Schrijf een nieuw bericht

Pagina 51 - Berichten 10001 tot 10182

Tamar (Amsterdam)
op 07/12/2010 naar 17:07   

Het Schoolkeuzecircus in Hotel Arena op zaterdag 11
december as.
Met:
* workshops voor leerlingen
* workshops voor ouders
* Grote Scholenloterij met prachtige prijzen
* en......de Parool Scholengids 2011
info onderwijsconsument.nl
Hendrika (Amsterdam)
op 30/11/2010 naar 20:12   

2 publicaties van O&S:
(onderzoek en statistiek)

1)over hoe uitgelote kinderen terechtkomen, hoe tevreden ze zijn.

2)over segregatie in het VO

helaas kan ik de url's niet kopiëren, dus zelf zoeken maar!
Frits (Amsterdam)
op 12/11/2010 naar 02:04   

Ik zie (nog steeds) een oproep om te storten voor een bodemprocedure. Ik wil graag weten in hoeverre het zin heeft om bij te dragen.

Er zijn alleen geen stukken uit het kort geding op de site geplaatst en een juridische onderbouwing van de gewenste invoering van een Amsterdams postcodebeleid ontbreekt. VSA, hoe zit dat?
Stichting VSA (Amsterdam)
op 04/10/2010 naar 00:35   

Beste Stichting Yes we care, jullie kunnen ons bereikenvia emailadres stichtingvsavraag@gmail.com
Stichting Yes, we Care! (Rotterdam)
op 30/09/2010 naar 10:11   

hoe kan ik in contact met jullie komen?
Krijn van Beek (VSA) (Amsterdam)
op 09/06/2010 naar 14:09   

De komende weken spreek VSA op een aantal plekken om de kernprocedure te evalueren en eraan bij te dragen dat het volgend jaar beter wordt.

Hieronder onze voorlopige inbreng, gebaseerd op uw ervaringen op het forum, uw antwoorden in onze enquête, ons eigen onderzoek en talrijke gesprekken die we hebben gevoerd.

Reacties en suggesties zeer welkom:

De algemene lijn:
- VSA pleit voor voorrang voor Amsterdamse kinderen. Amsterdamse kinderen hebben minder kans en minder keuze dan kinderen van buiten de stad, dat moet gelijk worden.
- VSA bepleit dat scholen en gemeente gaan uitleggen wat ze precies verstaan onder regiofunctie. Vrije toegang voor ieder die dat ‘leuk’ vindt, waar ook vandaan en ten koste van kinderen uit Amsterdam zelf, gaat ons te ver;
- Schooltypen die buiten de stad niet voorkomen (Montessorie, Dalton, Vrije school, Categorale Gymnasia, e.a.) kunnen een geclausuleerde voorrang definiëren (bijvoorbeeld 90% reserveren voor Amsterdam).

Meer specifieke punten die we willen inbrengen naar aanleiding van de ervaringen dit jaar:

- Basisscholen zouden in het schooladvies advies een onderscheid moeten maken tussen VWO en gymnasium;
- Scholen moeten expliciet maken of een broertje/zusje voorrangsregeling ook geldt voor de 2de ronde.
- De wachttijd tussen inschrijving en (uit)loting kan veel korter. Binnen drie dagen moeten ouders en kinderen kunnen weten waar ze aan toe zijn.
- Op de meeste scholen ontbreekt de controleerbaarheid van de notaris. Welke kinderen zitten in de hoge hoed?
- Scholen gaan zeer verschillend om met extra toetsen en overleg met basisscholen. Eén lijn zou het gevoel van rechtsonzekerheid kunnen verminderen.
- Op meerdere VWO/HAVO scholen moesten alleen de HAVO leerlingen loten, dat vinden wij in strijd met de idee van loting. Helderheid vooraf is cruciaal.
- Het Gerrit van der Veen College veranderde nog snel even de regels (havo-kinderen met 543 of hoger en VWO kinderen hoefden niet te loten), dat kan natuurlijk helemaal niet;
- Openbaarheid en transparantie van de inschrijvingen tijdens de inschrijvingsperiode verschillen enorm per school. Alle scholen zouden hierover uitsluitsel kunnen geven.
- Door het enorme gedrang voor het voortgezet onderwijs, is er een groeiende noodzaak om ook regels op te stellen voor het 2e schooljaar en verder.


Via de knop 'voeg een bericht toe' links bovenaan deze pagina kunt u aanvullen.
Colette (Amsterdam)
op 09/06/2010 naar 10:40   

VSA, dank voor jullie inzet!! Ik heb zojuist de resultaten van de mei-enquete gelezen, wat een prachtig voorstellen van ouders staan erin, die de gemeente gratis en voor niks krijgt aangeboden, alle politieke partijen willen meer geld aan onderwijs uit gaan geven, dus dat moet goed komen, las ook dat kinderen uit de omgeving van Hoorn worden ingeloot in Amsterdam, het moet niet gekker worden, daar staan drie prima scholen voor VWO!
Vraag ze ook even in die ambtswoning of ze al nadenken over voldoende plaatsen op vervolgopleidingen na de middelbare school.
Jules de Vet (Amsterdam)
op 09/06/2010 naar 10:11   

Hallo Krijn e.a. van de VSA, veel succes met het a.s. ambtswoninggesprek. Zo leer je nog eens wat.... Ik heb een vraag. Ik heb het proces van enige afstand gevolgd, ben dus niet van alle ins en outs op de hoogte (lange vooraankondiging ter indekking van mogelijke domheid). Vraag is op in een soort tijdlijn / stappenplan duidelijk gemaakt kan worden hoe de VSA probeert de doelstelling van gelijke kansen te realiseren. Wanneer kan het zo ver zijn en wat moet er dan wanneer gebeuren door wie. Dat zou mij helpen om enig zicht te krijgen op deze materie.
Bij voorbaat dank, Jules de Vet
David (Amsterdam)
op 04/05/2010 naar 08:13   

@ Tania Bedankt voor de uitleg. Ik wist dat ze een balletklas op de GvdV hadden, maar niet hoe het ging met loten en auditie doen. Ik dacht dat de balletschool misschien iets buiten de stad was. Maar wat is het weer gecompliceerd!
Tania (Amsterdam)
op 04/05/2010 naar 00:22   

Die 'balletschool' is waarschijnlijk het Gerrit van der Veen. Het GvdV heeft een speciale balletklas voor leerlingen van de vooropleiding ballet. Voor deze balletklas hoef je niet te loten. Je moet wel zijn toegelaten tot de vooropleiding dans en daarvoor moet je zijn geslaagd voor een toelating*****emen. Bij de eerste inschrijvingsronde voor het vo hebben die kinderen dat toelating*****amen nog niet afgelegd. Ze moeten zich daarom ook op een 'normale' vo-school inschrijven; stel dat ze zakken! Die normale vo- school kan ook het GvdV zijn, maar dan niet de balletklas. Voor de reguliere klassen van het GvdV krijgen ze geen voorrang en zouden ze hebben moeten meeloten.
David (Amsterdam)
op 03/05/2010 naar 22:32   

Hopelijk komen de DMO en de scholen wel met oplossingen. Ook structureel voor volgend jaar.

Er is schijnbaar een plek vrijgekomen op het Amsterdams Lyceum omdat een ingeloot kind een plek op de balletschool kreeg (?). Die plek ging naar de eerst wachtende, een kind dat in de tweede ronde een plek op het Nicolaas had gekregen. Daardoor kwam een plek vrij voor onze dochter.
Colette (Amsterdam)
op 03/05/2010 naar 10:38   

@David
Gefeliciteerd dat je dochter alsnog terecht kan op het Nicolaas,
het kind dat zich terugtrok daar, wat gaat dat dan nu doen? ik heb namelijk helemaal niet het gevoel dat je veel kanten op kan in die positie,
wij zijn ingegaan op de oproep van DMO, ik weet niet hoeveel mensen dat zijn gaan doen.
David (Amsterdam)
op 02/05/2010 naar 14:50   

Ik ben erg beineuwd: Hoe is het mensen vergaan in de derde ronde? Is er nog een keer geloot? Zijn er veel mensen die zich weigeren in te schrijven en ingaan op de aanbod van de DMO om plekken te zoeken voor individuele gevallen?

We hadden onze dochter maandag ingeschreven op het Cartesius maar kregen woensdag bericht dat ze alsnog naar het St Nicolaas (keus van de 2e ronde) mocht wegens een terugtrekking uit de gymklas.
David (Amsterdam)
op 28/04/2010 naar 15:25   

Tja... er zijn in Amsterdam in de eerste ronden zoiets als 600 kinderen uitgeloot. Uit hoeveel eigenlijk? In ieder geval kun je dat zien als een procentage en dus "de kans" voor een kind in Amsterdam om ingeloot te worden op de school van eerste keus. Dat zou je dan kunnen vergelijken met de percentage elders, zoals in Amstelveen, en dan evt. concluderen dat er te weinig plekken in Amsterdam zijn voor de vraag.

Als dat niet de bedoeling is, betekent het natuurlijk bar weinig, want een kind uit Amsterdam heeft nu al net zo veel of weinig kans om ingeloot te worden voor een plek op bijv. het Amsterdams Lyceum als een kind uit Abcoude of Badhoevedorp.
Judith (Amsterdam)
op 28/04/2010 naar 11:54   

ja, dat viel mij ook al op. broertje/zusje regeling eruit? dan hebben alle kinderen gelijke kansen bij de loting, en verandert er dus niets aan de aantallen leerlingen, en de plekken. het is hier al zo vaak voorspeld, en het lijkt erop dat de VSA er met open ogen intrapt! let maar op, volgend jaar gebeurt er niets, behalve kinderen uit een gezin die noodgedwongen in verschillende gemeenten naar school moeten. handig in vakantietijd!
Colette (Amsterdam)
op 28/04/2010 naar 09:26   

Ik begrijp dit niet, in het programma-akkoord van de gemeente staat "de Amsterdamse leerlingen hebben dezelfde kansen om op de school van hun eerste keuze te worden aangenomen(of uitgeloot) als kinderen uit de regio" dit is nu toch ook als het geval??
Roos (Amsterdam)
op 27/04/2010 naar 15:42   

Ook ik bezoek dit forum nog steeds, ook al behoren wij tot de geluksvogels die wel zijn ingeloot in de 1e ronde. Het gaat toch niet alleen om je eigen kind, het gaat om het systeem dat onrechtvaardig is, de beleidsmakers en schoolbestuurders die falen. En die om het hardst roepen dat er geen probleem is. En dat is waarom het belangrijk is je te verenigen, zodat er iets verandert en de jaargangen hierna niet meer met deze idiote stressvolle loterij te maken hebben, maar gewoon op een normale manier de school kunnen kiezen die bij hen past.
IS (Amsterdam)
op 26/04/2010 naar 16:48   

De doorslaggevende reden voor ons om niet naar het Cartesius te gaan is het feit dat zij zich voor het tweede jaar opwerpen om gymnasiumonderwijs aan te bieden maar hier geen programma voor hebben ontwikkeld. Wij als ouders kiezen niet voor gymnasium maar dat doet ons kind zelf. Hij kiest niet alleen voor de vakken latijn en grieks maar hij kiest voor en compleet gymnasium programma. DIt bieden zij niet aan. Verder gaan wij wel af op wat de onderwijsinspectie voor beoordeling afgeeft. We moeten blij zijn deze inspectie ooit in het leven is geroepen en dat scholen zo actief bezg blijven met het kwaliteit van hun onderwijs.
CE (Amsterdam)
op 26/04/2010 naar 16:04   

@Jop
mijn excuses, ik reageerde ook op de grimmigheid die ik trof op het forum en verwarde enkele opmerkingen,
we zitten in hetzelfde schuitje en een ieder gaat er anders mee om merk ik, ook met de acceptatie van de overgebleven plekken,
ik neem inspectierapporten serieus en ik vind het vervelend dat mijn dochter mogelijk op een met een onvoldoende beoordeelde school gaat belanden, natuurlijk houd je het als ouders in de gaten, maar wanneer een ieder van ons de mening is toegedaan dat het je recht is om je kind naar een school te sturen waarvan het onderwijsprogramma positief is beoordeeld, zouden we sterker staan naar de gemeente enz toe.
Jop Fellinger (Amsterdam)
op 26/04/2010 naar 12:29   

@CE (waarom anoniem?), volgens mij ben ik de enige Jop op het forum, ik reageer dan maar even op je bericht. Ik ben helemaal niet 'tevreden'! Ik vraag me af hoe je daar bij komt. Ik vind het ook jammer te zien dat de reacties naast informatief en meningvormend, soms een bijterige toon krijgen. Zoals de vraag wat ik nog op het forum doe. Je kunt ongelukkig zijn met de gang van zaken, maar dat zijn we allemaal, en ik heb deze kernprocedure nu eenmaal niet bedacht. Onze zoon is uitgeloot voor het 4e, waar hij vreselijk graag naar toe wilde. Het verdriet was (en is) erg groot. De alternatieven voor de tweede ronde waren wat ons betreft allemaal even beroerd ook omdat het een grote loterij was en omdat het kort op de uitloting volgde, als je eigenlijk nog niet toe bent aan het kiezen van een alternatief. Hoe dan ook moet je voor je kind nu eenmaal verder, en dat vertaalt zich in een keuze voor een school in de tweede ronde. Je kunt je blind staren op beoordelingen en het feit dat er vorig jaar weinig kinderen doorgingen naar het 4e, maar als er door het Cartesius toezeggingen worden gedaan over een volwaardige gymnasiumklas, dan hou je zo'n school daaraan wanneer er voldoende inschrijvingen zijn. Voor hen die geïnteresseerd zijn, zou ik zeggen: bel eens met die school (of een andere) hoe ze een en ander benaderen, het kan vandaag en morgen nog. Wat je hoort kan je mening verder vormen, positief of negatief.
Miriam (Amsterdam)
op 26/04/2010 naar 11:26   

