Schrijf een nieuw bericht

Pagina 48 - Berichten 9401 tot 9600

RS (A'dam)
op 09/04/2011 naar 09:11   

@Julietta - Het Berlage heeft een voldoende voor het toezichtrapport, maar een onvoldoende voor het opbrengstenrapport VWO (wel voldoende VMBO en HAVO). Ze scoren eigenlijk alleen slecht op uitstroom bovenbouw, maar weer prima op examencijfers en slagingspercentage. Als je kind dus niet uitvalt, zit hij/zij op een prima school!
Julietta (Amsterdam)
op 09/04/2011 naar 08:55   

In bijlage van SVA staat vermeld dat Berlage door Inspectie is beoordeeld met onvoldoende. Ik kan dat voor HAVO en VWO niet terugvinden. Ze worden als voldoend beoordeeld. En de eindexamenresultaten van bijvoorbeeld HAVO Berlage liggen boven het landelijk gemiddelde itt bijvoorbeeld HAVO Gerrit van der Veen die zo populair is.
Hans (Amsterdam-west)
op 08/04/2011 naar 22:39   

De link nieuws 8 april:
De megaloting in Amsterdam trok deze week de aandacht van alle landelijke media. Een greep: dan volgt oa een bericht uit het het parool van 2009. Foutje?
Tk (Amsterdam)
op 08/04/2011 naar 18:53   

2e ronde mag niet afwijzen op basis van te lage cito: het onderzoek is door de eerste school verricht (en je mag aannemen dat scholen die moeten loten dat heus secuur hebben gedaan).
Menno (OCO) (Amsterdam)
op 08/04/2011 naar 16:52   

Ter verduidelijking: onderstaand berichtje op de OCO-site is een nieuwsberichtje over de lotingproblemen van vorig jaar. De kop was 'Aantal plaatsen 3e ronde en cijfers loting 2e ronde 2010'. Het bewuste artikel verscheen nadat vorig jaar in de 2e ronde leerlingen opnieuw waren uitgeloot en ouders en leerlingen op zoek moesten naar een plek in de 3e ronde.
Sophie (Amsterdam)
op 08/04/2011 naar 15:16   

Waarom wordt er toch niet matching georganiseerd zoals voorzien in de kernprocedure ipv 2e en misschien 3e loting? dit kan toch nog best? dan kun je een beetje sturen dat niet iedereen grote afstanden moet afleggen
An (Amsterdam)
op 08/04/2011 naar 13:16   

@B: Klopt vorig jaar was er na een tweede loting nog een derde loting nodig!
ZR (Amsterdam)
op 08/04/2011 naar 13:14   

Helemaal mee eens, Martin. Diemen zou een eigen VO-school moeten krijgen, ook belangrijk voor kinderen uit IJburg, Duivendrecht, W'graafsmeer en Zuid-Oost. VSA zou zich mi. meer moeten richten op uitbreiding capaciteit, dan op uitsluiting regio-kinderen. Dit laatste wordt door niemand sympathiek gevonden, en verhindert ook het groter worden van de aanhang VSA.
B (Amsterdam)
op 08/04/2011 naar 13:03   

Raar, ik citeer even stukje van de OCO-site:

"Tegenvallende citoscore verkleint kansen in de tweede ronde

Er zijn ook leerlingen die niet zijn uitgeloot maar zijn afgewezen. Dat is het geval bij leerlingen die een citoscore hadden die niet overeen kwam met hun basisschooladvies en die daarmee niet 'automatisch plaatsbaar' waren. De Kernprocedure kent een bandbreedte in citoscores voor deze leerlingen, bij een aantal punten onder de automatisch toelaatbare score is 'overleg vereist' tussen de basisschool en de school voor voortgezet onderwijs waar de leerling is aangemeld. Nog een paar punten lager is 'onderzoek verplicht', of weer een paar punten lager is een leerling helemaal niet plaatsbaar op een plek zoals vermeld in het basisschooladvies. In de derde ronde ontbrak het scholen aan tijd voor overleg met de basisschool en hebben scholen, zeker als het aantal aanmeldingen het aantal beschikbare plaatsen overtrof, leerlingen met een 'niet automatisch plaatsbare citoscore' afgewezen."

Einde citaat

Ze hebben het eerst over 'tweede ronde' (in de kop), daarna over 'derde ronde'??
Martin (Diemen)
op 08/04/2011 naar 12:53   

Het verzoek van de stichting VSA aan de minister, om o.a. kinderen uit Amsterdam voorrang te geven op Amsterdamse scholen (“eigen kinderen eerst”), is niet terecht en lost het probleem bovendien niet op.
Het VSA kan wel heel tendentieus alle voorrangsregels van alle randgemeen ten op een rijtje zetten, maar als inwoner van één van die randgemeentes (in ons geval Diemen) heb je dan vaak maar ‘keuze’ uit één school (per type/advies) waar je voorrang geniet, ook géén ‘keuze’ (vrijheid) dus.
Vaak is de school dan ook nog in een verder gelegen buurgemeente (voor ons Weesp op 10 km afstand) en niet eens in diezelfde plaats waar je woont (waar soms helemaal geen VO is). De afstand naar die scholen is veelal veel verder dan scholen in Amsterdam en met het openbaar vervoer wordt de afstand (reistijd) meestal nog groter omdat dit via diverse gemeentegebieden loopt, om nog maar niet te spreken over de extra reiskosten die dit met zich meebrengt.
Verder kan deze ene school waar je dan voorrang zou genieten wel eens een school zijn waar je kind helemaal niet naar toe wil of een school waar het kind helemaal niet bij past of een school waar hij niet eens naar toe kan, omdat ze b.v. helemaal geen gymnasium o.i.d. hebben.
Daarnaast liggen de toelatingseisen (CITO scores) per advies geregeld ook nog hoger.
Dit zijn redenen waarom inwoners uit randgemeenten zich inschrijven bij andere scholen en die liggen dan in Amsterdam (waar je dus geen voorrang hebt en gewoon mee moet loten), je kunt dus vaak niet of nauwelijks gebruik maken van deze zogenaamde voorrangsregels in een andere gemeente en dit heeft voor veel kinderen dus geen enkele waarde.
Als inwoner van Amsterdam heb je keuze uit talloze scholen en ik vind het pleidooi van de VSA (voorrang voor kinderen uit Amsterdam) dan ook absoluut geen vorm van gelijke rechten.
Jx (Amsterdam)
op 08/04/2011 naar 12:40   

@B "In de kernprocedure is bepaald dat leerlingen die op een eerste school als plaatsbaar zijn beoordeeld maar zijn uitgeloot, voor hetzelfde advies automatisch plaatsbaar zijn in de 2e ronde." Zie kernprocedure 2.11.
Tania (Amsterdam)
op 08/04/2011 naar 12:37   

In de kernprocedure staat beschreven dat de verworven toelaatbaarheid voor een schooltype in de ronde 1 wordt meegenomen naar ronde 2. Alleen wanneer een school aantoonbaar aanvullende eisen moet stellen - er wordt genoemd TTO en montessori- mag opnieuw worden gekeken naar toelaatbaarheid.
B (Amsterdam)
op 08/04/2011 naar 12:36   

Het wordt zo vaak gezegd tegen de kinderen: de cito-score is niet belangrijk, dat is een momentopname etc., maar in ronde 2 is de tijdsdruk ineens belangrijker. Dan tellen het schooladvies en het oordeel van de basisschool niet meer mee, en kinderen met leerproblemen hebben gewoon pech. Geen tijd... waarom moet die 2e ronde er trouwens in een paar dagen doorheen gejast worden? Alsof uitgelote kinderen er iets aan kunnen doen. Zij willen ook op de juiste plek terecht komen.

Uitgelote kinderen zijn (als ze een lage cito-score of een apart verhaal hadden, bijv. dyslexie of faalangst) toch besproken door de school van hun eerste keus?? Kunnen scholen die info niet onderling uitwisselen, met de snelle techniek van tegenwoordig? Een mailtje is genoeg.

OSVO, OCO, wie doet hier iets aan?
L (Amsterdam)
op 08/04/2011 naar 12:23   

Dat in de tweede ronde een lage cito toets uitslag gaat meetellen, maakt een groep nieuwe slachtoffers namelijk de kinderen met leerproblemen en/of faalangst. In de eerste ronde hadden ze het trouwens ook al moeilijk, met extra NIO testen, en het soms negatieve *****aar van de lagere school.
Wie neemt het op voor deze groep kinderen. Wat hebben aan al die dyslexie protocollen, behalve dan een brandmerk waar je niet meer van afkomt.
B (Amsterdam)
op 08/04/2011 naar 11:55   

@ Franca: mijn dochter is gelukkig ingeloot maar de school die zij als 2e keus had, een niet-populaire school in de buurt, gaat wrsch ook loten in de tweede ronde... dat maakt dit circus zo onvoorspelbaar, je kunt wel strategisch kiezen maar er is geen pijl op te trekken.

Tip: kinderen met een slechte cito-score (dus lager dan hun advies, wat nogal eens voorkomt) moeten oppassen in de 2e ronde, omdat er dan te weinig tijd is voor overleg met de basisschool!! Vorig jaar zijn heel veel van deze kinderen afgewezen door tijdgebrek, ze mochten niet eens meeloten. Zie: de OSVO-site, googelen op 'Plaatsen tweede ronde'.
De citoscore is in de eerste ronde niet zo belangrijk, vooral het advies telt, maar in de tweede ronde gaat alles veel sneller en worden kinderen erop afgewezen...
(Misschien helpt het als je een kopietje vraat van het leerlingvolgsysteem aan de basisschool, zodat je het erbij kunt doen bij de aanmelding..?)
Franca (Amsterdam Noord)
op 08/04/2011 naar 11:41   

Op papier lijken er meer dan genoeg plaatsen te zijn maar als je dan per school kijkt of je kind het op deze school naar zijn zin gaat krijgen...
Volgend jaar is mijn dochter met, waarschijnlijk, VWO advies aan de beurt. Ik zie nu al op tegen dit circus. Het grappige is dat zij er niet zo moeilijk over doet: "ik schrijf me in bij mijn eerste keus want je weet maar nooit, en ik kies gewoon ook een niet populaire school uit waar ik altijd naar toe kan als ik toch wordt uitgeloot". Ouders kunnen nog veel van hun kinderen leren!!!
Sanne (Amsterdam)
op 08/04/2011 naar 10:56   

In Centrum/Jordaan zitten weinig scholen, alleen Cartesius en Vierde Gymnasium, dus zo gek is die locatie van Hyperion niet. Zo houd je de stroom leerlingen uit die buurten weg uit Zuid.
Roos (Amsterdam-noord)
op 08/04/2011 naar 10:55   

Omdat er in noord 90.000 mensen wonen? Daar staan nu 2 havo/VWO scholen. Damstede is populair, en Bredero gaat nu een doorstart/ afsplitsing krijgen in de vorm van Hyperion. Deze scholen kunnen makkelijk gevuld worden met havo/VWO-ers uit Noord/ waterland. Dan stopt de witte vlucht naar zuid, en blijven er in zuid meer plekken over voor de kinderen uit zuid. Is dat niet handiger dan dat hele schoolklassen uit noord naar zuid gaan fietsen?
ZR (Amsterdam)
op 08/04/2011 naar 10:45   

Instroom vanuit het zuiden naar A'dam (Abcoude, Ouderkerk, A'veen, Diemen etc.) is 2,5 keer zo groot als vanuit het noorden (Landsmeer, Zaandam etc.). Ook gaan er in Centrum en Zuid 2 x zoveel kinderen naar VWO als in Noord. Waarom Hyperion in Noord?
Anne (Amsterdam)
op 08/04/2011 naar 10:18   

Ja HG dat ben ik met je eens. Bepaalde scholen zitten nu eenmaal aan de top van hun capaciteit. Dat is zuur maar dat is niet anders. Wat ik overigens niet te filmen vind, is dan een Vossius gymnasium die een welbewuste wervingscampagne doet om meer leerlingen te trekken dan zij kunnen plaatsen. Eerdere jaren hadden zij net genoeg plaatsen voor het aangemelde aantal leerlingen en WAT IS DAAR MIS MEE?? Het lijkt er wel op of loten een automatisch predicaat is voor een goede school. Kortom: als je niet loot is er iets mis, en dan moeten we zorgen dat we wel bij de loters komten. En dat over de ruggen van onze kinderen. Schandelijk.
Hg (Amsterdam)
op 08/04/2011 naar 09:55   

het is ook een heel stuk simpeler voor basisscholen! Op de middelbare school heb je niet 1 lokaal met 1 juf waar de kinderen zitten: je hebt te maken met lokaalwisselingen, docentwisselingen en dus continu fietsende kinderen in het fijne Amsterdamse verkeer. Ook flexibele roosters lijkt leuk, maar welke ouder vindt t daadwerkelijk fijn als hun kind van 11-7 op school zit? En hoe goed letten kinderen op tegen etenstijd? We hebben het hier wel over kinderen op de top van hun puberteit en niet over studenten, die bewust een bepaalde richting kiezen.
Laat de zwakkke scholen hun kwaliteit verbeteren met hulp van de goede, dan hoeven kinderen niet continu te fietsen of op idiote tijden les te krijgen.
YT (Amsterdam)
op 08/04/2011 naar 09:24   

