Schrijf een nieuw bericht

Pagina 2 - Berichten 201 tot 400

Sacha (Amsterdam)
op 14/03/2022 naar 09:18   

Hoe groot is de kans dat je op het Hyperion komt als je deze op nr 1 zet?
En hoe groot is de kans dat je op Metis Technasium komt als je voorrang (montessori) hebt? Alvast dank!
Jan (A'dam)
op 13/03/2022 naar 23:15   

Hi Suus, Ja dat klopt. Maar of Pieter Nieuwland in de 2e ronde ook dit jaar nog plaatsen heeft is natuurlijk geen zekerheid.
Jan (A'dam )
op 13/03/2022 naar 23:07   

Hi Ce, het aantal beschikbare stoeltjes per school (=aanbod) kun je hier vinden verenigingosvo.nl/wp-content/uploads/2021/12/CAPACITEIT-BRUGKLASSEN-2021-1. pdf . Het aantal kinderen dat gaat mee doen aan de loting (=vraag) is eind deze week pas bekend bij OSVO als de inschrijving voorbij is. Vorig jaar waren het bijna 8000 kinderen. Ik denk dat we er dit jaar overheen gaan. Dit cijfer wordt overigens pas publiek als ook de lotingsuitslag wordt gedeeld met de kinderen.
Ce (Amsterdam)
op 13/03/2022 naar 14:14   

Waar vind ik hoeveel kinderen meedoen aan de loting dit jaar per schoolsoort?
Hoeveel kinderen hebben bijvoorbeeld vwo-advies gekregen etc
Suus (Amsterdam )
op 12/03/2022 naar 23:30   

Is het zo dat als je wordt ingeloot op een school die toch niet je voorkeur heeft, je je alsnog kan inschrijven op een school waar na de hele lotingsprocedure nog plek is, ik denk dan aan het CSB en Pieter Nieuwland bijvoorbeeld?
Lolita (Amsterdam )
op 10/03/2022 naar 16:35   

Geen idee, we hebben geen contact meer. Onze kinderen zaten op dezelfde basisschool maar zijn elkaar uit het oog verloren.
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 10/03/2022 naar 13:55   

@Lolita
Je schrijft dat de dochter van Marjolein Moorman op het 4de Gymnasium zat. Zit ze daar niet meer. Je spreekt namelijk in de verleden tijd.
Marjolein Moorman was blijkbaar niet bij machte om nota bene haar eigen dochter te overtuigen van de brede school.
Jan (A'dam)
op 09/03/2022 naar 21:38   

Als dit je top 5 is en er zijn 10000 leerlingen die mee doen aan loting:
1) School A (kans 70% -> laatst toegelaten kind heeft lotnummer 7000)
2) School B (kans 50% -> laatst toegelaten kind heeft lotnummer 5000)
3) School C (kand 65% -> laatst toegelaten kind heeft lotnummer 6500)
4) School D (Kans 80% -> laatst toegelaten kind heeft lotnummer 8000)
5) ....

Dan gaat dit kind dus naar School D als hij/zij lotnummer 7001 t/m 8000 heeft. Dat zijn dus 1000 van de 10000 mogelijke lotnummers = 10% kans op School D.
Jan (A'dam)
op 09/03/2022 naar 21:32   

Hallo Santje, Mbt de risicos rond het opvullen met gewilde scholen:
1)De toelatingskans van scholen is vrij constant gebleken de laatste jaren. Bovendien is de trend naar lagere toelatingskansen want steeds meer vraag en capaciteit gewilde scholen daalt.
2) Als een school opeens significant kansrijker werd (bv Vossius vorig jaar) was dat altijd omdat er een klas werd bijgezet. Daarom dat ik de capaciteitsverandering vermeld in laatste kolom. Dit weten we dus van te voren.
3) Als je 12 scholen kan verzinnen waar je heen wilt moet je die invullen en deze tactiek verder niet gebruiken
4) Het typische geval vorig jaar was een kind met een slecht lotnr met Havo advies dat naar Fons Vitae wilde en op het Cartesius kwam terwijl bv het Metis niet op zijn/haar lijst voorkwam (een school waar je zeker niet op komt met een slecht lotnummer). Dit is geval wat voorkomen kan worden als je begrijpt hoe het werkt.
Lolita (Amsterdam)
op 09/03/2022 naar 20:56   

De betreffende dochter zat op het Vierde Gymnasium.
Santje (Amsterdam)
op 09/03/2022 naar 08:54   

en nog een vraag: waarom berekent u de kans van bv school nr.4 door het percentage van school nr. 1 eraf trekken? die snap ik nog niet helemaal...
alvast bedankt voor uw antwoord!
Santje (Amsterdam)
op 09/03/2022 naar 08:12   

Beste meneer Smit, in uw filmpje heeft u het over de 4% plaatsingsgarantie waar je je lijst op kunt aanpassen zodat je hierop meer kans maakt. De leerlingen die in eerste instantie niet geplaatst kunnen worden komen bijna allemaal alsnog op hun eerste keuze terecht zegt u. Dat klinkt fantastisch natuurlijk. Maar deze methode voelt wel risicovol, omdat wij dan scholen op onze lijst zouden gaan zetten waar we absoluut niet heen willen. Hoe zeker is het dat de kinderen die niet geplaatst kunnen worden alsnog op hun eerste plek komen? Of kunnen ze bv dan ook op de 6e plek geplaatst worden?
F.R. (Amsterdam )
op 08/03/2022 naar 10:47   

@M; dat hoorde ik ook van het weekend. Maar ik dacht nog, misschien dat ze een oudere dochter had die wel op het Barlaeus zit. #indiscussiemeteentiener
M (Adam)
op 08/03/2022 naar 06:49   

De dochter van Marjolein Moorman zit niet (en heeft nooit gezeten) op het Barlaeus.
@statistiekmaffia (Adam)
op 24/02/2022 naar 22:46   

Gymnasia zijn door de overheid gefinancierd eliteonderwijs. Dat stellen wetenschappers van de UvA die zich erover verbazen dat de overheid de gymnasia nog niet hebben afgeschaft omdat ze kansenongelijkheid in stand houden.

De ironie; Marjolein Moorman (lijsttrekker PVDA, wethouder onderwijs) stuurde haar dochter naar het Barlaeus Gymnasium
Jan Smit (Amsterdam)
op 11/01/2022 naar 21:24   

Hallo Marieke, Ja een update voor 2022 met de verwachte lotingskansen per school is gisteren geupload op Youtube met titel: "Toelatingskansen 2022 VO Amsterdam".
Dominique (Amsterdam)
op 11/01/2022 naar 16:13   

Beste Arina, je vraag over het dubbeladvies wordt beantwoord op p.22 van de 'Kernprocedure oberstap PO-VO Amsterdam 2022. Je kunt dit document vinden op de website van OSVO: verenigingosvo.nl
Leerlingen met een dubbeladvies hebben de mogelijkheid bij de aanmelding aan te geven of zij voorkeur hebben voor plaatsing op het hoogste niveau van hun advies. Indien er voldoende belangstelling is onder leerlingen met een dubbeladvies.. zal de school zich inspannen deze optie aan te bieden door voor hen een klas op het hoogste nivaeu te formeren.
Het is aan te raden navraag te doen bij je school van voorkeur hoe de school omgaat met deze regeling. Scholen hebben vrije keuze hierin.
Met een dubbeladvies kun je je NIET aannelden voor een categorale school van het hoogste nivaeu: bijvoorbeeld met havo/vwo advies kun je je niet aanmelden op het AMsterdams Lyceum waarvoor een VWO advies geldt. Je kunt je wel aanmelden op het bijvoorbeeld het Fons Vitae met het verzoek in een VWO klas geplaatst te worden. Nogmaals ga met betreffende school in contact over de manier waarop zij hiermee omspringen. Niet alle scholen kunnen leerlingen plaasten op het gewenste hoogste nivaeu.Scholen hebben wel een inspanningsverplichting maar geen garantieverplichting. Ik hoop hiermee je vraag beantwoord te hebben, Veel succes!
Marieke (Amsterdam)
op 09/01/2022 naar 11:34   

de fimpjes over de plaatsing op de homepage zijn heel informatief. De kans om op een school geplaatst te worden is gebaseerd op 2020. is er een update beschikbaar van het jaar 2021?
Arina (Amsterdam)
op 05/01/2022 naar 12:09   

Mogen groep 8 leerlingen met een dubbeladvies dit jaar weer kiezen op welk niveau ze mee loten? Dat was vorig jaar het geval (kansrijk plaatsen), maar ik kan nergens vinden of dat eenmalig was.
Arina (Amsterdam)
op 05/01/2022 naar 12:09   

Mogen groep 8 leerlingen met een dubbeladvies dit jaar weer kiezen op welk niveau ze mee loten? Dat was vorig jaar het geval (kansrijk plaatsen), maar ik kan nergens vinden of dat eenmalig was.
Ko (Weesp)
op 29/06/2021 naar 20:17   

@Carolina
De loting en matching bestond dit jaar uit drie stappen:
RSD toepassen
Plaatsingsgarantie
Staartverbetering

Vorige week kreeg ik de MEPS 2021 data. Daarmee
kon ik RSD uitvoeren, met het volgende resultaat:

1: 6017
2: 728
3: 369
4: 252
5: 163
6+: 378
N: 71

Dat zijn 793 leerlingen buiten hun top 3.

Op dit forum heb ik al diverse malen aandacht
gevraagd voor een andere methode. Omdat de pijn
vooral bij plaatsingen op lage voorkeuren zit
ligt het voor de hand om die te minimaliseren.
De methode Bmin doet dat, met het volgende
resultaat:

1: 5763
2: 1480
3: 544
4: 165
5: 15
N: 11

Dit zijn 180 leerlingen buiten hun top 3.
Die 11 niet geplaatste leerlingen hadden elk
slechts 1 voorkeur genoemd.

Ten opzichte van RSD is het een grote verbetering,
613 leerlingen komen nu wel binnen hun top 3.
Simone (Amsterdam)
op 29/06/2021 naar 17:27   

@Carolina: mee eens, de hoogste lotnummers zou ik nog steeds informatief vinden. Ik begrijp niet waarom ze nu ineens zijn weggelaten, omdat er altijd al regels waren die de uitslag vertekenden. De voorrangsregel voor montessori/dalton bijvoorbeeld, die betreft veel meer kinderen dan de staartverbetering. Voorheen werden in het rapport de hoogste lotnummers getoond excl de kinderen met voorrang.
Carolina (Amsterdam)
op 29/06/2021 naar 14:23   

Dank voor de link naar de (concept) cijfermatige analyse van de loting en matching. Jammer dat ze dit jaar de hoogste lotingsnummers per school weggelaten hebben, omdat dit niet meer relevant zou zijn vanwege de 'staartverbetering'. Eerlijk gezegd ben ik nog steeds benieuwd - wat was het resultaat voordat ze met correcties aan de slag gingen? Lijkt mij nog steeds informatief voor wie het systeem probeert te begrijpen.
Elisabeth (Amsterdam )
op 20/06/2021 naar 13:13   

@Emmi en andere ouders: de cijfermatige analyse van de centrale loting is gepubliceerd en te vinden onder raadsinformatie Amsterdam. Zie ook de Twitter feed van @StichtingVSA voor een directe link.
Emmi (Ouderkerk aan de Amstel )
op 02/06/2021 naar 11:46   

Vorig jaar was de beschrijvende analyse matching en loting er half mei. Nu kan ik hem nog niet vinden. Iemand die zicht heeft op wanneer die uitkomt?
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 29/04/2021 naar 10:14   

@Ko,
Als er gekozen zou moeten worden tussen de twee opties dan tweede optie.
Uit evaluatieonderzoeken blijkt volgens mij keer op keer dat plaatsing binnen 3 als acceptabel ervaren wordt
Ko (Weesp)
op 29/04/2021 naar 09:22   

@statistiekmaffia
Ik ben wel benieuwd naar je eventuele reactie op mijn bericht van 21/04 en dat van 15/04.
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 28/04/2021 naar 19:34   

Nu wethouder @MarjoleinMoor
die start met het feit dat de centrale loting een ‘complex te doorgronden systeem is’, dat aparte uitleg behoeft aan raadsleden.

Volgens wethouder @MarjoleinMoor zijn er geen ruilopties, maar dat is onjuist, die zijn er wel. Dankzij garantieregeling en staartverbetering zijn die er inmiddels

Blijkbaar snapt Marjolein Moorman het systeem zelf niet eens!!!
Ans (AMSTERDAM)
op 23/04/2021 naar 09:37   

@Anoniem: Mijn ervaring is dat de lagere school goede voorlichting geeft maar dat dat er bij de middelbare scholen nog wel eens aan schort. Tijdens (digitale) open dagen komt altijd de vraag wat de kans is om geplaatst te worden voorbij. Zelden werd hier een helder antwoord op gegeven. Vaak werd er gezegd: zet ons maar op 1, de kans dat je dan geplaatst wordt is groot. Hiermee worden verkeerde verwachtingen gewekt.
OSVO, lagere scholen en middelbare scholen moeten eerlijk zijn over de kansen. En daarmee het belang de lijst volledig goed in te vullen.
Wees eerlijk door te zeggen dat elk jaar ongeveer 3 % een school van plek 8-12 krijgt toegewezen. Dat dit het beleid is waarvoor gekozen is en waar niet vanaf geweken wordt.
Rosalie (Amsterdam)
op 22/04/2021 naar 17:20   

Tweede optie inderdaad!
Anoniem (Amsterdam)
op 21/04/2021 naar 12:25   

@Ko. De tweede methode. Lagere kans buiten de top 3.
Ko (Weesp)
op 21/04/2021 naar 12:02   

Stel er zijn twee methoden voor loting & matching.
Met de een is de kans op plaatsing op eerste voorkeur 80.2%
en de kans op plaatsing buiten de top 3 is 8.0%.
Met de andere is het 79.5% eerste voorkeur en 1.2% buiten top 3.

Welke zou je willen gebruiken?
Anoniem (Amsterdam )
op 21/04/2021 naar 11:50   

Het zou ook helpen als leerkrachten op de basisschool geen valse verwachtingen meer scheppen. Deze valse verwachting gaat over de top 3 of 5 op hun lijst. Als er wordt gezegd dat ze daar vast worden toegelaten, dan wordt de hoop alleen maar groter. Als kinderen er vanuit gaan dat ze daar wel terecht komen, dan is de teleurstelling logisch heel groot als dat niet lukt.
Rosalie (Amsterdam)
op 20/04/2021 naar 23:12   

@Maartje, dat is inderdaad precies mijn punt: ieder kind met havo, havo-vwo, of vwo advies zou evenveel kans moeten hebben om op een school van (eerste) keuze terecht te komen. Het huidige aanbod en manier van loten zorgt voor scheve verhoudingen en ongelijke kansen. Daar zou verandering in moeten komen - dat wordt ook ingezien (zie aangenomen advies om dubbeladviezen op beide niveaus mee te laten loten) - alleen is de uitwerking nog niet optimaal. Maar er zijn ontwikkelingen in de goede richting; hopelijk wordt het stuk van Gert Nieveld goed bekeken door de beleidsmakers - heel helder! - en zijn de kansen voor de volgende groep 8 weer een beetje gelijker.
Elisabeth (Amsterdam)
op 20/04/2021 naar 20:44   

@Peter: ik ken OSB niet van binnenuit, maar ik ben er wel 2x op bezoek geweest bij de rector-bestuurder destijds. Het is een ruim opgezet gebouw met deelscholen. Mijn indruk was positief, er hing een prettige sfeer. Je kunt via de scholenzoeker van OCO Amsterdam meer inhoudelijke informatie vinden over elke school in Amsterdam.
Elisabeth (Amsterdam)
op 20/04/2021 naar 20:37   

@Maartje: in Amsterdam neemt het aantal kinderen met minimaal havo advies toe. Dat is het directe gevolg van enerzijds demografische ontwikkelingen (Amsterdam als kennisstad) en anderzijds de uitkomst van de gerichte kwaliteitsaanpak van het basisonderwijs in Amsterdam. Er zijn dus verhoudingsgewijs meer leerlingen gekomen met havo en vwo advies. Ook zien we dat sinds de centrale loting zgn. dakpan-klassen op lycea zijn vervangen door bijv. 3 havo/vwo klassen (voor havo en havo/vwo advies) en 2 categorale vwo klassen. Populaire lycea hebben die vervolgens 3-2 indeling ten gunste van vwo gewijzigd. Terwijl tegelijk kinderen met havo/vwo advies de laagste inlotingskansen hebben. Dat is het gevolg van het feit dat gewilde aanbod voor deze groep krimpt, terwijl tegelijk de vraag stijgt.
Je vindt dat het vanuit een lyceum bezien het onlogisch is om evenredig ruimte te geven voor kinderen met havo/vwo-advies. Het belang van de school zou echter niet voorop moeten staan, een school is er voor leerlingen en niet andersom. Leerlingen met havo/vwo advies verdienen in al het gedrang hier in Amsterdam gelijke kansen om zich optimaal te ontwikkelen op een gewild lyceum, net als kinderen met een enkelvoudig havo of vwo advies. Dat is naar ik meen het punt dat Rosalie wil maken.
Maartje (A)
op 20/04/2021 naar 17:50   

Rosalie, natuurlijk moeten kinderen met een HAVO/VWO advies niet in dezelfde aantallen geplaatst worden als VWO kinderen.

