Schrijf een nieuw bericht

Pagina 46 - Berichten 9001 tot 9200

Tineke (Amsterdam)
op 19/04/2012 naar 18:34   

We hebben gister gehoord dat ons kind is toegelaten op het MLA! Wat geweldig dat MLA gezorgd heeft dat een derde ronde niet nodig is geweest! Hulde!! We hebben feest gevierd! Meestal doe je dat als je van school gaat maar wij vierden feest omdat we naar (deze) school mogen! Want zoals ons kind zegt: ik ben beter in leren dan in loten!
Nina (Amsterdam Oost)
op 19/04/2012 naar 11:45   

En weet iemand of het stand-van-zakenoverzicht van de inschrijvingen nog wordt geactualiseerd, hier of elders? Ik ben benieuwd of alle kinderen inmiddels een plek op hun school van eerste of tweede keuze hebben gevonden.
Z (Amsterdam)
op 19/04/2012 naar 11:13   

Heeft MLA in tweede ronde niet/wel geloot?
Z (A'dam)
op 16/04/2012 naar 00:28   

Aantal aanmeldingen Nicolaas Havo/VWO is niet 53, maar 43. Dus nogal logisch dat er geen loting is en dat iedereen geplaatst is.
An (Oost)
op 15/04/2012 naar 15:09   

@Hein: Cartesius is zeker niet de enige school die lager gekwalificeerde leerlingen uitloot om hoger gekwalificeerde kinderen aan te nemen. OSB, IJburg, HLZ hebben dat ook gedaan.
@Tineke,@Hein: 433 kinderen waren uitgeloot, die lotingen gingen vaak wel met/door een notaris. Naast de uitgelote kinderen heb je ook nog de afgewezen kinderen. Dit afwijzen gaat totaal oncontroleerbaar. Kinderen worden afgewzen nav een intake gesprek en/of overleg met BO, omdat ze ongeschikt zijn voor Montessori, OGO, Vrije schoolsysteem of ongeschikt voor bijv. Kunstklas. Verder zijn er ook kinderen afgewezen omdat hun CITO score lager was dan hun BO advies. Bij sommige scholen werd de uitkomst van de NIO dan als 3e gegeven gebruikt, maar soms ook de BOprestaties van de afgelopen jaren. Ik zou wel eens willen weten of het aantal kinderen dat is afgewezen dit jaar groter was dan voorgaande jaren. Ook die informatie zou toch bekend moeten worden gemaakt?!
Z (A'dam)
op 14/04/2012 naar 22:49   

Ontbreekt pag. 28 van het Onderwijsblad?
Hein (Amsterdam)
op 14/04/2012 naar 19:21   

Hallo Tineke,

Het is helaas zuur om te zien dat er totaal geen transparant systeem is. Er is geloot, maar wie maakt er gebruik van een notaris.

Daarnaast men kan schuiven met klassen tijdens de inschrijving. Bijvoorbeeld het Cartesius, daar heeft men er voor gekozen om al de HAVO/VWO leerlingen te plaatsen. Maar de HAVO scholieren hadden daardoor minder dan 40% kans om te worden ingeloot.

Ik bergrijp de keuze van het Cartesius wel, men verkiest HAVO/VWO leerlingen boven HAVO leerlingen omdat deze leerlingen een betere kans hebben om in ieder geval het HAVO niveau te halen. Maar begrijpen wil niet zegen dat ik het ermee eens ben.

Het is een proces wat het gevolg is van het beleid, schaalvergroting, burocratie. Maar je ziet de ongeluken, bij Vestia, Amarantes, etc, vul maar aan.....
Tineke (Amsterdam)
op 13/04/2012 naar 22:05   

We zijn erg blij met onderwijsmarkt speeddaten, wat een aardige en begripvolle mensen allemaal! Allemaal in het zelfde schuitje.....uitgeloot en hoe nu verder? Daar zijn ze: de scholen die open en transparant laten zien wat ze wel en niet voor je kunnen betekenen. Geert Groote...hier kunnen jullie nog een hoop van leren!!!
Hans (Amsterdam-w)
op 10/04/2012 naar 21:36   

VSA febr 2012: "het slot op centrum en zuid houdt zwakke scholen buiten de ring zwak, het slot op centrum en zuid beperkt de mogelijkheden van kinderen in West om hogerop te komen."
Z (A'dam)
op 10/04/2012 naar 09:26   

@hans (Nw West) VSA heeft nooit scholen gepromoot of gestigmatiseerd. VSA is voor vrije schoolkeuze, vindt dat elk kind naar de school van zijn/haar keuze moet kunnen gaan, vindt dat er iets te kiezen moet zijn binnen een redelijke afstand. Dus moest en moet er uitbreiding komen van scholen/schooltypes met structurele overinschrijvingen (categorale gymnasia bv., maar ook Daltononderwijs en vmbo-t/havo) of juist van scholen/schooltypes die er nog niet zijn, maar waar wel behoefte aan is. VSA heeft juist altijd gepleit voor uitbreiding van kwalitatief goed onderwijs buiten de ring, zodat de druk op de scholen in Zuid verminderd wordt en kinderen van buiten de ring minder ver hoeven te reizen.
In dit opzicht is het natuurlijk een gemiste kans dat er op IJburg een tweede OGO-school komt. Als kind moet je aan veel eisen voldoen wil je aan OGO-onderwijs mee kunnen doen (zie website IJburgcollege). Niet alle kinderen kunnen dat. Het zou beter zijn geweest als er op IJburg een tweede school met een ander onderwijsconcept was gekomen.
Verder hoop ik dat er in Nw-West niet zozeer een tweede Caland als wel een tweede Daltonschool komt. Valt er in Nw West tenminste ook iets te kiezen.
Z (A'dam)
op 10/04/2012 naar 09:06   

@E Die 42 bij Ignatius was eerder 45. Er hebben zich 3 kinderen teruggetrokken vanwege de grote kans op uitloting, naar verluid. 25 heeft er nooit gestaan. Verder heb je helemaal gelijk: er gaan volgend jaar "gewoon" weer veel gymnasiumkinderen uitgeloot worden. Het gekke is dat iedereen dat gewoon vindt. Een gymnasiumkind hoeft niet per se passend onderwijs, vindt men, want die redt zich toch wel. Terwijl velen van hen zich in het BO ongelukkig en onbegrepen voelen en op een gymnasium pas opbloeien.
Verder zijn er op praktijkonderwijs t/m vmbo-g nog 881 plekken beschikbaar voor zegge en schrijven 74 uitgelote leerlingen. Kennelijk is hier een enorme overcapaciteit, die beter anders ingezet kan worden.
E (Amsterdam)
op 10/04/2012 naar 08:35   

Bij het Vossius zijn dit jaar 27 kinderen extra geplaatst; volgens het laatste schema zijn er 42 uitgeloot op het Ignatius (eerst was dat 25, misschien is dat een typfout) en zijn er 10 extra geplaatst op het Barlaeus. Het 4e heeft nog een handjevol plaatsen over, eigenlijk is er vooral bij het Amsterdams (zelfde aanbod als Hyperion) substantieel minder ingeschreven.

Het Cygnus en het Hyperion hebben natuurlijk heel veel druk weggenomen (niet alleen van de gymnasia), maar kijk naar de resterende overinschrijving bij sommige niet categorale vwo's, die gaan mensen proberen te vermijden: volgend jaar zul je zien dat er óók op het Hyperion wordt geloot (en op het Ignatius, Vossius en Barlaeus).

Ik vind nog steeds dat er geen structurele oplossing is, ook al is dit jaar de uitloting op gymnasia niet zo erg als vorige jaren, reken maar uit: dit jaar 25/42 uitgeloot Ignatius + 27 de extra klas van het Vossius + 10 de incidentele uitbreiding van het Barlaeus= meer dan 60 kinderen waarvoor geen STRUCTURELE plek op de school van hun keuze wordt aangeboden. Vandaar dat ik schreef: vooral door die extra klas zijn er dit jaar veel minder problemen bij de categorale gymnasia.
Hans (Amsterdam-west)
op 08/04/2012 naar 22:46   

Fijn dat het Caland zijn inspanningen en kwaliteit beloond ziet met veel aanmeldingen en uitbreiding. Een jaar geleden was de VSA nog cynisch over Caland: "Er is nog plaats op het Caland en Brederode. Caland heeft op VWO overigens wel een voldoende, maar dat staat verkeerd op de site van de inspectie (tja…)." Wat is het aandeel van de VSA geweest in de lotingsproblematiek? Met het promoten van (categorale VWO) scholen in zuid en stigmatiseren van scholen buiten de ring? Deze hype voor scholen in zuid is natuurlijk ook een reden van de "mismatch". Is het tij nu gekeerd?
Mirjam (Amsterdam)
op 07/04/2012 naar 16:00   

@e het was niet het extra klasje van het Vossius, maar het enorme succes van het Hyperion dat er voor gezorgd heeft dat het dit jaar bij de categorale VWO's/gymnasia wel mee viel. Bij het Hyperion hebben zich in de eerste ronde zo'n 135 leerlingen ingeschreven. Deze nieuwe school is wel degelijk een structurele oplossing.
A (Amsterdam)
op 07/04/2012 naar 15:58   

Het Cartesius had in totaal 190 aanmeldingen, dat is 50 overaanmeldingen, waarvan 41 overaanmeldingen op havo/vwo en 55 overaanmeldingen op havo. Op vwo is veel minder ingeschreven dan er plaatsen waren (38 met in eerste instantie 84 plaatsen). Uit het feit dat er op havo/vwo niet geloot wordt, kan worden afgeleid dat ze de vwo-plaatsen die over waren hebben opgevuld met havo/vwo (en waarschijnlijk een paar extra havo-plaatsen). De school heeft dus een extra havo/vwo-klas gemaakt. Als besloten was tot het vormen van een extra havo-klas, dan waren de havo/vwo leerlingen uitgeloot. En in totaal zijn er in Amsterdam ongeveer net zoveel havo/vwo leerlingen als havo-leerlingen uitgeloot.
Dit neemt natuurlijk niet weg dat de communicatie hierover (hoe de stand van inschrijvingen in de laatste week was en of er een extra havo- dan wel vwo-klas gemaakt zou worden) te wensen overliet, en de tendens van een aantal scholen om (steeds) minder plaatsen voor havo te reserveren m.i. zorgelijk is.
Z (A'dam)
op 07/04/2012 naar 14:26   

@E Misschien kan volgend jaar Exellius met twee (of meer) klassen komen? Hoeven kinderen uit Abcoude niet meer per speciale schoolbus naar A'dam Zuid en kunnen ze gewoon op de fiets naar school.
Saskia (Amsterdam)
op 07/04/2012 naar 02:35   

@ Jolanda: maar waarom is het logisch dat het Cartesius geen havo-school wil worden? Dat zijn ze toch altijd geweest? En te zien aan de hoeveelheid uitgelote havo-leerlingen is er ook grote behoefte aan een havo in dat deel van de stad. Maar goed, het probleem is dat alles draait om de scholen, en om wat zij willen, en niet om de leerlingen of de vraag naar een bepaald schooltype. Nog even en er is binnen de ring geen havo meer te vinden!
Jolanda (Amsterdam)
op 06/04/2012 naar 21:06   

luister het cartesius wil gewoon geen havo school worden, dat wil het vossius toch ook niet, die nemen ook alleen vwo kinderen aan. Wel vind ik dat ze de mensen daar beter over hadden moeten informeren. Maar ik vind de informatie bij veel scholen heel slecht geweest.
Hein (Amsterdam)
op 06/04/2012 naar 20:39   

Cartesius heeft heel vuil spel gespeelt. Bah, hoe kunnen ze zo doen. 1 Havo klas gemaakt, en maar voor het hoogste gaan,
E (Amsterdam)
op 06/04/2012 naar 12:39   

Al die plek en de gunstige inschrijving bij categorale gymnasia dit jaar komt vooral door een extra klas op het Vossius, volgend jaar worden er vrolijk evenzoveel uitgeloot. Structurele oplossing is er ook nog niet voor gymnasium kinderen!
An (Oost)
op 06/04/2012 naar 09:29   

@Z: bij de categorale VWOs heeft het inderdaad goed gewerkt, maar daar nu ook voldoende aanbod. Van Ijburg, Spinoza en Caland was de enorme overaanmelding bekend, uiteindelijk is deze week bekend geworden dat er dependances komen en de boventallige aanmelders van deze scholen toch een plek krijgen. Loont het dus om "strategisch" te kiezen voor de school met de meeste overaanmeldingen!? Zouden de scholen hun aanbod eerder hebben aangepast wanneer de inschrijvingen van alle scholen online waren bijgehouden?
GG heeft de afgelopen jaren ook geloot, was dus niet onverwacht.
Een aantal kinderen is afgewezen op de school van aanmelding omdat ze als ongeschikt werden beoordeeld. Bijv door een te lage CITO voor het advies. Hoe integer deze afwijzingsbesluiten door scholen genomen worden is moeilijk te controleren. Of is het een kwestie van kinderen beschermen tegen de te hoge verwachtingen van de ouders?
Z (A'dam)
op 06/04/2012 naar 00:32   

Ons ouders werd alsmaar voorgehouden dat je je niet alleen op school 1e voorkeur moest oriënteren, maar ook breder moest kijken naar scholen die misschien minder aansprekend zijn, maar in ieder geval genoeg plek hebben.
Nu blijkt dat een school als Geert Groote juist wel mensen wil die voor de school kiezen, en geen strategische inschrijvers die elders een loting willen vermijden. Om die reden zou het GG het aantal inschrijvingen geheim hebben gehouden. (Verhaal Tineke.) Met als gevolg dat ook bewuste inschrijvers uitgeloot zijn. Iets dergelijks op het Cartesius (verhaal J.)
Pleit dit niet voor een real-time online inschrijfoverzicht? Als alle scholen verplicht het aantal inschrijvingen (ook die met voorrang)moeten bijhouden, weet je in ieder geval of je bewust een loting riskeert of niet.
RS (A'dam)
op 05/04/2012 naar 17:05   

Heb het idee dat er dit jaar toch wat zinnigere discussies hier worden gevoerd, niet alleen meer over gymnasia en cito-scores. Misschien nu het probleem verschuift naar havo, dat er vanuit die hoek wat realistischer opvattingen zijn. Zelf heel blij met ontwikkeling Caland, IJburg en OSB. Blijkbaar ook daar veel tevreden kinderen/ouders. Veel scholen zijn dit jaar op zoek gegaan naar oplossing overaanmelding, hetzij uitbreiding, hetzij verschuiving in aantallen per niveau. Heb het idee dat ze echt hun best hebben gedaan. Helaas is die flexibiliteit niet onuitputtelijk en vallen er kinderen buiten de boot. Voor uitgelote kinderen: er zijn nog best wat opties in de tweede ronde, ga kijken en laat je verrassen.
OCO_tamar (Amsterdam)
op 05/04/2012 naar 17:00   

