Schrijf een nieuw bericht

Pagina 34 - Berichten 6601 tot 6800

Patrick (Abcoude)
op 04/06/2015 naar 23:15   

"Debat hierover met de stakeholders [...] zou tot een ander lotingsalgoritme kunnen leiden, bijvoorbeeld RSD."

Dat debat is (o.a. hier) al eerder gevoerd. De huidige problemen waren te verwachten. Men had er ook voor kunnen kiezen om meerdere varianten (algoritmes) te gebruiken, en dan degene gebruiken die bv het percentage in de top-3 maximaliseert.

De keuze op het DA algoritme is m.i. gebaseerd op een niet-representatieve dataset (de steekproef van voorkeuren) en we lopen nu tegen de gevolgen daarvan op...
Patrick (Abcoude)
op 04/06/2015 naar 23:10   

@Jitta: Correct. Het is een soort Willemruisprobleem. Met die kasten weet je nog.
Menno van de Koppel (OCO) (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 23:02   

@Jan het stukje over mindset is een poging om te duiden wat er nu precies gebeurd is. Absoluut niet de bedoeling iets door je strot te duwen zoals je schrijft. In het stukje staat ook:

"De afgelopen jaren werden circa 500 kinderen uitgeloot. In het oude systeem mochten leerlingen maar één school opgeven en was er na uitloting niet meer veel keus binnen hun oorspronkelijke voorkeuren, de meeste leerlingen moesten genoegen nemen met een plaats buiten hun oorspronkelijke top 5 scholen. In dit eerste jaar waarin de loting verloopt met matching vallen 75 leerlingen (1%) buiten hun top 5. Zo bezien is de matching een succes. Maar als je de ruim 1.900 leerlingen (zie tweet van VSA) neemt die niet op de eerste voorkeur terecht is gekomen is dat bijna vier keer zoveel als in het oude systeem, dat is bepaald geen succes te noemen."

Kortom, er wordt een duidelijk vraagteken geplaatst of deze score wel een succes te noemen is.

Definitie van succes komt dan neer op de vraag of de focus op een plek binnen je top 3 (VSA noemt 100% score binnen top 3 als na te streven doelstelling) het oude streven van het bemachtigen van die ene ideale plek vervangt. Het antwoord daarop is ja als ouders en leerlingen vinden dat de scholen binnen hun top 3 heel dicht bij elkaar liggen en (ook al van tevoren) goed kunnen leven met het idee dat het een van de drie wordt en niet per se nummer een. Het antwoord is nee als ouders en leerlingen vinden dat de nummer een de enige echte voorkeur is.

Debat hierover met de stakeholders, niet alleen tussen schoolbesturen onderling maar ook met ouders en leerlingen, zou tot een ander lotingsalgoritme kunnen leiden, bijvoorbeeld RSD. Iedere keuze hierin heeft een ethische component (met winnaars en verliezers). Maar zoals VSA ook aangeeft, het lotingssysteem lost de mismatch tussen vraag en aanbod niet op, daar blijft aandacht voor nodig.
Anna (Info@conceptuals.nl)
op 04/06/2015 naar 22:59   

Er is beloofd dat 99,9% op een van de scholen van de top-3 terecht zou komen. Daar richt je je dan op bij het maken van de keuze (vanaf school 4 daarom ook min of meer willekeurig ingevuld, want met 3 scholen heb je ook echt je echte voorkeur wel in kaart). Dat blijken nu slechts 95% te zijn (waarvan 74% op de eerste keus).
Totaal zijn er 7500 leerlingen gematcht. 5% die buiten de beloofde top-3 vallen betreft dus 375 leerlingen die op hun 4e/5e of nog lagere keus terecht zijn gekomen.
Nu zijn er dit soort situaties denkbaar: leerling 1 is ingeloot op school 4 of 5 (of nog lager) een ander leerling is ook buiten zijn top 3 ingeloot. Voor beide leerlingen geldt dat als ze zouden ruilen, ze binnen hun top-3 terecht zouden komen. Volgens de richtlijnen is ruilen niet toegestaan, omdat dit weer strategisch kiezen en 'ruilhandel' in de hand zou werken. Maar is deze regel (juridisch) houdbaar wanneer beloftes niet zijn waargemaakt (nl dat je uit mocht gaan van 99,9% op de top3)? Het gaat om de toekomst van je kind. Mijn kind is zwaar ongelukkig en gedemotiveerd, en zou ontzettend blij zijn als hij toch nog in zijn top-3 terecht komt. Hij hoeft echt niet naar zijn nummer 1, maar buiten de top-3 vind ik echt slecht. Zijn we hiervoor nou al die scholen afgeweest?
IN (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 22:57   

Zijn we nu helemaal van osvo afhankelijk voor wat betreft inzichtelijkheid en analyse van de resultaten? Analyses van tevredenheidsonderzoeken kunnen gemakkelijk gemanipuleerd worden. Osvo heeft er vooral baat bij dat de analyses goed uit de verf komen. Dan laat je bepaalde doorsnedes bijvoorbeeld niet zien. Is dit niet een typisch gevalletje "de slager keurt zijn eigen vlees"?
Pieter (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 22:34   

Wat een bedroevend resultaat: slechts 74% op school van eerste keuze. Bijna 2000 teleurgestelde kinderen. Dit mag geen succes genoemd worden, dit is een big fail. En dan vooral de chaos die er nu heerst omdat er geen eenduidige aanpak in communicatie is. Sommige kinderen weten het al. Anderen niet. Mijn dochter ligt nu nog wakker omdat ze niet kan slapen van de zenuwen. Dit moet volgend jaar echt anders!
Krijn (vsa) (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 22:28   

Weet iemand van een school die in de afgelopen zes weken van totale stilte er capaciteit bij heeft gemaakt? Om het geheel aan mismatch te verminderen?
Jan (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 22:27   

Het klopt niet.

Je moet je lijst met echte voorkeuren in de goede volgorde inleveren, zeggen ze bij de VU.

Maar bij het OCO zeggen ze: “Matching vraagt om een nieuwe mindset bij schoolkeuze, waarbij het niet gaat om het wegstrepen van scholen tot die ene gedroomde school overblijft, maar om het selecteren van meerdere scholen die passend zijn.” Daar staat dus dat je geen voorkeur voor één school mag hebben maar een pakketje van bijvoorbeeld 10 geschikte scholen op moet geven.

Daar raakt mijn mindset erg van in de war! Hier wordt mij iets door de strot gedouwd, voel ik, alsof ik moet kiezen tussen stikken of slikken van de nieuwe mindset.

Hoe vaker ik het lees, hoe minder ik het snap: “Matching vraagt om een nieuwe mindset bij schoolkeuze, waarbij het niet gaat om het wegstrepen van scholen tot die ene gedroomde school overblijft, maar om het selecteren van meerdere scholen die passend zijn.” Wat staat hier, hoe doe je dat en wie heeft dat verzonnen?

Er wordt ons voor na de vakantie een evaluatie van het hele proces beloofd. Ik wens de schoolbesturen, de wethouder, de ambtenaren en de wetenschappers een flexibele mindset toe.
IN (Adam)
op 04/06/2015 naar 22:20   

Osvo zegt: " na zomervakantie ( dat klinkt heel ruim....) zal het systeem geëvalueerd worden adhv een tevredenheidsonderzoek onder de verschillende partijen." Wie zijn die partijen? worden de ouders ook als partij gezien? zo ja, hoeveel gewicht krijgt hun stem?
Jitta (Diemen)
op 04/06/2015 naar 22:20   

@patrick: 95%, want je hele 95% zit nu op die ene school. Fijn, maar niet, want je weet het toch nog steeds niet.... nog steeds 5% kans op 4 of lager. Dus het blijft spannend.
Ts (Adam)
op 04/06/2015 naar 22:03   

En wat doet het HLZ?
M (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 21:38   

Mijn dochter heeft haar eerste keuze, Cygnus. Echt haar eerste keuze. Met 2 en 3 kon ze leven, 4 tot en met 6 waren meer 'ok dan'. Zij is heel gelukkig, ik weet dat dit niet voor iedereen is.
VSA gaat het vast heel druk krijgen, heel goed wat jullie doen. Dit moet echt anders volgend jaar. Wat mij stoort aan het matchingsysteem:
- dit DA systeem gaat er van uit dat alle scholen gelijk zijn. Dat OCO zegt dat er een 'andere mindset nodig is', want er zijn veel goede scholen. Dat zal wel, maar niet iedere school is voor ieder kind geschikt en even leuk. Daarom gaan we die open dagen toch af?
- Het aantal keuzes open laten (ipv 5 of 10 zeggen) en dan ook nog 'als je niet genoeg keuzes doorgeeft kiezen wij voor je' kan echt niet. Ze moeten een aantal keuzes verplicht stellen. 5 is al heel veel.
- Andere systemen geven veel meer tevredenheid. Mensen zijn nou eenmaal het meest tevreden met hun eerste keuze. 74% tevreden is te weinig. Als de oude lotingssystematiek wordt omgezet in een systeem waar je ook 2e tot en met 5e keuze moet doorgeven voor het geval je wordt uitgeloot, weet je in elk geval dat je eerste keuze zwaar weegt. Dat is het nu niet. Dan zou je de 96% 1e keus tevredenheid houden, en de pijn van de overige 4% minder maken.
- Wat is er mis met strategisch kiezen? En denkt iedereen dat dit nu niet is gebeurd?
- Er lijkt een tekort in bepaalde schoolvormen. Dat blijkt niet uit de cijfers nu, maar de scholen en de gemeente moeten dit kunnen achterhalen en met spoed aanpakken.
-Amsterdam is ubercorrect met het wachten tot juni op de bijgestelde schooladviezen. Is kinderen en ouders maximaal in onzekerheid laten. Moet echt anders. Je hebt in juni te weinig tijd iets anders te zoeken.
Ellen (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 21:30   

Als kinderen uit Amstelveen wel hadden meegedaan , dan waren de cijfers nog slechter geweest. Dus hoezo een succes.
Yyy (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 21:30   

Scholen kunnen niet mailen als je die school niet als eerste keuze had. Geen mail van het Vossius zegt dus niets.
EH (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 21:21   

Op de website van MLA staat dat de brieven vandaag verstuurd zijn.
Patrick (Abcoude)
op 04/06/2015 naar 21:20   

Hier een quizvraagje om de tijd te doden tot morgen het verlossende bericht komt:

Bij de loting is 74% op de 1e keus terecht gekomen, en 95% in de top-3.
Je weet dat je niet op de school van 2e of 3e keus terecht komt (want: niet op het lijstje van het Cygnus, en geen mail van het Vossius). Wat is nu de kans dat je op de 1e keus bent ingeloot: 74% of 95%? En waarom?
Jolanda A (Amsterdam )
op 04/06/2015 naar 21:07   

Hoe meer ik hier lees hoe groter de teleurstelling. Zoveel kinderen die de eerste keus van mijn dochter niet op de eerste plaats hadden en daar wel zijn aangenomen. Ondertussen kan ik alleen maar wachten tot de brief met het verlossende antwoord dan eindelijk komt. Pfffff
Sabar (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 21:07   

'ruilen mag niet' maar na het lezing van de details van het plaatsingsalgoritme zie ik toch niet in waarom niet.

het plaatsingsalgoritme wordt ingezet om zoveel mogelijk leerlingen te plaatsen op een zo hoog mogelijke plek op hun voorkeurslijst. Er wordt telkens opnieuw geloot, tot dit het geval is. Daar zit per definitie een hoop toeval in.