Ik denk stichting VSA heeft zeker wat bereikt, vooral met Damstede, MLA en Geert Groote, maar de geboortecijfers voor de volgende twee jaar zijn zeker zorgwekend. Dependances moeten gewoon komen, net als met de basisscholen. De basisscholen hebben ook dit probleem gehad natuurlijk een paar jaren eerder, maar ze zijn veel meer flexibeler met oplossingen.
An (Amsterdam)
op 08/04/2011 naar 00:33   

Voel mee met de kinderen en ouders die dit jaar moeten loten. Mijn zoon is volgend jaar aan de beurt. Waarschijnlijk HAVO of VMBOt/HAVO advies. Als ik met die blik naar de lijst kijk hebben we heel weinig keus vanuit A'dam-Oost. Berlage?? is aan het opklimmen uit het dal. Sweelinck??, dan moet je na HAVO-3 weer een nieuwe school zien te kiezen. Amstellyceum? verschrikkelijk!!
Voor volgend jaar verwachten ze een tekort van 400 HAVO plekken!? Wie helpt er mee een nieuwe school/dependance in Oost op te richten?
Tania (Amsterdam)
op 07/04/2011 naar 22:38   

HLZ heeft dit jaar naast de heterogene brugklassen vwo/havo een aparte klas 1 gymnasium.
B (Amsterdam)
op 07/04/2011 naar 22:33   

HLZ is VWO+ met alleen Latijn ze geven geen Grieks.
RS (A'dam)
op 07/04/2011 naar 22:22   

Eventuele correctie op opmerking van net: kan natuurlijk ook dat aantallen lager zijn omdat er ook kinderen zijn afgewezen mbt toelatingseisen. Zij gaan dan niet mee in loting, dus officieel niet uitgeloot. Eeze kinderen moeten natuurlijk wel ergens een plek vinden. Ergens officiele cijfers hiervan?
RS (A'dam)
op 07/04/2011 naar 22:17   

Inschrijvingen lijst op deze site ook bijgewerkt, lijkt er toch op dat een hoop scholen wel iets hebben gedaan. Er zijn vaak minder kinderen uitgeloot dan er overschijvingen waren. Daarom totaal kinderen uitgeloot stuk lager dan in eerste instantie in de lijst werd vermeld. Nog steeds erg veel natuurlijk, maar het is dus niet zo dat niemand zich ergens iets van aan heeft getrokken.
Ouders (Amsterdam)
op 07/04/2011 naar 22:14   

zagen dat er op hlz 16 gymnasium plaatsen zijn. Is dat dan een speciale gymnasium brugklas??? Krijg je daar dan al latijn het eerste jaar en ook grieks?
Tamar (Amsterdam)
op 07/04/2011 naar 21:54   

Vers van de pers:
De lijst met beschikbare plaatsen staat online bij dmo en op onderwijsconsument.nl
Moeder van 3 (Amsterd)
op 07/04/2011 naar 21:53   

Wat een stress!! Gelukkig is mijn dochter ingeloot op de IVKO maar dit hele circus is echt belachelijk. Ik hoop dat er een oplossing komt voor alle uitgelote kinderen. Volgend jaar en over 2 jaar (dan gaat mijn jongste naar het vo) is de groep kinderen nog veel groter, er zal dus echt een oplossing moeten komen. Ik blijf het svsa steunen ook al is mijn kind ingeloot want alle 020 kinderen hebben recht op een vrije schoolkeuze en bij loting moeten kinderen uit de regio amsterdam voorrang krijgen! Kinderen uit Almere en Hoofddorp etc hoeven toch niet in Amsterdam naar school?!
As (Diemen)
op 07/04/2011 naar 20:16   

Woon zelf in Diemen, Diemen ligt in het verlengde van de Watergraafsmeer, dicht bij middenweg. EIgenlijk dichter bij centrumv an Amsterdam dan de hele wijk IJburg. In Diemen is geen middelbare school. Wij moeten kiezen voor Amsterdam of Weesp of zelfs Bussum. Helaas hebben ook wij nergens voorrang, sterker nog bij het IJburg hadden we tot dit jaar aan toe een achterstandspositie: er mochten maar een x aantal kinderen aangenomen worden.
Oudste twee kinderen uitgeloot bij MLA, middelste zit op Gerrit v.d. Veen en jongste gelukkig ingeloot bij IVKO. Had het echt niet geweten als zij met haar VMBOT advies was uitgeloot. College de Meer? Reigersbos? Kortom ook 'randgemeentes'hebben het moeilijk! Vind naast de inlootproblematiek ook de overstap/zijinstroom in Amsterdam een drama. Lees op deze site wel de optie om na een jaar of twee jaar over te stappen maar zo simpel is dat niet. Populaire scholen hanteren dan even goed een wachtllijst, one in, one out.
Hoop dat er met het goede werk van deze stichting een eind kan komen aan de verschrikkellijke lotingen.
HY (Amsterdam)
op 07/04/2011 naar 18:32   

Alle scholen zijn gevraagd door de wethouder extra capaciteit te maken van wegen een echte crisis situatie. De scholen geven geen gehoor, behalve drie: Damstede, MLA en Geert Groot College. Wij kunnen nu zegen dat die drie het beste scholen van Amsterdam zijn, om dat zij geven de kinderen prioriteit.
B. Margulis (Amsterdam)
op 07/04/2011 naar 18:25   

@Paula van eijk - Wij zijn 100% mee eens. Stp de circus van "vrije keuze". Jouw omschrijving is erg "to the point" en is belangrijk voor zo veel mogelijk mensen te lezen.
Mier (Amsterdam)
op 07/04/2011 naar 17:48   

Een advies aan de scholen die maar blijven weigeren extra klassen te maken: stop dan in ieder geval met gelikte marketing en promotie voor 11-jarigen totdat je de verwachtingen werkelijk kunt waarmaken. Nu kwetsen scholen kinderen door ze, na ze te hebben gelokt, weer net zo makkelijk kil af te wijzen. Mijn eigen uitgelote dochter is er somber en gedesillusioneerd van geworden.
Er is een honger van Amsterdamse scholen naar overvolle inschrijvingslijsten. Van deze tekst op de website van communicatieadviesbureau Studio V & V - die voor het Vossius werkt - zakte mijn broek af:
"Omdat vorig jaar de beschikbare plaatsen precies gevuld konden worden, wilde het Vossius zeker zijn van een wat grotere instroom. We vernieuwden de site, de informatievoorziening is nu sneller en uitgebreider. Verder maakten we het promotiemateriaal. (..) Het effect: het Vossius trok de meeste leerlingen van alle Amsterdamse gymnasia."
Hiermee maakt een Haags adviesbureau sier voor zichzelf over de ruggen van 11-jarige kinderen. Het lijkt alsof het Vossius willens en wetens meer kinderen wil hebben aangemeld dan het kan plaatsen. Staat wel goed, zo'n overvolle lijst. Goed voor het imago van de school en de beoordeling van de schoolleiding. Ook goed voor de minder populaire scholen die zo de overreserves van hun succesvolle branchegenoten kunnen 'afromen'. Maar desastreus voor de motivatie van jonge kinderen en voor het vertrouwen van ouders in het lokale onderwijsstelsel. Op de langere termijn gaat dit tegen jullie werken.
Barbara v E (Amsterdam)
op 07/04/2011 naar 17:14   

Paula van Eijk op 07/04/2011 naar 13:27 verwoordt het probleem zeer goed. Het gaat niet alleen om de cijfers en de resultaten. Ieder jaar dat hier geen oplossing voor wordt gevonden blijven kinderen de dupe. Ik ben niet verbaasd dat kinderen die aan het begin van hun kwetsbare puberteit en middelbare schooltijd meteen met afwijzing, willekeur en tegenslag te maken krijgen, moeilijk een goede start maken. Dit zijn geen gelijke kansen!
RS (A'dam)
op 07/04/2011 naar 17:02   

@Gea Miv nieuw schooljaar zit Cartesius weer op oude locatie en dus niet meer naast 4e!
GEA (Amsterdam)
op 07/04/2011 naar 16:42   

@Roos;@Tania;@H: betreft Cartesius/kwaliteitsverbetering zwakke scholen. Als ik lees@H hoe het 2 jaar geleden is toegegaan bij het opzetten van de 2 gymnasium klassen, dan is het gewoon triest te constateren dat men niets uit deze ervaring heeft geleerd. Als gebrek aan visie en kwaliteit het Cartesius parten speelt, dan heb ik een ander voorstel dat meer ligt in de lijn van de visie van Tania(zie@ 6/4/2011 17:20). Laat men de voorgenomen 2 gymnasiumlokalen van het Cartesius officieel onderdeel laten uitmaken van het 4e Gymnasium.
Ze kunnen dan als een dependance van het 4e gymnasium fungeren. Het onderwijs dat daar gegeven zou worden, zou hetzelfde moeten zijn als dat van het 4e gymnasium. De dependance zou ook officieel onder de schoolleiding van het 4e gymnasium moeten vallen.
Het is toch te gek voor woorden dat 2 gymnasia, die in Amsterdam pal naast elkaar liggen, onderling zoveel van kwaliteit verschillen. In feite zou het niet mogen kunnen ! Is er hier niet sprake van een
falend onderwijsbeleid , inspectiebeleid en incapabele schoolbesturen?
Lodewijk Ascher er is werk aan de winkel en begin vandaag nog de lotingsproblematiek prioriteit te geven.
Teven ben ik het eens met eerdere forumpleiters dat er serieus gekeken moet worden naar de oprichting van een zelfstandig gymnasium in Amstelveen. Dat zou de enorme druk op de gymnasia in Amsterdam behoorlijk doen verminderen en wellicht kan dan de regel
"dat Amsterdamse kinderen voorrang hebben bij loting ", eindelijk worden ingevoerd en ook worden toegepast.
Marije (Adam)
op 07/04/2011 naar 16:29   

Het zou vrij treurig zijn als 20 procent van de kinderen het op een gymnasium niet haalt: zou ook geen voldoende van de Inspectie opleveren.

Geen Open Dagen? Ruim 90 procent van de kinderen komt gewoon op de school van 1e keuze terecht, dwz zo'n 6500 kinderen. Lijkt me toch nuttig. Afgezien daarvan waren sommige scholen uitermate duidelijk in het feit dat bv een gymnasium een moeilijke school is. Werd niet door alle ouders gewaardeerd (ouders naast me zeiden woordelijk: nou zeg, wat doen ze hier streng, bij ....was de rector veel aardiger. Lijkt me een uitstekende basis voor een keuze) en helaas dus vast ook niet naar geluisterd.

In 2009 werden ruim 600 kinderen uitgeloot, nu iets meer dan 500. De situatie is dus niet verslechterd.

Ik vind de hele loting ook geen best systeem, maar laten we wel proberen om feitelijk te blijven.
S (Amsterdam)
op 07/04/2011 naar 16:05   

Vind dat je ook wel eens de andere berichten over het Cartesius en het Berlage kan lezen hoor Roos? Je wil alleen maar negatieve dingen horen de positieve verhalen sla je over of wil je kennelijk niet horen. Ik ben een ouder van een kind die vorig jaar is uitgeloot bij het 4e en ik weet maar al te goed hoe de uitgelote kinderen en hun ouder zich op dit moment voelen. Ook ons kind was als enige van de hele school uitgeloot. Vorig jaar is ze in de gym klas gestart van het Cartesius. Ook wij waren niet blij met het bericht dat de opleiding evt gedwongen zou moeten gaan stoppen. Door de inzet van de puders en de schoolleiding is de gym afdeling gered. Er is ook voor gezorgd dat er verscherpt toezicht wordt ingesteld wanneer er maar enig twijfel is over de kwaliteit van het onderwijs zodat het inspectierapport van komende schooljaren een voldoende wordt. Overigens is de havo afdeling volgens het inspectierapport voldoende. Neemt niet weg dat de situatie voor veel kinderen heel naar is maar je kunt dat niet wijten aan een scholen die wel openstaan voor verbetering.
GEA (Amsterdam)
op 07/04/2011 naar 15:37   

De spanning die gepaard gaat met de loting is "killing", niet alleen voor de kinderen naar ook voor de ouders ! Ik kan niet beschrijven wat ik
als ouder gistermorgen/middag meemaakte toen ik in grote spanning de brief afwachtte van het Ignatius Gymnasium. Wat een vreselijke ontlading was het, toen bleek dat mijn kind was ingeloot. Wij zijn erg blij en ik had het hem ook gegund. Tijdens zijn lagere school periode heeft hij vanaf groep 1 altijd op topniveau gepresteerd. Ook nu had hij een top cito-score.
Dit neemt echter niet weg dat ik de problematiek rondom de lotingen
dramatisch vind. Ik leef mee met alle uitgelote kinderen en hun ouders en ik hoop dat ze toch een andere geschikte plek voor hun kind vinden.
Ik heb mij dit jaar aangesloten bij de SVSA en had gehoopt dat er dit jaar meer bereikt zou worden voor de uitgelote kinderen. Dat een goede en bevredigende oplossing nog verweg is,
is ook nu weer gebleken. Het is wel belangrijk dat ( gedupeerde) ouders hun krachten blijven bundelen, anders veandert er hemaal niets !
Roos (A'dam)
op 07/04/2011 naar 14:43   