Lijst beschikbare plaatsen is beschikbaar:
onderwijsconsument.nl/ouders/nieuws.php?aid=2138
Roos (Amsterdam-noord)
op 05/04/2012 naar 16:51   

Ditzelfde geldt voor het Bredero, ook hier is een kopklas aan verbonden, voor kinderen met taalachterstand. Een lager gemiddeld eindexamencijfer of doubleren zegt niets over het niveau van lesgeven. En dat zal voor meer scholen in Amsterdam zo zijn. Omgekeerd is voor andere scholen het cijfer misschien geflatteerd door veel leerlingen met hoogopgeleide ouders, of ruime middelen tot bijles. Wat dat betreft zeggen die voldoendes niet alles. Ga gewoon kijken en praat met de docenten. En vorm zelf je oordeel.
Greet (Amsterdam)
op 05/04/2012 naar 16:40   

Net bekend geworden: Calandlyceum gaat toch niet loten, maar uitbreiden. Ben benieuwd waar.
H (Amsterdam)
op 05/04/2012 naar 16:32   

Ook wij zijn met een uitgeloot kind op het Berlage Lyceum terechtgekomen: daar volgt ze een tweetalige VWO opleiding in combinatie met gymnasium en heeft het geweldig naar haar zin. Een internationaal gerichte opleiding met veel aandacht voor de klassieke talen en cultuur - een prachtige combinatie.
Caroline (Anderiesen)
op 05/04/2012 naar 16:09   

@Z, ik bedoelde eigenlijk Artikel 28 van Het VN-Kinderrechten verdrag, recht op onderwijs.
Vrijheid op onderwijs is iets anders. Ook heel belangrijk uiteraard :-)
Nina (Amsterdam Oost)
op 05/04/2012 naar 16:05   

Ook ik wil een lans breken voor het Berlage Lyceum. Volledig tweetalig (Engels/Nederlands) van MAVO tot en met VWO. Mijns inziens een perfecte voorbereiding van je kind op de toekomst, beter nog dan Latijn en Grieks.

Waarom het VWO (nog) een onvoldoende van de inspectie krijgt, is op de informatieavond voor (toekomstige) ouders goed uitgelegd. Daarbij speelt mee dat ook kinderen met een buitenlandse achtergrond (w.o.expats en vluchtelingen) op hun eigen niveau een kans krijgen, ook als ze er een jaartje langer over doen. De inspectie kijkt slechts naar de harde (doorstroom) cijfers en dan ook nog die van drie jaar en langer geleden. Dus: kijk niet alleen naar de lijstjes in de scholengidsen, maar ook naar wat daar achter zit.
Mieke (Amsterdam)
op 05/04/2012 naar 15:53   

Misschien helpt het, mijn zoon heeft het erg naar zijn zin op Berlage VWO, (na uitloting) ondanks dat de school (nog) niet goed wordt beoordeeld. Dat zegt dus ook niet alles. Ouders hou de moed erin voor je kind, in praktijk komt het meestal wel goed, ook op de school die niet op je lijstje stond. Ik lees op de homepage van de VSA dat na de eerste lotingsronde vrijwel alle goede scholen vol zijn. Maar ik zie in het lijstje (stand van zaken inschrijvingen) bijna alleen maar scholen staan met een voldoende. Zo te zien is de kwaliteit van veel scholen vooruitgegaan de laatste jaren.
Hans (Amsterdam-west)
op 05/04/2012 naar 15:25   

Z:Niet middenschool. wel meerdere niveaus op een school, om op- en afstroom mogelijk te maken. En lotingen te voorkomen. Want meer ruimte om in te spelen op vraag en aanbod. Daar hebben we het hier toch over? Niet uitgesteld kiezen voor niveau, maar wel voor profiel. Met 15 kiezen tussen de profielen is al moeilijk genoeg, ik spreek uit ervaring. De nu geboden cultuur, sport etc brugklassen zijn niet veel anders dan lokkertjes. Overbodige franje naar mijn idee. En het maakt inspelen van vraag en aanbod na inschrijving onmogelijk, alles zit dichtgetimmerd.
Z (A'dam)
op 05/04/2012 naar 15:05   

Lees VK vandaag en morgen over rapport Onderwijsraad. Art. 23 Grondwet "vrijheid van onderwijs" blijkt wassen neus, want je kunt in de praktijk geen scholen meer oprichten. VSA spring in op de publiciteit rond dit rapport!
Hans, wat jij wil is de Middenschool. Die is niet voor niets mislukt, dus laten we die niet opnieuw invoeren. Weinig kinderen passen in dergelijke eenheidsworsten. (Sommige wel natuurlijk.)
En ja, natuurlijk, het geld kan maar één keer uitgegeven worden. Het wordt nu vooral besteed aan duurbetaalde bestuurders en Raden van Toezicht die hun werk niet naar behoren doen. En aan prestigieuze nieuwe schoolgebouwen die er ter meerdere eer en glorie van diezelfde bestuurders neergezet worden. Het geld zou wel degelijk beter besteed kunnen worden en wel aan gedifferentieerd onderwijs dat recht doet aan de verschillen tussen mensen en dus ook tussen kinderen. Die verschillen beginnen met 10, 11 jaar al erg duidelijk te worden, dus aub. niet wachten tot de bovenbouw.
Caroline (Amsterdam)
op 05/04/2012 naar 14:42   

@Hans, helemaal mee eens! Het lijkt erop of we allemaal een soort strijd aan het voeren zijn, maar dan tegen elkaar! We vergeten dat ELK kind recht heeft op goed onderwijs. Niet alleen je eigen kind! De gekte van sommige ouders rond de CITO toets spreekt voor zich. Het gaat allang niet meer om de kinderen, maar om het prestige van sommige ouders, ik vind het een schokkende tendens. Ik hoor dat een school, noem geen naam, een kind met een CITO-score van 542 niet aanneemt in de 2de ronde, ze heeft nml. HAVO advies, daar is geen plek meer, maar op de HAVO/VWO wel, maar ze zou niet goed genoeg zijn in spelling. Vergeet deze school niet dat je daarom juist op school zit, omdat je nog moet leren??? Je kunt dit soort scholen verdedigen, zoals sommige ouders doen, die begrijpen dat ze HAVO kinderen niet zo graag aannemen, maar ik zou echt niet weten waarom we dit allemaal accepteren.
Hans (Amsterdam-west)
op 05/04/2012 naar 13:08   

Ieder kind heeft recht op een leuke school, ( de school van 1e keus) lees ik hier. Ik denk dat de prioriteit anders ligt. Ieder kind heeft recht op goed en gratis onderwijs, liefst in de buurt. Er zitten natuurlijk grenzen aan hoe je dat kunt organiseren en betalen. Je kan niet in elk stadsdeel alle schooltypes, categoraal en als scholengemeenschap met alle mogelijke profielen aanbieden. Laten we die cultuur, sport, techniek, TTO of klassieke talen profielen aub uitstellen tot hogere leerjaren, liefst bovenbouw, als ook daadwerkelijk de aanleg en interesse bij kinderen is aangetoond. Laten we het systeem simpeler maken ipv nog meer gedifferentieerd en inzetten op goed onderwijs. Dus niet nog meer dalton en montessori zodat iedereen weer via een sluipweg via de basischool met voorrang op de eigen-soort school kan komen. Het gemeenschapsgeld moet iedereen ten goede komen, hoog of laag niveau, rijk of arm, buitenwijk of binnenstad. Of randgemeente. Iets te veel mensen eigenen zichzelf prinsjes en prinsessen toe die een speciale school nodig hebben. Terwijl het speciaal onderwijs wordt wegbezuinigd.
Roos (Amsterdam-noord)
op 05/04/2012 naar 12:35   

Bredero was tot vorig jaar die brede school in noord met VMBO-t t/m gymnasium in 1 gebouw. Maar de kinderen fietsten de vwo afdeling voorbij op weg naar zuid... Het oorspronkelijke plan was om met de havo-VWO afdeling te verhuizen naar overhoeks. Dat is dus alleen met het VWO gebeurd (hyperion). Vanwege de hype voor categorale vwo scholen.
Tineke (Amsterdam)
op 05/04/2012 naar 11:57   

Dag Sylvia, ik ben verbijsterd. Wanneer dit soort zaken worden uitgezocht waarom dan niet (juist bij de Geert Groote ) een gesprek met ouders en kind over motivatie voor deze school, in combinatie met de schoolgegevens en net zo belangrijk de biografie van het kind want juist die combinatie maakt de Geert Groote voor ons tot een unieke school! Het kan toch niet zo zijn dat inschrijvingen vanuit strategische keuzes ( want er kwamen op de allerlaatste dag nog veel aanmeldinegn binnen) even hard meeloten? Juist bij de Geert Groote gaat het om een zeer eigen motivatie van het kind en de ouders. Ook daarom werden immers de inschrijvingsaantallen niet gemeld en hebben wij in het volste vertrouwen keurig afgewacht.
Te frustrerend vind ik dit! En bovenal deze frustraties doe je een kind van 12 zo vol van motivatie en inzet niet aan! Geheel tegen alle Geert Groote gedachtegoed in.
'Ze weten niet wat ze missen' zei de juf van ons kind. Zuur dat wij nu wel weten wat we missen ...........nl. ook onze tweede keus scholen zitten nu vol.
J (Amsterdam)
op 05/04/2012 naar 09:20   

Mijn zoon is uitgeloot op het Cartesius en nu begrijp ik pas waarom. Met veruit de meeste HAVO aanmeldingen (83 van de 190) en een bekend tekort aan HAVO plaatsen heeft het Cartesius besloten om van de 5 klassen toch maar 1 HAVO klas te maken. Nu blijken er van die 28 beschikbare plaatsen zelfs 17 naar voorrangkinderen te gaan. Als ik die informatie eerder had gekregen, bijvoorbeeld bij de persoonlijke aanmelding, waarin gesuggereerd werd dat er ws wel 2 HAVO klassen zouden komen, hadden we ws een andere keuze gemaakt.
Belle (Amsterdam)
op 05/04/2012 naar 08:22   

@sylvia
Dien een klacht in bij de school zelf en bij de onderwijsinspectie. Als de klacht niet naar behoren wordt afgewikkeld (wat waarschijnlijk het geval zal zijn) dien dan vervolgens een klacht in bij de Nationale Ombudsman. Het wordt hoog tijd dat er vanuit een breder perspectief (bijv door de N.O.) naar deze lotingsellende wordt gekeken, maar dat kan alleen via het indienen van individuele klachten. De N.O. zal bij meerdere klachten over een bepaald onderwerp een algemeen onderzoek instellen, net zoals ze dat kortgeleden hebben gedaan over de werkwijze van de inspectie Gezondheidszorg.
An (Oost)
op 05/04/2012 naar 05:18   

@Silvia: neem contact op met OCO, www punt onderwijsconsument punt nl
VO scholen besluiten over de geschiktheid van leerlingen, als bijv. CITO lager is dan BOadvies kan dat een reden zijn om een kind na aanvullend onderzoek en/of overleg met de BOschool af te wijzen. Dan loot het kind dus niet mee als het niet geschikt wordt gevonden.
De BOschool mag alleen gegevens verstrekken met toestemming van de ouders!!!
Dat de VOschool het dossier van afgewezen en uitgelootte kinderen terugstuurt naar de ouders en niet houdt is prima, maar dan natuurlijk wel zorgvuldig de juiste gegevens naar de juiste ouders!
Silvia (Amsterdam)
op 05/04/2012 naar 01:48   

Hoi Tineke ik lees net je bericht wbt uitloting Geert Groote,
ons kind ook. Echter die loting is dus betrekkelijk, er werd ons verteld dat er gewikt en gewogen is dat dingen naast elkaar gelegd worden. Ik krijg net de info terug van GG en per ongeluk hebben zij van mijn dochter en n jongen uit haar klas de vertrouwelijke info die zij hebben opgevraagd in onze envelop gestopt, en wat blijkt zij hebben alle cito resultaten van mijn dochter opgevraagd vanaf groep 3! Ik vraag mij af wat de regels zijn mbt tot privacy en toestemming van de ouders, en regels mbt tot die zogenaamde loting......Weet iemand dit? Daarnaast zou onze basisschool telefonisch school advies aanpassen, maar uit het het per ongeluk meegezonden formulier blijkt dat ze dit niet hebben gedaan. Dus het lijkt nu alsof wij als ouders een leugentje op het aanmeldings formulier hebben gezet. Ik vind het onvoorstelbaar en ga hier de inspectie over bellen. Maar wie weet is er iemand die hier al antwoorden op kan geven....
Z (A'dam)
op 04/04/2012 naar 22:55   

Juist An, het zijn de scholen en de OSVO die het heel bewust hebben laten afweten. (Met 2 uitzonderingen: A'dams Lyceum heeft samen met Reigersbos Exellius opgericht. Ig/Barlaeus/Vossius/4e hebben Hyperion opgericht. De laatste een groot succes, de eerste helaas in nevelen gehuld.) Spinoza had een nevenvestiging in Nieuw-West zullen beginnen, maar waar blijft die????? Hard nodig een tweede Daltonscholengemeenschap. Diemen zit al tijden zonder VO-school, waardoor ze naar IJburg moeten en daar tekorten optreden. Open in Diemen bv. een technasium (Havo/ath), wat nu alleen op het Caland zit, en je hebt meteen succes. Leegstaande kantoren genoeg, maar de scholen doen niets. Waar zijn ze bang voor? Grote investeringen die niet lonend zijn? Lijkt me onzin, want een goed aanbod schept vanzelf de vraag. Als er een goede school is, willen mensen met kinderen graag in die buurt wonen en groeit de school vanzelf. Misschien willen de huidige scholen geen concurrentie, zijn ze bang voor hun eigen hachie? Het kan de OSVO niets schelen dat kinderen uitgeloot worden en niet naar de voor hen meest geschikte school kunnen.
De VSA heeft het probleem heel terecht bij de Min. van Onderwijs aangekaart, maar dat levert tot nu toe niets op. Kunnen we niet meer lokale/landelijke politici mobiliseren voor ons doel: inhoud geven aan de zgn. vrijheid van onderwijs in Nederland?
An (Oost)
op 04/04/2012 naar 21:37   

