Schrijf een nieuw bericht

Pagina 3 - Berichten 401 tot 600

Alice (Amsterdam)
op 16/02/2018 naar 18:13   

Weet iemand toevallig waarom op de keuzelijst er bij het Montessori Lyceum Amsterdam (MLA) er niet specifiek voor het gymnasium gekozen kan worden? De school heeft namelijk een aparte (wellicht komend jaar zelfs 2) gymnasiumklas werd op de open dag verteld... (En staat ook zo in de keuzegids).
Irene (Amsterdam)
op 16/02/2018 naar 17:44   

Was mij niet duidelijk dat het om een artikel uit 2015 ging, dat verklaart het.
Elisabeth (Amsterdam)
op 16/02/2018 naar 17:39   

@Irene: Het onderzoek van prof. Dronkers is nog steeds actueel. En: niet iedereen is bekend met het feit dat je met een dubbeladvies in Amsterdam meeloot op het laagste niveau.
Irene (Amsterdam)
op 16/02/2018 naar 17:15   

Beetje vreemd dat in het VK-artikel hiernaast Jaap Dronkers in de tegenwoordige tijd wordt geciteerd, hij is al weer twee jaar geleden overleden...
M.N (Amsterdam)
op 16/02/2018 naar 15:11   

Ik lees al enige tijd mee op deze site omdat mijn zoon ook zijn keuze moet maken voor een middelbare school. Vorig jaar waren wij erg enthousiast over Vechtstede in Weesp. Voor het geval hij daar niet ingeloot zou worden wilde wij ook een lijst voor Amsterdam maken. We zochten vooral scholen uit die vergelijkbaar met Vechtstede zijn. Mijn zoon mocht meedoen met de plusklas op OSB, ondanks dat OSB niet op ons lijstje zou komen wilde wij hem toch laten ervaren hoe het op een middelbare school er aan toe gaat. Tot onze grote verbazing moesten wij onze mening over OSB herzien. Mijn zoon voelde zich hier meteen thuis en was erg enthousiast over de pluslessen. De sfeer op deze school was voor ons gevoel prettiger dan op Vechtstede en de andere scholen die wij bezochten(voornamelijk in zuid). OSB was veel gemengder dan we hadden verwacht in allerlei opzichten, net Amsterdam in het klein :-). Met mijn bericht wil ik andere ouders erop attenderen dat het ook goed is om aan scholen te denken die wellicht niet zo voor de hand liggen.Uiteraard moet het type onderwijs wel bij het kind passen. Ga gewoon eens kijken, ook al zijn de open dagen voorbij. Als meer ouders zich breder zouden orienteren op de wat minder populaire scholen, zouden er meer kinderen op een school van hun voorkeur geplaatst kunnen worden. De resultaten van de minder populaire scholen zijn over het algemeen ook goed. Een populaire school is niet voor elk kind de beste keuze. Vraag de leerkracht ook advies, hij of zij maakt jouw kind tenslotte mee op school en heeft wellicht een visie die helpt te kiezen. De leerkracht van mijn zoon geeft aan dat mijn zoon vwo zou kunnen, maar ook dat hij erg speels is, zijn uiteindelijke advies is daarom havo/vwo gebleven. Hij gaat graag de discussie aan, trekt graag zijn eigen plan, maar kan ook goed samen werken en maakt makkelijk vrienden. Zijn juf geeft aan dat hij gebaat is bij een wat vrijere school en adviseert ons OSB.
Ik ben ook van mening dat een leerling optimaal presteert in een omgeving waar hij zich prettig voelt. Voor de een is dat categoraal onderwijs en voor de ander een heterogene school.
Moeder (Amsterdam)
op 16/02/2018 naar 14:40   

@Elisabeth; dankjewel, ook voor alle andere informatie op dit forum
Elisabeth (Amsterdam)
op 16/02/2018 naar 12:50   

@Moeder: ik weet het niet precies, wij komen hier nog op terug. Gebaseerd op waarnemingen tijdens bijgewoonde raadsdebatten de afgelopen 3 jaar en het stemgedrag bij moties steunen CDA en VVD de doelstellingen van VSA niet alleen in woord maar ook in daad.
I (Amsterdam)
op 16/02/2018 naar 09:56   

Als in het verleden 10-15% van de leerlingen te laag scoorden voor hun advies en nu de cito niet meer meetelt de helft of meer, dan lijkt het me duidelijk. De categorale scholen hanteerden een harde 545. De helft van de vwo adviezen zit nu daaronder. In feite zijn de vwo scholen nu de nieuwe havo/vwo scholen. Maar dan alleen voor kinderen van hoog opgeleide ouders. Want alleen zij worden te hoog geadviseerd en kunnen zich optrekken.
Anne J (Amsterdam)
op 16/02/2018 naar 09:47   

@I

Maar dan ga je er dus van uit dat de cito score een juiste indicatie is van de toekomstige schoolcarriere.... en dat hoeft niet zo te zijn. De vraag is of het schooladvies niet een betere indicatie is van de toekomstige schoolcarriere, en dat is op dit moment denk ik nog niet goed te zeggen want te weinig data.
I (Amsterdam)
op 16/02/2018 naar 09:31   

"In Amsterdam loten leerlingen met een dubbeladvies mee met de leerlingen die het lagere van de twee adviezen krijgt". In Amsterdam zit de helft van die havo/vwo leerlingen met zijn cito zelfs onder havo niveau. De mediaan van hun cito is gelijk aan die van de havo leerlingen: 538.4 om 538.3. De cijfers spreken. Volkomen terecht dus.
Ko (Weesp)
op 15/02/2018 naar 21:38   

@U.P. Yours-Yup (Amsterdam)
Dat is helemaal niet zeker. Uit nieuwsgierigheid heb ik een paar simulaties gedaan.

Als veel leerlingen deze strategie toepassen dan komen van hen minder dan 100 extra in hun top-3, vergeleken met de situatie dat niemand manipuleert. Maar er zijn dan 200 tot 300 manipulerende leerlingen die niet geplaatst worden. Van deze leerlingen zijn de top-3 scholen dan volledig bezet, dus in een tweede ronde kunnen ze daar ook niet terecht. En een extra stoeltje per brugklas is ook niet genoeg.

Kortom, deze strategie is niet aan te bevelen.
I (Amsterdam)
op 15/02/2018 naar 20:49   

In fig 1 van het rapport kan je zien dat de cito per advies sinds 2015 omlaag gaat voor alle adviezen vanaf vmboT/havo. Gemiddeld worden de cito's niet slechter gemaakt, maar meer kinderen krijgen een hoger advies. De lage cito's per advies komen vooral voor onder kinderen uit rijke postcodes. De hogere cito's per advies, ook vwo, liggen vooral bij kinderen met arme postcodes. Dit lijkt toch vooral een kwestie van over- en onderadvisering. Zie tabel 3 van het rapport dat je kan vinden in de twitterfeed. Meer dan de helft van de kinderen met vwo advies heeft een cito onder 545. voor havo is de mediaan 538.3, havo/vwo: 538.4. minimum havo/vwo =541. Dus ook bij havo scoort de helft onder de 538, bij havo/vwo scoort veel meer dan de helft lager dan voorheen de minimumeis.
Anne J (Amsterdam)
op 15/02/2018 naar 17:11   

@I,


Op de basisschool van mijn kinderen is de gemiddelde citoscore hard achteruit gegaan nadat besloten werd dat het schooladvies doorslaggevend werd ipv citoscore. Er van uitgaande dat de gemiddelde schoolpopulatie hetzelfde is gebleven qua achtergronden en intelligentie, kom je dan tot de conclusie dat de kinderen er zelf niet zo veel zin meer in hebben nu ze weten dat dat het toch niet belangrijk meer is. En de school heeft er misschien ook niet zo een zin meer in......Maar het kan natuurlijk ook gewoon toeval zijn..

Het belangrijkste criterium zou moeten zijn of de kinderen na 3 jaar zonder zitten blijven op het geadviseerde schoolniveau zitten. Is dat bij de overgrote meerderheid van de kinderen zo, dan geeft de betreffende basisschool kennelijk juiste adviezen.
I (Amsterdam)
op 15/02/2018 naar 13:28   

Meer dan de helft van de ll met vwo advies scoort onder de 545. We weten wat de echte voorkeuren zijn. Maar hoe zit het met de echte capaciteiten? Gelukkig is er ruim voldoende aanbod op scholengemeenschappen.
I (Amsterdam)
op 15/02/2018 naar 11:13   

Het parool: leerlingen groeien op in hun eigen bubbel. Ook als het de wens is van kinderen om vooral tussen gelijkgestemden te zitten, is het zeer de vraag of dit goed is voor de maatschappij als geheel. Dus nee, het gaat niet alleen om wat (vwo) kinderen willen. Er zijn ook andere belangen.
Moeder (Amsterdam)
op 15/02/2018 naar 10:38   

@Elisabeth: bij welke politieke partij zijn de meeste doelstellingen en concrete oplossingen van de VSA terug te vinden in het verkiezingsprogramma?
I (A'dam)
op 15/02/2018 naar 10:20   

De Amsterdamse scholenmarkt is, net als de huizenmarkt, een zeepbel. Het draait om de fear of missing out op een categorale vwo school. Lees het rapport van Van der Klaauw ea. Het gaat niet alleen om wat VWO ll willen. Havo en havo/vwo ll hebben belang bij een volledige vwo afdeling. De wens van vwo ll gaat in tegen het belang van andere ll. Het moet nog maar aangetoond worden ook of een categorale school betere ll aflevert, zegt het rapport. Ook op het gebied van wereldburgerschap. Opvallend: de lage gemiddelde cito's per schoolsoort. De mediaan bij vwo ligt onder de 545. Ook opvallend: de lage cito's komen vooral voor bij sociaal economisch hoge postcodes, de hoge cito's bij de lage sociale economische postcodes. dit lijkt tocht te bevestigen wat onderwijzers en onderwijsinspectie al zeggen: overadvisering van kinderen met hoogopgeleide ouders, al dan niet door gepush. Het is een zeepbel, kinderen worden niet slimmer, ze worden te hoog geadviseerd. En willen dan ook allemaal naar een categoraal vwo school. Er is geen enkele twijfel, terughoudendheid. Tegen deze stroom in moet de gemeente beleid gaan maken dat recht doet aan alle kinderen.
Moeder (Amsterdam)
op 15/02/2018 naar 09:35   

@ Anne; dat dacht ik ook even maar dat gaat niet op; ook voor de basisschool in Amsterdam bepaalt een stedelijk toelatingsbeleid met loting, voorkeurslijst en voorrangsregels waar een kind naartoe mag.
U.P. Yours-Yup (Amsterdam)
op 15/02/2018 naar 02:34   

Wanneer je zéker op je eerste, tweede of derde eigen keuze vwo school terecht wilt komen, moet je gewoon op de plek vier tot en met twaalf de zwaarder overtekende scholen zetten, dwz de scholen die al veel éérder uitgeloot raakten vorig jaar.

Lijkt me wel zo fair wanneer ook de wat minder goede rekenaars deze mogelijkheid kunnen benutten van de -nieuwe- 'plaatsingsgarantie' van de osvo.
Daar ligt daarmee dan dus ook een belangrijke taak voor oa de vsa, oco, scholen, osvo, economen, strategen, gemeente, ouders, om eventuele onwetende anderen actief ook op deze -nieuwe- kans te wijzen.
Anders is er dit jaar zelfs nóg weer minder sprake van een gelijk speelveld voor alle ouders en de bijbehorende leerlingen.
Fair Play? Niet zonder een voor iedereen gelijke informatiepositie!
Anne J. (Amsterdam)
op 14/02/2018 naar 22:17   

@Moeder,

Dit stukje van D’66 gaat over de basisscholen vermoed ik zo.
Moeder (Amsterdam)
op 14/02/2018 naar 16:31   

Uit het verkiezingsprogamma van D66:"D66 vindt het belangrijk gemengde scholen te stimuleren door middel van scholentours. Dit zijn georganiseerde tours langs alle scholen in de buurt, waar een groep ouders gezamenlijk langs kan gaan. Zo laat je ouders verder kijken dan het lijstje dat ze aanvankelijk in gedachten hadden. Het is een kans om vooroordelen over bepaalde scholen weg te nemen. Ook geeft het scholen gelijke kansen om zich te presenteren aan ouders van potentiële leerlingen."
Het is toch opmerkelijk dat de partij van Simone Kukenheim totaal niet lijkt te weten wat het betekent om mee te moeten doen aan dit idiote circus. "Verder kijken dan het lijstje dat ik aanvankelijk in gedachten had"? U heeft geen idee. Ik moet een lijst (geen lijstje) met 12 scholen maken dus ik doe niet anders. Er zijn overigens geen 12 scholen in mijn buurt. Ik ben de afgelopen weken de hele stad "doorgetourd" met duizenden andere ouders en kinderen waarmee ik de ene na de andere school ben doorgeschuifeld tot mijn dochter scheel zag. En van D66 moeten we nu ook nog gezamenlijk op toernee om onze vooroordelen weg te nemen? Waar wil D66 nog naartoe?
Dullaert (Amsterdam)
op 12/02/2018 naar 02:11   

Waarom houd dit systeem geen rekening met de kinderen?
Elisabeth (Amsterdam)
op 10/02/2018 naar 09:48   

We hebben helaas last van vervuiling door nep-recensies die voortdurend lukraak geplaatst worden op het forum. We proberen dit op te lossen, excuses voor de overlast.
Elisabeth (Amsterdam)
op 09/02/2018 naar 08:57   

@Irene: bedankt voor je melding. Ik heb de projectleider kernprocedure op je bericht gewezen en de tekst is inmiddels aangepast.
Ko (Weesp)
op 08/02/2018 naar 14:54   

In mijn vorige bericht had ik het over herhaling van DA-STB en stoelen bijplaatsen. Die herhaling is een wat optimistische gedachte. De bijgeplaatste stoelen worden meteen aan leerlingen gegeven. Dat gaat ten koste van degene die daar zou hebben gezeten als de stoel vanaf het begin beschikbaar zou zijn geweest.
Blijft de vraag of DA-STB en bijplaatsen strategyproof is.
Ko (Weesp)
op 08/02/2018 naar 12:37   

Naar aanleiding van het bericht van Irene hieronder:
De lotingcomputer gaat eventueel in een brugklas een stoel bijplaatsen.
De algoritme is dus DA-STB + stoelen bijplaatsen, en dit wordt herhaald tot bijplaatsen niet nodig blijkt of niet meer kan.
Is dit geheel strategyproof?
Irene (Amsterdam)
op 08/02/2018 naar 08:12   

Maar dan staat er wel dit bij vragen:
"Hoe kunnen de Amsterdamse schoolbesturen een plaatsingsgarantie geven?
De Amsterdamse VO-scholen geven een plaatsingsgarantie aan leerlingen die een voorkeurslijst inleveren met voldoende scholen;
- vier VO-scholen voor de adviezen vmbo-b, vmbo-b/k en vmbo-k (al deze adviezen met en zonder lwoo);
- zes VO-scholen voor de adviezen vmbo-t (met en zonder lwoo) en vmbo-t/havo;
- twaalf VO-scholen voor de adviezen havo, havo/vwo en vwo.
Het gaat hier om het aantal verschillende VO-scholen, indien een VO-school meerdere keren op een voorkeurslijst voorkomt telt die maar als één school.

Voorafgaand aan de Centrale Loting & Matching wordt capaciteit van de Amsterdamse VO-scholen ingevoerd in de lotingscomputer. Als bij de uitvoering van de Centrale Loting & Matching blijkt dat met de opgegeven capaciteit niet alle leerlingen (met voldoende lange voorkeurslijst) geplaatst kunnen worden, dan is de lotingscomputer zo geprogrammeerd dat er in elke brugklas een extra stoel kan worden bijgezet om alle leerlingen (met voldoende lange voorkeurslijst) geplaatst te krijgen.

Als de lotingscomputer op deze manier niet alle leerlingen met voldoende lange voorkeurslijst heeft kunnen plaatsen, dan vindt er een bestuurlijk inspanningsoverleg plaats tussen de VO-schoolbesturen om te bepalen waar nog extra capaciteit gecreëerd kan worden om ook deze leerlingen met voldoende lange lijsten te plaatsen op een school van hun voorkeur. De notaris houdt toezicht of dit proces op ordelijke wijze verloopt."

