Schrijf een nieuw bericht

Pagina 48 - Berichten 9401 tot 9600

U.H. (Amsterdam)
op 27/03/2011 naar 11:28   

Sorry, a bit frustrated by the limitations of my Dutch (as an American) in the last message but here the recommendation from Herbert de Brujne (Openbaar Ibderwuhs aan de Amstel):

" Wij vragen u om op basis van de voorliggende over-aanmeldingen te onderzoeken waar mogelijk aanvullende capaciteit is om het aantal plaatsen op scholen met veel wachtlijtkinderen uit te breiden. Misschien betreft dat geen structurele uitbreidng maar tijdelijke piekopvang. Wellicht is het te overwegen om daarbij de leegstand in andere scholen te benutten."

I have three children in ***** school, and overcrowding due to the large population increase of children in Amsterdam has also been a problem in the lower schools of course. But the attitude of the ***** schools is clearly different. They do what is necessary to deal with a very real problem. We live in the Eastern Docklands and every year we have at least one child in a "dependance" or a classroom in another location (a school with more space). We evern have classrooms floating on the water! It is not pleasant, I admit, but our children have not suffered from it and we are happy the school is willing to make the necessary room. As a foreigner I am very puzzled why high schools have such a different attitude from the ***** schools. They simply turn their backs to the problem. Because the population increase hasn't been adequately addressed, now creative emergency solutions are necessary.
U.H. (Amsterdam)
op 27/03/2011 naar 10:35   

Voor dit jaar, helaas, zijn alleen noodoplossingen mogelijk. . Waroom kan Damstede niet de extra ruimte van Bredero gebruiken voor eigen leerlingen? Dit gebuurt heel vak bij de basisscholen (Oostlijke Eilanden bijvoorbeeld). Dit is ook een recommandatie van de bassischolen aan de VO scholen (zie brief op deze site). Korte termijn oplossing voor dit jaar volgens stichting VSA: een extra klas per school. Voor de langere termijn is dit niet wenselijk natuurlijk.
Roos (Amsterdam-noord)
op 26/03/2011 naar 21:36   

En wat willen jullie dan? En kleine scholen en alle kinderen toelaten op de school van voorkeur? Ik kan jullie melden dat Damstede al heel vol is. Mijn zoon doet wel eens voor hoe de kinderen in het trappenhuis elkaar passeren....Dan is er dus te weinig ruimte, te weinig leraren voor een extra klas... terwijl het nabijgelegen Bredero ruimte en leraren over heeft. Voor mijn zoon niet gunstig. Wij willen ook geen megagrote school.
Steven (Amsterdam)
op 26/03/2011 naar 21:17   

Wij zijn ook dankbaar Stichting VSA! Eindelijk actie van de gemente! Het is zeker niet te laat voor 2011/2012. Wij zijn ook beried alles te doen voor 2000 onzeker kinderen. Museumplein klinkt goed!
AL (Amsterdam e.o.)
op 26/03/2011 naar 20:49   

Wat een goede actie van VSA en Asscher. Wat kunnen wij als ouders en kinderen aan deze actie toevoegen? Een demonstratie op Zaterdag 2 April op het Museumplein? Met zijn allen op bezoek bij de OSVO? Deze week en masse de scholen waar we onze kinderen hebben aangemeld een brief sturen met het verzoek dat we IEDEREEN een plek van eerste (of tweede) keuze gunnen en niet alleen ons eigen kind?

Alle-3?
Jos (Amsterdam)
op 26/03/2011 naar 20:08   

Is dat wel zo, dat scholen met onderinschrijvingen zich onvoldoende blijken te profileren? Er zijn drie scholen met TTO nog niet vol: SGR, HLW, en Berlage. Caland heeft een Technatium. Is er iets anders wat deze scholen onaantrekkelijk maakt? Bijv. de aanwezigheid van VMBO bij Havo/VWO? MLA en Spinoza hebben ook VMBO, dus dat kan het ook niet zijn. Verschil in kwaliteit? Geert Groote scoort niet goed (wel populair), dus dat is het ook niet. HLW en Bredero scoren wel goed. Zijn die niet-populaire scholen te groot? Nee, Cartesiu,s Sweelinck, Over IJ, dat zijn kleine scholen, niet vol. Spinoza en MLA zijn wel groot, trouwens. Zou het kunnen zijn dat de niet-populaire scholen zwarter zijn? Ik probeer maar wat. Of eigenlijk niet. Twee jaar geleden las ik een column van Aleid Truijens in de Volkskrant, iets met: In elke zwakke wijk een gymnasium. Op internet kwamen hier reacties op. Ouders bleken schaamteloos op zoek te zijn naar een "hoofddoekjesvrije school". Misschien was dit een enkeling, een uitzondering. Maar misschien ook niet. Feit is dat scholen met meer dan 50% allochtonen voor alle kinderen minderen aantrekkelijk zijn. Misschien een discussiepunt, wellicht ook een aandachtspunt voor de gemeente. Schiet maar raak.
Karin (Amsterdam)
op 26/03/2011 naar 18:04   

Jammer voor deze kinderen dat Cartesius niet een echte gymnasium afdeling heeft. Spinoza wel!
SB (Amsterdam)
op 26/03/2011 naar 17:24   

Als er voldoende kinderen zijn die doorgaan met Latijn en Grieks blijft de gymnasiumklas gewoon doorgaan. (en dat kan pas in de gym klas na een jaar) Het is logisch dat zo'n school zegt bij een minimum aan kinderen dat er naar andere mogelijkheden gezocht worden. (bv doorstromen naar een van de 5 andere gymnasia) Maar dat is voor als nog niet aan de orde.
De school laat de kinderen niet zomaar vallen er wordt eerst overleg gepleegd met de ouders. Kinderen beginnen altijd heel enthousiast aan een vak en als het dan blijkt tegen te vallen haken ze af. Dat is het verschil met een gym en een VWO het fijne voor deze kinderen is dat ze op de school kunnen blijven.
Kvb (Amsterdam)
op 26/03/2011 naar 16:03   

Ik heb van een ouder begrepen dat het Cartesius te weinig gymnasiumkinderen in de 1e heeft die door willen/kunnen naar de 2e. De mogelijkheid dat kinderen zouden kunnen doorstromen naar het 4e gym zou een leuke opsteker zijn.
SB (Amsterdam)
op 26/03/2011 naar 14:48   

Waar baseren jullie dat op dat de gym klas van het Cartesius een ramp is. Zitten jullie er zelf op dan? Mijn dochter is vorig jaar uitgeloot op het 4e en zit nu in de gymnasium klas van het Cartesius. Ze doet het hartstikke goed en ze mag volgend schooljaar doorstromen naar het 4e als ze dat wil. De docenten zijn prima. Klassieke talen krijgt ze van docenten van het 4e. Het is een kleine school midden in de stad en prima bereikbaar. Volgend jaar gaan ze naar een prachtig geheel vernieuwd gebouw met alle moderne technieken. Een prima alternatief ze hebben er ook een HAVO afdeling.
S.T. (Amsterdam)
op 26/03/2011 naar 09:04   

In een brief van Hans Verhage aan alle ouders van ingeschreven leerlingen van Het 4e Gymnasium is Cartasius genoemd als een beschikbaar scholgemenschap voor Atheneum en eventueel Gymnasium. Nu begrijp ik van Stichting VSA dat de Gymnasium klas bij Cartasius een ramp is en wordt geschrapt! Misschien is meneer Verhage niet op de hoogte!
Cas (Amsterdam)
op 26/03/2011 naar 08:20   

Jos, het feit dat er nu 17 scholen met overinschrijving te maken hebben en dat ouders massaal met de voeten stemmen voor bepaalde scholen, ondanks alle onzekerheid over plaatsing, is toch een niet mis te verstaan teken aan de wand. We hebben het niet meer over 1 of 2 populaire scholen maar over 17 scholen met overinschrijving. De scholen met onderinschrijving blijken zich onvoldoende te profileren om aantrekkelijk te zijn voor ouders en kinderen. Deze scholen en krijgen door de huidige gedwongen winkelnering van honderden uitgelote kinderen in de 2e ronde ook helemaal geen stimulans om zich in te spannen om aantrekkelijker te worden. Er is een ernstig gebrek aan afstemming van het aanbod op de vraag. Scholen zeggen dat ze het goed doen, maar de realiteit is dat er geen martkmeester op Amsterdams stedelijk niveau is die het aanbod in lijn met de vraag brengt.
DL (Amsterdam)
op 25/03/2011 naar 17:29   

De afstand voor kinderen van dit leeftijd (11 en 12 jaar) moet beperkt zijn. Zij willen vriendjes maken, spelen, en toch naar huis kunnen fietsen. Ver van hus is geen oplossing! Zijn er wel regels voor?
Sylvia (Amsterdam)
op 25/03/2011 naar 17:28   

Sommige leerlingen zijn gebaat bij een bredere school en ander juist helemaal niet. Nogmaals het aanbod sluit niet aan bij de de behoefte.

Uiteindelijk gaat het om de vrije keuze voor ieder kind en als je wordt uitgeloot is er geen sprake meer van vrije keuze maar zul je het moeten doen met wat er overblijft.
BA (Abcoude)
op 25/03/2011 naar 16:59   

HLW is voor ons uit Abcoude ook te ver, wij kiezen voor ZuidOost, Zuid of Oost. En wij vallen onder de regio Amsterdam met precies dezelfde regels: 1x inschrijven. Dus ook hier lotingsstress.
Hans (Amsterdam-west)
op 25/03/2011 naar 16:37   

Klein? Zijn de populaire Spinoza, MLA en Amsterdams lyceum klein? Leerlingen met Havo advies willen juist een school met VWO erbij, leerlingen met Mavo advies een school waar ook Havo mogelijk is. Leerlingen met VWO advies willen categoraal VWO. Meerdere niveaus binnen een kleine school is niet mogelijk, dan zitten er maar een paar leerlingen in een profielklas. Het is belangrijk kinderen snel op hun juiste niveau geplaatst te krijgen. Het advies en de Cito zijn daar een indicatie voor. Maar zeggen niet alles. Kleine categorale scholen zijn daarom lang niet voor alle leerlingen gunstig, want op en afstroom is niet mogelijk. Het gaat er niet alleen om wat de behoefte van een bepaalde groep is, maar wat het belang voor alle leerlingen is.
Sylvia (Amsterdam)
op 25/03/2011 naar 16:08   

Volgens mij is dat is er wel degelijk een reden om nieuwe scholen te eisen. Het aanbod komt namelijk niet overeen met de behoefte.
Veel kinderen voelen zich beter thuis op kleinere scholen en de sfeer op een school is ook heel bepalend voor de keuze.

Die tevredenheidsonderzoeken onder kinderen zeggen mij geen fluit. Immers de kinderen schikken zich vanzelf weer in een nieuwe situatie en hoe kunnen ze weten of ze andere school toch niet eigenlijk veel leuker gevonden zouden hebben?
B. Margulis (Amsterdam)
op 25/03/2011 naar 15:09   

Meer Plaatsen? Voor VWO zie ik maar twee! En de geboortecifjers zijn dramatisch omhoog gegaan afgelopen vier jaar. Geen wonder 717 gaan loten. VWO blijft de categorie met het meest uitgelote kinderen.
Jos (Amsterdam)
op 25/03/2011 naar 14:50   

Is het feit dat sommige scholen je niet leuk lijken wel voldoende grond om het oprichten van nieuwe scholen te eisen? Zijn nu alle scholen die niet vol zijn in de eerste ronde meteen slechte scholen? En moeten die scholen sluiten of dan maar "beter hun best doen" als er nieuwe scholen worden opgericht? Zijn goede scholen als HLW, Bredero, OSB, CSB minder goed en doen ze minder goed hun best dan de populaire scholen? Onderzoek (O&S Amsterdam) wijst uit dat uitgelote kinderen bijna net zo tevreden zijn op de school waar ze uiteindelijk terechtkomen als kinderen die op de 1e keuze school terecht komen. Is dat niet waar het om gaat? Er zijn trouwens meer plaatsen beschikbaar dan vorig jaar. (OSVO website):

TOTALEN 2011-2012 2010-2011
• vmbo-b-k 2220 2122
• vmbo-t 964 1033
• vmbo-b-k-t/havo/vwo 633 598
• vmbo-t/havo, incl.havo kansklas 717 597
• havo 439 383
• havo/vwo 1668 1278
• vwo 1895 1893
A.roodvoets (Amsterdam)
op 25/03/2011 naar 14:36   

Ik lees vooral berichten over loten bij Gymnasium/VWO.
Ook bij HAVO en VMBO worden een paar honderd kinderen uitgelooot. Volgend jaar verwachten ze een tekort van 100 HAVO plaatsen in Amsterdam. I.p.v. nog een categoraal gym, zou er net zo goed een (categorale) HAVO opgericht kunnen worden.
Een ouder uit west (Amsterdam-West)
op 25/03/2011 naar 13:55   

ja en voor een heleboel kinderen juist de school waar ze niet naartoe willen. Het is niet voor niets dat sommige scholen wel veel plaats over hebben.
Steven (Amsterdam)
op 25/03/2011 naar 13:12   

Dat klopt! wij wonen op Ijburg. Voor ons is Osdorp plus/min 1,5 uur rijden met openbaar vervoer. Met de fiets is het helemaal niet te doen. En dit voor een kind vaan 11 jaar??? Waar is de grens?
Jb (Amsterdam)
op 25/03/2011 naar 12:39   

Leuk aanbod! Maar voor heel veel kinderen veel te ver weg van huis.
Hans (Amsterdam-west)
op 25/03/2011 naar 12:28   

Van de site van het Hervormd Lyceum West:

De eerste ronde aanmeldingen voor schooljaar 2011/2012 is succesvol verlopen voor het HLW. In de tweede ronde is er nog plaats voor een aantal VWO-ers (Tweetalig Onderwijs, Gymnasium, Atheneum). Er vindt geen loting plaats dus plaatsing is gegarandeerd! Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mw. S. van Zanten (tel. nr. 020-3463456).

onderwijsinspectie: VWO: + (27-10-10)
JT (Amsterdam)
op 25/03/2011 naar 10:53   

Als alle pechvogels niet meedoen de tweede rond???? Daan heeft OSVO een probleem.
SB (Amsterdam)
op 25/03/2011 naar 08:59   

2.000 kinderen en 17 scholen gaan loten. `Voldoende capaciteit` is er niet in Amsterdam! De oorzak is te vinden in de geboortecijfers en is al jaren lang bekend.
BA (Amsterdam)
op 24/03/2011 naar 20:07   

Goed idee, ik doe mee. Kids mee!
Lex (Amsterdam)
op 24/03/2011 naar 14:57   

Kunnen wij met 1.000 mensen aan de deur van OSVO kloppen?
Steven (Amsterdam)
op 24/03/2011 naar 14:20   

