Schrijf een nieuw bericht

Pagina 8 - Berichten 1401 tot 1600

MMC (Amsterdam)
op 13/10/2017 naar 16:29   

Het Hyperion Lyceum is enorm gegroeid met ieder jaar een nieuwe jaarlaag erbij en heeft het afgelopen jaar pas voor het eerst een eindexamenklas afgeleverd. Het Nicolaas Lyceum en het Spinoza Lyceum zijn immens populair bij havisten of leerlingen met een havo/vwo advies, wellicht zou daar dan ook een uitbreiding kunnen komen. Of afschaffing van de voorrangregeling voor Daltonleerlingen in het laatste geval. Misschien juist meer kleine scholen ipv weer meer grote kolossen.
C (C)
op 13/10/2017 naar 14:58   

@VSA
In de nieuwsbrief
"Het afgelopen schooljaar werden wederom honderden kinderen teleurgesteld. 44 kinderen zijn zelfs volledig uitgeloot, 17 van hen hadden een voorkeurslijst van 12 scholen of meer. VSA heeft samen met de ouders van deze kinderen de handen ineen geslagen en gestreden voor maatwerk voor ieder kind".
De VSA weet dus hoe en waar de 17 kinderen zijn terechtgekomen?
Elisabeth (Amsterdam)
op 13/10/2017 naar 14:35   

@babette: dank voor je reactie en je analyse is juist. Maar ook in de randgemeentes kunnen betsaande scholen nieuwe scholen of uitbreiding van bestaande scholen tegenhouden.

De oplossing ligt niet alleen bij uitbreiden van bestaande scholen. Het aanpassen van het aanbod van scholen aan de bekende voorkeuren kan ook door het starten van nieuwe scholen. De afgelopen jaren zijn succesvolle nieuwe scholen gesticht: bijv. het 4e Gymnasium, Hyperion lyceum en meer recent Cartesius2.

Daarnaast kan de mismatch ook slim bestreden worden door daar uit te breiden waar dat het meest nodig is. De vijf categorale gymnasia hebben samen met het Amsterdam een jaarlijks alternerend proces van een extra klas. Het Hyperion lyceum doet hier niet aan mee terwijl juist op deze school de meeste kinderen worden uitgeloot. VSA heeft afgelopen jaar de wethouder gevraagd het geplande nieuwe gebouw van het Hyperion geschikt te maken voor structureel 1 extra brugklas. Daarmee zou de school precies dezelfde omvang als het Amsterdams lyceum krijgen; samen met het Hyperion de populairste keuze onder leerlingen met VWO advies. Omdat de bij het Hyperion uitgelote kinderen on hun beurt kinderen van andere scholen verdringen, zou 1 klas extra bij het Hyperion bijna een factor 3 meer kinderen op hun eerste plek bij andere scholen opleveren. De wethouder is verantwoordelijk voor schoolgebouwen en kan haar bevoegdheden hier dus effectief inzetten. Zij weigerde echter omdat de school klein wil blijven. Tegelijk investeert ze paradoxaal genoeg wl in grote brede scholenegemeenscjhappen (terwijl daar spake is van flinke overcapaciteit).
Zie meer informatie hierover in onze nieuwsbrieven van afgelopen schooljaar (onder de knp 'nieuws')
Babette (Amstelveen)
op 13/10/2017 naar 14:05   

Over de nieuwsbrief: een plaatsingssysteem zoals in Den Haag waarbij geen verdringing mogelijk is lijkt ogenschijnlijk beter, maar is hier meer over bekend?
De suggestie dat populaire scholen zouden moeten uitbreiden om zo aan de vraag te kunnen voldoen, lijkt mij niet reeel en wenselijk. Deze scholen zijn waarschijnlijk mede zo populair omdat ze klein zijn.
Deel van de oplossing zou zitten in het oprichten van categorale vwo scholen in de randgemeenten (bijv Amstelveen). In Amstelveen en Aalsmeer wordt dit echter tegengehouden door de bestaande scholengemeenschappen in Amstelveen, omdat die bang zijn voor leegloop van hun vwo-afdeling.
De onderwijswet geeft scholen de verantwoordelijkheid te voorzien in genoeg aanbod. Deze verantwoordelijkheid zou mijnsinziens bij de gemeente moeten liggen.
Babette (Amstelveen)
op 13/10/2017 naar 13:37   

Is bekend welk geslacht en schooltype voorkeur de uitgelote leerlingen hadden? Ik heb de afgelopen jaren alleen gehoord over uitgelote jongens met een voorkeur voor gymnasium. Dit kan uiteraard toeval zijn.
Elisabeth (Amsterdam)
op 13/10/2017 naar 09:01   

De eerste update van dit schooljaar is uit. Check onder de knop nieuws de laatste editie met daarin o.a. de wijzigingen in de kernprocedure nog niet bekend en de 3 speerpunten van VSA voor dit jaar.

Verspreid deze update s.v.p. onder zoveel mogelijk ouders van kinderen in groep 7 em 8. Ieder jaar weer worden ouders verrast door het lotingsleed bij de overstap naar het voortgezet onderwijs.

Reacties op de nieuwsbrief zijn welkom!
C (C)
op 11/10/2017 naar 20:19   

@stockholm
De meeste van die 17 zijn uiteindelijk goed terecht gekomen. WAAR DAN?

bericht van anoniembezorgd op 6-6-2017

Opmerkelijk.............verlies je een kort geding als ouders, is er toch INEENS wel plek op de school van je eerste voorkeur????????? Dit kan niet waar zijn en ruikt naar voorkeursbehandelingen? Wie heeft er achterdeurtjes politiek bedreven? Iemand omgekocht toch? Kan niet volgens de procedure zijn gegaan lijkt mij. Wie gaat dit onderzoeken?
Stockholm (Amsterdam)
op 09/10/2017 naar 09:42   

De meeste van die 17 zijn uiteindelijk goed terecht gekomen, na een heel pijnlijke worsteling met de instanties. Een van de belangrijkste punten van de eindevaluatie was dan ook: zorg er de volgende keer voor dat er geen kinderen zijn met een lange lijst zonder plek. Terecht.
Machiavelli (Syndroom)
op 08/10/2017 naar 01:33   

@B te B: De 17 niet geplaatste vwo'ers zitten nu in Stockholm +, hebben het reuze naar hun zin en willen daar intussen nooit en te nimmer meer weg. Hoe is het in A. vragen ze wel aldoor, maar dat weet ik ook niet, ik ben een stuk ouder namelijk.
Plebs (Amsterdam)
op 07/10/2017 naar 20:14   

@Maria A. Als je niet tussen het plebs (...) terecht wilt komen waarom zou je dan je niet-plebs Montessori/Dalton-voorrang gebruiken op je eerste voorkeur.
Of je hebt een voorkeur voor Montessori/Dalton of niet.
Sterker nog. Nu er in Amsterdam geloot moet worden op basisscholen en het dus een kwestie van geluk is op welk type basisschool je kind terecht komt ben ik er een sterke voorstander van om alle voorrangsregels af te schaffen.
Iedereen gelijke kansen. Zelfs voor mensen uit Vinkenveen die hun kinderen hier naar school willen laten gaan.
B (B)
op 07/10/2017 naar 17:18   

Hoe is het uiteindelijk afgelopen met 17 niet geplaatst vwo+ers? Zitten ze allemaal in Hilversum? Bevalt het wel?
A (A)
op 07/10/2017 naar 16:45   

In Den Haag geen verdringing.... maar wel strategisch kiezen !!
Jitta (Diemen)
op 07/10/2017 naar 16:34   

@Maria Averell: Excuse me? Was het je bekend dat leerlingen in Amsterdam e.o. vaak ook al hebben moeten loten en of wachtlijsten voor hun basisschool? En dus misschien wel naar een basisschool wilden, maar daar niet terechtkonden? En wat dacht je van mensen die heel bewust tot een ander inzicht zijn gekomen, en juist nu naar een bepaalde school willen? Waarom zou voorrang moeten worden gegeven aan de happy few, die al 8 jaar op een school hebben kunnen zitten waar ze graag wilden zitten? Was echt heel fijn voor je, maar nu weer iedereen dezelfde kansen graag. Disclaimer: moeder met twee kinderen op basisschool Jenaplan.
Elisabeth (Amsterdam)
op 06/10/2017 naar 16:15   

@A: tabel 4 (maximale lotinummer van leerlingen die geplaatst zijn) heeft Bas van der Klaauw op ons verzoek gemaakt. Het wachten is alleen nog op Osvo die het bijgewerket rapport op haar website zal publiceren ...
A (A)
op 06/10/2017 naar 13:59   

Bedankt. En tabel 4: Maximale lotingsnummer van leerlingen die geplaatst zijn bij scholen waar geloot is. Is het nog niet beschikbaar?
Elisabeth (Amsterdam)
op 06/10/2017 naar 13:44   

@A en Maria Averell: de kernprocedure 2018 is nog niet bekend en de wijzigingen dus ook niet. Er is geen inspraak, dit speelt zich volledig in de achterkamertjes van Osvo af. Het is afwachten welke wijzigingen osvo wil doorvoeren. Scholen moeten wijzigingen van het toelatingsbeleid (in Amsterdam vervat in de kernprocedure) aan hun Medezeggenschapsraden voorleggen voor advies, maar dat gebeurt helaas niet.
Donderdagochtend heeft VSA de raadscommissie jeugd en cultuur geadresseerd over de totstandkoming van de kernproceure 2018. Zie de twitterfeed van @stichtingvsa voor een link naar de beelden van deze vergeadring (klikken op agendapunt 8, op 38:50 minuten)
Maria Averell (Vinkeveen)
op 05/10/2017 naar 23:43   

Weet iemand of wij onze voorrang eindelijk nu ook op alle mogelijke lagere plekken mogen inzetten dit komend jaar? Zou toch wel zo eerlijk zijn. Zeker ook nu dat ook al gesuggereerd is in de grondige evaluatie. Waarom zouden wij strategisch moeten kiezen?
Wij hebben toch niet jarenlang bewust voor Dalton en Montessori gekozen, om vervolgens dan ineens wl tussen het plebs, dat ook nog eens gewnd is om te moeten kiezen, onderwezen willen worden?
B (B)
op 26/09/2017 naar 13:07   

2018/2019
A (A)
op 26/09/2017 naar 13:06   

Wanneer wordt de kernprocedure 2017-2018 bekend ?
Bleekmolen (Amsterdam)
op 23/09/2017 naar 01:59   

De groep die met deze loot-methodiek onevenredig veel voordeel behaald is een selecte en toevallig bevoorrechte groep. Nu is er zelfs een voorstel om dat voordeel nog ietwat verder te vergroten door voorrangsregels ook op lagere plekken te bepleiten.
Dus: de kansen van would-be Cygnianen en 4e Gymnasiasten
(bijvoorbeeld, het segregatieve aspect speelt net zo goed bij de havo of vmbo)
worden verkleind ten behoeve van het vergroten van de kansen van Het Amsterdamsch Lyceum, Het Hyperion, De Spinoza etc.
Slechts een blik op de klassenfoto's leert al dat de populaire scholen, nog eens vet extra bevoorrecht door de huidige loting- systematiek, geen representatieve afspiegeling zijn van de inwoners van onze stad.
Adam (Bijlmer a.k.a. Zuid-Oost )
op 23/09/2017 naar 01:26   

@ KO
stockholm- syndroom wellicht?
de meeste mensen zijn vrij normaal, kinderen idem dito, vaak zelfs gewoon gewoon. Dus als je je echt afvraagt wat een kind van 11 of 12 werkelijk voelt wanneer het gewenste technasium bijvoorbeeld niet mogelijk blijkt door (historisch) plaatsgebrek, maar er wel dan maar nog een plekje is op vooruit tweetalig onderwijs, of desnoods dan dode talen anders vooruit, je moet toch wat met je voorkeur, stel jezelf dan eens voor wat dat voor jou zou betekenen, dan kom je een stuk dichterbij de werkelijkheid dan een onderzoek met een hijgende opdrachtgever in de nek ooitkomt .
Voor kennis over goed of niet goed is een onderzoek niet nodig.
Ko (Weesp)
op 22/09/2017 naar 14:45   

In het Tevredenheidsonderzoek staat op pag 37 in tabel 7 dat
van de respondenten 77% op eerste keuze is geplaatst.
Daadwerkelijk was dat 85%, bij de respondenten is er dus een
ondervertegenwoordiging van tevreden ouders/leerlingen.
Toch blijkt uit Figuur 17 (pag 27) dat maar 3% van de leerlingen
niet tevreden is met de school waar ze naartoe gaan.
Bovendien denken de leerlingen dat hun ouders er hetzelfde over denken.
Maar in Figuur 18 staat dat 13% van de ouders (zeer) ontevreden
is met de plaatsing, 10% is neutraal en 77% is (zeer) tevreden.
Kennelijk zijn de ouders alleen (zeer) tevreden met plaatsing
op eerste voorkeur.
Die 13% (zeer) ontevreden is niet representatief voor alle ouders.
Als de respondenten qua plaatsing wel representatief zouden zijn
dan zou 85% (zeer) tevreden zijn wegens plaatsing op eerste keuze.
Van de plaatsingen op tweede en derde voorkeur zal toch ook een
aantal tevreden zijn en dan zijn er ook nog neutralen. Ik denk
dat dan hooguit 5% (zeer) ontevreden zou zijn.
In principe is wel iets te controleren via de (ongenummerde) tabel
op pag 27. Maar die tabel geeft ook maar de meningen van de respondenten
en is niet representatief voor alle ouders/leerlingen.
Desondanks heb ik de percentages van de ouders toegepast op de
totaal aantallen uit tabel 5 op pag 16 van de Cijfermatige Analyse.
De uitkomst is dan dat 6.7% van alle plaatsingen op een plek is
die niet als acceptabel wordt beschouwd.
Nogmaals desondanks heb ik ook de percentages van de leerlingen
toegepast. Hier is de uitkomst dat 6.5% van alle plaatsingen op
een plek is waar de leerling niet blij mee is.
Hoe valt dat te rijmen met de 3% van de respondent-leerlingen die
niet tevreden is? Wellicht is het antwoord 'ja' op de vraag
'Ben je tevreden met de school waar je naartoe gaat?' een symptoom van zich schikken in het onvermijdelijke.
Bayes (Amsterdam)
op 19/09/2017 naar 00:40   

Heeft iemand de preciezere cijfers over hoe groot de groep eigenlijk is waaronder er wl geloot moest worden met het huidige verdeel-systeem?
Deze groep is namelijk heel, heel, veel kleiner dan de groep die systeem-symptomatisch aan de matching diende te voldoen, vandaar dus deze vraag.
Dus dan gaat het om zowel de groep kinderen die een overtekende school als liefste koos, als ook om de groep kinderen die wl voor een weliswaar niet overtekende school koos, daar dus eigenlijk ook gewoon had kunnen scholen, maar eerlijk is eerlijk zegt het systeem (een ander had nou eenmaal een beter nummer), beiden vervolgens dus B-keus, niemand (echt) tevreden.
Wie weet deze, veel relere, aantallen?

Er waren 907 overaanmeldingen van de 7638, ongeveer 1 op 8 lln.
Toch een 1245 kinderen niet op hun voorkeur, ongeveer 1 op 6 lln.
En op elke vijf lln. niet op eerste voorkeur had daar dus gewoon wel kunnen zitten.

Dit gaat echter ook nog eens uit van het totaal aantal leerlingen en scholen.
Wanneer er mediageil succes-cijfers gepresenteerd worden als 'zovl procent komt op een eerste keus' is dat dus natuurlijk flauwekul.
Het probleem speelt in een veel kleinere beperktere groep, met daarbinnen dus veel grotere aantallen of percentages 'mismatchen'.
Anders geformuleerd, hoe groot is de groep die eigenlijk helemaal geen ingewikkeld schema had hoeven opstellen om alle open dagen te kunnen bezoeken?
Die totaal onnodig in de zenuwen heeft gezeten?
Jaar in jaar uit. Deze grote groep onder-tekende scholen houdt elk jaar plaatsen over, waarom dan deze hele groep lln. die daarvoor kiezen toch in de onzekerheid zetten?
Anne J (Amsterdam)
op 18/09/2017 naar 15:12   

Voor het Ignatius zijn deze cijfers: 1e jaar: 6 van school af (je mag niet blijven zitten) op de 162 leerlingen, en voor het 2e jaar: 14 van school af en 4 blijven zitten. Staat in de schoolgids van het Ignatius.