Dus dan geldt het vorige bericht voor leerlingen met te korte lijsten, maar dat staat er niet bij.
Irene (AMSTERDAM)
op 08/02/2018 naar 07:45   

Zag net ditdop de website van de kernprocedure voschoolkeuze020 punt nl:
"Als er op alle VO-scholen van jouw voorkeurslijst geen plek meer is als jij aan de beurt bent, kan je jammer genoeg (nog) niet geplaatst worden. Je krijgt dan snel na 5 april de kans om opnieuw een voorkeurslijst te maken met VO-scholen die nog plaats hebben." (bij stap 4, plaatsing doordd centrale matching&loting.)
Dit lijkt me toch niet de bedoeling?! Maar als op de website van van de kernprocedure de info niet klopt?!
X (Y)
op 07/02/2018 naar 16:29   

@Ko
Verdringing vind ook bij de overtekende scholen plaats, dus zowel bij de overtekende als bij de niet overtekende scholen.
Verdringing is geen gevolg van een loting, maar een gevolg van dit type loting, DA-stb.
Ko (Weesp)
op 07/02/2018 naar 16:04   

@X
Klopt. Maar verdringing is ook gevolg van een loting. Bij die niet overtekende scholen gaat het om de verdringing. Verdrongen is bij die school uitgeloot, maar daarna zijn er nog nieuwe kansen op een plaats elders.
X (Y)
op 07/02/2018 naar 14:08   

@Ko Uitloting en verdringing zijn heel verschillende kwesties.
Alle 907 kinderen die vorig jaar uitgeloot werden, zijn niet allemaal verdrongen maar ze mochten allemaal niet naar de school van aanmelding/voorkeur, want uitgeloot.
Een gedeelte van deze uitgelote kinderen is verdrongen, dwz dat andere kinderen die zich helemaal niet bij deze school aangemeld hadden, wél een plek hebben gekregen, maar kinderen die zich wél aangemeld hadden niet.
A (Amsterdam)
op 07/02/2018 naar 11:58   

Ik begrijp de berekening ook niet. In 7637 zitten toch kinderen met alle school niveau;s. Dan kun je bv een kind met havo advies die naar Fons Vitae wil, toch geen percentage berekenen. Dan zou je voor de havo kinderen moeten delen door aantal havo kinderen?
Ko (Weesp)
op 07/02/2018 naar 10:51   

In een tweet over de kans op uitloting (verdringing)
bij een niet overtekende school staat dat het hoogste
bij die school geplaatste lotnummer gedeeld door 7637
de kans geeft om niet verdrongen te worden.
Omdat ik de formule niet begreep ben ik in de data gaan
kijken.

Het Bernard Nieuwentijt College (Monnickendam) havo, havo/vwo, vwo
heeft 25 plaatsen. Twee leerlingen noemen deze school
als eerste voorkeur en zijn daar beiden geplaatst.
Hun lotnummers zijn 2107 en 3788, die kans is dus
3788/7637=49.60%, toch is niemand verdrongen.

Nu begrijp ik het dus nog steeds niet. Zou iemand
dit kunnen ophelderen?
D. Swaab (Amsterdam)
op 06/02/2018 naar 18:07   

@Elisabeth, sterker nog, zelfs ook met méér aanmeldingen dan plek klinkt het eigenlijk nog nét zo eerlijk en rechtvaardig:

Als de school méér aanmeldingen heeft dan plek en leerlingen zijn toch door verdringing uitgeloot (kinderen die de school op de reservelijst hebben staan gaan in de loterij immers voor als ze een beter lotnummer hebben), dan kan betoogd worden dat het niet eerlijk en rechtvaardig is om aangemelde leerlingen uit te loten ten faveure van kinderen die liever naar een andere school gaan en zich niet aangemeld hebben bij de school.
Elisabeth (Amsterdam)
op 06/02/2018 naar 07:59   

@moeder: wat Oudkerk vermoedelijk bedoelt is dat je altijd bezwaar kunt maken tegen besluit van het schoolbestuur om een aangemelde leerling te weigeren. De afgelopen jaren deden meerdere ouders dat en soms is dat succesvol.
Stel, de tweeling of de helft van de tweeling wordt uitgeloot voor het Barlaeus (de school die in het filmpje wordt getoond als de school waar ze samen naartoe willen), dan kunnen de ouders bezwaar maken bij het bestuur van de school (OSZG). De school kan dan coulance tonen en besluiten de tweeling alsnog samen toe te laten.
Als de school, net als afgelopen jaar, minder aanmeldingen heeft dan plek en leerlingen zijn toch door verdringing uitgeloot (kinderen die de school op de reservelijst hebben staan gaan in de loterij immers voor als ze een beter lotnummer hebben), dan kan betoogd worden dat het niet eerlijk en rechtvaardig is om aangemelde leerlingen uit te loten ten faveure van kinderen die liever naar een andere school gaan en zich niet aangemeld hebben bij de school.
Moeder (Amsterdam)
op 04/02/2018 naar 19:21   

Dank voor de reacties omtrent het tevredenheidsonderzoek.
Nieuwe vraag; wat bedoelt Rob Oudkerk met de tip aan de tweeling uit het jeugdjournaal (zie hiernaast onder 'tweets' voor de link) dat een brief schrijven aan een schooldirecteur na de loting eventueel nog kan maken dat ze toch samen komen? Na de loting bepaalt de reservelijst toch wie in aanmerking komt voor eventueel vrijgekomen plaatsen? Mag een school dan plekken achterhouden? Heeft de schooldirecteur werkelijk de mogelijkheid zelf te bepalen (extra) kinderen aan te nemen en op welk moment?
Ko (Weesp)
op 04/02/2018 naar 18:25   

@X
Loting en matching met DA-STB gaf dus 204 leerlingen buiten hun top-5.
Dat blijft zo, ook als in een later stadium Cito-ophogers alsnog binnen hun top-5 komen.
Barbara (Amsterdam)
op 03/02/2018 naar 18:54   

Ik heb een vraag over ELK-leerlingnummer. (Elektronisch Loket Kernprocedure)
Is ELK-leerlingnummer gelijk aan lotnummer bij de Centrale Loting & Matching?
Anne J. (Amsterdam)
op 02/02/2018 naar 21:44   

@aagje

Zoals ik het begrijp is er inderdaad een plaatsingsgarantie en worden voor de niet geplaatste kinderen stoeltjes bijgeplaatst. Verscheidene scholen hebben hier kennelijk al op geanticipeerd door hun klassengrootte iets te verkleinen. Er vindt dan geen verdringing plaats van de al geplaatste kinderen.
Ko (Weesp)
op 02/02/2018 naar 16:01   

Garantie top-12.
Tijdens de proefmatching worden de
capaciteiten van de scholen aangepast
om tot een acceptabele matching te komen.

Stel dat er een wordt gevonden met alle
leerlingen in hun top-12.
Als vervolgens de definitieve matching met
andere lotingnummers wordt gedaan dan
kunnen leerlingen alsnog buiten hun top-12
komen. En dan ontstaan er problemen
over maatwerk, redelijkheid, billijkheid en
rechtsgelijkheid.

Het lijkt me heel praktisch om de matching
die tijdens de proefmatching als beste wordt
gevonden direct als definitieve te kiezen.

Dat zet druk op de scholen om tijdens de
proefmatching stoeltjes bij te plaatsen als
dat de oplossing geeft. Of zouden ze dat
liever na afloop via een aanvullende
procedure doen?
X (A'dam)
op 02/02/2018 naar 14:57   

@Ko
Exclusief de Cito-ophogers?
Ko (Weesp)
op 02/02/2018 naar 14:15   

Telkens lees en hoor ik over 130 leerlingen buiten top-5 in 2017.
Volgens Tabel 5 in de Cijfermatige/Beschrijvende Analyse zijn het er 204. Kan iemand het verschil verklaren?
Bedankt.
Aagje (Amsterdam)
op 02/02/2018 naar 13:23   

Klopt het dat de plaatsingsgarantie een plek garandeert binnen de lijst van 12 opgegeven scholen (de minst overtekende daarvan?) ?
Gaat dit ten koste van de plek op die school van een ander kind met eigenlijk een beter lotnummer, die daardoor dus lager op zijn of haar eigen lijst geplaatst wordt?
Verdringing zal dan nóg wat vaker voorkomen.

Wanneer echter een voldoende grote groep ouders en kinderen ongeveer dezelfde elf scholen op plek twee tot en met twaalf zet, zal er sowieso wél vergroting van capaciteit moeten volgen.

Voor de overgrote groep leerlingen die een (in eerste voorkeur) niet-overtekende school bovenaan de lijst zet, zou het dan (om verdringing én keuze-stress te voorkomen ) nóg meer lonen om daarna op de volgende elf plekken de overtekende scholen te zetten, te weten:

VWO: Spinoza, St. Nicolaas cult., 4e Gym, Amsterdamsch Lyceum, Hyperion,
Cygnus, HLZ Universalis, Ignatius, Vossius, Barleaus, Fons Vitae.
(Cartesius 2, SvPO, Geert Groote, Pieter Nieuwland Art/Science, MLA, IJburg College 2 ??????)

HAVO: Caland, Cartesius, Geert Groote, Spinoza, St. Nicolaas, Fons Vitae, SvPO,
IJburg College 2, MLA, Cartesius 2,......

VMBO-t: Spinoza kunstklas, Calandlyceum, Berlage TTO, Geert Groote, HLW,...

VMBO-k: OSB, IJburg College 1, Bredero vox,...

De zgn. "plaatsingsgarantie" zal trouwens de populariteit van de toch al populaire scholen nog verder aanwakkeren, waanzin dus.
Menno (OCO) (Amsterdam)
op 01/02/2018 naar 22:58   

@Babette Je schrijft in je post van 31/1 dat op het HLZ gezegd is dat de school niet meewerkt aan de plaatsingsgarantie i.v.m. ruimtegebrek. Dat klinkt vreemd, alle Amsterdamse schoolbesturen hebben zich geconformeerd aan de regels van de centrale loting & matching. Wie heeft dit precies gezegd? De rector of een docent die misschien niet goed op de hoogte is?
M (Adam)
op 01/02/2018 naar 06:04   

@babette: er wordt helemaal nergens rekening mee gehouden. Je krijgt een lotnummer en dat vertelt je naar welke school je mag. Mocht je ongelukkig genoeg zijn om buiten je top 12 te vallen, kan je op willekeurig welke van die 12 alsnog geplaatst worden.
Ko (Weesp)
op 31/01/2018 naar 16:35   

Interessante tweet:
Geen ‘Amsterdamse toestanden’ in Rotterdam beloven de schoolbestuurders in 010.

Kennelijk heeft men daar geen last van een taboe op strategisch inschrijven.
En men ziet het rooskleurig in.
Nu nog de resultaten.
Anne J (Amsterdam)
op 31/01/2018 naar 10:35   

@Moeder

Ik heb vorig jaar een online vragenlijst ingevuld (en ik neem aan dat die lijst naar alle ouders is gestuurd).
Anne J (Amsterdam)
op 31/01/2018 naar 10:34   

@Babette

Het HLZ is dan niet zo sympathiek bezig en ook ongeloofwaardig. Vorig jaar hebben ze bijvoorbeeld 29 kinderen in de Universalis klas geplaatst, nu zeggen ze dat er maar voor 28 plek is, maar ik zie niet in waarom er dan dit jaar niet 1 kind extra geplaatst kan worden....

Bij bijvoorbeeld het Cygnus hebben ze denk ik hierop geanticipeerd door de klassengrootte terug te brengen van 30 naar 28, dan is daar vast nog wel plek voor een paar nageplaatste kinderen denk ik dan.

Tot slot, ik denk dat het een illusie is om vooraf duidelijke en harde criteria af te spreken, het zal maatwerk blijven. De 11 nageplaatste kinderen uit 2017 zijn ook niet allemaal om nr 1 geplaatst. Stel bijvoorbeeld dat alle niet geplaatste kinderen het Hyperion op nr 1 hebben staan, die school kan dan niet, neem ik aan, ongeveer 15/20 extra kinderen opnemen, dat zal echt verdeeld moeten worden. Maar als deze kinderen allemaal een andere school op nr. 1 hebben staan kan dat misschien weer wel. Ik hoop dat de OSVO wel contact met de ouders opneemt voor dat er handmatig wordt nageplaatst, dan kan je misschien nog enige invloed uitoefenen.
Babette (Amstelveen)
op 31/01/2018 naar 09:41   

Het zou zeer verstandig zijn om hier op voorhand criteria voor te formuleren, die ook gecommuniceerd worden, zodat taferelen van vorig jaar vermeden kunnen worden.
Mijns inziens zou het wenselijk zijn dat dit i.i.g. in overleg met betrokken ouders/leerling zou gebeuren.

Een systeem waar niet iedereen tevreden over is, is (zacht uitgedrukt) vervelend, maar een systeem dat daarnaast ook nog onduidelijk/niet transparant is, moet en kan voorkomen worden.

Ik begrijp dat politiek betrokkenen/verantwoordelijken dit forum wel eens bekijken, bij dezen een oproep aan hen om hier duidelijke afspraken over te maken!
Anne J (Amsterdam)
op 31/01/2018 naar 09:25   

@Babette,

Volgens mij weet de OSVO nog helemaal niet hoe ze dit gaan doen, zie het feitenrelaas dat ze naar de gemeenteraad hebben gestuurd waarin dat werd toegegeven. Ik vermoed dat het ad hoc word gedaan, zonder een vaste regel (Bijvoorbeeld "iedereen op zijn 12E keus") te gebruiken. Op het moment dat ze bekend maken dat dat de regel zou zijn, gaat iedereen die een beetje nadenkt 1 van zijn/haar favoriete scholen op plek 12 zetten.

Scholen die je echt niet wilt zou ik niet op je lijst zetten
Babette (Amstelveen)
op 31/01/2018 naar 09:09   

Weet iemand op basis van welke criteria de plaatsingsgarantie uitgevoerd zal worden?
- zijn alle scholen verplicht hieraan mee te werken of is dit op vrijwillige basis?
Het HLZ heeft gisteravond aangegeven hier niet aan mee te zullen werken ivm ruimtegebrek.
- gebeurt dit in overleg met ouder/leerling?
- is het uitgangspunt plaatsing in top 3 oid?
- wordt rekening gehouden met fietsafstand?
- wordt rekening gehouden met voorkeur onderwijssoort (bij VWO advies bestaat top 5 uit categorale gymnasia, kennelijk belangstelling voor gymnasium)?
- worden de cito resultaten/resultaten LVS meegenomen in deze beslissing?
W.C. Eend (Randgroepjongere)
op 30/01/2018 naar 22:32   

@Moeder
Dat zgn. tevredenheids-onderzoek had m.i. tot doel: pappen en nathouden. Spijt dat wij het überhaupt heb ingevuld. Bleek trouwens ook al uit de vage vraagstelling, maar vooral ook uit de wezenlijke vragen die helemaal niet gesteld werden.
De uitkomsten daaruit, zoals o.a. veel betere info-voorziening, meer en gespreide open dagen, ook kansen voor cito-ophogers, informatiemarkt scholen, etc. enz. , is helemaal nooit en helemaal niks mee gedaan.
Mar2 (Amsterdam)
op 30/01/2018 naar 17:59   

Ik heb vorig jaar wel een vragenlijst ingevuld en mijn dochter moest als ik het mij goed herinner ook een vragenlijst invullen..
Volgens mij hebben we die vragenlijst per mail gehad...
MX (CX)
op 30/01/2018 naar 17:18   

A person necessarily assist to make seriously articles I might state. That is the very first time I frequented your web page and up to now? I amazed with the analysis you made to create this particular submit amazing. Magnificent process!
Moeder (Amsterdam)
op 30/01/2018 naar 15:30   

Ik hoor regelmatig over evaluaties/tevredenheidsonderzoeken van de OSVO over de kernprocedure. Twee jaar geleden deed onze zoon mee met de kernprocedure. Wij zijn nooit benaderd. Ook collega-ouders geven aan nooit te zijn benaderd. Welke ouders zijn wel benaderd? Waar is dit onderzoek op gebaseerd?
Ko (Weesp)
op 29/01/2018 naar 20:57   

@Elisabeth
Donderdag komt in de commissie Jeugd en Cultuur het Feitenrelaas Kernprocedure 2017 van OSVO aan de orde.