@woudrood De gymnasium-leerling wordt misschien gebruikt om slecht bekend staande scholen (Cartesius, Berlage) dan wel buurten (Noord) op te krikken?
JB63 (A'dam)
op 07/04/2011 naar 14:43   

Naar aanleiding van de uitloting van onze zoon contact gezocht met enkele scholen in A'veen. Dit in het kader van "strategisch handelen"!
Antwoord: "Natuurlijk kunnen uitgelote Amsterdamse kinderen zich bij ons inschrijven. Maar bij overaanmelding gaan Amstelveense kinderen voor!"
Gelijke rechten?
JB63 (A'dam)
op 07/04/2011 naar 14:42   

Naar aanleiding van de uitloting van onze zoon contact gezocht met enkele scholen in A'veen. Dit in het kader van "strategisch handelen"!
Antwoord: "Natuurlijk kunnen uitgeloten Amsterdamse kinderen zich bij ons inschrijven. Maar bij overaanmelding gaan Amstelveense kinderen voor!"
Gelijke rechten?
Steven (Amsterdam)
op 07/04/2011 naar 14:23   

Helemaal mee eens Paula. De spanning is niet leuk en totaal niet productief. De teleurstelling van de 20% kinderen die volgend jaar bijvoorbeeld bij sommige gymnasia zal ontstaan als blijkt dat het toch te hoog gegrepen was kunnen we nu al vast incalculeren. De energie moet gericht zijn op het vinden van de juiste match tussen kind en school. De citoscore is een aanwijzing, maar denk ik nog veel te beperkt. Hoe kom je er nu echt achter of je het kunt of wilt. Vrijwel iedere school presenteert zich leuk en benadrukt dat het kind zelf moet kiezen! Dan voelt het toch wel erg als een afwijzing als je dan uitgeloot wordt. Althans hier was dat zo. Balen!
Woudrood (Amsterdam)
op 07/04/2011 naar 14:16   

Ook bij ons grote frustratie. In 2009 is onze oudste uitgeloot en nu onze jongste ook weer. Naast een heel ongelukkige en geknakte 12- jarige die niet meer naar school wil (ik word toch afgewezen, it sucks to be me) blijkt er nu bijna geen reele optie meer te zijn voor gymnasium, ten minste niet op redelijk te bereizen afstand van ons huis. Ondanks goede bedoelingen in de kernprocedure om loten in de tweede ronde te voorkomen, wordt er dus toch weer geloot. Onze trieste constatering is dat na alle rep en roer in 2009 er feitelijk een verslechtering is opgetreden: toen 400 kinderen die werden uitgeloot; nu bijna 700 kinderen. Wanneer wordt men bij de schoolbesturen eindelijk eens wakker? En waarom wordt het hyperion opgezet in Noord als er straks een gebouw aan de Boelelaan leeg staat na de verhuizing van het Ignatius? Wat is hier aan te doen?
Paula van eijk (Amsterdam)
op 07/04/2011 naar 13:27   

Wat een schandaal!
Kom net terug uit de klas van mijn 11-jarige dochter om haar te vertellen dat ze is ingeloot voor de middelbare school. Amsterdam 2011, groep 8: Huilende kinderen, schreeuwende kinderen en verwarde leerkrachten. De keuze voor de middelbare school is verworden tot een loterij.
Stel, je bent 11 jaar oud. Je wereld wordt net iets groter dan je ouders en schoolgenootjes. Je bent de oudste van school en mag voor het eerst zelf een stem hebben in de keuze voor een nieuwe wereld, jouw nieuwe school! Na een maand lang scholen bezoeken en overdonderd te zijn door indrukken van die grote nieuwe wereld maak je een keuze. Maar als die keuze is gemaakt begint de volgende spanningsronde.
Wat betekent dit alles voor die 11-jarige groep 8 kinderen?
Januari is gespannen levend naar de CITO toets, februari is nieuwe scholen bezoeken. Maart is de spanning van de CITO scores (‘is mijn score hoog genoeg om me in te schrijven bij de school die ik wil kiezen’). En april staat in het teken van de spanning rondom de loting. In de klas van mijn dochter zijn 8 van de 24 kinderen uitgeloot. Dus 8x opnieuw scholen kiezen en wachten op de volgende lotingsronde. Dus tot mei overheerst daar de spanning van schoolkeuze. Vijf (!) maanden spanning!
Kunnen wij die 11-jarigen hier niet van vrijwaren?
Hier in de buurt zijn blijkbaar alleen maar goede scholen, volgens de kwaliteitsonderzoeken. En dat levert een toestroom van kinderen uit andere buurten (en randgemeentes) op. Prima idee, die kwaliteitswijzer, maar als je weet dat je niet voldoende plaatsen hebt mogen wij als volwassenen onze kinderen niet het idee geven dat ze zelf mogen kiezen. Als het zo is dat er te weinig plaatsen zijn, mag je geen vrijheid van keuze geven!
Laten de scholen stoppen met de werving van nieuwe leerlingen. Stop met de open dagen, open lesmiddagen en andere wervingsacties. Laten wij als volwassenen dit plaatsingsprobleem eerst eens oplossen voordat wij onze kinderen meenemen in dit circus van zogenaamde vrije keuze.
Huilende en lachende gezichten. Een drama in de klassen. Moeten en kunnen die 11-jarigen snappen dat ze eerst moeten presteren op de CITO dan een school mogen kiezen en daarna worden afgestraft met uitloting? Kinderen zijn extreem in hun gevoelens van blijdschap en verdriet. Stel je nu eens voor zelf 11 jaar te zijn en uit de groep te worden gestoten omdat je niet wordt ingeloot?
Stop met deze lotingsdrift, stop met vrije keuze. Laten gemeente, scholen en ouders dit eerst oplossen voordat wij onze kinderen in dit circus mee laten draaien. In de klassen vindt een drama plaats en wij volwassenen laten dit gebeuren. Wat een schandaal!

Paula van Eijk
Brugklasser (Diemen)
op 07/04/2011 naar 13:04   

7 april, vandaag dus, is de uiterste datum waarop het IJburg College de leerlingen informeert over het wel of niet kunnen plaatsen... En maar wachten, wachten.. Is de loting dan ook pas vandaag? En hoe worden we dan vandaag geïnformeerd? Niets over terug te vinden. We blijven dus nog maar wachten, wachten.. de dag duurt lang!
OJ (Amsterdam)
op 07/04/2011 naar 13:01   

Kan de 2008 wet waarvan OSVO onstaat veranderd worden? Ik ben geen Nederlander, maar neem aan dat is iets wat moet in Den Haag geburen. De volgende jaren komen alleen steeds meer kinderen aan (volgens de geboortecijfers) en OSVO is duidelijk niet in staat de hogere capaciteit te leveren. OSVO heeft dit jaar laten zien dat schoolbestuurders niet in staat zijn een goede en qualitiative overal plan te maken. (Is ook niet hun taak zijn volgens mij). Nu kom slordig en last minute oplossingen! Laat de schoolbestuurders zorgen voor goede scholen en laat de rest aan de Gemeente!
C (Amsterdam)
op 07/04/2011 naar 12:32   

Vorig jaar werd er wel in de 2e ronde geloot
T (Amsterdam)
op 07/04/2011 naar 12:23   

Wordt er loting gedaan in de tweede rond of niet?
Gympie (Amsterdam)
op 07/04/2011 naar 12:13   

@Tania Scherp opgemerkt. Wat betekent dat nu weer?
Tania (Amsterdam)
op 07/04/2011 naar 12:06   

Wie zich nog meer wil opwinden, leze paragraaf 2.12 uit de kernprocedure over de plaatsing in de tweede ronde!
H (Amsterdam)
op 07/04/2011 naar 11:15   

Hoe is het mogelijk dat Cartesius nu "gewoon" weer 2 gymklassen gaat maken? Toen ons kind 2 jaar geleden werd uitgeloot, was dat ook al het plan. Het werd zelfs door het 4e gepromoot als De Oplossing voor uitgelote kinderen van het 4e. Maar na een mislukte voorlichtingsmiddag waaruit bleek dat het Cartesius totaal geen visie had op die "nieuwe gymnasiumafdeling" kregen ze nauwelijks inschrijvingen in de 2de ronde. Vorig jaar haalden ze in de de 2de ronde wel 1 of 2 gymklassen binnen, maar een succes werd dat niet. Op 29 maart werd besloten ermee te stoppen. En nu krijgen we anderhalve week later opeens het bericht dat ze opnieuw 2 gymklassen gaan maken met veel uitroeptekens. Hoe moeten we dit opvatten?
Roos (A'dam)
op 07/04/2011 naar 11:14   

Wanneer doet de NMA uitspraak? Is al bekend wie er op de mediation komen? Oefent de gemeente/DMO momenteel druk uit op scholen? Wat gaan we verder nog doen, behalve ons schikken in ons lot?
Roos (Amsterdam-noord)
op 07/04/2011 naar 10:52   

Ik hoorde dat de theaterklas van het Over-IJ (mavo) nog niet vol is. Damstede wordt nu wel weer heel vol. Ik hoor Verhagen (4e)vorig jaar nog zeggen op de open dag: "En waarom zouden jullie voor het 4e kiezen? Omdat jullie naar een kleine school willen, en niet naar een megagrote scholengemeenschap." Misschien moet het 4e zelf een extra klas beginnen. Dit is wel makkelijk scoren zo.
Gympie (Amsterdam)
op 07/04/2011 naar 10:30   

@BB, ik hoop dat je kind wordt ingeloot. Maak anders je borst maar nat. Andere kinderen die je kind uit gaan lachen omdat ze is uitgeloot of volwassenen die tegen het ingelote kind gaan zeggen 'goed gedaan', terwijl jouw kind het ook goed heeft gedaan en het gewoon pure mazzel is. Ook wrang, een vriendinnetje met een net iets te lage score die wel is ingeloot op het gym en mijn kind met een superscore niet.

Ik heb wel het gevoel dat dit forum een klaagmuur is (ook wel lekker natuurlijk) maar dat straks alles weer met een sisser afloopt en volgend jaar het hele circus weer opnieuw. Tegen de tijd dat Asscher zijn kind naar het VO moet zal het wel opgelost zijn (duurt nog wel een tijdje).
TJ (Amsterdam)
op 07/04/2011 naar 10:23   

Een tip: Alle scholen hebben een wachtlijst, maar Cygnus niet om dat alle ingeschrijven leerlingen zijn opgenomen. Er komt zeker plaatsen vrij in de komende weeken (mensen van buiten Amsterdam die kies voor een andere school, etc. etc.). Vraag Cygnus dus of ze willen een wachtlijst maken.
Ouder2 (Amsterdam)
op 07/04/2011 naar 10:04   

Ik heb de Volkskrant net gelezen. Waardeloos opiniestuk van Carlijne vos! Volgens haar moeten wij bereid zijn onze kinderen te sturen naar de groot, qualitative slecht scholen aan de rand van de stad. Als je daat niet wil ben je een racist! Typisch PvDA taal. Asscher, je krijgt mijn stem niet.
P.F. (A'dam)
op 07/04/2011 naar 09:54   

@ BB: die belangstelling van de media voelt inderdaad als een vorm van ramptoerisme; betraande kinderen die hun droom in duigen hebben zien vallen. Toegegeven: Het Parool heeft betrekkelijk veel over het lotingprobleem geschreven, maar het is zo jammer dat het neutrale journalistiek was, kale verslaggeving, terwijl het lotingsysteem - en de wrange gevolgen - al jaren ligt te rotten en te schimmelen. Maar de media worden elk jaar pas weer wakker als er een nieuwe lichting lotingslachtoffers is gevallen. Ik hoop dat mijn kind dit jaar niet bij de 'verliezers' zit, het wachten is vooralsnog op de brief die vanmiddag in de bus valt, maar zelfs als het goed nieuws is, blijft er een bittere nasmaak achter.
BB (Amsterdam e.o.)
op 07/04/2011 naar 09:26   

Zelfde hier: allemaal ingeloot behalve dat 1 meisje. Echt walgelijk. Mijn zoon voelt zich nu schuldig t.o.v. dat meisje, hij vindt het niet eerlijk.
Dinsdag stonden hier een paar ouders door het dolle op de stoep te springen omdat hun zoon was ingeloot, wij nog in spanning. Ik kon er niet tegen, werd er bijna boos op. Nu komt de media in actie: uitgelote kinderen met emotionele verhalen, dat scoort. Maar ze zijn te laat.
Ouder (Amsterdam)
op 07/04/2011 naar 09:24   

Ik ben het wel met tanja eens. het is niet fair om de oplossing van het probleem bij de goede scholen te leggen. Als zij niet hun best hadden gedaan om kwaliteitsonderwijs te leveren, was het probleem immers nog veel groter geweest. Het probleem ligt overduidelijk voor het merendeel bij de zwakkere scholen en voor een deel natuurlijk ook bij de gemeente die zich beter had moeten voorbereiden op capaciteitsproblematiek. Ik kan me voorstellen dat bepaalde scholen er geen extra klassen bij kunnen nemen, hoe graag ze dit ook zouden willen. Het reilen en zeilen van een school is immers ook gebaseerd op een aantal leerlingen. Uit het verleden blijkt echter dat sommige scholen (waaronder het Amsterdams bijvoorbeeld 2 jaar geleden, het Barlaeus 2 jaar geleden en het Cygnus, ik meen vorige jaar en het jaar daarvoor) een extra klas wilden/konden maken. Hetzelfde zie je nu bij Damstede en nog een school (geert grote meen ik). Maar het systeem dat slechte scholen automatisch toch wel opgevuld worden met de uitgelote kinderen, dat is rotten en slecht en is overigens ook nadelig voor Amsterdam als " kennisstad" en het Nederlandse onderwijsssyteem in het algemeen. De kern van het probleem zit daar en niet bij het Amsterdams, Barleaus, ig enzovoort.
Parool (Amsterdam)
op 07/04/2011 naar 08:54   

Beste ouders en leerlingen,

Voor een groot artikel in Het Parool van aanstaande vrijdag zijn wij vandaag nog op zoek naar leerlingen die uitgeloot zijn op de school van hun keuze.

