Schrijf een nieuw bericht

Pagina 10 - Berichten 1801 tot 2000

Marieke (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 23:59   

@hanster, en Metis vwo? In de brugklas introductie klassieke talen en vanaf jaar 2 Latijn en Grieks.
RM (Abcoude)
op 10/04/2017 naar 23:39   

Vechtstede heeft geen gymnasium.
Elisabeth (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 23:19   

@Hanster: als je in zuidoost woont, is het Vechtstede college dan misschien een optie?
Hanster (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 23:16   

@Elisabeth: hartelijk dank voor je hart onder de riem. De leraar van mijn dochter zegt dat er wel degelijk kinderen zijn die meer geschikt zijn voor het VWO en anderen voor VWO met gymnasium. Het is dus beter als daar apart voor geadviseerd wordt. Mijn dochter keek al twee jaar uit naar Grieks en Latijn. Dit wordt haar nu ontnomen. Jij begrijpt dit.
De genoemde scholen Caland en HLW hebben inderdaad nog plek. Het Caland niet meer op het gymnasium. HLW wel. Daar zijn we wezen kijken. Mijn dochter vond dit een niet prettig leerklimaat en zou daar met tegenzin naartoe gaan. Ik wil haar niet naar een school laten gaan waar ze zich bij voorbaat al ongelukkig voelt. Ook de school waar ze nu op zit (in Zuidoost) raadt ons deze keuze af. Zij kennen mijn dochter.
Lotgenoten (Amsterdam en regio)
op 10/04/2017 naar 23:08   

VO-Scholen en personeel waren zelf trouwens ook totaal niet tevreden met da-stb, als ik rapporten teruglees kom je heel veel onopgevolgde aanbevelingen tegen.

www danzelfeenpuntjeplaatsen
verenigingosvo.nl/wp-content/uploads/2016/09/Evaluatie-van-het-plaatsingssy steem-centrale-loting-en-matching-Kernprocedure-2016.pdf

www danzelfeenpuntjeplaatsen voschoolkeuze020.nl/uploads/583596d851302b7b08dccb2f.pdf
Lotgenoten? (Amsterdam en regio)
op 10/04/2017 naar 22:54   

@ Jan (en voor alleman natuurlijk ook) Petitie na petitie: is het dan niet ook eens tijd voor een petitie die, naast natuurlijk allereerst een voldoende snelle en adequate uitbreiding van de gewenste capaciteit, óók een dergelijk loot-systeem voorstelt, zolang dat dan nog nodig is?
De verdringing immers die in da-stb zit ingebakken levert (alweer!) echt onnodig grotere aantallen slachtoffers op, 15% pechvogels is onacceptabel.
Dit voorstel (Amsterdamse methode?) lijkt wel wat op de Boston+ die de osvo aanvankelijk voorstelde, voordat ze door de gemeenteraad werd teruggefloten, of sla ik dan de plank erg mis?
Uitermate pijnlijk aan da-stb is natuurlijk dat de scholen die helemaal niet overtekend zijn, toch hun eerste voorkeurs-leerlingen moeten uitloten, daarna dan eindigen met een veel lager aantal eerste-keuze leerlingen(tevreden!) dan noodzakelijk.
Verder is het met da-stb (eigenlijk onnodig) moeten opstellen van eindeloos lange lijsten door álle leerlingen, alle 7600, natuurlijk uitermate belastend en ook zó negatief doemdenken, waarbij in de onderste regionen na plek 5 gemiddeld volgens onderzoek toch eigenlijk geen sprake meer van voorkeur is, behalve misschien liever door de kat of hond gebeten worden.
Elisabeth (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 22:38   

@Hanster: het is ook ontzettend rot en niet te bevatten voor een 11-jarige om zoveel voorkeuren te hebben ... Ik ben het volkomen met je eens dat school nummer 11 of 12 helemaal geen voorkeursschool meer is, maar slechts bedoeld was als lijstvulling om tot die geadviseerde 12 scholen te komen.
Advocate Esther Sprenkeling richt zich op een afgebakende groep die zich én aan de adviezen heeft gehouden (minimaal 12 scholen) én toch zijn uitgeloot. Je kunt iig bezwaar maken tegen het niet plaatsen op de school waar je je kind hebt aangemeld (eerste voorkeur), het verantwoordelijke schoolbestuur zal je dan horen en een nieuw besluit nemen. Op de OCO website vind je informatie daarover.
Als je echt gymnasiaal onderwijs belangrijk vindt, dan kun je ook nog overwegen om alsnog buiten Amsterdam te kijken... in Amsterdam is er nog beperkt plek in de gymnasium klassen van het Caland lyceum of HLW (beiden in west).
Elisabeth (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 22:19   

Ouders van de 17 zwaarst getroffen kinderen kunnen zich donderdag 13 april a.s. om 1600 uur melden bij Loos&Boukema advocaten voor bijstand (Marnixstraat 184)
Hanster (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 21:43   

Wij hebben bij mijn dochter een VWO op nummer 12 gezet terwijl met nadruk door de basisschool gymnasium was geadviseerd. Dit omdat er niet meer dan 10 gymnasia waren die aan onze minimale eisen voldeden.
Nu zij op het VWO is ingeloot is zij extreem teleurgesteld. Wij willen deze plek niet gaan benutten omdat zij daar ongelukkig van wordt. Het stond op de lijst om haar niet op straat te laten zetten indien 1 tot en met 11 vol waren.
Nu staat zij in feite wel op straat want zij kan niet de school krijgen waar zij zich prettig voelt en waar gymnasiaal onderwijs wordt gegeven. In feite is zij net zo uitgeloot als de 17 mensen die geen enkele school/gymnasium hebben. Deze kunnen immers naar hetzelfde VWO gaan als waar mijn dochter is toegelaten. Daar is ruim voldoende plek. Het is echter geen gymnasium.
Ik blijf het onvoorstelbaar vinden dat van tevoren bekend was dat er plekken tekort waren en dat er dus 11 jarige kinderen geconfronteerd zouden worden met een keiharde mokerslag. Het hakte er vreselijk in.
Patricia (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 21:05   

ik heb de reddingsboot vorige keer te vol geladen...
Dus alleen de 17 kinderen uitgeloot. (en dan zien we wel wie er komen, dan leg ik het zelf wel uit)
Graag kort bericht op VSA en in groep dat ik de 17 graag wil vertegenwoordigen en men met mij daarover kan overleggen donderdag 1600 kantoor

Tnx!

Met vriendelijke groet,

mw. mr. E.E. Sprenkeling
Jan (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 20:32   

Het is de afgelopen jaren niet zonder problemen gegaan. Iedereen kan zien dat het de OSVO niet lukt om voldoende in te spelen op de vraag naar onderwijsplaatsen en ook de gemeente (ambtenaren, wethouder en gemeenteraad) lukt het niet een beleid uit te stippelen dat de problemen echt oplost.

Zolang de fricties blijven moeten er kinderen worden afgewezen. Lang geleden werd dat met “Boston” gedaan, dat is: elke school die te weinig plaats heeft loot wie er wel en wie er niet geplaatst kan worden. Als je uitgeloot werd had je erge pech, want dan waren vaak alle scholen waar je best ook wel heen had gewild al vol. Bij Boston heb je dus verliezers met ernstige schade. Maar een voordeel van Boston is wel dat je daarin zelf kunt opteren voor een minder riskante keuze, namelijk voor een school waarvan je weet dat die niet erg overtekend zal raken. Boston heeft dus een ingebouwd mechanisme voor optimale allocatie, waarbij iedereen zelf kan kiezen om de al te populaire scholen maar te laten zitten omwille van een veiliger keuze. Maar je kan ook kiezen wel mee te doen aan de loting voor de meest populaire school – het kan verkeerd uit pakken, maar nee heb je, ja kan je krijgen!

Sinds een paar jaar is Boston vervangen door DA, Deferred Acceptance, oftewel loten wie er gewipt wordt. Wie niet gewipt wordt, wordt toegelaten.

Met het systeem dat nu gebruikt wordt, DA-STB, worden alle leerlingen die een slecht lotingsnummer krijgen teleurgesteld. We zien op dit forum dat de leerlingen en de ouders daar niet blij mee zijn. Wat de scholen, de OSVO en de beleidsmakers er echt van vinden weten we niet, maar ze doen vooral alsof ze het zo wel best vinden. DA-STB werkt echter niet echt goed, zeker niet voor de leerlingen en hun ouders.

Er is ook één keer een experiment geweest met DA-MTB, een iets meer ingewikkelde loting. Daarbij komen veel meer kinderen terecht op een van de scholen die zij hoog op hun lijst hebben staan. Er zijn dan ook minder leerlingen die heel slecht terecht komen. DA-MTB is daarmee “beter” dan Boston of DA-STB, maar heeft nog een vervelend staartje: het blijkt achteraf dat vrij veel kinderen op elkaars voorkeuren worden ingeloot. Als je je als OSVO of beleidsmaker daar bij neer legt breekt de hel los – zo’n domme uitkomst kan niemand accepteren. Daarom is DA-MTB vervangen door DA-STB – wat helaas wel slechter werkt dan DA-MTB. DA-MTB werkt wel “beter” dan Da-STB, maar DA-MTB zou nog veel beter kunnen werken als je na de loting nog een processtap inlast waarin alle mogelijke ruilgevallen worden uitgezocht en zo goed mogelijk worden ingezet om de verdeling nog beter te maken. Met deze methode zouden er uiteindelijk veel minder teleurstellingen optreden dan bij Boston of DA-STB.

Er zijn nog andere mogelijkheden: ik ben zelf een voorstander van de gedachte dat op scholen waar zich minder mensen aanmelden dan er plaatsen zijn alle leerlingen moeten worden aangenomen. De overgebleven plaatsen moeten daarna (liefst via DA-MTB met naruilen) met alle plaatsen op overtekende scholen worden verdeeld over de leerlingen die niet in de eerste stap op een school konden worden geplaatst. Het is wat mij betreft tegen-intuïtief leerlingen weg te loten van hun eerste voorkeur als de school waar zij voor kiezen best plaats genoeg heeft. Als er plaats is kan iedereen toch onvoorwaardelijk geplaatst worden?

Dus: Boston (1) is niet ideaal, DA-MTB (2) is niet acceptabel, DA-STB (3) werkt het slechtste van alles, DA-MTB met naruilen (4) is wellicht optimaal, maar Onvoorwaardelijke plaatsing bij ruimte, met naloten via DA-MTB gevolgd door uitruilen (5) is het eerlijkste en leidt wellicht tot de meest bevredigende allocatie – en dat ook nog eens voor alle partijen!

En als de OSVO en de beleidsmakers dan ook nog eens meer hun stinkende best zouden doen om het onderwijsaanbod wat beter af te stemmen op de vraag…
Bloemblaadje (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 20:17   

Zou het dan niet helpen als het advies verandert wordt: in VWO en Gymnasium. Ik dacht altijd dat Gymnasium en Atheneum een ander advies was en toen ik merkte dat dat niet zo was, was ik wel verbaasd.
Ik weet inmiddels wel dat veel mensen Gymnasium een soort Atheneum met extra's (zoals vwo+) vinden maar ik vind dat niet.
Zou hierin een apart advies helpen bij dit probleem van plaatsing?
I (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 20:13   

Eens met AMS. Vroeger moesten 400-500 kinderen in de tweede ronde loten en daarvoor opnieuw 1 school kiezen. Ze moesten gokken op een populaire school met 5 plaatsen, of toch maar Berlage, met 40 plaatsen. Nu is vrijwel iedereen in een keer geplaatst. Er zijn nog vwo plaatsen. Ook gymnasium, bijv. op Caland, Damstede of Metis. Er is nog technasium. Is het een zielig verhaal om daarheen te moeten? Is het zielig om naar een scholengemeenschap te gaan? In elke hoek van de stad is nog plaats. Je hoeft niet naar Alkmaar, Velsen of Hilversum. Dat is een keuze (van de ouders).
AMS (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 19:12   

Mij zijn in de discussie van de afgelopen dagen een paar dingen opgevallen:
- Waarom kunnen tweelingen niet hetzelfde lotnummer krijgen? Ik kan goed begrijpen dat sommige tweelingen het liefst bij elkaar blijven. Verder lijkt het mij erg lastig als een van de twee op een populaire school geplaatst wordt en de ander niet. Veel scholen hadden in het verleden een regeling voor broers en zussen. Door met hetzelfde lotnummer mee te loten zou echter niemand gedupeerd raken.
-Mij is opgevallen dat veel kinderen uit onze omgeving, die een voorlopig havo/ vwo advies hebben gekregen en die uiteindelijk een vwo advies kregen, naar gymnasia zijn gegaan. Ik vraag me echt af of dat voor iedereen de beste keuze is. Er zijn een aantal redenen die hierbij mee lijken te spelen. Status, de populariteit en de kwaliteit van onderwijs. Daarnaast lijken veel ouders huiverig te zijn voor brede en meer gemengde scholen. Er wordt vaak negatief gesproken over bepaalde scholen, terwijl men de school niet eens bezocht heeft. Zo wordt het Pieter Nieuwland college door sommige ouders een 'Islamitische school' genoemd, terwijl het een openbare school is met een gemengde leerling populatie. Uit gesprekken met diverse ouders en kinderen die op deze school zitten, blijkt dat men juist erg tevreden is over het Pieter Nieuwland college. De kwaliteit van onderwijs (vwo) is erg verbeterd en er is sprake van een betrokken en gemotiveerd team. De meerwaarde van een cultureel diverse school, waar leerlingen elkaar stimuleren, komt helaas weinig aan bod.
Mar2 (West )
op 10/04/2017 naar 18:08   

Aansluitend op wat Elisabeth net vermeldt.
We hebben gelukt gehad met onze eerste keuze, maar leef erg mee met degenen die dat niet hebben.
Mij viel inderdaad hetzelfde op: Wij hadden een lijst met 17 voorkeuren met vierde gym op 1.
Wij dachten dat we sowieso op safe hadden gespeeld, dus voor gymnasium/vwo MLA/Cartesius/Spinoza/Gerrit te willen gaan. Normaliter leek daar altijd wel plek... Maar dit jaar dus niet.

Wat ook opviel (en dat zou door de uitgelotenen misschien als argument meegenomen kunnen worden)
Dat ook op het ST Nicolaas per dit jaar geen gymnasium meer was en blijkbaar ook op HLZ niet meer....

Ik ben straks heel benieuwd naar de analyses...
Succes voor degenen die nu nog moeten beslissen
Jitta (Diemen)
op 10/04/2017 naar 14:39   

@Elisabeth: Spinoza heeft in 2014 geloot op gym, in 2015 kon je daar geen gym kiezen, dus alleen vorig jaar niet geloot. Maar het is helemaal niet gemakkelijk om die info te achterhalen, en resultaten uit het verleden geven (zoals je aangeeft) geen garanties.
Elisabeth (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 14:32   

@Anne J.: ouders van uitgelote kinderen wisten niet en konden niet weten dat er dit jaar op veel meer scholen dan vorig jaar is geloot. Voorgaande jaren was bijvoorbeeld altijd nog plek op het Berlage lyceum, een veilige keuze dus, ook volgens tool van OCO. Maar ook het Berlage heeft dit jaar op alle niveaus geloot. Ander voorbeeld is het Spinoza gymnasium, ik lees ook hier dat daar altijd over is gezegd dat er altijd volediende plek is in hun gymnasium klassen. Ook een veilige keuze dus, ook volgends de tool van OCO. Dan heb je dus al die twee scholen.
Daarnaast is er bewust gekozen om tijdens de aanmelddagen niet meer transparant te zijn over het aantal aanmeldingen (zoals dat voorheen wel bekend was), omdat daar "een verkeerd signaal vanuit kan gaan"; ook dat hebben ouders dus niet kunnen weten.
T (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 14:24   

@Anne J; ik snap wat je zegt, maar ik gaf het als voorbeeld. Wat ik bedoel te zeggen is, dat er veel scholen zijn met bijzondere klassen, zoals bijv een sport- of muziekklas. Uiteraard is het voor ieder kind goed om meer met sport of muziek in aanraking te komen, maar volgens mij zijn deze klassen bedoeld voor kinderen die een meer dan gewone belangstelling of aanleg voor sport/muziek hebben. Er wordt in het huidige loot-systeem geen enkel gewicht toegekend aan deze bijzondere vormen van onderwijs. Het is toch de bedoeling dat kinderen bewust kiezen voor iets dat bij hen past?
Dirk (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 14:16   

@A.H.
Tussen de regels door lezen is toch niet zo moeilijk, ik lees al jaren mee op dit openbare! forum en het schrijnt mij nog steeds, lees en scroll vooral verder en dan kom je toch echt voldoende zielige verhalen tegen om je empathie op los te laten.
Verder zijn de nieuwsbrieven van de vsa toch vrij leesbaar en duidelijk gesteld. (te vinden onder het knopje nieuws.)

