Schrijf een nieuw bericht

Pagina 21 - Berichten 4001 tot 4200

B (Amsterdam)
op 26/06/2015 naar 00:37   

Ik lees hier heel regelmatig over de populaire scholen in het centrum en zuid. Ik woon in het centrum, maar weet echt geen scholen in het centrum, op het barleaus na. Over welke andere scholen hebben jullie het eigenlijk?
Elisabeth (Amsterdam)
op 25/06/2015 naar 23:05   

Uit de oude doos: Een treffende blog van een ouder uit maart 2010 over vrije schoolkeuze

WOENSDAG 24 MAART 2010

De Wassen Neus van de Schoolkeuze

Als ouder van een kind uit groep 8 heb ik de laatste maanden braaf een aantal middelbare scholen bezocht tijdens hun open dagen en avonden. We snoepten met nog honderden anderen van de Engelse drop in de lokalen Engels, deden in witte laboratoriumjassen gekke proefjes bij scheikunde en bekeken de opgezette dieren bij biologie (die volgens boze tongen alleen worden geetaleerd tijdens de open dagen). De docenten en schoolleidingen hadden de schoenen gepoetst en de stropdassen gestrikt, en wel om zich bij de 8ste-groepers en hun ouders van hun beste kant te laten zien. Het leken waarachtig de verkiezingen: Kies voor ons - want dan zit je goed! Na de bezoeken volgde het wikken en wegen, en tenslotte de uiteindelijke keuze. Daarna het gewichtige inschrijvingsritueel, het liefst persoonlijk en op afspraak. Maar wat blijkt? Een groot deel van diezelfde 8ste-groepers zal worden uitgeloot bij de school van hun eerste keuze. Zo is de kans dat je als Havo/VWOer op menig lyceum in Centrum of Zuid wordt uitgeloot groter dan dat je wordt ingeloot. En nee, dan wordt het niet de school van je tweede, derde of zelfs vierde keuze. Dan wordt het één van de 15 lycea waarover de Osvo (de schoolbesturen van het V.O. in Amsterdam) de niet bepaald geruststellende uitlating doet dat "een zeer groot deel een voldoende beoordeling heeft van de Onderwijsinspectie" (Parool 22.03.2010). Op z'n Colijns dus: gaat u rustig slapen, wij waken over u. Wacht u maar gewoon tot uw kind wordt uitgeloot, en ergens op een school beland waar je zelfs nog nooit van hebt gehoord, aan de andere kant van de stad. En dan maar afwachten of het er één is met een voldoende van de Onderwijsinspectie. Duizenden ouders en leerlingen zitten op dit moment in grote onzekerheid. Niet nodig, zegt de Osvo, want het "onderwijsaanbod in Amsterdam is toereikend". Blijkbaar gaat het nu ineens niet meer over de school van je keuze maar over het aantal beschikbare plaatsen in heel Amsterdam. Laat dan die opgezette vogels ook maar in de kast en die Engelse drop maar zitten. Want iets te kiezen valt er voor onze kinderen allang niet meer. Ze kunnen alleen maar afwachten.

Roos van der Zwaard
ouder van een 8ste-groeper
Susan (Amsterdam)
op 25/06/2015 naar 22:50   

Ik vind reisafstand ook een argument. Maar welke ander scholen vond je niet passend Myra? Na al je uiteenzettingen is dat toch wel iets wat je mag delen op dit forum?
IN (Adam)
op 25/06/2015 naar 22:23   

ik vind afstand wel degelijk een argument. wij zijn in a'dam gaan wonen vanwege de faciliteiten. we wonen in een huis met een peperdure m2 prijs. de ruimte is krap, er is geen frisse buitenlucht. we hebben buren naast, boven, onder. maar dit accepteren we allemaal. want: scholen en werk is vlakbij. dat scheelt je veel tijd per dag, waardoor je tijd hebt om te sporten, vrienden te bezoeken, huiswerk ter maken. dat vinden wij super belangrijk. als je dat niet kunt krijgen, zie ik het nut niet meer van wonen in a'dam. dan woon ik liever in een dorp, met goedkopere huizen en meer leefruimte.
Myra (Amsterdam)
op 25/06/2015 naar 21:59   