Nog een klas per school! Dat moet mogelijk zijn dit crisis optelossen
Alice (Adam)
op 23/03/2011 naar 21:02   

Tanja, ik ben het wel met je eens. Er is volgens mij heel veel behoefte aan een dergelijk categoraal vwo. Het is juist fijn om nog een jaar te kijken of je wel gym wil doen. Onze dochter zit in 2 vwo van het Amsterdams (atheneum) en wat bleek aan het einde van de eerste, het merendel van de kinderen kiest toch voor atheneum. Maar afgezien daarvan geeft de school ook aan het einde van de eerste een advies en dat is ook plezierig. Overigens misgun ik niemand een categoraal gym maar ik denk echt niet dat daar de oplossing ligt. Kleine scholen zoals de. Retor van t vierde aaangaf in de krant dat is waar mensen behoefte aan hebben met goed onderewijs.
Tania (Amsterdam)
op 23/03/2011 naar 16:55   

Gezien de populariteit van het Amsterdams Lyceum zou er wel eens meer behoefte kunnen zijn aan een categoraal lyceum, dan aan een categoraal gymnasium. Kleinschalig welteverstaan. Daarom vormt de uitbreiding van de bestaande gymnasia met een extra brugklas m.i. ook geen structurele oplossing. Als je dat een aantal jaar op een rij doet (en dat zou moeten om de komende jaren te voldoen aan de vraag) gaat de o zo gewilde kleinschaligheid van die scholen verloren.
Sam (Amsterdam)
op 23/03/2011 naar 10:59   

Onze dochter is ook ooit begonnen met een HAVO/VWO advies op het Cartesius en is na het eerste jaar doorgestroomd naar het 4e Gymnasium nadat zij ook een jaar de klassieke talen had gevolgd. Zij zit nu in de 5e klas en gaat ontzettend goed op het 4e. Bedenk ook dat er andere alternatieven zijn en dat niet iedereen met VWO advies en een hoge cito score automatisch een ideale gymnasiast is. Het gym is echt bedoeld voor leergierige harde werkers. Intelligentie alleen is niet genoeg. Wij waren erg gelukkig met het Cartesius Lyceum destijds en ik weet dat er meer ouders zo over denken.
Josine (Amsterdam)
op 23/03/2011 naar 10:58   

Als de schoolbesturen (OSVO) onwillig is het problematiek van de geboortetoename van groep 8 kinderen optelossen daan moet de Gemente instappen. Dat is heel duidelijk. Hoe kunnen wij meneer Asscher aansprakelijk stellen voor dit crisis?
Peter (Amsterdam)
op 23/03/2011 naar 10:35   

Jos, loting is niet alleen een probleem by de gymnasia. Ook VWO scholen zijn overvol, Fons Vitae, Damstede en Pieter Nieuwland bij voorbeld. Het probleem ligt bij de geboortetoename van groep 8 kinderen niet bij de schoolkeus van ouders en hun kinderen. Schoolbestuurders zijn onwillig meer plaatsen te maken. Kinderen met een VWO advies zijn ook blij Atheneum te gaan doen als het maar een goed school is en niet te ver van huis! Tijd voor de gemente intestappen! Waar ben je meneer Asscher????
Jos (Amsterdam)
op 23/03/2011 naar 09:50   

Waarom willen er zo veel meer kinderen naar een categoraal gymnasium dan een paar jaar geleden? Zijn de Amsterdamse kinderen veel intelligenter geworden? Is het niet beter om kinderen een jaar te gunnen om af te tasten hoe het vo bevalt, hoe hun studievaardigheden zijn en waar hun belangstelling naar uitgaat? Hoeveel kinderen zouden onmiddellijk Grieks en Latijn laten vallen als dat kon op hun school? Waarom hebben zoveel kinderen moeite met het niveau van klassieke talen en wordt er overwogen de vertalingen dan maar af te schaffen? Wat gaat er in de puberteit veranderen met je kind? Is er geen enkele twijfel over de capaciteiten van je kind? Moeten scholen en gemeente onmiddellijk inspelen op de eis voor meer plekken op categorale gymnasia? Ook als dit ten koste gaat van VWO klassen op goed beoordeelde scholengemeenschappen? Is de term "passend onderwijs" in deze discussie wel gepast? Wat is de verantwoordelijkheid van de ouders bij het kiezen voor een school waar geloot gaat worden?
AL (Abcoude)
op 23/03/2011 naar 00:08   

Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Sympathiek vind ik het wel dat de school van eerste keuze zich vanzelfsprekend verantwoordelijk voelt voor een alternatieve keuze. Nu heb ik het gevoel dat de muren hoog zijn opgetrokken door de schoolbesturen en we alleen maar kunnen hopen zonder contact en zonder zicht op redelijke alternatieven.
Brengt me op het idee dat die lijst van de 2e ronde ook al opgesteld kan worden, geloot gaat er toch worden... Er zijn toch gewoon niet genoeg gymnasiumplekken, of zit ik er naast? Hoe zit dat met de andere schooltypen?
Alice (Amsterdam)
op 22/03/2011 naar 21:56   

deze regeling is in 2009afgeschaft nav een actie van het Amsterdams lyceum die het niet terecht vond dat de uitgelote Amsterdams kandidaten niet mee mochten doen in dit categoraal gym onderonsje.
AL (Abcoude)
op 22/03/2011 naar 21:08   

Wat veranderen de tijden snel. De onderstaande quote komt uit de procedure van het Barlaeus uit 2008. Er is nog plek op de gymnasia, ze werken samen én de school van eerste keuze voelt nog verantwoordelijkheid om een kind verder te helpen. Hoe kan het zo snel veranderen? Wie is er nu verantwoordelijk voor deze situatie?

"Als we moeten loten, zal dit plaatsvinden op 15 april 2008 om 9.30 uur door notaris Roland Bosvan CMS Derks Star Busmann. Mocht uw kind worden uitgeloot, dan bestaat er een voorrangsregeling voor uitgelote kinderen in de flitsronde (21-23 april 2008). Deze geldt alleen als er nog plaats is op het Vossius, Ignatius of 4e gymnasium. De regeling werkt als volgt: het Barlaeus kan 135 kinderen plaatsen. In geval van uitloting loten we verder om de volgorde voor
aanmelding op de andere gymnasia te bepalen: de uitgelote leerlingen krijgen een volgnummer (om en om als meer scholen moeten loten) voor plaatsing op het gymnasium van tweede, derde of vierde voorkeur (dit kunt u ten tijde van de loting aangeven). Deze nummers worden doorgegeven aan alle gymnasia, zodat iedereen precies weet wie waar terecht hoort te komen.
De leerlingen die recht hebben op een plek op één van de andere gymnasia, moeten zich binnende flitsronde aanmelden bij het gymnasium waar de plek is gereserveerd. Daarna vervalt deze regeling en komt u in de tweede aanmeldingstermijn terecht. Mocht uw kind tot de pechvogels behoren die niet op één van deze vier gymnasia terecht kunnen, zullen wij u en uw kind natuurlijk
helpen in het verdere proces."
Els (Amsterdam)
op 22/03/2011 naar 14:17   

Tobias van AT5 is dringend op zoek naar ouders en kinderen die nu in spanning op de uitslag wachten, je kunt hem mailen op thendriksen@at5.nl of bellen op 020-5551199.
An American bystander (Amsterdam)
op 22/03/2011 naar 13:21   

Soon there will be so many children with no place to go! Impossible! Where is all your ***** Dutch planning when it is most needed?
Jolanda (Haarlem)
op 22/03/2011 naar 13:07   

Voor Haarlem e.o. zijn nu alle gegevens bekend. Ruim 100 vwo kinderen moeten loten. (ruim 30 van een categoraal atheneum, ruim 40 van een categoriaal gymnasium, ruim 20 bij een vwo school. En dat terwijl er heel veel nieuwbouw door diverse scholen is gepleegd. Gelukkig zijn er nu scholengemeenschappen die nu, nog voor de 2e inschrijvingsronde sluit, in plaats van havo-vwo ook een aparte gymnasiumbrugklas aanbieden en/of een aparte vwo klas. Zeker voor de kinderen die hoge cito's en nio scores hebben. Dan is er toch nog een alternatief voorhanden. Fijn dat het in Haarlem ook inderdaad kort op elkaar zit met inschrijven, dat beperkt de periode van stress enorm.
Anke (Amsterdam)
op 21/03/2011 naar 12:51   

10 van de 25 VWO scholen gaan loten! Dit gaat niet over een paar populaire scholen in Zuid! Damstede en Pieter Nieuwland zijn ook overvol of bijna vol. Er is iets helemaal fout hier. (Het zelfde voor H/V Havo en VMBO als je naar de cijfers kijken).
Cecille (Amsterdam)
op 20/03/2011 naar 20:36   

Een extra klas per gymnasium moet mogelijk zijn! De keus dit jaar in tweede rond is nog meer beperkt dan afgelopen jaar. Er moet inderdaad een oplossing komen.
Sylvia Nieuwenhuis (Amsterdam)
op 20/03/2011 naar 17:48   

Een nieuw categoriaal gymnasium lijkt me inderdaad de enige juiste oplossing. Ook wij hebben onze zoon ook op het Vossius ingeschreven en wachten nu vol spanning op de grote loterij :-/ . Het is gewoon te gek voor woorden dat we wellicht gedwongen worden op een school in te schrijven alleen omdat daar nog plek is.

Het ergste vind ik misschien nog wel het feit dat de kinderen zelf veel moeite hebben gedaan om tot een weloverwogen keuze te komen. Wat een enorm verdriet en gevoel van onrechtvaardigheid zal er straks zijn bij hen die worden uitgeloot.

Overigens vraag ik me af wel of het met creatief roosteren van uren toch niet mogelijk zou zijn om een extra klas per Gymnasium te realiseren.
Caroline Polak (Amsterdam)
op 20/03/2011 naar 16:52   

Laten we, zoals Hans Verhage (rector van het 4-e gymnasium) zaterdag in het NRC heeft voorgesteld, de handen ineenslaan en een nieuw categoraal gymnasium oprichten. Twee van onze kinderen hebben al eindexamen gedaan op het Vossius. Wij kunnen dus voor ons vierde kind, dat nu naar de middelbare school gaat, geen gebruik maken van de voorrangsregeling. Welke ouders hebben belangstelling om hier serieus aan mee te werken? Laat het mij weten via: cevgp@xs4all.nl
JB (Amsterdam)
op 20/03/2011 naar 15:20   

Waroom was Cygnus bereid een zevende klas te maken in de eerste rond maar in de tweede niet? Het is hard nodig. Zeker veel te weinig gymnasiumplekken dit jaar!
Js (Amsterdam)
op 19/03/2011 naar 08:52   

en nu????? de tijd dringt!
Angel (Amstelveen)
op 18/03/2011 naar 13:28   

voel met jullie mee , heb vorig jaar ervaren hoe het is als je kind uitgeloot wordt .
nu drie kwart jaar later is mijn kind toch heel gelukkig op de school waar hij niet heen wilde maar het blijft zuur.
W.p. (Amsterdam)
op 18/03/2011 naar 11:12   

Wat voor concreet acties wordt genomen door Stichting VSA? Dit is echt een crisis! Keus in de tweede rond is veel meer beperkt daan afgelopen jaar.
C. Berger (Amsterdam)
op 18/03/2011 naar 10:18   

Er ontbreekt zeker 50+ gymnasium plaatsen buiten de 5 zelfstandig scholen. Wat wordt heir aan gedaan? Tijd voor actie!
J Fransen (Amsterdam)
op 16/03/2011 naar 12:43   

Wij kunnen OSVO van ons allemaal laten horen! (Zie latste nieuws bericht op deze site)
T (Amsterdam)
op 16/03/2011 naar 10:56   

Als ik het nieuws en de reacties lees op deze site, dan zijn we het allemaal erg eens, en we kennen de cijfers allemaal wel. Preken voor eigen parochie is leuk, maar bereiken we hier nu iets mee? Of beter kunnen we er concreet iets aan doen behalve leed delen?
Caroline (Amsterdam)
op 15/03/2011 naar 14:15   

Bij een deel van de kinderen komt het basisschooladvies niet overeen met de uitslag van de cito. Deze kinderen zullen allemaal besproken moeten worden en of nog een extra toets moeten maken. Dat kan niet in 3 dagen tijd
Godelieve (Amsterdam)
op 15/03/2011 naar 10:47   

Ongelofelijk, dat er nu 1500 kinderen in Amsterdam moeten loten, en meer dan 500 uitgeloot zullen worden.
En waarom bijna 4 weken in onzekerheid? Het kan ook anders; Stedelijk Gymnasium in Haarlem, sloot gisteren (14 maart) de inschrijvingstermijn, aanstaande vrijdag (18 maart) weten kinderen én ouders waar zij aan toe zijn.
JB (Amsterdam)
op 13/03/2011 naar 22:06   

Of mijn kind nu in- of uitgeloot wordt, blij kan ik er niet echt van worden.
B. Margulis (Amsterdam)
op 13/03/2011 naar 17:05   

Cygnus gaat straks naar een mooi groot gebouw. Het is de enige gymnasium met de mogelijkheid te uitbrieden. Het is heel belangrijk dat een extra klas wordt gemaakt (7 in totaal) voor uitgeloten kinderen!
Krijn van beek (Amsterdam)
op 11/03/2011 naar 22:55   

LS, voorlopige slotstand: in elk geval 1000 kinderen gaan loten, 366 zullen worden uitgeloot. Er is nog veel werk te doen voor de VSA.
TonyT (Ouderkerk ad Amstel)
op 11/03/2011 naar 21:00   

12 jaar geleden spraken de geboortecijfers voor zich. Wat hebben de bestuurders daarmee gedaan? Heren beleidsmakers, ontwikkel eens een plan, loop niet alsmaar achter de feiten aan. Zo moeilijk kan het toch niet zijn. Dan hoeven we ons niet elk jaar weer te laten verrassen door hoge danwel lage aantallen inschrijvingen.
En 'Eigen Stedelingen Eerst' klinkt bekend maar laat een naar smaakje achter. Scholen hebben een regionale functie, het is geen Amsterdams probleem. Zeg ik als Ouderkerker, terwijl mijn kind misschien wel naar A'dam Noord moet.
BA (Amsterdam)
op 10/03/2011 naar 21:18   