Dat jaarlijks maar liefst één op de zes kinderen niet op de gewenste school mag scholen, en zelfs één op de vier toekomstige vwo-leerlingen dit lot door de strot geduwd wordt stemt mij treurig.
Dat het op het forum vaak over vwo en dus ook gymnasium gaat is waarschijnlijk ook omdat ruim een kwart van de leerlingen een enkelvoudig vwo advies krijgt. Grofweg zowat de helft van de leerlingen die niet naar de gewenste voorkeursschool mag heeft zo een advies gekregen.
Het probleem speelt echter op alle niveaus, ook bij de dubbeladviezen, ook bij de havo en vmbo.
Wanneer het makkelijker voor je voorstellingsvermogen is, staat het dus eenieder vrij om waar vwo of gym staat, gewoonweg havo of vmbo te lezen, zolang het je ziel maar roert.
Elisabeth (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 14:14   

A.H., wat ik nog vergeet te melden is dat een belangrijke motivatie voor de groep ouders achter VSA, om hun kennis en ervaring met de overstap van het basisschool naar de middelbare school in Amsterdam, is om zich blijvend in te zetten voor de kinderen die niet heel assertieve ouders hebben.
Ieder jaar weer wordt een groep ouders verrast door uitloting en wij willen zorgen voor continuïteit in de druk op schoolbesturen en gemeente het probleem van de mismatch op te lossen. En: gedupeerde ouders ondersteunen en een stem geven in dit jaarlijks terugkerende gebeuren.
Elisabeth (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 14:08   

@Jitta en Anne J.: Osvo telt voor de resultaten alle keuzes op een voorkeurslijst binnen dezelfde school als ééschool, dwz daarmee wordt het resultaat eigenlijk nog opgeleukt. Volgens de brief van de wethouder is uitgeloot op school nr. 13 het laagste terwijl we hier op het forum weten dat er kinderen zijn die 15 keuzes hadden gemaakt (er schijnt zelfs tot keuze 18 te zijn uitgeloot).
Muller (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 14:05   

@ Jitta (Diemen):

We zijn het dan niet met elkaar eens. Wat jij voorstelt vind ik het experimenteren met kinderen en het omlaag halen van het gehele niveau.
Elisabeth (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 14:02   

@A.H.: VSA staat voor goed en passend voortgezet onderwijs voor álle kinderen in Amsterdam, los van het advies dat zij hebben. Feit is dat de groep getroffen kinderen dit jaar kinderen zijn met vwo advies. De grootste mismatch is nu daar, de 17 uitgelote kinderen die ondanks de geadviseerde 12 of meer (!) scholen op hun lijst, zijn kinderen die vwo advies hebben. Dit is heel naar en zou niet mogen gebeuren met kinderen, deze kinderen verdienen daarom niet alleen aandacht van ons allemaal, maar ook een oplossing.

Dat wil niet zeggen dat op andere niveaus geen problemen zijn. VSA pleit bijv. al langer voor meer aantrekkelijk havo onderwijs. Tijdens de eerste centrale loting in 2015 hebben we veel aandacht besteedt aan de absurde mismatch dat kinderen met vmbo-kader advies die voor kok of banketbakker wilden leren terecht kwamen op het mediacollege en andersom. Deze absurditeit is er gelukkig uitgehaald. Vorig jaar kwam 90% van de kinderen met vmbo adviezen op de eerste voorkeursschool en vrijwel alle kinderen met vmbo advies binnen de top 3. Bij havo en vwo zijn de resultaten aanzienlijk slechter, dat is een belangrijke reden dat je van die groep meer hoort.
Anne J (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 14:00   

@ Jitta voor het aantal scholen telt elke afdeling apart mee, je kan dus ook een lijstje maken met alle gymnasia, Hyperion en HAL, 4x Spinoza (gymnasium, atheneum, met en zonder muziek) en de sportklas van St Nicolaas en dan heb je 12 keuzes, maar een grote kans dat je niet geplaatst wordt... OSVO adviseert ook om in de minimaal 12 keuzes 2 scholen/richtingen toe te voegen waar helemaal niet geloot is vorig jaar.
Muller (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 13:58   

@ Anne J

Dat is nu juist het punt. Daar zit een politieke agenda achter. Op naar de middelmatigheid.

Maar er zijn te weinig plekken op de categorale scholen.
Jitta (Diemen)
op 10/04/2017 naar 13:58   

@Muller, dat is alleen maar eerlijker als je "zwakkere leerlingen ook kansen geven" oneerlijk vindt. Het is genoeglijk onderzocht én aangetoond dat een kind op een zo hoog mogelijk niveau plaatsen binnen wat het kan zorgt voor opwaartse mobiliteit. Daarom willen wij VWOerds ook zo vaak zo graag een gym of VWO+ school voor een kind. maar een kind dat door wat voor omstandigheden ook nog niet de kans heeft gekregen te excelleren uitsluiten door een examen zorgt er voor dat die kansen ook nooit meer komen. Dat vind ik pas niet eerlijk.
Wat dus nodig is is passend aanbod, passend bij de verdeling binnen deze regio. Ik ben bijna voor het omgekeerde: Geef de slimme leerling uit een achterstandsgebied (lees Bijlmer/Slotervaart) júist de kans om op dat gym in zuid te komen, want eerlijk is eerlijk, mijn blanke slimme dochter kan het best een poosje minder leuk hebben op het OSB (hoewel ik geloof dat het een fantastische school is) maar zij komt er toch wel....
Anne J (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 13:56   

@T: de kans dat een kind dat graag extra muzieklessen wil in een sportklas geplaatst wordt is vrijwel nihil, de sportklassen zijn namelijk zwaar overtekent. Omgekeerd zou wel kunnen, de muziekklassen zijn in het algemeen een stuk minder populair, maar zoals hier eerder gezegd, als je daar echt niet heen wil, moet je het niet op je lijst zetten. Maar verder lijkt mij extra aandacht voor muziek voor bijna elk kind een goed idee, dus ik zie zelf het probleem niet zo als mijn kind in een klas geplaatst zou worden met extra aandacht voor muziek.
Jitta (Diemen)
op 10/04/2017 naar 13:52   

Als ik de reservelijsten bekijk, lijkt het alsof er heel veel VMBO plaatsen over zijn (allemaal "ruime capaciteit"), en niet heel veel HAVO en VWO plaatsen? Dan is het dus ook minder gek dat je hier vooral VWO ouders ziet klagen. Overigens ben ik wel een beetje benieuwd of de 12 uitgelote scholen dan ook bijvoorbeeld alle profielklassen meetellen, want dan ben je met 5 categorale gymnasia en bijvoorbeeld Spinoza en St. Nicolaas inderdaad "weg", en kun je zelfs met 14 scholen (ook Amsterdams Lyceum en Hyperion erbij) al vrij snel heel er achter het net vissen. Geeft des te meer aan dat in de VWO regionen de tekorten zitten.
Anne J (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 13:52   

@Muller: categorale scholen organiseren geen examen omdat dat gewoon niet mag, CITO eisen stellen mag trouwens ook niet meer.
Muller (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 13:52   

Een loting is anno 2016 een dom en lomp instrument waarbij heel goede leerlingen nabij de categorale school toch opeen buiten de boot vallen.
De loting is gewoon een ordinaire spreidingsmaatregelen van de gemeente. Een examen tot toelating afleggen waarbij de beste leerlingen op de school komen is veel objectiever en eerlijker.
Muller (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 13:49   

Verder moeten de categorale scholen alleen nog leerlingen aannemen uit Amsterdam, dan wel een beperkt aantal leerlingen van buiten.
Muller (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 13:48   

En wordt gelijk gecontroleerd of de schooladviezen van leerlingen uit de gehele stad wel kloppen.
Muller (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 13:47   

Met een examen om te worden toegelaten is er geen loting meer, maar komen de beste leerlingen op de beste scholen.
Muller (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 13:46   

Waarom organiseren de populaire categorale scholen geen examen?
A.H. (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 13:39   

Ik denk dat VSA veel succesvoller kan zijn door écht schrijnende verhalen te noemen. Ik lees hier vooral over kinderen met een ‘zwaar VWO’ of ‘excellent gymnasium advies’, zo jammer dat die ouders kennelijk niet beseffen (of nooit versteld is) dat dergelijke adviezen niet bestaan. Hier gaat VSA het publieke debat dan ook niet mee winnen. Een gymnasium advies bestaat niet en de gemeente hoeft dit daarom helemaal niet in te vullen.

Ik zou zeggen: VSA ga op zoek naar de echt zielige verhalen en jullie punt (dat er zeer zeker is) zal gehoor vinden.
T. (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 12:50   

Een aantal scholen zouden zonder dit systeem, de aanvragen prima kunnen honoreren. Echter door de enorme druk op enkele hele populaire scholen, komen er kinderen op de eerstgenoemde scholen, die deze 1)helemaal niet als eerste keus hebben en 2)de eerste keus-kinderen hiermee verdringen. Dat klopt natuurlijk van geen kanten en is erg oneerlijk. Ik weet wel dat dat de achterliggende gedachte is (de pijn verdelen), maar waarom verdelen onder degenen die er feitelijk niets mee te maken hebben.
Nog even los van de discussie waarom iemand met een voorkeur voor een sportklas in een muziekklas terecht komt, terwijl iemand met een muziektalent-/voorkeur etc er daardoor niet naar toe kan.
Op dit forum gaat het vaak over echte gymnasium-kinderen die niet naar een categoraal gymnasium kunnen, maar een muzikaal kind in een sportklas lijkt mij nog veel minder passend. Voor het gymnasium-kind zijn er wel weer andere uitdagingen (spaans, italiaans etc)
Hanneke (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 12:27   

Ik begrijp dat het heel zuur is als je een hoog lotnummer hebt.
Maar t is wel eerlijk, omdat t zonder aanzien des persoons gebeurt.
PB (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 12:10   

@Hanneke
ik vind loten wel oneerlijk eerlijk gezegd. De een krijgt meer dan de ander. Als je een slecht lotnummer hebt kom je ook nog eens onderaan de reservelijst.
Hanneke (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 11:48   

Het Hyperion was een paar jaar geleden zo'n nieuw initiatief.
Hanneke (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 11:29   

Loten is de enige eerlijke manier om de bestaande plekken te verdelen. Iedereen maakt dezelfde kans. Huidskleur of wel/niet 'zwaar' vwo-advies of andere factoren maken geen verschil. Het is hard voor degenen met een hoog lotnummer. Maar niet oneerlijk.
zomaar klassen bijmaken, of extra leerlingen in de klassen proppen is geen oplossing. Dat is nl nadelig voor de leerlingen die wel geluk hebben gehad met hun lotnummer. De problemen op 't bordje leggen van het hyperion vind ik ook echt een slecht idee van vsa. Die school bewijst inderdaad dat niet iedereen zin heeft (of de noodzaak ziet) van 7 uur latijn en Grieks. En dat het Hyperion klein wil blijven is waarschijnlijk ook juist wat de school populair maakt. Ik zou ervoor willen pleiten dat het geld dat nu naar scholen gaat waar kinderen, om wat voor reden dan ook, niet heen willen te stoppen in nieuwe initiatieven.
Elisabeth (Bootsma)
op 10/04/2017 naar 09:02   

"vieziger" moet natuurlijk "vizier" zijn - excuus!
Elisabeth (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 08:55   

@P. Resser: ik heb het wel eens gevraagd aan de recor van het Amsterdams en hij vindt dat de kinderen en de randgemeentes net zoveel recht hebben op een plek op zijn school als Amsterdamse kinderen. Als hij consequent is, behandelt hij deze kinderen dan ook gelijk. Dus: geen specilale behandeling voor kinderen uit randgemeentes en niet zelf daarnaartoe reizen om ze te gaan werven. Ook deze kinderen kunnen gewoon naar de open dag gaan, net als van Amsterdamse kinderen verwacht wordt. En de hamvraag is dan waarom scholen tegelijk geen zin hebben in een scholenmarkt in november naar het voorbeeld van New York.

De vraag wat levert het op om leerlingen in de randgemeentes te werven, behalve dat de schoolbus naar zuid blijft reizen, is een interessante. Misschien levert werven in witte randgemeentes stiekem op dat ze in hun ogen een meer kansrijke samenstelling in de klassen krijgen? Consequentie van een scholenmarkt in Amsterdam naar voorbeeld van New York is dat de school ook voor kinderen die in nieuw west of zuidoost wonen meer in het vieziger komt als mogelijkheid.
P. Resser (A'dam)
op 10/04/2017 naar 03:22   

@ Elisabeth en scholenmarkt,
van een aantal of sommige scholen zou ik soms, met enige moeite, nog kunnen begrijpen waarom ze aan een extra scholenmarkt in de ommelanden meedoen. (ondertekening, gebrek aan diversiteit bijv.) Ik snap ook dat de school-bus moet blijven rijden.
Maar wat hebben uitermate zwaar overtekende scholen als het HAL , die in het huidige loot-systeem vervolgens simpelweg het overschot, dus het lijk bij de buren voor de deur leggen, dus geen verantwoordelijkheid nemen, nb in vredestijd, maar vervolgens doen of hun neus bloed, nou in hemelsnaam te winnen bij nog meer over-aanmeldingen?
Levert ze dat nog iets extra op ?
L.G.E. Tikt (Botshol)
op 10/04/2017 naar 02:51   

@Axel (amsterdam) in het Parool: "Dit systeem werkt in die zin goed, dat dit jaar 99,4 procent van de leerlingen in de eerste ronde geplaatst wordt op een school van hun voorkeur. De zeventien niet-geplaatste leerlingen vormen een uitzondering, wat het gevolg is van een onvolmaakt algoritme, hoewel ze zich gehouden hebben aan alle voorschriften en adviezen die gegeven zijn."
"Daar heb je geen tweede loting voor nodig. Veruit het grootste deel van de leerlingen wordt in de eerste ronde al door het systeem geplaatst, en wie erbuiten valt, plaats je handmatig. Dan heb je 100 procent satisfactie; een perfecte score."


Dankjewel voor je brief in het Parool. Er is (al jaren) een groot probleem met de stap naar Voortgezet Onderwijs vanuit het Primair Onderwijs, in gewone taal middelbare en basis onderwijs.
Fijn dat je het probleem op tafel legt, daar begint alles tenslotte mee.
Ongelooflijk en onverteerbaar ook, dat ook dit jaar weer, met nog weer langere ingeleverde plan-B lijsten, zoveel kinderen teleurgesteld worden.
Qua kansrijkheid van een alternatieve oplossings-eis voor de A17, los van de evt. individuele mogelijkheden, zou ik opteren voor een extra klas ergens, want het bijplaatsen van stoelen is vaak echt best lastig zeker in de oudere gebouwen waar het vaak echt al passen en meten is.
Een leeg lokaal, met leraar natuurlijk, is nou eenmaal veel makkelijker gevonden dan een lege stoel. Een klas erbij ergens ook, ipv 17 losse plekken.
Blijft staan dat er een oplossing moet komen voor deze groep, succes allemaal.

