Schrijf een nieuw bericht

Pagina 43 - Berichten 8401 tot 8600

P (Adam)
op 22/03/2014 naar 09:18   

@E dat is fijn om te horen, dat t wel verbeterd is. Jammer dat dat zo weinig te merken is, als je de discussies volgt.
E (Amsterdam)
op 22/03/2014 naar 09:05   

@Q: het Hyperion gaat op maandag en dinsdag een aantal leerlingen aanvullend toetsen. Op woensdag gaan ze loten. Waarom moet je dan tot vrijdag in spanning zitten voor de uitslag? Waarom mogen de ouders niet gewoon aanwezig zijn bij de loting. Naar ik aanneem is dat gewoon openbaar onder toezicht vaneen notaris.
Ik vind dat alle scholen moeten loten zodra dat mogelijk is (nadat de leerlingen aanvullend getoetst zijn en dus duidelijk is hoeveel leerlingen uitgeloot moeten worden). Ook vind ik dat loten transparant moet zijn, geef de mogelijkheid het loten bij te wonen. Zodra de uitslag bekend is, moet iedereen op de hoogte worden gebracht: ingeloot of uitgeloot.
E (Amsterdam)
op 22/03/2014 naar 08:57   

@P, gelukkig is er ook veel verbeterd.
Op VWO niveau zijn twee extra gymnasia gesticht (2x 800 plaatsen) in west en oost (beide nabij het centrum) en het Hyperion (in noord, zal ook groeien naar 800 leerlingen) heeft de keuze op vwo niveau ook verbreed.
Het IJburg is een grote scholengemeenschap met een vernieuwend concept en is succesvol met alle niveaus bij elkaar.
De populaire categorale scholen hebben gezamenlijk de voorrangsregels afgeschaft waardoor er gelijke kansen ontstaan en steeds minder ouders blind voor de school kiezen waar hun kind nu eenmaal voorrang heeft.
De voorrang geldt sinds een paar jaar alleen nog in de eerste week, zodat na een week duidelijk is waar nog voldoende kansen zijn voor leerlingen die dat voorrecht niet hebben. Voorheen konden voorrangskinderen tot de laatste dag wachten om te kijken of op andere scholen voldoende ruimte was. Op de laatste dag konden kinderen zonde voorrang alsnog lelijk op hun neus kijken omdat ze verdringen werden door een voorrang leerling.
De grens van 545 voor de CITO toets is op de populaire scholen een harde grens geworden. Met een aanvullende toets hebben leerlingen die een 'slechte dag' hadden alsnog een kans. Maar geen willekeur meer tussen leerlingen die lager dan 545 scoorden.
Last but not least, alles is veel transparanter geworden. Er is licht gekomen in de achterkamertjes van schoolbesturen en het osvo.
De capaciteit is toegenomen, er zijn scholen bijgekomen waar behoefte aan was en de lotingen zijn eerlijker geworden. Tegelijk blijft er nog genoeg over om te verbeteren, maar de tijd heeft gelukkig niet stil gestaan.
P (Amsterdam)
op 22/03/2014 naar 08:25   

Heb net het forum eens doorgescrold naar vorige jaren. Werd erg bedroefd. Elk jaar weer dezelfde discussie. Erg jammer dat de scholen en de gemeente het probleem steeds maar niet goed kunnen aanpakken. En dat de roep van ouders steeds maar niet gehoord wordt.
P (Adam)
op 21/03/2014 naar 23:35   

Ben wel erg benieuwd hoeveel amsterdamse kinderen er dit jaar uitgeloot worden en hoeveel niet- amsterdamse kinderen ingeloot. Als echt meer dan 751 kinderen uitgeloot worden.... Dat is een hele school. Hier moet toch eerder op ingespeeld kunnen worden. Waar is anders dat leerlingvolgsysteem voor. Hieruit zijn toch cijfers te halen, zodat ingezet kan worden op voldoende klassen op t juiste niveau. Voor alle loters heel veel sterkte!!!
AMY (Amsterdam)
op 21/03/2014 naar 21:01   

Voor iedereen die moet loten, veel sterkte. Ik heb hier een heel gelukkig jongetje thuis omdat ie niet hoeft te loten en dat die periode nu voorbij is. Ik hoop echt voor diegenen die bewust voor een school hebben gekozen met veel loting dat het goed komt.
T (Adam)
op 21/03/2014 naar 19:31   

@Hamdimo, Ook wij kozen na een bizarre, zenuwslopende periode voor de school van onze eerste keuze. MLA!! Met stip op 1. Zonder voorrang dus. Pure overtuiging. Mijn dochter is ook van de 28 (definitieve stand nog onbekend). Ik heb op de valreep toch met mijn hart gekozen en ben daar zeer gelukkig om.
T (Adam)
op 21/03/2014 naar 19:29   

@ Amy Ook wij kozen na een bizarre, zenuwslopende periode voor de school van onze eerste keuze. MLA!! Met stip op 1. Zonder voorrang dus. Pure overtuiging. Mijn dochter is ook van de 28 (definitieve stand nog onbekend). Ik heb op de valreep toch met mijn hart gekozen en ben daar zeer gelukkig om.
Hamdimo (Amsterdam)
op 21/03/2014 naar 18:41   

Oeps..........;( srry
Hamdimo (Amsterdam)
op 21/03/2014 naar 18:36   

AMY: hoezo het MLA loot niet? Zij hebben 28 extra leerlingen, waaronder mijn dochter. Of weet jij iets wat ik niet weet?
AMY (Amsterdam)
op 21/03/2014 naar 18:24   

HLZ loot ook niet: volgens mij als enige school in Zuid met Havo-Vwo
A. (Amsterdam)
op 21/03/2014 naar 18:22   

Ignatius 18 overinschrijvingen, valt mee. Zitten vast nog een aantal testers bij. Ik ben voorzichtig optimistisch....
À (Amsterdam)
op 21/03/2014 naar 18:20   

St. Ignatius: 18 uit te loten leerlingen.
P (Amsterdam)
op 21/03/2014 naar 17:59   

Amsterdams plaatst alle toelaatbare inschrijvingen. Joepie.
J (Amsterdam)
op 21/03/2014 naar 17:53   

Ik tel op dit moment bij de scholen die opgave doen 751 uit te loten leerlingen. Komen daar nog uitlotingen bij op die andere scholen? Dan is het wel weer heel erg dit jaar!
M (Amsterdam )
op 21/03/2014 naar 17:45   

Inderdaad wachten op het ignatius. Er komen er nog veel bij... Wij waren bij de inschrijving net.... 1 april sturen zij een brief.
A. (Amsterdam)
op 21/03/2014 naar 17:39   

Wat is dit spannend (wachten op de eindstand Ignatius)
Q (Amsterdam)
op 21/03/2014 naar 17:27   

Hyperion gaat loten. Wel 10 extra plekken, en 10 kinderen die nog aanvullend getoetst moeten worden. Stand nu: 187 kinderen, 145 plaatsen. Uitslag uiterlijk 28-3 per mail. Dat wordt nog een week nagels bijten voor ons...
À (Amsterdam)
op 21/03/2014 naar 17:03   

Website Barlaeus: 21 - 03 -'14: er zijn 151 aanmeldingen, waarvan 15 met voorrang
2 leerling moet nog aanvullend getoetst worden.Nog even spannend dus ...
Website Vossius: Wij zijn blij dat wij alle leerlingen die zich bij ons hebben ingeschreven het komende schooljaar kunnen plaatsen. Van harte welkom nieuwe Vossianen.Dit is een mooie opsteker!
S (Amsterdam)
op 21/03/2014 naar 16:55   

Ja het doet me i.d.d. denken aan de tijd van mijn grootmoeder die moest ook vechten voor een plaats voor het gymnasium destijds als meisje.
Mea (Diemen)
op 21/03/2014 naar 16:41   

(vrije) Onderwijs (keuze) in Nederland, een verworven recht..
Behalve dan in Amsterdam, daar ligt voor een groot aantal kinderen uit A'dam en omgeving hun lot in handen van de notaris.
Aan alle ouders die de komende jaren de mogelijkheid willen hebben om hun kinderen op een school te krijgen die past bij hun kind, adviseer ik te verhuizen of uw kind via zij instroom op een basisschool te krijgen waarbij je in ieder geval de mogelijkheid hebt door te stromen naar het voortgezet onderwijs met een voorrang garantie.
Wat een belachelijke wantoestand en dan druk ik me nog zachtjes uit.
P (Ansterdam)
op 21/03/2014 naar 16:38   

Oke. Inschrijving is gesloten. Zeer benieuwd naar de uitslag....
Z (A'dam)
op 21/03/2014 naar 15:03   

Zo te zien zullen vol zijn: 4e Gymn., A'dams Lyceum (?), Barleaus, Berlage havo, Caland I en II alle niveaus behalve vwo en LOOT, MLA behalve vmbo-t/havo, Cartesius behalve vwo, Cygnus, Damstede, Fons Vitea, Spinoza, Gerrit vd Veen, Ignatius, Nicolaas behalve gymn., Hyperion, Wellant Sloten met lwoo.
Al met al best veel scholen die vol zitten. Jammer dat zo veel scholen geen gegevens willen leveren. Zo weet je niet goed waar je als uitgelotene wel naartoe kunt, althans niet op dit moment.
M (Amsterdam)
op 21/03/2014 naar 14:00   

> VSA, welke scholen zijn dat dan, de 1e t/m 7e keuze scholen die in de 2e ronde vol zijn?
Ilse (Amsterdam)
op 21/03/2014 naar 13:51   

Als ik het zo zie is de situatie met name dramatisch voor kinderen in een havo/vwo-brugklas. Deze klassen puilen werkelijk uit - ik tel zo meer dan 100 over-aanmeldingen - en ik zie niet veel lege plekken meer. Hoop dat daar wel een oplossing voor komt.
S (Amsterdam)
op 21/03/2014 naar 12:14   

Misschien moeten de ouders van de Dalton kinderen ook even realiseren wat hun Dalton pubers straks gaan doen in hun Dalton uurtje met hun
i-pad!
Sanne (Amsterdam)
op 21/03/2014 naar 12:03   

Ouders hou jezelf niet voor de gek door te denken dat er minder aanmeldingen zijn op de categoriale gymnasia het is nu meer verspreid. Scholen als Cygnus en Hyperion (samen goed voor 6 extra klassen dan vorige jaren) hebben vorig jaar extra klassen gemaakt en nog steeds zit alles na vandaag vol op hier en daar een enkel plekje. Deze uitgelote kinderen moeten straks een plekje vinden op een lyceum, succes ermee!
Het is nog net zo droevig als 4 jaar geleden bij onze oudste!
E (Amsterdam centrum)
op 21/03/2014 naar 11:40   

De categorale gymnasia die gezamenlijk de voorrangsregels hebben afgeschaft, hebben nu nog tussen de 4 en 11% aanmeldingen in de voorrang categorie. Dat is een stuk overzichtelijker. Ieder jaar neemt het aantal voorrangsleerlingen af om straks helemaal te verdwijnen.
Gisteravond sprak ik nog een moeder die koos voor een categoriaal gymnasium omdat haar zoon daar nu eenmaal voorrang had, "niet meer over nadenken, gewoon makkelijk en geen risico op uitloten," was haar motivatie (voor haar kind).
E (Amsterdam centrum)
op 21/03/2014 naar 11:26   

IJburg college ruim 40% voorrang leerlingen, daar maak je nog een beetje kans als gewone leerling.
VSA (Amsterdam)
op 21/03/2014 naar 11:23   

Ben je ingeschreven op een school met een te hoge uitlotings-kans, uitschrijven en inschrijven op andere school kan alleen vandaag nog! In 2de ronde zijn alle 1 ™ 7de keuze scholen vol!!!
E (Amsterdam centrum)
op 21/03/2014 naar 11:22   

MLA brugklas zal ruim 60% bestaan uit leerlingen met voorrang. Op havo/vwo niveau, waar in Amsterdam de meeste druk is, zelfs bijna 86% leerlingen met voorrang.
E (Amsterdam centrum)
op 21/03/2014 naar 11:17   

De brugklas van het Spinoza zal volgend jaar uit bijna een kwart bevoorrechte leerlingen bestaan. Vorig jaar was dat nog 60% (bron website Spinoza). Zonder voorrang heb je dus weinig kans. Deze school sluit zich af, keert in zichzelf. Verstandig dus om het Spinoza links te laten liggen als je geen recht hebt op dat door de bevoorrechte groep zo gekoesterde voorrang.
H2 (Badhoevedorp)
op 20/03/2014 naar 22:47   

Het Amsterdams Lyceum heet (nog altijd) lyceum omdat het na de brugklas een gymnasium- en een atheneumafdeling kent!
AMY (Amsterdam)
op 20/03/2014 naar 19:09   

Goh dat wist ik inderdaad niet, en zo te zien op de websites van de verschillende scholen sommige scholen ook niet. Wel raar want er is dus eigenlijk geen verschil tussen HAVO en HAVO/VWO, dus waarom zijn er dan wel die verschillende adviezen???
Menno van de Koppel (OCO) (Amsterdam)
op 20/03/2014 naar 17:47   

Inderdaad, dit geldt voor heel Amsterdam. Advies van OCO is daarom als je aanmeld of aangemeld hebt op een school die waarschijnlijk moet gaan loten: informeer vooraf naar de lotingsregels om misverstanden te voorkomen. Check voor nadere info website OCO (verwijzing naar artikel staat in kolom naast overzicht aanmeldingen, klik op schoolbord bovenaan deze forumpagina).
Anita (Amsterdam)
op 20/03/2014 naar 13:38   

Let op: lotingsregels zijn per dit jaar aangepast! Loting voor havo/vwo klassen zal niet meer per advies plaatsvinden (met een evenredige verdeling tussen havo, havo/vwo en vwo advies). Alle leerlingen die aangemeld zijn voor havo/vwo maken hierdoor nu evenveel kans om ingeloot te worden. Het Spinoza lyceum vermeldt dit sinds vanochtend op hun site!
Anne (Amsterdam)
op 20/03/2014 naar 12:32   

@Amy - Nicolaas heeft niet de helft van plekken van de h/v-klassen voor vwo-aviezen gereserveerd.
Ik vind het ook superspannend!
Mattia (Amsterdam)
op 20/03/2014 naar 11:57   

Vorig jaar zijn er bij het Cygnus 10 kinderen die aanvullend werden getoetst, afgevallen.
AMY (Amsterdam)
op 20/03/2014 naar 09:22   

Dat er minder geloot hoeft te worden op de gymnasia heeft verschillende redenen: de afgelopen jaren zijn er veel alternatieven gekomen op de "oude 3": 4e gym, hyperion, technasia, tweetalig onderwijs, sport/cultuurklassen etc op de lycea en scholengemeenschappen. Ipad onderwijs ook nog. En je ziet dat bijv het St Nicolaas heeft 5 puur VWO klassen heeft en 2 (nu 3) HAVO/VWO waarvan ook de helft van de plaatsen voor VWO advies leerlingen is. Het Fons Vitae heeft 100 VWO plekken en 70 HAVO(/VWO). Het Berlage 2 HAVO en 3 VWO klassen. Nog buiten al die puur VWO scholen zoals het Amsterdams Lyceum (waarom heet dat eigenlijk een Lyceum) en de gymnasia. Er zijn dus gewoon veel meer plekken op VWO niveau dan op HAVO niveau in zuid en omgeving.

