Schrijf een nieuw bericht

Pagina 8 - Berichten 1401 tot 1600

Elisabeth (Amsterdam)
op 09/12/2017 naar 12:49   

@Irene: VSA sprak donderdagochtend (weer) in bij de raad. wij hopen dat de wethouder en alle politieke partijen met ons de vrijheid van onderwijs eillen herverorveren op de schoolbestuurders. Wij hopen dat de Rijksoverheid eindelijk het wetsvoorstel “meer ruimte voor nieuwe scholen” aan de Tweede Kamer zal voorleggen.
Meer informatie vind je onder “achtergronden mismatch”.
Irene (AMSTERDAM)
op 09/12/2017 naar 12:14   

@Anne J @Elisabeth,
De muziekklas van Spinoza was ook voor ons kind een optie, maar had idd gezien dat er geen enkele profielklassen meer in de gids staat bij het Spinoza. De uitleg van Elisabeth verklaart dit. Wat een bedroevende ontwikkeling...
St Nicolaas heeft nog wel profielklassen vermeld, 2 per niveau.
Heeft de VSA contact met Simone Kukenheim, aangezien zij het ook niet eens is met deze koers van de OSVO?
Babette (Amstelveen)
op 09/12/2017 naar 11:27   

De Regeling Voorzieningen Planning heeft de bestaande scholen in Amstelveen de mogelijkheid geboden de komst van een categoraal gymnasium tegen te houden en tevens de oprichting van een havo/vwo onderbouw in Aalsmeer, uit angst voor leegloop. De 3 Amstelveense lycea groeien nu elk door naar 2000 leerlingen. Dit is een zeer ongewenste ontwikkeling, die bovendien tot gevolg heeft dat Amstelveense kinderennaar Amsterdam blijven gaan.
Overigens is er bij alle onderwijsniveaus behoefte aan categorale scholen, dus als die terminologie wordt gebruikt impliceert dat niet alleen vwo scholen.
Wel is op dat niveau de ‘ vervuiling’ van de categorale gymnasia duidelijk zichtbaar, nu het Amsterdams en Hyperion de populairste scholen op dat niveau zijn.
Babette (Amstelveen)
op 09/12/2017 naar 11:27   

De Regeling Voorzieningen Planning heeft de bestaande scholen in Amstelveen de mogelijkheid geboden de komst van een categoraal gymnasium tegen te houden en tevens de oprichting van een havo/vwo onderbouw in Aalsmeer, uit angst voor leegloop. De 3 Amstelveense lycea groeien nu elk door naar 2000 leerlingen. Dit is een zeer ongewenste ontwikkeling, die bovendien tot gevolg heeft dat Amstelveense kinderennaar Amsterdam blijven gaan.
Overigens is er bij alle onderwijsniveaus behoefte aan categorale scholen, dus als die terminologie wordt gebruikt impliceert dat niet alleen vwo scholen.
Wel is op dat niveau de ‘ vervuiling’ van de categorale gymnasia duidelijk zichtbaar, nu het Amsterdams en Hyperion de populairste scholen op dat niveau zijn.
AnneJ (Amsterdam)
op 09/12/2017 naar 10:38   

@Elisabeth
Dank voor deze uitleg maar wel jammer voor mijn muzikale niet op een Dalton basisschool zittende kind. Dat maakt het Spinoza nog moeilijker om binnen te komen voor niet-voorrangskinderen.
Elisabeth (Amsterdam)
op 09/12/2017 naar 09:20   

@AnneJ: de reden voor het afschaffen van profielklassen is de centrale loting te verbeteren. Het aanbieden van de zo populaire profielklassen verstoort namelijk de centrale loting doordat dit relatief kleine klassen zijn, waarvoor bijv. maar 30 plekken zijn. Voor de generieke uitslag van de centrale loting worden alle (profiel)klassen binnen een advies op een school altijd al steeds bij elkaar opgeteld zodat het resultaat iets mooier is (minder kinderen die buiten hun top 5 vallen).
Een reden dat scholen als bijv. Spinoza proefieklassen aanbieden is overigens om ook kinderen die geen voorrang hebben op een kans te geven op plaatsing - voorrang geldt immers maar 1x. Het terugdringen van profielklassen heeft dit jaar geresulteerd in het afschaffen van de muziek- (vwo) en kunstklassen (vmbo) op het Spinoza. Dat is jammer voor kinderen die gek zijn op muziek en ook jammer voor de kinderen die niet op een Dalton basisschool zitten en wel graag naar het Spinoza willen.
Bij de beslissing van Osvo om de profielklassen terug te dringen stond het belang van het lotingssysteem dus voorop en niet het belang van kinderen.
Elisabeth (Amsterdam)
op 09/12/2017 naar 08:07   

@Roos: De enige gezamenlijke afspraak in de onderwijsagenda van Osvo is de strijd tegen nieuwe scholen, het tegengaan van alle mogelijke concurrentie. Verder staan er alleen boterzachte wensen en strevens in, helemaal niets concreets. Osvo heeft alleen lotingsdwang als middel.
Als ze echt iets tegen segregatie en kansenongelijkheid willen doen, dan zouden ze bijvoorbeeld iets kunnen doen voor de Cito-ophogers en drempelloos doorstromen kunnen omarmen; het leidende schooladvies treft juist de kansarme leerlingen met onderadvisering. Juist deze kinderen staan helemaal achteraan bij de schoolkeuze. En waarom zou opstroom naar een categorale school niet kunnen?
De door VSA voorgestelde jaarlijkse scholenmarkt voor alle Amsterdamse kinderen, waar kinderen kennis kunnen maken met alle mogelijke scholen en met voorlichting over schoolkeuze willen ze ook niet. Een aantal populaire scholen werven tegelijk wel kinderen op jaarlijkse scholenmarkten in de (witte) randgemeentes.
Onder het mom van tegengaan van segregatie wil Osvo nieuwe scholen tegenhouden. Zonder echt iets tegen segregatie te ondernemen. En de rem op nieuw gewenst aanbod houdt mede dankzij centrale loting zwakke scholen in stand en daarmee de kansenongelijkheid.
Roos (Amsterdam)
op 08/12/2017 naar 17:17   

OSVO kent grotere uitdagingen dan of VWO leerlingen wel naar categorale scholen kunnen. Zij moeten beleid maken voor ALLE leerlingen. Het grootste probleem is de segregatie. Het zijn niet zwakke scholen die impopulair zijn, maar zwarte scholen. De sfeer is anders, en de scores zijn lager. Logisch, met lager opgeleide en armere ouders. Die betalen geen huiswerkbegeleiding, bijles en examentraining waar de witte scholen hun resultaten mee opkrikken. OSVO heeft gelijk dat ze dit geen slechte scholen willen noemen. Verder is opstroming belangrijk. Aparte vwo scholen maakt dat moeilijker. Een havo-vwo school met maar 1 vwo klas kan niet alle profielen bieden. Iedereen naar een gemengde school binnen een straal van 6 km. Ik vind dat een mooi streven. Overigens, ik heb geen belang. Mijn kinderen hebben hun vwo afgerond op een gemengde havo-vwo school. Daar zijn ze niks slechter van geworden. Wel is de school steeds zwarter geworden met het oprichten van nieuwe vwo scholen. In hun tijd gingen bijna alle vwo leerlingen van hun witte lagere school naar deze buurtschool. Een paar jaar later niemand meer. Want er is weer een nog leukere school. Zo maak je goed draaiende scholen kapot. Dat wil OSVO tegengaan en ik vind dat goed. Voor alle kinderen, en voor de maatschappij. En voor het gemeenschapsgeld. Leer elkaars cultuur kennen op school. Daar heb je later profijt van. Een klas met voor de helft gelijkgestemde kinderen is toch ook goed? Vrije keuze voor een witte categorale school ondermijnt de vrije keuze van andere leerlingen met een lager advies. Voor hun worden de scholen steeds zwarter en de opstoommogelijkheden kleiner.
Anne J (Amsterdam)
op 08/12/2017 naar 14:13   

@ Irene: Ik zie nu pas wat je bedoelt, de brief van wethouder Kukenheim. Inderdaad: waarom maar maximaal 1 profielkeuze per advies per school? Weet iemand hier waarom dit wordt gezien als een verbetering van het keuzeproces?
Babette (Amstelveen)
op 08/12/2017 naar 11:57   

De crux is de Regeling Voorzieningen Planning uit 2008, waarin kort gezegd de schoolbesturen in een regio gezamenlijk verantwoordelijk worden gesteld voor het voortgezet onderwijs aanbod en er berekeningsmethodieken zijn opgenomen voor stichting van een nieuwe school.
De bedoeling was o.a. dat het aanbod beter zou aansluiten op de wensen van de markt (= ouders en leerlingen), maar in de praktijk blijken angst voor leegloop van eigen afdelingen de oprichting van nieuwe scholen (m.n. categorale scholen) in de weg te staan.
A (B)
op 08/12/2017 naar 00:31   

Waar blijft in dit verhaal de leerling? Ook al is het 'maar' een individu?

'De onderstaande visies op de verschillende thema’s worden onderschreven door alle leden van de OSVO.
De gezamenlijke schoolbesturen van Amsterdam delen de volgende visie over het onderwijsaanbod:
Met oog voor een tweetal belangrijke tegenstellingen zullen er op punten compromissen gesloten moeten worden.
Deze tegenstellingen zijn: de vraag van de markt - versus - het maatschappelijk
belang en de bestuurlijke verantwoordelijkheid - versus - het algemeen belang.'

Markt en de Maatschappij, het Bestuur en het Algemeen belang.
maar waar is dan de leerling, die wordt helemaal niet genoemd?
A (B)
op 08/12/2017 naar 00:01   

De gezamenlijke schoolbesturen van Amsterdam delen de volgende uitgangspunten voor krimp en groei:
'We breiden bestaande scholen niet uit en laten er geen nieuwe scholen bijkomen zolang er nog minstens 20% overcapaciteit is.
Al jaren zien we dat het aantal beschikbare plaatsen in de eerste klassen van het voortgezet onderwijs in Amsterdam heel wat hoger is dan het aantal leerlingen.
Zelfs als de meest optimistische prognoses over de groei van Amsterdam uitkomen is er strikt genomen geen uitbreiding van het totaal aantal scholen en leerlingplaatsen nodig.
De OSVO-leden spreken nu met elkaar af dat ze geen nieuwe initiatieven starten...'
A (B)
op 07/12/2017 naar 23:51   

'De gezamenlijke schoolbesturen van Amsterdam delen de volgende visie over het onderwijsaanbod:
De kwaliteit van onderwijs in Amsterdam is zodanig hoog en divers, dat ouders en leerlingen
voldoende keuze hebben om een passende school te kiezen, zelfs als ze daarbij niet in de top 10 van
hun keuzelijst terecht kunnen.'
A (B)
op 07/12/2017 naar 23:46   

'Alle OSVO-leden committeren zich om plannen voor nieuwe scholen (nieuwe locaties, nieuwe
schoolprofielen) collegiaal en vertrouwelijk voor te leggen binnen het OSVO in een fase dat er nog
discussie over mogelijk is en besluitvorming nog aan geen enkele andere tafel heeft plaatsgevonden.'
Anne J. (Amsterdam)
op 07/12/2017 naar 14:15   

@irene
Je mag wel meerdere profielkeuzes per school opgeven, alleen tellen die keuzes mee als 1 school. Wil je een garantie op een plek hebben dan moet je 12 verschillende scholen invullen, maar je kan alle profielkeuzes van een school opgeven. Je lijst wordt dan dus wel langer dan 12.
Irene (Amsterdam)
op 06/12/2017 naar 16:58   

Wat ik nog niet duidelijk vind is de vernieuwing dat een school maar 1 profielklassen per niveau op de lijst mag laten opnemen, dat betekent bvb voor het Sint Nicolaas toch een forse aanpassing?
Elisabeth (Amsterdam)
op 03/12/2017 naar 11:51   

@Toen: lees op de homepage onder achtergronden mismatch de standpunten van VSA. Er moet meer ruimte komen voor nieuw aanbod. Door de wet op het voortgezet onderwijs is het vrijwel onmogelijk een nieuwe school op te richten. Alle bestaande denominaties zijn bezet in Amsterdam. Wij steunen het wetsvoorstel meer ruimte voor nieuwe scholen.
@AnneJ: goede vraag. Een schoolbestuurder reageerde als volgt op jouw vraag die ik voorlegde: na de centrale loting zullen de kinderen die buiten de opgegeven 12 scholen vallen handmatig geplaatst worden op één van de opgegeven scholen. De schoolbesturen zullen gezamenlijk onder toeziend oog van de notaris beslissen welke school dat wordt. Dat is dus een willekeurige school die bereid is stoeltjes bij te plaatsen. Je kunt bij sommige scholen al zien dat ze 1 leerling per klas minder accepteren dan vorig jaar, om zo rekening te houden met de mogelijkheid een of enkele stoeltjes bij te plaatsen na de centrale loting. Overigens is het *niet* zo dat alle 17 kinderen die afgelopen jaar volledige uitgeloot waren voor 12 of meer scholen uiteindelijk een plek op hun eerste keuze hebben gekregen.
@Leila Hader: wij zijn benieuwd naar deze verhalen. Het wisselen van middelbare school in Amsterdam is een groot probleem. Sinds de start van de centrale loting in 2015 en het leidend maken van het basisschooladvies lijken die problemen te zijn toegenomen. VSA heeft gevraagd naar een kwalitatief onderzoek naar leerlingen die sinds 2015 zijn overgestapt naar het VO. Meer kinderen willen liever naar een andere school dan de school van plaatsing, zo blijkt uit de praktijk van wachtlijsten en loting voor een plek in de 2e klas. De kinderen wiens advies wordt opgehoogd na de uitslag van de Cito toets, willen graag al voor de start van de brugklas naar dat hogere niveau maar dat lukt lang niet altijd. Er lijkt ook meer afstroom te zijn, bijv. van een categoraal gymnasium. Helemaal geen schande, maar een andere school vinden is dan geen sinecure. Het Parool had vorig jaar een portret van een meisje dat na de 2e klas van het 4e naar een atheneum wilde en na van 15 scholen in Amsterdam ‘geen plek’ te horen, gaat zij nu naar het Vechtstede college in Weesp.
@T: dankzij vragen van CDA gemeenteraadslid Boomsma, worden op- en afstroomcijfers volgend jaar vermeld in de keuzegids voortgezet onderwijs. De wethouder heeft bovendien belooft dat voor dit jaar al in de schoolwijzer op de website van de gemeente op te nemen. Deze informatie moet nu overigens in de eigen schoolgids op de eigen website staan, maar dat is lang niet altijd te vinden.
T (Amsterdam)
op 01/12/2017 naar 20:40   

@ Manco Crescente: waar haal jij je afstroomcijfers vandaan? De onderzoeken van Elsevier, de inspectie etc geven een heel ander beeld van de doorstroom op in ieder geval een aantal gymnasia. Tis wel makkelijk over één kam scheren zo. Misschien moet je geloven dat kinderen op sommige scholen echt blijer zijn dan op andere: ik hoor ouders in mijn omgeving met kinderen op diverse scholen ook echt wel hele verschillende verhalen vertellen over de sfeer op scholen.
T (Amsterdam)
op 01/12/2017 naar 20:40   

@ Manco Crescente: waar haal jij je afstroomcijfers vandaan? De onderzoeken van Elsevier, de inspectie etc geven een heel ander beeld van de doorstroom op in ieder geval een aantal gymnasia. Tis wel makkelijk over één kam scheren zo. Misschien moet je geloven dat kinderen op sommige scholen echt blijer zijn dan op andere: ik hoor ouders in mijn omgeving met kinderen op diverse scholen ook echt wel hele verschillende verhalen vertellen over de sfeer op scholen.
Leila Hader (Amsterdam)
op 29/11/2017 naar 05:05   

Doen jullie ook iets aan de problematiek als je kind niet meer op de middelbare school wil waar hij/zij op zit en het heel moeilijk wordt gemaakt om hem op een andere school te plaatsen?
Anne J (Amsterdam)
op 28/11/2017 naar 11:53   

Ik heb nog wel een vraag:

Dit jaar wordt er, als je tenminste 12 verschillende scholen hebt opgegeven, gegarandeerd dat je een plek krijgt, ook als je lotnummer 7600 hebt. Maar waar dan? Op je 1e keus (zoals in ieder geval met een aantal van de 17 uitgelote kinderen (met een voldoende lange lijst) is gebeurd deze zomer)? Laatste keus? Of ergens daar willekeurig tussenin?