Weet iemand dit nog van andere scholen?
Jitta (Diemen)
op 17/09/2017 naar 18:09   

Over afvloeiing van het eerste jaar matching, en zonder officiele cijfers, op basis van info van dochterlief: Op het Cygnus is dit jaar ongeveer 20% van de leerlingen niet overgegaan van 2 gym naar 3 gym, en dus afgevloeid naar een andere school, hetzij atheneum, hetzij havo. Vorig jaar, van 1e naar 2e klas zijn vrijwel alle kinderen overgegaan.
Elisabeth (Amsterdam)
op 17/09/2017 naar 09:33   

@F.F. Serieus: verdringing komt idd niet voor in het rapport. VSA heeft in de werkgroep Kernprocedure voorafgaand aan het rapport wel expliciet gevraagd om aandacht voor dit fenomeen in de centrale loting.

Een tipje van de sluier is wel uit het rapport te halen (met dank aan Bas vd Klaauw): Lees de laatste alinea van de afsluitende opmerkingen. Er hadden 7638-907=6731 leerlingen op hun eerste voorkeur gepast, er zijn er 6486 op hun eerste voorkeur geplaatst. M.a.w: 245 kinderen zijn van hun eerste voorkeursschool verdrongen door lagere voorkeuren. Het percentage geplaatste eerste voorkeursleerlingen per school zou nog wat meer informatie geven over de mate van verdringing.

Ook het ontbreken van de tabel met het hoogste geplaatste lotnummer per school was opgevallen. Deze tabel zal alsnog worden toegevoegd (wederom met dank aan Bas vd Klaauw).
F.F. Serieus (A'dam)
op 17/09/2017 naar 00:25   

Heeft iemand het woord 'verdringing' eigenlijk al ontdekt in n van beide rapporten?
Wat een verwrongen beeld van de werkelijkheid moet je hebben om 'verdringing' geen nkele plek te gunnen in je onderzoek.
Anne J (Amsterdam)
op 16/09/2017 naar 00:21   

@I: Uit welk onderzoek blijkt dat een vwo leerling baat heeft bij een gemengde brugklas? Uit onderzoek van de Onderwijsraad blijkt het tegendeel, vwo leerlingen hebben juist geen baat bij een gemengde brugklas, het is zelfs nadelig, alleen de minder goede leerlingen hebben baat bij een gemengde brugklas.
Elisabeth (Amsterdam)
op 15/09/2017 naar 17:54   

Meer openheid over afstroom en over opstroom in de onderbouw van het VO is noodzakelijk.
Qua aantallen lijkt overadvisering een groter probleem, maar deze kinderen krijgen in ieder geval een kans en dat is mooi. De schoolbesturen hadden op de toename van het aanbod van vwo leerlingen kunnen anticiperen nadat de Cito toets als 2e objectieve gegeven verviel als toelatingseis.
Onderadvisering is qua aantallen lager maar de gevolgen zijn ernstig, zeker in de huidige centrale lotingsysteem zoals in Amsterdam wordt gehanteerd, waar kinderen die te laag zijn ingeschat keihard achteraan staan. Als zij in 2e instantie alsnog het passend advies krijgen mogen ze zich aanmelden op scholen passend bij dat nieuwe advies "waar nog plek is". Het advies van Osvo en de gemeente om voor een brede scholengemeenschap te kiezen als het advies wellicht wordt bijgesteld, blijkt ook geen soelaas te bieden. Kinderen die na een goed resultaat op de Cito een opgehoogd advies kregen, werden ook op de scholengemeenschappen veelal niet overgeplaatst naar de brugklas passend bij dat nieuwe advies. Kinderen die in de centrale loting op havo/vwo advies hebben geloot en zijn geplaatst en wiens advies na 550 te scoren op de Cito naar vwo werd bijgesteld, moeten toch in de havo/vwo brugklas beginnen (waar op havo niveau les wordt gegeven) omdat de vwo klassen vol zijn.
Scholen zouden open moeten zijn over hoeveel leerlingen afstromen en zittenblijven in de onderbouw. Ook zouden ze open moeten zijn hoe vaak opstromen voorkomt.
Irene (AMSTERDAM)
op 15/09/2017 naar 15:51   

Absoluut eens dat herkomst/achtergrond geen rol mogen spelen en het in dat opzicht goed is dat cito bestaat.
Verder heb ik te weinig zicht op het niveau van havo dan wel vwo door de jaren heen om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen. :-)
I. (Amsterdam)
op 15/09/2017 naar 14:34   

Precies Irene, havo en havo/vwo leerlingen hebben er baat bij om bij vwo leerlingen in een gemengde brugklas zitten. Zij kunnen zich optrekken naar het hoogste niveau. Er is ook aangetoond dat dit geen nadelig effect heeft voor vwo leerlingen. Cito is niet zaligmakend maar maakt geen onderscheid op achtergrond. Alle kinderen zouden evenveel recht moeten hebben op het voordeel van de twijfel. En als we al die twijfelgevallen toelaten tot het vwo, dan heb je toch eigenlijk weer een havo/vwo brugklas?
Irene (AMSTERDAM)
op 15/09/2017 naar 13:46   

Correctie: hoeveel groter de afstroom, moest zijn: hoeveel/of de uitstroom groter is. Er is ook onderzoek dat aantoont dat kinderen die het voordeel van een twijfel krijgen het op het hoogste niveau goed doen.
Wat ik mis in het rapport is het punt dat er kinderen op een categoraal gym komen die eigenlijk atheneum(+) hadden willen doen en daar weer kinderen verdringen die wel bewust voor cat gym kiezen.
Irene (AMSTERDAM)
op 15/09/2017 naar 13:20   

@Bianca: dank voor de uitleg!
Irene (AMSTERDAM)
op 15/09/2017 naar 13:19   

@I: komende jaren zal blijken hoeveel groter de afstroom is op de categorale scholen,na de invoering van het bindend schooladvies.
Dochter behoorde tot 1ste lichting bindend schooladvies/matching, afgelopen 2 Jr 1 afstromer in haar klas op cat gym, wel zittenblijvers die met de benodigde cito destijds op school zijn gekomen, kortom, sorteren op basis van enkel cito is/was niet zaligmakend.
E. Ratelband (Amsterdam)
op 15/09/2017 naar 12:49   

'Een plaatsing binnen de top 3 is voor de meerderheid van de ouders acceptabel.
Het merendeel van de kinderen zou ook blij zijn met een school uit hun top 3'

Dit laat het tevreden onderzoeksteam optekenen in een tevreden rapport, dat het slechts om respectievelijk 61% en 60% van de respondenten gaat zetten ze er liever niet bij, dat staat in een tabel gestopt.
Over de minderheid, het minderdeel geen enkel woord, deceptie past niet in het 'kwestie van perceptie' riedeltje.
Er had natuurlijk moeten staan: Maar liefst 40% of elke twee op de vijf kinderen is niet blij met een derde 'voorkeur'.
Elke twee van de vijf ouders, 39%, noemt een derde 'voorkeur' zelfs onacceptabel.
I. (Amsterdam)
op 15/09/2017 naar 11:10   

30% van de vwo leerlingen scoorde te laag op de cito! Een deel van de leerlingen hoort daar gewoon niet thuis! Zeker niet op een categorale school. Kinderen van rijke hoogopgeleide ouders worden overgeadviseerd, er wordt al veel over geschreven. Kinderen van arme laagopgeleide ouders moeten meer kunnen om op een (categorale) vwo school te komen, zonder pushende ouders. En te blijven, zonder geld voor huiswerkbegeleiding en bijles. Dat moeten we niet willen in Amsterdam. Gelijke kansen voor iedereen. De cito blijkt daarvoor een belangrijk, onafhankelijk instrument.
Elisabeth (Amsterdam)
op 15/09/2017 naar 08:20   

De wethouder wil dat komend jaar alle kinderen geplaatst worden, zie haar brief op de twitterfeed van @stichtingVSA.

De vraag is hoe dat ingevuld gaat worden. Er zijn inderdaad schoolbestuurders die gezegd hebben dat de voorkeurslijsten 20 of meer scholen zal moeten bevatten om daarmee 'alles helemaal dicht te timmeren'. Dan zou niemand meer worden uitgeloot. Maar dat is een sigaar uit eigen doos en een verdere inflatie van de term 'voorkeurs'lijst. Steeds blijkt immers dat er lager dan de top 3 veelal helemaal geen sprake meer is van een voorkeursschool, zie ook het laatste tevredenheidsonderzoek.

Wat er moet gebeuren is dat het aanbod van scholen beter afgestemd moet worden op de vraag. De wethouder schrijft in haar brief over 'de balans tussen enerzijds het aanbod van brede scholengemeenschappen, anderzijds de vraag om het aanbod van categoraal onderwijs te vergroten'. De wethouder belooft voor het einde van het jaar terug te komen op haar inzet op deze balans, aldus de brief.
Q (A'dam)
op 15/09/2017 naar 00:08   

Gerucht gaat dat een voorkeurslijst van 20 tot 25 wil volstaan om in 1 keer geplaatst te worden. Werd ook gedacht van 12 scholen....
James Bond (Amsterdam)
op 15/09/2017 naar 00:07   

@McK ....Goed nieuws als daardoor het niveau over de hele linie daalt?
Dat de leerkracht een grotere rol speelt is zeker prima, maar als de cijfers laten zien dat elk niveau steeds grotere aantallen leerlingen trekt onder het gewenste niveau, is dat wel heel treurig voor alle kinderen waarvan dankzij de veel te hoge verwachtingen van de ouders, de groei van de eigen en de andere kinderen onnodig in de weg gezeten wordt.
Raar trouwens dat in het "we zijn en blijven vooral altijd wc-eend tevreden" onderzoekje de vergrote afstroom of uitval ten gevolge van het gebrekkige aanbod helemaal niet onderzoekswaardig schijnt te zijn.
Honderden arme kinderen die dan toch maar na uitloting de dode talen gaan leren terwijl ze EIGEN lijk alleen maar interesse hadden in atheneaum onderwijs.
Elk nieuwsgierig mens zou dat vervolgens wel willen onderzoeken, maar zij niet, de persvoorlichters!
Mck (Amsterdam)
op 14/09/2017 naar 23:16   

I: dat is goed nieuws dus, niet alln die ene Cito-score is leidend gelukkig...
Bianca (Amsterdam)
op 14/09/2017 naar 23:06   

Irene: SVPO hield plaatsen vrij voor kinderen met vmbo/havo advies. De school is voor havo/vwo, maar ze willen die kinderen ook een kans geven. Alleen konden die niet mee doen met de loting ivm het advies.
I. (Amsterdam)
op 14/09/2017 naar 19:05   

Opvallend: 30% van de leerlingen met vwo advies had een citoscore lager dan 545. Vroeger werden deze kinderen niet toegelaten tot categoraal vwo. Zij kwamen terecht in een havo/vwo brugklas.
Irene (Amsterdam)
op 13/09/2017 naar 16:26   

Wat ik niet snap: in de keuzegids stond dat het SvPO met 80 lln zou starten, daar hadden ze ook genoeg aanmeldingen voor, maar in de evaluatie staat dat er 64 lln gepland waren en 64 geplaatst, vreemd. Iemand een verklaring?
A (A)
op 13/09/2017 naar 13:03   

ontbreekt nog

Tabel 4: Maximale lotingsnummer van leerlingen die geplaatst zijn bij scholen waar geloot is
Mar2 (Amsterdam)
op 13/09/2017 naar 08:20   

Fijn dat het rapport er weer is...
Kijk ik niet goed of mis ik de geweldige lijst, die er vorig jaar wel was, met de lotnummers (met welk lotnummer nog nog op welke school terecht kon??)
Babette (Amstelveen)
op 12/09/2017 naar 21:19   

De link naar het rapport is w w w . verenigingosvo . nl / overstappovo
Irene (Amsterdam)
op 12/09/2017 naar 20:24   

Het Parool bericht over het rapport, maar is het al ergens in te zien?
1 (1)
op 12/09/2017 naar 18:23   

is wel beschikbaar
Sneeuw Dan (Schiphol-Rijk)
op 12/09/2017 naar 01:35   

Hoop zo dat het een wat opener rapport is als in eerdere jaren, want waarom zou je een discussie niet open aangaan? cq. Waarom een rapport uitbrengen, als de evolutie daarvan dan niet het doel zou zijn?
De cijfers over bijvoorbeeld de (onnodige) verdringing werden in alle eerdere evaluaties zeer zorgvuldig vermeden, heel treurigstemmend. Wetenschap onwaardig.
Elisabeth (Amsterdam)
op 11/09/2017 naar 19:50   

Beste Aagje, Anne en Babette,
Inmiddels hebben we van de projectleider en van voorzitter Rob Oudkerk van Osvo vernomen dat morgen (dinsdag 12 september) het VU rapport van de centrale loting 2017 zal worden vrijgegeven. Het is niet bekend wat de oorzaak is van deze flinke vertraging in de publicatie. Morgen zal ook de uitkomst van het tevredenheidsonderzoek gepubliceerd worden. Over de inhoud van beide rapporten is ons nog niets bekend.
Babette (Amstelveen)
op 11/09/2017 naar 13:41   

De OSVO berichtte eerst dat het rapport over de matching in juli gepubliceerd zou worden, toen uiterlijk vorige week, en nu is het nog steeds niets beschikbaar.
Is bekend waarom publicatie zo lang op zich laat wachten?
Anne J (Amsterdam)
op 11/09/2017 naar 12:26   

En wanneer komt het rapport van de VU/OSVO over het verloop van de loting 2017? Het is inmiddels september......dat moet toch allang ergens klaar liggen in een la?
Aagje (A'dam)
op 30/08/2017 naar 00:29   

Volgens de OSVO komen er dus t snel en ook t eenvoudig nog scholen bij, maar he willen zij dan eigenlijk, en liefst ook natuurlijk wel zsm, het levensgrote gebleken gebrek aan capaciteit dan wl oplossen? Of is er slechts eigenbelang en onwil?
Elisabeth (Amsterdam)
op 27/08/2017 naar 10:48   

Artikel op AT5 over de nieuwe islamitische middelbare school in Amsterdam, waar @wethouder Hekking ons op attendeerde:

OSVO, de vereniging voor Amsterdamse middelbare scholen, maakt zich grote zorgen over de kwaliteit van het Cornelius Haga Lyceum, de nieuwe islamitische school die over anderhalve week opent. De onderwijsinspectie zegt vanaf de eerste dag te gaan controleren, maar OSVO vindt dat veel te laat.
'Ik lees nergens hoe de kwaliteit geregeld is, ik lees nergens welke leraren ze hebben aangenomen', zegt Rob Oudkerk, voorzitter van OSVO. 'Ik lees nergens iets over onderwijsprogramma's. Je gaat toch niet met kinderen experimenteren? Ik hoop en verwacht dat we er allemaal naast zitten en dat het wel goed geregeld is, maar ik hou mijn hart vast.'
Lees ook: Islamitische school komt meteen onder vergrootglas: 'Frustrerend dat ze kunnen starten'
OSVO is niet de enige die zich zorgen maakt over de onderwijskwaliteit van de nieuwe middelbare school. Eerder riepen islamitische basisscholen al op aan ouders hun kind niet naar het Cornelius Haga Lyceum te sturen en ook staatssecretaris Sander Dekker en wethouder Simone Kukenheim spraken hun wantrouwen hardop uit.
'Krankzinnig systeem'
De Onderwijsinspectie gaat vanaf de eerste schooldag controleren, maar dat is veel te laat, vindt OSVO. Die controle moet volgens de scholenvereniging al vooraf plaats vinden, maar dat laat de wet nu nog niet toe.
Oudkerk: 'We hebben in Nederland echt een krankzinnig systeem. Als jij en ik een school willen stichten, kunnen we dat morgen doen. Er komt geen hond kijken, maar achteraf komen ze kijken of we het wel goed doen.'
Vooraf onderwijskwaliteit testen
Het ministerie van Onderwijs laat aan AT5 weten dat staatssecretaris Dekker aan een wetsvoorstel werkt dat de stichting van nieuwe scholen beter regelt. Onderdeel van die wet is dat scholen, voordat ze van start mogen, inzichtelijk moeten maken hoe ze hun leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit gaan bieden.
Het bestuur van de school was vandaag niet bereikbaar voor een reactie.
Wethouder Hekking (Juinen)
op 24/08/2017 naar 22:24   

"Je gaat toch niet met kinderen experimenteren?" Zei de voorzitter van de OSVO vandaag serieus -en heus hoogst verontwaardigd- tegen de stadszender AT5.

Intussen wacht iedereen hier nog wel steeds maar op het rituele-rechtbrij-rapportje van de OSVO over de resultaten van de experimentele loting van de OSVO van begin dit jaar.
11 (1)
op 02/08/2017 naar 23:18   

nog steeds geen rapport van osvo?
Elisabeth (Amsterdam)
op 27/07/2017 naar 13:47   

@Anna: uit de berichtgeving begreep ik dat de nieuwe school in september al zal starten en dat zij al leerlingen werven en ook verwachten voor het komende schooljaar. Dat kan betekenen dat kinderen die nu via de centrale loting op een school zijn geplaatst alsnog teruggetrokken worden en naar de nieuwe islamitische school gaan. Daardoor kunnen er mogelijk nieuwe verschuivingen zijn op de reservelijsten van overtekende scholen. De reservelijsten vervalen overigens 31 juli a.s.