We willen spreken met leerlingen die zich voor een vmbo, havo, vwo of categoraal gymnasium hebben aangemeld en horen waarom de school hun voorkeur had, hoe ze de loting hebben ervaren en wat zij nu van plan zijn. Ook willen we graag een mooie portretfoto maken.

Leerlingen en/of hun ouders kunnen bellen met:

Just: 0642906837
Eva: 0644298408

met vriendelijke groet,
Marieke Monden
(kind@parool.nl)
(0610554512)
Gympie (Amsterdam)
op 07/04/2011 naar 08:09   

@MaartenP: helemaal gelijk. Alle vriendjes/vriendinnetjes van mijn dochter zijn ingeloot. Ze gaat er welhaast van denken dat zij iets niet goed heeft gedaan. Dit is zo'n slag voor hun zelfvertrouwen! Hebben ze al die tijd hun best gedaan (allemaal, niet alleen de gymnasiasten), advies, scores, en het helpt allemaal niets. Hoe leg je zoiets uit? Meedoen aan de staatsloterij is vrijwillig. Dan weet je dat je kan verliezen. Dit niet. Vorig jaar scholen bezoeken, dit jaar scholen bezoeken, een weloverwogen keuze maken (1! meer mag niet - geen ruimte voor Plan B) en het haalt niets uit.
We leren onze kinderen alternatieven achter de hand te houden en bewust te kiezen, maar het leven is één loterij. 'Waarom ik?' 'ik win nooit wat'. Nee, het is gewoon niet eerlijk. Wen er maar aan kleintje! Triest.
Hg (Amsterdam)
op 07/04/2011 naar 07:35   

@rosie: totale onzin, dat de drie gymnasia een gymnasium in Amstelveen hebben tegengehouden: en dan wel zelf het 4e oprichten, want dat is geen concurrentie? Hou toch op. De Amstelveense schoolbesturen liggen al jaren dwars.
Rosie (Amsterdam)
op 07/04/2011 naar 00:02   

Nieuws:
Geen loting door extra gecreëerde plaatsen op Damstede

Aanvankelijk zag het er naar uit dat niet alle aangemelde leerlingen
op Damstede geplaatst konden worden. Maar in overleg met de gemeente
Amsterdam is besloten extra plaatsen te creëren op Damstede, zodat er nu
nog plaats is voor 19 leerlingen.
Roos (A'dam)
op 06/04/2011 naar 23:18   

Wat is de rol van DMO? Waarom 2 gym-klassen op het Cartesius? Willen we gym, hoe en waar dan ook, of willen we een plek op een goede school?
Connie1966 (Amsterdam)
op 06/04/2011 naar 23:17   

@RS okay Dan weet ik dat dus nog een keer loten :S
RS (A' dam)
op 06/04/2011 naar 22:49   

@conny tweede ronde is ook loting bij overschrijving.
Je hoeft dus niet voor de deur te liggen!
Connie1966 (Amsterdam)
op 06/04/2011 naar 22:40   

Ik ben al vanaf vanmiddag aan het zoeken want mijn dochter is uitgeloot.
Maar zo te merken is er op school keuze 2 en 3 ook geen plaats.
Ik heb ook op schoolkeuze 4 en 5 en 6 en 7 ook gekeken en ook geen plek.
En nu heb ik eindelijk 3 scholen kunnen vinden waar nog plaats is maar dat wordt vechten en echt voor de deur liggen om een plaatsje te krijgen.

Belachelijk ik was een van de eerste of misschien wel de eerste die haar op school keuze 1 heeft aan gemeld en is niet eens ingeloot.
Rosie (Amsterdam)
op 06/04/2011 naar 22:40   

1) Het schijnt dat Amstelveen al jaren geleden een categoraal gymnasium wilden opzetten. De (toen nog) drie gymnasia in Amsterdam hielden dat tegen, om hun eigen toeloop veilig te stellen. Schandalig, achteraf.

2) Het TTO onderwijs op het Berlage bestaat al 12 jaar. Het is wel zo dat zij twee jaar geleden het TTO hebben uitgebreid met de mogelijkheid om ook TTO Gymnasium te volgen. H/V TTO is zeker een optie voor uitgelote H/V kinderen indien zij het leuk vinden en enigszins gemotiveerd zijn. Het is een zachte landing in het begin. Je kunt het, mutatis mutandis, vergelijken met groep 3. De meeste kinderen kunnen in het begin van het schooljaar nog niet lezen. Na de kerstvakantie kunnen ze allemaal lezen. Bij het TTO gebeurt iets vergelijkbaars. Na de kerstvakantie merken ze niet eens meer dat de helft van de vakken in het Engels is.
Mijn kind (toen uitgeloot H/V) had een klein beetje voorsprong (tot januari) omdat moeder Engelstalig is, maar dat zegt niets, kon wel met familie praten maar was helemaal niet gewend om Engels te lezen en schrijven. Wat grammatica betreft loopt hij niet voor op de andere kinderen. Trouwens, TTO is bedoeld voor kinderen die Nederlands als moedertaal hebben en op Nederlandstalig basisscholen hebben gezeten. Het is niet bedoeld Engelstalige leerlingen.

3)Betr. Berlage onvoldoende/Schakelklas. Het unieke van Berlage is dat de school een schakelklas heeft. Hierin zitten kinderen van allerlei nationaliteiten die nog maar minder dan 3 jaar onderwijs in Nederland hebben gevolgd. Zij stromen na een jaar door naar het regulier programma. Hun relatieve taal zwakte is een van de oorzaken van de onvoldoende. De onvoldoende is gebaseerd op een te groot verschil tussen de cijfers van het centraal examen en het school examen. Dit mag max, 0,5 zijn. Dit was vorig jaar 0,6 en het jaar daarvoor 0,4. Maar als meer jarig gemiddelde, toch te hoog. De school heeft kwaliteitsverbetering hoog op de agenda staan.

Het is voor ons vreselijk om te merken dat er in de afgelopen jaren weinig verbeterd is. Wij leven met alle uitgelote kinderen en hun ouders mee. Veel sterkte!
PP (A'dam)
op 06/04/2011 naar 22:33   

En op de site van het Cygnus staat ook een nieuw bericht:
Het Cygnus Gymnasium doet niet mee aan de tweede aanmeldingsronde
PP (A'sam)
op 06/04/2011 naar 22:29   

Nieuw bericht op de site van het Cartesius:
06 apr 2011 Cartesius Lyceum Het Cartesius Lyceum gaat verder met Gymnasium
In overleg met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Amsterdam is besloten dat het Cartesius Lyceum in het schooljaar 2011 - 2012 van start gaat met 2 Gymnasium klassen.
Dat wil zeggen: we hebben 50 extra Gymnasium plaatsen!!!
Roos (A'dam)
op 06/04/2011 naar 22:24   

Op 1 april dreigden we met een kort geding, nu, 6 april, lijkt dat de VSA niet zinvol. Loze dreigementen, we zijn een tandeloze tijger. Hopen dat "ze" op de mediation komen, maar misschien komen ze ook wel niet. (Trouwens ook de regio daar uitnodigen, zij kunnen ook meewerken aan een oplossing.) Wat kunnen we nog meer doen? Massaal bij OSVO op de stoep gaan staan? Iets anders?
MaartenP (Amsterdam)
op 06/04/2011 naar 21:59   

Heb vandaag goed kunnen zien hoe walgelijk dit systeem is: in de klas van mijn zoon alle kinderen ingeloot op 1 na. Net het jongste breekbaarste meisje. Niemand om haar heen die in hetzelfde schuitje zit. Ze had echt een droom over de school van haar eerste keus. Iedereen viert feest behalve zij. Ze vroeg steeds maar: waarom ik nou? Ik hoor een potige moeder nog zeggen dat ze van dat soort teleurstellingen hard worden. OP 11-JARIGE LEEFTIJD?
Het is pervers dat zulke kleine kinderen enerzijds zo worden bestookt met schoolkeuzes, toetsen en prestatiedwang; zich daar op instellen en vervolgens pats, met lege handen en onzekerheid staan. En die ruim 600 uitgelote kinderen is geen getal. Dat zijn allemaal persoontjes met een wens, die wij ze hebben aangepraat.
Dat hebben wij volwassenen weer goed geregeld.
X (A'dam)
op 06/04/2011 naar 21:03   

Ik zag op de website van hyperion (hyperion-klas.nl) dat je een afspraak kan maken voor meer info. Ben benieuwd wat hun plannen zijn.
Merel (Amsterdam)
op 06/04/2011 naar 17:50   

@M en @K, ik ben ook moeder van een kind die van de broertjes- zusjesregeling gebruik kon maken. Maar van extra hard oefenen voor de cito heb ik nog nooit gehoord. Is ook niet nodig want het advies van de docent telt zwaarder. Dus ook als mijn zoon lager dan 545 had gehaald, had zijn docent og kunnen zeggen dat hij geschikt was voor het gymnasium. En als hij nog lager had gescoord, dan had hij een aanvullende toets moeten doen. En als hij daarvoor was gezakt, dan zou hij niet thuis horen op ene gymnasium. Ik kan me niet voorstellen dat andere ouders het risico nemen om een kind met een kunstmatig hoge score naar het vwo te sturen, voor het kind namelijk echt niet leuk om al na een of twee jaar van school te moeten. Maar die broertjes- en zusjesregeling is vrijwel overal afgeschaft dus ik stel voor om dat niet bij deze discussie te betrekken.
Mijn zoon mocht zelf kiezen waar hij naartoe wilde. HIj koos als dezelfde school als zijn zus omdat zij daar zo enthousiast over is.
Overigens had ik het leuk gevonden als het Hyperion eerder een optie was geweest want dat klinkt echt als een erg leuk initiatief!!!
Kl (Amsterdam)
op 06/04/2011 naar 17:21   

@m; je hebt helemaal gelijk; mijn zoon gaat dit jaar gebruik maken van de broertjes/zusjes regeling, dus er hing nogal wat op z'n schouders om de CITO voldoende goed te maken. Scholen bezoeken hebben we ook niet eens meer gedaan; voor hem -helaas- weinig keus. We hebben twee jaar geleden meegemaakt met z'n oudere zus hoe het was om uitgeloot te worden; dat was eens maar nooit weer. Kleine zus (nu groep 6) kan nog net meepikken van de broertjes/zusjes regeling, dus voor haar ligt alles ook al vast. Vreselijk maar waar.
Tania (Amsterdam)
op 06/04/2011 naar 17:20   

Is het eigenlijk niet vreemd om van de goede scholen te eisen dat ze het probleem oplossen (door uit te breiden). Het lijkt me beter de zwakke scholen verantwoordelijk te stellen en te eisen dat zij aan kwaliteitsverbetering doen. Zij verbruiken namelijk wel capaciteit in de vorm van gebouwen en subsidies (salarissen etc).
M (Amsterdam)
op 06/04/2011 naar 17:14   

@ KvV : aangepaste adviezen weet ik niet, wel dat er door broers/zusjes van geplaatste gymnasiumleerlingen ongenadig hard wordt geoefend voor de cito, want die verplichte hoge score, hè... en de ouders doen er alles aan om nog een loting te voorkomen. Geef ze eens ongelijk, maar het is wel een kwalijk bij-effect van het lotings- cq. broers/zusjes-syteem. Kinderen worden door de mangel gehaald om die hoge score te halen, zodat het gereserveerde plekje kan worden verzilverd. Voor de kinderen (en de gymnasia) lijkt het me geen ideale start..
P (A'dam)
op 06/04/2011 naar 17:04   

@ IB: precies, het doek is gevallen, ben ik bang. Lotingen vandaag op Fons Vitae, Gerrit v/d Veen, waar nog meer? Daar gaan veel kinderen teleurgesteld worden, zo verdrietig. Over extra klassen horen we niets meer. Het blijft oorverdovend stil.
Els (Amsterdam)
op 06/04/2011 naar 16:56   

Op het Pieter Nieuwland zijn uiteindelijk 31 kinderen uitgeloot van de havo afdeling.
Ib (Amsterdam)
op 06/04/2011 naar 16:34   

Leuk dat er hier en daar wat plekken vrij komen maar hoe zit dat nou bij die populaire scholen b.v het Amsterdams Lyceum van deze scholen hoor je niets ondanks aandringen van diverse instanties o.a sva om te kijken of er hier en daar nog wat rek inzit. Mijns inziens zullen we van deze scholen ook niets meer horen en alles wat er nu nog gebeurt lijkt er meer op van mosterd na de maaltijd want de tijd draait door en volgende week mogen we ons weer gaan opmaken voor de 2 ronde met wederom weer een aantal teleurstellingen voor ouders en kinderen.
KvV (Amsterdam)
op 06/04/2011 naar 16:19   

Zoon uitgeloot.
Er klopt iets niet aan het enthousiasme waarmee scholen kinderen binnenhalen bij de open dagen, maar vervolgens de teleurstelling bij uitloting niet voorzien. Ouders maken dit ook niet jaarlijks mee, en zijn daar niet altijd op voorbereid.

