasium
Jan Smit (Amsterdam)
op 11/01/2022 naar 21:24   

Hallo Marieke, Ja een update voor 2022 met de verwachte lotingskansen per school is gisteren geupload op Youtube met titel: "Toelatingskansen 2022 VO Amsterdam".
Dominique (Amsterdam)
op 11/01/2022 naar 16:13   

Beste Arina, je vraag over het dubbeladvies wordt beantwoord op p.22 van de 'Kernprocedure oberstap PO-VO Amsterdam 2022. Je kunt dit document vinden op de website van OSVO: verenigingosvo.nl
Leerlingen met een dubbeladvies hebben de mogelijkheid bij de aanmelding aan te geven of zij voorkeur hebben voor plaatsing op het hoogste niveau van hun advies. Indien er voldoende belangstelling is onder leerlingen met een dubbeladvies.. zal de school zich inspannen deze optie aan te bieden door voor hen een klas op het hoogste nivaeu te formeren.
Het is aan te raden navraag te doen bij je school van voorkeur hoe de school omgaat met deze regeling. Scholen hebben vrije keuze hierin.
Met een dubbeladvies kun je je NIET aannelden voor een categorale school van het hoogste nivaeu: bijvoorbeeld met havo/vwo advies kun je je niet aanmelden op het AMsterdams Lyceum waarvoor een VWO advies geldt. Je kunt je wel aanmelden op het bijvoorbeeld het Fons Vitae met het verzoek in een VWO klas geplaatst te worden. Nogmaals ga met betreffende school in contact over de manier waarop zij hiermee omspringen. Niet alle scholen kunnen leerlingen plaasten op het gewenste hoogste nivaeu.Scholen hebben wel een inspanningsverplichting maar geen garantieverplichting. Ik hoop hiermee je vraag beantwoord te hebben, Veel succes!
Marieke (Amsterdam)
op 09/01/2022 naar 11:34   

de fimpjes over de plaatsing op de homepage zijn heel informatief. De kans om op een school geplaatst te worden is gebaseerd op 2020. is er een update beschikbaar van het jaar 2021?
Arina (Amsterdam)
op 05/01/2022 naar 12:09   

Mogen groep 8 leerlingen met een dubbeladvies dit jaar weer kiezen op welk niveau ze mee loten? Dat was vorig jaar het geval (kansrijk plaatsen), maar ik kan nergens vinden of dat eenmalig was.
Arina (Amsterdam)
op 05/01/2022 naar 12:09   

Mogen groep 8 leerlingen met een dubbeladvies dit jaar weer kiezen op welk niveau ze mee loten? Dat was vorig jaar het geval (kansrijk plaatsen), maar ik kan nergens vinden of dat eenmalig was.
Ko (Weesp)
op 29/06/2021 naar 20:17   

@Carolina
De loting en matching bestond dit jaar uit drie stappen:
RSD toepassen
Plaatsingsgarantie
Staartverbetering

Vorige week kreeg ik de MEPS 2021 data. Daarmee
kon ik RSD uitvoeren, met het volgende resultaat:

1: 6017
2: 728
3: 369
4: 252
5: 163
6+: 378
N: 71

Dat zijn 793 leerlingen buiten hun top 3.

Op dit forum heb ik al diverse malen aandacht
gevraagd voor een andere methode. Omdat de pijn
vooral bij plaatsingen op lage voorkeuren zit
ligt het voor de hand om die te minimaliseren.
De methode Bmin doet dat, met het volgende
resultaat:

1: 5763
2: 1480
3: 544
4: 165
5: 15
N: 11

Dit zijn 180 leerlingen buiten hun top 3.
Die 11 niet geplaatste leerlingen hadden elk
slechts 1 voorkeur genoemd.

Ten opzichte van RSD is het een grote verbetering,
613 leerlingen komen nu wel binnen hun top 3.
Simone (Amsterdam)
op 29/06/2021 naar 17:27   

@Carolina: mee eens, de hoogste lotnummers zou ik nog steeds informatief vinden. Ik begrijp niet waarom ze nu ineens zijn weggelaten, omdat er altijd al regels waren die de uitslag vertekenden. De voorrangsregel voor montessori/dalton bijvoorbeeld, die betreft veel meer kinderen dan de staartverbetering. Voorheen werden in het rapport de hoogste lotnummers getoond excl de kinderen met voorrang.
Carolina (Amsterdam)
op 29/06/2021 naar 14:23   

Dank voor de link naar de (concept) cijfermatige analyse van de loting en matching. Jammer dat ze dit jaar de hoogste lotingsnummers per school weggelaten hebben, omdat dit niet meer relevant zou zijn vanwege de 'staartverbetering'. Eerlijk gezegd ben ik nog steeds benieuwd - wat was het resultaat voordat ze met correcties aan de slag gingen? Lijkt mij nog steeds informatief voor wie het systeem probeert te begrijpen.
Elisabeth (Amsterdam )
op 20/06/2021 naar 13:13   