@ jitta ook om elkaar te informeren omdat er alsmaar zoveel onduidelijk ontstaat over alles en acties die worden ingezet waar wij afhankelijk van worden gemaakt, eerst erkenning, dan weer ontkenning en wanneer er duidelijkheid wordt gegeven, schuift iedere keer weer een week op en het stokje wordt ook steeds doorgegeven waar je wezen moet...

voor de zomervakantie zou alles duidelijk en geregeld zijn? Nu is de marge alweer verlegd van het kan ook nog wel een weekje later..want dan is de administratie van de scholen ook nog open enz enz...

Dus als je eenmaal in dat stramien zit en je neemt je verantwoording door te doen wat je gevraagd wordt en je werkt en denkt mee in het zoeken naar een oplossing van een onvoorziene situatie wat nu aan de hand is, maar de andere partij doet dat niet..die is alleen maar bezig met de aandacht te verleggen en naar elkaar te wijzen..dan gaat de rek er wel een keertje uit..

Als het verschil niet gemaakt kan worden.. waarom wordt daar dan wel die aandacht aan gegeven en zijn daar discussies over gevoerd binnen de commisieraadsvergadering...alleen maar om te destileren waar -naar ik mag hopen- alles volgend jaar beter op ingericht zou kunnen worden?

Ik vind echt dat als er een nieuw systeem uit wordt geprobeerd dat er op voorhand rekening met kinderziektes gehouden had mogen worden.. en dat daar een marge voor ingecalculeerd had mogen zijn om als vangnetsituatie te kunnen dienen. Niet dat je met een proefmatch al iets meet en het er gewoon op aan laat komen..en er nu naar dingen gewezen wordt om de aandacht naar de input te verleggen, waar iets in veranderd is in de situatie waar we nu over spreken en dat de output van nu dan opeens een logische is...

Met cijfertjes maak je zo'n afweging en wat is 1% wat nog niet sluitend is, volgende x de verbeterslag... Als je het over kinderen hebt, die onze toekomst zijn en er over het vertrekpunt wordt beslist en er is je gevraagd om daar goede overwegingen in te maken.. dan heb je het toch over een andere impact die je niet zomaar weg kan beredeneren..
M Lavell (Amsterdam)
op 25/06/2015 naar 21:50   

Mirjam, je moet je niet beledigd voelen. Het erbij laten is geen morele keus. Het is een overlevingsstrategie. Alle mensen doen dat (maar niet altijd allemaal tegelijk).
Het is omgekeerd niet moreel verwerpelijk om het er niet bij te laten zitten. Hoewel het wel een eenzame strijd is.
M Lavell (Amsterdam)
op 25/06/2015 naar 21:42   

Myra, mijn kinderen deden de omgekeerde rit: van de polder achter de Bijlmer (nog een stukje verder dus) naar het Centrum. Ik kan je duizend argumenten geven waarom dat zo goed en verstandig is, waarmee ik wil zeggen dat je het niet gaat winnen met je argumenten over afstand.
Het gaat niet over afstand. Je hoeft je daarover niet te verantwoorden.
Het gaat over keuze. Dat het jouw keuze is. Dat je recht hebt op die keuze.
Het gaat erover dat de schoolbesturen met elkaar hebben besloten dat jouw keuze niet belangrijk is. Dat je je keuzerecht moet delen met anderen, zodat je niet krijgt wat je wil. Zodat niemand krijgt wat ie wil. Nou ja, zo min mogelijk. Tenzij het lot je gunstig gezind is.
Overigens ben je al licht positief over het OSB. Vergelijkbare kwaliteit met de andere scholen van je lijst, of iets dergelijks. Precies daar zit de vetste adder van die keuzelijst - hoe langer, hoe groeter de kans dat je op een shcool van je voorkeur komt -. Hoe meer scholen je invult, hoe vlakker je wensenlijst.
Even iets heel anders: woon jij in het centrum? In een eigen huis?
Misschien een idee om planschade te claimen.
Laten we wel wezen: de waarde van Amsterdamse huizen in het Cetrum wordt mede bepaald door het feit dat er zoveel goede scholen om de hoek zijn. Maar als je daar voortaan niet meer naar toe mag, of het is allerminst zeker, dan levert dat planschade op. Zal je denken heb je haar weer over geld, maar helaas is dat het enige argument waar wel op gereageerd wordt.
Voor het overige zou ik overwegen om bij de Nationale ombudsman te klagen. Ik vind het een schande dat een zg onafhankelijke commissie in werkelijkheid een tribunaal lijkt te zijn.
Susan (Amsterdam)
op 25/06/2015 naar 21:15   