Verder maken, de zeer hardnekkige geluiden over basisscholen die adviezen aanpassen om kinderen om lotingen heen te loodsen, een uitlotong onverteerbaar. Bovendien wordt het zo onmogelijk om een kind van 11 nog bij te brengen dat eerlijk het langst duurt.
JH (Amsterdam)
op 06/04/2011 naar 16:03   

Zie Dankaart, secretaris van de OSVO, vandaag in de Volkskrant in het artikel "Populaire school moet dependence opzetten". Nog steeds geen vuiltje aan de lucht volgens hem. Ook kinderen die niet op hun droomschool worden ingeloot komen prima terecht, aldus Dankaart. En als er al een probleem is dan is dat allemaal de schuld van de gemeente. Volgens Dankaart is het probleem bovendien minder ernstig dan vorig jaar want het gaat om een kleiner aantal kinderen dat moet worden uitgeloot. Maar Dankaart, dat komt omdat de inschrijvingen zich meer verspreid hebben over de scholen, vandaar dat het aantal scholen dat moet loten zo groot is. En waarom dan uw eigen noodoproep aan de scholen om alsnog capaciteit uit te breiden? OSVO en Dankaart, Amsterdam kan zich schamen voor deze chaos die jullie bewust (!) hebben gecreeerd!
Mirjam (Amsterdam)
op 06/04/2011 naar 14:59   

Ben het helemaal eens met C en Roos. Op - bijvoorbeeld - het Ignatius zitten ontzettend veel kinderen uit Amstelveen en Abcoude, dat zie ik in de klas van mijn dochter. Twee jaar geleden gingen er van de 100 beschikbare plekken (dus na aftrek voorrang) meer dan 60 naar leerlingen buiten de stadsgrenzen. Ik neem aan dat het Vossius ook veel kinderen uit de regio krijgt, dus er moet toch behoefte zijn aan een categoraal Gym/VWO in Amstelveen?
Phil (A'dam )
op 06/04/2011 naar 14:08   

Nou, de loting van Fons Vitae is bekend bij het electronisch loket en geeft aan dat zoonlief is uitgeloot!
Tranen met tuiten dus........!

Zo goed, dames en heren bestuurders?
OJ (Amsterdam)
op 06/04/2011 naar 14:08   

@Hennie - Loting is een probleem voor alle Amsterdamers. Kijk naar de lijst! Is Pieter Niuewland een snob school (oost) of Damstede (noord) of Ijburg College???? Het probleem is overal te vinden. Zuid heeft gewoon heel veel scholen om dat in de jaren 30 dat was dat een nieuwe stadsdeel met heel veel ruimte om nieuwe scholen te gaan bouwen. Maar mensen komen ook vanuit hele Amsterdam naar scholen in Zuid en waroom niet??? Prachtige schoolgebouwen met geschiedenis van de vorige eeuw. Vrije schoolkeus betekend dat iedereen heeft de mogelijkheid een plaats te krijgen bij Het Amsterdams Lyceum, bijvoorbeeld. Ik vind jouw opemerkingen heel onterecht
Hennie (Amsterdam)
op 06/04/2011 naar 13:13   

Heeee, nu heeft de VSA mij laten weten waarom ze beweren dat er nog nauwelijks plek is op voldoende scholen. Want wat lees ik in het juridisch epistel van vandaag? "Er staan kwalitatief goede scholen in centrum en zuid en verder... zwakkere scholen." Zo denken jullie dus, daar gaan jullie voor. Een witte snob VO school in centrum/zuid voor alle witte snob kindjes, zonder loting. Plaatsen op goede scholen buiten centrum/zuid worden gewoon niet meegeteld.
RS (A'dam)
op 06/04/2011 naar 11:57   

Extra klas MLA dit jaar was al opgenomen in gids (9 ipv 8), daar spraken ze over tijdens open dag. Deze extra plekken zijn daar nog bovenop gekomen!
P (Amsterdam)
op 06/04/2011 naar 11:53   

De vo-scholen stellen ernstig teleur (zie nieuwe brief VSA), het is idd misbruik van monopolie.
MLA wist al op kennismakingsdag dat er extra klas zou komen.
Hyperion is ook niet gisteren uit de lucht komen vallen, al wordt het nu gepresenteerd als grote verrassing.
IVKO loot drie (3) kinderen minder uit.

En dat was het dan, het gebaar van de scholen naar de honderden uitgelote kinderen. Hoe zit het nou met havo/vwo???
SB (Amsterdam)
op 06/04/2011 naar 11:29   

Gymnasium op Cartesius wordt mede door enorme inzet van ouders voortgezet. Tevens wordt er extra toezicht gehouden om de kwaliteit van het onderwijs en organisatie te verbeteren.
C. (A'dam)
op 06/04/2011 naar 11:18   

@ Roos: klopt, Amstelveen is hard toe aan een eigen categoraal gymnasium of vwo. Het technasium op het KKC trekt veel kinderen, maar de grote meute kiest nog altijd voor de Amsterdamse gymnasia en dat geldt ook voor gymkinderen uit Abcoude etc. Dus waarom begint A'veen geen gymnasium dat voorrang verleent aan kinderen uit de eigen gemeente en aan die van de omliggende gemeenten? Zou prachtig initiatief zijn. Ben het met je eens dat VSA dat moet meenemen in de plannen!
OJ (Amsterdam)
op 06/04/2011 naar 11:10   

@M - Wat ik begrijp is dat kinderen heel snel wennen aan les te krijgen in engels en als dat gebeurd is, lijkt het op een normale HAVO/VWO. Maar de sfeer is ook heel goed vonden wij. Kinderen van onze school ook met heel hoog CITO scores keis voor Berlage. Ik ben zelf Amerikaans, dus TTO voor onze kind had absoluut geen nut!
Ph04 (Amsterdam)
op 06/04/2011 naar 11:06   

Het ICA zal haar deuren sluiten en de leerlingen zullen elders hun voorgezette onderwijs volgen!
Afwachten hoe men dit probleem oplost!
Av (Amsterdam)
op 06/04/2011 naar 11:03   

Wat ik niet begrijp is waarom het Geert Groote College gekozen heeft voor een nieuwe VMBO-t klas en niet een Havo/VWO?? Daar waren veel meer leerlingen voor aangemeld!!
Gympie (Amsterdam)
op 06/04/2011 naar 11:01   

Correctie: ik hoor net dat het Cartesius nog aan het vergaderen is over de 2 extra klassen. Itt tot eerdere berichtgeving was er dus nog niets besloten.
Roos (A'dam)
op 06/04/2011 naar 10:58   

Goed dat er 'iets' als Hyperion komt. Nu nog iets dergelijks in A'veen Noord. Die stad met 80.000 inwoners heeft maar 4 VO-scholen (en 1 int.). Dat kunnen ze zich permitteren, omdat ze leunen op een grote broer die zich een 'regiofunctie' aanmeet. Niet alleen politiek en VO-scholen in A'dam onder druk zetten, maar ook die in A'veen.
M (A'dam)
op 06/04/2011 naar 10:58   

@ OJ: maar is dat tweetalige aspect niet een beetje overdreven voor een havo/vwo-kind? Het klinkt zo opgelegd 'bijzonder', terwijl ik een gewone havo/vwo prima zou vinden, het hoeft niet allemaal met toeters en bellen. Of valt dat in de praktijk mee?
OJ (Amsterdam)
op 06/04/2011 naar 10:46   

De TTO van Berlage is ook een goed HAVO-VWO alternatief. Misschien de enige
Ouder (Amsterdam)
op 06/04/2011 naar 10:30   

Het Berlage was 3 jaar geleden ook geen succesnummer. Door in te spelen op de behoeftes van de uitgelote leerlingen en het creeeren van een tto opleiding alsmede door gemotiveerde ouders die erboven op zitten, is dit een succes geworden. Ook het vierde was in het begin meer een noodzaak dan een keuze. hetzelfde geldt voor cygnus.
al deze inititiatieven zijn een succes geworden. Ik zou dus eerder voor Hyperion kiezen (of voor Berlage natuurlijk) omdat hier een nieuw initiatief wordt genomen en dit doorgaans een succes blijkt te zijn.
P (Amsterdam)
op 06/04/2011 naar 10:25   

Ingeloten ouders/kinderen zijn ook niet tevreden. Wij willen alles doen de scholen onder meer druk te zetten. Zeg het maar Stichting VSA!
Kp (Amsterdam)
op 06/04/2011 naar 09:50   

Ik vind reisafstand echt geen argument in het VO: dan zouden de mensen die zich een huis in Zuid kunnen veroorloven dus ook weer het recht hebben om hun kind op een zorgvuldig wit gehouden school te mogen zetten. Zo lang niet alle schooltypes (vmbo groen bv, is er maar 1 van) in alle wijken vertegenwoordigd zijn met equivalente resultaten, kan niemand aanspraak maken op een school op basis van reisafstand.
Kp (Amsterdam)
op 06/04/2011 naar 09:50   

Ik vind reisafstand echt geen argument in het VO: dan zouden de mensen die zich een huis in Zuid kunnen veroorloven dus ook weer het recht hebben om hun kind op een zorgvuldig wit gehouden school te mogen zetten. Zo lang niet alle schooltypes (vmbo groen bv, is er maar 1 van) in alle wijken vertegenwoordigd zijn met equivalente resultaten, kan niemand aanspraak maken op een school op basis van reisafstand.
B. Margulis (Amsterdam)
op 06/04/2011 naar 09:48   

Ik zie een enorme probleem bij HAVO/VWO. Er blijft gewoon te weinig over! Hier moet scholen ook gewoon meer ruimte maken. Hyperion is mooi voor de VWO kinderen maar niet de anderen vergeten!
BB (Amsterdam e.o.)
op 06/04/2011 naar 09:35   

Uitgeloot of niet: ik vind dat we als ouders handen ineen moeten blijven slaan en een PUNT moeten blijven maken van de povere alternatieven na uitloting (niet alleen kwaliteit van onderwijs, ook reisafstand telt). VSA koos deze week voor mediation. Beste VSA kunnen jullie daar iets meer over vertellen? Is het het wachten waard, wat kunnen wij als ouders doen om de urgentie bij de scholen onder de aandacht te brengen?
Overigens chapeau voor de initiatieven die nu worden genomen door scholen als Geert Grote en MLA: klasse! Wie volgt? Ignatius met een extra klas (voor 1 keertje? Ze hebben dit nog nooit gedaan, itt Vossius en Barlaeus) in hun mooie nieuwe gebouw? Toe?
Berger (Amsterdam)
op 06/04/2011 naar 09:24   

Uitgeloot. Wat nu? Waar is het hoofdstuk 'uitloten' in de prachtige 'keuzegids voortgezet onderwijs 2011', waar Asscher voorin zo trots schrijft dat hij 'hoe beter de leerling zich thuis voelt op school, hoe groter de kans dat die leerling ook een diploma haalt'. Er is helemaal niets te kiezen! Ondanks haar dyslexie, heeft onze dochter met heel veel zelfdiscipline een fantastische cito score gehaald. Vanwege haar dislexie bewust gezocht naar een school die haar de meeste kansen geeft. En nu wordt ze beloond door op zaterdag even snel een tweede keuze te moeten maken. En wat dan? Weer loten? Strategisch kiezen? Wij vinden dat leerlingen beter verdienen.
L (Amsterdam)
op 06/04/2011 naar 08:52   

Geert Groote College: bedankt voor de extra klas voor VMBO-T kinderen.
MLA: bedankt voor het niet loten dit jaar.
IVKO: bedankt voor de extra plaatsen

Er zijn nog steeds veel plaatsen tekort, denk ook aan de kinderen met HAVO advies!!
Gympie (Amsterdam)
op 06/04/2011 naar 07:40   

Wat voor ons overblijft is het Cartesius. Zin uit het inspectierapport van februari 2011(!): De kwaliteit vh onderwijs vertoont belangrijke tekortkomingen in de opbrengsten en is daarom als zwak beoordeeld.

