Schrijf een nieuw bericht

Pagina 47 - Berichten 9201 tot 9224

Sabine vDV (Amsterdam)
op 11/03/2010 naar 17:25   

Hallo betrokken ouders,
Wat mij opvalt in de discussie over de VSA is dat iedereen eigenlijk het beste of de leukste optie voor zijn/haar kind wil. Het gaat tenslotte om de toekomst van een belangrijke periode in je leven. Kinderen uit randgemeenten moeten een gelijke kans krijgen. Terecht, maar op het Gerrit vd Veen College en Amsterdams Lyceum, zitten naar mijn weten hele klassen vol met kinderen uit... Monnickendam. Terwijl daar een prachtige middelbare school staat met VMBT t/m VWO. Mijn vraag: waar ligt de grens van de regiofunctie van Amsterdam? En Abcoude, dat ligt toch dichter bij Amstelveen? Ik moet er niet aan denken dat ik 2 à 3 uur per dag in een bus moet zitten naar school... Hoe moet het met vriendschappen ontwikkelen, en de sociale cohesie in een klas? Zomaar wat vragen. Gegroet.
Martje M. (Amsterdam)
op 07/03/2010 naar 12:46   

Kan iemand mij uitleggen waarom het zo belangrijk is te kunnen kiezen voor een CATEGORAAL gymnasium? Van Amsterdammers kan ik nog begrijpen dat ze daar voor kiezen. Het halve aanbod van gymnasiaal onderwijs in Amsterdam is categoraal. En op verschillende niet-categorale gymnasia wordt ook al geloot, dus wat moet je anders? Maar waarom mensen met een Herman Wesselink- en een Keizer Karel-college onder handbereik per se naar een categoraal gymnasium willen, is mij vooralsnog onduidelijk.

Maar, stel dat het zo is dat 'categoraal' gymnasiaal onderwijs wezenlijk anders zou zijn, dan vraag ik me af waarom de Amsterdamse wethouder van onderwijs zijn Amstelveense collega niet op zijn verantwoordelijkheid wijst om te zorgen voor categoraal gymnasiaal onderwijs in Amstelveen voor de inwoners van die gemeente. Dat zou in Amsterdam de druk van de ketel halen.

Amstelveen heeft ca 80.000 inwoners; met de huidige toestroom vanuit de gemeente Amstelveen naar de Amsterdamse gymnasia kun je niet volhouden dat een categoraal gymnasium in Amstelveen 'niet haalbaar' is. De regionale rol die Amsterdam zich hier aanmeet, is dan ook volstrekt overbodig. Amsterdam kan zich met de uitbreiding van GOED onderwijs beter richten op de probleemwijken. Tijdens het debat op 2 februari werd namelijk pijnlijk duidelijk dat er op alle niveaus veel werk aan de winkel is in het Amsterdamse onderwijs.
Abcoudenaar (Abcoudenaar)
op 07/03/2010 naar 11:29   

hallo, jullie ruimte is kort. zie daarom
gymnasiumvooriedereen.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=28# josc342

kern?
- bgrip voor kort geding: procedure is volledig achterhaald MAAR
- eis VSA garandeert niet dat er geloot moet worden
- minimumpercentage voor amsterdammers kan kans kinderen buiten amsterdam juist vergroten
- alleen amsterdamse kinderen naar VO is surrealistische eis: zie discussie nav postcodebeleid academisch ziekenhuis maastricht

wie ben ik? ouder met zelfde probleem uit abcoude waar geen VO is! kom eens kijken zou ik zeggen.
Marisca (Amsterda)
op 05/03/2010 naar 10:32   

Mensen, allemaal veel succes vanmiddag! Onze oudste dochter is vorig jaar gelukkig ingeloot, maar wij blijven ons hard maken voor gelijke kansen voor alle Amsterdamse kinderen. Vorig jaar waren er 4oo Amsterdamse kinderen die buiten de gemeente naar schoolgingen en 1000 kinderen volgden de omgekeerde weg. Wij zullen er zijn vanmiddag op de Parnassusweg.
Ferdi Ploeger (London)
op 04/03/2010 naar 12:03   

De Kernprocedure zijn de afspraken tussen het COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS (dus niet het OSVO) en de SCHOOLBESTUREN om voortijdig schoolverlaten terug te dringen (zie artikel 118h Wet Voortgezet Onderwijs). Mooie bijkomstigheid voor scholen en gemeente is dat het de aanmelding voor hen overzichtelijker maakt. Dat hierbij bepaalde groepen leerlingen in het gedrang komen is geen reden voor het college in actie te komen. Het College is PARTIJ in die afspraken (zie art 118h WVO).