Daarin lees ik
"Na de evaluatie van het plaatsingssysteem 2016, is in de OSVO-ledenvergadering op 14 september
2016 besloten om het plaatsingssysteem (DA-STB) de komende drie jaar te hanteren (de overstap in
2017, 2018 en 2019), onder de voorwaarde dat elk jaar mogelijkheden tot optimalisatie onderzocht
worden en waar nodig te implementeren."

Ik vraag mij af of en wanneer er een procedure komt om te onderzoeken of het gebruik van DA-STB na 2019 al dan niet moet worden voortgezet.
Herbert (Amsterdam-Noord)
op 29/01/2018 naar 19:48   

Wij wonen in Noord en hebben ook buiten de stad gekeken. Bij Bernard Nieuwentijt in Monnikkendam kunnen kinderen uit Amsterdam ook terecht. Voor onze zoon maar 15 minuten met de bus of zelfs op de fiets. Wij zijn om!
Ko (Weesp)
op 28/01/2018 naar 14:14   

@Elisabeth
Misschien kun je dat persbericht van Osvo van najaar 2016 terugvinden of bij Osvo opvragen?
Elisabeth (Amsterdam)
op 27/01/2018 naar 13:08   

@Ko: Osvo moet een in een eigen persbericht gedane beloftes gewoon nakomen. Een individu was kennelijk niet goed op de hoogte van dit persbericht van Osvo en heeft je onjuist geïnformeerd. Als Osvo terug wil komen op deze belofte dan zullen ze dat publiekelijk en bij monde van hun voorzitter moeten verantwoorden.

Je kunt inspreken bij de raadscommissie donderdag a.s., vergeet niet je om je 24 uur van te voren aan te melden via de website. Donderdag begint de raadscommissie om 900 uur.
Ko (Weesp)
op 27/01/2018 naar 12:34   

@Elisabeth
Ook in 2019 is het nog DA-STB. Zie mijn bericht van 26-10-2017 om 15:55 en jouw reactie om 16:16.

Bedankt voor je twee suggesties.

Het is moeilijk om contact met OSVO te krijgen. Er is geen algemeen Email adres. Via hun website heb ik een mailadres gevraagd om mijn notitie te kunnen sturen. Daar heb ik geen reactie op gekregen. Uiteraard ben ik graag bereid om BPA voor die werkgroep toe te lichten.

De leden van de commissie jeugd en cultuur zal ik nog wat info sturen (niet technisch) en misschien is het nuttig om dat ook te gaan toelichten.
Elisabeth (Amsterdam)
op 26/01/2018 naar 21:53   

@Ko: in november 2015 heeft Osvo onder druk van de gemeenteraad alsnog besloten door te gaan met centrale loting, ondanks het debacle van de eerste centrale loting in 2015. Zij hebben toentertijd bij persbericht laten weten dat ze 3 jaar volgens het nieuwe algoritme de centrale loting zouden uitvoeren. Daarna zou de centrale loting heroverwogen worden. M.a.w.: dit jaar (2018) is het derde en laatste jaar en moet er volgens belofte heroverweging plaatsvinden met alle belanghebbenden.

Je zou je ideeën kunnen delen met de werkgroep kernprocedure van Osvo (die gaat hierover); OCO neemt hier ook aan deel. De raadscommissie jeugd en cultuur van de gemeenteraad Amsterdam spreekt overigens donderdagochtend a.s. opnieuw over de kernprocedure, zie website gemeente voor de agenda. Iedereen kan (na aanmelding) inspreken bij de raadscommissie.
Ko (Weesp)
op 26/01/2018 naar 16:39   

@statistiekmaffia2
Krap twee weken geleden heb ik het stuk ook aan Bas van der Klauw gestuurd. Nog geen reactie. Overigens blijft OSVO nog zeker een paar jaar DA-STB gebruiken dus waarom zou je je dan nu al in een alternatief verdiepen. Zelf ga ik ook andere dingen doen. En als ik dan lees over de moeite om 12 scholen uit te zoeken denk ik: tsja volgens mij zou het met 5 ook kunnen.
@statistiekmaffia2 (Moskou)
op 26/01/2018 naar 16:13   

@KO
Wat vinden andere statistici, zoals Bas van der Klauw en Pieter Gautier, van methode BPA.
Er is al vaker verschil van inzicht geweest.
Ko (Weesp)
op 26/01/2018 naar 10:19   

Tijdens de raadsvergadering gisteren was een drietal
moties van raadslid Boomsma aan de orde. Het is mij
nog niet bekend welke daarvan zijn aangenomen.
In elk van de drie moties wordt gewezen op het
aantal leerlingen dat niet in hun top-5 is geplaatst.
In 2017 waren dat er 130. Boomsma vindt dat ongewenst
veel en daar ben ik het helemaal mee eens.

Met de methode BPA (zie mijn bericht van 23/01/2018)
zouden in 2015, 2016 en 2017 telkens minder dan 25
leerlingen buiten hun top-5 zijn geplaatst.

Om die < 25 leerlingen alsnog een plaats binnen
hun top-5 te geven is maatwerk nodig. Voor 130
leerlingen is dat heel wat lastiger.

In een van de moties staat:
'Het realiseren van een extra categoraal
vwo / gymnasium kan betekenen dat het aantal
kinderen dat niet in hun top-5 wordt geplaatst
sterk afneemt.'

Het gebruik van BPA kan hetzelfde effect hebben.
Maar er zijn misschien ook andere redenen om
extra capaciteit te willen realiseren.

In de notitie over BPA staat:
'Bij wijze van experiment zou BPA naast de
huidige methode kunnen worden toegepast,
waarbij dan de beste matching wordt gekozen.'

Dat lijkt mij nog steeds een goed idee.
Jan (Amsterdam)
op 25/01/2018 naar 14:41   

Als ik het zo lees dan moet ik niet op D66 stemmen als ik een einde wil aan dit idiote gedoe met "voorkeurs"-lijsten van vijftien (?!) scholen. Moet ik dan maar op VVD of CDA stemmen? Wie had dat gedacht....
Moeder (Amsterdam)
op 23/01/2018 naar 12:46   

Inderdaad idioot dat de open dagen nog steeds 3 weken (!) beginnen voor het advies, terwijl ouders al twee jaar geleden vroegen of dit anders kon en ze dit jaar notabene ook nog eens begonnen op de avond voor de eerste CITO-toets. Het hebben van een voorlopig advies doet daar niets aan af; scholen zijn immers veelal voorzichtig met een voorlopig advies. En terecht want nergens ter wereld wordt kinderen zo vroeg een etiket opgeplakt als in Nederland en na groep 7 kan er nog veel veranderen. Kinderen bezoeken nu voor de zekerheid scholen waarvoor ze misschien straks niet in aanmerking komen. Zo wordt Havo/VWO bijvoorbeeld nog dikwijls VWO en bezoeken veel leerlingen daarom toch maar de gymnasia. Dat maakt de overvolle dagen nog onnodig voller. Daarbij geeft het extra onzekerheid voor kinderen die al zijn overgeleverd aan dit vreselijke circus. Als de OSVO zich enigszins bewust zou zijn van de impact van dit hele systeem op kinderen (en het gezin: 12 scholen bezoeken is tijdrovend en vraagt om nogal wat oppas en logistiek) zou dit toch tenminste anders geregeld kunnen worden? En dan nog iets; is het werkelijk nodig dat kinderen zich aanmelden bij hun school van eerste voorkeur terwijl we weten dat zo'n 20 % daar uiteindelijk helemaal niet naartoe mag? Kan dat niet digitaal net zoals de uitslag? Of willen we het er nog eens extra inwrijven? Denkt er überhaupt iemand aan wat dit allemaal betekent voor kinderen? En dan moet me nog iets van het hart nu ik zag dat Rob Oudkerk voorzitter van de OSVO is; was er op 'de voorkeurslijst' voor deze functie niet iemand met een iets minder bezoedelde reputatie? En mag ik voorstellen de term "voorkeurslijst' voor scholen niet meer te gebruiken? Niemand heeft het nog over 'voorkeur' bij het maken van een lijst van 12 scholen, dan sluit je slechts scholen uit. Iemand een betere term? Uitsluitlijst?
Ko (Weesp)
op 23/01/2018 naar 10:40   

Er is een nieuwe methode voor matching:
Boston met Parallel Aanmelden.

De beschrijving is toegankelijk via:
h,t,t,p,s,:,/,/,g,o,o,.,g,l,/,E,Q,B,C,R,5 (na verwijdering komma's).

Het is een lang verhaal maar de samenvatting
is slechts één pagina.

Enkele punten:
Minder voorkeuren opgeven (3 tot 5 zou in
de afgelopen jaren genoeg zijn geweest).

Meer leerlingen in hun top-3 geplaatst
(98-99% in plaats van 95% in afgelopen jaren,
scheelt paar honderd leerlingen).

Minder tekort aan capaciteit.

Strategisch gedrag is mogelijk, maar niet
aantrekkelijk en heeft geen grote negatieve
gevolgen op plaatsingen in top-3.

Tweede ronde kan nodig zijn, dat is
afhankelijk van aantallen opgegeven voorkeuren.

De methode is gunstig voor ouders en leerlingen:
kortere voorkeurslijsten en betere plaatsingen.
Voor de scholen betekent het: mogelijk strategisch
gedrag niet dogmatisch afwijzen en acceptatie
eventuele tweede ronde.
A (1)
op 21/01/2018 naar 15:50   

daarom krijg je voorlopig advies
Irene (Amsterdam)
op 21/01/2018 naar 12:45   

Wat ik erg onhandig vind aan de tijdlijn van de kernprocedure, is dat de open dagen beginnen voor het definitief advies. Dit definitief advies kan moeilijk eerder komen, maar de open dagen kunnen toch later beginnen? Of dat elke school iig de mogelijkheid biedt om nog te komen kijken na aanpassing van het advies. Nu kan dat bij sommige scholen alleen op eigen initiatief.
Daantje (Diemen)
op 20/01/2018 naar 17:37   

2 jaar geleden had ik 4 scholen bezocht:
1: Tobiasschool
Erg leuke, gastvrije school! Leraren erg aardig en school niet te klein!
2: Hogelant
Leuke, veilige en gastvrije school! Leraren erg vriendelijk en grote gymzaal!
3: Iedersland College
Erg saaie, sombere school! Leraren niet echt vriendelijk, aankleding niet leuk!
4: KOLOM Praktijkcollege de Atlant
Wel een leuke school, maar niet mijn smaak!
Hanster (Amsterdam)
op 19/01/2018 naar 15:08   

Mijn tweeling overkwam vorig jaar het volgende:
Geen identieke lijsten want zinloos en afgeraden vanwege de kleine kans dat ze beiden het zelfde lotingsresultaat krijgen.
Toen is er één ingeloot op hun gezamenlijke tweede keus (was wel toevallig dezelfde keus) en één is uitgeloot voor gymnasiumonderwijs. Tweede keus school wilde andere zus niet aannemen want: geen eerste keus en school was vol.
Beiden naar een zelfde gymnasium: het tweelingargument gold niet.
Het enige dat je dan kunt proberen is de hardheidsclausule voorafgaand aan de loting. Dit kan ik sterk aanraden.
Anne (Amsterdam)
op 19/01/2018 naar 13:56   

@hannesminkema Wat je schrijft klopt niet. Ook vorig jaar hadden scholen die mogelijkheid niet. Mijn tweeling (eeneiig, identieke voorkeurslijst opgesteld) ondervond dit vorig jaar. De een op keus 1, de ander op keus 5 beland. Veel verdriet en frustratie. Het goede nieuws: inmiddels zijn ze allebei helemaal gelukkig op hun eigen school. Zeker ook de zoon op keus 5. Het hebben van elk hun eigen vrienden, verhalen en resultaten die je niet meer onbewust kunt vergelijken heeft ook wel wat. Kortom: Na school nog altijd onafscheidelijk, maar overdag op verschillende scholen heel gelukkig. Neemt niet weg dat ik de stress maar al te goed herken. Sterkte allemaal met de loting!
Elisabeth (Amsterdam)
op 19/01/2018 naar 13:53   

@Hannes: vorig jaar is er inderdaad een motie ingediend die zag op het extra leed dat tweelingen in de centrale scholenloterij kan worden aangedaan. Vorig jaar waren er twee tweelingen bekend die in de loterij een slecht lot trof.

In de raadscommissei jeugd van 10 mei 2017 is gestemd over 7 door CDA en VVD ingediende moties om de schade van de grote scholenloterij te beperken, één motie (nr. 398) zag op een regeling voor tweelingen binnen de loterij. Alleen de indieners van alle moties, CDA en VVD, stemden voor de moties. Alleen de 7e motie, die ziet op aanwezigheid van ouders bij de proefloting, vond steun bij anedre partijen in de raad en is als enige aangenomen. Onderwijspartij D66 stemde overigens als enige tegen ALLE moties.

De moties zijn terug te vinden op de website van de gemeente. In de VSA update jaargang nr. 5 d.d. 22 mei 2017(te vinden onder de knop 'nieuws' op deze website) vind je een verslag en een directe link naar de raadsstukken en moties (onder agendapunt 28). je kunt daar ook de vergadering terugkijken (klikken op agendapunt 28).
Irene (AMSTERDAM)
op 19/01/2018 naar 12:01   

Inmiddels meer initiatieven voor aparte opendagen voor groep 7, zag ik op voschoolkeuze020 punt nl
Hannes Minkema (Amsterdam)
op 19/01/2018 naar 11:01   

Wat is er momenteel geregeld m.b.t. de toelating van tweelingen? Vorig jaar had elke school nog de optie om tweelingen in geval van loting toch beide aan te nemen. Dit jaar lees ik er niets over in de Keuzegids. De procedure stelt droog dat elk kind een eigen lotnummer krijgt, zodat tweelingkinderen evenmin voorrang genieten als broertjes of zusjes.

Echter, tweelingen zijn geen gewone broertjes of zusjes. Ze zijn pyschologisch veel sterker verbonden én op elkaar gericht. Dat zal elke ouder van een tweeling kunnen beamen. Het leed is er des te groter door - bij BEIDE kinderen - als een van de twee wél op die leuke school terechtkomt en de andere niet. Ik vind een procedure die daar op geen enkele manier rekening mee houdt, hardvochtig.

Daarbij komt dat als de kans dat een kind terechtkomt op de school van zijn eerste voorkeur 70% of minder is, de kans dat een tweeling bij elkaar op school komt MINDER DAN 50% is. Kortom, met deze procedure stuurt Amsterdam er nolens volens op aan tweelingen uit elkaar te plaatsen. Is dat werkelijk wat we willen? Welk doel is daarmee gediend, en waarom is dat een hoger doel dan het welzijn van tweelingkinderen?

In de berichten van mei 2017 lees ik dat er een motie is voorgelegd aan de schoolbesturen voor een aanpassing van de regels op dit gebied. Daarna lees ik er niets meer over. Wie weet meer?
Hannes Minkema (Amsterdam)
op 19/01/2018 naar 11:01   

Wat is er momenteel geregeld m.b.t. de toelating van tweelingen? Vorig jaar had elke school nog de optie om tweelingen in geval van loting toch beide aan te nemen. Dit jaar lees ik er niets over in de Keuzegids. De procedure stelt droog dat elk kind een eigen lotnummer krijgt, zodat tweelingkinderen evenmin voorrang genieten als broertjes of zusjes.

Echter, tweelingen zijn geen gewone broertjes of zusjes. Ze zijn pyschologisch veel sterker verbonden én op elkaar gericht. Dat zal elke ouder van een tweeling kunnen beamen. Het leed is er des te groter door - bij BEIDE kinderen - als een van de twee wél op die leuke school terechtkomt en de andere niet. Ik vind een procedure die daar op geen enkele manier rekening mee houdt, hardvochtig.