Iemand enig idee?

Is daar iets over afgesproken?
Toen (Ooit)
op 27/11/2017 naar 02:21   

Een steeds groter deel van de (amsterdamse) bevolking is niet gelovig.
Een historisch ingegeven overwegend groot deel van het scholenaanbod komt vanuit een religieuze koepel.
Door de verouderde regelgeving vallen zelfs ook nog veel nieuwe initiatieven onder een kerkelijk geïnspireerde orgie.
Uit grootschalig onderzoek blijkt dat : " denkt de helft van de jongeren negatief over religie."
Dat kan toch niet zo verder? Wat vindt OSVO? Wat vindt VSA?
Irene (AMSTERDAM)
op 25/11/2017 naar 18:49   

Ik krijg deze teksten niet in beeld als ik naar de (voorlopige) website ga?
Nog even een kanttekening bij je opmerking dat er 7 categorale vwo-scholen zijn: voor tal van leerlingen hoeft Grieks en Latijn niet per se, maar zij zetten de gymnasia op de lijst omdat het alle 5 goede scholen zijn, maar eigenlijk heb je op categoraal atheneum-gebied ook maar 2 keuzes, net als voor havo.
KAWE (Adam)
op 25/11/2017 naar 16:39   

‘Met meer ruimte en oog voor jongenstalenten: talent voor humor, talent voor beweging, talent voor ruimtelijk inzicht en voor kennis van de wereld. KIEM is voor actief onderwijs!’
Dit komt van de website van Kiem. Jongenstalenten? Ik kan bijna niet geloven dat dit serieus is.
Irene (AMSTERDAM)
op 25/11/2017 naar 15:56   

Dat is erg beperkt, maar 1 profiel, heeft Sweelinck geen plannen om dat te gaan uitbreiden? Je hebt absoluut gelijk dat er weinig aanbod is in Vmbo-t/havo, goed wat dat betreft dat het nieuwe initiatief Kiem van start kan gaan.
KAWE (Adam)
op 25/11/2017 naar 12:57   

Sweelinck biedt alleen havo voor het profiel E&M. Lijkt me toch echt geen volwaardige havo!
En welke andere nieuwe mavo/havo scholen zijn er? Dus geen scholengemeenschappen, maar puur mvo/havo?
Irene (AMSTERDAM)
op 24/11/2017 naar 22:43   

Er zijn vorig jaar een aantal scholen uitgebreid met havo, Sweelinck heeft nu een volwaardige havo-afdeling.
KAWE (Adam)
op 24/11/2017 naar 21:11   

Mck, dat zou kunnen, dat opstromen, maar waarom zijn er geen mavo-havo scholen. Er is wel een zg havo kansklas, maar dan moeten de leerlingen alsnog naar een andere school, bv van Sweelinck naar GvdV.
Voor de havoleerlingen is erg veel keus voor een havo/vwo school. Een heel vreemde combinatie. Want mavo en havo leiden op voor een beroep, en die combinatie is dus logischer. Vwo is voorbereidend op een academische studie. Havo/vwo is dus onlogischer.
Mck (Amsterdam)
op 24/11/2017 naar 14:33   

Dat is inderdaad weinig. Maar voor havo zijn er ook maar 2. Ik vermoed dat het met opstroommogleijkheden te maken heeft. Ouders zien hun kind graag na vmbo-t nog havo doen, dat is misschien gemakkelijker op een school met meerdere niveaus. Opstromen na vwo kan niet, afstromen uiteraard wel, dus zien ouders hun kind liever naar een school gaan waar zowel kind als school zullen proberen binnenboord te blijven/houden. Natuurlijk verschilt t enorm wat bij welk kind past, en zelfs dat is in groep 8 moeilijk te voorspellen.
KAWE (Adam)
op 24/11/2017 naar 12:44   

De keuzelijst voor vmbo-t en vwo is even lang, allebei rond de 40 scholen. Waarbij er dus voor categoriaal vwo heel veel meer keuze is. Dat geldt niet voor vmbo-t. Ik had de nieuwe mavo al meegeteld hoor, met de keuze van vier (!).
Elisabeth (Amsterdam)
op 24/11/2017 naar 07:14   

@KAWE: ken je De Amsterdamse Mavo? Deze nieuwe school is in 2016 gestart in een mooi schoolgebouw aan de Linaeushof in oost. Het is een echte categorale mavo.
Verder snap ik je punt, er is wel een lange lijst met vmbo scholen, maar de vraag is in hoeverre die nog aansluiten bij de bestaande wensen en behoeften.
KAWE (Adam)
op 23/11/2017 naar 14:46   

Waar blijven de categoriale scholen voor vmbo-t?
Voor vwo-ers zijn er 7 categoriale scholen te kiezen, voor havo/vwo zijn er 9 scholen om uit te kiezen en voor vmbo-t maar 4!
Voor vmbo is de keuze ongelofelijk beperkt, zij moeten wel naar een brede scholengemeenschap. Waarom is dat? Zo ongelijk. Vmbo mag zich schikken in scholengemeenschappen waar de vwo-ers de neus voor ophalen.
Irene (AMSTERDAM)
op 23/11/2017 naar 09:32   

Helder herkenbaar verhaal Bingo.
Hebben jullie dan een kortere lijst ingediend, of toch opgevuld met niet gewenste scholen?
Bingo? (Amsterdam)
op 23/11/2017 naar 03:12   

Waar voorheen het kiezen van een school in eerste instantie een (Boston) positief ingegeven keuze was, ging afgelopen jaren het negatieve (DA-STB) want wegstrepen, in elk geval bij ons herhaaldelijk ongeveer zo:

'Welke school kunnen we écht niet kiezen uit de lijst vwo-scholen, wanneer we er wél tenminste twaalf willen overhouden':

particulier onderwijs?, dat kan echt niet, onbetaalbaar.
joods onderwijs? Mamma?, nee, niet mogelijk.
internationaal onderwijs? Kan echt niet voldoende Engels, duur bovendien.
gymnasium? , veel te ouderwets en hooggegrepen voor mij.
tweetalig onderwijs misschien? helaas, Engels weet je...
montessori dan? Ik? zelfstandig? grapje zeker.
geert groote, vrije school? Mam!, weet je wat ik van Rudolf Steiner c.s. en hun rassenleer vindt? Serieus?
dalton anders? kansloos mamma, dat is toch echt niet mijn ding, bovendien, heb je wel es van voorrang gehoord ?
een nieuw school-initiatief dan? wat!, een beginnende school met nauwelijks honderd leerlingen? mam, dat is toch niks voor mij, je weet toch...
katholiek dan? Serieus mam,bewaar me, je weet toch hoeveel onnodige doden de clerus er dagelijks bij-plust.
een hervormde school dan? een school die mij ontkent? zonde van mijn tijd, mamma daar zou ik echt niet kunnen aarden.
interconfessioneel anders? heb je nou ook respect voor mijn gevoelens? of moet alleen ik respecteren?
een openbare school, lijkt dat je wat? Ja, dat wil ik!
maar daar zijn er bij lange na geen twaalf van, dus kies maar een beul of wat voor de rest van je lijst. Grapje. Helemaal niet grappig, mam.

Met deze negatieve uitsluitmethodiek bleven van een kleine veertig scholen, er slechts enkele over. Het afstandscriterium was dan zelfs nog niet eens meegewogen. Het idee van een werkelijke keuze, of zelfs een mate van voorkeur voor die overblijvers, kwamen we niet aan toe, want dan was die groep nog verder uitgedund.
Een vrije keuze, of zelfs tenminste een keuze voor openbaar onderwijs bleek nauwelijks reëel.

O.A. Slechte onderwijsrapporten van de inspectie, rectoren die stellen dat alle geweld door eigen leerlingen buiten de poort hun pakkie an niet is, fietsafstand, reisroute, digitaal onderwijs, ondersteuning, etc etc bleven zelfs nog buiten beschouwing in deze schets.

Mijn kinderen hebben afgelopen jaren niet gekozen, maar vooral veel weggestreept. Gelukkig zijn ze wel goed terecht gekomen, maar het proces nam onnodig veel en vooral negatieve aandacht.
Wij kwamen nooit tot een lijst van twaalf, maar zes of zeven.
Kiezen tussen kwaden is nooit geen keuze.
Anne J (Amsterdam)
op 22/11/2017 naar 11:22   

@A; dank!
A (A)
op 22/11/2017 naar 10:28   

anne, vosius
Anne J (Amsterdam)
op 22/11/2017 naar 10:25   

Wel jammer dat het 4e gymnasium terug gaat van 6 naar 5 brugklassen.... en er is geen ander gymnasium, noch het Amsterdams Lyceum of Hyperion, dat een extra brugklas heeft dit jaar, als ik het goed zie.
Anne J (Amsterdam)
op 22/11/2017 naar 09:47   

Wel fijn dat je, als je minimaal 12 verschillende scholen hebt ingevuld (minimum voor VWO advies), er een plaats wordt gegarandeerd, dat was vorig jaar niet zo. Vind ik een fijne verbetering van het proces.
Irene (AMSTERDAM)
op 21/11/2017 naar 16:19   

Ondertussen ook een papieren exemplaar in huis: wat ik erg onduidelijk vind is de alinea Profielklassen op de keuzelijst(p. 28) vs de alinea profielklassen p. 33. De laatste alinea vind ik logisch, maar spreekt de eerste toch tegen? Misschien wordt met p. 28 de scholen bedoeld zoals IVKO en Mediacollege, maar er wordt ook gymnasium genoemd?
Spinoza noemt verder de profielklassen niet in de gids, St Nicolaas bvb wel, vind ik ook niet erg duidelijk.
Irene (AMSTERDAM)
op 21/11/2017 naar 13:41   

Even snel doorgekeken, ik zie een aanpassing in het aanleggen van de reservelijsten: bovenaan alle kinderen voor wie de school 1ste keus was op volgorde van lotnummer, dan pas de nr 2 enz. Lijkt me wel een verbetering.
Stukje over de profielklassen vind ik erg onduidelijk (op blz 29, knippen/plakken lukt niet met mijn telefoon).
1 (1)
op 21/11/2017 naar 11:00   

Pagina 14 van Keuzegids 2018: “Voor iedere leerling is er een passende plek op een Amsterdamse VO-school”.
1 (1)
op 21/11/2017 naar 10:53   

digitale keuzegids 2018 is nu beschikbaar
Rondje rond de kerk (Schreierstoren)
op 21/11/2017 naar 02:06   

Gebeurt er dit jaar nou eindelijk wel iets voor de levens-grote groep Cito-ophogers?
Of zijn ze domweg ook nu wéér kind van de rekening?
Wiens rekening is dat trouwens?
Hoe kan het dat in vier jaar tijd geen énkele vooruitgang is geboekt voor deze hele grote groep?
Klootzakken!, kan toch niet het enige acceptabele antwoord zijn?
Anne J (Amsterdam)
op 20/11/2017 naar 15:30   

De gemeente gaat de komende jaren 830 miljoen investeren in nieuwe scholen lees ik in Het Parool. Zit daar toevallig nog een categoraal VWO tussen? In Oost of in West? Er komt wel een tweede openbare internationale school...aan de wensen van de expat ouders wordt in ieder geval wel gedacht.
Irene (AMSTERDAM)
op 17/11/2017 naar 08:11   

@Janna: dat zijn idd grote verschillen, heb nog even gekeken, bij Fons Vitae en MLA liggen de cijfers voor veiligheid&schoolklimaat wel veel hoger.
Maar ja, die 12 hé... 😏
Uitgeloot (Amsterdam)
op 16/11/2017 naar 11:28   

Ik had overigens wel het gevoel dat een gymnasiumklas op bijvoorbeeld het Cartesius sociaal een beetje een aparte eenheid vormt. Alleen al het feit dat het vooral meisjes waren die er uiteindelijk voor kozen heeft mijn zoon achteraf bevestigd in de keuze om over te stappen naar het Cygnus. Overigens wordt er verder uitstekend les gegeven op het Cartesius in de gymnasiumafdeling, ze doen daar erg hun best.
Manco Crescente (ADM)
op 16/11/2017 naar 01:54   

@ Janna : Berlage is TTO, moet je maar willen en kunnen.
De leerling tevredenheid zegt heel veel meer over leerlingen dan over de school. Waar zouden ze het ook mee moeten vergelijken? Ze kennen de scholen waar ze niet op (mochten) zitten nou eenmaal niet. De gymnasia hebben bovendien daarbovenop nog een zeer grote groep die helemaal niet mee kan/mag beoordelen, dat is de jaarlijkse afstroom. 20% ofzo uiteindelijk?
Wij zelf hebben en zullen lln. tevredenheid nooit als keuze/gok/criterium gebruikt juist vanwege de onbetrouwbaarheid daarvan . Succes met je lange lijst van B-keus!
1 (1)
op 15/11/2017 naar 20:17   

Berlage en Cartesius zijn ook populair. Uitgeloot in 2017.
Janna (Amsterdam)
op 15/11/2017 naar 11:56   

Dag allemaal, als moeder van een 8e groeper die naar een vwo/gymnasium moet gaan zoeken meng ik me graag hier in het forum. Laat maar weten als mijn vraag niet past en het meer toegespitst moet zijn op de fouten in het systeem. Maar mijn eerste vraag is dit. Ik wil graag aannemen dat in principe alle scholen prima scholen zijn, ook de wat minder populaire of de brede scholengemeenschappen. Maar ik schrok toch wel, toen ik Scholenopdekaart doorspitte, van de verschillen in waardering bij het thema "schoolklimaat". Waar de 5 gymnasia allemaal boven de 7,5 scoren (Barlaeus zelfs 8,1), krijgen bijv. Berlage, Caland en Cartesius respectievelijk een 6,5, een 6,2 en een magere 6. Ik krijg dan toch minder zin om die laatste scholen op de lijst te zetten, hoe goed de resultaten misschien ook zijn. Is dat nu onterecht, zie ik iets over het hoofd? Is de sfeer in de VWO/gym-klassen beter? En zo ja, in hoeverre functioneren die dan als aparte eenheden?
Elisabeth (Amsterdam)
op 13/11/2017 naar 13:02   

@Bennie Blindz: dank je wel voor je reactie. Je analyse klopt, er zijn op alle niveaus problemen tussen vraag en aanbod. Als je kijkt naar percentage geplaatst op school van keuze, zijn er grote verschillen; “gemiddeld komt 87% op school van keuze” geeft geen redelijke indicatie als je vwo advies hebt.