@Emmi en andere ouders: de cijfermatige analyse van de centrale loting is gepubliceerd en te vinden onder raadsinformatie Amsterdam. Zie ook de Twitter feed van @StichtingVSA voor een directe link.
Emmi (Ouderkerk aan de Amstel )
op 02/06/2021 naar 11:46   

Vorig jaar was de beschrijvende analyse matching en loting er half mei. Nu kan ik hem nog niet vinden. Iemand die zicht heeft op wanneer die uitkomt?
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 29/04/2021 naar 10:14   

@Ko,
Als er gekozen zou moeten worden tussen de twee opties dan tweede optie.
Uit evaluatieonderzoeken blijkt volgens mij keer op keer dat plaatsing binnen 3 als acceptabel ervaren wordt
Ko (Weesp)
op 29/04/2021 naar 09:22   

@statistiekmaffia
Ik ben wel benieuwd naar je eventuele reactie op mijn bericht van 21/04 en dat van 15/04.
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 28/04/2021 naar 19:34   

Nu wethouder @MarjoleinMoor
die start met het feit dat de centrale loting een ‘complex te doorgronden systeem is’, dat aparte uitleg behoeft aan raadsleden.

Volgens wethouder @MarjoleinMoor zijn er geen ruilopties, maar dat is onjuist, die zijn er wel. Dankzij garantieregeling en staartverbetering zijn die er inmiddels

Blijkbaar snapt Marjolein Moorman het systeem zelf niet eens!!!
Ans (AMSTERDAM)
op 23/04/2021 naar 09:37   

@Anoniem: Mijn ervaring is dat de lagere school goede voorlichting geeft maar dat dat er bij de middelbare scholen nog wel eens aan schort. Tijdens (digitale) open dagen komt altijd de vraag wat de kans is om geplaatst te worden voorbij. Zelden werd hier een helder antwoord op gegeven. Vaak werd er gezegd: zet ons maar op 1, de kans dat je dan geplaatst wordt is groot. Hiermee worden verkeerde verwachtingen gewekt.
OSVO, lagere scholen en middelbare scholen moeten eerlijk zijn over de kansen. En daarmee het belang de lijst volledig goed in te vullen.
Wees eerlijk door te zeggen dat elk jaar ongeveer 3 % een school van plek 8-12 krijgt toegewezen. Dat dit het beleid is waarvoor gekozen is en waar niet vanaf geweken wordt.
Rosalie (Amsterdam)
op 22/04/2021 naar 17:20   

Tweede optie inderdaad!
Anoniem (Amsterdam)
op 21/04/2021 naar 12:25   

@Ko. De tweede methode. Lagere kans buiten de top 3.
Ko (Weesp)
op 21/04/2021 naar 12:02   

Stel er zijn twee methoden voor loting & matching.
Met de een is de kans op plaatsing op eerste voorkeur 80.2%
en de kans op plaatsing buiten de top 3 is 8.0%.
Met de andere is het 79.5% eerste voorkeur en 1.2% buiten top 3.

Welke zou je willen gebruiken?
Anoniem (Amsterdam )
op 21/04/2021 naar 11:50   

Het zou ook helpen als leerkrachten op de basisschool geen valse verwachtingen meer scheppen. Deze valse verwachting gaat over de top 3 of 5 op hun lijst. Als er wordt gezegd dat ze daar vast worden toegelaten, dan wordt de hoop alleen maar groter. Als kinderen er vanuit gaan dat ze daar wel terecht komen, dan is de teleurstelling logisch heel groot als dat niet lukt.
Rosalie (Amsterdam)
op 20/04/2021 naar 23:12   

@Maartje, dat is inderdaad precies mijn punt: ieder kind met havo, havo-vwo, of vwo advies zou evenveel kans moeten hebben om op een school van (eerste) keuze terecht te komen. Het huidige aanbod en manier van loten zorgt voor scheve verhoudingen en ongelijke kansen. Daar zou verandering in moeten komen - dat wordt ook ingezien (zie aangenomen advies om dubbeladviezen op beide niveaus mee te laten loten) - alleen is de uitwerking nog niet optimaal. Maar er zijn ontwikkelingen in de goede richting; hopelijk wordt het stuk van Gert Nieveld goed bekeken door de beleidsmakers - heel helder! - en zijn de kansen voor de volgende groep 8 weer een beetje gelijker.
Elisabeth (Amsterdam)
op 20/04/2021 naar 20:44   

@Peter: ik ken OSB niet van binnenuit, maar ik ben er wel 2x op bezoek geweest bij de rector-bestuurder destijds. Het is een ruim opgezet gebouw met deelscholen. Mijn indruk was positief, er hing een prettige sfeer. Je kunt via de scholenzoeker van OCO Amsterdam meer inhoudelijke informatie vinden over elke school in Amsterdam.
Elisabeth (Amsterdam)
op 20/04/2021 naar 20:37   