Re postcode beleid: ik denk dat de meesten hier niet bedoelen voorrang per stadsdeel maar eerder voorrang voor Amsterdammers (en evt de noordelijkste postcodes van Amstelveen). Want het is wel van de zotte dat als je in zuid woont: met wel 10 scholen om je heen, je vervolgens met de pont naar noord, de metro naar de Bijlmer oid moet omdat er geen plek is voor je. En dat gaat dit jaar gebeuren als ik de overaanmeldingen zie. Ik hoop echt dat de scholen zich flexibel gaan opstellen en zoveel mogelijk 1ste keus leerlingen gaan aannemen, ookal hebben de eerste klassen dan niet de gewenste samenstelling qua niveau.
MoederHyperion (Amsterdam)
op 20/03/2014 naar 09:02   

Dat er minder geloot hoeft te worden op de gymnasia heeft volgens mij eerder te maken met de komst van het Hyperion. Als Amsterdam met name in het centrum en west, meer HAVO-VWO-scholen zou gaan realiseren (al dan niet Dalton-georiënteerd), zou dat ook voor de kinderen met dat advies veel leed voorkomen
Z (A'dam)
op 19/03/2014 naar 23:31   

@ A (18/03) Dat de cat. gymnasia en de lycea minder vol zitten dan vroeger, komt doordat er nu minder broertjes en zusjes met voorrang zitten. Hele goeie ontwikkeling: er is nu plek voor kinderen die voor de school kiezen vanwege de school en niet vanwege de voorrang.
Zouden Spinoza/MLA/IJburg ook moeten doen: voorrang afschaffen geeft een grote schoonmaak en creëert plek voor de ècht gemotiveerde leerlingen.
Bloem (Amsterdam)
op 19/03/2014 naar 22:55   

@RS. Ik begrijp jouw standpunt, maar wanneer je in zuid woont, tussen al die scholen en je wordt uitgeloot, is dat wel heel zuur!
À (Amsterdam)
op 19/03/2014 naar 22:50   

Inderdaad, een sommige kinderen moeten aanvullend getoetst worden omdat ze niet minimaal 545 bij de CITO hebben gehaald. Deze leerlingen kunnen nog afvallen, al zou ik daar niet op rekenen. Het Cygnus vermeld dat ook als enige school op haar website bij de aanmeldingen (op dit moment zijn daar 17 aangemelde leerlingen die aanvullend getoetst moeten worden).
P (Amsterdam)
op 19/03/2014 naar 22:09   

@eerste keer. Inschrijven bij Ignatius is alleen nog maar op vrijdag de 21e. Donderdag kun je dus niet inschrijven! Je kunt wel morgen bepalen hoeveel overinschrijvingen er zijn. Daar kunnen nog van afvallen door het niet halen van de nio test, die bij een aantal scholen volgende week gehouden wordt. Succes.
À (Amsterdam)
op 19/03/2014 naar 21:37   

Beste 'eerste keer', vorig jaar begaven wij ons in het lotingcircus. Onze strategie was: volg je gewoon eerste keuze tenzij de eerste keuze zwaar gaat loten en de tweede keuze best vergelijkbaar is met de eerste keuze en niet zwaar gaat loten.
Mijn eerste keus was het Ignatius, voor mijn zoon was het Barlaeus de eerste keus. Ook het Hyperion viel in de smaak. Alledrie de scholen zouden gaan loten, we hebben gekozen voor het Barlaeus die de minste overinschrijvingen had. Na sluiting van inschrijving zei het Hyperion: we gaan niet loten, we vormen een extra klas! Zo kan het dus ook gaan.
Gelukkig is hij ingeloot voor het Barlaeus, er werden 9 kinderen uitgeloot. Bij het Ignatius werden veel meer kinderen uitgeloot. Vorig jaar in de laatste week had het Ignatius wel veel meer overinschrijvingen dan nu, het valt nu dus wel mee.
Ik zou voor het Ignatius gaan. Eventueel morgen einde dag kun je vragen hoeveel kinderen uitgeloot gaan worden. Stel, het zijn er heel veel en op je 2e keuze niet, dan kun je vrijdag nog je inschrijving intrekken en naar de 2e keuze school gaan.
RS (A'dam)
op 19/03/2014 naar 21:26   

Discussie over voorrang voor kinderen op scholen in de buurt is natuurlijk krankzinnig. In Centrum zitten zo goed als geen scholen en als je in West woont moet je ook maar naar een school daar? Lekker makkelijk voor mensen in Zuid, want daar meeste aanbod en ook alle varianten.
Docent/adviseur (Amsterdam)
op 19/03/2014 naar 20:37   

Bericht over Cosmicus is de grootst mogelijke onzin en stemmingmakerij. Ik werk nu al een aantal jaar als externe partner voor, met en in deze school en nodig iedereen uit om te komen kijken hoe rustig, fijn en waardenvrij deze school is. Ben zelf overigens katholiek opgevoed. Bezwaar?
Eerste keer (Amsterdam)
op 19/03/2014 naar 20:33   

Goedenavond
Morgen moet ik mijn oudste dochter inschrijven. Ze wil het allerliefste naar het Ignatius maar ik schrik van de uitlotingen van afgelopen jaren. Per vanavond staan er 7 overinschrijvingen, met nog 1 dag te gaan. Is dat relatief vergelijkbaar met andere jaren? Dan kan ik misschien beter inschatten hoeveel uitlotingen er wellicht komen.
Kars (020)
op 19/03/2014 naar 18:03   

Voor wie Cosmicus college overweegt: weet wel dat je in zee gaat met n school waarvan veel docenten de Fetullah Gülenbeweging aanhangen. Niet voor iedereen een bezwaar, maar wel iets wat je hoort te weten als je daarvoor kiest. En erg transparant is de school daar niet over. Google maar eens. Weet wat je kiest iig.
Louise (Amsterdam)
op 19/03/2014 naar 17:54   

Lees even mee hier, dit keer zonder buikpijn :-). Wij hebben vorig jaar meegedaan aan de grote lotingsstress en ben heel blij dat we er vanaf zijn en dochter op de school van haar 1e keuze is beland, ondanks een zware loting daar. Wat ik vanuit mijn ervaring kan zeggen is dat strategisch kiezen lastig zo niet ondoenlijk is. Ouders wachten tot het laatste moment en halen hun formulieren net zo makkelijk weer op om naar een andere school te fietsen. Dat maakt het moeilijk een compleet beeld te krijgen. Ik blijf het een waardeloos systeem vinden voor iedereen. Vorig jaar deden we mee aan een onderzoek over een alternatief systeem waarbij je meerdere keuzes kunt opgeven. Nooit meer wat van gehoord. Ben wel heel benieuwd, want lijkt mij beter. Op 2e of zelfs 3e keus belanden lijkt me aanvaardbaar. Na uitloting op een school komen waar je ehct niet wilt zitten, wat nu wel gebeurt, niet. Sterkte allemaal, rustig adem blijven halen. . .
E (Amsterdam centrum)
op 19/03/2014 naar 17:40   

Jij mist het punt dat al die voorrang oneerlijk is, er zijn geen gelijke kansen voor alle kinderen. Je stelt kunstgrepen voor om loting te vermijden en voorrang te verwerven. Is dat dan eerlijker en beter? Het afbouwen van de voorrang regels samen met het uitbreiden van capaciteit is bij de categorale scholen is een zegen gebleken. Het Spinoza, MLA en het IJburg, nu eilanden met vrijwel uitsluitend plek voor voorrangkinderen zou daar van moeten leren.
Loting is in Amsterdam ook realiteit vanaf de basisschool, daar hoef ik niet voor naar Londen. Voorrang lost het probleem voor een selecte groep op ten koste van gelijke kansen voor alle leerlingen.
Voor de goede orde: ik laat dit soort voorrangscholen links liggen, jammer voor hen. Grappig genoeg gebruikt onze basisschool ook dalton onderwijs maar zij hebben geen officiële status dus het is niet daltin genoeg voor het Spinoza.
Eefy, vindt je dat er ook genoeg redenen zijn dat in Amstelveen kinderen uit Amsterdam niet welkom zijn op de meeste scholen? Kinderen uit Amstelveen zijn wel welkom in Amsterdam en hebben gelijke kansen.
Eefy (Eefy)
op 19/03/2014 naar 15:59   

Je mist het punt E. Als er zoveel interesse is voor een kunstklas of wat dan ook dan kan een andere school die ook creeren. En ook Havo en VMBOt klassen moeten er veel meer komen vooral in Zuid. Hoe zo heeft het Amsterdams lyceum die klassen afgestoten?? Nou ik kan het wel raden. Het gaat erom dat er een structureel gebrek is aan plek voor de kinderen en dat een aantal mensen nu hun blik richten op de scholen die een bepaald type onderwijs aanbieden voor de basisschool leerlingen die hier al gebruik van maakten. Jij denkt het probleem op te lossen door die voorrang te verbieden. Dat gaat helemaal niets op lossen voorlopig. En even voor de goede orde, mijn kind gaat dus niet naar het Spinoza, ik maak geen gebruik van een voorrangsregeling daar. Als jij zo graag je kind daar geplaatst had gezien dan had je ook een overstap kunnen overwegen in groep 8 naar een Daltonschool. Dan had je kind ook alvast kunnen wennen aan het Daltonsysteem. Feit dat er kinderen uitgeloot worden is echt heel naar maar in het buitenland bijvoorbeeld londen werkt dit al jaren zo. Hopelijk krijgen we dat niet helemaal hier.
AMY (Amsterdam)
op 19/03/2014 naar 13:59   

Eefy, sorry hoor: ik kan een hogere kans nog wel begrijpen maar ik zie niet in waarom Dalton/Montessori etc kids 100% plaatsgarantie moeten hebben en de rest maar een uur naar een verre school moet reizen (als uitgeloot). Wij wonen in Zuid en richten ons dus ook op de scholen in Zuid. Als je alles bij elkaar optelt zijn er bij Havo en Havo/VWO gewoon te weinig plaatsen. Er zijn al 2 klassen extra gemaakt (Spinoza en Nicolaas) maar er zijn meer uit te loten kids dan open plaatsen op de andere scholen en dan moeten zich nu dus nog kids inschrijven t/m vrijdag! Bijv. Fons Vitae lijkt nog plaats te hebben in maar dat zijn allemaal VWO advies plaatsen. Zijn er nou zoveel mensen van buiten Zuid die zich inschrijven hier of zijn er gewoon te weinig plaatsen voor HAVO? Want ik zie overal nog heel veel ruimte op VWO.
Pellie (Amsterdam)
op 19/03/2014 naar 13:46   

Voorrang voor broertjes, zusjes, personeel of ouder op de school gezeten vind ik echt onzin. De kinderen kunnen zelfstandig naar school, dus voorrang van familie is niet nodig.
Postcode, tja hoe groot maak je dan het postcode gebied? 12- jarige kunnen een stuk verder fietsen. Buiten amsterdam, jawel in de provincie, fietsen kinderen makkelijk 3 kwartier naar een vo-school.
En voorrang omdat je kind toevallig op een montesorri of dalton zit vind ik ook niet eerlijk. Het voorstel om daar een bepaald percentage voor open te stellen vind ik een goede. En mijn kinderen zitten op montesorri. We hebben echt getwijfeld tussen 100% zekerheid en de school die je echt wilt. Uiteindelijk hebben we gekozen het laatste en hebben we kans op uitloting. Feit blijft dat er te weinig plekken zijn, daar moet aan gewerkt worden. En de omliggende gemeenten moeten ook hun voorrangsregels in de 2 e ronde laten gaan.
E (Amsterdam centrum)
op 19/03/2014 naar 13:19   

Ok, laten we voorrang doen in rangorde:
1. Postcode
2. Denominatie
3. Broertjes en zusjes
4. Kinderen van personeel van de school
5. Ouders hebben er zelf op school gezeten
Is dat wat, komt nu iedereen aan bod of wordt een bepaalde groep ten onrechte voorgetrokken op de lagere groepen?
Ik vind dit dus echt niet meer van deze tijd. Ik ben voor gelijke kansen voor ieder kind. Scholen moeten dan aan de bak om aantrekkelijk te worden en te blijven.
Z (A'dam)
op 19/03/2014 naar 13:13   

@ Lies Ik denk dat scholen die niet erg populair zijn, niet graag publiek maken dat ze weinig tot geen inschrijvingen hebben. Dit zijn de scholen die altijd geteerd hebben op de uitlotingen elders. Het zou inderdaad verplicht moeten zijn de inschrijvingen te publiceren!