Uitgeloot worden door een kwaliteitsschool en dan naar een zwakke school moeten. Wat een (vrije school)keuze.
AL (Abcoude)
op 05/04/2011 naar 23:13   

Niet echt belangrijk nu, maar ik ken geen kinderen uit Abcoude die zich voor het 4e hebben aangemeld. Lijkt me erg ver om iedere dag te reizen. Zijn genoeg goede scholen dichterbij.
N (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 22:28   

Als kinderen uit Abcoude zich wel inschrijven op het 4e gym waarom dan niet in Noord?
JH (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 20:53   

@: Hennie, fijn dat jij er nog in gelooft. Je bent wel de enige. OSVO en Asscher hebben inmiddels ook door dat er echt te weinig capaciteit is. Hoe je dat kan weten? Gebruik het overzicht van deze site. Gewoon een kwestie van optellen en aftrekken. De aantallen die uitgeloot worden kunnen nooit allemaal terecht op de scholen die jij noemt.
Hennie (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 20:13   

Kan de VSA mij uitleggen waarom zij hier en in de media zeggen dat er na de eerste ronde nog nauwelijks plaatsen op voldoende scorende scholen over zijn? Gisteren nog op RTV-NH. Hoeveel zijn er nog bij Bredero, HLW, Comenius, CSB, OSB? Of er genoeg zijn is nog niet bekend, nauwelijks plaats is een enorme overdrijving. Wat willen jullie hiermee bereiken? Nog meer hysterie? Er staan 2 rake reacties op jullie optreden op de RTV-NH website.
BO (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 20:01   

Je mag het Ignatius morgenmiddag bellen als er bij de post geen brief van Ig zat. Vorig jaar heeft Ig uiteindelijk zelf iedereen op woensdag gebeld omdat er iets was misgegegaan met de post. Je hebt dus binnen 20 uur de uitslag.
Rt (Amsterdsm)
op 05/04/2011 naar 19:45   

barlaeus was openbaar en belde niet aanwezige ouders.
Mirjam (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 19:43   

@gea: sommige scholen (het 4e bijvoorbeeld) bellen alle kinderen na de loting, andere - waaronder dus het Ignatius - kiezen er voor om de uitslag schriftelijk mee te delen. beetje flauw, want daardoor duurt het nog een dag langer (of 2 als je pech hebt) voordat je zekerheid hebt.
GEA (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 19:34   

Mijn kind heeft vandaag meegeloot op het Ignatius gymnasium. Helaas
vernneem ik pas morgen per brief of hij ingeloot is. Vernemen de kinderen van de overige gymnasia waar er geloot is, de uitslag ook pas morgen per brief ? Het bevreemde mij namelijk dat ik vandaag een berichtje via dit forum las van een ouder die vermeldde dat haar kind was ingeloot op het 4e gymnasium. Hoe kan het dat de ene
ouder het vandaag reeds hoort, terwijl de andere tot morgen moet wachten?
Mc (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 19:31   

Ik las op de site van OCO dat het MLA niet gaat loten. Lijkt me toch een mooi bericht voor de betrokkenen.
Mayday (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 19:10   

@S: Heel goed gebracht S, dat hadden ze eerder moeten doen.
Wij gaan bij Hyperion kijken de bijeenkomst locatie is bij het Bredero College aan de Buiksloterweg 85.
Leuk vakkenpakket, maar wellicht addertjes onder het gras....
S (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 18:49   

Wat een belachelijke timing om een nieuwe VWO school te introduceren. Het OSVO kartel maakt via een slinkse omweg gebruik van de krapte op de markt. Vorig jaar wist het Bredero en het OSVO al dat er een tekort aan plaatsen zou zijn. Het OSVO weet heel goed dat alle ouders van de uitgelote kinderen nu wanhopig zijn en nu gedwongen worden om je kind ergens anders in te schrijven dan een school naar keuze . Ze hadden vanaf het begin van het schooljaar de school moeten gaan promoten op alle basisscholen dan hadden mensen dit de school van hun EERSTE KEUZE kunnen maken. Het Cartesius bood vorig jaar in de tweede ronde ook al 40 gymnaisumplekken aan. GEEN één van de uitgelote kinderen die de afgelopen 2 jaar daar aan een gymnasiumopleiding zijn begonnen volgt nog een gymnasiumopleding. Een website is binnen een dag opgezet. Ik vraag me af hoeveel tijd ze hebben besteed aan het daadwerkelijke onderwijsprogramma.
Barbera (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 18:00   

leuk weer een bijzondere vwo school erbij, maar waar moeten de uitgelote havo en havo/vwo leerlingen straks naar toe? moeten deze hun advies laten aanpassen. alle scholen die nog gaan loten, maak ajb extra klas!
cartesius/amarantis kom eindelijk eens over debrug met een goed verhaal naar de ouders wat jullie aan kwaliteit gaan doen. het inspectierapport baart zorgen. berlage is er ruimte voor leerlingen die geen tweetalig vwo willen? etcetera. gebruik jullie websites voor informatie aan ouders, anders moeten we allemaal bellen ....
AL (Abcoude)
op 05/04/2011 naar 16:27   

@Kate Naar zuid gaat een schoolbus: verreweg het snelste en veiligste. Er fietst ook een grote groep kinderen naar Zuid, ook wel zo veilig en gezellig idee.
Helaas geen gymnasium in Zuid-Oost en Cygnus is nu vol. Wel heeft Zuid-Oost een prima school, nl OSB. Die hebben een 2-jarige brugklas voor VMBO-Havo-VWO. Past alleen niet bij mijn kind die zich verveeld op de basisschool, een groep hoger meerekende en graag Latijn wil etc. Die moet op zijn eigen niveau gaan werken, zijn niveau is al jaren duidelijk.
Maar ja. Maar ja.
P. (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 16:16   

De OSVO organiseert zaterdag weer zo'n speed-date bijeenkomst voor uitgelote leerlingen en op de site lees ik ook het volgende:

"Ja, helaas wordt pas eind deze week de lijst met beschikbare plaatsen bekend. De onduidelijkheid over eventuele capaciteitsuitbreiding of omzetting van plaatsen van een schooltype waar geen vraag naar is naar een schooltype waar veel vraag naar is, duurt tot het einde van de week. De OSVO hoopt woensdagavond de opgaves van de scholen binnen te hebben en donderdag 7 april de gegevens op een rijtje te kunnen zetten. In principe worden die dan op 8 april gepubliceerd. En ja, een week is kort."

Oké, misschien ben ik te positief, maar ik HOOP hierin toch te lezen dat er plaatsen omgezet gaan worden - bijvoorbeeld van vwo (afdelingen die op veel lycea en colleges niet vol zitten) naar havo/vwo en havo. Voor vwo is nu Hyperion gecreëerd, dus misschien lossen ze het dit jaar op deze manier op? De honderden uitgelote havo en havo/vwo kinderen (om over vmbo-t niet te spreken) moeten tenslotte ook ergens heen.
Kate (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 16:08   

@AL
En Amsterdam-Zuidoost?, Oost?
T (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 16:00   

Het Berlage heeft een onv vanwege hun schakelklassen. Staar je niet zo blind op die beoordelingen. het is een tolerante en betrokken school met een gemengde samenstelling (Amsterdam dus). Die "pislucht"is bij ons nooit gemeld. Een beetje open vizier graag!
AL (Abcoude)
op 05/04/2011 naar 15:56   

IG besluit iedereen te informeren met een brief, dus nog een dagje extra stress hier. Hyperion goed initiatief, maar niet voor ons in Abcoude. Zuid is voor ons gewoon dichtstebij.
Y (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 15:29   

@Gympie - Berlage heeft dat streng en hard sfeer absoluut niet. Ik begrijp wat B.zegt. Berlage heeft gewoon een heel leuk sfeer.
B. (A'dam)
op 05/04/2011 naar 15:24   

@ Gympie: blijft subjectief oordeel natuurlijk en gymnasium weet ik niks vanaf, maar Cartesius is wat harde school, qua cultuur/sfeer. Streng en hard op een manier die voor sommige kinderen nodig is, maar niet voor allemaal... als je snapt wat ik bedoel. Maar best kans dat het nieuwe (mooie!) gebouw de sfeer ten goede komt, en op gym kan het weer heel anders zijn.
B. Margulis (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 15:23   

Inderdaad, het meeste belangrijk voor Hyperion is de stuurgroep. Wie zit achter dit initiatief en wie geeft het steun. Meneer Verhage heeft ons ook geinformeerd toen wij vraagd voor een `noodoplossing` dat er komt iets nieuws. Als Hyperion echt steun krijgt van Bareleaus, 4e, etc. heeft het inderdaad een groot kans op sucess. Jammer dat er niets te vinden is op die site over wie heeft dit initiatief bedacht. De huisvesting is ook belangrijk. Dat zeggen zij ook te weinig over. En natuurlijk waar komen de leerkracht vandaan, van Bredero of komen nieuwe leerkracht.
Gympie (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 15:04   

Ik adviseer alle forumbezoekers VSA op twitter te volgen. Daar is de info actueler. @StichtingVSA
Guus (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 15:03   

Ja, Hyperion: doen! Het schijnt dat Hans Verhage van het Vierde aan de basis heeft gestaan!
Gympie (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 15:02   

Kan iemand mij vertellen wat er nu precies mis is met het Cartesius? Ben net naar Berlage geweest. Ik vond het daar nogal vies, pislucht in de gangen. Zegt niets over de kwaliteit natuurlijk, maar wel over hoe je met je omgeving omgaat. Nu dus lichte voorkeur voor Cartesius, met straks een vernieuwbouwd gebouw en 2 nieuwe gym-klassen.
C. (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 14:56   

Mijn advies voor uitgelote vwo-ers: kies voor de school waar ze iets 'groots' beginnen, dus meerdere klassen, zoals destijds bij Vierde Gymnasium en Berlage. Dat Cartesius het nu niet gered heeft met de gymklas, komt door het afwezige oudernetwerk. Op Berlage zaten de ouders er bovenop, de school moest zich bewijzen, je hebt op die manier controle.

Dus ja: Hyperion, zou ik doen.
Sammy (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 14:47   

Je hebt gelijk wat betreft onderwijsrapporten, maar over het Cartesius hoor ik echt geen goede verhalen!! Het Berlage is geen optie omdat ik geen tweetalig onderwijs wil (daar heb ik erg goede redenen voor). Wel goed nieuws lijkt me dat er op vwo's dus toch genoeg plek blijkt voor alle uitgeloten kinderen...
RS (A'dam)
op 05/04/2011 naar 14:45   

Heb ik al eerder over bericht, maar hier nogmaals: bestudeer die voldoende/onvoldoende rapporten eens. Zal je zien dat Berlage er in laatste toetsing eigenlijk beter uitkomt dan Nicolaas, maar wordt gebaseerd op gemiddelde van 3 jaar. Dat er meer uitval is in bovenbouw waarschijnlijk ook bepaald door meer leerlingen uit achterstandswijken. Kijk bij onderwijsinspectie.nl
Sammy (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 14:39   

Wat fijn dat de lijst met plaatsen is bijgewerkt. Op zoek naar een plek in de tweede ronde maak ik de keuze om geen 'onvoldoende' school te kiezen en geen school op meer dan tien kilometer fietsen (dus niet Osdorp en Buitenveldert). Ook wil ik uit 'geloofs'overtuiging echt geen hervormde school. Dan blijven alleen de Open SG Bijlmer, het Nicolaas en het Pieter Nieuwland over. Samen goed voor dertig plekken. Ik vind dat vrije schoolkeuze betekent dat ik scholen met onvoldoende beoordeling en scholen die buiten de stadsgrens liggen niet hoef te overwegen.
Als iedereen met vwo-advies die overweging maakt, lijkt de nieuwe school in Noord een mooie optie. Ik weet dta het Nicolaas vorig jaar een heleboel uitgelote kinderen heeft opgenomen en dat het daar reuze gezellig is. Dat zal ook op die nieuwe school. Bovendien klinkt dat wat ze vertellen heel positief, maar waarom in hemelsnaam verschijnt die school nu pas? Waarom niet twee maanden geleden zodat ook mensen uit Ilpendam en Noord dat in overweging hebben kunnen nemen en we ons beter hadden kunnen voorbereiden. Op papier klinkt het echt heel fijn. Wie is de initiatiefnemer van dit mooie plan?
RS (A'dam)
op 05/04/2011 naar 14:38   

@P, denk wel dat er nog info komt mbt HAVO/VWO. Vandaag was de loting bij alle gymnasia, morgen volgen Fons, HLZ, Pieter N. en donderdag GvdV en GGCA. Denk dat ze dan achter die cijfers aangaan. Zal niet veel zijn.... Weet wel dat aantallen Berlage bij VWO ook beschikbaar is voor HAVO/VWO advies, wel alleen nog TTO.
P. (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 14:34   

@ RS: Daar was ik dus al bang voor... voor havo en havo/vwo (en vmbo?) wordt dit jaar een slagveld. Wanneer horen we eens wat er voor deze leerlingen wordt gedaan? Over scholen met een voldoende hoeven we het al niet meer te hebben, die zijn er al nauwelijks en nu zitten ze vol.
Blijft over: onvoldoende...
B. (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 14:29   

Hennie, het zijn niet alleen de ouders die zich laten leiden door de onderwijskwaliteit op de V.O.-scholen, dat doen ook de leraren op de basisschool. Bij ons werd twee jaar terug geadviseerd strategisch te kiezen, toen nog, voor Spinoza: goed onderwijs, leuke school, kans op een plek. Dat jaar werd er ook al geloot, maar niet zo extreem als nu. Ik wil maar zeggen: het HLW of het Comenius staan slecht aangeschreven omdat er een reden voor is, ze waarschuwen je al op de basisschool: "Niet doen!" Waar moet je als ouder anders op afgaan??
RS (A'dam)
op 05/04/2011 naar 14:22   

Stand van inschrijvingen is net bijgewerkt, heel veel nieuwe gegevens voor overgebleven plekken VWO! NIks nieuws wb HAVO/VWO....
Joke (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 14:18   

@ hennie: van dat gebrek aan feiten heeft niemand hier verder last, hoor. Kijk anders even op deze site onder 'Nieuws', bij 'de actuele stand' (10 maart), dan ben je weer helemaal bijgepraat. Daar zie je ook meteen welke scholen een voldoende beoordeling van de inspectie kregen.
Mayday (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 14:08   

@hennie: Als je toch gymnasiumadvies hebt, dan is het toch logisch
dat je daar een diploma van wilt halen? De opmerking over de CV van de ouders is volkomen misplaatst. Het gaat om het niveau van het kind en de vrije schoolkeuze.