Scholen, waar blijft de info, zullen jullie bedoelen! VSA probeert de beschikbare info toegankelijk te maken. Maar als de scholen weigeren openheid te geven, kan VSA daar niets aan doen. Die openheid hoeven de scholen pas morgen te geven. Het is de OVSO die jullie moeten bekritiseren. De vereniging van Amsterdamse schoolbesturen heeft de lotingsellende zo ver laten komen en zou voor oplossingen en informatie moeten zorgen.
Nicole (Landsmeer)
op 04/04/2012 naar 21:26   

Goed zo Damstede! Iedereen geplaatst, toch niet geloot! Inderdaad strategisch ingeschreven, was een goede 2e keuze. Toch jammer dat het zo moet. Of we ingeloot zouden zijn bij 1e keuze zullen we nooit weten. Damstede zit nu vol, dus 2e ronde geen kans gehad ...
Sterkte voor alle kinderen en ouders die de tweede ronde in gaan. Ik wens niemand die stress toe.
PR (Amsterdam)
op 04/04/2012 naar 21:09   

Vsa waar blijft de info!!!!
Hein (Amsterdam)
op 04/04/2012 naar 20:57   

Of verkeerde informatie. Voorbeeld, Cartesius loot volgens de informatie voor HAVO/VWO, maar dat blijkt dus middels de informatie of de site van Cartesius het geval te zijn. Ze hebben alleen geloot voor HAVO.
Hein (Amsterdam)
op 04/04/2012 naar 20:53   

Ik vind dat VSA vooral uitblinkt in gebrek aan informatie.
Sita (Amsterdam)
op 04/04/2012 naar 20:39   

Sterkte voor de kinderen die uitgeloot zijn en hun ouders!
Ik verwacht zeer binnenkort eigenlijk wel een update van VSA op deze site ipv. twitterberichtjes. Hoeveel kinderen zijn nu op welke scholen uitgeloot? Hoeveel plekken zijn er in de tweede ronde beschikbaar? Overigens hebben wij van het IJburg College nog niets gehoord, ondanks berichten op hun website dat alle kinderen vandaag wat zouden horen. Andere mensen hebben blijkbaar een mail gekregen?
Lies (Amsterdam)
op 04/04/2012 naar 20:34   

Postcode beleid ?? Nee... dan moet eerst het aanbod van het VO in de verschillende stadswijken beter verdeeld. Zo heb je in Noord geen hele brede scholengemeenschap (vmbo-t/havo/vwo/gymnasium) in één gebouw. Ook is er geen aanbod voor Montessori , Dalton, Vrije school of Jena onderwijs. Ook zijn er geen scholen met een kunstprofiel of sportprofiel.. Moeten mensen dan gaan verhuizen ?? Een groot aandeel van het VO onderwijs aanbod is toch met een groot aantal scholen gevestigd in Zuid.... Met een postcodebeleid moet er dan ook wat te kiezen zijn...
Vrijheid van schoolkeuze is een groot recht !
Hans (Amsterdam-west)
op 04/04/2012 naar 19:51   

VSA, (zie twitter) blijf objectief! Als je in kaart wil brengen hoeveel kinderen moeten reizen tgv loten, breng dan ook in kaart hoeveel kinderen er vrijwillig naar de andere kant van de stad willen reizen in de eerste ronde! En wie -in Amsterdam- moest vroeger 10 km naar school reizen? Niemand! iedereen ging in zijn eigen buurt! Tijd voor postcodebeleid?
Lisette (Amsterdam)
op 04/04/2012 naar 18:16   

Om 18.00 bericht gehad. Ingeloot op het Yburg!
Jolanda (Amsterdam)
op 04/04/2012 naar 18:11   

Ijburg gaat extra plaatsen creëren. Zie ook At5. Bericht over plaatsing kan ook nog morgen komen.
Lisette (Amsterdam)
op 04/04/2012 naar 17:01   

@mirjam: per mail. Ze hoopten voor 5 uur te berichten. Ik wacht ook al de hele dag .....
Pr (Amsterdam)
op 04/04/2012 naar 16:57   

ik vind het raar dat vsa nog geen concrete cijfers heeft!
Wat is het nut van vsa!
Concreet heb ik gelezen dat er 3 kinderen zijn uitgeloot. Hoor veel info buiten af sie ik hier niet kan terug vinden....
Miram (Amsterdam)
op 04/04/2012 naar 15:27   

IJburg college is telefonisch ook niet te bereiken. Weet iemand HOE ze hun berichten zouden versturen? Per mail of sms?
Joyce Pula (Amsterdam)
op 04/04/2012 naar 15:13   

Heeft iemand al iets gehoord van de loting van het Spinoza? Ik vind het ook verwarrend (vooral voor de kinderen) dat sommige scholen de uitslag al laten weten en andere niet. Dochter erg in spanning.
Marieke (Amsterdam)
op 04/04/2012 naar 15:04   

Nee, wachten duurt lang hoor!!!
Miram (Amsterdam)
op 04/04/2012 naar 14:40   

Is er iemand die al iets van het IJburg College heeft gehoord?
Miranda (Oud-Zuid)
op 03/04/2012 naar 18:30   

Het is toch van de zotte: Kinderen kunnen niet met een gerust hart zich aanmelden op de school van hun eerste keus! En dat sommige kinderen tactisch een school gaan uitkiezen, omdat ze bang zijn dat ze uitgeloot zouden worden. Ik snap ook wel dat op elke school een bepaalde limit is. Ieder kind heeft recht op de school die ze leuk vinden. En als je dan toch uitgeloot wordt, is dat wel erg verdrietig.
Miranda (Oud-Zuid)
op 03/04/2012 naar 18:29   

Het is toch van de zotten: Kinderen kunnen niet met een gerust hart zich aanmelden op de school van hun eerste keus! En dat sommige kinderen tactisch een school gaan uitkiezen, omdat ze bang zijn dat ze uitgeloot zouden worden. Ik snap ook wel dat op elke school een bepaalde limit is. Ieder kind heeft recht op de school die ze leuk vinden. En als je dan toch uitgeloot wordt, is dat wel erg verdrietig.
Bloem (Amsterdam)
op 03/04/2012 naar 13:33   

Dat is inderdaad het beroerde. Dat je eerste keuze niet lukt, okay, dat kan, maar dat vervolgens al je andere keuzes ook kansloos zijn in de tweede ronde, is natuurlijk zeer verdrietig. Het blijft een gok, niet "wat vind ik leuk", maar "waar maak ik misschien een kans". Eerste keer verkeerd gegokt, en eigenlijk alleen omdat we de keuze van onze dochter respecteerden, die vanaf het eerste moment wist, dat ze naar die school wilde, terwijl we er een behoorlijk aantal hebben gekeken...
Blanca (Amsterdam)
op 03/04/2012 naar 13:12   

het Gerrit van der Veen heeft wel degelijk geloot, ook onder de pool VWO ers, getuige het feit dat ik net hoor dat mijn dochter is uitgeloot, met VWO score.
Je hoort er veel over, maar wat een rottige start wat een leuke en bijzondere nieuwe fase is voor een kind. Nu mogen we weer 2 weken in onzekerheid verkeren, of we in de 2e ronde wel een plekje ergens kunnen krijgen.....grote teleurstelling
J van Wierst (Amsterdam)
op 03/04/2012 naar 12:55   

@Caroline. Dat is correct --voor zover mijn informatie klopt. Gerrit vd Veen heeft geen overaanmelding VWO. Wel ongeveer 20 HAVO/VWO en 10 HAVO. Op hun site vindt je de info rechts in het rode blokje 'inschrijvingen brugklas'.
Caroline (Amsterdam)
op 02/04/2012 naar 20:33   

Bij "stand van zaken inschrijvingen" staat sinds vandaag vermeld dat er niet geloot gaat worden op het Gerrit van der Veen voor VWO, wel voor havo en havo/vwo. Klopt dit? Op de site van GvdVeen kan ik hier niets over vinden!
An (Oost)
op 02/04/2012 naar 18:17   

@Rita, Miranda, Bloem: In een grote stad zijn meer verschillende soorten onderwijs. Dalton, Vrije School, Montessori, Joods, Evangelisch, heb je niet in kleine plaatsen. Gymnasium ook niet. Amsterdam heeft een functie in de regio en zal daarom altijd kinderen van buiten Amsterdam trekken.
Dat neemt niet weg dat er natuurlijk voldoende plaats en keuze moet zijn voor Amsterdamse kinderen. Dat buitenkinderen zich 2 of 3 keer kunnen inschrijven en in sommige gevallen in A 'dam voorrang hebben op A'damse kinderen is oneerlijk. Daar moet iets op gevonden worden.
Tineke (Amsterdam)
op 02/04/2012 naar 17:49   

Net gehoord dat ons kind uitgeloot is op het Geert Groote College, een zeer bewuste keus voor een zeer specifieke school die als geen ander bij ons kind past en waarvan ze al jaren weet dat ze daar graag naar toe wil! Intakegesprek en motivatiebrief doen er niet meer toe in de loting. We zijn er kapot van.
J. van Wierst (Amsterdam)
op 02/04/2012 naar 13:43   

Op jullie 'stand van zaken' pagina staat dat er NIET geloot wordt op het Gerrit van der Veen College. Helaas is dit WEL het geval --is mij na telefonisch contact duidelijk gemaakt. Op 3 april om 11 uur worden ongeveer 30 leerlingen uitgeloot.
Voor het Gerrit v/d Veen -gezien het feit dat hier ook een kunst/ cultuurprofiel wordt geboden- is in Amsterdam GEEN alternatieve HAVO/VWO school. Dit betekent dat kinderen die worden uitgeloot morgen zo mogelijk nog meer gedupeerd worden dan kinderen die worden uitgeloot op scholen waarvoor in ieder geval INHOUDELIJK een alternatief bestaat.
Bloem (Amsterdam Zuid)
op 02/04/2012 naar 12:05   

Ook helemaal eens met Rita & Miranda, onze dochter is zojuist uitgeloot op het Ignatius (cito 550), we wonen op loopafstand van Ignatius, HLZ, Vossius. Wordt ook weer lastig in 2e ronde. We zijn destijds hier gaan wonen ook omdat er zoveel goede scholen in de buurt zijn... Dat was een hele bewuste keuze om met kinderen in Amsterdam te blijven en niet "buiten" te gaan wonen.... Dat is best wel zuur!
Miranda (Oud-Zuid)
op 02/04/2012 naar 10:26   

Rita, ik ben het helemaal met je eens. Drie dagen de tijd voor de Amsterdamse kinderen op de Amsterdamse scholen, en je bent gegarandeerd op een plaats. Andere optie: werk met het postcodebeleid.
Rita (Amsterdam)
op 02/04/2012 naar 10:10   

Waarom niet: Amsterdamse kinderen hebben drie dagen de tijd om zich in te schrijven bij hun school van keuze in Amsterdam. Plaatsing gegarandeerd. Daarna kunnen de randgemeenten zich inschrijven.
Je zou ook kunnen zeggen dat gemeenten die beschikken over middelbare scholen zoals Amstelveen (beschikt over drie zeer goede scholengemeenschappen) worden uitgesloten van inschrijving in Amsterdam.
Martin (Diemen)
op 01/04/2012 naar 14:04   

En weer pleit de VSA voor het uitsluiten van kinderen uit randgemeenten in brief d.d. 30-3-2012 aan wethouder “Het alternatief is over te stappen naar het systeem dat alle randgemeenten hanteren: een gesloten systeem waarin kinderen uit het eigen voedingsgebied voorrang hebben”; dit is GEEN oplossing. Er zijn diverse randgemeenten die helemaal geen VO-scholen hebben en ook geen of nauwelijks keuzemogelijkheid buiten A'dam hebben (zie mijn bericht van 12-7-2011), die vallen dan vrijwel altijd en bij alle scholen in A’dam bij voorbaat buiten de boot.
Ann (Oost)
op 31/03/2012 naar 23:17   

@Pr: gebouwen zullen het probleem niet zijn. In Nieuw west is het gebouw van het Islamitisch College beschikbaar. Amarantis wil ook graag schoolgebouwen kwijt. Op IJburg is genoeg plek voor tijdelijke noodlokaken. Door de bevolkingsgroei daar zal er een definitief schoolgebouw moeten worden bijgebouwd. Met maar liefst 200 overaanmeldingen en geen alternatieven in de buurt zullen ze iets moeten.
Maar welke schoolbesturen gaan het doen?
Pr (Amsterdam)
op 31/03/2012 naar 21:13   

ik heb horen zeggen dat er 3 extra noodgebouwen komen voor de zomer nog voor west ,ijburg en zuid. Details ken ik niet maar volgens mij weet vsa hier meer van... Als er zoveel veel overleg is snap ik niet dat er niet meer info is... Is toch een kwestie van met de gemeente en scholen bellen.
An (Oost)
op 31/03/2012 naar 17:01   

@Z: helemaal mee eens! Er moet dringend capaciteit bijkomen.
Dit kan m.i. het beste door uitbreiding (dependance) van populaire scholen op locaties waar nu te weinig aanbod is.
De kinderen die uitloten in de 1e ronde hebben in de 2e ronde weinig meer te kiezen. Vanaf het HLZ naar bijv. CSG Buitenveldert is nog te bereizen. Maar als je vanaf Ijburg komt.....
Het Spinoza is bijvoorbeeld de enige Daltonschool in de wijde omtrek. Er komen altijd kinderen van buiten de stad en wordt al jaren geloot. Ieder jaar na de loting is het weer te laat om een dependance te starten. Onbegrijpelijk dat er nog steeds niets gebeurt!
Z (A'dam)
op 31/03/2012 naar 14:54   

Nu zitten veel scholen tot de laatste plek toe vol en kun je niet switchen als het niet goed gaat of de school niet bij het kind blijkt te passen. Nu gaan voor- en tegenstanders van categorale en brede scholen elkaar verwijten de oorzaak van dit probleem te zijn. Als er in zijn totaliteit meer capaciteit is, kan iedereen kiezen of een categorale of brede school meer iets voor een bepaald kind is, en zo nodig later nog bijsturen. Waarom de "gymnasium-ouders" tegen de "havo-ouders" en vice versa uitspelen, en de "categorale ouders" tegen de "brede-schoolouders", als we allemaal belang hebben bij minder schaarste en meer keuzevrijheid?
Beatrice (Amsterdam)
op 31/03/2012 naar 02:33   

@ Caroline: het lotingssysteem speelt al wat jaartjes langer, en met 3 kinderen heb ik inmiddels 2 rondes meegemaakt, waarvan een op het MLA (2009). Het is natuurlijk fijn dat ze dit jaar extra klassen hebben gecreëerd, maar dat neemt niet weg dat 1) het MLA bekend staat als een zeer populaire school waar vaak geloot wordt (toen mijn kind werd uitgeloot, werden 12 (!) van de 13 buurtgenootjes uitgeloot op het MLA, wat toch redelijk uniek mag heten), en 2) dat er in Amsterdam een groot gebrek is aan dit soort brede scholengemeenschappen. Want hoe is het afgelopen met die 12 uitgelote kinderen? Ik heb ze niet allemaal gevolgd, maar ik weet wel dat er veel is geswitcht van scholen (ook door mijn kind), want in de tweede klas wordt het niet gemakkelijker om een plek te bemachtigen op een brede scholengemeenschap (vmbo-t tot vwo), eerder moeilijker. Alles zit vol. En dus kiezen kinderen dan uiteindelijk vaak voor een havo/vwo-school, wat een risico is, want wat als het toch tegenvalt?