De toelatingseisen uit de Kernprocedure zijn in strijd met de wettelijke bepalingen in het Inrichtingsbesluit WVO (artikel 3 en 4).

Google op 'De muur in onderwijsland' om onze strijd tegen de Kernprocedure te lezen
Henk (Amsterdam)
op 02/03/2010 naar 22:14   

Dat vind ik nou weer net 2 rode strepen te ver gaan. Er valt wat te kiezen volgens de kies wijzer. Opeens bekruipt mij het gevoel dat, als ik dit (belangrijke) initiatief wil steunen, ik mijn stemgedrag moet gaan wijzigen. Sorry dan zijn opeen andere zaken toch heel veel belangrijker.
Susanne dRvZ (Amsterdam)
op 01/03/2010 naar 22:53   

Is niet een belangrijk argument dat de REISAFSTAND zo kort mogelijk moet zijn? Zie ook de petitie van juni 2009 over de fietsveiligheid in Amsterdam, waar in korte tijd 8.000 mensen voor tekenden.

Wanneer kinderen voor het eerst naar de middelbare school gaan - nog 11 of net 12 - willen ze niet meer door hun ouders gebracht en gehaald worden. Alleen fietsen ze door het drukke verkeer van a'dam. Ik vind het erg belangrijk dat de afstand van huis naar school vv, die ze dagelijks zullen afleggen, beperkt is.
Martin (Amsterdam)
op 17/02/2010 naar 11:14   

@Anne
Er wordt zeker niet uitsluitend voor gymnasia geloot. Vorig jaar waren net zoveel kinderen van het Fons Vitae uitgeloot als van alle gymnasia samen. Hooguit eenderde van de uitgelote kinderen vorig jaar wilde een plaats op een gymnasium. De havo/vwo is zelfs nog veel populairder.
Tania (Amsterdam)
op 17/02/2010 naar 09:34   

@Anne
Amsterdamse kinderen lopen in de tweede lotingsronde aan tegen het effect van de voorgangregeling die in Amstelveen geldt. Amstelveense kinderen kunnen in de eerste ronde zorgeloos meeloten in Amsterdam terwijl ze zijn verzekerd van een plaats op een ‘populaire school’ in Amstelveen. Daar hebben we het over!

In die tweede ronde zijn trouwens ook de plaatsen op de vwo-scholen in Amsterdam beperkt. In de eerste ronde niet kiezen voor de school van eerste voorkeur, maar voor de zekerheid van een plaats op de school van tweede (derde, ...) voorkeur is een strategische keuze die voorkomt.

Het maakt mij persoonlijk niet uit of de voorrangsregeling voor lokale kinderen overal wordt toegepast dan wel afgeschaft. Waar het mij om gaat is dat we met z’n allen in een schuitje zitten (Amsterdam e.o.) en dan moet je afspraken maken die voor iedereen gelden. Wanneer je verschillende geledingen in ditzelfde schuitje verschillende rechten geeft, krijg je een scheve situatie.

De stichting heeft ervoor gekozen rechtsgelijkheid te bevorderen via de variant waarbij Amsterdamse scholen net als de scholen in de randgemeenten voorrang verlenen aan lokale kinderen. De inschrijvingsprocedure zou hierdoor volgens mij winnen aan balans, helderheid en democratisch gehalte.
Anne (Amsterdam)
op 16/02/2010 naar 22:23   

En o ja, waar hebben we het eigenlijk over ... De 2 scholen in Amstelveen hebben de laatste 2 jaar niet geloot dus ook Amsterdamse kinderen kunnen daar terecht. Of klopt de informatie in de Parool bijlage niet? Als ik die nog eens goed bekijk blijkt dat voornamelijk de gymnasia loten. Kinderen met VWO advies kunnen zonder loting terecht op andere populaire scholen. Dat zou nog eens schelen op het aantal kinderen dat 'uitgeloot' wordt!
Anne (Amsterdam)
op 15/02/2010 naar 17:43   

Ja, klopt. Goed dat het verschil aan de kaak gesteld wordt maar dan niet door een proces te voeren met als insteek Amsterdamse kinderen voorrang te geven. Als je het niet eens bent met hoe het in omliggende gemeenten gaat hoef je toch hetzelfde te gaan doen?
Tania (Amsterdam)
op 15/02/2010 naar 10:00   

Anne schrijft 'en zou liever zien dat de omliggende gemeenten hun voorrangsbeleid afschaffen'.