@Maartje: in Amsterdam neemt het aantal kinderen met minimaal havo advies toe. Dat is het directe gevolg van enerzijds demografische ontwikkelingen (Amsterdam als kennisstad) en anderzijds de uitkomst van de gerichte kwaliteitsaanpak van het basisonderwijs in Amsterdam. Er zijn dus verhoudingsgewijs meer leerlingen gekomen met havo en vwo advies. Ook zien we dat sinds de centrale loting zgn. dakpan-klassen op lycea zijn vervangen door bijv. 3 havo/vwo klassen (voor havo en havo/vwo advies) en 2 categorale vwo klassen. Populaire lycea hebben die vervolgens 3-2 indeling ten gunste van vwo gewijzigd. Terwijl tegelijk kinderen met havo/vwo advies de laagste inlotingskansen hebben. Dat is het gevolg van het feit dat gewilde aanbod voor deze groep krimpt, terwijl tegelijk de vraag stijgt.
Je vindt dat het vanuit een lyceum bezien het onlogisch is om evenredig ruimte te geven voor kinderen met havo/vwo-advies. Het belang van de school zou echter niet voorop moeten staan, een school is er voor leerlingen en niet andersom. Leerlingen met havo/vwo advies verdienen in al het gedrang hier in Amsterdam gelijke kansen om zich optimaal te ontwikkelen op een gewild lyceum, net als kinderen met een enkelvoudig havo of vwo advies. Dat is naar ik meen het punt dat Rosalie wil maken.
Maartje (A)
op 20/04/2021 naar 17:50   

Rosalie, natuurlijk moeten kinderen met een HAVO/VWO advies niet in dezelfde aantallen geplaatst worden als VWO kinderen.

Ik snap dat jij graag voor je eigen kind een grotere kans wilt, maar vanuit het Lyceum gezien is dat natuurlijk onlogisch.
De helft van de Havo/Vwo advies-kinderen stroomt door naar de HAVO. Een Lyceum heeft VWO leerlingen nodig. Het is dus vrij logisch om kinderen met een VWO advies daar eerder te plaatsen dan kinderen die al een 50% kans hebben om überhaubt te blijven.
Adam (A)
op 19/04/2021 naar 15:10   

Het lotnummer is erg belangrijk. Eigenlijk zou dit op basis van score moeten worden toegekend. Dan komen de kinderen met de hoogste scores het meest waarschijnlijk op de school van hun keuze uit.
Peter (A)
op 17/04/2021 naar 09:28   

Onze dochter is met haar HAVO -VWO "ingeloot" voor OSB. OSB was gisteren positief in het RTL nieuws. Vraag: wat zijn de ervaringen/meningen over OSB?
Rosalie (Amsterdam)
op 15/04/2021 naar 21:15   

Het is goed dat de stichting VSA er is. Voor het bepleiten van recht op vrije schoolkeuze, voor het informeren en ondersteunen in het lotingsproces. Maar ook voor de strijd om gelijke kansen bij schoolkeuze. Vorig jaar was er op populaire lycea voor kinderen met een VWO advies tot wel twee keer meer kans op plaatsing dan voor kinderen met een HAVO-VWO advies. Objectief gezien, kun je niet anders stellen dan dat dit oneerlijk is. VSA heeft zich ingespannen oa via een motie in de raad, om scholen te bewegen om kinderen met beide adviezen op z’n minst evenveel kans te geven.
Naast deze inspanningen hebben veel ouders ook baat bij de adviezen omtrent het invullen van de lijst. Een klein beetje richting en wijsheid in het lotingscircus. Mij heeft het inzicht in kansen op plaatsing per school obv de eerdere statistieken zeker geholpen bij het invullen van de lijst.
Daarnaast vind ik dit forum juist nuttig vanwege de verschillende geluiden: goed dat ouders elkaar vinden als ‘lotgenoot’ van teleurgestelde kinderen. Juist na het zorgvuldig invullen van de lijst, en het idee krijgen dat er sprake is van een keuze en voorkeur, is het extra hard als een plek 10 ook goed genoeg moet zijn: daar heeft een kind niet voor gekozen. Het tegengeluid van het accepteren en het komt ook echt goed met keuze 10, is heel goed. Dat helpt relativeren. Laten we die dialoog in standhouden en waarderen dat er een stichting is die die dialoog faciliteert.
Elisabeth (Amsterdam)
op 15/04/2021 naar 17:55   

@Z: je boodschap is heus helder. Er zijn alleen ook andere meningen en ervaringen dan jij hebt.
Z (A)
op 15/04/2021 naar 17:28   

@Elisabeth: volgens mij begrijp je niet wat ik bedoel. Ik geef het op..
Elisabeth (Amsterdam)
op 15/04/2021 naar 16:16   