Wat een gestress. Mijn zoon heeft zich aangemeld voor Cygnus maar ziet nu dat er nog plek is op Ignatius, zijn eerste keus. Hij gaat er nog een nachtje over slapen. Er is allang geen sprake van vrije keuze maar keuzestress.
Jacq (Amsterdam)
op 10/03/2011 naar 17:37   

niet alle scholen laten weten hoeveel (over)inschrijvingen er tot nu toe binnen zijn. Hoe kom je daarachter?
Alice (Amsterdam)
op 09/03/2011 naar 19:37   

ja je hebt gelijk hoor. alle gymnasia staan nu op loten en het Amsterdams bijna ook. het Ignatius alleen niet maar ik vermoed dat de website daar nog niet is bijgewerkt. Maar het Cygnus heeft ook veel aanmeldingen dus het lijkt voor vwo kids minder dramatisch dan voorgaand jaar. De problemen zitten volgens mij bij havo en mavo.
Wouter (Amsterdam)
op 09/03/2011 naar 14:41   

@Maartje: dat geen van de zelfstandige gymnasia nog vol zit is gewoon de dynamiek van de inschrijving. De lijst waar je naar gekeken hebt is bovendien niet t/m gisteravond (8 maart) up to date. Ik denk dat de vier gymnasia die wij thuis met argusogen volgen (Barlaeus, Vossius, 4e, Cygnus) allemaal boven de 135 uit zullen komen. Het 4e staat nu al op 141. Inderdaad wachten zoniet vele kinderen, dan toch vele ouders met inschrijven. Bij het Cygnus met zijn plaatsingsgarantie zal er waarschijnlijk een "eindsprint" komen als vanavond of morgenavond ook Vossius en Barlaeus boven de 135 komen. En dan is de vraag of ze op het Cygnus een zesde brugklas gaan openen (of zelfs een zevende??), en hoeveel leerlingen daar in de tweede ronde nog bij kunnen, als ze dan plotseling extra capaciteit hebben.
Amsterdammer (Amsterdam)
op 09/03/2011 naar 13:35   

Als kritische lezer vraag ik mij af of de stichting op een andere wijze invulling zou kunnen geven aan de doelstelling (of naam van de stichting). Geen voorrangsregel voor Amsterdammers op Amsterdamse scholen maar zich sterk makend voor een algeheel verbod op voorrang (dus ook in de omliggende gemeenten), dan is pas echt sprake van vrije schoolkeuze! Kinderen van directe randgemeenten (Landsmeer, Badhoevedorp) moeten toch ook het recht hebben in Amsterdam naar school te gaan? Immers binnen het eigen dorp is geen aanbod.
Maartje (Amsterdam)
op 09/03/2011 naar 11:08   

de afgelopen 2 jaar zijn er honderden kinderen uitgeloot voor adamse scholen, waarvan ongeveer 100 gymnasiumkinderen. wat mij opvalt is dat geen van de zelfstandige gymnasia nog vol zit, laat staan overboekt is. wil dat zeggen dat er gewacht wordt met inschrijven tot het laatste moment om zo wat meer 'zekerheid' te hebben? of zijn er wellicht minder kinderen dit jaar die voor een zelfstandig gymnasium kiezen? de adamse basisscholen hebben het aantal te verwachtte kinderen per schooltype op moeten geven, maar zijn die aantallen ook openbaar voor ons als ouders?
Gympie (Amsterdam)
op 09/03/2011 naar 08:53   

Een bericht uit het AD, misschien om mee te nemen in de keuze:
Spontane leerlingenstaking breidt zich uit
AMSTERDAM - Een spontane actie van vier Amsterdamse scholieren heeft nu ook de aandacht van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), zo meldt RTL Nieuws. Volgens de scholieren scoren de meesten van hen onder hun niveau en kunnen ze niet al hun huiswerk maken.

Ook raken ze oververmoeid en is er nauwelijks tijd voor een sociaal leven. Volgens het LAKS levert het steeds groter wordend lera*****kort meer druk op voor de scholieren.

De oproep voor een leerlingenstaking op het Cygnus Gymnasium in Amsterdam tegen de lange roosters breidt zich steeds verder uit. De Inspectie van het Onderwijs legt de verantwoordelijkheid voor het al of niet toelaten van een staking bij de scholen.
Gympie (Mokum)
op 09/03/2011 naar 08:12   

Linda uit t Gooi, wat een vreemde, niet constructieve reactie. Best ongepast ook, ik snap niet wat u te zoeken heeft op een forum van een stichting die zich hard maakt voor vrije schoolkeuze. En waarom u 'slim' nu tussen haakjes zet? Deze kinderen hebben gewoon terecht een gymnasium-advies dus daar hoeft u niet neerbuigend over te doen. Naar de ouders noch naar de kinderen. Het is prima dat u tevreden bent over de huidige situatie, maar de mensen die liever vrij willen zijn in hun keuzes zullen nooit zulke schapen worden. Ik stel voor aan de webmaster dat hij/zij deze discussie verwijdert want het voegt werkelijk níets toe.
Linda (Het gooi)
op 09/03/2011 naar 02:07   

Jullie lijken wel een stel verwende vrouwen uit gooische vrouwen die hun zin niet krijgen......als je kind zo "slim" is, dan zal hij het ook vast goed doen op een mindere kakschool.
Wees blij dat hij naar school kan en mag, en dat onderwijs in NL gratis is, in plaats van zo te lopen pruilen.
Dorien (Amsterdam)
op 08/03/2011 naar 11:47   

Ik denk dat ik wel weet waarom het Vossius booming is. Je zag het direct al in de eerst week. Vossius heel veel aanmeldingen en Barlaeus veel minder. Ik denk dat het komt omdat in voorgaande jaren Vossius helemaal niet zo booming was en ver achterbleef bij de andere gymnasia. Nu denken mensen: Vossius is nog altijd wel plaats en hoef je niet te loten. Het is en blijft dus gewoon een golfbeweging waarbij veel mensen blijkbaar toch hun kinderen aanraden om strategisch te kiezen.
overigens heb ik het nu ook goed begrepen dat het HLZ een aparte gymnasium klas start of wat bedoelen zij met inschrijven voor 1 gymnasium op de site.
AL (Abcoude)
op 07/03/2011 naar 22:38   

@Mc Helemaal eens. Cygnus is een prima school met een goed vooruitzicht. Ik kreeg er het idee dat er alle ruimte is voor initiatieven.
Mc (Amsterdam)
op 07/03/2011 naar 22:07   

Mijn zoon gaat lekker voor het Cygnus, de enige school die een plek garandeert in de eerste ronde, niet zeuren dus, gewoon inschrijven op het Cygnus als je naar een gymnasium wilt.
Roelof (Amsterdam)
op 07/03/2011 naar 21:07   

Mijn dochter is druk doende om een uiteindelijke keuze te maken. Dat moet binnen enkele dagen rond zijn. Wat haar vooral weerhoudt is dat het aantal inschrijvingen op haar school van keuze al tot loting leidt. Hoezo leidt de kernprocedure ertoe dat de leerling zal gaan voor de eerste keuze!? In ons geval in ieder geval niet.
Ik begrijp dat er vorig jaar in de eerste ronde 622 kinderen uitgeloot en in de tweede ronde circa 50 kinderen. Er zullen dit jaar meer aanmeldingen komen over evenveel te verdelen middelbareschoolplaatsen. Er zullen dit jaar dus nog meer kinderen worden uitgeloot. Geen fraaie start voor hun middelbareschoolperiode.
Meneer Asscher, wellicht is het een idee om de centrale overheid mee te geven om de steeds maar niet in bewegingkomende schoolbesturen te verplichten de leerlingen die in de tweede lotingsronde zijn overgebleven aan te nemen op hun school van eerste keuze. De schoolbesturen zullen het dan niet snel tot een tweede loting laten komen.
AL (Abcoude)
op 07/03/2011 naar 19:46   

Iemand een verklaring waarom het Vossius zo booming is dit jaar? En waarom niet iedereen zich 'en masse' inschrijft voor het Cygnus, hoewel het prima gaat met de aanmeldingen. Zij garanderen een plek in de eerste ronde en zijn toch een prima gymnasium?
Tania (Amsterdam)
op 07/03/2011 naar 16:41   

@Roberta
Dat lijkt me inderdaad logisch. Volgens mij is dat ook de bedoeling. Het Barleaus legt het in ieder geval wel zo uit op haar site. Ik kan niet vinden hoe de andere gymnasia (en het Amsterdams) daar in de praktijk mee omgaan. De afbouw van de voorrangsregel voor kinderen van personeel zal wel minder snel gerealiseerd zijn; personeel blijft doorgaans langer aan de school verbonden dan een leerling.
Roberta (Amsterdam)
op 07/03/2011 naar 15:45   

Weet je wat ik weer zo bijzonder vind? : Waarom wordt de voorrangs regel alleen afgebouwd met broertjes-zusjes regeling? Waarom niet de kinderen-van-personeelsleden voorrangsregel ook meteen afbouwen? De grondslag van de afbouw van 1 deel van de regel is hetzelfde als zou gelden voor een ander deel van dezelfde regel. De enige voorrangsregels die ik zie zouden echt alleen zijn op basis van de eigen 'Prestatie' van het kind, waarbij extra hard werken extra beloond wordt. Dit gaat dan nog ergens over, in tegenstelling tot het totaal passieve 'loten'. Wat vinden we ervan?

Succes allemaal.
Jacq. (Amsterdam)
op 07/03/2011 naar 14:47   

in het overzicht bij de VSA nieuwsbrief, over loting tot nu toe, staat ten onrechte dat er bij Pieter Nieuwland vorig jaar niet is geloot. dat is niet waar. Er zijn 33 havoadviezen buiten de boot gevallen al in de eerste ronde. in datzelfde overzicht staat dat St. Nicolaas en Herv. lyc. Zd wel hebben geloot. Die hebben in de eerste ronde niet, maar in de tweede ronde wel moeten loten.
Tania (Amsterdam)
op 05/03/2011 naar 15:25   

Niet alleen het Barlaeus en het 4de gymnasium zijn de voorrangsregel voor broertjes en zusjes aan het afbouwen; dit geldt bijvoorbeeld ook voor het Amsterdams en het Ignatius. In de afbouwregelingen die ik heb gezien, staat dat alle broertjes en zusjes van kinderen die nu op de scholen zitten voorrang krijgen, mits het oudere brusje al sinds 2010 of eerder op school zit EN daar nog steeds zit staat ingeschreven. Dat betekent dat het babyzusje van een huidige brugklasser zich in de toekomst niet meer kan beroepen op de brusjesvoorrangsregel
V (Amsterdam)
op 04/03/2011 naar 18:22   

Klopt. Ook het Barlaeus heeft een overgangsregel voor broertjes en zusjes van alle kinderen die nu op school zitten. Als je nu in de eerste klas zit en je hebt een zusje van 1 maand, dan krijgt dat zusje over twaalf jaar voorrang op school als zusje van. Maar dan moet je dat wel nu al aangeven. Alleen voor kinderen die komend jaar voor het eerst naar school gaan, geldt de broertjes- en-zusjes-regel niet. Overigens maakt het aantal broertjes en zusjes niet hele veel uit zo lang er ene tekort aan schoolplekken is. Ze zullen toch allemaal ergens naar school moeten.
Rm (Amsterdam)
op 04/03/2011 naar 15:08   

ik weet dat het 4e en het Ignatius aan alle ouders van nu zittende leerlingen een briefje hebben gestuurd met het verzoek om aan te geven welke broertjes/zusjes in de toekomst MOGELIJK gebruik zullen gaan maken van de voorrangsregeling zoals die nu nog geldt. Als je dit namelijk nu niet aangeeft kan je je er later niet meer op beroepen. Dit om een beeld te krijgen hoe de voorrangsregeling er de komende jaren nog uit gaat zien. Het daadwerkelijke inschrijven kan natuurlijk pas plaatsvinden in groep 8 na de CITO en advies van de basisschool!!
Gympie (Amsterdam)
op 04/03/2011 naar 14:56   

Toch is het misschien het uitzoeken waard? Deze leerling had het echt over de AANMELDING van haar zusje (groep 7). Zou het niet kunnen dat ze hun eigen nieuwe regel proberen te omzeilen?
Sanne (Amsterdam)
op 04/03/2011 naar 10:06   

Onzin verhaal! Je kunt je helemaal niet inschrijven als je nu in groep 7 zit. Je wordt niet eens aangenomen zonder cito-uitslag. Laat je niet gek maken joh! Heb vertrouwen in jezelf en in je kind voor hem/haar is deze tijd al spannend genoeg.
Gympie (Amsterdam)
op 04/03/2011 naar 08:46   

Het Barlaeus is de voorrangsregeling voor broertjes en zusjes aan het afbouwen, waarvoor dank natuurlijk. Maar het lijkt of men nu in de haast broertjes en zusjes alvast gaat aanmelden, ook al zitten ze nog in groep 7? Hoe zit dat en kan dat? Wat zijn de gevolgen? Worden deze kinderen nu vast ingeloot/aangemeld ook al komen ze nog niet naar school volgend jaar? Op de site is al sprake van 12 voorrangsleerlingen. Dat is toch best veel? Toen ik mijn dochter woensdag ging aanmelden stond er een leerlinge naast me die haar zusje kwam aanmelden die nog in groep 7 zit. Vandaar dat bij mij nu de alarmbellen zijn gaan rinkelen. Maar misschien vergis ik me (ik hoop het maar).
Cas - Stichting VSA (Amsterdam)
op 03/03/2011 naar 20:15   

We hebben een goed gesprek met de wethouder gehad die onze zorgen deelt en samen met ons mogelijkheden zoekt om de situatie structureel te verbeteren. Meer nieuws hierover 2e helft maart.
Maaike (Amsterdam)
op 02/03/2011 naar 21:24   

hoe was het gesprek met de wethouder?
Jos Catau (Amsterdam)
op 28/02/2011 naar 21:54   

L.S.
Op jullie site staat ten onrechte het bericht dat het Spinoza Lyceum met 1 klas havo/vwo uitbreidt ten koste van 1 klas havo/mavo. Dit is niet juist en komt niet overeen met de informatie die wij verstrekt hebben in de Amsterdamse schoolkeuzegids, onze eigen schoolgids en website.
Als gevolg van een beperkte capaciteit (maximaal 1200 leerlingen; thans 1170) hebben we voor komend schooljaar moeten kiezen om niet met 9 brugklassen te starten maar met 8 brugklassen te weten:
2 (mavo en mavo/havo),
4 havo/vwo
2 gymnasium.
T.o.v. schooljaar 2010-2011 worden er dus geen 3 maar 2 mavo, mavo/havo klassen aangeboden.
Ik verzoek u vriendelijk de berichtgeving over het Spinoza Lyceum aan te passen.