Ik zie niet waarom een win-win situatie niet kan bijdragen om het doel van de inzet van het algoritme te helpen bewerkstelligen.

De OSVO maakt melding van de reservelijst die vrijgekomen plekken toewijst. Maar het ruilen gaat over plekken die alleen voorwaardelijk vrijkomen; alleen als er een andere, meer gewenste plek tegenover staat.Dit zijn spel theoretische systeem correcties op het systeem van herhaaldelijk (arbitrair) loten dat ten doel heeft zoveel mogelijk leerlingen zo gelukkig mogelijk te maken. Ruilen schept kansen die er voorheen niet waren. Ruilen ontneemt leerlingen van de reservelijst geen kansen.
Diana (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 21:03   

Lianne, als ik morgen te horen krijg dat mijn zoon op het 4e is geplaatst dan wil hij graag ruilen. Als tweede keuze had hij het cygnus!
SC (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 20:57   

Zijn er al kinderen die ingeloot zijn bij het Vossius die Vossius NIET als 1ste keus hebben gekozen?
Lianne (Landsmeer)
op 04/06/2015 naar 20:44   

Mijn zoon is, volgens de Cygnus-website, daar ingeloot (2e keuze). Het Vierde Gymnasium was (al jaren) zijn eerste keuze. Wie o wie wil er ruilen?
Fijn dat er kinderen zijn die hun eerste-keuzeschool kregen toegewezen, maar dat zijn maar ongeveer 75% van de kinderen. Vergeleken met vorig jaar vijf keer zoveel ongelukkige kinderen, die niet hun eerste keuze kregen (plus nog de kinderen die zelfs niet hun 2e, 3e, 4e keuze krijgen). Al is deze uitslag met dit systeem geen verrassing: ik vind het bespottelijk en vraag me af wie bedacht heeft dat 2e en 3e keus voor zoveel kinderen ook wel goed genoeg is. Een blik op mijn zoon zegt dat dat niet zo is.
Al (Abcoude)
op 04/06/2015 naar 20:34   

2e keus, Cygnus. Niet eerste keus, Dat was Ig (bij broer).

Kunnen er mee leven, maar communicatie had echt beter gekund. Zien andere bekenden op lijst, Bellen of niet? Prima van Cyg dat ze lijst publiceren overigens, in tijden van chaos.

We hoorden het via via, aan de deur, zij hadden het via website. Nog gekker om te horen dat er 1e keus is uitgeloot. Verder ook begrepen dat er veel extra capaciteit is bijgemaakt voor de 1e klas. Dat maakt keuze weer troebeler. Hadden we niet op gerekend. Voor ons kind, goed genoeg, maar ben benieuwd naar hele systeem en uitpak hiervan.
I (Amsterdam )
op 04/06/2015 naar 20:29   

Dirk, dank je, dan kan de postbode nog goed nieuws brengen..
Vossius-vraag: zij hebben toch, net als het Barlaeus, alleen de emailadressen van de kinderen die het op 1ste keuze hadden staan? Hebben zij dan gebeld vandaag met kinderen die aangenomen zijn maar hem lager op hun lijst hadden staan? Even weten of we V nou echt van onze lijst moeten schrappen...
Dirk (Marken)
op 04/06/2015 naar 20:25   

Wil er iemand van het Hyperion Lyceum dus liever naar het Cygnus?
Moon (Amsterdam )
op 04/06/2015 naar 20:20   

Het mla stuurt de brieven morgen pas dus die zijn er op zn vroegst zaterdag en anders pas dinsdag. Ik snap niet waarom ze de basisscholen niet hebben laten bellen met hun eigen leerlingen (net als een examen uitslag doorbellen). Dan weet de hele school het en kunnen de middelbare scholen de brief als bevestiging sturen.
Emma (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 20:16   

Mijn dochter is geplaatst op het Cygnus, haar absoluut eerste keus!! Dus wij zijn heel erg blij en opgelucht. Hopelijk geldt dit voor de meeste kinderen.
Dirk (Marken)
op 04/06/2015 naar 20:10   

@ I: Telefonisch contact opgenomen met de school, we konden de stress niet meer aan.
HA (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 19:59   

@ Jolanda A Je hoort het vast morgen. Ik hoor het graag.
I (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 19:49   

@ Dirk: hoe weet de vriendin van je dochter dat ze op het Hyperion is geplaatst?
Marjorie (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 19:48   

De middelbare scholen hebben vandaag rond twaalf uur te horen gekregen welke leerlingen bij hun zijn gematcht. Ze hebben alleen de e-mailadressen van de leerlingen die de school als eerste voorkeur hadden. Vanmiddag kunnen dus pas de eerste brieven op de bus zijn gedaan. Hopelijk weet iedereen morgen meer!
Roos (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 19:45   

Weet iemand al iets van het cartesius lyceum?
Annemarie (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 19:27   

Wil dat zeggen dat mensen al uitslag hebben van het Hyperion?
Ik dacht dat ze vandaag pas de brieven op de post zouden doen.
Jitta (Diemen)
op 04/06/2015 naar 19:25   

Met de vriendin? Dolgraag!
Dirk (Marken)
op 04/06/2015 naar 19:22   

Mijn dochter is geplaatst op haar 2e keus het Cygnus, maar haar beste vriendin op het Hyperion Lyceum. Wil er misschien iemand met haar ruilen?
Isebelle (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 19:20   

Krijg je een bericht van de school waar je bent aangenomen of van de school van je eerste keuze waar in staat met welke school je bent gematched?
DF (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 19:08   

Ruilen mag niet, zie website OSVO voor regeling omtrent reservelijst. staat onder tab overstap naar VO
Sien (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 19:05   

Mag je eigenlijk wel ruilen of komt er een soort wachtlijst voor ruilen eventueel? Weet iemand de regel misschien?
Jacqueline (Duivendrecht)
op 04/06/2015 naar 18:59   

Ik heb het Amsterdam Lyceum gemaild met de vraag wanneer en hoe zij gaan communiceren. Antwoord was dat ze vandaag brieven hebben verstuurd aan alle leerlingen die zijn geplaatst. Met een beetje geluk komen die morgen binnen.
Livia (Amsterdam )
op 04/06/2015 naar 18:58   

ik ga naar het vossius 1ste keus yeah
Ingrid (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 18:57   

Waarom van een succes spreken als er 1.950 kinderen niet op de school van eerste voorkeur en 375 kinderen niet op een school uit hun top 3 terechtkunnen? Zeker als je meeweegt dat zich dit jaar 800 kinderen minder op een school in Amsterdam inschreven dan vorig jaar!
Jasper (Amstelveen)
op 04/06/2015 naar 18:51   

Weet iemand al wat van het Amsterdams Lyceum?
Jolanda A (Amsterdam )
op 04/06/2015 naar 18:21   

@HA helaas nog geen post of mail ontvangen
Jitta (Diemen)
op 04/06/2015 naar 18:16   

@jan: maar je weet niet hoeveel van die 1900 anders strategisch hun eigen 2e of 3e keuze zouden hebben gekozen, dit maakt het werkelijke probleem zichtbaar. En inderdaad, daar gaan wij nu effe naar doorheen. En natuurlijk baal ik, maar geen systeem kan een tekort van gewenst onderwijs wegpoetsen. Nu zien we wat ouders en kinderen in Amsterdam echt willen.
Krijn (VSA) (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 18:14   

als iedereen onze enquete invult - knop rechtsboven - kunnen we in elk geval zien of ruilen tot (veel) verbetering zou kunnen leiden.
HA (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 18:10   

@Jolanda A: het is vast niet toegestaan. Maar het is het proberen waard als alle betrokkenen baat hebben bij een ruil (en bij herstel van een weeffout in het systeem). Ik hoor het graag.
Jan (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 18:08   

@Jitta: OK, nu weten we de werkelijke wensen, ten koste van 1900 leerlingen en hun ouders, waaronder jij ook, begrijp ik. En wat gaan we daar mee doen, met die werkelijke wensen? De winst of opbrengst van dit slecht uitgewerkte DA systeem is veel kleiner dan de kosten of de schade die er door wordt aangericht.
Jitta (Diemen)
op 04/06/2015 naar 18:07   

Ik zou wel willen zien hoe sterk ze staan met het niet ruilen... dus waar wil jouw kind heen, Jolanda, misschien heeft er iemand een Cygnusplek in de aanbieding. Met drie of vier doorschuiven kan ook, kun je laten zien hoe het systeem verbeteren kan...
PWB (Abcoude)
op 04/06/2015 naar 18:03   

... En omdat er denk ik een aardige correlatie is tussen het schooladvies van het kroost, en de drive van ouders om zich te verdiepen in de ins en outs van deferred acceptance.