@Z: nogmaals: die ruimte is er gewoon. Alle kanten komen hier aan bod en daar is ook alle ruimte voor. Als je tevreden bent met de uitkomst van de loting voor jouw kind is dat helemaal goed. Alleen is niet iedereen tevreden met de uitslag, ieder jaar opnieuw worden honderden kinderen uitgeloot. De kans om ingeloot te worden is (als je geen recht hebt op voorrang) sterk afhankelijk de voorkeur en het schooladvies. Wij vinden solidariteit met uitgelote kinderen daarom belangrijk, ook als je zelf wel tevreden bent.
De rol en functie van VSA is juist kennis en ervaring delen met alle ouders met een kind in groep 8. Voorafgaand aan de loting dmv de nieuwsbrief en na de loting dmv de bijeenkomst kort na de loting. De ouders die zich bij ons melden zijn een afspiegeling van Amsterdam en een weerspiegeling van waar de grootste problemen zitten: de meeste slechtgelote kinderen hebben havo/vwo advies. Zo is nuttige informatie voor zoveel mogelijk ouders beschikbaar en juist niet alleen bij de meest assertieve en best onderlegde ouders. Met die informatie kan iedere ouder zelf beslissen wat zij daarmee doen.
Tot slot: schoolkeuze is persoonlijk en ouders kennen hun eigen kinderen het beste. Ik heb daar geen oordeel over. VSA staat voor vrije schoolkeuze en dat verdedigen we voor iedereen.
Z (A)
op 15/04/2021 naar 15:31   

@statistiekmaffia Zoals ik al eerder schreef heb ik 2 kinderen die voor 'niet-populaire' scholen' hebben gekozen en daarmee wel dus meteen op hun 1e en 2e keus terecht zijn gekomen. Scholen die ouders op het schoolplein in Zuid waar ik woon, en ook veel op dit forum niet eens over willen nadenken. Het zijn hele goede scholen, CSB en PNC, met leuke kinderen, betrokken docenten en interessante nevenactviteiten.
Maar op de een of andere manier kiezen veel kinderen / ouders niet voor deze scholen en gaan er niet eens kijken. Ze kiezen vaak weer van de bekende namen.
Dat vind ik jammer, want er zijn zoveel meer scholen buiten de scholen in Zuid / Centrum. Als iedereen die scholen ook eens een kans zou geven, zou de druk niet zo hoog zijn op de andere scholen.
En wat iemand anders al zei: het gaat om de kinderen in je klas en de docenten, die maken een school leuk. Aan het einde van de rit is ieder diploma toch hetzelfde, welke school je ook gekozen hebt.
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 15/04/2021 naar 14:35   

@Z
Wat is jouw verhaal buiten de andere kant laten zien. Ik ben benieuwd uit welke motivatie je jaren dit forum bezoekt en de andere kant wil laten zien.
Bezorgde ouder (Amsterdam)
op 15/04/2021 naar 14:26   

Beste Z, ik heb ook de andere kant gezien: slechte loting en uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Prima school, leuke kinderen, prima mentor, etc. Ik ben ook niet negatief over scholen buiten zuid. Die zijn prima.
Maar toch vind ik dat het systeem niet goed is ingericht. Er zijn nog stappen te maken mbt vraag en aanbod, voorrangsregelingen, regiofunctie en dergelijke.
Z (A)
op 15/04/2021 naar 13:37   

@Elisabeth, ik denk dat we het hier maar bij moeten laten dan.. Een aantal ouders probeert gewoon een andere kant te laten zien, niet alleen kommer en kwel. Aan die argumenten / meningen wordt compleet voorbij gegaan, het lijkt wel of jullie dat (erg breed, niet op de persoon) gewoon niet willen zien. Ook prima hoor.
Ik heb het voorgaande jaren ook geprobeerd, werd toen ook meteen afgeserveerd. Fijn dat jullie gelijkgestemden elkaar goed kunnen vinden en hopelijk levert het iets voor jullie op.
Elisabeth (Amsterdam)
op 15/04/2021 naar 13:12   

Beste @Z (en anderen), iedereen kan en mag hier vrij en anoniem reageren. Ik ben zelf overigens niet anoniem en ga ook met iedereen constructief het gesprek aan. Maar van een ad hominem ben ik niet gediend.
Moderatie is zeer beperkt, ongepaste betichten en een mogelijke hoax worden wel verwijderd. De regels van dit forum staan hierboven: “alle meningen zijn welkom en anoniem reageren mag. Onder verschillende aliassen meedoen aan de discussie is echter niet toegestaan.”
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 15/04/2021 naar 12:58   

@Martine en Martine 2
Als het allemaal wel goed komt met uitgelootte kinderen waarom dan loten. Plaats ieder kind gewoon op een school dat past bij het advies dat afgegeven is. Wel zo solidair. Of een ander verdeelmechanisme waarbij zoveel mogelijk kinderen op eerste plek komen. Degene die niet op 1ste plek komt daar komt het tcoh wel goed mee.
Z (A)
op 15/04/2021 naar 12:56   

Oneerlijkheid komt ook voort uit het feit dat ouders gaan procederen waardoor kinderen toch opeens op hun school van voorkeur komen. Zoals al gezegd werd: wie geeft die ouders/kinderen het recht om wel op die plek te komen en kinderen die mischien een paar plaatsen hoger komen zoals de 8e plek, niet?
Mensen die minder mondig zijn of die de juiste wegen niet kennen vallen dan buiten de boot.
Wat ik ook raar vind is dat je op dit forum geen kritisch geluid mag geven, zonder van aanvallen te worden beticht. Er is duidelijk sprake van een bepaald soort ouders die moeite hebben of verder te kijken dan de populaire scholen. Als ze eens wat verder om zich heen zouden kijken zou het verschil tussen populaire en niet populaire niet meer bestaan.
Bezorgde ouder (Amsterdam)
op 15/04/2021 naar 12:53   