Ik snap dat jij graag voor je eigen kind een grotere kans wilt, maar vanuit het Lyceum gezien is dat natuurlijk onlogisch.
De helft van de Havo/Vwo advies-kinderen stroomt door naar de HAVO. Een Lyceum heeft VWO leerlingen nodig. Het is dus vrij logisch om kinderen met een VWO advies daar eerder te plaatsen dan kinderen die al een 50% kans hebben om überhaubt te blijven.
Adam (A)
op 19/04/2021 naar 15:10   

Het lotnummer is erg belangrijk. Eigenlijk zou dit op basis van score moeten worden toegekend. Dan komen de kinderen met de hoogste scores het meest waarschijnlijk op de school van hun keuze uit.
Peter (A)
op 17/04/2021 naar 09:28   

Onze dochter is met haar HAVO -VWO "ingeloot" voor OSB. OSB was gisteren positief in het RTL nieuws. Vraag: wat zijn de ervaringen/meningen over OSB?
Rosalie (Amsterdam)
op 15/04/2021 naar 21:15   

Het is goed dat de stichting VSA er is. Voor het bepleiten van recht op vrije schoolkeuze, voor het informeren en ondersteunen in het lotingsproces. Maar ook voor de strijd om gelijke kansen bij schoolkeuze. Vorig jaar was er op populaire lycea voor kinderen met een VWO advies tot wel twee keer meer kans op plaatsing dan voor kinderen met een HAVO-VWO advies. Objectief gezien, kun je niet anders stellen dan dat dit oneerlijk is. VSA heeft zich ingespannen oa via een motie in de raad, om scholen te bewegen om kinderen met beide adviezen op z’n minst evenveel kans te geven.
Naast deze inspanningen hebben veel ouders ook baat bij de adviezen omtrent het invullen van de lijst. Een klein beetje richting en wijsheid in het lotingscircus. Mij heeft het inzicht in kansen op plaatsing per school obv de eerdere statistieken zeker geholpen bij het invullen van de lijst.
Daarnaast vind ik dit forum juist nuttig vanwege de verschillende geluiden: goed dat ouders elkaar vinden als ‘lotgenoot’ van teleurgestelde kinderen. Juist na het zorgvuldig invullen van de lijst, en het idee krijgen dat er sprake is van een keuze en voorkeur, is het extra hard als een plek 10 ook goed genoeg moet zijn: daar heeft een kind niet voor gekozen. Het tegengeluid van het accepteren en het komt ook echt goed met keuze 10, is heel goed. Dat helpt relativeren. Laten we die dialoog in standhouden en waarderen dat er een stichting is die die dialoog faciliteert.
Elisabeth (Amsterdam)
op 15/04/2021 naar 17:55   

@Z: je boodschap is heus helder. Er zijn alleen ook andere meningen en ervaringen dan jij hebt.
Z (A)
op 15/04/2021 naar 17:28   

@Elisabeth: volgens mij begrijp je niet wat ik bedoel. Ik geef het op..
Elisabeth (Amsterdam)
op 15/04/2021 naar 16:16   

@Z: nogmaals: die ruimte is er gewoon. Alle kanten komen hier aan bod en daar is ook alle ruimte voor. Als je tevreden bent met de uitkomst van de loting voor jouw kind is dat helemaal goed. Alleen is niet iedereen tevreden met de uitslag, ieder jaar opnieuw worden honderden kinderen uitgeloot. De kans om ingeloot te worden is (als je geen recht hebt op voorrang) sterk afhankelijk de voorkeur en het schooladvies. Wij vinden solidariteit met uitgelote kinderen daarom belangrijk, ook als je zelf wel tevreden bent.
De rol en functie van VSA is juist kennis en ervaring delen met alle ouders met een kind in groep 8. Voorafgaand aan de loting dmv de nieuwsbrief en na de loting dmv de bijeenkomst kort na de loting. De ouders die zich bij ons melden zijn een afspiegeling van Amsterdam en een weerspiegeling van waar de grootste problemen zitten: de meeste slechtgelote kinderen hebben havo/vwo advies. Zo is nuttige informatie voor zoveel mogelijk ouders beschikbaar en juist niet alleen bij de meest assertieve en best onderlegde ouders. Met die informatie kan iedere ouder zelf beslissen wat zij daarmee doen.
Tot slot: schoolkeuze is persoonlijk en ouders kennen hun eigen kinderen het beste. Ik heb daar geen oordeel over. VSA staat voor vrije schoolkeuze en dat verdedigen we voor iedereen.
Z (A)
op 15/04/2021 naar 15:31   

@statistiekmaffia Zoals ik al eerder schreef heb ik 2 kinderen die voor 'niet-populaire' scholen' hebben gekozen en daarmee wel dus meteen op hun 1e en 2e keus terecht zijn gekomen. Scholen die ouders op het schoolplein in Zuid waar ik woon, en ook veel op dit forum niet eens over willen nadenken. Het zijn hele goede scholen, CSB en PNC, met leuke kinderen, betrokken docenten en interessante nevenactviteiten.
Maar op de een of andere manier kiezen veel kinderen / ouders niet voor deze scholen en gaan er niet eens kijken. Ze kiezen vaak weer van de bekende namen.
Dat vind ik jammer, want er zijn zoveel meer scholen buiten de scholen in Zuid / Centrum. Als iedereen die scholen ook eens een kans zou geven, zou de druk niet zo hoog zijn op de andere scholen.
En wat iemand anders al zei: het gaat om de kinderen in je klas en de docenten, die maken een school leuk. Aan het einde van de rit is ieder diploma toch hetzelfde, welke school je ook gekozen hebt.
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 15/04/2021 naar 14:35   

@Z
Wat is jouw verhaal buiten de andere kant laten zien. Ik ben benieuwd uit welke motivatie je jaren dit forum bezoekt en de andere kant wil laten zien.
Bezorgde ouder (Amsterdam)
op 15/04/2021 naar 14:26   

Beste Z, ik heb ook de andere kant gezien: slechte loting en uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Prima school, leuke kinderen, prima mentor, etc. Ik ben ook niet negatief over scholen buiten zuid. Die zijn prima.
Maar toch vind ik dat het systeem niet goed is ingericht. Er zijn nog stappen te maken mbt vraag en aanbod, voorrangsregelingen, regiofunctie en dergelijke.
Z (A)
op 15/04/2021 naar 13:37   

@Elisabeth, ik denk dat we het hier maar bij moeten laten dan.. Een aantal ouders probeert gewoon een andere kant te laten zien, niet alleen kommer en kwel. Aan die argumenten / meningen wordt compleet voorbij gegaan, het lijkt wel of jullie dat (erg breed, niet op de persoon) gewoon niet willen zien. Ook prima hoor.
Ik heb het voorgaande jaren ook geprobeerd, werd toen ook meteen afgeserveerd. Fijn dat jullie gelijkgestemden elkaar goed kunnen vinden en hopelijk levert het iets voor jullie op.
Elisabeth (Amsterdam)
op 15/04/2021 naar 13:12   

Beste @Z (en anderen), iedereen kan en mag hier vrij en anoniem reageren. Ik ben zelf overigens niet anoniem en ga ook met iedereen constructief het gesprek aan. Maar van een ad hominem ben ik niet gediend.
Moderatie is zeer beperkt, ongepaste betichten en een mogelijke hoax worden wel verwijderd. De regels van dit forum staan hierboven: “alle meningen zijn welkom en anoniem reageren mag. Onder verschillende aliassen meedoen aan de discussie is echter niet toegestaan.”
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 15/04/2021 naar 12:58   

@Martine en Martine 2
Als het allemaal wel goed komt met uitgelootte kinderen waarom dan loten. Plaats ieder kind gewoon op een school dat past bij het advies dat afgegeven is. Wel zo solidair. Of een ander verdeelmechanisme waarbij zoveel mogelijk kinderen op eerste plek komen. Degene die niet op 1ste plek komt daar komt het tcoh wel goed mee.
Z (A)
op 15/04/2021 naar 12:56   

Oneerlijkheid komt ook voort uit het feit dat ouders gaan procederen waardoor kinderen toch opeens op hun school van voorkeur komen. Zoals al gezegd werd: wie geeft die ouders/kinderen het recht om wel op die plek te komen en kinderen die mischien een paar plaatsen hoger komen zoals de 8e plek, niet?
Mensen die minder mondig zijn of die de juiste wegen niet kennen vallen dan buiten de boot.
Wat ik ook raar vind is dat je op dit forum geen kritisch geluid mag geven, zonder van aanvallen te worden beticht. Er is duidelijk sprake van een bepaald soort ouders die moeite hebben of verder te kijken dan de populaire scholen. Als ze eens wat verder om zich heen zouden kijken zou het verschil tussen populaire en niet populaire niet meer bestaan.
Bezorgde ouder (Amsterdam)
op 15/04/2021 naar 12:53   

Vol verbazing heb ik net de ingezonden brief van Rob Oudkerk gelezen. Wat veegt deze man z’n straatje schoon. Het Parool geeft deze man zo maar een podium zonder de feiten eens even te checken en de heer Oudkerk te challengen. Feit is dat het aantal plekken Havo/VWO blijft dalen in Amsterdam terwijl de vraag toeneemt. Het beweren dat VSA het niet nauw neemt met de waarheid is gewoon onjuist. Maar goed Rob, blijf vooral in je eigen waarheden geloven... Het afschuiven op “zwaar teleurgestelde “ouders die een lijst onvoldoende serieus tot het einde invullen vind ik echt schaamteloos. Ik had vorig jaar een kind met havo/VWO advies en we hebben 16 scholen bezocht en grondig geanalyseerd. Het is gewoon moeilijk om een lijst te maken van 12+ scholen met een 11/12-jarige. Als je dan geen plek krijgt in je top 3 of top 5 dan mag je best boos en teleurgesteld zijn. Ik denk dat stichting VSA en dit platform wel constructief probeert mee te denken. Het eindelijk doel is uiteindelijk dat 99+% z’n eerste keuze moet krijgen. Niet 81% of 77%. In Rotterdam lukt dit namelijk wel.

@A, oneerlijk? OSVO heeft optimalisatie toegepast zonder dit van tevoren te melden. Maar die ruimte hebben ze blijkbaar. Kinderen met een laag lotnummer worden niet handmatig omhoog gezet. Dit is een algoritme. En dan die cirkel? Wat is dat voor een hopeloos voorstel…

Ik zou dan liever pleiten voor een postcodebeleid, met andere woorden gewoon naar een school in buurt.

Ik denk dat het aan de gemeenteraad nu is om deze resultaten van 2021 eens goed te bekijken en daaruit de juiste conclusies te trekken. Dat wil zeggen, de vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen en met een concreet actieplan komen voor de komende 3 jaar.
Martine 2 (Amsterdam)
op 15/04/2021 naar 12:35   

@martine, precies wat je zegt! Ik heb in de klas van mijn dochter het eerste jaar 3 kinderen uit zien stromen. Hadden allemaal de school op nr 1 staat maar vonden het toch niet leuk genoeg. Er is in groep 8 vaak een enorme hype onder de kinderen om op een zo populair mogelijke school te komen terwijl die in werkelijkheid nog wel eens vies tegenvalt (dan blijkt ineens dat die kunst, muziek, sport focus bijv. Veel minder is dan verwacht en er gewoon, ouderwets, lesstof gestampt moet worden). Of je vind onvoldoende aansluiting in de klas van jouw “top”school.. je hebt nooit de garantie dat die ene school van jouw kind écht zo fantastisch is als je dacht. Ze moeten er zelf iets van maken en school is gewoon school.. leuker wordt het niet.
Martine (Amsterdam)
op 15/04/2021 naar 11:49   

Twee jaar geleden hoorde mijn zoon bij de vijf die op hun 12e keus terecht kwamen. Dikke tranen en verdriet. Maar zoals ik meer mensen hier zie schrijven: het komt meestal goed. Binnen paar weken was de knop om en kon hij de goede kanten van 'zijn' school zien. Het systeem is heel belastend voor jonge kinderen en vast voor verbetering vatbaar. Maar een slechte loting hoeft echt niet de rest van de je middelbare schooltijd te verpesten. (Nog los van dat een hoop kinderen die goed lootten, achteraf niet bleken te passen op hun school van eerste keus)
Ko (Weesp)
op 15/04/2021 naar 11:47   

In een aantal eerdere berichten heb ik het al over het
optimaliseren van loting & matching gehad. Als je in de regel
hieronder elke + door / vervangt heb je een link naar een notitie
over dat onderwerp.

https:++ir.cwi.nl+pub+30749+

Het is tekst voor de liefhebbers.

Een paar regels uit de samenvatting:

+++
De optimalisatie zou in elk van de laatste jaren nagenoeg
alle leerlingen in hun top 3 van voorkeuren hebben geplaatst.
Dat is veel beter dan wat in de huidige praktijk wordt gerealiseerd:
honderden leerlingen buiten hun top 3, in 2020 zelfs ruim 600.
Met nagenoeg alle leerlingen in hun top 3 zullen er naar
verwachting niet heel veel leerlingen zijn die door het
indienen van strategische valse voorkeuren zullen proberen
om een betere plek te bemachtigen.
Met de data 2019 wordt dit bevestigd.
+++

De optimalisatie is gericht op het minimaliseren van de
aantallen plaatsingen op lage voorkeuren. In 2020 zouden er
92 op vierde plek zijn geplaatst, de rest in hun top 3.
Met toepassing van de 4% regel zou het aantal op vierde plek
dalen tot 65.

Focus op aanbod zou wat mij betreft ook gericht moeten zijn
op het verminderen van de aantallen op lage voorkeuren.