Dat is nou juist het probleem. Er zijn Amsterdammers die hun kind graag naar het technasium van het Keizer Karel college willen laten gaan. Ik ken ook Amsterdammers die hun kinderen in Amstelveen op Panta Rei geplaatst hadden willen hebben. Maar Amsterdamse kinderen kunnen daar niet op gelijke voet met de Amstelveense kinderen meedingen naar een plaats. Er wordt dus gemeten met twee maten. Ik vind het goed dat de stichting VSA deze rechtsongelijkheid eindelijk (!) aan de kaak stelt.
Anne (Amsterdam)
op 15/02/2010 naar 08:54   

@Kiki. En er zijn dus genoeg goede scholen in Amsterdam! Het gaat om een paar populaire scholen waar geloot wordt die niet de enige goede zijn. En hoe ruim zie je 'jouw buurt'? Kinderen uit Noord fietsen ook een heel eind naar Zuid. Waar trek je de grens dat kinderen van te ver weg komen? Denk wat ruimer dan grenzen die gemeenten aangeven. Wat doe je met kinderen uit de 'andere' gemeente Landsmeer waar volgens mij geen middelbare school staat? Die vallen helemaal buiten de boot.
Overigens bevorderd het denk ik juist de zelfstandigheid en het perspectief als kinderen buiten hun eigen buurt naar school gaan. Maar dat staat buiten de discussie van wel of niet voorrang voor Amsterdamse kinderen.
Ik ben voor keuzevrijheid van alle kinderen dus ook van die uit Abcoude en Landsmeer en zou liever zien dat de omliggende gemeenten hun voorrangsbeleid afschaffen. Maar Amsterdam moet in ieder geval open blijven voor iedereen. De berichten op deze site bevestigen me in deze mening!
Jop Fellinger (Amsterdam)
op 13/02/2010 naar 13:14   

Prima initiatief, en de kritiek uit de randgemeenten overtuigt niet. Immers, scholen in de randgemeenten sluiten perfect aan op de leefwereld van de kinderen waarvan de ouders bewust gekozen hebben om daar te wonen (rust, ruimte, geen parkeerproblemen). Als er daar geschikte onderwijsvormen zijn, dan daar ook naar school zou ik zeggen. Of naar Amsterdam verhuizen. Pas als er in de randgemeente geen school is van het geadviseerde type, komt een andere plaats in beeld, waaronder Amsterdam. Jammer dat de randgemeenten niet bereid zijn om hun beleid wederkerig te maken. Nu Amsterdam de randgemeenten niet kan dwingen, kan alleen het eigen beleid worden aangepast. Misschien dat het in de toekomst wederkerig kan worden gemaakt. Maar daar schiet mijn kind in groep 8 niets mee op.
Kiki (Amsterdam)
op 12/02/2010 naar 10:30   

Als je ergens gaat wonen kijk je toch ook naar de faciliteiten die de buurt/ stad te bieden heeft? Ik woon en werk bewust in Amsterdam zodat ik mijn kind op fiets of loopafstand op een school van mijn keuze kan doen. Waarom zou een kind uit b.v. Abcoude een plaats in mijn buurt kunnen krijgen waardoor mijn kind verder zou moeten reizen met bus of tram? Als mijn kind om een of andere reden in Abcoude naar school zou moeten, dan zou ik daar naar toe verhuizen. Als ik in Reigersbos zou wonen zou ik mijn kind daar op school doen. Het is belangrijk voor kinderen klein of groot dat zij contact maken met kinderen uit hun eigen buurt. Kortom ga daar wonen en werken waar de scholen goed zijn als je dit belangrijk vindt. Of zorg er voor dat je eigen buurtschool verbeterd. Denk ook aan het milieu met al dat reizen.
Tania (Amsterdam)
op 12/02/2010 naar 09:06   

@ Madelon. Binnen OSVO (de besturen die samen verantwoordelijk zijn voor de kernprocedure) wordt op dit moment de discussie gevoerd of de voorrangsregeling voor broertjes en zusjes afgeschaft moet worden.
Wanneer ze daartoe overgaan moet je je m.i. ook afvragen of het verdedigbaar is dat kinderen van docenten voorrang krijgen en of het Montessori Lyceum voorrang mag verleent aan leerlingen van een Montessoribasisschool en het Spinoza aan leerlingen van een Dalton basisschool. Het is mij niet bekend hoe daar binnen OSVO over wordt gedacht.
Madelon Oostwoud (Amsterdam)
op 11/02/2010 naar 17:04   

Niemand wil tornen aan de broertjes/zusjes voorrangs-regel, Sonja, en niemand tornt aan het feit dat kinderen van leerkrachten voorrang krijgen, als zij dat willen.
Lees de tekst van VSA nog maar eens rustig door.
Vriendelijke groet,
Madelon
Sonja (Amsterdam)
op 11/02/2010 naar 15:08   