Het gaat dus niet specifiek om het MLA, het gaat om het gebrek aan brede scholengemeenschappen dankzij het opsplitsen van schoolniveaus: vwo/gymnasium apart, havo/vwo en vwo apart, vmbo-t apart. Dan valt de havo automatisch tussen wal en schip. Dat kon je jaren geleden al aan zien komen, en nu barst de bom. De havo is het nieuwe vmbo-t, daar komt het op neer. Want hoe kan het dat scholen als het Nicolaas en het Fons Vitae beweren dat ze hun havo-afdelingen willen sluiten omdat de 'resultaten van havo-leerlingen tegenvallen'? Is dat niet net zoiets als een restaurant sluiten omdat de kwaliteit van het eten tegenvalt? Met andere woorden: ligt dat aan de leerlingen of aan de school?
Het begon met het buitensluiten van het vmbo-t, en die tendens rukt nu op naar de havo. Triest. Het zou natuurlijk mooi zijn als alle Nederlanders een vwo-diploma haalden, maar volgens mij is vmbo-t nog steeds het gemiddelde opleidingsniveau in dit land. Om ervoor te zorgen dat kinderen zich kunnen opwerken - als ze die ambitie tenminste hebben - zijn juist die brede scholengemeenschappen zo hard nodig.
Z (A'dam)
op 30/03/2012 naar 23:04   

Is het zo dat OSVO en de scholen het aanbod niet aan de vraag aan kúnnen passen, of wíllen ze dat eigenlijk stiekem liever niet? Hebben zij niet ook de houding: ons aanbod is geweldig, en ouders die daar anders over denken, zijn nog niet toe aan het maken van keuzes over onderwijs toe?
Ien (020)
op 30/03/2012 naar 09:30   

@ Donald (Amsterdam)
OSVO heeft 28/3 wel een persbericht uitgegeven, te lezen via de site van de onderwijsconsument OCO (bij nieuws, bericht: "OSVO: op weg naar minder lotingen". Helaas weinig concrete informatie in dat bericht.
Z (A'dam)
op 30/03/2012 naar 09:14   

Kind van kennis is uitgeloot op HLZ-havo. Enige havo-plekken die er nog zijn in de buurt is Berlage, maar hij wil geen TTO.
Ien (020)
op 30/03/2012 naar 09:13   

Hulde; Het Pieter Nieuwland College (HAVO/VWO) heeft toch een extra brugklas toegevoegd, zodat er daar dit jaar niet geloot hoeft te worden!
Op de open dag heb ik gevraagd of er geloot zou gaan worden en heb toen vernomen dat het fysiek (gebouw, rooster, etc.) erg moeilijk lag om extra klassen te vormen, dus ik denk dat ze hiervoor erg hun best gedaan hebben. Volg het goede voorbeeld, scholen van Amsterdam!!
Donald (Amsterdam)
op 30/03/2012 naar 09:07   

Hoi allemaal,
Ik lees op deze site dat er uiteindelijk afgelopen maandag (26 mrt) overleg zou zijn tussen alle scholen en gemeente om te praten over een oplossing van de totale mismatch. Tot op heden lees ik nergens iets over de uitkomst. Weet iemand iets over de uitkomsten van dit overleg?
Blijft toch een achtelijke kermis om je kinderen op een middelbare school (in je omgeving) te krijgen!
An (Oost)
op 30/03/2012 naar 08:43   

@Lies: VWO plekken zullen er wel voldoende zijn, VMBO b en k zeker ook. Zolang scholen de aantallen plaatsen voor de 2e ronde nog niet bekend maken, kunnen we hopen dat ze het aanbod nog aanpassen. Zoals het er nu naar uit ziet zijn er nog wel een paar extra HAVOklassen nodig. De scholen hebben tot 4 of 5 april de tijd.Eerder hoeven ze niets bekend te maken.
Z (A'dam)
op 30/03/2012 naar 08:40   

Ignatius 45 uitlotingen (en Spinoza-gymnasium ook nog 21?) Die plekken op het 4e zijn hard nodig.
Lies (Amsterdam)
op 29/03/2012 naar 22:45   

Weet iemand waarom de gegevens van het nieuwe Excellius (Amsterdam Zuid Oost) niet in de lijst staat ? (van de "Stand van inschrijvingen ") Het is toch handig om te zien hoeveel VWO plaatsen er nog over zijn en waar ??
Wat gaat het 4e Gymnasium doen met zijn 4 plaatsen die nog over zijn ???
Caroline (Amsterdam)
op 28/03/2012 naar 17:35   

Ik zie idd dat de gegevens op deze site zijn veranderd wat betreft het loten van het MLA in 2010, er stond eerder dat er niet geloot was. Dit geloof ik dan uiteraard, stond dus verkeerd op deze site :-). Feit blijft dat er vorig jaar niet geloot is en dat ze een extra klas hebben gemaakt. En dat ze dit jaar dus weer niet loten en voor VMBO-T /Mavo dit jaar wederom een extra klas maken. Waarom wordt DAT niet verteld, ipv de negatieve dingen van een paar jaar geleden WEL te melden? Ik reageerde gewoon op een bericht van iemand, die stellig weet dat er een "krankzinnige loting" op het MLA komt, als gevolg van de voorrangsregeling van deze school. Ik verbaas me over de negatieve toon van dit bericht, niet op feiten gebaseerd. Ik heb maar 1 kind, kon dus sowieso geen gebruik maken van de broertjes-zusjes regel, maar ja, daar zou ik heel boos over kunnen worden maar dat was/is nou eenmaal zo. En ze heeft ook niet op een Montessori basisschool gezeten, dus had zij ook geen voorrang wat dat betreft.... Maar het is wel haar keuze! Wat het Fons Vitae betreft, ja, je kunt het zo uitleggen,, "Als het kind het niet haalt". Dat geldt toch voor alle kinderen??? Ook voor de kinderen die WEL gewenst zijn op die scholen! Heel apart dat scholen dat ineens als excuus gebruiken voor de HAVO kinderen. Maar goed, ieder heeft recht op zijn mening, gelukkig.
Ann (Oost)
op 28/03/2012 naar 13:51   

@Caroline: volgens de Scholengids van Parool /OCO heeft het MLA in 2009 geloot voor VMBOT en in 2009 en 2010 voor Havo/Vwo.
Verder vind ik het realistisch dat HAVO-VWO scholen enigszins terughoudend /critisch zijn bij het aannemen van kinderen met een mono-HAVO advies. Een deel van die kinderen zal het niet gaan redden op de HAVO en moet dan afstromen op een andere school. De verhouding die Fons Vitae voor ogen had 2:2:1 (vwo: vwo/havo: havo) is goed te verdedigen. 1:2:1 of 2:3:2 had ook gekund. Helaas zijn er te weinig scholen die zowel Havo als VmboT bieden.
Caroline (Amsterdam)
op 28/03/2012 naar 12:10   

Lees de site maar, daar staat het. En van de loting, als je kijkt op deze site, bij "stand van zaken inschrijvingen" staat ook vermeld of er in de voorgaande jaren geloot werd. Het MLA dus niet. Mijn dochter heeft zich aangemeld bij het MLA en op de open dag hebben we de informatie van de extra klas van vorig jaar gekregen.
R. ui amsterdam (Amsterdam)
op 28/03/2012 naar 11:40   

Hoe weet je dat van het MLA er is toch nog niks naar buiten gekomen?
Caroline (Amsterdam)
op 28/03/2012 naar 11:32   

Ik lees een paar dingen op dit forum die niet op waarheid berusten. Het MLA heeft al 3 jaar geen loting, natuurlijk geldt daar wel de voorrang voor kinderen van Montessori basisscholen, maar er zijn ook weinig kinderen uit de niet -voorrangscategorie (verhoudingsgewijs) die zich daar aanmelden. Net als vorig jaar hebben ze nu weer een klas extra gemaakt, nu voor VMBO-T en VMBO-T- HAVO kinderen, zodat er niet geloot hoeft te worden. Sterker nog, er zijn voor de 2de ronde daardoor nog 20 extra plekken gekomen. En voor de HAVO-VWO zijn er dit jaar maar 3 overaanmeldingen. Er wordt dus ook dit jaar niet geloot.
Verder las ik ergens "hulde aan Fons Vitea" dat ze een extra klas hebben gemaakt, daar wil ik een opmerking bij plaatsen. Het Fons Vitea en het Nicolaas Lyceum hebben voorafgaande de inschrijfperiode een ontmoedigingsbeleid gevoerd ten aanzien van Havo kinderen, er waren op beide scholen een stuk minder plaatsen beschikbaar voor deze kinderen ten opzichte van de HAVO-VWO en VWO kinderen. Omdat er uiteindelijk over -inschrijvingen waren op de HAVO maar de VWO niet vol zat, konden ze TOCH alle kinderen plaatsen, kleine misrekening van het Fons Vitea. Hetzelfde geldt voor het Nicolaas, daar hebben ze zelfs nog veel plekken over voor HAVO-VWO en VWO maar over- inschrijving op de HAVO. Daar hadden ze maar 12 plekken beschikbaar voor HAVO kinderen, ze wilden zich richten op HAVO/VWO en VWO,,,,,, Tja, hoogmoed komt voor de val zullen we maar zeggen.
Z (A'dam)
op 28/03/2012 naar 11:15   

4e gymnasium heeft nog 4 plekken over, maar sluit de aanmelding voor de 2e ronde. Waarom? Kan dit zomaar?
Nicole (Landsmeer)
op 26/03/2012 naar 22:22   

Het blijft een raar systeem dat loten. Ons dorp heeft geen middelbare school dus we zijn aangewezen op Amsterdam. Loten brengt stress met zich mee, ook bij de kinderen in groep 8. Al bewust niet ingeschreven bij eerste keuze ( Fons Vitae) omdat de verwachting was dat daar met zo weinig havo plaatsen de grootste kans op uitloting was. Nu is daar een extra klas aangenomen; dus ja spijt dat we het niet hebben geprobeerd. Nu maar wachten tot we elders wel worden ingeloot. Onbegrijpelijk dit systeem. Leg dat maar eens uit aan een 11 jarige.
Yvet (Amsterdam zuid)
op 26/03/2012 naar 21:32   

Gelukkig dat die broertjes en zusjes regeling is afgeschaft want daar worden veel verkeerde keuzes opgemaakt. Overigensmis mijnnervaring (met twee kinderen op verschillende vo scholen) datelke school zijn leuke en minder leuke kanten heeft. Veel hangt op een gegeven moment ook van de leraren af en daar is de kwaliteit ook zeer wisselend van. Verder hebben wij ( en met ons vele anderen) ook niet gekeken naar profielkeuzevakken. Dat is ver van je bed in de brugklas. Maar in de praktijk blijken hier dus verschillen te zijn en is de ene school veel flexibeler dan de ander. Kortom het blijft toch altijd een mix van voor en nadelen.
Femke (Amsterdam)
op 26/03/2012 naar 13:36   

Miranda, helemaal mee eens. Volgens mij moeten alle scholen in een klap de hele broertjes/zusjes regeling afschaffen. Dan kunnen alle kinderen
zelf kiezen voor een school die goed bij hen past.
Miranda (Amsterdam-Zuid)
op 26/03/2012 naar 12:34   

Mijn dochter is gelukkig geplaatst op het Vossius. Op het nippertje geen loting. Het brengt wel veel stress met zich mee. Zo hebben wij dit dan ervaren. Vorig jaar heeft mijn zoon zich ingeschreven op het Vossius. Toen werd er wel geloot. Maar gelukkig is hij ingeloot. En toen hebben ze op de site vermeld dat kinderen die voor 1 oktober 2010 op school zitten, hebben nog voorrang om zonder loting geplaatst te worden. Mijn zoon is in 2011 op het Vossius gekomen, dat zou dus wel heel zuur zijn geweest als mijn dochter uitgeloot zou worden.
Schaf dan het hele broertjes/zusjes regeling af.
Miranda (Amsterdam-Zuid)
op 26/03/2012 naar 12:34   

Mijn dochter is gelukkig geplaatst op het Vossius. Op het nippertje geen loting. Het brengt wel veel stress met zich mee. Zo hebben wij dit dan ervaren. Vorig jaar heeft mijn zoon zich ingeschreven op het Vossius. Toen werd er wel geloot. Maar gelukkig is hij ingeloot. En toen hebben ze op de site vermeld dat kinderen die voor 1 oktober 2010 op school zitten, hebben nog voorrang om zonder loting geplaatst te worden. Mijn zoon is in 2011 op het Vossius gekomen, dat zou dus wel heel zuur zijn geweest als mijn dochter uitgeloot zou worden.
Schaf dan het hele broertjes/zusjes regeling af.
Beatrice (A'dam)
op 26/03/2012 naar 11:13   

@ Anja: je schrijft: "Ik vind dat er van allebei schooltypes moeten bestaan en mensen kunnen gewoon kiezen wat hen het meeste trekt." Maar het probleem is juist dat er weinig te kiezen valt, en dat geldt inmiddels vooral voor kinderen die graag naar een scholengemeenschap zouden gaan. Kinderen die voor categoraal onderwijs kiezen, hebben - als ze tenminste naar het vwo gaan - een behoorlijke keuzemogelijkheid, maar voor alle andere schooltypes ligt dat anders. Natuurlijk is het Spinoza een goede school, maar de kans dat je daar wordt ingeloot, is zeer klein. Voor het MLA geldt hetzelfde. Beide scholengemeenschappen geven namelijk voorrang aan kinderen die Dalton- respectievelijk Montessori-onderwijs hebben gevolgd, met als gevolg een krankzinnige loting om de paar plekken die daarna nog overblijven.
Mijn dochter is vorig jaar naar een havo/vwo- school gegaan en inmiddels hebben een aantal medeleerlingen te horen gekregen dat ze volgend schooljaar niet meer terug kunnen komen: te lage cijfers. Waar gaan die kinderen heen? Ideaal zou natuurlijk zijn dat ze een nieuwe kans kunnen wagen in een vmbo/havo-klas, maar ga als ouder maar eens op zoek naar een plek...
Belle (Amsterdam)
op 25/03/2012 naar 14:30   