Vol verbazing heb ik net de ingezonden brief van Rob Oudkerk gelezen. Wat veegt deze man z’n straatje schoon. Het Parool geeft deze man zo maar een podium zonder de feiten eens even te checken en de heer Oudkerk te challengen. Feit is dat het aantal plekken Havo/VWO blijft dalen in Amsterdam terwijl de vraag toeneemt. Het beweren dat VSA het niet nauw neemt met de waarheid is gewoon onjuist. Maar goed Rob, blijf vooral in je eigen waarheden geloven... Het afschuiven op “zwaar teleurgestelde “ouders die een lijst onvoldoende serieus tot het einde invullen vind ik echt schaamteloos. Ik had vorig jaar een kind met havo/VWO advies en we hebben 16 scholen bezocht en grondig geanalyseerd. Het is gewoon moeilijk om een lijst te maken van 12+ scholen met een 11/12-jarige. Als je dan geen plek krijgt in je top 3 of top 5 dan mag je best boos en teleurgesteld zijn. Ik denk dat stichting VSA en dit platform wel constructief probeert mee te denken. Het eindelijk doel is uiteindelijk dat 99+% z’n eerste keuze moet krijgen. Niet 81% of 77%. In Rotterdam lukt dit namelijk wel.

@A, oneerlijk? OSVO heeft optimalisatie toegepast zonder dit van tevoren te melden. Maar die ruimte hebben ze blijkbaar. Kinderen met een laag lotnummer worden niet handmatig omhoog gezet. Dit is een algoritme. En dan die cirkel? Wat is dat voor een hopeloos voorstel…

Ik zou dan liever pleiten voor een postcodebeleid, met andere woorden gewoon naar een school in buurt.

Ik denk dat het aan de gemeenteraad nu is om deze resultaten van 2021 eens goed te bekijken en daaruit de juiste conclusies te trekken. Dat wil zeggen, de vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen en met een concreet actieplan komen voor de komende 3 jaar.
Martine 2 (Amsterdam)
op 15/04/2021 naar 12:35   

@martine, precies wat je zegt! Ik heb in de klas van mijn dochter het eerste jaar 3 kinderen uit zien stromen. Hadden allemaal de school op nr 1 staat maar vonden het toch niet leuk genoeg. Er is in groep 8 vaak een enorme hype onder de kinderen om op een zo populair mogelijke school te komen terwijl die in werkelijkheid nog wel eens vies tegenvalt (dan blijkt ineens dat die kunst, muziek, sport focus bijv. Veel minder is dan verwacht en er gewoon, ouderwets, lesstof gestampt moet worden). Of je vind onvoldoende aansluiting in de klas van jouw “top”school.. je hebt nooit de garantie dat die ene school van jouw kind écht zo fantastisch is als je dacht. Ze moeten er zelf iets van maken en school is gewoon school.. leuker wordt het niet.
Martine (Amsterdam)
op 15/04/2021 naar 11:49   

Twee jaar geleden hoorde mijn zoon bij de vijf die op hun 12e keus terecht kwamen. Dikke tranen en verdriet. Maar zoals ik meer mensen hier zie schrijven: het komt meestal goed. Binnen paar weken was de knop om en kon hij de goede kanten van 'zijn' school zien. Het systeem is heel belastend voor jonge kinderen en vast voor verbetering vatbaar. Maar een slechte loting hoeft echt niet de rest van de je middelbare schooltijd te verpesten. (Nog los van dat een hoop kinderen die goed lootten, achteraf niet bleken te passen op hun school van eerste keus)
Ko (Weesp)
op 15/04/2021 naar 11:47   

In een aantal eerdere berichten heb ik het al over het
optimaliseren van loting & matching gehad. Als je in de regel
hieronder elke + door / vervangt heb je een link naar een notitie
over dat onderwerp.

https:++ir.cwi.nl+pub+30749+

Het is tekst voor de liefhebbers.

Een paar regels uit de samenvatting:

+++
De optimalisatie zou in elk van de laatste jaren nagenoeg
alle leerlingen in hun top 3 van voorkeuren hebben geplaatst.
Dat is veel beter dan wat in de huidige praktijk wordt gerealiseerd:
honderden leerlingen buiten hun top 3, in 2020 zelfs ruim 600.
Met nagenoeg alle leerlingen in hun top 3 zullen er naar
verwachting niet heel veel leerlingen zijn die door het
indienen van strategische valse voorkeuren zullen proberen
om een betere plek te bemachtigen.
Met de data 2019 wordt dit bevestigd.
+++

De optimalisatie is gericht op het minimaliseren van de
aantallen plaatsingen op lage voorkeuren. In 2020 zouden er
92 op vierde plek zijn geplaatst, de rest in hun top 3.
Met toepassing van de 4% regel zou het aantal op vierde plek
dalen tot 65.