Intussen vraag ik me vooral af hoe ik de niet-plaatsing op het cygnus en vossius moet duiden: zijn we blijven hangen bij de 1e keus, of stomen we door naar de 4e (ik heb geen idee meer welke dat was)

Ik ga maar eens naar buiten om te zien of de postbode van morgen er al aankomt...
Jolanda A (Amsterdam )
op 04/06/2015 naar 18:02   

@HA islam het toegestaan te ruilen dan? Ik ben nu op weg naar huis en hoop daar een brief te treffen van de school die het wel is geworden. Ik laat het weten als ik bericht heb
B (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 17:58   

Mijn dochter is iig niet op haar voorkeursschool (IVKO) geplaatst. De basisschool zegt dat ze pas maandag in ELLK kunnen kijken. Waardeloos geregeld dit. Waarom niet alle kinderen tegelijkertijd informeren?
DF (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 17:56   

@Strategus: het gaat hier alleen om matching gymnasia, omdat zo'n beetje alle scholen (behalve Cygnus, Barleus en Vossius) nog niemand geinformeerd hebben helaas. Dus die discussie komt nog wel. en eens met je opmerkingen over kansen onderwijs Londen of NY, waar je zonder een enorme zak geld of heel veel geluk heel moeilijk een goede school vindt
DF (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 17:56   

@Strategus: het gaat hier alleen om matching gymnasia, omdat zo'n beetje alle scholen (behalve Cygnus, Barleus en Vossius) nog niemand geinformeerd hebben helaas. Dus die discussie komt nog wel. en eens met je opmerkingen over kansen onderwijs Londen of NY, waar je zonder een enorme zak geld of heel veel geluk heel moeilijk een goede school vindt
Strategus (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 17:50   

-Opvallend dat het hier voornamelijk over de loting/matching van gymnasia gaat. Ik zou de matching percentages voor deze groep wel eens willen zien.
- Cygnus is nu waarschijnlijk door velen op keus 3 of 4 gezet, met als negatief bij-effect dat kinderen met cygnus op 1 door deze groep zijn ¨verdrongen¨ zijn.
- maw kinderen met voorkeur voor minder populaire scholen hebben nadeel van het nieuwe systeem tov kinderen met voorkeur voor populaire scholen.
- maar tel je zegeningen: probeer maar eens goed openbaar onderwijs te krijgen in steden als London of New York. Zo slecht is het hier niet.
HS (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 17:49   

Wij hebben om 16:21 een afwijzend mailtje van het Vossius ontvangen. Dus nu zullen we naast de brievenbus moeten gaan zitten morgen in afwachting van een school....
(Cygnus, 4e keus, is het niet geworden)
HA (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 17:47   

@Jolanda A: Op welke school is je kind nu beland? Misschien kunnen we ruilen met mijn zoon.
Monica (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 17:41   

Zijn er meer mensen die een mailtje van het vossius hebben gekregen? Volgens een bericht hier zouden ze om 15.15 verstuurd zijn, helaas heb ik nog niks gezien dus dat betekend geen eerste keuze....
M (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 17:37   

MLA heeft aangegeven in ELKK. De basisscholem hebben dus info over plaatsing van mla.
Jitta (Diemen)
op 04/06/2015 naar 17:33   

@Tessa: dankjewel, 's lief... en je hebt helemaal gelijk, met al die VWO scholen is het best een beetje een luxeprobleem....
Tessa (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 17:30   

Als geruststelling voor ouders van kinderen die geplaatst zijn op het Cygnus terwijl dit niet hun eerste keus was: onze oudste zit al een aantal jaar op deze school en zij en wij zijn erg enthousiast over de school! Topkwaliteit onderwijs/leraren en heel veel leuke activiteiten en reisjes. Dus misschien was het niet de eerste keus, na de begrijpelijke teleurstelling zal 't zeker goed komen.
PWB (Abcoude)
op 04/06/2015 naar 17:26   

@Caro: Ik ken anders ook aardig wat kinderen die naar Weesp gaan. Om de chaos in Amsterdam te vermijden ja.

En in Amstelveen is het dit jaar lotingstress geweest begreep ik. Assessments om kinderen alsnog op het gym te krijgen...
B (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 17:24   

Weet iemand al iets over het MLA?
Annemarie (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 17:18   

Spinoza stuurt vanmiddag bericht aan de geplaatste leerlingen per post.
Jitta (Diemen)
op 04/06/2015 naar 17:16   

@Jan: strategisch kiezen belemmert het zicht op de werkelijke wensen. Binnen het huidige systeem zou uitruilen voor veel (hoe veel? Goede vraag) kinderen de positie verbeteren, ook als je dat zonder kennis van kind doet.
Tijn (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 17:08   

Als je op je eerste plek bent uitgeloot, hoe groot is de kans dan dat je bij je 2e of 3e plek zit?

Alvast bedankt
Caro (Abcoude)
op 04/06/2015 naar 17:07   

Veel kinderen uit Amstelveen hebben eieren voor hun geld gekozen, maar kinderen uit Abcoude hebben zich gewoon in Adam ingeschreven. Aveen neemt onze kinderen op postcode niet aan. Enige alternatief voor Amsterdam zou zijn Breukelen, Mijdrecht of Weesp. Ik weet van een handjevol kinderen die zich hebben ingeschreven in Breukelen, de rest gewoon Amsterdam
Jolanda A (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 17:05   

@Jitta Inderdaad mijn dochter staat NIET op de lijst. Het Cygnus was haar eerste keus. Best zuur dat we haar moeten teleurstellen en hier lezen dat er mensen die WEL op de lijst staan teleurgesteld zijn omdat het hun tweede, derde, vierde of vijfde keuze was. Wat is het nut van het aangeven van een volgorde van voorkeur dan ??? Bij het kennismakingsgesprek met Cygnus begreep ik dat er 100 aanmeldingen 2e keus waren en geen overaanmeldingen 1e keus.
Ellen (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 17:00   

Hebben er dit jaar nu veel kinderen uit Amstelveen en Aboude niet meegedaan. Is belangrijk om te weten, omdat Osvo roept dat het niewe systeem succesvol is verlopen. Als dit jaar minder kinderen uit de randgemeentens hebben meegedaan, kun je het matching systeem moeilijk gaan vergelijken met vorige jaren.
Jan (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 16:56   

@Jitta: Maar wat is er nu precies tegen strategisch kiezen? Wat wil je dan, dat de mensen dom kiezen, of zoals nu: dat ze niet zelf kiezen, maar door een computer min of meer willekeurig door elkaar worden gegooid... Het spook van strategisch kiezen bestaat niet. Strategisch kiezen is het verstandigste wat je kunt doen!
Jitta (Diemen)
op 04/06/2015 naar 16:52   

@Jolanda A: Ik begrijp nu pas dat jouw dochter dus NIET op die lijst staat, dacht dat je een cynisch grapje maakt. Wat zuur! Dat betekent dat er dus ook bij het Cygnus geloot is. Word nu wel heel nieuwsgierig naar alle inschrijfgetallen...
To (Adam)
op 04/06/2015 naar 16:49   

geen ideaal systeem MAAR uitgeloot worden en vervolgens nergens plaats krijgen was ook verre van ideaal. Kinderen zijn vaak flexibeler dan je denkt (en dan de ouders). Zolang 4e keuze ook een goede school is, is de schade zeer beperkt....
Jolanda A (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 16:48   

Strategisch kiezen werd ons afgeraden. Zou nu willen dat wij dat advies in de wind hadden geslagen.
Annemarie (Amsterddam)
op 04/06/2015 naar 16:48   

Welke school is dat Anne?
Ik ben ook nog steeds niets wijzer....
Jitta (Diemen)
op 04/06/2015 naar 16:46   

Volgens mij werkt dat alleen maar strategisch gedrag in de hand als je de kinderen laat ruilen, niet als je het de computer laat doen.
PWB (Abcoude)
op 04/06/2015 naar 16:40   

Wat hier opspeelt is de onwil van de ontwikkelaars om kinderen (at random) om te ruilen naar elkaar lagere (betere) keus. Met als enige argument dat dat een achterdeur voor strategisch stemmen zou openen. En dat wilden ze kost-wat-het-kost voorkomen. Hebben ze hier inhet forum zelf uitgelegd.

Ziehier de prijs die daarvoor betaald wordt...
Anne (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 16:37   

Wat een knullige en ongecoordineerde manier van communiceren. Het is een potje afstrepen geworden, met alle stress van dien. Wij weten dat onze zoon niet op zijn 1e en 3e keus school terecht is gekomen, omdat deze scholen vandaag al de uitslag bekend hebben gemaakt. De school die zijn 2e keus is zegt dat ze uiterlijk MAANDAG de brieven op de post doen.
Mathilde (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 16:35   

Waarom kinderen met 2, 3 enz keus wel plaatsen en 1e keus te verwijzen naar anderen scholen? Wie wordt door gelukkig van?
Jolanda A (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 16:28   

Wat jammer. Ik kom net tot de conclusie dat ik een heel verdrietige dochter ga krijgen. Cygnus eerste keus, heeft lijst geplaatste kinderen gepubliceerd op haar website. Hier blijken kinderen op te staan die deze school als tweede derde vierde en soms zelfs vijde keuze hadden. Hoe ga ik haar dit vertellen?
Lianne (Landsmeer)
op 04/06/2015 naar 16:22   

Nog steeds geen brief. Wel telefoon van een vriendin die de naam van mijn zoon op de lijst bij Cygnus zag (tweede keuze). Ongepast om dat zo op internet te plaatsen. Voor de zoon van mijn vriendin is Cygnus de vijfde keuze. Ook hij staat op de lijst. Dit kan toch niet de bedoeling zijn van 'het systeem': hoeveel verdrietige kinderen wil het hebben?
Mathilde (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 16:15   

Wat een chaos en stress! Denkt een ambtenaar die een boekwerk schrijft over het proces van inschrijving tot matching niet na over het gelijktijdig en zorgvuldig informeren van alle kinderen en ouders over hun plaatsing op een school.
Marjolin (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 16:14   

Kwalijk is dat er geen eenduidig communicatie moment en middel is afgesproken. Het rommelt op de what'sapp tussen alle groep 8 leerlingen. sommigen weten het wel , anderen niet. Ik vind dat echt een fout van de organisatie .
PWB (Abcoude)
op 04/06/2015 naar 16:12   

Spannend: niet op de lijst vh Cygnus (2e keus) en ook nog geen mail vh Vossius (3e). Zou het dan toch nog Ig gaan worden???
Jitta (Diemen)
op 04/06/2015 naar 16:08   

Ik vind het extreem slordig, zo'n lijst publiceren. Wat ik niet snap: we hebben toch allemaal ons email adres opgegeven bij aanmelding? Waarom kunnen we dan niet ook allemaal een email krijgen. Trouwens, ruilen, iemand, Cygnus voor Hyperion of Spinoza? Willen we er een zaak van maken?
DF (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 15:59   

Inderdaad misschien privacyschending. aan de andere kant, ik zou heel blij zijn als onze eerste keuze (Fons Vitae) zo'n lijst publiceerde in plaats van te moeten wachten tot misschien wel maandag
Ts (Adam)
op 04/06/2015 naar 15:55   