Procentueel gezien gaat het ‘’t beste’ op de verschillende, door de onderzoekers samengevoegde, vmbo niveaus; vrijwel iedereen komt daar op een school in de top 3. Maar het aantal verschillende keuzes is hier wel kleiner. Iets vergelijkbaars zie je op havo niveau, waar het aantal verschillende keuzes lager is dan op vwo niveau. Een lijst met minimaal 12 scholen is minder moeilijk samen te stellen op vwo niveau dan op havo niveau en eenvoudig niet te doen op vmbo niveau. Uitbreiding en verbetering van het aanbod op vmbo niveau verwelkomen wij dus ook. Tegelijk strijden we voor meer aantrekkelijk havo/vwo+ aanbod. Bij havo (samen met havo/vwo) is dat Spinoza, St Nicolaas en Cartesius lyceum. Vorig jaar zijn zowel Spinoza als Cartesius nieuwe scholen gestart. Op vwo niveau hadden Het Amsterdams en Hyperion lyceum samen 223 mee aanmeldingen dan plek; uitbreiding op dit type scholen is het meest effectief (helaas wil men hier nog niet aan).

Er is maar 1 frame en dat is dat VSA strijdt voor een goede plek voor alle kinderen.
Beninz Blind (IADM)
op 12/11/2017 naar 22:50   

@Elisabeth, dankjewel, ter aanvulling op wie er allemaal niet naar de gewenste school mag van de haast voltallige gemeenteraad i.s.m. de OSVO, de eigenlijke percentages gedupeerde pré-pubers, (nog vóór de cito-ophoging, de aantallen liggen dus eigenlijk nóg hoger):

Vorig jaar inderdaad mochten maar liefst een kwart, dus 25% van alle vwo-leerlingen, wéér niet naar de door hun gekozen school.
Bij de havo/vwo hetzelfde probleem, maar liefst 22% van alle havo/vwo leerlingen, ik zou zelf dus zeker niet durven beweren dat het probleem daar hoegenaamd ook maar enigszins kleiner is, statistisch gesproken.
Bij de havo mocht maar liefst 15% van alle leerlingen niet naar de gewenste school, een ietsiepietsie kleinere groep maar nog steeds GIGA, meerdere honderden leerlingen dus. Een heel grote groep dus.
De suggestie dat het plaatsings-probleem vooral speelt op X-niveau is een frame waar VSA zeker niet in mee zou moeten kaderen.
Elisabeth (Amsterdam)
op 11/11/2017 naar 13:31   

@A: het één sluit het ander niet uit en het één mag niet ten koste gaan van het ander. VSA strijdt voor een passend aanbod op alle niveaus. De tekorten zijn idd het grootst op 1.) vwo niveau (maar liefst een kwart van de leerlingen komt niet op school van keuze), 2.) Havo/vwo en 3.) Havo. Op de verschillende vmbo niveaus worden weliswaar de meeste leerlingen binnen de top 3 geplaatst maar de onderlinge verschillen zijn groot en het aanbod is minder veelzijdig dan op havo/vwo niveau.

Verder is het goed om te weten dat de gemeenteraad juni 2016 een GroenLinks motie heeft aangenomen “meer ruimte voor brede scholengemeenschappen”. Deze motie blokkeert steun vanuit de gemeente om gehoor de geven aan de duidelijke wens op meer categoraal vwo(+) onderwijs en aansprekend havo/vwo onderwijs.
A (A)
op 11/11/2017 naar 13:14   

“een beter en meer gevarieerd aanbod op vmbo niveau” is niet te vergelijken met de huidige problemen bij havo/vwo. (appels en pieren).

Deze investering in vmbo zou beter bij het uitbreiding van havo/vwo plaats vinden.
Elisabeth (Amsterdam)
op 11/11/2017 naar 09:45   

@Irene e.a.: bedankt voor de reacties. De reden dat wij deze nieuwe scholen verwelkomen is dat wij het positief vinden dat bestaande scholen vernieuwd worden en aangepast worden aan de huidige wensen en behoeften van kinderen en hun ouders.
De bestaande tekorten op vwo niveau worden met deze nieuwe scholen niet opgelost, maar een beter en meer gevarieerd aanbod op vmbo niveau met kansen op ontwikkeling naar havo is meer dan welkom!
Irene (AMSTERDAM)
op 09/11/2017 naar 08:10   

Ik vind het prima als scholen het idee hebben het anders aan te gaan pakkrn, maar waarom feliciteert het VSA dan 2 nieuwe scholen en feliciteren ze niet deze scholen met hun transformatie en wordt er even benoemd dat dit om Stelle en Metis gaat?
1 (1)
op 08/11/2017 naar 22:51   

`nieuwe ` CBURG college is gewoon Stelle College 2.0 van vorige jaar
Irene (Amsterdam )
op 08/11/2017 naar 21:07   

Idd, zie het nu ook, het zijn de havokansklassen van het Metis in een nieuw jasje. Waarom dan zo presenteren alsof het iets helemaal nieuws betreft?
Joop v.d. Ende (Aalsmeer)
op 08/11/2017 naar 17:32   

Vorig jaar stond het Metis Montessori Lyceum mavo/havo al apart in de scholengids met 2 klassen, óók louter voor mavo/havo, bovendien op exact hetzelfde adres als nu dan de 'nieuwe' Kiemmontessori staat.
Zit het nieuwe dan niet vooral in een naamswijziging? Of zijn er nu echt ook extra leerlingplaatsen bijgekomen?
Grrrr (?)
op 02/11/2017 naar 17:10   

Hoe is het uiteindelijk afgelopen met 17 niet geplaatst vwo+ers? Zitten ze allemaal in Hilversum? Bevalt het wel?

Weet de onderwijsconsument meer?
Anne J (Amsterdam)
op 30/10/2017 naar 16:46   

Dank voor het regelen van de nieuwe versie van het rapport, met een lijst van hoogste lotnummers. Net als Mar2 ken ik wel meer ouders die de lotnummers ongeveer uit hun hoofd kenden.\\Nog 1 opmerking: Op het Cartesius is in eerste instantie geloot voor het VWO, maar in juni stond er op de site van het Cartesius opeens het bericht dat er nog VWO plekken over waren. Kennelijk hebben (te)veel kinderen hun plaatst niet ingenomen (omdat het Cartesius vermoedelijk nogal laag op hun lijst stond..). Dat zie je hier niet terug in de tabel.
Elisabeth (Amsterdam)
op 27/10/2017 naar 14:11   

@Mar2: dank voor je blijk van waardering en je ideeën! Beleidsbepalers lezen regelmatig mee op dit forum, zo blijkt en wie weet wordt je idee van films opgepikt. VSA blijft strijden voor een goede plek voor alle kinderen.
De belasting van een grote centrale loting vinden wij alleen te billijken als alle kinderen op een hoge voorkeursschool komen. Dat is ouders voorgespiegeld maar in 2015, 2016 noch 2017 bereikt; bij lange na niet. Beleidsbepalers willen ondertussen meer brede scholengemeenschappen wat contrair is aan de bekende voorkeuren van kinderen en hun ouders. Ons doel, een goede plek voor alle kinderen, is daarom helaas voorlopig nog niet bereikt.
Mar2 (Amsterdam west)
op 27/10/2017 naar 11:55   

Dank aan Bas vd Klaauw en aan VSA voor de lijst met lotnummers.
Ik ben vorig jaar op de open dagen meerdere mensen tegengekomen die - net zoals ik- ongeveer de lotnummerlijst uit het hoofd kenden. ;-)

Wij hebben uiteindelijk 15 scholen bezocht en een lijst met 17 voorkeuren gemaakt, waar we het jaar ervoor zeker een plek mee hadden gehad en nu had je met een laag lotnummer met deze lijst niet voldoende.
Scholen als Gerrit, MLA gymnasium, Spinoza gymnasium (al dan niet met muziek), Cartesius en Fons Vitae had je vorig jaar nog een plek gehad en bij het laatste jaar niet per definitie. Wij hebben geluk gehad met een lotnummer net onder de 4000, maar ik vind het wel een signaal.

Wij zijn nu "klaar" na twee kinderen met twee systemen (waarvan ik matching 2.0 echt veel fijner en minder stressvol vond dan het alles of niets systeem by the way) maar leef mee met de kinderen die nog gaan komen nu.
Volgens mij zou je veel problemen oplossen als er bijvoorbeeld een Hyperion West zou komen in de baarsjes ofzo.
Spinoza west zou er toch komen als ik het goed begreep, maar is uiteindelijk toch (weer) naar Zuid gegaan. en Cartesius 2 is ook naar Oost.
Wat ik ook lijk te zien uit de voorkeuren is dat er een behoefte lijkt aan een categoraal VWO en alle nieuwe initiatieven bredere brugklassen zijn.

Ik heb veel aan de VSA site gehad en wens jullie succes in jullie verdere monitoring van het systeem. Ik vond matching al een grote verbetering, maar de finetuning (langere en meer open dagen, nog een school erbij etc. ) is aan jullie zeker besteed.

Wat ook nog een idee zou kunnen zijn is dat de gemeente door een filmbedrijf alle scholen op de film zet met bijvoorbeeld drie vragen (wat kenmerkt jullie onderwijsdidactiek? Wat voor extra's biedt jullie school etc? en dan een rondleiding door het gebouw, zou ook al helpen. Zeker ouders met meer/veel kinderen in het gezin of alleenstaande ouders lukt het niet om alle scholen te bezoeken zag ik in de klas van ons kind. Er zijn op sommige sites wel filmpje te zien, maar die zijn soms zo "reclame" dat je nog geen goed beeld krijgt. Dus door een en hetzelfde bedrijf gemaakt geeft een beter beeld, denk ik en fijn om nog even terug te kijken, want soms haalde ik open avonden door elkaar (en onthield ik wel welke hapjes we waar hebben gehad ;-) )

Alle ouders die nog te maken krijgen met het systeem, succes en veel plezier en VSA nogmaals dank!
Elisabeth (Amsterdam)
op 26/10/2017 naar 16:16   

Dank Ko, zo heeft Osvo er dus toch een extra jaar bijgesmokelt.
Ko (Weesp)
op 26/10/2017 naar 15:55   

Navraag bij OSVO leverde het volgende:
Geen misverstand hier. In het najaar van 2016 is, na de evaluatie van de overstap in 2016 voor het eerste met DA-STB, besloten om met DA-STB door te gaan voor in ieder geval drie jaar. In totaal dus vier jaar DA-STB (2016, 2017, 2018 en 2019). Hierover is toen een persbericht verzonden, ook naar VSA.
Ko (Weesp)
op 26/10/2017 naar 14:47   

@Elisabeth
Die mail was voor mij alleen, met als bijlage de meps 2017 data.
Mogelijk heeft Het Parool in 2016 het persbericht uit 2015 letterlijk geciteerd. En mogelijk was er een misverstand bij de afzender van die mail aan mij. Ik zal het nog even navragen.
Elisabeth (Amsterdam)
op 26/10/2017 naar 14:30   

@Ko: Osvo rekt de termijn dus stiekem op. In november 2015 was het volgens het eigen persbericht “de komende 3 jaar” dwz: 2016, 2017 en 2018. Ik ken geen mail van Osvo van vandaag; aan wie en in welke context is die mail gestuurd? Kun je die mail met ons delen?
Ko (Weesp)
op 26/10/2017 naar 14:18   

@Elisabeth
In Het Parool van 26 september 2016 stond:
" De scholenkoepel wil de komende drie jaar hetzelfde systeem hanteren als het afgelopen jaar, met een aantal verbeterpunten. "
In een mail van vandaag van OSVO werd ook de komende twee jaar genoemd, vandaar dus.
Elisabeth (Amsterdam)
op 26/10/2017 naar 13:11   

@Ko: dank voor je bijdrage. Als laatste schrijf je dat Osvo de komende jaren blijft vasthouden aan de huidige systematiek. Het enige dat officieel bekend is, is dat Osvo na het debacle van de eerste centrale loting in 2015 eerst verder wilde zoals nu in Den Haag en daarna onder druk van een petitie en de gemeente alsnog besloot drie jaar verder te gaan met een aangepaste systematiek van centrale loting. Dwz: die drie haar zijn na 2018 voorbij.
Op Twitter heeft Bas vd Klaauw op een vraag naar kans op verdringing van 1e voorkeur geantwoord dat de kans op plaatsing berekend kan worden door hoogste lotnummer van de school te delen door 7637. Zie twitterfeed @StichtingVSA
Ko (Weesp)
op 26/10/2017 naar 12:16   

Dankzij de verwijzing die Elisabeth gaf naar de rubriek Nieuws
heb ik gelezen dat in Den Haag en ook elders een methode wordt
gebruikt waarbij leerlingen niet van hun eerste voorkeur worden
verdrongen. Eerst worden zoveel mogelijk leerlingen op hun eerste
voorkeur geplaatst (Boston) en daarna worden de overige leerlingen
met DA-STB (zoals ook OSVO nu gebruikt) over de resterende
plaatsen verdeeld.
Het is duidelijk dat strategisch gedrag mogelijk is, maar dat
hoeft op zich geen probleem te zijn. Het is ook duidelijk dat
leerlingen wel van hun tweede (en volgende) voorkeur kunnen
worden verdrongen. Dat heeft iets onlogisch, pech op pech: ben je
uitgeloot voor je eerste voorkeur en voorlopig op je tweede
geplaatst dan kun je die plek alsnog verliezen.
Als verdringing het probleem is zou niet DA-STB moeten worden
gebruikt maar Boston.
De vraag is waarom, vanaf tweede voorkeur, DA-STB wordt gebruikt.
Het zou een goede keus zijn om voorrang correct te verwerken,
maar in Den Haag is er alleen voorrang op eerste voorkeur, net
als in Amsterdam. Het zou ook een goede keus zijn als zodoende
een betere matching wordt gevonden met minder leerlingen op
lage voorkeuren. Mijn indruk is dat Boston iets meer leerlingen in
hun (opgegeven) top-3 plaatst dan DA-STB. Het vergelijken van
Boston+DA-STB met louter Boston is een lastig tijdrovend karwei
omdat daarbij strategisch gedrag moet worden meegenomen. Ik ga dat niet doen.