Volgend jaar kunnen achtstegroepers kiezen deze nieuwe islamitisch religieuze school voor mavo, havo en vwo. Hoe dat er precies uit zal zien, is aan Osvo. Naar ik aanneem zal deze school in de centrale loting op de keuzelijsten komen voor mavo, havo en vwo als n van de scholen die past bij het gegeven advies.
Deze nieuwe school heeft 180 brugklassers (6 klassen) per jaar als potentile belangstellenden opgegeven. Zij zullen doorgroeien naar 1.200 leerlingen totaal.
Anna (Amsterdam)
op 26/07/2017 naar 11:43   

Las dat ede Raad van State heeft uitgesproken dat er een tweede islamitische middelbare school mag komen, wat Amsterdam tegenhield. Hoe moet dat nou de komende jaren met de plaatsing?
Elisabeth (Amsterdam)
op 09/07/2017 naar 18:25   

@EH: de grootste problemen waren dit jaar op vwo niveau zichtbaar. De kinderen die ondanks een lange voorkeurslijst volledig uitgeloot waren, hadden bijvoorbeeld vwo advies.

Wat wel bekend is, is dat op havo en havo/vwo niveau het lijstje voorkeursscholen korter is dan op vwo niveau. Spinoza en St. Nicolaas zijn veruit het zwaarst overtekent, de meeste havo en havo/vwo leerlingen hebben deze twee scholen op 1 of 2. Door de voorrang voor Dalton is het Spinoza voor niet-Dalton havisten eigenlijk goeddeels onbereikbaar. Er is nu Spinoza20first, deze school had in de tweede ronde nog plek.

Voorgaande jaren werden kinderen op vmbo niveau veelal binnen de top 3 geplaatst. VSA heeft geen geluiden gehoord over problemen op deze niveaus, daarvoor moeten we de cijfermatige evaluatie van de centrale loting afwachten.
EH (Adam)
op 09/07/2017 naar 12:29   

Het gaat nu voornamelijk over vwo. Hoe zit het met vmbo en havo? Welke scholen zijn daar overtekend, welke scholen hebben daar voornamelijk eerste keus leerlingen en welke scholen niet? Hoeveel kinderen zijn niet op hun eerste keus geplaatst op vmbo en havo?
Elisabeth (Amsterdam)
op 08/07/2017 naar 14:01   

Tipje van de sluier is dat in ieder geval bekend is dat de door Rob Oudkerk in de oers genoemde 'prestigieuze scholen' Barlaeus en Vossius, waar ouders volgens Oudkerk allemaal als makke schapen voor zouden kiezen, minder aanmeldingen hadden dan plek. Toch zijn op deze scholen eerste keuze leerlingen uitgeloot omdat zij op lotnummer verdrongen werden door kinderen die uitgeloot voor bijv. Hyperion en Amsterdams.
Een percentage van geplaatste eerste keuze leerlingen per school zou iets van die verdringing zichtbaar maken. Scholen als Hyperion en Amsterdams (vwo) zullen veel eerste keuze leerlingen hebben, evenals het Spinoza en Nicolaas op havo en havo/vwo niveau. De uitgelote leerlingen van deze zwaar overtekende scholen verdringen andere kinderen van hun lievelingsschool en veroorzaken zo dat bijv. het Barlaeus en Vossius eerste keuze kinderen moeten uitloten, ten faveure van kinderen die eigenlijk helemaal niet naar het Barlaeus of Vossius willen en het liefste een van de vwo scholen Hyperion en Amsterdams willen, en geen catageoraal gymnasium. De centrale loting is zo voor beide groepen leerlingen een teleurstelling.
De overtekende scholen droppen hun probleem dankzij centrale loting simpel op de stoep van scholen die geen probleem zouden hebben, maar door de centrale loting wel een probleem krijgen.
Elisabeth (Amsterdam)
op 08/07/2017 naar 13:42   

Beste @oost, de evaluatierapporten van de loting en matching van 2015 en 2016 zijn te vinden op de website van Osvo. Als je googled op evaluatie loting en matching met osvo zijn ze makkelijk te vinden.

Het rapport van dit jaar is inderdaad laat. Naar verwachting verschijnt het rappprt van Bas van der Klaauw met de cijfermatige analyse eind juli.

Eind juli zal ook de evaluatie onder betrokkenen (ouders, kindeeen, scholen) gereed zijn.
Oost (Amsterdam Oost)
op 07/07/2017 naar 09:55   

Beste mensen,

Vorig jaar kon je op de website (oco? Osvo) de resultaten van de matching vinden. Zo kon je zien hoeveel zich hadden ingeschreven op een school. De resultaten van 2017 kan ik niet vinden en van 2016 ook niet meer. Weet iemand iets meer hierover?
Uitgeloot (Amsterdam)
op 04/07/2017 naar 17:33   

Als de wachtlijsten opgeheven worden binnenkort dan is het ieder voor zich heb ik begrepen. Het is heel erg zuur om laag op je lijst geplaatst te worden. Helemaal geen school hebben en de uitspraken van Rob Oudkerk te moeten ondergaan is de overtreffende trap. We hebben het helaas allebei meegemaakt, dit jaar en vorig jaar.
Huge Fake Mouth (A'dam)
op 04/07/2017 naar 00:32   

@boos : "Het amsterdamsche onderwijs kent alln maar goede scholen en is een lichtend voorbeeld voor de rest "(van het land) zei Rob ODkerk jubelend.
(De onderwijsinspectie daarmee terloops als alternative fact factory bestempelend.)
Dan kan het dus toch niet zijn dat er op deze immense schaal groepsstraffen uitgedeeld worden?
Boos2 (Amsterdam)
op 01/07/2017 naar 15:20   

@Vader
OSVO straft nu alle kinderen die niet op eerste voorkeur zijn geplaatst.
Vader (Amsterdam)
op 01/07/2017 naar 00:00   

@Boos, ik ken inderdaad iemand van de 17 niet geplaatsten die nu alsnog op de eerste keus is toegelaten (al is dat niet op het Hyperion). De argumenten ken ik niet maar het zal wel te maken hebben met de toezegging dat men iets ging regelen voor deze 17 gevallen. Al is dit natuurlijk wel extra zuur ten opzichte van kinderen zoals die van mij die met een 10e keus genoegen moeten nemen (en dezelfde school als eerste keus had)...
Mar2 (Amsterdam)
op 30/06/2017 naar 18:51   

Ik ben sowieso benieuwd of er nog veel geschoven is mbv de wachtlijsten
Er waren toen nog opeens wat plekken op cartesius..
En wat er gaat gebeuren als in juli de wachtlijsten vervallen...
Boos (Amsterdam)
op 30/06/2017 naar 14:41   

Weet iemand hier iets van het gerucht dat 1 van de kinderen die geen plaatsing heeft gekregen volgens het loting systeem uiteindelijk op de school van eerste keuze (hyperion) terecht is gekomen? Mocht dit waar zijn, zou ik graag willen weten welke argumenten er gebruikt zijn om dit voor elkaar te krijgen.
Jitta (Diemen)
op 22/06/2017 naar 11:52   

@elisabeth, ja, MCO. Ze suggereren opstromen in derde leerjaar, "want dan heb je minder vakken". En de klassieker "het kind moet gelukkig zijn en je moet niet pushen". Terwijl de jongen keihard werkt omdat hij wil leren. Eerste twee rapporten waren echt niet goed, tweede twee wel, maar ik voel weinig begrip voor de heftige overgang die zo een kind doormaakt. Niet zo extreem als het voorbeeld hoor, ik schat in dat het een VMBO-T leerling is, maar dat is wel heel wat anders dan basis....
Jitta (Diemen)
op 22/06/2017 naar 11:52   

@elisabeth, ja, MCO. Ze suggereren opstromen in derde leerjaar, "want dan heb je minder vakken". En de klassieker "het kind moet gelukkig zijn en je moet niet pushen". Terwijl de jongen keihard werkt omdat hij wil leren. Eerste twee rapporten waren echt niet goed, tweede twee wel, maar ik voel weinig begrip voor de heftige overgang die zo een kind doormaakt. Niet zo extreem als het voorbeeld hoor, ik schat in dat het een VMBO-T leerling is, maar dat is wel heel wat anders dan basis....
Bezorgde moeder (Amsterdam)
op 22/06/2017 naar 11:08   

Ik had zo gehoopt dat de wendag iets van de teleurstelling zou wegnemen (keus 5). Maar helaas, hij is er geen spatje blijer van geworden. Ik merk dat hij echt wel zijn best doet om het leuk te vinden, maar het huilen stond hem nader dan het lachen toen ik hem ophaalde. Zo sneu. Ik zal blij zijn als schooljaar echt van start is en dit hopelijk bijtrekt.
Elisabeth (Amsterdam)
op 22/06/2017 naar 08:51   

@w.oordjes: inderdaad na de eerste keer centrale loting en matching was de uitkomst van de evaluatie onder betrokken ouders, kinderen, basisscholen en middelbare scholen unaniem vernietigend. Osvo besloot eerst te luisteren naar de direc betrokkenen en kondigde aan te stoppen met de centrale loting en matching en terug te keren naar loten per school, alleen als dat nodig is en met 100% real time transparantie.
Na een brede petitie van een groepje ouders gesteund door de betrokken wetenschappers, met de zeer misleidende slogan 'geen loting maar matching' die zo'n 1.900 keer werd aangeklikt in het ganse land, kwam Osvo op dat besluit terug. En daarom moeten nu alle kinderen loten voor alle scholen en moet iedereen een straks nog langere lijst van scholen maken. Met de valse belofte dat alleen chte voorkeuren tellen.
Ieder jaar zien we nu dat een nieuwe groep ouders en kinderen vooraf denken dat er een perfecte match gemaakt wordt tussen voorkeuren en passende scholen en ieder jaar weer wordt een groep ouders en kinderen geconfronteerd met het feit dat het gewoon een ordinaire loterij is op lotnummer, die zich niets aantreft van de mate van voorkeur. Tevredenheid is er bij de fortuinlijken die een goed lotnummer kregen en daarmee toegang tot een voorkeursschool, ontevredenheid bij de pechvogels die de slechte lotnummers kregen en gedwongen worden naar Amsterdamse scholen te gaan waar vrijwel niemand vrijwillig voor kiest.
De "Geen loting maar matching" petitie van 2015 heeft veel mensen in en buiten Amsterdam een rad voor ogen gedraaid en is daarmee geen eerlijke peiling van wat Amsterdamse ouders, kinderen en betrokken scholen willen. Ouders en kinderen willen gewoon een passende school en geen (centrale) loting.
Elisabeth (Amsterdam)
op 22/06/2017 naar 08:36   

@Jitta: het stond in het AD, vmbo'er uit Middelharnis haalt vwo-diploma. Als je op de tweet klikt, krijg je de link. Speelt jouw voorbeeld van weigeren opstromen zich af op een Amsterdamse school?
Mar2 (Amsterdam )
op 21/06/2017 naar 22:27   

Vandaag en gisteren de kennismakingsdage. Op de vo scholen. Wij behoorden tot de gelukkigen. Maar moest vandaag toch even denken aan degenen die minder geluk hadden. Hoop dat ze toch een leuke dag hebben gehad!
Jitta (Diemen)
op 21/06/2017 naar 09:06   

Mag ik een link naar die richtlijn van de VO-raad? (zie tweet hiernaast). Dit ivm een jongen uit een vluchtelingengezin die niet op mag stromen binnen het VMBO ondanks 2 rapporten met fantastische cijfers toen hij het Nederlandse systeem eenmaal doorhad...
Vrije schoolkeuze daar is trouwens echt ver te zoeken, met automatische instroom op VMBO-B op een school met een zwak inspectieoordeel...
W.Oordjes (Ouwekerk i/d Amstel )
op 20/06/2017 naar 01:05   

Evalueren is/was helaas echt totaal kansloos, een petitie met een heuse advocaat is/was misschien het enige waar 'ze' nog enigszins naar luisteren. Nu komt er ook nog eens een vette persvoorlichter bij!
Niettemin vooral wel invullen zo'n evaluatie waar ze niks mee doen, want voor de wetenschap en de geschiedschrijving is het wl goud.
Elisabeth (Amsterdam)
op 17/06/2017 naar 11:17   

Er zijn nog steeds ouders die heel ontevreden zijn met de (niet) plaatsing van hun kinderen. Een aantal overweegt na afwijzing van het bezwaar in beroep te gaan bij de rechter. En de betrokken scholen verwijzen ouders na afwijzing door naar de geschillencommissie Onderwijs.

Laat ons weten als je dit ook overweegt, dan kunnen we de krachten bundelen, samen staan we sterk!

Er komt een (standaard) evaluatie van de loting dit jaar onder betrokken ouders en leerlingen. Wij hopen dat iedereen deze online enquete zal invullen, met in gedachten de grote groep uitgelote en teleurgestelde kinderen waarvan een aantal nog immer zeer verdrietig is. Tegenover de groep fortuinlijken in de grote scholenloterij staat een flinke groep onfortuinlijken die niet beschouwd zouden mogen worden als collateral damage van een lotingssysteem. Het aanbod zou de vraag moeten volgen, en niet andersom.
Pimo (Amsterdam )
op 09/06/2017 naar 20:10   

Klopt maar dat doe je hoogstens af en toe voor de school van eerste voorkeur. Het zou leuk zijn als de totale reservelijsten regelmatig worden bijgewerkt. Dan is het transparant of er beweging zit in de lijsten of niet. Zowel de kinderen die een aanbod voor een reserveplek hebben geaccepteerd als de kinderen die het aanbod hebben afgeslagen kunnen van de lijst af.
Elisabeth (Amsterdam)
op 07/06/2017 naar 21:01   

@anoniembeziegd en Pimo: je kunt altijd contact opnemen met betrokken school van eerste keuze en hen om een update op van de positie op de reservelijst. Zij geven je dan de laatste informatie. Mochten er onwillige scholen zijn, dan horen wij dat graag.
Vorig jaar heeft mijn uitgelote zoon overigens nooit een aanbod gekregen vanuit de reservelijst, vanwege het hoge lotnummer stond hij achteraan in de rij. Vestig daarom niet al te veel hoop op de reservelijst, met een hoog lotnummer ben je niet snel aan de beurt helaas.
Nog een tip: maak een screenprint van de eigen meps inlog omgeving; deze informatie blijft niet beschikbaar en is van de een op andere dag verdwenen.
Pimo (Amsterdam)
op 07/06/2017 naar 19:54   

Het zou inderdaad wel helpen als je een update zou krijgen van je positie op de reservelijst.
Dat kan niet heel moeilijk zijn...
Anoniembezorgd (Amsterdam)
op 07/06/2017 naar 10:34   

Gelukkig is de reservelijst openbaar ;(
Pimo (Amsterdam)
op 06/06/2017 naar 21:07   

Vorig jaar zijn er ook kinderen geweest die een plek op de school van eerste voorkeur hebben teruggegeven, bijvoorbeeld als gevolg van een verhuizing of omdat men bij nader inzien toch liever niet dagelijks van een randgemeente naar de stad wil reizen. Als 1% van de geplaatste kinderen uiteindelijk toch elders naar school gaat komen er al gauw 80 plekken vrij en worden de kinderen van de reservelijsten benaderd. In mijn omgeving is een kind dat op de vijfde plek was geplaatst benaderd door de school van eerste voorkeur (hij was 4e reserve).
Er zullen ook kinderen zijn die hoger op de reservelijst staan maar voor wie de school waar ze op geplaatst zijn ook prima is, bijvoorbeeld geplaatst op 3e keuze Barlaeus en reserve voor 2e keuze Vierde Gymnasium. Dan komen kinderen die lager op de reservelijst staan dus aan bod.
Volgens mij werkt het benaderen van de reserves dus gewoon goed.
Pechvogel (Amsterdam)
op 06/06/2017 naar 18:02   

Nee, dat kort geding ging toch echt over de informatieverstrekking:

uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI :NL:RBAMS:2017:3772
Anoniembezorgd (Amsterdam)
op 06/06/2017 naar 17:40   

Natuurlijk ging het over de procedure...........omdat men (ouders)teleurgesteld waren over de uitkomst. En mogelijk is die procedure prima correct uitgevoerd. Maar hoe kan het dan dat de kids wel alsnog op hun eerste voorkeur zijn gekomen? Die procedure wil ik wel eens openbaar hebben. Het klopt gewoon niet!
Elisabeth (Amsterdam)
op 06/06/2017 naar 13:31   