Had ook geen prettig gevoel bij een openbare namenlijst. Heel onzorgvuldig!
P (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 15:54   

@abc. Volgens de geleerde is dat stukken minder erg om te vertellen dan verleden jaar.
Volgens mij, als ik je reactie lees, zijn jullie er niet echt blij mee.
Een mislukking dus van delen van de pijn!
Succes
C (Adam)
op 04/06/2015 naar 15:52   

Geldt plotseling wet op de privacy niet meer. Dit is niet de enige manier om leerlingen te laten weten dat ze ingeloot zijn.
Ik zou niet op een openbare lijst willen staan zonder dat ik daar toestemming voor heb gegeven.
Abc (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 15:48   

Mijn dochter staat ook op de lijst van het Cygnus....4e keus!
Hoe ga ik haar dit vertellen?
C (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 15:35   

Cygnus: namen van geplaatste leerlingen op hun website!
Jitta (Diemen)
op 04/06/2015 naar 15:35   

Cygnus heeft een lijst geplaatst. Wij staan daarop. 3e keus.....
Kees Jongsma VSA (Amsterdam )
op 04/06/2015 naar 15:21   

Vossius heeft zojuist een mail gestuurd
Nathalie (Amterdam)
op 04/06/2015 naar 15:19   

Vandaag gaan brieven de deur uit bij het Ignatius.
AmsterdamFM (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 15:02   

We zouden graag aandacht besteden aan de loting bij het AmsterdamFM-radioprogramma Ritme van de Stad van vandaag (4 juni) tussen 17 en 18. We zouden graag in contact komen. De redactie is bereikbaar op nummer 020-5230743.
C (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 15:01   

Wat vervelend voor jullie! Om welke school ging het?
Mathilde (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 14:53   

Vorig jaar onze zoon uitgeloot. Dit jaar is onze dochter uitgeloot op 1e keus!
Diana (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 14:46   

Al iets bekend over Geert Grote school?
Jitta (Diemen)
op 04/06/2015 naar 14:18   

En het Hyperion heeft de brieven op de bus gedaan
Roos (Amstelveen)
op 04/06/2015 naar 14:06   

Vossius morgen een email
Abc (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 13:38   

Vierde gymnasium stuurt vandaag een brief.
Mirjam (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 13:30   

Gerrit vd Veen verstuurt morgen de brief
DF (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 13:24   

Pieter Nieuwland: brief gaat vandaag de deur uit. HLZ: ook per brief (ik weet niet wanneer). laten we zoveel mogelijk informatie met elkaar delen, vooral van scholen die bericht al per mail vandaag hebben verstuurd!
J. Berger (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 12:34   

Fijn, gefeliciteerd CLA... Welke school?
Cla (Ams)
op 04/06/2015 naar 12:30   

wij hebben net een mail gekregen. Geplaatst op eerste keuze. Gelukkig eindelijk goed nieuws.
DF (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 12:07   

Ik begrijp niet waarom al die scholen een brief sturen in plaats van een email (behalve in gevallen waarbij ze het emailadres van de ouder niet hebben)? Zo ouderwets en onnodig vertragend. Evenmin begrijp ik waarom elke school niet net zoals Barleus een bericht op de website plaatst. Dit voorkomt veel telefoontjes
Maite (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 12:05   

JA! Dank je!
J. Berger (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 11:55   

OSB stuurt ook een brief
Sandra (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 11:34   

Fons Vitae stuurt een brief, morgen of overmorgen.
Dit lijkt me toch een duidelijk punt voor de evaluatie: kunnen alle scholen de openbaarmaking op elkaar afstemmen? Of waarom gebeurt dat niet vanuit de gemeente zelf? Ik word zo moedeloos van deze amateuristische aanpak :-(
Jitta (Diemen)
op 04/06/2015 naar 11:26   

@Maite: Gefeliciteerd?
Roos (Amstelveen)
op 04/06/2015 naar 11:25   

en het vossius? weet iemand daar al wat van?
Maite (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 11:19   

Barlaeus bericht is binnen!
P (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 11:09   

Wat ik niet snap: leerkrachten van groepen 8 kunnen vanaf vandaag in het systeem zien op welke school hun leerlingen geplaatst zijn. Waarom geven die niet even een briefje mee met de naam van de school?
Jitta (Diemen)
op 04/06/2015 naar 11:04   

En van de site van het Barlaeus:
Informatie uitslag matching

Donderdag 4 juni, 10.50 uur

De uitslag van de matching laat helaas nog op zich wachten; zo gauw wij de resultaten binnen hebben, informeren we alle kinderen die zich bij ons hebben aangemeld per email over de uitslag. De leerlingen die bij ons geplaatst zijn, maar voor wie het Barlaeus niet de eerste keuze was, ontvangen een brief, omdat we van hen geen e-mailadressen hebben.
VdLinden (Amstelveen)
op 04/06/2015 naar 11:03   

Het Ignatius geeft telefonisch aan dat ze per brief gaan berichten. Wanneer is nog niet helder.
Jitta (Diemen)
op 04/06/2015 naar 10:57   

Bij het Hyperion bedenken ze nog hoe ze gaan berichten, bij het Spinoza wordt het post, dus waarschijnlijk pas dinsdag bericht, en bij het Cygnus lijken ze er alles aan te doen om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven.
David (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 10:50   

@jitta: kun je ook namen school noemen...? Dan hieven we niet allemaal te bellen. Thx !
Jitta (Diemen)
op 04/06/2015 naar 10:42   

Net onze top drie gebeld, ze hebben de informatie nog niet binnen. De informatieverwerking wordt ook heel verschillend: School 1 overweegt nog of ze zullen mailen of een brief sturen, school 2 stuurt een brief, en school 3 mailt/belt/publiceert op de website. School 1 en 2 berichten alleen de bij hen geplaatste leerlingen, school 3 ook de afgewezen leerlingen. Bizar....
David (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 10:14   

Zou toch mogelijk moeten zijn om te kunnen ruilen als beide scholen akkoord zijn en BV daardoor leerling geplaatst op 3 met andere leerling waardoor beiden alsnog 1e voorkeur geplaatst kunnen worden...? Is dat echt onmogelijk...? Percentage 1e geplaatst gaat omhoog, iedereen blij, win-win....?
Ellen (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 10:05   

Om de matching goed te kunnen vergelijken met de cijfers van vorig jaar moeten de cijfers eerst gecorrigeerd worden. Dit jaar deden minder kinderen mee uit Amstelveen en omgeving. Hadden die wel meegedaan, wat waren dan de percentages.
Jules (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 10:04   

Wanneer horen de leerlingen waar ze geplaatst zijn?
Jan (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 09:44   

@P: Dat je het durft op te schrijven: "Het doel is dus bereikt: er zijn veel minder kinderen (misschien wel geeneen) die naar een school moeten die nooit op hun top 10 lijst zou hebben gestaan." Alsof plaats vijf, acht of negen echt een voorkeur zouden zijn. En daar terecht komen noem je dan toch een succes? Ik denk dat zelfs plaats twee en lager geen voorkeur is, maar een noodkeuze. Wie is er nu heel erg blij met een plaatsing op school twee of school drie of nog lager in plaats van op zijn echte voorkeurschool?
Jitta (Diemen)
op 04/06/2015 naar 09:21   

Heel benieuwd wat er gebeurd zou zijn als binnen de matching een pareto optimalisatie zou zijn gedaan (zie in het artikel van Hessel Oosterbeek): uitruilen zonder benadeling van anderen, maar dan niet door de ouders maar door de computer. Levert in het artikel al een enorme 1e keus winst op (82% naar 89% eerste keus), en als er inderdaad sprake is van enorm doorschuiven binnen een kleine set populaire scholen, zou dat zelfs een enorme verbetering moeten geven. Ik vind het onvoorstelbaar, 26% NIET op de eerste keus!
P (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 07:51   

Het doel van matching was het lotingsleed verdelen over alle kinderen en niet alleen die 500 die vorig jaar werden uitgeloot en op restscholen kwamen die niet in hun top 10 stonden.
Het doel is dus bereikt: er zijn veel minder kinderen (misschien wel geeneen) die naar een school moeten die nooit op hun top 10 lijst zou hebben gestaan. Trade-off is dat er meer kinderen genoegen moeten nemen met een school van 2e of 3e keuze.
IN (A'dam)
op 04/06/2015 naar 07:47   

Meegelokt = meegeloot
IN (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 07:47   

Begrijp ik nu goed dat er ook nog 500 kinderen minder meegelokt hebben dan vorig jaar? Dan valt het resultaat nu dus relatief nog slechter uit.
C (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 07:39   

Teleurstellend. De cijfers waren hoger voorgesteld. Rond de 85% op de eerste keus. Nu blijkt t maar 74% t.o. 96% vorig jaar. Hoe blij is nu iedereen met deze loze beloftes. Als je vorig jaar strategisch koos, was t wel jou keuze. Nu ben je overgeleverd aan t systeem. Ik vraag me daadwerkelijk af of de kinderen nu zoveel blijer zijn met de uitkomst. Je zit tenslotte toch niet op je eerste keus.

Of is het echt een goed signaal dat duidelijk maakt dat er iets aan de schoolcapaciteit moet veranderen, omdat zo weinig kinderen op hun eerste keus komen.

En evaluatie pas na de zomer.... Veels te laat om een goede verwachting te kunnen geven voor het te gebruiken systeem volgend jaar. Weer kinderen in de onzekerheid hoe het gaat lopen.
Jeannine (Amsterdam)
op 04/06/2015 naar 07:36   

In het oude systeem moest je als je uitgeloot werd naar eens school die niet in je top 5 of 10 voorkwam! Ik stel voor om ook het percentage kinderen mee te nemen dat terecht kwam op een school waar ze niet hen wilden bij het analyseren van het systeem: zoveel mogelijk kinderen gelukkig maken kan een doel zijn, zo min mogelijk kinderen ongelukkig is een ander doel.
Linda (Abcoude)
op 03/06/2015 naar 23:49   

Gelukkig kunnen we maandag de OVSO bellen.
Patrick (Abcoude)
op 03/06/2015 naar 23:45   

95% kans om in de top-3 te komen? Dat is wel heel laag. Uitgaande van 3x uitloten om op je 4e keus of lager uit te komen, betekent dat een kans van 37% per keer loten om uitgeloot te worden (0.37 tot de macht 3 is 0.05). Bizar veel. Andere verklaring kan zijn dat de kinderen méér rondes hebben meegeloot wat betekent dat kinderen steeds van de ene overvolle school naar de andere worden geschoven.