In je openbare brief in het Parool stel je echter voorkeur volstrekt gelijk aan satisfactie, wat volgens mij (naast een onnodig versluierende dure vorm van) tevredenheid is, nou is voorkeur echt iets heel totaal anders dan tevredenheid, daar hoef ik hopelijk geen voorbeelden van aan te dragen.
Wanneer je vervolgens stelt dat er dus maar 17 ontevredenen van de 7600 lln. zijn is dat niet alleen domweg een simplificatie, maar ook een ontkenning van, en daarmee weer een deel van het probleem.
Van vrije schoolkeuze is toch totaal geen sprake wanneer leerlingen gevraagd wordt om net zoveel water bij de wijn te doen totdat ze broden zien vliegen?
Dan is elke keuze toch helemaal aan gruzelementen?
Dat voelden jullie zelf toch ook bij de negende of twaalfde keuze?
Bij vrijwel geen enkele leerling kan je toch spreken van enige voorkeur voor wat het de onderste regionen van de verplichte 'voorkeurslijst' betreft?
Sterker nog, uitermate vaak is er sprake van zelfs lichte afkeur van de, nou eenmaal plichtsgetrouw ingevulde, laagste plekken op de lijst van twaalf scholen of nog langer.
Roerbakken? (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 01:24   

@ maria ea.:
Hoe graag een leerling iets wil doet er dus, loting-technisch, helemaal nix toe.
Voor de leerlingen zélf (ook nog onderling) is dat nu juist alles waar het om draait. Daarvoor maken ze dan ook een wensenlijst netjes op volgorde.

Of het nou je eerste keuze is of je tiende 'voorkeur', kinderen (of duidelijker gezegd nummers) krijgen netjes op volgorde het eerstvolgende vrije plekje toegewezen. Zowel in mtb als in stb is er geen enkele waardering voor de mate van voorkeur, eerste komt eerste maalt simpelweg, ook al zorgt dat daarmee voor een gezamenlijke grotere ontevredenheid bij beide kinderen dan nodig.

(helemaal Terzijde, Ik snap dan ook nog steeds niet waarom dit steeds een heus -doe maar duur- ALGORITME genoemd wordt. Ik zie de reeks 'wiskundige handelingen' maar niet. Sterker nog geen enkele, laat staan een reeks. Kan er eigenlijk nog simpeler geloot worden dan da-stb? Wie helpt me verder?)

Het grote achterliggende probleem echter is nog steeds is de veel te kleine capaciteit.
1 op de 6 leerlingen mag niet naar de school waarop gehoopt. méér dan duizend kinderen! 15% van het totaal!
Er zou dan mondjesmaat (bla) wat aan capaciteit toegevoegd zijn, de loot-resultaten zijn toch echter vergelijkbaar slecht als vorig jaar.
Dat nog los van de al lang, en ook al breed, voorspelde tendensen die daarbovenop nog eens om een flinke vergroting van aantal plaatsen vroeg. (oa. verandering van cito naar leraar advies, gentrificatie, groeiende tendens naar categoraal op alle niveaus, bevolkingssamenstelling, ouders blijven vaker in de stad wonen, kinderen die hopelijk in een hoger tempo steeds slimmer worden dan de babyboomers steeds zelfgenoegzamer en kortzichtiger etc. etc. enzovoorts).

Uitbreiding van capaciteit is dus het simpele sleutelwoord.
Zolang dat echter nog niet is gebeurd, en naar het zich laat aanzien duurt het ook nog wel even, want de oplossing van elk probleem begint bij de erkenning ervan, dus daar is het allereerst nog op wachten.
Daarna zal nog serieus gewerkt moeten worden aan uitbreiding van capaciteit.
Tot die tijd doet het systeem van loten er dus zeker ook toe, hoe meer tevreden kinderen hoe beter, dus hoe meer kinderen op de eerste keuze hoe beter. Dat liet het 'tevredenheidsonderzoek' ook zien.

Want eerlijk, wie is er nou in hemelsnaam tevreden met een achtste of twaalfde plek, wanneer je weet of beseft dat precies diezelfde plek dus het eerste -of dus- lievelingsplekje van een eigen klasgenoot was of van een willekeurige andere achtste groep-er was? (@lorianne? sappig! )
Elisabeth (Amsterdam)
op 09/04/2017 naar 22:01   

@Maria: van je plek kun je nog steeds verstoten worden, het ene lotnummer dat je krijgt is immers allesbepalend.
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 09/04/2017 naar 21:59   

@maria
Zoals ik al schreef volg een lesje bij de genoemde wetenschappers of lees een van hun rapporten over dit onderwerp voordat je iets post over deze toebedelingsmechanismes.
Elisabeth (Amsterdam)
op 09/04/2017 naar 21:58   

@vorigjaaruitgeloot: op de scholenmarkt in Abcoude dit jaar waren veel scholen uit zuid present (Amsterdams, Ignatius, Vossius, St. Nicolaas, Gerrit vd Veen, HLZ), en ook Cygnus uit oost en OSB uit zuidoost. SG Reigersbos uit zuidoost kwam vroeger ook maar komt niet meer omdat er 'geen belangstelling' is voor deze school in Abcoude. Opvallend: Barlaeus wordt wel uitgenodigd voor de scholenmarkt maar komt niet.
Maria (Amsterdam)
op 09/04/2017 naar 21:48   

Oh best, dan heb ik het verkeerd verwoord, maar het was toch hoe dan ook zo dat je van je plek 'verstoten' kon worden als een ander te ver van zijn eerste keus raakte? Dat komt toch op hetzelfde neer als gewicht toekennen? Onder dat systeem kon de 12e keus van de ene leerling er niet voor zorgen dat een ander daardoor niet op zijn eerste kwam zoals EH omschreef.
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 09/04/2017 naar 21:28   

@maria
Twee jaar geleden is inderdaad geloot met mtb.Voor elke school kreeg je een lotnummer. Er werd geen gewicht aan de voorkeuren toegekend. Nadeel van mtb is dat er ruilmogelijkheden kunnen ontstaan.Groot voordeel is dat mtb het grootste aantal leerlingen in de top vijf plaatst. Verschillende toebedelingsmechanismes worden beschreven in rapporten van de heer Van der Klauw en Gautier. Misschien een lesje volgen bij een van beiden over de toebedelingsmechanismes voordat je iets post op dit forum.
Maria (Amsterdam)
op 09/04/2017 naar 20:59   

@EH: Het is niet alleen de lokatie en 'kleur' die bepalen dat de grote brede scholengemeenschappen niet erg in trek zijn. Het heeft er ook mee te maken dat sommige van deze scholen (OSB, IJburg) een zwak oordeel hebben (hadden?) van de inspectie voor de VWO afdelingen. Dat kwam in het geval van deze twee voorbeelden doordat er maar een handjevol VWO leerlingen in de meerjarige brugklassen zaten en zij niet de nodige aandacht kregen. Ze werden geacht zelfstandiger te werken dan de andere kinderen omdat ze de stof toch makkelijk aankonden en kwamen daardoor in latere jaren in de knel. Door het zwakke oordeel gingen er nog minder kinderen naartoe en werden de problemen alleen maar erger. Dat zal ook de reden zijn dat het HLZ geen gymnasium meer biedt.
Vorig jaar uitgeloot (Amsterdam)
op 09/04/2017 naar 18:39   

Out of interest: welke scholen werven dan in de randgemeentes?
Maria (Amsterdam)
op 09/04/2017 naar 18:13   

@Roerbakken: Twee jaar geleden is plaatsing middels DA-MTB geprobeerd waarbij er wel gewicht werd gegeven aan de keuzes van de kinderen en het dus gebeurde dat kinderen met een school als eerste keuze iemand konden verdringen die al geplaatst was maar eigenlijk die school als bv vijfde keuze had. Scroll even terug op dit forum en je kan lezen hoe dat afgelopen is: een complete chaos dus. Niet voor niks na 1 jaar afgeschoten.
Elisabeth (Amsterdam)
op 09/04/2017 naar 18:11   

Beste Maria en I: de samenstelling van de school zal meespelen, maar de meeste ouders willen gewoon een school die een goede afspiegeling is van Amsterdam. interessant in dit kader is het rapport Berlage of Barlaeus? uit november 2012 over het schoolkeuzeproces in Amsterdam.
Echt witte scholen zijn er niet ook meer in Amsterdam, vergelijk de samenstelling van de meest gewilde scholen in Amsterdam eens met de samenstelling van de scholen in Amstelveen. Dat segregatie bestaat en een serieus probleem is, is een feit. VSA heeft ingrediënten aangegeven om segregatie tegen te gaan, check onze updates. Maar een groep kinderen dwingen naar scholen te gaan waar ze niet naartoe willen helpt niet, zo blijkt ook uit het rapport van O+S.
Elisabeth (Amsterdam)
op 09/04/2017 naar 18:11   

Beste Maria en I: de samenstelling van de school zal meespelen, maar de meeste ouders willen gewoon een school die een goede afspiegeling is van Amsterdam. interessant in dit kader is het rapport Berlage of Barlaeus? uit november 2012 over het schoolkeuzeproces in Amsterdam.
Echt witte scholen zijn er niet ook meer in Amsterdam, vergelijk de samenstelling van de meest gewilde scholen in Amsterdam eens met de samenstelling van de scholen in Amstelveen. Dat segregatie bestaat en een serieus probleem is, is een feit. VSA heeft ingrediënten aangegeven om segregatie tegen te gaan, check onze updates. Maar een groep kinderen dwingen naar scholen te gaan waar ze niet naartoe willen helpt niet, zo blijkt ook uit het rapport van O+S.
Maria (Amsterdam)
op 09/04/2017 naar 17:54   

@Elizabeth & @I: wat I zegt klopt wel. De scholen waar nog plek is zijn 'minder wit' en mede daarom minder populair. De gymnasia zijn ook veel witter dan de meeste andere middelbare scholen en ontkennen dat dat iets met de populariteit te maken zou hebben is je kop in het zand steken.
Iemand uit mijn omgeving heeft vorig jaar zijn kind van het Pieter Nieuwland afgehaald hoewel het eerste keus was en hij geplaatst was. Maar toen op de kennismakingsdag met de medeleerlingen bleek dat hij maar 1 van de 2 autochtone kinderen in de klas was is hij alsnog naar een andere, wittere school gegaan.
Ian Macdonald (Amsterdam)
op 09/04/2017 naar 15:19   

Bij dezen nog een oproep aan de ouders van de 17 kinderen die afgelopen woensdag volledig zijn uitgeloot in Amsterdam, ondanks een volledige lijst met minimaal 12 voorkeursscholen te hebben ingediend.

Mijn dochter is er 1 van de 17. Uw zoon of dochter ook?

Wij zijn ons aan het organiseren en hebben inmiddels een stuk of 10 van de betrokken kinderen weten op te sporen.

Deze kinderen hebben bijna allemaal hetzelfde profiel: VWO-advies met een uitgesproken voorkeur en geschiktheid voor categoraal-gymnasiaal onderwijs.

Voor hen is er geen geschikte school meer over tussen de lijst van 23 middelbare scholen in Amsterdam die nog plaats hebben.

Hoe nu verder?

Neem a.u.b. contact op. Samen staan we sterker.

Groet,

Ian
MW (Waterland )
op 09/04/2017 naar 14:15   

Dat is inderdaad niet ok. Eigenlijk zou er dan een voorkeurslijst moeten komen waarop alle kinderen zowel Amsterdamse scholen als scholen uit randgemeenten kunnen zetten?
Elisabeth (Amsterdam )
op 09/04/2017 naar 13:57   

@MW: nee, VSA heeft altijd gepleit voor tenminste gelijke kansen voor Amsterdamse kinderen tov kinderen uit randgemeentes.

Voor wat betreft de scholenmarkt: wij willen in november een scholenmarkt waar alle Amsterdamse scholen zich presenteren aan alle kinderen. Kinderen uit Amsterdam en ook kinderen uit de randgemeentes zijn daar welkom. Nu werven een aantal populaire scholen gericht kinderen op scholenmarkten in randgemeentes en zijn Amsterdamse kinderen niet welkom. Andersom zijn dezelfde scholen vooralsnog niet bereid mee te werken aan een scholenmarkt in Amsterdam. Dat wringt, werven ze stiekem liever kinderen uit witte randgemeentes dan kinderen uit nieuw-west?

Amsterdam heeft een open systeem van schoolaanmelding: ieder kind is welkom en heeft precies evenveel kans, er is geen voorrang op woonplaats. Andersom hanteren de scholen in de randgemeentes het "eigen kind eerst" beginsel en komen Amsterdamse kinderen pas aan bod als alle kinderen uit de eigen regio zijn geplaatst. De facto betekent dat Amsterdamse kinderen bijv. niet welkom zijn in Amstelveen. Als je in de schoolregio Amstelland woont (Amstelveen, Uithoorn, Badhoevedorp, Ouderkerk) dan kun je na uitloting in Amsterdam nog opteren voor de open plekken op één van de scholen in Amstelveen. Pas als die kinderen allemaal aan de beurt zijn geweest, kunnen uitgelote Amsterdamse kinderen zich melden.
MW (Waterland)
op 09/04/2017 naar 13:08   

@Elisabeth: Begrijp ik nou goed dat VSA liever geen kinderen uit randgemeenten op populaire scholen ziet?
M (Amsterdam)
op 09/04/2017 naar 12:42   

@elizabeth: er zijn dus meer kinderen geïnteresseerd in categoriaal gymnasiaal onderwijs dan in categoriaal vwo: er zijn alleen minder scholen die dat bieden, dus is daar meer overschot. Extra categoriaal VWO lost in een keer de problemen op.
Elisabeth (Amsterdam)
op 09/04/2017 naar 10:30   

Beste I, nee wat je schrijft klopt niet.

Ten eerste zijn scholen als het Pieter Nieuwland en het Cartesius populaire gemengede scholen. En is geen een school in Amsterdam nog wit, ook de categorale VWO scholen niet. Vergelijk dat eens met de scholen in buurgemeente Amstelveen.

Ten tweede pleit VSA niet voor een 'georganiseerde toer langs scholen in de buurt', maar voor een scholenmarkt in november voor alle Amsterdamse kinderen naar het voorbeeld van New York met workshop over schoolkeuze zodat alle ouders en alle kinderen zich breed kunnen oriënteren op alle scholen in Amsterdam. VSA hekelt al jaren dat een aantal populaire scholen zich wel presenteren op scholenmarkten in randgemeentes. Nu is er nog geen enthousiasme voor een scholenmarkt voor Amstdamse kinderen. Geven sommige scholen misschien stiekem te voorkeur aan meer de in hun ogen kansrijke leerlingen uit witte randgemeentes dan leerlingen uit de wijken buiten de ring?

Tenslotte heeeft VSA meerdere ingrediënten aangedragen om de segregatie slimmer tegen te gaan dan kinderen te dwingen naar scholen waar ze niet naartoe willen. Uit eigen onderzoek van de dienst O&S van de gemeente blijkt ook dat ditniet werkt. Lees onze laatste updates (onder de knop nieuws) eens door.
I (Amsterdam)
op 09/04/2017 naar 10:17   

Die 3000 plekken waar niemand heen wil zitten op zwarte/gemengde scholen. De scholen die overtekend zijn zijn witte scholen. Elke categorale vwo klas erbij betekent verdere verzwarting van scholengemeenschappen en in feite vergroting van het aantal ongewenste plekken. Middel tegen segregatie volgens VSA: georganiseerde tour langs scholen in de buurt. Vind ik een goed idee, niet iedereen hoeft naar zuid. Kinderen uit zuid hebben echter geen alleenrecht op witte scholen in zuid. Ook zij kunnen op tour. Vrije schoolkeuze is niet absoluut, betekent niet het recht op categoraal vwo voor iedereen die dat wil. En in Amsterdam schaadt dit andere leerlingen, die ook niet de vrije keuze maken dat hun school steeds zwarter wordt. Ik proef een beetje dat dat wel is waar VSA voor staat.
I (Amsterdam)
op 09/04/2017 naar 10:17   

Die 3000 plekken waar niemand heen wil zitten op zwarte/gemengde scholen. De scholen die overtekend zijn zijn witte scholen. Elke categorale vwo klas erbij betekent verdere verzwarting van scholengemeenschappen en in feite vergroting van het aantal ongewenste plekken. Middel tegen segregatie volgens VSA: georganiseerde tour langs scholen in de buurt. Vind ik een goed idee, niet iedereen hoeft naar zuid. Kinderen uit zuid hebben echter geen alleenrecht op witte scholen in zuid. Ook zij kunnen op tour. Vrije schoolkeuze is niet absoluut, betekent niet het recht op categoraal vwo voor iedereen die dat wil. En in Amsterdam schaadt dit andere leerlingen, die ook niet de vrije keuze maken dat hun school steeds zwarter wordt. Ik proef een beetje dat dat wel is waar VSA voor staat.
I (Amsterdam)
op 09/04/2017 naar 10:17   

Die 3000 plekken waar niemand heen wil zitten op zwarte/gemengde scholen. De scholen die overtekend zijn zijn witte scholen. Elke categorale vwo klas erbij betekent verdere verzwarting van scholengemeenschappen en in feite vergroting van het aantal ongewenste plekken. Middel tegen segregatie volgens VSA: georganiseerde tour langs scholen in de buurt. Vind ik een goed idee, niet iedereen hoeft naar zuid. Kinderen uit zuid hebben echter geen alleenrecht op witte scholen in zuid. Ook zij kunnen op tour. Vrije schoolkeuze is niet absoluut, betekent niet het recht op categoraal vwo voor iedereen die dat wil. En in Amsterdam schaadt dit andere leerlingen, die ook niet de vrije keuze maken dat hun school steeds zwarter wordt. Ik proef een beetje dat dat wel is waar VSA voor staat.
Roerbakken? (Amsterdam)
op 09/04/2017 naar 01:12   

ter aanvulling : Dat er geen enkele mate van gewicht toegekend wordt aan de plek op een individuele voorkeurslijst, had vorig jaar tot gevolg (dit jaar ongetwijfeld weer, de simpele da-stb werkt nou eenmaal zo) dat ondanks het feit dat heel veel scholen voldoende -eerste- keuze aanmeldingen hadden om hun leerlingen daaruit te betrekken, maar dat deze scholen uiteindelijk slechts rond de 60% eerste keuze leerlingen hadden, wegens 'verdringing' van leerlingen door andere leerlingen die een heel andere school (of scholen) wensten , maar een beter lotnummer hadden.