Hoe denken jullie dan over de voorrang die gegeven wordt aan broertjes en zusjes? Dan zou je dat toch ook moeten afschaffen voor een eerlijke gelijke behandeling? Allemaal onzin dus, ik ben het daarom niet eens met de voorstellen van deze stichting!
Jansen (Amsterdam)
op 11/02/2010 naar 09:05   

Wij wonen in Amsterdam en hebben dit jaar te maken met de loting. Heel vervelend natuurlijk als je uitgeloot wordt maar ik ben het helemaal eens met de ouders uit Abcoude in dit gastenboek. Ben het niet eens met de doelstelling van deze Stichting. Het is logisch dat bv Weesp voorang geeft aan kinderen in de buurt want deze stad heeft maar 2 scholen. De kinderen in Abcoude hebben toch ook recht op vrije schoolkeuze? Het is voor hen al een hele stap om nog iets verder weg op school te gaan en dat doen ze alleen als het een bewuste keuze/wens is. Amsterdam heeft nu eenmaal een regiofunctie. Wees blij dat je in een stad woont waar keuze is. De bewoordingen van deze Stichting vind ik ook onjuist. Er zijn nauwelijks slechte scholen. Het gaat meer om populaire scholen en dat is heel wat anders. Ik hoop dat mensen nu eindelijk eens even wat verder denken dan hun eigen straatje!
S. Levelt (Amsterdam)
op 05/02/2010 naar 22:45   

Graag ontvang ik de uitspraak in kort geding voorjaar 2009 waarnaar jullie verwijzen. Wellicht is een idee deze ook integraal te publiceren op de website.

Tevens verneem ik graag of een voorlopige voorzieningenprocedure wordt gestart zodanig dat kinderen die voor loting in maart 2010 staan daarvan ook profijt kunnen hebben. Het lijkt mij aan de late kant daarvoor, maar wellicht zijn de processtukken gereed.

De hoogte van mijn donatie hangt in hoge mate af van uw antwoord op de laatste vraag.

Desgewenst ben ik bereid in deze nog een adviserende rol op mij te nemen.

Sebastiaan Levelt (advocaat te Amsterdam, bestuursrecht)
Krijn van Beek - Stichting VSA (Amsterdam)
op 03/02/2010 naar 23:10   

Dank voor uw reactie. Helaas moeten we vaststellen dat er nu juist wel een aparte regeling bestaat voor uw kinderen uit Abcoude: zij hebben voorrang in Weesp én mogen gewoon op de 1e rang meeloten in Amsterdam. Amsterdamse kinderen hebben als enige in de wijde omtrek nergens voorrang.

Als u tegen discriminatie op geboorteplaats bent dan zou u onze stichting juist van harte moeten steunen. Wat we willen is dat Amsterdamse kinderen ook voorrang krijgen, zodat ze niet langer gediscrimineerd worden op geboorteplaats.
Anneke Ubels (Abcoude)
op 03/02/2010 naar 23:05   

Hallo.

Ik ben het hier TOTAAL mee oneens. Mijn kinderen wonen in Abcoude, wat tegen Amsterdam aangeplakt zit en die zouden door deze regeling een andere behandeling krijgen??????????? Volkomen zot. U wilt ze naar Utrecht sturen?
Veel verder en helemaal niet onze leefwereld? Wat een krankzinnig plan. Vrije schoolkeuze voor alle kinderen. Geen discriminatie op geboorteplaats.
Er zijn genoeg scholen in Amsterdam voor iedereen. Misschien wel een andere school dan in Zuid.
Trouwen, mijn kinderen gaan naar het Reigersbos in Zuid Oost.
Misschien ook eens een goed idee voor heel veel kinderen. Met andere culturen omgaan, dat is heel belangrijk. Helemaal gratis en je leert er een hoop van.
Jan (Abcoude.)
op 03/02/2010 naar 18:55   

Raar plan! Waar gaan de kinderen uit Abcoude dan naar toe? 5 minuten naar Amsterdam of een half uur naar Utrecht?
Heel vreemd plan.
Martin (Amsterdam)
op 03/02/2010 naar 01:02   

De partijen zijn niet zover uitelkaar. Alleen Groen Links is evt bereid om te bezuinigen op onderwijs (?)
Maar onze grootse probleem is de macht van de schoolbesturen (OSVO) die meer belang hebben bij en belangstelling hebben voor hun personeel dan voor onze kinderen.
<< vorige

1 ... 38-39-40-41-42-43-44-45-46-47

volgende >>