Myra, ik lees dat veel ouders toch nog zelf een aanvaardbare school hebben gevonden met wat er nog over was. Daarom ben ik benieuwd, met alles wat je met ons deelt, hoe was jouw situatie dat het niet gelukt is iets te vinden. Wat was je top 5, en welke scholen vond je niet passend?
D (Amsterdam)
op 25/06/2015 naar 21:14   

ik vind dat het hier echt helemaal de verkeerde kant op gaat, er zijn hier een paar ouders/reageerders die hebben zich vooral tot achter de komma vastgebeten in 'het systeem' terwijl ze zich eigenlijk bezig zouden moeten houden met wel en wee van dochter/zoon. Die komen heus wel terecht op een plek die ze uiteindelijk heel fijn gaan vinden ook al is het niet eerste, tweede of derde keus, en misschien ook wel niet vierde vijfde of zesde keus.....
Myra (Amsterdam)
op 25/06/2015 naar 21:00   

@ suzanne

het profiel van de scholen waar we op geselecteerd hebben, daar zou het OSB kwalitatief een alternatief voor kunnen zijn (in die zin begrijp ik de at random plaatsing nog wel en weet ik wat daar aan te waarderen is), ware het niet dat mijn dochter van elf vanaf centrum naar de bijlmer moet gaan reizen (reken een uur van deur tot deur) en ik dit niet verantwoord vind .. reizen naar het drukke cs, metro en nog 9 minuten vanaf de metro lopen.. of fietsen (straks wordt het ook weer vroeg donker); nee sorry daar is ze echt te jong voor. Ik vind dat onverantwoord. Niet alleen de reisafstand maar ook wat daarbij komt kijken..

En waarom als er zoveel scholen wel bereikbaar zijn en er 5 hebben geselecteerd.. , daar binnen zijn verschillende afwegingen gemaakt en daarom op een bepaalde volgorde geplaatst..want als ouder is je gevraagd daar goed over na te denken...dan gaat het om diverse aspecten.. dat die top 5 plaatsingen niet voor 100% gerealiseerd zou worden is niet de insteek van het lotingspel geweest.. naar voorbeeld kernemerland.. natuurlijk er zouden wel at random situaties voor kunnen gaan komen..had ik als ouder daar niet alleen een inschattingsfout mee gemaakt in de prognose..dat er een "kans"verdeling zou worden gecreeerd..

De andere scholen stonden niet voor niets niet op het lijstje, dus dit vraagt een hele andere orientatie tussen plussen en minnen, met wat er nu nog over is. Dat je niet op je eerste keuze komt, niet op je 2e, niet op je 3e, niet op je 4e is all in te game... de situatie die wij aan de hand hebben is geen leuk spelletje.. er is aanpassingsvermogen en flexibiliteit, maar niet binnen de begrenzing die er nu aan wordt gegeven..
6e plek (Amsterdam oost)
op 25/06/2015 naar 20:56   

Onze zoon is op zijn zesde plek geëindigd.
We hebben een telefoontje gehad van de gemeente. Ze gaven aan dat ze ons gaan helpen bij een passende oplossing. Ik zou gebeld worden door OSVO.
3 x heb ik ze nu gemaild maar ik hoor helemaal niks.