Daarbij komt dat als de kans dat een kind terechtkomt op de school van zijn eerste voorkeur 70% of minder is, de kans dat een tweeling bij elkaar op school komt MINDER DAN 50% is. Kortom, met deze procedure stuurt Amsterdam er nolens volens op aan tweelingen uit elkaar te plaatsen. Is dat werkelijk wat we willen? Welk doel is daarmee gediend, en waarom is dat een hoger doel dan het welzijn van tweelingkinderen?

In de berichten van mei 2017 lees ik dat er een motie is voorgelegd aan de schoolbesturen voor een aanpassing van de regels op dit gebied. Daarna lees ik er niets meer over. Wie weet meer?
Irene (Amsterdam)
op 17/01/2018 naar 11:28   

Toevoeging vorig bericht:
Meelopen of het bijwonen van de generale van de eersteklasmusical met een korte toelichting over de school.
Irene (Amsterdam)
op 17/01/2018 naar 11:22   

Het Barlaeus organiseert op 16/3 een meeloopdag voor gr7, info op de website.
(mag geen link plaatsen)

Mooi initiatief!
1 (1)
op 13/01/2018 naar 18:04   

EH (Adam)

Spinoza20first is net nieuw.
EH (Adam)
op 13/01/2018 naar 17:44   

Wanneer gaat Spinoza eens uitbreiden? Op die school kom je uberhaupt niet als je geen Dalton basisschool hebt gehad en dus geen voorrang hebt.
A (A)
op 28/12/2017 naar 20:45   

Politici verbolgen over stiekeme plaatsing uitgelote kinderen


Het is toch een rede voor motie van wantrouwen tegen Oudkerk en Kukenheim.
Elisabeth (Amsterdam)
op 27/12/2017 naar 14:51   

@Louise: zie ook onze twitterfeed voor de link naar het bericht in het Parool.
Lang niet voor alle ontevreden kinderen is een oplossing geboden. Voor 11 kinderen, die na de centrale loting met lege handen stonden en 12 scholen of meer hadden opgegeven, zijn na een lange pijnlijke strijd, die eindigde bij de rechter, uiteindelijk stoeltjes bijgeplaatst.
Dit was overigens ook al te lezen in de uitspraak van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs d.d. 8 augustus 2017 (reeds eerder via twitter verspreid). De indiener van de klacht vroeg om dezelfde behandeling maar werd helaas in het ongelijk gesteld.
Komend schooljaar zullen er veel meer stoeltjes moeten worden bijgeplaatst. Osvo belooft nu iedereen een plek binnen de top 12. Meer dan 12 scholen opgeven is dus in het vervolg sowieso af te raden.
Ik begrijp overigens als geen ander dat een plek op een school van lage voorkeur niets is om 'blij' of 'tevreden' mee te zijn. VSA strijdt voor een plek van hoge voorkeur voor alle kinderen. Plaatsing binnen de top 3 is in lijn met de door Osvo en gemeente gedane belofte bij de keuze van centrale loting, ook de petitie beloofde dit aan de ondertekenaars, en is ook in lijn met de uitkomst van onze eigen poll en evaluaties van de centrale lotingen de afgelopen jaren.
Hierrvoor is het noodzakelijk dat het aanbod wordt aangepast aan de bekende voorkeuren van kinderen en hun ouders. Dat vereist visie en moed van betrokken beleidsbepalers.
Louise (Amsterdam)
op 27/12/2017 naar 14:17   

Dit vind ik echt shocking om te lezen op de site van het Parool:
uitgelote kinderen wiens ouders een rechtzaak aanspanden zijn – met een spreekverbod – toch op hun voorkeurschool geplaatst.

De 'berustende' kinderen dus niet. Ontevredenheid wordt beloond, en de in dezen zo belangrijke transparantie aangetast.

Om het artikel te vinden, google op: Parool stiekem uitgelote
Uitgeloot (Amsterdam)
op 17/12/2017 naar 14:07   

De keuze voor (relatief) kleinschalig vwo met zoveel mogelijk en zo vroeg mogelijk klassieke talen had bij ons totaal geen verband met wel of niet een witte school. En naar mijn gevoel bij de andere ouders op de twee scholen waar onze kinderen nu zitten (Cygnus en 4de gymnasium) ook niet. Ik vind het kwalijk en onterecht om die stempel voortdurend opgedrukt te krijgen. Geef alle kinderen zo veel mogelijk de kans om zich optimaal te ontwikkelen!
Irene (AMSTERDAM)
op 17/12/2017 naar 12:56   

Het is m.i. onterecht om af te geven op ouders en leerlingen die graag een plekje op een categoraal vwo. Toen dit systeem drie jaar geleden werd ingevoerd, was het een belangrijk punt dat dit systeem een einde zou maken aan strategisch kiezen en dat nu de ècht voorkeuren van leerlingen zichtbaar zouden worden. Vervolgens doen kinderen dat, blijkt er dus een grote belangstelling voor vwo+ te zijn, en dan wordt dat vervolgens genegeerd. Dat is onderweg de regels veranderen en dat vind ik kwalijk.
Natuurlijk is segregatie een groot probleem, maar idd, waarom is er geen oplossing voor cito-ophogers?
AA (Amsterdam)
op 17/12/2017 naar 02:51   

Wat een slopend en vervelend gedoe maakt de OSVO momenteel, van wat eigenlijk een mooi keuze moment zou moeten zijn voor de leerlingen van groep 8. Waarom?
De overang van PO naar VO verdient zoveel beter dan verveelde jongens met een bord voor hun kop.
Zonde van de investering, zonde van de gebouwen van de vorige eeuw, arme besturen, volgens de osvo.
Dat een osvo het belang van gebouwen, besturen boven de leerlingen stelt. zegt eigenlijk dat een osvo haar taak niet kan waarmaken.
Elisabeth (Amsterdam)
op 16/12/2017 naar 13:08   

@Louise. Segregatie is inderdaad een serieus probleem dat ook een serieuze aanpak vraagt.

Wat schadelijk is aan de opstelling van Osvo is dat ze ‘tegengaan van segregatie’ gebruiken als ‘afleiding’ om bestaande scholen te beschermen. Zonder werkelijk iets te doen. Osvo sprak zich in juni bijvoorbeeld tegen opstroomrecht uit (na een behaald diploma mogen doorgaan naar havo of vwo) en weigert iets te doen voor de Cito-ophogers (die sinds 2016 helemaal achteraan in de rij staan bij de schoolkeuze); in de kleine lettertjes is de groep ophogers zelfs uitgesloten van de garantie dat je op een school komt in je top 12. Juist de minder kansrijke kinderen worden getroffen door onderadvisering en ondervinden extra obstakels om op het juiste niveau school te komen.

Tegengaan van segregatie vraagt ook van de kant van ouders en kinderen een bredere oriëntatie op schoolkeuze. Maar een jaarlijkse scholenmarkt in het najaar, met workshops en begeleiding naar het voorbeeld van New York, willen schoolbestuurders ook niet. Ondertussen werven een aantal scholen die jaarlijks (zwaar) overtekent zijn ieder jaar wèl kinderen op scholenmarkten in de randgemeentes (Abcoude, Ouderkerk a/d Amsterl en Amstelveen); waarom?

Echte oplossingen geeft Osvo niet in de gepubliceerde onderwijsagenda, alleen boterzachte strevens en voornemens. De enige harde afspraak in de onderwijsagenda van Osvo is de rem op nieuwe scholen en rem op uitbreiding van gewenst aanbod. Kinderen wordt tbv de centrale loting wel gevraagd naar hun ‘échte voorkeuren’ maar aan de andere kant gaat Osvo niet verder dan ‘iedereen in de top 12’ (waar bij keuze voor de centrale loting ‘99,9% in de top 3’ werd voorgespiegeld!). Dankzij lotingsdwang worden de lege schoolbankjes nu alsnog gevuld door de onfortuinlijke kinderen met de hoge lotnummers. Daarmee verdwijnt bij de dringende noodzaak voor die scholen om zich aan te passen en de kwaliteit te verbeteren. Deze aanpak zal de segregatie zeker niet oplossen maar houdt kansenongelijkheid juist langer in stand.
OFZO Bidet (Plmsterdam)
op 16/12/2017 naar 00:49   

@Louise: Wat is nou precies het genuanceerde deel in de brede visie van Roos?
'Het zijn niet zwakke scholen die impopulair zijn, maar zwarte scholen.' vindt ik zelf: nogal kort door de bocht, én ook: grote halen gauw thuis maar erger nog: vooral bezijden de waarheid. (Segregatie is zeker een (1) probleem, maar lang niet alle problemen zijn segregatief van aard)
Louise (Amsterdam)
op 15/12/2017 naar 22:50   

Ik wil nog even mijn complimenten uitspreken én de aandacht vestigen op de zeer genuanceerde en brede visie van Roos (hieronder, 08/12/2017 naar 17:17).

Fijn om eens iemand te zien die verder kijkt dan zijn eigen kind, en dan het hijgerige gezoek naar een plekje op een categoraal VWO, waar het hier van wemelt ieder jaar!
Jitta (Diemen)
op 14/12/2017 naar 10:15   

b e d r a g wordt gecensureerd. Kan de software wat minder strikt worden afgesteld?
Jitta (Diemen)
op 14/12/2017 naar 10:14   

@Aletta, de Openbare Schoolgemeenschap Bijlmer is een superleuke, openbare maar ook open, inclusieve school. Ik werd daar wel warm van. Geen I-pad, wel door de school geregelde laptops omdat niet iedereen daar zo maar even een voor neer kan tellen.
Aletta (Banka)
op 14/12/2017 naar 01:05   

Dank jullie wel voor het meedenken en de suggesties; het ijburg college is interconfessioneel (alle religies allemaal erg belangrijk) , fons vitae is RK, pieter nieuwland is ook interconfessioneel, havo de hof een afsplitsing en daarmee ook. Allemaal even heilig kortom.
Wij hebben voorgaande jaren overal de vraag gesteld of iemand zichzelf mocht zijn, het antwoord was in het algemeen: mits respect voor allen; de leerling die van mening is dat anderen (met hun religie) de emancipatie voortdurend in de weg staan, heeft daarmee geen poot om op te staan.Vandaar onze vraag : waar kunnen we wel terecht?
De meerderheid van de amsterdamse kinderen is ongelovig, sterker twee-derde heeft zelfs simpelweg een hekel aan dat soort oogkleppen.
Het beschikbare onderwijs zonder religieuze indoctrinatie of oogmerk omvat echter maar hooguit een kwart van het totaal. Scheve zooi dus.
Mijn oudere kinderen krijgen trouwens prima onderricht in zowel de verschillende religies als de moraliteit etc. vanuit een openbare school, dus daar zijn de vele religieuze opleidingscentra ook al niet trendsettend in.
Wat wij zoeken is simpel gewoon een openbare school met traditioneel onderwijs zonder i-pad, wonderbaarlijk dat dat niet te vinden is. Al helemaal als je ook nog vrij centraal woont in een grote stad.
Anne J (Amsterdam)
op 12/12/2017 naar 15:55   

@ Arletta,

Ook mijn zoon zit op een interconfessionele/RK school waar ze lessen levensbeschouwing hebben, heel nuttig, ze leren over de verschillende wereldgeloven en over morele dilema's. Ook Paarse vrijdag werd er uitbundig gevierd. Er zitten in zijn klas kinderen met allerlei verschillende geloven (moslim/joods/russisch orthodox/katholiek etc) maar de meerderheid is agnost/atheist. Het is gewoon een fijne gezellige school, ondanks (of dankzij??) de interconfessionele/RK achtergrond.

Hoewel zelf atheist en mijn man protestant, voelt ons kind zich zeer thuis.
Mar2 (Amsterdam)
op 11/12/2017 naar 14:34   

Aletta,

Over havo kan ik je niet concreet advies geven, maar wij hebben ook bewust basisschool gekozen die openbaar is. Maar onze dochter zit nu wel op RK vwo. Wij hebben wel gevraagd wat dat inhield en dat meegenomen in onze keuze. Zij hebben vak levensbeschouwing, dat heel goed bijdraagt wat je achtergrond ook is... (morele dilemma's, onderzoek over bijvoorbeeld geluk. en ook les over alle wereldgeloven)
Afgelopen vrijdag is groots aandacht besteed aan paarse vrijdag.
Dus goed om verder te kijken. Hoe wordt er vorm aangegeven?

Succes...

ps mijn bericht wordt steeds cryptischer, ik schijn woorden te gebruiken die niet mogen? zoals k a t h o l i e k of g o d s d i e n s t Hoop dat ik het nu wel verstuurd krijg..
Irene (AMSTERDAM)
op 11/12/2017 naar 10:42   

Op de site schoolwijzer punt Amsterdam punt nl kun je je postcode invoeren en op afstand selecteren. Het Pieter Nieuwland College ligt ook in Oost.
Irene (AMSTERDAM)
op 11/12/2017 naar 10:36   

@Aletta: dan zit havo de Hof toch ook heel dichtbij?
1 (1)
op 11/12/2017 naar 10:14   

ijburg coillege, pieter nieuwenland college, fonsvitae/stelle college
Aletta (Banka)
op 11/12/2017 naar 01:21   

Montessori lijkt ons voor dit kind veel te zelfstandig. Wij hebben bovendien niet zo'n heel hoge pet op van gosdienstig geöriënteerde onderwijsstijlen.
Aletta (Banka)
op 11/12/2017 naar 01:18   

Wij zoeken een school op havo/vwo niveau, evt. desnoods categoraal havo.
Particulier onderwijs is natuurlijk onbetaalbaar voor ons, tweetalig onderwijs is veel te hoog gegrepen, een beginnende school met maar een paar klassen lijkt ons wat te kleinschalig, traditioneel onderwijs heeft onze voorkeur.
Aletta (Banka)
op 11/12/2017 naar 01:14   

Onze dochter komt van een openbare school. Daar hebben we destijds bewust voor gekozen. Graag kiezen we dus weer voor openbaar onderwijs.
Dat dit helaas niet in de buurt kan, soit. Graag willen we dat de afstand per fiets afgelegd kan worden, een kilometer of zes dus hooguit. Binnen een half uur fietsen ongeveer dus, we wonen tenslotte niet voor niets in een grote stad.
We wonen bij het Muiderpoortstation in de buurt. De énige school binnen de zes kilometer zou dan de nieuwe havo zijn in Noord, half uur verder met pontverbinding.
Valt er eigenlijk nog wel iets te kiezen voor ons? Welke keuze zouden jullie aanraden?
Toch maar interconfessioneel? Of gokken dat Montessori toch goed uitpakt?
Elisabeth (Amsterdam)
op 09/12/2017 naar 12:49   

@Irene: VSA sprak donderdagochtend (weer) in bij de raad. wij hopen dat de wethouder en alle politieke partijen met ons de vrijheid van onderwijs eillen herverorveren op de schoolbestuurders. Wij hopen dat de Rijksoverheid eindelijk het wetsvoorstel “meer ruimte voor nieuwe scholen” aan de Tweede Kamer zal voorleggen.
Meer informatie vind je onder “achtergronden mismatch”.
Irene (AMSTERDAM)
op 09/12/2017 naar 12:14   

@Anne J @Elisabeth,
De muziekklas van Spinoza was ook voor ons kind een optie, maar had idd gezien dat er geen enkele profielklassen meer in de gids staat bij het Spinoza. De uitleg van Elisabeth verklaart dit. Wat een bedroevende ontwikkeling...
St Nicolaas heeft nog wel profielklassen vermeld, 2 per niveau.
Heeft de VSA contact met Simone Kukenheim, aangezien zij het ook niet eens is met deze koers van de OSVO?
Babette (Amstelveen)
op 09/12/2017 naar 11:27   

De Regeling Voorzieningen Planning heeft de bestaande scholen in Amstelveen de mogelijkheid geboden de komst van een categoraal gymnasium tegen te houden en tevens de oprichting van een havo/vwo onderbouw in Aalsmeer, uit angst voor leegloop. De 3 Amstelveense lycea groeien nu elk door naar 2000 leerlingen. Dit is een zeer ongewenste ontwikkeling, die bovendien tot gevolg heeft dat Amstelveense kinderennaar Amsterdam blijven gaan.
Overigens is er bij alle onderwijsniveaus behoefte aan categorale scholen, dus als die terminologie wordt gebruikt impliceert dat niet alleen vwo scholen.
Wel is op dat niveau de ‘ vervuiling’ van de categorale gymnasia duidelijk zichtbaar, nu het Amsterdams en Hyperion de populairste scholen op dat niveau zijn.
Babette (Amstelveen)
op 09/12/2017 naar 11:27   