Het kort geding eind mei ging uitsluitend over een verzoek om informatieverstrekking aan osvo over de uitvoering van de kernprocedure (oa de belangenafweging na proefloting). Dat verzoek heeft de rechter in kort geding afgewezen omdat hij het verzoek niet concreet genoeg vond. Het kort geding zag dus niet op plaatsing van kinderen.
Anne (Amsterdam)
op 06/06/2017 naar 12:37   

Heel opmerkelijk! Om welke school gaat dit en welke positie op de reservelijst na eerste loting?
Anoniembezorgd@anoniem.nl (Amsterdam)
op 06/06/2017 naar 11:04   

Opmerkelijk.............verlies je een kort geding als ouders, is er toch INEENS wel plek op de school van je eerste voorkeur????????? Dit kan niet waar zijn en ruikt naar voorkeursbehandelingen? Wie heeft er achterdeurtjes politiek bedreven? Iemand omgekocht toch? Kan niet volgens de procedure zijn gegaan lijkt mij. Wie gaat dit onderzoeken?
op 05/06/2017 naar 23:44   

Jullie mogen altijd naar de gymnasium zelf bellen
Anne (Amsterdam)
op 05/06/2017 naar 15:17   

Jammer dat er geen reactie op onderstaande vraag volgt. Ik ben ook heel benieuwd naar de stand van zaken op de verschillende reservelijsten. Ik kan er maar niet achter komen. Ik kom niet verder dan: het gaat om enkele plaatsen die via de reservelijsten zijn benut.....
Peter (Amsterdam)
op 02/06/2017 naar 11:42   

Ik vind het een raar verhaal, onze dochter zou dolgraag naar het 4e gaan maar wij zijn niet benaderd. op welke plek stonden jullie?
PB (Amsterdam)
op 02/06/2017 naar 08:36   

Ah, maar wel een wachtlijstplek dus.
op 02/06/2017 naar 08:23   

Iederen voor ons heeft die plek afgewezen.
PB (Amsterdam)
op 02/06/2017 naar 08:03   

@4: Hoe kan het dan dat jullie die plek aangeboden kregen? Moet die plek niet naar de eerste op de wachtlijst gaan?
4
op 31/05/2017 naar 22:39   

We waren niet de eerste op de wachtlijst. Het 4de was niet de eerste keuze. We hebben die mogelijkheid niet gebruikt.
Mar2 (West)
op 31/05/2017 naar 20:57   

Wat een goed nieuws. Gefeliciteerd! Waren jullie de eerste op de wachtlijst? En welke keuze was het?
Mijn dochter had het vierde als eerste keuze en ze is nu ingeloot, hebben hele leuke indruk van de school.
En wat voor een school laten jullie dan achter?
Want een zo'n plekje kan betekenen dat meer mensen die een staan op de wachtlijst doorschuiven.
4
op 31/05/2017 naar 10:58   

1 plekje vrij
Mar (West)
op 31/05/2017 naar 07:46   

En wat zei het vierde gym?
4gym
op 30/05/2017 naar 23:35   

werd gebeld door 4 gym.
Anne (Amsterdam)
op 30/05/2017 naar 21:43   

Vermoedelijk is de reservelijst bij het Cartesius op en hebben meerdere kinderen afgezien van hun plaats (omdat ze deze school als 10de 11de of lager neer hadden gezet......) en naar een andere school (buiten Amsterdam) gaan.....
Uitgeloot (Amsterdam)
op 30/05/2017 naar 13:29   

interessant...
Annie (Amsterdam)
op 30/05/2017 naar 13:00   

Via een twitterbericht van t Cartesius zelf kom je bij de juiste pagina.
Annie (Amsterdam)
op 30/05/2017 naar 12:56   

Dit heb ik gelezen op de site van Cartesius:Het Cartesius Lyceum heeft nog enkele vwo-plekken beschikbaar.
Leerlingen kunnen zich op 29 en 30 mei bij ons aanmelden zonder voorkeurslijst.
Bij meer aanmeldingen dan beschikbare plek wordt er door onze school geloot.
Wanneer plaatsing niet mogelijk is dan blijft de plek waar uw kind nu aangemeld is gewoon van kracht.
Uitgeloot (Amsterdam)
op 30/05/2017 naar 12:50   

Dit is wat je kunt lezen op de website van het cartsius:

Aanmelding op het Cartesius Lyceum 2017

De aanmeldingsperiode is voorbij en we zijn heel blij met onze 140 nieuwe leerlingen. Zowel onze havo/vwo als onze vwo-klassen zitten vol.

De leerlingen die bij ons geplaatst zijn, krijgen een brief met daarop de uitnodiging voor een intake-gesprek. In deze brief staat ook welke gegevens meegenomen moeten worden naar het gesprek.

De kennismakingsdag is op woensdag 21 juni.
Annie (Amsterdam)
op 30/05/2017 naar 11:14   

Cartesius heeft VWO plekken beschikbaar lees ik op hun hun website!? Waarom niet via de reservelijsten is mij een raadsel....
Annie (Amsterdam)
op 30/05/2017 naar 11:14   

Cartesius heeft VWO plekken beschikbaar lees ik op hun hun website!? Waarom niet via de reservelijsten is mij een raadsel....
Elisabeth (Amsterdam)
op 24/05/2017 naar 20:40   

@bredeschool-idool: bedankt voor je tip. Het uitgangspunt is goed: kinderen kansen bieden. Maar dat het heel belangrijk is dat het onderwijsveld de leiding heeft in een stelselwijziging is ronduit verdacht. Politiek mag zich er niet mee bemoeien, vinden onderwijsprofessionals maar dar zijn onze democratisch gekozen volksvertegenwoordigers en wetgever. De schoolbestuurders zijn niet gekozen en als zij de afgelopen jaren iets hebben, is het wel dat zij het belang van de leerling bepaalt niet centraal hebben stellen.

De ironie is verder dat Rosenmller zlf aan de wieg stond van het huidige aanbod van middelbare scholen in Maastricht: alle scholengemeenschappen zijn afgeschaft. Er zijn daar alleen nog maar categorale scholen: vwo, havo, en vmbo zijn allemaal aparte categorale scholen. Er is in Maastricht geen keuze meer voor een (brede) scholengemeenschap. Kinderen kunnen alleen nog naar een categorale school en dubbeladviezen werden ook afgeschaft (maar dat mocht later toch niet van de staatssecretaris). Rosenmller zelf heeft dit een paar jaar gelden zelf nog trots gepresenteerd als de oplossing voor alle krimpgebieden.
Bredeschool-idool (Amsterdam)
op 24/05/2017 naar 12:07   

Goed artikel in FD (we-moeten-het-denken-in-niveaus-loslaten). Dat pleit voor brede scholen waar ook gymnasiasten het prima doen met extra aanbod en zo beter voorbereid worden op de brede samenleving die niet bestaat uit een select beschermd clubje gymnasiasten. In de rest van NL en vroeger ontbrak een categorale schoolbehoefte. Die wordt m.i. vooral ingegeven door Amsterdamse ouders.
Elisabeth (Amsterdam)
op 23/05/2017 naar 23:56   

Onder 'nieuws' is de laatste update van VSA te vinden met: ophogers zijn kansloos, de strijd gaat door, 17 uitgelote kinderen ongewild inzet segregatiedebat, D66 schoffeert haar kiezers en de basisscholen doen een Osvo'tje.
Elisabeth (Amsterdam)
op 23/05/2017 naar 23:56   

Onder 'nieuws' is de laatste update van VSA te vinden met: ophogers zijn kansloos, de strijd gaat door, 17 uitgelote kinderen ongewild inzet segregatiedebat, D66 schoffeert haar kiezers en de basisscholen doen een Osvo'tje.
Elisabeth (Amsterdam)
op 21/05/2017 naar 12:24   

Voorgaande jaren verschenen de evaluatierapporten in juli en augustus. Dat is jammer, want veel informatie kan best eerder gedeeld worden. Er kunnen bijv. meerdere versies gepubliceerd worden (de gegevens over de Cito eindtoets en aantal gewijzigde adviezen is bijv deze week pas bekend). Er is geen reden om direct bij de uitslag ook alle bekende cijfers per school te delen. Dat is belangrijke informatie voor ouders en andere betrokkenen.
Uitgeloot (Amsterdam)
op 21/05/2017 naar 11:02   

Zijn ze altijd zo laat met het publiceren hiervan? Of is er dit jaar iets aan de hand?
Elisabeth (Amsterdam)
op 20/05/2017 naar 10:11   

@Aagje: dat weet alleen Osvo helaas ...
Aagje (A'dam)
op 19/05/2017 naar 23:35   

Iemand enig idee waarom de resultaten van de loting 2017 nog steeds niet openbaar of anderszins beschikbaar zijn?
Ian (Amsterdam)
op 17/05/2017 naar 20:43   

Wilde je kind graag naar een categoraal gymnasium, maar is buiten deze 5 scholen geplaatst? Heerst er nu groot verdriet in het gezin?

Hetzelfde is mijn dochter overkomen, maar ook veel andere kinderen in Amsterdam, waaronder de 17 kinderen die helemaal buiten de boot zijn gevallen, en die nu een maand later nog steeds geen vooruitzicht hebben op een middelbare school in Amsterdam na de zomer.

De politiek laat ons barsten, het OSVO doet alsof haar neus bloedt, de schoolbesturen beroepen zich op onmacht, en we moeten nog bezien of de gang naar de rechter iets gaat opleveren.

Ondertussen verdienen onze kinderen wel een garantie op passend onderwijs. Dus komt het op de ouders aan om zelf het heft in eigen handen te nemen om dit doel te bewerkstelligen. En als dat dan niet binnen de ring kan, dan zoeken we ons geluk daarbuiten.

Terwijl in Amsterdam de schouders worden opgehaald, wordt in andere gemeentes de roder loper uitgerold. Op het Felisenum in Velsen-Zuid bijvoorbeeld, of bij het Gemeentelijk Gymnasium in Hilversum. Op beide scholen zijn de afgedankte kinderen uit Amsterdam van harte welkom.

Op maandag 29 mei organiseert het Felisenum een ouder- en kindbijeenkomst voor degenen die zich willen orinteren op deze school. Sommige kinderen uit Amsterdam zijn reeds aangemeld. Anderen twijfelen nog en zien bv. tegen het forenzen op, of zijn bang dat ze op sociaal vlak moeten inleveren als ze straks buiten de stad naar school gaan.

Daarom onderzoekt het Felisenum o.a. de mogelijkheid van een pendelbusje dat dagelijks op en neer zal rijden tussen Amsterdam en Velsen-Zuid. Waar een wil is, is ook een weg.

De school toont zich heel betrokken en denkt graag mee over alle praktische zaken. De kinderen uit Amsterdam komen bv. volgend jaar bij elkaar in dezelfde klas terecht om de contacten en vriendschap onderling te bevorderen. Roostertechnisch is dat ook handiger voor het busje.

Als jij ook het Felisenum wil overwegen voor jouw kind, ben je op 29 mei van harte welkom om een kijkje te nemen op de school en om vragen te stellen. Neem je zoon of dochter maar mee, dan kunnen jullie kennis maken met de ouders en kinderen die vanaf volgend schooljaar dagelijks vanuit Amsterdam naar Velsen-Zuid zullen pendelen voor het onderwijs dat zij verdienen en waarvoor ze zich de afgelopen jaren zo hard hebben ingespannen.

Mocht je interesse hebben voor deze bijeenkomst, neem dan eerst even contact op met mij. Dan kan ik aan de school doorgeven hoeveel extra mensen ze er kunnen verwachten.

Het tijdstip staat nog niet helemaal vast, maar zal 9 of 10 uur zijn.

Denk er even over na. Naar school gaan buiten Amsterdam hoeft geen lijdensweg te zijn. Forenzen is een compromis, maar genoegen nemen met een slecht passende school binnen fietsafstand is wellicht een nog groter, zelfs te groot compromis waar je later spijt van kunt krijgen.

Ik ben te bereiken op het adres ian @ caliban.org
NN (Amsterdam)
op 17/05/2017 naar 16:03   

@P (amsterdam) op 14/05/2017 naar 08:44
'Voorbeeld uit mijn omgeving: 2 meisjes. Meisje 1 wordt uitgeloot op alle 12 scholen van haar lijst, heeft school x als eerste voorkeur. Meisje 2 heeft een lijst van 25 (!!) scholen, komt op "keuze" 18, te weten school x.'

Uitermate treurig kenmerk van dit DA-stb loting-systeem, dat geen nkele zwaarte toekent aan de mate van voorkeur van een individu, dus aan de plek op een voorkeurslijst, daardoor daarmee grote aantallen leerlingen elkaar -systematisch!- laat verdringen.
Iemand die school x als 18e plek krijgt toegewezen zal namelijk nooit enigermate vergelijkbaar tevreden zijn met die plek, als degene die van diezelfde school x als eerste voorkeursplek verdrongen is, had kunnen zijn.
Het gevolg : tw ontevreden leerlingen i.p.v. n.
Uitgeloot (Amsterdam)
op 17/05/2017 naar 13:30   

Ik vind het misplaatst om de keuze voor een kleine categorale school gelijk te zetten met een keuze tegen gemengd. Het is uiteraard heel erg fijn als meer kinderen de hoogst mogelijke opleiding krijgen (vind ik althans) en als dat samen met alle kleurtjes en geloven gaat, des te beter!!!! Grote scholengemeenschappen hebben vaak een hele andere insteek dan kleine scholen (beginnen met gemengde niveau's, daar is wetenschappelijk van alles op te zeggen, daar kun je vr of tegen zijn, heeft alweer helemaal niets met kleur te maken). Het is uitermate frustrerend dat in die discussie steeds weer allerlei problemen door elkaar gegooid worden en je voor het gemak even weggezet wordt als een soort witte elitairdoener. Zo jammer.
Elisabeth (Amsterdam)
op 15/05/2017 naar 22:00   

@EH: "Vier van de 28 leerlingen een kleur" schrijf je. Dan is die deelwaarneming iig zeker niet "helderwit" zoals je eerder schreef. Maar we dwalen af. Wij streven doodeenvoudig naar een passende plek voor IEDER kind in Amsterdam. Neemt niet weg dat segregatie een probleem is dat serieus aangepakt moet worden.

Het is opvallend dat GroenLinks en PvdA hun mond vol hebben over gelijke kansen en het tegengaan van segregatie, maar kennelijk niet willen dat kinderen van buiten de ring zich orinteren op scholen in zuid en centrum en andersom. Zij stemden nl donderdag in de raad expliciet tegen de motie voor een scholenmarkt in november naar het voorbeeld van New York. Kennelijk hebben ze liever dat kinderen in west gewoon naar een brede scholengemeenschap in de eigen buurt gaan, ipv dat zij zich orinteren op een categorale school in zuid? En vinden ze het prima dat de overtekende scholen in zuid in de (witte) randgemeentes leerlingen werven?
EH (Amsterdam)
op 14/05/2017 naar 23:37   

W: vanwaar de vraag?
W (Amsterdam)
op 14/05/2017 naar 21:44   

@EH
Op welke school is jouw kind uitgeloot?
EH (Amsterdam)
op 14/05/2017 naar 21:38   

Vriendin van oudste zit op Barlaeus, van vr de loting en matching. Zij heeft ook een kleur en er zitten drie andere kinderen met een kleur in haar klas. Vier van de ong 28 leerlingen een kleur? Vind ik echt heel weinig.

Ik weet nog dat haar moeder en ik ons hebben zitten verwonderen over de eenzijdige samenstelling van de klas, in combinatie met het pr praatje van de directie dat er zoveel 'achtergronden' op de school zitten. Jaja.
B (Soetendorp)
op 14/05/2017 naar 21:26   

Ieder individu heeft zijn verantwoordelijkheid voor het collectief, maar het collectief heeft ook zijn verantwoordelijkheid naar het individu. Als de balans daartussen uit evenwicht is, is de eenheid verbroken.
Elisabeth (Amsterdam)
op 14/05/2017 naar 19:21   

PS: nogmaals, niemand vindt dat het Hyperion in z'n eentje het volledige probleem moet oplossen. Maar een extra klas is juist daar zal wel een heel goed begin van een oplossing zijn, dat op vwo niveau een significante verbetering in het resultaat zal brengen.
Elisabeth (Amsterdam)
op 14/05/2017 naar 19:16   

@EH: voor zover nu bekend hadden Barlaeus en Vossius meer plek dan aanmeldingen en waren er bij het Ignatius ongeveer evenveel aanmeldingen als plek. Cygnus heeft wel meer aan,eldingen1e keuze dan plek, vorig jaar overigens ook.