Wie goed naar de opbrengstenkaarten 2009 van de Onderwijsinspectie kijkt, ziet dat de VWO-afdeling van het Cartesius het helemaal niet zo slecht doet in vergelijking met bijvoorbeeld het Amsterdams Lyceum en het Gerrit van der Veen (allebei voldoende), ze doen het soms zelfs beter.
En wie goed naar leerlingen luistert, weet dat er overal op middelbare scholen in Amsterdam gerookt, geblowd en gedronken wordt. En dat gebeurde dertig jaar geleden op mijn gymnasium in de provincie ook al. Pubers doen dingen die wij liever niet bij onze kinderen zien of merken. Maar het is vooral aan ons ouders om onze kinderen daarin te begeleiden.
Sanne (Amsterdam)
op 26/04/2010 naar 08:54   

@IS Sorry maar dit vind ik echt geen goed argument om een hele school op te beoordelen en de inspectie ook niet. Veel kinderen gaan naar het gymnasium, zonder dat ze interesse hebben in de klassieke talen, maargoed, ze moeten daar wel heen (vinden de ouders). Pesten en alcohol gebruik is ook op ieder school een probleem maar wordt nu eindelijk onder de aandacht gebracht. Fons Vitae en het Berlage Lyceum hebben nu ook een alcohol verbod op feesten en daar zijn het ntb de ouders die in opstand kwamen tegen het beleid.
IS (Amsterdam)
op 25/04/2010 naar 22:10   

@ Jacques
Vorig jaar heeft het Cartesius ook 12 uitgelote gymnasiumkinderen opgenomen. Het resultaat is dat de meeste kinderen al voor de kerst geen klassieke talen wilde volgen. Van de 12 wil er een gymnasium doen. Ze hebben 2 weken geleden pas een meeting gehad met het team om nu een een echt gymnasiumprogramma te gaan draaien. Dit vondt ik een vreemd verhaal. Dit terwijl ze allang een extra klas voor gymnasiumklas wilde vormen zo ook vorig jaar. Verder ken ik veel kinderen die het daar neit naar hun zin hadden. EN ik ken ouders die hun kind daar van school hebben afgehaald en ons afraden om hem er op te doen: pestcultuur en veel alcoholgebruikers.
Jacques (Amsterdam)
op 25/04/2010 naar 21:18   

Kan iemand mij eens goed uitleggen waarom het Cartesius een onvoldoende heeft.
Er wordt van alles geroepen maar niemand maakt het duidelijk. Volgens mij worden er verschillende criteria gehanteerd. Lijkt me overigens wel positief dat er op het Cartesius een initiatief wordt genomen een gymnasiumklas te maken zodat uitgelote kinderen in ieder geval les in latijn en grieks krijgen van de leraren van het 4e gymnasium. Het moet toch mogelijk zijn samen met inbreng van de ouders er een succes van te maken!
Volgens mij zijn juist scholen met een onvoldoende extra scherp!
CE (Amsterdam)
op 24/04/2010 naar 22:25   

Sorry, ik verwarde Jos met een Jop, slordig.
David (Amsterdam)
op 24/04/2010 naar 20:41   

Er zijn misschien meerdere Jossen, maar ik vind het wel interessant om ook goede dingen te horen (van één Jos) over het Bredero (dat voor mijn gevoel voor ons te ver weg is) en (van een andere Jos) over het Berlage (dat nu vol is).
CE (Amsterdam)
op 24/04/2010 naar 20:14   

@ Jos
als je tevreden bent met de school waarop jullie keus is gevallen, dan vraag ik me af wat je nog zoekt op dit forum.
Patricia (Welleman)
op 24/04/2010 naar 20:09   

Nee, ik ben een andere Patricia.
Jos (Amsterdam)
op 24/04/2010 naar 19:13   

Patricia, op blz 2 svan dit forum preek je anders wel namens de vsa, zie onder. Bij de "wie zijn wij" zie ik ook een Patricia staan. Toeval? Of zijn er 2 Patricia's?

Patricia (Amsterdam)

op 16/04/2010 naar 11:49
Namens de Stichting VSA: Oproep voor IS en alle anderen uitgelotenen voor de 2de ronde. Meld je bij ons aan en verenig je op onze website. Vertel je verhaal op dit forum. Op die manier kunnen wij verder onze krachten bundelen
Patricia (Amsterdam)
op 24/04/2010 naar 10:11   

Aan Sanne, Miriam, Pelle en David: hebben jullie uitgelote kinderen voor de 3e ronde? Meld je dan aan! Hoe groter de groep, hoe beter! We hebben weinig tijd voor discussie.

Als men graag naar Cartesius wil dan kan dat, dit is precies wat ze willen, scholen vullen met kinderen zodat ze verder kunnen blijven aan modderen. Ik heb ze vrijdag ook gebeld en ze hebben inderdaad slechts 8 plekken. Zul je zien dat iedereen voor het Cartesius gaat en dan zullen er weer kinderen terleurgesteld moeten worden.

Wat wil je mee gaan in dit spel? Of wil je hier iets aan doen?
CE (Amsterdam)
op 24/04/2010 naar 10:04   

@Sanne
het Vierde is niet ontstaan uit het Cartesius, de conrector van het Vossius is rector van het Vierde geworden, en dat is een hele goeie, daarnaast hebben ook het Barlaeus en Ignatius meegewerkt aan de totstandkoming van het Vierde, en de school is ahw ondergebracht bij Esprit. En vorig jaar zijn ze slordig omgesprongen met een vwo-klas, daarom ben ik erg huiverig, ook zijn ze bijna niet te bereiken en denken ze nauwelijks na over een goed curriculum voor een eventuele gymklas.
@ Pelle
Ik wil ook niet dat dit een gymkwestie wordt, maar laat je dan ook horen op dit forum, ik zie dit toch als een platform om oplossingen te bedenken in deze hachelijke situatie, de vsa biedt dit platform aan en heeft de zaak al voor de rechter gebracht, nu stappen worden overwogen.
David (Amsterdam)
op 24/04/2010 naar 09:52   

@Sanne voor zover ik weet heeft het Cartesius nu 8 gym plekken en 8 atheneum plekken. Dus als alle 15 uitgelote gymnasium kinderen daarnaartoe willen, wordt het weer loten.

@ Pelle & Miriam jullie hebben gelijk. Als je de OCO brief lees, zie je dat de situatie veel erger is voor HAVO en VMBO-T kinderen.
Overigens hebben niet alle van de 15 uitgelote gym kinderen zich ontactisch ingeschreven in de tweede ronde. Tactisch en risicoverminderend inschrijven is dus ook geen garantie.
Sanne (Amsterdam)
op 24/04/2010 naar 09:40   

@Patricia die 15 kinderen kunnen zo rechtstreeks naar het Cartesius. Waarom ben je zo negatief over deze school? Heb je zelf al eens onderzocht waarom ze een onvoldoende hebben gekregen van de inspectie? Misschien valt de uiteindelijke reden wel heel positief uit. Het orgaan inspectie daar zitten ook nog al wat haken en ogen aan. Het 4e is uit het Cartesius ontstaan en dit jaar komt speciaal voor de gymnasium klas de oude talen vast op het rooster en niet facultatief. Wist je overigens dat er vorig jaar een hele 2e klas van het Barleus is blijven zitten? Hoor ik niemand over!
Patricia (Amsterdam)
op 24/04/2010 naar 00:25   

Om misverstanden te voorkomen. Wij zijn niet van VSA, maar ouders van uitgelote kinderen. Wij hebben ons al deels verenigd en proberen via deze weg andere ouders op te roepen. Wij hebben ons gericht op de gymnasium kinderen omdat wij dat al in kaart hebben gebracht, maar wij zouden ook het liefst iedereen willen mobiliseren, maar wij ondervonden dat 1 groep in dit geval de groep van onze eigen kinderen al moeilijk genoeg is.
Miriam (Amsterdam)
op 24/04/2010 naar 00:09   

@ Pelle. Je hebt helemaal gelijk. Ik was steeds in de veronderstelling dat de VSA voor alle Amsterdamse kinderen opkomt, maar uit het bericht van Patricia maak ik nu op dat het alleen om de uitgelote gymnasiumkinderen gaat. Hoe zit dat? En wat ze voorstelt kan ook helemaal niet, hoe voelt dat wel niet voor de kinderen die in de eerste ronde ook uitgeloot zijn en die zich in de tweede ronde tactischer hebben ingeschreven uit angst wederom uitgeloot te worden?
Pelle (Amsterdam)
op 23/04/2010 naar 23:53   

Gaat dit forum alleen maar over gymnasium kinderen? Of gaat het ook nog om het belang van de andere Amsterdamse kinderen, uitgelote kinderen met vwo, havo en vmbo advies!!!!!!! . Ik begin me zo langzamerhand enorm te ergeren alsof de wereld alleen nog maar om het belang van deze 15 kinderen gaat die dan ook nog in een voorrangs positie zouden willen geplaatst worden??? En al die andere kinderen dan die ook niet naar een school van hun eerste keuze gaan, tellen die nu in eens niet meer mee!!
Patricia (Amsterdam)
op 23/04/2010 naar 23:26   

OPROEP: aan alle ouders van uitgelote gymnasium kinderen die mee 'moeten' doen aan de 3e ronde.
Laten wij ons zo spoedig mogelijk verenigen via 2xuitgeloot@gmail.com
Op dit moment zijn wij nog met hooguit 15 kinderen in de race. Dit is HET moment om onze stem te laten horen en NEE te zeggen tegen dit spel met wat er met onze kinderen wordt gespeeld. Bij dezen roepen wij iedereen op om 'NIET' in te schrijven, maar gezamenlijk tot een oplossing te komen door ons te verenigen en met een voorstel te komen naar de scholen toe. Als wij alle voorkeuren bij elkaar verzamelen en er onderling uit kunnen komen dat er 1 a 2 kind(eren) per school kunnen worden geplaatst, dat kan men dat toch niet weigeren. Bovendien hebben wij dan zelf de touwtjes in handen i.p.v. dat wij een niet gewilde school opgedrongen krijgen. Reageer graag voor maandag dan kunnen wij dit gaan inventariseren en de koppen bij elkaar steken. Deze ellende moet nu stoppen door de handen ineen te slaan.
Miriam (Amsterdam)
op 23/04/2010 naar 21:38   

Ik moet er ook niet aan denken. Ik ben niet perse tegen afschaffing van de voorrangsregeling, maar ik zal niet ophouden met betogen dat het geen oplossing is! Ik begrijp de frustraties van de (ouders van) uitgelote kinderen, maar het ligt NIET aan de broertjes en zusjes. als de gemeente op deze lijn gaan zitten, worden volgend jaar veel meer dan 50 leerlingen uitgeloot in de tweede ronde. Het loten zelf mag dan misschien eerlijker zijn (dat is overigens aan de scholen zelf), het lost helemaal niets op en de problemen worden groter en groter. Maar misschien denkt bijna niemand verder dan zijn of haar eigen situatie, en voor de ouders met 1 kind telt dan alleen het hier en nu.
CE (Amsterdam)
op 23/04/2010 naar 21:03   

broertjes/zusjes
ik moet er niet aan denken om over drie jaar weer in deze situatie te belanden, maar een eerlijker verdeling van het lotingsleed is misschien terecht, maar lost verder in aantallen niets op.
CE (Amsterdam)
op 23/04/2010 naar 20:55   

In elke gymnasiumklas een kind erbij durven de scholen vast niet aan, dan krijgen ze iedereen over zich heen die elders een plek heeft gezocht,
het Barlaeus had vorig jaar in een laat stadium besloten toch een zesde brugklas te starten en kreeg daar ook gedoe om, omdat ouders uit strategisch oogpunt voor een andere school hadden gekozen, of het tot rechtszaken is gekomen weet ik niet.
David (Amsterdam)
op 23/04/2010 naar 19:39   

Re: broertjes/zusjes
Ik vind ook dat er meer goede plekken moeten komen en vooral een menselijker procedure, maar tot dat overaanbod van goede plekken komt, is de verdeling daarvan wel van wezenlijk belang. En het is een waarheid als een koe dat een voorkeursbehandeling van de ene ten koste gaat van de andere. Daar kan niemand omheen.
En, ja, de Nicolaas heeft broertjes/zusjes voorrang gegeven in de loting voor de tweede ronde en de DMO vond dat ook een terechte interpretatie van de kernprocedure.
Mien (Amsterdam)
op 23/04/2010 naar 18:29   

Wel gek in Amsterdam: als je bent ingeloot heb je vrijheid van schoolkeuze gehad, als je (2x)bent uitgeloot ben je dubbel de pineut: je kunt niet eens meer naar een school van je 2e, 3e of 4e keuze, dan wordt je gewoon ingedeeld omdat de gemeente dat beter vindt uitkomen met het beleid dat ze voert. Daar wringt toch echt iets wat duidt op ongelijke behandeling.