Ik sprak vandaag een leraar van het Cartesius. Er is aangeboden atheneumklas met extra Latijn (of grieks?) maar ouders weigerden dat omdat het niet zou leiden tot een gymnasiumdiploma. Dat is kennelijk nodig voor het CV. (van de ouders?).
Marieke (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 14:03   

is de vsa zo uit het veld geslagen dat ze maar helemaal niet meer communiceren? Of vergt het kort geding alle aandacht? Laat het ons alsjeblieft even weten!
Hennie (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 13:56   

Ik sprak vandaag een leraar van het Cartesius. Er is aangeboden atheneumklas met extra Latijn (of grieks?) maar ouders weigerden dat omdat het niet zou leiden tot een gymnasiumdiploma. Dat is kennelijk nodig voor het CV. (van de ouders?). Wat me stoort is het gebrek aan feiten: hoeveel inschrijvingen voor hoeveel plekken. Ik ben wel verbaasd dat de VSA nu al in de media claimt dat er na de eerste ronde nog nauwelijks plekken over zijn op scholen die voldoende beoordeeld worden. Het is waar dat er nog een paar plekken zijn bij Nicolaas en HLZ, maar waarschijnlijk zijn er nog heel veel plekken (of dat voldoende is weet ik/men niet) op CSB, OSB, Caland, Bredero, HLW, Comenius. Hoeveel is niet bekend. in voorgaande jaren schoolklassen vol. Is dit een zorgvuldig gekozen strategie? Of onnodig of op zijn minst voorbarig paniekzaaien? Feitelijk is het in elk geval onjuist, dat er nog nauwelijks plekken zijn.
B. Margulis (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 13:53   

@mayday Vreselijk! Ik wil doorgaan met vechten voor een extra klas bij het 4e. Het 4e zit op een bouwterrein!! Plaats een extra container en het is opgelost. Zeker met de geschiedenis van het 4e kuunen zij niet 30 kinderen weg sturen midden van dit crisis. Heb ik ook gezegd tegen de mevrouw toen wij gebeld waren. Ik was bos! Wij hebben veel contact gehad met Verhage de laatste week. He vinds het ook een "rotsituatie" maar wills alleen structurele oplossingen steunen (geen noodoplossingen dus).
Karin (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 13:52   

Wat jammer dat er geen informatie meer doorkomt van de Stichting VSA sinds 1 april. Juist nu zouden de ouders geinformeerd willen worden over de stand van zaken. Ik roep ouders op of hun kind nu wel of niet ingeloot wordt vandaag te blijven meedenken over het slechte plaatsingsbeleid in Amsterdam. De tweede ronde moet nog beginnen en volgend jaar wordt er zelfs een nog grotere stroom kinderen op de Amsterdamse scholenmarkt verwacht. Dit probleem moet echt opgelost worden. Zijn de gemeente en de schoolbesturen ingedut of interesseert het ze helemaal niet wat er met onze Amsterdamse kinderen staat te gebeuren.
Barbara (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 13:51   

Onze dochter met vwo advies heeft gekozen voor het hlz. Blijkbaar een hele rare keuze? Anders hadden toch wel meer mensen voor deze zekerheid gekozen. Wij hadden ook een andere voorkeur, maar zagen huizenhoog op tegen uitloting, met kans op nog een uitloting en alle dramas van dien.
Roberta (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 13:37   

Weet je wat ik nu al zo verschrikkelijk zielig vind: de Amsterdamse kinderen die 2 keer uitgeloot gaan worden... Kan de wethouder niet in ieder geval iets symbolisch voor die kinderen doen? Iets? bijvoorbeeld gedurende de hele VO-periode geen schoolgeld betalen? Of nog beter (aangezien nood wetten breekt) : toch links en rechts weggestopt worden bij de school van je 1e/2e/3e keus?
Veel sterkte iedereen. Wat is de overstap basisonderwijs naar voortgezet onderwijs toch een monsterlijk drama geworden.
Mayday (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 13:28   

Net het bericht gekregen dat onze dochter is uitgeloot voor het 4e Gymnasium. En dat terwijl je het 10 minuten fietsen is van huis en ze heeft een citoscore van 549. Ik ben zo boos!
B. Margulis (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 13:18   

Wij zijn ingeloot bij het 4e Gymnasium. Maar een week geladen hebben meneer Verhage (rector) gevraagd over de Cartesius Gymnasium mogelijkheid. Volgens hem is dat wel een mogelijkheid met Greiks en Latijns van docenten uit het 4e. Neem contact op met ouders van het 4e. Ik vond Berlage ook een goed optie (voor ons op Ijburg is zuid wel ver weg). Ik hoor eigelijk alleen goede verhalen over. Maar onze zon is tweetalig Nederlands/Engels dus 5 extra uren per week engels was, voor hem, een beetje onzin. Toch, als hij uitgeloot was had ik het wel gedaan.
Jl (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 13:02   

@N: op het Barlaeus moest je een uittreksel uit het bevolkingsregister meenemen om aan te tonen dat voorrang gold. Die lijst werd vervolgens voor iedereen zichtbaar meegstuurd. Ik ga ervan uit dat dit dus netjes wordt gecontroleerd.
Theo (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 12:59   

@TG De leerkracht heeft helemaal niets uit te leggen, ze moeten het citovolgsysteem overleggen van de afgelopen 2-3 jaar.
De middelbare school bepaald of ze dat voldoende vinden of dat er een Nio tegen aanmoet. Verder doe je net of een NIO een wassen neus is.
Mc (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 12:44   

@ gympie, ik ben naar de open dag en lesmiddag van het berlage geweest en kreeg een hele goede indruk van het tto-vwo. Tevens zit een vriend van mijn zoon er in de eerste klas en ik hoor alleen goede verhalen. Mijn zoon heeft voor het Cygnus gekozen, maar het Berlage had ik ook prima gevonden. Over het Cartesius hoor ik niet veel goeds. Sterkte, we leven met je mee.
Tania (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 12:38   

@Heleen
De cijfers zijn inmiddels van de websites af maar op Spinoza en Nicolaas zat je alleen met en gymnasiumambitie 'safe'. Atheneum was ook loten.
JH (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 12:35   

@Heleen: De meeste kinderen hebben geen vwo advies. Bovendien weet je van te voren niet welke scholen gaan loten, dat kun je alleen maar gokken. Veel mensen hebben de laatste dag van de inschrijving afgewacht. En dan nog, als iedereen strategisch gaat inschrijven dan is nog steeds een feitelijk capaciteitsprobleem niet opgelost. Het is geen spreidingsprobleem (zoals OSVO beweert) maar echt te weinig plaatsen.
C.B. (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 12:33   

@ Gympie: ik dacht dat de gymnasiumklas van Cartesius was opgeheven? Te weinig animo bij leerlingen voor klassieke talen, dat was de reden dacht ik. Zie elders op dit forum. Maar misschien beginnen ze weer opnieuw. Succes!
Iris (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 12:26   

helaas op safe spelen bestaat niet, mijn zoon heeft HAVO advies en
staat ingeschreven bij een school waar dit jaar voor het eerst een massale loting is, wordt hij uitgeloot dan rest nog volle scholen of met een paar plaatsen (Nicolaas bijv 5)!
Gympie (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 12:26   

Op de site van het Cartesius staat dat zij NIET gaan loten. Zijn er mensen men kinderen op deze school (Gymnasium) die iets kunnen zeggen over hun ervaringen? wij twijfelen nu tussen Berlage TTO en Cartesius Gymnasium.
Heleen (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 12:16   

@jh : maar wees even eerlijk, met vwo advies had je vrijwel risicoloos kunnen inschrijven op spinoza, fons vitae, hlz en nicolaas. Allemaal scholen zuid. Ik snap wel dat de gymnasia en het amsterdams beter en uitdagender zijn, maar je neemt wel een groot risico. Wij hebben gekozen voor de veilige weg, waar we heel blij mee zijn, zeker als je alle dramas hoort en leest. Overigens steun ik de vsa helemaal en vind het systeem in amsterdam om te huilen.
Tg (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 12:14   

@marion. Je hebt geen idee hoeveel druk er door ouders op de leerkrachten wordt uitgeoefend. En als de CITO dan tegenvalt, mag de leerkracht dit aan de VO proberen uit te leggen en anders gooien we er ook nog een NIO tegenaan! grote kans van slagen! (het eerste jaar dan)
B (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 12:11   

@ Hennie: dat is echt een beetje onzin. Mijn kind heeft een doodeenvoudig havo-advies en hij heeft zich ingeschreven op een school die van de inspectie een +/- heeft gekregen (matig). Dat kun je toch niet echt een topschool noemen. Maar er wordt keihard geloot. Op safe spelen had gekund, maar alleen als we hadden gekozen voor een school met een onvoldoende beoordeling. Als je dat bedoelt met op safe spelen, dan mag dat. Maar een heel sterk argument vind ik het niet.
Marion (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 12:07   

Naar welk schooltype je gaat wordt nog altijd bepaald door het schooladvies en de citoscore en niet door de ouders.
JH (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 12:04   

@Hennie: Jij hebt geen idee waar je het over hebt. Er is een feitelijk tekort aan plekken (los van kwaliteit en populariteit), voor alle schooltypen.
Hennie (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 11:56   

Goedgedaan Mieke! Ouders die de lotingsstress niet aankunnen, moeten op safe gaan spelen! Bespottelijk dat er op TV een hele schoolklas langskomt die allemaal inschrijft op scholen die loten. Allemaal in de slachtofferrol! Bij onze lager schoolklas (gem. havo/VWO cito) zijn maar 4 kinderen gaan loten. Zo kan het ook. De school is geworden tot statussymbool van de ouders. Opbieden tegen elkaar op het schoolplein. En die arme kindertjes zijn de dupe, want rechttoe rechtaan havo of VWO is niet meer genoeg, iedereen moet gymnasium, VWO+ of TTO. Al onze prinsjes en prinsesjes zijn plotseling hoogbegaafd.
Mirjam (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 11:55   

@P Ik ben het helemaal met je eens, het is de enige oplossing. Maar goed, in Noord wordt nu dan geprobeerd om een categoraal VWO/Gymnasium op te richten, dat zou dan - ondanks alle kritiek - toch een mogelijke goede stap in de richting zijn? Ik begrijp ook niet goed waarom Amstelveen niet iets vergelijkbaars doet.
Mieke (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 11:47   

@JH. Dat weet ik. Maar elk nieuw initiatief - Hyperion - wordt hier meteen volledig afgebrand. Ik denk dan, ga naar de informatiemarkt, en maak een afspraak? Wat heeft het voor zin om alles direct af te wijzen en alleen maar als een stunt van een falende school te beschouwen? Twee jaar geleden sprak 'iedereen' op deze manier over het Berlage, niemand geeft ooit het HLW een kans.
N (Adam)
op 05/04/2011 naar 11:45   

En dan kan er ook niet meer gesjoemeld worden met de zg voorrangslijst. Zeer fraude en voorkeur gevoelig!
Marion (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 11:42   

@Mirjam Er is ook een lijst van broertjes en zusjes ieder jaar en dat vinden wij maar heel normaal, dat is op iedere school zo ook al een hele klas. Die regeling zijn ze nu aan het afbouwen, maar van mij mag die regeling meteen weg. Iedereen in de loting of niemand in de loting. Uitgeloten kinderen recht geven op het volgende jaar 1e klas als ze dat zelf willen. Heb je het naar je zin op een andere school ook prima.
P (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 11:42   

@ Mirjam: het voorstel van de VSA, namelijk om Amsterdamse kinderen hier voorrang te geven (zoals kinderen uit de regio immers al jaren voorrang hebben in hun eigen gemeente), is waarschijnlijk de enige oplossing. Daarmee haal je veel druk van de ketel. Denk je dat een kind uit Amstelveen nog wil inschrijven in Amsterdam als hij daarmee het risico loopt om, net als die Amsterdamse stakkers, terecht te komen op een slechte school in een buurt waarvoor hij dagelijks een uur moet fietsen? Welnee. Dat kind kiest dan gewoon in de eerste ronde voor één van de topscholen in Amstelveen.