In Amsterdam is geen enkele school 'helderwit'. Scholen in Amsteveen zijn helderwit. Ook de scholeni n Velsen en Hilversum. Vergelijk in Elseviers scholenoverzicht de percentages maar eens. Het oudste en meeste bekende gymnasium waar mijn 2e zoon op school zit, is ook niet helderwit. Dat schrijft de school zelf ook in hun brochure: dat ze geen witte school zijn. Het havo/vwo lyceum waar mijn oudste op school zit is wel gemengder.

Dwang is nooit een goed idee, dat laat dat rapport ook zien. Kinderen en hun ouders verleiden door als scholengemeenschap het vertrouwen te herwinnen dat ze echt het beste uit kinderen willen halen, zal wel vruchten afwerpen. En met een goede scholenmarkt in november, met coaching naar het voorbeeld van New York, zullen Mo uit west en Sophie uit zuid zich ook orinteren op scholen buiten het eigen stadsdeel.

Helaas, de scholen willen wel kinderen werven op scholenmarkten in de witte randgemeentes maar geen scholenmarkt voor alle kinderen in Amsterdam. En GroenLinks, PvdA en SP vinden dat blijkbaar ook geen goed idee, want ze stemden tegen deze motie van CDA en VVD afgelopen donderdag in de raad.
EH (Amsterdam)
op 14/05/2017 naar 18:24   

KI: Ik begrijp het heel goed, ik ben het alleen niet met je eens om alleen Hyperion verantwoordelijk te maken voor het oplossen van het probleem. Hyperion s al opgericht vanwege het tekort.

En als ik het allemaal goed begrijp, is vwo+ helemaal geen concurrentie voor de cat gymnasia, want de leerlingen die vwo+ willen, hebben niet gym op hun 1e plek. En de leerlingen die gym wl op hun eerste plek hebben, worden verdrongen. Dus geen concurrentie.
Een extra klas met vwo+ op Hyperion, Vossius, Cygnus (niet vol) en Ignatius, dat zijn 100 plekken. Voor cat gymnasia die lang niet vol zitten (ja, die zijn er) meer vwo+ ipv gymnasium.

@Elizabeth, leerlingen dwingen naar brede scholengemeenschappen voor meer gemengde scholen, daar ben ik uiteraard zeker ook geen voorstander van. Brede scholengemeenschappen helpen in zichzelf wl goed tegen segregatie. School van oudste is een scholengemeenschap, een hele fijne en een hele gemengde. Cat gym van jongste is helderwit. Hij is n van de twee kinderen met een kleurtje in zijn klas. In een stad waar (meer dan) de helft een nietnederlandse afkomst heeft.
Kl (Diemen)
op 14/05/2017 naar 17:45   

Ik denk dat Barlaeus en Vossius wel drie keer nadenken: ze hebben al twee keer tijd, geld en jong fris personeel genvesteerd in nieuwe concurrerende scholen...
Elisabeth (Amsterdam)
op 14/05/2017 naar 17:15   

Die ene extra klas op het Hyperion zou idd een mooie eerste stap zijn.
Als Barlaeus en Vossius nou ook samen een dependance met een catagoraal atheneum(+) openen op een mooie plek in de stad, dan lijkt me dat een grote kans op succes hebben 😉
Kl (Diemen)
op 14/05/2017 naar 17:06   

@eh: je wil het niet begrijpen, volgens mij. Er zijn meer dan voldoende eerstekiezers voor de gymnasia. Het probleem oplossen door daar vwo+ van te maken is dus geen oplossing, maar verschuiven van het probleem. Nogmaals: 800 eerstekiezers gymnasia (die daarmee vol zitten en dus niet extra klassen kunnen maken), kleine 500 vwo+. Hyperion is de enige die ruimte zou kunnen maken in het nieuwe gebouw en dan zou groeien naar de grootte van Amsterdams: geen grote school, wel een klasje meer per jaar. Effect op de loting beduidend groter dan een klasje.
Elisabeth (Ansterdam)
op 14/05/2017 naar 13:32   

@EH: maar kinderen dwingen naar scholen toe te gaan waar ze niet naartoe willen, werkt niet. Zo concludeert onderzoeksbureau O+S in een rapport van ruim een jaar geleden ...

VSA heeft verschillende voorstellen gedaan om segregatie tegen te gaan.
1. Bijvoorbeeld de scholenmarkt in november naar voorbeeld van New York waar alle kinderen en hun ouders zich breed kunnen orinteren op alle scholen in Amsterdam. Deze motie is donderdag ingediend door CDA en VVD, maar negatief geadviseerd door onderwijswethouder Kukenheim en verworpen door de gemeenteraad (D66, PvdA, SP en GroenLinks stemden vreemd genoeg tegen deze niet politiek geladen motie).
2. Verder is een heel belangrijk middel om segregatie tegen te gaan ten eerste beter te adviseren en ten tweede te wachten met de scholenloterij tot na de uitslag van de Cito (af de landelijke wetgeving aanpassen). Willen men niet, het niet meenemen van de Cito ophogers was een van de eerste en belangrijkste 'verbetering' t.o.v. de eerste centrale loting en matching in 2015, dat op een debacle uitliep. Daar kregen de ruim 400 kinderen met een hoger advies de schuld van. Na de petitie vd matching dat een verbeterde matching beloofde, werd direct besloten deze groep in de kou te laten staan zoals nu gebeurt.
3. Maak die scholengemeenschappen aantrekkelijker door kinderen op het hoogste mogelijke niveau te laten starten, ipv het laagste niveau zoals nu vaak gebeurt. En voorkom snel afstromen naar een lager niveau als het even tegenzit. Wees transparant over op- en afstromen. Ouders zijn niet gek.

Zomaar wat ideen om segregatie tegen te gaan die wel werken maar waar schoolbesturen en gemeente domweg niet aan willen. Het is voor hen veel makkelijker om kinderen dmv centrale loting te dwingen naar het overaanbod van brede scholengemeenschappen te gaan. En de gevraagde 'echte voorkeuren' van kinderen en hun ouders verdacht te maken
EH (Amsterdam)
op 14/05/2017 naar 13:06   

En om nog even iedereen boos te maken: segregatie tegengaan door brede scholengemeenschappen werkt.
Maar of het de juiste manier is, daar zullen de meningen over verdeeld zijn...
EH (Amsterdam)
op 14/05/2017 naar 13:03   

En ik bedoelde met schokkend, schokkend dat de gemeentepolitiek zo tegen alle wensen van de leerlingen ingaat.
Elisabeth (Amsterdam)
op 14/05/2017 naar 12:21   

Hyperion en Amsterdams schoven vorig jaar samen 154 aanmeldingen (eerste keuzelingen) door naar andere scholen. Als er n extra klas was geweest dan was dat aantal doorgeschoven kinderen met 27 afgenomen. Het effect op de verdringing in de centrale loting is groter, want er zijn 27 minder kinderen die andere kinderen op andere scholen van hun eerste plek verstoten. Het effect van n extra klas is bijna 3x zo groot (80 leerlingen meer op de eerste plek zo rekende Van der Klaauw voor). Dan ben je er nog niet maar een goed gemikte klas erbij heeft dus zeker een significant effect.

Daarom en in combinatie met het feit dat de wethouder over het budget van het schoolgebouw gaat, vroeg VSA in februari de wethouder per brief haar bevoegdheden in te zetten om die ene extra klas mogelijk te maken. Dat heeft de onderwijswethouder geweigerd want drie andere schoolbesturen hebben plannen voor een nieuwe brede scholengemeenschap in noord: een vrije school, een montessori school en een vestiging van stichting Progresso (Caland lyceum). En de gemeente wil met brede scholengemeenschappen segregatie tegengaan.
EH (Amsterdam)
op 14/05/2017 naar 11:44   

Ik heb geen direct belang, mijn kinderen zitten al op de middelbare, eentje volledig uitgeloot zoals ik al eerder heb gemeld. Die zit inmiddels jn de derde.

Wat ik steeds zeg, is dat er heel veel kinderen vwo+ willen, zie ook hieronder het bericht van Elizabeth. Er staan 300+ kinderen op de wachtlijst van H en Amsterdams. Dat is meer dan een klasje extra maken. Dat probleem kan worden opgelost als lle cat gymn daaraan werken een vwo+ gaan aanbieden.

Ik heb geen directe mening over het gebruikte systeem. Er zijn te weinig plekken op voorkeursscholen, welk systeem je ook gebruikt, het probleem wordt niet opgelost.
P (Amsterdam)
op 14/05/2017 naar 08:44   

Voorbeeld uit mijn omgeving: 2 meisjes. Meisje 1 wordt uitgeloot op alle 12 scholen van haar lijst, heeft school x als eerste voorkeur. Meisje 2 heeft een lijst van 25 (!!) scholen, komt op "keuze" 18, te weten school x.
NN (Amsterdam)
op 14/05/2017 naar 02:23   

@EH: 'NN je hebt er niets van begrepen, en wat een sneren in je bericht, bah. Heb je een kind dat uitgeloot is op een cat gym, dat je zo reageert?
Ik reageer dus niet op je bericht, als je zo'n toon aanslaat.'

Waarom reageer je dan toch (alleen met een sneer)? Maar dan weer geen reactie op de -inhoudelijke- opmerkingen die de zaak juist verder zouden kunnen helpen duiden, ook voor anderen.
Graag op de inhoud reageren, sneren smelt ik trouwens ook niet van, alleen maar sneren is zo makkelijk dat je dat net zo goed kan laten (wie wil dat nou lezen?)

Nee wij zijn niet uitgeloot, Al twee jaar op rij zijn mijn kinderen (hakken over de sloot) door het systeem heen gemazzeld, mijn motivatie is dus op de eerste plaats een empathioneel gedrevene, uiteindelijk welbegrepen eigenbelang, kies tenslotte zelf voor empathie.
Jouw motivatie is zeker hard eigenbelang? Of heb je aandelen in een snoepfabriek die snoep voor de stoute donderdag produceert?
Wr heb ik dan niets van begrepen? Ik lees al een jaar of drie, vier, mee op dit forum, of lees ik volgens jou teveel 'tussen de regels door'?

Vorig jaar was uiteindelijk maar rond 60 tot 70 % van de leerlingen op de cat. gym van de eerste voorkeur, de rest was allemaal verstoten, verdrongen door leerlingen die liever op een andere school waren begonnen. Meestal cat. vwo. Terwijl de meeste cat. gym voldoende eerste voorkeuren hadden om de school met louter eerste voorkeuren te vullen. 'Schokkend. Bijna niet tegenop te boksen.'

Waardeloos en vast bewust ook dat deze cijfers nou net niet in de 'analyse' staan. Zijn echter wel rekenkundig te herleiden uit het 'Maximale lotingsnummer van leerlingen die geplaatst zijn bij scholen waar geloot is, tabel 4, van de analyse l en m 2016 sept'

Er is ons toch altijd voorgehouden dat Boston de werkelijke vraag zou verdoezelen? Dan is de werkelijke vraag vervolgens bekend, dan vullen ze gewoon dezelfde scholen weer zonder capaciteit toe te voegen volgens de inmiddels bekende vraag.
Dan is het enige echte verschil met boston dat men domweg voor een populaire school kan kiezen, de gevolgen van die toegenomen overtekening vervolgens bij andere kinderen op het bordje legt, die helemaal niet bijdragen aan de capaciteitsproblematiek.
Daarnaast natuurlijk dat iedereen, alle 8000 leerlingen en ook nog eens de ouders, ellenlange rang orde lijsten moet gaan opstellen, alleen om degenen die zelf wensen hebben die de capaciteit overstijgt, uit de wind te houden. De afgewezen kinderen van bijv. hal en hyperion en spinoza, hebben vaker een hoogopgeleide achtergrond, betere kansen, dan de kinderen van bijv. 4e gym en cygnus die ze vervolgens verdringen,verstoten.
Daarmee draagt Da-stb bij aan extra kansenongelijkheid.
Elisabeth (Amsterdam)
op 13/05/2017 naar 22:10   

De twee categorale vwo scholen Amsterdams en Hyperion hadden in 2016 samen (240+221=) 461 aanmeldingen (=1e keuze). Deze scholen boden aan (172+135=) 307 kinderen een plek. Totaal 154 kinderen die het liefste vwo+ onderwijs wilden schoven zo door naar andere scholen, vaak een categoraal gymnasium. Bij Amsterdams en Hyperion stonden in 2016 in totaal 357 kinderen op de reservelijst. Mijn verwachting is dat de vraag bij deze twee scholen dit jaar verder is toegenomen bij een gelijkgebleven aanbod van plekken.

Wat (bewust?) mist in de evaluatierapporten is het percentage 1e voorkeuren die de scholen uiteindelijk geplaatst hebben. Dat percentage zou de verdringing zichtbaar maken. De meest populaire (afdelingen van) scholen zullen een heel hoog percentage 1e keuze leerlingen hebben. Het Amsterdams zei vorig jaar tegen ouders dat zij maar 3 leerlingen hebben geplaatst die Amsterdams niet op 1 hadden staan. Bij het Hyperion zal dat vergelijkbaar zijn. Bij de eerste centrale loting (met een wat andere methodiek, nl ieder kind kreeg per school een lotnummer) werd bekend dat het Barlaeus maar zo'n 54% 1e voorkeursleerlngen had geplaatst. De mate van verdringing toen was dus heel groot. Met de nieuwe lotingsmethode (ieder kind 1 allesbepalend lotnummer) zal dat percentage wel wat beter zijn.

Het zou inzicht geven in de mate van verdringing als het evaluatierapport van 2017 wel deze percentages geeft per (afdeling van) school. Daarmee zal het voor iedereen ng duidelijker worden dat alleen luisteren naar de echte voorkeuren en daarnaar te handelen het probleem oplost.
Kl (Diemen)
op 13/05/2017 naar 17:17   

@eh: er is voldoende vraag naar categoriale gymnasiumplekken: jaarlijks zo'n 800 eerstekiezers. Er is daarnaast ook veel vraag naar categoriaal vwo+: jaarlijks zo'n 500 eerstekiezers. Het slaat dus nergens op om de gymnasia te melden dat zij vwo+ moeten worden...
EH (Amsterdam)
op 13/05/2017 naar 12:41   

Citaat van Elizabeth: 'De wethouder zei donderdagmiddag in de raad dat zij de echte voorkeuren van kinderen als een bedreiging ziet voor de door de politiek gewenste brede scholengemeenschappen (waar nu zo'n 2.800 lege schoolbankjes staan). Daarom wilde zij geen enkele toezegging doen over het creren van extra klassen daar wat dat nodig is. Zelfs niet voor de kinderen die volledig zijn uitgeloot, ondanks een lange lijst van soms wel 15 scholen (zoals Thijmen).'

Dit is schokkend. Bijna niet tegenop te boksen.
Elisabeth (Amsterdam)
op 13/05/2017 naar 11:26   

Feit blijft helaas dat iedere uitbreiding van gewilde scholen en iedere nieuwe school op een veto van een Amsterdams schoolbestuur kan stuiten.

De wethouder zei donderdagmiddag in de raad dat zij de echte voorkeuren van kinderen als een bedreiging ziet voor de door de politiek gewenste brede scholengemeenschappen (waar nu zo'n 2.800 lege schoolbankjes staan). Daarom wilde zij geen enkele toezegging doen over het creren van extra klassen daar wat dat nodig is. Zelfs niet voor de kinderen die volledig zijn uitgeloot, ondanks een lange lijst van soms wel 15 scholen (zoals Thijmen).

Dat is zo wreed en oneerlijk aan dit lotingssysteem: Politiek en schoolbesturen zetten de chte voorkeuren van kinderen sinds 2015 voorop en wekken daarmee valse verwachtingen omdat er helemaal niet genoeg plek is voor al die kinderen op de gewenste scholen. De wetenschappers prezen het met man en macht aan want dan kon het aanbod in Amsterdam immers aan de chte voorkeuren worden aangepast.

Maar door niets te doen met het gegeven dat er te weinig plek is op de scholen van echte voorkeuren, wordt eens en te meer duidelijk dat schoolbesturen en gemeente maling hebben aan die door henzelf gevraagde echte voorkeuren van kinderen. Die pijnlijke lange staart in de centrale loting verbergt een groot probleem van kinderen die gedwongen worden naar scholen te gaan waar kinderen niet zelf voor kiezen. Zowel de schoolbesturen als de gemeente vinden dat blijkbaar een acceptabele uitkomst. Wat de kinderen en hun ouders van die uitkomst vinden, kunnen ze naast zich neer leggen. Die storm waait wel weer over verwachten ze.
EH (Amsterdam)
op 13/05/2017 naar 10:02   

Factcheck, beter lezen aub, ik zeg dat als lle cat gym meer op de vraag zouden gaan zitten, dwz mr atheneum/vwo+ aanbieden, want dt is wat de leerlingen willen, dan kunnen ALLE cat gym mr klassen maken, ipv alleen de oplossing bij 1 school neerleggen.
De huidige gymklassen blijven dan bestaan, en er komen klassen bij. De spreiding is groter, meer keus. Dus een oplossing komt van lle scholen.