Ik ben blij om te lezen dat de discussie over gedifferentieerd of categoraal onderwijs goed op gang gekomen is! Het was overigens helemaal niet mijn bedoeling om daaarbij ouders in hun persoonlijke keuze voor een gymnasium te bekritiseren, maar wel om het huidige systeem aan de kaak te stellen. Ik heb geen valide argumenten gehoord waarom een categoraal gymnasium beter zou zijn voor kinderen dan gymnasia binnen een scholengemeenschap. De nadelen zijn echter wel duidelijk : vermindering van goede doorstroming naar het juiste onderwijstype (zowel opwaarts als neerwaarts) en grotere inflexibiliteit van het volledige amsterdamse onderwijsaanbod. Waren de categorale gymnasia onderdeel van scholengemeenschappen, dan konden zij nu een rol spelen in het creeren van meer havo-vwo plekken, dat is nu onmogelijk. Meer solidariteit in het onderwijs is goed voor alle amsterdamse schoolkinderen, het oprichten van categorale gymnasia is alleen goed geweest voor een beperkt aantal van hen. En voor een aantal van hen overigens ook niet, zij kunnen na gebleken ongeschiktheid voor klassiek onderwijs (of veranderende interesses in de puberteit;-)) alsnog op zoek naar een andere school.
Miriam (Amsterdam)
op 24/03/2012 naar 22:10   

Ik schrik ook een beetje van de felle toon ten aanzien van de ouders die hun keuze voor een categoraal gymnasium door zouden drukken. Mijn dochter heeft zonder bijles en oefenen 550 gehaald - dat was ook haar prognose na de entreetoets - en wil dolgraag naar het gymnasium. Ik denk dat die uitdaging voor haar heel goed is. Als ze voor iets anders had gekozen, ook prima!
Ik schrik ook van het schrikbarende tekort op VMBO- en HAVO-scholen. En ik hoop dat daar iets aan gedaan wordt. Maar de oplossing is niet om gymnasium-kinderen en hun ouders als de grote schuldigen aan te wijzen.
Cas/VSA (Amsterdam)
op 24/03/2012 naar 16:32   

VSA heeft zich vanaf het begin gericht op het verminderen van de mismatch tussen vraag en aanbod. 3 jaar geleden speelde dit vooral op VWO-niveau maar sinds begin 2011 is het duidelijk dat de mismatch ook sterk op HAVO-niveau speelt. VSA pleit al meer dan een jaar voor uitbreiding van het aantal HAVO-plaatsen en -scholen maar de systeemfout (vergaande autonomie van middelbare scholen en nauwelijks krachtige sturingsmogelijkheden voor correctie door een scholenloods op Amsterdams stedelijk niveau) maakt het een taai en langdurig proces.
Anja (Amsterdam)
op 24/03/2012 naar 16:14   

Het is niet zo dat een scholengemeenschap minder populair is want kijk maar naar de Spinoza, "gewoon" een scholengemeenschap maar toch erg populair.
Als je goed en (leuk) onderwijs bied dan willen mensen best wel naar jouw school ongeacht of het nou perse categoraal of scholengemenschap is.
Ik vind dat er van allebei schooltypes moeten bestaan en mensen kunnen gewoon kiezen wat hen het meeste trekt. Er is geen sprake dat het ene onderwijs type "beter" zou zijn dan het andere. en we moeten inderdaad elkaar respecteren om onze individuele keuzes.
Ook vind ik dat er vaak word gesproken over elitair of (kak) school als het een categoraal school betreft maar volgens mij is dit allang achterhaald (zeker in Amsterdam). Ik vind alleen de prive scholen nog elitair maar alle andere allang niet meer zo.
Moedergroep7 (Amsterdam)
op 24/03/2012 naar 09:15   

Misschien is de strijd in eerste instantie gevoerd voor meer categorale gymnasia omdat daar op dat moment behoefte aan was. Nu deze behoefte, na bv. de start van Hyperion, is afgenomen ga ik ervan uit dat VSA zich ook (blijft) inzet(ten) voor voldoende aanbod mavo/havo. Ik denk dat een hoop ouders met kinderen met voorgenoemde advies blij zouden zijn met een aantal categorale scholen die dit type onderwijs bieden. Is dat dan ook elitair of heet het alleen zo als je kind toevallig VWO-advies heeft en graag naar een gymnasium wil? Ik wil hier nog even bij vermelden dat mijn dochter ,ondertussen groep 8 én VWO-advies , haar cito zonder bijles of andere ingrepen fantastisch gemaakt heeft (547). En zij wilde zelf niet naar een gymnasium maar naar het atheneum. En daar sta ik als ouder helemaal achter. Dus beste forumbevolking, probeer aub.wat positiever over een oplossing mee te denken ipv. elkaars keuzes aan te vallen of in twijfel te trekken. Iedereen wil op zijn/haar manier toch het beste voor zijn/haar kinderen.
Beatrice (Amsterdam)
op 24/03/2012 naar 01:48   

@ Hans: je hebt gelijk; ik volg de VSA nu al een aantal jaar en inmiddels bekruipt me het gevoel dat de felle strijd die is gevoerd voor de gymnasiumkinderen - met als gevolg meer categorale scholen - heeft geleid tot de onvermijdelijke ***** die nu rond havo is ontstaan. Want de scholengemeenschappen halen steeds minder vwo-kinderen binnen, die gaan namelijk massaal naar een categoraal gymnasium. Voor scholengemeenschappen wordt het steeds moeilijker om een goede vwo-opleiding aan te bieden (want: te weinig leerlingen) en om die leerlingen toch te lokken, wordt er nu gedreigd met het sluiten van de havo-afdelingen. Want stel je voor dat een vwo-kind zou afzakken naar de havo! Dat risico willen ouders niet lopen - vandaar de keuze voor categorale gymnasia - en de kinderen zijn uiteindelijk de dupe. Dat geldt niet alleen voor de gymnasiumkinderen die het niet redden in de brugklas, maar ook - of vooral - voor de vmbo- en havo-kinderen die willen opstromen.
Joland (Amsterdam)
op 23/03/2012 naar 23:58   

@ Hans.
"Zoals Jolanda hier op het forum, zoon vmbo-t advies, cito 537 "bijna havo", die verongelijkt reageert dat hij in Amsterdam niet direct naar de havo mag. Wou je hem echt naar een havo-VWO school zonder vmbo sturen?"

Hallo Hans, Je hebt mijn bericht blijkbaar totaal niet goed gelezen. Ik zoek juist een prettige school met VMBO-T/Havo-mogelijkheden en wil mijn zoon helemaal niet op een Havo-Vwo school hebben. Ik denk dat HAVO tot de mogelijnkheden behoort (veel jongens zijn nl. laatbloeiers) en zoek een ssn school met reële doorstromingkansen.
Yvet (Amsterdam zuid)
op 23/03/2012 naar 22:04   

@hans hoe weet jij dat eigenlijk allemaal.
Is het echt zo dat kinderen scholengemeenscappen beter scoren dan kids op categorale scholen en om welke gaat t dan concreet?
Hans (Amsterdam-west)
op 23/03/2012 naar 21:19   

Een deel van de ouders hier op de site denken alleen in hun eigen straatje. Gevoed door pseudo-feiten die de VSA een paar jaar lang heeft verkondigd zoals: scholen waar niet geloot wordt zijn slechte scholen die achteroverleunen en zich niet profileren. Tot nu toe is dit hele circus vooral goed geweest voor de wannabee-hoogbegaafden die nu de gymnasia bevolken. Voldoendes voor latijn worden nauwelijks meer gehaald (wel op de scholengemeenschappen trouwens). Voor de andere schooltypes zijn de lotingsproblemen juist groter geworden. Moeten dit soort ouders gaan bepalen hoe het onderwijs wordt ingericht?
Z (A'dam)
op 23/03/2012 naar 12:14   

Nederland heeft al sinds de 15e, 16e eeuw een zeer geletterde, goed opgeleide bevolking met burgers die graag zichzelf besturen (democratie, noemen we dat). De betrokkenheid van de Nederlandse burgers bij het onderwijs is altijd groot geweest, zie de Schoolstrijd. Heden ten dage zijn ouders beter geïnformeerd dan ooit. Ze eisen terecht een rol op bij de inrichting van het onderwijs aan hun kinderen. Verstandige school- en stadsbestuurders (hulde aan Lodewijk Asscher! en ook Werner Toonk) waarderen die betrokkenheid van ouders en gaan een dialoog met hen aan. Verkrampte school- (OSVO?) en stadsbestuurders (ouderwets deel PvdA?) weten niks beters te verzinnen dan dat ouders te dom en beperkt zijn om ideeën over onderwijs te hebben. Dat deze domme ouders tegen zichzelf in bescherming genomen moeten worden. Dat de kinderen van deze domme ouders tegen hen in bescherming genomen moeten worden. Door paternalistische school- en stadsbesturen die het allemaal veel beter weten, die ouders en kinderen scholen door de strot duwen die ouders en kinderen (en de inspectie) gewoon niet goed genoeg vinden.
Hans (Amsterdam-west)
op 23/03/2012 naar 08:33   

Belangrijk is dat er een schoolsysteem bestaat waar alle kinderen uit Amsterdam en omstreken het beste tot hun recht komen. Scholen zijn geen commerciële partijen. Overheidsgeld moet zo goed mogelijk besteed worden met een visie die verder gaat dan welke brugklas ouders en kinderen het leukst lijkt. Als veel ouders al niet in staat blijken om het belang van hun kind voorop te stellen, moeten zij dan gaan beslissen en meedenken over het totale schoolaanbod? Een beetje meer realiteitszin en bescheidenheid zou geen kwaad kunnen.
Z (A'dam)
op 22/03/2012 naar 22:52   

VSA is niet voor smal of breed onderwijs, maar voor vrije schoolkeuze. Voor- en tegenstanders van cat. en breed onderwijs zullen het wsl. nooit eens worden, want voor beide schooltypes zijn veel argumenten voor en tegen.
Belangrijk is dat je een schooltype kunt kiezen wat bij het kind past. In een situatie van kunstmatige schaarste valt er voor sommige niveaus en sommige delen van A'dam niets te kiezen. Kinderen komen zo op scholen waar ze niet passen, niet tot hun recht komen en/of zich niet prettig voelen. Dit probleem speelt echt op alle niveaus en niet alleen op het gymnasium.
Hans (Amsterdam-west)
op 22/03/2012 naar 19:18   

Wat is het beste voor de meeste kinderen, categoraal of brede scholengemeenschappen? Het is in elk geval zo dat categoraal tot meer loten en meer schoolwisselingen bij opstroom/afstroom leidt. Dat betekent dat al die extra categorale VWO scholen waar de VSA zo blij mee is het lotingsprobleem niet kleiner heeft gemaakt. De VSA is nu dan ook terecht gedraaid met advies voor schoolkeuze: "oriënteer je dus ook op minder populaire scholen of goede scholen in minder populaire buurten" en "bedenk dat een school van 2e of 3e keus die toevallig wel genoeg plek heeft een zekerder keus kan zijn" zie tips voor schoolkeuze. Tot vorig jaar las ik nog op deze site: "de winnaars: de zwakke scholen van Amsterdam die zo dadelijk weer 435 stuks gedwongen winkelnering op hun stoep vinden. Zij blijven bestaan bij de gratie van het overaanbod op de betere scholen. De verliezers: kinderen die strategisch hebben gekozen omdat ze bang zijn voor uitloting op de school waar ze eigenlijk heen hadden gewild". Ik ben benieuwd hoe het met de kinderen van de VSA oprichters en donateurs van het eerste uur gaat nu een aantal jaar na de (uit)loting. Bevalt hun school, zitten ze nog op hetzelfde niveau, hebben ze bijles/huiswerkklas nodig? Tijd voor terugblikverhalen? Misschien zijn de verliezers van toen wel de echte winnaars....
Ayla (Amsterdam)
op 22/03/2012 naar 18:19   

ja, een gewoon lyceum mooi centraal in de stad erbij met alle schooltypen. kinderen op die leeftijd kunnen nog erg veranderen. Nu alleen een HAVO erbij helpt HAVO/VWO kinderen niet die toch in getal de grootste groep vormen die uitgeloot moeten worden.
RS (A'dam)
op 22/03/2012 naar 13:34   

@Z - bedoelde eigenlijk totalen in stad/regio... Hoeveel kinderen redden het inderdaad niet op categoraal Gymnasium? En waar moeten ze daarna heen? Daarnaast, hoeveel kinderen groeien met lager advies toch nog door naar vwo/gym? Wordt dat laatste genoeg gestimuleerd? Ben het namelijk helemaal eens met Hans, veel te veel een issue van de ouders geworden, kinderen met hangen en wurgen naar het gym, terwijl er moet worden gekeken naar de mogelijkheden van het kind en wat er nog in later stadium uit kan komen.
Hans (Amsterdam-west)
op 22/03/2012 naar 09:49   

Naast kinderen van 11-12 jaar, vaag ik me af of ouders de vrije schoolkeuze wel aankunnen. Zoals Jolanda hier op het forum, zoon vmbo-t advies, cito 537 "bijna havo", die verongelijkt reageert dat hij in Amsterdam niet direct naar de havo mag. Wou je hem echt naar een havo-VWO school zonder vmbo sturen? In wiens belang is dat? Ik ken meerdere ouders die net zo lang zeuren totdat het Havo-VWO advies is omgebogen tot VWO, en vervolgens gaan aanmelden bij een categoraal VWO. Wat voor boodschap geef je je kind mee? Je bent niet goed genoeg als je niet het hoogste kan? Voor een groep ouders is de school van hun kinderen verworden tot statussymbool voor henzelf. Deze op de schoolpleinen gecreëerde hype heeft geleid tot een mismatch tussen wat ouders wensen en wat wenselijk is voor hun kinderen.
Z (A'dam)
op 22/03/2012 naar 09:47   

Kijk bij schoolvo.nl en onderwijsinspectie.nl.
Of lees de jaarlijkse test van Elsevier.
RS (A'dam)
op 21/03/2012 naar 22:13   