En dan het geval van de Witte Republiek Amstelveen. Als je op de kaart kijkt is Amstelveen gewoon een buitenwijk van Amsterdam. Maar Amstelveen hanteert het "eigen volk eerst" principe. Amstelveners hebben voorrang bij scholen en bij het huren van woningen. De overige Amsterdammers kunnen dit deel van hun stad niet in, tenzij ze veel geld hebben, natuurlijk. Google eens op: "nrc cijfers komen tot leven", en alles wordt duidelijk.
Lies (Amsterdam Noord)
op 19/03/2014 naar 12:22   

Het tekort aan Havo plaatsen dreigt zeker. Op veel scholen zitten deze afdelingen helemaal vol.
Dat Damstede in Noord zoveel over-aanmeldingen heeft is de vorige jaren niet voorgekomen ! 37 kinderen staan daar nu op uitloting en de week is nog niet voorbij. Gelukkig heeft de Nieuwe Havo nog genoeg plaats. Met een dubbel advies Havo/VWO kun je daar ook terecht. Alleen moet je dan wel van school. Mijn dochter vindt dat geen probleem. Andere kinderen wellicht wel (begrijpelijk).
Het is wel onwenselijk dat kinderen worden VERPLICHT ver te gaan reizen als er geen plek is in de buurt. Als je dat zelf wilt, no problem.
Ook Ijburg kinderen zouden daarom denk ik voorrang moeten krijgen voor IJburg. Ik ben wel voor voorrang binnen een postcode naast de voorrang voor scholen als Montessori, Dalton en Vrije School (bewuste onderwijskeuze).
Ook vind ik trouwens dat alle scholen de gegevens hier zouden moeten invoeren. Zodoende hebben ouders een beter beeld van te voren en zouden dit wellicht een hoop uitlotingen schelen (strategisch kiezen).
Weet iemand waarom niet alle scholen hier aan meedoen ??
E (Amsterdam centrum)
op 19/03/2014 naar 12:17   

Eefy, ga nou eens in op mijn argumenten ipv 'flauwekul' te roepen. Ik snap heel goed dat je al je voorrechten wil behouden, maar dat gaat wel ten koste van kinderen die bijvoorbeeld bewust en gemotiveerd voor een kunstklas willen gaan op het Sponoza en van kinderen die in de buurt wonen.
Wist je dat basisschoolkinderen al uitgeloot worden in Amsterdam? Bijvoorbeeld bij de Dalton school in Watergraafsmeer.
Ja, er zijn meer populaire scholen, maar doordat zij allemaal de bestaande voorrangsregels hebben afgebouwd, hebben gewone kinderen tegenwoordig ook kansen. Het Hyperion is vernieuwend en heel populair, maar ieder kind maakt evenveel kans. Idem Caland 2. Het IJburg college is ook vernieuwd maar daar hebben een groep kinderen voorrang boven anderen.
Eefy (Amstelveen)
op 19/03/2014 naar 10:58   

Ik begrijp de ouders niet die hun kind meenemen naar een school waar je al op voorhand weet dat ze opgericht zijn als vervolgonderwijs voor de onderbouw zoals het Spinoza. Daar ga je toch niet aan beginnen? Er zijn genoeg andere goede scholen hoor. Het lijkt nu wel of het Spinoza de enige goede school is in Amsterdam. Vanwaar de run op deze school. Deze scholen zijn ontstaan omdat ouders na de basisschool waar ze bewust voor een onderwijs stijl hebben gekozen, behoefte hadden aan vervolg onderwijs. En nu al dat geklaag van ouders dat die school vol zit en dat er geloot wordt. Ook het Geert Groote is in eerste instantie bedoelt om vervolgonderwijs te bieden aan de onderbouwers. En dat dan andere kinderen dat ook een leuke school vinden en willen proberen een plekje te krijgen is natuurlijk o.k maar er zijn genoeg andere leuke/goede scholen in de buurt die vervolgonderwijs bieden. En als er inderdaad meer behoefte is aan Dalton onderwijs dan moeten er gewoon meer scholen komen die dat soort onderwijs an gaan bieden. Je moet je frustratie niet gaan afreageren op dat soort scholen. Ik hoor niemand klagen over reguliere scholen die vol zitten. De argumentatie dt Amsterdam volgens postcode beleid werkt in flauwekul want als jij per se naar een bepaalde school wil met een visie zoals bijvoorbeeld de Vrije school dan ben je helemaal aan geen postcode gebonden. En ja deze mensen kiezen hier bewust voor verhuizen er zelfs soms voor, hebben drie verschillende ophaaltijden, moeten soms heel veel er voor opofferen omdat ze niet gekozen hebben voor de school om de hoek en willen graag voortzetting op de middelbare school. Het is n.l. een onderwijsconcept waar je voor kiest en dat houdt niet op als je kind 12 jaar is. Als je dat niet indertijd gedaan hebt en je prima tevreden was met regulier openbaar onderwijs dan snap ik niet waarom je ineens als je kind 12 is wel per se naar zo'n school moet. Alleen omdat het een leuke goede school is zal ik maar zeggen. Nou daarvan bestaan er genoeg in Amsterdam. Dus ja, elke Montessori, Dalton, Vrije school kind heeft recht op vervolgonderwijs (als daar behoefte aan is).
Mattia (Amsterdam)
op 19/03/2014 naar 09:32   

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, Hamdimo. En scholen kunnen niet altijd extra klassen maken; er zit uiteindelijk een grens aan hun capaciteit. Je zou kunnen overwegen alsnog naar een andere school te gaan om loten te voorkomen, maar het ziet er overal wel erg vol uit... Sterkte.
Hamdimo (Amsterdam)
op 19/03/2014 naar 09:22   

Help, het MLA havo/vwo klas zit nu al vol en mijn dochter komt niet in aanmerking voor voorrangs regeking. Dat wordt een loting :(, ik hou mijn hart vast. Hun slogan bij de opendag was: WIJ DOEN NIET AAN LOTING AL 3 JAAR NIET!! Dan een klas erbij zou ik zeggen........
AMY (Amsterdam)
op 19/03/2014 naar 08:54   

Ik vind het op zich nog wel te verdedigen dat dalton/montessori kids meer kans hebben op een dalton/montessori school. Maar zoals het nu gaat, dat 80 tot 98% wordt ingenomen door voorrangsplekken is onacceptabel. Zeg dan dat max 25% van de plekken gereserveerd zijn voor voorrang: schrijven zich dan meer kids in: dan eerst loten voor de 25%, uitgeloot dan ga je op de stapel voor de overige 75%. Dan gaan ook de voorrangskids bewuster kiezen (want dan niet meer 100% kans) en komt er meer ruimte voor de rest.
R (Amsterdam)
op 19/03/2014 naar 08:11   

Zonne, ik ben benieuwd waar jullie gaan landen. Begrijp ik goed dat jullie de scholen ook nog op afspraak bezoeken? En is dat omdat jullie kind extra ondersteuning nodig heeft (zoals mijn zoon dat straks nodig zal hebben)?
E (Amsterdam centrum)
op 18/03/2014 naar 22:50   

Nog een stelling: echte voorrangscholen als het Spinoza en het MLA zullen de tand des tijds uiteindelijk niet doorstaan omdat ze zich onvoldoende openstellen. Ouders en kinderen die geen voorrang hebben laten de school steeds meer links liggen.
E (Amsterdam centrum)
op 18/03/2014 naar 22:44   

Ik ben tegen voorrang. Misschien ooit een te verdedigen systeem geweest maar het is niet meer van deze tijd. In Amsterdam is je keuze vanaf de basisschool ingeperkt. Ik merk dat ouders de keuze van voortgezet onderwijs sterk laten afhangen van voorrang. Kinderen uit Amstelveen hebben voorrang op alle scholen in Amstelveen, extra voorrang als hun ouders daar naar school zijn geweest en extra extra voorrang als ze broertjes en zusjes hebben op een school. In Amsterdam hebben ze weer voorrang als ze naar een Dalton of Montessori school willen boven kinderen uit Amsterdam die niet in het juiste postcode gebied woonden toen ze vier jaar werden. Zo heb je kinderen uit Amstelveen die met voorrang kunnen kiezen uit meerdere scholen in zowel Amstelveen als in Amsterdam.
Mijn kinderen zijn Amsterdammers en hebben nergens voorrang. Het is echt niet uit te leggen dat sommige kinderen meer rechten hebben dan andere, alleen maar vanwege je postcode. Schaf voorrang stapsgewijs af en zorg voor gelijke kansen.
E (Amsterdam-Centrum )
op 18/03/2014 naar 22:33   

@Eefy: je vindt dat ouders al op vierjarige leeftijd moeten bedenken dat ze naar een Daltonschool moeten gaan. Vind ik behoorlijk vroeg en dan ga je er ook nog vanuit dat er een Daltin school in de buurt is want in Amsterdam zit je vast in het postcode beleid. Zo wordt al op vierjarige leeftijd de vrije keuze van Amsterdamse kinderen beperkt die dus hard doirwerkt als je op twaalfjarige leeftijd een school zoekt die bij je past. Je schrijf ook dat het voor Dalton kinderen voorrang moet blijven omdat het voor hen zo moeilijk zou zijn ok op een andere school te wennen. Hoe denk je dat dit voelt voor die 80 Amsterdamse kinderen bewust gekozen hebben voor het Spinoza maar uitgeloot worden ten gunste vanger dan 175 kinderen die toevallig voorrang hebben? Denk je dat al due voorrang kinderen bewust voor het Spinoza gekozen hebben of zou het feit dat ze voorrang hebben een grote rol spelen?
RS (A'dam)
op 18/03/2014 naar 20:43   

Op Nieuwe Havo in Noord is ook een VWO kansklas voor havo/vwo advies, met optie om door te stromen naar Hyperion.
Roos (Amsterdam-Noord)
op 18/03/2014 naar 20:00   

Te weinig Havo/VWO plaatsen in Noord. Bredero Lyceum is opgegaan in de Nieuwe Havo en Hyperion (VWO). Maar de leerlingen krijgen onverminderd gemengde adviezen. Waar moeten die nu heen?
A (Amsterdam)
op 18/03/2014 naar 15:51   

het beeld is dit jaar anders dan de vorige jaren. Het valt mij echt op dat er dit jaar enorm gekozen wordt voor de scholgemeenschappen. De categoriale gymnasia en de lycea zitten helemaal niet zo vol als andere jaren. De eis om bij een Cito score van 544 of lager een verplichte NIO toets te moeten maken schrikt veel ouders af die andere jaren nog voor de lycea en gymnasia kozen. Vroeger was een telefoontje van de juf vaak genoeg. Er wordt ook meer gekozen voor scholen waar nog van afdeling veranderd kan worden. Latijn en Grieks zijn niet meer zo populair als een paar jaar geleden. De oude gymnasia hebben gewoon nog plek! De vernieuwende scholen in mooie nieuwe gebouwen zoals IJburg college, Hyperion Nicolaas, Spinoza zijn dit jaar heel populair en de ouderwetsere en een beetje degelijke (saaiere) scholen zoals het Amsterdams Lyceum hebben veel minder aanmeldingen dan andere jaren. Nieuwe gebouwen, goeie marketing en nieuwe modernere lesmethodes zijn dit jaar erg populair. Het is echt een heel ander beeld dan 4 jaar geleden toen de gymnasia echt overvol waren. Ik ben benieuwd hoeveel mensen eind deze week, als de NIO testen gedaan zijn, nog snel op de VWO's gaan inschrijven. Die zijn namelijk nog best leeg! Wij hebben gelukkig een Montessori-voorrangsplek en de Cito was tot onze verbazing bij ons juist een stuk beter dan het schooladvies. Succes iedereen!
Eefy (Amstelveen)
op 18/03/2014 naar 13:10   

Ik vind het wel goed dat de broertjes zusjes voorrangsregel is afgeschaft maar sommige schooltypes zijn zo specifiek en daar hebben ouders om een bepaalde reden voor gekozen. Het zou dan voor deze kinderen ook moeilijk zijn om op een reguliere school te wennen. Ik vind dus dat het wel zo moet zijn dat vrije school, dalton en Montessori kinderen moeten door kunnen stromen naar de bijbehorende middelbare school. Ouders/kinderen die dit overwegen als middelbare school moeten dus tijdig bedenken (lees als ze instomen op de basisschool) waar hun kind op de basisschool gaat. Dat hebben wij ook gedaan.
E (Amsterdam centrum)
op 18/03/2014 naar 11:42   

@Jitta, scholen zullen het CITO leerlingvolgsysteem groep 6-7-8 opvragen en kijken naar de scores op rekenen/wiskunde en taal/begrijpend lezen. Staat volgens mij al in de kernprocedure.
Sanne (Amsterdam)
op 18/03/2014 naar 11:24   

@z nietwaar je hebt in Alkmaar het Stedelijk Dalton College
Jitta (Diemen)
op 18/03/2014 naar 10:37   

Wat gaat er volgend jaar gebeuren als de CITO toets naar april verhuist, weet iemand dit al? Onze school neemt geen entreetoets af....
Z (A'dam)
op 17/03/2014 naar 23:10   

@Vonne, helemaal mee eens. Maar het voorrangsprobleem zou niet spelen als er genoeg capaciteit was. Nu is er op tientallen Dalton basisscholen in NH één Dalton middelbare school in heel NH. Al jaren en jaren is dat te weinig. Er is dringend behoefte aan een tweede Dalton middelbare school. Maar helaas zijn noch IJburg II, noch Caland II, noch Pieter Nieuwland II Dalton geworden, maar meer van hetzelfde. Waarom komt er alsmaar geen Spinoza II?? Spinoza denkt zelf dat over een paar jaar het leerlingental afneemt, maar dat is aantoonbaar niet waar.
H (Amsterdam)
op 17/03/2014 naar 22:35   

Onze ervaringen met het Berlage zijn dat ze niet rigide met dit soort dingen omgaan. En dat het een heel fijne school is.
Ilse (Amsterdam)
op 17/03/2014 naar 22:10   

Heeft er hier iemand ervaring met hoe scholen omgaan met het advies van de basisschool? Onze dochter heeft vwo advies maar 541 gescoord op de Cito. Ze wil heel graag naar 2 talig vwo van berlage maar is niet automatisch toelaatbaar. School moet overleggen met basisschool maar doet dat pas als de inschrijrocedure gesloten is. Als ze haar niet toelaten staat ze dus met lege handen en moet ze naar de 2e ronde. En die kan weleens lastig worden met al die overschrijvingen voor havo/vwo. Iemand tips?
Sanne (Amsterdam)
op 17/03/2014 naar 21:27   

Helemaal mee eens! Net als de broertjes en zusjes regel overal afschaffen ook deze regel afschaffen. Je kiest de school die het best bij je past en niet omdat je er toevallig voorrang krijgt.
Onze zoon heeft jaren op een montessori basisschool gezeten omdat zijn zus er ook op zat. Het onderwijs paste helemaal niet bij hem. Wij hebben toen een andere school voor hem gezocht. De meeste kinderen van zijn oude school gingen na groep 8 naar het MLA vanwege de voorrangsregel niet vanwege het onderwijs. Zo zal het in veel gevallen ook gaan met kinderen van een Dalton basisschool.
Von (Amsterdam)
op 17/03/2014 naar 12:27   