Dit jaar zijn voor het Amsterdamse VO 245 leerlingen van hun
eerste voorkeur verdrongen. De vraag is waar ze wel terecht
zijn gekomen, een schatting is 113 op tweede voorkeur, 49 op
derde voorkeur en 83 buiten hun top-3. In totaal werden 388
leerlingen buiten hun top-3 of niet geplaatst.
Zonder verdringing zouden die 245 leerlingen beter geplaatst
zijn. Dat voordeel heeft een onbekend nadeel: wat is het effect op
het aantal leerlingen dat niet in hun top-3 komt? Dat zou ook
eens uitgerekend moeten worden om een afweging te kunnen maken.
Ook een tijdrovend karwei wegens het meenemen van strategisch
gedrag.

Bij die afweging is ook het volgende te betrekken. Op deze website
loopt een onderzoek "Waar ligt uw grens van lotingsuitslag?".
Bij de stand van 461 stemmen ligt voor 10% van de respondenten
de grens op voorkeur 1. Dus van de 245 leerlingen zijn er geschat
25 die alleen plaatsing op eerste voorkeur acceptabel vinden.
Van de 113 op tweede voorkeur vinden 101 dat wel acceptabel.
De afweging is dus of het plaatsen van ook deze leerlingen op
eerste voorkeur de prijs van meer (hoeveel?) leerlingen buiten
hun top-3 waard is.

Om toch enige indruk te krijgen heb ik DA-STB toegepast op de
data MEPS 2015. Er werden 300 leerlingen verdrongen, 105 kwamen
op tweede voorkeur, 70 op derde en 125 lager dan derde of niet
geplaatst.
Zonder verdringing van eerste plaats steeg die 125 naar 387,
dat was met de echte voorkeuren.
Vervolgens heb ik op twee manieren manipulaties toegepast waarbij
leerlingen hun eerste voorkeur verzwijgen, en soms ook de tweede.
Daarmee steeg die 125 tot 287 respectievelijk 364.

Het stoppen van verdringing is kennelijk niet gratis. Maar het is
ook niet aan de orde want OSVO blijft de komende jaren vasthouden
aan DA-STB.
Elisabeth (Amsterdam)
op 25/10/2017 naar 15:02   

Kleine correctie: hoogste lotnummer was in 2017 7637, hoogste lotnummer met voorrang was 7636 (OBS vmbo-k).
Elisabeth (Amsterdam)
op 25/10/2017 naar 14:55   

De tabel met hoogste lotnummer geplaatste leerlingen in2017 per school is op veler verzoek alsnog gepubliceerd - met dank aan Bas vd Klaauw.
De tabel geeft zowel het hoogste lotnummer zonder voorrang (rij 1) als het hoogste lotnummer met voorrang (rij 2).
Hoogste lotnummer was in 2017 7637, hoogste lotnummer geplaatste leerling 7555 (HLZ vwo - zonder voorrang) resp. 7637 (OSB vmbo-k met voorrang).
Zie twitterfeed @stichtingVSA voor screenprints van de tabel en de link naar de cijfermatige analyse (waar de tabel is toegevoegd).
Elisabeth (Amsterdam)
op 18/10/2017 naar 14:44   

@Babette: dank je wel voor je uitgebreide en goed onderbouwde bijdrage. Kunnen we binnenkort misschien afspreken om e.e.a. te bespreken?
Babette (Amstelveen)
op 17/10/2017 naar 11:46   

Alle info over het VO in Amstelveen kan gevonden worden met google search 'regionaal plan onderwijsvoorzieningen amstelland'
Babette (Amstelveen)
op 17/10/2017 naar 11:27   

Voor de duidelijkheid: ik bedoelde ook dat de scholen in A'veen de komst van een categoraal VWO in A'veen tegenhouden. Dit is in 2011 gebeurd toen er sprake was van een mogelijke dependance van het Barlaeus in A'veen. Nu wordt de oprichting van een HAVO/VWO onderbouw in Aalsmeer (is een uitdrukkelijk verzoek van de burgemeester van Aalsmeer) door deze scholen tegen gehouden.
Een quick scan leert dat er nogal wat kinderen uit Amstelveen op de categorale VWO scholen in Amsterdam zitten: 9,9% op het Ignatius, 9,7% op het Vossius (+3,5% uit Ouderkerk), 5,7% op het Amsterdams en het Cygnus heeft nog 5% uit de Ronde Venen.
Wethouder Veeningen van A'veen geeft aan dat bij de keuze voor een VWO in Amsterdam ook de dynamiek van de grote stad een belangrijke overweging is. Ik durf te stellen dat als er een categoraal VWO in A'veen opgericht zou worden waar wél plaatsingsgarantie is, een groot deel van deze kinderen voor A'veen zou kiezen. En wellicht ook kinderen uit A'dam-Zuid.
Daarnaast groeit het aantal leerlingen in het verzorgingsgebied van Amstelveen de komende jaren. Uit berekeningen van de A'veense scholen zelf blijkt dat er in 2025 een minimaal capaciteitstekort van 396 en een maximaal tekort van 601 plaatsen zal zijn. De bestaande scholen breiden daarom de komende jaren uit naar elk een capaciteit van 2000 (sic!) leerlingen. Dit zal de druk op de Amsterdamse scholen nog meer vergroten. Nog meer reden dus om een categoraal VWO in Amstelveen op te richten!
Wil/kan de Stichting VSA een rol spelen in de strijd om een VWO-school in A'veen?
Elisabeth (Amsterdam)
op 14/10/2017 naar 14:19   

@EH: op P. 4 van het rapport vind je in tabel 1 de aantallen leerlingen per advies en dubbeladviezen. Bijna 58% van de kinderen heeft havo, H/v of vwo advies. De aantallen over de 10 typen vmbo adviezen ziijn klein. Wellicht is dat een reden dat er geen percentage per advies bij staat? Wat wel intressant zou zijn is dat er per vmbo advies gegeven wordt welke scholen het meest en welke het minst in trek zijn.

Wij hebben voor de osvo bestuurders eens een lijst gemaakt met per advies alle scholen en afdelingen per school die nooit of alleen een enkele keer als eerste keuze werd opgegeven. Daar zitten ook vmbo afdelingen bij.
EH (Adam)
op 14/10/2017 naar 12:15   

Helaas, geen uitsplitsing dus. Dat geeft wel weer aan hoe er tegen vmbo wordt aangekeken door deze en gene.

Ik vermoed dat ouders van vmbo’ers sowieso anders tegen schoolkeuze aankijken dan ouders van havo/vwo leerlingen. Er spelen andere overwegingen en ze staan er minder stellig in, dat perse die school het beste voor kind is. En dat er daarom minder problemen zijn op dat niveau.
Want overall zijn er voor havo/vwo ook genoeg plaatsen.
Elisabeth (Amsterdam)
op 14/10/2017 naar 11:45   

@EH: helaas geeft de cijfermatige analyse alleen het cijfer voor alle vmbo niveaus samen en staan de uitgesplitste cijfers per advies of dubbeladviezen er niet in. Je kunt wel per school kijken welke scholen met vmbo afdelingen populair zijn. Zo waren er 59 aanmeldingen vmbo-k bij het IJburg college voor maar 15 plekken.
EH (Adam)
op 14/10/2017 naar 11:41   

Elizabeth: en verder complimenten hoe je onvermoeibaar blijft strijden tegen het systeem! Grote waardering voor je inzet.
EH (Adam)
op 14/10/2017 naar 11:37   

Elizabeth, heb je de cijfers van de vmbo niet-geplaatsten ook uitgesplitst op vmbo niveau?
Vmbo’ers op één hoop gooien is nogal ongepast, de verschillen in niveau tussen basis, kader, gl en tl zijn groot.
Elisabeth (Amsterdam)
op 14/10/2017 naar 10:42   

@C: De kinderen die met lege handen stonden en hun ouders zijn ongewild speelbal geworden van symboolpolitiek van Osvo. Ik hoop dat je begrijpt dat ik i.v.m. de herkenbaarheid van deze groep kinderen geen nadere details geef. De achterliggende vraag of de oplossing voor deze kinderen ten koste is gegaan van andere kinderen is simpel “nee”.

Ik begrijp als geen ander dat een plek op school 10 ontzettend teleurstellend is en zeker niet iets is om ‘blij’ of ‘tevreden’ mee te zijn. VSA strijdt al jaren voor een goede plek voor alle kinderen. Dankzij schaarste op een beperkt aantal scholen verdringen kinderen elkaar op lotnummer. Zo is het ene kind verdrietig met de school van plaatsing en het andere kind verdrietig omdat het dezelfde school niet kreeg. Wat voor de een school plek 10 is, is dat voor de ander juist een favoriete school.
System of a down (Local Old Church Outlaws)
op 14/10/2017 naar 02:52   

@c te C:
17 kinderen min enkelen is toch echt helemaal geen grote groep?
15 % uitgelote kinders van de 8000, dus grofweg 1200 kinderen, dat is wel een heel erg grote groep.
Gelukkig hoeven de kinderen die totaal niet weerbaar zijn tegen deze loting-willekeur daar dan weer niet aan mee te doen. Leg het die kinders ook maar eens uit!
Het zegt ook wel flink wat dat de organisatoren juist de zwaksten buiten hun spel-mechanisme willen houden.
Wat een Softies!
Je suggestie dat enkelen buiten de gebaande paden een oplossing zouden hebben gevonden, wat wil je daarmee?
Hamvraag: 1 op de zeven/zes kinderen in Amsterdam mag al jaren niet naar de school die gewenst is, hoe verkoop je dat? Of zet je dan liever een rookgordijn, en focus je lekker verder op enkele vwoérs, wat een doorzichtig blame frame zet je daar.
komt op mij nogal contra-productief over
C (C)
op 13/10/2017 naar 19:27   

@Elisabeth
Enkele kinderen zijn uiteindelijk uitgeweken naar gymnasium Felisenum in Velsen zuid of naar het gemeentelijk gymnasium in Hilversum.
Dit houdt in dat een grote groep gewoon in Amsterdam naar school gaat.

Naar welke school (naam) gaan ze dan in Amsterdam en hoe zijn ze daar gekomen?.

Zie bijvoorbeeld bericht van vader op 1-7-2017

Misschien ga ik van een verkeerde veronderstelling uit maar als VSA meegestreden heeft, dan ga ik ervan uit dat de VSA ook de uitkomsten kent.
Elisabeth (Amsterdam)
op 13/10/2017 naar 17:34   

@C en MNC: dank voor jullie reactie.

Overall komt 85% van de leerlingen op de school van aanmelding. 95% komt in de top 3, 97% in de top 5; d.w.z. zo'n 330 kinderen komt heel laag op hun voorkeurslijst terecht. Let op, dit zijn gemiddelden en de verschillen tussen de adviezen zijn groot:
Een kwart van de leerlingen met vwo advies wordt uitgeloot voor de school van aanmelding,
22% van de leerlingen met havo/vwo advies,
17% van de leerlingen met havo advies en
10% van de leerlingen met de verschillende vmbo niveaus.

Alle 17 kinderen die afgelopen voorjaar voor 12 scholen of meer uitgeloot zijn, hadden vwo advies. Stockholm schreef op 9 oktober dat uiteindelijk de meeste een plek naar tevredenheid kregen. Enkele kinderen zijn uitgeweken naar gymnasium Felisenum in Velsen zuid of naar het gemeentelijk gymnasium in Hilversum.
MMC (Amsterdam)
op 13/10/2017 naar 16:29   

Het Hyperion Lyceum is enorm gegroeid met ieder jaar een nieuwe jaarlaag erbij en heeft het afgelopen jaar pas voor het eerst een eindexamenklas afgeleverd. Het Nicolaas Lyceum en het Spinoza Lyceum zijn immens populair bij havisten of leerlingen met een havo/vwo advies, wellicht zou daar dan ook een uitbreiding kunnen komen. Of afschaffing van de voorrangregeling voor Daltonleerlingen in het laatste geval. Misschien juist meer kleine scholen ipv weer meer grote kolossen.
C (C)
op 13/10/2017 naar 14:58   

@VSA
In de nieuwsbrief
"Het afgelopen schooljaar werden wederom honderden kinderen teleurgesteld. 44 kinderen zijn zelfs volledig uitgeloot, 17 van hen hadden een voorkeurslijst van 12 scholen of meer. VSA heeft samen met de ouders van deze kinderen de handen ineen geslagen en gestreden voor maatwerk voor ieder kind".
De VSA weet dus hoe en waar de 17 kinderen zijn terechtgekomen?
Elisabeth (Amsterdam)
op 13/10/2017 naar 14:35   

@babette: dank voor je reactie en je analyse is juist. Maar ook in de randgemeentes kunnen betsaande scholen nieuwe scholen of uitbreiding van bestaande scholen tegenhouden.

De oplossing ligt niet alleen bij uitbreiden van bestaande scholen. Het aanpassen van het aanbod van scholen aan de bekende voorkeuren kan ook door het starten van nieuwe scholen. De afgelopen jaren zijn succesvolle nieuwe scholen gesticht: bijv. het 4e Gymnasium, Hyperion lyceum en meer recent Cartesius2.

Daarnaast kan de mismatch ook slim bestreden worden door daar uit te breiden waar dat het meest nodig is. De vijf categorale gymnasia hebben samen met het Amsterdam een jaarlijks alternerend proces van een extra klas. Het Hyperion lyceum doet hier niet aan mee terwijl juist op deze school de meeste kinderen worden uitgeloot. VSA heeft afgelopen jaar de wethouder gevraagd het geplande nieuwe gebouw van het Hyperion geschikt te maken voor structureel 1 extra brugklas. Daarmee zou de school precies dezelfde omvang als het Amsterdams lyceum krijgen; samen met het Hyperion de populairste keuze onder leerlingen met VWO advies. Omdat de bij het Hyperion uitgelote kinderen on hun beurt kinderen van andere scholen verdringen, zou 1 klas extra bij het Hyperion bijna een factor 3 meer kinderen op hun eerste plek bij andere scholen opleveren. De wethouder is verantwoordelijk voor schoolgebouwen en kan haar bevoegdheden hier dus effectief inzetten. Zij weigerde echter omdat de school klein wil blijven. Tegelijk investeert ze paradoxaal genoeg wèl in grote brede scholenegemeenscjhappen (terwijl daar spake is van flinke overcapaciteit).
Zie meer informatie hierover in onze nieuwsbrieven van afgelopen schooljaar (onder de knp 'nieuws')
Babette (Amstelveen)
op 13/10/2017 naar 14:05   

Over de nieuwsbrief: een plaatsingssysteem zoals in Den Haag waarbij geen verdringing mogelijk is lijkt ogenschijnlijk beter, maar is hier meer over bekend?
De suggestie dat populaire scholen zouden moeten uitbreiden om zo aan de vraag te kunnen voldoen, lijkt mij niet reeel en wenselijk. Deze scholen zijn waarschijnlijk mede zo populair omdat ze klein zijn.
Deel van de oplossing zou zitten in het oprichten van categorale vwo scholen in de randgemeenten (bijv Amstelveen). In Amstelveen en Aalsmeer wordt dit echter tegengehouden door de bestaande scholengemeenschappen in Amstelveen, omdat die bang zijn voor leegloop van hun vwo-afdeling.
De onderwijswet geeft scholen de verantwoordelijkheid te voorzien in genoeg aanbod. Deze verantwoordelijkheid zou mijnsinziens bij de gemeente moeten liggen.
Babette (Amstelveen)
op 13/10/2017 naar 13:37   

Is bekend welk geslacht en schooltype voorkeur de uitgelote leerlingen hadden? Ik heb de afgelopen jaren alleen gehoord over uitgelote jongens met een voorkeur voor gymnasium. Dit kan uiteraard toeval zijn.
Elisabeth (Amsterdam)
op 13/10/2017 naar 09:01   

De eerste update van dit schooljaar is uit. Check onder de knop “nieuws” de laatste editie met daarin o.a. de wijzigingen in de kernprocedure nog niet bekend en de 3 speerpunten van VSA voor dit jaar.