En ja, mijn kind is destijds ook volledig uitgeloot, en is noodgedwongen een niveau lager gestart. Wel op een scholengemeenschap, dus opstromen mogelijk. Dus ik weet waar ik het over heb.
EH (Amsterdam)
op 13/05/2017 naar 09:56   

NN je hebt er niets van begrepen, en wat een sneren in je bericht, bah. Heb je een kind dat uitgeloot is op een cat gym, dat je zo reageert?
Ik reageer dus niet op je bericht, als je zo'n toon aanslaat.
Fact check (Amsterdam)
op 13/05/2017 naar 01:31   

@AH. Het her en der wat kinderen bijplaatsen zet helaas totaal geen zoden aan de dijk wanneer 1100 leerlingen (van de 7000) niet de plek krijgen die ze zich voorgesteld hadden.
Fact check (Amsterdam)
op 13/05/2017 naar 01:03   

Oudkerk op AT5 : 'we zitten jaarlijks steeds met nieuwe populaire scholen'.
Weet iemand al wat er dit jaar dan anders was? Behalve de voorzitter c.q. persvoorlichter dan.
NN (Amsterdam)
op 13/05/2017 naar 00:38   

@EH. Met jouw voorstel: laat de anderen het maar oplossen, komt er geen verbetering, namelijk:
lle kinderen die niet op de eerste keuze mogen scholen van de volwassen verantwoordelijken (wij dus) worden op een lagere voorkeur geplaatst.
Verstoten daarbij wl vervolgens (volgens de DA-STB algoritme-loting) talloze anderen weer van hn eigen eerste keuze. Kettingreactie.
Het creren van extra capaciteit is dus eigenlijk tamelijk zinloos als de overtekende ber-populaire scholen tegelijkertijd pogen om ng zwaarder overtekend te raken als de jaren daarvoor. (via goedkope stoute snoep donderdag bijv?)
Ik snap maar niet waarom een school zijn best zou willen doen om nog heel veel meer leerlingen teleur te stellen, af te wijzen, als ook al in de jaren daarvoor, en de daarmee extra grote groep afgewezen leerlingen, dan ook nog eens allerlei andere leerlingen die deze school helemaal niet wensten, geen enkel deel hebben aan dit capaciteits-probleem, om die daar dan weer hn eigen liefste wensen mee in de wielen te laten rijden? Hoe ver ben je heen als je dat eerlijk of efficint vindt?
EH (Amsterdam)
op 12/05/2017 naar 19:47   

Vandaag op AT5, interview met Tijmen Anker, uitgeloot op 15 scholen. Op de website terug te kijken.
Hartverscheurend.
EH (Amsterdam)
op 12/05/2017 naar 18:47   

Elizabeth, wij zijn het grotendeels eens hoor.
Ik denk nl ook dat er mr plekken moeten komen voor vwo+ en atheneum. Ik zie echter kansen voor de huidige cat gym om aan die wens/vraag te voldoen. Mr scholen zoals Hyperion en Amsterdams. Maak van oa Cygnus en Vossius (niet vol met 1e keus) een lyceum, met gym n ath en/of vwo+. Neem daarvoor scholen die met de eerste keus hun school niet vol krijgen. Dan komen de kinderen die wl een cat gym kiezen, ook op hun 1e keus terecht. En dan is het gemakkelijker om her en der wat kinderen bij te plaatsen en/of extra klassen te maken, want dan doen er meer scholen aan mee.
Elisabeth (Amsterdam)
op 12/05/2017 naar 17:57   

@EH: ik heb sterk het idee dat we langs elkaar heen praten. Feit is dat het probleem dat op vwo niveau moet worden opgelost is dat meer kinderen naar die vwo+ scholen willen dan er plek is. Door dat tekort verschuift het probleem in belangrijke mate naar de categorale gymnasia, zoals een ouder hieronder met de eigen, individuele casus beschrijft. Kind op plek 5, een categoraal gymnasium maar niet tevreden want wil gewoon een goed atheneum. Ik heb ook het idee dat we het over die analyse gewoon eens zijn. Omdat cursief of vet gedrukt niet mogelijk is, type ik enkele woorden die ik wil benadrukken in capitals, dat bedoel ik dus zeer zeker niet onvriendelijk.

De oplossing is dus NIET nog een categoraal gymnasium maar capaciteit waar dat nodig is. Dat is OA op het Hyperion. Die extra klas daar was een schot voor open doel. Dat die er niet in is gegaan, is geheel te danken aan het feit dat IEDERE school in Amsterdam daar een veto op heeft. Dat de wethouder haar bevoegdheden niet wilde inzetten om die extra klas toch af te dwingen doordat zij het geld levert voor het gebouw heeft alles te maken net de motie "meer brede scholengemeenschappen" waardoor de geneentepilitiek meer categoraal onderwijs onwenselijk vindt.

Het geeft dus NIETS te maken met onwil van de school zelf, zou heel goed kunnen dat ze zelf graag die extra klas willen (net als het Amsterdams) maar ze mogen niet van de andere scholen en de wethouder beschermt de stichting van 2 brede scholengemeenschappen in noord (waar nu al 2800 lege plekken zijn)

Met die ene extra klas is het probleem ws nog niet helemaal opgelost. Maar uit simulaties mrt het bestand van 2016 blijkt dat die ene extra klad op de zwaarst overtekende school wel een significant effect bereikt zou zijn, die veel groter is dan die 27 leerlingen in die ene klas.
Elisabeth (Amsterdam)
op 12/05/2017 naar 17:44   

@Ria: dank je wel voor je leuke idee, ik ken het idd, DNB heeft ook een raad van kinderen. Wij komen hier zeker op terug.
Mar2 (Amsterdam)
op 12/05/2017 naar 16:37   

@ ria, wat een leuk idee

Toevallig heeft mijn dochter een keer in de raad van kinderen mogen zitten, een prachtig initiatief.
EH (Ansterdam)
op 12/05/2017 naar 16:28   

@M ik heb niks tegen cat gym, niet tussen de regels doorlezen aub.
Ik vind het een slecht idee om een school te dwingen een extra klas te maken, zoals Hyperion wordt geacht te moeten doen. Ik zeg nergens dat ze hun verantwoordelijkheid niet hoeven te pakken, net als alle andere scholen. Dt is wat ik zeg.
Dus M voor jou nog een keer apart: lle cat gym/vwo+ moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Schuif het niet op 1 school af.
Ria (Amsterdam)
op 12/05/2017 naar 16:12   

Hallo allemaal,
Ik ben geen gedupeerde ouder maar wel een betrokken inwoner van Amsterdam. Ik ben ook dit jaar weer erg geschrokken van de uitkomsten van de loting, met name over de onzorgvuldigheid van het communicatieproces en het niet kunnen realiseren van een acceptabele oplossing voor de 44 gedupeerde kinderen en families. Ik ga niet alle inhoudelijke feiten herhalen, die zijn iedereen bekend. Ik wil hier wel een gedachte met jullie delen. Bij het volgen van de raadsvergaderingen werd mij duidelijk dat er oneindig veel wordt gesproken en vooral herhaald zonder te komen tot een daadkrachtige oplossing voor de kinderen. Daar zijn wij als "slimme" volwassenen dus niet toe in staat, zelfs niet na een aantal weken overleg met alle belanghebbende partijen. Ineens vroeg ik me af waarom de kinderen hierin niet gekend en geraadpleegd worden conform de ideen van Prinses Laurentien, oprichter en directeur van de Missing Chapter Foundation. Deze organisatie wil dat meer bedrijven in gesprek gaan met kinderen over actuele en maatschappelijke onderwerpen. Verschillende grote bedrijven (NS, PostNL, Lidl, Jumbo, Tata Steel, TUI, Aegon en de Nederlandse Vereniging van Banken) hebben inmiddels een Raad van Kinderen die met verrassende ideen/oplossingen komen. Uitleg van Prinses Laurentien waarom dit werkt: "Organisaties hebben die denkkracht wellicht niet van binnenuit. Commissarissen bijvoorbeeld komen toch vaak uit hetzelfde wereldje. Kinderen komen van buiten. De creativiteit zit 'm bij hen in hun vrije denken, ze redeneren 'alles is mogelijk'. Die combinatie is een gouden greep."
De huidige uitkomst van de loting is absoluut een actueel en maatschappelijk probleem, dus leent zich uitstekend voor een Raad van Kinderen. Bij deze een oproep aan Rob Oudkerk, de OSVO, VSA en de Gemeenteraad van Amsterdam: vraag aan een vertegenwoordiging van de kinderen die meededen aan de loting naar hun ervaringen over het systeem en het proces. Wat betekenen de uitkomsten voor hen en wat doet dat met ze. Maar vooral voor nu hoe zij de groep van 44 kinderen willen helpen en hoe we met elkaar deze nare situaties in de toekomst gaan voorkomen. Hoe verrassend en geweldig zou het zijn als de oplossing voor het grijpen ligt, zonder dat we het zien. Het is maar een klein idee, maar ik hoop van harte dat het van waarde kan zijn in deze slepende kwestie waarin zoveel kinderen emotioneel de dupe zijn. Hun toekomst is onze toekomst en ik hoop dat de partijen deze uitdaging aandurven. Meer informatie over de Raad van Kinderen en een simpele uitleg over de aanpak vind je op hun website.
Hartelijke groet,
Ria
M (Amsterdam)
op 12/05/2017 naar 14:13   

@EH
"Er is veel meer behoefte aan vwo+, dat moge duidelijk zijn. Klassieke gymnasia zouden dat als een kans kunnen zien, met name die scholen die hun klassen niet vol krijgen met alleen 1e keus aanmeldingen." Ik weet niet wat jij tegen klassieke gymnasia hebt, maar er is helemaal geen sprake van dat de klassieke gymnasia niet genoeg eerste kiezers krijgen. Alle jaren totnutoe zouden de vijf gymnasia met hun gezamenlijke eerste kiezers (ruim) vol hebben gezeten: het is wisselend waar de overschotten zitten. Er is dus meer dan genoeg interesse in klassieke scholen, er is helaas daarnaast een aanbodprobleem bij de vwo+ scholen. Daarom wijst Elisabeth het Hyperion op zijn verantwoordelijkheid. Let wel: het 4e hielp al mee het Hyperion op te zetten, toen ze zelf net vijf jaar oude waren. Die namen die verantwoordelijkheid dus wel.
Elisabeth (Amsterdam)
op 12/05/2017 naar 14:04   

@W: ik denk dat Bas vd Klaauw bedoelde met 'terug naar het oude systeem' dat tot 2015 toelating tot categorale vwo's plaatsvond o.b.v. het basisschool advies en een Cito score van minimaal 545. De Cito eis is in 2015 vervallen waardoor sinds 2015 (tegelijk met de start van centrale loting en matching) veel meer kinderen in aanmerking komen voor categorale vwo's.
W (Amsterdam)
op 12/05/2017 naar 13:46   

@Bas van der Klaauw
"Veel onderwijsvernieuwingen zijn verbeteringen, maar soms is er ook wel eens iets wat vroeger zo slecht nog niet was" aldus Bas van der Klaauw een van de wetenschappers die actief campagne voerde voor de petitie voor matching op de vraag van Kees Jongsma op twitter "Terug naar het oude systeem dus ".

Vanwaar deze inkeer?
Elisabeth (Amsterdam)
op 12/05/2017 naar 10:14   

@EH: de Cito is sinds woensdag bekend bij de basisschool. Hopelijk brengen ze de ouders en kinderen snel op de hoogte, vorig jaar wachtten sommige basisscholen zo lang dat de uiterste datum voor ophogen van het advies verstreken was. Schandalig.

Niemand zegt dat het Hyperion het probleem in zijn eentje moet oplossen. Wel moet deze school de verantwoordelijkheid nemen voor al die kinderen die daar de laatste jaren zijn uitgeloot en bijdragen aan een oplossing. Dt doen ze niet en daar mogen ze gerust op aangesproken worden. Willen is kunnen en in Amsterdam willen de scholen niets en de politiek steunt hen daarin, zo blijkt uit het ontluisterende raadsdebat van gisteren.

Wat vaststaat is dat als die extra klas op het Hyperion wel was gecreerd, heel veel meer kinderen dan die ene klas tevreden waren geweest.
EH (Amsterdam)
op 12/05/2017 naar 08:45   

Is de cito al bekend eigenlijk?
En hoeveel kinderen zijn dit jaar 'de dupe' met een opgehoogd advies?
EH (Amsterdam)
op 12/05/2017 naar 08:43   

Ik vind nog steeds dat je de overtekiningen niet bij een nieuwe school kunt neerleggen, die notabene is opgericht om het probleem op te lossen. Hyperion het vlledige probleem laten oplossen is echt idioot.

Hyperion biedt trouwens geen atheneum aan, maar vwo+, te vergelijken met gymnasium, maar dan met andere vakken ipv grieks en latijn.

Er is veel meer behoefte aan vwo+, dat moge duidelijk zijn. Klassieke gymnasia zouden dat als een kans kunnen zien, met name die scholen die hun klassen niet vol krijgen met alleen 1e keus aanmeldingen.
En ook een apart lyceum, met ath en gym is gewenst, lijkt me, zoals het Amsterdams.
Elisabeth (Amsterdam)
op 11/05/2017 naar 22:06   

@S: Heel begrijpelijk dat jullie teleurgesteld zijn, school nr 12 is helemaal geen 'voorkeursschool' meer te noemen.

Ik zou als ik jou was direct pro forma bezwaar indienen bij de school van eerste keuze. Pro forma bezwaar betekent dat je een korte brief stuurt dat je bezwaar maakt tegen het niet plaatsen van je kind op deze school. Je zet er bij dat je je bezwaar later zult aanvullen met argumenten. Het is belangrijk dat je dit nu doet want je bezwaar moet i.v.m. de wettelijke termijn van zes weken uiterlijk 16 mei a.s. binnen zijn. Dat is dinsdag a.s. al, dus niet wachten maar gewoon doen. Kort briefje is genoeg. Het is je enige kans het bestuur van de school onder ogen te brengen welke schade hun keuzes veroorzaken bij je kind en de enige kleine kans dat de school alsnog iets doet. Vergeet niet in je brief te zetten dat je je bezwaar graag mondeling wil toelichten, dan zullen ze je uitnodigen voor een gesorek (hoorzitting).

Je kunt je in de onderbouwing van je bezwaar allereerst beroepen op de hardheidsclausule nu je kind zo ontzettend laag geplaatst is en daardoor niet naar een passende school kan. Je kunt hiervoor alle mogelijke persoonlijke en bijzondere omstandigheden aanvoeren waarom het zo belangrijk is voor de ontwikkeling van jouw kind om naar de gekozen school te gaan. Daarnaast kun je bezwaar maken tegen de gevolgde procedure en de door osvo gewekte valse verwachtingen. Door het slechte lotnummer was je kind sowieso kansloos om op een school van voorkeur te komen. Plek nummer 12 is echt geen 'voorkeursschool' meer te noemen.

OCO schreef eerder op het forum dat ze graag bereid zijn te helpen met het opstellen van een zo kansrijk mogelijke bezwaarschrift. Dat aanbod zou ik zeker aangrijpen. Als de school je bezwaar afwijst, staat beroep bij de onafhankelijke rechter open (simpel, via een formulier op de website van de rechtbank). Als meer ouders dat doen is wellicht bundeling van krachten mogelijk.

Veel sterkte en ook veel succes met je bezwaar. Heb je ook nog nagedacht over de mogelijkheid om buiten Amsterdam een geschikte school te zoeken?
W (Amsterdam)
op 11/05/2017 naar 20:21   

Als je de eerste voorkeuren naar het Vossius bekijkt van de afgelopen drie jaar is er een dalende lijn te zien. Helaas worden daar kinderen verstoten die daar graag naartoe wilden door uitgelote kinderen bij waarschijnlijk het Amsterdams lyceum en het Hyperion die een beter lotnummer hadden
S (Amsterdam)
op 11/05/2017 naar 20:14   

Hallo allemaal,

Hoewel ik al maanden mee lees op dit forum schrijf ik hier voor het eerst. Wij zijn een van de nog steeds teleurgestelde en verdrietige gezinnen; onze zoon is op zijn 12e plek gekomen, een plek die wat hem, en ons, betreft helemaal geen keuze is.