De Regeling Voorzieningen Planning heeft de bestaande scholen in Amstelveen de mogelijkheid geboden de komst van een categoraal gymnasium tegen te houden en tevens de oprichting van een havo/vwo onderbouw in Aalsmeer, uit angst voor leegloop. De 3 Amstelveense lycea groeien nu elk door naar 2000 leerlingen. Dit is een zeer ongewenste ontwikkeling, die bovendien tot gevolg heeft dat Amstelveense kinderennaar Amsterdam blijven gaan.
Overigens is er bij alle onderwijsniveaus behoefte aan categorale scholen, dus als die terminologie wordt gebruikt impliceert dat niet alleen vwo scholen.
Wel is op dat niveau de ‘ vervuiling’ van de categorale gymnasia duidelijk zichtbaar, nu het Amsterdams en Hyperion de populairste scholen op dat niveau zijn.
AnneJ (Amsterdam)
op 09/12/2017 naar 10:38   

@Elisabeth
Dank voor deze uitleg maar wel jammer voor mijn muzikale niet op een Dalton basisschool zittende kind. Dat maakt het Spinoza nog moeilijker om binnen te komen voor niet-voorrangskinderen.
Elisabeth (Amsterdam)
op 09/12/2017 naar 09:20   

@AnneJ: de reden voor het afschaffen van profielklassen is de centrale loting te verbeteren. Het aanbieden van de zo populaire profielklassen verstoort namelijk de centrale loting doordat dit relatief kleine klassen zijn, waarvoor bijv. maar 30 plekken zijn. Voor de generieke uitslag van de centrale loting worden alle (profiel)klassen binnen een advies op een school altijd al steeds bij elkaar opgeteld zodat het resultaat iets mooier is (minder kinderen die buiten hun top 5 vallen).
Een reden dat scholen als bijv. Spinoza proefieklassen aanbieden is overigens om ook kinderen die geen voorrang hebben op een kans te geven op plaatsing - voorrang geldt immers maar 1x. Het terugdringen van profielklassen heeft dit jaar geresulteerd in het afschaffen van de muziek- (vwo) en kunstklassen (vmbo) op het Spinoza. Dat is jammer voor kinderen die gek zijn op muziek en ook jammer voor de kinderen die niet op een Dalton basisschool zitten en wel graag naar het Spinoza willen.
Bij de beslissing van Osvo om de profielklassen terug te dringen stond het belang van het lotingssysteem dus voorop en niet het belang van kinderen.
Elisabeth (Amsterdam)
op 09/12/2017 naar 08:07   

@Roos: De enige gezamenlijke afspraak in de onderwijsagenda van Osvo is de strijd tegen nieuwe scholen, het tegengaan van alle mogelijke concurrentie. Verder staan er alleen boterzachte wensen en strevens in, helemaal niets concreets. Osvo heeft alleen lotingsdwang als middel.
Als ze echt iets tegen segregatie en kansenongelijkheid willen doen, dan zouden ze bijvoorbeeld iets kunnen doen voor de Cito-ophogers en drempelloos doorstromen kunnen omarmen; het leidende schooladvies treft juist de kansarme leerlingen met onderadvisering. Juist deze kinderen staan helemaal achteraan bij de schoolkeuze. En waarom zou opstroom naar een categorale school niet kunnen?
De door VSA voorgestelde jaarlijkse scholenmarkt voor alle Amsterdamse kinderen, waar kinderen kennis kunnen maken met alle mogelijke scholen en met voorlichting over schoolkeuze willen ze ook niet. Een aantal populaire scholen werven tegelijk wel kinderen op jaarlijkse scholenmarkten in de (witte) randgemeentes.
Onder het mom van tegengaan van segregatie wil Osvo nieuwe scholen tegenhouden. Zonder echt iets tegen segregatie te ondernemen. En de rem op nieuw gewenst aanbod houdt mede dankzij centrale loting zwakke scholen in stand en daarmee de kansenongelijkheid.
Roos (Amsterdam)
op 08/12/2017 naar 17:17   

OSVO kent grotere uitdagingen dan of VWO leerlingen wel naar categorale scholen kunnen. Zij moeten beleid maken voor ALLE leerlingen. Het grootste probleem is de segregatie. Het zijn niet zwakke scholen die impopulair zijn, maar zwarte scholen. De sfeer is anders, en de scores zijn lager. Logisch, met lager opgeleide en armere ouders. Die betalen geen huiswerkbegeleiding, bijles en examentraining waar de witte scholen hun resultaten mee opkrikken. OSVO heeft gelijk dat ze dit geen slechte scholen willen noemen. Verder is opstroming belangrijk. Aparte vwo scholen maakt dat moeilijker. Een havo-vwo school met maar 1 vwo klas kan niet alle profielen bieden. Iedereen naar een gemengde school binnen een straal van 6 km. Ik vind dat een mooi streven. Overigens, ik heb geen belang. Mijn kinderen hebben hun vwo afgerond op een gemengde havo-vwo school. Daar zijn ze niks slechter van geworden. Wel is de school steeds zwarter geworden met het oprichten van nieuwe vwo scholen. In hun tijd gingen bijna alle vwo leerlingen van hun witte lagere school naar deze buurtschool. Een paar jaar later niemand meer. Want er is weer een nog leukere school. Zo maak je goed draaiende scholen kapot. Dat wil OSVO tegengaan en ik vind dat goed. Voor alle kinderen, en voor de maatschappij. En voor het gemeenschapsgeld. Leer elkaars cultuur kennen op school. Daar heb je later profijt van. Een klas met voor de helft gelijkgestemde kinderen is toch ook goed? Vrije keuze voor een witte categorale school ondermijnt de vrije keuze van andere leerlingen met een lager advies. Voor hun worden de scholen steeds zwarter en de opstoommogelijkheden kleiner.
Anne J (Amsterdam)
op 08/12/2017 naar 14:13   

@ Irene: Ik zie nu pas wat je bedoelt, de brief van wethouder Kukenheim. Inderdaad: waarom maar maximaal 1 profielkeuze per advies per school? Weet iemand hier waarom dit wordt gezien als een verbetering van het keuzeproces?
Babette (Amstelveen)
op 08/12/2017 naar 11:57   

De crux is de Regeling Voorzieningen Planning uit 2008, waarin kort gezegd de schoolbesturen in een regio gezamenlijk verantwoordelijk worden gesteld voor het voortgezet onderwijs aanbod en er berekeningsmethodieken zijn opgenomen voor stichting van een nieuwe school.
De bedoeling was o.a. dat het aanbod beter zou aansluiten op de wensen van de markt (= ouders en leerlingen), maar in de praktijk blijken angst voor leegloop van eigen afdelingen de oprichting van nieuwe scholen (m.n. categorale scholen) in de weg te staan.
A (B)
op 08/12/2017 naar 00:31   

Waar blijft in dit verhaal de leerling? Ook al is het 'maar' een individu?

'De onderstaande visies op de verschillende thema’s worden onderschreven door alle leden van de OSVO.
De gezamenlijke schoolbesturen van Amsterdam delen de volgende visie over het onderwijsaanbod:
Met oog voor een tweetal belangrijke tegenstellingen zullen er op punten compromissen gesloten moeten worden.
Deze tegenstellingen zijn: de vraag van de markt - versus - het maatschappelijk
belang en de bestuurlijke verantwoordelijkheid - versus - het algemeen belang.'

Markt en de Maatschappij, het Bestuur en het Algemeen belang.
maar waar is dan de leerling, die wordt helemaal niet genoemd?
A (B)
op 08/12/2017 naar 00:01   

De gezamenlijke schoolbesturen van Amsterdam delen de volgende uitgangspunten voor krimp en groei:
'We breiden bestaande scholen niet uit en laten er geen nieuwe scholen bijkomen zolang er nog minstens 20% overcapaciteit is.
Al jaren zien we dat het aantal beschikbare plaatsen in de eerste klassen van het voortgezet onderwijs in Amsterdam heel wat hoger is dan het aantal leerlingen.
Zelfs als de meest optimistische prognoses over de groei van Amsterdam uitkomen is er strikt genomen geen uitbreiding van het totaal aantal scholen en leerlingplaatsen nodig.
De OSVO-leden spreken nu met elkaar af dat ze geen nieuwe initiatieven starten...'
A (B)
op 07/12/2017 naar 23:51   

'De gezamenlijke schoolbesturen van Amsterdam delen de volgende visie over het onderwijsaanbod:
De kwaliteit van onderwijs in Amsterdam is zodanig hoog en divers, dat ouders en leerlingen
voldoende keuze hebben om een passende school te kiezen, zelfs als ze daarbij niet in de top 10 van
hun keuzelijst terecht kunnen.'
A (B)
op 07/12/2017 naar 23:46   

'Alle OSVO-leden committeren zich om plannen voor nieuwe scholen (nieuwe locaties, nieuwe
schoolprofielen) collegiaal en vertrouwelijk voor te leggen binnen het OSVO in een fase dat er nog
discussie over mogelijk is en besluitvorming nog aan geen enkele andere tafel heeft plaatsgevonden.'
Anne J. (Amsterdam)
op 07/12/2017 naar 14:15   

@irene
Je mag wel meerdere profielkeuzes per school opgeven, alleen tellen die keuzes mee als 1 school. Wil je een garantie op een plek hebben dan moet je 12 verschillende scholen invullen, maar je kan alle profielkeuzes van een school opgeven. Je lijst wordt dan dus wel langer dan 12.
Irene (Amsterdam)
op 06/12/2017 naar 16:58   

Wat ik nog niet duidelijk vind is de vernieuwing dat een school maar 1 profielklassen per niveau op de lijst mag laten opnemen, dat betekent bvb voor het Sint Nicolaas toch een forse aanpassing?
Elisabeth (Amsterdam)
op 03/12/2017 naar 11:51   

@Toen: lees op de homepage onder achtergronden mismatch de standpunten van VSA. Er moet meer ruimte komen voor nieuw aanbod. Door de wet op het voortgezet onderwijs is het vrijwel onmogelijk een nieuwe school op te richten. Alle bestaande denominaties zijn bezet in Amsterdam. Wij steunen het wetsvoorstel meer ruimte voor nieuwe scholen.
@AnneJ: goede vraag. Een schoolbestuurder reageerde als volgt op jouw vraag die ik voorlegde: na de centrale loting zullen de kinderen die buiten de opgegeven 12 scholen vallen handmatig geplaatst worden op één van de opgegeven scholen. De schoolbesturen zullen gezamenlijk onder toeziend oog van de notaris beslissen welke school dat wordt. Dat is dus een willekeurige school die bereid is stoeltjes bij te plaatsen. Je kunt bij sommige scholen al zien dat ze 1 leerling per klas minder accepteren dan vorig jaar, om zo rekening te houden met de mogelijkheid een of enkele stoeltjes bij te plaatsen na de centrale loting. Overigens is het *niet* zo dat alle 17 kinderen die afgelopen jaar volledige uitgeloot waren voor 12 of meer scholen uiteindelijk een plek op hun eerste keuze hebben gekregen.
@Leila Hader: wij zijn benieuwd naar deze verhalen. Het wisselen van middelbare school in Amsterdam is een groot probleem. Sinds de start van de centrale loting in 2015 en het leidend maken van het basisschooladvies lijken die problemen te zijn toegenomen. VSA heeft gevraagd naar een kwalitatief onderzoek naar leerlingen die sinds 2015 zijn overgestapt naar het VO. Meer kinderen willen liever naar een andere school dan de school van plaatsing, zo blijkt uit de praktijk van wachtlijsten en loting voor een plek in de 2e klas. De kinderen wiens advies wordt opgehoogd na de uitslag van de Cito toets, willen graag al voor de start van de brugklas naar dat hogere niveau maar dat lukt lang niet altijd. Er lijkt ook meer afstroom te zijn, bijv. van een categoraal gymnasium. Helemaal geen schande, maar een andere school vinden is dan geen sinecure. Het Parool had vorig jaar een portret van een meisje dat na de 2e klas van het 4e naar een atheneum wilde en na van 15 scholen in Amsterdam ‘geen plek’ te horen, gaat zij nu naar het Vechtstede college in Weesp.
@T: dankzij vragen van CDA gemeenteraadslid Boomsma, worden op- en afstroomcijfers volgend jaar vermeld in de keuzegids voortgezet onderwijs. De wethouder heeft bovendien belooft dat voor dit jaar al in de schoolwijzer op de website van de gemeente op te nemen. Deze informatie moet nu overigens in de eigen schoolgids op de eigen website staan, maar dat is lang niet altijd te vinden.
T (Amsterdam)
op 01/12/2017 naar 20:40   

@ Manco Crescente: waar haal jij je afstroomcijfers vandaan? De onderzoeken van Elsevier, de inspectie etc geven een heel ander beeld van de doorstroom op in ieder geval een aantal gymnasia. Tis wel makkelijk over één kam scheren zo. Misschien moet je geloven dat kinderen op sommige scholen echt blijer zijn dan op andere: ik hoor ouders in mijn omgeving met kinderen op diverse scholen ook echt wel hele verschillende verhalen vertellen over de sfeer op scholen.
T (Amsterdam)
op 01/12/2017 naar 20:40   

@ Manco Crescente: waar haal jij je afstroomcijfers vandaan? De onderzoeken van Elsevier, de inspectie etc geven een heel ander beeld van de doorstroom op in ieder geval een aantal gymnasia. Tis wel makkelijk over één kam scheren zo. Misschien moet je geloven dat kinderen op sommige scholen echt blijer zijn dan op andere: ik hoor ouders in mijn omgeving met kinderen op diverse scholen ook echt wel hele verschillende verhalen vertellen over de sfeer op scholen.
Leila Hader (Amsterdam)
op 29/11/2017 naar 05:05   

Doen jullie ook iets aan de problematiek als je kind niet meer op de middelbare school wil waar hij/zij op zit en het heel moeilijk wordt gemaakt om hem op een andere school te plaatsen?
Anne J (Amsterdam)
op 28/11/2017 naar 11:53   

Ik heb nog wel een vraag:

Dit jaar wordt er, als je tenminste 12 verschillende scholen hebt opgegeven, gegarandeerd dat je een plek krijgt, ook als je lotnummer 7600 hebt. Maar waar dan? Op je 1e keus (zoals in ieder geval met een aantal van de 17 uitgelote kinderen (met een voldoende lange lijst) is gebeurd deze zomer)? Laatste keus? Of ergens daar willekeurig tussenin?

Iemand enig idee?