En schaf in vredesnaam die shows af waarmee de scholen zich prestenteren in januari, alsof je nog echt kunt kiezen.
M.A. (Amsterdam)
op 23/04/2010 naar 18:13   

Kan niet iedere gymnasiumklas in Amsterdam een extra kind aan nemen?
PW (Amsterdam)
op 23/04/2010 naar 16:28   

Voor de 21 uitgelote leerlingen met een vwo advies zijn er 27 plaatsen met een voldoende van de inspectie beschikbaar:
16 plaatsen (6 gym, 10 vwo) op het Bredero College in Noord;
6 vwo plaatsen op het Comenius Lyceum in West;
5 vwo tto (tweetalig onderwijs) plaatsen op het Hervormd Lyceum West in West.

Kortom voor de gymnasiumklanten onder onze kinderen, er zijn nog 6 plaatsen!?
CE (Amsterdam)
op 23/04/2010 naar 16:14   

helemaal mee eens Miriam, er zijn alleen maar onvoldoende goede plekken in Amsterdam en een fatsoenlijke oplossing is de gemeente te duur.
Miriam (Amsterdam)
op 23/04/2010 naar 12:18   

broertjes-/zusjes regeling mag toch helemaal niet gebruikt worden in de tweede ronde? op de meeste scholen moeten broertjes en zusjes zich in de eerste rond een week voor de sluiting al inschrijven.
bovendien, als mijn tweede kind naar een andere school wil dan haar zus, dan gaan we haar echt niet pushen om toch oudere zus te volgen.
ik vind het alleen zo jammer en niet erg productief om op de lijn van afschaffing van de regeling te gaan zitten, omdat deze regeling niet het probleem is. Het probleem is vraag / aanbod. Daar hebben de broertjes en zusjes niets mee te maken. Zij moeten ook naar school.
David (Amsterdam)
op 22/04/2010 naar 22:21   

@Miriam. elk gezin heeft zeker een oudste kind, maar het is alleen als dat kind ingeloot wordt in een gewilde school dat het interessant wordt voor een broertje of zusje te volgen. Dus de voorrangspositie concentreert geluk in sommige gezinnen en ongeluk in anderen.
Laat staan de manier waardoor de regeling nu ook toegepast wordt in de tweede ronde, bijvoorbeeld op het St Nicolaas. De band met het oudste kind was bij de eerste schoolkeus voor sommigen niet relevant, maar wordt dan weer uitgebuit bij de tweede ronde.
Jos (Amsterdam)
op 22/04/2010 naar 22:15   

Bredero ligt maar 5 minuutjes van de pont, je bent er in een wip vanaf het centraal. Ik ken veel kinderen die het daar naar hun zin hebben. En veel begeleiding, oa bij dyslexie, ook bij gymnasiumleerlingen. Helemaal niet verkeerd.
Jop Fellinger (Amsterdam)
op 22/04/2010 naar 21:43   

Lotgenoten, alweer een aantal stressvolle weken voorbij in de gemeentelijke leerplicht lotto. Allemaal veel sterkte, ook al helpt het niet veel. In de berichten lees ik nogal wat negatieve berichten over het Cartesius en ook weer positieve. Ondanks die onduidelijkheid is het een relatief kleine school, met het voornemen om bij voldoende inschrijving weer met een gymnasiumklas te beginnen in plaats van de facultatieve oude talen vakken met doorstroom naar het 4e. Wij hebben na uitloting voor het 4e gekozen voor het Cartesius. Misschien is er nog plaats voor de gymnasiumklas to be.
CE (Amsterdam)
op 22/04/2010 naar 21:41   

nee, het is de oude lijst, wat staat dit allemaal haaks op het bezoeken van open dagen, in mijn schooltijd bouwden scholen dependances als de toestroom van leerlingen te groot werd, wij moeten genoegen met scholen ver van ons huis, met onvoldoendes van de onderwijsinspectie, en mager onderwijs.
PW (Amsterdam)
op 22/04/2010 naar 19:33   

De lijst voor de 3e ronde is beschikbaar op de site van OCO! Er zijn geen extra plekken gecreëerd voor Gymnasiaplekken. Dit is verdorie dezelfde lijst als voorheen, schandalig, alle beloftes teniet gedaan met deze onrealistische opties!
Miriam (Amsterdam)
op 22/04/2010 naar 15:07   

Ik kan me bijna niet voorstellen dat er nu helemaal niets zal veranderen. Maar ik vrees het ergste. Ik heb inderdaad ook begrepen dat er getornd zou kunnen worden aan de broertjes-/zusjesregeling, maar dat lost natuurlijk helemaal niets op. Het loten wordt daarmee eerlijker, maar de aantallen uitgelote kinderen blijft gelijk. En ergens anders werd het ook al betoogd: elk gezin heeft een oudste kind, en dat kind loopt het risico uitgeloot te worden. ook wij zaten twee jaar geleden in spanning. ik moet er niet aan denken dat je als gezin twee of drie keer door zo'n hel moet gaan. Dus ik ben bang dat het wegvallen van de regeling volgend jaar met veel bombarie als oplossing gepresenteerd gaat worden terwijl dat niet zo is.
Adrienne (Amsterdam)
op 22/04/2010 naar 13:48   

In 1998 waren er in Amsterdam 145.656 kinderne in de leeftijd 0-19 jaar. In 2009 waren dat er 156.388. In elf jaar tijd is die groep dus met bijna elfduizend kinderen toegenomen. Wie de cijfers van het bureau onderzoek en statistiek van de gemeente Amsterdam bekijkt, ziet dat die groep de komende jaren alleen maar groter wordt. Met mijn eenvoudige kennis van statistiek had ik in een oogopslag kunnen zien dat er een tekort aan vorozieningen zou aankomen. Maar als moeder van een kind uit resp. 1996 en 2000 wist ik dat al. Crecheplaatsen, zwemlessen, tennislessen, een plek op de basisschool of naschoolse opvang, het was bij het kind uit 2000 een stuk lastiger dan bij die uit 1996. Volgend jaar gaat mijn jongste naar de middelbare school. NU de broertjes- en zusjesregeling afgeschaft dreigt te worden, kan ik alleen maar hopen dat het goed komt. Maar echt goed komt het natuurlijk niet. Want als mijn kind wordt ingeloot, wordt er een ander kind uitgeloot. Mijn hoop is nu dat er volgend jaar een heleboel plekken bijkomen of nog beter, een hele nieuwe school erbij. Wat het Cartesius met het Vierde Gymnasioum heeft gedaan, het Pieter Nieuwland met het Cygnus en het Berlage met zijn tweetalig onderwijsprogramma, dat moeten andere scholen toch kunnen volgen? Als dat niet gebeurt voorspel ik dat er volgend jaar geloot zal moeten worden voor plekken in de vierde en vijfde ronde, en dat dan de laatste overblijvers op de boot naar Velsen worden gezet.
Tania (Amsterdam)
op 22/04/2010 naar 13:32   

@Miriam
Ik ben het met je eens hoor.
Miriam (Amsterdam)
op 22/04/2010 naar 13:01   

@ Tania. Natuurlijk. Er zijn altijd onzekere factoren. Maar je kunt van de afgelopen tien jaar ook makkelijk nagaan hoe veel kinderen van buiten Amsterdam op een school in Amsterdam zijn ingeschreven. Ik wil maar zeggen: je kunt geen exacte voorspelling doen, maar je kunt wel een behoorlijk zekere situatieschets geven. En vraag ouders! Ik heb drie kinderen, de oudste is 14. Kijk naar de wachtlijsten: crèches, overvolle klassen, naschoolse opvang, zwemles, ga zo maar door. Waar een wil is, is een weg.
Tania (Amsterdam)
op 22/04/2010 naar 12:30   

@Miriam
Dat is onder meer zo lastig omdat van tevoren niet bekend is hoeveel belangstelling er van buiten Amsterdam komt ...
Mirjam (Amsterdam)
op 22/04/2010 naar 12:11   

Hoe moeilijk kan het nou toch zijn om voordat de hele gang naar de Open Dagen begint een heldere inschatting te hebben van het totaal aantal achtste groepers en hun vermoedelijke schooladvies. Waarom worden onze kinderen vanaf hun vierde jaar jaarlijks in het kader van het leerlingvolgsysteem onderworpen aan talloze CITO- en andere toetsen, als deze gegevens niet ook gebruikt (mogen? kunnen?) worden bij een prognose voor het middelbare schooltype. Bijna alle zevende groepers maken een entreetoets en krijgen op basis van de uitslag een schooladvies. Breng dat dan in kaart! Hoe kun je nou als gemeente dit allemaal laten gebeuren? Misschien ben ik naïef, maar ik ging er altijd van uit dat goed onderwijs de basis is voor een gezonde maatschappij. Dit is stuitend!
Martin Cleaver (Amsterdam)
op 22/04/2010 naar 11:43   

Caland en Cartesius hebben blijkbaar kinderen aangenomen deze week, en nu pas snappen ze dat dat pas vanaf maandag mag. Dus toezeggingen worden ingetrokken. Wat een chaos! Een derde loting lijkt onvermijdelijk. Dank je wel OSVO en DMO... Niemand mag "brand" roepen totdat de hele stad al in as ligt!
Martje M. (Amsterdam)
op 22/04/2010 naar 09:09   

Met wat voor een wanbestuur hebben we te maken dat er een kort geding nodig is om fatsoenlijk beleid af te dwingen.
1. Bestuurders en beleidsmakers anticiperen niet uit zichzelf op de ontwikkelingen.
2. Ze worden - jarenlang - gewaarschuwd door de burgers, maar weigeren hardnekkig te luisteren. Met name van de politici onder de bestuurders had je anders mogen verwachten.
3. Uiteindelijk zeggen ze toe het aanbod (van plaatsen op scholen die een voldoende hebben van de onderwijsinspectie) aan te passen aan de vraag wanneer bekend is hoe groot de vraag is per schooltype (dus na de eerste inschrijvingsronde op 12 maart 2010).
4. Ze komen de toezegging onder punt 3 gewoon niet na en nu moet de burger weer naar de rechter.
En ondertussen zitten tientallen kinderen in spanning in plaats van zich te verheugen op hun nieuwe leven en onbezorgd te genieten van de afscheidsactiviteiten op de basisschool en
M.A. (Amsterdam)
op 21/04/2010 naar 22:27   

Hoeveel gymnasium kinderen zijn er uitgeloot? Hoeveel VWO, HAVO, VMBO? Kan daarvan een overzicht komen op deze site?

Er moeten toch echt andere oplossingen komen dan opdelen op 15e keus scholen. Gemeente Amsterdam, OSVO, middelbare scholen: doe er eens echt wat aan, wat is er eigenlijk mis met het oprichten van een nieuwe school met gemotiveerde leerlingen, volgende jaar is het probleem echt niet minder!!!
IS (Amsterdam)
op 21/04/2010 naar 21:37   

Beste ouders, wij moeten ons verenigen en goede scholen afdwingen: meld je aan op 2xuitgeloot@gmail.com zodat wij gezamenlijk een kort gedig kunnen aanspannen. Het Cartesius heeft zich niet bewezen als goede VWOschool afgelopen jaar en wil dit jaar een gymnasium klas aanbieden terwijl ze pas vorige week overleg hebben gehad hoe ze dat gaan doen. Dit terwijl ze vorig jaar ook al een hele klas gymnasiumkinderen hebben opgenomen: citaat Norbert de Vries: "meer dan de helft van de kinderen wilde al na de kerst geen grieks of latijn meer volgen". De overige kinderen ( op één of twee na) willen nu ook al niet meer. Dat is toch een treurig resultaat! De heer de Vries is er zo trots op dat hij dit jaar wederom een klas erbij heeft gevormd. De overige VWO scholen hebben ook geen goede reputatie. Enkele scoren pas sinds 2009 een voldoende resultaat. Cartesius heeft een toplocatie (vlakbij Centrum en Zuid) maar komt niet vol door zijn slecht reputatie. De ligging van de school is niet meer belangrijk als het een goede reputatie heeft dan willen alle kinderen in de buurt echt wel naar die school. Het Pieter Nieuwland College heeft dit jaar ook geloot!
El (Amsterdam)
op 21/04/2010 naar 21:26   

Heel veel sterkte voor iedereen die in de tweede ronde uitgeloot is. Let op de Cartesius zit tijdelijk aan de Stavangerweg 904!
I.W. (AMSTERDAM)
op 21/04/2010 naar 21:17   

Het gaat hier om DE TOEKOMST van onze kinderen. Waar blijft de garantie voor elke kind voor een passende plaats? Is dat alles wat de gemeente Amsterdam aan onze kinderen te bieden heeft?
De scholen op HAVO/VWO niveau, die nu voor de derde ronde ter beschikking zijn: Cartesius Lyceum, Bredero College Buiksloterweg, Commenius Lyceum A'dam, Open Schoolgemeenschaap Bijlmeer, Passie A'dam, Schoolgemeenschap Reigersbos!
Ik hoop toch diep in mijn hart dat de gemeente aanstaande vrijdag met een andere lijst komt, want hier staat er geen school waar mijn kind naar toe wilt gaan! Ik denk dat veel ouders mee eens zijn?
Bovendien staat er in de Keuzegids op pagina 18 de volgende: "...als u ook na de 3de ronde geen goede school kunt vinden die uw kind WIL plaatsen, dan kunt u bellen naar INFORMATIEPUNT KERNPROCEDURE tel. 020-2518151 of naar FRITS OTTO van SWV-VO tel.020-4801702. Ik zou zeggen waarom wachten tot na de 3de ronde, dat is toch duidelijk dat er al de 2de ronde geen goede school te vinden is.
Ik wens alle ouders sterkte toe.
David (Amsterdam)
op 21/04/2010 naar 21:11   