Hoe komen ze erbij dat de matching succesvol is?
Jan (Amserdam)
op 03/06/2015 naar 23:19   

Lees ik het nu goed, in de "working paper on school assignment in Amsterdam" van Oosterbeek c.s., in zij daarin concluderen dat Boston het beter doet dan DA? "While DA is strategyproof and gives a stable matching, Boston might outperform DA in terms of ex-ante efficiency." En daarna (ik vertaal): weliswaar veroorzaakt DA (in beide vormen) meer ellende dan Boston, maar die ellende wordt wel eerlijker uitgesmeerd.
S (Amsterdam )
op 03/06/2015 naar 21:59   

En die ene procent die niet in de top 5 geplaatst is, die circa 75 kinderen? In het oude systeem waren dit kinderen met een gezicht en een verhaal, maar worden ze nu gezien als "collateral damage", ondergeschikt aan dit succesverhaal?
S (Amsterdam )
op 03/06/2015 naar 21:12   

In het oude systeem ongeveer 500 vd 8000 leerlingen uitgeloot, dat is ca 6%, dus dan dus 94% op eerste keus (wel strategische keuzes meegenomen).
IN (Amsterdam)
op 03/06/2015 naar 20:38   

Wat waren de percentages eerste keus bij het oude lotingsysteem? Krijgen we ook nog een overzicht per school? Dus hoeveel eerste, tweede, derde keus leerlingen heeft welke school gekregen?
Annemarie (Amsterdam)
op 03/06/2015 naar 20:25   

onderstaand persbericht gekopieerd van site St. Nicolaaslyceum
Annemarie (Amsterdam)
op 03/06/2015 naar 20:23   

Matching succesvol verlopen

Bericht geplaatst op: 3-6-2015
Centrale matching VO-leerlingen Amsterdam succesvol verlopen

Op verzoek van het OSVO-bestuur treft u hieronder het persbericht dat het OSVO heeft doen uitgaan over de matching die op woendag 3 juni heeft plaatsgevonden. Ouders kunnen voor vragen over de matching terecht bij OSVO: tijdens kantooruren van maandag 08-06 t/m woensdag 10-06, tel.nr. 020-8119925 of 020-8119926.

Op 3 juni 2015 is in het bijzijn van de notaris en het OSVO-bestuur de centrale matching via het algoritme Deferred Acceptance verricht. Het proces is naar tevredenheid van het OSVO-bestuur en conform de proefmatching verlopen.

De door OSVO gewenste uitkomst van de matching is dat zoveel mogelijk leerlingen kunnen worden geplaatst op een zo hoog mogelijke voorkeur.

Voordeel van dit matchingssysteem is dat alle leerlingen op hetzelfde moment worden geplaatst en horen op welke school ze welkom zijn. Daarmee behoort het 'strategisch kiezen' tot het verleden.

De VO-schoolbesturen hebben zo gezamenlijk een oplossing gevonden voor de onzekerheid van de ruim 500 groep-8-leerlingen die jaarlijks werden uitgeloot.

De uitkomst van de matching

Ruim 7500 leerlingen zijn gematcht
95% binnen de top 3 en 99% binnen de top 5
74% op de eerste voorkeur
15% op de tweede voorkeur
6% op de derde voorkeur
De uitkomsten van de matching zullen nader geanalyseerd worden en in de laatste week van juni openbaar worden gemaakt.
Na de zomervakantie zal het systeem geëvalueerd worden aan de hand van een tevredenheidsonderzoek onder de verschillende partijen.

Bestuur vereniging OSVO
3 juni 2015
S (A'dam)
op 03/06/2015 naar 13:50   

moet zijn lotingsgegevens in vorige bericht.
S. (A'dam)
op 03/06/2015 naar 13:49   

weet iemand of de logingegevens van je kind opvraagbaarzijn? Is toch een persoonlijke registratie waar ik zelf inzage in zou moeten kunnen krijgen?
I (Amsterdam)
op 02/06/2015 naar 21:23   

Verduidelijking: uitnodiging 4e voor een kennismakingsgesprek op 8,9 of 10/6
I (Amsterdam)
op 02/06/2015 naar 21:20   

Hier kregen ze op school te horen dat er vrijdag of zaterdag nieuws verwacht werd, op de website van het 4e staat dat ze ten laatste 5/6 de kinderen uitnodigen voor een kennismakingsgesprek, en op het Hyperion hadden ze gezegd 3 of 4 juni iets te laten weten. Het lijkt me van de administratie van de middelbare scholen af te hangen, hoe snel die de leerlingen geïnformeerd krijgen.
Juf (Haarlemmermeer)
op 02/06/2015 naar 21:10   

Ze gaan morgen matchen. Daarna zsm scholen en ouders informeren. Dat begreep ik van een VO school. Wordt dus idd pas einde deze week of begin volgende week.....helaas.
Carola (Amsterdam)
op 02/06/2015 naar 17:20   

Ik kreeg van de leerkracht te horen dat ze pas in de week van 8 juni iets krijgen te horen.
Cilja (Amsterdam)
op 02/06/2015 naar 16:13   

mijn zoon heeft vandaag gehoord op school van de leraar dat ze waarschijnlijk pas vrijdag of maandag 8 juni!!! Iets horen vanwege dat ze meer tijd nodig hebben. Weet iemand meer?
Abc (Amsterdam)
op 01/06/2015 naar 08:07   

Spannende week...ben benieuwd wanneer de eerste bevestingen van scholen gaan binnendruppelen.
Emma (Amstelveen)
op 28/05/2015 naar 23:35   

Helemaal eens met vorige reactie. Deze onzekerheid duurt te lang voor teveel mensen. En ook mensen die zijn uitgeloot in andere plaatsen, zoals Amstelveen, moeten nu tot na 10 juni wachten voordat ze kunnen inschrijven op de restplaatsen in Amsterdam. Dan zit een kennismaking voor de zomervakantie er niet of nauwelijks meer in.
Emma (Amstelveen)
op 28/05/2015 naar 23:35   

Helemaal eens met vorige reactie. Deze onzekerheid duurt te lang voor teveel mensen. En ook mensen die zijn uitgeloot in andere plaatsen, zoals Amstelveen, moeten nu tot na 10 juni wachten voordat ze kunnen inschrijven op de restplaatsen in Amsterdam. Dan zit een kennismaking voor de zomervakantie er niet of nauwelijks meer in.
HS (Amsterdam)
op 28/05/2015 naar 08:04   

Dit is een bericht voor degenen die daar over gaan (OSVO?): het wachten op de uitslag duurt veel te lang. In de rest van Nederland is al zo'n 2 maanden bekend welke middelbare school het wordt, maar in Amsterdam moeten de kinderen lijdzaam afwachten tot zelfs nog na 5 juni. Dit geeft veel spanning. En bovendien is er bij een onverhoopt ongunstige uitslag vrijwel geen tijd meer om voor de vakantie nog iets te ondernemen. Voor dit jaar is er natuurlijk niets meer aan te doen. Maar volgend jaar zou in ieder geval het tijdpad moeten worden aangepast.
David (Amsterdam)
op 26/05/2015 naar 23:18   

Wel apart, ik vernam dat VO scholen al voordat de CITO uitslag bekend was bij basisscholen ging informeren naar niveau/karakter van de bij die VO school (als eerste voorkeur) ingeschreven leerlingen. Dat zou toch niet moeten kunnen volgens nwe systeem...? Algoritme bepaalt toch de plaatsing...? Of kan men er nwe informatie aan toevoegen...?
DF (Amsterdam)
op 26/05/2015 naar 10:56   

Volgens mij begin juni. Je krijgt dan per post een brief van de middelbare school waarop je bent ingematcht. een meer exacte datum dan begin juni is mij niet bekend
Isabel (Amsterdam)
op 26/05/2015 naar 08:14   

Weet hier iemand op wanneer en op welke manier wij het resultaat van de matching te horen krijgen? Is dit per post, email, worden brieven op school meegegeven?
P (Amsterdam)
op 22/05/2015 naar 10:40   

Dat is het systeem waar voor gekozen is (minder kinderen op eerste keus, maar meer kinderen op tweede of derde keus). Er is nog een ander systeem ("random serial dictatorship"), waarbij er idd zoveel mogelijk kinderen op hun eerste keus terecht komen. ik dacht dat ze dat in Haarlem hebben gedaan. Maar bij ons dus niet.
Expertesther (Amsterdam)
op 21/05/2015 naar 12:05   

Vreemd dat VSA erop aandringt alle kinderen in keus 1,2 of 3 te willen. Zonder verdere voorwaarden kan dat een situatie opleveren waarin een laag percentage kinderen in de school van keus 1 terecht komt. Zie het voorbeeld van vorig jaar. In een van de systemen was slechts 60% geplaatst in keus 1! Vraag is of ouders dan massaal blij zullen zijn, als bijna de helft van de kinderen in een school van 2e of 3e keus terechtkomt. Ik zou eerder opteren voor zoveel mogelijk kinderen in keus 1, ook als dat betekent dat een minimaal percentage kinderen in de school van 4e keus terechtkomt, hoe vervelend dat ook is.
Elisabeth (Amsterdam)
op 20/05/2015 naar 16:04   

@Mirjam: dat is gek, je zou de uitslag van de Cito en het gesprek over evt heroverwegen van het advies al moeten hebben gehad. Je kunt nl met de school in gesprek van maandag 18 t/m vrijdag 22 mei 2015. je hebt dus nog 2 dagen!
Zie ook het beticht op de OCO website, zie twitterbericht van de VSA hiernaast.
Mirjam (Amsterdam)
op 20/05/2015 naar 11:12   

Wij hebben de Cito-uitslag nog niet binnen, die wordt pas morgen of vrijdag verwacht. Wanneer moeten wij dan een gesprek met de leerkracht van ons kind hebben, als daar aanleiding voor is? En is er dan nog tijd om de lijst aan te passen?
Lo A'dam (Amsterdam)
op 19/05/2015 naar 20:10   

Uit KernProcedure2015
Pag 83

Zonodig contact leggen met PO-school
ELKK: registreren plaatsbaarheid
Let op! Leerlingen die niet op plaatsbaar zijn gezet
in ELKK gaan niet mee in de matching.