Is daar iets over afgesproken?
Toen (Ooit)
op 27/11/2017 naar 02:21   

Een steeds groter deel van de (amsterdamse) bevolking is niet gelovig.
Een historisch ingegeven overwegend groot deel van het scholenaanbod komt vanuit een religieuze koepel.
Door de verouderde regelgeving vallen zelfs ook nog veel nieuwe initiatieven onder een kerkelijk geïnspireerde orgie.
Uit grootschalig onderzoek blijkt dat : " denkt de helft van de jongeren negatief over religie."
Dat kan toch niet zo verder? Wat vindt OSVO? Wat vindt VSA?
Irene (AMSTERDAM)
op 25/11/2017 naar 18:49   

Ik krijg deze teksten niet in beeld als ik naar de (voorlopige) website ga?
Nog even een kanttekening bij je opmerking dat er 7 categorale vwo-scholen zijn: voor tal van leerlingen hoeft Grieks en Latijn niet per se, maar zij zetten de gymnasia op de lijst omdat het alle 5 goede scholen zijn, maar eigenlijk heb je op categoraal atheneum-gebied ook maar 2 keuzes, net als voor havo.
KAWE (Adam)
op 25/11/2017 naar 16:39   

‘Met meer ruimte en oog voor jongenstalenten: talent voor humor, talent voor beweging, talent voor ruimtelijk inzicht en voor kennis van de wereld. KIEM is voor actief onderwijs!’
Dit komt van de website van Kiem. Jongenstalenten? Ik kan bijna niet geloven dat dit serieus is.
Irene (AMSTERDAM)
op 25/11/2017 naar 15:56   

Dat is erg beperkt, maar 1 profiel, heeft Sweelinck geen plannen om dat te gaan uitbreiden? Je hebt absoluut gelijk dat er weinig aanbod is in Vmbo-t/havo, goed wat dat betreft dat het nieuwe initiatief Kiem van start kan gaan.
KAWE (Adam)
op 25/11/2017 naar 12:57   

Sweelinck biedt alleen havo voor het profiel E&M. Lijkt me toch echt geen volwaardige havo!
En welke andere nieuwe mavo/havo scholen zijn er? Dus geen scholengemeenschappen, maar puur mvo/havo?
Irene (AMSTERDAM)
op 24/11/2017 naar 22:43   

Er zijn vorig jaar een aantal scholen uitgebreid met havo, Sweelinck heeft nu een volwaardige havo-afdeling.
KAWE (Adam)
op 24/11/2017 naar 21:11   

Mck, dat zou kunnen, dat opstromen, maar waarom zijn er geen mavo-havo scholen. Er is wel een zg havo kansklas, maar dan moeten de leerlingen alsnog naar een andere school, bv van Sweelinck naar GvdV.
Voor de havoleerlingen is erg veel keus voor een havo/vwo school. Een heel vreemde combinatie. Want mavo en havo leiden op voor een beroep, en die combinatie is dus logischer. Vwo is voorbereidend op een academische studie. Havo/vwo is dus onlogischer.
Mck (Amsterdam)
op 24/11/2017 naar 14:33   

Dat is inderdaad weinig. Maar voor havo zijn er ook maar 2. Ik vermoed dat het met opstroommogleijkheden te maken heeft. Ouders zien hun kind graag na vmbo-t nog havo doen, dat is misschien gemakkelijker op een school met meerdere niveaus. Opstromen na vwo kan niet, afstromen uiteraard wel, dus zien ouders hun kind liever naar een school gaan waar zowel kind als school zullen proberen binnenboord te blijven/houden. Natuurlijk verschilt t enorm wat bij welk kind past, en zelfs dat is in groep 8 moeilijk te voorspellen.
KAWE (Adam)
op 24/11/2017 naar 12:44   

De keuzelijst voor vmbo-t en vwo is even lang, allebei rond de 40 scholen. Waarbij er dus voor categoriaal vwo heel veel meer keuze is. Dat geldt niet voor vmbo-t. Ik had de nieuwe mavo al meegeteld hoor, met de keuze van vier (!).
Elisabeth (Amsterdam)
op 24/11/2017 naar 07:14   

@KAWE: ken je De Amsterdamse Mavo? Deze nieuwe school is in 2016 gestart in een mooi schoolgebouw aan de Linaeushof in oost. Het is een echte categorale mavo.
Verder snap ik je punt, er is wel een lange lijst met vmbo scholen, maar de vraag is in hoeverre die nog aansluiten bij de bestaande wensen en behoeften.
KAWE (Adam)
op 23/11/2017 naar 14:46   

Waar blijven de categoriale scholen voor vmbo-t?
Voor vwo-ers zijn er 7 categoriale scholen te kiezen, voor havo/vwo zijn er 9 scholen om uit te kiezen en voor vmbo-t maar 4!
Voor vmbo is de keuze ongelofelijk beperkt, zij moeten wel naar een brede scholengemeenschap. Waarom is dat? Zo ongelijk. Vmbo mag zich schikken in scholengemeenschappen waar de vwo-ers de neus voor ophalen.
Irene (AMSTERDAM)
op 23/11/2017 naar 09:32   

Helder herkenbaar verhaal Bingo.
Hebben jullie dan een kortere lijst ingediend, of toch opgevuld met niet gewenste scholen?
Bingo? (Amsterdam)
op 23/11/2017 naar 03:12   

Waar voorheen het kiezen van een school in eerste instantie een (Boston) positief ingegeven keuze was, ging afgelopen jaren het negatieve (DA-STB) want wegstrepen, in elk geval bij ons herhaaldelijk ongeveer zo:

'Welke school kunnen we écht niet kiezen uit de lijst vwo-scholen, wanneer we er wél tenminste twaalf willen overhouden':

particulier onderwijs?, dat kan echt niet, onbetaalbaar.
joods onderwijs? Mamma?, nee, niet mogelijk.
internationaal onderwijs? Kan echt niet voldoende Engels, duur bovendien.
gymnasium? , veel te ouderwets en hooggegrepen voor mij.
tweetalig onderwijs misschien? helaas, Engels weet je...
montessori dan? Ik? zelfstandig? grapje zeker.
geert groote, vrije school? Mam!, weet je wat ik van Rudolf Steiner c.s. en hun rassenleer vindt? Serieus?
dalton anders? kansloos mamma, dat is toch echt niet mijn ding, bovendien, heb je wel es van voorrang gehoord ?
een nieuw school-initiatief dan? wat!, een beginnende school met nauwelijks honderd leerlingen? mam, dat is toch niks voor mij, je weet toch...
katholiek dan? Serieus mam,bewaar me, je weet toch hoeveel onnodige doden de clerus er dagelijks bij-plust.
een hervormde school dan? een school die mij ontkent? zonde van mijn tijd, mamma daar zou ik echt niet kunnen aarden.
interconfessioneel anders? heb je nou ook respect voor mijn gevoelens? of moet alleen ik respecteren?
een openbare school, lijkt dat je wat? Ja, dat wil ik!
maar daar zijn er bij lange na geen twaalf van, dus kies maar een beul of wat voor de rest van je lijst. Grapje. Helemaal niet grappig, mam.

Met deze negatieve uitsluitmethodiek bleven van een kleine veertig scholen, er slechts enkele over. Het afstandscriterium was dan zelfs nog niet eens meegewogen. Het idee van een werkelijke keuze, of zelfs een mate van voorkeur voor die overblijvers, kwamen we niet aan toe, want dan was die groep nog verder uitgedund.
Een vrije keuze, of zelfs tenminste een keuze voor openbaar onderwijs bleek nauwelijks reëel.

O.A. Slechte onderwijsrapporten van de inspectie, rectoren die stellen dat alle geweld door eigen leerlingen buiten de poort hun pakkie an niet is, fietsafstand, reisroute, digitaal onderwijs, ondersteuning, etc etc bleven zelfs nog buiten beschouwing in deze schets.

Mijn kinderen hebben afgelopen jaren niet gekozen, maar vooral veel weggestreept. Gelukkig zijn ze wel goed terecht gekomen, maar het proces nam onnodig veel en vooral negatieve aandacht.
Wij kwamen nooit tot een lijst van twaalf, maar zes of zeven.
Kiezen tussen kwaden is nooit geen keuze.
Anne J (Amsterdam)
op 22/11/2017 naar 11:22   

@A; dank!
A (A)
op 22/11/2017 naar 10:28   

anne, vosius
Anne J (Amsterdam)
op 22/11/2017 naar 10:25   

Wel jammer dat het 4e gymnasium terug gaat van 6 naar 5 brugklassen.... en er is geen ander gymnasium, noch het Amsterdams Lyceum of Hyperion, dat een extra brugklas heeft dit jaar, als ik het goed zie.
Anne J (Amsterdam)
op 22/11/2017 naar 09:47   

Wel fijn dat je, als je minimaal 12 verschillende scholen hebt ingevuld (minimum voor VWO advies), er een plaats wordt gegarandeerd, dat was vorig jaar niet zo. Vind ik een fijne verbetering van het proces.
Irene (AMSTERDAM)
op 21/11/2017 naar 16:19   

Ondertussen ook een papieren exemplaar in huis: wat ik erg onduidelijk vind is de alinea Profielklassen op de keuzelijst(p. 28) vs de alinea profielklassen p. 33. De laatste alinea vind ik logisch, maar spreekt de eerste toch tegen? Misschien wordt met p. 28 de scholen bedoeld zoals IVKO en Mediacollege, maar er wordt ook gymnasium genoemd?
Spinoza noemt verder de profielklassen niet in de gids, St Nicolaas bvb wel, vind ik ook niet erg duidelijk.
Irene (AMSTERDAM)
op 21/11/2017 naar 13:41   

Even snel doorgekeken, ik zie een aanpassing in het aanleggen van de reservelijsten: bovenaan alle kinderen voor wie de school 1ste keus was op volgorde van lotnummer, dan pas de nr 2 enz. Lijkt me wel een verbetering.
Stukje over de profielklassen vind ik erg onduidelijk (op blz 29, knippen/plakken lukt niet met mijn telefoon).
1 (1)
op 21/11/2017 naar 11:00   

Pagina 14 van Keuzegids 2018: “Voor iedere leerling is er een passende plek op een Amsterdamse VO-school”.
1 (1)
op 21/11/2017 naar 10:53   

digitale keuzegids 2018 is nu beschikbaar
Rondje rond de kerk (Schreierstoren)
op 21/11/2017 naar 02:06   

Gebeurt er dit jaar nou eindelijk wel iets voor de levens-grote groep Cito-ophogers?
Of zijn ze domweg ook nu wéér kind van de rekening?
Wiens rekening is dat trouwens?
Hoe kan het dat in vier jaar tijd geen énkele vooruitgang is geboekt voor deze hele grote groep?
Klootzakken!, kan toch niet het enige acceptabele antwoord zijn?
Anne J (Amsterdam)
op 20/11/2017 naar 15:30   

De gemeente gaat de komende jaren 830 miljoen investeren in nieuwe scholen lees ik in Het Parool. Zit daar toevallig nog een categoraal VWO tussen? In Oost of in West? Er komt wel een tweede openbare internationale school...aan de wensen van de expat ouders wordt in ieder geval wel gedacht.
Irene (AMSTERDAM)
op 17/11/2017 naar 08:11   

@Janna: dat zijn idd grote verschillen, heb nog even gekeken, bij Fons Vitae en MLA liggen de cijfers voor veiligheid&schoolklimaat wel veel hoger.
Maar ja, die 12 hé... 😏
Uitgeloot (Amsterdam)
op 16/11/2017 naar 11:28   

Ik had overigens wel het gevoel dat een gymnasiumklas op bijvoorbeeld het Cartesius sociaal een beetje een aparte eenheid vormt. Alleen al het feit dat het vooral meisjes waren die er uiteindelijk voor kozen heeft mijn zoon achteraf bevestigd in de keuze om over te stappen naar het Cygnus. Overigens wordt er verder uitstekend les gegeven op het Cartesius in de gymnasiumafdeling, ze doen daar erg hun best.
Manco Crescente (ADM)
op 16/11/2017 naar 01:54   

@ Janna : Berlage is TTO, moet je maar willen en kunnen.
De leerling tevredenheid zegt heel veel meer over leerlingen dan over de school. Waar zouden ze het ook mee moeten vergelijken? Ze kennen de scholen waar ze niet op (mochten) zitten nou eenmaal niet. De gymnasia hebben bovendien daarbovenop nog een zeer grote groep die helemaal niet mee kan/mag beoordelen, dat is de jaarlijkse afstroom. 20% ofzo uiteindelijk?
Wij zelf hebben en zullen lln. tevredenheid nooit als keuze/gok/criterium gebruikt juist vanwege de onbetrouwbaarheid daarvan . Succes met je lange lijst van B-keus!
1 (1)
op 15/11/2017 naar 20:17   

Berlage en Cartesius zijn ook populair. Uitgeloot in 2017.
Janna (Amsterdam)
op 15/11/2017 naar 11:56   

Dag allemaal, als moeder van een 8e groeper die naar een vwo/gymnasium moet gaan zoeken meng ik me graag hier in het forum. Laat maar weten als mijn vraag niet past en het meer toegespitst moet zijn op de fouten in het systeem. Maar mijn eerste vraag is dit. Ik wil graag aannemen dat in principe alle scholen prima scholen zijn, ook de wat minder populaire of de brede scholengemeenschappen. Maar ik schrok toch wel, toen ik Scholenopdekaart doorspitte, van de verschillen in waardering bij het thema "schoolklimaat". Waar de 5 gymnasia allemaal boven de 7,5 scoren (Barlaeus zelfs 8,1), krijgen bijv. Berlage, Caland en Cartesius respectievelijk een 6,5, een 6,2 en een magere 6. Ik krijg dan toch minder zin om die laatste scholen op de lijst te zetten, hoe goed de resultaten misschien ook zijn. Is dat nu onterecht, zie ik iets over het hoofd? Is de sfeer in de VWO/gym-klassen beter? En zo ja, in hoeverre functioneren die dan als aparte eenheden?
Elisabeth (Amsterdam)
op 13/11/2017 naar 13:02   

@Bennie Blindz: dank je wel voor je reactie. Je analyse klopt, er zijn op alle niveaus problemen tussen vraag en aanbod. Als je kijkt naar percentage geplaatst op school van keuze, zijn er grote verschillen; “gemiddeld komt 87% op school van keuze” geeft geen redelijke indicatie als je vwo advies hebt.

Procentueel gezien gaat het ‘’t beste’ op de verschillende, door de onderzoekers samengevoegde, vmbo niveaus; vrijwel iedereen komt daar op een school in de top 3. Maar het aantal verschillende keuzes is hier wel kleiner. Iets vergelijkbaars zie je op havo niveau, waar het aantal verschillende keuzes lager is dan op vwo niveau. Een lijst met minimaal 12 scholen is minder moeilijk samen te stellen op vwo niveau dan op havo niveau en eenvoudig niet te doen op vmbo niveau. Uitbreiding en verbetering van het aanbod op vmbo niveau verwelkomen wij dus ook. Tegelijk strijden we voor meer aantrekkelijk havo/vwo+ aanbod. Bij havo (samen met havo/vwo) is dat Spinoza, St Nicolaas en Cartesius lyceum. Vorig jaar zijn zowel Spinoza als Cartesius nieuwe scholen gestart. Op vwo niveau hadden Het Amsterdams en Hyperion lyceum samen 223 mee aanmeldingen dan plek; uitbreiding op dit type scholen is het meest effectief (helaas wil men hier nog niet aan).

Er is maar 1 frame en dat is dat VSA strijdt voor een goede plek voor alle kinderen.
Beninz Blind (IADM)
op 12/11/2017 naar 22:50   

@Elisabeth, dankjewel, ter aanvulling op wie er allemaal niet naar de gewenste school mag van de haast voltallige gemeenteraad i.s.m. de OSVO, de eigenlijke percentages gedupeerde pré-pubers, (nog vóór de cito-ophoging, de aantallen liggen dus eigenlijk nóg hoger):

Vorig jaar inderdaad mochten maar liefst een kwart, dus 25% van alle vwo-leerlingen, wéér niet naar de door hun gekozen school.
Bij de havo/vwo hetzelfde probleem, maar liefst 22% van alle havo/vwo leerlingen, ik zou zelf dus zeker niet durven beweren dat het probleem daar hoegenaamd ook maar enigszins kleiner is, statistisch gesproken.
Bij de havo mocht maar liefst 15% van alle leerlingen niet naar de gewenste school, een ietsiepietsie kleinere groep maar nog steeds GIGA, meerdere honderden leerlingen dus. Een heel grote groep dus.
De suggestie dat het plaatsings-probleem vooral speelt op X-niveau is een frame waar VSA zeker niet in mee zou moeten kaderen.
Elisabeth (Amsterdam)
op 11/11/2017 naar 13:31   

@A: het één sluit het ander niet uit en het één mag niet ten koste gaan van het ander. VSA strijdt voor een passend aanbod op alle niveaus. De tekorten zijn idd het grootst op 1.) vwo niveau (maar liefst een kwart van de leerlingen komt niet op school van keuze), 2.) Havo/vwo en 3.) Havo. Op de verschillende vmbo niveaus worden weliswaar de meeste leerlingen binnen de top 3 geplaatst maar de onderlinge verschillen zijn groot en het aanbod is minder veelzijdig dan op havo/vwo niveau.