Dank je. Het is voor iedereen vreselijk, maar om als enige uitgeloot te worden is natuurlijk bijzonder bitter.
CE (Amsterdam)
op 21/04/2010 naar 21:02   

ze zijn zeker slecht bereikbaar, die ervaring heb ik ook, maandagochtend hebben wij onze dochter ingeschreven, die was er niet bij, het mag wel,
overigens erg vervelend voor jullie die uitloting
David (Amsterdam)
op 21/04/2010 naar 20:37   

Die proberen we al vanaf dinsdag aan de lijn te krijgen, maar het lukt niet. Moet je kind mee om in te schrijven?
CE (Amsterdam)
op 21/04/2010 naar 20:32   

David, je kunt je daar al inschrijven op afspraak, contactpersoon is de heer De Vries.
David (Amsterdam)
op 21/04/2010 naar 18:28   

Dochter als enig gymnasiumkind uitgeloot van het St. Nicolaas. Nu wat?
CE: heb je al kunnen inschrijven op het Cartesius zoals hier beneden staat? Wachten ze niet op de derde ronde?
Pieter - zoekgoedeschool@gmail.com (Amsterdam Zuid)
op 21/04/2010 naar 17:12   

Wij leven ook al tijden in stress en onzekerheid. Onze zoon is in de 2e ronde uitgeloot voor VWO en wordt nu verwezen naar de Bijlmer of Noord of naar een school met slecht onderwijs! Daar wil hij echt niet naar toe. Hij wil best naar z'n school van 5e keuze maar niet naar de 15e. Er moeten gewoon c. twee klassen in de buurt van Zuid bijkomen. De scholen moeten niet moeilijk doen. Er kan zo een noodlokaal of twee bij, bijv. bij het St. Nicolaas. Spinoza kan 30 i.p.v. 29 kinderen plaatsen etc. Nood breekt wet! Je kunt niet de toekomst van tientallen kinderen opofferen omdat ze pech hebben gehad bij de loting en de gemeente deze aantallen in 12 jaar niet heeft zien aankomen! We moeten met z'n allen bij de gemeente aan de bel trekken: DMO, M.Schoonen@dmo.amsterdam.nl, 020-2518151. De gemeente kan scholen een aanwijzing geven om dit op te lossen. Nu wijzen alle scholen naar de gemeente en heffen de handen hoog: wij kunnen niets doen!
LL (Amsterdam)
op 21/04/2010 naar 10:08   

Woensdagmiddag 21 april neemt waarnemend burgemeester Lodewijk Asscher door actievoerende leerlingen uit groep 8 verzamelde handtekeningen in ontvangst, de leerlingen voeren actie tegen loting.


zie OCO site
L.L (Amsterdam)
op 21/04/2010 naar 00:32   

Informatie over de 3e ronde op de site van de Gemeente Amsterdam onder jeugd&onderwijs. De procedure is enigszins aangepast.

Meer over de procedure in de 3e Ronde
20 april 2010 - martin bennink
In de 2e Ronde zijn helaas enkele tientallen leerlingen voor de tweede keer uitgeloot. Deze groep leerlingen zal zich in de 3e Ronde opnieuw moeten aanmelden.
Voor de 3e Ronde gelden nu de volgende regels:
Om de 3e Ronde zo eerlijk mogelijk te laten verlopen hebben de gezamenlijke besturen van het voortgezet onderwijs in overleg met de gemeente besloten de procedure enigszins aan te passen.
Aanmeldingen op maandag 26 en dinsdag 27 april gelden als gelijktijdig aangemeld.
Mocht blijken dat er knelpunten zijn in vraag en aanbod, dan overleggen de schoolbesturen gezamenlijk over een oplossing.
Mocht u donderdag 29 april nog geen duidelijkheid hebben over de wijze van behandeling van de aanmelding van uw leerling, dan horen wij het graag via de e-mail: kernprocedure@dmo.amsterdam.nl.
Let op! Aanmeldingen op maandag 26 en dinsdag 27 april worden dus NIET behandeld op volgorde van binnenkomst. Vanaf woensdag 28 april worden aanmeldingen behandeld op volgorde van binnenkomst.
L.L (Amsterdam)
op 20/04/2010 naar 23:58   

I.S. Ben het helemaal met je eens!
IS (Amsterdam)
op 20/04/2010 naar 22:35   

Er is gewoonweg onvoldoende capaciteit. De slecht presterende scholen zijn de grote bofkonten. Zij zijn nu actief aan het werven onder uitgelote kinderen om zo hun inkomsten veilig te stellen zonder dat ze actief aan hun kwaliteit hoeven te werken. De scholen welke actief aan hun kwaliteit werken worden hier ook voor beloond. Onze kinderen zijn nu de dupe van dit beleid. Dit gaat niet om zwart of wit; oost of zuid maar dit gaat om een kwalitatief goede school voor een kind waar het kind zich ook nog een thuis voelt
CE (Amsterdam)
op 20/04/2010 naar 21:54   

Wij wonen toevallig in nieuw-oost en zijn uitgeloot in centrum en oost,
het is niet per se een zuid-kwestie
daarnaast heeft een minder populaire maar wel kwalitatief goede school, het Pieter Nieuwland in oost, voor het eerst moeten uitloten, meer dan dertig!
Tania (Amsterdam)
op 20/04/2010 naar 21:36   

Berlage zit na de tweede ronde ook (prop)vol.
M.o. (Amsterdam)
op 20/04/2010 naar 21:31   

Een aantal jaren geleden - dus voor de komst van het 4e gymnasium en Cygnus - zaten de drie categorale gymnasia allemaal in zuid of tegen zuid aan. Dat was historisch bepaald. Net als de ligging van veel andere scholen. De kinderen in andere buurten zijn altijd naar zuid gefietst. waarom is dat nu opeens een kwestie? waarom moeten de kinderen uit west nu opeens naar scholen in west? en waar moeten de kinderen uit het centrum dan heen? naar de peperdure particuliere school op de gracht? hou nog toch eens op! het gaat om alle Amsterdamse kinderen, en om onderwijs op een school die op zijn minste een voldoende haalt. Dat is niet elitair. We kunnen alleen maar wat doen voor onze kinderen als we met zijn allen samenwerken. Discussiëren graag! Maar voordat je een ouder beschuldigt van elitair gedrag, moet je wel eerst zelf je kind drie kwartier of nog langer laten fietsen naar een school ver uit de buurt en ver weg van al zijn vrienden. Ik ben een grote voorstander van gemengder onderwijs, maar volgens mij bereik je dat sneller door Amsterdamse kinderen voorrang te geven dan door kinderen verplicht in Nieuw-West naar school te laten gaan.
El (Amsterdam)
op 20/04/2010 naar 20:52   

Heeft Berlage Lyceum in Zuid geen plek meer?
Hendrika (Amsterdam)
op 20/04/2010 naar 20:50   

Dat is inderdaad de wereld op zijn kop. Uit noord en west wil iedereen naar zuid, en nu moet zuid naar noord. Die Hype voor de scholen in zuid moet maar gauw stoppen.
Vo (Amsterdam)
op 20/04/2010 naar 20:45   

En wat als je nu toevallig in Zuid woont?
Vo (Amsterdam)
op 20/04/2010 naar 20:45   

En wat als je nu toevallig in Zuid woont?
Tania (Amsterdam)
op 20/04/2010 naar 20:39   

@ Hendrika
Ik wil mijn kind uiteraard op een school geplaatst zien die een voldoende heeft gekregen van de inspectie. Daarnaast vind ik het waanzin om mijn kind naar het andere einde van de stad te laten reizen als er op loopafstand van zijn huis een handvol scholen is waar hij graag naartoe zou willen. Pech voor ons dat we in zuid wonen?
IS (Amsterdam)
op 20/04/2010 naar 20:38   

Alle scholen in onze buurt maar ook in veel andere buurten hebben geloot. Er zijn momenteel te weing gymnasium plekken over om alle kinderen te plaatsen. OSB biedt geen gymnasium aan en Bredero heeft ook maar beperkt plek. De gemeente Amsterdam moet zorgen voor voldoende kwalitatieve plekken op de scholen zodat alle kinderen een keuze kunnen maken, misschien de eerste maar dan op zijn minst wel de tweede of derde of vierde keus.
Hendrika (Amsterdam)
op 20/04/2010 naar 20:21   

Zolang ouders en masse hun kinderen maar op een paar scholen in zuid inschrijven zal er geloot moeten worden. Daar kan de gemeente niets aan doen. Iedereen heeft de vrije keuze in te schrijven op een voldoende-beoordeelde school waar niet traditie-getrouw wordt geloot. Als ouders gokken met de schoolkeuze van hun kind, is dat hun eigen verantwoordelijkheid. Als er inderdaad te weinig plaatsen zijn op voldoende-beoordeelde scholen mag je van mij klagen, maar niet over het loten op de populaire scholen. Dat is je eigen keus. Overigens zijn er nog plaatsen op de OSB en op Bredero (allebei een voldoende).
Kees (Amsterdam)
op 20/04/2010 naar 16:47   

Als we een einde willen maken aan de situatie dat ieder jaar honderden kinderen buiten de boot vallen, zal er een structurele oplossing moeten. We kunnen daar zelf aan bijdragen door suggesties te doen die verder gaan dan: gemeente doe er wat aan. Randgemeenten hebben gekozen voor voorrang in de eigen gemeente omdat ze de capaciteit daardoor veel beter in overeenstemming kunnen brengen met de vraag. Het is een gesloten circuit. Amsterdam kiest daar nadrukkelijk niet voor, met als resultaat grote onzekerheid voor uitgelote Amsterdamse kinderen. De Stichting heeft aan de discussie een concrete bijdrage geleverd en biedt een platform voor sugesties en discussie. De term 'vervuilen' doet daar geen recht aan. Of je het er mee eens bent of NIET.
Ook2xuitgeloot (Amsterdam)
op 20/04/2010 naar 12:55   

Dit lijkt mij een uitstekend initiatief!
Maar niet als het kort geding "vervuild" wordt door de discussie over
voorrang voor Amsterdamse kinderen.
Het gaat nu om voldoende plekken met voldoende kwaliteit.
Hoe de gemeente dat denkt te bereiken, maakt mij niet uit.
Maar de doelstelling van de VSA onderschrijf ik NIET!
IS (Amsterdam)
op 20/04/2010 naar 09:35   

Oproep aan alle ouders wiens kind in de 2de ronde is uitgeloot: we willen ons verenigen en een kort geding aanspannen tegen de OSVO en de gemeente amsterdam. Er is onvoldoende plek op scholen die een voldoende krijgen van de onderwijsinspectie. Dit is geen schoolkeuze meer. Kinderen uit de regio kunnen wel worden opgevangen op scholen welke een voldoende van de onderwijsinspectie krijgen en die verlenen voorrang aan kinderen uit hun eigen regio. Meld je aan op 2xuitgeloot@gmail.com Wij eisen plek op scholen welke minimaal voldoende scoren volgens de onderwijsinspectie.
Len (Amsterdam)
op 19/04/2010 naar 20:35   

Precies M.O. Ik ben het helemaal met je eens, want ondanks alle goede bedoelingen, staan ouders er behoorlijk alleen voor, als je kind is uitgeloot. Wat zijn nou precies de gevolgen, voor de leerlingen, van dit beleid. VO bestuur en gemeente wuiven kritiek en klachten losjes weg, bij voorbaat. Nader onderzoek kan en moet uitwijzen of dat gerechtvaardigd is
M.A (Amsterdam)
op 19/04/2010 naar 20:10   

Kan er dit jaar geinventariseerd worden, misschien middels een vragenlijst, hoe het de uitgelote brugklassers vergaat op hun nieuwe middelbare scholen? Sluit het onderwijs aan bij de verwachtingen en bij het schoolniveau? Hebben kinderen een schoolniveau terug moeten gaan? Hoe is het sociaalbeleven op de middelbare school, voelen ze zich thuis, is er sprake van pesten etc. Is er verschil in schoolbeleving op de voldoende/onvoldoende scholen. Voelen ze zich veilig. Misschien iets voor een scriptiestudent pedagogiek.
Tania (Amsterdam)
op 19/04/2010 naar 15:41   

Over Gerrit van der Veen: inderdaad vreemd dat kinderen van muziek- en dansopleidingen hun voorrangsplek op GvdV kunnen bewaren om daar pas in de tweede ronde op terug te vallen. Als die kinderen ook op andere scholen terechtkunnen (mits plaatsbaar), zonder dat dat hun artistieke vooropleiding schaadt, dan is m.i. de voorrang die deze kinderen genieten op het Gerrit van der Veen bovendien niet echt verdedigbaar.
M.O (Amsterdam)
op 19/04/2010 naar 13:47   

Het Gerrit van der Veen neemt een bijzondere positie in omdat zij - met voorrang - kinderen van specifieke dans- en muziekopleidingen plaatst. ik begreep ook dat deze kinderen zich wel op twee scholen mogen inschrijven.
Len (Amsterdam)
op 19/04/2010 naar 13:21   

Ik hoor ook Geruchten over een gewogen loting op Gerrit van der Veen, zij konden ook geen differentiatie geven voor uitgelote leelingen mbt havo vwo plaatsen, na de eerste ronde, toch stiekum een numerus fixus? bah wat krijg je hier een stress van. Mijn kind voelt zich verantwoordelijk voor de uitloting!
Len (Amsterdam)
op 19/04/2010 naar 13:21   