Met vriendelijke groet,

Jos Catau (rector Spinoza Lyceum)
Helen (Amsterdam)
op 16/02/2011 naar 22:47   

Kan iemand mij vertellen tegen wie de bodemprocedure/rechtzaak (die nu door de stichting VSA voorbereid wordt) eigenlijk gevoerd gaat worden? (scholen, gemeente, .......?)
Ms (Diemen)
op 12/02/2011 naar 22:46   

Mijn dochter zit op de vijfde montessorischool in Amsterdam, nog geen 10 minuten fietsen van ons huis in Diemen. Zij wil volgend schooljaar naar een leuke, goede school in Amsterdam en zij (en wij met haar) heeft haar zinnen gezet op het fons vitae. In Diemen is GEEN middelbare school. Maar van u moet zij naar Weesp. Ver reizen met de bus, want Diemen is tenslotte geen Amsterdam. Dat u zegt dat kinderen uit randgemeentes waar wel middelbare scholen zijn daar ook naar school kunnen kan ik in meegaan, maar Diemen is in alles op Amsterdam gericht. Kinderen uit Diemen hebben wel degelijk recht op een plek op een goede middelbare school in Amsterdam
M.À. (Amsterdam)
op 10/02/2011 naar 08:24   

kan je hem niet nu al van school laten wisselen en in een havo/vwo brugklas doen?dan hoeft hij misschien ook niet te blijven zitten. En misschien kan hij volgend jaar wel naar een tweede havo/vwo brugklas op een lyceum. Die mogelijkheid was er wel bij mijn zoon in de klas bij kinderen die het gymnasium niet trokken en zouden blijven zitten....
JS (Amsterdam)
op 08/02/2011 naar 18:56   

Mijn zoon zit in de 1e klas (gymnasium) en het gaat niet goed op school. Sinds dit jaar mag hij niet doubleren en moet dan van school af.
Hij is nog heel erg jong (begin sept 12 jaar geworden) en eigenlijk lijkt het mij billijk om hem een nieuwe kans te geven om de 1e over te doen,in een brugklas. Maar hij mag niet meeloten, hij mag zich niet inschrijven..we moeten wachten tot vlak voor de zomervakantie of er nog ergens plaats is. Dit maakt mij boos omdat je totaal machteloos staat. Ook als hij voor 2 HAVO zou kiezen dan nog weten scholen tot aan de zomervakantie niet of hij plaats krijgt, Een hele nachtmerrie-achtige situatie. Wellicht niet geheel voor dit forum bedoelt, maar het schetst wel de situatie hoe nijpend het plaatsgebrek is. Wellicht heeft iemand tips voor ons!
F. Schuurman (Amsterdam)
op 06/02/2011 naar 11:24   

@Moeder uit randgemeente
Wanneer kinderen uit Amsterdam voorrang zouden krijgen, kan uw kind zich toch bij haar vader inschrijven.
Mayday (Amsterdam)
op 05/02/2011 naar 13:13   

Géén Centrale loting & Matching vrijdag 4 februari 2011
In de kernprocedure 1 van 2010-2011 staat dat de gezamenlijke VO-scholen hebben voorgesteld om zo mogelijk dit schooljaar voor de 2e ronde te komen tot een stedelijk toewijzingssysteem. De VO-scholen hebben inmiddels geconcludeerd dat dit vooralsnog niet te realiseren is. Dit betekent dat de 1e en 2e ronde procedureel zullen verlopen als vorig jaar.
Heeft iemand op dit forum een antwoord op mijn volgende vraag:

Als mijn kind ( en alle uitgelote Amsterdamse kinderen) door dit wanbeleid worden uitgeloot en haar/hun welzijn en veiligheid komen daardoor in het geding, wat voor strafvervolging staat mij te wachten als ik de leerplicht als ouder ga weigeren met de argumenten wanbeleid, vrije schoolkeuze, rechten, welzijn en veiligheid van het kind?
Moeder uit randgemeente (Weesp)
op 04/02/2011 naar 16:40   

Ik denk dat de oplossing voor het probleem veel eerder zou zijn de regel dat geen enkele school, in of buiten Amsterdam, (geografische) voorrangsregels mag hanteren. Ik ben moeder van een dochter in groep 8 die heel erg graag in Amsterdam naar de middelbare school zou willen, niet in de laatste plaats omdat haar vader aan de andere kant van Amsterdam woont. Inderdaad zit ik nu met het dilemma of ik haar inschrijf in Weesp (gegarandeerde plaatsing) of het risico neem van overinschrijving op haar school van eerste keuze. Dat lijkt misschien luxe maar zo ervaar ik het niet.
Sabine vDV (Amsterdam)
op 02/02/2011 naar 10:56   

Hoi Allemaal,
Vorig jaar sprak ik Hans Dankaart, bestuurslid van de club die alle scholen koste wat kost wil opvullen en die beweert dat "er genoeg plaatsen zijn voor alle kinderen uit Amsterdam". Mee eens. Maar waarom zijn een aantal scholen dan zo ongewild? Ik zou daarom adviseren: zorg voor beter onderwijs op de scholen die slecht scoren. Zorg voor een hogere kwaliteit. Als dat probleem wordt opgelost en daar geld en energie in wordt gestoken, dan hebben ouders veel meer vertrouwen in die scholen. groet
Sabine vDV (Amsterdam)
op 02/02/2011 naar 10:56   

Hoi Allemaal,
Vorig jaar sprak ik Hans Dankaart, bestuurslid van de club die alle scholen koste wat kost wil opvullen en die beweert dat "er genoeg plaatsen zijn voor alle kinderen uit Amsterdam". Mee eens. Maar waarom zijn een aantal scholen dan zo ongewild? Ik zou daarom adviseren: zorg voor beter onderwijs op de scholen die slecht scoren. Zorg voor een hogere kwaliteit. Als dat probleem wordt opgelost en daar geld en energie in wordt gestoken, dan hebben ouders veel meer vertrouwen in die scholen. groet
Tim (Amsterdam)
op 30/01/2011 naar 22:47   

Geachte dames en heren van de Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam,

Dat scholen een regio rol willen spelen daar kan ik nog wel inkomen. Zeker als je naar de langere termijn kijkt. Wat ik echter niet begrijp is dat politici hierin meegaan. Welke stemmen denken zij te halen uit de regios rondom Amsterdam.

Als alleen de VVD zich bekommerd over de situatie van schoolgaande kinderen, dan lijkt het me dat de stichting dan maar een stemadvies moet gaan geven. Ik denk dat als alle ouders vanaf nu VVD gaan stemmen, dan draait Asscher ook vanzelf bij. 

Jammer dat er nu net gemeenteraad verkiezingen zijn geweest. Veel succes op 28 februari. Ga door met jullie goede werk. 

Hartelijke groeten,
Monique (Amsterdam)
op 30/01/2011 naar 22:45   

Ik vraag mij af waarom het merendeel van de kwalitatief goed bekend staande scholen (MLA, lycea, scholengemeenschap, gymnasium ed) gevestigd is in Amsterdam zuid; Waarom zijn er niet meer dependances verspreid over de stad, of wordt er voor andere lokaties gekozen bij nieuwe scholen?
Zoveel kinderen moeten dagelijks de hele/halve stad doorfietsen via hele drukke (gevaarlijke) verkeersroutes (heb zelf 5 jaar deze route gefetst, weet hoe het is).
Ik vindt dit ver van ideaal en ook niet logisch. Ik woon zelf in Westerpark, mijn dochter gaat over 1,5 jaar naar de middelbare. er zijn hier in de buurt slechts 2 scholen die voor haar mogelijk geschikt zijn, waarvan er 1 een groot uitlotingspercentage heeft (4e gymnasium). (waarom komt er bv geen uitbreiding van dit 4e gymnasium met ook atheneum?), of een dependance van bv het MLA?
 
ik vind deze stichting een heel goed initiatief, succes.
De StudieKeuzeCoach (Amsterdam)
op 30/01/2011 naar 22:44   

Beste stichting VS

Onze dochter zit in groep 8 van de 2e openlucht school in Amsterdam Zuid.
Vorig jaar zijn wij uit het centrum verhuisd naar dit gedeelte van de stad
omdat de middelbare scholen hier allemaal omheen liggen en wij willen dat
zij (en later haar broertje) veilig naar een school kan fietsen. Dat
betekent ook niet een half uur dwars door de stad, maar op 5 of 10 minuten
afstand.

Maar, wij hadden geen rekening gehouden met deze lotingen.
Komende weken gaan wij kijken bij 4 scholen in de buurt, en zullen haar dan
aanmelden bij een school an haar (en onze) keuze.
Maar, het kan door deze lotingen dus voorkomen dat er een kind uit Diemen
gaat worden ingeloot, terwijl onze dochter wordt uitgeloot en straks toch
een half uur moet gaan fietsen naar een school waar plaats is.
Dit is de omgekeerde wereld!!

Wij hebben ons bij jullie aangesloten en hopen er maar het beste van.
Mocht er een documentaire gemaakt worden dan zijn wij bereid tot deelname.
F. Schuurman (Amsterdam)
op 30/01/2011 naar 13:47   

@ Marion/Maaike,
Wat je opmerkt over de instroom van Amsterdamse kinderen bij kleinschalige VMBO-scholen in de randgemeenten is achterhaald. De vraag hiernaar bestaat nog wel bij Amsterdammers, maar bij overaanmelding geven de scholen in de randgemeenten voorrang aan kinderen uit hun regionale ‘voedingsgebied’. En deze rechtsongelijkheid (Amsterdamse kinderen hebben in de randgemeenten niet dezelfde rechten als de kinderen uit de randgemeenten hebben in Amsterdam) vormt een kernargument in het betoog van de VSA
Tania (Amsterdam)
op 28/01/2011 naar 12:52   

Even wat feiten op een rij voor Marion:

‘ Mijn kind kan niet naar het Barleaus, dus moet nu naar het Fons Vitae’
1. Bij Fons Vitae zijn vorig jaar in de eerste ronde maar liefst 69 kinderen uitgeloot; bij het Barlaeus 24.
2. Kinderen die zich inschrijven voor een vwo-plaats op Fons Vitae hoefden niet te loten. Ze komen in een heterogene brugklas (met havo/vwo-leerlingen), maar kinderen met havo-advies (en havo/vwo-advies) werden wel uitgeloot.

-----

‘Het zou toch wat wezen dat je niet naar een Montessori middelbare school kan als je in Weesp woont omdat mensen in Amsterdam vinden dat ze daar geen boodschap aan hebben?’

Kinderen die een Montessoribasisschool hebben doorlopen, krijgen voorrang op Amsterdamse Montessori VO-scholen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen Amsterdamse kinderen en kinderen van buiten. Bij mijn weten stelt de VSA deze voorrangsregel niet ter discussie.

-----

‘Voor Gymnasia / VWO scholen lijkt er inderdaad wel een probleem te zijn:’

Het probleem beperkt zich echt niet tot Gymnasium/Vwo-leerlingen. Kijk maar naar van 2010. Het aantal kinderen dat in de eerste ronde is uitgeloot bedraagt naar schooltype:
VMBO: 130
VMBO-T/Havo: 170
Havo: 62
Havo/vwo: 207
Vwo: 61
Gymnasium: 80
Maaike BOOTS (Amsterdam)
op 27/01/2011 naar 22:50   

Ik stuurde de laatste mail door aan mede-ouders en kreeg een interessante reactie:
Op 27 jan 2011, om 00:24 heeft Marion de Groot het volgende geschreven:

Hoi,
Loten is vervelend, heeeeeel vervelend. Maar ik vind het ook niet zo raar dat er kinderen van buiten Amsterdam op amsterdamse scholen zitten. Er zitten ook heel wat Amsterdamse kinderen op kleinschalige VMBO's zitten buiten Amsterdam. Als er een chronisch te kort is aan plaatsen op een bepaald schooltype, dan moet daar iets aan gedaan worden, maar als het enkel gaat om : mijn kind kan niet op het Barleaus, dus nu moet het naar Fons Vitae, dan denk ik ach, dat went wel hoor. Sommige middelbare scholen hebben echt een regionale functie: het Geert Grote bijvoorbeeld, dat is een Vrije School, dat is echt een keuze, net als de Montessori lycea. Het zou toch wat wezen dat je niet naar een Montessori middelbare school kan als je in Weesp woont omdat mensen in Amsterdam vinden dat ze daar geen boodschap aan hebben? Het Damstede in Amsterdam-Noord ligt dichter bij Landsmeer, Randorp, Broek in Waterland , Zaandam en Ilpendam dan bij ons (in Oost, laat staan in Zuid). Duivendrecht, Diemen en Badhoevedorp liggen ongeveer in Amsterdam, maar leerlingen die daar vandaan komen, tellen toch mee als 'import'. Net als kinderen uit Amstelveen, Ouderkerk aan de Amstel, Ouder-Amstel en Abcoude, aan de rand van Amsterdam.
Voor Gymnasia / VWO scholen lijkt er inderdaad wel een probleem te zijn: als je niet naar een scholengemeenschap wil maar naar een categorale school moet je vrijwel zeker loten. Dat zal ons dus ook wel te wachten staan, en daar kijk ik niet naar uit. Het is al moeilijk genoeg een keuze te maken en als het dan gelukt is en het gaat dan nog niet door, tja dan lijkt mij dat een zeer grote teleurstelling. Kortom: een oplossing voor een structureel tekort lijkt mij een uitstekend idee, maar niet over de ruggen van kinderen uit de regio die hier in Amsterdam op school willen! Kijk maar naar het basisscholen beleid: iemand die net over de brug woont aan de andere kant van de Amstel, mag niet zomaar bij ons op school: ander stadsdeel.
Ik wens de VSA veel succes, maar ik vrees dat hun betoog tegen 'import' hun argumenten juist verzwakt.
Groet Marion
Tania (Amsterdam)
op 25/01/2011 naar 16:00   

@Maaike Boots

Maaike schreef: 'werd gezegd dat de verwachting is dat er 5% minder aanmeldingen zullen zijn voor het Amsterdamse VO dit jaar door Leo Koster van de Atlas Onderwijs Adviesgroep'

Dat beweerde Leo Koster ook op de voorlichtingsavond van de basisschool van mijn kinderen. Hij beweerde bovendien dat de afname van het aantal inschrijvingen een trend was ...
Leo Koster wist ons bovendien te vertellen dat op het 4de gymnasium vorig jaar niet is geloot en dat het Damstede college een goede school is waar niet geloot hoeft te worden. Hij 'wist' ook dat alle lotingen op scholen openbaar waren en dat het Cygnus dit jaar heeft toegezegd dat in de eerste ronde iedereen wordt geplaatst (net als vorig jaar).
Mijn conclusie: Leo Koster is goed op de hoogte van de toelatingsaspecten uit de kernprocedure, maar over de plaatsingsaspecten (en de actualiteit m.b.t. plaatsing) is hij niet bijzonder goed geïnformeerd. Het zou zich tijdens dergelijke avonden daarom beter niet kunnen uitlaten over de plaatsingsaspecten i.p.v. antwoorden uit zijn mouw te schudden die de boodschap 'er is niets aan de hand, plaats genoeg ' ondersteunen.
Freedom (Amsterdam)
op 24/01/2011 naar 13:58   