Ben wel eens benieuwd naar cijfers mbt uitval gymnasium kinderen na 1e jaar (waar gaan ze dan heen?) en doorstroom kinderen in gecombineerde brugklassen (havo, havo/vwo en vwo) met havo en havo/vwo advies naar vwo.
Hans (Amsterdam-west)
op 21/03/2012 naar 19:41   

@An: Veel Havo-VWO scholen hebben 900-1000 leerlingen. Die enkele grote mavo-havo-VWO scholen die er zijn, die zijn juist wel populair. Zoals MLA, Spinoza, en Caland. Daar willen kinderen best wel heen. En jullie moeten niet vergeten dat scholen wel een aantal klassen per niveau per leerjaar moeten hebben om ook alle profielen en veel keuzevakken te kunnen bieden. Je moet verder kijken dan alleen die brugklas. Belle heeft natuurlijk helemaal gelijk. Die categorale VWO scholen maken het alleen maar moeilijker voor scholengemeenschappen. Die voelen zich nu ook gedwongen om van te voren quota te stellen voor Havo of VWO leerlingen, om ook nog een VWO afdeling open te houden. Al jaren, ook voor de VSA, werden er extra brugklassen bijgemaakt en werd er geschoven met havo en VWO klassen al naar gelang het aanbod. @Z: Je bent er als ouder zelf bij om je kind bij te sturen! Alle kinderen met VWO advies hebben het trouwens makkelijk gehad op de basisschool, dat betekend nog niet automatisch gymnasium met 2 vingers in je neus!
An (Oost)
op 21/03/2012 naar 18:46   

@Belle: veel ouders en kinderen willen een "kleine" school met 400-800 leerlingen ipv een leerfabriek met 1200-1700 leerlingen.
Laat mijn 11 jarige eerst maar een HAVO of VMBOt examen halen op een school waar hij zich veilig voelt. Ik weet nog niet via welke route, maar ik heb er vertrouwen in dat hij uiteindelijk met een HBO diploma gaat thuiskomen.
AL (Amsterdam)
op 21/03/2012 naar 11:57   

@An: "Prima dat kinderen buiten Adam hier naar school gaan maar tel ze dan ook mee in de planningen". Volgens mij HET heikele punt in de jaarlijkse mismatch. VSA?
Tam (Omegeving adam)
op 21/03/2012 naar 11:23   

VSA spreekt donderdag met betrokken partijen en zal voor het weekend een Update rondsturen om alle ouders en kinderen te informeren over de stand van zaken.
Z (A'dam)
op 21/03/2012 naar 10:18   

De kinderen die naar een cat. gymnasium gaan, zijn iha. zeer zelfstandig en zelfbewust. Ze kiezen zélf een school en laten zich door hun ouders nergens heen sturen. Veel ouders willen hun kind juist naar een gemengdere school, maar soms kiezen de kinderen toch voor cat. gymnasium. Naar mijn ervaring omdat ze zich op de basisschool jarenlang hebben zitten vervelen tijdens alle herhalingen die bedoeld zijn voor het gemiddelde kind.
Maar inderdaad, extra uitdaging kun je ook en net zo goed zoeken in Chinees, Spaans, Arabisch, TTO of technasium. Het technasium op het Caland loopt ook heel goed.
Moeder (Omgeving Amsterdam)
op 21/03/2012 naar 10:07   

Vandaag zou er een gesprek zijn tussen de gemeente en de scholen om de mismatch te bespreken en de loting zoveel mogelijk te voorkomen. Is de VSA ook een partij in dit gesprek?
Weet iemand hoe laat dat gesprek is en hoe we op de hoogte kunnen blijven van de uitkomsten?
Belle (Amsterdam)
op 21/03/2012 naar 08:58   

@an @z
Blijkbaar is mijn boodschap nog steeds niet duidelijk. Juist scholengemeenschappen die alle onderwijsvormen aanbieden zijn de beste garantie voor passend onderwijs voor alle kinderen. Dus niet alleen ath en gymnasium maar ook havo en vmbo. Sommige kinderen hebben een zo slechte basis meegekregen van huis en basisschool dat zij een vmbo niveau lijken te hebben, maar uiteindelijk veel meer aankunnen. Maar ook kinderen die met kunst en vliegwerk, bijles en thuisonderwijs uiteindelijk een 545 citoscore halen en vervolgens toch door het ijs zakken op een categoraal gymnasium en op zoek moeten naar een andere school, waren op een scholengemeenschap beter op hun plek geweest. Ik heb nog geen enkel valide argument gehoord waarom onderwijs op gedifferentieerde scholengemeenschappen niet de beste manier is om goed en passend onderwijs aan te bieden. Dat is het nl wel. Alleen sluit het niet aan bij de behoefte van ouders om hun kind op een elitaire witte school te krijgen. Maar dat heeft niets met passend onderwijs voor iedereen te maken.
An (Oost)
op 21/03/2012 naar 07:04   

@Belle: met antheum en gymnasium kun je naar hetzelde vervolgonderwijs. De mogelijkheid om op te stromen van Havo naar Vwo, of van Vmbo-t naar Havo vind ik belangrijker dan of hij wel of geen klassieken krijgt. Misschien heeft zo'n slim kind meer aan ath. Met chinees spaans of arabisch erbij of aan een technasium. Of tweetalig.
Z (A'dam)
op 20/03/2012 naar 23:55   

@belle Er is één categoraal VWO (ath/gymn.) bijgekomen, Hyperion, en één categoraal atheneum, Excellius, waarover helaas niets bekend is. Je kúnt naar deze scholen gaan, maar het hóeft niet. Ben je bang dat je het gymnasiumniveau niet aan kunt, of wil je vanuit het havo/atheneum opstromen naar het gymnasium, dan kun je altijd naar een van de 10 scholengemeenschappen gaan die naast andere niveaus ook gymnasium aanbieden. Voor elk wat wils.
Ook voor havo moet zo'n uitbreiding van het aanbod komen. Niet op de categorale gymnasia die allemaal vol zitten of komen (Cygnus). Maar gewoon nwe scholen, in Diemen, Badhoevedorp bv.
Belle (Amsterdam)
op 20/03/2012 naar 23:40   

@an
Ik ben het er helemaal mee eens dat er geen gymnasium plekken moeten worden ingeruild voor havo plekken. Er moet gewoon worden aangeboden waar de behoefte ligt. De ene keer is dat meer gymnasiumplek, de andere keer havo etc. Door scholen op te knippen in deelstukjes (of gymn of havo vwo of vmbo) beperk je tussentijdse doorstroming naar het niveau dat echt bij het kind past en beperk je de mogelijkheid om in te spelen op de vraag. Kleine scholengemeenschappen met een range van mavo-havo-vwo is daarvoor het geeigende middel. Ik heb zelf op een gymnasium op een dergelijke scholengemeenschap gezeten. Pas in de tweede klas werd het uiteindelijke niveau gekozen, en werd gedurende je schoolloopbaan de klassieke component te zwaar of te saai ;-) dan was de overgang naar een atheneumklas een hele soepele. Deze soort scholengemeenschappen bestaan amper nog. Terwijl juist deze vorm van onderwijs ook kinderen uit milieus waarbij een klassieke opleiding niet voor de hand ligt, een grotere kans geeft om voor het hoogste te gaan. De elitaire categorale gymnasia verkleinen deze kans tot social climbing. Een hele slechte ontwikkeling, zeker in een "rode" stad. En daarbij nogmaals: het werkt ook nog eens de huidige mismatch tussen onderwijsaanbod en onderwijsvraag in de hand.
VR (A'dam)
op 20/03/2012 naar 23:24   

@Kris: laat je goed informeren! Berlage scoort basistoezicht en voldoende voor Mavo en Havo. De zwak/onvoldoende voor VWO mag ook genuanceerd worden, zie mijn bericht van 13 maart.
An (Oost)
op 20/03/2012 naar 23:17   

@Belle: eens dat scholen te inflexibel zijn. Oneens over nieuwe categorale gymnasia. Er is een tekort aan plekken, dan kun je de bestaande scholen groter maken, of nieuwe scholen starten. Ik ben voor kleinschaligheid. Er zijn categrale VWO's en VMBO's. Maar waar moet je heen met een HAVO/VMBOt advies, als je kleinschaligheid zoekt! Een categorale HAVO met een 5 en 6 jarig programma en/of een gemengde leerweg op HAVOniveau is dringend gewenst!
Prmia dat er 1100 leerlingen van buiten A'dam hier op school gaan, maar tel ze dan ook gewoon mee in de planningen. Mooi dat het onderwijsniveau is gestegen, maar dan moeten de HAVO plekken niet verdwijnen voor GYMplekken, nee dan moeten de overbodig geworden beroepsopleidingen inkrimpen.
Kris (A'dam)
op 20/03/2012 naar 22:39   

@lotte
Inderdaad mooi dat het Berlage extra Havoplekken heeft gecreerd, maar minder mooi is dat deze school door de onderwijsinspectie als zwak wordt gekwalificeerd.... Geen aanbeveling, als je t mij vraagt.
Belle (Amsterdam)
op 20/03/2012 naar 22:16   

Amsterdams onderwijsaanbod is weldegelijk onnodig inflexibel. Het toelaten van nieuwe categorale gymnasia is GEEN goede ontwikkeling geweest. Kinderen die uiteindelijk het niveau niet aankunnen, moeten van school af. En dit zijn er velen, ieder jaar weer. Daarnaast kunnen vwo/havo kinderen na het eerste brugjaar bij gebleken geschiktheid niet alsnog naar een gymnasium, vanwege het te vroeg voorsorteren. En als er een mismatch is tussen vraag en aanbod zoals dit jaar, kunnnen de categorale gymnasia hierin niets betekenen. Ronduit schandalig, want we weten allemaal dat de kwaliteit van veel basisscholen absoluut niet garant staat voor een juist schooladvies.
Elisabeth Groot (Amsterdam Noord)
op 20/03/2012 naar 21:33   

Vrije schoolkeuze bedreigd!! In Amsterdam Noord werkt de wethouder aan de invoering van postcodebeleid voor het basisonderwijs. Laat weten dat u voor het behoud van de vrije schoolkeuze bent! Teken de petitie op vrijeschoolkeuzeamsterdamnoord.petities.nl.
Albert (Amsterdam)
op 20/03/2012 naar 18:41   

Goed gedaan van Fons Vitea, snel opgelost met het maken van een extra brugklas.
Jolanda (Amsterdam)
op 20/03/2012 naar 18:28   

Cartesius gaat een extra havo klas erbij doen omdat ze bij vwo over hebben.
Lies (Amsterdam)
op 20/03/2012 naar 18:13   

Chapeau Fons Vitae !!
Ayla (Amsterdam)
op 20/03/2012 naar 16:36   

Het Cartesius heeft tot gisteren voor HAVO/ VWO een kans van 28% uitloten aangegeven. Als we geweten hadden dat het uitlotingspercentage 63 % was dan hadden we onze dochter gewoon op haar eerste keus nl. Spinoza (66%)opgegeven.Die standen moeten veel beter worden bijgehouden anders slaat het advies om toch vooral een school te kiezen waar niet of weinig geloot wordt nergens op.
M (Amsterdam)
op 20/03/2012 naar 16:10   

Fons Vitae gaat niet loten maar laat alle kinderen toe! Fantastisch
L (Amsterdam)
op 19/03/2012 naar 21:59   

Damstede heeft helemaal geen gegevens meer. Laatste stand, overinschrijving havo/vwo was donderdag 15 maart op website. Nu helemaal geen cijfers meer. Weet iemand iets meer? Vraag me echt af waar al die uitgelote (havo) leerlingen in Amsterdam heen gaan.
Chrelize (Amsterdam)
op 19/03/2012 naar 16:53   

Ondanks de slechte CITO-score, het onder druk maken van een NIO-test is mijn dochter aangemeld bij het Cygnus.
Uit de website van het Cygnus, lijkt het erop, blijkt dat er 109 aanmeldingen zijn en dat er nog 26 plaatsen overzijn.
Nu maar hopen dat de informatie juist is.
Ik vond het allemaal moeizaam, het bezichtigen van de scholen (alles in de avonduren), de juiste keuze maken, de CITO, het krijgen van de uitslag (bij ons op school pas op 8 maart 2012 na schooltijd), inschrijven bij de school, het maken van de NIO-test.
Het viel allemaal niet mee.
Z (A'dam)
op 19/03/2012 naar 12:32   

Spinoza zou toch een nevenvestiging in Nieuw-West openen? Misschien een oplossing voor de vele overinschrijvingen op het Spinoza en het Caland. Hoe staat het met de plannen?
Lotte (Omgeving Amsterdam)
op 18/03/2012 naar 17:34   

Vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen. Dat kan nu al op de scholen door de brugklasleerlingen te verdelen aan de hand van het aanbod en niet te loten op het ene nivo als er nog voldoende plaatsen zijn op een ander nivo.
Het nivo waarop men inschrijft is immers maar een indicatie, In de brugklas(sen) zal moeten blijken wat het daadwerkelijk wordt dus svp geen HAVO-leerlingen duperen maar plaatsen creeren.
Laten alle scholen een voorbeeld nemen aan het Berlage Lyceum die blijkbaar het aanbod al heeft bijgesteld. Great!
BK (Amsterdam)
op 18/03/2012 naar 10:24   

Alle gymnasia zijn overvol of bijna vol, dus er is niet te veel aanbod van gymnasia plekken. Het is dus niet een kwestie van meer flexibiliteit. Het is gewoon een kwestie van te weinig aanbod voor HAVO.
L (Amsterdam)
op 18/03/2012 naar 08:36   

Sint.Nicolaas moet als nog 2 havo klassen openen. Dat in het verleden de Havo kinderen het minder goed deden is geen argument. Ze moeten het zien als een nieuwe kans en een uitdaging om deze Havo kinderen zo goed te begeleiden dat ze het wel goed gaan.
Z (A'dam)
op 17/03/2012 naar 23:57   

Welke gedifferentieerde scholengemeenschappen zijn verdwenen?
Er zullen niet veel lege gymnasiumplekken zijn. 77 gymnasiumleerlingen zullen uitgeloot worden (Ignatius 45, Barlaeus 11, Spinoza 21). Zij kunnen de 75 plekken vullen op Cygnus, Nicolaas, HLZ, Damstede, 4e, Vossius en Hyperion. (Cartesius, Berlage, Caland, MLA, Fons V en HLW geven geen gedetailleerde informatie.)
Daarnaast is het tekort aan Havo-plekken natuurlijk belachelijk. Dit was voorzien en voorspelbaar. Vooral de situatie op IJburg is dramatisch. Er lijkt me in deze regio dringend behoefte aan een tweede VO-school, bv. in Diemen, waar al helemaal geen VO-school is.
En de gang van zaken op IJburg bewijst eens te meer dat er een real-time online inschrijfoverzicht moet komen, met voorrangsaanmeldingen beperkt tot de eerste week.
Belle (Amsterdam)
op 17/03/2012 naar 17:55   

Door het optuigen van extra categorale gymnasia en het verdwijnen van gedifferentieerde scholengemeenschappen is het Amsterdamse middelbaar onderwijs onnodig inflexibel geworden. Nu er een tekort aan Havo plekken is dit pijnlijk duidelijk geworden. Amsterdam had meer moeten investeren in kleinschalige veilige scholengemeenschappen die kunnen inspelen op verschuivingen in vraag en aanbod. Nu blijven er plekken onbezet bij de gymnasia en is er een tekort aan havo plekken. Totaal onnodig en volledig te danken aan slecht onderwijsbeleid! En de Amsterdamse kinderen zijn weer de dupe!
L (Amsterdam)
op 17/03/2012 naar 13:29   

ijburgcollege moet alsnog iets doen voor de kinderen die voor niets stonden ingeschreven, ze hebben in de 2 de ronde nauwelijks nog kans ergens.
Intake gesprek bij het IJburgcollege is ook verwerpelijk. Straks gaan alle VO scholen dit doen.