Nog iets anders.
Er zijn meldingen over 96% plaatsing op
eerste voorkeur. Als daar de methode Boston wordt gebruikt
(het bekende in- en uitloten) geeft dat een geflatteerd beeld.
Met Boston is het een bekende strategie om de eerste echte
voorkeur te verzwijgen als dat een sterk overtekende school is.
Die 96% is dan plaatsing op de als eerste genoemde voorkeur en
niet altijd op de eerste echte voorkeur.
Elisabeth (Amsterdam)
op 14/04/2021 naar 23:03   

@A: je schrijft dat de eerste centrale loting in 2015 (toen nog eufemistisch matching genoemd) het ‘eerlijkst’ was en ‘niemand op een lage plek kwam’.
Dat is niet waar. In 2015 bij de eerste centrale loting werd geadviseerd om zoveel mogelijk, doch minimaal zes scholen te rangschikken. Toch werd 3,3% van de 7510 deelnemende kinderen voor alle opgegeven scholen uitgeloot. Deze kinderen werden door de lotingscomputer at random geplaatst op een school waar nog ruimte was. Ook in 2016 (37) en 2017 (44) werden kinderen volledig uitgeloot, ook als ze 12 scholen of meer hadden opgegeven. Zij moesten het zelf maar uitzoeken. Dankzij de vasthoudendheid van de groep ouders van volledig uitgelote kinderen en de druk van de voorzieningenrechter is er toch een oplossing geforceerd en aansluitend in 2018 de garantieregeling ingevoerd.
Allemaal na te lezen in de cijfermatige analyses van de jaarlijkse grote scholen loting.
Sandra (Amsterdam)
op 14/04/2021 naar 22:11   

Het is juist heel goed dat er een VSA is, die zich inzet voor gedupeerde leerlingen/ouders èn idd verbeteringen heeft laten doorvoeren voor toekomstige leerlingen/ouders die met het lotingssysteem te maken krijgen. Dankzij de VSA werd bijvoorbeeld de plaatsingsgarantie ingevoerd. Dankzij de youtube filmpjes van Jan Smit, begreep ik het lotingssysteem pas echt! Daarvoor dacht ik serieus, dat je gewoon kans maakte op al die scholen op je ingevulde lijst. Echter hangt het allemaal af van hoe hoog/laag je lotnummer is. Dus moet je heel zorgvuldig omgaan met het invullen van de lijst.
G (Amsterdam)
op 14/04/2021 naar 21:52   

Jammer dat enkele schrijvers Stichting VSA op de hak nemen, terwijl Rob Oudkerk onzin in de wereld brengt en bestuurders in Amsterdam een falend beleid voeren. Het gaat om de resultaten van onderwijs beleid. Het niet inspelen op veranderende vraag en voorkeuren - deels opportunistisch (zwakke scholen in stand houden) en deels ideologisch (spreiding en kansengelijkheid) - heeft de mismatch tussen vraag en aanbod in Amsterdam vergroot, ten koste van de echte voorkeuren van kinderen en hun ouders, ten koste van keuzevrijheid en bereikbaarheid van onderwijs.
In alle andere grote Nederlandse steden, eveneens met grote leerlingen populaties, wordt in de regel 95-99% van de VO leerlingen op hun 1e voorkeur geplaatst, de rest op 2e/3e voorkeur. In Amsterdam? Dit jaar 77% op 1e voorkeur en meer dan 8%, 668 kinderen, op voorkeur 4 t/m 11. Teleurstelling, verdriet en frustratie van ongelukkig geplaatste kinderen en hun ouders is groot – hen een schop na geven is simpelweg onfatsoenlijk. Het ligt niet aan het "onvoldoende serieus" invullen van de lijst van 12 scholen, zoals beweerd door Oudkerk.
De groeiende mismatch wordt grotendeels veroorzaakt door een daling van capaciteit op structureel gewilde scholen in Centrum/Zuid (-190 start plekken in de periode 2015-2020), terwijl de vraag naar deze scholen juist stijgt (+399 aanmeldingen in 2015-2020). Het capaciteitstekort op basis van 1e voorkeur steeg daardoor naar 1.150 plekken in 2020.
De echte kans voor een kind om geplaatst te worden op een gewilde school hangt in Amsterdam sterk af van het wel of geen voorrang hebben, bijvoorbeeld vanwege een montessori/vrije school/dalton basis school of kinderen van leerkrachten. Voorrangskinderen hebben bijna 100% kans geplaatst te worden op hun 1e voorkeur, ten koste van de kansen van niet-voorrangskinderen. Een niet voorrangs kind met havo of havo/vwo advies had in 2020 minder dan 25% kans geplaatst te worden op één van de 5 structureel gewilde scholen (Fons Vitae, Metis, MLA, Spinoza en Sint Nicolaas). Door de groeiende mismatch is de bereikbaarheid van structureel gewilde scholen de afgelopen jaren snel verslechterd.
Investeringen om minder gewilde scholen aantrekkelijker te maken mislukken meestal. Terwijl de capaciteit op veel minder gewilde scholen werd verhoogd, daalde het aantal kinderen met 1e voorkeur voor deze scholen.
In 2020 bestond 16% (1.192 plekken) van de beschikbare capaciteit uit scholen met een onvoldoende, zwak of zeer zwak oordeel van de onderwijs inspectie. Niet geheel toevallig allemaal minder gewilde scholen waar de vraag o.b.v. 1e voorkeur veel kleiner is dan de capaciteit. De onderwijs inspectie geeft zelf toe dat het kwaliteitsverschil tussen gewilde en niet gewilde scholen in Amsterdam vaak groot is.
De oplossing ligt voor de hand. Investeer in bestaande en nieuwe scholen waar vraag naar is. Voeg structureel minder gewilde scholen samen, verklein of sluit ze.
StichtingVSA, zet het uitstekende werk voort! Jullie inspanningen zijn volledig in het belang van onze kinderen.
Bruno (Amsterdam )
op 14/04/2021 naar 21:00   

@A: “wat jullie hebben gedaan is alleen maar meer oneerlijkheid creeren.” Ga je nou serieus VSA de schuld geven? Die voert de loting toch niet uit?!
Elisabeth (Amsterdam)
op 14/04/2021 naar 20:07   

@A: oneerlijk is dat het gewilde aanbod van scholen in Amsterdam bewust krap wordt gehouden. Dat is geen ‘rare conclusie’ maar vastgelegd in de Amsterdamse onderwijsagenda (het RPO). Oneerlijk is dat het ‘ondenkbaar is dat schoolbesturen voor meer capaciteit gaan zorgen’ (jouw woorden), want het is immers hun wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheid om samen een passend onderwijsaanbod te organiseren. Oneerlijk is dat kinderen in groep 8 maandenlang aangemoedigd worden om ‘met passie te kiezen voor de school van échte voorkeur, die het allerbeste bij jou past’, zoals dat ronkend werd aangeprezen door de organisatoren van de loting (PO, VO en gemeente); jij noemt het zelf ‘marketingstruukjes’. Oneerlijk is dat dan al bekend is dat honderden willekeurige kinderen (zwaar) teleurgesteld zullen worden. Oneerlijk is dat er kinderen zijn die daar niet zelf voor kiezen, gedwongen worden scholen te accepteren die een onvoldoende of (zeer) zwak oordeel van de inspectie hebben.
Ouders van slechtgelote kinderen verwijten maken dat ze deden wat van hen gevraagd werd, namelijk zorgvuldig een goede school voor hun kind kiezen, lost niks op. Wat wel iets oplost, is eens echt te luisteren naar de wensen van kinderen en hun ouders.
De eerste centrale loting in 2015, die op een groot debacle uitliep voor zowel kinderen als scholen, kende maar liefst 739 ruilopties: kinderen die door onderling ruilen op hun eerste plek zouden zijn gekomen. Ook kinderen die naar een vmbo-kader opleiding als Humbertus&Berkhof wilden en op het Mediacollege werden geplaatst en andersom. De ruilopties openbaarden zich al direct in de klas en ouders vonden elkaar razendsnel via social media. Vooraf was bij de bedenkers bekend dat er ruilopties zouden ontstaan door de manier van loten en het was ronduit naïf dat dit niet uit zou komen. En hoezo zou het ‘superasociaal’ zijn als de lotingscomputer alle 739 kinderen door ruilen direct op hun school van aanmelding had geplaatst? Niemand zou door ruilen slechter af zijn geweest. En het was al duidelijk dat er nooit meer op deze manier geloot zou worden, niet omdat de ouders daar iets over te zeggen hebben, nee de schoolbestuurders beslissen daar geheel autonoom zelf over.
Voor 2015 werd er alleen geloot per school als er meer aanmeldingen dan plek waren, precies zoals nu in andere grote steden gebruikelijk is, met beter resultaat dan in Amsterdam. En zonder verdringing, dat nu verantwoordelijk is voor circa 27% van alle uitlotingen. Niet alle 8.000 kinderen in groep 8 moesten het hele lotingscircus ondergaan en een lange lijst van scholen bezoeken en rangschikken. Als je uitgeloot werd, dan was er inderdaad nog beperkte keuze, maar er was bijv nog wel keuze uit scholen als Vossius; net als nu.
VSA zet zich al 12 jaar in voor een reële vrije schoolkeuze in Amsterdam, voor alle kinderen. Daarmee is veel kennis en ervaring opgedaan, die VSA ieder jaar opnieuw deelt met de ouders en andere belanghebbenden. Daarbij is het nodige bereikt, waar de volgende lichting groep 8 weer profijt van heeft. Dat doen wij met een kleine groep ouders onbetaald, naast ons werk en gezin. In tegenstelling tot de in OSVO verenigde betaalde schoolbestuurders en hun voorzitter, die kennelijk geen inhoudelijke argumenten meer hebben en een ad hominem doen.
Als eindelijk het door OSVO zelf voorgespiegelde doel: 99,9% in de top 3 bereikt is, dan heft stichting VSA zich weer op.
A te A (Amsterdam)
op 14/04/2021 naar 17:10   

@Elisabeth: wat jullie hebben gedaan is alleen maar meer oneerlijkheid creeren. Want als je op een lage plek komt word je nu handmatig omhoog gezet. Dat maakt het systeem oneerlijk. De allereerste keer dat er gematcht werd: dat was de eerlijkste keer. Want toen werd iedereen op een zo hoog mogelijk plek gezet en niemand op een hele lage plek. Maar de hel brak los want door wisseling van 2 kinderen kwamen die 2 op een betere plek. Superasociaal om dan zo hoog van de toren te blazen. Mijn kind is dan beter af en de rest kan stikken. Ik weet niet of je er toen ook al bij was?
Mijn pleidooi voor een cirkel en dan terug naar het eerste algoritme is de oplossing. Zonder twijfel.
Voor mensen die wat jonger zijn dan ik: voor de loting en matching was het pas echt erg. Als je werd uitgeloot moest je het verder zelf maar uitzoeken. Geen school voor je kind.

En ja docenten willen op leuke en goede scholen werken. En werken vaak hard om scholen waar zij werken beter te maken. Soms duurt dat even. Geef ze die tijd en de steun. Doe het samen. Dan krijgen we nog meer populaire en goede scholen en hoeven we niet 10 depandandel van 'populaire' scholen te openen. Want dat is echt niet de oplossing.

Tot volgend jaar.
A te A (Amsterdam)
op 14/04/2021 naar 17:02   

En zo is het.

Ik heb voorgesteld om de voorkeurslijst niet te nummeren maar er een cirkel van te maken. Een cirkel van 12 scholen. Dan zijn ze allemaal ok voor de kinderen. Scheelt een hoop stress en ellende.
Het argument: ja maar we willen perse een school met kunst of een school met sport: hou toch op. Als je in een dorp woont kun je vaak maar naar 2 scholen. Niks kunst, sport etc. En dat moet sowieso een beetje gerelativeerd worden. Een uurtje extra kunst of sport: we moeten allemaal gewoon examen doen in ne, eng en wis. Het zijn puur marketingtruucjes. Stop ermee om je kind voor te houden dat school dan opeens helemaal superleuk wordt. Het gaat nogmaals om een paar uurtjes op het lesrooster.
Een leuke schooltijd gaat over het hebben van leuke vrienden. En af en toe een leuke mentor of docent. Als je dat bereikt maakt het ook nog eens niks uit of de school enorme hoge slagingspercentages heeft of niet.
De talenten van je kind komen er echt wel uit hoor, daar heb je de school niet voor nodig. Een kind heeft het wel nodig dat een ouder er geen groter drama van maakt dan het is.
P (Amsterdam)
op 14/04/2021 naar 14:18   

@Judith en Sunflower, ook ik onderschrijf dit bericht volledig. Mijn dochter werd inmiddels 8 jaar geleden uitgeloot voor haar school van keuze. Alle vrienden en klasgenoten mochten gaan waar ze wilden, zij had helaas een te hoog lotnummer. Enkele weken later pas een tweede ronde, kijken waar er nog een plekje over was, uiteindelijk naar een school waar zij absoluut niet heen wilde. Het plan was om na jaar 1 terug te gaan naar de favoriete school en het nogmaals te proberen. Echter na enkele weken al, gaf ze aan hier te willen blijven. Ze heeft een toptijd gehad, veel vrienden en een mooi diploma op zak. En nu student. Dit heeft haar mede gevormd en ik ben trots op haar. Ook zij was echt heel erg verdrietig!
Hiermee wil ik niet zeggen dat het niet erg is wanneer je wordt uitgeloot of laag geplaatst, of dat het systeem goed is, maar wel dat het goed kan komen.
Succes voor iedereen!
Judith (Amsterdam) (Amsterdam )
op 14/04/2021 naar 12:52   

@Sunflower (Amsterdam)
Mooi verwoord. Ik lees nu ook de berichten op het forum. En 6 jaar geleden alweer zat ik ook met een intens verdrietig kind. De eerste lichting van dit systeem. Dit jaar doet ze eindexamen. Nu na 6 jaar kan ik wat jij op schrijft volledig bevestigen. Het zal waarschijnlijk niet voor elke school opgaan. Maar de reset knop, het omzetten naar het is niet wat we verwacht hadden, maar het komt goed begint echt bij de ouders. Voor mij in elk geval een wijze les toen en nogsteeds.
Allemaal gefeliciteerd met het prachtige resultaat van jullie kanjers van kids. En waar ze dan ook terecht komen op de middelbare school ik wens allen een fijne tiJjd met leuke ervaringen en fijne vriendschappen. Groet Judith
Sunflower (Amsterdam )
op 14/04/2021 naar 09:41   

Lieve lezers, mijn kind is op plek 10 geplaatst. Eerst tranen, maar nu richten we ons op al het positieve. In elke school zit iets goeds, of voordelen. Echt. En we hebben deze week een eerste kennismaking op haar nieuwe school. Ik lees de berichten hier wel, omdat het toch een soort verbondenheid geeft. En ik snap dat je als ouders alles wil doen om je kind gelukkig te maken. Maar bezwaar indienen voor jouw kind? Je kan het ook anders zien. Teleurstelling hoort bij het leven. Daarmee omgaan is waardevol. Voor jezelf en voor de veerkracht van je kind. En sommige teleurstellingen zijn een verstopt cadeau. Levert dingen op die je vooraf niet had kunnen bedenken. Een hele leuke vriendengroep, een mentor die echt haar best voor je doet. Ik spreek uit ervaring. In pech zitten parels. Ruil ze niet, omdat je denkt dat het stenen zijn, maar poets ze op.
Z (A)
op 14/04/2021 naar 09:05   

@A: ik ben het helemaal met je eens. Al jaren verbaas ik mij over de toon van berichten op dit forum. Altijd komen weer de zelfde 'goede' scholen en 'slechte' scholen naar boven. En vaak liggen de 'goede' scholen in Zuid en de 'slechte' scholen in Oost, Nieuw-West en Zuidoost. Rara, hoe kan dat?
Mijn kinderen hadden zich ingeschreven op niet-populaire scholen en werden dan ook op hun 1e of 2e keus geplaatst. Mijn ervaringen met die scholen zijn heel goed: goed onderwijs, betrokken docenten en een mix van kinderen. (wel zo gezond)
Natuurlijk is het vervelend voor kinderen dat ze niet op de school van eerste keuze geplaatst worden en op de 11e plaats is helemaal verschrikkelijk. Maar dat is ook het risico van wonen in Amsterdam: voor alles is een wachtlijst en moet geloot worden. Het systeem is iig eerlijker dan 10 jaar geleden. En ja, soms valt het leven tegen.
Ik weet dat ik nu allemaal reacties op deze post krijg, maakt niet uit. Mijn conclusie is: kijk eens verder dan altijd dezelfde scholen in Zuid, oordeel minder en neem eens een risico! Het leven is nu eenmaal niet maakbaar. Je zult zien: er zijn nog een heleboel andere scholen en leuke mensen in Amsterdam!
Succes allen.
Rosalie (Amsterdam)
op 13/04/2021 naar 21:17   

Volgens de heer Oudkerk, ligt ‘het probleem’ gewoon bij de kinderen en hun ouders die de lijst van 12 niet zorgvuldig invullen. Natuurlijk. Dat is gewoon het probleem. Leg dat ook maar uit aan dat kind dat de lijst zorgvuldig heeft ingevuld op een 10e of 11e plek terecht gekomen is, terwijl vriendjes en vriendinnetjes wel op een school van échte keuze terecht gekomen is. Of aan een kind met plaatsing op een ongewenste plek waarbij beste vriendin op haar plek 1 terecht gekomen is, terwijl dat niet eerste keus was van beste vriendin. Natuurlijk. Komt gewoon doordat lijst niet zorgvuldig is ingevuld, meneer Oudkerk. En nee, de lijst is niet eenvoudig in te vullen tm nr 12. Op een gegeven moment wordt het 10 km fietsen, terwijl je school van keuze om de hoek is. Het klopt niet dat domweg vanwege je lotnummer je geen ‘recht hebt’ op toegang tot een school van keuze. Dat er zoveel kinderen teleurgesteld zijn, heeft niets te maken met het “onvoldoende serieus tot het einde invullen” van de lijst. Echt dat is de reden die Rob Oudkerk als enige aanvoert voor de mismatch in zijn brief van vandaag in het Parool.
Elisabeth (Amsterdam)
op 13/04/2021 naar 20:18   