To each his own, maar ik kies uit levensbeschouwelijke overtuiging voor een openbare school. Dus zónder religieuze signatuur. Als mijn dochter wordt uitgeloot valt er niets meer te kiezen. Dan zal zij misschien toch naar een christelijke of rooms-katholieke school moeten. En ik weet wel dat daar nauwelijks nog iets van te merken is(?), maar toch. Hetzelfde geldt natuurlijk voor ouders die bewust (niet) kiezen voor bijvoorbeeld Dalton of Montessori onderwijs. Na de loting heb je maar te accepteren wat er nog over is...
Maaike boots (Amsterdam)
op 09/12/2010 naar 00:03   

Op een ouderavond op een Amsterdams Montessori-lagere school afgelopen maandag werd gezegd dat de verwachting is dat er 5% minder aanmeldingen zullen zijn voor het Amsterdamse VO dit jaar door Leo Koster van de Atlas Onderwijs Adviesgroep en dat er dus minder problemen/ lotingen worden verwacht. Dat lijkt in tegenspraak met de statistieken op deze site. Hoe zit dat? Welke rol zou de AOA kunnen spelen bij het oplossen van het probleem? M.i. gaat het er om
1. Dat er voldoende plaatsen moeten worden gecre-eerd om alle aanmeldingen te kunnen plaatsen. Men weet toch wat de geboortecijfers zijn?
2. Dat uiteraard de kinderen uit Amsterdam voorrang hebben op kinderen uit de regio.
Dit moet toch door de gemeente/ overheid worden gegarandeerd? Ik ben voor een sterke politieke lobby!
Tamar (Amsterdam)
op 07/12/2010 naar 17:07   

Het Schoolkeuzecircus in Hotel Arena op zaterdag 11
december as.
Met:
* workshops voor leerlingen
* workshops voor ouders
* Grote Scholenloterij met prachtige prijzen
* en......de Parool Scholengids 2011
info onderwijsconsument.nl
Hendrika (Amsterdam)
op 30/11/2010 naar 20:12   

2 publicaties van O&S:
(onderzoek en statistiek)

1)over hoe uitgelote kinderen terechtkomen, hoe tevreden ze zijn.

2)over segregatie in het VO

helaas kan ik de url's niet kopiëren, dus zelf zoeken maar!
Frits (Amsterdam)
op 12/11/2010 naar 02:04   

Ik zie (nog steeds) een oproep om te storten voor een bodemprocedure. Ik wil graag weten in hoeverre het zin heeft om bij te dragen.

Er zijn alleen geen stukken uit het kort geding op de site geplaatst en een juridische onderbouwing van de gewenste invoering van een Amsterdams postcodebeleid ontbreekt. VSA, hoe zit dat?
Stichting VSA (Amsterdam)
op 04/10/2010 naar 00:35   

Beste Stichting Yes we care, jullie kunnen ons bereikenvia emailadres stichtingvsavraag@gmail.com
Stichting Yes, we Care! (Rotterdam)
op 30/09/2010 naar 10:11   

hoe kan ik in contact met jullie komen?
Krijn van Beek (VSA) (Amsterdam)
op 09/06/2010 naar 14:09   

De komende weken spreek VSA op een aantal plekken om de kernprocedure te evalueren en eraan bij te dragen dat het volgend jaar beter wordt.

Hieronder onze voorlopige inbreng, gebaseerd op uw ervaringen op het forum, uw antwoorden in onze enquête, ons eigen onderzoek en talrijke gesprekken die we hebben gevoerd.

Reacties en suggesties zeer welkom:

De algemene lijn:
- VSA pleit voor voorrang voor Amsterdamse kinderen. Amsterdamse kinderen hebben minder kans en minder keuze dan kinderen van buiten de stad, dat moet gelijk worden.
- VSA bepleit dat scholen en gemeente gaan uitleggen wat ze precies verstaan onder regiofunctie. Vrije toegang voor ieder die dat ‘leuk’ vindt, waar ook vandaan en ten koste van kinderen uit Amsterdam zelf, gaat ons te ver;
- Schooltypen die buiten de stad niet voorkomen (Montessorie, Dalton, Vrije school, Categorale Gymnasia, e.a.) kunnen een geclausuleerde voorrang definiëren (bijvoorbeeld 90% reserveren voor Amsterdam).

Meer specifieke punten die we willen inbrengen naar aanleiding van de ervaringen dit jaar:

- Basisscholen zouden in het schooladvies advies een onderscheid moeten maken tussen VWO en gymnasium;
- Scholen moeten expliciet maken of een broertje/zusje voorrangsregeling ook geldt voor de 2de ronde.
- De wachttijd tussen inschrijving en (uit)loting kan veel korter. Binnen drie dagen moeten ouders en kinderen kunnen weten waar ze aan toe zijn.
- Op de meeste scholen ontbreekt de controleerbaarheid van de notaris. Welke kinderen zitten in de hoge hoed?
- Scholen gaan zeer verschillend om met extra toetsen en overleg met basisscholen. Eén lijn zou het gevoel van rechtsonzekerheid kunnen verminderen.
- Op meerdere VWO/HAVO scholen moesten alleen de HAVO leerlingen loten, dat vinden wij in strijd met de idee van loting. Helderheid vooraf is cruciaal.
- Het Gerrit van der Veen College veranderde nog snel even de regels (havo-kinderen met 543 of hoger en VWO kinderen hoefden niet te loten), dat kan natuurlijk helemaal niet;
- Openbaarheid en transparantie van de inschrijvingen tijdens de inschrijvingsperiode verschillen enorm per school. Alle scholen zouden hierover uitsluitsel kunnen geven.
- Door het enorme gedrang voor het voortgezet onderwijs, is er een groeiende noodzaak om ook regels op te stellen voor het 2e schooljaar en verder.


Via de knop 'voeg een bericht toe' links bovenaan deze pagina kunt u aanvullen.
Colette (Amsterdam)
op 09/06/2010 naar 10:40   

VSA, dank voor jullie inzet!! Ik heb zojuist de resultaten van de mei-enquete gelezen, wat een prachtig voorstellen van ouders staan erin, die de gemeente gratis en voor niks krijgt aangeboden, alle politieke partijen willen meer geld aan onderwijs uit gaan geven, dus dat moet goed komen, las ook dat kinderen uit de omgeving van Hoorn worden ingeloot in Amsterdam, het moet niet gekker worden, daar staan drie prima scholen voor VWO!
Vraag ze ook even in die ambtswoning of ze al nadenken over voldoende plaatsen op vervolgopleidingen na de middelbare school.
Jules de Vet (Amsterdam)
op 09/06/2010 naar 10:11   

Hallo Krijn e.a. van de VSA, veel succes met het a.s. ambtswoninggesprek. Zo leer je nog eens wat.... Ik heb een vraag. Ik heb het proces van enige afstand gevolgd, ben dus niet van alle ins en outs op de hoogte (lange vooraankondiging ter indekking van mogelijke domheid). Vraag is op in een soort tijdlijn / stappenplan duidelijk gemaakt kan worden hoe de VSA probeert de doelstelling van gelijke kansen te realiseren. Wanneer kan het zo ver zijn en wat moet er dan wanneer gebeuren door wie. Dat zou mij helpen om enig zicht te krijgen op deze materie.
Bij voorbaat dank, Jules de Vet
David (Amsterdam)
op 04/05/2010 naar 08:13   

@ Tania Bedankt voor de uitleg. Ik wist dat ze een balletklas op de GvdV hadden, maar niet hoe het ging met loten en auditie doen. Ik dacht dat de balletschool misschien iets buiten de stad was. Maar wat is het weer gecompliceerd!
Tania (Amsterdam)
op 04/05/2010 naar 00:22   

Die 'balletschool' is waarschijnlijk het Gerrit van der Veen. Het GvdV heeft een speciale balletklas voor leerlingen van de vooropleiding ballet. Voor deze balletklas hoef je niet te loten. Je moet wel zijn toegelaten tot de vooropleiding dans en daarvoor moet je zijn geslaagd voor een toelating*****emen. Bij de eerste inschrijvingsronde voor het vo hebben die kinderen dat toelating*****amen nog niet afgelegd. Ze moeten zich daarom ook op een 'normale' vo-school inschrijven; stel dat ze zakken! Die normale vo- school kan ook het GvdV zijn, maar dan niet de balletklas. Voor de reguliere klassen van het GvdV krijgen ze geen voorrang en zouden ze hebben moeten meeloten.
David (Amsterdam)
op 03/05/2010 naar 22:32   

Hopelijk komen de DMO en de scholen wel met oplossingen. Ook structureel voor volgend jaar.

Er is schijnbaar een plek vrijgekomen op het Amsterdams Lyceum omdat een ingeloot kind een plek op de balletschool kreeg (?). Die plek ging naar de eerst wachtende, een kind dat in de tweede ronde een plek op het Nicolaas had gekregen. Daardoor kwam een plek vrij voor onze dochter.
Colette (Amsterdam)
op 03/05/2010 naar 10:38   

@David
Gefeliciteerd dat je dochter alsnog terecht kan op het Nicolaas,
het kind dat zich terugtrok daar, wat gaat dat dan nu doen? ik heb namelijk helemaal niet het gevoel dat je veel kanten op kan in die positie,
wij zijn ingegaan op de oproep van DMO, ik weet niet hoeveel mensen dat zijn gaan doen.
David (Amsterdam)
op 02/05/2010 naar 14:50   

Ik ben erg beineuwd: Hoe is het mensen vergaan in de derde ronde? Is er nog een keer geloot? Zijn er veel mensen die zich weigeren in te schrijven en ingaan op de aanbod van de DMO om plekken te zoeken voor individuele gevallen?

We hadden onze dochter maandag ingeschreven op het Cartesius maar kregen woensdag bericht dat ze alsnog naar het St Nicolaas (keus van de 2e ronde) mocht wegens een terugtrekking uit de gymklas.
David (Amsterdam)
op 28/04/2010 naar 15:25   

Tja... er zijn in Amsterdam in de eerste ronden zoiets als 600 kinderen uitgeloot. Uit hoeveel eigenlijk? In ieder geval kun je dat zien als een procentage en dus "de kans" voor een kind in Amsterdam om ingeloot te worden op de school van eerste keus. Dat zou je dan kunnen vergelijken met de percentage elders, zoals in Amstelveen, en dan evt. concluderen dat er te weinig plekken in Amsterdam zijn voor de vraag.

Als dat niet de bedoeling is, betekent het natuurlijk bar weinig, want een kind uit Amsterdam heeft nu al net zo veel of weinig kans om ingeloot te worden voor een plek op bijv. het Amsterdams Lyceum als een kind uit Abcoude of Badhoevedorp.
Judith (Amsterdam)
op 28/04/2010 naar 11:54   

ja, dat viel mij ook al op. broertje/zusje regeling eruit? dan hebben alle kinderen gelijke kansen bij de loting, en verandert er dus niets aan de aantallen leerlingen, en de plekken. het is hier al zo vaak voorspeld, en het lijkt erop dat de VSA er met open ogen intrapt! let maar op, volgend jaar gebeurt er niets, behalve kinderen uit een gezin die noodgedwongen in verschillende gemeenten naar school moeten. handig in vakantietijd!
Colette (Amsterdam)
op 28/04/2010 naar 09:26   

Ik begrijp dit niet, in het programma-akkoord van de gemeente staat "de Amsterdamse leerlingen hebben dezelfde kansen om op de school van hun eerste keuze te worden aangenomen(of uitgeloot) als kinderen uit de regio" dit is nu toch ook als het geval??
Roos (Amsterdam)
op 27/04/2010 naar 15:42   

Ook ik bezoek dit forum nog steeds, ook al behoren wij tot de geluksvogels die wel zijn ingeloot in de 1e ronde. Het gaat toch niet alleen om je eigen kind, het gaat om het systeem dat onrechtvaardig is, de beleidsmakers en schoolbestuurders die falen. En die om het hardst roepen dat er geen probleem is. En dat is waarom het belangrijk is je te verenigen, zodat er iets verandert en de jaargangen hierna niet meer met deze idiote stressvolle loterij te maken hebben, maar gewoon op een normale manier de school kunnen kiezen die bij hen past.
IS (Amsterdam)
op 26/04/2010 naar 16:48   

De doorslaggevende reden voor ons om niet naar het Cartesius te gaan is het feit dat zij zich voor het tweede jaar opwerpen om gymnasiumonderwijs aan te bieden maar hier geen programma voor hebben ontwikkeld. Wij als ouders kiezen niet voor gymnasium maar dat doet ons kind zelf. Hij kiest niet alleen voor de vakken latijn en grieks maar hij kiest voor en compleet gymnasium programma. DIt bieden zij niet aan. Verder gaan wij wel af op wat de onderwijsinspectie voor beoordeling afgeeft. We moeten blij zijn deze inspectie ooit in het leven is geroepen en dat scholen zo actief bezg blijven met het kwaliteit van hun onderwijs.
CE (Amsterdam)
op 26/04/2010 naar 16:04   

@Jop
mijn excuses, ik reageerde ook op de grimmigheid die ik trof op het forum en verwarde enkele opmerkingen,
we zitten in hetzelfde schuitje en een ieder gaat er anders mee om merk ik, ook met de acceptatie van de overgebleven plekken,
ik neem inspectierapporten serieus en ik vind het vervelend dat mijn dochter mogelijk op een met een onvoldoende beoordeelde school gaat belanden, natuurlijk houd je het als ouders in de gaten, maar wanneer een ieder van ons de mening is toegedaan dat het je recht is om je kind naar een school te sturen waarvan het onderwijsprogramma positief is beoordeeld, zouden we sterker staan naar de gemeente enz toe.
Jop Fellinger (Amsterdam)
op 26/04/2010 naar 12:29   