Wat ook erg triest is dat veel ouders niet goed op de hoogte zijn van de kernprocedure, lotingen en dat je websites moet raadplegen. Niet iedereen heeft toegang tot internet en/of spreekt de Nederlandse taal goed.
An (Oost)
op 17/03/2012 naar 13:24   

Voorgaande jaren meen ik dat kinderen uit IJburg voorrang kregen op het IJburg College. Daar heb ik dit jaar niets meer over gelezen. Al die kinderen die op IJburg wonen en worden uitgeloot, zullen nu ver moeten reizen! PNC en OSB hebben ook geen plek meer. Voor een goede nieuwe school voor kinderen met HAVO of HAVO-VMBOt advies zijn zeker voldoende gegadigden.
Ayla (Amsterdam)
op 17/03/2012 naar 12:41   

Misschien moet er weer een nieuwe school gestart worden net als vorig jaar het Hyperion maar dan voor Havo en Havo/ VWO. Een positieve gedachte in deze deprimerende tijden?
Lies (Amsterdam)
op 17/03/2012 naar 12:18   

Weet iemand al iets over de "toestanden" op Ijburg...?
Een leerling van de school zei donderdag tegen mijn zoon dat er voor het VMBO T-Kansklas Havo 50 plekken waren , 150 inschrijvingen waarvan al 70 plekken met voorrang !!! Dit zou toch niet kunnen !!!! Dat zou betekenen dat zo'n 80 kinderen daar "voor niets hebben ingeschreven...Waarom zijn deze mensen niet gewaarschuwd !!!!!!!!!!! Volkomen fout dat de voorangsgetallen niet op de website van het Ijburg staan...(leerlingen van ontwikkelingsgericht onderwijs en Jenaplan 0a).
Ik hoop dat hier wat aan wordt gedaan !!! Graag meer nieuws hier over...
Jolanda (Amsterdam)
op 16/03/2012 naar 18:57   

Ja dat zou ik ook wel eens willen weten.
Albert (Amsterdam)
op 16/03/2012 naar 18:55   

Jolanda;

Bij Cartesius beschikken over al de informatie, maandag ben je te laat. Ze hadden je best kunnen informeren. Gek dat ze dat niet hebben gedaan.

Gr.

Allard
Albert (Amsterdam)
op 16/03/2012 naar 18:45   

Deze loting, weet iemand hoe dat in ze werk gaat. Is er een notaris bij. Is er controle.
Annemarie (Amsterdam)
op 16/03/2012 naar 17:10   

Mijn kind heb ik ingeschreven op het Fons Vitae met HAVO/VWOadvies.
De update vandaag staat er nog niet, maar het wordt loten als zij zich aan de 1:2:2 regeling houden (Havo, Havo/VWO, VWO). Gezien de hoeveelheid VWOplekken die nog open staan op vele scholen, hoop ik dat ze besluiten dat ze niet gaan loten per advies.
M (Amsterdam)
op 16/03/2012 naar 16:54   

De voorrangsregeling wordt op de meeste scholen al afgebouwd en daarnaast is ook op de meeste scholen een regeling dat voorrangskinderen zich voor een bepaalde datum in moeten schrijven.
Jacq (020)
op 16/03/2012 naar 16:33   

voor broertje/zusje regeling is heus wel wat te zeggen. Zo is het erg fijn als je kinderen allebei op de zelfde extra dagen vrij zijn cq spoortdagen enz. hebben. Een keer lotingstres is voor een gemiddeld gezin erg genoeg. Een tweede keer trek ik niet. Bovendien kun je een school pas echt op zijn waarde beoordelen als je kind er echt op zit.
Jolanda (Amsterdam)
op 16/03/2012 naar 16:15   

Cartesius gebeld maar ze konden nu niks zeggen, moest maandag maar even terug bellen.
Marian (Amsterdam)
op 16/03/2012 naar 14:33   

Eigenlijk vind ik de gymnasium situatie nog wel meevallen voor de gewilde scholen, afgezien van het Ignatius dan. Weet iemand hoe het vorig jaar was een paar uur voor de sluiting van de inschrijving?
Sk (Amsterdam)
op 16/03/2012 naar 12:56   

@SK - was beter als Hyperion in de eerste rond al een keus was. Dan had mensen uit noord or dichtbij centrum voor gekozen. Dat het zo laat kwam was heel slecht voor iedereen!
Truus (A'dam Nieuw West )
op 16/03/2012 naar 12:47   

Moeder van een vorig jaar uitgelote leerling. er is leven na de uitloting. Dochter gaat met plezier naar het Hyperion, maar elke dag twee uur reistijd, dat is te veel, lange schooldagen dat is minder tijd voor huiswerk sport en ontspanning. Brusjes regeling afschaffen nu meteen, dat had jaren geleden al gemoeten.
En een gymnasium in Nieuw-West een erg kinderrijk stadsdeel was beter geweest, veel leerlingen kiezen voor Zuid omdat er in Nieuw-West weinig scholen zijn met goede cijfers van de inspectie, en dat is toch waar het om draait. Wat een pech als je op de verkeerde plek woont,
of dit jaar een HAVO of VMBOt advies hebt. Eind groep zeven is het voorlopig schooladvies bekend, deze jaargang is geloof ik zelfs geïnventariseerd wat de voorkeur was. Het HAVO-VMBO drama van dit jaar was dus te voorzien. Berlage heeft zeer flexibel gereageerd verplicht het Nicolaas daar ook toe, Asscher grijp potdorrie in!!!!
B.k. (Amsterdam)
op 16/03/2012 naar 11:00   

That the situation for Gymnasium kids so much better is we can credit to the success of Hyperion. Tthis year Hypersion has just as many applicants as the five other schools, a great achievement considering they just started! Last year all five schools had one class extra and they all had to turn away a full class of kids (a ***** unacceptable situation). It was smart to make a new Gymnasium in North (which didn't have one) and still have it so centrally accessible. It is hopeless to try to send kids to the outer edges of the ring if they don't live there. We live in a city because we want things to be centralized so putting a lid on schools in the center is ridiculous. Osdorp is just too far away for alot of people! The other smart move from Hyperion was to add an atheneum option. This was something really lacking in the system and a big part of the reason Amsterdams Lyceum always was so over full! So, ***** initiative on all sides.
Bloem (Amsterdam)
op 16/03/2012 naar 10:54   

Waarom eigenlijk uberhaubt voorrang voor broertjes/zusjes? Bij lagere school is dat logisch (logistiek gezien), maar middelbare? In mijn omgeving zijn er diverse jongens & meisjes die van hun voorrangsplek gebruik (moeten) maken, terwijl het helemaal niet de school van hun eerste keuze is. Mijn dochter wordt dadelijk uitgeloot op de school van haar keuze, omdat ze de "handicap" heeft dat ze de oudste in ons gezin is....
Daarbij ieder kind is uniek, waarom niet bij ieder kind kunnen kiezen wat het beste bij hem of haar past ipv de "verplichte" voorrangsplek...
Z (A'dam)
op 16/03/2012 naar 10:09   

@es Helemaal mee eens, die voorrangskinderen alleen eerste week. In combinatie met een online inschrijfoverzicht geeft dit ouders en kinderen meer duidelijkheid.
@al Dat Exellius niet sympathiek overkomt, komt misschien doordat Exellius in de markt is gezet door het campagnebureau Bureau Blanco. Een bureau dat erg veel overheidscampagnes op het gebied van opvoeden doet.
Esther (Amsterdam)
op 16/03/2012 naar 09:28   

Hier ben ik het helemaal eens. Heel veel andere gemeenten (bijvoorbeeld Utrecht en Amstelveen) plaatsen ook eerst leerlingen uit eigen gemeenten. Het is toch van de zotte als je zoon of dochter uitgeloot wordt, je moet uitwijken naar scholen ver van huis. Sommige kinderen uit Amsterdam moeten door uitloting iedere dag naar uithoeken van de stad fietsen of zelfs naar Velsen reizen.
Zelfs een basisschool uit Buitenveldert wijst Amsterdamse ouders af of plaatst ze op een hele lange wachtlijst omdat ze de voorkeur geven aan ouders uit Amstelveen omdat die in de buurt wonen. Komt de subsidie niet van de gemeente Amsterdam voor het basisondrwijs? Moeten Amsterdamse kinderen nou echt voortdurend benadeeld worden? Ik begrijp er niets van.....
AL (Amsterdam)
op 16/03/2012 naar 08:56   

@Karin: waarom is dat eerlijk? Kinderen uit sommige randgemeenten hebben geen alternatief of keuze. Als je bv in Abcoude woont doe je mee gewoon mee aan de kernprocedure, daar is geen VO. Je bent al beperkt in je orientatie omdat west en noord erg ver zijn (1 uur reistijd).
Karin (Amsterdam)
op 16/03/2012 naar 08:52   

Zou het niet veel eerlijker zijn om volgend jaar Amsterdamse leerlingen de eerste week of de eerste drie dagen in te laten schrijven, inclusief de kinderen met voorrang.
Op de plaatsen die dan nog open zijn kunnen kinderen uit randgemeenten zich dan de tweede week inschrijven.
AL (Amsterdam)
op 16/03/2012 naar 08:49   

Ben ook wel benieuwd naar inschrijvingen Exellius. Ik vind hun naam en slogan overigens onsympathiek en erg ongelukkig gekozen: 'scherper dan de rest'. Een kind moet gewoon naar een school waar hij/ zij past. Het is geen competitie, maar een plek voor ontwikkeling.
Albert (Amsterdam)
op 16/03/2012 naar 00:31   

Jolanda:
Bij Cartesius hebben ze twee HAVO klassen gemaakt, en twee HAVO/VWO klassen. Ik weet alleen de stand van de HAVO/VWO klassen, 56 plaatsen en tegen de 90 aanmeldingen. Bel ze als je echt op de hoogte gehouden wilt worden over de laatste stand, via de telefoon geven ze voldoende informatie.
ES (Amsterdam)
op 15/03/2012 naar 22:38   

Het lijkt me wel goed als in de toekomst broertjes & zusjes alleen in de eerste inschrijf week voorrang krijgen (Net als het Spinoza met Dalton kinderen doet). Nu kunnen ze rustig afwachten en op de laatste dag alsnog hun voorrang gebruiken zodat het kan gebeuren dat op de laatste dag opeens veel voorangskinderen inschrijven wat de inlootkans dramatisch kan verkleinen zonder dat anderen nog de kans hebben hun keuze te veranderen
Z (A'dam)
op 15/03/2012 naar 22:23   

Niet alle scholen geven informatie. Weet iemand bv iets over Excellius? Hun site is al drie weken onveranderd.
Jolanda (Amsterdam)
op 15/03/2012 naar 22:05   

Albert, gaan ze bij cartesius geen extra havo klassen maken en is vwo dus nog niet vol? Ze vullen de boel dus niet op, slechte zaak.
An (A'dam)
op 15/03/2012 naar 21:32   

Goede actie van Berlage, extra HAVO plekken ipv lege klassen. Wie volgen?
Sint Nicolaas, wanneer kom je over de brug? > 100 plaatsen vrij, maar toch loten voor de HAVO?
Albert (Amsterdam)
op 15/03/2012 naar 21:29   

Cartesius is heel slecht met hun informatie over inschrijvingen. Op hun site de volgende informatie "9 Maart, 75 meldingen".