@A: de ironie is dat wij onze feiten wél op een rij hebben en Oudkerk in zijn ingezonden brief uitgaat van onjuiste aannames. Dat verklaart misschien deels waarom OSVO er maar niet niet in slaagt om een passend onderwijsaanbod te organiseren. Politieke mores is kennelijk dat als je het pleit inhoudelijk niet meer kan winnen, je dan maar op de persoon gaat spelen. VSA is geen politieke partij, maar een belangenorganisatie voor en door ouders.
Feit is dat dankzij onze vasthoudendheid en de acties samen met de bij ons aangesloten ouders ieder jaar opnieuw iets bereikt is. Zowel op individueel niveau als voor de hele groep. Verbeteringen waar de volgende groep 8 vervolgens de vruchten van kunnen plukken. Graag gedaan 😉
Bruno (Amsterdam )
op 13/04/2021 naar 19:46   

@A. Feit: de matching lukt niet beter. Ieder jaar een slechter resultaat Feit: capaciteit uitbreiden is lastig maar kan ook gewoon anders verdeeld worden. Zou me voor kunnen stellen dat docenten liever op scholen werken waar het goed gaat en liever leerlingen hebben die blij zijn met de school in plaats van daar per ongeluk terecht gekomen. Verklaart ook het verschil in tekort aan leerkrachten; sommige scholen hebben een flink probleem en andere geen enkele vacature. Feit: er zijn niet genoeg goede scholen. De twee die Oudkerk noemt hebben bv beide een slecht oordeel. En als je er wel 12 kan vinden wil dat nog niet zeggen dat het bij je past (tweetalig, klassieke talen, montessori... Of anders lokatie, noem maar op. Twaalf scholen is echt geen redelijk aantal.
A te A (Amsterdam)
op 13/04/2021 naar 19:27   

De kolom van Rob Oudkerk in het Parool van vandaag is me uit het hart gegrepen. Ik ben niet perse fan van Rob maar ik ben het dit keer eens. De manier waarop deze stichting ouders alleen maar ongeruster en ontevredener maakt is niet constructief. Ook op Twitter zie ik zo vaak rare conclusies en kreten in de ruimte van de VSA.
Ik zou zeggen stop daar eens mee. Je helpt er niemand mee. 8000 leerlingen plaatsen op scholen lukt sinds de matching beter en verloopt eerlijker. Het is ondenkbaar dat de schoolbesturen voor veel meer capaciteit gaan zorgen. Immers: er zitten ook nog werknemers (docenten etc) achter deze capaciteit. Het is geen vrije markt. En er zijn echt meer dan genoeg goede scholen. Te weinig 'populaire' scholen. Populair omdat 'ze' op het schoolplein zeggen.
Sterkte verder met deze heilloze weg.
Julia (Amsterdam)
op 12/04/2021 naar 17:24   

@Els dank je wel voor de navraag bij de wethouder van Amstelveen. Succes allemaal!
Mama_van_2 (Amsterdam)
op 12/04/2021 naar 14:16   

Nou, ik heb vanmorgen nummers 1 t/4 gebeld om te vragen wat de opties zijn betreft de reservelijst. 1 t/m 3 zijn kansloos (en geen mogelijkheid om te ruilen). School nummer 4 vroeg me nog alles op de mail te sturen. 5 en 6 niet eens geprobeerd, geheel kansloos als ik zo ons plekje op de reservelijst zie.
Ik heb de Zoom meeting gemist, maar zou in bezwaar gaan enigzins helpen?
Vincent Vaneker (Amsterdam)
op 12/04/2021 naar 14:15   

Beste lezers van het forum. Ook wij zijn verbolgen over het lotingssysteem. Onze dochter is op schoolkeuze plek 10 terecht gekomen terwijl al haar vriendinnen wel op hun eerste keuze zijn terecht gekomen. Onze dochter barste in tranen uit en was ontroostbaar. Waarom dan toch dit hele theater? Scholen presenteren zichzelf, open dagen, videopresentaties, lijsten invullen. Een kind van 11 moet dan 12 scholen op hun waarde gaan beoordelen. En dan…..? komt er dan iets intelligents? Nee meisje je bent in een loterij terecht gekomen en je hebt verloren. Volgende keer een betere Bingo gewenst! Echt ……..onbegrijpelijk!
Dad (Amsterdam)
op 12/04/2021 naar 12:19   

@Mama_van_2, bedankt voor je reactie. Volgens mij was en is het bij 106 kinderen voor de brugklas gebleven. Kan me vergissen.

@Els, bedankt voor je reactie. Ik las dat VWO van OBS onder het landelijk gemiddelde scoort. Aan de andere kant heeft het VWO van OSB een 77% NT/NG bovenbouw. Volgens mij hoger dan de meeste populaire scholen en hoger dan de diverse technasia.
Els (Amsterdam)
op 12/04/2021 naar 11:49   

@Dad: Goede ervaringen gehoord over het OSB. De gemixte klassen werken daar heel goed en ze richten zich juist goed op de onderlinge verschillen. Misschien nog wel veel meer dan een reguliere havo of vwo klas.
Mama_van_2 (Amsterdam)
op 12/04/2021 naar 10:05   

@Dad; Dat werd gezegd tijdens de online kennismakingsdag.
Mireille (Amsterdam )
op 12/04/2021 naar 09:47   

Goedemorgen allen,

Ik heb net contact gehad met het Gerrit van der veen. Zij vertelde hoe het precies in z’n werk is gegaan. Ze hadden 150 plekken en 170 aanmeldingen. Zij hebben de brugklassen al vergroot van 29 naar 30 kinderen. Het nare voor ons was dat kinderen met een lager lotnummer dan m’n dochter en de school op nummer 2-4 hadden geplaatst eerder in aanmerking zijn gekomen dan mijn dochter die een hoger lotnummer had en de school op de eerste plaats. Zeer oneerlijk dus dat vond zij ook. Betreft de reserve lijst was ze niet erg hoopvol dat de klassen vol zitten en er de afgelopen jaren geen afmeldingen waren.
Elisabeth (Amsterdam)
op 12/04/2021 naar 08:25   

@Brigitte: heel begrijpelijk, het verdriet van je dochter, ze is één van de slechtst gelote kinderen in Amsterdam. Je kunt je alsnog aanmelden via de link bovenaan de pagina, dan kunnen we je toevoegen aan de groep. De andere ‘ongelukkige vijf’ zitten ook in de groep.
Elisabeth (Amsterdam)
op 12/04/2021 naar 08:21   

Beste ouders,
Binnen 6 weken na het bekend worden van de uitslag van de loting kun je bezwaar maken tegen het afwijzen van je kind. Je richt je tot het ‘bevoegd gezag', te weten het schoolbestuur van de school van aanmelding. Een bezwaar is een brief waarin je heroverweging vraagt van het besluit om jouw kind niet toe te laten. Dit is een noodzakelijke stap als je niet tevreden bent met de plaatsing van je kind en een betere uitkomst wilt. Op de website van OCO Amsterdam vind je algemene en praktische informatie over bezwaar tot toelating.
Algemene informatie en achtergronden over de mismatch tussen vraag en aanbod van voortgezet onderwijs in Amsterdam vind je onder de knop achtergronden mismatch en in het Factsheet Schoolkeuze Amsterdam onder de knop downloads.
Dad (Amsterdam)
op 12/04/2021 naar 07:57   

Onze zoon is ingeloot voor OSB. Hij had graag naar een andere school gewild vanwege zijn vriendjes. Op zich lijkt mij OSB een prima school. Een mogelijk nadeel is dat op OSB de onderbouw gemengd is. Voor kinderen met een VMBO advies zijn de voordelen evident. Voor kinderen met een Havo/Vwo advies minder. Mijn vragen:
- iemand ervaring met OSB?
- heeft het bellen naar de nr 1 school van mijn zoon zin?

@Mama_van_2, bij ALASCA zou dit jaar een extra klas komen vergeleken met de jaren ervoor. Waar heb je deze informatie van?
Brigitte (Amsterdam)
op 12/04/2021 naar 01:39   

Hallo, ook hier een moeder van de ongelukkige 5. Wij waren helemaal van slag, verdrietig en boos; lotnummer 7766, schoolkeuze nummer 11....
Zijn er in de Zoom-meeting nog oplossingen uit voortgekomen? Zodat mijn dochter toch nog naar een school kan van haar top 5? Bezwaarschrift schrijven, heeft dit nut?
Mireille (Amsterdam)
op 11/04/2021 naar 19:58   

@sandra. Dank je voor je lieve reactie. Ja ik had Gerrit van der Veen meteen gebeld afgelopen vrijdag en die zeiden hetzelfde! We gaan in ieder geval bezwaar indienen om toch nog iets te kunnen proberen. En voor de rest hoop ik zo dat ze misschien wordt gebeld dat ze toch nog plek hebben.
Sandra (Amsterdam)
op 11/04/2021 naar 18:43   

@Mireille (en andere ouders die het betreft), allereerst lijkt het mij vreselijk om nu een verdrietig kind thuis te hebben, door deze teleurstelling.
Mbt Sweelinck.
Gerrit van der Veen was de nummer 2 school van mijn zoon. Bij ons 'onderzoek' naar deze school had ik wel ergens gelezen dat Gerrit samenwerkt met Sweelinck. Wellicht biedt dit kansen voor het 2e jaar voor jouw dochter, wanneer bijvoorbeeld leerlingen toch elders hun opleiding voortzetten, omdat er geen vmbo-t richting is? Het is dan wel even slikken omdat ze moet starten op een andere school. Wat betreft reviews...altijd goed om die te checken, maar ik zou wel proberen er door heen te prikken. Wat voor de één een negatieve ervaring is, wilt niet zeggen dat dit voor iedereen geldt. Mijn zoon bijvoorbeeld gaat naar zijn nummer 1 school: Pieter Nieuwland College. Blijkbaar niet zo'n populaire school onder vwo-ers. Echter is hij super blij. Hij was bijvoorbeeld niet geïnteresseerd in een gymnasium of technasium, maar wel in een breder programma zoals die wordt aangeboden op het PNC. Over deze school ook negatieve reviews gelezen (maar zeker ook goede verhalen gehoord!). Na het doornemen van de schoolgids, vakkenpakketten, schoolplan, etc etc. Conclusie bij ons, gewoon een prima school voor mijn zoon, ondanks negatieve geluiden van anderen. Wat ik probeer aan te geven, laat je niet teveel afschrikken door reviews vooral op internet, makkelijke uitlaatklep voor publiek. Hopelijk komen jullie eruit met Sweelinck of een andere optie in ronde 2, etc? Heel veel sterkte en succes! Het gaat uiteindelijk wel goedkomen!
Ans (Amsterdam )
op 11/04/2021 naar 17:25   

@Ayda, wat een teleurstelling voor jullie. Helemaal als je ervan uitgaat dat je voorrang hebt. Volgens mij is dit niet eerder gebeurd op het Metis.
Overigens heb ik her en der wel gehoord dat kinderen Havo de Hof een fijne school vinden.
Moedervan (Amsterdam)
op 11/04/2021 naar 17:22   

@Ayda: Mijn dochter had ook Metis op 1 en is ondanks de aan haar toegekende voorrang niet geplaatst op het Metis. Haar voorrangslotnummer was -5066 (wat een gunstiger lotnummer schijnt te zijn dan die van jou), haar normale lotnummer 4943. Ik zit nu ook thuis met een intense verdrietige dochter die geplaatst is op haar nummer 8. T/m nummer 7 hadden we ons in de scholen verdiept, vanaf nummer 7 zijn de scholen random op haar lijst gekomen. De nr. 8 was de enige school waarvan ik spijt had, maar niet meer kon veranderen omdat we de lijst niet meer konden vernieuwen....
Mama_van_2 (Amsterdam )
op 11/04/2021 naar 16:40   

@Emmi; Na de analyse van 2020 en de filmpjes van Jan Smit op Youtube hadden wij het 4e Gymnasium op de 7de plek gezet en ALASCA op de 4de plek. In de hoop (en stilletjes ook verwacht) dat we in ieder geval op de 4de plek werden geplaatst. Ook zou bij ALASCA dit jaar een extra klas komen vergeleken met de jaren ervoor.
Ouder amsterdam (Dansengrietje@live.nl)
op 11/04/2021 naar 16:38   

In een stuk in het Parool van 2 juli 2020 wordt zowel door Moorman als Oudkerk gesuggereerd dat er geen oplossingen zouden zijn voor de problemen met plaatsing op gewilde middelbare scholen en opnieuw wordt daarnaast gewezen naar de gymnasia, alsof deze het grote probleem zouden zijn. We begrijpen deze afleidingsmaneuvre. De tweedeling in de samenleving is inderdaad onrechtvaardig.
Maar toch, laten we het probleem van de schoolkeuze helder houden: Er zijn te weinig leuke goede havo/ vwo scholen op een gewenste fietsafstand. Daarom worden de lotinglijsten opgevuld met gymnasia. Daarnaast blijkt een tweede of derde keuze school voor de meeste mensen geen onoverkomelijke teleurstelling.
Ander probleem: Jaren beleid van gesegregeerde volkshuisvesting en daarnaast de tekorten in het bijbouwen van fatsoenlijke betaalbare woningen, juist voor gezinnen met lagere inkomens, droegen bij aan ongelijke kansen.
Ook kun je in bepaalde buurten niet eens veilig rondlopen als tiener. Dus ook daar zit een probleem. Dergelijke problemen los je niet op met een lotingssysteem waarmee een bundeltje kinderen gedwongen wordt om dagelijks 1,5 uur te reizen naar een niet gekozen school.
Misschien helpt inzetten op veiligheid in buurten en inzetten op kleinschaligheid van onderwijs. Een leuk en goed gymnasium in Zuidoost? Goed plan als er behoefte aan is.
Bouw eens wat fatsoenlijke gezinswoningen bij voor de lagere inkomens. Een plekje om rustig tot jezelf te komen en je te concentreren op je huiswerk is belangrijk.
Wij woonden ook jaren veel te klein. Dat geeft onrust ook bij ouders.
Emmi (Ouderkerk aan de Amstel)
op 11/04/2021 naar 15:57   

@Annemieke “ Weet iemand of er ook een overzicht is waar je kunt zien hoeveel kinderen er per school zijn uitgeloot?”

Afgelopen jaren verscheen steeds in mei de beschrijvende analyse van de matching, met alle cijfers. Van 2020: (kan geen URL plaatsen hier), Google op verenigingosvo Analyse Loting en Matching 2020


@gymnasia;
Lees nu paar kinderen die tegen zin op gymnasium zijn geplaatst, maar deze wel in de bovenste helft van de lijst hadden staan. Als kind niet naar zelfstandig gymnasium wil, waarom dan relatief hoog op de lijst gezet?
Ayda (Amsterdam)
op 11/04/2021 naar 15:53   

@Ans
Ja haar voorrang was gehonoreerd, daar heb ik schriftelijk bewijs van! Haar lotnummer is -3899!
Ans (Amsterdam )
op 11/04/2021 naar 15:45   

Ayda, wat vreemd dat je kind is uitgeloot terwijl je voorrang had. Hadden jullie een hoog lotnummer? Hadden jullie bij de inschrijving aangegeven dat je recht hebt op voorrang?
Els (Amsterdam)
op 11/04/2021 naar 15:33   

@Julia

Contact gehad met de Wethouder in Amstelveen over de vraag waarom leerlingen uit in Amstelveen en een aantal kleinere dorpen voorrang hebben op leerlingen uit Amsterdam. Terwijl ze in Amsterdam een gelijke kans maken. De reactie was dit te maken heeft met het aantal beschikbare plaatsen. In Amstelveen zijn er net genoeg plaatsen in de brugklas, terwijl Amsterdam een overschot heeft. Gelukkig wel eerlijk dat leerlingen niet met twee lotingen kunnen meedoen.


Eerder vermeldde oplossing lijkt inderdaad om ook regulier vwo aan te bieden op gymnasia. Dat geeft meer mogelijkheden voor vwo leerlingen, terwijl er voor gymnasium leerlingen ook aanbod is op bredere scholen.