Wat betreft vwo en vwo-gymnasia komt het dan ook veelvuldig voor dat op de gevraagde 'voorkeurslijst" van liefst twaalf scholen uiteindelijk op de zevende of elfde plek toch maar een gym ingevuld is. Hoe kom je anders ook ooit aan een voldoende lange lijst? Of andersom natuurlijk.
Dus kort gezegd, de ene leerling, lotnummer 6666 komt ontevreden op zijn elfde voorkeur, helaas een bepaald gymnasium.
De andere leerling, lotnummer 6667, had juist datzelfde gymnasium op de éérste plek, maar komt vervolgens ook ontevreden op een of ander havo/vwo, omdat de gymnasia-plekken al vergeven zijn aan leerlingen die eigenlijk veel liever op het vwo van hyperion of hal (bijv) hadden geschoold.
Henk (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 22:55   

Zijn er cijfers bekend van voorgaande jaren over het benutten van de reservelijsten? Omdat nu veel kinderen op nr. 1 school terecht zijn gekomen wordt er vermoedelijk minder geswitcht?
Elisabeth (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 22:12   

@Anna: ik heb het nog even voor je opgezocht en vorig jaar zat op havo en h/v. Spinoza zat vol na loting onder kinderen met voorrang (dus 0 leerlingen zonder voorrang geplaatst), St. Nicolaas zat vol bij lotnummer 2.237 en Cartesius bij lotnummer 2.928. In het evaluatierapport van 2016 kun je ook per school zien hoeveel kinderen er vorig jaar op de reservelijst stonden, zo te horen is dat dit jaar niet anders.
Elisabeth (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 22:05   

@Anna: bedankt voor je bericht, dit jaar lijkt het probleem met vwo het grootst maar je hebt gelijk dat er bij havo ook een grote mismatch is tussen vraag en aanbod. Dat is zeer duidelijk geworden nu de 'echte voorkeuren' bekend zijn. Ik denk niet dat er een absoluut tekort is op havo noch vwo niveau. De voorkeuren bij havo liggen vooral bij Spinoza lyceum, St. Nicolaas lyceum en het Cartesius lyceum. Ook het MLA, Fons Vitea en Gerrit van der Veen waren vorig jaar veel gevraagd bij havo en h/v.
Ik weet niet welke uitbreiding of nieuwbouw je precies bedoelt, zeker is dat de uitbreiding van Cartesius2 in het centrum en Spinoza20first in de Rivierenbuurt zeer gewenst zijn.
Ik weet ook niet wat je precies bedoelt met 'gewogen loting', misschien bedoel je voorrang? De centrale loting is heel simpel: alle ruim 7.600 achtste groepers krijgen een nummer van 1 t/m 7.600 en dan begint het plaatsen van kinderen simpel bij nummer 1 en eindigt het bij nummer 7.600. De lage nummers worden geplaatst, als de hogere nummers aan de beurt zijn, zitten de gewilde scholen vol en die kinderen worden dus steeds lager op hun voorkeurslijst geplaatst. Totdat alle scholen op de lijst vol zitten, dan sta je dus met lege handen en heb je geen school.
Elisabeth (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 21:47   

@EH: jazeker, er zijn heel populaire scholengemeenschappen! Je noemt drie scholengemeenschappen in zuid maar er zijn er natuurlijk meer die het goed doen, bijvoorbeeld het Pieter Nieuwland college in oost en het Cartesius lyceum in Westerpark (en Cartesius2 in het centrum maakt een succesvolle start).
Er zijn wel meer plekken dan dat er vraag is naar sommige scholen en waarom zou je dan meer brede scholengemeenschappen bouwen (zoals de gemeente wil) er als bijna 3.000 lege plekken zijn? Dat is een onverstandige investering. Verstandiger is het om na te denken waarom bepaalde scholen leeg blijven waar andere succesvol zijn.
Een belangrijke reden dat ouders kiezen voor categoraal onderwijs of een lyceum met alleen havo en vwo is de vrees voor afstromen naar een lager niveau op een brede scholengemeenschap. Scholen zouden om te beginnen kinderen op het hoogst haalbare niveau te plaatsen in de brugklas ipv het laagste niveau bij een dubbeladvies. En wees transparant over de op- en afstromers zodat ouders een geïnformeerde keuze kunnen maken. Dat zorgt er ook voor dat scholem hun best zullen doen om kinderen het hoogst haalbare te bieden en niet naar een lager niveau laten afstromen als het even niet mee zit.
Anna (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 20:44   

@Elisabeth Bedankt voor de tip om bezwaar te maken bij de eerste school van keuze waar niet is geplaatst. Nu betreffen mijn vragen niet een kind met een gymnasiumadvies maar een kind met een HAVO advies. Ik heb sterk de indruk dat er veel meer kinderen met een HAVO-advies zijn, dan er plaatsen zijn zoals voorzien in de planning van de scholen voor 2017-2018. Met een lotingsnummer onder de 6000 dan meer dan 100 leerlingen voor je krijgen op de reservelijst komt op mij over als een volkomen mismatch van inzicht en planning van de zijde van de politiek en de schoolbesturen. Een paar jaar geleden is er nieuwbouw gepleegd door een aantal grote scholengemeenschappen. Wellicht dat hieruit ook de 3000 niet ingevulde plekken zijn ontstaan welke ertoe leiden dat er grote financiele verliezen dreigen voor de schoolbesturen en dat toch sprake was van een gewogen loting zo als ik eerder me afvroeg?
EH (Adam)
op 08/04/2017 naar 20:27   

en ik wens alle ouders succes met de eventuele vervolgstappen. Ik hoop oprecht dat het iets oplevert!
EH (Adam)
op 08/04/2017 naar 20:25   

Misschien eens eerlijk zijn waarom kinderen/ leerlingen niet kiezen voor brede scholengemeenschappen. Want dat geldt niet voor álle brede scholengemeenschappen. MLA, Spinoza en Geert Groote zitten wel degelijk vol.
Het gaat om de scholen in de Bijlmer, en in Nieuw West. Heeft iets met de kleur van de schoolpopulatie te maken, schat ik in.
Elisabeth (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 20:12   

@Bloemblaadje: bedankt voor je bericht en voor je steun aan ouders van niet zo fortuinlijke kinderen.
Kern is dat schoolkeuze vrij is; geen ouder of kind hoeft zich te verantwoorden voor zijn of haar keuze! Of je nu voor categoraal onderwijs, een lyceum of een brede scholengemeenschap kiest: er is voor elk wat wils. Probleem in Amsterdam is dat er bijna 3.000 plekken leeg blijven op scholen waar kennelijk niemand naartoe wil. Die lege plekken zitten voornamelijk op brede scholengemeenschappen. De krapte zit op categorale scholen. Nu de gemeente en scholen de 'echte voorkeuren' van kinderen voorop hebben gesteld bij de keuze van dit centrale lotingssysteem, moet er boter bij de vis. Dat is ook door de gezamenlijke schoolbesturen belooft in het tweede vijfjarenplan (RPO): aanbod dat beter aansluit bij de gepercipieerde kwaliteit en ook flexibeler inspelen op het veranderen van de voorkeuren. De politieke wens om meer brede scholengemeenschappen doorkruist de beloftes in het RPO en negeert de echte voorkeuren van kinderen die zij juist voorop stelden.
Joske (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 20:02   

Ik ken ook veel leerlingen die helemaal geen echte interesse hebben in Latijns en Grieks, geen overduidelijk gymnast zijn door al jarenlang VWO nivo te presteren, ook een groot aantal dat een voorlopig havo/vwo advies had en nu met een def VWO advies allemaal naar een categoraal gymnasium willen en ook: gaan. Een havo/vwo school stond serieus bij hen allemaal ver onderaan de lijst.

Blijkbaar doen de categorale gymnasia iets goed wat voorbij gaat aan Latijns of Grieks, of heeft het toch wel stiekem te maken met status.
Anne-Marije (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 19:56   

Mijn zoon wilde juist niet naar n categoraal gymnasium. Wij dachten met 6 x atheneum bovenaan de lijst: dit gaat lukken. Helaas op plaats 7 terechtgekomen. Zeer teleurgesteld. Nu maar hopen dat de cito-ophoging van anderen een enorme verschuiving teweeg gaat brengen...
Elisabeth (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 19:53   

@M: de cijfers per school van dit jaar zijn nog niet bekend, maar afgaande op vorig jaar:
Er waren totaal 51 plekken tekort op de vijf categorale gymnasia tezamen voor alle kinderen die een categoraal gymnasium op nummer 1 hadden staan. Grootste tekort was er op het Barlaeus (-29), daarna Cygnus (-27), 4e (-16), Ignatius (-7) en het Vossius had 28 plekken over t.o.v. aantal eerste voorkeuren.
Hyperion lyceum (-105) en Amsterdams lyceum (-49) hadden vorig jaar tezamen 154 plekken tekort voor de leerlingen die voor deze scholen kozen.
Het beeld uit de eerste centrale loting was zelfs 45 plekken over op de vijf categorale gymnasia t.o.v. het aantal eerste voorkeuren. Amsterdams (-73) en Hyperion (-106) in 2015 testament totaal 179 tekort.
Bloemblaadje (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 19:03   

Er worden zoveel aannames gedaan over het waarom een kind een bepaalde school kiest.. dat kinderen die voor t gymnasium kiezen daarin wel gepushed zullen zijn door hun ouders.. Ik herken ons en ons kind hier helemaal niet in.
Mijn dochter weet al vier jaar lang dat ze naar het gymnasium wil. Ze is gek van taal en heeft daar ook een groot talent. Ze kon niet wachten tot ze Grieks en Latijn zou kunnen doen en heeft zichzelf ondertussen maar engels en een beetje spaans geleerd. Ze heeft zich altijd een uitzondering en alleen in de klas gevoeld en daarom denken wij ouders ook dat ze op het gymnasium kan vinden wat ze al zo lang zoekt en de kans groot is dat ze daar zielsverwanten vindt. Dus voor Vdr: misschien snap je dat er ook echt kinderen zijn die hier zelf voor kiezen. Wij hebben zelf een lagere opleiding gedaan, in die zin kennen we het gymnasium niet, en we zijn geen rijke tandartsen ofzo. We zitten in de kunst en zijn eerlijk gezegd kwa financiën arm. We zitten niet in een bepaald milieu en oefenen geen druk uit, ik zou zelf een hele andere school kiezen. Ons kind mag zelf kiezen naar welke school ze wil.
Vervolgens heeft onze dochter voor het Amsterdams Lyceum gekozen omdat ze denkt dat ze zich daar het gelukkigst gaat voelen. Gekozen met haar gevoel. Zij gaat daar het gymnasium doen want het Amsterdams Lyceum is niet alleen een vwo- hoe er hier over geschreven wordt lijkt dat soms zo. En ze kiest dus perse wel voor een gymnasium en niet zoals Elisabeth schrijft voor een vwo + school. Ik vind het vervelend om te lezen dat dat blijkbaar gedacht wordt van kinderen die voor deze scholen kiezen.
Zij en wij hebben het enorme geluk gehad dat ze geplaatst is op haar eerste voorkeur. We weten van ons andere kind hoe het voelt als dat niet gebeurt. Dit systeem is vreselijk. Ik geloof dat er echt oplossingen mogelijk zijn die er voor kunnen zorgen dat dit niet meer hoeft en elk kind zijn of haar eigen school kan kiezen. Ik denk alleen dat het en kwestie van geld is en dat er door de politiek nog steeds niet voor gekozen wordt om écht in het onderwijs te investeren.
Alle kinderen en ouders veel sterkte gewenst.
M (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 18:41   

De gymnasia trekken, in wisselende aantallen per school, met z'n vijven al jaren ruim 800 kinderen, hyperion en Amsterdams nog geen 500: er is dus ruim meer interesse in categoriaal gymnasiaal onderwijs dan in categoriaal VWO. Er zijn echter te weinig categoriale vwoscholen voor de vraag.
Uitgeloot (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 17:58   

En gaan jullie echt vacaturesites bekijken alvorens je je kind laat beslissen wat zijn doelen in het leven zijn?
Uitgeloot (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 17:55   

@Elisabeth
Dank je wel voor alle heldere uitleg. Dit Forum heeft een hele belangrike dunctie voor alle gedupeerde ouders en degenen die dat nog zouden kunnen worden. Met name vind ik je uitleg belangrijk waarin je weerlegt dat de uitlotingsramp te wijten is aan kinderen die per se een categoral gymnasium willen. Dat is dus niet zo, Hyperion en Amsterdams Luceum zijn de grote trekpleisters.
Het is overigens heel goed mogelijk om als kind van 11,12 jaar geinteresseerd te zijn in talen, in 'nutteloze kennis', in leren om het leren en niet om er later veel geld mee te verdienen. Daar zit niet altijd een 'pushende' ouder achter. Wel groeien deze kinderen vaak op in een gezin waar waarde gehecht wordt aan school en leren. Is dat iets slechts? Betekent dat meteen dat je het kinderen met een andere achtergrond niet gunt om dezelfde opleiding te krijgen? Wij zijn dus grote voorstanders van gymnasia met een zo gemengd mogelijke leerlingenpopulatie! Hoera!
Elisabeth (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 17:27   

@Joske: je kunt je kind uiteraard inschrijven op de school die het plaatsingsaanbod heeft gedaan of in de 2e ronde meedoen (als je geen plaatsingsaanbod hebt gekregen van 1 van de scholen op de lijst). Dat is ook verstandig want de uitkomst van de beslissing op bezwaar is ongewis en je moet er serieus rekening mee houden dat je opnieuw 0 op het rekest krijgt.
Bezwaar maken op de school van eerste voorkeur en je aanmelden op een andere school zijn twee aparte parallelle procedures.
Joske (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 17:11   

Bezwaar maken?

Elisabeth, als je bezwaar maakt tegen het niet-plaatsen van je kind op zijn 1e keuze, betekent dat dat ook dat je je niet moet inschrijven bij de school waarop hij of zij wel is geplaatst?