Verspreid deze update s.v.p. onder zoveel mogelijk ouders van kinderen in groep 7 em 8. Ieder jaar weer worden ouders verrast door het lotingsleed bij de overstap naar het voortgezet onderwijs.

Reacties op de nieuwsbrief zijn welkom!
C (C)
op 11/10/2017 naar 20:19   

@stockholm
De meeste van die 17 zijn uiteindelijk goed terecht gekomen. WAAR DAN?

bericht van anoniembezorgd op 6-6-2017

Opmerkelijk.............verlies je een kort geding als ouders, is er toch INEENS wel plek op de school van je eerste voorkeur????????? Dit kan niet waar zijn en ruikt naar voorkeursbehandelingen? Wie heeft er achterdeurtjes politiek bedreven? Iemand omgekocht toch? Kan niet volgens de procedure zijn gegaan lijkt mij. Wie gaat dit onderzoeken?
Stockholm (Amsterdam)
op 09/10/2017 naar 09:42   

De meeste van die 17 zijn uiteindelijk goed terecht gekomen, na een heel pijnlijke worsteling met de instanties. Een van de belangrijkste punten van de eindevaluatie was dan ook: zorg er de volgende keer voor dat er geen kinderen zijn met een lange lijst zonder plek. Terecht.
Machiavelli (Syndroom)
op 08/10/2017 naar 01:33   

@B te B: De 17 niet geplaatste vwo'ers zitten nu in Stockholm +, hebben het reuze naar hun zin en willen daar intussen nooit en te nimmer meer weg. Hoe is het in A. vragen ze wel aldoor, maar dat weet ik ook niet, ik ben een stuk ouder namelijk.
Plebs (Amsterdam)
op 07/10/2017 naar 20:14   

@Maria A. Als je niet tussen het plebs (...) terecht wilt komen waarom zou je dan je niet-plebs Montessori/Dalton-voorrang gebruiken op je eerste voorkeur.
Of je hebt een voorkeur voor Montessori/Dalton of niet.
Sterker nog. Nu er in Amsterdam geloot moet worden op basisscholen en het dus een kwestie van geluk is op welk type basisschool je kind terecht komt ben ik er een sterke voorstander van om alle voorrangsregels af te schaffen.
Iedereen gelijke kansen. Zelfs voor mensen uit Vinkenveen die hun kinderen hier naar school willen laten gaan.
B (B)
op 07/10/2017 naar 17:18   

Hoe is het uiteindelijk afgelopen met 17 niet geplaatst vwo+ers? Zitten ze allemaal in Hilversum? Bevalt het wel?
A (A)
op 07/10/2017 naar 16:45   

In Den Haag geen verdringing.... maar wel strategisch kiezen !!
Jitta (Diemen)
op 07/10/2017 naar 16:34   

@Maria Averell: Excuse me? Was het je bekend dat leerlingen in Amsterdam e.o. vaak ook al hebben moeten loten en of wachtlijsten voor hun basisschool? En dus misschien wel naar een basisschool wilden, maar daar niet terechtkonden? En wat dacht je van mensen die heel bewust tot een ander inzicht zijn gekomen, en juist nu naar een bepaalde school willen? Waarom zou voorrang moeten worden gegeven aan de happy few, die al 8 jaar op een school hebben kunnen zitten waar ze graag wilden zitten? Was echt heel fijn voor je, maar nu weer iedereen dezelfde kansen graag. Disclaimer: moeder met twee kinderen op basisschool Jenaplan.
Elisabeth (Amsterdam)
op 06/10/2017 naar 16:15   

@A: tabel 4 (maximale lotinummer van leerlingen die geplaatst zijn) heeft Bas van der Klaauw op ons verzoek gemaakt. Het wachten is alleen nog op Osvo die het bijgewerket rapport op haar website zal publiceren ...
A (A)
op 06/10/2017 naar 13:59   

Bedankt. En tabel 4: Maximale lotingsnummer van leerlingen die geplaatst zijn bij scholen waar geloot is. Is het nog niet beschikbaar?
Elisabeth (Amsterdam)
op 06/10/2017 naar 13:44   

@A en Maria Averell: de kernprocedure 2018 is nog niet bekend en de wijzigingen dus ook niet. Er is geen inspraak, dit speelt zich volledig in de achterkamertjes van Osvo af. Het is afwachten welke wijzigingen osvo wil doorvoeren. Scholen moeten wijzigingen van het toelatingsbeleid (in Amsterdam vervat in de kernprocedure) aan hun Medezeggenschapsraden voorleggen voor advies, maar dat gebeurt helaas niet.
Donderdagochtend heeft VSA de raadscommissie jeugd en cultuur geadresseerd over de totstandkoming van de kernproceure 2018. Zie de twitterfeed van @stichtingvsa voor een link naar de beelden van deze vergeadring (klikken op agendapunt 8, op 38:50 minuten)
Maria Averell (Vinkeveen)
op 05/10/2017 naar 23:43   

Weet iemand of wij onze voorrang eindelijk nu ook op alle mogelijke lagere plekken mogen inzetten dit komend jaar? Zou toch wel zo eerlijk zijn. Zeker ook nu dat ook al gesuggereerd is in de grondige evaluatie. Waarom zouden wij strategisch moeten kiezen?
Wij hebben toch niet jarenlang bewust voor Dalton en Montessori gekozen, om vervolgens dan ineens wél tussen het plebs, dat ook nog eens gewénd is om te moeten kiezen, onderwezen willen worden?
B (B)
op 26/09/2017 naar 13:07   

2018/2019
A (A)
op 26/09/2017 naar 13:06   

Wanneer wordt de kernprocedure 2017-2018 bekend ?
Bleekmolen (Amsterdam)
op 23/09/2017 naar 01:59   

De groep die met deze loot-methodiek onevenredig veel voordeel behaald is een selecte en toevallig bevoorrechte groep. Nu is er zelfs een voorstel om dat voordeel nog ietwat verder te vergroten door voorrangsregels ook op lagere plekken te bepleiten.
Dus: de kansen van would-be Cygnianen en 4e Gymnasiasten
(bijvoorbeeld, het segregatieve aspect speelt net zo goed bij de havo of vmbo)
worden verkleind ten behoeve van het vergroten van de kansen van Het Amsterdamsch Lyceum, Het Hyperion, De Spinoza etc.
Slechts een blik op de klassenfoto's leert al dat de populaire scholen, nog eens vet extra bevoorrecht door de huidige loting- systematiek, geen representatieve afspiegeling zijn van de inwoners van onze stad.
Adam (Bijlmer a.k.a. Zuid-Oost )
op 23/09/2017 naar 01:26   

@ KO
stockholm- syndroom wellicht?
de meeste mensen zijn vrij normaal, kinderen idem dito, vaak zelfs gewoon gewoon. Dus als je je echt afvraagt wat een kind van 11 of 12 werkelijk voelt wanneer het gewenste technasium bijvoorbeeld niet mogelijk blijkt door (historisch) plaatsgebrek, maar er wel dan maar nog een plekje is op vooruit tweetalig onderwijs, of desnoods dan dode talen anders vooruit, je moet toch wat met je voorkeur, stel jezelf dan eens voor wat dat voor jou zou betekenen, dan kom je een stuk dichterbij de werkelijkheid dan een onderzoek met een hijgende opdrachtgever in de nek ooitkomt .
Voor kennis over goed of niet goed is een onderzoek niet nodig.
Ko (Weesp)
op 22/09/2017 naar 14:45   

In het Tevredenheidsonderzoek staat op pag 37 in tabel 7 dat
van de respondenten 77% op eerste keuze is geplaatst.
Daadwerkelijk was dat 85%, bij de respondenten is er dus een
ondervertegenwoordiging van tevreden ouders/leerlingen.
Toch blijkt uit Figuur 17 (pag 27) dat maar 3% van de leerlingen
niet tevreden is met de school waar ze naartoe gaan.
Bovendien denken de leerlingen dat hun ouders er hetzelfde over denken.
Maar in Figuur 18 staat dat 13% van de ouders (zeer) ontevreden
is met de plaatsing, 10% is neutraal en 77% is (zeer) tevreden.
Kennelijk zijn de ouders alleen (zeer) tevreden met plaatsing
op eerste voorkeur.
Die 13% (zeer) ontevreden is niet representatief voor alle ouders.
Als de respondenten qua plaatsing wel representatief zouden zijn
dan zou 85% (zeer) tevreden zijn wegens plaatsing op eerste keuze.
Van de plaatsingen op tweede en derde voorkeur zal toch ook een
aantal tevreden zijn en dan zijn er ook nog neutralen. Ik denk
dat dan hooguit 5% (zeer) ontevreden zou zijn.
In principe is wel iets te controleren via de (ongenummerde) tabel
op pag 27. Maar die tabel geeft ook maar de meningen van de respondenten
en is niet representatief voor alle ouders/leerlingen.
Desondanks heb ik de percentages van de ouders toegepast op de
totaal aantallen uit tabel 5 op pag 16 van de Cijfermatige Analyse.
De uitkomst is dan dat 6.7% van alle plaatsingen op een plek is
die niet als acceptabel wordt beschouwd.
Nogmaals desondanks heb ik ook de percentages van de leerlingen
toegepast. Hier is de uitkomst dat 6.5% van alle plaatsingen op
een plek is waar de leerling niet blij mee is.
Hoe valt dat te rijmen met de 3% van de respondent-leerlingen die
niet tevreden is? Wellicht is het antwoord 'ja' op de vraag
'Ben je tevreden met de school waar je naartoe gaat?' een symptoom van zich schikken in het onvermijdelijke.
Bayes (Amsterdam)
op 19/09/2017 naar 00:40   

Heeft iemand de preciezere cijfers over hoe groot de groep eigenlijk is waaronder er wél geloot moest worden met het huidige verdeel-systeem?
Deze groep is namelijk heel, heel, veel kleiner dan de groep die systeem-symptomatisch aan de matching diende te voldoen, vandaar dus deze vraag.
Dus dan gaat het om zowel de groep kinderen die een overtekende school als liefste koos, als ook om de groep kinderen die wél voor een weliswaar niet overtekende school koos, daar dus eigenlijk ook gewoon had kunnen scholen, maar eerlijk is eerlijk zegt het systeem (een ander had nou eenmaal een beter nummer), beiden vervolgens dus B-keus, niemand (echt) tevreden.
Wie weet deze, veel reëlere, aantallen?

Er waren 907 overaanmeldingen van de 7638, ongeveer 1 op 8 lln.
Toch een 1245 kinderen niet op hun voorkeur, ongeveer 1 op 6 lln.
Eén op elke vijf lln. niet op eerste voorkeur had daar dus gewoon wel kunnen zitten.

Dit gaat echter ook nog eens uit van het totaal aantal leerlingen en scholen.
Wanneer er mediageil succes-cijfers gepresenteerd worden als 'zovéél procent komt op een eerste keus' is dat dus natuurlijk flauwekul.
Het probleem speelt in een veel kleinere beperktere groep, met daarbinnen dus veel grotere aantallen of percentages 'mismatchen'.
Anders geformuleerd, hoe groot is de groep die eigenlijk helemaal geen ingewikkeld schema had hoeven opstellen om alle open dagen te kunnen bezoeken?
Die totaal onnodig in de zenuwen heeft gezeten?
Jaar in jaar uit. Deze grote groep onder-tekende scholen houdt elk jaar plaatsen over, waarom dan deze hele groep lln. die daarvoor kiezen toch in de onzekerheid zetten?
Anne J (Amsterdam)
op 18/09/2017 naar 15:12   

Voor het Ignatius zijn deze cijfers: 1e jaar: 6 van school af (je mag niet blijven zitten) op de 162 leerlingen, en voor het 2e jaar: 14 van school af en 4 blijven zitten. Staat in de schoolgids van het Ignatius.

Weet iemand dit nog van andere scholen?
Jitta (Diemen)
op 17/09/2017 naar 18:09   

Over afvloeiing van het eerste jaar matching, en zonder officiele cijfers, op basis van info van dochterlief: Op het Cygnus is dit jaar ongeveer 20% van de leerlingen niet overgegaan van 2 gym naar 3 gym, en dus afgevloeid naar een andere school, hetzij atheneum, hetzij havo. Vorig jaar, van 1e naar 2e klas zijn vrijwel alle kinderen overgegaan.
Elisabeth (Amsterdam)
op 17/09/2017 naar 09:33   

@F.F. Serieus: verdringing komt idd niet voor in het rapport. VSA heeft in de werkgroep Kernprocedure voorafgaand aan het rapport wel expliciet gevraagd om aandacht voor dit fenomeen in de centrale loting.

Een tipje van de sluier is wel uit het rapport te halen (met dank aan Bas vd Klaauw): Lees de laatste alinea van de afsluitende opmerkingen. Er hadden 7638-907=6731 leerlingen op hun eerste voorkeur gepast, er zijn er 6486 op hun eerste voorkeur geplaatst. M.a.w: 245 kinderen zijn van hun eerste voorkeursschool verdrongen door lagere voorkeuren. Het percentage geplaatste eerste voorkeursleerlingen per school zou nog wat meer informatie geven over de mate van verdringing.