Dat is dubbelop schrijnend.
S (Amsterdam)
op 25/06/2015 naar 20:54   

Beetje jammer dat er nu onderlinge discussies ontstaan. Ieder kiest zijn pad. De 1 accepteert het lot, de ander vecht voor een alternatief/recht.
Onze zoon was ook ver buiten de top 5 gevallen en diep ongelukkig. En als je kind zo enorm verdrietig is en vooral resoluut zegt niet die school te bezoeken dan heb je naar mijn mening ook het recht daar voor op te komen en te proberen wat in je macht ligt. Dat is ook een levensles: soms zit het tegen maar het is je goed recht om te vechten voor wat goed is voor je! hij moet 6 jr op die school doorbrengen, laat het begin goed zijn!
Wij hebben een mooie plek gevonden ( op de lijst vd osvo) waar hij voelt dat hij op z'n plek is. Hij blij en wij dus ook. Als je kind zich neer heeft gelegd bij de school waar hij is ingedeeld en voelt dat het z'n plek zal zijn, heel mooi!

Geen vd ouders, welke keus dan ook, zit verkeerd. Maar wel respect voor elkaar keuze!
Jitta (Diemen)
op 25/06/2015 naar 20:50   

Ophouden met jijbakken, dat is nergens goed voor. Je kunt tegelijk je er voor je kind bij neerleggen, maar het systeem proberen te bevechten, dat staat los van elkaar. Het systeem faalt op dit moment, en al vele jaren, en mensen voelen zicht daardoor benadeeld. Proberen datvoor jezelf of degenen na jou te verbeteren is het doel op deze site, lijkt me.
Coen (Amsterdam)
op 25/06/2015 naar 20:38   

Ik heb ook het idee dat dit forum door meer dan een handjevol ouders wordt gelezen. Ik lees het niet om een ruil te vinden.
Ons kind is gematcht op school van zesde voorkeur. Bleek bij nader inzien echt ongeschikte school. We hebben buiten de lijst een oplossing gevonden. Maar wat er nu gebeurd vind ik wel schokkend; alle partijen wijzen verantwoordelijkheid af of zeggen doodleuk dat dit systeem wel een verbetering is. Duidelijk is dat het systeem vreemd functioneert. Scholen beslissen, maar Osvo bepaalt waar je kind heen gaat. Licht verkeerd voor en belooft dingen die niet uitkomen en geeft uiteindelijk niet thuis.
Druk op politici via de pers is waarschijnlijk de enige manier waarop er iets kan veranderen. Voor die scholen hoeft er niks te veranderen, de osvo ontbeert het reflectief vermogen. Losse ouders zijn compleet machteloos.
Mirjam (Amsterdam)
op 25/06/2015 naar 20:14   

@m lavell
Dus als ik je woorden nu goed begrijp - en dat is lastig hoor met al die dure termen - komt het door mij en de andere ouders die zich er bij neerleggen dat deze situatie nu is ontstaan. Omdat wij ervoor gekozen hebben onze kinderen een andere levensles mee te geven - soms gaan de dingen niet zoals je had gedacht, maar dat betekent niet dat het nieuwe pad niet ook heel spannend, leerzaam en leuk kan zijn - is het al jaren een puinhoop en doet Amsterdam niets aan deze puinhoop. Hele rare manier van redeneren lijkt mij. Niet de OSVO is de schuldige, nee, die slappe ouders die altijd alles maar accepteerden. Ik gun je kind het allerbeste op de leukste school van Amsterdam, begrijp me niet verkeerd. Maar ik ben blij dat ik als ouder niet met jou te maken krijg. Gelukkig gaat mijn kind naar een school die niet erg populair is, dus dat risico loop ik gelukkig niet.
Susan (Amsterdam)
op 25/06/2015 naar 19:55   