M.b.t. IVKO: Afwijzing.
Als de afwijzing is n.a.v. een aannamegesprek dat het IVKO met jullie heeft gevoerd. Ze mogen iemand niet aannemen, maar dat heeft m.i. geen gevolgen voor de 'plaatbaarheid' in de Matching. Want de plaatsbaarheid is gebaseerd op het schooladvies. Check bij je PO school of het IVKO er nog wel bij staat in de matching. Volgens de website van het IVKO wordt iedereen die als uitkomst van de matchingsprocedure op het IVKO wordt geplaatst, maar n.a.v. een aannamegesprek daar niet wordt aangenomen, vervolgens doorgeplaatst op een school die valt onder hetzelfde scholbestuur als het IVKO, i.c. Stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam.
Als de afwijzing is omdat je het IVKO niet op 1, als eerste keuze hebt gezet, dan is dat NIET toegestaan.
Neem contact op met je PO school en laat hun contact opnemen met de ELKK-Helpdesk: Voor technische vragen en ondersteuning bij het werken
in ELKK
W elkk.amsterdam.nl (alleen voor scholen)
elkk-helpdesk @ amsterdam.nl
020 251 8008

Wel of niet geschikt voor Montessori:
Daar gaat het MLA niet over, daarvoor is de matchingsprocedure in het leven geroepen.
Neem contact op met je PO school en laat hun contact opnemen met de ELKK-Helpdesk, zie hierboven.
B (Amsterdam)
op 19/05/2015 naar 17:26   

Afgewezen op de montessori kenmerken. Volgens mij en het ministerie mag dit dit jaar niet meer. Het MLA heeft zijn afwijzingen moeten terugdraaien.De school had gezegd aan de juf dat ze mij dit zelf zouden laten weten, vandaar dat de juf niks zei. Neemt noet weg dat ze in die bijna vier weken wel wist dat ik nog steeds niets gehoord had, dus misschien even aan de bel had moeten trekken. Volgens mij mag zo laat afwijzen ook helemaal niet. Dit gaat nog wel een staartje krijgen.
DF (Amsterdam)
op 19/05/2015 naar 16:54   

Vreemde gang van zaken. Wat is de reden van die afwijzing? Ook raar dat die juf zo nonchalant met deze informatie omgaat
B (Amsterdam)
op 18/05/2015 naar 21:46   

Help! Krijg vandaag een afwijzing van het ivko. Blijkbaar hebben zij het voor de mei vakantie al laten weten aan de basisschool. De juf heeft het alleen nagelaten om aan mij te vertellen. Mag dit?
LR (Amsterdam)
op 07/05/2015 naar 16:12   

Omdat het zo te horen een hele goede school is, die zeker kan concureren met Nicolaas en Cartesius, zo niet beter is.
DF (Amsterdam)
op 06/05/2015 naar 21:59   

@LR: kwaliteit van onderwijs is sowieso heel moeilijk te beoordelen als je niet op een school zit. Ik begrijp best dat kinderen voor een mooi gebouw kiezen (Sint Nicolaas), waar moeten ze anders op afgaan? ik geloof dat een mooie omgeving wel inspireert. als ik in een aftands gebouw moet werken, ga ik ook met minder plezier naar werk. Over OSB, ik heb gehoord een goede school, maar als je in een leuk deel van de stad woont (bijv Centrum), waarom zou je dan in Zuid Oost (een naar mijn mening minder leuk deel van de stad) naar school willen gaan?
LR (Amsterdam)
op 03/05/2015 naar 10:45   

Je kunt de huizenvergeljking ook op een andere manier doortrekken. Waarom is de Jordaan van no go area verandert in een van de meest gewilde woonbuurten? Omdat het een plek was die in basis ok was geworden door stadsvernieuwing en waar je nog aan een huis kon komen.
Uiteraard moeten scholen die slecht presteren niet beloond worden maar populariteit heeft in een deel van de gevallen niets te maken met kwaliteit. Waarom werd het Nicolaas in 1 jaar van een matig populaire school een totaal overtekende school? Het nieuwe gebouw! Doet dat iets met de kwaliteit van de school? Volgens mij niet.
M Lavell (Amsterdam)
op 01/05/2015 naar 18:57   

Als het om onderwijskwaliteit moet gaan, dan moeten scholen met slechte beoordeling leeglopen. Het financieren van scholen bestaat bij de gratie van de keuze van ouders. Zo groeien populaire scholen en krimpen andere scholen. Om van die beweging ook een kwaliteitscheck te maken, zijn de Inspectie-oordelen openbaar.
Er is een hoop gebeurd, juist in Amsterdam, om dat zo ver te krijgen.
Met dit lotingysteem (waarbij het grootste bezwaar is dat niet kunt aangeven waar je per se niet heen wilt), is al die inspanning voor niks gebleken.
De vergelijking met huizen bouwen is trouwens wel leuk.
Ja: er worden nieuwe kantoren op de zuidas gebouwd, terwijl die in zuid oost leeg staan. Ja: er worden nieuwe woningen gebouwd in amsterdam terwijl de ze de krimp gemeenten moord en brand schreeuwen.
Dit lotingsysteem kan als alle scholen hetzelfde zijn: zelfde denominatie, zelfde doelgroep, zelfde inrichting.
LR (Amsterdam)
op 01/05/2015 naar 18:50   

Het droevige is alleen dat het niet alleen gaat om kwaliteit maar om de achtergrond van de leerlingen. Metis is een hele goede school, maar voor 80% niet autochtoon.
De Nieuwe Havo heb ik goede berichten over gehoord, maar het gebouw en het feit dat ze maar 1 havo/vwo kansklas hebben werkt volgens mij tegen ze. OSB is ook een hele goede school, maar hun havo/vwo zit ook nooit vol, te ver weg of de foute buurt?
Elisabeth (Amsterdam)
op 01/05/2015 naar 14:13   

@meester: als het gaat om beter onderwijs, dan zijn we het eens. Maar scholen die niet in staat zijn om leerlingen te trekken in een groeigemeente als Amsterdam openhouden kan niet de bedoeling zijn.
Meester met zoon in groep 8 (Amsterdam)
op 01/05/2015 naar 13:13   

@Elisabeth

Ik probeer juist een tegengeluid te geven.

Ik denk dat het moet gaan om goed onderwijs.

Daar is iedereen bij gebaat, met name de leerlingen, ook die van groep acht. Het is te eenzijdig om alleen naar de leerlingen als belanghebbenden te kijken. De scholen en de daar werkende docenten hebben ook belangen.

Een analogie: Als meer mensen in Amsterdam centrum willen wonen dan er huizen zijn, moet de gemeente dan extra bouwen in het centrum (kleinere woningen, kwalitatief minder dus) en leegstand in Amsterdam zuid creëren?
Elisabeth (Amsterdam)
op 30/04/2015 naar 23:47   

@meester: de vraag is voor wie het nieuwe lotingssysteem goed is.
Het belang van de leerlingen moet centraal staan. Het uitgangspunt van oplossingen moet niet het belang van schoolbesturen of werkzekerheid zijn.
De echte voorkeuren van achtstegroepers moet serieus genomen worden.
Meester met zoon in groep 8 (Amsterdam)
op 29/04/2015 naar 22:46   

@EH

Zo makkelijk gaat dat niet, maar als je LVS een heel ander beeld schetst als het basisschool advies, dan ligt het meer bij de basisschool dan bij de VO school. Wat eerder de plaatsbaarheid beïnvloed is het zorgprofiel van de VO school: een school zonder lift zal een leerling in een rolstoel niet plaatsbaar vinden.

Helaas is het waarschijnlijk zo dat dat door de ronde die nu plaatsvindt, het creëren van extra klassen voor *populaire* (dus niet perse goede) scholen, er toe leidt dat niet *populaire* (dus niet perse slechte, sterker zelfs goede) scholen niet worden gevuld.

En ik voorspel zelfs, zoals ook hieronder al meermalen, dat scholen dit zullen aangrijpen om de selectie aan de poort die ze tot vorig jaar deden op basis van de cito score nu na één jaar zullen doen: dus veel uitstroom na het eerste brugjaar bij de categorale gymnasia van leerlingen die het 'nivo niet aankunnen', maw een cito score onder de 545.

Op de lange termijn *zeer* slecht voor het VO in amsterdam, behalve voor de populaire scholen.
EH (Plaatsbaarheid)
op 29/04/2015 naar 15:09   

Dus de plaatsbaarheid wordt gecontroleerd met de ELKK gegevens, dus oa llv gegevens. Als de VO school besluit op basis van die gegevens dat de leerling niet plaatsbaar is, legt de VO school het advies van de basisschool dus naast zich neer.
De afspraak: het advies vd basisschool is leidend is dus een wassen neus!

Er is niets veranderd, alle scholen worden gevuld, ook de niet populaire scholen, alleen valt het nu niet meer op, omdat het allemaal geheim is.

VSA: worden de hoeveel aanmeldingen per school, hoe vaak een kind een 'matchingbeweging' heeft gemaakt, de procedure ed nog transparantgemaakt of blijft dat verborgen jn de krochten van een systeem?
S (Amsterdam)
op 29/04/2015 naar 13:33   

@VSA: dank voor info!
Wat gebeurt er met leerlingen die niet op plaatsbaarheid zijn gezet? Gesprek tussen betreffende leerkracht en VO-school? Blijft advies staan? Moet er nieuwe keuzelijst gemaakt worden?
VSA (Amsterdam)
op 29/04/2015 naar 13:03   

Die toelaatbaarheid of plaatsbaarheid komt voort uit het zogenaamde ELKK bestand waarin alle leerling-gegevens staan geregistreerd voor de VOschool van 1e keuze waar is aangemeld. Dit betekent dat je kind toelaatbaar is voor VOschool en je bijbehorend advies. Dit wordt ook plaatsbaarheid genoemd. Met dit gegeven zal je kind de Loting&Matching ingaan, dat vanuit een ander bestand zal plaats vinden dat MEPS heet, en waarvan de uitkomst pas 8 juni bekend zal zijn. Leerlingen die niet op plaatsbaarheid zijn gezet, gaan niet mee in de matching.
Meester met zoon in groep 8 (Amsterdam)
op 29/04/2015 naar 11:44   

Maar wel allemaal nieuwe scholen, soms met nieuwe onderwijsconcepten, vaak door ouderinitiatieven begonnen.

Maar inderdaad in de eerste alinea staat '...begonnen door besturen die nog niet in een regio actief waren,...'

Dat de schoolbesturen ze graag onder zich hebben is niet zo gek: elke leerling levert een zakje geld op.

Maar al met al... en die tweets van VSA.... ik weet niet of ik het met ze eens ben... "Meer nieuwe scholen vergroot de kansen meer dan beter loten" nogal ongenuanceerd, "meer" "vergroot" "kansen" "beter".