Voorrangsbeleid van middelbaar onderwijs (dus kinderen met een daltonbasisschool krijgen voorrang op een dalton middelbaaronderwijs school) past niet bij het toelatingsbeleid voor basisscholen. De gemeente hanteert strikte eisen voor plaatsing op een basisschool, dit gaat op basis van het postcodebeleid. Zo komt je kind op een basisschool in de buurt, op zich prima.
Jammer is het dan dat kinderen die op basis van het postcodebeleid niet voor bepaald onderwijs in aanmerking komen, bijna kansloos zijn om dergelijk onderwijs op een middelbaar onderwijs te gaan volgen omdat ze geen voorrang krijgen op een dergelijke school.
Het zou eerlijker zijn om het voorrangsbeleid af te schaffen.
Zonne (Amsterdam)
op 17/03/2014 naar 11:57   

Hoi R. Wij hadden ons georiënteerd op (een ruim) havo niveau en zijn niet op de dependance geweest waar de avo/havo kansklas zit. De Mauritskade is een prachtig gebouw met ruime klassen en dicht bij het park en prettige mensen. De cito viel te laag uit om zonder meer naar een havo klas te kunnen en we kijken nu naar de scholen met vmbo-t / havo kansklas. Cosmicus zeker niet uit de top 3! Wij hebben nog 1 afspraak met een andere school en maken dan onze keuze tussen deze 2.
Pellie (Amsterdam)
op 16/03/2014 naar 22:54   

Ben ook benieuwd of bekend is hoeveel leerlingen zich al hebben aangemeld. Of komt de grote bulk pas in de 2e week. Hoe was dat voorgaande jaren? Daarnaast ook erg nieuwsgieig naar de verdeling in scores dit jaar. VSA geeft wel aan dat de tekorten vooral bij HaVo Vmbo liggen, maar Hoeveel zijn er nu voor elke richting?
R (Amsterdam)
op 16/03/2014 naar 21:22   

Zonne, je schreef dat je een heel positief beeld had van Cosmicus, maar de school is blijkbaar toch voor jullie geen optie en ik ben benieuwd waarom niet?
M (Amsterdam)
op 16/03/2014 naar 17:43   

Wij hebben ons kind bewust aangemeld voor het dalton onderwijs. En zij wil nu ook bewust door naar het Spinoza lyceum in Amsterdam. Dalton onderwijs is echt wel iets anders dan regulier onderwijs. Bizar dat zoveel kinderen zich hebben ingeschreven op het Spinoza (54 overaanmeldingen voor havo/vwo). Er zijn zoveel leuke scholen in Adam. Ik vind de informatie erg onduidelijk. Wie weet hoe het zit met het loten? Hebben dalton kinderen sowieso voorrang of geldt er een percentage. De gymnasium klas blijft leeg. Kunnen er niet gewoon nog 2 klassen havo/vwo komen, dan kunnen alle kinderen een plek krijgen. Ik zou het top vinden als iemand hier meer over kan vertellen.
AMY (Amsterdam)
op 16/03/2014 naar 12:52   

Tja ook hier 1 die naar het Spinoza wil (eerste keus) of naar het St Nicolaas: Havo/VWO advies met cito 544. Maar alles voorrang of zwaar overschreven. Wat nu? Het lijkt wel alsof er te weinig Havo/vwo klassen zijn in de buurt (zuid), er is plenty ruimte op vwo, maar al die overinschrijvers kunnen niet terecht bij de andere scholen in zuid. Er is gewoon niet genoeg ruimte lijkt het!
Zonne (Amsterdam)
op 16/03/2014 naar 09:30   

Zijn er gegevens bekend hoeveel kinderen inmiddels hebben ingeschreven in de eerste week en hoeveel ouders er voor kiezen om af te wachten en het overzicht in de gaten houden? Met andere woorden : hoeveel kinderen moeten zich nog inschrijven? Daar niet alle scholen aanmeldingsgegevens openbaar maken ( jammer! ) is dat als ouder niet in te schatten.
Zonne (Amsterdam)
op 16/03/2014 naar 09:26   

Het is triest. Mijn zoon wilde ook naar het Spinoza. Gezien het aantal overinschrijvingen is het vrijwel onmogelijk om ingeloot te worden. Omdat zijn cito lager is uitgevallen dan zijn schooladvies en er overleg en extra toetsen nodig zijn hebben we maar besloten om verder te kijken.
E (Amsterdam centrum)
op 15/03/2014 naar 22:18   

Wat me opvalt na de eerste week inschrijven is dat bij het Spinoza en het MLA vrijwel uitsluitend voorrangsleerlingen zich aanmelden en of aan bod komen. Zonder voorrang hoef je het niet eens te proberen. Ik heb deze scholen dan ook links laten liggen en zal dat ook doen voor mijn jongere kinderen. Het lijkt me dat de voorrangsregels hier alleen nog voorrangskinderen aantrekt en dus uiteindelijk niet goed uitpakt. De selecte groep die voorrang heeft zal te klein blijken te zijn om de school te blijvend te kunnen vullen.
Lies (AMsterdam)
op 13/03/2014 naar 11:29   

Goed nieuws. De Nieuwe Havo (Amsterdam Noord -5 min fietsen van de pont/Centraal) , vlakbij het Hyperion, heeft er een extra Havo klas bijgemaakt. Een school met verrassend nieuw onderwijs gericht op het HBO en de Havo leerling (Lifestyle informatics/ specialisatie vakken vanaf de eerste: sport/science/kunst). We gaan vanmiddag inschrijven :-) (Hoop zo ook uit het lotingsgeweld weg te blijven, naast dat het een fijne school is met veel aandacht voor l.l. en ouders). (Ze werken met een aantal vakken samen met het Hyperion, zo ook met een havo/vwo klas)
We hebben er zin in...(mijn dochter en ik :-)
R (Amsterdam)
op 13/03/2014 naar 10:37   

Dank, dat is een school waar ik nooit aan gedacht zou hebben, voor mij speelt het nog niet dit jaar, maar ik probeer op deze manier informatie voor volgend jaar te verzamelen

Ik heb wel eens gehoord dat het Pieter Nieuwland ook op dit gebied wel wat te bieden heeft, weet iemand of dat inderdaad zo is?
Zonne (Amsterdam)
op 13/03/2014 naar 09:37   

Het cosmicus heeft een auti klas

msa.nl/CML/Organisatie/Specialclasses

Mijn indruk van deze school is erg positief. De sfeer vond ik fijn , rustig en relaxed. de leerkrachten die ik sprak vriendelijk en open en makkelijk benaderbaar zowel met mail ( mailen snel terug) als in het echt. ik kreeg het gevoel dat ze een stapje harder lopen voor de kinderen. Mijn persoonlijke indruk is stukken beter dan wat op de Dronkers-lijst staat.
R (Amsterdam)
op 12/03/2014 naar 10:38   

Wie heeft ervaring voor middelbare scholen havo/vwo niveau voor kinderen met een vorm van autisme?
Zonne (Amsterdam)
op 12/03/2014 naar 07:34   

Uit de krant van vanochtend: De gemiddelde score lag dit jaar op 535, dat is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Het brugklasadvies dat hiermee overeenkomt, is havo en gemengde/theoretische leerweg vmbo. Dat is het hoogste vmbo-niveau. Dat maakt Cito woensdag bekend.

Jongens hebben weer net iets hoger gescoord dan meisjes, maar de verschillen zijn minder groot dan vorig jaar. Jongens scoorden dit jaar gemiddeld 535,1, meisjes 534,9. Meisjes scoorden beter op taal en jongens op rekenen-wiskunde en studievaardigheden.

Dit schooljaar deden zo'n 164.500 kinderen mee aan de Cito-toets
( wij weten het nog niet,uitslag horen wij vanmiddag)
Mama (Amsterdam)
op 11/03/2014 naar 09:56   

Is er al een meeting hoe de cito in het algemeen gegaan is
Roosje (Amsterdam )
op 07/02/2014 naar 17:57   

Het St.Nicolaaslyceum gaat juist vanaf dit jaar bij de inschrijving vragen om een tweede keuze van leerlingen die idd een bepaald profiel ook interessant vinden (sport+, cultuur+) . Je moet an uiteraard wel aan de min. Citoscore voldoen voor die richting.
Kvb (Amsterdam)
op 29/01/2014 naar 21:54   

het lijkt me dat kinderen zich maar één keer inschrijven voor één school - ook als die een profiel aanbiedt. Als er binnen die school nog weer loting of selectie is voor bepaalde speciale pakketten, dan verandert dat niks aan de toegang of gelijke kansen.
Joke (Amsterdam)
op 29/01/2014 naar 19:13   

Bij sommige profielscholen (sport+, cultuur+, TTO) is het mogelijk bij inschrijving een 2e keus aan te geven. Voldoe je na de screening niet aan het betreffende profiel, kom je bij voldoende plek in aanmerking voor je klas van je 2e keuze. Is daar niet voldoende plek, dan loot je met de andere 2e keuzers voor die plaatsen.
Wat vindt SVO van dit systeem? Worden deze leerlingen door hun 2e keuze niet bevoordeelt boven andere leerlingen?
Zonne (Amsterdam)
op 06/11/2013 naar 11:36   

Hallo allemaal

Weet iemand iets over de plannen van het spinoza voor een dependance in west? Mijn zoon zit nu in groep 8, wil graag naar het spinoza maar ja he, dat uitloten ...
E (Amsterdam centrum)
op 24/04/2013 naar 14:48   

Vandaag bericht het Parool dat Amsterdamse scholen het relatief goed doen voor wat betreft het verbeteren van de kwaliteit, er zijn nauwelijks nog (zeer) zwakke scholen in het basisonderwijs en VO. Maar er staat ook stevige kritiek:
De onderwijsinspectie haalt uit naar schoolbesturen die zich 'nog te veel richten op aspecten als huisvesting en financiën, terwijl onderwijs hun kerntaak is'. Leerkrachten krijgen een veeg uit de pan; eigenlijk doen de docenten in het praktijkonderwijs het het beste.
E (Amsterdam centrum)
op 19/04/2013 naar 22:47   

Hopelijk heeft nu iedereen een plek die misschien niet de eerste keus is maar wel acceptabele keuze is!
Femke (Amsterdam)
op 18/04/2013 naar 21:47   

Op de site amsterdam.nl onder naar de brugklas vind je de volgende info:niet geloot in de tweede ronde, en een overzicht van scholen waar nog plek is voor kinderen die elders zijn afgewezen.
LR (Amsterdam)
op 16/04/2013 naar 20:59   

Ik kan me voorstellen dat Pieter nieuwland met 140 extra plekken daar een groot deel van opgenomen heeft, berlage ook met een extra vwoklas buiten de vwo plekken die ze nog hadden. Misschien heeft de Nieuwe Havo ook nu voldoende nieuwe leerlingen bij, hadden ook nog 50 plekken. Verder ben ik nu ook wel benieuwd of er nu inderdaad nog kinderen een derde ronde in moeten en of de scholen die om een duidelijke reden niet populair waren zoals Comenius nu inderdaad wel vol zijn of dat er voldoende ander aanbod is geweest.
P (West)
op 16/04/2013 naar 19:21   

Waar zijn al die 400 aanmeldingen dan? Dan toch relatief veel leerlingen die van buiten Amsterdam komen en zich nu in de andere gemeenten inschrijven?
E (Amsterdam centrum)
op 16/04/2013 naar 09:16   

@Gra: de VSA heeft het juiste antwoord gegeven toch? Als je twijfelt kun je altijd even met school bellen. Naar ik aannee, heeft het Berlage alle leerlingen inmiddels een brief of e-mail gestuurd. Ze moeten dat uiterlijk donderdag doen.
Gra (Amsterdam)
op 15/04/2013 naar 14:48   

Op de site van Berlage staat duidelijk "we gaan niet loten". Wie heeft de juiste info?
VSA (A)
op 15/04/2013 naar 13:34   

Het Berlage Lyceum loot vandaag geen 7 HAVO leerlingen uit. De aanmeldingen 2e ronde zijn 4 HAVO- en 3 andere schooladviezen. De 4 HAVO leerlingen worden geplaatst.
L (A'dam)
op 15/04/2013 naar 11:43   

Het Berlage heeft in de eerste ronde al een extra Havo klas gemaakt in plaats van te loten. In de tweede ronde maken ze een extra VWO klas. Het is ontzettend treurig dat er in de tweede ronde voor de Havo geloot moet worden, maar je kunt moeilijk zeggen dat ze niet hun best hebben gedaan. Op Havo klassen van 32 leerlingen zit ook niemand te wachten, toch? Veel sterkte voor iedereen die vandaag moet loten!
K (Amsterdam)
op 14/04/2013 naar 21:08   

Hulde voor deze site. Wel heel jammer dat iemand me pas tipte toen het kwaad ( uitloten) al geschied was. Ik had me eerlijk niet gerealiseerd dat er zoveel fuzz om de kernprocedure heen zit. En dat het verstandig is daar ook van te weten. We weten gelukkig nu waar we aan toe zijn.
Gra (Amsterdam)
op 14/04/2013 naar 21:05   

Ja, Cartesius heeft 6 HAVO/VWO kinderen uitgeloot. Ze hebben geen moeite gedaan om die belangrijk loting te voorkomen.
Z (A'dam)
op 14/04/2013 naar 17:45   

Echt belachelijk dat Berlage 7 havo-kinderen uit gaat loten. Als je plek hebt voor 90 havo-kinderen, heb je toch ook plek voor 97? En zo nee, zet je toch de 7 "besten" in een vwo-klas?
Axolotl (Amsterdam)
op 14/04/2013 naar 14:37   

@E Ik kan me voorstellen dat er zoveel overaanmeldingen voor het vmbo zijn bij Ijburg en OSB, omdat dit de scholen zijn waar alle niveaus (vmbo-b t/m vwo) nog een paar jaar bij elkaar in de klas zitten.
LR (Amsterdam)
op 14/04/2013 naar 12:57   

VSA, goed werk. Alleen al het in de lucht houden van deze site waar ouders hun lotingsproblemen en frustatie kunnen delen is naar mijn mening veel waard. Wij hebben dit jaar niet hoeven loten, maar over 3 jaar mogen we weer, ik hoop dat de site er dan nog is, want ik hoop wel maar denk niet dat deze problematiek dan tot het verleden behoort.
E (Amsterdam centrum)
op 14/04/2013 naar 12:04   