Myra, ik ben wel benieuwd naar jouw situatie. Vanuit welk stadsdeel moet je kind nu 15 km fietsen naar OSB (zoiets toch?), welke scholen stonden wel op jouw lijst en welke scholen die nog plek hebben vind jij niet passend?
Myra (Amsterdam)
op 25/06/2015 naar 19:40   

Als je nog gehoord moet worden, zie het als een sollicitatiegesprek voor je kind, waarom zij/ hij met zijn/ haar profiel op de scholen van het voorkeurslijstje passen en onderbouw waarom de scholen die nog plek hebben niet passend zouden zijn voor jouw kind. Daarin kan je je mogelijk nog onderscheiden..als je een sterk pitch verhaal daarover hebt...

zo niet dan sta je eigenlijk met je rug tegen de muur:

Schrijnende gevallen dat is niet meer een term die je mag gebruiken als je kind at random geplaatst is. Dat is geen sterk gegeven meer of nog een reden om een oplossing voor te zoeken “binnen de top 5.”

Verder wordt er op gestuurd dat ze niet blij zijn met uitspraken die de wethouder heeft gedaan en ook dat de basisscholen decentraal de ouders hebben geinformeerd en ze proberen eigenlijk te bewijzen dat dit verkeerde verwachtingen heeft geschept.. daar waar OSVO op aanstuurde..zichzelf hard maken waar ze de aandacht naar hebben verlegd om als mogelijke oorzaak aantoonbaar te maken -die van miscommunicatie, de oorzaak van het scheppen van verkeerde verwachtingen daarmee aan te wijzen? Ze kunnen daarvoor het voorlichtinsmateriaal bij de basisscholen gaan opvragen.

Waar wordt het verhoor gesprek nu werkelijk voor aangewend en gevoerd?

Je hebt geen zaak word je eigenlijk op voorhand duidelijk gemaakt, volgens de nieuwe spelregels.. (geen poot om op te staan).. alles wat je aanvoert is tot een subjectieve beleving geworden en wat kan je aanvoeren als verweer? Je positie verandert steeds wat je als uitgangspunt moet nemen..

De setting is dat er iemand de matching commissie vertegenwoordigt, waar je het gesprek mee voert. Er zit een advocaat bij en iemand die notuleert.

Belangrijk om te weten is dat de grens weer is verlegd. We zouden voor de zomervakantie duidelijkheid krijgen, nu is dit opgerekt naar de week daarna –omdat de administratie op scholen dan nog open is – omdat de klachten van ouders niet centraal op een punt zijn ingediend –ook bij scholen klachten commissies- komt er nog steeds van alles binnenstromen en dus hebben ze er meer tijd voor nodig om “alles te behandelen” (sommige gevallen zijn snel duidelijk, maar het overgrote deel niet want dat worden geen schrijnende gevallen meer genoemd) dat betekent dat deze groep nog eens bekeken wordt op basis van de hoorzitting. Maar eigenlijk heeft die categorie al een andere waardering als uitgangspunt gekregen. Daarmee trekt de grootste groep van de 1% (?) aan het korste end..

Er wordt ook opgevoerd dat heel veel ouders dus hetzelfde voorkeurslijstje hebben gemaakt en scholen in centrum/zuid altijd geliefd zijn geweest dus als iedereen dit op dezelfde manier inricht dan is er niet genoeg plek voor iedereen. Waarom heb je dat als ouder gedaan? OP basis van wat ga je, je keuzes nu verantwoorden als er een andere tendens in is gekomen, dan voorheen .. er was toch niet voorzien door OSVO dat het advies 70% hoger is uitgepakt voor precies die categorie, waar die populaire scholen ook onder vallen..die over advisering waar naar gewezen wordt als oorzaak dat het matching systeem andere uitkomsten door die input heeft laten zien dan waar ze de voor prognoses op hadden gebaseerd.. Toch hadden we dit wel op onze vingers kunnen uittellen .. dat dit nu eenmaal niet past binnen het gegeven kader..? De nu situatie..