En als tweede om de voorrang op basis van montessori of dalton af te schaffen. Veel basisscholen geven namelijk vergelijkbaar onderwijs zonder het label montessori of dalton. De verschillen tussen de lesaanpak op scholen zijn tegenwoordig minimaal. Daarbij kan zo’n schooltype heel goed bij een kind passen, terwijl een kind van een montessori school beter past op een reguliere school.

Ik weet overigens van een groep leerlingen die vanaf een dalton school hebben gekozen voor het Spinoza, vanwege de voorrang op de populaire school. Niet eens vanwege de manier van onderwijs.
Ayda (Amsterdam)
op 11/04/2021 naar 15:30   

Mijn dochter haar eerste keus was ook Metis, waarbij ze ook nog voorrang had, helaas is het hem niet geworden, ze is op nummer 5 Havo de Hof beland, waarmee ze absoluut niet blij mee is, omdat we echt dachten ze heeft toch voorrang op montessori! Ze is erg verdrietig, en snapt er niks van, haar juf had haar verzekerd als ze Metis op nummer een zou zetten ze , gegarandeerd geplaatst zou worden!daarbij komt er dat ze heel erg laag op de reserve lijst staat en zeker geen kans maakt!
Ann (Amsterdam)
op 11/04/2021 naar 14:41   

Beste ouders,

Mijn zoon is ook geplaatst op keuze 5 of 6 (Vossius) Wij hebben ons lijstje van twaalf niet ergens opgeschreven. Een van jullie enig idee waar dit is terug te vinden? Wij balen ontzettend want wilden ook geen gymnasium... Nummer 1 was Metis.
Annemieke (Amsterdam)
op 11/04/2021 naar 13:32   

Weet iemand of er ook een overzicht is waar je kunt zien hoeveel kinderen er per school zijn uitgeloot?
Ko (Weesp)
op 11/04/2021 naar 13:17   

In het Het Parool van gisteren lees ik:
"Wat kun je dan nog anders doen dan het aanbod aanpassen?”

Daar heb ik wel een antwoord op:
gebruik een betere methode voor loting & matching.

Zie mijn berichten van 07/04/2021 en 09/04/2021.
Mama_van_2 (Amsterdam )
op 11/04/2021 naar 12:41   

@Casper; dat is precies waarom wij geen zelfstandige gymnasium wilden.
Ik geloof echt dat het een leuke/goede school is maar het feit dat ze na een jaar naar een andere school moet omdat de klassieke talen toch niets voor haar is, vind ik sneu.
Casper Kraima (Amsterdam )
op 11/04/2021 naar 12:21   

Hi! Hier de gelukkige vader van een gelukkige dochter: perfect match! Wat doe ik dan hier? Vanaf het moment dat ik hoorde van het lotingssysteem in Amsterdam dacht ik al wat een belachelijk systeem dit was. Ik zag er dan ook behoorlijk tegen op toen onze dochter richting het einde van haar basisschool begon te lopen. We hebben ons er doorheen gevochten, met alles online door corona er bovenop. Ik zou het vreselijk vinden voor haar als ze niet geplaatst zou worden op een school waar ze eigenlijk niet naar toe wil. Nu las ik vandaag weer in het Parool over de mismatch en ik voel met iedereen mee, die dit overkomt. Probleem waar wij tegen aan liepen was dat onze dochter niet naar een gymnasium (Barlaeus e.d.) wilde vanwege verplichte klassieke talen, dat ze dan geen andere keuze had binnen de school mocht dit niet goed gaan en bang was dat ze dan naar een andere school zou moeten. Ik voelde met haar mee en bedacht me: waarom bestaan gymnasia nog en waarom hebben ze dit systeem niet veranderd in een vwo met keuze voor klassieke talen? Er is in de afgelopen 40 jaar zo veel veranderd in het onderwijs, waarom dit niet? Het zou naar mijn mening een heleboel lucht geven in Amsterdam! Vanwege het schooladvies én bepaalde keuzes (bijv. geografisch) móesten we wel de gymnasia op de lijst zetten om deze vol te krijgen. Als het scholen waren zoals ik hierboven omschreven heb, zou dat probleem niet bestaan en zou ik er natuurlijk ook geen probleem mee hebben. Hoe denken anderen hierover? Succes met de strijd! Casper
Mireille (Amsterdam )
op 11/04/2021 naar 09:44   

Hier een moeder van de ongelukkige 5 waarvan de dochter op nummer 11 is geplaatst. Mijn dochter is heel verdrietig en wilt absoluut niet naar het sweelinck college. Ik heb reviews gelezen en daar word je als ouder niet vrolijk van. Haar eerste keuze was Gerrit van der veen. En 2 het HLZ. Ze is ook niet in aanmerking gekomen voor de staartverdeling en had een hoog lot nummer dus dubbele pech. De 2 scholen gebeld maar die zitten echt vol. Een rot jaar in groep 8. Dus dan zeg je maar na de zomer lekker naar je nieuwe school en nieuwe vriendjes. En dan naar school nr 11. Waar we eigenlijk maar wat hebben ingevuld om de lijst compleet te maken er van uitgaande dat ze toch wel geplaatst zou worden op school 1-5.
Mama_van_2 (Amsterdam)
op 10/04/2021 naar 18:34   

Hier ook een dochter die geplaatst is op haar 7de keuze (4e gymnasium).
Ik hoor wel links en rechts dat het een hele leuke school is, maar een categorale gymnasium is niet wat wij voor ogen hadden. Vraag me af wat de reden is waarom er niet geruild mag worden? Vriendinnetje is geplaatst op de favoriete school van mijn dochter en dochter is geplaatst op de 1ste keuze van vriendin :(
Kijken naar de toekomst (Amsterdam)
op 10/04/2021 naar 16:10   

Hi allemaal, ook hier een ouder van een kind die op keuze 10 terecht is gekomen. Van een bevriende ouder wiens kind op de laatste plek was ingeloot, hoorde ik dat die school (Vox) het kind na de loting heeft opgebeld. Ze zeiden dat ze helemaal begrepen dat het een enorme teleurstelling was, en dat ze klaar zaten voor een rondleiding en kopje thee als het kind dat zou willen. Dat vond ik zo'n mooi gebaar. Ik zou willen dat alle scholen dit deden voor kinderen die zo laag terecht zijn gekomen.

Verder proberen we positief te kijken naar de toekomst. Ons kind mag verdrietig zijn. Tegelijkertijd wijzen we op alle leuke dingen van de nieuwe school. Ook weten we van onze oudste, die ook pech had bij de loting, dat het helemaal goed kan komen. Ook op een school die absoluut niet je keuze was.
Elisabeth (Amsterdam)
op 10/04/2021 naar 10:30   

Check je e-mail we hebben zojuist nog de laatste aanmeldingen gemaild. Check ook de spam box!
Amsterdam (Amsterdam)
op 10/04/2021 naar 10:22   

Hebben we vanmorgen gedaan, maar nog geen invite ontvangen.
Elisabeth (Amsterdam)
op 10/04/2021 naar 10:18   

Vul het formulier in die je vindt bovenaan de homepage van deze website, dan kunnen we je nog de link en de agenda sturen?
Amsterdam (Amsterdam)
op 10/04/2021 naar 10:18   

We hebben ons vanmorgen alsnog aangemeld, maar de link nog niet ontvangen, vandaar.
Amsterdam (Amsterdam)
op 10/04/2021 naar 10:16   

Hoe kunnen wij alsnog deelnemen aan de Zoom zometeen?
Ian (VSA) (Amsterdam)
op 09/04/2021 naar 23:18   

Ook de laatste 4 ouders die vanavond nog het formulier hebben ingevuld hebben nu de mail gehad met de gegevens omtrent de Zoom-bijeenkomst.
Ian (VSA) (Amsterdam)
op 09/04/2021 naar 21:48   

Beste ouders,

De mail met de link voor de Zoom-bijeenkomst morgen is verstuurd.

Als je de mail niet ziet, kijk dan even in je spamfolder of hij onverhoopt daar is terechtgekomen.
Martina (Amsterdam)
op 09/04/2021 naar 20:34   

Mijn zoontje had een gunstig lotnummer en is geplaatst op zijn eerste plaats. Wat een opluchting voor hem. Ik leef erg mee met al die kinderen die nu in zo een slechte situatie zitten en naar een school moeten die ze überhaupt niet gezien hebben en ver moeten reizen. Dit systeem moet gewoon anders. Ik vroeg me af hoe het met de kinderen gaat van vorige jaren die dus op een school zijn gekomen wat ze niet wilde of niet bij hun paste. Kinderen gaan de puberteit in en dit is een van de belangrijkste fases in de groei van een kind.
Elisabeth (Amsterdam)
op 09/04/2021 naar 17:21   

Beste ouders,
Morgenochtend is de informatiebijeenkomst voor ouders van slecht gelote kinderen. Aanmelden kan nog steeds via de link bovenaan de HomePage van deze website. We hebben inmiddels tientallen aanmeldingen ontvangen, dank daarvoor.
We sturen vanavond alle aangemelde ouders een e-mail met de agenda en een ZOOM-link voor de online bijeenkomst. Nog even geduld dus, vanavond volgt de bevestiging met de benodigde gegevens!
Hartelijke groet,
Elisabeth.
Gert (Amsterdam)
op 09/04/2021 naar 16:58   

Dank je Ilse.
Volgens de wetenschappers is het huidige lotingssysteem minder gevoelig voor strategische keuzes dan eerdere systemen, maar wat bij mijn zoon heeft gewerkt is dat we hebben gezocht naar een school die we prettig vinden en die meestal ook voor lotnummers boven de 7000 plek heeft (een zogenaamde GL Geen Loting school). Door deze op 5 te zetten konden we de rest van de lijst vullen met scholen waar hij toch niet naartoe zou willen en die we ook niet hoefden te bekijken. In het ongunstigste lotingsgeval zou hij dan op 5 komen (zoals nu). In zijn geval stonden Barlaeus en Ig op plek 11 en 12 want hij wilde toch niet naar een gymnasium. Best wel grappig natuurlijk maar het geeft aan dat de huidige loting niet optimaal is.

Een andere strategie is om de lijst juist aan te vullen met de meest populaire scholen en dan hopen dat je in de 4% restcategorie valt die dan weer wel op hun 1e voorkeur geplaatst kan worden. Die gok kun je met de loterijresultaten van vorige jaren zo goed mogelijk bepalen, maar het blijft een gok. Toch lukt het een tiental kinderen/ouders ieder jaar om zo op hun favoriete plek te komen.

Wat me ook stoort is dat het Ministerie de scholen verbiedt om een selectie te doen op basis van het onderwijsprogramma. Als je kind graag naar een school wil waar ze Chinees kunnen leren (dat zijn er maar een paar) dan kan dat niet vanwege de loting. Behalve dan voor Montessorileerlingen want die krijgen wel voorrang.
Ilse (Amsterdam)
op 09/04/2021 naar 16:19   

Ik onderschrijf het hele verhaal van Gert. De kinderen met een ongunstig lotnummer zijn volstrekt kansloos in het huidige systeem.
Mijn dochter heeft nummer 7156 en komt terecht op een school die erop stond omdat het er 12 moesten zijn, niet omdat ze daar zo graag heen wilde. Meerdere lotingsrondes waarbij kinderen steeds weer evenveel kans maken voelt veel eerlijker.

Bovendien is het systeem van de reservelijst volstrekt ondoorzichtig. Want zij is nu nr19 op haar 1e keus. Hoe komt ze daar? Is dit omdat de loting doortelt, ook bij de reservelijst?

Ik ben benieuwd naar de mogelijke stappen die te nemen zijn. Ik kijk uit naar zaterdag.
Dad (Amsterdam)
op 09/04/2021 naar 15:06   

Wat een rot systeem.
Dat van de staartoptimalisatie, hoe nobel ook bedoeld, komt als oneerlijk over en een wijziging van de regels tijdens het spel.
Voor onze zoon met Havo/Vwo was na nummer 6 op de lijst geen keuze meer. De grootste groep van groep 8-ers heeft een Havo/Vwo advies en zijn ook het zwaarst benadeeld met het loten. Mijn zoon snapt niet dat zijn vriendjes met Vwo advies met zijn nr 1 op de 3e of 4e plaats wel zijn ingeloot en hij niet. Erg vind ik ook dat er voorrangsregels bestaan voor bepaalde basisschool onderwijstypen. Ook dat kinderen buiten Amsterdam gelijke kansen hebben als Amsterdamse kinderen maar omgekeerd niet.
Er kan en moet een beter systeem komen.
Amsterdamse vader (AMSTERDAM)
op 09/04/2021 naar 14:44   

Mijn zoon is geplaatst op zijn 8e keus. Hij kan er mee leven maar het was uiteraard niet voor niets zijn 8e keuze....
Nu is gebleken dat er aan staartverbetering is gedaan (fijn voor die kinderen!) lijkt het erop dat de pechvogels niet de allerhoogste lotnummers zijn maar juist die net daar onder. (in ons geval rond de 6900). Dat voelt toch niet helemaal eerlijk.
In het persbericht van OSVO las ik het volgende:

Door de nieuwe procedure voor ‘staartverbetering’ is het gelukt om 66 leerlingen die in eerste instantie op plek 9 t/m 12 geplaatst waren hoger op hun voorkeurslijst te plaatsen. 14 leerlingen die op plek 5-6 geplaatst waren hoger op hun voorkeurslijst te plaatsen en 7 leerlingen die op plek 3-4 geplaatst waren hoger op hun voorkeurslijst te plaatsen. 52 leerlingen zijn geplaatst op plek 9, 10 en 11 van hun voorkeurslijst.

Ik vraag me ook af hoe de procedure rond de reservelijst is gegaan. Hebbben kinderen die omhoog zijn geplaatst hun hoge lotnummer behouden en daarmee ook een hoge plek op de reservelijst bemachtigd? Immers wordt voor de reservelijst gewerkt met een omgekeerde volgorde van lotnummers.
Iris (Amsterdam)
op 09/04/2021 naar 14:16   

Helemaal mee eens, wij zouden blij zijn met plek 6,7 en zelfs plek 8. Maar daarna wordt het erg ingewikkeld. Het is zo erg om te zien wat dit doet met een kind van 11 jaar. De focus moet inderdaad zijn op de kinderen die er het aller slechtste vanaf zijn gekomen. Voor deze kinderen is de uitslag echt onacceptabel. Maar wat kan je doen? Weinig.
Jitske (Amsterdam)
op 09/04/2021 naar 14:10   

Hi allen, vervelend te lezen dat er een aantal toch in bijna zelfde schuitje zit. Over de ouder met ook een kind op plek 11: wij hebben nu Damstede toegewezen gekregen. Bij ons stond HLZ op 3 en daar gaan allemaal vriendjes heen- ik zou er een gat van in de lucht springen (maar reserveplek 14..). Wat mij zeer verbaast en wat ook erg onrechtvaardig voelt is het systeem van de reservelijsten. Ik zou het eerlijk vinden als eerst de groep met leerlingen die nu het laatst zijn geplaatst (dus plek 11 en 10) omhoog worden geplaatst wanneer er ergens plek komt hoger op lijst. Immers: het doel is zoveel mogelijk mensen in top 3 krijgen, niet per se op 1. Ik heb Fons op 1 staan maar ben ook heel gelukkig met de andere scholen in de top 5 (zelfs top 6). Het is toch niet te verkopen dat je die kinderen nu laat bungelen?
Depriekindje (Amsterdam)
op 09/04/2021 naar 13:37   

weten jullie hoe lang de lijst vn voorkeur moet zijn in de tweede ronde als je niet tevredn bent?
Gert (Amsterdam)
op 09/04/2021 naar 13:28   

Tja, met lotnummer 7222 kon mijn zoon zijn eerste vier scholen wel vergeten. Wat mij stoort is dat er nu kinderen op zijn favoriete school terecht zijn gekomen alleen omdat zij een gunstiger lotnummer hebben, terwijl zij deze school op een 2e of veel lagere plek hadden staan. Bij deze lotingsmethodiek worden kinderen met een ongunstig lotnummer voor de hele procedure 'verdoemd'.
Waarom niet een "Adaptive Boston with Multiple Tie breaking" methodiek gebruiken? Hierbij wordt door de scholen (net als vroeger) gekeken naar de kinderen die zo gemotiveerd zijn dat ze deze scholen op hun eerste plek hebben gezet. Bij te groot aanbod wordt en dan op basis van het lotnummer gekozen.
De resterende plekken komen dan in een tweede ronde waarbij naar de 2e plek wordt gekeken. Daarbij wordt er een NIEUW lotnummer gekozen en hebben alle overgebleven kinderen dus opnieuw een kans op een gunstig nummer. Indien nodig volgen er meer rondes waarbij steeds een nieuwe loting (=multiple tie breaking) wordt gedaan. Wellicht is het eindresultaat statistisch gesproken niet zo verschillend, maar het voelt voor mij als ouder wel een heel stuk eerlijker.
Ko (Weesp)
op 09/04/2021 naar 13:05   

@Bezorgde ouder
Ik ben niet van de OSVO.