Schoolkeuze is ook geen 'hard science', er zijn allerlei factoren die een rol spelen. Het is niet alleen het oordeel van Dronkers, het is ook niet zo dat iedereen naar zuid of centrum wil (zie bijv het vmbo), iedereen maakt een eigen afweging.
De VSA probeert de belangen van al die ouders te behartigen en daarom kan ik me voorstellen dat zij geen individuele scholen promoten.
Roos w (Amsterdam-Noord)
op 14/04/2013 naar 10:15   

Vorig jaar pleitte de VSA voor het oprichten van een categoraal havo. Die bestaat nu, de OSVO is de Nieuwe havo gestart, centraal gelegen (5 min van het centraal). Het verbaast me dat de VSA niet stimuleert om naar deze school te gaan. Waarom pleiten dat scholen met overaanmeldingen uitbreiden terwijl hier nog plaats is? Ik kan me voorstellen dat je bij het tellen van de beschikbare plaatsen alleen kwalitatief goede scholen meetelt, hoe dubieus die cijfers ook zijn. Maar ik heb het idee dat die cijfers alleen te voorschijn worden gehaald als het uitkomt. Want inderdaad, Gerrit van de Veen scoort slecht. Cartesisus Havo goed, VWO slecht, hoe kan dat nou? SGR havo: goed (voor sommigen uit de buurt, maar wel dichtbij Abcoude, waarom negeert VSA deze school?). Waarom zijn trouwens de best-scorende scholen in NL allemaal witte scholen? Ik denk dat de kwaliteitscijfers voornamelijk een weerspiegeling zijn van de leerlingpopulatie, mn het inkomen en de opleiding van de ouders. Inderdaad kronkels van Donkers. Dit is sociaal onderzoek, geen harde science.
E (Amsterdam centrum)
op 14/04/2013 naar 09:52   

Ik heb me niet verdiept in de kwaliteit van vmbo scholen, maar wat wel opviel is dat bij het IJburg in oost, het OSB in zuidoost en het Mediacollege in west verreweg de meeste kinden zijn uitgeloot in Amsterdam. Tegelijk is er in absolute aantallen flink overcapaciteit aan vmbo plaatsen in heel Amsterdam. Kennelijk is veel van dat aanbod geen aansprekend aanbod (meer). Het Sweelinck en het MLA in zuid hadden na de 1e ronde nog voldoende plek op het vmbo. Het mediacollege staat bekend als 'zeer zwak' bij de onderwijsinspectie maar weet toch veel leerlingen te trekken, waarom weet ik niet. Bij het IJburg college staat 'geen oordeel' maar ik kan me zo voorstellen dat het IJburg scoort met het vernieuwende onderwijsconcept en gewoon profiteert van de ligging (middenin een nieuwe, kindrijke wijk).
Axolotl (Amsterdam)
op 13/04/2013 naar 23:23   

@E Wij wonen in de Indische buurt, eerlijk gezegd, dicht tegen het centrum aan. Het Cartesius is in een vroeg stadium al van ons lijstje gevallen. Eigenlijk dacht ik dat het veel verder in West lag (so long mijn intensieve "onderzoek" haha), en dus te ver, maar inderdaad, wat een goede cijfers! Maar om je vraag te beantwoorden, onze keus was echt de eerste keuze. Als ík het kind was geweest, dan was ik graag naar het Geert Groote college gegaan, maar ons kind had geen zin in zoveel nadruk op de kunstzinnige kant, en is een fanatieke sporter. De basisschool raadde ons de OSB aan, oa gelet op de heterogene klassen, wat volgens de school goed bij ons kind past. De organisatie en de sfeer op de open dag spraken ons erg aan. Deze factoren, de cijfers, en de persoonlijke voorkeur van ons kind hebben geleid tot deze keuze. Ik denk niet dat we vanuit Amsterdam west voor dezelfde school hadden gekozen.
E (Amsterdam centrum)
op 13/04/2013 naar 21:19   

@Axoloti: ik kan best begrijoen dat je niet kiest vooreen explosief groeiende nieuwe school, dat heeft inderdaad risico's. Heel goed ook dat je een lans breekt voor een bestaande goede school voor Havo in zuidoost, je bent duidelijk niet over een nacht ijs gegaan.
Een gewetensvraag: heb je strategisch gekozen, dwz niet jullie eerste keuze om lotingstress te voorkomen? Ik weet natuurlijk niet waar je precies woont, maar het bijv. Cartesius scoort prima op het Havo (slaagpercentage 93% en een 8 van Dronkers) en ligt tegen het cenrum (west) aan. Niet gek dus dat ouders en kinderen die in centrum of west wonen daarvoor kiezen toch?
E (Amsterdam centrum)
op 13/04/2013 naar 21:09   

@J en @h: gefelicieerd met de plek op het Vossius resp. Cygnus, wat een oplichting moet dat zijn na uitloting in de eerste ronde!! Gelukkig geen loting in de 2e ronde!
Axolotl (Amsterdam centrum)
op 13/04/2013 naar 18:06   

@An Als de cijfers volgens jou niet kloppen, dan kun je ook niet op het oordeel van Elsevier vertrouwen, want daar gebruiken ze exact dezelfde cijfers om tot een oordeel te komen (en geven er over Ijburg terecht geen). Dus ook bij Elsevier staat een gemiddeld eindexamencijfer van 4,8 vermeld voor Ijburg. Dit kun je zien als je op elsevier inlogt. De gemiddelde leeftijden die op 10.000scholen worden vermeld lijken mij alleszins redelijk. Er staat niets geks bij, ook niet bij andere scholen. Veel cijfers kun je ook terugvinden op andere sites, zoals schoolvo.nl Wat betreft de cijfers over personeel op schoolvo.nl, ja, die zijn per bestuur, maar het bestuur van Ijburg college heeft maar één school, nl Ijburg college, dus da's makkelijk. Je hebt gelijk als je bedoelt dat het heel kort door de bocht is om je oordeel zomaar op een cijfer te baseren. En dat is exact wat mij zo irriteert aan wat er nu gebeurt. Iedereen kijkt naar de Dronkers lijst, en kijkt niet verder. Ijburg trouwens, en nu ook het Pieter Nieuwland College, zijn explosief groeiende scholen. Dat heeft grote nadelen voor de kwaliteit. Waarom dan massaal kiezen voor een school heel veel nieuw personeel moet aannemen, gebouwen zoeken, etc, waar helemaal geen betrouwbare cijfers over bekend zijn qua kwaliteit als er echt goede basisscholen bestaan zonder lotingstress?
An (Oost)
op 13/04/2013 naar 16:37   

@Axoloti. Het IJburg College vierde in januari 2012 haar 5 jarig bestaan. Aan de HAVO resultaten over 2011 die op 10.000scholen staan vermeld, hecht ik weinig waarde. Om hoeveel kinderen gaat het? Hoe lang hebben deze Havisten op het IJburg gezeten? Misschien gaat het maar over 2 lln, die maar een jaar op die school hebben gezeten, dat kun je uit deze cijfers toch niet halen?
Bij de school van mijn kind was de gemiddelde leeftijd van de medewerkers 228 in 2008 en 190 in 2007. Het slagingspercentage van de HAVO is daar 0%, ze nemen namelijk geen HAVO eindexamen af! En ze hebben 263 medewerkers op 229 leerlingen. Dit alles volgens 10.000scholen.nl, is dus niet de realiteit!
Z (A'dam)
op 13/04/2013 naar 14:00   

Wat is vlg. jou de slechtste school? IJburgcollege?
Kunnen ouders/kinderen die daarvoor kozen aangeven waarom ze dat deden?
Axolotl (Amsterdam centrum)
op 13/04/2013 naar 12:59   

@E Schoolkompas gebruikt dezelfde gegevens (de vensters voor verantwoording) als het schoolvo.nl dat ik noemde. Het verschil zit'm denk ik in dat het een gemiddelde over meerdere jaren betreft. De percentages die ik noemde haalde ik van 10.000scholen.nl om een voorbeeld te geven, en daar geven ze de percentages per jaar. Ik heb als een freak overal gegevens vandaan gehaald en heel veel scholen bezocht, en tot mijn verbazing schrijft men zich massaal in voor de, in mijn ogen, slechtste school. Berlage lyceum was trouwens onze tweede keus.
Axolotl (Amsterdam centrum)
op 13/04/2013 naar 12:52   

@An Er staat over Ijburg dat 50% is geslaagd. Toen ik het had over 0% ging het over het percentage leerlingen dat zonder vertraging het diploma heeft behaald, dus zonder te blijven zitten. Dat vind ik een belangrijk gegeven dat Dronkers niet in zijn cijfer verwerkt.Verder is het gemiddelde examencijfer in dat jaar een 4,4. En waar zie je zo'n hoge gemiddelde leeftijd? Er staat voor 2011 gewoon 37,7 jaar. Ik zie niet wat daar zo raar aan is. Wat mij betreft is de schoolkeuze zo belangrijk, dat ik niet blindelings vertrouw op een eindoordeel van een persoon, dat bovendien is gebaseerd op een beperkt aantal gegevens, maar liever zelf kijk naar wat uitgebreidere gegevens over de school.
Als je googelt op "de kronkels van dronkers" zie je wat ik bedoel.
An (Oost)
op 13/04/2013 naar 08:56   

@Femke. VSA is gewoon een aantal ouders die dit naast hun baan en gezin er bij doen. Misschien kun je ze even helpen door vandaag alle scholen even te bellen? En als het vandaag niet lukt, probeer je het morgen toch nog een paar keer!?

Over de scholen waar het er het meeste om spande n de 2e ronde, zijn we geinformeerd. De rest zal wel dinsdag of zo volgen, afhankelijk van de scholen. Volgens mij hebben de scholen volgens de KP nog tot donderdag of zo de tijd.
An (Oost)
op 13/04/2013 naar 08:11   

@Axoloti. Slagingspercentages van 0% zijn niet zo gek als 0 lln dat jaar op dat niveau eindexamen hebben gedaan. Een gemiddelde leeftijd van medewerkers van 228 jaar geeft te denken... De gegexens over de medewerkers hebben betrekking op alle scholen van het schoolbestuur, dat zegt dus niets over individuele scholen.
Kortom ik heb meer vertrouwen in Dronkers en Elsevier dan in 10.000scholen.nl
E (Amsterdam centrum)
op 13/04/2013 naar 08:01   

@Axolodi: ik gebruik schoolkompas (via www en als app beschikbaar), daar zie ik dat het slaagpercentage Havo op het OBS 83% is en op het Berlage 92%. Het Berlage doet het dus juist goed. De populaire IVKO doet het echt slecht met 64% slaagpercentage Havo.
E (Amsterdam centrum)
op 13/04/2013 naar 07:39   

@Femke: waarom is de VSA nodig vraag jij je af. De VSA is opgericht om ouders en leerlingen een stem te geven richting scholen en politiek en om met gerichte acties scholen te bewegen de mismatch te verkleinen door extra plaatsen te creëren. Dankzij de VSA is er continuïteit ontstaan in de druk op de Amsterdamse scholen, de gemeente Amsterdam, de provincie en het Ministerie. Ouders kunnen nu niet meer met een kluitje in het riet worden gestuurd.
Het overzicht wordt ism OCO Amsterdam bijgewerkt. Misschien moet je daar eens kijken. Ik vermoed dat veel scholen pas in de loop van volgende week duidelijkheid verschaffen. Je kunt niet alles in de schoenen van de VSA schuiven, zij doen goed werk.
Femke (Amsterdam)
op 13/04/2013 naar 00:20   

@ VSA: geen update bij het laatste nieuws, geen eenduidig overzicht van de stand van zaken op dit moment: waarom zijn jullie nodig? Kennelijk communiceren jullie alleen via twitter. Teleurstellend en weinig overtuigend. Bovendien vind ik de kop over brullende scholen onterecht, nu zo veel scholen er alles aan hebben gaan om hun capaciteit uit te breiden of op te rekken. Het lijkt me eerder dat de VSA brult als een muis. Of zie ik iets over het hoofd?
E (Amsterdam centrum)
op 12/04/2013 naar 22:07   

Nog een tweet van de VSA: @StichtingVSA: Berlage wil 7 HAVO leerlingen voor de 2de keer uitloten? @Pieterhilhorst dit kan toch niet?
E (Amsterdam centrum)
op 12/04/2013 naar 22:06   

Tweet van de VSA: @StichtingVSA: @BerlageLyceum dat is toch niets voor jullie om 7 HAVO leerlingen uit te gaan loten? groeten VSA
Axolotl (Amsterdam centrum)
op 12/04/2013 naar 19:00   

Ik schrijf even wat vergelijkingen op hoor. Ik heb me nl vreselijk op zitten winden de afgelopen tijd over hoe mensen inschrijven. Hoe is het toch mogelijk dat er zoveel overaanmeldingen zijn op scholen die niet bepaald goed presteren, vraag ik me af.
Havo-
Zonder vertraging diploma gehaald (2011, 2010, 2009): PNC 48%, 66%, 66%, Berlage 37%, 41%, 41% Ijburg (2011) 0%, OSB 72%, 83%, 83%
Slagings% (2010, 2009): PNC 74%, 84% Berlage: 74%, 92%, Ijburg: 50% OSB: 81%, 86%
% kinderen dat (in jaar 2) boven schooladvies uitkomt: PNC 0%, Berlage 56%, Ijburg 29%, OSB 42%
Gemiddeld eindexamencijfer (2011, 2010, 2009): PNC 5,8; 6,3; 6,3, Berlage 6,1; 6,1; 6 Ijburg 4,8 (2011) OSB 6; 5,7; 6
(Bron: 10.000scholen.nl)
S. (Amsterdam zuid oost)
op 12/04/2013 naar 18:45   

VSA, wordt het overzicht van plaatsen en aanmeldingen nog bijgewerkt?
H (Amsterdam)
op 12/04/2013 naar 18:41   