Terwijl er juist verzocht is om niet strategisch te denken en een voorkeurslijstje op te stellen naar echte voorkeur (dan kunnen ze goed doormeten waar die voorkeur echt ligt maar verder heeft dat aangeven nooit een werkelijk gewicht in de schaal gehad?) –zonder rekening te hoeven houden met overaanmelding- maar goed daarmee word dus bedoeld er is nog plek op scholen dus die bewering klopt.. als deze twee zinnen na elkaar worden gezegd dan heb je als ouder in de context toch een andere voorstelling van zaken gekregen, dan wat er nu mee blijkt te zijn bedoeld?

Ik vond het op deze manier een heel lastig gesprek om te voeren, waar je op schakelt of op reageert . De situatie is veranderd... voorprognoses die er zijn gedaan, het project kernmerland etc op basis daarvan is de presentatie van het matching systeem en de voorstelling van zaken gedaan. Niet zozeer in de uitleg die er eerst en nu aan wordt gegeven –zit de communicatie ruis- de waarheid is maakbaar en wat gisteren geldig was of je aan vast dacht te kunnen houden, geldt niet meer voor vandaag. De spelregels worden steeds bijgesteld.

In Amsterdam is er een andere output uit gekomen, dan wat ze hadden voorzien .. dus wordt er nu ook een ander gewicht aan dingen gehangen, waar eerst een bepaalde waardering aan werd gegeven..nu niet meer.. dus je hebt geen houvast.. het uitgangspunt dat voor de matching genomen is en nu genomen wordt is niet dezelfde situatie..waar in het nu over gesproken wordt. Dus wat voor gesprek ben je dan eigenlijk nog aan het voeren?

Het optelsommetje van de situatie van nu snap ik wel, waar wij voor zijn komen te staan en de andere betrokken partijen..maar wij hebben als ouder totaal geen invloed gehad op dit proces en ondanks dat zijn wij degene die daar op weggeparkeerd worden. Wat kan je nog aanvoeren met recht van spreken.. ..

Eigenlijk wil je dat het kind centraal wordt gesteld, maar de discussie die je voert is dat de kaarten al zijn geschud en dat je kind tot een nummer is verworden..en bij een loting kunnen dus ook lotnummers vallen waarbij je tot de 1% komt te behoren dat buiten de boot is gevallen.. dat dit een verantwoord risico is ten opzichte van de 99% plaatsingen in de opt 3 en 93% plaatsingen in de top 5...

ik heb al gelezen in de akte van proces verbaal van de vo dat met de aangepaste manier van benadering de werkelijke schrijnende gevallen nog slecht een 8e deel van de 1% uitmaken.. wat dan nog wel serieus wordt genomen?

het gaat om het vertrekpunt van je kind wat je als toekomstperspectief meegeeft.. en dat we ons als ouder daarin verdiept hadden..dat was ons gevraagd..maar verder dan dat gaat het niet... al die energie erin stoppen geeft geen garantie op een gewenste doorstroming binnen een top 5... er zijn nog niet genoeg scholen met eenzelfde soort profiel als de populaire scholen- de top 5 die de meeste ouders hebben gemaakt- en dat capaciteitsprobleem wordt nu recht gepraat, terwijl het eigenlijk een krom getrokken situatie is geworden..
Elisabeth (Amsterdam)
op 25/06/2015 naar 19:30   

Rechtsbovenaan deze pagina vind je een blauwe knop naar de petitie, onderteken deze en verspreid de pietitie onder ouders in Amsterdam. Ook als je wel tevreden bent met je plaatsing, kun je zo solidair zijn met de minder gelukkigen in deze loterij.