De pijn van de verdeling zit vooral bij de plaatsingen buiten de top 3. Het
jaarlijkse tevredenheidsonderzoek door Dialogic laat dat telkens weer zien.
Wat betreft tevredenheid is het dus een terechte ambitie om de plaatsingen
buiten top 3 te minimaliseren.
Dit jaar heeft OSVO de zogenoemde staartverbetering toegepast (in afwijking
van de Kernprocedure). Het effect is marginaal (zie persbericht OSVO),
er zijn nog steeds 666 leerlingen buiten hun top 3.

Plaatsing op plek 2 wordt niet door iedereen als een ramp ervaren. Volgens
Dialogic is dat voor rond 80% van de ouders acceptabel, de percentages zijn
wel verschillend voor de verschillende schooladviezen.

Met die optimalisatie zou een lijst van rond 5 plekken voldoende moeten zijn.

De optimalisatie had met de gegevens van 2020 als resultaat 6100 leerlingen
op eerste voorkeur, 1455 op tweede of derde, 92 buiten hun top 3
en 25 niet geplaatst. Al met al 98% binnen hun top 3.

Die 92 waren allen op hun vierde voorkeur geplaatst, dus alle plaatsingen
binnen de top 5. De 25 niet geplaatsten hadden onvoldoende scholen op hun lijstjes.

Ik noem dit een veel beter resultaat dan door OSVO met de methode RSD werd behaald,
want die plaatste 616 leerlingen buiten hun top 3. Dus winst voor 616 - 92 = 524
leerlingen die met optimalisatie wel in hun top 3 komen.
Daar staat dan tegenover dat het percentage op plek 1 daalt van 80.2 met RSD naar
79.5 met optimalisatie. Dat zijn rond 50 leerlingen die plek 1 verliezen.

Uitgaande van de verdeling door optimalisatie kun je dus 50 leerlingen extra op plek 1
zetten door 524 leerlingen uit hun top 3 te verdringen. Dat is wat mij betreft
niet te rechtvaardigen.
Julia (Amsterdam)
op 09/04/2021 naar 12:04   

@ Emi Uiteraard verdient elk kind een gelijke kans. Daar waar de kernprocedure in Amsterdam het iedereen toe laat zich in te schrijven, is het voor de kernprocedure Amstelland een stuk beperkter. Maken Amsterdamse kinderen net zo veel kans? Het lijkt van niet als ik de procedure goed geïnterpreteerd heb.

Uit de kernprocedure Amstelland;
Allereerst worden leerlingen van de basisscholen uit de gemeente van de toelatende school toegelaten, plus leerlingen uit de gemeenten in en om Amstelland waar de gevraagde schoolsoort niet wordt aangeboden. Dit geldt daarmee voor leerlingen uit de gemeenten Nieuwkoop, Ouderkerk aan de Amstel en Badhoevedorp en voor havo/vwo-leerlingen uit de gemeente Aalsmeer.
Tot slot (als er nog plaats is) leerlingen van elders.
Het is aan de besturen zelf om wel of geen plaatsingsgarantie te geven voor broertjes/zusjes en kinderen van medewerkers
OtjeW (Amsterdam)
op 09/04/2021 naar 11:18   

Beste Emmi, dank voor je antwoord, helder! Ik wist niet dat je maar 1 keer ergens kon mee loten. Het blijft een heftig proces. Vroeger meldde je gewoon aan voor een school waar je dan naar toe kon #010 . Het is jammer dat het zo moet.
Emmi (Ouderkerk aan de Amstel)
op 09/04/2021 naar 11:01   

Otje, je kunt als kind uit randgemeente (zonder eigen VO scholen) niet op meerdere paarden wedden. Je moet de keuze maken tussen óf meeloten in Amsterdam óf meeloten Amstelveen (ook daar is lotingsprocedure).
Je hebt dus geen voordeel.

Zelf wonend in Ouderkerk aan de Amstel, waar geen middelbare school is. Uit de enige groep 8 van de basisschool mijn zoon gaan van de 24 kinderen er 4 naar Amsterdam en 20 naar Amstelveen.
M’n oudste zoon zit in Amsterdam zuid op school, 25 minuten fietsen vanuit Ouderkerk, met klasgenoten uit Amsterdam Noord die ruim 40 minuten onderweg zijn. En kinderen uit Nieuw West die even ver wonen als hij. Wat is dan het verschil?
Amstelveense scholen liggen ook niet direct om de hoek (20 min. vs 25 min. fietsen)
Amstelveen heeft ook Amsterdamse kinderen op school, plus uit Aalsmeer, Uithoorn etc.
Ik vind dat alle kinderen gelijke kansen moeten krijgen.
OtjeW (Amsterdam)
op 09/04/2021 naar 09:56   

Beste Mies (Abcoude), je adresseert mij, vandaar dat ik nog even reageer. Ik ben geen kenner van het systeem, jij blijkbaar wel, of althans dat je doe voorkomen. 1. Ik zeg niet dat kinderen buiten Amsterdam geweigerd moeten worden, dat maak je er zelf van. 2. Wel heb ik het idee dat de regio-functie Amsterdam soms parten speelt en kinderen die van buiten Amsterdam komen soms 2 keer kunnen inzetten bijvoorbeeld in Amsterdam en in Amstelveen (waar zij dan voorrang hebben??) . Ik denk dat daar nog optimalisatie mogelijk is.......
Elisabeth (Amsterdam)
op 09/04/2021 naar 08:03   

Beste ouders,
Bedankt voor het delen van jullie ervaringen, het verdriet en teleurstelling is invoelbaar. Jullie staan er niet alleen voor. Zaterdagochtend organiseren wij een informatiebijeenkomst voor ouders wiens kinderen slecht geloot zijn. Je kunt je daarvoor opgeven via de link, die in het vastgepinde bericht in onze Twitter feed staat. Hopelijk zien en spreken we elkaar zaterdag (via Zoom).
Hartelijke groet,
Elisabeth.
1 van die 5 op 11e plek (Amsterdam)
op 09/04/2021 naar 07:09   

Hoi @Jitske, wat ontzettend vervelend om te lezen. Weet hoe het voelt. Onze zoon ook 1 van die 5. Welke school is jouw zoon geplaatst nu? (Onze zoon op HLZ. 11 plek dus) En dat met lotnummer 6495??? En hij staat op nummer 15!!! bij zijn 1e school op wachtlijst? Ik snap er echt niets van. Ben ook gebeld en wij ook verdrietig hier. Voelt zo frustrerend dat je maanden lang bezig bent met zorgvuldig nadenken over een school die bij je kind past. En we wilden eigenlijk helemaal niet de laatste 2 scholen op onze lijst plaatsen maar dat moest. Van het systeem! En nu zit bij die 0.03% die wel juist naar die school gaat die totaal niet bij hem past. En wat is er nou gebeurt met die kinderen die op plek 12 stonden en die wel ineens omhoog zijn geplaatst? Bv een meisje uit zijn klas die met lotnummer 7000 ineens toch op haar 1 keus terecht is gekomen. Geweldig voor haar natuurlijk! Maar snap het systeem dan ineens niet meer? Zijn er andere spelregels na het loten toegepast? Dit wisten we toch niet vooraf? Wat bedoelt Rob Outkerk met we hebben gelukkig plek 12 weten te voorkomen? Zijn er toch na de loting weer kinderen op andere plekken terecht gekomen. Nou ja genoeg vragen roept het op.
David (Amsterdam)
op 08/04/2021 naar 23:31   

Jitske, wat betreft die onverwacht hoge nummers op de reservelijst, in artikel 5.3 van de kernprocedure is dat beschreven: de reservelijsten worden opgevuld eerst in volgorde van de voorkeurslijst, en dan in (omgekeerde) volgorde van lotnummer. Zo kan het dus dat er 250 kinderen hoger op de Spinoza-lijst staan: zij hadden Spinoza hoger op de voorkeurslijst staan dan jouw zoon.
Mijn dochter had Fons vorig jaar op 1, stond 10 op de reservelijst. We hebben toen met Fons gemaild en ik citeer uit het antwoord: "... Ik ben bang, dat er geen kinderen zullen zijn die zich terugtrekken en waarmee een plek op de reservelijst beschikbaar zal komen." Je weet natuurlijk nooit.... maar dat stemt weinig hoopvol.
Mies M (Abcoude)
op 08/04/2021 naar 23:24   

Veel sterkte aan alle ouders van kinderen met tweede of lagere keuze. Het is Rob Oudkerk en alle schooldirecties die zich achter hem verschuilen en bestuurders die zich er gemakshalve onvoldoende in verdiepen helaas weer gelukt om het pad naar de zorgvuldig uitgekozen school van veel kinderen onnodig te blokkeren. Het kan veel beter!
Ouders uw kinderen komen er wel, ze zijn flexibel en sterk. We hebben het droevige circus ook meegemaakt, geen geluk in de loterij helaas.
@OtjeW gefeliciteerd met de eerste keuze. Even ter info over de niet-helpende suggestie om kinderen van buiten de stad te weigeren: dat is juridisch onmogelijk. Er zijn rondom Amsterdam veel plaatsen zonder voortgezet onderwijs, kom eens kijken het landschap is er prachtig, welkom welkom! Middelbaar onderwijs wordt betaald door de Rijksoverheid. ‘Eigen volk eerst’ is gelukkig bovendien niet wat Amsterdam wil zijn.
Lieke (AMSTERDAM)
op 08/04/2021 naar 22:22   

Zoon goed geplaatst, maar vrienden slechte lotnummers. Verdrietig. Verspreid over de stad. Fijn groepje uit elkaar. Wat waardeloos toch dat Amsterdam dit niet behoorlijk regelen kan.
OtjeW (Amsterdam )
op 08/04/2021 naar 21:43   

Dochter geplaatst op 1e keuze: Ignatius, lotnummer ongeveer 3500. Blij maar vervelend dat er ook kinderen teleurgesteld zijn. Wat ik mij nog afvroeg is hoe het kan dat men verrast is dat er opeens 300 kinderen extra zijn aangemeld? Is het niet logisch dat kinderen uit Amsterdam voorrang hebben?
Bezorgde ouder (Amsterdam)
op 08/04/2021 naar 20:57   

@Jistske: enorm balen plek 11. Ik weet hoe je je voelt. Het enige wat je kan doen is bellen, e-mailen, bellen en e-mailen totdat je geholpen wordt. Ik vraag me af of je kans maakt met de reservelijsten. Bij Fons zouden er dus 4 kids van hun plek af moeten zien voordat je aan de beurt bent. Bij Spinoza is het reservenummer erg hoog, maar dat heeft waarschijnlijk te maken dat Spinoza niet op nummer 1 bij jou staat en dat Spinoza een Dalton voorrangsbeleid heeft.

@Ko, je geeft aan de kwaliteit van matching moet gaan over zoveel mogelijk plaatsingen in de top 3. Het lijkt erop dat de OSVO jouw methodiek (ben jij van de OSVO btw?) heeft toegepast.
Wat pijn blijft doen is dat nog geen 77% plek 1 krijgt. Dit komt voornamelijk door een verkeerd aanbod en voorrangsbeleid en dat Amsterdam een regiofunctie vervult. De OSVO probeert (zoals Jan ook zegt) het met de rekentrukendoos op te lossen. Gevolg is dat de statistiek van vorig jaar nu allemaal de prullenbak in kan.
Ik hoop echt dat de gemeenteraad en de OSVO nu gaan inzien dat ze echt iets moet gaan oplossen om deze jaarlijkse loterij wat aangenamer te maken. We willen een beter aanbod, zonder voorrangsregels voor Dalton e.d. en een kortere lijst (5 ipv 12). De regiofunctie moet verder gedeeld worden met andere gemeenten (Amstelveen, Zaandam) om de druk te verlichten.
Iris van Zwol (Amsterdam)
op 08/04/2021 naar 19:08   

Wat een groot verdriet als je op de 10e plek terecht komt. Echt onbegrijpelijk, hoe leg je dit uit aan een kind van 11 jaar. Onbegrip, verdriet, boosheid en ongeloof. Wat een waardeloos systeem.
Jitske (Amsterdam)
op 08/04/2021 naar 19:07   

Hallo, fijn dat veel mensen een goed bericht hebben ontvangen. Wij helemaal niet. Mijn zoon heeft lotnummer 7902 van de 7980 getrokken en ik werd al om 14 u gebeld om mij te pre informeren dat hij op school nummer 11 geplaatst is. Voor ons was alles tot 6 prima geweest maar 11 absoluut niet. Zag net in overzicht dat er slechts 5 kinderen op hun 11e keus zijn geplaatst (12: 0) waarvan mijn zoon er 1 is. Hoop nu gevestigd op reservelijsten. Echter: Nu staat hij op de reservelijsten verbazingwekkend genoeg ook niet eens heel goed ervoor: Fons nummer 4, Alsaca (2e keus) nummer 69 en HLZ (nummer3) op 14. Hoe kan dat? Bij bv Spinoza staat hij zelfs op 251 terwijl er niet eens zoveel nummers na hem zijn. Weet iemand meer over de reserve lijsten? Maakt hij bv nog kans op Fons met plek nummer 4? Iemand ervaring of tips? Ik ben echt verdrietig en ook wel boos merk ik.
Mark (Amsterdam)
op 08/04/2021 naar 18:30   

Onze dochter is op dr 5e plek terecht tekomen.
Wel staat ze op de 2e reservelijst plek voor 1e keuze (ze had een HEEEL hoog lotnummer, binnen de laatste 100)

Klopt het dat we dus met school5 gewoon het inschrijf proces braaf doorlopen en dat school1 contact opneemt als er alsnog plek vrij komt en dat we dan inderdaad nog kunnen wisselen? DANK
Jan (A'dam)
op 08/04/2021 naar 18:21   

@Bezorgde ouder. Helemaal eens. In Rotterdam meer leerlingen in loting en 98% op 1e keus! Nieuwe spelregels stonden wel in kernprocedure maar de trukendoos gaat idd wel steeds verder open. Overigens is hier in kort geding van ouders vorig jaar wel om gevraagd (om de resterende stoeltjes in 4% flex schil direct toe te wijzen aan meest gedupeerde kinderen). Rechter wees toen af ... maar OSVO doet er haar voordeel mee. Of het nu geheel eerlijk is is wel de vraag.
Jan (A'dam)
op 08/04/2021 naar 18:15   

@Tessa, Als OSVO over 12e keus praat bedoelen ze 12e school. Veel kinderen hebben meerdere profielen van zelfde school op hun lijst en komen dus boven de 12 keuzes uit. 2e ronde is doorgaans idd niet interessant. Amstelveen wellicht een optie? Wel snel aanmelden daar. 2e loting al begin volgende week in Amstelveen.
Bezorgde ouder (Amsterdam)
op 08/04/2021 naar 17:54   

Nou, dit jaar dochter #2 geloot op plaats #2. Dochter redelijk blij en ok. Ik vind dit zelf niet ok. Dit jaar weer minder kids op plaats 1... Begrijp ik het nou goed dat de er een optimalisatieproces is waar #1 plaatsen worden opgeofferd om kinderen op plaatsen #9-12 te herplaatsen? Ik krijg het gevoel dat de spelregels tijdens de wedstrijd zijn aangepast.
23% van de kinderen zijn het slachtoffer van extreem falend beleid. In Rotterdam gaat het gewoon wel goed. @Wethouder Moorman, tijd om op te stappen?
Tessa (Amsterdam)
op 08/04/2021 naar 17:41   

Ik lees het bericht van Oudkerk, maar mijn dochter op plek 12 geplaatst en hoog op de reservelijst van al die scholen..
Die 2e ronde vind ik toch een lapmiddel want dat zijn allemaal scholen die we dus niet i onze top 12 hadden en ergens moet toch wel een optie te zijn om zelf wat te kiezen.
Elisabeth (Amsterdam)
op 08/04/2021 naar 17:24   

Graag gedaan @fortuinlijke ouders, bedankt voor jullie blijk van waardering en de donatie 👍🏻
Fortuinlijke ouders (Amsterdam)
op 08/04/2021 naar 16:09   

Veel dank VSA en in het bijzonder aan Jan Smit voor de informatievoorziening rondom het aanmeldproces voor de loting. We hebben de kansen voor onze zoon in een Excelbestand;-) gemodelleerd voorafgaand aan de aanmelding en daarbij de aanbevelingen uit het filmpje van Jan toegepast. Zojuist goed bericht ontvangen: 1e keuze. We hebben al eerder een donatie aan VSA gedaan zodat jullie het goede werk voort kunnen zetten en minder fortuinlijke kinderen bij kunnen staan. We wensen iedereen die minder fortuinlijk was veel sterkte en succes met eventuele vervolgstappen.
Ko (Weesp)
op 07/04/2021 naar 15:36   

Hierbij een opmerking die in gedachten kan
worden gehouden bij het beoordelen van de
de matching die morgen wordt gepubliceerd.