@CE (waarom anoniem?), volgens mij ben ik de enige Jop op het forum, ik reageer dan maar even op je bericht. Ik ben helemaal niet 'tevreden'! Ik vraag me af hoe je daar bij komt. Ik vind het ook jammer te zien dat de reacties naast informatief en meningvormend, soms een bijterige toon krijgen. Zoals de vraag wat ik nog op het forum doe. Je kunt ongelukkig zijn met de gang van zaken, maar dat zijn we allemaal, en ik heb deze kernprocedure nu eenmaal niet bedacht. Onze zoon is uitgeloot voor het 4e, waar hij vreselijk graag naar toe wilde. Het verdriet was (en is) erg groot. De alternatieven voor de tweede ronde waren wat ons betreft allemaal even beroerd ook omdat het een grote loterij was en omdat het kort op de uitloting volgde, als je eigenlijk nog niet toe bent aan het kiezen van een alternatief. Hoe dan ook moet je voor je kind nu eenmaal verder, en dat vertaalt zich in een keuze voor een school in de tweede ronde. Je kunt je blind staren op beoordelingen en het feit dat er vorig jaar weinig kinderen doorgingen naar het 4e, maar als er door het Cartesius toezeggingen worden gedaan over een volwaardige gymnasiumklas, dan hou je zo'n school daaraan wanneer er voldoende inschrijvingen zijn. Voor hen die geïnteresseerd zijn, zou ik zeggen: bel eens met die school (of een andere) hoe ze een en ander benaderen, het kan vandaag en morgen nog. Wat je hoort kan je mening verder vormen, positief of negatief.
Miriam (Amsterdam)
op 26/04/2010 naar 11:26   

Wie goed naar de opbrengstenkaarten 2009 van de Onderwijsinspectie kijkt, ziet dat de VWO-afdeling van het Cartesius het helemaal niet zo slecht doet in vergelijking met bijvoorbeeld het Amsterdams Lyceum en het Gerrit van der Veen (allebei voldoende), ze doen het soms zelfs beter.
En wie goed naar leerlingen luistert, weet dat er overal op middelbare scholen in Amsterdam gerookt, geblowd en gedronken wordt. En dat gebeurde dertig jaar geleden op mijn gymnasium in de provincie ook al. Pubers doen dingen die wij liever niet bij onze kinderen zien of merken. Maar het is vooral aan ons ouders om onze kinderen daarin te begeleiden.
Sanne (Amsterdam)
op 26/04/2010 naar 08:54   

@IS Sorry maar dit vind ik echt geen goed argument om een hele school op te beoordelen en de inspectie ook niet. Veel kinderen gaan naar het gymnasium, zonder dat ze interesse hebben in de klassieke talen, maargoed, ze moeten daar wel heen (vinden de ouders). Pesten en alcohol gebruik is ook op ieder school een probleem maar wordt nu eindelijk onder de aandacht gebracht. Fons Vitae en het Berlage Lyceum hebben nu ook een alcohol verbod op feesten en daar zijn het ntb de ouders die in opstand kwamen tegen het beleid.
IS (Amsterdam)
op 25/04/2010 naar 22:10   

@ Jacques
Vorig jaar heeft het Cartesius ook 12 uitgelote gymnasiumkinderen opgenomen. Het resultaat is dat de meeste kinderen al voor de kerst geen klassieke talen wilde volgen. Van de 12 wil er een gymnasium doen. Ze hebben 2 weken geleden pas een meeting gehad met het team om nu een een echt gymnasiumprogramma te gaan draaien. Dit vondt ik een vreemd verhaal. Dit terwijl ze allang een extra klas voor gymnasiumklas wilde vormen zo ook vorig jaar. Verder ken ik veel kinderen die het daar neit naar hun zin hadden. EN ik ken ouders die hun kind daar van school hebben afgehaald en ons afraden om hem er op te doen: pestcultuur en veel alcoholgebruikers.
Jacques (Amsterdam)
op 25/04/2010 naar 21:18   

Kan iemand mij eens goed uitleggen waarom het Cartesius een onvoldoende heeft.
Er wordt van alles geroepen maar niemand maakt het duidelijk. Volgens mij worden er verschillende criteria gehanteerd. Lijkt me overigens wel positief dat er op het Cartesius een initiatief wordt genomen een gymnasiumklas te maken zodat uitgelote kinderen in ieder geval les in latijn en grieks krijgen van de leraren van het 4e gymnasium. Het moet toch mogelijk zijn samen met inbreng van de ouders er een succes van te maken!
Volgens mij zijn juist scholen met een onvoldoende extra scherp!
CE (Amsterdam)
op 24/04/2010 naar 22:25   

Sorry, ik verwarde Jos met een Jop, slordig.
David (Amsterdam)
op 24/04/2010 naar 20:41   

Er zijn misschien meerdere Jossen, maar ik vind het wel interessant om ook goede dingen te horen (van één Jos) over het Bredero (dat voor mijn gevoel voor ons te ver weg is) en (van een andere Jos) over het Berlage (dat nu vol is).
CE (Amsterdam)
op 24/04/2010 naar 20:14   

@ Jos
als je tevreden bent met de school waarop jullie keus is gevallen, dan vraag ik me af wat je nog zoekt op dit forum.
Patricia (Welleman)
op 24/04/2010 naar 20:09   

Nee, ik ben een andere Patricia.
Jos (Amsterdam)
op 24/04/2010 naar 19:13   

Patricia, op blz 2 svan dit forum preek je anders wel namens de vsa, zie onder. Bij de "wie zijn wij" zie ik ook een Patricia staan. Toeval? Of zijn er 2 Patricia's?

Patricia (Amsterdam)

op 16/04/2010 naar 11:49
Namens de Stichting VSA: Oproep voor IS en alle anderen uitgelotenen voor de 2de ronde. Meld je bij ons aan en verenig je op onze website. Vertel je verhaal op dit forum. Op die manier kunnen wij verder onze krachten bundelen
Patricia (Amsterdam)
op 24/04/2010 naar 10:11   

Aan Sanne, Miriam, Pelle en David: hebben jullie uitgelote kinderen voor de 3e ronde? Meld je dan aan! Hoe groter de groep, hoe beter! We hebben weinig tijd voor discussie.

Als men graag naar Cartesius wil dan kan dat, dit is precies wat ze willen, scholen vullen met kinderen zodat ze verder kunnen blijven aan modderen. Ik heb ze vrijdag ook gebeld en ze hebben inderdaad slechts 8 plekken. Zul je zien dat iedereen voor het Cartesius gaat en dan zullen er weer kinderen terleurgesteld moeten worden.

Wat wil je mee gaan in dit spel? Of wil je hier iets aan doen?
CE (Amsterdam)
op 24/04/2010 naar 10:04   

@Sanne
het Vierde is niet ontstaan uit het Cartesius, de conrector van het Vossius is rector van het Vierde geworden, en dat is een hele goeie, daarnaast hebben ook het Barlaeus en Ignatius meegewerkt aan de totstandkoming van het Vierde, en de school is ahw ondergebracht bij Esprit. En vorig jaar zijn ze slordig omgesprongen met een vwo-klas, daarom ben ik erg huiverig, ook zijn ze bijna niet te bereiken en denken ze nauwelijks na over een goed curriculum voor een eventuele gymklas.
@ Pelle
Ik wil ook niet dat dit een gymkwestie wordt, maar laat je dan ook horen op dit forum, ik zie dit toch als een platform om oplossingen te bedenken in deze hachelijke situatie, de vsa biedt dit platform aan en heeft de zaak al voor de rechter gebracht, nu stappen worden overwogen.
David (Amsterdam)
op 24/04/2010 naar 09:52   

@Sanne voor zover ik weet heeft het Cartesius nu 8 gym plekken en 8 atheneum plekken. Dus als alle 15 uitgelote gymnasium kinderen daarnaartoe willen, wordt het weer loten.

@ Pelle & Miriam jullie hebben gelijk. Als je de OCO brief lees, zie je dat de situatie veel erger is voor HAVO en VMBO-T kinderen.
Overigens hebben niet alle van de 15 uitgelote gym kinderen zich ontactisch ingeschreven in de tweede ronde. Tactisch en risicoverminderend inschrijven is dus ook geen garantie.
Sanne (Amsterdam)
op 24/04/2010 naar 09:40   

@Patricia die 15 kinderen kunnen zo rechtstreeks naar het Cartesius. Waarom ben je zo negatief over deze school? Heb je zelf al eens onderzocht waarom ze een onvoldoende hebben gekregen van de inspectie? Misschien valt de uiteindelijke reden wel heel positief uit. Het orgaan inspectie daar zitten ook nog al wat haken en ogen aan. Het 4e is uit het Cartesius ontstaan en dit jaar komt speciaal voor de gymnasium klas de oude talen vast op het rooster en niet facultatief. Wist je overigens dat er vorig jaar een hele 2e klas van het Barleus is blijven zitten? Hoor ik niemand over!
Patricia (Amsterdam)
op 24/04/2010 naar 00:25   

Om misverstanden te voorkomen. Wij zijn niet van VSA, maar ouders van uitgelote kinderen. Wij hebben ons al deels verenigd en proberen via deze weg andere ouders op te roepen. Wij hebben ons gericht op de gymnasium kinderen omdat wij dat al in kaart hebben gebracht, maar wij zouden ook het liefst iedereen willen mobiliseren, maar wij ondervonden dat 1 groep in dit geval de groep van onze eigen kinderen al moeilijk genoeg is.
Miriam (Amsterdam)
op 24/04/2010 naar 00:09   

@ Pelle. Je hebt helemaal gelijk. Ik was steeds in de veronderstelling dat de VSA voor alle Amsterdamse kinderen opkomt, maar uit het bericht van Patricia maak ik nu op dat het alleen om de uitgelote gymnasiumkinderen gaat. Hoe zit dat? En wat ze voorstelt kan ook helemaal niet, hoe voelt dat wel niet voor de kinderen die in de eerste ronde ook uitgeloot zijn en die zich in de tweede ronde tactischer hebben ingeschreven uit angst wederom uitgeloot te worden?
Pelle (Amsterdam)
op 23/04/2010 naar 23:53   

Gaat dit forum alleen maar over gymnasium kinderen? Of gaat het ook nog om het belang van de andere Amsterdamse kinderen, uitgelote kinderen met vwo, havo en vmbo advies!!!!!!! . Ik begin me zo langzamerhand enorm te ergeren alsof de wereld alleen nog maar om het belang van deze 15 kinderen gaat die dan ook nog in een voorrangs positie zouden willen geplaatst worden??? En al die andere kinderen dan die ook niet naar een school van hun eerste keuze gaan, tellen die nu in eens niet meer mee!!
Patricia (Amsterdam)
op 23/04/2010 naar 23:26   

OPROEP: aan alle ouders van uitgelote gymnasium kinderen die mee 'moeten' doen aan de 3e ronde.
Laten wij ons zo spoedig mogelijk verenigen via 2xuitgeloot@gmail.com
Op dit moment zijn wij nog met hooguit 15 kinderen in de race. Dit is HET moment om onze stem te laten horen en NEE te zeggen tegen dit spel met wat er met onze kinderen wordt gespeeld. Bij dezen roepen wij iedereen op om 'NIET' in te schrijven, maar gezamenlijk tot een oplossing te komen door ons te verenigen en met een voorstel te komen naar de scholen toe. Als wij alle voorkeuren bij elkaar verzamelen en er onderling uit kunnen komen dat er 1 a 2 kind(eren) per school kunnen worden geplaatst, dat kan men dat toch niet weigeren. Bovendien hebben wij dan zelf de touwtjes in handen i.p.v. dat wij een niet gewilde school opgedrongen krijgen. Reageer graag voor maandag dan kunnen wij dit gaan inventariseren en de koppen bij elkaar steken. Deze ellende moet nu stoppen door de handen ineen te slaan.
Miriam (Amsterdam)
op 23/04/2010 naar 21:38   

Ik moet er ook niet aan denken. Ik ben niet perse tegen afschaffing van de voorrangsregeling, maar ik zal niet ophouden met betogen dat het geen oplossing is! Ik begrijp de frustraties van de (ouders van) uitgelote kinderen, maar het ligt NIET aan de broertjes en zusjes. als de gemeente op deze lijn gaan zitten, worden volgend jaar veel meer dan 50 leerlingen uitgeloot in de tweede ronde. Het loten zelf mag dan misschien eerlijker zijn (dat is overigens aan de scholen zelf), het lost helemaal niets op en de problemen worden groter en groter. Maar misschien denkt bijna niemand verder dan zijn of haar eigen situatie, en voor de ouders met 1 kind telt dan alleen het hier en nu.
CE (Amsterdam)
op 23/04/2010 naar 21:03   

broertjes/zusjes
ik moet er niet aan denken om over drie jaar weer in deze situatie te belanden, maar een eerlijker verdeling van het lotingsleed is misschien terecht, maar lost verder in aantallen niets op.
CE (Amsterdam)
op 23/04/2010 naar 20:55   

In elke gymnasiumklas een kind erbij durven de scholen vast niet aan, dan krijgen ze iedereen over zich heen die elders een plek heeft gezocht,
het Barlaeus had vorig jaar in een laat stadium besloten toch een zesde brugklas te starten en kreeg daar ook gedoe om, omdat ouders uit strategisch oogpunt voor een andere school hadden gekozen, of het tot rechtszaken is gekomen weet ik niet.
David (Amsterdam)
op 23/04/2010 naar 19:39   

Re: broertjes/zusjes
Ik vind ook dat er meer goede plekken moeten komen en vooral een menselijker procedure, maar tot dat overaanbod van goede plekken komt, is de verdeling daarvan wel van wezenlijk belang. En het is een waarheid als een koe dat een voorkeursbehandeling van de ene ten koste gaat van de andere. Daar kan niemand omheen.
En, ja, de Nicolaas heeft broertjes/zusjes voorrang gegeven in de loting voor de tweede ronde en de DMO vond dat ook een terechte interpretatie van de kernprocedure.
Mien (Amsterdam)
op 23/04/2010 naar 18:29   

Wel gek in Amsterdam: als je bent ingeloot heb je vrijheid van schoolkeuze gehad, als je (2x)bent uitgeloot ben je dubbel de pineut: je kunt niet eens meer naar een school van je 2e, 3e of 4e keuze, dan wordt je gewoon ingedeeld omdat de gemeente dat beter vindt uitkomen met het beleid dat ze voert. Daar wringt toch echt iets wat duidt op ongelijke behandeling.

En schaf in vredesnaam die shows af waarmee de scholen zich prestenteren in januari, alsof je nog echt kunt kiezen.
M.A. (Amsterdam)
op 23/04/2010 naar 18:13   

Kan niet iedere gymnasiumklas in Amsterdam een extra kind aan nemen?
PW (Amsterdam)
op 23/04/2010 naar 16:28   

Voor de 21 uitgelote leerlingen met een vwo advies zijn er 27 plaatsen met een voldoende van de inspectie beschikbaar:
16 plaatsen (6 gym, 10 vwo) op het Bredero College in Noord;
6 vwo plaatsen op het Comenius Lyceum in West;
5 vwo tto (tweetalig onderwijs) plaatsen op het Hervormd Lyceum West in West.