Ook voor de rest van de regio zou moeten gelden dat een kind, wanneer er passend onderwijs beschikbaar is binnen de eigen gemeente, daar gebruik van maakt. Is dat passende onderwijs er niet, dan ligt het uiteraard anders en is er daadwerkelijk sprake van een 'regiofunctie' van Amsterdam.

Vergeet ook niet dat het vooral de 'elite' is die vanuit de regio naar Amsterdamse scholen trekt. De druk op de goede scholen zal daardoor echt verminderen.

Jaarlijks komen 1100 kinderen uit de regio naar Amsterdam. Dat er zo'n 500 Amsterdammers de omgekeerde beweging maken, heeft te maken met de slechte kwaliteit van de vmbo's in de stad. Dat moet dus een tweede speerpunt worden: goede, veilige vmbo-scholen met doorgroeimogelijkheden naar havo.

Dit is een lange termijnplan, helaas. Een kort geding zal geen oplossing zijn. Maar voor de politiek ligt hier een belangrijke taak.
JH (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 11:38   

@Mieke: Maar dit jaar is de situatie echt nog ernstiger dan vorig jaar. Scholen als Berlage en Cartesius kunnen de toestroom uitgelootte kinderen niet opvangen en zullen in de tweede ronde masaal gaan loten als er nu niet iets gebeurt.
Tania (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 11:36   

Ik hoor van mensen in de laagste klassen van het Berlage eigenlijk alleen maar positieve berichten. Het negatieve oordeel van de onderwijsinspectie is voor een groot gedeelte gebaseerd op de output en die is nog het gevolg van het onderwijs op het Berlage zoals dat drie/vier jaar geleden was. Meer 'zwakke' scholen zouden het voorbeeld van het Berlage moeten volgen.
Mieke (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 11:29   

Ik heb geleurd met een uitgeloot kind, en geprobeerd om daar zo positief mogelijk mee om te gaan, hoe moeilijk dat ook was. ik wilde niet dat mijn kind ook nog de dupe werd van mijn boosheid en frustraties. hij is uiteindelijk naar het Berlage gegaan, en heeft het nu ontzettend naar zijn zin.
Mirjam (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 11:26   

@marion. maar wat moeten de kinderen van volgend jaar dan? na ons de zondvloed?
P (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 11:21   

@ Mieke: het extra jaar basisschool was niet heel serieus bedoeld - zie de smiley aan het eind van het bericht :)

Evengoed zitten wij behoorlijk met deze toestand in onze maag. Als je eerder met een uitgeloot kind hebt lopen leuren, kun je de dingen wat minder goed relativeren.
Gympie (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 11:20   

Heel fijn. Mijn dochter is dus uitgeloot. Wat een overheid, wat een schoolbesturen. Op schoolbesturen kan je niet stemmen, maar Asscher, dit was de laatste keer dat ik op jou heb gestemd. Wat een amateuristische puinhoop, en dat voor een wereldstad.
Dr (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 11:20   

twee jaar geleden hebben wij hetzelfde meegemaakt: uitgeloot, en de plek die het in de tweede ronde is geworden, was op een school waar we niets van af wisten omdat het eigenlijk voor ons nooit een optie was. Maar goed, het eerste jaar daar keurig volbracht en in de tweede klas alsnog overgestapt naar de school van eerste keuze. Daar waren toen wel weer plaatsen vrijgekomen van kinderen voor wie de school toch te hoog gegrepen bleek (ra ra hoe kan dat).
Dit scenario lijkt me toch beter dan je kind een jaar langer op de basisschool te houden; eind groep 8 zijn ze daar toch echt uitgegroeid! Succes voor alle lotingsslachtoffers van dit jaar..
Putje (Amsetrdam)
op 05/04/2011 naar 11:17   

Ach ja Het zijn toch maar kinderen ,weten zij veel. Zet ze gewoon op een school en het komt wel goed. Donder op!!!
Marion (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 11:10   

Verder vind ik dat er een regeling moet komen dat alle uitgeloten kinderen over een jaar als eerste geplaatst worden in de 1e eerste klas als ze dat willen. Je moet dan wel een jaar over doen, maar er zijn zoveel kinderen die een jaartje overdoen.
Mij zou het heel erg geruststellen als hij over een jaar dan toch op de school van zijn keuze geplaatst wordt. Ik begrijp dat het volgende jaar dan weer vastloopt voor andere kinderen.
Maar tegenwoordig is voor alles een wachtlijst.
Mieke (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 11:09   

wat een flauwekul! Je bewijst hier je kind absoluut geen dienst mee. hoe afsc***** de loting ook is, dit is niet de manier om er mee om te gaan. wie zijn hier nu eigenlijk de kinderen?
Roberta (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 11:05   

Ik vrees dat er alleen een alternatief komt als ouders zelf het initiatief nemen om capaciteit van gewenste kwaliteit te creeeren.
Onbegrijpelijk dat alle verantwoordelijken (wethouder/gemeente/OSVO/scholen) geen oplssing kunnen vinden...
Elk jaar na de verschillende rondes lotingen valt het weer ernstig stil. Weten we eigenlijk wel hoeveel Amsterdamse kinderen uit noodzaak naar buiten de gemeente moeten gaan voor een VO-plaats?
P (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 10:55   

@ Marion: zaten wij ook al te denken: jaartje extra basisschool, niets mis mee voor een kind dat nooit is blijven zitten en dat niet terecht kan op een passende v.o.-school :)
Marion (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 10:52   

Ook zonder Twitter en de Stichting VSA zie ik dat er niets gebeurd.
Ik ga de 2e ronde boycotten of ik hou mijn kind een jaar thuis.
Hij zit al vanaf zijn tweede op school dus een jaartje er tussen uit kan geen kwaad. Beter dit, dan 6 jaar op een slechte school.
Waar behalve het slechte onderwijs je ook nog eens ieder jaar
in de scholengids van het Parool moet lezen hoe slecht die school presteert. Nee, ik ga een slecht presterende school niet 6 jaar met mijn kind vullen, en dan nog het verkeer waar hij iedere dag doorheen moet. Ik wacht wel tot er een alternatief komt in Zuid
PF (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 10:36   

En hoe zit het met kort geding?
JH (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 10:35   

Inderdaad! Er zijn gewoon niet genoeg plekken in Amsterdam, ook niet als we alle onaantrekkelijke scholen volproppen. Als er nu niet veel extra plekken komen wordt er in de tweede ronde nogmaals massaal uitgeloot en staan er straks echt kinderen (van alle schooltypen) op straat. OSVO had dit kunnen en moeten weten en heeft dit tot vrijdag keihard ontkent!!
P.F. (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 10:33   

Het stemt niet bepaald hoopvol. Nog een tweet van vanochtend>

Schoolbesturen in #020 niet bereid tot capaciteitsuitbreiding, ondanks verzoek van @LodewijkA en @stichtingvsa
P.F. (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 10:32   

VSA communiceert wel via Twitter. Een bericht van 23 minuten geleden:

De mismatch tussen vraag en aanbod op de VO-markt in #020 wordt volstrekt genegeerd door schoolbesturen
N (Adam)
op 05/04/2011 naar 10:20   

Als je een beetje kunt tellen, maak je niet zo een opmerking.
Roberta (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 10:16   

Er zijn echt nog wel plaatsen op scholen die door de schoolinspectie niet goed gekeurd zijn.
N (Adam)
op 05/04/2011 naar 10:14   

Het gaat allang niet meer over goede of slechte scholen, het is de vraag of er uberhaupt ergens plaats is straks. Het gaat niet meer om eerste of tweede keuze, het gaat om de vraag of er onderwijs is voor je kind of niet.
Roberta (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 10:10   

Er MOETEN gewoon dependance gebouwen/klassen geformeerd worden! Dat gebeurde in mijn tijd ook: bij ons zaten alle 9 brugklassen in een apart gebouw. Dat heeft geduurd zolang als dat het nodig was. Tja, voor de leerkrachten was het af en toe een stukje fietsen. Dat ging van hun pauze af. Dit is toch haalbaar !
Nog een paar andere ideeen voor ouders: richt zelf een nieuwe school op, of stuur je kind massaal naar zo'n leuke prive school a 15.000 euro per jaar en stuur de rekening naar Asscher. Die prive scholen kunnen nog heel wat kinderen hebben en geven goed onderwijs. Het enige probleem is het prijskaartje, omdat ze geen subsidie e.d. krijgen.

Dit lotings-drama is een perfect systeem dat zichzelf elk jaar herhaalt en er uiteindelijk voor zorgt dat de slechte Amsterdamse scholen levensvatbaar blijven.

Hoop op de politiek? De politiek is al decennia lang (nog langer?)niet in staat om alle Amsterdamse scholen op een acceptabel nivo te brengen. Ik denk dat ze het best willen veranderen, maar ze KUNNEN het gewoon niet. Dat is pas triest.

Ik weet niet hoe het deze ronde zal vergaan, maar ik weet wel dat alle ouders door moeten blijven strijden voor de kinderen van alle volgende jaar, net zolang totdat er echt sprake is van vrije schoolkeuze.

Iedereen heel veel sterkte en wijsheid!!
T (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 10:09   

En alle andere gymnasia, Geert groote, Spinoza etc. Actie lijkt mislukt.
Amsterdam (Diemen)
op 05/04/2011 naar 10:04   

vandaag is de loting van St Ignatius gymnasium
LT (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 10:04   

Sorry allemaal, ik had de naam wel vekeerd: Brederode. Ik ben geen Nederlander maar ik begrijp van mijn man dat dit een heel belangrijk figuur is uit jullie geschiedenis! Ik heb ook gehoord dat de Gym afdeling heel zwaak is. Zorgwekend.
Marion (Amsetrdam)
op 05/04/2011 naar 09:59   

Stichting VSA waar blijft het nieuws, jullie laatste up-date is van 1 april, het is nu 5 april!!!!
Theo (Amsetrdam)
op 05/04/2011 naar 09:49   

Het is duidelijk dat ze de ouders op dit moment koest proberen
te houden. Op de dag van de loting komt er een nieuwe school te voorschijn, zogenaamd. Het Brederode is elk jaar het putje, waar we de uitlotingen in lozen.
Tania (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 09:22   

Ik vind de informatie over Hyperion echt beneden de maat. Bij 'contact' een postbus i.p.v. een adres. Dat is toch nog veel te abstract om je kind aan toe te vertrouwen.
LT (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 09:21   

Het verschil tussen Het 4e en Hyperion is dat Bredero Lyceum bestaat al met een atheneum/gymnasium afdeling kant en klaar maar zonder genoeg inschriving. Het lijkt meer op een marketing plan voor Bredero dan een nieuwe onderneming. Kan iemand van Noord uitlegen waroom mensen voor Bredero niet kiezen terwijl Damstede overvol is? Heel belangrijk wie allemaal in de stuurgroep zit. Geen informatie over de Stuurgroep te vinden op de site.
C. (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 09:08   

@ Ok: ja precies. Op de open dag van het MLA werd ons dit jaar verteld dat er een extra klas zou komen, en dat wij ons daarom minder zorgen hoefden te maken over de loting. Eerder werd al een kind van ons uitgeloot op het MLA, en ondanks die extra klas hebben we het risico dit jaar toch niet durven nemen. Terecht, blijkt nu. De loting op het MLA is weer net zo hevig als voorgaande jaren...
Ouder (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 09:02   

@ok
Waarschijnlijk moet je dan ook uitloten, maar dan hoef je minder kinderen teleur te stellen. Het Amsterdams Lyceum had de meeste overaanmeldingen. In totaal zijn 45 kinderen uitgeloot.
Ok (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 08:23   

Nadeel daarvan is dat een school met meer plek ook meer aanmeldingen trekt: moet de school alsnog loten ondanks de extra klas.
Tania (Amsterdam)
op 05/04/2011 naar 08:16   

@ouder
Erg onprofessineel van het Amsterdams. Ze moeten inmiddels toch wel weten hoe precair de situatie is en hoe mensen omgaan met informatie (de strohalm). Dan liever het Barlaeus, waar de rector vorig jaar expliciet meedeelde dat er geen klas zou worden bijgemaakt zoals het jaar ervoor. Duidelijke communicatie is wel het minste dat je als school moet bieden in deze situatie

Het zou het mooist zijn als OSVO voor de inschrijvingen de koppen bij elkaar zou steken om af te spreken wie dat jaar een klas gaat bijmaken. (Is dat ook een van de doelstelling van OSVO? Afstemmen met elkaar om tot ene zo goed mogelijk aanbod te komen voor de afnemers? Of vergis ik me?? Er kan dan tijdig gecommuniceerd worden naar de belanghebbenden wat er te kiezen valt. Want stel je kiest strategisch voor school B omdat je eerste keus, school A, ernstig overboekt raakt. En dan blijkt na sluiting van de inschrijvingen dat school A een klas bijmaakt waardoor je op school A niet hoeft te loten en op school B wel.
<< vorige

1 ... 42-43-44-45-46-47-48-49-50-51

volgende >>