De kwaliteit van een matching is af te meten aan
het aantal leerlingen dat buiten hun top 3 wordt
geplaatst: hoe minder hoe beter.

In 2020 kwamen rond 600 leerlingen buiten hun top 3
terecht, in de jaren daarvoor telkens een paar honderd.
Het is mogelijk om dat aantal expliciet te minimaliseren.

Met een optimaliseringsmethode zouden in 2020 rond honderd
leerlingen op vierde voorkeur zijn geplaatst, 25 niet geplaatst,
en de rest in hun top 3.
In de jaren daarvoor zouden hooguit
enkele tientallen niet geplaatst zijn, en alle, of
nagenoeg alle, overige leerlingen in hun top 3.
De niet geplaatsten hadden niet genoeg voorkeuren opgegeven.

Met een dergelijke optimale matching is er weinig aanleiding
om strategie toe te passen.
Elisabeth (Amsterdam)
op 05/04/2021 naar 20:08   

Lees de laatste nieuwsbrief van stichting VSA voor de uitslag van de centrale loting donderdag a.s. Te vinden onder de knop ‘nieuws’ op deze website. Sluit je aan bij VSA als je de nieuwsbrief automatisch via e-mail wil ontvangen.
1 (1)
op 04/04/2021 naar 01:15   

hoe veel kinderen maken nu overstap naar vo in amsterdam?
Anoniem (Amsterdam )
op 03/04/2021 naar 08:35   

Weet iemand of er al een voorlopige uitslag is en bekend wordt gemaakt. Bv percentage hoeveel kinderen op eerste keuze terecht komen? Mijn kind heeft havo/vwo advies en dat kan nadelig uitpakken. De mijne heeft Damstede als eerste voorkeur bijvoorbeeld en alle jaren waren daar altijd plekken ondanks als je hem hoger in je lijstje had. Dat zou weer gunstig zijn. Maar nu dat kinderen in Coronatijd niet scholen konden bezichtigen kan dat zomaar anders zijn natuurlijk. Wachten duurt lang. Echt spannende week zo.
M (Amsterdam)
op 23/03/2021 naar 19:04   

De basisschool moet het advies onderbouwen; als er scores in het leerlingvolgsysteem afwijken van het advies zonder onderbouwing, zal de middelbare school daar om vragen. Dat is namelijk van belang voor de school waar het kind geplaatst wordt, of dat nou de eerste keuze is of niet, om te zorgen dat daar als nodig direct op ingespeeld kan worden bij aanvang van het schooljaar. De school van eerste keuze hoort dit dus te doen tijdens de behandelperiode, zodat alle gegevens compleet zijn bij de plaatsing.

Scholen die veel aanmeldingen hebben, zullen eerder met aanvulling vragen beginnen dan scholen met minder aanmeldingen (dus zelfs al tijdens de aanmeldperiode), omdat het tijdens de behandelperiode afgerond moet zijn en dat is best krap als er veel aanmeldingen zijn.

Middelbare scholen nemen het advies van de basisschool overigens altijd over, dus heeft niets met selectie aan de poort te maken, maar met beperkte overdracht van de basisschool. Een middelbare school kan de aanmelding van een kind niet ongedaan maken zonder toestemming van de ouders, dus er kan geen sprake zijn van voorselectie.
AXA79 (Amsterdam)
op 23/03/2021 naar 18:44   

Dat klinkt bijzonder.
Mogen middelbare scholen dit doen, moet/mag een basisschool deze informatie nu al vooraf delen zonder (expliciete) toestemming van de ouders en welke invloed heeft dit op de loting en aanname?

Ik neem aan dat scholen na inloting je kind niet mogen weigeren mits deze het juiste advies heeft en bijvoorbeeld de categorale gymnasium geen kinderen mogen weigeren met een volledig VWO advies (= geen dubbel advies).

Of mogen middelbare scholen dit wel en wellicht straks ook nog kinderen weigeren op basis van hun (eventueel lagere) eindtoets score?
Mimi (Amsterdam)
op 23/03/2021 naar 10:25   

Goedemiddag, wij kregen gisteren van de basisschool te horen dat ELK voor de aanmelding van sommige VWO scholen eerst cijfers opvraagt van de leerlingen. Dit klinkt als voorselectie aan de poort nog voor de loting en matching heeft plaatsgevonden. Het ging hierbij om oa het St. Nicolaaslyceum tto en het Barleaus gymnasium. De loting is al lastig genoeg zonder dat er ook nog wordt voorgeselecteerd. Weet u wellicht waarom dit gebeurt?
Elisabeth (Amsterdam)
op 18/03/2021 naar 13:45   

@Emmi: bedankt voor het signaal. Doorgaans wordt op de dag dat de uitslag van de centrale loting in het ouderportaal staat (donderdag 8 april 1530 uur) een persbericht verspreid waarin het totaal aantal kinderen dat naar de brugklas wil, wordt vermeld.
Op zijn vroegst is bij OSVO en de inidviduele scholen het totaal aantal kinderen en het aantal kinderen dat zich per school heeft aangemeld bekend, als de aanmelding sluit; na vrijdag a.s. dus.
Emmi (Ouderkerk aan de Amstel )
op 17/03/2021 naar 15:18   

Wanneer wordt doorgaans bekend hoeveel kinderen meedoen met de loting?
Vorig jaar waren het er flink meer dan 2019. Zouden het er nu weer meer zijn?
Zelf wonen wij in Ouderkerk aan de Amstel, zonder eigen VO-scholen. Meeste leerlingen gaan naar Amstelveen, maar ook een deel kiest voor Amsterdam. Het viel me op dat er dit jaar veel meer kinderen voor Amstelveen hebben gekozen dan de afgelopen twee jaar. Misschien door geen fysieke open dagen en meer behoefte aan zekerheid (Amstelveen heeft sinds een paar jaar ook een lotingsprocedure, maar kansen zijn wel groter om geplaatst te worden op eerste keus).
Elisabeth (Amsterdam)
op 15/03/2021 naar 18:02   

@BB: all advices always had their own level in the lottery and also this year they still have their own level. The levels are: vmbo-b, vmbo-k, vmbo-t”+”, havo”+”, vwo (note, the “+” which denotes the inclusion of ‘dubbeladvies’).
What’s different this year is that children with havo/vwo advice can choose for ‘kansrijk vwo’ at some schools. They choose the school first and then the desired stream, for example ‘kansrijk vwo’. If there is no place at that stream, the school can still place them in the havo/vwo brugklas. With havo advice, you can not choose for ‘kansrijk vwo’, but at most schools children with havo advice start in the havo/vwo brugklas anyway.
In summary, there is no displacement, schools have reserved a certain number of places for each level and placement is done by lottery number.
BB (Amsterdam)
op 15/03/2021 naar 14:13   

Does the recent 'kansrijk' combined advice create a separate stream for some children to receive a double advantage? Haven't the teachers already awarded a half-level 'kansrijk' promotion for children with their school level advice? In other words, are children with a single advice (eg. HAVO) disadvantaged as they can't be promoted to the HAVO/VVO range?
Sandra (Amsterdam)
op 14/03/2021 naar 21:01   

@E, Ik weet ook niet precies hoe dit werkt, maar als het om een zeer gewenste school gaat. Het zekere voor het onzekere nemen, zowel profielklas als reguliere klas opnemen in de lijst. En dan wel ervoor zorgen dat de lijst wordt opgevuld met een extra plek.
Elisabeth (Amsterdam)
op 14/03/2021 naar 20:52   

@E: je kind krijgt 1 lotnummer en loot ook voor een school die zowel profielklassen als reguliere klassen aanbiedt met dat lotnummer. Als de profielklas technasium van het Lelylyceum vol is op het moment dat jouw kind aan de beurt is, dan schuift je kind door naar de volgende keuze op de lijst. Als zowel de profielklas als de reguliere klas op de lijst staat, geldt dat overigens wel als 1 school en moet je een extra school toevoegen om aanspraak te kunnen maken op de garantieregeling.

Wat na de proefloting die aan de loting vooraf gaat wel kan gebeuren, is dat scholen ‘bordjes verschuiven’ tussen bijv. een halfvolle profielklas en een overvolle reguliere klas (of omgekeerd) om zoveel mogelijk kinderen te plaatsen.
E (Amsterdam)
op 14/03/2021 naar 18:49   

Kan iemand mij vertellen hoe de profielklassen precies werken. Als je kiest voor Technasium bij Lely lyceum bijvoorbeeld en die komt vol te zitten (zal niet snel gebeuren maar goed als voorbeeld) loot je kind dan direct voor de 'algemene' keuze. Ik weet dat het gezien wordt als 1 school maar hoe werkt het precies.

Alvast bedankt
Sandra (Amsterdam)
op 14/03/2021 naar 16:48   

@Maria, zie de website voschoolkeuze020.nl . Ga naar 'Aanmelden', vraag 'Hoe verloopt de ... Centrale Loting & Matching)'. Alle lijsten staan daaronder vermeld.
Jan (Amsterdam)
op 14/03/2021 naar 16:06   

@Flip(se),
1)De afgelopen 2 jaar combineerde het Metis idd de Coder- en Metis-profielen in de keuzelijst. Deze combi was afgelopen jaar zeer gewild.
2) Gerrit vd Veen - VWO heeft volgens voschoolkeuze020.nl een capaciteit van 29. Dit is nu aangepast in de spreadsheet. Dank!
Jan (Amsterdam)
op 14/03/2021 naar 16:02   

Hallo Maria, Wij weten niet van een lijst. Op de stichting VSA twitter (hier aan de zijkant van deze webpagina) vind je 2 tweets mbt de scholen die "kansrijk"-klassen aanbieden voor havo/vwo- en vmbo-t/havo-dubbeladviezers.
Maria (Amsterdam)
op 14/03/2021 naar 15:25   

Ik kan op de website van OSVO niet de eerdergenoemde brief vinden die per 1 maart beschikbaar zou zijn met een lijst van bij welke scholen wel/niet inschrijven op het hoogste niveau van het dubbeladvies mogelijk is?
Elisabeth (Amsterdam)
op 14/03/2021 naar 14:15   

@Marlyn: Alasca is de nieuwe naam van Cartesius2, een vrij nieuwe school voor vwo+ onderwijs voor havo en vwo adviezen. De reden dat er 2 jaar geleden geen loting was voor deze school, is dat toen kort voor de loting wethouder Moorman besloot de belofte van de gemeente voor het nieuwe schoolgebouw in centrum oost in te trekken. De school moest gedwongen verhuizen naar het Zeeburgereiland. Op die plek stond een vrij nieuw schoolgebouw dat gebouwd was voor het IJburg2 college. Vanwege de grote fin. problemen van het schoolbestuur van het IJburg college, werden IJburg1 en 2 weer samengevoegd tot 1 school en kwam het schoolgebouw op het Zeeburgereiland vrij. Dat was de werkelijke reden van de gedwongen verhuizing van Cartesius2, dat nu Alasca heet. Het vertrouwen van ouders was geschaad en dat was direct terug te zien in de tegenvallende aanmeldingen voor de school die een succesvolle start maakte in het centrum.
Marlyn (Amsterdam)
op 14/03/2021 naar 12:58   

Elisabeth bedankt voor de uitleg! Dan valt die af. Alasca zou een optie zijn als opvuller maar die vind ik spannend omdat er vorig jaar loting was maar het jaar er voor niet. Weet iemand of daar toen een bijzondere reden voor was?
Elisabeth (Amsterdam)
op 13/03/2021 naar 20:37   

@Marlyn: het hoogste lotnummer 3240 in tabel 5 bij het IJburg college was voor het schooladvies vmbo-b, niet voor havo.
Als je in het rapport in tabel 2 kijkt bij IJburg college - havo, dan zie je dat vorig jaar voor havo de geboden capaciteit 83 was, slechts 9 kinderen met havo advies zich hebben aangemeld en uiteindelijk 17 leerlingen met havo advies zijn geplaatst op het IJburg college (voor 8 geplaatste leerlingen was het IJburg college dus een reserveschool).
Marlyn (Amsterdam)
op 13/03/2021 naar 17:31   

Hoi Jan, ik zoek nog een havo opvul school. College IJburg staat in jouw informatie als GL maar in tabel 5 in de beschrijvende analyse is te zien dat 3240 het hoogst geplaatste nummer is vorig jaar. Betekent dat dat dit zonder loting het hoogste nummer was, dus omdat er toevallig niemand met een hoger nummer geplaatst is? Ps super fijn jullie informatie hier om echt te kunnen begrijpen hoe het in z’n werk gaat!
Flipse (Amsterdam)
op 09/03/2021 naar 17:48   

@Jan Hoeveel brugklassen VWO heeft het Gerrit vd Veen dit jaar trouwens. In uw overzicht onder you-tube filmpje staat capaciteit 56.Lijkt me nogal uitmaken voor de kans...
Flip (Amsterdam)
op 09/03/2021 naar 16:26   

@jan "Overigens zijn de Metis - Coder profielen de meest gewilde."
Ja, maar daar kun je dus niet voor kiezen bij ELK. Je kiest altijd voor de combinatie Metis Coder/Metis gewoon VWO.
Rosalie (Amsterdam)
op 09/03/2021 naar 14:44   

Nog even over het Metis - Misschien verwarrend, maar het Technasium profiel is ook van toepassing op HAVO-VWO.
Jan (Amsterdam)
op 09/03/2021 naar 12:43   

Overigens zijn de Metis - Coder profielen de meest gewilde. Dus die kun je het best kiezen als je je lijst wil aanvullen met scholen waar je geen reele kans op maakt.
Jan (Amsterdam)
op 09/03/2021 naar 12:39   

Hi Sander, Ik heb de benaming "Metis Montessori Codeclass vwo" aangehouden vanuit Tabel 5 van het bekende rapport. Hetzelfde rapport noemde het andere profiel "Metis Montessori vwo". Ik heb dat profiel "std" genoemd en realiseer me nu dat dit geen handige woordkeuze is. Dus negeer "std" in mijn slides / excel. Op basis van eliminatie moet de de VU met "Metis Montessori vwo" wel het "Technasium"-profiel bedoeld hebben lijkt me. Uitsluitsel is alleen te krijgen bij Bas van der Klaauw. De main auteur van het rapport. Zijn email is makkelijk te googelen. Let me know hoe het gaat.
Sander (Amsterdam)
op 09/03/2021 naar 11:07   

@jan Maar Metis wordt in jullie lijsten omschreven als Metis- Coder en Metis - Std. Welke richtingen worden hiermee bedoeld? Is Metis - Std dan Technasium? Dat is me niet helemaal duidelijk
Jan (Amsterdam)
op 09/03/2021 naar 10:08   

Het achterliggende probleem is dat OSVO (lotingorganisator) slechts 2 profielen per advies toelaat tijdens de loting terwijl Metis er 3 wil aanbieden. Hoe Metis dit achter de schermen verder regelt weet ik niet.
Jan (Amsterdam)
op 09/03/2021 naar 10:06   

mbt Metis: Vorig jaar waren de omschrijvingen voor vwo-advies: 1) "Metis Montessori Lyceum" en 2) "Metis Montessori Lyceum - Technasium". Dit jaar zijn de omschrijvingen: 1) "Metis Montessori Lyceum - Coderclass of Metisprofiel vwo" en 2) "Metis Montessori Lyceum - Technasium vwo". Er lijkt dus niks wezenlijks veranderd in de keuzes maar bij twijfel zeker even navragen bij Metis
Sander (Amsterdam)
op 08/03/2021 naar 20:51   