Mijn kind moet zich namelijk uiterlijk voor 12 april inschrijven op de school waarop hij geplaatst is. Als ik dat niet doe, en het bezwaar wordt afgewezen, heeft ie niks. Als ik het wel doe, is dat dan automatisch dat je met je bezwaar al met 1-0 achter staat want je hebt je al ingeschreven op de gelote school?
Elisabeth (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 17:02   

@VDR: uit de analyses van de eerdere centrale lotingen blijkt dat het Amsterdams lyceum in zuid en Hyperion lyceum in noord de langste reservelijsten hebben. Deze scholen hebben atheneum en gymnasium. Op het atheneum worden extra vakken aangeboden (Hyperion) of versterkte moderne talen (Amsterdams). Veel kinderen met vwo advies kiezen blijkbaar voor een school waar zgn. atheneum+ onderwijs wordt gegeven en niet per se voor gymnasium met klassieke talen. De kinderen die het liefste naar deze overtekende scholen willen hebben de vijf categorale gymnasia op plek 3, 4, 5, 6 en 7 staan. In de centrale loting verdringen de op deze scholen uitgelote kinderen met een beter lotnummer de kinderen die juist het liefste naar een categoraal gymnasium willen.
Het hele idee achter de centrale loting was dat kinderen hun échte voorkeuren zouden opgeven en niet meer strategisch zouden kiezen voor scholen die niet overtekend zijn. Die echte voorkeuren liggen er nu, maar die blijken niet te matchen met de door politiek gewenste en schoolbesturen aanbod van scholen. Met de centrale loting wordt daarom de pijn van de schaarste op die echte voorkeursscholen uitgesmeerd over de hele groep kinderen. Uiteindelijk blijft er een groep kinderen over met de slechtste lotnummers en die naar de scholen moet waar vrijwel niemand naartoe wil.
Amf (Amstelveen)
op 08/04/2017 naar 16:28   

Onze zoon wilde in eerste instantie helemaal niet naar een gymnasium, vond dat verspilling van zijn tijd, maar is gevallen voor de school. Wij hebben met hem meerdere scholen bezocht op woensdagmiddagen (dus niet alleen op open dagen) en hij voelde zich op het Vossius meteen heel erg thuis.... En dat is ook de basis geweest bij het samenstellen van de lijst: waar voel je je prettig. Ik denk dat het niet per se gaat om gymnasium, maar meer om de minder massale sfeer.
Vdr (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 16:08   

Beste allemaal,

Iemand noemt hier dat het aanbod van gymnasia niet is meegegroeid met de vraag ernaar. Inderdaad, de vraag vanuit ouders naar gymnasia is onverminderd, maar de vraag is of het beroepenveld wel behoefte heeft aan hetgeen dat een gymnasium anders maakt. Hebben jullie ergens een vacature ontdekt met de vraag naar klassieke talen? Of zijn er opleidingen op de Universiteit waar je als vereiste Grieks of Latijn moet kunnen beheersen? Een snelle zoektocht op de Nationale Vacaturebank geeft overigens nul resultaten op het trefwoord Grieks en één trefwoord op het woord Latijn (weliswaar in een andere context, want het ging over de zorg richting ouderen die aan het einde van hun Latijn waren).

Van waar komt die vraag naar categorale gymnasia? Wat hebben onze kinderen eraan als ze minstens 10 uur in de week bezig zijn met de Grieks en Latijn (contacttijd + huiswerktijd)? Ik kan mij overigens niet voorstellen dat kinderen op 11 jarige leeftijd al heel specifiek voor het klassieke gymnasium kiezen. En zo ja, kiezen ze dan echt voor de inhoud? In die zin zou je je kunnen afvragen in hoeverre men hier kan spreken over de Vrije Schoolkeuze. Is het inderdaad de vrije schoolkeuze van het kind, of zijn het de ambities van de ouders, de druk vanuit de omgeving etc die bepalen waar je je voor gaat inschrijven?
Elisabeth (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 15:43   

@Frans (en anderen):
Het was een goede bijeenkomst vanmorehm. Alle indrukwekkende en schrijnende verhalen van elkaar gehoord, informatie gedeeld en ook veel goede nieuwe ideëen om de verantwoordelijken met acties tot concrete oplossingen te dwingen.
Belangrijk is dat de schoolbestuurders, de verantwoordelijke wethouder en raadslieden de verhalen horen. Dat de uitkomst van de 3e keer centrale loting teleurstellend is en voor een groep uitgelote kinderen echt onacceptabel. De kille cijfers en percentages zijn gepresenteerd als een succes maar achter die cijfers zitten echte kinderen die verdrietig zijn dat ze naar een school moeten waar ze niet naartoe willen of helemaal met lege handen staan. Later meer over concrete acties!

Wat iedere ouder die teleurgesteld is nu al kan doen is bezwaar maken bij de school van aanmelding (dat is de eerste voorkeursschool) tegen het niet plaatsen (door uitloten) van je kind. Dit doe je door binnen zes weken een brief aan het verantwoordelijke schoolbestuur (overzicht daarvan staat achter in de keuzegids en is ook te vinden op de website van de school). In die brief vertel je het persoonlijke verhaal van je kind en vraag je het bestuur om een nieuw, gemotiveerd besluit te nemen over plaatsing. Vergeet niet te melden dat je je bezwaar graag mondeling wil toelichten. Dan zal het schoolbestuur je uitnodigen voor een hoorzitting.
Vorig jaar werd 0 informatie gegeven over het wettelijk recht bezwaar te maken. De landelijke klachtencommissie onderwijs en de gemeentelijk Kinderombudsman hebben Osvo beiden daarvoor op de vingers getikt. De uitspraak van de klachtencommissie, in een zaak van een vorig jaar op alle scholen uitgeloot meisje, is te vinden in onze updates (onder nieuws) en op de website van de landelijke klachtencommissie: Google op onderwijsgeschillen, de uitspraak heeft nummer 107284 en is in januari 2017 gepubliceerd.

Donderdag a.s. wordt de uitkomst van de centrale loting besproken in de raadscommissie jeugd en cultuur. Iedereen kan zich aanmelden als inspreker en zijn verhaal doen voor de raad en de verantwoordelijke wethouder. Je krijgt dan 3 minuten de tijd om de raad toe te spreken, in aanwezigheid van de wethouder. Aanmelden kan via de website van de gemeente, Amsterdam.nl zoek op raadscommissie jeugd en cultuur, daar vind je het aanmeldformulier voor inspreken.
Frans (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 15:12   

Hoe was de bijeenkomst van vanmorgen? En wat is er allemaal besproken en zijn er alternatieven besproken?
Pimo (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 14:33   

Dat is erg jammer, dan word je wel op het verkeerde been gezet.
Met zoveel scholen te bezoeken is een website een belangrijke bron van (aanvullende) informatie; die zou correct en up-to-date moeten zijn.
M (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 14:30   

@rm als ze ieder jaar een extra klas aannemen, lopen er zes klassen meer rond, is zes lokalen extra, 180 kinderen extra. Eens in de zes jaar is één klas, één lokaal, 30 kinderen extra. Nogal een verschil.
Extralatijn@hotmail.com (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 13:44   

Er staat inderdaad op de site van het HLZ dat er latijn en Grieks wordt gegeven maar dat is helaas niet meer het geval sinds 2 jaar. Is mij telefonisch en via de mail bevestigd.
Pimo (Amsterdam )
op 08/04/2017 naar 13:09   

@extralatijn: op de website van het HLZ staat dat je Latijn en Grieks kunt volgen naast je gewone vakken.
Onze zoon is helaas ook uitgeloot voor het Vossius, dat was extra leuk geweest omdat beide ouders daar op gezeten hebben. Na de initiële teleurstelling zijn we nu heel blij dat hij naar het HLZ mag, zeker als je leest over al die kinderen die helemaal niet geplaatst zijn.
I (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 12:51   

In het tijdperk van voor de matching waren ouders van uitgelote vwo kinderen ontzettend blij met een plaats op HLZ of Fons Vitae. Nu zijn ouders alleen nog tevreden met een plaats op een categorale vwo. Bestaat die mismatch nu uit een verkeerd aanbod, of uit een verkeerde vraag? Ik denk het laatste. Ook scholengemeenschappen geven goed en volledig vwo onderwijs. Wellicht dat het gymnasiumprogramma er in de brugklas anders uitziet. Maar is dat perse slecht? Of moeten de kinderen voorgesorteerd blijven om alsnog in te stromen op categoraal? Er zitten nadelen aan uitbreiding van categoraal vwo, namelijk uitholling van vwo op scholengemeenschappen. En verdere segregatie van het onderwijs, en daarmee de maatschappij. Misschien zijn die nadelen wel groter. Maar schiet me maar neer, want dat is niet wat jullie willen horen.
Extralatijn@hotmail.com (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 12:00   

Ook mijn dochter wilde graag naar een gymnasium en werd op haar tiende keus het HLZ geplaatst. Wij waren in de veronderstelling dat daar latijn gegeven werd maar helaas is dat niet het geval. Naar een gymnasium in een andere stad klinkt aanlokkelijk maar vinden wij te veel gedoe. Ze gaat er gewoon het beste van maken in Amsterdam. Omdat ze toch graag latijn zou willen leren, denk ik erover zelf iets te organiseren. Ik ga op zoek naar een student of docent die bereid is een groepje kinderen 1 of 2 uur per week les te geven. Mail mij als je mee wil denken/ je kind mee wil doen op:extralatijn@hotmail.com
Amf (Amstelveen)
op 08/04/2017 naar 10:30   

@ Muller
toen ik 30 jaar geleden op mijn fiets vanuit Amstelveen naar het Ignatius ging, had deze school al veel kinderen uit de regio. Sterker nog, als ik er nu aan terug denk, zaten er volgens mij in mijn klas meer kinderen uit Amstelveen/Badhoevedorp/Abcoude/Uithoorn/Diemen dan uit Amsterdam. Deze kinderen zijn niet het probleem. Het probleem zit in het aanbod dat niet voldoende is meegegroeid met de vraag. Maar die vraag vanuit de regio is denk ik minder gegroeid dan die uit de stad zelf!
Hanster (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 10:11   

Mijn kind wilde naar het gymnasium en is uitgeloot voor alle 9 gymnasia op haar lijst ondanks dat zij een zwaar gymnasium advies heeft van de school. Wij werden van tevoren gebeld omdat we tot de kleine 1% groep behoren die geen passend onderwijs kan krijgen.
Mijn zoon (tweelingbroer) mag wel naar het Vossius (tweede keus). Hartverscheurend toen hij zich in mocht schrijven en zijn zus die dat ook heel graag wilde het niet mocht. Beiden in tranen.
De scholen die overblijven zijn erg ver weg en daarnaast niet passend. Dit is een regelrechte ramp. Wat te doen?
BS (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 09:52   

Beste RM,
Ik begrijp je probleem. Wij zitten ook met hetzelfde. Neig nu toch meer naar Hilversum/gymnasium. Leuke school en tenminste gymnasium. Ik ben er van overtuigd dat dat in zijn verdere leven zich dubbel en dwars gaat uitbetalen. Sterkte met je keuze.
Vorig jaar uitgeloot (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 08:09   

Moeder van 3: Barlaeus had vorig jaar ruim 30 overaanmeldingen, niet 6. Er staan nog steeds 17 kinderen op de lijst die willen instromen komend jaar, heb ik begrepen, maar de conrector gaf aan dat de kans op plaats heel klein is omdat er weinig kinderen afvallen. Overigens zei ze ook dat het inhalen van een jaar Latijn voor een gemotiveerd kind geen probleem is.
@muller: ik hoop dat scholen de ballen hebben om niet te doen wat jij suggereert. Ieder kind gelijke kansen op populaire scholen, waar je ook woont!
T (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 07:43   

@petra, onze dochter 2 jaar geleden geplaatst op Fons Vitae (was ook 1e keuze), maar we zijn nog iedere dag super blij met deze leuke school. Veel persoonlijke aandacht, bijzonder empathische docenten en fijne sfeer. Wij vinden het een top school!
RM (Abcoude)
op 08/04/2017 naar 07:40   

@Muller
Waar moeten kinderen uit Abcoude dan heen?
Amsterdam Zuid is vanaf hier het best bereikbaar.
Mogen kinderen hier niet de keuze maken voor het gymnasium?
Mijns inziens lost 1 klas extra op de categorale vwo en gymnasium scholen het hele probleem op. Nu wisselen ze dat af. Elk jaar richt een andere school 1 extra brugklas op. Schijnbaar is de capaciteit er dus wel. Waarom niet elk jaar elke school?
Dan zijn de 130 ongelukkigen die nu buiten de top 5 vallen allemaal geholpen.
Bennie Blind (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 00:28   

@ Muller : Kinderen uit Abcoude en Uithoorn, waar moeten die dan vervolgens volgens jou heen?
De regiofunctie zorgt trouwens voor een diverser en ook veel groter aanbod aan keuzes dan zónder regiofunctie. (zou iig zo moeten zijn.)
Vanuit oud-Zuid zijn ook dankzij de centrale ligging en de korte lijntjes trouwens alle scholen in de buitengebieden het beste bereikbaar, dus wie weet zou een omgekéérd postcodebeleid zo slecht nog niet zijn. Hoeven kinderen tenminste niet helemaal van oost naar west te fietsen of omgekeerd. ;-)
Vanuit zuid is alles gewoonweg wat simpeler en makkelijker te bereiken.
Bennie Blind (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 00:04   

@Muller : Het is hier inderdaad geen Londen, maar jij leeft zelf toch óók niet in Amsterdam , maar in de postcode oud-Zuid?
Je uitspraken zijn trouwens wél nogal politiek, vanwaar dan toch die hekel aan politiek? #Freudiaans populisme?
Petra (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 23:52   

@ moeder van 3
bedankt voor je reactie!
Moeder van 3 (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 23:48   

@petra, onze zoon vorig jaar op nr 10 het FV. Uiteraard eerst zeer verdrietig maar zoals Karin al zei, uiteindelijk een grote meevaller. Onze zoon volgt vanaf de herfst Latijn. Ook is het een begaafdheidsprofiel school. Wij hebben nu voor onze dochter van de voorrangsregeling gebruik gemaakt. Ook zij heeft VWO advies, ze wilde het liefste naar het Amsterdams maar dat risico vonden wij te groot. Ze heeft nu toch een heel goed lotnummer maar we zijn heel blij en tevreden met het FV. En o ja, ook hele goede begeleiding voor kinderen met dyslexie.
Moeder van 3 (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 23:48   

@petra, onze zoon vorig jaar op nr 10 het FV. Uiteraard eerst zeer verdrietig maar zoals Karin al zei, uiteindelijk een grote meevaller. Onze zoon volgt vanaf de herfst Latijn. Ook is het een begaafdheidsprofiel school. Wij hebben nu voor onze dochter van de voorrangsregeling gebruik gemaakt. Ook zij heeft VWO advies, ze wilde het liefste naar het Amsterdams maar dat risico vonden wij te groot. Ze heeft nu toch een heel goed lotnummer maar we zijn heel blij en tevreden met het FV. En o ja, ook hele goede begeleiding voor kinderen met dyslexie.
Muller (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 23:37   

@Merel (Amsterdam):

We leven hier niet in Engeland of Londen, maar in Amsterdam.

De flauwekul moet gewoon stoppen dat ouders uit Abcoude, Uithoorn, Amstelveen of elders hun kind per se op de categorale scholen in Amsterdam doen waardoor kinderen met VWO-advies om de hoek in de postcode van de school geen plaats meer hebben.