Ben benieuwd hoeveel meer stille lezers er zijn, van de ouders van de ander 129 kinderen die ook een lage plek kregen door een slecht lotnummer - naast de 44 die helemaal geen plek kregen. Zijn er lezers die een bezwaar al hebben ingediend? Volgens de brief van Oudkerk op de site van OSVO hebben tot nu toe 26 ouders bezwaar aangetekend, lezen sommige van deze ouders ook dit forum? Zijn dat dezelfde als de ouders die via de rechter net een kort geding heb aangespannen?

Wij vragen ons af hoe wij zon bezwaar het beste kunnen formuleren: gericht op het falen van het systeem of, gezien het feit dat het naar de school van eerste keuze gaat, op de specifieke redenen waarom wij vinden dat ons kind daar hoort, bijvoorbeeld, in ons geval, vanwege het tweetalig onderwijs.

Als mensen advies hebben over het indienen van een bezwaar dan horen wij dat graag. Veel dank aan iedereen die de tijd neemt om hun ervaringen en gedachten te delen - en aan VSA voor deze belangrijk forum!
S (Amsterdam)
op 11/05/2017 naar 20:14   

Hallo allemaal,

Hoewel ik al maanden mee lees op dit forum schrijf ik hier voor het eerst. Wij zijn een van de nog steeds teleurgestelde en verdrietige gezinnen; onze zoon is op zijn 12e plek gekomen, een plek die wat hem, en ons, betreft helemaal geen keuze is.

Ben benieuwd hoeveel meer stille lezers er zijn, van de ouders van de ander 129 kinderen die ook een lage plek kregen door een slecht lotnummer - naast de 44 die helemaal geen plek kregen. Zijn er lezers die een bezwaar al hebben ingediend? Volgens de brief van Oudkerk op de site van OSVO hebben tot nu toe 26 ouders bezwaar aangetekend, lezen sommige van deze ouders ook dit forum? Zijn dat dezelfde als de ouders die via de rechter net een kort geding heb aangespannen?

Wij vragen ons af hoe wij zon bezwaar het beste kunnen formuleren: gericht op het falen van het systeem of, gezien het feit dat het naar de school van eerste keuze gaat, op de specifieke redenen waarom wij vinden dat ons kind daar hoort, bijvoorbeeld, in ons geval, vanwege het tweetalig onderwijs.

Als mensen advies hebben over het indienen van een bezwaar dan horen wij dat graag. Veel dank aan iedereen die de tijd neemt om hun ervaringen en gedachten te delen - en aan VSA voor deze belangrijk forum!
S (Amsterdam)
op 11/05/2017 naar 20:14   

Hallo allemaal,

Hoewel ik al maanden mee lees op dit forum schrijf ik hier voor het eerst. Wij zijn een van de nog steeds teleurgestelde en verdrietige gezinnen; onze zoon is op zijn 12e plek gekomen, een plek die wat hem, en ons, betreft helemaal geen keuze is.

Ben benieuwd hoeveel meer stille lezers er zijn, van de ouders van de ander 129 kinderen die ook een lage plek kregen door een slecht lotnummer - naast de 44 die helemaal geen plek kregen. Zijn er lezers die een bezwaar al hebben ingediend? Volgens de brief van Oudkerk op de site van OSVO hebben tot nu toe 26 ouders bezwaar aangetekend, lezen sommige van deze ouders ook dit forum? Zijn dat dezelfde als de ouders die via de rechter net een kort geding heb aangespannen?

Wij vragen ons af hoe wij zon bezwaar het beste kunnen formuleren: gericht op het falen van het systeem of, gezien het feit dat het naar de school van eerste keuze gaat, op de specifieke redenen waarom wij vinden dat ons kind daar hoort, bijvoorbeeld, in ons geval, vanwege het tweetalig onderwijs.

Als mensen advies hebben over het indienen van een bezwaar dan horen wij dat graag. Veel dank aan iedereen die de tijd neemt om hun ervaringen en gedachten te delen - en aan VSA voor deze belangrijk forum!
P (Amsterdam)
op 11/05/2017 naar 20:03   

"het Vossius zit al jaren in het slop". ??? Vraag en aanbod kloppen daar juist prima met ieder jaar enkele plekken over.
M (Amsterdam)
op 11/05/2017 naar 19:30   

@eh: om te spreken van de gymnasia die hun verantwoordelijkheid moeten pakken is echt een gotspe. Ze hebben twee maal hun resources, personeel, moeite en tijd gestopt in het oprichten van twee nieuwe scholen itt alle andere populaire vwoscholen. Best bijzonder dat ze hun eigen concurrentie hebben opgericht en waarschijnlijk best onaangenaam dat de scholen die schoon konden starten met jong fris personeel en alle goedlopende zaken konden kopieren nu populairder zijn dan zij.
Kt (Amsterdam)
op 11/05/2017 naar 19:23   

Barlaeus had vorig jaar 174 aanmeldingen voor 145 plekken. Jaar daarvoor kleine 160. Altijd (iets) overtekend dus, maar zeker niet zo idioot als Hyperion of Amsterdams. Vossius zit al jaren in t slop inderdaad, maar Ignatius doet het al jaren prima. 4e is dit jaar voor het eerst ineens heel populair sinds de eerste jaren na de oprichting, Cygnus nu twee jaar, maar daarvoor nooit overtekend. Kortom, om nou direct van een trend te spreken...
Elisabeth (Amsterdam)
op 11/05/2017 naar 18:43   

De raad vanmiddag was ontluisterend. CDA Rn VVD hebben samen 10 moties ingediend met concrete verbeteringen maar de wethouder heeft ze allemaal ontraden en alle moties op 1 na zijn door gebrek aan politieke steun verworpen. Opvallend is dat "onderwijspartij" D66 geen enkel voorstel tot verbetering steunt.

Dit onderdeel van de agenda is terug te kijken op Amsterdam - raadsinformatie en klikken op agendapunt 28 (rechts naast het beeld). Verslag is ook te lezen in de Twitter feed van @StichtingVSA
Elisabeth (Amsterdam)
op 11/05/2017 naar 18:39   

@EH: grappig dat scholen klein wilen blijven, men dat ook begrijpt (ook de wethouder) maar daardoor tegelijk kinderen naar grote brede scholengemeenschappen worden gedwongen - wethouder Kukenheim wil er daar zelfs meer van.
Met een extra klas zou het Hyperion ook helemaal niet groot worden maar vergelijkbaar met het Amsterdams lyceum. Die school leidt bepaalt niet onder zes eerste klaasen i.p.v. de vijf bij het Hyperion.
Ik kan. E overigens helemaal vinden in het idee van een Barlaeus atheneum; waarom start deze school geen dependance op een mooi plek ergens in Amsterdam :-)
Elisabeth (Amsterdam)
op 11/05/2017 naar 18:33   

@Irene: er mag niet meer strategisch worden gekozen van beleidsbepalers en wetenschappers, weet je nog :-) het loont ook niet. Ook voorgaande jaren waren Hyperion en Amsterdams het meest overtekend en dat is alleen maar verder toegenomen. Er is dus geen sprake van reactie op uitloting. Het evaluatierapport van vorig jaar stelt ook vast dat de voorkeuren stabiel zijn.
Elisabeth (Amsterdam)
op 11/05/2017 naar 18:30   

@Kt: nee hoor, het is een trend van al jaren. Ook toen er nog per school geloot we, lootte Barlaeus al niet meer altijd. Vossius idem.
Mijn 2e kind lootte in 2013 voor het laatst bij het Barlaeus en dat ging toen om 9 aanmeldingen te veel. En in de 2e ronde was nog plek op het Vossius en op het Cygnus. Vorig jaar waren er maar iets meer aanmeldingen dan plek, Vossius had vorig jaar ook minder aanmeldingen dan plek. Het is een urban Fairy tale dat er zo ontzettend veel kinderen naar het Barlaeus willen. De feiten zeggen dat op vwo niveau Amsterdams en Hyperion het populairst zijn, niet de categorale gymnasia.
Kt (Amsterdam)
op 11/05/2017 naar 18:11   

EH: Barlaeus had voor het eerst ooit plekken over na vorig jaar inderdaad ruim te veel aanmeldingen te hebben gehad. Lijkt me geen grond om conclusies op te trekken over de gewildheid van traditioneel onderwijs. Overigens heb ik een kind op het Barlaeus (3e) en op het Hyperion (2e) en moet ik eerlijk zeggen dat ik het verschil tussen het 'enorm onderwijsvernieuwende Hyperion' en het 'enorm traditionele Barlaeus' nou ook weer niet zo groot vind: het komt regelmatig voor dat ik de opdrachten/projecten van het Barlaeus vernieuwender vind, zoals het ook regelmatig voorkomt dat ik de lessen op Hyperion prettig traditioneel vind. En vice versa. Het wordt ook allemaal veel groter gemaakt dan het is.
Gym (Amsterdam)
op 11/05/2017 naar 12:52   

Eens dat het systeem er (mede?) voor zorgt dat gymnasia overvraagd raken. En dat VWO'ers de gymnasten verdringen. Mijn kind is er een voorbeeld van. Geplaatst in een gymklas, op zijn 5e keus. Terwijl hij geen uitgesproken gym-kind is en veel liever een VWO-klas of Amsterdams/Hyperion had gedaan met iig de VWO-uitweg. waarom dan toch op keuze 5? Omdat het na vier keuzes wel op was en alle gymnasia wel goede en inspirerende scholen zijn. Dat maakt de verleiding heel (te) groot ze er toch op te zetten. Geeft aan dat een lijst van 12 maken echt lastiger is dan het lijkt. Als echt alle kinderen in hun top 3 kwamen, was dit probleem grotendeels weg denk ik. De vwo'ers zetten dan veel minder gymnasia op hun lijst en vice cersa.
Andere 'oplossing' zou zijn de adviezen te splitsen in VWO en gymnasium. Kan me voorstellen dat het voor de gymnasia veel impact heeft dat er nu een andere populatie al en niet tegen wil en dank binnenkomt. En dan zijn er nog de 'verdringers' die dat zelf ook niet willen en deels wellicht de school later weer moet verlaten als ze het niveau niet redden. Zo blijft het kinderleed zich opstapelen.
EH (Amsterdam)
op 11/05/2017 naar 11:36   

Ben trouwens wel benieuwd naar de zg Hyperionkloontjes, ik ben ze namelijk niet tegengekomen.

Andere vernieuwingsconcepten zijn volgens mij niet gewild, omdat er dan leerlingen van alle niveaus bij elkaar zitten, en dat willen ze niet, de vwo-ers (of de ouders)
EH (Amsterdam)
op 11/05/2017 naar 11:03   

Uitgeloot, op Hyperion en Amsterdams kun je kiezen tussen vwo+ of gymnasium, dus voor alle smaken wat te kiezen. Het grootste deel kiest vwo+.
Je praat een beetje met dedain over onderwijsverniewing, hoef je niet te doen hoor, nergens voor nodig. Dat het jouw smaak niet is, prima. Feit blijft dat er wel veel andere kinderen naar deze scholen willen, anders was er niet zo'n grote overaanmelding.
Berlaeus had 20 plekken over, dat zegt toch wel iets...
Irene (Amsterdam)
op 11/05/2017 naar 11:00   

Bij Cartesius2 zijn oorspronkelijke oprichters van het Hyperion betrokken, denk dat deze school dus dichter bij het Hyperion staat dan bij het Cartesius.
Deze school had dit jaar geen plekken meer in de 2e ronde, School voor Persoonlijk Onderwijs stond ook niet op de lijst met plekken in de 2e ronde. Nieuwe initiatieven die het goed doen dus. Waarom Spinoza20first niet zo trekt weet ik niet, ben ik benieuwd naar.
Verder heeft het Barlaeus dit jaar minder aanmeldingen dan vorig jaar, maar dat kan ook een reactie op het groot aantal aanmeldingen van vorig jaar. Het omgekeerde gebeurde een aantal jaren geleden bij het Cygnus(2015):na een jaar met minder aanmeldingen werd gezegd dat ze iedereen zouden kunnen plaatsen, erg veel aanmeldingen en het andere algoritme, alsnog veel verdrongen kinderen.
Ik ben het wel met Elisabeth eens dat het werven van het Amsterdams in de randgemeenten onbegrijpelijk is.
Uitgeloot (Amsterdam)
op 11/05/2017 naar 09:59   

klontjes=natuurlijk kloontjes
Uitgeloot (Amsterdam)
op 11/05/2017 naar 08:10   

Zo veel plaatsen zijn er nou ook weer niet over op de categorale gymnasia...Cygnus, Ignatius en het 4de hebben naar mijn weten extra klassen opgericht in de afgelopen jaren. Er zijn wel degelijk kinderen die bewust kiezen voor gymnasiaal onderwijs en niets zien in vernieuwende onderwijsconcepten zoals 'geen boeken, geen Duits, geen muren, wij gaan voor het grote bedrijfsleven'. Dus de oplossing is zeker niet om een hoop Hyperion klontjes te stichten. (dat wordt overigens al wel gedaan en op sommige van die scholen was er nog plek na de eerste loting).
EH (Amsterdam)
op 11/05/2017 naar 08:00   

Elizabeth, je wil alweer de oplossing eenzijdig neerleggen bij Hyperion en Amsterdams. Hyperion is al opgericht vanwege de vraag, en wil een kleine school blijven. Een van de redenen dat de school gewild is.

Misschien moeten de andere gymnasia hun plicht eens oppakken en hun school veranderen in een vergelijkbaar concept als Amsterdams en Hyperion (vwo+). Dt is wat leerlingen willen. Er zijn, zoals je zegt, heel veel plaatsen ver op de klassieke gymnasia, dus die plekken zijn helemaal niet nodig en niet gewild.
Maar ja, de klassieke gymnasia komen toch wel vol, lekker makkelijk voor ze. Ze hoeven alleen maar achterover te leunen. En Hyperion en Amsterdams moeten het probleem maar oplossen.
Cito (Amsterdam)
op 10/05/2017 naar 15:35   

Weet iemand waar een overzicht is met scholen met plekken in de tweede ronde? Daar mogen naast de uitgelote kinderen toch ook de kinderen met een opgehoogde score aan mee doen? Of proberen zij beter eerst op de scholengemeenschap waar ze nu zijn geplaatst of een niveauwissel mogelijk is?
F. Raming (Amsterdam)
op 10/05/2017 naar 12:03   

Alternatieve feiten?
'Om de problematiek van de populariteitsverschillen- die per jaar fors kunnen wisselen om niet altijd even duidelijke redenen- minder onderscheidend te laten zijn, hebben we veel energie gestoken in de invoering van een matchingsysteem.' (osvo en oudkerk, KP1Briefoveruitkomstlotingenmatching28april2017.pdf)
VS.
'Ten opzichte van vorig jaar is de verdeling van de voorkeuren redelijk stabiel
gebleven.''Gegeven dat er geen grote capaciteitsverschuivingen waren, duidt dit er op dat de voorkeuren stabiel zijn.' (analyse loting matching 2016 sept, Pieter Gautier, Monique de Haan, Bas van der Klaauw, Hessel Oosterbeek)

en ook verschil in de 'afsluitende opmerkingen' van de 'eerste analyse 2016': 'De nieuw opgerichte scholen hebben een vrij beperkt aantal leerlingen
getrokken.'
'Desondanks blijft het zo dat op de populaire scholen bijna 1000 plekken te weinig zijn om alle leerlingen op hun eerste voorkeur te kunnen plaatsen. Zonder verandering in de capaciteiten van scholen (of in de voorkeuren van leerlingen) blijft een vorm van loten en matchen in Amsterdam daarom onvermijdelijk.'
VS
'De Wet op het voortgezet onder (Wvo) bevat niet de verplichting voor
individuele scholen, scholen gezamenlijk en/of de gemeente tot het inrichten
van een categoraal onderwijsaanbod' 'Veel ouders geven blijvend de voorkeur
aan (categorale) scholen waarvan de maximumcapaciteit is bereikt. ' (Oudkerk, Osvo)

(Opvallend trouwens dat dit rapport onder de vorige voorzitter wl gewoon terug te vinden was onder de downloads op de osvo-site, maar onder deze voorzitter, ineens, slechts met een gerichte actie, i.c. zoekmachine, te vinden is.
Duldt de gewezen 'Lector leefstijlinterventie bij jongeren' geen intervenirende of andere geluiden?)
H. Usselaar (Amsterdam)
op 10/05/2017 naar 10:36   

Staat dit echt zo in de kernprocedure? Dan is de matching ongeldig.
Of kennen Oudkerk, Osvo de kernprocedure niet, zeggen, schrijven en doen ze gewoon maar wat?
(Zoveel als mogelijk eerste voorkeuren gunnen is namelijk echt niet wat dit algoritme doet, zelfs verre van dat. Verdringing (van voorkeuren) vindt er plaats.)