Meer nieuwe scholen gaat ten koste van andere scholen, dat gaan we volgend jaar al zien.
Elisabeth (Amsterdam)
op 29/04/2015 naar 10:12   

@meester: het 4e (Esprit), het Cygnus (ZAAM), het Hyperion en de nieuwe havo (VoVA) vallen allen onder bestaande schoolbesturen en zijn afsplitsing van bestaande scholen (Resp. Cartesius, Pieter Nieuwland College en Bredero Lyseum). Hetzelfde geldt voor het Caland 2 (Caland lyceum) en IJburg 2 (IJBurg), verschil is dat daar alleen een 2 achter de naam is gezet.
Meester met zoon in groep 8 (Amsterdam)
op 29/04/2015 naar 10:04   

Twee = tweet
Meester met zoon in groep 8 (Amsterdam)
op 29/04/2015 naar 10:03   

Twee over bericht (???) in volkskrant van vandaag (29/4/2015).

Hoezo maar 5 nieuwe scholen?

Ik kan er in Amsterdam zo nog 5 noemen:

4e gymnasium, cygnus gymnasium, hyperion, de nieuwe havo, de nieuwe internationale school.

Waarom worden die niet genoemd/meegeteld?

Jammer want de boodschap: 'vrijheid van stichting bestaat niet meer' is volgens mij wel juist. Maar het artikel komt op mij nu over als stemmingmakerij.
Ray (Amsterdam)
op 28/04/2015 naar 17:08   

Dat is precies wat ik ook heb gehoord en hier eerder meldde over het CSB. Iemand daar een verklaring voor?
S (Amsterdam)
op 28/04/2015 naar 15:33   

Weet iemand of er nu door alle scholen meldingen betreffende "plaatsbaarheid" worden gedaan? De leerkracht van mijn dochter, meldt in de klas dat de kinderen die groen achter hun naam hebben definitief geplaatst zijn. Kortom, een hoop verwarring.
EH (Amsterdam)
op 26/04/2015 naar 14:59   

Ik snap niet zo goed waarom er afwijzingsbrieven gestuurd worden? Tenminste, als ik aanneem dat dat alleen naar de leerlingen is gestuurd die deze school op de eerste plaats heeft staan. Want het is toch inmiddels duidelijk dat er niet alleen leerlingen van de 1e keus geplaatst worden, maar zeker ook leerlingen met de betreffende school op plaats 2 of lager. Omdat dat leerlingen zijn die een te hoog lotingsnummer hebben voor hun eerste keus, en misschien wel een laag genoeg lotingsnr voor hun tweede keus.
Of heeft mla naar álle leerlingen die 'niet geschikt zijn' voor deze school en de school wel ergens op hun lijst hebben staan een afwijzing gestuurd?
C (Amsterdam)
op 26/04/2015 naar 03:36   

Ook opmerkelijk! Op de open dag zei de conrector van het MLA dat eigenlijk elk kind geschikt is voor montessori- onderwijs.
Joe (Amsterdam)
op 25/04/2015 naar 23:42   

In antwoord op de vraag van VSA of er meer afwijzingen bekend zijn:
Ik heb gehoord dat er een flink aantal afwijzingsbrieven zijn gestuurd door het MLA. Het MLA beroept zich op het karakter van montessori-onderwijs, om leerlingen af te wijzen die op de basisschool nog niet voldoende zelfstandigheid hebben laten zien.
Ook heb ik begrepen dat zij inmiddels van hogerhand zijn aangesproken op deze afwijzingen, wat niet zou mogen...
Is hier meer over bekend? Zijn deze afwijzingen daadwerkelijk verboden? Of heeft een montessorischool de mogelijkheid om dergelijke afwijzingen op grond van montessori-vaardigheden door te zetten?
S (Amsterdam)
op 25/04/2015 naar 10:13   

Als ik het nieuwe systeem goed begrijp, zegt het helemaal niets of er (nu) op een school (van je 1e keuze) wel of geen overaanmeldingen zijn. Dat komt hier op het forum herhaaldelijk terug, of je op die school geplaatst wordt hangt vooral af van overaanmeldingen op andere scholen, en vervolgens van tweede, derde, vierde etc keuzes van andere kinderen.
Ray (Amsterdam)
op 24/04/2015 naar 11:27   

Ik heb gehoord dat op het Amsterdams Lyceum er een extra klas is gecreëerd, en dat er dan nog teveel aanmeldingen zijn. Het HLZ wil niet vertellen hoeveel aanmeldingen er zijn.

En ik hoorde van een leerling uit de klas van mijn dochter dat zij al is toegelaten op het CSB? Dat kan toch helemaal nog niet?

Schijnt dat de lerares dat in de klas tegen haar zei. Op het Twitter account van CSB zie ik overigens een oproep voor scholieren om zich aan te melden als ze zijn uitgeloot in Amstelveen.
VSA (Amsterdam)
op 23/04/2015 naar 22:16   

De behandelingen over plaatsbaarheid op de VO-scholen zijn volgens schema tot morgen. Zijn er nog meer afwijzingen bekend? Ofwel scholen die het advies naast zich neerleggen? Bij navraag door ons, wist de gemeente alleen van enkele gevallen op 1 VO-school en die zouden inmiddels zijn terug gedraaid door die VO-school.
MASCHA (Amsterdam)
op 22/04/2015 naar 17:45   

En de kwalificatie dom/bom (voordat mensen over me heenvallen). Dat is de kwalificatie die anderen gaven aan mijn dochter. (en 35 jaar geleden aan mij).
MASCHA (AMSTERDAM)
op 22/04/2015 naar 17:38   

Beste Hans, Dyslektische kinderen horen op hun eigen niveau les te krijgen en niet op het niveau eronder. Als ze onder hun niveau zitten maakt dat ze ongelukkig. Ze zijn niet dom/bom maar dyslectisch. Als de eerste leraar van mijn dochter het voor het zeggen had zat ze nu op het VBMO. Gelukkig had hij het niet voor het zeggen (en doet ze het nu prima op het VWO).
Rosie (Amsterdam )
op 22/04/2015 naar 14:51   

Naar aanleiding van enkele berichten die zeggen waarin gesteld dat alleen nr 1 eigenlijk keuze is voor hun kind, ik kan me dat bij n vmbo-t advies voorstellen. Bij n havo of vwo advies zijn er gewoon echt veel goede scholen , alhoewel se wen je wellicht meer aanspreekt dan de ander. Hoe zeker kun je zijn dat die eerste keuze zaligmakend is? Voorlichtingsdagen geven slechts een idee van wat voor school het is, en iedereen zet z'n beste beentje voor. Mijn dochter had geen moeite er 6 op te schrijven. Heb eerder lotingen meegemaakt. Zoon 5 jr gelwsen ingeloot , dochter 2 jr geleden uitgeloot. Wat n drama dat voor een kind is, kunnen alleen mensen zich voorstellen die dit ook meegemaakt hebben. De ervaring leert gelukkig dat de school waar het kind dan heen moet meestal prima bevalt. Maar ik ben blij mer dit systeem: minder kinderen supergelukkig, maar met z'n allen meer gelukkig!!
Hans (Amsterdam-w)
op 22/04/2015 naar 09:17   

Hoezo komt het goed als deze jongen geplaatst wordt op de havo (school zonder vmbo?). Als hij die LVS toetsten niet op havo niveau maakt, waarom zou hij de havo-toetsen dan wel kunnen maken? Wat komt er dan goed? De wens van de ouders! Geef hem de mogelijkheid om te stapelen. Mavo-havo, of MBO-HBO. Kijk aan hoe het gaat, als havo door zijn handicap te hoog gegrepen is, dan een stapje lager. Wat doe je die jongen aan met je gepush? Een goede opleiding is belangrijk, je gewaardeerd voelen door je ouders ook.
M Lavell (Amsterdam)
op 22/04/2015 naar 08:37   

Het komt niet vanzelf goed hoor Roland. Je moet wat doen.
Je moet dit opvatten als een weigering toelating. Zie voor de procedure geschillenpassendonderwijs.nl/procedures/procedure-bezwaar-toelating-en-ver wijdering
Dat bezwaar moet je richten aan het bestuur van de school. Voor meer info. nationaleombudsman.nl/voorbeeldbrieven?gclid=CMzktczvhsUCFWvKtAodyA8Axg

De situatie waar je nu in zit niet in de Kernprocedure.
Althans, voor een deel wel (pag 8; De school beoordeelt of de toelichting en LVS-gegevens overeenkomen met het basisschooladvies.) maar er staat niet wat er gebeurt als de school besluit dat het niet overeenkomt.

Stel je vraag ook hier en vraag schriftelijk antwoord.
Het adres van de adviescommissie is: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling T 020 – 251 81 51

Het zou wel handig zijn als VSA helpt.
Vooral als het na bezwaar (de school blijft bij het standpunt) ook van beroep (rechter) moet komen.
Caroline (Amsterdam)
op 21/04/2015 naar 16:53   

DF: ik heb begrepen dat de scholen alle kinderen die zijn aangemeld in de eerste ronde kunnen bespreken met de basisschool. Bij twijfel aan het advies van de basisschool kunnen ze contact opnemen met die basisschool voor onderbouwing van het advies. Dit is een ronde nog voor het hele matchinggebeuren. Zo was het in het verleden ook. Ouders meldden dan hun kinderen aan en bij twijfel van de middelbares school (bijv de cito viel tegen) was er overleg voor eventuele loting. Alle kinderen moeten voor de matching toelaatbaar zijn, al dan niet met extra onderbouwing van het advies door de basisschool.
DF (Amsterdam)
op 21/04/2015 naar 11:26   

@Roland: ik denk dat het wel goed komt. je hebt de wet- en regelgeving aan je zijde. Hieruit blijkt toch maar weer dat sommige scholen dus kennelijk wel al uitslagen van de matching doorgeven. Immers deze school (ben zeer benieuwd welke het nou is) heeft kennelijk je zoon ingematcht, anders zouden ze je niet aanschrijven, lijkt me.. vreemd allemaal
C (Amsterdam)
op 21/04/2015 naar 10:15   

@roland: hier info van Rijksoverheid.nl: "De school voor voortgezet onderwijs mag leerlingen geen extra toetsen laten afleggen om het niveau te bepalen. Ook mag de school zich bij de toelating niet baseren op andere toetsen die leerlingen op de basisschool maken (bijvoorbeeld de Entreetoets in groep 7, toetsen van het leerlingvolgsysteem of een IQ-test). De basisschool mag al deze gegevens wel betrekken bij het schooladvies."
Ellen (Amsterdam)
op 20/04/2015 naar 19:56   