Verder is het goed om te weten dat de gemeenteraad juni 2016 een GroenLinks motie heeft aangenomen “meer ruimte voor brede scholengemeenschappen”. Deze motie blokkeert steun vanuit de gemeente om gehoor de geven aan de duidelijke wens op meer categoraal vwo(+) onderwijs en aansprekend havo/vwo onderwijs.
A (A)
op 11/11/2017 naar 13:14   

“een beter en meer gevarieerd aanbod op vmbo niveau” is niet te vergelijken met de huidige problemen bij havo/vwo. (appels en pieren).

Deze investering in vmbo zou beter bij het uitbreiding van havo/vwo plaats vinden.
Elisabeth (Amsterdam)
op 11/11/2017 naar 09:45   

@Irene e.a.: bedankt voor de reacties. De reden dat wij deze nieuwe scholen verwelkomen is dat wij het positief vinden dat bestaande scholen vernieuwd worden en aangepast worden aan de huidige wensen en behoeften van kinderen en hun ouders.
De bestaande tekorten op vwo niveau worden met deze nieuwe scholen niet opgelost, maar een beter en meer gevarieerd aanbod op vmbo niveau met kansen op ontwikkeling naar havo is meer dan welkom!
Irene (AMSTERDAM)
op 09/11/2017 naar 08:10   

Ik vind het prima als scholen het idee hebben het anders aan te gaan pakkrn, maar waarom feliciteert het VSA dan 2 nieuwe scholen en feliciteren ze niet deze scholen met hun transformatie en wordt er even benoemd dat dit om Stelle en Metis gaat?
1 (1)
op 08/11/2017 naar 22:51   

`nieuwe ` CBURG college is gewoon Stelle College 2.0 van vorige jaar
Irene (Amsterdam )
op 08/11/2017 naar 21:07   

Idd, zie het nu ook, het zijn de havokansklassen van het Metis in een nieuw jasje. Waarom dan zo presenteren alsof het iets helemaal nieuws betreft?
Joop v.d. Ende (Aalsmeer)
op 08/11/2017 naar 17:32   

Vorig jaar stond het Metis Montessori Lyceum mavo/havo al apart in de scholengids met 2 klassen, óók louter voor mavo/havo, bovendien op exact hetzelfde adres als nu dan de 'nieuwe' Kiemmontessori staat.
Zit het nieuwe dan niet vooral in een naamswijziging? Of zijn er nu echt ook extra leerlingplaatsen bijgekomen?
Grrrr (?)
op 02/11/2017 naar 17:10   

Hoe is het uiteindelijk afgelopen met 17 niet geplaatst vwo+ers? Zitten ze allemaal in Hilversum? Bevalt het wel?

Weet de onderwijsconsument meer?
Anne J (Amsterdam)
op 30/10/2017 naar 16:46   

Dank voor het regelen van de nieuwe versie van het rapport, met een lijst van hoogste lotnummers. Net als Mar2 ken ik wel meer ouders die de lotnummers ongeveer uit hun hoofd kenden.\\Nog 1 opmerking: Op het Cartesius is in eerste instantie geloot voor het VWO, maar in juni stond er op de site van het Cartesius opeens het bericht dat er nog VWO plekken over waren. Kennelijk hebben (te)veel kinderen hun plaatst niet ingenomen (omdat het Cartesius vermoedelijk nogal laag op hun lijst stond..). Dat zie je hier niet terug in de tabel.
Elisabeth (Amsterdam)
op 27/10/2017 naar 14:11   

@Mar2: dank voor je blijk van waardering en je ideeën! Beleidsbepalers lezen regelmatig mee op dit forum, zo blijkt en wie weet wordt je idee van films opgepikt. VSA blijft strijden voor een goede plek voor alle kinderen.
De belasting van een grote centrale loting vinden wij alleen te billijken als alle kinderen op een hoge voorkeursschool komen. Dat is ouders voorgespiegeld maar in 2015, 2016 noch 2017 bereikt; bij lange na niet. Beleidsbepalers willen ondertussen meer brede scholengemeenschappen wat contrair is aan de bekende voorkeuren van kinderen en hun ouders. Ons doel, een goede plek voor alle kinderen, is daarom helaas voorlopig nog niet bereikt.
Mar2 (Amsterdam west)
op 27/10/2017 naar 11:55   

Dank aan Bas vd Klaauw en aan VSA voor de lijst met lotnummers.
Ik ben vorig jaar op de open dagen meerdere mensen tegengekomen die - net zoals ik- ongeveer de lotnummerlijst uit het hoofd kenden. ;-)

Wij hebben uiteindelijk 15 scholen bezocht en een lijst met 17 voorkeuren gemaakt, waar we het jaar ervoor zeker een plek mee hadden gehad en nu had je met een laag lotnummer met deze lijst niet voldoende.
Scholen als Gerrit, MLA gymnasium, Spinoza gymnasium (al dan niet met muziek), Cartesius en Fons Vitae had je vorig jaar nog een plek gehad en bij het laatste jaar niet per definitie. Wij hebben geluk gehad met een lotnummer net onder de 4000, maar ik vind het wel een signaal.

Wij zijn nu "klaar" na twee kinderen met twee systemen (waarvan ik matching 2.0 echt veel fijner en minder stressvol vond dan het alles of niets systeem by the way) maar leef mee met de kinderen die nog gaan komen nu.
Volgens mij zou je veel problemen oplossen als er bijvoorbeeld een Hyperion West zou komen in de baarsjes ofzo.
Spinoza west zou er toch komen als ik het goed begreep, maar is uiteindelijk toch (weer) naar Zuid gegaan. en Cartesius 2 is ook naar Oost.
Wat ik ook lijk te zien uit de voorkeuren is dat er een behoefte lijkt aan een categoraal VWO en alle nieuwe initiatieven bredere brugklassen zijn.

Ik heb veel aan de VSA site gehad en wens jullie succes in jullie verdere monitoring van het systeem. Ik vond matching al een grote verbetering, maar de finetuning (langere en meer open dagen, nog een school erbij etc. ) is aan jullie zeker besteed.

Wat ook nog een idee zou kunnen zijn is dat de gemeente door een filmbedrijf alle scholen op de film zet met bijvoorbeeld drie vragen (wat kenmerkt jullie onderwijsdidactiek? Wat voor extra's biedt jullie school etc? en dan een rondleiding door het gebouw, zou ook al helpen. Zeker ouders met meer/veel kinderen in het gezin of alleenstaande ouders lukt het niet om alle scholen te bezoeken zag ik in de klas van ons kind. Er zijn op sommige sites wel filmpje te zien, maar die zijn soms zo "reclame" dat je nog geen goed beeld krijgt. Dus door een en hetzelfde bedrijf gemaakt geeft een beter beeld, denk ik en fijn om nog even terug te kijken, want soms haalde ik open avonden door elkaar (en onthield ik wel welke hapjes we waar hebben gehad ;-) )

Alle ouders die nog te maken krijgen met het systeem, succes en veel plezier en VSA nogmaals dank!
Elisabeth (Amsterdam)
op 26/10/2017 naar 16:16   

Dank Ko, zo heeft Osvo er dus toch een extra jaar bijgesmokelt.
Ko (Weesp)
op 26/10/2017 naar 15:55   

Navraag bij OSVO leverde het volgende:
Geen misverstand hier. In het najaar van 2016 is, na de evaluatie van de overstap in 2016 voor het eerste met DA-STB, besloten om met DA-STB door te gaan voor in ieder geval drie jaar. In totaal dus vier jaar DA-STB (2016, 2017, 2018 en 2019). Hierover is toen een persbericht verzonden, ook naar VSA.
Ko (Weesp)
op 26/10/2017 naar 14:47   

@Elisabeth
Die mail was voor mij alleen, met als bijlage de meps 2017 data.
Mogelijk heeft Het Parool in 2016 het persbericht uit 2015 letterlijk geciteerd. En mogelijk was er een misverstand bij de afzender van die mail aan mij. Ik zal het nog even navragen.
Elisabeth (Amsterdam)
op 26/10/2017 naar 14:30   

@Ko: Osvo rekt de termijn dus stiekem op. In november 2015 was het volgens het eigen persbericht “de komende 3 jaar” dwz: 2016, 2017 en 2018. Ik ken geen mail van Osvo van vandaag; aan wie en in welke context is die mail gestuurd? Kun je die mail met ons delen?
Ko (Weesp)
op 26/10/2017 naar 14:18   

@Elisabeth
In Het Parool van 26 september 2016 stond:
" De scholenkoepel wil de komende drie jaar hetzelfde systeem hanteren als het afgelopen jaar, met een aantal verbeterpunten. "
In een mail van vandaag van OSVO werd ook de komende twee jaar genoemd, vandaar dus.
Elisabeth (Amsterdam)
op 26/10/2017 naar 13:11   

@Ko: dank voor je bijdrage. Als laatste schrijf je dat Osvo de komende jaren blijft vasthouden aan de huidige systematiek. Het enige dat officieel bekend is, is dat Osvo na het debacle van de eerste centrale loting in 2015 eerst verder wilde zoals nu in Den Haag en daarna onder druk van een petitie en de gemeente alsnog besloot drie jaar verder te gaan met een aangepaste systematiek van centrale loting. Dwz: die drie haar zijn na 2018 voorbij.
Op Twitter heeft Bas vd Klaauw op een vraag naar kans op verdringing van 1e voorkeur geantwoord dat de kans op plaatsing berekend kan worden door hoogste lotnummer van de school te delen door 7637. Zie twitterfeed @StichtingVSA
Ko (Weesp)
op 26/10/2017 naar 12:16   

Dankzij de verwijzing die Elisabeth gaf naar de rubriek Nieuws
heb ik gelezen dat in Den Haag en ook elders een methode wordt
gebruikt waarbij leerlingen niet van hun eerste voorkeur worden
verdrongen. Eerst worden zoveel mogelijk leerlingen op hun eerste
voorkeur geplaatst (Boston) en daarna worden de overige leerlingen
met DA-STB (zoals ook OSVO nu gebruikt) over de resterende
plaatsen verdeeld.
Het is duidelijk dat strategisch gedrag mogelijk is, maar dat
hoeft op zich geen probleem te zijn. Het is ook duidelijk dat
leerlingen wel van hun tweede (en volgende) voorkeur kunnen
worden verdrongen. Dat heeft iets onlogisch, pech op pech: ben je
uitgeloot voor je eerste voorkeur en voorlopig op je tweede
geplaatst dan kun je die plek alsnog verliezen.
Als verdringing het probleem is zou niet DA-STB moeten worden
gebruikt maar Boston.
De vraag is waarom, vanaf tweede voorkeur, DA-STB wordt gebruikt.
Het zou een goede keus zijn om voorrang correct te verwerken,
maar in Den Haag is er alleen voorrang op eerste voorkeur, net
als in Amsterdam. Het zou ook een goede keus zijn als zodoende
een betere matching wordt gevonden met minder leerlingen op
lage voorkeuren. Mijn indruk is dat Boston iets meer leerlingen in
hun (opgegeven) top-3 plaatst dan DA-STB. Het vergelijken van
Boston+DA-STB met louter Boston is een lastig tijdrovend karwei
omdat daarbij strategisch gedrag moet worden meegenomen. Ik ga dat niet doen.

Dit jaar zijn voor het Amsterdamse VO 245 leerlingen van hun
eerste voorkeur verdrongen. De vraag is waar ze wel terecht
zijn gekomen, een schatting is 113 op tweede voorkeur, 49 op
derde voorkeur en 83 buiten hun top-3. In totaal werden 388
leerlingen buiten hun top-3 of niet geplaatst.
Zonder verdringing zouden die 245 leerlingen beter geplaatst
zijn. Dat voordeel heeft een onbekend nadeel: wat is het effect op
het aantal leerlingen dat niet in hun top-3 komt? Dat zou ook
eens uitgerekend moeten worden om een afweging te kunnen maken.
Ook een tijdrovend karwei wegens het meenemen van strategisch
gedrag.

Bij die afweging is ook het volgende te betrekken. Op deze website
loopt een onderzoek "Waar ligt uw grens van lotingsuitslag?".
Bij de stand van 461 stemmen ligt voor 10% van de respondenten
de grens op voorkeur 1. Dus van de 245 leerlingen zijn er geschat
25 die alleen plaatsing op eerste voorkeur acceptabel vinden.
Van de 113 op tweede voorkeur vinden 101 dat wel acceptabel.
De afweging is dus of het plaatsen van ook deze leerlingen op
eerste voorkeur de prijs van meer (hoeveel?) leerlingen buiten
hun top-3 waard is.

Om toch enige indruk te krijgen heb ik DA-STB toegepast op de
data MEPS 2015. Er werden 300 leerlingen verdrongen, 105 kwamen
op tweede voorkeur, 70 op derde en 125 lager dan derde of niet
geplaatst.
Zonder verdringing van eerste plaats steeg die 125 naar 387,
dat was met de echte voorkeuren.
Vervolgens heb ik op twee manieren manipulaties toegepast waarbij
leerlingen hun eerste voorkeur verzwijgen, en soms ook de tweede.
Daarmee steeg die 125 tot 287 respectievelijk 364.

Het stoppen van verdringing is kennelijk niet gratis. Maar het is
ook niet aan de orde want OSVO blijft de komende jaren vasthouden
aan DA-STB.
Elisabeth (Amsterdam)
op 25/10/2017 naar 15:02   

Kleine correctie: hoogste lotnummer was in 2017 7637, hoogste lotnummer met voorrang was 7636 (OBS vmbo-k).
Elisabeth (Amsterdam)
op 25/10/2017 naar 14:55   

De tabel met hoogste lotnummer geplaatste leerlingen in2017 per school is op veler verzoek alsnog gepubliceerd - met dank aan Bas vd Klaauw.
De tabel geeft zowel het hoogste lotnummer zonder voorrang (rij 1) als het hoogste lotnummer met voorrang (rij 2).
Hoogste lotnummer was in 2017 7637, hoogste lotnummer geplaatste leerling 7555 (HLZ vwo - zonder voorrang) resp. 7637 (OSB vmbo-k met voorrang).
Zie twitterfeed @stichtingVSA voor screenprints van de tabel en de link naar de cijfermatige analyse (waar de tabel is toegevoegd).
Elisabeth (Amsterdam)
op 18/10/2017 naar 14:44   

@Babette: dank je wel voor je uitgebreide en goed onderbouwde bijdrage. Kunnen we binnenkort misschien afspreken om e.e.a. te bespreken?
Babette (Amstelveen)
op 17/10/2017 naar 11:46   

Alle info over het VO in Amstelveen kan gevonden worden met google search 'regionaal plan onderwijsvoorzieningen amstelland'
Babette (Amstelveen)
op 17/10/2017 naar 11:27   

Voor de duidelijkheid: ik bedoelde ook dat de scholen in A'veen de komst van een categoraal VWO in A'veen tegenhouden. Dit is in 2011 gebeurd toen er sprake was van een mogelijke dependance van het Barlaeus in A'veen. Nu wordt de oprichting van een HAVO/VWO onderbouw in Aalsmeer (is een uitdrukkelijk verzoek van de burgemeester van Aalsmeer) door deze scholen tegen gehouden.
Een quick scan leert dat er nogal wat kinderen uit Amstelveen op de categorale VWO scholen in Amsterdam zitten: 9,9% op het Ignatius, 9,7% op het Vossius (+3,5% uit Ouderkerk), 5,7% op het Amsterdams en het Cygnus heeft nog 5% uit de Ronde Venen.
Wethouder Veeningen van A'veen geeft aan dat bij de keuze voor een VWO in Amsterdam ook de dynamiek van de grote stad een belangrijke overweging is. Ik durf te stellen dat als er een categoraal VWO in A'veen opgericht zou worden waar wél plaatsingsgarantie is, een groot deel van deze kinderen voor A'veen zou kiezen. En wellicht ook kinderen uit A'dam-Zuid.
Daarnaast groeit het aantal leerlingen in het verzorgingsgebied van Amstelveen de komende jaren. Uit berekeningen van de A'veense scholen zelf blijkt dat er in 2025 een minimaal capaciteitstekort van 396 en een maximaal tekort van 601 plaatsen zal zijn. De bestaande scholen breiden daarom de komende jaren uit naar elk een capaciteit van 2000 (sic!) leerlingen. Dit zal de druk op de Amsterdamse scholen nog meer vergroten. Nog meer reden dus om een categoraal VWO in Amstelveen op te richten!
Wil/kan de Stichting VSA een rol spelen in de strijd om een VWO-school in A'veen?
Elisabeth (Amsterdam)
op 14/10/2017 naar 14:19   

@EH: op P. 4 van het rapport vind je in tabel 1 de aantallen leerlingen per advies en dubbeladviezen. Bijna 58% van de kinderen heeft havo, H/v of vwo advies. De aantallen over de 10 typen vmbo adviezen ziijn klein. Wellicht is dat een reden dat er geen percentage per advies bij staat? Wat wel intressant zou zijn is dat er per vmbo advies gegeven wordt welke scholen het meest en welke het minst in trek zijn.