Citaat uit: Informatiebrief-Matching-Amsterdam--8-mei-2017.pdf ,van de osvo

'Omwille van de zorgvuldigheid van de aanmelding en loting en de ondersteuning van leerlingen die worden uitgeloot, is er een kernprocedure vastgesteld. De gewenste uitkomst van de in deze kernprocedure beschreven matching is dat zoveel mogelijk leerlingen die zich aanmelden voor plaatsing op een school in Amsterdam kunnen worden geplaatst op hun school van eerste voorkeur.
Deze gewenste uitkomst is als zodanig verwerkt in het algoritme.'
Elisabeth (Amsterdam)
op 10/05/2017 naar 06:52   

@Irene: er zijn nog geen aanmeldingen per school van alle scholen bekend. Maar van de drie genoemde gymnasia wel doordat de ouders van gedupeerden kinderen dat gevraagd hebben en eerlijk antwoord kregen. Barlaeus en Vossius hadden alle aangemelde (1e keuze) kinderen kunnen plaatsen, Ignatius had vrijwel evenveel plek als aanmeldingen. Toch zijn tientallen kinderen die daar het liefste naartoe wilden uitgeloot. Het beeld dat in de media geschetst wordt, o.a. door Oudkerk (zelf Vossiaan) dat veel ouders focussen op 'prestige scholen Barlaeus en Vossius' klopt niet. Veruit de meest populaire scholen voor vwo'ers zijn Amsterdams lyceum en Hyperion.

Ik vind wel dat die twee structureel overtekende scholen hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor uitgelote kinderen. Het Amsterdams zou om te beginnen kunnen stoppen met het expliciet werven van achtstegroepers in de randgemeentes (waarom die special treatment voor kinderen van buiten Amsterdam?). Het Hyperion zou structureel een extra klas kunnen nemen, dan zouden ze van vergelijkbare grootte zijn als het Amsterdams lyceum. In 2005 namen de gezamenlijke categorale gymnasia wel hun verantwoordelijkheid voor uitgelote gymnasiasten en richtten samen met het Cartesius lyceum het 4e gymnasium op. In 2011 deden ze dat nogmaals en stonden ze aan de wieg van het Hyperion lyceum. Het Amsterdams en Hyperion lyceum doen nu niets anders dan hun probleem doorschuiven naar andere scholen, zo werkt de centrale loting. Ik vind het onacceptabel dat daardoor een andere groep kinderen ook de dupe is.

Verder ben ik het eens met wat je schrijft: doe iets aan de scholen waar geen kind vrijwillig naartoe wil. Leer van elkaar en ga mee met de tijd en sluit je ogen niet voor de realiteit. Sluit afdelingen van scholen die structureel geen aanmeldingen krijgen en enkel teren op gedwongen winkelnering van uitgelote kinderen.
Irene (Amsterdam)
op 09/05/2017 naar 23:58   

En dan bedoel ik niet meer scholengemeenschappen in aantal, maar een kwaliteitsslag bij de bestaande. Daarnaast prima een vwo+ school erbij, maar of dat dan de verantwoordelijkheid van Hyperion en het Al is? Cat gymnasia zijn ook in trek omdat ze al jaren steeds weer heel goed uit de lijstjes komen, ze leveren gewoon prima onderwijs, geen wonder dat ouders en lln daarvoor kiezen. Blijf hopen dat er voor kinderen komende jaren echt iets te kiezen zal vallen...
Irene (Amsterdam)
op 09/05/2017 naar 23:49   

Oeps, ging mis... Zijn de scholen met wel vele lege plekken die niet in trek zijn het probleem. Zij moeten m.i. hun verantwoordelijkheid nemen en proberen lessen te leren van goed functionerende scholen. Meer goed aangeschreven schoolgemeenschappen, over de stad verspreid, halen zeker ook druk bij de categorale scholen weg.
Irene (Amsterdam)
op 09/05/2017 naar 23:41   

@Elisabeth: heb jij de cijfers voor 2017? In het matching rapport van 2016 staat dat er 174 eerste keuzes voor het Barlaeus waren, in totaal 131 kinderen op de wachtlijst, dus toch wel erg populair.
Maar ik vind niet dat Hyperion en het Amsterdams een probleem bij de cat gymnasia leggen. Uiteindelijk zijn de schoenen
Irene (Amsterdam)
op 09/05/2017 naar 23:41   

@Elisabeth: heb jij de cijfers voor 2017? In het matching rapport van 2016 staat dat er 174 eerste keuzes voor het Barlaeus waren, in totaal 131 kinderen op de wachtlijst, dus toch wel erg populair.
Maar ik vind niet dat Hyperion en het Amsterdams een probleem bij de cat gymnasia leggen. Uiteindelijk zijn de schoenen
Elisabeth (Amsterdam)
op 09/05/2017 naar 18:28   

@Irene: die kop over het "eindeloze populaire Barlaeus" is niet van mij, die heeft het Parool op eigen initiatief toegevoegd. De ironie is dat het Barlaeus 112 aanmeldingen had voor 145 plekken, zo eindeloos popauliar zijn ze dus helemaal niet. Ze hadden plek zat voor alle kinderen die daar het alletliefste naartoe wilden. Dankzij verdringing worden eerste keuzes echter toch uitgeloot. Hetzelfde geldt voor het Vossius en het Ignatius gymnasium, allemaal ruim voldoende plek voor eerste voorkeuren maar dankzij verdringing worden deze kinderen toch uitgeloot.

Hoe ik dat voor me zie is dat daar waar het nodig is extra plekken gecreerd worden te weten op het Amsterdams lyceum en het Hyperion lyceum. Deze scholen zijn al jaren zwaar overtekend en dankzij de centrale loting dumpen zij het probleem op de stoep bij de gymnasia. Precies om die reden heeft VSA de wethouder in februari verozht haar bevoegdheden in te zetten om structureel en extra klas toe te voegen aan het Hyperion lyceum, dat ene mooi gebouw krijgt op Ovehoeks. Het Hyperion zou daarmee een vergelijkbare omvang als het Aamsterdams lyceum krijgen. Dat heeft de wethouder geweigerd en nu zitten de kinderen die het allerliefste naar gymnasia als Barlaeus, Vossius en Ignatius willen met de gebakken peren. Kinderen die het allerliefste naar een atheneum(+) willen gaan in dit systeem immers voor op een gymnasium dat voor hen 3e of lager keuze is, als zij een beter lotnummer hebben.
Irene (Amsterdam)
op 09/05/2017 naar 16:34   

@Elisabeth: net je verhaal in het Parool gelezen. Erbij een foto van Barleanen en de tekst: "zulke scholen moeten meer plekken creren". Hoe zie je dat in het geval van het Barlaeus voor je?
Uitgeloot (Amsterdam)
op 09/05/2017 naar 11:58   

@M: allebei is best erg. En tenslotte weet je nooit zeker hoe je kind het gaat doen op school. Zelfs iemand die op zijn eerste keuze komt kan het daar helemaal niet naar zijn zin hebben. Het is een spannende tijd voor kinderen.
Dat ze daarbij ook nog uitgeloot kunnen worden en moeten dealen met allerlei politieke machtsspelletjes en slachtoffer worden van gebrekkige planning en onbuigzame bestuursbulldogs is onverdraaglijk.
1 (A)
op 08/05/2017 naar 22:18   

er staat een antwoord op de osvo site
M (Amsterdam)
op 08/05/2017 naar 21:37   

Dus al je uitwijkt naar Velsen ben je zieliger dan als je genoegen neemt met je twaalfde keuze, omdat je je kind het reizen niet aan wilt doen? Krom. Iedereen kiest zijn eigen verlies en dat is allemaal even treurig.
Erik Fokke (Amsterdam)
op 05/05/2017 naar 19:30   

Onderstaande voorstellen voor moties zijn zojuist verstuurd naar de woordvoerders van Jeugd & Cultuur. - Erik

Amsterdam, 5 mei 2017

Voorstellen voor drie afzonderlijke moties om bij uitblijven van passende
oplossingen binnen Amsterdam het leed van de Kernprocedure op
microniveau te verzachten. Hoewel er geen absoluut recht op categoraal
gymnasium bestaat, geldt voor het voortgezet onderwijs wel een zorgplicht om
te voorzien in aanbod dat voldoet aan de vraag (art 72 WVO). Indien daarin
tijdelijk niet voorzien kan worden zijn tijdelijke noodoplossingen nodig.

(1) Voorrang voor zij-instromers die tijdelijk zijn uitgeweken buiten Amsterdam

Overwegende dat:
Leerlingen met een VWO schooladvies die ondanks een consequente voorkeurslijst zijn uitgeloot voor een gymnasiumplek in Amsterdam hebben van verschillende rectoren van gymnasia en lycea het advies gekregen het Felisenum gymnasium in Velsen-Zuid als (tijdelijke) optie te overwegen. Meerdere leerlingen en ouders hebben geconstateerd dat het Felisenum inderdaad een uitstekend alternatief is, maar dat het door de afstand ook (grote) nadelen heeft wat betreft reistijden en sociale contacten. Er zijn ook leerlingen en ouders die zich orinteren op andere categorale gymnasia buiten Amsterdam.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
In overleg met de OSVO tot een overgangsregeling te komen die voorrang biedt aan zijinstromers die een tijdelijke oplossing hebben gezocht buiten Amsterdam bij gebrek aan passend aanbod dat aansluit op de vraag.

(2) Inzetten uitzonderingsmogelijkheid voor leerlingenvervoer

Overwegende dat:
Leerlingen die, bij gebrek aan passend aanbod dat voldoet aan de vraag, kiezen voor het Felisenum in Velsen-Zuid of een ander categoraal gymnasium buiten Amsterdam, moeten op jonge leeftijd elke dag een lange reis maken. Leerlingenvervoer vanuit Amsterdam wordt tot op heden financieel niet ondersteund.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
In verband met de ontstane situatie in dit geval een tijdelijke uitzondering te maken op grond van art. 29 van de Amsterdamse verordening leerlingenvervoer. Te denken valt tot aan de leeftijd van 16 jaar.

(3) Hardheidsclausule toepassen voor tweelingen

Overwegende dat:
Voorrang op specifieke scholen voor broertjes en zusjes van zittende leerlingen wordt uitgefaseerd, omdat het als onrechtvaardig wordt gezien t.a.v. nieuwe leerlingen. Naast het vergelijkbare leed dat ook andere uitgelote kinderen treft, leidt het binnen een gezin tot extra schade als het ene kind is ingeloot en het andere is uitgeloot, dat beschadigt beide kinderen.
Dit rechtvaardigt een uitzonderingsbepaling voor tweelingen. Te denken valt aan een begrenzing van deze hardheidsclausule wanneer n van de kinderen uit een tweeling (of meerling) niet is geplaatst binnen de top 10 (de grens die de OSVO heeft gehanteerd voor het telefonisch informeren van ouders over de lotingsuitslag).

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
In overleg te treden met de OSVO om daar waar er behoefte aan is de hardheidsclausule toe te passen voor tweelingen.
Elisabeth (Amsterdam)
op 03/05/2017 naar 13:51   

VSA vraagt schoolbesturen (verenigt in OSVO) om openheid over afweging belang kinderen vs belang scholen.
Zie twitterfeed @stichtingvsa voor het WOB verzoek aan de Amsterdamse schoolbesturen.
Elisabeth (Amsterdam)
op 01/05/2017 naar 14:38   

Veel ouders en kinderen zijn (zeer) teleurgesteld en verdrietig hoe de centrale loting voor hen heeft uitgepakt. Na de brief van afgelopen vrijdag van voorzitter Oudkerk van Osvo (zie website Osvo) blijkt uit reacties die VSA krijgt, dat die ontevredenheid en teleurstelling zeker niet is afgenomen.
Wat ouders in ieder geval zelf concreet nog kunnen doen is:
1.) bezwaar maken bij het bestuur van de school van eerste keuze tegen het niet plaatsen van uw kind. Dit bezwaar moet i.v.m. de wettelijke termijn van zes weken uiterlijk 17 mei a.s. binnen zijn. U kunt evt. pro forma bezwaar maken en dat later aanvullen met onderbouwing. Geef aan dat u uw bezwaar graag mondeling wil toelichten, dan zal het schoolbestuur u uitnodigen voor een hoorzitting en heeft u de kans uw verhaal te doen. Uw kind is een anoniem lotnummer voor schoolbestuurders, het persoonlijk verhaal is hen onbekend.
2.) melding maken bij de gemeentelijke Kinderombudsman en ombudsman, nu uw kind vermalen wordt in het systeem, zonder dat Osvo een concrete en voor uw kind aanvaardbare oplossing biedt.
Beide acties kan 'een ieder' doen, d.w.z. niet alleen als uw kind volledig uitgeloot is voor alle scholen op de voorkeurslijst, maar ook als uw kind op een school laag op de lijst is ingeloot, maar geen sprake meer is van een 'echte voorkeur'. In NRC zei Osvo 'weinig klachten' te krijgen; onze stellige indruk is echt anders.
Zie de VSA update die vorige week verspreid is (ook te vinden in de Twitter feed) vindt u meer nformatie. Ondertussen zit VSA zeker niet stil, wordt vervolgd.
Annelies (Amsterdam)
op 29/04/2017 naar 18:50   

@Elisabeth bedankt voor je reactie. Ik hoop dan dat het 'extra klasje' op een andere school komt dan op 1 van de scholen waar nog plek was in de tweede lotingsronde....
Elisabeth (Amsterdam)
op 29/04/2017 naar 18:36   

@Annelies: in het Parool van 21 april stond dat Osvo zoekt naar een oplossing, en dan m.n. voor de groep volledig uitgelote kinderen. Osvo kijkt of er op een school waar nu nog plek is ook Grieks en Latijn kan worden gegeven. Eind mei wordt er een nieuwe lijst gepubliceerd van scholen waar nu nog, na de 2e lotingsronde, plek is.

Eind mei zullen er honderden kinderen zijn die hun Cito beter maakten dan de juf verwachtte en wiens Davies naar boven wordt bijgesteld. Zij kunnen op zoek naar een school die past bij dat nieuwe advies en waar nog plek is.
Annelies (Amsterdam)
op 29/04/2017 naar 17:36   

Weet iemand wat Rob Oudkerk in de brief over de uitkomst van de loting bedoelt met "ik heb ..... zelf een voorstel gedaan een klasje te bouwen op een school waar nog voldoende capaciteit is"?
Elisabeth (Amsterdam)
op 29/04/2017 naar 16:08   

@Hanstet: excuus, ik heb last van de autocorrect,, ik bedoelde verenigingosvo.nl daar staat de brief die osvo aan alle 'ouders die niet tevreden zijn' (citaat website isvo) heeft gestuurd.

Op 10 mei staat de teleurstellende uitkomst van de centrale loting op de agenda van de raad. De vergadering is openbaar en live via internet te volgen. Anders dan bij commissievergaderingen is inspreken als burger volgens mij niet mogelijk. Je kunt wel de raadsleden aansvhrijven en vragen of zij de nakoming van de in de raadscommissie jeugd en cultuur gedane beloftes ter sprake brengen bij de wethouder.
Hanster (Amsterdam)
op 29/04/2017 naar 14:53   

@Elisabeth: wat wordt bedoeld met verenigingslokalen.nl?
Als ik het als website intik werkt het niet.

Aan allen: Het lijkt mij handig om nog een bijeenkomst te organiseren waarin we onze gezamenlijke strategie kunnen bepalen voor 10 mei
Wie heeft daar nog meer behoefte aan?
Uitgeloot (Amsterdam)
op 28/04/2017 naar 21:06   

Alsof 'niet tevreden' de lading dekt. Wij zijn inderdaad op zijn zachtst gezegd 'niet tevreden'dat we onze zoon moesten vertellen dat hij uitgeloot is voor alle 12 scholen op zijn lijst en dat hij terecht zou komen op een school waar hij in zeer beperkte mate en op laag niveau Latijn en Grieks zou leren (ja, precies dat) op grote afstand van huis, op een school die hij nooit bezocht had, nooit overwogen had, ja dat hij in een tweede lotingsronde grote kans zou maken om ook hier weer uitgeloot te worden en wat dan? Ja, noem het maar 'niet tevreden'. Ik noem het maandenlange slapeloze nachten. En dat overkomt ons het tweede jaar op een rij.
Elisabeth (Amsterdam)
op 28/04/2017 naar 16:25   

Op de website van Osvo staat sinds vanmiddag de brief die Oudkerk namens Osvo heeft gestuurd aan alle ouders van kinderen die niet tevreden zijn met de uitkomst van de centrale loting. Heel veel woorden om uit te leggen dat er niets gedaan wordt voor de kinderen die vermalen worden in het systeem.
Kijk op verenigingslokalen.nl
<< vorige

1 ... 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 ... 51

volgende >>