Dus absoluut een postcode beleid en afzien van deze stomme politiek ingezette loting.
Petra (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 23:22   

@ Karin... :-)
Petra (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 23:22   

@Petra
Bedankt voor je bericht. Bij ons dus het zelfde verhaal, alle gymnasium scholen boven aan geplaats en fv was nummertje 7.
Karin (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 23:08   

hi Petra,
wij hebben ervaring met het Fons Vitae, nadat een van onze (tweeling) zonen vorig jaar een ongelukkig lotnummer trok en overal werd uitgeloot. Hij had het grote geluk dat hij na alle gymnasia toch nog het laatste plekje op het FV toegewezen kreeg. Een warm bad, en nu, achteraf, een fantastisch alternatief ten opzichte van de gymnasia waar hij niet terecht kwam. Ik kan het FV dus van harte aanraden. Veel persoonlijke aandacht, specifiek aandacht voor hoogbegaafden. Maar vooral een school met een fantastische onderbouw begeleiding. Aanrader!
Petra (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 23:02   

Zijn er mensen die ervaring hebben met het fonse vitae lyceum?
Elisabeth (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 22:56   

@RM: Morgenochtend (zaterdag 8 april) organiseert VSA een bijeenkomst, stuur ons een email als je aanwezig kan en wil zijn (zie uitnodiging aantal berichten hieronder)
RM (Abcoude)
op 07/04/2017 naar 22:34   

@Elisabeth
De rectrix van het gymnasium in Hilversum was ook heel meelevend en begripvol.
Het HLZ heb ik ook gebeld, omdat hij daar nu geplaatst is. Daar was van enige compassie geen sprake. Ik vind het wel vervelend dat we nu weer allerlei keuzes moeten maken. Ik had graag gezien dat hij nu vol verwachting uit kon kijken naar zijn nieuwe school. Maar in plaats daarvan zit hij huilend op de bank en weet hij ook niet meer wat hij moet kiezen. :(
Moeder van 3 (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 22:17   

@m, komt vrijwel niet voor. Wij vorig jaar ook op de nr10. Barlaeus stuurt ons nog wel af en toe een mailtje of we op de wachtlijst willen blijven. Ze hadden daar vorig jaar circa 6 inschrijvingen te veel, na loting kwamen we op de wachtlijst op nr 46.
Elisabeth (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 21:28   

PS: M, stuur ons een email als je aanwezig kan en wil zijn op de bijeenkomst morgenochtend (zie een paar berichten hieronder).
Elisabeth (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 21:26   

@M: dat gebeurt wel maar niet heel vaak en niet gedurende het jaar. Zie ook VSA update van 2 april (onder knop nieuws).
M (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 21:14   

Wat houden wij een kater over aan deze loting. Onze zoon is op zijn negende plek terechtgekomen. Hoeveel verhalen kennen jullie van kinderen die in hun tweede jaar toch op hun voorkeursschool terecht kwamen? Of kinderen die dat in het eerste jaar is gelukt? Of gebeurt dat vrijwel niet?
Elisabeth (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 21:12   

@RM: Na uitloting vorig jaar hebben we samen met onze zoon ook gekozen voor een school buiten de stad: gymnasium Felisenum in Velsen-zuid. Wat een warm bad na die kille scholenloterij in Amsterdam. Van een nummer en 'collateral damage' volgens de pleitbezorgers van dit systeem, werd hij weer een kind met talenten die welkom was op een fijne school.
Qua reistijd valt het nog mee: met fiets - bus - fiets 50-55 minuten van deur tot deur. En idd, er zitten daar meer kinderen in de klas die wel een uur onderweg zijn.
Marieke2 (Amsterdam )
op 07/04/2017 naar 19:56   

Resultaten matching van dit jaar:
Aantal leerlingen geplaatst op keuze
1: 6516
2: 547
3: 238
4: 110
5: 53
6: 44
7: 28
8: 15
9: 17
10: 14
11: 6
12: 5
13: 1
Niet geplaatst 44

Dit staat in de brief aan de leden van de raadscommissie jeugd en cultuur
RM (Abcoude)
op 07/04/2017 naar 19:49   

@Jan, wij overwegen het Gemeentelijk Gymnasium in Hilversum.
Ik heb mijn zoon gevraagd om er goed over na te denken hoe belangrijk het gymnasium voor hem is. Als hij echt graag gymnasium wil, is Hilversum een serieuze optie. Evt kan hij in het 2e jaar overstappen naar Amsterdam.
Anna (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 19:22   

@Elizabeth Dank voor de aanvullende informatie. Los daarvan vraag ik me af in hoeverre er getoetst wordt aan de hand van een verwachtingsmodel in hoeverre de tot stand gebrachte plaatsing door middel van loting zeer waarschijnlijk eerlijk is verlopen. Bijvoorbeeld de opkomende gedachten dat er een zeker gewicht zou kunnen zijn toegekend zoals aan postcode van geplaatste in samenhang met postcode van een school en daarmee de uitkomsten van de loting worden beinvloed, alsmede een overzicht per school afzonderlijk in welk percentage voor de geplaatsten dit de school van eerste, tweede, derde enzovoort keuze is, zouden daarmee als onwaarschijnlijk terzijde kunnen worden geschoven.
Bennie Blind (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 19:08   

Eerste analyse matching en loting voortgezet onderwijs Amsterdam 2016∗
versie augustus 2016
Op tijd verhuisd (Alkmaar)
op 07/04/2017 naar 19:07   

Wat een stress brengt de matching mee en wat een narigheid voor degenen zonder plek of buiten de top 5. Ik leef erg mee! Het is mooi: 85% op 1e keus, maar de 'verliezers' hebben het nakijken. De schoolkeuze is zo persoonlijk, de kinderen steken er veel energie in en moeten maar afwachten wat het wordt. Wij zijn voor de middelbareschool-fase verhuisd, zodat de kinderen kunnen sporten zonder wachtlijst of loting en zeker ook vanwege de stress rond middelbareschool-plaatsing. Ik stuur dit berichtje om aan twijfelaars te laten weten dat het Murmellius een heel fijne school is! Kinderen komen hoofdzakelijk uit Alkmaar en omstreken maar ook van Texel en uit de Beemster, er wordt gereisd per fiets, bus of trein, en dat duurt voor allerlei kinderen een uur, dat hebben zij over voor deze school. Dat geldt overigens ook voor de middelbare Vrije school en de Europese school in Bergen. Dit is geen oplossing voor het matchingsysteem, maar mogelijk voor kinderen die nu met spoed een plek zoeken naar wens voor komend schooljaar. Als je een categoraal gymnasium leuk vindt zou ik ook Felisenum bekijken. Succes!
Bennie Blind (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 19:04   

www puntje voschoolkeuze020.nl/uploads/583596d851302b7b08dccb2f.pdf
Bennie Blind (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 18:59   

@elisabeth: Kunnen jullie het evaluatierapport l en m 2016 (versie augustus) bij jullie downloads zetten.? Dat zal voor veel ouders veel zaken verduidelijken, nu staat alleen de evaluatie 2015 ertussen.
Bennie Blind (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 18:59   

@elisabeth: Kunnen jullie het evaluatierapport l en m 2016 (versie augustus) bij jullie downloads zetten.? Dat zal voor veel ouders veel zaken verduidelijken, nu staat alleen de evaluatie 2015 ertussen.
Elisabeth (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 18:58   

Beste ouders,

VSA organiseert morgenochtend (zaterdag 8 april) om 10.30 uur een ontmoeting voor ouders van door de centrale loting gedupeerde kinderen. Doel is
1. Lotgenotencontact organiseren
2. Aard van de problemen bespreken en welke alternatieven zijn er?
3. Samen acties bespreken

We hebben daarvoor een prachtige ruimte op een centrale plek in de stad. Alle geïnteresseerde ouders zijn welkom. Stuur een e-mail aan stichtingvsa@gmail.com dan sturen wij je het adres van de locatie.

Wij hopen op een vruchtbare bijeenkomst en jullie morgenochtend te ontmoeten.
Elisabeth (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 18:45   

@Anna: de resultaten per niveau zijn nog niet bekend. In juli/augustus (nadat ook de Cito ophogers aan de beurt zijn geweest) zal er weer een evaluatierapport verschijnen waarin zal staan wat de resultaten oer niveau waren. Uit het rapport van vorig jaar bleek evenwel dat de verschillen tussen de niveaus groot zijn. De vmbo adviezen kwam 90% op de eerste plek en vrijwel allemaal binnen de top 3 terecht. De andere niveaus komen vaker buiten de top 5, vorig jaar was dat Havo 2,9%, h/v 4,5% en vwo 4,9%. Zie voor dit soort informatie het evaluatierapport van de loting van 2016. Dit zal
Merel (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 18:21   

@Muller;

Naast de eerder genoemde bezwaren voor een dergelijke regel is er nog een ander argument tegen het 'postcodesysteem'. Een eenzelfde systeem vindt nu al plaats in bijv. Engeland. (Kinderen uit een bepaald postcodegebied voorrang bij een bepaalde school) Gevolg daar is dat bepaalde postcode gebieden onbetaalbaar worden omdat er een goede school staat. Ouders die geen huis in die wijk kunnen betalen kunnen automatisch hun kind niet de opleiding geven die wellicht past bij zijn/haar kwaliteiten. In Engeland is het verschil tussen 'goede' en 'slechte' scholen groter, maar de gevolgen van de 'postcode lotery' is niet te overzien. 80% (!) van artsen, ministers en advocaten komt bijvoorbeeld uit een beter sociaal milieu.

Het huidige lotingssysteem is daar helemaal vrij van.
Anna (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 18:15   

Lezende het bericht van Marieke dat zij 11 of met haar eigen kind meegeteld, 12 kinderen met VWO-advies kent die allen niet geplaatst zijn op een school van hun keuze vraag ik me af, of evenzo als bij het HAVO - advies waarover ik eerder mailde, er geplaatst is op een school in de woonomgeving? En een andere vraag is wat de voor elke school met een aanbod van HAVO en VWO hoe groot het percentage geplaatste kinderen is, die de betreffende school als eerste op hun lijst hadden gezet.
Jan (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 17:47   

Rondom Amsterdam zijn misschien mogelijkheden voor vwo'ers die echt naar een gymnasium willen.
Het stedelijk gymnasium in Haarlem en gymnasium Felisenum in Velsen ten westen van Amsterdam hebben hetzelfde bestuur als het Barlaeus en Vossius (OSZG - misschien is dat handig?)
Ten noorden van Amsterdam zit het Murmelliusgymnasium in Alkmaar direct naast het station.
Ten oosten van Amsterdam zit het gemeentelijk gymnasium Hilversum (vol?) en het Trinitas gymnasium in het zuidwesten van Almere.
Zijn er ouders die overwegen om buiten Amsterdam te kijken?
Muller (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 17:36   

Het probleem doet zich met name voor bij de populaire categorale scholen of Havo/VWO-scholen in Amsterdam m.n. Zuid. Deze hebben een grote aantrekkingskracht op kinderen (of moet ik zeggen hun ouders) van andere stadsdelen en buiten Amsterdam. Deze zullen dan betogen dat er geen goede categorale school in hun omgeving zit. Een scholengemeenschap is dan niet goed genoeg in hun ogen. Gevolg van dit alles is dat gezien het lot (door het toeval) dat veel kinderen (met VWO-advies) in de buurt van de categorale scholen niet meer daar op school kunnen gaan en worden verdrongen naar elders met reistijd, verliezen van vrienden etc. etc. Dat is de realiteit. De scholen zien door deze loting de hete aardappel van hun bord verdwijnen; ze hoeven niet meer te kiezen. De gemeente ziet een politieke doelstelling, het spreiden van kinderen met een verschillende maatschappelijke afkomst, binnen handbereik zonder het zo te benoemen. Men spreekt van loting, maar de gevolgen zijn zichtbaar: er vindt spreiding plaats. 'Vanuit de Bijlmer naar Zuid en vanuit Zuid naar de Bijlmer' om het maar simpel te zeggen. Ik zou elke ouder in Zuid willen meegeven dat het helemaal niet slecht is voor je kind om ergens anders naar school te gaan. Echter, de huidige dwang keur ik af. Als een kind naar een categorale school in Zuid wil en heeft een passend advies, dan moet dat kunnen. Kinderen binnen een bepaalde postcode v/a de school krijgen dan voorrang. Zo hoort het in mijn visie. Het wordt tijd dat een kopgroep van scholen ballen heeft en uit deze loting stapt en zelf de verantwoordelijkheid neemt voor een selectie, i.p.v. dit over te laten aan de OSVO welke wordt geleid door *****n als Oudkerk welke een politiek doel hebben. Politiek heeft over het algemeen geen positief effect op de kwaliteit van het onderwijs wat al zichtbaar is met de adviesinflatie nu de Cito niet meer 'corrigerend' is voor het schooladvies.
Reynaerde (A'dam)
op 07/04/2017 naar 17:25   

het Vossius heeft ook één uur per week grieks in de eerste klassen.
Reynaerde (A'dam)
op 07/04/2017 naar 17:25   

het Vossius heeft ook één uur per week grieks in de eerste klassen.
Mar2 (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 17:08   

Ik denk dat het per categoraal verschillend is
Op het ignatius werd in jaar een (oudste dochter zit nu in de derde) om en om (per periode) latijn of grieks aangeboden.
Mijn gevoel zegt dat -als de wil er is- je dat grieks wel zou moeten kunnen inhalen...
Peter (Amsterdam )
op 07/04/2017 naar 16:32   

Schrale troost, maar Grieks krijgen ze sowieso pas in de tweede klas. Ook op categoraal gymnasium. Eerste jaar alleen Latijn. Of wordt dat ook niet aangeboden?
Pien (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 16:31   

@Marieke, mijn dochter werd jaren geleden uitgeloot voor Ignatius. Na gesprek op Ig afgesproken dat ze mogelijk in de tweede zou instromen, ze zouden dan een werkplan voor haar maken om Latijn in te halen. Uiteindelijk kon ze toch starten op ander gymnasium, maar de wil om haar te helpen, was er wel...
Marieke (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 16:24   

Wat een drama zeg dit systeem. Mijn zoon behoort tot de 1,7% die buiten zijn top 5 is geplaatst. Plek 7 is hij terechtgekomen. Hij heeft VWO advies. Wat ik erg raar vind is dat ik in mijn directe omgeving sowieso al 11 kinderen ken met VWO advies die buiten hun top-5 geplaatst zijn. De school waar hij nu naartoe gaat biedt bijvoorbeeld Grieks niet aan in het eerste jaar en dat betekent dat hij nooit meer kan aansluiten bij een ander gymnasium, indien hij dat wenselijk vindt. Gisteren was in zijn klas de helft heel blij en de andere enorm verdrietig. Is dat de bedoeling?
Anna (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 16:09   

Vraag me af hoe groot de kans is dat een kind met HAVO-advies ingeloot? wordt op een schooll die op plaats 6 van zijn lijst staat. Las net dat meer dan 85 procent op de school van eerste keuze werd geplaatst. En een anderhalf procent niet op een school welke bij de eerste vijf op zijn lijst staan. Waar kan de verdeling van ingelote kinderen met HAVO-advies en de kans om op de school van je eerste keuze te worden geplaatst worden gevonden?
Jan (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 15:34   

Fijn Menno, de kinderen die helemaal bovenaan de reservelijsten staan hebben ook de betere lotnummers en zijn dus al hoger geplaatst op hun voorkeurslijst. Ze kunnen met jouw uitleg hun positie nòg verder verbeteren, misschien wel van plek 3 naar plek 1. Als je heel laag of helemaal niet bent geplaatst sta je dus echt helemaal achteraan. En niemand doet wat. Waanzin. Is dit wat ze bedoelden met "eerlijker en rechtvaardiger" loten?
Menno van de Koppel (OCO) (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 15:11   

Volgens de kernprocedure, de afspraken waar de Amsterdamse scholen zich toe hebben verplicht, is de reservelijst helemaal niet 'facultatief' zoals in een post hieronder wordt gemeld maar een 'voorwaarde' voor de matching.

Het 'Matchingsprotocol' dat als bijlage II in de kernprocedure is opgenomen noemt twee voorwaarden:
"■ Matching vindt plaats onder toezicht van een notaris;
■ Van leerlingen die niet op een hogere voorkeur geplaatst zijn, worden reservelijsten opgesteld. VO-scholen benaderen bij het vrijvallen van plekken de leerlingen op volgorde van de reservelijst."

Ook elders in de kernprocedure staat de beschrijving "Mochten er plekken vrijkomen, dan wordt de leerling bovenaan de reservelijst benaderd om deze plek in te vullen. De reservelijsten zijn geldig t/m 31 juli 2017."