Focus op aanbod zou wat mij betreft ook gericht moeten zijn
op het verminderen van de aantallen op lage voorkeuren.

Nog iets anders.
Er zijn meldingen over 96% plaatsing op
eerste voorkeur. Als daar de methode Boston wordt gebruikt
(het bekende in- en uitloten) geeft dat een geflatteerd beeld.
Met Boston is het een bekende strategie om de eerste echte
voorkeur te verzwijgen als dat een sterk overtekende school is.
Die 96% is dan plaatsing op de als eerste genoemde voorkeur en
niet altijd op de eerste echte voorkeur.
Elisabeth (Amsterdam)
op 14/04/2021 naar 23:03   

@A: je schrijft dat de eerste centrale loting in 2015 (toen nog eufemistisch matching genoemd) het ‘eerlijkst’ was en ‘niemand op een lage plek kwam’.
Dat is niet waar. In 2015 bij de eerste centrale loting werd geadviseerd om zoveel mogelijk, doch minimaal zes scholen te rangschikken. Toch werd 3,3% van de 7510 deelnemende kinderen voor alle opgegeven scholen uitgeloot. Deze kinderen werden door de lotingscomputer at random geplaatst op een school waar nog ruimte was. Ook in 2016 (37) en 2017 (44) werden kinderen volledig uitgeloot, ook als ze 12 scholen of meer hadden opgegeven. Zij moesten het zelf maar uitzoeken. Dankzij de vasthoudendheid van de groep ouders van volledig uitgelote kinderen en de druk van de voorzieningenrechter is er toch een oplossing geforceerd en aansluitend in 2018 de garantieregeling ingevoerd.
Allemaal na te lezen in de cijfermatige analyses van de jaarlijkse grote scholen loting.
Sandra (Amsterdam)
op 14/04/2021 naar 22:11   

Het is juist heel goed dat er een VSA is, die zich inzet voor gedupeerde leerlingen/ouders èn idd verbeteringen heeft laten doorvoeren voor toekomstige leerlingen/ouders die met het lotingssysteem te maken krijgen. Dankzij de VSA werd bijvoorbeeld de plaatsingsgarantie ingevoerd. Dankzij de youtube filmpjes van Jan Smit, begreep ik het lotingssysteem pas echt! Daarvoor dacht ik serieus, dat je gewoon kans maakte op al die scholen op je ingevulde lijst. Echter hangt het allemaal af van hoe hoog/laag je lotnummer is. Dus moet je heel zorgvuldig omgaan met het invullen van de lijst.
G (Amsterdam)
op 14/04/2021 naar 21:52   

Jammer dat enkele schrijvers Stichting VSA op de hak nemen, terwijl Rob Oudkerk onzin in de wereld brengt en bestuurders in Amsterdam een falend beleid voeren. Het gaat om de resultaten van onderwijs beleid. Het niet inspelen op veranderende vraag en voorkeuren - deels opportunistisch (zwakke scholen in stand houden) en deels ideologisch (spreiding en kansengelijkheid) - heeft de mismatch tussen vraag en aanbod in Amsterdam vergroot, ten koste van de echte voorkeuren van kinderen en hun ouders, ten koste van keuzevrijheid en bereikbaarheid van onderwijs.
In alle andere grote Nederlandse steden, eveneens met grote leerlingen populaties, wordt in de regel 95-99% van de VO leerlingen op hun 1e voorkeur geplaatst, de rest op 2e/3e voorkeur. In Amsterdam? Dit jaar 77% op 1e voorkeur en meer dan 8%, 668 kinderen, op voorkeur 4 t/m 11. Teleurstelling, verdriet en frustratie van ongelukkig geplaatste kinderen en hun ouders is groot – hen een schop na geven is simpelweg onfatsoenlijk. Het ligt niet aan het "onvoldoende serieus" invullen van de lijst van 12 scholen, zoals beweerd door Oudkerk.
De groeiende mismatch wordt grotendeels veroorzaakt door een daling van capaciteit op structureel gewilde scholen in Centrum/Zuid (-190 start plekken in de periode 2015-2020), terwijl de vraag naar deze scholen juist stijgt (+399 aanmeldingen in 2015-2020). Het capaciteitstekort op basis van 1e voorkeur steeg daardoor naar 1.150 plekken in 2020.
De echte kans voor een kind om geplaatst te worden op een gewilde school hangt in Amsterdam sterk af van het wel of geen voorrang hebben, bijvoorbeeld vanwege een montessori/vrije school/dalton basis school of kinderen van leerkrachten. Voorrangskinderen hebben bijna 100% kans geplaatst te worden op hun 1e voorkeur, ten koste van de kansen van niet-voorrangskinderen. Een niet voorrangs kind met havo of havo/vwo advies had in 2020 minder dan 25% kans geplaatst te worden op één van de 5 structureel gewilde scholen (Fons Vitae, Metis, MLA, Spinoza en Sint Nicolaas). Door de groeiende mismatch is de bereikbaarheid van structureel gewilde scholen de afgelopen jaren snel verslechterd.
Investeringen om minder gewilde scholen aantrekkelijker te maken mislukken meestal. Terwijl de capaciteit op veel minder gewilde scholen werd verhoogd, daalde het aantal kinderen met 1e voorkeur voor deze scholen.
In 2020 bestond 16% (1.192 plekken) van de beschikbare capaciteit uit scholen met een onvoldoende, zwak of zeer zwak oordeel van de onderwijs inspectie. Niet geheel toevallig allemaal minder gewilde scholen waar de vraag o.b.v. 1e voorkeur veel kleiner is dan de capaciteit. De onderwijs inspectie geeft zelf toe dat het kwaliteitsverschil tussen gewilde en niet gewilde scholen in Amsterdam vaak groot is.
De oplossing ligt voor de hand. Investeer in bestaande en nieuwe scholen waar vraag naar is. Voeg structureel minder gewilde scholen samen, verklein of sluit ze.
StichtingVSA, zet het uitstekende werk voort! Jullie inspanningen zijn volledig in het belang van onze kinderen.
Bruno (Amsterdam )
op 14/04/2021 naar 21:00   