Kortom voor de gymnasiumklanten onder onze kinderen, er zijn nog 6 plaatsen!?
CE (Amsterdam)
op 23/04/2010 naar 16:14   

helemaal mee eens Miriam, er zijn alleen maar onvoldoende goede plekken in Amsterdam en een fatsoenlijke oplossing is de gemeente te duur.
Miriam (Amsterdam)
op 23/04/2010 naar 12:18   

broertjes-/zusjes regeling mag toch helemaal niet gebruikt worden in de tweede ronde? op de meeste scholen moeten broertjes en zusjes zich in de eerste rond een week voor de sluiting al inschrijven.
bovendien, als mijn tweede kind naar een andere school wil dan haar zus, dan gaan we haar echt niet pushen om toch oudere zus te volgen.
ik vind het alleen zo jammer en niet erg productief om op de lijn van afschaffing van de regeling te gaan zitten, omdat deze regeling niet het probleem is. Het probleem is vraag / aanbod. Daar hebben de broertjes en zusjes niets mee te maken. Zij moeten ook naar school.
David (Amsterdam)
op 22/04/2010 naar 22:21   

@Miriam. elk gezin heeft zeker een oudste kind, maar het is alleen als dat kind ingeloot wordt in een gewilde school dat het interessant wordt voor een broertje of zusje te volgen. Dus de voorrangspositie concentreert geluk in sommige gezinnen en ongeluk in anderen.
Laat staan de manier waardoor de regeling nu ook toegepast wordt in de tweede ronde, bijvoorbeeld op het St Nicolaas. De band met het oudste kind was bij de eerste schoolkeus voor sommigen niet relevant, maar wordt dan weer uitgebuit bij de tweede ronde.
Jos (Amsterdam)
op 22/04/2010 naar 22:15   

Bredero ligt maar 5 minuutjes van de pont, je bent er in een wip vanaf het centraal. Ik ken veel kinderen die het daar naar hun zin hebben. En veel begeleiding, oa bij dyslexie, ook bij gymnasiumleerlingen. Helemaal niet verkeerd.
Jop Fellinger (Amsterdam)
op 22/04/2010 naar 21:43   

Lotgenoten, alweer een aantal stressvolle weken voorbij in de gemeentelijke leerplicht lotto. Allemaal veel sterkte, ook al helpt het niet veel. In de berichten lees ik nogal wat negatieve berichten over het Cartesius en ook weer positieve. Ondanks die onduidelijkheid is het een relatief kleine school, met het voornemen om bij voldoende inschrijving weer met een gymnasiumklas te beginnen in plaats van de facultatieve oude talen vakken met doorstroom naar het 4e. Wij hebben na uitloting voor het 4e gekozen voor het Cartesius. Misschien is er nog plaats voor de gymnasiumklas to be.
CE (Amsterdam)
op 22/04/2010 naar 21:41   

nee, het is de oude lijst, wat staat dit allemaal haaks op het bezoeken van open dagen, in mijn schooltijd bouwden scholen dependances als de toestroom van leerlingen te groot werd, wij moeten genoegen met scholen ver van ons huis, met onvoldoendes van de onderwijsinspectie, en mager onderwijs.
PW (Amsterdam)
op 22/04/2010 naar 19:33   

De lijst voor de 3e ronde is beschikbaar op de site van OCO! Er zijn geen extra plekken gecreëerd voor Gymnasiaplekken. Dit is verdorie dezelfde lijst als voorheen, schandalig, alle beloftes teniet gedaan met deze onrealistische opties!
Miriam (Amsterdam)
op 22/04/2010 naar 15:07   

Ik kan me bijna niet voorstellen dat er nu helemaal niets zal veranderen. Maar ik vrees het ergste. Ik heb inderdaad ook begrepen dat er getornd zou kunnen worden aan de broertjes-/zusjesregeling, maar dat lost natuurlijk helemaal niets op. Het loten wordt daarmee eerlijker, maar de aantallen uitgelote kinderen blijft gelijk. En ergens anders werd het ook al betoogd: elk gezin heeft een oudste kind, en dat kind loopt het risico uitgeloot te worden. ook wij zaten twee jaar geleden in spanning. ik moet er niet aan denken dat je als gezin twee of drie keer door zo'n hel moet gaan. Dus ik ben bang dat het wegvallen van de regeling volgend jaar met veel bombarie als oplossing gepresenteerd gaat worden terwijl dat niet zo is.
Adrienne (Amsterdam)
op 22/04/2010 naar 13:48   

In 1998 waren er in Amsterdam 145.656 kinderne in de leeftijd 0-19 jaar. In 2009 waren dat er 156.388. In elf jaar tijd is die groep dus met bijna elfduizend kinderen toegenomen. Wie de cijfers van het bureau onderzoek en statistiek van de gemeente Amsterdam bekijkt, ziet dat die groep de komende jaren alleen maar groter wordt. Met mijn eenvoudige kennis van statistiek had ik in een oogopslag kunnen zien dat er een tekort aan vorozieningen zou aankomen. Maar als moeder van een kind uit resp. 1996 en 2000 wist ik dat al. Crecheplaatsen, zwemlessen, tennislessen, een plek op de basisschool of naschoolse opvang, het was bij het kind uit 2000 een stuk lastiger dan bij die uit 1996. Volgend jaar gaat mijn jongste naar de middelbare school. NU de broertjes- en zusjesregeling afgeschaft dreigt te worden, kan ik alleen maar hopen dat het goed komt. Maar echt goed komt het natuurlijk niet. Want als mijn kind wordt ingeloot, wordt er een ander kind uitgeloot. Mijn hoop is nu dat er volgend jaar een heleboel plekken bijkomen of nog beter, een hele nieuwe school erbij. Wat het Cartesius met het Vierde Gymnasioum heeft gedaan, het Pieter Nieuwland met het Cygnus en het Berlage met zijn tweetalig onderwijsprogramma, dat moeten andere scholen toch kunnen volgen? Als dat niet gebeurt voorspel ik dat er volgend jaar geloot zal moeten worden voor plekken in de vierde en vijfde ronde, en dat dan de laatste overblijvers op de boot naar Velsen worden gezet.
Tania (Amsterdam)
op 22/04/2010 naar 13:32   

@Miriam
Ik ben het met je eens hoor.
Miriam (Amsterdam)
op 22/04/2010 naar 13:01   

@ Tania. Natuurlijk. Er zijn altijd onzekere factoren. Maar je kunt van de afgelopen tien jaar ook makkelijk nagaan hoe veel kinderen van buiten Amsterdam op een school in Amsterdam zijn ingeschreven. Ik wil maar zeggen: je kunt geen exacte voorspelling doen, maar je kunt wel een behoorlijk zekere situatieschets geven. En vraag ouders! Ik heb drie kinderen, de oudste is 14. Kijk naar de wachtlijsten: crèches, overvolle klassen, naschoolse opvang, zwemles, ga zo maar door. Waar een wil is, is een weg.
Tania (Amsterdam)
op 22/04/2010 naar 12:30   

@Miriam
Dat is onder meer zo lastig omdat van tevoren niet bekend is hoeveel belangstelling er van buiten Amsterdam komt ...
Mirjam (Amsterdam)
op 22/04/2010 naar 12:11   

Hoe moeilijk kan het nou toch zijn om voordat de hele gang naar de Open Dagen begint een heldere inschatting te hebben van het totaal aantal achtste groepers en hun vermoedelijke schooladvies. Waarom worden onze kinderen vanaf hun vierde jaar jaarlijks in het kader van het leerlingvolgsysteem onderworpen aan talloze CITO- en andere toetsen, als deze gegevens niet ook gebruikt (mogen? kunnen?) worden bij een prognose voor het middelbare schooltype. Bijna alle zevende groepers maken een entreetoets en krijgen op basis van de uitslag een schooladvies. Breng dat dan in kaart! Hoe kun je nou als gemeente dit allemaal laten gebeuren? Misschien ben ik naïef, maar ik ging er altijd van uit dat goed onderwijs de basis is voor een gezonde maatschappij. Dit is stuitend!
Martin Cleaver (Amsterdam)
op 22/04/2010 naar 11:43   

Caland en Cartesius hebben blijkbaar kinderen aangenomen deze week, en nu pas snappen ze dat dat pas vanaf maandag mag. Dus toezeggingen worden ingetrokken. Wat een chaos! Een derde loting lijkt onvermijdelijk. Dank je wel OSVO en DMO... Niemand mag "brand" roepen totdat de hele stad al in as ligt!
Martje M. (Amsterdam)
op 22/04/2010 naar 09:09   

Met wat voor een wanbestuur hebben we te maken dat er een kort geding nodig is om fatsoenlijk beleid af te dwingen.
1. Bestuurders en beleidsmakers anticiperen niet uit zichzelf op de ontwikkelingen.
2. Ze worden - jarenlang - gewaarschuwd door de burgers, maar weigeren hardnekkig te luisteren. Met name van de politici onder de bestuurders had je anders mogen verwachten.
3. Uiteindelijk zeggen ze toe het aanbod (van plaatsen op scholen die een voldoende hebben van de onderwijsinspectie) aan te passen aan de vraag wanneer bekend is hoe groot de vraag is per schooltype (dus na de eerste inschrijvingsronde op 12 maart 2010).
4. Ze komen de toezegging onder punt 3 gewoon niet na en nu moet de burger weer naar de rechter.
En ondertussen zitten tientallen kinderen in spanning in plaats van zich te verheugen op hun nieuwe leven en onbezorgd te genieten van de afscheidsactiviteiten op de basisschool en
M.A. (Amsterdam)
op 21/04/2010 naar 22:27   

Hoeveel gymnasium kinderen zijn er uitgeloot? Hoeveel VWO, HAVO, VMBO? Kan daarvan een overzicht komen op deze site?

Er moeten toch echt andere oplossingen komen dan opdelen op 15e keus scholen. Gemeente Amsterdam, OSVO, middelbare scholen: doe er eens echt wat aan, wat is er eigenlijk mis met het oprichten van een nieuwe school met gemotiveerde leerlingen, volgende jaar is het probleem echt niet minder!!!
IS (Amsterdam)
op 21/04/2010 naar 21:37   

Beste ouders, wij moeten ons verenigen en goede scholen afdwingen: meld je aan op 2xuitgeloot@gmail.com zodat wij gezamenlijk een kort gedig kunnen aanspannen. Het Cartesius heeft zich niet bewezen als goede VWOschool afgelopen jaar en wil dit jaar een gymnasium klas aanbieden terwijl ze pas vorige week overleg hebben gehad hoe ze dat gaan doen. Dit terwijl ze vorig jaar ook al een hele klas gymnasiumkinderen hebben opgenomen: citaat Norbert de Vries: "meer dan de helft van de kinderen wilde al na de kerst geen grieks of latijn meer volgen". De overige kinderen ( op één of twee na) willen nu ook al niet meer. Dat is toch een treurig resultaat! De heer de Vries is er zo trots op dat hij dit jaar wederom een klas erbij heeft gevormd. De overige VWO scholen hebben ook geen goede reputatie. Enkele scoren pas sinds 2009 een voldoende resultaat. Cartesius heeft een toplocatie (vlakbij Centrum en Zuid) maar komt niet vol door zijn slecht reputatie. De ligging van de school is niet meer belangrijk als het een goede reputatie heeft dan willen alle kinderen in de buurt echt wel naar die school. Het Pieter Nieuwland College heeft dit jaar ook geloot!
El (Amsterdam)
op 21/04/2010 naar 21:26   

Heel veel sterkte voor iedereen die in de tweede ronde uitgeloot is. Let op de Cartesius zit tijdelijk aan de Stavangerweg 904!
I.W. (AMSTERDAM)
op 21/04/2010 naar 21:17   

Het gaat hier om DE TOEKOMST van onze kinderen. Waar blijft de garantie voor elke kind voor een passende plaats? Is dat alles wat de gemeente Amsterdam aan onze kinderen te bieden heeft?
De scholen op HAVO/VWO niveau, die nu voor de derde ronde ter beschikking zijn: Cartesius Lyceum, Bredero College Buiksloterweg, Commenius Lyceum A'dam, Open Schoolgemeenschaap Bijlmeer, Passie A'dam, Schoolgemeenschap Reigersbos!
Ik hoop toch diep in mijn hart dat de gemeente aanstaande vrijdag met een andere lijst komt, want hier staat er geen school waar mijn kind naar toe wilt gaan! Ik denk dat veel ouders mee eens zijn?
Bovendien staat er in de Keuzegids op pagina 18 de volgende: "...als u ook na de 3de ronde geen goede school kunt vinden die uw kind WIL plaatsen, dan kunt u bellen naar INFORMATIEPUNT KERNPROCEDURE tel. 020-2518151 of naar FRITS OTTO van SWV-VO tel.020-4801702. Ik zou zeggen waarom wachten tot na de 3de ronde, dat is toch duidelijk dat er al de 2de ronde geen goede school te vinden is.
Ik wens alle ouders sterkte toe.
David (Amsterdam)
op 21/04/2010 naar 21:11   

Dank je. Het is voor iedereen vreselijk, maar om als enige uitgeloot te worden is natuurlijk bijzonder bitter.
CE (Amsterdam)
op 21/04/2010 naar 21:02   

ze zijn zeker slecht bereikbaar, die ervaring heb ik ook, maandagochtend hebben wij onze dochter ingeschreven, die was er niet bij, het mag wel,
overigens erg vervelend voor jullie die uitloting
David (Amsterdam)
op 21/04/2010 naar 20:37   

Die proberen we al vanaf dinsdag aan de lijn te krijgen, maar het lukt niet. Moet je kind mee om in te schrijven?
CE (Amsterdam)
op 21/04/2010 naar 20:32   

David, je kunt je daar al inschrijven op afspraak, contactpersoon is de heer De Vries.
David (Amsterdam)
op 21/04/2010 naar 18:28   

Dochter als enig gymnasiumkind uitgeloot van het St. Nicolaas. Nu wat?
CE: heb je al kunnen inschrijven op het Cartesius zoals hier beneden staat? Wachten ze niet op de derde ronde?
Pieter - zoekgoedeschool@gmail.com (Amsterdam Zuid)
op 21/04/2010 naar 17:12   

Wij leven ook al tijden in stress en onzekerheid. Onze zoon is in de 2e ronde uitgeloot voor VWO en wordt nu verwezen naar de Bijlmer of Noord of naar een school met slecht onderwijs! Daar wil hij echt niet naar toe. Hij wil best naar z'n school van 5e keuze maar niet naar de 15e. Er moeten gewoon c. twee klassen in de buurt van Zuid bijkomen. De scholen moeten niet moeilijk doen. Er kan zo een noodlokaal of twee bij, bijv. bij het St. Nicolaas. Spinoza kan 30 i.p.v. 29 kinderen plaatsen etc. Nood breekt wet! Je kunt niet de toekomst van tientallen kinderen opofferen omdat ze pech hebben gehad bij de loting en de gemeente deze aantallen in 12 jaar niet heeft zien aankomen! We moeten met z'n allen bij de gemeente aan de bel trekken: DMO, M.Schoonen@dmo.amsterdam.nl, 020-2518151. De gemeente kan scholen een aanwijzing geven om dit op te lossen. Nu wijzen alle scholen naar de gemeente en heffen de handen hoog: wij kunnen niets doen!
LL (Amsterdam)
op 21/04/2010 naar 10:08   

Woensdagmiddag 21 april neemt waarnemend burgemeester Lodewijk Asscher door actievoerende leerlingen uit groep 8 verzamelde handtekeningen in ontvangst, de leerlingen voeren actie tegen loting.


zie OCO site
L.L (Amsterdam)
op 21/04/2010 naar 00:32   

Informatie over de 3e ronde op de site van de Gemeente Amsterdam onder jeugd&onderwijs. De procedure is enigszins aangepast.