We zijn zeer opgelucht met een plek voor zoon op Vossius. Hoera!
J (Waterland)
op 12/04/2013 naar 17:19   

ook cygnus goed nieuws! alle kids worden geplaatst! hoera...
zoon heeft uiteindelijk toch gekozen voor deze school i.p.v. vossius.
na rondleiding en gesprek op cygnus van de week was hij plots om.
geheel gerenoveerd pand, nieuwe gymzaal, fitness ruimte was net opgeleverd en mocht hij even zien, planetarium op dak, plantenkas etc..
Nog niet alles is af maar zal niet heel lang meer duren.
reistijd uurtje per dag totaal, dus wij zijn blij!
wij hopen dat alle kids op alle niveau,s de tweede ronde een plekje hebben gekregen en niet weer met lotingstress te maken krijgen!
Axolotl (Amsterdam)
op 12/04/2013 naar 17:02   

Ik raad iedereen die nu nog een plekje op de Havo zoekt aan om eens naar de cijfers op 10.000scholen.nl en schoolvo.nl te kijken. Dan krijg je een heel ander plaatje dan Dronkers, of Elsevier in één cijfer uitdrukken. wat te denken bijvoorbeeld van het % bevoegde docenten voor de klas? De snelheid van doorstromen, de kans op uitkomen op een hoger niveau, en hoe de werkelijke samenstelling is van de populatie op de school. Op basis van deze gegevens, de positieve verhalen van kennissen, en omdat we geen trek hadden in een explosief groeiende school met alle bijkomende problemen, hebben wij al in de eerste ronde gekozen voor een Havo-plek op de OSB.
E (Amsterdam centrum)
op 12/04/2013 naar 16:51   

Goed nieuws op site Vossius: Er hebben zich in totaal 145 leerlingen ingeschreven op het Vossius voor het eerste jaar in 2013-2014. Na zorgvuldig beraad hebben wij besloten alle leerlingen die zich in de tweede ronde bij ons aangemeld hebben (dat zijn er 21) te plaatsen. Wij sturen zo snel mogelijk een schriftelijke bevestiging aan deze leerlingen.
Gefeliciteerd beste leerlingen, wij voelen ons trots en vereerd om jullie op onze school te mogen begroeten
A. (Centrum)
op 12/04/2013 naar 14:46   

Geweldig nieuws van Berlage! Geen loting voor vwo'ers. Wel sneu voor de Havo, daar gaan wel kinderen voor de 2e keer dit zenuwslopende proces in.
RT (Centrum)
op 12/04/2013 naar 09:51   

Lees net op site Berlage: EXTRA 4e KLAS VWO WORDT GESTART;
VWO GAAT NIET LOTEN
E (Amsterdam centrum)
op 12/04/2013 naar 09:36   

Ik vergeet nog op te schrijven de open dagen die massaal becht worden. Dan blijven volhouden dat ouders alleen kiezen voor de 'populaire scholen' is echt een gotspe.
E (Amsterdam centrum)
op 12/04/2013 naar 09:09   

@Gea: het was niet oersoonlijk bedoeld maar meer in het algemeen en in het bijzonder voor het Osvo. Iedereen maakt een keuze voor een school obv persoonlijke voorkeuren, dat lijkt die mevrouw van het Osvo maar niet te begrijpen. Zij ziet achste groepers puur als materiaal om het bestaande aanbod van schoolbanken efficient te vullen. Helaas hebben die kinderen ouders die inspectierapporten bekijken, de schoolspecials van de Volkskrant en Elsevier in januari spellen en vervolgens bepaalde scholen links laten liggen.
Gea (Amsterdam)
op 11/04/2013 naar 23:01   

@e: het gaat er niet om dat ik keuzes goed, gerechtvaardigd of slecht vind! Het enige dat ik wilde zeggen, is dat keuzes om allerlei redenen worden gemaakt (net zoals jij uitlegt). Daar vat op krijgen, blijft lastig. Ik ben ervan ovetuigd dat veel ouders een afgewogen keuze (proberen te) maken, hoewel uit onderzoek is gebleken dat dat ook weer niet voor iedereen geldt (zie site gemeente). Maar iedereen wil dat zijn of haar kind goed terecht komt, en niemand zit te wachten op loten. Het enige is dat het volgens mij heel moeilijk blijft om een perfect aanbod te creeren. Ik vind dat scholen die zwak presteren, bij zichzelf en andere scholen te rade moeten gaan; dat er echt iets te kiezen moet zijn; dat een top-3 opgeven waarschijnlijk weinig oplost en dat de OSVO kennelijk minder adequaat is dan ze zelf pretenderen. En ten slotte gaat het niet aan om de populaire scholen van allerlei zaken (oneerlijk loten, spelregels veranderen etc) te beschuldigen; de oplossing lijkt meer daarvan te komen dan van gemeente of OSVO.
E (Amsterdam centrum)
op 11/04/2013 naar 21:59   

Vrije schoolkeuze betekent dat iedere ouder een eigen keuze maakt, of jij dat nou terecht of gerechtvaardigd vindt of niet.
Ouders maken een een goede afweging en gaan niet over een nacht ijs en lopen ook niet blind achter anderen aan. Wel maakt iedere ouder een eigen afweging en daar hoef je je niet in te herkennen.
Om in te gaan op de genoemde voorbeelden: het St. Nicolaas loot al enkele jaren en weet zich te onderscheiden met een sportplusklas (en een gemengde populatie), het Gerrit van der Veen trekt ouderrs en kinderen die kunst op de 1e plaats zetten (en de mindere resultaten voor lief nemen). Het Vossius kan zich bogen over een lange traditie van uitstekende resultaten, zoals de beste slagingspercentages van de stad. Maar de keuze in de 2e ronde tussen Vossius en Cygnus is denk ik heel basaal dat het Vossius er wel was op de speeddate en het Cygnus niet. Of daar nu een goede reden voor was of niet, schitteren door afwezigheid zet je op 1-0 achetrstand.
Populariteit van scholen is wel te verklaren en niet alle ouders willen hetzelfde zoals sommige schoolleiders maar blijven volhouden. Scholen kunnen echt wel verbeteren en beter inspelen op de wensen.
Gea (Amsterdam)
op 11/04/2013 naar 20:56   

@jh: ik ben het helemaal met je eens. En de school van jullie derde keus kan zo maar een uitstekende keus blijken te zijn. Ik bedoelde niets anders te zeggen dan dat mensen zich soms ook blind lijken te staren op aspecten (ligging, gebouw, reputatie) die er wellicht uiteindelijk niet eens toe doen.
JH (Amsterdam)
op 11/04/2013 naar 20:34   

@Gea Mijn stelling gaat ook niet op voor alle ouders en kinderen. Wij hebben in ieder geval een "veilige keuze" gemaakt en zijn niet voor onze eerste (en tweede) voorkeur gegaan, net als vele andere ouders en kinderen in mijn omgeving. Iedereen snapt ook wel dat die paar heel populaire scholen niet oneindig kunnen uitbreiden. Osvo ziet kinderen als producten die je, gegeven het schooladvies en cito-score, overal kunt neerzetten. Maar niet ieder kind is geschikt voor elk type onderwijs (montessori, tweetalig et cetera) en niet ieder kind van 11 of 12 is er aan toe om naar de andere kant van de stad te reizen. En het is ook niet fair om het probleem van minder populaire scholen op te lossen door kinderen die uitgeloot zijn min of meer te dwingen te kiezen voor deze scholen.
Mijn complimenten voor en dank aan Stichting VSA!
Gra (Amsterdam)
op 11/04/2013 naar 17:25   

Berlage heeft nog maar 5 aanmeldingen nodig om een nieuw VWO klas te starten!!!!!
Wat gaan ze doen als ze het niet redden????????????????
Gea (Amsterdam)
op 11/04/2013 naar 16:48   

@jh het kan zijn dat ouders nu in eerste instantie kiezen voor kwalitatief minder goede scholen, maar het is natuurlijk ook mogelijk dat scholen beter worden. Het Berlage stond er lange tijd niet erg gunstig op, en heeft een kwaliteitsslag kunnen maken. Sowieso denk ik dat veel mensen hun keuze laten bepalen door factoren als gebouw, ligging en reputatie, en minder door kwaliteit. Waarom moet het Nicolaas dit jaar opeens loten? Waarom nemen mensen het risico nog eens uitgeloot te worden op het Vossius, terwijl het Cygnus nog plek heeft? Waarom blijven mensen maar kiezen voor het Gerrit van der Veen (scoort op beide niveaus laag op de Dronkerslijst)?
An (Oost)
op 11/04/2013 naar 15:02   

@ JH: eens
@ Jolanda: oneens!
Het is gewoon niet waar dat ouders allemaal alleen maar naar de beste populairste school willen. Iedereen snapt dat dat onmogelijk is!
De aanmeldingen worden juist heel goed over heel veel scholen verspreid. Alleen enkele scholen zijn erg impopulair.
Bijvoorbeed:Van de 22 scholen met een HAVO afdeling, had de helft overaanmeldingen tijdens de 1e ronde. Slechts 6 scholen hadden na de 1e ronde nog plaatsen over, daaronder 3 scholen met een acceptabele kwaliteit, (maar ver uit de buurt). En 3 scholen met onvoldoende kwaliteit. Die 3 acceptabele scholen hadden samen onvoldoende capaciteit om alle uitgelote en afgewezen kinderen te kunnen plaatsen. Met alleen nog plek op Cosmicus, Reigersbos en Comenius in de 3e ronde had je echt niet kunnen spreken van vrije schoolkeuze!
Gelukkig hebben enkele schoolbesturen dit uiteindelijk een week voor de 2e ronde ook ingezien en zijn er extra HAVO plekken gecreerd. Er valt nu weer iets te kiezen in de 2e ronde HAVO.
Anne. (Amsterdam)
op 11/04/2013 naar 14:25   

Sorry, die ging twee keer. Misschien kan de webmaster er een verwijderen?
Verder ben ik voor een ander systeem met drie voorkeuren omdat we daarmee de angel uit de strategische keuzestress kunnen halen. Het voelt dan minder als een alles of niets-keuze.
Bij ons stond Berlage op 2; absoluut een hele leuke en goede school op een fijne plek in de stad. En ook de manier waarop ze met Ipads werken sprak me heel erg aan. Als ik mee moest doen in de tweede ronde wist ik het wel. . .
Anne. (Amsterdam)
op 11/04/2013 naar 14:17   

Ik ben het absoluut eens met de opmerking hier op het forum dat de aanvullende toetsen afgenomen moeten worden voordat de eerste ronde sluit. Zo krijgt een kind alsnog een kans in de eerste ronde om mee te loten op een school van het blijkbaar juiste niveau. Ik kan me voorstellen dat een tegenargument kan zijn dat ouders dan steeds gaan proberen om hun kind een niveau hoger te krijgen, doordat ze dat risicoloos kunnen proberen. Maar dat valt toch te ondervangen door hierin het advies van de leraar doorslaggevend te laten zijn. Nu sturen we kinderen wel met een heel erg gedeukt zelfvertrouwen een tweede ronde met veel minder opties in. Wat een start. . .
Anne. (Amsterdam)
op 11/04/2013 naar 14:17   

Ik ben het absoluut eens met de opmerking hier op het forum dat de aanvullende toetsen afgenomen moeten worden voordat de eerste ronde sluit. Zo krijgt een kind alsnog een kans in de eerste ronde om mee te loten op een school van het blijkbaar juiste niveau. Ik kan me voorstellen dat een tegenargument kan zijn dat ouders dan steeds gaan proberen om hun kind een niveau hoger te krijgen, doordat ze dat risicoloos kunnen proberen. Maar dat valt toch te ondervangen door hierin het advies van de leraar doorslaggevend te laten zijn. Nu sturen we kinderen wel met een heel erg gedeukt zelfvertrouwen een tweede ronde met veel minder opties in. Wat een start. . .
RT (Centrum)
op 11/04/2013 naar 14:01   

Berlage heeft er ook nog maar zes nodig voor een extra VWO klas, mag toch voor iedereen hopen dat dat gaat lukken! Goede keus voor kids en goed voor school om VWO populatie op stand te houden!
A (Badhoevedorp)
op 11/04/2013 naar 13:54   

Ik ben ook helemaal tegen het plan om alleen het schooladvies te laten gelden. Hoe zit het met kinderen die verhuizen of van school veranderen? Hoe goed kent een leerkracht zo'n kind? En kun je er zomaar vanuit gaan dat een leerkracht persoonlijke sympathiën of antipathiën en/of de achtergrond/opleiding van de ouders niet laat meespelen?
E (Amsterdam centrum)
op 11/04/2013 naar 13:27   

Om verwarring te voorkomen: E uit Amsterdam is niet dezelfde persoon als E uit Amsterdam centrum.
E (Amsterdam)
op 11/04/2013 naar 13:26   

Voor up-to-date info. mbt inschrijvingen 2e ronde, kijk naar de site van de school en niet naar OCO-VSA overzicht!
E (Amsterdam centrum)
op 11/04/2013 naar 13:04   

A uit Badhoevedorp, dank voor de toelichting en ook voor je tip van het artikel over de Cito toets. Hieronder heb ik een citaat uit dat artikel over Amsterdam opgenomen:
"De gemeente Amsterdam heeft in de jaren tachtig een externe toets afgeschaft met bijna hetzelfde argument: leerkrachten geven een goed advies. Het gevolg was dat daarna leerlingen in Amsterdam elk jaar een hoger advies kregen, terwijl de voorspellende kracht van dat advies elk jaar geringer werd. Het heeft veel moeite gekost om de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs in Amsterdam weer op het spoor te krijgen, onder andere door herinvoering van een Citotoets. Zonder harde externe toetsing werkt geen enkele instelling goed (denk maar aan banken), en dat geldt ook voor het onderwijs."
In de kernprocedure van dit jaar staat: "De Amsterdamse schoolbesturen werken gezamenlijk aan een voorstel om gegevens uit het leerlingvolgsysteem te betrekken bij de afspraken over de overstap, met beoogde ingang van KP-jaar 2013/2014." Met andere woorden: vanaf volgend jaar weegt naast het basisschooladvies het leerlingvolgsysteem mee omdat de Cito eindtoets te laat komt. Uit het kopie van het Oki-doc dat ik van mijn kind heb, blijkt overigens dat de basisschool nu al standaard gegevens uit het leerlingvolgsysteem meestuurt naar de nieuwe school voor VO.
Gea (Amsterdam)
op 11/04/2013 naar 11:57   

Het Cygnus heeft besloten een zesde eerste klas te starten! Er is nog plek voor 9 kinderen.
Jolanda (Amsterdam)
op 11/04/2013 naar 11:45   