@A: “wat jullie hebben gedaan is alleen maar meer oneerlijkheid creeren.” Ga je nou serieus VSA de schuld geven? Die voert de loting toch niet uit?!
Elisabeth (Amsterdam)
op 14/04/2021 naar 20:07   

@A: oneerlijk is dat het gewilde aanbod van scholen in Amsterdam bewust krap wordt gehouden. Dat is geen ‘rare conclusie’ maar vastgelegd in de Amsterdamse onderwijsagenda (het RPO). Oneerlijk is dat het ‘ondenkbaar is dat schoolbesturen voor meer capaciteit gaan zorgen’ (jouw woorden), want het is immers hun wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheid om samen een passend onderwijsaanbod te organiseren. Oneerlijk is dat kinderen in groep 8 maandenlang aangemoedigd worden om ‘met passie te kiezen voor de school van échte voorkeur, die het allerbeste bij jou past’, zoals dat ronkend werd aangeprezen door de organisatoren van de loting (PO, VO en gemeente); jij noemt het zelf ‘marketingstruukjes’. Oneerlijk is dat dan al bekend is dat honderden willekeurige kinderen (zwaar) teleurgesteld zullen worden. Oneerlijk is dat er kinderen zijn die daar niet zelf voor kiezen, gedwongen worden scholen te accepteren die een onvoldoende of (zeer) zwak oordeel van de inspectie hebben.
Ouders van slechtgelote kinderen verwijten maken dat ze deden wat van hen gevraagd werd, namelijk zorgvuldig een goede school voor hun kind kiezen, lost niks op. Wat wel iets oplost, is eens echt te luisteren naar de wensen van kinderen en hun ouders.
De eerste centrale loting in 2015, die op een groot debacle uitliep voor zowel kinderen als scholen, kende maar liefst 739 ruilopties: kinderen die door onderling ruilen op hun eerste plek zouden zijn gekomen. Ook kinderen die naar een vmbo-kader opleiding als Humbertus&Berkhof wilden en op het Mediacollege werden geplaatst en andersom. De ruilopties openbaarden zich al direct in de klas en ouders vonden elkaar razendsnel via social media. Vooraf was bij de bedenkers bekend dat er ruilopties zouden ontstaan door de manier van loten en het was ronduit naïf dat dit niet uit zou komen. En hoezo zou het ‘superasociaal’ zijn als de lotingscomputer alle 739 kinderen door ruilen direct op hun school van aanmelding had geplaatst? Niemand zou door ruilen slechter af zijn geweest. En het was al duidelijk dat er nooit meer op deze manier geloot zou worden, niet omdat de ouders daar iets over te zeggen hebben, nee de schoolbestuurders beslissen daar geheel autonoom zelf over.
Voor 2015 werd er alleen geloot per school als er meer aanmeldingen dan plek waren, precies zoals nu in andere grote steden gebruikelijk is, met beter resultaat dan in Amsterdam. En zonder verdringing, dat nu verantwoordelijk is voor circa 27% van alle uitlotingen. Niet alle 8.000 kinderen in groep 8 moesten het hele lotingscircus ondergaan en een lange lijst van scholen bezoeken en rangschikken. Als je uitgeloot werd, dan was er inderdaad nog beperkte keuze, maar er was bijv nog wel keuze uit scholen als Vossius; net als nu.
VSA zet zich al 12 jaar in voor een reële vrije schoolkeuze in Amsterdam, voor alle kinderen. Daarmee is veel kennis en ervaring opgedaan, die VSA ieder jaar opnieuw deelt met de ouders en andere belanghebbenden. Daarbij is het nodige bereikt, waar de volgende lichting groep 8 weer profijt van heeft. Dat doen wij met een kleine groep ouders onbetaald, naast ons werk en gezin. In tegenstelling tot de in OSVO verenigde betaalde schoolbestuurders en hun voorzitter, die kennelijk geen inhoudelijke argumenten meer hebben en een ad hominem doen.
Als eindelijk het door OSVO zelf voorgespiegelde doel: 99,9% in de top 3 bereikt is, dan heft stichting VSA zich weer op.
A te A (Amsterdam)
op 14/04/2021 naar 17:10   