Ik hoor ook Geruchten over een gewogen loting op Gerrit van der Veen, zij konden ook geen differentiatie geven voor uitgelote leelingen mbt havo vwo plaatsen, na de eerste ronde, toch stiekum een numerus fixus? bah wat krijg je hier een stress van. Mijn kind voelt zich verantwoordelijk voor de uitloting!
Anneke (Amsterdam)
op 19/04/2010 naar 12:53   

Ik hoorde op de radio een interview met een journaliste naar aanleiding van haar boek 'Witte zwanen, zwarte zwanen'. Een van haar aanbevelingen was, naar ik me meen te herinneren, een 'quotering' naar sociaal-economische achtergrond (twee-derde tegen een-derde lage sociaal-economische positie). Uit onderzoek zou blijken dat de meeste leerlingen hier het meeste baat bij hebben. (De 'lagere' trekken de andere niet naar beneden (gesteld dat hun achterstand groter is) en de 'midden en hogere' leren omgaan met verschillen). Ik wil graag kans op goed onderwijs (vrije keuze) voor alle leerlingen.
Roos (Amsterdam)
op 19/04/2010 naar 12:37   

Ik hoot trouwens leuke verhalen over t Cartesius! Ken 1 meisje dat er op t gym zit, t was vorig jaar haar 4e keus, maar uiteindelijk is ze er erg blij
Roos (Amsterdam)
op 19/04/2010 naar 09:55   

Het schijnt dat er op scholen vóór loting al kinderen geplaatst zijn op basis van hoogste citoscores! Van het Damstede heb ik dat gehoord van eenn ouder wiens kind op deze manier gegarandeerd een plek had! Op de Gerrit van der Veen schijnt dat ook te gebeuren. Weet iemadn hier meer van? Als het zo is, houdt men zich dus niet aan de kernprocedure. Sterkte voor alle kinderen en ouders die nnog geen plek hebben. Wij hebben erg veel geluk gehad, onze zoon is de 1e ronde ingeloot.
Brilletje (Amsterdam)
op 19/04/2010 naar 09:27   

Ligt het aan mij dat ik de berichten op het forum niet in zijn geheel kan lezen?
De teksten lopen buiten het kader!
CE (Amsterdam)
op 19/04/2010 naar 01:49   

Ook onze dochter is 2x uitgeloot, we gaan haar nu morgen inschrijven bij het Cartesius met de moed der wanhoop, want hoor er namelijk ook slechte verhalen over, een weggepest kind, veel leerlingen die na afgelopen jaar Latijn en Grieks te hebben gekregen in de vwo-klas (ook veel uitgelote kinderen) toch niet voor gym kiezen, de onderwijsinspectie die de school in de gaten houdt, is het echt zo dat je een plek op een onvoldoende presterende school niet hoeft te accepteren? Maar wat dan?
MJ (Amsterdam)
op 18/04/2010 naar 12:36   

Ook ik wil voor mijn kind een school dicht in de buurt (centrum). Maar die scholen loten als eerste uit. Moet ze toch naar Amsterdam-zuid of Oost. Dat betekent minimaal 30 minuten fietsen in een stad die niet fietsvriendelijk is voor kinderen.
PW (Amsterdam)
op 17/04/2010 naar 16:10   

Het Nicolaas zit in iedergeval vol, loten weet ik niet zeker. Ik heb gisteren gebeld over of zij nog plek hebben. Wat kost dit toch een hoop tijd en energie om je kind op een school niet naar keuze te plaatsen.
Alexandra (Amsterdam)
op 17/04/2010 naar 15:58   

weet iemand of de gymnasium afdeling van het Nicolaas vol zit of gaat loten?
PW (Amsterdam)
op 17/04/2010 naar 15:54   

Wat absurd. Straks krijg je dat kinderen uit Amsterdam naar Velsen gaan en kinderen uit Velsen naar Amsterdam. Het grote verschil is dat wij er niet voor kiezen om buiten de stad te wonen en studeren. Bovendien betaal je er ook voor om van de voorzieningen in de stad gebruik te maken! Deze kosten worden berekend in je huur of koopprijs van je huis.
Tania (Amsterdam)
op 17/04/2010 naar 15:09   

Bij mij op het schoolplein opperde iemand om 'met z'n allen naar het Stedelijk Gym in Leiden te gaan'. Geen haar op mijn hoofd! Ik zoek juist een school dichtbij huis; vind ik belangrijk dan een categoraal gymnasium (vind ik uberhaupt niet belangrijk als er maar aparte gymnasium/technasiumklassen zijn).
Maar dat is natuurlijk geen oplossing. Zo wordt het probleem alleen maar verlegd. Mocht er straks in Leiden en Velsen plaatsgebrek zijn (misschien is dat trouwens al zo), en deze gemeentes passen geen postcodebeleid toe, dan gaan we daar ook loten. Krijg je straks dat overal wordt geloot EN dat niet alleen werkende mensen, maar ook de vo-leerlingen (vanaf 11 jaar!) gaan forensen. Moet niet gekker worden!
NB: dit voorbeeld gaat even over het gymnasium maar vergeet niet dat het probleem in Amsterdam ALLE schooltypen raakt.
Mien (Amsterdam)
op 17/04/2010 naar 14:36   

Ik las in het Parool van vrijdag dat er nu ook kinderen naar een gymnasium in Velsen gaan. Met de boot vanaf CS is dat een half uur. Misschien een idee.
Andra (Amsterdam)
op 16/04/2010 naar 23:32   

Onze zoon gaat na uitloting op het 4e gym nu naar het Cartesius. Dat gaat inderdaad een extra klas voor gymnasium vormen als er genoeg (25) aanmeldingen voor zijn. we hopen dat dat lukt.
Onze dochter zit er al bijna 2 jaar op het VWO en haar bevalt het heel goed. De sfeer is er ontspannen, soms wat chaotisch maar heel gezellig en ze leert er veel vinden wij.
IS (Amsterdam)
op 16/04/2010 naar 22:51   

Het Amstelveen College heeft ons donderdag gemeld dat wij weinig kans maken aangezien de kinderen uit de regio voorrang hebben op Amsterdamse kinderen. Dit geldt waarschijnlijk ook voor de plaatsen op het Herman Wesselink
C.K. (Amsterdam)
op 16/04/2010 naar 22:22   

Ik hoorde vorige week dat het Hermann Wesselink College in Amstelveen nog 10 plekken heeft voor 2talig vwo. Je moet een motivatiebrief schrijven en een test maken of misschien het Amstelveen College. Ook wij hebben meegedaan met een tweede loting, maar hebben het geluk gehad te zijn ingeloot. Ik wens iedereen die nog verder moet dan ook heel veel sterkte.
Mien (Amsterdam)
op 16/04/2010 naar 14:20   

Om de uitgelote kinderen een hart onder de riem te steken: mijn zoon zit op een lyceum met een hoop uitgelote kinderen in een gymnasiumklas en ze hebben het erg naar hun zin. Zouden niet meer naar school willen van eerste keuze. Dus het komt uiteindelijk wel goed. (als er genoeg plekken voor iedere schoolsoort en niveau zijn, denk dat het erg demotiverend als er geen plekken meer zijn op het gymnasium/vwo/havo.) Ik hoorde trouwens dat een aantal gymnasia in de tweede weer wel plek hebben vanwege de uitval naar vwo/havo.
A.A. (Amsterdam)
op 16/04/2010 naar 12:30   

Het is toch wel ongelofelijk dat je in Amsterdam met een kind dat de capacitieiten en de motivatie heeft moet leuren om hem of haar op een goede, of tenminste een voldoende beoordeelde, school te krijgen. Als ik het goed begrijp dan zijn er gewoon niet genoeg gymnasiumplaatsen. Kan het Berlage niet nog een klas maken. Hoor daar ook enthousiaste verhalen over.
Gerry (Amsterdam)
op 16/04/2010 naar 12:11   

Beste lezers,
Wij hebben besloten onze dochter op het Cartesius Lyceum aan te melden.
Hieruit is het 4e gymnasium destijds ontstaan!
Zij hebben een initiatief genomen om alsnog een gymnasium klas te starten voor uitgelote kinderen van het 4e en Barleus. Dat is in deze tijden tenminste een positieve insteek!
De mensen die we daar ontmoet hebben geven ons een goed gevoel.
We gaan er wat moois van maken!
Patricia (Amsterdam)
op 16/04/2010 naar 11:49   

Namens de Stichting VSA: Oproep voor IS en alle anderen uitgelotenen voor de 2de ronde. Meld je bij ons aan en verenig je op onze website. Vertel je verhaal op dit forum. Op die manier kunnen wij verder onze krachten bundelen en zorgen dat de kernprocedure in ieder geval vanaf komend jaar veranderd zal worden (via politek en de rechter). Helaas hebben wij verleden jaar april en afgelopen maart het kort geding verloren. Voor individuele gevallen kunnen wij helaas niets doen, wel kun je naar de OCO via hun website www onderwijsconsument nl . Zie verder onze komende nieuwsbrieven. En vooral heel veel sterkte!
PW (Amsterdam)
op 16/04/2010 naar 08:45   

Ik hoorde net van het Berlage dat zij ook vol zitten!?
Jos Havermans (Amsterdam)
op 16/04/2010 naar 00:03   

Ik zag dat een paar keer verwezen wordt naar de onvoldoende van de inspectie voor het vwo van het Berlage, waar onze zoon na uitloting op een andere school vorig jaar nu met veel plezier het tweetalig vwo volgt.
Die onvoldoende is gebaseerd op een kloof tussen de cijfers die leerlingen krijgen voor het centraal examen en het eigen schoolexamen - de score van het centraal examen bleef achter. Inmiddels is daar al een trend ten goede ingeze, als ik goed ben ingelicht; die kloof wordt al kleiner.
De school is bezig met een aantal maatregelen om de score te verbeteren, onder andere door nog betere begeleiding te bieden van kinderen met dyslexie en andere leerbelemmeringen. Het Berlage neemt dit soort kinderen meer dan veel andere vwo scholen op, en maakt het zich dus ook wat moeilijker wat dit betreft. Juist door de groei van de vwo afdeling - er komt dit jaar weer een klas bij - is de school groot genoeg om meer begeleiding en expertise binnen te halen. Er staan nog wat meer dingen op de rol om de score van het vwo te verbeteren. Het kan weinig anders of die onvoldoende is over een jaar of twee verdwenen (even tijd is nodig, omdat de beoordeling is gebaseerd op het gemiddelde van drie jaar).

Jos Havermans
PW (Amsterdam)
op 15/04/2010 naar 23:37   

Ze hadden op het berlage 1 uur voor sluiting nog 4 plaatsen over. Bovendien hebben zowel cartesius als berlage een onvoldoende voor vwo/gymnasium.
M.A (Amsterdam)
op 15/04/2010 naar 23:05   

Naar mijn weten is vandaag op het Cygnus en het Vossius geloot. Nicolaas lyceum loot volgende week. Waarom nemen alle gymnasiaklassen in Amsterdam niet een extra kind aan? Zijn er uberhaupt nog wel ergens gymnasiumplekken? Las dat Cartesius eventueel nieuwe klas wil stichten. Vorig jaar waren uitgelote kinderen ook heel enthousiast over het Berlage lyceum. Zijn daar nog plaatsen over?Kunnen zij niet een extra klas maken? Het is een enthousiaste havo/vwo/gymnasium afdeling hoor ik van kinderen die daar zitten. Wat ontzettend vervelend voor aankomende brugklassers om twee keer uitgeloot te worden. Sterkte.
PW (Amsterdam)
op 15/04/2010 naar 22:58   

In iedergeval het Vossius en het Cygnus. De andere scholen moeten nog loten, zoals het Nicolaas lyceum. Heel vreemd eigenlijk want wij kunnen ons al gaan aanmelden bij de laatste keuze. Nou mag dat pas officieel vanaf 22 april, maar er wordt gekeken naar op volgorde van binnenkomst, wat dat mag betekenen?
Patricia (Amsterdam)
op 15/04/2010 naar 22:36   

Welke school heeft nu al voor de tweede keer geloot?
IS (Amsterdam)
op 15/04/2010 naar 21:51   

@pw
Onze zoon is ook voor de 2x uitgeloot. Er zijn naar mijn weten geen plekken meer op scholen met een voldoende oordeel van de onderwijsinspectie. Wij willen ons graag verenigen. Vorig jaar hebben ouders naar mijn weten ook een kort geding aangespannen. Je kunt ons bereiken op bodhi_1998@hotmail.com
PW (Amsterdam)
op 15/04/2010 naar 20:36   

Onze zoon is wederom uitgeloot. Wij maken ons nu op voor de 3e ronde. Wie zit er in dezelfde situatie ? Misschien een idee om ons te verenigen. Als wij de lijst van overgebleven scholen bekijken dan blijft er ten eerste bijna niets over en ten tweede voornamelijk scholen met een onvoldoende VWO/gymnasium. Ik heb begrepen dat er via de rechter is afgedwongen dat men niet voor een school met onvoldoende hoeft te kiezen, maar wat dan?
Tania (Amsterdam)
op 15/04/2010 naar 17:12   