@roland . Er zijn wetten en regels die dyslectische kinderen beschermen. iwal weet waarschijnlijk wel welke. Anders kun je steunpuntdyslexie proberen. Dit is discriminatie. Iedereen weet dat de meeste dyslectische kinderen lager score op cito toetsen.
Roland (Amsterdam)
op 20/04/2015 naar 19:09   

Dank voor de reacties. De VO school heeft ons aangeschreven dat ze onze zoon niet op de HAVO willen toelaten, omdat het LVS dat niet zou ondersteunen. Onze zoon is echter geen resultante van het LVS, maar een individu. Hij is zwaar dyslectisch en heeft dus problemen met toetsen als het Cito. Maar zowel zijn basisschool als zijn ondersteunende leraar dyslexie (waarvoor hij al jaren aan het IWAL ondersteuning krijgt) onderschrijven het HAVO advies. Wij gaan niet zomaar toegeven.
DF (Amsterdam)
op 20/04/2015 naar 11:31   

Even reagerend op Roland: hoe weet jij dat de school van 1e keuze jouw zooon niet wil aannemen? Is er al iets bekend dan van de matching? Dat zou toch niet kunnen, aangezien iedereen tot begin juni moet wachten.
Verder heel vreemd en in strijd met de regelgeving dat de school in kwestie het advies niet volgt..
EH (Amsterdam)
op 19/04/2015 naar 19:12   

Jee, nou ben ik echt heel benieuwd wat de redenen zijn om je zoon niet toe te laten, Roland! Heeft de VO school ook de leerlingvolg gegevens gekregen, en baseren ze dat daarop?
Ik dacht al dat de VO scholen hun macht niet zomaar zouden opgeven om bij de poort te selecteren, dit zou daar een bewijs van zijn.

Vorig jaar iets dergelijks met mijn kind meegemaakt, ging om Gerrit vd Veen. Schooladvies havo, niet toelaatbaar geacht vanwege tegenvallende cito. Eerste ronde verspeeld, want kon niet meer wisselen, dus toen helemaal niet meegeloot.
Elisabeth (Amsterdam)
op 19/04/2015 naar 14:35   

@Roland: het basisschool advies is inderdaad bindend, dit kan geen grond zijn om hem af te wijzen.
De toelaatbaarheid wordt bepaald op basis van het schooladvies van de leerling. Een VO-school kan een toelaatbare leerling alleen weigeren als de leerling of de ouders niet de grondslag van de school onderschrijven of respecteren. Voorwaarde is wel dat de school daarin consistent en transparant is. Om toegelaten te worden tot de Joodse school Maimonides, moet je bijvoorbeeld Joods zijn.
Heeft de VO-school contact opgenomen met jou of met de basisschool? Ze kunnen de basisschool om een onderbouwing vragen van het advies, obv een vaste set gegevens uit het leerlingvolgsysteem. Als de basisschool blijft bij het havo-advies, moet de school het daarmee doen. Om welke VO school gaat het eigenlijk?
Roland (Amsterdam)
op 19/04/2015 naar 11:20   

Mijn zoon heeft een HAVO advies, nu wil zijn school van 1e keuze hem niet toelaten, omdat zij menen dat het advies niet juist is. Weet iemand wat de procedure is? Het schooladvies is toch bindend?
Meester met zoon in groep 8 (Amsterdam)
op 18/04/2015 naar 16:38   

@HS: Absoluut mee eens en hartgrondig oneens.

Het is inderdaad helemaal niet nodig dat dit alles zo lang moet duren.

Dat het langer moet duren is het gevolg van wat je in je tweede alinea zegt: dat er nu scholen met extra klassen aan het rommelen zijn, om tegemoet te komen aan ouders/leerlingen van volgend jaar. Dat is (ik val in herhaling) leuk voor de leerlingen, op de korte termijn, maar schadelijk voor het onderwijs op lange termijn.

Een voorbeeld: categoriale gymnasia zullen graag aan de overaanmelding 'tegemoet komen' door een extra 1e klas te formeren: 25 leerlingen extra dat past wel, het rooster wordt alleen wat slechter. Maar is dat werkelijk een tegemoetkoming? Want kan zo'n gymnasium die klas ook houden tot en met de zesde? Dan zijn het 150 leerlingen extra, en dat past (waarschijnlijk) niet.

Daar wringt iets...

Verder hebben we de gymnasia in oktober vorig jaar de alarmbel al horen luiden dat zijn vreesden voor 'kwalitatief mindere leerlingen' nu zij de 545 cito grens niet meer kunnen hanteren.

Oplossing: Een extra 1e klas, maar na 1 jaar wel meer uitstroom van leerlingen die 'het nivo' niet aankunnen.

Extra klassen op de ene school zijn minder klassen op een andere school, wat onwenselijke personeelsverschuivingen met zich mee brengt. Wat mij betreft wel degelijk een belangrijk argument.

Scholen nu extra klassen laten formeren houdt uiteindelijk in stand wat (in ieder geval een deel van) het probleem is: het idee dat populaire synoniem is met kwaliteit.
HS (Amsterdam)
op 17/04/2015 naar 16:22   

Zeer eens met de tweet van VSA van vandaag: het is te gek voor woorden dat de Amsterdamse kinderen tot begin juni moeten wachten om te horen op welke school ze komen (of beter: waar ze worden ingeloot), terwijl de rest van Nederland dat allang weet. Wonderlijk is ook dat we kennelijk niet mogen weten hoeveel (eerste) inschrijvingen er zijn op de verschillende scholen.

En ja: natuurlijk wil ieder kind het liefst naar zijn eerste keus. Het is al vaker gezegd: 1 of 2 alternatieven zijn acceptabel, meer eigenlijk niet. Er rust een zware taak op de gezamenlijke schoolbesturen om hieraan tegemoet te komen. Als het waar is dat het personeelsbeleid van die scholen daarbij een belangrijke of zelfs doorslaggevende rol speelt, wat ik onacceptabel zou vinden, zou dat kenbaar moeten worden gemaakt.
DF (Amsterdam)
op 17/04/2015 naar 14:03   

Ha Pieter,

Voor zover ik het begrijp kun je alleen aanpassen als je advies nav van Citco naar boven wordt bijgesteld.
Verder denk ik dat de meeste kinderen maar 1 voorkeur hebben en denk ik niet dat je kunt wiegeren en vragen om een andere optie. Immers, anders kan iedereen dat wel doen en is de hele matchingsprocedure zinloos. Succes voor je dochter!
Pieter (Amsterdam)
op 14/04/2015 naar 11:49   

Eigenlijk heeft mijn dochter maar 1 voorkeur. De rest is een compromis. Daarom was het samenstellen van haar voorkeurslijst een lang en moeilijk proces.

En nu heeft ze spijt van haar tweede keuze op haar lijst en wil deze eigenlijk herzien.

kan dat uberhaupt nog?

En wat als we niets doen en ze wordt geplaatst op deze school. Kunnen we dan weigeren en vragen om andere optie?

En wat als ze uberhaupt NIET op een school naar voorkeur terecht komt. Wat zijn dan nog de opties?

Ik vind het persoonlijk onacceptabel dat het ZO LANG moet duren eer er duidelijkheid komt.
B. (Amsterdam)
op 13/04/2015 naar 20:51   

Populaire scholen vragen klassen bij te maken biedt geen verbetering van hun onderwijs maar een verslechtering, dat is ook niet wenselijk. Kleinere goede scholen kunnen veel meer ruimte bieden aan goed inhoudelijk onderwijs. Misschien dat sommige juist daarom zo populair zijn. Er moeten meer goede scholen komen die juist niet moeten uitdijen tot kolossen. Maar de macht van de schoolbesturen die hun onpopulaire scholen willen handhaven omdat dat beter voor hun situatie is zullen dit tegenhouden en tot nu toe zie ik niet dat de politiek daar enige invloed op heeft. Er worden af en toe wel mooie conclusies getrokken maar er wordt jaar in jaar uit niets concreets mee gedaan. Treurig.
IN (Amsterdam)
op 12/04/2015 naar 19:34   

Het zou voor de vrije schoolkeuze in een vrij land wel veel beter zijn. Want nu hou je de scholen in stand waar niet veel animo voor is.dat lijkt me toch ook niet goed.

Maar volgens mij hoef je niet bang te zijn voor extra klassen op de ene school ten koste van klassen op een andere school. Daar passen de scholen echt wel voor. Alle leerlingen eerlijk onder elkaar verdelen, dat is wat ze doen. Zij zijn heel machtig. Noch ouders, noch gemeente kunnen er iets tegen beginnen.

Ze zullen alleen extra klassen maken als er meer leerlingen van een bepaald niveau zijn dan ze kunnen bieden. En dan moet die uitbreiding eerlijk worden verdeeld. Daarbij zal niet worden gekeken naar de wensen van de leerling, maar naar de wensen van de scholen.
Meester met zoon in groep 8 (Amsterdam)
op 12/04/2015 naar 11:41   

Volgens mij kom je dan bij de kern:

Ik vind dat gemeente moet zorgen dat er voor iedereen een plek is. Dan is de situatie zoals je beschrijft: de scholen hebben (ongeveer) precies genoeg plek voor alle leerlingen. Dat heeft als consequentie dat alle scholen vol uiteindelijk vol komen. Vogens mij is dat niet helemaal het geval.

Het heeft ook als consequentie dat er geen (volledige) sprake is van vrije schoolkeuze zoals door VSA wordt voorgestaan. Als er inderdaad 230 leerlingen kiezen voor het Hyperion (zoals hieronder wordt vermeld) moet het Hyperion dan ook 230 plekken kunnen creëren. Volgens mij is dat waar de VSA lobby zich op richt.

Nu zit het er ergens tussenin, volgens mij is er nu een gesprek tussen besturen en gemeenten (onder druk van diezelfde lobby) welke school ergens nog een extra klas kan maken. Dat is goed nieuws voor de leerlingen laat dat gezegd zijn, maar niet voor de scholen die niet met eerste keus vol zitten: die krijgen dan minder klassen. Met alle gevolgen die daar bij horen.

Volgens mij is dat op de lange termijn niet goed voor het onderwijs in Amsterdam.
<< vorige

1 ... 29-30-31-32-33-34-35-36-37-38 ... 51

volgende >>