Bij Metis Montessori (VWO) zie ik bij elk jaar Metis Coder en Metis Standaard. Dit jaar zie ik bij Metis op de website dat Metis standaard en Metis Coder 1 keuze zijn en Metis Technasium apart. Is dit veranderd? Of staat het verkeerd in de statistieken?
E (Amsterdam)
op 08/03/2021 naar 15:30   

@A.IJs als het goed is konden de kinderen met een dubbeladvies bijna op alle scholengemeenschapen, zoals Caland, altijd al geplaatst worden op het hoogste niveau, waarschijnlijk omdat ze altijd minder aanmeldingen van VWO leerlingen hebben en om te voorkomen dat ze met halflege klassen komen te zitten plaatsen ze ook kinderen met dubbeladvies op het VWO niveau. Dat doen ze ook om meer kinderen aan te trekken.
Het zijn vooral populaire Lycea die er niet aan willen geloven. Bij PNC is die mogelijkheid er wel maar die is ook niet meer zo populair.
Rosalie (Amsterdam)
op 08/03/2021 naar 13:18   

Hoi Jan! We hebben de voorkeurslijst van ons kind al ingediend. Als ik opnieuw inlog kan ik alleen nog die lijst inzien, maar niet de oorspronkelijke keuzelijst opvragen. Misschien even contact opnemen met ELK Amsterdam? Elkadam.nl
A.IJS (Amsterdam)
op 08/03/2021 naar 12:01   

Vreemd dat deze lijsten niet openbaar zijn. Lijkt me, om welk advies het ook gaat, nuttige informatie voor het volledig maken van de keuzelijst. Op een aantal websites van de scholen vond ik wel informatie hierover. Zo las ik dat het inschrijven op het hoogste advies bij Metis en MLA niet mogelijk is, maar bij Caland wel.
Jan (Amsterdam)
op 08/03/2021 naar 11:49   

Hi Rosalie, zou je de keuzelijst die je krijgt op 1 of andere manier aan ons kunnen mailen (vsa@caliban.org)? Wij zijn heel benieuwd welke scholen nu wat aanbieden. Hgr Jan
1 (1)
op 08/03/2021 naar 11:38   

Rosalie, welke scholen wel ?
Rosalie (Amsterdam)
op 08/03/2021 naar 09:42   

St. Nicolaas, Fons Vitae en Gerrit van der Veen oa, hebben er inderdaad voor gekozen om dubbel adviezen niet mee te kunnen laten loten voor de 2 categorieën brugklassen.....Die optie wordt althans niet gegeven op de schoolkeuze lijst. Jammer.
Elisabeth (Amsterdam)
op 05/03/2021 naar 08:13   

@A.IJs: we kennen de brief waarin meer staat over de plannen rond dubbeladviezen. Die brief roept inderdaad vraagtekens op. Als de keuze lijsten voor dubbeladviezen gepubliceerd zijn, zal duidelijk zijn wat scholen deze leerlingen qua inschrijving op het gewenste niveau aanbieden.
A.IJS (Amsterdam)
op 04/03/2021 naar 09:52   

Gisteren heb ik de brief van OSVO ontvangen over de nieuwe aanmeldprocedure.
Daarin staat onder andere een uitleg over de dubbeladviezen. Er wordt gezegd dat niet alle scholen leerlingen een passend aanbod kunnen doen. Is al bekend om welke scholen dit gaat?
Tevens staat er dat eventueel een extra klas wordt geformeerd. Ik ga ervan uit dat dit om "bordjes verhangen" gaat en niet om een extra brugklas. Klopt dat?
LW (Amsterdam)
op 21/02/2021 naar 15:12   

Ok dank voor toelichting.
Elisabeth (Amsterdam)
op 21/02/2021 naar 15:08   

@LW: tot nu toe lootten deze kinderen automatisch mee op het laagste niveau en stroomden zij op dat niveau de brugklas in. Op de meeste scholen wordt in combinatie klassen les gegeven op het laagste niveau. Of nu iedereen kiest om op het hoogste niveau in te schrijven is de vraag. Wij horen ook van ouders die juist bewust kiezen voor een dakpan-klas. Sinds de centrale loting zijn steeds meer brugklassen categoraal ingedeeld, de verwachting is dat er nu weer meer combinatie-klassen zullen komen, die de facto verdwenen zijn. Kinderen met dubbeladvies kunnen zich vooralsnog alleen aanmelden op scholen die beide niveaus aanbieden. Met vmbo-t/havo advies kun je je dus niet aanmelden op het Fons Vitae of het st. Nicolaas. Tot slot: zoals hieronder uitgelegd kunnen na de proefloting bordjes worden verhangen om zoveel mogelijk kinderen te plaatsen.
Sandra (Amsterdam)
op 21/02/2021 naar 15:03   

@ Elisabeth, nog bedankt voor de reactie! Het zal nog altijd spannend blijven. ;-)
LW (Amsterdam)
op 21/02/2021 naar 12:53   

Ik begrijp het nog steeds niet helemaal. Wat verschilt er dan precies met andere jaren? Een kind met Havo/Vwo advies mag zich dit jaar op bv Fons Vitae inschrijven in de VWO klas? Maar dat zal dan toch elk kind doen? Dan blijven er geen combinatieklassen meer over..? En mag een kind dat VMBO-T/Havo heeft zich nu ook op Fons Vitae of St Nicolaas inschrijven?

Wat ik van de meeste open dagen begreep was dat brugklassen op de brede scholen nu ook al uitgaan van het hoogste niveau en daar ook op toetsen. Dus ik begrijp het verschil niet helemaal. Overigens heeft mijn zoon VWO advies, hij maakt dan dus nu nog minder kans op plaatsing op een brede school ?
Elisabeth (Amsterdam)
op 21/02/2021 naar 09:33   

@E: Als de keuzelijsten binnen zijn is er eerst een proefloting. Dan wordt gekeken of er "bordjes verhangen" kunnen worden om lotingsresultaat te verbeteren. Bv als een school 3 havo/vwo en 3 vwo klassen in de keuzegids heeft staan, dan kan dat bijv 2 en 4 worden.
Meeste impact op kansen heeft het aanbod op de populairste scholen; dat is niet gegroeid en daarnaast is bijv de geplande extra klas op het Cygnus toch weer geschrapt. Door meer verdringing in de loting, zullen dan ook meer kinderen teleurgesteld worden.
Zie ook mijn eerdere bijdrage, juist om de reden dat bepaalde (brede) lycea zoals Spinoza en Fons Vitae populairder zijn dan sommige categorale gymnasia, zouden categorale scholen niet uitgezonderd moeten worden.
E (Amsterdam )
op 20/02/2021 naar 09:51   

Mijn dochter wil graag naar Fons Vitae en heeft VWO advies. Het wordt dus nog nog spannender dan vorig jaar of ze daar op komt zo te lezen.
Is het al bekend hoeveel kinderen dit jaar mee gaan doen met de loting? Meer of minder dan vorig jaar? Ik weet dat het exacte aantal lastig is om te zeggen maar is er al iets bekend.
Elisabeth (Amsterdam)
op 19/02/2021 naar 21:58   

@Sandra: don’t worry, kinderen met vwo advies loten alleen mee voor vwo. Na de proef loting worden soms ‘bordjes verhangen’ (bordjes vmbo/havo/vwo) om zoveel mogelijk kinderen te plaatsen.
Er zijn inderdaad scholen met combinatie klassen waarbij vooraf de verhouding van aantallen leerlingen per advies vastligt. Enkele brede scholen hebben 1 brugklas voor alle niveaus en ook geen vastgelegde aantallen leerlingen per advies. In die brugklassen bepaalt het lotnummer de verhouding tussen de adviezen. Maar daar verandert dus niks aan.
Sandra (Amsterdam)
op 19/02/2021 naar 18:53   

Ik ben wel heel erg benieuwd hoe dit precies zal werken. Ik begrijp volkomen dat kinderen met een dubbeladvies gelijke kansen moeten krijgen om ingeloot te worden op hun favoriete school. Echter, kan het dan ook zo zijn dat kinderen met een vwo advies uitgeloot worden voor een gewenste profielklas om vervolgens geplaatst te worden in een havo/vwo brugklas? Het is geheel begrijpelijk dat iedereen voor het hoogste zal gaan, als die mogelijkheid er is. Ik kan hier niet echt info over vinden.
Elisabeth (Amsterdam )
op 19/02/2021 naar 16:28   

@Katja: Cygnus en Vossius. Zie de jaarlijkse rapporten, het verschil tussen aanbod en aanmeldingen (1e plek).
Zie ook kans op inloten in het YouTube filmpje voor vwo van ervaren ouder Jan Smit (link ook in te vinden in de Twitter feed @StichtingVSA): op veel lycea is kans op inloten vwo lager dan op gymnasia.
Katja (Amsterdam)
op 19/02/2021 naar 16:22   

@Elisabeth: Welke gymnasia trekken structureel minder aanmeldingen dan ze plek hebben?
Elisabeth (Amstetdam)
op 19/02/2021 naar 11:35   

@Linda: nee, categorale scholen zijn vooralsnog uitgesloten voor kinderen met een dubbeladvies. Met vmbo-t/havo advies blijft een categorale havo uitgesloten, voor havo/vwo advies blijven de categorale vwo’s ontoegankelijk.
Vanuit kansengelijkheid zou het beter zijn om categorale scholen niet uit te zonderen. Er dreigt een onderscheid te ontstaan tussen vwo op een brede school of havo/vwo lyceum en vwo op een categorale school. Het lijkt me geen wenselijk beeld voor schoolbestuurders en de wethouder.
Uit onderzoek van de onderwijsinspectie blijkt overigens dat kinderen met dubbeladvies net zoveel kans hebben om in de derde klas op het hoogste geadviseerde niveau te zitten als kinderen met een enkelvoudig advies, als ze in een categorale klas starten. Uit de resultaten van de centrale loting de afgelopen jaren blijkt ook dat de Vwo afdelingen van sommige brede en havo/vwo lycea veel populairder zijn dan sommige categorale gymnasia (2 categorale gymnasia trekken structureel minder aanmeldingen dan plek). Buiten Amsterdam kunnen kinderen met havo/vwo advies zich ook aanmelden op categorale gymnasia, bijv op het gemeentelijk gymnasium in Hilversum; gebaseerd op doorstroom en examens een van de beste scholen in het land.
Desalniettemin zijn wij erg blij met deze mooie stap voorwaarts, dat echt goed nieuws is voor alle kinderen met een dubbeladvies. De krapte in het Amsterdamse VO en de loting mag nooit reden zijn van uitruil van kansen voor bepaalde groepen kinderen. De enige oplossing is dat het aanbod VO beter passend wordt bij de vraag.
Wereldburger (Oost)
op 19/02/2021 naar 11:28   

Ik vond het misleidend dat ze categoraal gymnasium als voorbeeld gaven, want gymnasium is gen 'echt' schooltype en wordt geacht iets moeilijker te zijn dan vwo. Met havo-vwo-advies moet je dat inderdaad niet willen. Maar mag je dan met dubbeladvies ook niet naar een categorale havo- of vwo-school? Dat vind ik uit het artikel niet duidelijk.
Linda (Amsterdam)
op 18/02/2021 naar 20:42   

Kun je met Havo/Vwo advies nu ook naar het Amsterdams Lyceum of Hyperion en daar Vwo doen?
Rosalie (Amsterdam)
op 18/02/2021 naar 17:39   

Helemaal eens - dat zou je ook helemaal niet moeten willen. Een categoraal gymnasium vergt een VWO advies - is ook echt een ander profiel leerling dan een kind met HAVO-VWO advies. Waar het hier om ging was dat leerlingen meer gelijkere kansen krijgen bij de loting. Misschien is de 'kop' in het Parool dan niet helemaal juist.
1 (Amsterdam)
op 18/02/2021 naar 16:14   

Maar je zou voor je kind met een Havo-VWO advies ook geen categoraal gymnasium moeten willen. Een gymnasium is een stuk zwaarder en harder werken dan regulier VWO en indien je kind het in jaar 1 op het categoraal VWO niet redt, betekent het van school af en op zoek naar een Havo-VWO school die nog plek heeft...
Rosalie (Amsterdam)
op 18/02/2021 naar 16:09   

Dat is natuurlijk prima: voor een categoraal gymnasium heb je VWO advies nodig! Dat blijft bestaan. Waar het om gaat met deze aanpassing: kinderen met een dubbel advies krijgen gelijkere kansen (t.o.v. kinderen met een enkel advies) bij de loting om op hun school van keuze te komen wanneer het een lyceum betreft. Vorig jaar hadden kinderen met enkel een VWO advies soms wel 2x zoveel kans om op een bepaald lyceum te komen dan kinderen met een HAVO-VWO advies.
Wereldburger (Oost)
op 18/02/2021 naar 15:43   

"De aanpassing geldt niet voor categorale scholen: wie bijvoorbeeld naar een categoraal gymnasium wil moet echt een vwo-advies hebben." Dus lijkt inderdaad uit de titel mooier dan het is...
1 (2)
op 17/02/2021 naar 13:52   

Dat is niet waar
Rosalie (Amsterdam)
op 17/02/2021 naar 13:03   

parool.nl/amsterdam/achtstegroepers-met-dubbeladvies-mogen-toch-meeloten-op -hoogste-niveau

Wat een goed bericht! Achtstegroepers met dubbeladvies mogen toch meeloten op hoogste niveau: Amsterdamse achtstegroepers met een dubbeladvies kunnen dit jaar tóch meeloten voor een plekje op hun hoogst geadviseerde niveau.

Dank aan alle mensen die zich hiervoor hard gemaakt hebben!
Adams (Amsterdam)
op 17/02/2021 naar 12:12   

Kansen om ingeloot te worden op je voorkeursschool bij een havo/vwo advies zijn duidelijk lager dan bij een vwo advies.
Het addertje bij vwo advies is te kiezen voor een leuke gymnasiumschool zonder goed te beseffen wat dat inhoud. Het is echt een stuk harder werken dan gewoon vwo. Reken op 3-6 uur per week extra werk vergeleken bij een gewone vwo opleiding.

Gemeente zorg dus voor meer leuk en goed havo/vwo aanbod op goede fietsafstand. Open daarnaast meer veilige, kleinschalige VMBO's waar kinderen gekend en gezien worden en ze echt wat speciaals (een vak) kunnen leren. Dat is goed voor zelfwaardering en vergroot kansen op het halen van een diploma. Zorg dat doorstromen en overstappen naar hoger en lager niveau makkelijker wordt.
2 (2)
op 07/02/2021 naar 09:54   

(wanneer CITO scores bijv ook rond VWO niveau zijn) - dan moet er gewoon een vwo advies zijn. Geen havo/vwo.
Rosalie (Amsterdam)
op 06/02/2021 naar 13:47   

Dan komt er nog een optie bij me op: kan een basisschool VWO advies geven (wanneer CITO scores bijv ook rond VWO niveau zijn) - puur en alleen voor een eerlijkere kans bij de loting - en dan als 'plaatsingsadvies': HAVO-VWO brugklas meegeven? Nu is bijvoorbeeld kans op plaatsing op Nicolaas met HAVO-VWO advies 33% tegen 70% kans met een VWO advies. Bij het Spinoza is die kans resp. 5 en 26%..... Vanmorgen hele leuke proeflessen van het Spinoza online! Maar een kans van slechts 5% om op die school te geraken....
Jan Smit (Amsterdam)
op 04/02/2021 naar 14:01   

Hi Rosalie,
Je moet je top scholen gewoon op volgorde van je eigen voorkeur zetten. Er is geen nadeel om een gewilde school (bv MLA) boven aan je lijst te zetten. Het enige punt dat ik probeer te maken is dat je moet overwegen geen GL(Geen Loting)-scholen op te nemen tenzij je daar echt heen zou willen. Op die manier maak je nl kans op het "Garantie-overleg" en daardoor opnieuw kans op je top keuzes.
Elisabeth (Amsterdam)
op 04/02/2021 naar 13:52   

@Rosalie: als je kind MLA een goede reserveschool vindt, is er geen enkele reden om MLA niet op 4 te zetten. Gewoon doen dus!
<< vorige

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ... 51

volgende >>