@ Hendrika
Als Amsterdamse kinderen voorrang krijgen op Amsterdamse scholen, dingen er misschien meer 'zwarte' kinderen mee naar een plaats op de 'populaire' scholen in centrum en zuid. Juist met de enorme instroom vanuit de 'witte' randgemeenten, wordt segregatie in de hand gewerkt, omdat die mensen overwegend naar dezelfde scholen in centrum en zuid gaan (en Watergraafsmeer).
M.A. (Amsterdam)
op 15/04/2010 naar 17:00   

Deze scholen krijgen allemaal een onvoldoende beoordeling voor de VWO afdeling: SG Reigersbos; CSB Buitenveldert; Berlage Lyceum;Caland Lyceum; Cartesius Lyceum; Geert Groote; Amstellyceum. Nova College (vmbo).
Hendrika (Amsterdam)
op 15/04/2010 naar 16:43   

En wat is dan de definitie van een goede school? Kan de stichting vsa mischien duidelijk maken welke criteria zij hanteren? Tellen de harde gegevens van de inspectie, Trouw en Elsevier niet mee? Zijn alleen de scholen in zuid en watergraafsmeer goed (ongeacht hun resultaten)?
M.A (Amsterdam)
op 15/04/2010 naar 15:32   

Dus uit onderstaand bericht kan ik opmaken dat het eigenlijk een ander belang dient. Het tegengaan van segregatie moet gedwongen op deze manier worden opgelost. Interessant standpunt, zeker gezien het aantal allochtone kinderen dat toch ook graag voor een goede school kiest in Zuid of het Centrum of de Watergraaafsmeer. Kijk maar op de meeste lycea en gymnasia, ook daar komen allochtone kinderen af op het goede onderwijs. Bij mijn zoon in de klas hebben de kinderen uit geuzenveld er een uur reistijd voor over. Er zijn andere manieren om segregratie tegen te gaan dan 'de vrije schoolkeuze' daar aan op te offeren.
Hendrika (Amsterdam)
op 15/04/2010 naar 13:30   

Die goeie, niet megagrote scholen, die zijn er al! Kijk maar bij de onderwijsinspectie, Trouw en Elsevier. Overigens zijn er ook onvoldoende scorende scholen (Geert Groote) en megagrote scholen (MLA) onder de populaire scholen. Het zit hem niet in de grootte, het zit hem niet in de kwalitiet, maar het zit hem in de kleur. Het zijn de witste scholen die het populairst zijn. In de tweede ronde lopen ook de iets gemengdere scholen vol. Meer plaatsen of dependences bij de populaire scholen leidt tot volledige segreatie in het voortgezet onderwijs. Niet doen dus.
M.A (Amsterdam)
op 15/04/2010 naar 09:44   

Gemeente Amsterdam: vorig jaar was de nood ook al hoog. Doe er eens iets aan. Zorg voor kwalitatief goede, niet te grootschalige scholen op alle niveaus. Waarom geen dependances in andere stadsdelen van de goedlopende, goed aangeschreven scholen in Zuid en Centrum? Dan kunnen kinderen uit Amserdam en de gemeenten er om heen profiteren van de expertise. Zo is het uitstekende vierde gymnasium toch ook ontstaan. Verbeter het aanbod en het onderwijs, inplaats van de uitgelote kinderen te verdelen over veelal matig tot onvoldoende beoordeelde scholen.
Bloem (Amsterdam)
op 15/04/2010 naar 00:29   

Blijkbaar is 2010 een uizonderlijk jaar. Het Nicolaas heeft nog nooit hoeven loten en volgens de site is er nu 'masaal' ingeschreven, dus ook daar wordt voor het eerst geloot. Het Cygnus heeft besloten om per klas 2 kinderen meer te plaatsen. Ik hoop dat de populaire scholen uit de eerste ronde belsuiten om toch nog extra leerlingen te plaatsen. dat zou een mooi gebaar zijn...
Jop Fellinger (Amsterdam)
op 14/04/2010 naar 19:03   

OPROEP: Bij het Cartesius is de bereidheid om bij 20 plus inschrijvingen voor het gymnasium, een echte gymnasium klas te starten en daar ook de komende jaren mee verder te gaan. Voor contact kan worden gebeld met dhr. Norbert de Vries.
Claudia (Amsterdam)
op 10/04/2010 naar 20:57   

Ik ga zeker naar Het Cartesius.
Ben ook naar de bijeenkomst geweest en heb foto's gezien van het nieuwe gebouw, mooooi!

Wie nog?
Mary Joan (Amsterdam)
op 10/04/2010 naar 19:30   

OPROEP: Gistermiddag een goede bijeenkomst (vriendelijke ontvangst) gehad op het Cartesius voor kinderen die zijn uitgeloot op het 4e gymnasium. Het Cartesius wil een gymnasiumklas starten als er minimaal 25 kinderen zich aanmelden. Ik meld mijn kind aan. Ik heb er vertrouwen in. Wie volgt.
Bobo (Amsterdam)
op 10/04/2010 naar 10:46   

havo/vwo nog 142 plekken voor 207 kinderen die zijn uitgeloot -59
vwo nog 129 plekken voor 150 kinderen die zijn uitgeloot -21
waar o waar blijven deze kinderen???
Sanne (Amsterdam)
op 09/04/2010 naar 13:51   

Na een jaar vol stress (tja kind wist vorig jaar al wat ze wilde; categoriaal gymnasium) hadden we eerst de stress van wel of geen loting. Op de hardheidsclausule werden we geschrapt wegens "zwaardere" kinderen. Langzaam maar zeker werd er een doem senario voor onze ogen zichtbaar. Ook het gehele sociale en emotionele samenhang (fanatiek sporter) zou volledig uit zijn voegen worden gehaald bij uitloting. Sport en Gymnasium kan/kon alleen samengaan bij die ene school. Met angst en beven kregen we steeds brieven in de bus van de school (waren heel erg netjes met hun informatie!!! top!!) Tot dan de een na laatste ...toch een loting. Dinsdag met een omgedraaide maag de hele ochtend bij de telefoon gehangen en boos geworden op alles en iedereen die maar belde voor andere dingen (hiervoor nog mijn excuses)...tot dan het verlossende woord.....INGELOOT. Nog nooit zo blij geweest en zelfs de postcodeloterij winnen zou nooit aan dit gevoel kunnen tippen. Geen grote sociale en sportieve concessies, geen uren lang fietsen of dubbele busverbindingen naar ***** weet waar.....kind lief gaat naar een gymnasium dat het dichtsbij is en die het voor elkaar krijgt om zo goed georganiseerd te zijn dat sport houdbaar blijft. Wij hebben geluk, maar beseffen ons heel erg dat er heel veel kinderen zijn die uitgeloot aan de kant staan met wellicht exact dezelfde problemen als ons kind. Het betreft hier niet eens meer de categoriale gymnasiums maar ook havo (damstede) en amsterdams lyceum en vmbo's
Tamar (Amsterdam)
op 08/04/2010 naar 12:10   

OCO organiseert een informatiemarkt as zaterdag 10 april in Hotel Arena voor uitgelote leerlingen en ouders....info op onderwijsconsument.nl
Sanne (Amsterdam)
op 08/04/2010 naar 11:20   

@ mariska. Wat beroerd dat je kind is uitgeloot. Ik hoor het om mij heen ook voortdurend. Toch is het goed om even de reacties op de briefwisseling van 16 maart tussen de stichting en de gemeente (zie 'home') te lezen. Die reacties gaan over de broertjes-/zusjesregeling.
L.L. (Amsterdam)
op 07/04/2010 naar 23:12   

Hallo Mariska,
De voorrangsregels gelden niet voor de tweede ronde.
Mariska (Amsterdam)
op 07/04/2010 naar 22:04   

Helaas is onze zoon uitgeloot voor het Amsterdams Lyceum. Nu dus gaan "kiezen" voor een andere school. Kan iemand mij vertellen of in de 2e ronde ook de voorrangsregels van broertje/zusje gelden. Ik hoop van niet en zou dit ook heel oneerlijk vinden.
Marieke (Amsterdam)
op 07/04/2010 naar 09:58   

Zou de rector van 't Amsterdams zelf ook kinderen hebben?
Roos (Amsterdam)
op 06/04/2010 naar 14:17   

Heeft iemand de brief van de rector van t Amsterdams Lyceum gelezen? Wat een afsc***** exposé! En een ontkenning van de werkelijkheid. Met zulke bestuurders ben ik bang dat er nooit wea zal veranderen. Hulde voor de Stichting vrije schoolkeuze die de strijd aangaat
Piet (Abcoude)
op 30/03/2010 naar 10:34   

Ik snap niet zo goed de aanvallende houding. Maar om het dan toch even helemaal helder te krijgen. In de eerste ronde heb je inderdaad in Weesp zeker een plekje. Met 541 kom je dan (met HAVOadvies) in een VMBO-t/HAVO-klas. In A'dam kun je dan in een HAVO-VWO Klas komen. Weesp begint om 8.15 uur. Met openbaar vervoer ben je met naar de trein en van de trein 58 minuten onder weg en fietsen is 3 kwartier. Om met het OV in Weesp te komen moet je via Amsterdam.
Tania (Amsterdam)
op 30/03/2010 naar 09:31   

@piet
Kinderen uit Abcoude zitten bij de loting in Weesp gewoon op de eerste rang. de reistijd Abcoude-Weesp bedraagt ongeveer 30 minuten (openbaar vervoer of fiets maakt geen opmerkelijk verschil). Vanuit Abcoude naar het Nicolaaslyceum kost met het OV ook ongeveer 30 minuten; fietsen duurt aanmerkelijk langer.
Je schrijft dat kinderen uit Sloten en Osdorp 'de hele stad door fietsen' omdat er in Zuid een leuke school zit (en je vindt dat onzin?). Deze kinderen fietsen in alle gevallen minder dan de afstand Abcoude - Nicolaaslyceum. Deze kinderen zijn bovendien gedwongen verder te kijken dan hun neus lang is vanwege het krappe aanbod in Amsterdam. Die krapte verschilt per buurt. Binnen een school varieert die krapte ook vaak per schooltype. Piet, ik zou zeggen: tel je zegeningen met een verzekerde plaats op het Vechtstedecollege in Weesp waar ze een tweetalig vwo aanbieden en waarvan de resultaten boven het landelijk gemiddelde liggen en dat bovendien op een acceptabele afstand van je woning ligt. Amsterdamse kinderen moeten maar afwachten of dat er voor hun inzit.

Terzijde: Droegen de bezoekers tijdens de voorlichtingsdagen op Nicolaaslyceum buttons met de wijk/gemeente waar ze vandaan kwamen?
Martje M. (Amsterdam)
op 29/03/2010 naar 23:36   

@Piet
En hoe zit het met de lotingskansen in Weesp en Breukelen en het ov daar naartoe?
Piet (Abcoude)
op 29/03/2010 naar 20:41   

Ik bedoel natuurlijk niet Oost, maar West
Piet (Abcoude)
op 29/03/2010 naar 20:40   

Op de open avond van het Nicolaaslyceum kwamen we alleen maar kinderen tegen uit Sloten en Osdorp; fietsen de hele stad door, omdat het zo'n leuke school is. Volgens mij heb je in Oost ook wel een paar goede scholen. Het lijkt wel of alle kinderen uit de stad en de randgemeenten maar naar een paar scholen in Zuid willen.
Piet (Abcoude)
op 29/03/2010 naar 20:38   

Gek he? Abcoude ligt tegen Amstelveen aan, maar onze kinderen zitten in de allerlaagste lotingsgroep. Amstelveen en Ouderkerk gaan voor, daarna Badhoevedorp en nog een aantal randgemeenten en in lotingsgroep 4 (als er nog plek is) komt Abcoude. Bovendien zijn de scholen daar amper met het openbaar vervoer te bereiken. Vanuit Abcoude rijdt een aantal keer per dag een schoolbus naar A'dam Zuid.
Martje M. (Amsterdam)
op 29/03/2010 naar 09:41   

Deze week de eerste lotingen. Spannend voor duizenden kinderen. Ondertussen is het stil aan het front. En de wethouder laat niet eens merken dat hij betrokken is bij zijn jonge burgers. Zou er nog iets gebeuren? Een reactie van Asscher? Extra klassen uit 'de hoge hoed' van OSVO? Ik blijf hopen ...
Christine (Amsterdam)
op 26/03/2010 naar 09:29   

Tja, zo heeft iedereen zijn/haar eigen redenen om zich voor een bepaalde school in te schrijven.
Des te pijnlijker als je daar dan wordt uitgeloot en er ook geen plaats meer is op de school van je tweede, derde of vierde keuze. En je dan, zoals bij ons vorig jaar, alleen nog op een school terecht kan waar je uberhaupt nog nooit over had nagedacht.
Maar 1 troost: uiteindelijk, als de grond weer een beetje onder je voeten terug is gekomen en de boosheid is overgegaan in berusting, vind je je draai daar ook wel weer.
Tania (Amsterdam)
op 23/03/2010 naar 13:35   

@Miriam
Zou best kunnen dat Amstelveen daartoe besluit wanneer Amsterdam de kernprocedure zou aanpassen.
Mririam Overweg (Amsterdam)
op 23/03/2010 naar 11:06   

@Tanja. Als in Amstelveen het onderwijs zo goed op orde is, waarom begint Amstelveen dan geen categoraal gymnasium? Want gezien het aantal leerlingen uit Amstelveen dat op een van de gymnasia begint, is daar dus grote behoefte aan. Kunnen de topscholen hun gymnasiumafdelingen dan niet ombouwen naar een categoraal gymnasium? Want blijkbaar is een plaats op een scholengemeenschap met gymnasiumafdeling niet aantrekkelijk genoeg.
Buitenlander (Waterland)
op 23/03/2010 naar 10:31   

In Utrecht hebben de gymnasia verplicht een regiofunctie: zij moeten capaciteit voor regioleerlingen reserveren.
De andere scholen geven voorrang aan kinderen uit de stad.
Bij loting wegen de gymnasia het aantal aanmeldingen naar stad/regio. Er wordt dan in twee groepen geloot, zodat de kans voor een "stedeling" om ingeloot te worden afhangt van het aantal "stedelingen" dat zich heeft aangemeld.
Sabine vDV (Amsterdam)
op 22/03/2010 naar 22:58   

Hoe worden dit soort problemen in een stad als Utrecht opgelost?
Die heeft waarschijnlijk ook een regiofunctie. Is het probleem daar ook dat de kinderen uit Utrecht worden uitgeloot vanwege de omliggende gemeenten of is de situatie daar heel anders? Is er meer capaciteit? Zijn er minder kinderen?
Het zal toch niet zo zijn dat ik straks mijn dochter naar het Baarns Lyceum moet sturen?
Tania (Amsterdam)
op 22/03/2010 naar 09:03   

@ Marisca
Dat Amstelveense kinderen (en andere kinderen uit de regio Amstelveen) geen voorrang meer krijgen in de tweede ronde is weliswaar toegezegd, maar het is niet terug te vinden in de kernprocedure Amstelland Ronde Venen, noch in de individuele aanmeldingsprocedures van de scholen die binnen die kernprocedure vallen.