Ook het ontbreken van de tabel met het hoogste geplaatste lotnummer per school was opgevallen. Deze tabel zal alsnog worden toegevoegd (wederom met dank aan Bas vd Klaauw).
F.F. Serieus (A'dam)
op 17/09/2017 naar 00:25   

Heeft iemand het woord 'verdringing' eigenlijk al ontdekt in één van beide rapporten?
Wat een verwrongen beeld van de werkelijkheid moet je hebben om 'verdringing' geen énkele plek te gunnen in je onderzoek.
Anne J (Amsterdam)
op 16/09/2017 naar 00:21   

@I: Uit welk onderzoek blijkt dat een vwo leerling baat heeft bij een gemengde brugklas? Uit onderzoek van de Onderwijsraad blijkt het tegendeel, vwo leerlingen hebben juist geen baat bij een gemengde brugklas, het is zelfs nadelig, alleen de minder goede leerlingen hebben baat bij een gemengde brugklas.
Elisabeth (Amsterdam)
op 15/09/2017 naar 17:54   

Meer openheid over afstroom en over opstroom in de onderbouw van het VO is noodzakelijk.
Qua aantallen lijkt overadvisering een groter probleem, maar deze kinderen krijgen in ieder geval een kans en dat is mooi. De schoolbesturen hadden op de toename van het aanbod van vwo leerlingen kunnen anticiperen nadat de Cito toets als 2e objectieve gegeven verviel als toelatingseis.
Onderadvisering is qua aantallen lager maar de gevolgen zijn ernstig, zeker in de huidige centrale lotingsysteem zoals in Amsterdam wordt gehanteerd, waar kinderen die te laag zijn ingeschat keihard achteraan staan. Als zij in 2e instantie alsnog het passend advies krijgen mogen ze zich aanmelden op scholen passend bij dat nieuwe advies "waar nog plek is". Het advies van Osvo en de gemeente om voor een brede scholengemeenschap te kiezen als het advies wellicht wordt bijgesteld, blijkt ook geen soelaas te bieden. Kinderen die na een goed resultaat op de Cito een opgehoogd advies kregen, werden ook op de scholengemeenschappen veelal niet overgeplaatst naar de brugklas passend bij dat nieuwe advies. Kinderen die in de centrale loting op havo/vwo advies hebben geloot en zijn geplaatst en wiens advies na 550 te scoren op de Cito naar vwo werd bijgesteld, moeten toch in de havo/vwo brugklas beginnen (waar op havo niveau les wordt gegeven) omdat de vwo klassen vol zijn.
Scholen zouden open moeten zijn over hoeveel leerlingen afstromen en zittenblijven in de onderbouw. Ook zouden ze open moeten zijn hoe vaak opstromen voorkomt.
Irene (AMSTERDAM)
op 15/09/2017 naar 15:51   

Absoluut eens dat herkomst/achtergrond geen rol mogen spelen en het in dat opzicht goed is dat cito bestaat.
Verder heb ik te weinig zicht op het niveau van havo dan wel vwo door de jaren heen om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen. :-)
I. (Amsterdam)
op 15/09/2017 naar 14:34   

Precies Irene, havo en havo/vwo leerlingen hebben er baat bij om bij vwo leerlingen in een gemengde brugklas zitten. Zij kunnen zich optrekken naar het hoogste niveau. Er is ook aangetoond dat dit geen nadelig effect heeft voor vwo leerlingen. Cito is niet zaligmakend maar maakt geen onderscheid op achtergrond. Alle kinderen zouden evenveel recht moeten hebben op het voordeel van de twijfel. En als we al die twijfelgevallen toelaten tot het vwo, dan heb je toch eigenlijk weer een havo/vwo brugklas?
Irene (AMSTERDAM)
op 15/09/2017 naar 13:46   

Correctie: hoeveel groter de afstroom, moest zijn: hoeveel/of de uitstroom groter is. Er is ook onderzoek dat aantoont dat kinderen die het voordeel van een twijfel krijgen het op het hoogste niveau goed doen.
Wat ik mis in het rapport is het punt dat er kinderen op een categoraal gym komen die eigenlijk atheneum(+) hadden willen doen en daar weer kinderen verdringen die wel bewust voor cat gym kiezen.
Irene (AMSTERDAM)
op 15/09/2017 naar 13:20   

@Bianca: dank voor de uitleg!
Irene (AMSTERDAM)
op 15/09/2017 naar 13:19   

@I: komende jaren zal blijken hoeveel groter de afstroom is op de categorale scholen,na de invoering van het bindend schooladvies.
Dochter behoorde tot 1ste lichting bindend schooladvies/matching, afgelopen 2 Jr 1 afstromer in haar klas op cat gym, wel zittenblijvers die met de benodigde cito destijds op school zijn gekomen, kortom, sorteren op basis van enkel cito is/was niet zaligmakend.
E. Ratelband (Amsterdam)
op 15/09/2017 naar 12:49   

'Een plaatsing binnen de top 3 is voor de meerderheid van de ouders acceptabel.
Het merendeel van de kinderen zou ook blij zijn met een school uit hun top 3'

Dit laat het tevreden onderzoeksteam optekenen in een tevreden rapport, dat het slechts om respectievelijk 61% en 60% van de respondenten gaat zetten ze er liever niet bij, dat staat in een tabel gestopt.
Over de minderheid, het minderdeel geen enkel woord, deceptie past niet in het 'kwestie van perceptie' riedeltje.
Er had natuurlijk moeten staan: Maar liefst 40% of elke twee op de vijf kinderen is niet blij met een derde 'voorkeur'.
Elke twee van de vijf ouders, 39%, noemt een derde 'voorkeur' zelfs onacceptabel.
I. (Amsterdam)
op 15/09/2017 naar 11:10   

30% van de vwo leerlingen scoorde te laag op de cito! Een deel van de leerlingen hoort daar gewoon niet thuis! Zeker niet op een categorale school. Kinderen van rijke hoogopgeleide ouders worden overgeadviseerd, er wordt al veel over geschreven. Kinderen van arme laagopgeleide ouders moeten meer kunnen om op een (categorale) vwo school te komen, zonder pushende ouders. En te blijven, zonder geld voor huiswerkbegeleiding en bijles. Dat moeten we niet willen in Amsterdam. Gelijke kansen voor iedereen. De cito blijkt daarvoor een belangrijk, onafhankelijk instrument.
Elisabeth (Amsterdam)
op 15/09/2017 naar 08:20   

De wethouder wil dat komend jaar alle kinderen geplaatst worden, zie haar brief op de twitterfeed van @stichtingVSA.

De vraag is hoe dat ingevuld gaat worden. Er zijn inderdaad schoolbestuurders die gezegd hebben dat de voorkeurslijsten 20 of meer scholen zal moeten bevatten om daarmee 'alles helemaal dicht te timmeren'. Dan zou niemand meer worden uitgeloot. Maar dat is een sigaar uit eigen doos en een verdere inflatie van de term 'voorkeurs'lijst. Steeds blijkt immers dat er lager dan de top 3 veelal helemaal geen sprake meer is van een voorkeursschool, zie ook het laatste tevredenheidsonderzoek.

Wat er moet gebeuren is dat het aanbod van scholen beter afgestemd moet worden op de vraag. De wethouder schrijft in haar brief over 'de balans tussen enerzijds het aanbod van brede scholengemeenschappen, anderzijds de vraag om het aanbod van categoraal onderwijs te vergroten'. De wethouder belooft voor het einde van het jaar terug te komen op haar inzet op deze balans, aldus de brief.
Q (A'dam)
op 15/09/2017 naar 00:08   

Gerucht gaat dat een voorkeurslijst van 20 tot 25 wil volstaan om in 1 keer geplaatst te worden. Werd ook gedacht van 12 scholen....
James Bond (Amsterdam)
op 15/09/2017 naar 00:07   

@McK ....Goed nieuws als daardoor het niveau over de hele linie daalt?
Dat de leerkracht een grotere rol speelt is zeker prima, maar als de cijfers laten zien dat elk niveau steeds grotere aantallen leerlingen trekt onder het gewenste niveau, is dat wel heel treurig voor alle kinderen waarvan dankzij de veel te hoge verwachtingen van de ouders, de groei van de eigen en de andere kinderen onnodig in de weg gezeten wordt.
Raar trouwens dat in het "we zijn en blijven vooral altijd wc-eend tevreden" onderzoekje de vergrote afstroom of uitval ten gevolge van het gebrekkige aanbod helemaal niet onderzoekswaardig schijnt te zijn.
Honderden arme kinderen die dan toch maar na uitloting de dode talen gaan leren terwijl ze EIGEN lijk alleen maar interesse hadden in atheneaum onderwijs.
Elk nieuwsgierig mens zou dat vervolgens wel willen onderzoeken, maar zij niet, de persvoorlichters!
Mck (Amsterdam)
op 14/09/2017 naar 23:16   

I: dat is goed nieuws dus, niet alléén die ene Cito-score is leidend gelukkig...
Bianca (Amsterdam)
op 14/09/2017 naar 23:06   

Irene: SVPO hield plaatsen vrij voor kinderen met vmbo/havo advies. De school is voor havo/vwo, maar ze willen die kinderen ook een kans geven. Alleen konden die niet mee doen met de loting ivm het advies.
I. (Amsterdam)
op 14/09/2017 naar 19:05   

Opvallend: 30% van de leerlingen met vwo advies had een citoscore lager dan 545. Vroeger werden deze kinderen niet toegelaten tot categoraal vwo. Zij kwamen terecht in een havo/vwo brugklas.
Irene (Amsterdam)
op 13/09/2017 naar 16:26   

Wat ik niet snap: in de keuzegids stond dat het SvPO met 80 lln zou starten, daar hadden ze ook genoeg aanmeldingen voor, maar in de evaluatie staat dat er 64 lln gepland waren en 64 geplaatst, vreemd. Iemand een verklaring?
A (A)
op 13/09/2017 naar 13:03   

ontbreekt nog

Tabel 4: Maximale lotingsnummer van leerlingen die geplaatst zijn bij scholen waar geloot is
Mar2 (Amsterdam)
op 13/09/2017 naar 08:20   

Fijn dat het rapport er weer is...
Kijk ik niet goed of mis ik de geweldige lijst, die er vorig jaar wel was, met de lotnummers (met welk lotnummer nog nog op welke school terecht kon??)
Babette (Amstelveen)
op 12/09/2017 naar 21:19   

De link naar het rapport is w w w . verenigingosvo . nl / overstappovo
Irene (Amsterdam)
op 12/09/2017 naar 20:24   

Het Parool bericht over het rapport, maar is het al ergens in te zien?
1 (1)
op 12/09/2017 naar 18:23   

is wel beschikbaar
Sneeuw Dan (Schiphol-Rijk)
op 12/09/2017 naar 01:35   

Hoop zo dat het een wat opener rapport is als in eerdere jaren, want waarom zou je een discussie niet open aangaan? cq. Waarom een rapport uitbrengen, als de evolutie daarvan dan niet het doel zou zijn?
De cijfers over bijvoorbeeld de (onnodige) verdringing werden in alle eerdere evaluaties zeer zorgvuldig vermeden, heel treurigstemmend. Wetenschap onwaardig.
Elisabeth (Amsterdam)
op 11/09/2017 naar 19:50   

Beste Aagje, Anne en Babette,
Inmiddels hebben we van de projectleider en van voorzitter Rob Oudkerk van Osvo vernomen dat morgen (dinsdag 12 september) het VU rapport van de centrale loting 2017 zal worden vrijgegeven. Het is niet bekend wat de oorzaak is van deze flinke vertraging in de publicatie. Morgen zal ook de uitkomst van het tevredenheidsonderzoek gepubliceerd worden. Over de inhoud van beide rapporten is ons nog niets bekend.
Babette (Amstelveen)
op 11/09/2017 naar 13:41   

De OSVO berichtte eerst dat het rapport over de matching in juli gepubliceerd zou worden, toen uiterlijk vorige week, en nu is het nog steeds niets beschikbaar.
Is bekend waarom publicatie zo lang op zich laat wachten?
Anne J (Amsterdam)
op 11/09/2017 naar 12:26   

En wanneer komt het rapport van de VU/OSVO over het verloop van de loting 2017? Het is inmiddels september......dat moet toch allang ergens klaar liggen in een la?
Aagje (A'dam)
op 30/08/2017 naar 00:29   

Volgens de OSVO komen er dus té snel en ook té eenvoudig nog scholen bij, maar hóe willen zij dan eigenlijk, en liefst ook natuurlijk wel zsm, het levensgrote gebleken gebrek aan capaciteit dan wél oplossen? Of is er slechts eigenbelang en onwil?
Elisabeth (Amsterdam)
op 27/08/2017 naar 10:48   

Artikel op AT5 over de nieuwe islamitische middelbare school in Amsterdam, waar @wethouder Hekking ons op attendeerde:

OSVO, de vereniging voor Amsterdamse middelbare scholen, maakt zich grote zorgen over de kwaliteit van het Cornelius Haga Lyceum, de nieuwe islamitische school die over anderhalve week opent. De onderwijsinspectie zegt vanaf de eerste dag te gaan controleren, maar OSVO vindt dat veel te laat.
'Ik lees nergens hoe de kwaliteit geregeld is, ik lees nergens welke leraren ze hebben aangenomen', zegt Rob Oudkerk, voorzitter van OSVO. 'Ik lees nergens iets over onderwijsprogramma's. Je gaat toch niet met kinderen experimenteren? Ik hoop en verwacht dat we er allemaal naast zitten en dat het wel goed geregeld is, maar ik hou mijn hart vast.'
Lees ook: Islamitische school komt meteen onder vergrootglas: 'Frustrerend dat ze kunnen starten'
OSVO is niet de enige die zich zorgen maakt over de onderwijskwaliteit van de nieuwe middelbare school. Eerder riepen islamitische basisscholen al op aan ouders hun kind niet naar het Cornelius Haga Lyceum te sturen en ook staatssecretaris Sander Dekker en wethouder Simone Kukenheim spraken hun wantrouwen hardop uit.
'Krankzinnig systeem'
De Onderwijsinspectie gaat vanaf de eerste schooldag controleren, maar dat is veel te laat, vindt OSVO. Die controle moet volgens de scholenvereniging al vooraf plaats vinden, maar dat laat de wet nu nog niet toe.
Oudkerk: 'We hebben in Nederland echt een krankzinnig systeem. Als jij en ik een school willen stichten, kunnen we dat morgen doen. Er komt geen hond kijken, maar achteraf komen ze kijken of we het wel goed doen.'
Vooraf onderwijskwaliteit testen
Het ministerie van Onderwijs laat aan AT5 weten dat staatssecretaris Dekker aan een wetsvoorstel werkt dat de stichting van nieuwe scholen beter regelt. Onderdeel van die wet is dat scholen, voordat ze van start mogen, inzichtelijk moeten maken hoe ze hun leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit gaan bieden.
Het bestuur van de school was vandaag niet bereikbaar voor een reactie.
Wethouder Hekking (Juinen)
op 24/08/2017 naar 22:24   

"Je gaat toch niet met kinderen experimenteren?" Zei de voorzitter van de OSVO vandaag serieus -en heus hoogst verontwaardigd- tegen de stadszender AT5.

Intussen wacht iedereen hier nog wel steeds maar op het rituele-rechtbrij-rapportje van de OSVO over de resultaten van de experimentele loting van de OSVO van begin dit jaar.
11 (1)
op 02/08/2017 naar 23:18   

nog steeds geen rapport van osvo?
Elisabeth (Amsterdam)
op 27/07/2017 naar 13:47   

@Anna: uit de berichtgeving begreep ik dat de nieuwe school in september al zal starten en dat zij al leerlingen werven en ook verwachten voor het komende schooljaar. Dat kan betekenen dat kinderen die nu via de centrale loting op een school zijn geplaatst alsnog teruggetrokken worden en naar de nieuwe islamitische school gaan. Daardoor kunnen er mogelijk nieuwe verschuivingen zijn op de reservelijsten van overtekende scholen. De reservelijsten vervalen overigens 31 juli a.s.