De stand voor HAVO/VWO is 56 plekken en al 86 aanmeldingen. Ik heb mijn dochter teruggetrokken, in goed overleg met haar natuurlijk. En ingeschreven op een andere school. Niks geen informatie te vinden dat ze klassen hebben aangepast omdat ze de VWO klassen niet vol krijgen. Ik ben de informatie uiteindelijk te weten gekomen door te bellen. Misschien maar beter ook dat we zijn verkast, als ze straks ook zo informatie verschaffen als ze daar op school zit.......
Anne (Adam)
op 15/03/2012 naar 20:40   

Jeetje ik vind het echt schokkend: waar andere jaren de problematiek bij vwo of vmbo zat, zit nu opeens de problematiek bij Havo. Op de gymnasia (behalve Ig) is nog plaats en ook op het Amsterdams is nog plaats. Alhoewel daar vrijdag altijd nog in de andere jaren een grote mep inschrijvingen bij kwam.
VR (A'dam)
op 15/03/2012 naar 17:46   

Op site 4e staat 15/3: 131 inschrijvingen (135 plaatsen). Dit was laatste inschrijfdag daar. Dus, iedereen geplaatst?
Rs (A'dam)
op 15/03/2012 naar 17:05   

Volgens mij heeft Berlage aantallen per advies aangepast: nu 84 voor havo en 84 voor vwo (dus 1 klas erbij voor havo, 1 klas eraf voor vwo). Goede actie, aanbod wordt aangepast aan vraag. Zouden meer scholen moeten doen!
Mirjam (Amsterdam)
op 15/03/2012 naar 16:06   

@vsa 47 voorrangsleerlingen op IG is inderdaad veel, maar echt boeiend is het niet, er nu de nadruk op leggen riekt naar stemmingmakerij ("zou het wel kloppen"?). De school houdt zich aan de afbouwregeling zoals die bij de gymnasia is afgesproken. Zoals we weten was het geboortejaar 2000 een piekjaar, dat werkt dan ook door in de broertjes/zusjes regeling. Dat het IG dit jaar extra populair is - dus ook onder de broertjes/zusjes - zal ongetwijfeld ook met het gebouw te maken hebben.
M (Amsterdam)
op 15/03/2012 naar 16:00   

@frank: hyperion, barlaeus, vossius, 4e, cygnus updaten allen minuten na sluiting van de aanmelding van die dag. Dit zijn de scholen die ik bijhoud, maar dat zal dan toch voor meer gelden?
Mv4 (Omgeving Amsterdam)
op 15/03/2012 naar 13:17   

Waarom creëert het Hyperion alleen maar een extra klas bij overaanmeldingen in de eerste ronde? Het zou fijn zijn als ze dat ook beloven voor de tweede ronde.
Voor veel VWO'ers is deze school een prima alternatief na uitloting op een andere school. Vanwege de onbekendheid van de school is het logisch dat het voor veel kinderen niet logischerwijs de eerste keus was; ze hebben het gebouw nog niet eens kunnen 'beleven'!
Kan de VSA zich hier misschien voor inspannen?
Frank (Amsterdam)
op 15/03/2012 naar 12:45   

@M : het is maar wat je "keurig doorgeven" noemt; de schoolsites lopen minstens een dag achter, je kunt dus nu zien hoe de stand (eer)gisteren was. Vandaag lijkt er op (bijna) alle scholen nog plek, maar vandaag en morgen zal dat ongetwijfeld anders zijn. Het zou veel beter zijn als er een centraal systeem zou zijn waar alle VO scholen verplicht en direkt aanmeldingen invoeren die direkt zichtbaar zijn voor ouders.
M.i. onbegrijpelijk dat de gemeente dit niet op zijn minst initieert maar het maar een beetje aan de individuele scholen overlaat op basis van vrijwilligheid.
M (Amsterdam)
op 15/03/2012 naar 11:39   

Wat een onzin dat een inschrijving niet teruggetrokken kan worden: kwestie van formulier terughalen en naar andere school gaan. Overigens geven de meeste scholen (met name de scholen die al langer met uitloting te maken hebben) keurig de aantallen op hun site door.
VSA (Amsterdam)
op 15/03/2012 naar 10:46   

Op het Ignatius gaan 47 broertjes/ zusjes voor ! Dat zijn er erg veel...

Zie Stand van zaken inschrijvingen: bij de berekening van de uitlotings kans houden we waar het aantal voorrang door school niet wordt vermeld 15% broertjes / zusjes aan. Dat is aan de lage kant.

HAVO inmiddels overinschrijvingen op alle populaire scholen !
Z (A'dam)
op 15/03/2012 naar 09:36   

Ja, inderdaad, er moet een real-time elektronisch register komen waarin de inschrijvingen op àlle scholen worden bijgehouden. Hoe kun je anders het advies opvolgen: schrijf je in waar niet geloot wordt? En hoezo administratieve rompslomp als je op het laatst je inschrijving wilt veranderen? Dit moet toch gewoon mogelijk zijn?
R (Amsterdam)
op 15/03/2012 naar 07:45   

krijgt de OSVO subsidie, zo ja misschien kan de gemeente die intrekken.
Jolanda - wanhopige vmbt/havo-ouder (Amsterdam)
op 15/03/2012 naar 01:59   

Bedankt voor alle tips voor zoon met VMBO\HAVO-advies en inschrijving IJburg Collge.

Inschrijving intrekken lijkt waarlijk geen optie, wanwege administratieve rompslomp waar geen tijd meer voor is en sowieso is er voor ons geen alternatief. Ben zeker ook wel gecharmeerd van OSB, maar was toch duidelijk twééde keuze. Over hun inschrijvingen geen gegevens bekend blijkbaar, dus welk risico neem ik dan weer?

"Stand van zaken IJburg College HAVO-VMBO-t ** 50 50 132 82 62%"
Kans op uitloting voor mijn kind is dus 62%.

Gemeente Amsterdam, OSVO, alvast bedankt voor deze onvergetelijke ervaring. Mede namens mijn zoon (12)
Jolanda (Amsterdam)
op 14/03/2012 naar 12:59   

Hallo,
ik had besloten mijn zoon in te schrijven voor het cartesius omdat hij het daar prettig vond bij de open dag het is dicht bij huis en geen loting, dacht ik! Nu hoor ik ondanks je dat hier nog niet kan lezen dat ze 50 overaanmeldingen hebben. Moeten die zich nu in 3 dagen nog gaan aanmelden zeker? Ik wacht het af, hij heeft vwo advies en score.
Frank (Amsterdam)
op 14/03/2012 naar 12:28   

@OCO : op de schoolsites die ik heb kunnen vinden loopt de stand van de aanmeldingen (minstens) een dag achter.
Waarom is er eigenlijk geen centraal online systeem waar alle scholen, verplicht, direkt aanmeldingen moeten invoeren.
Dat zou ouders/kinderen meer mogelijkheid geven om, op de laatste dag/laatste moment, nog bij een school aan te melden.
Gezien de uitlotingsperikelen idioot dat de gemeente hier geen actievere rol bij speelt.
Z (A'dam)
op 14/03/2012 naar 10:43   

Eerst klaagde Caland dat VWO'ers deze school meden. Nu melden ze zich massaal aan en worden ze uitgeloot. Sneu. Kan Caland niet een extra klas VWO en Havo/VWO openen ipv Havo/VMBO-t waarvoor minder belangstelling lijkt te zijn?
BK (Amsterdam)
op 14/03/2012 naar 09:24   

Is het mogelijk te weten hoe veel kinderen moeten nog inschrijven???? Wordt alles de laatste dag toch overvol?
H (Amsterdam)
op 14/03/2012 naar 09:23   

VR, ben het volledig met je eens. Onze dochter kwam 3 jaar geleden na uitloting op Berlage TTO gymnasium terecht. Fijne school, betrokken leraren, enthousiaste sectie Klassieke talen, elk jaar een buitenlandse reis. En ze leren er vloeiend Engels spreken en schrijven. Bovendien is de school afgeloipen jaar met een iPad pilot begonnen, die nu wordt uitgebreid naar alle VWO klassen. Inderdaad: een keus buiten de gebaande paden, maar wat ons betreft een aanrader.
Maja (Amsterdam)
op 14/03/2012 naar 00:42   

voor de opletters, geconfronteerd
Maja (Amsterdam)
op 14/03/2012 naar 00:33   

grote verbazing zoveel - plekken (plekken over)op scholen waar ik het niet van verwacht had, en scholen zoals caland met overschrijving of wacht iedereen tot de laatste dag met inschrijven?
Hoeveel kinderen hebben zich nu ingeschreven en hoeveel staan nog in de wacht?
Nog even een tip: de sportplusklas van het sint nicolaas is echt super. ik spreek uit ervaring van oudere dochter.
goede mentoren, organisatie en grote meewaarde voor competentie, ondanks de actie van s.n. bestuur , mijn jonge dochter (havo) hiermee geconfronteert, is deze klas een aanrader.
An (Oost)
op 13/03/2012 naar 23:09   

@Jolanda. Lees in het Parool van 1 februari (Alarm om gebrek aan havo plekken). Het grote tekort aan HAVO (365), HAVO/VMBOt (85) en VMBOt plaatsen (164) is toen in een brief van Asscher aan de gemeenteraad beschreven. OSVO wil hier niets aan doen! Gemeente, VSA en OCO willen wel, maar kunnen het niet. Gevolg, populaire scholen nemen meer en meer VWO leerlingen aan ten koste van HAVO en VMBOt leerlingen. Na de eerste lotingsronde passen de impopulaire scholen hun aanbod aan en worden er toch nog extra klassen gecreeerd voor HAVO en VMBOt.
VR (A'dam)
op 13/03/2012 naar 22:20   

Waarschijnlijk wordt het MLA gewoon weer loten (alleen vorig jaar hebben ze iedereen geplaatst, na flinke over inschrijving), nog geen 50 vrije plekken op h/v te vergeven....

Als je echt buiten de gebaande paden wilt treden, kijk dan eens naar vwo afdeling Berlage. Verdiep je eens in reden waarom onvoldoende op resultaat (oa door gemiddelde van laatste 3 jaar net geen voldoende en streven kinderen de tijd te geven zo hoog mogelijk te presteren). Ze scoren prima op slagingspercentage en cijfers. Voordelen: deze school wil zich echt bewijzen, heeft een heel enthousiaste nieuwe directie; ze staan open voor "laatbloeiers" (h/v advies mag ook naar vwo klas en zelfs in 2e klas doorstromen naar gymnasium als ze goed presteren bij Klassieke Talen en gemotiveerd zijn), tweetalig onderwijs (vanaf volgend jaar ook mavo en havo volledig tweetalig!), vanaf 1e jaar buitenlandse reizen ivm tweetalig onderwijs, tot nu toe wordt er niet geloot. Daarbij heel sympathiek, Unesco school, niet zo elitair, wel in Zuid. Kortom: voor de echte Amsterdammer!
Mijn zoon gaat hier met veel plezier naar toe en heb zelf goede ervaring met betrokken en open docenten. 't is maar een tip....
OCO - Onderwijs Consumenten Organisatie (Amsterdam)
op 13/03/2012 naar 14:44   

@ Jolanda: Aangemeld op een school met nu al enorm veel overaanmeldingen? Je kunt je aanmelding intrekken.
OCO - Onderwijs Consumenten Organisatie (Amsterdam)
op 13/03/2012 naar 14:41   

@ M: Bedankt voor je feedback. Wij - OCO, Onderwijs Consumenten Organisatie - proberen de lijst zo up te date mogelijk te houden. Wijzigingen worden dagelijks doorgevoerd. Niet alle scholen houden de tussenstand op de eigen website bij, voor de scholen die dit wel doen is het natuurlijk het handigst om daar te kijken.
M (Amsterdam)
op 13/03/2012 naar 14:08   

de stand van zaken inschrijving loopt erg achter: waar de meeste scholen iedere dag bijwerken, is dat hier niet zichtbaar.
Frank (Amsterdam)
op 13/03/2012 naar 12:50   

@ab : ja op veel, niet alle, scholen is sprake van loting; maar de inlotingskansen op de populaire scholen in m.n. zuid (maar ook elders) zijn bijzonder klein. De overinschrijving door ouders is daar dus te groot. Kun je bozig op mij worden, maar afgezien van de problematiek rond procedures en beschikbare plaatsen richten te veel ouders zich op de populaire scholen, en er daar dus enorme overinschrijving is.
Als je het risico om te worden uitgeloot (aanzienlijk) wilt verkleinen, moet je genoegen nemen met een minder populaire school en je wellicht niet zo blind staren op reputatie.
Wat betreft dubbelinschrijving vanuit randgemeentes : voordat jij beweert dat dat niet meer zou kunnen/gebeuren, moet jij je daar nog maar eens in verdiepen, want vanuit een aantal randgemeentes/dorpen (o.a. badhoevedorp e.a.) wordt nog steeds te koste van amsterdamse leerlingen dubbel ingeschreven.
AL (Amsterdam)
op 13/03/2012 naar 11:09   

Jolanda,
Ik begrijp je onmacht. Maar heb ook een tip: heb je al naar OSB in Zuid-oost gekeken? Supergoede school, redelijk gemengd, 2-jarige brugklas, niet te ver fietsen etc.
Jolanda (Amsterdam)
op 13/03/2012 naar 01:09   

Wij hebben waarschijnlijk fout gegokt. Maar een alternatief was er óók niet.

Al eerder gepost: kind met VMBO-t/havo-advies. Cito-score tegen havo aan, nl. 537, maar in Amsterdam blijkbaar niet genoeg voor aanname op een HAVO-afdeling.
Wonend in Watergraafsmeer. Welke school die nog kansen op ddorstroming biedt én op fietsafstand betaat er dan?

Wij ouders zijn in principe best voorstanders van experimenteren met onderwijsvernieuwings-concepten en wat het IJburg College doet spreekt ons aan. Zoon vindt het ook een prettige school. Aanmelden dus. Nu lees ik op hun site mbt. tot de aanmeldingen:

gevorderd (vmbo gtl – vmbo gtl/havo) 50 plaatsen- aanmeldingen per 12-3 is ... 114 (!! met nog een week te gaan!!)

Ik voel de bui al hangen. Wellicht geen IJburg College.
Maar eh..? Waar kan ons kind dan naar toe? Een uur fietsen naar een zieltogende school in West of Noord?

Ben eigenlijk woedend. Er deugt in die Amsterdamse kernprocedure iets héél erg niet. Waar turven van 3 hoog de dupe van zijn.
En het is net zo treurig dat alle aandacht van deze stichting en dit forum blijkbaar louter uitgaat naar de gymnasiasten onder onze kinderen.
Ouders van VWO-min leerlingen (of hoe je de VMBO-T en/of HAVO-adviezen ook wilt noemen), laat ajb. je stem hier ook horen, of ben ik de enige??
BV (Amsterdam)
op 12/03/2012 naar 22:27   

Loten 2 Ronde
Als bijv. het Hyperion nog maar 5-10 plaatsen over heeft na de eerste ronde gaan ze daar niet om loten, maar sluit de inschrijving. Als andere scholen dit ook doen gaan er heel veel plaatsen "verloren". Zijn hier afspraken over?
BV
Ayla (Amsterdam)
op 12/03/2012 naar 20:55   

spinoza had vrijdag 85 voorrangs aanmeldingen. Tot die dag hadden dalton kinderen voorrgang. Nu staan er nog eens tien extra voorrangskinderen bij. Hoe kan dat?
An (Oost)
op 12/03/2012 naar 19:56   

@Frank en Ab. MLA heeft de afgelopen jaren vaker wel dan niet geloot. Landsmeer, Abcoude, Diemen, Amstelveen volgen inmiddels de amsterdamse kernprocedure. Die kinderen kunnen zich niet meer dubbel aanmelden. Kinderen uit Edam-Volendam, Monickendam, Haarlemmermeer, Weesp kunnen zich zowel in hun eigen gemeente als in A'dam inschrijven. Als Montessori of Daltonleerling hebben ze op MLA c.q. Spinoza zelfs voorrang op Amsterdamse leerlingen zonder Montessori of Dalton basisschool!
Moeder (Amsterdam)
op 12/03/2012 naar 19:47   

Frank, jouw informatie klopt niet! Kijk naar de lijst van scholen die heeft geloten 2011!!!! Ijburg College, Peter Nieuwlandt en nog veel meer!
L (Amsterdam)
op 12/03/2012 naar 18:12   

ijburgcollege gaf vorig jaar ook geen informatie over het aantal aanmeldingen, en ook het loten ging zonder notaris.
<< vorige

1 ... 41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 ... 51

volgende >>