Wij hebben voor de osvo bestuurders eens een lijst gemaakt met per advies alle scholen en afdelingen per school die nooit of alleen een enkele keer als eerste keuze werd opgegeven. Daar zitten ook vmbo afdelingen bij.
EH (Adam)
op 14/10/2017 naar 12:15   

Helaas, geen uitsplitsing dus. Dat geeft wel weer aan hoe er tegen vmbo wordt aangekeken door deze en gene.

Ik vermoed dat ouders van vmbo’ers sowieso anders tegen schoolkeuze aankijken dan ouders van havo/vwo leerlingen. Er spelen andere overwegingen en ze staan er minder stellig in, dat perse die school het beste voor kind is. En dat er daarom minder problemen zijn op dat niveau.
Want overall zijn er voor havo/vwo ook genoeg plaatsen.
Elisabeth (Amsterdam)
op 14/10/2017 naar 11:45   

@EH: helaas geeft de cijfermatige analyse alleen het cijfer voor alle vmbo niveaus samen en staan de uitgesplitste cijfers per advies of dubbeladviezen er niet in. Je kunt wel per school kijken welke scholen met vmbo afdelingen populair zijn. Zo waren er 59 aanmeldingen vmbo-k bij het IJburg college voor maar 15 plekken.
EH (Adam)
op 14/10/2017 naar 11:41   

Elizabeth: en verder complimenten hoe je onvermoeibaar blijft strijden tegen het systeem! Grote waardering voor je inzet.
EH (Adam)
op 14/10/2017 naar 11:37   

Elizabeth, heb je de cijfers van de vmbo niet-geplaatsten ook uitgesplitst op vmbo niveau?
Vmbo’ers op één hoop gooien is nogal ongepast, de verschillen in niveau tussen basis, kader, gl en tl zijn groot.
Elisabeth (Amsterdam)
op 14/10/2017 naar 10:42   

@C: De kinderen die met lege handen stonden en hun ouders zijn ongewild speelbal geworden van symboolpolitiek van Osvo. Ik hoop dat je begrijpt dat ik i.v.m. de herkenbaarheid van deze groep kinderen geen nadere details geef. De achterliggende vraag of de oplossing voor deze kinderen ten koste is gegaan van andere kinderen is simpel “nee”.

Ik begrijp als geen ander dat een plek op school 10 ontzettend teleurstellend is en zeker niet iets is om ‘blij’ of ‘tevreden’ mee te zijn. VSA strijdt al jaren voor een goede plek voor alle kinderen. Dankzij schaarste op een beperkt aantal scholen verdringen kinderen elkaar op lotnummer. Zo is het ene kind verdrietig met de school van plaatsing en het andere kind verdrietig omdat het dezelfde school niet kreeg. Wat voor de een school plek 10 is, is dat voor de ander juist een favoriete school.
System of a down (Local Old Church Outlaws)
op 14/10/2017 naar 02:52   

@c te C:
17 kinderen min enkelen is toch echt helemaal geen grote groep?
15 % uitgelote kinders van de 8000, dus grofweg 1200 kinderen, dat is wel een heel erg grote groep.
Gelukkig hoeven de kinderen die totaal niet weerbaar zijn tegen deze loting-willekeur daar dan weer niet aan mee te doen. Leg het die kinders ook maar eens uit!
Het zegt ook wel flink wat dat de organisatoren juist de zwaksten buiten hun spel-mechanisme willen houden.
Wat een Softies!
Je suggestie dat enkelen buiten de gebaande paden een oplossing zouden hebben gevonden, wat wil je daarmee?
Hamvraag: 1 op de zeven/zes kinderen in Amsterdam mag al jaren niet naar de school die gewenst is, hoe verkoop je dat? Of zet je dan liever een rookgordijn, en focus je lekker verder op enkele vwoérs, wat een doorzichtig blame frame zet je daar.
komt op mij nogal contra-productief over
C (C)
op 13/10/2017 naar 19:27   

@Elisabeth
Enkele kinderen zijn uiteindelijk uitgeweken naar gymnasium Felisenum in Velsen zuid of naar het gemeentelijk gymnasium in Hilversum.
Dit houdt in dat een grote groep gewoon in Amsterdam naar school gaat.

Naar welke school (naam) gaan ze dan in Amsterdam en hoe zijn ze daar gekomen?.

Zie bijvoorbeeld bericht van vader op 1-7-2017

Misschien ga ik van een verkeerde veronderstelling uit maar als VSA meegestreden heeft, dan ga ik ervan uit dat de VSA ook de uitkomsten kent.
Elisabeth (Amsterdam)
op 13/10/2017 naar 17:34   

@C en MNC: dank voor jullie reactie.

Overall komt 85% van de leerlingen op de school van aanmelding. 95% komt in de top 3, 97% in de top 5; d.w.z. zo'n 330 kinderen komt heel laag op hun voorkeurslijst terecht. Let op, dit zijn gemiddelden en de verschillen tussen de adviezen zijn groot:
Een kwart van de leerlingen met vwo advies wordt uitgeloot voor de school van aanmelding,
22% van de leerlingen met havo/vwo advies,
17% van de leerlingen met havo advies en
10% van de leerlingen met de verschillende vmbo niveaus.

Alle 17 kinderen die afgelopen voorjaar voor 12 scholen of meer uitgeloot zijn, hadden vwo advies. Stockholm schreef op 9 oktober dat uiteindelijk de meeste een plek naar tevredenheid kregen. Enkele kinderen zijn uitgeweken naar gymnasium Felisenum in Velsen zuid of naar het gemeentelijk gymnasium in Hilversum.
MMC (Amsterdam)
op 13/10/2017 naar 16:29   

Het Hyperion Lyceum is enorm gegroeid met ieder jaar een nieuwe jaarlaag erbij en heeft het afgelopen jaar pas voor het eerst een eindexamenklas afgeleverd. Het Nicolaas Lyceum en het Spinoza Lyceum zijn immens populair bij havisten of leerlingen met een havo/vwo advies, wellicht zou daar dan ook een uitbreiding kunnen komen. Of afschaffing van de voorrangregeling voor Daltonleerlingen in het laatste geval. Misschien juist meer kleine scholen ipv weer meer grote kolossen.
C (C)
op 13/10/2017 naar 14:58   

@VSA
In de nieuwsbrief
"Het afgelopen schooljaar werden wederom honderden kinderen teleurgesteld. 44 kinderen zijn zelfs volledig uitgeloot, 17 van hen hadden een voorkeurslijst van 12 scholen of meer. VSA heeft samen met de ouders van deze kinderen de handen ineen geslagen en gestreden voor maatwerk voor ieder kind".
De VSA weet dus hoe en waar de 17 kinderen zijn terechtgekomen?
Elisabeth (Amsterdam)
op 13/10/2017 naar 14:35   

@babette: dank voor je reactie en je analyse is juist. Maar ook in de randgemeentes kunnen betsaande scholen nieuwe scholen of uitbreiding van bestaande scholen tegenhouden.

De oplossing ligt niet alleen bij uitbreiden van bestaande scholen. Het aanpassen van het aanbod van scholen aan de bekende voorkeuren kan ook door het starten van nieuwe scholen. De afgelopen jaren zijn succesvolle nieuwe scholen gesticht: bijv. het 4e Gymnasium, Hyperion lyceum en meer recent Cartesius2.

Daarnaast kan de mismatch ook slim bestreden worden door daar uit te breiden waar dat het meest nodig is. De vijf categorale gymnasia hebben samen met het Amsterdam een jaarlijks alternerend proces van een extra klas. Het Hyperion lyceum doet hier niet aan mee terwijl juist op deze school de meeste kinderen worden uitgeloot. VSA heeft afgelopen jaar de wethouder gevraagd het geplande nieuwe gebouw van het Hyperion geschikt te maken voor structureel 1 extra brugklas. Daarmee zou de school precies dezelfde omvang als het Amsterdams lyceum krijgen; samen met het Hyperion de populairste keuze onder leerlingen met VWO advies. Omdat de bij het Hyperion uitgelote kinderen on hun beurt kinderen van andere scholen verdringen, zou 1 klas extra bij het Hyperion bijna een factor 3 meer kinderen op hun eerste plek bij andere scholen opleveren. De wethouder is verantwoordelijk voor schoolgebouwen en kan haar bevoegdheden hier dus effectief inzetten. Zij weigerde echter omdat de school klein wil blijven. Tegelijk investeert ze paradoxaal genoeg wèl in grote brede scholenegemeenscjhappen (terwijl daar spake is van flinke overcapaciteit).
Zie meer informatie hierover in onze nieuwsbrieven van afgelopen schooljaar (onder de knp 'nieuws')
Babette (Amstelveen)
op 13/10/2017 naar 14:05   

Over de nieuwsbrief: een plaatsingssysteem zoals in Den Haag waarbij geen verdringing mogelijk is lijkt ogenschijnlijk beter, maar is hier meer over bekend?
De suggestie dat populaire scholen zouden moeten uitbreiden om zo aan de vraag te kunnen voldoen, lijkt mij niet reeel en wenselijk. Deze scholen zijn waarschijnlijk mede zo populair omdat ze klein zijn.
Deel van de oplossing zou zitten in het oprichten van categorale vwo scholen in de randgemeenten (bijv Amstelveen). In Amstelveen en Aalsmeer wordt dit echter tegengehouden door de bestaande scholengemeenschappen in Amstelveen, omdat die bang zijn voor leegloop van hun vwo-afdeling.
De onderwijswet geeft scholen de verantwoordelijkheid te voorzien in genoeg aanbod. Deze verantwoordelijkheid zou mijnsinziens bij de gemeente moeten liggen.
Babette (Amstelveen)
op 13/10/2017 naar 13:37   

Is bekend welk geslacht en schooltype voorkeur de uitgelote leerlingen hadden? Ik heb de afgelopen jaren alleen gehoord over uitgelote jongens met een voorkeur voor gymnasium. Dit kan uiteraard toeval zijn.
Elisabeth (Amsterdam)
op 13/10/2017 naar 09:01   

De eerste update van dit schooljaar is uit. Check onder de knop “nieuws” de laatste editie met daarin o.a. de wijzigingen in de kernprocedure nog niet bekend en de 3 speerpunten van VSA voor dit jaar.

Verspreid deze update s.v.p. onder zoveel mogelijk ouders van kinderen in groep 7 em 8. Ieder jaar weer worden ouders verrast door het lotingsleed bij de overstap naar het voortgezet onderwijs.

Reacties op de nieuwsbrief zijn welkom!
C (C)
op 11/10/2017 naar 20:19   

@stockholm
De meeste van die 17 zijn uiteindelijk goed terecht gekomen. WAAR DAN?

bericht van anoniembezorgd op 6-6-2017

Opmerkelijk.............verlies je een kort geding als ouders, is er toch INEENS wel plek op de school van je eerste voorkeur????????? Dit kan niet waar zijn en ruikt naar voorkeursbehandelingen? Wie heeft er achterdeurtjes politiek bedreven? Iemand omgekocht toch? Kan niet volgens de procedure zijn gegaan lijkt mij. Wie gaat dit onderzoeken?
Stockholm (Amsterdam)
op 09/10/2017 naar 09:42   

De meeste van die 17 zijn uiteindelijk goed terecht gekomen, na een heel pijnlijke worsteling met de instanties. Een van de belangrijkste punten van de eindevaluatie was dan ook: zorg er de volgende keer voor dat er geen kinderen zijn met een lange lijst zonder plek. Terecht.
Machiavelli (Syndroom)
op 08/10/2017 naar 01:33   

@B te B: De 17 niet geplaatste vwo'ers zitten nu in Stockholm +, hebben het reuze naar hun zin en willen daar intussen nooit en te nimmer meer weg. Hoe is het in A. vragen ze wel aldoor, maar dat weet ik ook niet, ik ben een stuk ouder namelijk.
Plebs (Amsterdam)
op 07/10/2017 naar 20:14   

@Maria A. Als je niet tussen het plebs (...) terecht wilt komen waarom zou je dan je niet-plebs Montessori/Dalton-voorrang gebruiken op je eerste voorkeur.
Of je hebt een voorkeur voor Montessori/Dalton of niet.
Sterker nog. Nu er in Amsterdam geloot moet worden op basisscholen en het dus een kwestie van geluk is op welk type basisschool je kind terecht komt ben ik er een sterke voorstander van om alle voorrangsregels af te schaffen.
Iedereen gelijke kansen. Zelfs voor mensen uit Vinkenveen die hun kinderen hier naar school willen laten gaan.
B (B)
op 07/10/2017 naar 17:18   

Hoe is het uiteindelijk afgelopen met 17 niet geplaatst vwo+ers? Zitten ze allemaal in Hilversum? Bevalt het wel?
A (A)
op 07/10/2017 naar 16:45   

In Den Haag geen verdringing.... maar wel strategisch kiezen !!
Jitta (Diemen)
op 07/10/2017 naar 16:34   

@Maria Averell: Excuse me? Was het je bekend dat leerlingen in Amsterdam e.o. vaak ook al hebben moeten loten en of wachtlijsten voor hun basisschool? En dus misschien wel naar een basisschool wilden, maar daar niet terechtkonden? En wat dacht je van mensen die heel bewust tot een ander inzicht zijn gekomen, en juist nu naar een bepaalde school willen? Waarom zou voorrang moeten worden gegeven aan de happy few, die al 8 jaar op een school hebben kunnen zitten waar ze graag wilden zitten? Was echt heel fijn voor je, maar nu weer iedereen dezelfde kansen graag. Disclaimer: moeder met twee kinderen op basisschool Jenaplan.
Elisabeth (Amsterdam)
op 06/10/2017 naar 16:15   

@A: tabel 4 (maximale lotinummer van leerlingen die geplaatst zijn) heeft Bas van der Klaauw op ons verzoek gemaakt. Het wachten is alleen nog op Osvo die het bijgewerket rapport op haar website zal publiceren ...
A (A)
op 06/10/2017 naar 13:59   

Bedankt. En tabel 4: Maximale lotingsnummer van leerlingen die geplaatst zijn bij scholen waar geloot is. Is het nog niet beschikbaar?
Elisabeth (Amsterdam)
op 06/10/2017 naar 13:44   

@A en Maria Averell: de kernprocedure 2018 is nog niet bekend en de wijzigingen dus ook niet. Er is geen inspraak, dit speelt zich volledig in de achterkamertjes van Osvo af. Het is afwachten welke wijzigingen osvo wil doorvoeren. Scholen moeten wijzigingen van het toelatingsbeleid (in Amsterdam vervat in de kernprocedure) aan hun Medezeggenschapsraden voorleggen voor advies, maar dat gebeurt helaas niet.
Donderdagochtend heeft VSA de raadscommissie jeugd en cultuur geadresseerd over de totstandkoming van de kernproceure 2018. Zie de twitterfeed van @stichtingvsa voor een link naar de beelden van deze vergeadring (klikken op agendapunt 8, op 38:50 minuten)
Maria Averell (Vinkeveen)
op 05/10/2017 naar 23:43   

Weet iemand of wij onze voorrang eindelijk nu ook op alle mogelijke lagere plekken mogen inzetten dit komend jaar? Zou toch wel zo eerlijk zijn. Zeker ook nu dat ook al gesuggereerd is in de grondige evaluatie. Waarom zouden wij strategisch moeten kiezen?
Wij hebben toch niet jarenlang bewust voor Dalton en Montessori gekozen, om vervolgens dan ineens wél tussen het plebs, dat ook nog eens gewénd is om te moeten kiezen, onderwezen willen worden?
<< vorige

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ... 47

volgende >>