Laatst stond een verontrustend stukje in het NRC over een moeder die niet aan haar 'wittewijnvriendinnen" durfde te vertellen dat haar kind "maar" VMBO advies had. Dat ging over Wassenaar. Is het niveau en de school van de kinderen niet verworden tot statussymbool van de ouders? Ik vind de wedloop voor die ene school hier een beetje doorgeschoten. Het is wel redelijk om een bepaald percentage overcapaciteit te eisen, maar het getuigt van weinig realiteitszin om voor iedereen een plek op de school van voorkeur te willen. Het is het een of het ander, zoals Peter de Koning zegt. Vrije schoolkeuze met loting tot gevolg, of andere regels. Kwaliteit is een rekbaar begrip op dit forum gebleken, en vaak synoniem aan populariteit. Als de cijfers van een ongewenste school toch voldoende zijn, dan staat ie in de verkeerde buurt, sluit de sfeer niet aan bij de doelgroep, blijkt elke VWOer gymasium te willen, moet een school categoraal zijn, of juist niet. Of Dalton. Nog een leuk weetje over kwaliteit: de eindexamentrainingen zijn begonnen. Populair is univ. Leiden, a 335 euro per vak. Fijn voor die leerlingen met rijke ouders, de opbrengsten komen ook ten goede aan de score van hun scholen. Hebben we weer een argument erbij, nl "toegevoegde waarde van de school". Zitten we niet in een vicieuze cirkel? Meer scholen erbij-nieuwe rangorde- toch weer loten?
JH (Amsterdam)
op 11/04/2013 naar 11:15   

Het is misleidend om alleen de absolute aantallen kinderen die de afgelopen jaren zijn uitgeloot te presenteren en vervolgens te concluderen dat het lotingsprobleem afneemt. De afgelopen jaren is namelijk ook de kwaliteit van het aanbod in de tweede ronde afgenomen. Enkele jaren geleden gingen kinderen die in de eerste ronde uitgeloot waren naar het Sintnicolaas of het Cartesius; nu loten deze scholen ook in de eerste ronde. Ik vermoed dat het aantal uitgelote kinderen afneemt omdat steeds meer kinderen en ouders er veel voor over hebben om niet in een tweede ronde terecht te komen en vaker strategisch inschrijven op een school waarvan de verwachting is dat ze niet of niet veel zullen gaan uitloten. De bewering van OSVO dat ouders te veel voor de populaire scholen kiezen slaat dan ook nergens op.
An (Oost)
op 11/04/2013 naar 11:10   

@Arnoud van Thiel. Met het opgeven van keuze 1,2,3 los je het helemaal niet op! Van veel schooltypen zitten de keuze 1/m 3 na de eerste ronde (over)vol.
Bijv. Gymnasium: Ignatius, Cygnus, Hyperion, 4e Gym.
Bijv. HAVO voor kinderen uit Oost: IJburg Col, Pieter Nieuwland, IVKO, St Nicolaas, Spinoza, MLA, Gerrit vd Veen, HLZ, Fons Vitae zaten allemaal vol aan het eind van de 1e ronde.
Gelukkig zijn er extra plaatsen gekomen bij PNC, Berlage en OSB, anders hadden de kinderen uit Oost alleen in Nieuw West, Noord of Zuid Oost terecht gekund.
Zelfde verhaal als HAVO geldt ook voor HAVO-VWO. Scholen van 1e tot 10e voorkeur zaten vol na de 1e ronde. Alleen enkele impopulaire scholen hadden nog plek (Cosmicus, Comenius, Reigersbos).
Arnoud van Thiel (Amsterdam)
op 11/04/2013 naar 10:21   

@peter de koning: een centraal inschrijvingssysteem met 1e, 2e en 3e keuze zou al veel helpen. Het huidige systeem weerhoudt populaire scholen mee te helpen aan een beter systeem. Perverse prikkel noemen we dat tegenwoordig.
Gra (Amsterdam)
op 11/04/2013 naar 10:19   

Berlage heeft nog 8 aanmeldingen nodig om een 4de VWO klas te starten. Als ze die aantal niet bereiken word het dus geloot ! Spread the voice!
Arnoud van Thiel (Amsterdam)
op 11/04/2013 naar 10:16   

Mijn vorige bericht was gestuurd aan de OSVO nav hun juigtekst dat er dit jaar weer minder kinderen waren uitgeloot.
P (Amsterdam)
op 11/04/2013 naar 10:16   

de kinderen die de NIO toets moeten doen, staan onder behoorlijke druk. Ze hebben net de cito slechter gemaakt dan verwacht, en zijn heel bang dat ze de NIO toets ook gaan verknallen. Sommige kinderen zijn pas 11 jaar oud. De NIO toets dient bij voorkeur individueel worden afgenomen.Dit gebeurd meestal niet. Al die toetsen en testen zijn ramp voor kinderen met dyslexie en faalangst. Het meet ook heel veel niet, bv het doorzettingsvermogen van kinderen.
Arnoud van Thiel (Amsterdam)
op 11/04/2013 naar 10:14   

Bedankt, uw bericht is verstuurd
Uw naam: Arnoud van Thiel
Uw emailadres: arnoudvanthiel@mac.com
Onderwerp: Voortgang loting 2
Bericht: Met deze snelheid zijn we er over 6 jaar uit. Als er niks vreselijks gebeurd, tenminste. Uw hoerastemming op uw site is volkomen ongepast! Minder uitlotingen in 2013 Dit jaar werden tijdens de eerste aanmeld- en inschrijfronde voor het eerste leerjaar in het Amsterdamse voortgezet onderwijs (VO) 402 kinderen uitgeloot. Dit is voor het derde jaar op rij een lager aantal dan het jaar ervoor. Eerste ronde tweede ronde 2008: 195 - 2009: 431 - 2010: 623 36 2011: 455 12 2012: 433 - 2013: 402
A (Badhoevedorp)
op 11/04/2013 naar 10:08   

@E SNL Staat voor Sint Nicolaas Lyceum.
A (Badhoevedorp)
op 11/04/2013 naar 10:02   

@Jolanda Volgens Dronkers is de Citotoets een betere voorspeller van later succes in het onderwijs en op de arbeidsmarkt dan een intelligentietest. Alleen het advies van de basisschool heeft een nog grotere voorspellende kracht.
Zie artikel in de Volkskrant van 2013/03/13/ "Citotoets is helaas nog lang niet overbodig"
Maar volgens de informatie die ik in een foldertje van het ABC las over de NIO-toets, zou die beter zijn in het voorspellen van het juiste schoolniveau. De harde cijfers op basis van onderzoek waarop deze stellingen zijn gebaseerd ontbreken echter.
Peter de koning (Amsterdam)
op 11/04/2013 naar 09:58   

Ik vind dat de VSA wel erg makkelijk voorbij gaat aan het verweer van de scholen. Vrije schoolkeuze impliceert nu eenmaal een rangorde in "populairiteit" en dat heeft tot gevolg dat er voor de ene school meer aanmeldingen zullen zijn dan voor de andere. Een systeem opzetten waarin plaats gegarandeerd wordt voor IEDERE school lijkt mij niet realiseerbaar. En dit argument is m.i. geen
"stemmingmakerij".
Jolanda (Amsterdam)
op 11/04/2013 naar 09:49   

Dus ik begrijp dat veel kinderen met cito die (veel) lager uitviel toch op de school van 1e voorkeur hebben ingeschreven, en niet op een school met ook een lager niveau voor het geval dat de NIO ook tegenviel? Wat zou nu de beste voorspeler van het uiteindelijke niveau zijn? Advies, cito, NIO? Zijn deze kinderen ten onrechte afgewezen, of nemen zij straks, als alleen het advies bepalend is zoals de kamer wil, de plaats in van kinderen met wel het juiste niveau? Het voorstel is om het advies wel bij te stellen bij een hogere cito, maar omgekeerd niet. Ik vraag me af wat er met het advies gebeurt, als er geen correctie van de cito meer achteraan komt. Wordt de druk op de leraren verhoogd voor een hoog advies? Het is nu al zo dat overadvisering meer voorkomt bij gezinnen met een hoog inkomen. Ik voorspel dat categorale scholen hun eigen toelatingstest gaan invoeren.
E (Amaterdam centrum)
op 11/04/2013 naar 08:55   

Staat 'SNL' voor Sint-Nico-Laas?
Z (A'dam)
op 11/04/2013 naar 08:35   

Wij hadden 3 kinderen bij SNL: CITO 545/advies VWO, 542/HAVO-VWO, 538/HAVO. De middelste is uitgeloot.
Overigens blijf ik van mening dat toetsen voor profielklassen gewoon vóór de inschrijving afgenomen moeten worden. (Zie gang van zaken bij Amstelveencollege: prima geregeld.) Wat mij betreft moet de kernprocedure in die richting worden bijgesteld.
E (Amsterdam centrum)
op 11/04/2013 naar 07:28   

In de kernprocedure staat dat leerlingen die zich aanmelden op een school die profielklassen zoals sport en dans aanbiedt én moet loten, eerst meedoen aan de algemene lotingsprocedure. Zijn zij ingeloot, dan volgt de toelatingsprocedure voor de profielklas.
Loting moet controleerbaar zijn, ook achteraf, en moet op afdoende wijze kunnen worden verantwoord naar een willekeurige belanghebbende derde, zoals ouders en basisscholen. Loting vindt in principe plaats onder toezicht van een notaris (zie Lotingsprotocol).
An (Oost)
op 11/04/2013 naar 06:44   

@Tsja. Waarom zet je je vragen niet op papier en vraag aan de school of de notaris ze beantwoordt. Gewoon om meer transparantie.
Bij SNL was de lotong complexer ivm de sport- en cultuurklassen. Daar mag je toch vragen over hebben en het moet achteraf controleerbaar zijn of het volgens de procedures is gegaan(ga ik wel vanuit).
-hoeveel aanmeldingen waren er voor de sportklas en met welk advies? Hoeveel waren er afgewezen na de sporttest? Zij kwamen in de hoed bij de 'gewone ' leerlingen? Van de kinderen die toelaatbaar waren voor de sportklas, hoeveel zijn er uitgeloot voor de sportklas? En mochten zij daarna dan ook nog een keer gaan meeloten bij de algemene klassen? (ik zou verwachten van niet).
Hoeveel kinderen hadden een CITO score die lager was dan hun advies, ook na de NIO). Daarvan is het basisschooladvies naar beneden bijgesteld? Vervolgens lootten ze in de andere hoed mee? En de HAVO leerlingen waarvan het adviesnaar beneden is bij gesteld zijn afgewezen?
LR (Amsterdam)
op 11/04/2013 naar 00:06   

Ja, ik ken 1 uitloting van een havo/vwo advies en een 543 score. Van de rest weet ik noch advies, noch score.
Tsja (West)
op 10/04/2013 naar 23:13   

@ Gea, terechte reactie. Dat had ik ook niet anders verwacht. Het is niet mijn bedoeling om een hetze te beginnen. Maar ik heb mijn redenen en een vraag om meer duidelijkheid in deze kan geen kwaad als het goed verlopen is.
Gea (Amsterdam)
op 10/04/2013 naar 22:42   

Wat zijn dit nu voor verdachtmakingen? De loting is verricht door een notaris, en je kunt ervan uitgaan dat alle toelaatbare leerlingen in de hoed zaten. Zinloze flauwekul, waarmee werkelijk niemand iets opschiet.
Tja (West)
op 10/04/2013 naar 22:31   

@RA, bedankt. Dat maakt me toch wel benieuwd; nog meer andere uitlotingen H/V advies, havo cito score op het SNL?
RT (A'dam)
op 10/04/2013 naar 21:39   

Wb uitlotingen SNL: weet toevallig 1 kind die is ingeloot met vwo advies en h/v score, 1 kind die is uitgeloot met h/v advies en havo score en 2 kinderen die zijn ingeloot met gelijk advies/score (h/v). Tja...
Tsja (West)
op 10/04/2013 naar 21:23   

Een bericht van een heel andere orde dan de overige discussies op het forum; Zijn er ook kinderen op het SNL uitgeloot met een hoge cito score op het Havo/VWO? Toevallig kom ik nu een paar uitlotingen tegen die allemaal een lagere cito score hebben dan je o.b.v. het advies zou mogen verwachten.
E (Amsterdam centrum)
op 10/04/2013 naar 16:26   

Ik heb ergens gelezen (kan het niet meer vinden) dat het ABC in 2012 ruim 500 achtse groepers aanvullend heeft getoetst tbv toelating op het gewenste niveau VO. Een ruime meerderheid volgens mij op initiatief en kosten van de ouders getoetst voor sluiting van aanmelding in de 1e ronde, de rest door en op kosten van de VO school na sluiting van de aanmelding.
E (Amsterdam centrum)
op 10/04/2013 naar 16:10   

In de kernprocedure, over kennismakingsgesprekken staat het volgende: "De selectiecriteria blijven echter de voorgeschreven behandelwijzen en onderwijskundige toetsing met als elementen: basisschooladvies, cito-score en zo nodig aanvullende onderwijskundige informatie van de basisschool dan wel aanvullend onderzoek. Wel kan het zijn dat in het nader overleg tussen de VO-school, de PO-school en de ouders/leerling de afweging wordt gemaakt of het verstandig is dat de leerling op de betref- fende school wordt geplaatst."
LR (Amsterdam)
op 10/04/2013 naar 15:34   

Maar volgens mij mogen ze een leerling niet op basis van deze extra eisen afwijzen, hoogstens ernstig ontraden om in te schrijven. Het verbast mij ook dat een aantal scholen nog motivatiegesprekken voert na de sluiting van de inschrijving.
An (Oost)
op 10/04/2013 naar 15:25   

@E. Inderdaad een groot aantal afgewezen leerlingen!
Sommige scholen hebben extra toelatingscriteria, waarover ze je bijv. in een intake gesprek over doorzagen.
Bijvoorbeeld kunstklas (toneel, dans, muziek): Spinoza, SNL, Gerrit vd Veen, IVKO
Sportklas: SNL, Caland
Past het onderwijssysteem wel bij je: Vrije school, IJburg Colege
Zorg locatie: alleen voor kinderen die LWOO of rugzakje hebben(of naar verwachting zullen krijgen). Bijv. De Apollo.
Ben je van de juiste religieuze denominatie: bijv. Joods: Maimonides, Cheider en enkele jaren geleden Islamitisch Colege en De Passie (Evangelisch)
E (Amsterdam centrum)
op 10/04/2013 naar 12:37   