Volgend jaar kunnen achtstegroepers kiezen deze nieuwe islamitisch religieuze school voor mavo, havo en vwo. Hoe dat er precies uit zal zien, is aan Osvo. Naar ik aanneem zal deze school in de centrale loting op de keuzelijsten komen voor mavo, havo en vwo als één van de scholen die past bij het gegeven advies.
Deze nieuwe school heeft 180 brugklassers (6 klassen) per jaar als potentiële belangstellenden opgegeven. Zij zullen doorgroeien naar 1.200 leerlingen totaal.
Anna (Amsterdam)
op 26/07/2017 naar 11:43   

Las dat ede Raad van State heeft uitgesproken dat er een tweede islamitische middelbare school mag komen, wat Amsterdam tegenhield. Hoe moet dat nou de komende jaren met de plaatsing?
Elisabeth (Amsterdam)
op 09/07/2017 naar 18:25   

@EH: de grootste problemen waren dit jaar op vwo niveau zichtbaar. De kinderen die ondanks een lange voorkeurslijst volledig uitgeloot waren, hadden bijvoorbeeld vwo advies.

Wat wel bekend is, is dat op havo en havo/vwo niveau het lijstje voorkeursscholen korter is dan op vwo niveau. Spinoza en St. Nicolaas zijn veruit het zwaarst overtekent, de meeste havo en havo/vwo leerlingen hebben deze twee scholen op 1 of 2. Door de voorrang voor Dalton is het Spinoza voor niet-Dalton havisten eigenlijk goeddeels onbereikbaar. Er is nu Spinoza20first, deze school had in de tweede ronde nog plek.

Voorgaande jaren werden kinderen op vmbo niveau veelal binnen de top 3 geplaatst. VSA heeft geen geluiden gehoord over problemen op deze niveaus, daarvoor moeten we de cijfermatige evaluatie van de centrale loting afwachten.
EH (Adam)
op 09/07/2017 naar 12:29   

Het gaat nu voornamelijk over vwo. Hoe zit het met vmbo en havo? Welke scholen zijn daar overtekend, welke scholen hebben daar voornamelijk eerste keus leerlingen en welke scholen niet? Hoeveel kinderen zijn niet op hun eerste keus geplaatst op vmbo en havo?
Elisabeth (Amsterdam)
op 08/07/2017 naar 14:01   

Tipje van de sluier is dat in ieder geval bekend is dat de door Rob Oudkerk in de oers genoemde 'prestigieuze scholen' Barlaeus en Vossius, waar ouders volgens Oudkerk allemaal als makke schapen voor zouden kiezen, minder aanmeldingen hadden dan plek. Toch zijn op deze scholen eerste keuze leerlingen uitgeloot omdat zij op lotnummer verdrongen werden door kinderen die uitgeloot voor bijv. Hyperion en Amsterdams.
Een percentage van geplaatste eerste keuze leerlingen per school zou iets van die verdringing zichtbaar maken. Scholen als Hyperion en Amsterdams (vwo) zullen veel eerste keuze leerlingen hebben, evenals het Spinoza en Nicolaas op havo en havo/vwo niveau. De uitgelote leerlingen van deze zwaar overtekende scholen verdringen andere kinderen van hun lievelingsschool en veroorzaken zo dat bijv. het Barlaeus en Vossius eerste keuze kinderen moeten uitloten, ten faveure van kinderen die eigenlijk helemaal niet naar het Barlaeus of Vossius willen en het liefste een van de vwo scholen Hyperion en Amsterdams willen, en geen catageoraal gymnasium. De centrale loting is zo voor beide groepen leerlingen een teleurstelling.
De overtekende scholen droppen hun probleem dankzij centrale loting simpel op de stoep van scholen die geen probleem zouden hebben, maar door de centrale loting wel een probleem krijgen.
Elisabeth (Amsterdam)
op 08/07/2017 naar 13:42   

Beste @oost, de evaluatierapporten van de loting en matching van 2015 en 2016 zijn te vinden op de website van Osvo. Als je googled op evaluatie loting en matching met osvo zijn ze makkelijk te vinden.

Het rapport van dit jaar is inderdaad laat. Naar verwachting verschijnt het rappprt van Bas van der Klaauw met de cijfermatige analyse eind juli.

Eind juli zal ook de evaluatie onder betrokkenen (ouders, kindeeen, scholen) gereed zijn.
Oost (Amsterdam Oost)
op 07/07/2017 naar 09:55   

Beste mensen,

Vorig jaar kon je op de website (oco? Osvo) de resultaten van de matching vinden. Zo kon je zien hoeveel zich hadden ingeschreven op een school. De resultaten van 2017 kan ik niet vinden en van 2016 ook niet meer. Weet iemand iets meer hierover?
Uitgeloot (Amsterdam)
op 04/07/2017 naar 17:33   

Als de wachtlijsten opgeheven worden binnenkort dan is het ieder voor zich heb ik begrepen. Het is heel erg zuur om laag op je lijst geplaatst te worden. Helemaal geen school hebben en de uitspraken van Rob Oudkerk te moeten ondergaan is de overtreffende trap. We hebben het helaas allebei meegemaakt, dit jaar en vorig jaar.
Huge Fake Mouth (A'dam)
op 04/07/2017 naar 00:32   

@boos : "Het amsterdamsche onderwijs kent alléén maar goede scholen en is een lichtend voorbeeld voor de rest "(van het land) zei Rob ODkerk jubelend.
(De onderwijsinspectie daarmee terloops als alternative fact factory bestempelend.)
Dan kan het dus toch niet zijn dat er op deze immense schaal groepsstraffen uitgedeeld worden?
Boos2 (Amsterdam)
op 01/07/2017 naar 15:20   

@Vader
OSVO straft nu alle kinderen die niet op eerste voorkeur zijn geplaatst.
Vader (Amsterdam)
op 01/07/2017 naar 00:00   

@Boos, ik ken inderdaad iemand van de 17 niet geplaatsten die nu alsnog op de eerste keus is toegelaten (al is dat niet op het Hyperion). De argumenten ken ik niet maar het zal wel te maken hebben met de toezegging dat men iets ging regelen voor deze 17 gevallen. Al is dit natuurlijk wel extra zuur ten opzichte van kinderen zoals die van mij die met een 10e keus genoegen moeten nemen (en dezelfde school als eerste keus had)...
Mar2 (Amsterdam)
op 30/06/2017 naar 18:51   

Ik ben sowieso benieuwd of er nog veel geschoven is mbv de wachtlijsten
Er waren toen nog opeens wat plekken op cartesius..
En wat er gaat gebeuren als in juli de wachtlijsten vervallen...
Boos (Amsterdam)
op 30/06/2017 naar 14:41   

Weet iemand hier iets van het gerucht dat 1 van de kinderen die geen plaatsing heeft gekregen volgens het loting systeem uiteindelijk op de school van eerste keuze (hyperion) terecht is gekomen? Mocht dit waar zijn, zou ik graag willen weten welke argumenten er gebruikt zijn om dit voor elkaar te krijgen.
Jitta (Diemen)
op 22/06/2017 naar 11:52   

@elisabeth, ja, MCO. Ze suggereren opstromen in derde leerjaar, "want dan heb je minder vakken". En de klassieker "het kind moet gelukkig zijn en je moet niet pushen". Terwijl de jongen keihard werkt omdat hij wil leren. Eerste twee rapporten waren echt niet goed, tweede twee wel, maar ik voel weinig begrip voor de heftige overgang die zo een kind doormaakt. Niet zo extreem als het voorbeeld hoor, ik schat in dat het een VMBO-T leerling is, maar dat is wel heel wat anders dan basis....
Jitta (Diemen)
op 22/06/2017 naar 11:52   

@elisabeth, ja, MCO. Ze suggereren opstromen in derde leerjaar, "want dan heb je minder vakken". En de klassieker "het kind moet gelukkig zijn en je moet niet pushen". Terwijl de jongen keihard werkt omdat hij wil leren. Eerste twee rapporten waren echt niet goed, tweede twee wel, maar ik voel weinig begrip voor de heftige overgang die zo een kind doormaakt. Niet zo extreem als het voorbeeld hoor, ik schat in dat het een VMBO-T leerling is, maar dat is wel heel wat anders dan basis....
Bezorgde moeder (Amsterdam)
op 22/06/2017 naar 11:08   

Ik had zo gehoopt dat de wendag iets van de teleurstelling zou wegnemen (keus 5). Maar helaas, hij is er geen spatje blijer van geworden. Ik merk dat hij echt wel zijn best doet om het leuk te vinden, maar het huilen stond hem nader dan het lachen toen ik hem ophaalde. Zo sneu. Ik zal blij zijn als schooljaar echt van start is en dit hopelijk bijtrekt.
Elisabeth (Amsterdam)
op 22/06/2017 naar 08:51   

@w.oordjes: inderdaad na de eerste keer centrale loting en matching was de uitkomst van de evaluatie onder betrokken ouders, kinderen, basisscholen en middelbare scholen unaniem vernietigend. Osvo besloot eerst te luisteren naar de direc betrokkenen en kondigde aan te stoppen met de centrale loting en matching en terug te keren naar loten per school, alleen als dat nodig is en met 100% real time transparantie.
Na een brede petitie van een groepje ouders gesteund door de betrokken wetenschappers, met de zeer misleidende slogan 'geen loting maar matching' die zo'n 1.900 keer werd aangeklikt in het ganse land, kwam Osvo op dat besluit terug. En daarom moeten nu alle kinderen loten voor alle scholen en moet iedereen een straks nog langere lijst van scholen maken. Met de valse belofte dat alleen échte voorkeuren tellen.
Ieder jaar zien we nu dat een nieuwe groep ouders en kinderen vooraf denken dat er een perfecte match gemaakt wordt tussen voorkeuren en passende scholen en ieder jaar weer wordt een groep ouders en kinderen geconfronteerd met het feit dat het gewoon een ordinaire loterij is op lotnummer, die zich niets aantreft van de mate van voorkeur. Tevredenheid is er bij de fortuinlijken die een goed lotnummer kregen en daarmee toegang tot een voorkeursschool, ontevredenheid bij de pechvogels die de slechte lotnummers kregen en gedwongen worden naar Amsterdamse scholen te gaan waar vrijwel niemand vrijwillig voor kiest.
De "Geen loting maar matching" petitie van 2015 heeft veel mensen in en buiten Amsterdam een rad voor ogen gedraaid en is daarmee geen eerlijke peiling van wat Amsterdamse ouders, kinderen en betrokken scholen willen. Ouders en kinderen willen gewoon een passende school en geen (centrale) loting.
Elisabeth (Amsterdam)
op 22/06/2017 naar 08:36   

@Jitta: het stond in het AD, vmbo'er uit Middelharnis haalt vwo-diploma. Als je op de tweet klikt, krijg je de link. Speelt jouw voorbeeld van weigeren opstromen zich af op een Amsterdamse school?
Mar2 (Amsterdam )
op 21/06/2017 naar 22:27   

Vandaag en gisteren de kennismakingsdage. Op de vo scholen. Wij behoorden tot de gelukkigen. Maar moest vandaag toch even denken aan degenen die minder geluk hadden. Hoop dat ze toch een leuke dag hebben gehad!
Jitta (Diemen)
op 21/06/2017 naar 09:06   

Mag ik een link naar die richtlijn van de VO-raad? (zie tweet hiernaast). Dit ivm een jongen uit een vluchtelingengezin die niet op mag stromen binnen het VMBO ondanks 2 rapporten met fantastische cijfers toen hij het Nederlandse systeem eenmaal doorhad...
Vrije schoolkeuze daar is trouwens echt ver te zoeken, met automatische instroom op VMBO-B op een school met een zwak inspectieoordeel...
W.Oordjes (Ouwekerk i/d Amstel )
op 20/06/2017 naar 01:05   

Evalueren is/was helaas echt totaal kansloos, een petitie met een heuse advocaat is/was misschien het enige waar 'ze' nog enigszins naar luisteren. Nu komt er ook nog eens een vette persvoorlichter bij!
Niettemin vooral wel invullen zo'n evaluatie waar ze niks mee doen, want voor de wetenschap en de geschiedschrijving is het wél goud.
Elisabeth (Amsterdam)
op 17/06/2017 naar 11:17   

Er zijn nog steeds ouders die heel ontevreden zijn met de (niet) plaatsing van hun kinderen. Een aantal overweegt na afwijzing van het bezwaar in beroep te gaan bij de rechter. En de betrokken scholen verwijzen ouders na afwijzing door naar de geschillencommissie Onderwijs.

Laat ons weten als je dit ook overweegt, dan kunnen we de krachten bundelen, samen staan we sterk!

Er komt een (standaard) evaluatie van de loting dit jaar onder betrokken ouders en leerlingen. Wij hopen dat iedereen deze online enquete zal invullen, met in gedachten de grote groep uitgelote en teleurgestelde kinderen waarvan een aantal nog immer zeer verdrietig is. Tegenover de groep fortuinlijken in de grote scholenloterij staat een flinke groep onfortuinlijken die niet beschouwd zouden mogen worden als collateral damage van een lotingssysteem. Het aanbod zou de vraag moeten volgen, en niet andersom.
Pimo (Amsterdam )
op 09/06/2017 naar 20:10   

Klopt maar dat doe je hoogstens af en toe voor de school van eerste voorkeur. Het zou leuk zijn als de totale reservelijsten regelmatig worden bijgewerkt. Dan is het transparant of er beweging zit in de lijsten of niet. Zowel de kinderen die een aanbod voor een reserveplek hebben geaccepteerd als de kinderen die het aanbod hebben afgeslagen kunnen van de lijst af.
Elisabeth (Amsterdam)
op 07/06/2017 naar 21:01   

@anoniembeziegd en Pimo: je kunt altijd contact opnemen met betrokken school van eerste keuze en hen om een update op van de positie op de reservelijst. Zij geven je dan de laatste informatie. Mochten er onwillige scholen zijn, dan horen wij dat graag.
Vorig jaar heeft mijn uitgelote zoon overigens nooit een aanbod gekregen vanuit de reservelijst, vanwege het hoge lotnummer stond hij achteraan in de rij. Vestig daarom niet al te veel hoop op de reservelijst, met een hoog lotnummer ben je niet snel aan de beurt helaas.
Nog een tip: maak een screenprint van de eigen meps inlog omgeving; deze informatie blijft niet beschikbaar en is van de een op andere dag verdwenen.
Pimo (Amsterdam)
op 07/06/2017 naar 19:54   

Het zou inderdaad wel helpen als je een update zou krijgen van je positie op de reservelijst.
Dat kan niet heel moeilijk zijn...
Anoniembezorgd (Amsterdam)
op 07/06/2017 naar 10:34   

Gelukkig is de reservelijst openbaar ;(
Pimo (Amsterdam)
op 06/06/2017 naar 21:07   