Het is ondoenlijk dat alle ouders van kinderen die niet op hun 1e voorkeur geplaatst zijn dagelijks scholen gaan bellen om te vragen of er al een plek is vrijgevallen op de reservelijst. Dat zou een onwenselijke belasting vormen voor scholen en ouders. Ouders moeten er op kunnen vertrouwen dat ze direct geïnformeerd worden als hun kind op basis van de reservelijst in aanmerking komt voor een vrijgevallen plaats.
KlaraM (Alkmaar)
op 07/04/2017 naar 15:10   

Teleurgestelde ouders wil ik er even op attenderen dat er een uitstekend categoriaal gymnasium naast treinstation Alkmaar zit, 32 min. trein vanaf CS.
Natuurlijk niet ideaal, want niet in eigen stad, maar wel een hele goede en leuke school en een overzichtelijke reistijd.
Jitta (Diemen)
op 07/04/2017 naar 14:52   

@Lorianne, als je nog meeleest: Bereid je nu vast een stukje voor over kinderen die de CITO nog moeten maken en op basis daarvan hun advies ophogen? Wat gebeurt er met die kinderen? Dat waren er ook nog enkele honderen vorig jaar...
T (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 14:07   

Gymnasium is geen officieel advies, wellicht plaatselijk, landelijk is het VWO, zelfde eindexamens.
Caroline (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 13:53   

@anne j
In de provincie wel een gymnasium advies! In de Amsterdam niet. Ik vraag mij af waarom scholen in Amsterdam geen gymnasium of atheneum advies geven?
Elisabeth (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 12:22   

@Anrieke: die 8% zijn vooral leerlingen die eind mei een aangepast (hoger) advies kregen (totaal 660 verhogingen vorig jaar), zie evaluatierapport van de loting van 2016. Verder bedankten sommige leerlingen voor de aangeboden plek die laag op hun voorkeurslijst stond.
Annerieke (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 12:14   

Is bekend in hoeverre scholen vorig jaar wel de reservelijsten aangesproken hebben? Ik lees nl ook dat vorig jaar 8% uiteindelijk niet op de school waarop ingeloot was terechtkwam.
Elisabeth (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 12:14   

@Nera (en anderen): over de reservelijsten, Nagevraagd bij de gemeente en dit is het antwoord (citaat):

"Er is nergens opgenomen dat scholen verplicht een leeggekomen plek opvullen en dus de reservelijst gebruiken. In de praktijk zijn er heel veel scholen die wel degelijk gebruik maken van de lijsten omdat ze hun klassen vol willen hebben en om leerlingen een plekje van hogere voorkeur gunnen. Maar zoals op onze website staat "De verwachting is dat er heel weinig gebruik zal worden gemaakt van de reservelijsten. Veel leerlingen zijn op de VO-school van eerste voorkeur geplaatst en zullen hun plek niet zomaar opgeven."

"Het is ook niet zo dat het rompslomp zou zijn: het het terugtrekken van een leerling laat het systeem direct de contactinformatie van de leerling bovenaan de reservelijst zien. Accepteert die het aanbod, klikken ze simpelweg op 'geaccepteerd' en staat de leerling in hun lijst geplaatste leerlingen. Klikken ze op 'gewijgerd' dan opent de volgende leerling zich. Tot hun capaciteit weer benut is. Gemakkelijker konden we het ze niet maken."
T (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 11:29   

@Elizabeth, Precies, de scholen waar je echt niet naar toe wil, laat je weg, maar ik bedoel eigenlijk de scholen waar je "liever" niet naar toe wil, maar nog wel een soort van passend zijn...
Elisabeth (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 11:26   

@T (en anderen): maar zet geen scholen op je lijst waar je niet naartoe wil. Daar heeft niemand wat aan. Een school buiten Amsterdam is dan een beter alternatief.
T (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 11:22   

Laat ik voorop stellen, dat ik dit systeem vreselijk vind. Maar als je er dan toch mee "moet dealen", denk ik dat je je lijst zo lang mogelijk moet maken. Dus iedere "passende" school er op, ook als die school om persoonlijke redenen "echt niet in aanmerking" komt. Je echte voorkeuren op 1 tot en met 4 of 5. Meer voorkeuren heeft een kind toch niet. Je voorkomt hiermee dat je door uitloting overgeleverd bent aan enkele scholen, waar nog de resterende plaatsjes zijn.
In mijn omgeving is een kind geplaatst op school 18 (!!) van de lijst (van 25!). Niet blij, maar in ieder geval nog enigszins zelf in de hand gehouden.
Het werkt alleen maar in je eigen voordeel wanneer je lijst langer is. Het is niet zo dat bij een langere lijst, je kans op een hogere voorkeur kleiner wordt.
Elisabeth (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 11:21   

Beste EH (en anderen), dank voor je compliment! We zitten alweer in het achtste jaargang en helaas is het nog steeds bittere noodzaak dat ouders zich organiseren. Wij hebben veel kennis en ervaring verzameld en hierdoor voorkomen we dat iede jaar ene nieuwe groep ouders overvallen wordt door de loting voor scholen in het voortgezet onderwijs.

Sluit je aan bij VSA, samen staan we sterk! (zie knop links bovenaan). Je onderschrijft daarmee de doelstelling: verbeteren en vergroten van het aanbod van voortgezet onderwijs in Amsterdam. Dat kost niets en ontvang je regelmatig de nieuwsupdate. In het archief vind je de laatste nieuwsberichten (onder nieuws), lees daarin meer over onze acties en inspanningen en het nieuws rond de kernprocedure.
Nera (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 11:08   

De reservelijsten zijn facultatief: scholen zijn helemaal niet verplicht de reservelijsten aan te spreken wanneer er een plek vrij komt. Dit veroorzaakt immers alleen maar rompslomp: scholen moeten eerst de reservelijst opvragen bij OSVO, dan de contactgegevens van de eerstvolgende kandidaat zien te achterhalen om vervolgens zelf contact te leggen met de ouders van deze leerling. In de praktijk is het voor scholen dus veel gemakkelijker om een eventueel ontstane vacante plek gewoon leeg te laten. Dan maar een paar leerlingen minder, is de overweging - da's sowieso beter met het oog op de overvolle klassen. Vanuit de scholen gezien is dit misschien logisch, maar kinderen/ouders die de reservelijst als laatste strohalm zien wordt hier toch echt een rad voor de ogen gedraaid: Scholen zijn nergens toe verplicht, dus is de kans op een reserveplek nagenoeg nihil. De invoering van het systeem van reservelijsten, vooral bedoeld om onderling ruilen van plaatsingen tegen te gaan, is zodoende een enorme wassen neus gebleken.
Elisabeth (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 11:06   

Amsterdam heeft inderdaad een regiofunctie, het is begrijpelijk en voorspelbaar dat een kind met vwo advies uit Wateland afkomt op het Hyperion lyceum of een andere school in noord.

Die 1.100 leerlingen van buiten Amsterdam hebben dezelfde echte voorkeuren als Amsterdamse kinderen. Ook die kinderen willen niet naar de scholen die Amsterdamse kinderen links laten liggen.

Niet alle kinderen van buiten hebben scholen in de eigen gemeente, wel horen ze allemaal bij een zgn schoolregio (bijv. Amstelland: Amstelveen, Uithoorn, Badhoevedorp) waar ze voorrang hebben. Amsterdam heeft een zgn open systeem dwz dat er geen voorrang bestaat voor kinderen uit de stad. Een kind uit pak 'm beet Alkmaar (met een compleet scholenaanbod) heeft precies evenveel kans in de loterij als een kind uit Amsterdam. In zo'n open systeem is het veel lastiger een goede planning te maken van aantallen leerlingen dan in een gesloten systeem zoals in Amstelveen.
EF (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 10:59   

Ik vind het ontzettend schrijnend dat er kinderen uitgeloot zijn die 12 of meer scholen op de lijst hadden staan. Waarom wordt er geen maatwerk geboden voor deze kinderen? Het verdriet dat deze kinderen en ouders nu hebben, is iets dat we met z'n allen NIET moeten willen.
Ontzettend goed dat jullie je als ouders van de uitgelote kinderen organiseren en wellicht samen iets gaan ondernemen!
Vreemd trouwens dat schoolbesturen voor het basisonderwijs van alles ondernemen om te differentiëren (zoals de Day a Week school), maar dat diezelfde kinderen na groep 8 genoegen moeten nemen met een HAVO/VWO brugklas omdat de gymnasia vol zijn.

Alle lof trouwens voor de stichting VSA! Wij hebben pas over 2 jaar voor het eerst met deze loting/matching te maken, maar ik ben heel blij met jullie forum, zodat we weten wat ons te wachten staat.
EH (Adam)
op 07/04/2017 naar 10:49   

Zitten in die 1100 kinderen van buiten Amsterdam ook leerlingen die geen VO school in de eigen gemeente hebben? Want dat maakt nogal wat uit, vind ik.

En welk schoolniveaus zitten er bij die 1100 kinderen?

Op basis van zo'n getal zonder duiding kun je niet iets roepen.
TD (Waterland )
op 07/04/2017 naar 10:41   

Amsterdamse kinderen hoeven niet te forenzen; er zijn genoeg plekken beschikbaar. Probleem is dat Amsterdamse ouders die scholen niet goed genoeg vinden en er zelf voor kiezen hun kind te laten forenzen.
TD (Waterland )
op 07/04/2017 naar 10:41   

Amsterdamse kinderen hoeven niet te forenzen; er zijn genoeg plekken beschikbaar. Probleem is dat Amsterdamse ouders die scholen niet goed genoeg vinden en er zelf voor kiezen hun kind te laten forenzen.
Jazzman (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 10:33   

Tja, dus de regio functie van Amsterdam weegt zwaarder dan honderden kinderen die vanaf hun 12-de MOETEN gaan forenzen, omdat kinderen uit randgemeenten WILLEN forenzen.
Ik snap het niet mer.
PB (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 10:31   

Bedankt Elisabeth.
Elisabeth (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 10:16   

@PB: In het Parool van 28 januari jl stonden portretten van drie Amsterdamse kinderen die buiten Amsterdam naar school gaan (naar gymnasium Felisenum in Velsen-zuid, het Pascal college in Zaandam en het Vechtstede in Weesp). Je vindt een pdf van dit artikel in onze updates (onder de knop 'nieuws').

Jaarlijks gaan ongeveer 350 Amsterdamse eersteklassers buiten Amsterdam naar school, deels na uitloting. Andersom komen jaarlijks ongeveer 1.100 leerlingen van buiten Amsterdam naar een Amsterdamse school (ongeveer 11% van het totaal).
Nera (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 10:07   

Voor alle ouders die hun laatste sprankje hoop hebben gevestigd op de reservelijsten: het is helemaal niet zeker of scholen de reservelijsten gaan aanspreken als leerlingen besluiten hun plek op te geven. Mocht er een plek vrij komen dan is het namelijk geheel aan de scholen zelf om de reservelijsten bij OSVO op te vragen en de eerstvolgende op de lijst te contacteren. Ze kunnen ook stilzwijgend besluiten om de vacante plek leeg te laten.
Jazzman (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 10:07   

Kern van het probleem: ouders en kinderen hebben andere voorkeuren(structureel) dan wat er aangeboden wordt.

De oplossing is dus om meer plekken kleinschalige scholen /categorale vwo/gymnasia aan te bieden en minder in te zetten op de brede scholengemeenschappen.

Los van het feit dat de overheid er voor de burger is en niet andersom, is het huidige capaciteitsoverschot in de niet zo gewilde segmenten nogal prijzig:
Er zijn circa 8000 kinderen(vraag), en er zijn circa 11,000 plekken(aanbod).
Er is dus een capaciteitsoverschot van circa 37,5%. Dat die plekken niet bezet worden, betekent denk ik niet dat aan dat overschot geen kosten zijn verbonden.
PB (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 09:43   

Ik las laatst ergens (weet niet meer waar) dat er 300 kinderen van buiten Amsterdam in Amsterdam op het VO zitten en 300 Amsterdamse kinderen buiten de stad op school zitten. Weet iemand of dat klopt?
Elisabeth (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 09:15   

Beste Axel,

In onze nieuwsbrief van afgelopen zondag 2 april vind je alle informatie over ons verzoek aan de wethouder, de achtergronden van haar weigering en de link naar de brief die we van haar kregen. Je vindt de nieuwsbrief onder de knop 'nieuws' hier op de website. Een pdf van de brief vind je ook in onze twitterfeed.

Kern van het verhaal is dat de politiek worstelt met de echte voorkeuren van onze kinderen. Waar die echte voorkeuren twee jaar geleden voorop stonden bij de heroverweging om voor toch weer voor centrale loting te kiezen; strategisch kiezen moest worden uitgebannen, geven wethouder en politiek nu niet thuis.

Staan die echte voorkeuren in het lotingssysteem nog voorop, tegelijk verwijt Rob Oudkerk van Osvo ouders en kinderen die uitgeloot zijn 'risicovolle lijst' te hebben opgesteld, m.a.w. lijsten met teveel 'populaire scholen' (de echte voorkeuren van veel kinderen) en/of te weinig scholen (een lijst waar geen scholen opstaan die echt geen voorkeur zijn).

Kern van het probleem is dat het aanbod van scholen niet matcht bij de echte voorkeuren van Amsterdamse kinderen. De centrale loting verhult een gigantisch probleem, twitterde iemand kernachtig.
Axel (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 09:01   

Dag Elisabeth

Is het mogelijk de reactie van de wethouder te posten? of anders te mailen?

Een expliciete weigering iets te doen aan de absurditeit van de uitloting is toch wel een fraai staaltje politiek...

De kille statistiek van een systeem weegt zwaarder dan de toekomst van de mensen waarvoor het bedoeld is? En de politiek is niet bereid een zeer voor de hand liggende oplossing te implementeren die niets afdoet aan het systeem, niemand anders benadeelt en de leerlingen die nu buiten de boot vallen gelukkig maakt?
Elisabeth (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 08:20   

Beste ouders,
Volgende week donderdag 13 april vanaf 900 uur '-ochtends vergadert de raadscommissie jeugd en cultuur. De uitomst van de centrale loting en ook de brief van de wethouder aan VSA, waarin ze wegert mee te werken aan een concreet verzoek van VSA de mismatch slim te bestrijden, komt op de agenda.
Iedere burger kan inspreken tijdens deze vergadering met de wethouder, persoonlijk verhalen over uitloting moeten gehoord worden door de beleidsbepalers. Je kunt je aanmelden als inspreker (uiterlijk 24 uur van te voren!) via het aanmeldformulier op de website Amsterdam.nl, raadscommissie jeugd en cultuur. Uiteraard zal VsA ook aanwezig zijn en inspreken.
Bennie Blind (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 01:53   

Sorry, ik was vergeten om het :' het is ook maar een perceptie dingetje 'van Nutella en Schiphol wethouder Choho (D'66) in mijn verhaal te flansen.
toch wel belangrijk, althans voor mij dan.
bij deze een herstelpoging :
Perceptie (dus niet conceptie) helpt bij de bestrijding van tekorten of overschotten; bijvoorbeeld: Er is juist geen tekort aan gewenste eerste voorkeuren, er is juist een overschot aan vraag naar
die populaire scholen. Slaap zacht, D'66.
Bennie Blind (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 01:08   

Welterusten allemaal ,
Een Positief verhaal is ook dat de al eerdergenoemde modelleerling Diederik-Jan, gewoon zijn échte voorkeur voor én het Hyperion, én Het Amsterdamsch Lyceum, en Spinoza, en St. Ignatius, en Het 4e Gym, ook het Barlaeus, verder nog het Vossius heeft kunnen invullen, weliswaar vervolgens toch best wel flink ontevreden terechtkwam op zijn 8e keuze, namelijk het Cygnus, en daar dan geplaatst werd.
Terwijl de ook eerdergenoemde voorbeeldige Yusuf zijn 1e, én enige échte, voorkeur nou juist datzelfde, veel minder overtekende, Cygnus was, hij werd echter helaas uitgeloot en geplaatst op het Metis College als tweede keuze, en hij is daarmee ook helemaal niet gelukkig.
Hun wensen waren al niet gelijk, daarmee dus de kansen, of hun eventuele voordelen van deze loot systematiek zeker ook niet.

Positief verhaal? Ja, want iemand, namelijk Diederik-Jan, heeft er eerlijk gewonnen, maar waar zit 'm nou precies de veronderstelde eerlijkheid in, of anders moeten we beter wellicht streven naar de hoogst mogelijke mate van tevredenheid in dit helaas reële verhaal-voorbeeld? Yusuf heeft er eerlijk een leermoment aan overgehouden.
Simone komt in dit hele verhaal niet voor, ik weet ook niet waar Simone is.