Meer over de procedure in de 3e Ronde
20 april 2010 - martin bennink
In de 2e Ronde zijn helaas enkele tientallen leerlingen voor de tweede keer uitgeloot. Deze groep leerlingen zal zich in de 3e Ronde opnieuw moeten aanmelden.
Voor de 3e Ronde gelden nu de volgende regels:
Om de 3e Ronde zo eerlijk mogelijk te laten verlopen hebben de gezamenlijke besturen van het voortgezet onderwijs in overleg met de gemeente besloten de procedure enigszins aan te passen.
Aanmeldingen op maandag 26 en dinsdag 27 april gelden als gelijktijdig aangemeld.
Mocht blijken dat er knelpunten zijn in vraag en aanbod, dan overleggen de schoolbesturen gezamenlijk over een oplossing.
Mocht u donderdag 29 april nog geen duidelijkheid hebben over de wijze van behandeling van de aanmelding van uw leerling, dan horen wij het graag via de e-mail: kernprocedure@dmo.amsterdam.nl.
Let op! Aanmeldingen op maandag 26 en dinsdag 27 april worden dus NIET behandeld op volgorde van binnenkomst. Vanaf woensdag 28 april worden aanmeldingen behandeld op volgorde van binnenkomst.
L.L (Amsterdam)
op 20/04/2010 naar 23:58   

I.S. Ben het helemaal met je eens!
IS (Amsterdam)
op 20/04/2010 naar 22:35   

Er is gewoonweg onvoldoende capaciteit. De slecht presterende scholen zijn de grote bofkonten. Zij zijn nu actief aan het werven onder uitgelote kinderen om zo hun inkomsten veilig te stellen zonder dat ze actief aan hun kwaliteit hoeven te werken. De scholen welke actief aan hun kwaliteit werken worden hier ook voor beloond. Onze kinderen zijn nu de dupe van dit beleid. Dit gaat niet om zwart of wit; oost of zuid maar dit gaat om een kwalitatief goede school voor een kind waar het kind zich ook nog een thuis voelt
CE (Amsterdam)
op 20/04/2010 naar 21:54   

Wij wonen toevallig in nieuw-oost en zijn uitgeloot in centrum en oost,
het is niet per se een zuid-kwestie
daarnaast heeft een minder populaire maar wel kwalitatief goede school, het Pieter Nieuwland in oost, voor het eerst moeten uitloten, meer dan dertig!
Tania (Amsterdam)
op 20/04/2010 naar 21:36   

Berlage zit na de tweede ronde ook (prop)vol.
M.o. (Amsterdam)
op 20/04/2010 naar 21:31   

Een aantal jaren geleden - dus voor de komst van het 4e gymnasium en Cygnus - zaten de drie categorale gymnasia allemaal in zuid of tegen zuid aan. Dat was historisch bepaald. Net als de ligging van veel andere scholen. De kinderen in andere buurten zijn altijd naar zuid gefietst. waarom is dat nu opeens een kwestie? waarom moeten de kinderen uit west nu opeens naar scholen in west? en waar moeten de kinderen uit het centrum dan heen? naar de peperdure particuliere school op de gracht? hou nog toch eens op! het gaat om alle Amsterdamse kinderen, en om onderwijs op een school die op zijn minste een voldoende haalt. Dat is niet elitair. We kunnen alleen maar wat doen voor onze kinderen als we met zijn allen samenwerken. Discussiëren graag! Maar voordat je een ouder beschuldigt van elitair gedrag, moet je wel eerst zelf je kind drie kwartier of nog langer laten fietsen naar een school ver uit de buurt en ver weg van al zijn vrienden. Ik ben een grote voorstander van gemengder onderwijs, maar volgens mij bereik je dat sneller door Amsterdamse kinderen voorrang te geven dan door kinderen verplicht in Nieuw-West naar school te laten gaan.
El (Amsterdam)
op 20/04/2010 naar 20:52   

Heeft Berlage Lyceum in Zuid geen plek meer?
Hendrika (Amsterdam)
op 20/04/2010 naar 20:50   

Dat is inderdaad de wereld op zijn kop. Uit noord en west wil iedereen naar zuid, en nu moet zuid naar noord. Die Hype voor de scholen in zuid moet maar gauw stoppen.
Vo (Amsterdam)
op 20/04/2010 naar 20:45   

En wat als je nu toevallig in Zuid woont?
Vo (Amsterdam)
op 20/04/2010 naar 20:45   

En wat als je nu toevallig in Zuid woont?
Tania (Amsterdam)
op 20/04/2010 naar 20:39   

@ Hendrika
Ik wil mijn kind uiteraard op een school geplaatst zien die een voldoende heeft gekregen van de inspectie. Daarnaast vind ik het waanzin om mijn kind naar het andere einde van de stad te laten reizen als er op loopafstand van zijn huis een handvol scholen is waar hij graag naartoe zou willen. Pech voor ons dat we in zuid wonen?
IS (Amsterdam)
op 20/04/2010 naar 20:38   

Alle scholen in onze buurt maar ook in veel andere buurten hebben geloot. Er zijn momenteel te weing gymnasium plekken over om alle kinderen te plaatsen. OSB biedt geen gymnasium aan en Bredero heeft ook maar beperkt plek. De gemeente Amsterdam moet zorgen voor voldoende kwalitatieve plekken op de scholen zodat alle kinderen een keuze kunnen maken, misschien de eerste maar dan op zijn minst wel de tweede of derde of vierde keus.
Hendrika (Amsterdam)
op 20/04/2010 naar 20:21   

Zolang ouders en masse hun kinderen maar op een paar scholen in zuid inschrijven zal er geloot moeten worden. Daar kan de gemeente niets aan doen. Iedereen heeft de vrije keuze in te schrijven op een voldoende-beoordeelde school waar niet traditie-getrouw wordt geloot. Als ouders gokken met de schoolkeuze van hun kind, is dat hun eigen verantwoordelijkheid. Als er inderdaad te weinig plaatsen zijn op voldoende-beoordeelde scholen mag je van mij klagen, maar niet over het loten op de populaire scholen. Dat is je eigen keus. Overigens zijn er nog plaatsen op de OSB en op Bredero (allebei een voldoende).
Kees (Amsterdam)
op 20/04/2010 naar 16:47   

Als we een einde willen maken aan de situatie dat ieder jaar honderden kinderen buiten de boot vallen, zal er een structurele oplossing moeten. We kunnen daar zelf aan bijdragen door suggesties te doen die verder gaan dan: gemeente doe er wat aan. Randgemeenten hebben gekozen voor voorrang in de eigen gemeente omdat ze de capaciteit daardoor veel beter in overeenstemming kunnen brengen met de vraag. Het is een gesloten circuit. Amsterdam kiest daar nadrukkelijk niet voor, met als resultaat grote onzekerheid voor uitgelote Amsterdamse kinderen. De Stichting heeft aan de discussie een concrete bijdrage geleverd en biedt een platform voor sugesties en discussie. De term 'vervuilen' doet daar geen recht aan. Of je het er mee eens bent of NIET.
Ook2xuitgeloot (Amsterdam)
op 20/04/2010 naar 12:55   

Dit lijkt mij een uitstekend initiatief!
Maar niet als het kort geding "vervuild" wordt door de discussie over
voorrang voor Amsterdamse kinderen.
Het gaat nu om voldoende plekken met voldoende kwaliteit.
Hoe de gemeente dat denkt te bereiken, maakt mij niet uit.
Maar de doelstelling van de VSA onderschrijf ik NIET!
IS (Amsterdam)
op 20/04/2010 naar 09:35   

Oproep aan alle ouders wiens kind in de 2de ronde is uitgeloot: we willen ons verenigen en een kort geding aanspannen tegen de OSVO en de gemeente amsterdam. Er is onvoldoende plek op scholen die een voldoende krijgen van de onderwijsinspectie. Dit is geen schoolkeuze meer. Kinderen uit de regio kunnen wel worden opgevangen op scholen welke een voldoende van de onderwijsinspectie krijgen en die verlenen voorrang aan kinderen uit hun eigen regio. Meld je aan op 2xuitgeloot@gmail.com Wij eisen plek op scholen welke minimaal voldoende scoren volgens de onderwijsinspectie.
Len (Amsterdam)
op 19/04/2010 naar 20:35   

Precies M.O. Ik ben het helemaal met je eens, want ondanks alle goede bedoelingen, staan ouders er behoorlijk alleen voor, als je kind is uitgeloot. Wat zijn nou precies de gevolgen, voor de leerlingen, van dit beleid. VO bestuur en gemeente wuiven kritiek en klachten losjes weg, bij voorbaat. Nader onderzoek kan en moet uitwijzen of dat gerechtvaardigd is
M.A (Amsterdam)
op 19/04/2010 naar 20:10   

Kan er dit jaar geinventariseerd worden, misschien middels een vragenlijst, hoe het de uitgelote brugklassers vergaat op hun nieuwe middelbare scholen? Sluit het onderwijs aan bij de verwachtingen en bij het schoolniveau? Hebben kinderen een schoolniveau terug moeten gaan? Hoe is het sociaalbeleven op de middelbare school, voelen ze zich thuis, is er sprake van pesten etc. Is er verschil in schoolbeleving op de voldoende/onvoldoende scholen. Voelen ze zich veilig. Misschien iets voor een scriptiestudent pedagogiek.
Tania (Amsterdam)
op 19/04/2010 naar 15:41   

Over Gerrit van der Veen: inderdaad vreemd dat kinderen van muziek- en dansopleidingen hun voorrangsplek op GvdV kunnen bewaren om daar pas in de tweede ronde op terug te vallen. Als die kinderen ook op andere scholen terechtkunnen (mits plaatsbaar), zonder dat dat hun artistieke vooropleiding schaadt, dan is m.i. de voorrang die deze kinderen genieten op het Gerrit van der Veen bovendien niet echt verdedigbaar.
M.O (Amsterdam)
op 19/04/2010 naar 13:47   

Het Gerrit van der Veen neemt een bijzondere positie in omdat zij - met voorrang - kinderen van specifieke dans- en muziekopleidingen plaatst. ik begreep ook dat deze kinderen zich wel op twee scholen mogen inschrijven.
Len (Amsterdam)
op 19/04/2010 naar 13:21   

Ik hoor ook Geruchten over een gewogen loting op Gerrit van der Veen, zij konden ook geen differentiatie geven voor uitgelote leelingen mbt havo vwo plaatsen, na de eerste ronde, toch stiekum een numerus fixus? bah wat krijg je hier een stress van. Mijn kind voelt zich verantwoordelijk voor de uitloting!
Len (Amsterdam)
op 19/04/2010 naar 13:21   

Ik hoor ook Geruchten over een gewogen loting op Gerrit van der Veen, zij konden ook geen differentiatie geven voor uitgelote leelingen mbt havo vwo plaatsen, na de eerste ronde, toch stiekum een numerus fixus? bah wat krijg je hier een stress van. Mijn kind voelt zich verantwoordelijk voor de uitloting!
Anneke (Amsterdam)
op 19/04/2010 naar 12:53   

Ik hoorde op de radio een interview met een journaliste naar aanleiding van haar boek 'Witte zwanen, zwarte zwanen'. Een van haar aanbevelingen was, naar ik me meen te herinneren, een 'quotering' naar sociaal-economische achtergrond (twee-derde tegen een-derde lage sociaal-economische positie). Uit onderzoek zou blijken dat de meeste leerlingen hier het meeste baat bij hebben. (De 'lagere' trekken de andere niet naar beneden (gesteld dat hun achterstand groter is) en de 'midden en hogere' leren omgaan met verschillen). Ik wil graag kans op goed onderwijs (vrije keuze) voor alle leerlingen.
Roos (Amsterdam)
op 19/04/2010 naar 12:37   

Ik hoot trouwens leuke verhalen over t Cartesius! Ken 1 meisje dat er op t gym zit, t was vorig jaar haar 4e keus, maar uiteindelijk is ze er erg blij
Roos (Amsterdam)
op 19/04/2010 naar 09:55   

Het schijnt dat er op scholen vóór loting al kinderen geplaatst zijn op basis van hoogste citoscores! Van het Damstede heb ik dat gehoord van eenn ouder wiens kind op deze manier gegarandeerd een plek had! Op de Gerrit van der Veen schijnt dat ook te gebeuren. Weet iemadn hier meer van? Als het zo is, houdt men zich dus niet aan de kernprocedure. Sterkte voor alle kinderen en ouders die nnog geen plek hebben. Wij hebben erg veel geluk gehad, onze zoon is de 1e ronde ingeloot.
Brilletje (Amsterdam)
op 19/04/2010 naar 09:27   

Ligt het aan mij dat ik de berichten op het forum niet in zijn geheel kan lezen?
De teksten lopen buiten het kader!
CE (Amsterdam)
op 19/04/2010 naar 01:49   

Ook onze dochter is 2x uitgeloot, we gaan haar nu morgen inschrijven bij het Cartesius met de moed der wanhoop, want hoor er namelijk ook slechte verhalen over, een weggepest kind, veel leerlingen die na afgelopen jaar Latijn en Grieks te hebben gekregen in de vwo-klas (ook veel uitgelote kinderen) toch niet voor gym kiezen, de onderwijsinspectie die de school in de gaten houdt, is het echt zo dat je een plek op een onvoldoende presterende school niet hoeft te accepteren? Maar wat dan?
MJ (Amsterdam)
op 18/04/2010 naar 12:36   

Ook ik wil voor mijn kind een school dicht in de buurt (centrum). Maar die scholen loten als eerste uit. Moet ze toch naar Amsterdam-zuid of Oost. Dat betekent minimaal 30 minuten fietsen in een stad die niet fietsvriendelijk is voor kinderen.
<< vorige

1 ... 40-41-42-43-44-45-46-47-48-49

volgende >>