Vorig jaar zijn er ook kinderen geweest die een plek op de school van eerste voorkeur hebben teruggegeven, bijvoorbeeld als gevolg van een verhuizing of omdat men bij nader inzien toch liever niet dagelijks van een randgemeente naar de stad wil reizen. Als 1% van de geplaatste kinderen uiteindelijk toch elders naar school gaat komen er al gauw 80 plekken vrij en worden de kinderen van de reservelijsten benaderd. In mijn omgeving is een kind dat op de vijfde plek was geplaatst benaderd door de school van eerste voorkeur (hij was 4e reserve).
Er zullen ook kinderen zijn die hoger op de reservelijst staan maar voor wie de school waar ze op geplaatst zijn ook prima is, bijvoorbeeld geplaatst op 3e keuze Barlaeus en reserve voor 2e keuze Vierde Gymnasium. Dan komen kinderen die lager op de reservelijst staan dus aan bod.
Volgens mij werkt het benaderen van de reserves dus gewoon goed.
Pechvogel (Amsterdam)
op 06/06/2017 naar 18:02   

Nee, dat kort geding ging toch echt over de informatieverstrekking:

uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI :NL:RBAMS:2017:3772
Anoniembezorgd (Amsterdam)
op 06/06/2017 naar 17:40   

Natuurlijk ging het over de procedure...........omdat men (ouders)teleurgesteld waren over de uitkomst. En mogelijk is die procedure prima correct uitgevoerd. Maar hoe kan het dan dat de kids wel alsnog op hun eerste voorkeur zijn gekomen? Die procedure wil ik wel eens openbaar hebben. Het klopt gewoon niet!
Elisabeth (Amsterdam)
op 06/06/2017 naar 13:31   

Het kort geding eind mei ging uitsluitend over een verzoek om informatieverstrekking aan osvo over de uitvoering van de kernprocedure (oa de belangenafweging na proefloting). Dat verzoek heeft de rechter in kort geding afgewezen omdat hij het verzoek niet concreet genoeg vond. Het kort geding zag dus niet op plaatsing van kinderen.
Anne (Amsterdam)
op 06/06/2017 naar 12:37   

Heel opmerkelijk! Om welke school gaat dit en welke positie op de reservelijst na eerste loting?
Anoniembezorgd@anoniem.nl (Amsterdam)
op 06/06/2017 naar 11:04   

Opmerkelijk.............verlies je een kort geding als ouders, is er toch INEENS wel plek op de school van je eerste voorkeur????????? Dit kan niet waar zijn en ruikt naar voorkeursbehandelingen? Wie heeft er achterdeurtjes politiek bedreven? Iemand omgekocht toch? Kan niet volgens de procedure zijn gegaan lijkt mij. Wie gaat dit onderzoeken?
op 05/06/2017 naar 23:44   

Jullie mogen altijd naar de gymnasium zelf bellen
Anne (Amsterdam)
op 05/06/2017 naar 15:17   

Jammer dat er geen reactie op onderstaande vraag volgt. Ik ben ook heel benieuwd naar de stand van zaken op de verschillende reservelijsten. Ik kan er maar niet achter komen. Ik kom niet verder dan: het gaat om enkele plaatsen die via de reservelijsten zijn benut.....
Peter (Amsterdam)
op 02/06/2017 naar 11:42   

Ik vind het een raar verhaal, onze dochter zou dolgraag naar het 4e gaan maar wij zijn niet benaderd. op welke plek stonden jullie?
PB (Amsterdam)
op 02/06/2017 naar 08:36   

Ah, maar wel een wachtlijstplek dus.
op 02/06/2017 naar 08:23   

Iederen voor ons heeft die plek afgewezen.
PB (Amsterdam)
op 02/06/2017 naar 08:03   

@4: Hoe kan het dan dat jullie die plek aangeboden kregen? Moet die plek niet naar de eerste op de wachtlijst gaan?
4
op 31/05/2017 naar 22:39   

We waren niet de eerste op de wachtlijst. Het 4de was niet de eerste keuze. We hebben die mogelijkheid niet gebruikt.
Mar2 (West)
op 31/05/2017 naar 20:57   

Wat een goed nieuws. Gefeliciteerd! Waren jullie de eerste op de wachtlijst? En welke keuze was het?
Mijn dochter had het vierde als eerste keuze en ze is nu ingeloot, hebben hele leuke indruk van de school.
En wat voor een school laten jullie dan achter?
Want een zo'n plekje kan betekenen dat meer mensen die een staan op de wachtlijst doorschuiven.
4
op 31/05/2017 naar 10:58   

1 plekje vrij
Mar (West)
op 31/05/2017 naar 07:46   

En wat zei het vierde gym?
4gym
op 30/05/2017 naar 23:35   

werd gebeld door 4 gym.
Anne (Amsterdam)
op 30/05/2017 naar 21:43   

Vermoedelijk is de reservelijst bij het Cartesius op en hebben meerdere kinderen afgezien van hun plaats (omdat ze deze school als 10de 11de of lager neer hadden gezet......) en naar een andere school (buiten Amsterdam) gaan.....
Uitgeloot (Amsterdam)
op 30/05/2017 naar 13:29   

interessant...
Annie (Amsterdam)
op 30/05/2017 naar 13:00   

Via een twitterbericht van t Cartesius zelf kom je bij de juiste pagina.
Annie (Amsterdam)
op 30/05/2017 naar 12:56   

Dit heb ik gelezen op de site van Cartesius:Het Cartesius Lyceum heeft nog enkele vwo-plekken beschikbaar.
Leerlingen kunnen zich op 29 en 30 mei bij ons aanmelden zonder voorkeurslijst.
Bij meer aanmeldingen dan beschikbare plek wordt er door onze school geloot.
Wanneer plaatsing niet mogelijk is dan blijft de plek waar uw kind nu aangemeld is gewoon van kracht.
Uitgeloot (Amsterdam)
op 30/05/2017 naar 12:50   

Dit is wat je kunt lezen op de website van het cartsius:

Aanmelding op het Cartesius Lyceum 2017

De aanmeldingsperiode is voorbij en we zijn heel blij met onze 140 nieuwe leerlingen. Zowel onze havo/vwo als onze vwo-klassen zitten vol.

De leerlingen die bij ons geplaatst zijn, krijgen een brief met daarop de uitnodiging voor een intake-gesprek. In deze brief staat ook welke gegevens meegenomen moeten worden naar het gesprek.

De kennismakingsdag is op woensdag 21 juni.
Annie (Amsterdam)
op 30/05/2017 naar 11:14   

Cartesius heeft VWO plekken beschikbaar lees ik op hun hun website!? Waarom niet via de reservelijsten is mij een raadsel....
Annie (Amsterdam)
op 30/05/2017 naar 11:14   

Cartesius heeft VWO plekken beschikbaar lees ik op hun hun website!? Waarom niet via de reservelijsten is mij een raadsel....
Elisabeth (Amsterdam)
op 24/05/2017 naar 20:40   

@bredeschool-idool: bedankt voor je tip. Het uitgangspunt is goed: kinderen kansen bieden. Maar dat het heel belangrijk is dat het onderwijsveld de leiding heeft in een stelselwijziging is ronduit verdacht. Politiek mag zich er niet mee bemoeien, vinden onderwijsprofessionals maar dar zijn onze democratisch gekozen volksvertegenwoordigers en wetgever. De schoolbestuurders zijn niet gekozen en als zij de afgelopen jaren iets hebben, is het wel dat zij het belang van de leerling bepaalt niet centraal hebben stellen.

De ironie is verder dat Rosenmöller zèlf aan de wieg stond van het huidige aanbod van middelbare scholen in Maastricht: alle scholengemeenschappen zijn afgeschaft. Er zijn daar alleen nog maar categorale scholen: vwo, havo, en vmbo zijn allemaal aparte categorale scholen. Er is in Maastricht geen keuze meer voor een (brede) scholengemeenschap. Kinderen kunnen alleen nog naar een categorale school en dubbeladviezen werden ook afgeschaft (maar dat mocht later toch niet van de staatssecretaris). Rosenmöller zelf heeft dit een paar jaar gelden zelf nog trots gepresenteerd als de oplossing voor alle krimpgebieden.
Bredeschool-idool (Amsterdam)
op 24/05/2017 naar 12:07   

Goed artikel in FD (we-moeten-het-denken-in-niveaus-loslaten). Dat pleit voor brede scholen waar ook gymnasiasten het prima doen met extra aanbod en zo beter voorbereid worden op de brede samenleving die niet bestaat uit een select beschermd clubje gymnasiasten. In de rest van NL en vroeger ontbrak een categorale schoolbehoefte. Die wordt m.i. vooral ingegeven door Amsterdamse ouders.
Elisabeth (Amsterdam)
op 23/05/2017 naar 23:56   

Onder 'nieuws' is de laatste update van VSA te vinden met: ophogers zijn kansloos, de strijd gaat door, 17 uitgelote kinderen ongewild inzet segregatiedebat, D66 schoffeert haar kiezers en de basisscholen doen een Osvo'tje.
Elisabeth (Amsterdam)
op 23/05/2017 naar 23:56   

Onder 'nieuws' is de laatste update van VSA te vinden met: ophogers zijn kansloos, de strijd gaat door, 17 uitgelote kinderen ongewild inzet segregatiedebat, D66 schoffeert haar kiezers en de basisscholen doen een Osvo'tje.
Elisabeth (Amsterdam)
op 21/05/2017 naar 12:24   

Voorgaande jaren verschenen de evaluatierapporten in juli en augustus. Dat is jammer, want veel informatie kan best eerder gedeeld worden. Er kunnen bijv. meerdere versies gepubliceerd worden (de gegevens over de Cito eindtoets en aantal gewijzigde adviezen is bijv deze week pas bekend). Er is geen reden om direct bij de uitslag ook alle bekende cijfers per school te delen. Dat is belangrijke informatie voor ouders en andere betrokkenen.
Uitgeloot (Amsterdam)
op 21/05/2017 naar 11:02   

Zijn ze altijd zo laat met het publiceren hiervan? Of is er dit jaar iets aan de hand?
Elisabeth (Amsterdam)
op 20/05/2017 naar 10:11   

@Aagje: dat weet alleen Osvo helaas ...
Aagje (A'dam)
op 19/05/2017 naar 23:35   

Iemand enig idee waarom de resultaten van de loting 2017 nog steeds niet openbaar of anderszins beschikbaar zijn?
Ian (Amsterdam)
op 17/05/2017 naar 20:43   

Wilde je kind graag naar een categoraal gymnasium, maar is buiten deze 5 scholen geplaatst? Heerst er nu groot verdriet in het gezin?

Hetzelfde is mijn dochter overkomen, maar ook veel andere kinderen in Amsterdam, waaronder de 17 kinderen die helemaal buiten de boot zijn gevallen, en die nu een maand later nog steeds geen vooruitzicht hebben op een middelbare school in Amsterdam na de zomer.

De politiek laat ons barsten, het OSVO doet alsof haar neus bloedt, de schoolbesturen beroepen zich op onmacht, en we moeten nog bezien of de gang naar de rechter iets gaat opleveren.

Ondertussen verdienen onze kinderen wel een garantie op passend onderwijs. Dus komt het op de ouders aan om zelf het heft in eigen handen te nemen om dit doel te bewerkstelligen. En als dat dan niet binnen de ring kan, dan zoeken we ons geluk daarbuiten.

Terwijl in Amsterdam de schouders worden opgehaald, wordt in andere gemeentes de roder loper uitgerold. Op het Felisenum in Velsen-Zuid bijvoorbeeld, of bij het Gemeentelijk Gymnasium in Hilversum. Op beide scholen zijn de afgedankte kinderen uit Amsterdam van harte welkom.

Op maandag 29 mei organiseert het Felisenum een ouder- en kindbijeenkomst voor degenen die zich willen oriënteren op deze school. Sommige kinderen uit Amsterdam zijn reeds aangemeld. Anderen twijfelen nog en zien bv. tegen het forenzen op, of zijn bang dat ze op sociaal vlak moeten inleveren als ze straks buiten de stad naar school gaan.

Daarom onderzoekt het Felisenum o.a. de mogelijkheid van een pendelbusje dat dagelijks op en neer zal rijden tussen Amsterdam en Velsen-Zuid. Waar een wil is, is ook een weg.

De school toont zich heel betrokken en denkt graag mee over alle praktische zaken. De kinderen uit Amsterdam komen bv. volgend jaar bij elkaar in dezelfde klas terecht om de contacten en vriendschap onderling te bevorderen. Roostertechnisch is dat ook handiger voor het busje.

Als jij ook het Felisenum wil overwegen voor jouw kind, ben je op 29 mei van harte welkom om een kijkje te nemen op de school en om vragen te stellen. Neem je zoon of dochter maar mee, dan kunnen jullie kennis maken met de ouders en kinderen die vanaf volgend schooljaar dagelijks vanuit Amsterdam naar Velsen-Zuid zullen pendelen voor het onderwijs dat zij verdienen en waarvoor ze zich de afgelopen jaren zo hard hebben ingespannen.

Mocht je interesse hebben voor deze bijeenkomst, neem dan eerst even contact op met mij. Dan kan ik aan de school doorgeven hoeveel extra mensen ze er kunnen verwachten.

Het tijdstip staat nog niet helemaal vast, maar zal 9 of 10 uur zijn.

Denk er even over na. Naar school gaan buiten Amsterdam hoeft geen lijdensweg te zijn. Forenzen is een compromis, maar genoegen nemen met een slecht passende school binnen fietsafstand is wellicht een nog groter, zelfs te groot compromis waar je later spijt van kunt krijgen.

Ik ben te bereiken op het adres ian @ caliban.org
NN (Amsterdam)
op 17/05/2017 naar 16:03   

@P (amsterdam) op 14/05/2017 naar 08:44
'Voorbeeld uit mijn omgeving: 2 meisjes. Meisje 1 wordt uitgeloot op alle 12 scholen van haar lijst, heeft school x als eerste voorkeur. Meisje 2 heeft een lijst van 25 (!!) scholen, komt op "keuze" 18, te weten school x.'

Uitermate treurig kenmerk van dit DA-stb loting-systeem, dat geen énkele zwaarte toekent aan de mate van voorkeur van een individu, dus aan de plek op een voorkeurslijst, daardoor daarmee grote aantallen leerlingen elkaar -systematisch!- laat verdringen.
Iemand die school x als 18e plek krijgt toegewezen zal namelijk nooit enigermate vergelijkbaar tevreden zijn met die plek, als degene die van diezelfde school x als eerste voorkeursplek verdrongen is, had kunnen zijn.
Het gevolg : twéé ontevreden leerlingen i.p.v. één.
Uitgeloot (Amsterdam)
op 17/05/2017 naar 13:30   

Ik vind het misplaatst om de keuze voor een kleine categorale school gelijk te zetten met een keuze tegen gemengd. Het is uiteraard heel erg fijn als meer kinderen de hoogst mogelijke opleiding krijgen (vind ik althans) en als dat samen met alle kleurtjes en geloven gaat, des te beter!!!! Grote scholengemeenschappen hebben vaak een hele andere insteek dan kleine scholen (beginnen met gemengde niveau's, daar is wetenschappelijk van alles op te zeggen, daar kun je vóór of tegen zijn, heeft alweer helemaal niets met kleur te maken). Het is uitermate frustrerend dat in die discussie steeds weer allerlei problemen door elkaar gegooid worden en je voor het gemak even weggezet wordt als een soort witte elitairdoener. Zo jammer.
<< vorige

1 ... 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 ... 51

volgende >>