Dinsdag doet de rechter in kort geding naar verwachting uitspraak, dat is sneller dan gebruikelijk (maar wel vlak voor de zomervakantie). Woensdag a.s. Is er (zeer waarschijnlijk) een debat in de gemeenteraad over matching. Verschillende raadsleden hebben vraagtekens gesteld bij de door de gemeente verleende subsidie aan het inrichten van het algoritme voor loting en matching. De afspraak daarbij was dat Osvo volledig transparant zou zijn over de uitkomsten. Daar komen de schoolbesturen nu op terug, zij willen bijvoorbeeld geen gegevens oer school openbaar maken. Terwijl juist daarmee zicht verkregen wordt op de mismatch. Voor welke scholen kiezen ouders en leerlingen als ze hun echte voorkeuren mogen opgeven? Welke scholen worden nauwelijks genoemd in de top 3 en zijn gevuld dankzij matching en random plaatsen van uitgelote leerlingen? Datvwil Osvo onder de pet houden.
K.N. (Amsterdam)
op 25/06/2015 naar 18:56   

Ik heb nog niet eerder op dit forum geschreven, maar lees 'em wel iedere dag, ik denk meerderen met mij, dus het valt wel mee met het handje vol dat nog geïnteresseerd is.

Waarom is de Enquete 'positie plaatsings voorkeurlijst' gesloten?
Hoe meer inschrijvingen, des te betrouwbaarder het beeld, en hoe meer matches er te maken zijn. Dus open de enquete.

Enne... deze hieronder ook invullen!

521 ondertekeningen petitie

Sta ruilen toe
Het nieuwe lotingsysteem voor toegang tot het voortgezet onderwijs is uitgelopen op een drama. Voor de oplossing wijst de wethouder naar de schoolbesturen, maar die nemen hun verantwoordelijkheid niet. Ouders en kinderen zijn nu de dupe. Steun de petitie om ruilen toe te staan "of te komen met een goed alternatief!"

PETITIE

Wij
ouders van kinderen in Amsterdam en omstreken die voor hun kinderen goed voortgezet onderwijs wensen
constateren
dat de verenigde scholbesturen (OSVO) een nieuw lotingsysteem voor toegang tot het voortgezet onderwijs hanteren dat tot grote ontevredenheid leidt onder kinderen en hun ouders en dat een oplossing nog steeds niet in zicht lijkt te zijn
en verzoeken
de wethouder onderwijs Simone Kukenheim samen met de schoolbesturen (OSVO) 1. tot een directe plaatsing te komen voor schrijnende gevallen en 2. ruilen toe te staan en vanuit het systeem te organiseren om de uitkomst van de matching te verbeteren.
MC (Amsterdam)
op 25/06/2015 naar 17:35   

Deze week wilden ze alles afronden geloof ik, dus dat zal deze week nog zijn dat je wat hoort
Nathalie (Amsterdam)
op 25/06/2015 naar 17:28   

Hoe lang duurt het voordat je iets hoort op de brief aan de Onafhankelijke Commissie?
M Lavell (Amsterdam)
op 25/06/2015 naar 17:26   

Nou weet je wat, dan maak ik er licht geraakt van.
Wel wonderlijk. Je komt binnen met een impliciet verwijt, nu wijs je weer allemaal vingers alle kanten op, maar zelf ben je van suiker kennelijk.
Ik heb overigens niet bedoeld jou een verwijt te maken. Wat jou is overkomen, overkomt de meeste mensen. Ze leggen zich erbij neer. Ze maken er wat van. Er heeft een attitudeverandering plaats (zo is het ook wel goed). Dat heet cognitieve dissonantie.
Het is de reden dat de kwestie van de schoolkeuze maar blijft etteren. Wie het overkomt is even hoogst verontwaardigt, maar ondertussen gaat het leven door.
Nieuwe ouders gaan er weer onvoorbereid en vol verwachting in.
Politiek en schoolbesturen weten dat de wind vanzelf gaat liggen. Hen kan niets gebeuren, dus laten ze alles zo.
Mirjam (Amsterdam)
op 25/06/2015 naar 15:29   

@ M Lavell
Cynisch? Fatalistisch? Gedesillusioneerd? Misschien ben jij in de afgelopen weken de realiteit en je fatsoen een tikje kwijtgeraakt, maar ik zou het ontzettend op prijs stellen wanneer je mij niet zou willen beschuldigen met bovenstaande termen. Hier op het forum wordt de discussie slechts nog gevoerd door een handjevol ouders, dat zegt eigenlijk al genoeg, toch?
M Lavell (Amsterdam)
op 25/06/2015 naar 14:14   

Irritant die tikfouten. Er is hier te weinig schaduw. Moet ik toch eens wat aan doen.
#muurtjebouwen
M Lavell (Amsterdam)
op 25/06/2015 naar 14:07   

Mirjam je kunt het relaxter noemen. Maar ook fatalistischer. Gedesillusioneerd. Cynisch.