Telefonische navraag bij twee scholen over de kansen voor mijn kind (woonachting in Amsterdam én Amsterdamse basisschool doorlopen) leverde ook niet de verzekering op dat deze toezegging überhaupt bekend is bij de Amstelveense scholen, laat staan dat hij zal worden nageleefd.

Wel werd mij door het Keizer Karel college te verstaan gegeven dat ik mijn kind in de eerste ronde niet eens MOCHT inschrijven conform de kernprocedure die wordt gehanteerd. Dit bevestigt opnieuw de rechtsongelijkheid tussen Amsterdamse kinderen en kinderen van buiten!
Tania (Amsterdam)
op 22/03/2010 naar 09:02   

@Miriam
Amsterdam lijkt me niet de aangewezen partij om een extra gymnasium op te richten. Het Amsterdamse (voortgezet) onderwijs kraakt in zijn voegen, terwijl de grotere randgemeenten hun onderwijs veel beter op orde hebben. Amstelveen, bijvoorbeeld, beschikt over topscholen (overigens MET gymnasiaal onderwijs vanaf de brugklas). Uit de kernprocedure Amstelland Ronde Venen blijkt dat Amstelveen e.o. ook beter heeft nagedacht over de behoeften van de kinderen en deze heeft verwerkt in de aanmeldingsprocedure. Zo passen diverse scholen het aanbod jaarlijks aan aan de vraag door het bijmaken van extra klassen voor kinderen uit de directe regio.
We weten dat Amsterdam die zorg niet opbrengt voor ‘haar’ kinderen die overschieten, met als gevolg dat uiteindelijk geen enkele gemeente zich verantwoordelijk voelt voor de Amsterdamse kinderen. Ze worden aan hun lot over gelaten!
Gezien de grote agenda die Amsterdam heeft af te werken om te zorgen dat ook Amsterdamse kinderen fatsoenlijk onderwijs kunnen genieten (niet alleen gymnasiaal onderwijs), lijkt het instellen van een voorrangsregel voor Amsterdamse kinderen nu de meest realistische maatregel. Amstelveen (of Zaandam) zorgen waarschijnlijk voor een prima extra (!) gymnasium wanneer daar lokaal behoefte aan zou blijken te bestaan.
W.l. (A'dam)
op 21/03/2010 naar 18:55   

volgens de tabel op deze site kunnen 150 vwo-ers uitgeloot worden, een derde van het totale aantal. dat kun je toch geen kleinigheid noemen, ook voor deze 150 leerlingen en hun ouders is dit een spannende en frustrerende periode.
Martje M. (Amsterdam)
op 18/03/2010 naar 10:43   

@Miriam
Ik ben het zeker met je eens dat Amstelveen een eigen categoraal gymnasium zou moeten starten (zie ook mijn bijdrage van 7 maart). Ik wil er alleen voor waken dat de discussie zich op dit moment verengt tot de gymnasia.
Het probleem betreft op dit moment meer dan 350 niet gymnasiasten en dan zijn nog niet eens alle cijfers binnen. Het IJburg college bijvoorbeeld had vorig jaar ook met een overinschrijving te kampen.
Miriam overweg (Amsterdam)
op 18/03/2010 naar 08:54   

@ martje, het hebt natuurlijk gelijk, het zou alleen de "gymnasiumklanten" verder helpen, alle andere leerlingen - en dat zijn er inderdaad veel meer - zijn daar niet mee geholpen.
Maar ook in Amsterdam Noord zou de start van een categoraal gymnasium een oplossing kunnen zijn. Alle kleine beetjes helpen misschien? Want volgens mij worden de problemen de komende twee jaar alleen nog maar groter.
Marisca (Amsterdam)
op 16/03/2010 naar 10:22   

Volgens mij heeft de maatregel dat Amstelveense kinderen in de eerste ronde maar 1 keer, met voorrang, mogen inschrijven en in de 2e ronde zonder voorrang mogen inschrijven al wat druk van de ketel genomen. Alle beetjes helpen. Waarom is het zo moeilijk te begrijpen dat in het geval van VO, de locale functie een hogere prioriteit heeft EN ZOU MOETEN KRIJGEN, dan de regionale functie... Amsterdam zou de langdurig slecht scorende en niet functionerende scholen gewoon moeten dichtgooien en de vrijgekomen ruimte/geld GOED alloceren.
Tania (Amsterdam)
op 15/03/2010 naar 10:15   

Het 4de Gymnasium verantwoordt zich op de eigen website voor de kernprocedure (zie antwoord op de vraag 'Waarom geven jullie geen voorrang aan kinderen uit de buurt, uit de gemeente?' ) onder 'Loting'.

Citaat uit antwoord:
‘ we willen graag midden in de maatschappij staan en daar hoort geen “regionaal protectionisme” bij.’

Deze opmerking is wel heel opmerkelijk. Uiteindelijk vormt de huidige kernprocedure immers een enorm protectionistische maatregel. De regeling leidt immers tot gedwongen winkelnering (door louter Amsterdamse kinderen!) voor scholen die geen voldoende hebben ontvangen van de onderwijsinspectie of om een andere reden impopulair zijn bij Amsterdamse kinderen én bij kinderen uit de regio.
Martje M. (Amsterdam)
op 15/03/2010 naar 09:16   

@ Miriam
Ik ben het helemaal eens met de gedachte dat Amstelveen groot genoeg is voor een eigen gymnasium en dat de regiofunctie van Amsterdam niet meer is dan een gelegenheidsargument. Echter, een Amstelveens gymnasium zou het probleem slechts ten dele oplossen.

Het merendeel van de slachtoffers bevindt zich namelijk onder de aanmelders voor overige schooltypen. Het leek er tijdens het kort geding ook op dat dit niet tot de rechter wilde doordringen. Heel erg jammer. Onbegrijpelijk ook!

De enige die belang hebben bij het in stand houden van de huidige situatie zijn de Amsterdamse scholen. In de tweede ronde kunnen zij de leerlingen inschrijven die nergens andere terecht kunnen. Dat zijn dus allemaal Amsterdamse kinderen; de kinderen uit de ‘randgemeenten' vallen dan immers terug op de populaire scholen in die randgemeenten. Als Amsterdammer heb je die optie niet. We kunnen nu alleen maar hopen dat de ernst van deze situatie wil doordringen bij de verantwoordelijke wethouder.
Miriam overweg (A'dam)
op 12/03/2010 naar 23:37   

Waarom start de gemeente amstelveen niet met een categoraal gymnasium? Aan het aantal leerlingen uit a'veen/abcoude dat jaarlijks op onder andere het Ignatius start, zou dat toch direct een geslaagd experiment moeten zijn.
M.A (Amsterdam)
op 11/03/2010 naar 22:37   

Als Amsterdam een regiofunctie wil is er maar één oplossing: zorg voor goede scholen! Vorig jaar kon een groot deel van de kinderen die voor de gymnasia waren uitgeloot niet eens meer terecht op een gymnasium (categoraal of op een lyceum), wel maakten het Cartesius en het Berlage ruimte voor extra vwo klassen (zonder klassieke talen). Daags na de sluiting van de tweede inschrijvingsronde werd het rapport van de onderwijsinspectie vrijgegeven waaruit bleek dat deze scholen een onvoldoende scoorden. (!) Ook de havo/vwo-ers die waren uitgeloot moesten genoegen nemen met onvoldoende beoordeelde scholen. Als Amsterdam de regiofunctie zo belangrijk vindt dan moet die ook worden waargemaakt door kwaliteit te waarborgen.
Sabine vDV (Amsterdam)
op 11/03/2010 naar 17:25   

Hallo betrokken ouders,
Wat mij opvalt in de discussie over de VSA is dat iedereen eigenlijk het beste of de leukste optie voor zijn/haar kind wil. Het gaat tenslotte om de toekomst van een belangrijke periode in je leven. Kinderen uit randgemeenten moeten een gelijke kans krijgen. Terecht, maar op het Gerrit vd Veen College en Amsterdams Lyceum, zitten naar mijn weten hele klassen vol met kinderen uit... Monnickendam. Terwijl daar een prachtige middelbare school staat met VMBT t/m VWO. Mijn vraag: waar ligt de grens van de regiofunctie van Amsterdam? En Abcoude, dat ligt toch dichter bij Amstelveen? Ik moet er niet aan denken dat ik 2 à 3 uur per dag in een bus moet zitten naar school... Hoe moet het met vriendschappen ontwikkelen, en de sociale cohesie in een klas? Zomaar wat vragen. Gegroet.
Martje M. (Amsterdam)
op 07/03/2010 naar 12:46   

Kan iemand mij uitleggen waarom het zo belangrijk is te kunnen kiezen voor een CATEGORAAL gymnasium? Van Amsterdammers kan ik nog begrijpen dat ze daar voor kiezen. Het halve aanbod van gymnasiaal onderwijs in Amsterdam is categoraal. En op verschillende niet-categorale gymnasia wordt ook al geloot, dus wat moet je anders? Maar waarom mensen met een Herman Wesselink- en een Keizer Karel-college onder handbereik per se naar een categoraal gymnasium willen, is mij vooralsnog onduidelijk.

Maar, stel dat het zo is dat 'categoraal' gymnasiaal onderwijs wezenlijk anders zou zijn, dan vraag ik me af waarom de Amsterdamse wethouder van onderwijs zijn Amstelveense collega niet op zijn verantwoordelijkheid wijst om te zorgen voor categoraal gymnasiaal onderwijs in Amstelveen voor de inwoners van die gemeente. Dat zou in Amsterdam de druk van de ketel halen.

Amstelveen heeft ca 80.000 inwoners; met de huidige toestroom vanuit de gemeente Amstelveen naar de Amsterdamse gymnasia kun je niet volhouden dat een categoraal gymnasium in Amstelveen 'niet haalbaar' is. De regionale rol die Amsterdam zich hier aanmeet, is dan ook volstrekt overbodig. Amsterdam kan zich met de uitbreiding van GOED onderwijs beter richten op de probleemwijken. Tijdens het debat op 2 februari werd namelijk pijnlijk duidelijk dat er op alle niveaus veel werk aan de winkel is in het Amsterdamse onderwijs.
Abcoudenaar (Abcoudenaar)
op 07/03/2010 naar 11:29   

hallo, jullie ruimte is kort. zie daarom
gymnasiumvooriedereen.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=28# josc342

kern?
- bgrip voor kort geding: procedure is volledig achterhaald MAAR
- eis VSA garandeert niet dat er geloot moet worden
- minimumpercentage voor amsterdammers kan kans kinderen buiten amsterdam juist vergroten
- alleen amsterdamse kinderen naar VO is surrealistische eis: zie discussie nav postcodebeleid academisch ziekenhuis maastricht

wie ben ik? ouder met zelfde probleem uit abcoude waar geen VO is! kom eens kijken zou ik zeggen.
Marisca (Amsterda)
op 05/03/2010 naar 10:32   

Mensen, allemaal veel succes vanmiddag! Onze oudste dochter is vorig jaar gelukkig ingeloot, maar wij blijven ons hard maken voor gelijke kansen voor alle Amsterdamse kinderen. Vorig jaar waren er 4oo Amsterdamse kinderen die buiten de gemeente naar schoolgingen en 1000 kinderen volgden de omgekeerde weg. Wij zullen er zijn vanmiddag op de Parnassusweg.
Ferdi Ploeger (London)
op 04/03/2010 naar 12:03   

De Kernprocedure zijn de afspraken tussen het COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS (dus niet het OSVO) en de SCHOOLBESTUREN om voortijdig schoolverlaten terug te dringen (zie artikel 118h Wet Voortgezet Onderwijs). Mooie bijkomstigheid voor scholen en gemeente is dat het de aanmelding voor hen overzichtelijker maakt. Dat hierbij bepaalde groepen leerlingen in het gedrang komen is geen reden voor het college in actie te komen. Het College is PARTIJ in die afspraken (zie art 118h WVO).