Even serieus, hier, in mijn omgeving wordt dat huidige selectie-mechanisme als zeer oneerlijk ervaren.
Nog helemaal los van wat deze systematiek op voorhand (álle 8000 kinderen moeten ineens hun plan B en hun coping mechanismes aanspreken, overbodig moeilijke keuzes maken etc.) en naderhand (had ik niet toch een elfde school aan de al lange lijst moeten toevoegen, eigenlijk wil ik niet naar de school waar ik nu geplaatst ben (maar liefst acht! procent van lln. ging vorig jaar naar een andere school dan die waar ze geplaatst werd, gedeeltelijk ook wegens cito-advies-ophoging naderhand)
Vader van 4 (020)
op 06/04/2017 naar 21:14   

@Aster,

Eindelijk een keer een positief verhaal over een kind dat in eerste instantie uit is geloot maar achteraf goed is terechtgekomen. Dank je!
Anna (Waterland)
op 06/04/2017 naar 20:44   

8 scholen op voorkeurslijst en uitgeloot. Zg. risicolijst volgens osvo. Andere scholen kwamen echter beslist niet in aanmerking, dus waarom dan toch een lijst met 15 scholen inleveren. Dat zou in mijn ogen een risicolijst zijn.
Wij wonen niet in Amsterdam en zijn volgens sommigen hier dus verdringers als onze dochter een plek toegewezen zou hebben gekregen? Echter alleen in Amsterdam zijn gymnasia op circa een half uur Ov-reistijd beschikbaar.
Ik lees reacties van ouders wiens kind twintig minuten moet fietsen. Ik zou er voor tekenen, maar helaas in mijn omgeving alleen een scholengemeenschap op een half uur fietsen en dus op Amsterdam aangewezen voor gymnasium. Helaas....
Aster (Amsterdam )
op 06/04/2017 naar 20:38   

Beste allemaal, de droefheid van het buiten de lijst geplaatst worden hebben wij twee jaar geleden mee mogen maken. Het verdriet was groot bij onze dochter en de boosheid bij ons. Nu twee jaar later kan ik zeggen dat het uiteindelijk allemaal best goed uitgepakt heeft voor haar. Wij hebben een plekje gevonden op de osb waar ze het erg naar haar zin heeft. Na de zomer gaat ze, met een goed verslag, naar 3 vwo. Ik heb ondertussen ook verhalen gehoord van kinderen die wel op hun eerste plek geplaatst zijn en het daar uiteindelijk niet naar hun zin hebben. Het blijft toch een gok een lijst met tig keuzes. Probeer er het beste van te maken en succes met waar jullie kinderen ook terecht komen.
EH (Adam)
op 06/04/2017 naar 19:04   

Moeder van 3: ik vind het een non-issue, eerlijk gezegd. Het sociale leven van je kinderen gaat sowieso veranderen, en ze bedenken er wel wat op, zoals chillen in de buurt van de school. De wereld van pubers us een stuk groter dan het eigen stadsdeel.
Moeder van 3 (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 18:56   

@EH ik denk dat je het punt niet helemasl snapt, mijn oudste zit met kinderen in dd klas uit: Broek in Waterland, abcoude, amstelveen etc ze hebben tot minimaal 15.30 school. Vask kan hij nu niet afspreken omdat de kinderen te ver weg wonen.
Bianca (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 18:55   

Mijn kind is op zijn eerste keus geplaatst, omdat wij gebruik konden maken van een voorrangsregel. Daardoor hebben we niet de lievelingsschool op 1 gezet, omdat ik het risico niet wilde lopen om buiten een top 3 te worden geplaatst. Ze kunnen wel zeggen dat je 12 scholen op de lijst moet zetten, maar zelfs met 16 bezochte scholen kwamen wij nog niet op 12 leuke scholen uit.
Ik vind het echt verschrikkelijk voor alle kinderen die buiten hun top 3 geplaatst zijn of helemaal niet en ik wens jullie veel succes en kracht om toch een leuke tijd te maken van jullie eerste jaar op de middelbare school
EH (Adam)
op 06/04/2017 naar 18:45   

Hahaha, Nansa, en dan is de afstand ineens geen probleem meer...

(Sorry, ik krijg de cynisme-uit knop over dit idee niet gevonden)
Nansa (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 18:41   

@ Moeder van drie
Dat is een goed idee, dan mogen de kinderen uit Oudzuid niet naar het Hyperion in Noord. Volgens mij is dat 1 van de populairste scholen en voelen heel veel kinderen (ook uit Oudzuid) zich een mazzelaar als ze daar ingeloot worden.
EH (Adam)
op 06/04/2017 naar 18:37   

Je doet net of Amsterdam een wereldstad is, die alle voorzieningen in ieder stadsdeel nodig heeft. Dat is natuurlijk lariekoek en volkomen onhaalbaar. Want dat betekent in ieder stadsdeel een scholengemeenschap, een cat school op mavo, havo, vwo en gymnasium niveau, een montessorischool, een vrije school, een daltonschool, etc.

Daarbij, een kind fietst van bv oud west naar oost in 20 minuten. Waar gáát het over. De afstanden binnen de ring stellen niks voor. Kijk eens verder dan je eigen voortuintje.
En ik zou zeggen, laat je kind eens los, daar worden ze groot van.

Blijft overeind dat er voor ieder kind een geschikte en gewenste plek moet zijn.
Moeder van 3 (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 18:15   

Ik ben het voor een deel met Muller eens. Is iedereen die in oud-zuid woont een snob etc? 70% van de woningen is nog steeds sociale huurwoning. En ja er wonen in dit stadsdeel ook veel kinderen met gestudeerde ouders, en ook die willen het beste voor hun kind. Feit blijft dat kinderen uit oud-zuid nu bijv naar noord moeten en andersom. Ik zou ook graag postcode voorrang zien en dan is het de taak van de gemeente om te zorgen dat er in elk stadsdeel scholen zijn die aansluiten aan de vraag.
W (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 17:25   

@D'66
Het standpunt van D(raaikont)'66 over het toelatingsbeleid primair en voortgezet onderwijs in Amsterdam

D66 wil dat alle Amsterdamse kinderen op de school van hun voorkeur terecht kunnen komen, zonder dat daar loting aan te pas komt. Voor D66 is het van belang dat het plaatsingsbeleid transparant en inzichtelijk is.

Scholen met veel aanmeldingen moeten kunnen uitbreiden. In Amsterdam heerst een probleem van schaarste, met name op populaire scholen. Om dit probleem op te lossen wil D66 dat de gemeente in samenwerking met schoolbesturen het aanbod van scholen en klassen daar uitbreiden waar de vraag groter is dan dat er plekken zijn op de school. Dit kan ook door bijvoorbeeld het stichten van dependances.

D66 vindt het belangrijk gemengde scholen te stimuleren door middel van scholentours. Dit zijn georganiseerde tours langs alle scholen in de buurt, waar een groep ouders gezamenlijk langs kan gaan. Zo laat je ouders verder kijken dan het lijstje dat ze aanvankelijk in gedachten hadden. Het is een kans om vooroordelen over bepaalde scholen weg te nemen. Ook geeft het scholen gelijke kansen om zich te presenteren aan ouders van potentiële leerlingen.

D66 is tegenstander van een centraal toelatingsbeleid als manier om segregatie in het onderwijs van bovenaf tegen te gaan. Ouders moeten zelfs kunnen kiezen waar hun kind naar school gaat. Je achtergrond moet daarvoor niet bepalend zijn.Het aanmeldingsbeleid ten aanzien van plaatsing moet altijd van te voren inzichtelijk zijn voor ouders.
Bennie Blind (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 16:39   

@muller:
'Een brede meerderheid in de gemeenteraad gaf aan de wethouder van onderwijs te kennen voor deze variant van matching te zijn. De wethouder (van D 66, Simone Kukenheim) vroeg Osvo vervolgens om het op 29 oktober gepubliceerde besluit om terug te keren naar loting, te heroverwegen. Met het gewijzigde besluit in het voordeel van de matchingvariant hoopt Osvo voor dit jaar te kunnen reken op politieke en maatschappelijke steun bij de uitvoering, maar vooral ook voor de resultaten van de plaatsing.'

Rob Oudkerk zit pas net sinds een half jaartje op de voorzittersstoel van de Osvo, hij volgt Roel Schoonveld op, de gewezen rector van Het Amsterdamsch Lyceum.
Ik denk niet dat díe PvdA stemt trouwens.
Maxa (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 16:18   

@Eh daar heb je zeker gelijk in ze blijven inderdaad niet eeuwig 11! Maar had absoluut noord dan de populaire zuid scholen... en zo heeft ieder zijn mening hierover.
Elisabeth (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 16:17   

Vandaag in het Parool: vreugde maar ook tranen na loting (met de dochter van Ian!). Verder met Rob Oudkerk (uitgeloot deels door "risicovolle lijsten") en wethouder Simone Kukenheim ("loting blijft onvermijdelijk"). En reactie VSA; wij vinden loting een politieke keuze (teveel plekken waar helemaal geen behoefte aan is) en tenslotte wordtvgenoemd dat de petitie voor de matching (net als vorig jaar) tevreden met 'de soepel verlopen' matching ("voordelen centrale loting en matching zetten door").
Tot zover de stemming in de stad.
EH (Adam)
op 06/04/2017 naar 16:10   

Eersteklassers blijven niet eeuwig 11 jaar, hè.
Maxa (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 16:07   

Ik stem voor terug naar het oude systeem of postcode/ matching/ voorrang. Ik vind het belangrijk dat een 11 jarige kind toch dichtbij thuis beter af is. Vergeet niet dat de kinderen naast school ook nog een leven hebben (sporten en hier en daar nog wat leuks doen). Nou moet mijn zoon reizen van noord naar zuid en is zeker anderhalf uur onderweg is dat is 3 uur per dag. Dat vind ik sonde van zijn tijd...en dan nog huiswerk maken. :-( ik heb nu al hoofdpijn hoe dit gaat aflopen
MW (Waterland)
op 06/04/2017 naar 16:00   

Volgens mij is daar al eens een rechtszaak over geweest en de uitkomst was dat Amsterdam nou eenmaal een regiofunctie heeft
Muller (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 15:57   

Ja, eigenlijk vind ik gewoon dat een kind - ongeacht hij 'excellent (haat het woord) is of niet - in de buurt op school moet kunnen gaan en niet worden verdrongen door kinderen uit andere stadsdelen. Ik heb niets met die PVDA-wereldverbeteraars die over de ruggen van onze kinderen politiek bedrijven. Maar als er plekken over zijn dan kunnen kinderen uit andere stadsdelen ook in aanmerking komen.
EH (Adam)
op 06/04/2017 naar 15:54   

Muller, álle leerlingen in Amsterdam hebben evenveel kans op de school van hun eigen keuze. Dat is gelukkig nog steeds het uitgangspunt. En dan maakt het gelukkig niet uit waar je woont.

Kindje neem ik terug. Ik liet me meeslepen door de narrigheid die ik voelde, omdat mensen uit zuid menen voorrang te mogen claimen op populaire scholen.
Vader van 4 (020)
op 06/04/2017 naar 15:52   

Het predikaat excellent is sowieso vaag. Wanneer is een kind in groep 8 excellent? Als hij/zij een VWO-advies heeft? Of als hij/zij hoogbegaafd is? Of ???

Fantastisch om te zien dat kinderen uit achterstandswijken evenveel kans hebben om naar een categorale gymnasium te gaan als iemand uit de grachtengordel.
T (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 15:51   

Volgens mij las ik hiervoor iets van een ouder wiens kind in zuid was geplaatst, maar graag wilde ruilen met een kind dat in hun omgeving (noord) was geplaatst. Als ouder wil je je (vaak nog best jonge) kind graag in je omgeving op school hebben, mits daar passende scholen zijn. Dat is toch best logisch, dat is het gevoel dat "zuid-ouders" hebben, wonen tussen veel goede scholen en vervolgens voor al die scholen uitgeloot worden. Dat doet niets af aan het feit dat je ieder kind een fijne school gunt.

Verder krijg ik hier het idee dat er veel excellente, VWO-gymnasium+ kinderen uitgeloot zijn, heeft een kind met een "gewoon" VWO advies minder pech wanneer hij/zij voor een gymnasium wordt uitgeloot. Exellent of gymnasium+ (wat dat advies ook mag betekenen) zegt niet zo heel veel, ik heb genoeg van deze kinderen vroegtijdig de school zien verlaten.
Ik hoop dat ieder uitgeloot kind ongeacht niveau of omgeving een fijne passende school mag vinden.
MW (Waterland)
op 06/04/2017 naar 15:50   

@Muller: En dan zijn wij zeker helemaal overgeleverd aan de provincie?
Muller (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 15:48   

@ EH (Adam):
Je hoeft overigens niet over 'kindje' te spreken, dat is enigszins denigrerend.
Muller (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 15:47   

@ EH (Adam):

Jij bevestigt alleen maar dat met deze loting een politiek doel is gemoeid en de Amsterdam Zuid leerling moet volgens jou maar naar een ander stadsdeel gaan. Dat lijkt mij toch de omgekeerde wereld. Kinderen in het postcode gebied moeten voorrang krijgen.
EH (Adam)
op 06/04/2017 naar 15:43   

Muller, dus de excellente leerling uit west mag je wel overleveren aan de loting.

Maar omdat je zelf in zuid woont, heeft jouw excellente kindje recht heeft op een plek om de hoek. Hier word ik ongelofelijk narrig van.
Anne J (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 15:38   

@ Muller: In jouw voorstel heeft de excellente leerling uit Oud-Zuid die naast het Vossius woont voorrang op de excellente leerling die in Nieuw-West woont. Daar is echt helemaal niets rechtvaardigs aan.
Muller (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 15:32   

@EH (Amsterdam):

Het gaat erom dat de excellente leerlingen voor de categorale populaire scholen (want daar ligt het knelpunt) voorrang krijgen als ze om de hoek wonen. Niet om scholen te bouwen waar de leerlingen wonen. Doch de bestaande populaire scholen moeten voor de minderheid aan excellente leerlingen een postcode beleid voeren en deze leerlingen voorrang geven. Zodat deze niet zijn overgeleverd aan de loting. Het is belachelijk dat leerlingen worden gedwongen ver weg naar school te gaan. Dat de scholen mee gaan in dit beleid is absurd. De PVDA heeft een slechte reputatie qua onderwijs en dat uitgerekend Oudkerk de baas is van de OSVO doet het ergste vrezen.
EH (Adam)
op 06/04/2017 naar 15:25   

Muller, dat is onrealistisch, want dan zou je in ieder stadsdeel scholen moeten hebben van alle soorten en maten. Hoe zie je dat voor je?

En als je op de rand van centrum woont, maar net in west, mag je dan wel naar het Barlaeus?
Anne J (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 15:25   

@Muller: dat is geen oplossing voor het probleem dat er teveel aanmeldingen zijn op de categorale VWO/gymnasium scholen, er is een capaciteitsprobleem. Bovendien geeft jouw voorstel een, in mijn ogen, onterecht voordeel aan de meestal toch al bevoorrechte bewoners van Zuid, en ten nadele van de bewoners van Nieuw West waar geen categorale VWO/gymnasium school is. De loting is zeker niet perfect, maar het is in ieder geval wel kleurenblind. Yusuf uit Nieuw-West heeft een even grote kans om op het Vossius te komen als Jan-Diederik uit Zuid....
Peter (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 15:24   

@muller als er nou juist iets wèl goed is aan dit systeem, is het dat in dit geval een excellente leerling uit Osdorp, Noord of Nieuw-West een even grote kans heeft om op het Vossius of het Ignatius te komen als de tamelijk geprivilegieerde kinderen uit Zuid. Voor dit systeem doet het er niet toe of je geld hebt, of dat de ouders gewend zijn op hoge toon je gelijk te halen. Verder vind ik het loten heel naar. Ieder kind zou naar een school moeten kunnen die bij haar/hem past.
EH (Adam)
op 06/04/2017 naar 15:22   

Dank je @west, eens met je post.
En daarbij, het zijn geen basisschoolkinderen meer, dus binnen de ring is makkelijk te fietsen. Vrijheid om de school te kiezen die het beste bij je past, lijkt me de enige juiste keuze.
En Muller, misschien even wat breder kijken dan je eigen kind en je eigen Zuidstraatje, naar het belang van alle Amsterdamse kinderen. Dus niet: de stadsdeelgrenzen dicht.
Muller (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 15:19   

@ West (Amsterdam):

In het geheel niet. Maar neem dan ook de mensen serieus en spreek uit dat dit een spreidingsbeleid is van de gemeente waar politici bij betrokken zijn. Doel is om kinderen uit andere stadsdelen ook op de betere scholen te krijgen. Daar is niets mis mee, maar heeft voor andere kinderen wel een 'prijskaartje'.
<< vorige

1 ... 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 ... 51

volgende >>