@Elisabeth: wat jullie hebben gedaan is alleen maar meer oneerlijkheid creeren. Want als je op een lage plek komt word je nu handmatig omhoog gezet. Dat maakt het systeem oneerlijk. De allereerste keer dat er gematcht werd: dat was de eerlijkste keer. Want toen werd iedereen op een zo hoog mogelijk plek gezet en niemand op een hele lage plek. Maar de hel brak los want door wisseling van 2 kinderen kwamen die 2 op een betere plek. Superasociaal om dan zo hoog van de toren te blazen. Mijn kind is dan beter af en de rest kan stikken. Ik weet niet of je er toen ook al bij was?
Mijn pleidooi voor een cirkel en dan terug naar het eerste algoritme is de oplossing. Zonder twijfel.
Voor mensen die wat jonger zijn dan ik: voor de loting en matching was het pas echt erg. Als je werd uitgeloot moest je het verder zelf maar uitzoeken. Geen school voor je kind.

En ja docenten willen op leuke en goede scholen werken. En werken vaak hard om scholen waar zij werken beter te maken. Soms duurt dat even. Geef ze die tijd en de steun. Doe het samen. Dan krijgen we nog meer populaire en goede scholen en hoeven we niet 10 depandandel van 'populaire' scholen te openen. Want dat is echt niet de oplossing.

Tot volgend jaar.
A te A (Amsterdam)
op 14/04/2021 naar 17:02   

En zo is het.

Ik heb voorgesteld om de voorkeurslijst niet te nummeren maar er een cirkel van te maken. Een cirkel van 12 scholen. Dan zijn ze allemaal ok voor de kinderen. Scheelt een hoop stress en ellende.
Het argument: ja maar we willen perse een school met kunst of een school met sport: hou toch op. Als je in een dorp woont kun je vaak maar naar 2 scholen. Niks kunst, sport etc. En dat moet sowieso een beetje gerelativeerd worden. Een uurtje extra kunst of sport: we moeten allemaal gewoon examen doen in ne, eng en wis. Het zijn puur marketingtruucjes. Stop ermee om je kind voor te houden dat school dan opeens helemaal superleuk wordt. Het gaat nogmaals om een paar uurtjes op het lesrooster.
Een leuke schooltijd gaat over het hebben van leuke vrienden. En af en toe een leuke mentor of docent. Als je dat bereikt maakt het ook nog eens niks uit of de school enorme hoge slagingspercentages heeft of niet.
De talenten van je kind komen er echt wel uit hoor, daar heb je de school niet voor nodig. Een kind heeft het wel nodig dat een ouder er geen groter drama van maakt dan het is.
P (Amsterdam)
op 14/04/2021 naar 14:18   

@Judith en Sunflower, ook ik onderschrijf dit bericht volledig. Mijn dochter werd inmiddels 8 jaar geleden uitgeloot voor haar school van keuze. Alle vrienden en klasgenoten mochten gaan waar ze wilden, zij had helaas een te hoog lotnummer. Enkele weken later pas een tweede ronde, kijken waar er nog een plekje over was, uiteindelijk naar een school waar zij absoluut niet heen wilde. Het plan was om na jaar 1 terug te gaan naar de favoriete school en het nogmaals te proberen. Echter na enkele weken al, gaf ze aan hier te willen blijven. Ze heeft een toptijd gehad, veel vrienden en een mooi diploma op zak. En nu student. Dit heeft haar mede gevormd en ik ben trots op haar. Ook zij was echt heel erg verdrietig!
Hiermee wil ik niet zeggen dat het niet erg is wanneer je wordt uitgeloot of laag geplaatst, of dat het systeem goed is, maar wel dat het goed kan komen.
Succes voor iedereen!
Judith (Amsterdam) (Amsterdam )
op 14/04/2021 naar 12:52   

@Sunflower (Amsterdam)
Mooi verwoord. Ik lees nu ook de berichten op het forum. En 6 jaar geleden alweer zat ik ook met een intens verdrietig kind. De eerste lichting van dit systeem. Dit jaar doet ze eindexamen. Nu na 6 jaar kan ik wat jij op schrijft volledig bevestigen. Het zal waarschijnlijk niet voor elke school opgaan. Maar de reset knop, het omzetten naar het is niet wat we verwacht hadden, maar het komt goed begint echt bij de ouders. Voor mij in elk geval een wijze les toen en nogsteeds.
Allemaal gefeliciteerd met het prachtige resultaat van jullie kanjers van kids. En waar ze dan ook terecht komen op de middelbare school ik wens allen een fijne tiJjd met leuke ervaringen en fijne vriendschappen. Groet Judith
<< vorige

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ... 51

volgende >>