De toelatingseisen uit de Kernprocedure zijn in strijd met de wettelijke bepalingen in het Inrichtingsbesluit WVO (artikel 3 en 4).

Google op 'De muur in onderwijsland' om onze strijd tegen de Kernprocedure te lezen
Henk (Amsterdam)
op 02/03/2010 naar 22:14   

Dat vind ik nou weer net 2 rode strepen te ver gaan. Er valt wat te kiezen volgens de kies wijzer. Opeens bekruipt mij het gevoel dat, als ik dit (belangrijke) initiatief wil steunen, ik mijn stemgedrag moet gaan wijzigen. Sorry dan zijn opeen andere zaken toch heel veel belangrijker.
Susanne dRvZ (Amsterdam)
op 01/03/2010 naar 22:53   

Is niet een belangrijk argument dat de REISAFSTAND zo kort mogelijk moet zijn? Zie ook de petitie van juni 2009 over de fietsveiligheid in Amsterdam, waar in korte tijd 8.000 mensen voor tekenden.

Wanneer kinderen voor het eerst naar de middelbare school gaan - nog 11 of net 12 - willen ze niet meer door hun ouders gebracht en gehaald worden. Alleen fietsen ze door het drukke verkeer van a'dam. Ik vind het erg belangrijk dat de afstand van huis naar school vv, die ze dagelijks zullen afleggen, beperkt is.
Martin (Amsterdam)
op 17/02/2010 naar 11:14   

@Anne
Er wordt zeker niet uitsluitend voor gymnasia geloot. Vorig jaar waren net zoveel kinderen van het Fons Vitae uitgeloot als van alle gymnasia samen. Hooguit eenderde van de uitgelote kinderen vorig jaar wilde een plaats op een gymnasium. De havo/vwo is zelfs nog veel populairder.
Tania (Amsterdam)
op 17/02/2010 naar 09:34   

@Anne
Amsterdamse kinderen lopen in de tweede lotingsronde aan tegen het effect van de voorgangregeling die in Amstelveen geldt. Amstelveense kinderen kunnen in de eerste ronde zorgeloos meeloten in Amsterdam terwijl ze zijn verzekerd van een plaats op een ‘populaire school’ in Amstelveen. Daar hebben we het over!

In die tweede ronde zijn trouwens ook de plaatsen op de vwo-scholen in Amsterdam beperkt. In de eerste ronde niet kiezen voor de school van eerste voorkeur, maar voor de zekerheid van een plaats op de school van tweede (derde, ...) voorkeur is een strategische keuze die voorkomt.

Het maakt mij persoonlijk niet uit of de voorrangsregeling voor lokale kinderen overal wordt toegepast dan wel afgeschaft. Waar het mij om gaat is dat we met z’n allen in een schuitje zitten (Amsterdam e.o.) en dan moet je afspraken maken die voor iedereen gelden. Wanneer je verschillende geledingen in ditzelfde schuitje verschillende rechten geeft, krijg je een scheve situatie.

De stichting heeft ervoor gekozen rechtsgelijkheid te bevorderen via de variant waarbij Amsterdamse scholen net als de scholen in de randgemeenten voorrang verlenen aan lokale kinderen. De inschrijvingsprocedure zou hierdoor volgens mij winnen aan balans, helderheid en democratisch gehalte.
Anne (Amsterdam)
op 16/02/2010 naar 22:23   

En o ja, waar hebben we het eigenlijk over ... De 2 scholen in Amstelveen hebben de laatste 2 jaar niet geloot dus ook Amsterdamse kinderen kunnen daar terecht. Of klopt de informatie in de Parool bijlage niet? Als ik die nog eens goed bekijk blijkt dat voornamelijk de gymnasia loten. Kinderen met VWO advies kunnen zonder loting terecht op andere populaire scholen. Dat zou nog eens schelen op het aantal kinderen dat 'uitgeloot' wordt!
Anne (Amsterdam)
op 15/02/2010 naar 17:43   

Ja, klopt. Goed dat het verschil aan de kaak gesteld wordt maar dan niet door een proces te voeren met als insteek Amsterdamse kinderen voorrang te geven. Als je het niet eens bent met hoe het in omliggende gemeenten gaat hoef je toch hetzelfde te gaan doen?
Tania (Amsterdam)
op 15/02/2010 naar 10:00   

Anne schrijft 'en zou liever zien dat de omliggende gemeenten hun voorrangsbeleid afschaffen'.

Dat is nou juist het probleem. Er zijn Amsterdammers die hun kind graag naar het technasium van het Keizer Karel college willen laten gaan. Ik ken ook Amsterdammers die hun kinderen in Amstelveen op Panta Rei geplaatst hadden willen hebben. Maar Amsterdamse kinderen kunnen daar niet op gelijke voet met de Amstelveense kinderen meedingen naar een plaats. Er wordt dus gemeten met twee maten. Ik vind het goed dat de stichting VSA deze rechtsongelijkheid eindelijk (!) aan de kaak stelt.
Anne (Amsterdam)
op 15/02/2010 naar 08:54   

@Kiki. En er zijn dus genoeg goede scholen in Amsterdam! Het gaat om een paar populaire scholen waar geloot wordt die niet de enige goede zijn. En hoe ruim zie je 'jouw buurt'? Kinderen uit Noord fietsen ook een heel eind naar Zuid. Waar trek je de grens dat kinderen van te ver weg komen? Denk wat ruimer dan grenzen die gemeenten aangeven. Wat doe je met kinderen uit de 'andere' gemeente Landsmeer waar volgens mij geen middelbare school staat? Die vallen helemaal buiten de boot.
Overigens bevorderd het denk ik juist de zelfstandigheid en het perspectief als kinderen buiten hun eigen buurt naar school gaan. Maar dat staat buiten de discussie van wel of niet voorrang voor Amsterdamse kinderen.
Ik ben voor keuzevrijheid van alle kinderen dus ook van die uit Abcoude en Landsmeer en zou liever zien dat de omliggende gemeenten hun voorrangsbeleid afschaffen. Maar Amsterdam moet in ieder geval open blijven voor iedereen. De berichten op deze site bevestigen me in deze mening!
Jop Fellinger (Amsterdam)
op 13/02/2010 naar 13:14   

Prima initiatief, en de kritiek uit de randgemeenten overtuigt niet. Immers, scholen in de randgemeenten sluiten perfect aan op de leefwereld van de kinderen waarvan de ouders bewust gekozen hebben om daar te wonen (rust, ruimte, geen parkeerproblemen). Als er daar geschikte onderwijsvormen zijn, dan daar ook naar school zou ik zeggen. Of naar Amsterdam verhuizen. Pas als er in de randgemeente geen school is van het geadviseerde type, komt een andere plaats in beeld, waaronder Amsterdam. Jammer dat de randgemeenten niet bereid zijn om hun beleid wederkerig te maken. Nu Amsterdam de randgemeenten niet kan dwingen, kan alleen het eigen beleid worden aangepast. Misschien dat het in de toekomst wederkerig kan worden gemaakt. Maar daar schiet mijn kind in groep 8 niets mee op.
Kiki (Amsterdam)
op 12/02/2010 naar 10:30   

Als je ergens gaat wonen kijk je toch ook naar de faciliteiten die de buurt/ stad te bieden heeft? Ik woon en werk bewust in Amsterdam zodat ik mijn kind op fiets of loopafstand op een school van mijn keuze kan doen. Waarom zou een kind uit b.v. Abcoude een plaats in mijn buurt kunnen krijgen waardoor mijn kind verder zou moeten reizen met bus of tram? Als mijn kind om een of andere reden in Abcoude naar school zou moeten, dan zou ik daar naar toe verhuizen. Als ik in Reigersbos zou wonen zou ik mijn kind daar op school doen. Het is belangrijk voor kinderen klein of groot dat zij contact maken met kinderen uit hun eigen buurt. Kortom ga daar wonen en werken waar de scholen goed zijn als je dit belangrijk vindt. Of zorg er voor dat je eigen buurtschool verbeterd. Denk ook aan het milieu met al dat reizen.
Tania (Amsterdam)
op 12/02/2010 naar 09:06   

@ Madelon. Binnen OSVO (de besturen die samen verantwoordelijk zijn voor de kernprocedure) wordt op dit moment de discussie gevoerd of de voorrangsregeling voor broertjes en zusjes afgeschaft moet worden.
Wanneer ze daartoe overgaan moet je je m.i. ook afvragen of het verdedigbaar is dat kinderen van docenten voorrang krijgen en of het Montessori Lyceum voorrang mag verleent aan leerlingen van een Montessoribasisschool en het Spinoza aan leerlingen van een Dalton basisschool. Het is mij niet bekend hoe daar binnen OSVO over wordt gedacht.
Madelon Oostwoud (Amsterdam)
op 11/02/2010 naar 17:04   

Niemand wil tornen aan de broertjes/zusjes voorrangs-regel, Sonja, en niemand tornt aan het feit dat kinderen van leerkrachten voorrang krijgen, als zij dat willen.
Lees de tekst van VSA nog maar eens rustig door.
Vriendelijke groet,
Madelon
Sonja (Amsterdam)
op 11/02/2010 naar 15:08   

Hoe denken jullie dan over de voorrang die gegeven wordt aan broertjes en zusjes? Dan zou je dat toch ook moeten afschaffen voor een eerlijke gelijke behandeling? Allemaal onzin dus, ik ben het daarom niet eens met de voorstellen van deze stichting!
Jansen (Amsterdam)
op 11/02/2010 naar 09:05   

Wij wonen in Amsterdam en hebben dit jaar te maken met de loting. Heel vervelend natuurlijk als je uitgeloot wordt maar ik ben het helemaal eens met de ouders uit Abcoude in dit gastenboek. Ben het niet eens met de doelstelling van deze Stichting. Het is logisch dat bv Weesp voorang geeft aan kinderen in de buurt want deze stad heeft maar 2 scholen. De kinderen in Abcoude hebben toch ook recht op vrije schoolkeuze? Het is voor hen al een hele stap om nog iets verder weg op school te gaan en dat doen ze alleen als het een bewuste keuze/wens is. Amsterdam heeft nu eenmaal een regiofunctie. Wees blij dat je in een stad woont waar keuze is. De bewoordingen van deze Stichting vind ik ook onjuist. Er zijn nauwelijks slechte scholen. Het gaat meer om populaire scholen en dat is heel wat anders. Ik hoop dat mensen nu eindelijk eens even wat verder denken dan hun eigen straatje!
S. Levelt (Amsterdam)
op 05/02/2010 naar 22:45   

Graag ontvang ik de uitspraak in kort geding voorjaar 2009 waarnaar jullie verwijzen. Wellicht is een idee deze ook integraal te publiceren op de website.

Tevens verneem ik graag of een voorlopige voorzieningenprocedure wordt gestart zodanig dat kinderen die voor loting in maart 2010 staan daarvan ook profijt kunnen hebben. Het lijkt mij aan de late kant daarvoor, maar wellicht zijn de processtukken gereed.

De hoogte van mijn donatie hangt in hoge mate af van uw antwoord op de laatste vraag.

Desgewenst ben ik bereid in deze nog een adviserende rol op mij te nemen.

Sebastiaan Levelt (advocaat te Amsterdam, bestuursrecht)
Krijn van Beek - Stichting VSA (Amsterdam)
op 03/02/2010 naar 23:10   

Dank voor uw reactie. Helaas moeten we vaststellen dat er nu juist wel een aparte regeling bestaat voor uw kinderen uit Abcoude: zij hebben voorrang in Weesp én mogen gewoon op de 1e rang meeloten in Amsterdam. Amsterdamse kinderen hebben als enige in de wijde omtrek nergens voorrang.

Als u tegen discriminatie op geboorteplaats bent dan zou u onze stichting juist van harte moeten steunen. Wat we willen is dat Amsterdamse kinderen ook voorrang krijgen, zodat ze niet langer gediscrimineerd worden op geboorteplaats.
Anneke Ubels (Abcoude)
op 03/02/2010 naar 23:05   

Hallo.

Ik ben het hier TOTAAL mee oneens. Mijn kinderen wonen in Abcoude, wat tegen Amsterdam aangeplakt zit en die zouden door deze regeling een andere behandeling krijgen??????????? Volkomen zot. U wilt ze naar Utrecht sturen?
Veel verder en helemaal niet onze leefwereld? Wat een krankzinnig plan. Vrije schoolkeuze voor alle kinderen. Geen discriminatie op geboorteplaats.
Er zijn genoeg scholen in Amsterdam voor iedereen. Misschien wel een andere school dan in Zuid.
Trouwen, mijn kinderen gaan naar het Reigersbos in Zuid Oost.
Misschien ook eens een goed idee voor heel veel kinderen. Met andere culturen omgaan, dat is heel belangrijk. Helemaal gratis en je leert er een hoop van.
Jan (Abcoude.)
op 03/02/2010 naar 18:55   

Raar plan! Waar gaan de kinderen uit Abcoude dan naar toe? 5 minuten naar Amsterdam of een half uur naar Utrecht?
Heel vreemd plan.
Martin (Amsterdam)
op 03/02/2010 naar 01:02   

De partijen zijn niet zover uitelkaar. Alleen Groen Links is evt bereid om te bezuinigen op onderwijs (?)
Maar onze grootse probleem is de macht van de schoolbesturen (OSVO) die meer belang hebben bij en belangstelling hebben voor hun personeel dan voor onze kinderen.
<< vorige

1 ... 42-43-44-45-46-47-48-49-50-51

volgende >>