Wat ik me afvraag is of die 243 afgewezen kinderen allemaal kinderen zijn met een te lage CITO score en die zich aanvullend hebben laten toetsen door de school. Als je dan ook een te lage NIO haalt, word je afgewezen en ben je automatsich veroordeeld om in de tweede ronde een anre school te zoeken. Om die reden doen veel ouders dat onmiddellijk na de CITO uitslag zelf op eigen kosten ipv gratis door de school.
Zijn er nog andere redenen om afgewezen te worden? Ik vind 243 afgewezen namelijk aanzienlijk en je hoort er eigenlijk nooit over.
E (Amsterdam centrum)
op 10/04/2013 naar 12:07   

Tweet van VSA: @StichtingVSA: 645 kinderen in de tweede ronde voor een schoolplek. 402 uitgeloot, 243 afgewezen. Actuele stand van inschrijvingen: ://t.co/4zmiuDc8Lc
S. (Amsterdam zuid oost)
op 10/04/2013 naar 12:05   

Gelukkig... het was toen voornamelijk de stank, dus veel succes!! ha, ha, ik hou op anders schrik ik andere ouders en kinderen af..
L (Amsterdam)
op 10/04/2013 naar 11:02   

@S: De toiletten op het Berlage zijn inmiddels geheel vernieuwd, hoor ;-) Maar of ze altijd schoon zijn, durf ik niet te zeggen...
Gra (Amsterdam)
op 10/04/2013 naar 10:56   

Mijn zoon is ook aangemeld bij het Berlage. Wat gaat er gebeuren als ze minder dan 15 nieuwe aanmeldingen krijgen? Moeten ze toch loten?
Mirjam (Amsterdam)
op 10/04/2013 naar 10:53   

Wat spannend! Wij gaan ons morgen aanmelden voor Berlage VWO. Ik hoop dat die extra klas er kan komen!!
S. (Amsterdam zuid oost)
op 10/04/2013 naar 10:19   

P en L toch benieuwd, hebben ze op de Berlage eindelijk iets gedaan aan die toiletten, ik was daar voor het laatst ongeveer 7 jaar geleden en die waren net zo erg als toen ik daar nog op de school zat 20 jaar geleden (dat was het deel van de charme) ha, ha.
Trouwens ik hoop dat het lukt met die nieuwe klas, Berlage is een hele leuk school
L (Amsterdam)
op 10/04/2013 naar 08:01   

Overigens: Berlage heeft ook een prima (tweetalige!) gymnasium afdeling met enthousiaste jonge docenten.
Em (Amsterdam)
op 10/04/2013 naar 00:26   

In 2009 hebben wij precies hetzelfde meegemaakt. Uiteindelijk met veel uitgelote kinderen voor Berlage gekozen. Ik hoop voor P en kind dat meer kinderen voor Berlage zullen kiezen. In ieder geval nog 14 zodat er een extra klas komt. Het is een leuke school met toegewijde docenten. De meerwaarde van het TTO moet niet onderschat worden. In het begin even pittig maar zo waardevol. Later zullen ze dankbaar zijn. Ik wens alle ouders en kinderen veel sterkte de komende weken. Ik leef met jullie mee.
P (Amsterdam)
op 09/04/2013 naar 23:20   

Mijn dochter, die was uitgeloot was bij Cartesius, gaat zich nu aanmelden bij het Berlage (VWO). Daar zijn nu 14 inschrijvingen (wordt 15), en persoonlijk hoop ik dat ze de 30 gaan halen, want dan komt er een extra klas.

Berlage heeft geen HAVO/VWO brugklas en plaatst leerlingen met zo'n advies bij redelijke CITO score (en/of overtuigend schooladvies) in VWO. Overigens zijn er ook bij HAVO daar nog een 2 plekjes, alleen zal daar geen extra klas komen. Het is tweetalig onderwijs, dus je kind zal heel snel goed engels leren.

Dus, in tegenstelling tot de pavlovreactie waar het normale lotings corset ons in dwingt, roep ik uitgelote HAVO/VWO-ers en natuurlijk die uitgelote VWO-ers die geen gymnasium zoeken (Amsterdams Lyceum) op om mijn dochter te volgen ook naar het Berlage te gaan (klopt: eigenbelang)

De VWO-ers hebben nu lastige keuzes te maken: de "hoofdprijs" Vossius, of (eigenlijk net zo goed of beter) Cygnus? Of die plekjes op Spinoza of HLZ? Ik kan me voorstellen dat die keuze zenuwslopend is, een Mexican standoff. Je moet volleerd zijn in de speltheorie en zelfs dan blijven er veel onzekerheden. Hier zou een lotingssysteem met een top-3 de angel weghalen, want over het totaal genomen zijn er kwalitatief goede opties voor VWO. Nu zullen er daar leerlingen worden uitgeloot en die komen dus in een derde ronde. Bij zo'n comfortabeler lotingssysteem zou dat niet gebeuren.

En, terug bij ons eigen belang, zorgt het gedrang om de categorale gymnasia ervoor dat er aanmeldingen weggetrokken worden van de andere opties die uiteindelijk ook leerlingen gaan opnemen, bijvoorbeeld het Berlage.

Overigens is het hoofdprobleem bij het lotingsdrama de mismatch van aantrekkelijke scholen in Amsterdam. Plus het feit dat dit altijd op het laatste moment moet worden gefixed door individuele acties, ipv via het OSVO overleg (omdat scholen als Cosmicus/Comenius/Reigersbos kennelijk niet willen erkennen dat hun targets niet realistisch zijn).

Maar als er beter aanbod zou zijn, is inderdaad een top-3 lotingssysteem efficienter (minder rondes nodig om te verdelen) en minder stressvol.
Gra (Amsterdam)
op 09/04/2013 naar 18:22   

Raar situatie op de Gerrit van der Veen (volgens de Oco website). Ze hebben 8 plaatsen maar ze gaan verschuiven de plaatsen naar havo/vwo en/ of naar havo als ze niet 8 VWO aanmeldingen hebben.
Volgens de officiel document van de gemeente hebben ze alleen 8 VWO plaatsen. Het is onmogelijk voor een ouder die zoekt naar en havo/vwo plaats om te wachten tot vrijdag middag waar ze pas weten of de 8 VWO plaatsen ingevuld zijn. Heel raar!!!!!! Is dit volgens de kern procedure????
We hadden Gerrit van der Veen in onze lijst maar zijn niet gegaan omdat ze alleen VWO plaatsen beschikbaar waren.
Gien (Amsterdam oost)
op 09/04/2013 naar 18:15   

@E: ik kan me dit haast niet voorstellen. Zo komen de indianenverhalen in de wereld. Laat je niet gekmaken, en richt je vooral op een goede oplossing voor je kind. Het zijn vervelende dagen, maar straks is alles geregeld en kunnen jullie door.
E (Amsterdam)
op 09/04/2013 naar 17:55   

Mijn dochter, net als vele andere kinderen, uitgeloot op het IJburg College. Krijg ik een telefoontje van mijn nicht. Haar dochter is boos!!! Een kindje uit haar klas is (na de loting en te zijn uitgeloot) toch aangenomen. Haar ouders zijn naar de basisschool gegaan. Dochter zou geen andere leuke school meer kunnen vinden. 1 telefoontje van de basisschool naar IJburg en ze is aangenomen. Is dat eerlijk volgens de kernprocedures??? Ben achteraf toch blij dat MIJN kind daar niet op school komt. Ze weten duidelijk niet eerlijk met kinderen om te gaan.
E (Amsterdam centrum)
op 09/04/2013 naar 16:54   

Op de website van OCO Amsterdam staat een overzicht van de stand van aanmeldingen in de 2e ronde inclusief reactie van de school.
S (Amsterdam zuidoost)
op 09/04/2013 naar 12:22   

Op de site van Reigersbos staat een artikel over deze school door NRC. Daarin staat volgens mij goed beschreven waarom deze school (en soortgelijke scholen) minder aantrekkelijk zijn. Tevens verklaart het volgens mij de reden waarom Exellius (vooralsnog) minder in trek is. Aan de andere kant en dit is het positieve ervan, scoort Exellius naar omstandigheden helemaal niet zo slecht. Ze moeten tegen veel vooroordelen vechten. Zuid oost wordt als onveilig ervaren, veel donkere kinderen etc. Er een gymnasium van maken zou denk ik weinig uitmaken.
Soms moet je denk ik ook iets de tijd geven, door Hyperion zijn we overtuigd geraakt dat iets meteen goed moet lopen. Wat we ons denk ik ook moeten realiseren dat segragratie van alle tijden en landen is. Met andere worden, die zal je altijd helaas tot een bepaalde punt houden. Je moet het wel zien te beperken zonder vrije schoolkeuze te veel te beperken. Hoe? Misschien toch kijken naar de succesen en daarvan leren. OSB, Berlage Lyceum (ik heb er op gezeten toen er nog 70 nationaliteiten er waren maar geen Nederlandse) en Caland.
A (Badhoevedorp)
op 09/04/2013 naar 10:19   

Daar het je wel een punt, A. Ik ben er ook helemaal voor dat kinderen uit armere gezinnen naar een kwalitatief goede school moeten kunnen. Maar zo eenvoudig als jij de segregatie voorstelt, ligt hij niet. Op een steenworp afstand van Osdorp liggen bijvoorbeeld Sloten, een historisch dorp met allemaal dure, historische koopwoningen, de Aker, een nieuwe wijk met dure koopwoningen en Badhoevedorp met zijn villawijken. En in Noord heb je rond de Stoombootweg ook allemaal dure, vrijstaande woningen. En wat de goede scholen in Zuid betreft: dat is ook relatief, want HLZ en het Nicolaas liggen beide in Zuid en daarvan vielen de resultaten altijd een beetje tegen.
Z (A'dam)
op 09/04/2013 naar 00:01   

@ An (oost)
Een postcodebeleid werkt alleen als alle stadsdelen voor alle inkomensgroepen even toegankelijk zijn en over evenveel goede scholen beschikken. Dat is in Amsterdam niet het geval. Amsterdam is een extreem gesegregeerde stad. Centrum en Zuid worden grofweg bewoond door de rijken, Nieuw-West, Zuid-Oost en Noord door de armen. (West en Oost hebben armere en rijkere buurten.) Het is voor armere mensen vrijwel onmogelijk om in Centrum of Zuid te wonen. Tegelijkertijd staan de meeste goede scholen in Zuid. (Even terzijde wat een goede school is, dit is een andere discussie.) Als je een postcodebeleid in gaat voeren, hebben de rijkere kinderen uit Zuid grotere kansen op de goede scholen in Zuid dan de kinderen uit de armere wijken. De armere kinderen hebben grotere kansen bij Reigersbos, Comenius en Bredero. Hoe oneerlijk!!! Ik vind het juist geweldig dat de kinderen uit de armere wijken nu evenveel kans hebben op een plek op de betere scholen. Ze hoeven alleen maar op hun fiets te stappen. Is dat zo bezwaarlijk?
Ik kan me nog goed herinneren hoe Kees Fens vertelde dat hij in zijn jeugd vanuit de Chasséstraat naar het Ignatius liep en hoe belangrijk het voor hem was dat hij uit zijn buurt kwam en in een hele nieuwe wereld terechtkwam. Als er toendertijd een postcodebeleid was geweest, dan was hij zijn buurt nooit uitgekomen en hadden we misschien nooit de erudiete Kees Fens gehad.
De oplossing is niet een postcodebeleid, de oplossing is zorgen dat er in elk stadsdeel goede scholen zijn. Dat het aanbod aan de vraag gaat beantwoorden. Er is al heel lang een tweede Daltonschool nodig. Caland-II zou een Daltonschool worden, maar dit is niet gebeurd. Een gemiste kans. IJburg-II is helaas hetzelfde als IJburg-I, dus op IJburg valt niets te kiezen. Er is ook een IJburg-III nodig, hopelijk wordt dat een andere school. Zuid-Oost heeft ook een gymnasium nodig, maar de Excelliusleraren vinden oude talen nutteloos. Jammer, biedt die talen gewoon aan en laat de leerlingen zelf bepalen of ze het nut ervan inzien. Ik weet zeker dat Excellius dan beter zou lopen.
E (Amsterdam centrum)
op 08/04/2013 naar 21:13   

Grappig dat nu juist op het forum van de stichting vrije schoolkeuze maatregelen worden voorgesteld die de vrije schoolkeuze juist flink beperken.
Het probleem dat we willen oplossen is loting voorkomen en we willen dat ieder kind in Amsterdam goed onderwijs krijgt. Maatregelen die de vrije schoolkeuze beperken, zullen niet bijdragen aan de oplossing van het probleem. Een postcodebeleid zal ook slecht scorende scholen vanzelf vullen en de samenstelling zal nog eenzijdiger worden, een afspiegeling van de buurt waar het staat.
Van een postcodebeleid en andere beperkende maatregelen zullen vooral de achterstandsleerlingen de dupe zijn. Amsterdamse kinderen hebben veel meer profijt bij een aantrekkelijk en kwalitatief goed aanbod van scholen in heel Amsterdam.
Roos W (Amsterdam-Noord)
op 08/04/2013 naar 19:57   

An, ik ondersteun je plan van harte. Wel een nadeel als de kinderen uit centrum/zuid hun enclave niet meer uitkomen en de kans missen om met andere culturen in aanraking te komen :) Samen naar school, waarom zou dat niet binnen een bepaalde straal van huis kunnen? Wel samen wonen, niet samen naar school, dat is toch heel gek? Dat is toch juist geforceerd? Linksom of rechtsom, ergens moet er water bij de wijn als we niet meer willen loten.
LR (Amsterdam)
op 08/04/2013 naar 17:45   

An, dat lijkt mij juist bij een Dalton en de Vrije school een lastige. Als je niet op de dalton/vrije basisschool hebt gezeten en niet in zuid woont wordt het dan al een lastig verhaal. Ik denk niet dat de ijburgkinderen daar nou heel veel mee zouden opschieten. De kinderen uit het centrum zouden dan bij alles onder gymnasium overal achteraan in de rij staan, want wij hebben alleen Barlaeus, 4e gymnasium en cartesius in de buurt.
<< vorige

1 ... 38-39-40-41-42-43-44-45-46-47 ... 50

volgende >>