De vraag van Q over ouderbijdrage is relevant.
Hoewel de rechter al eens heeft uitgesproken dat de ouderbijdrage vrijwillig is tenzij het om wettelijk te betalen kosten gaat, zij de schoolbesturen, het ministerie en. De klachtencommissies het grofweg eens dat je moet betalen wat er in de schoolgids staat (mits dit ***** is overeengekomen door de MR).
Dit is ook de praktijk. Wie niet betaalt krijgt narigheid.
Onderdeel van de redenatie hierachter is dat je bij de schoolkeuze, als je echt niet zoveel wilt betalen, maar beter op koet letten.

Nu helder is dat met matchen de schoolreis niet voorop staat, vervalt dat argument. Je kunt een dure school niet uitsluiten van je wensenlijst.
Niet betalen dus, Q.

Als men extra geld wil zien, dan gaat men dat maar bij OSVO of de gemeente halen.

Ouderbijdrage is overigens maar Één van de vele kwesties waarvan gemeend wordt dat de onderlinge verschillen tussen scholen gerechtvaardigd worden door de keuze die ouders zouden moeten hebben.
Nu die keuze er niet meer is valt er een enorm brok legitimatie onder het onderwijs weg.

Ik ben voor,alle scholen gelijk. Iedereen dezelfde regels, *****en en diensten. Geen verschil meer tussen (gesubsidieerde ) scholen.
Helaas wordt er nu volop van twee Wallen gevreten ten koste van ouders en leerlingen.
Van der Laan (Amsterdam)
op 25/06/2015 naar 13:43   

Meer dan 6100 berichten op dit forum, vanaf onduidelijkheid over scholenkeuze sinds 2010. De manier hoe de politiek en het onderwijs zelf ermee omgaat is dat niemand verantwoordelijkheid neemt. De laatste vier weken is het beste voorbeeld, van de overheid die het onderwijs de schuld geeft, en het onderwijs, dus de VO scholen weer de schuld zoeken bij de Basis scholen, kortom wij als ouders zijn altijd de pineut.
Al de bestuurders en bevoegd gezag krijgen een salaris zonder een bijbehorende prestatie te leveren. De politiek die gelooft een onzinnig verhaal van de heer Elkerbout . Wie meneer Elkerbout is weten waarschijnlijk heel veel mensen niet, maar nogmaals iedereen wil dit schijnbaar niet weten. Het matchingsysteem is en blijft alleen maar voor een eerlijkere instroom voor de scholen zelf en niet voor de keuze van de leerling. Het advies van de basisschool is niet leidend alleen het profiel van de leerling. Alles staat in een systeem en niemand kan mij wijs maken dat Citoscoren en alle andere gegevens die de basisschool in het systeem moet zetten niet gebruikt word bij de matching. Kortom iedereen die positief is over het matchingsysteem wil graag bedondert worden. Niemand kan garanderen dat een juridische procedure gaat helpen om het leed te verzachten om te kunnen ruilen.
De commissie onderwijs in de Gemeenteraad bestaat uit 19 personen, zijn die allemaal met vakantie om mevrouw Kukenheim te wijzen op deze chaos?
Jan (Amsterdam)
op 25/06/2015 naar 13:42   

Een tweeling: Zij krijgen elkaars 1e keuze toegewezen ( Damstede/ Hyperion) maar mogen onderling (binnen het gezin) niet wisselen.

Andere tweeling heeft zich samen ingeschreven op Cartesius. Ene wordt geplaatst op het Cartesius, andere wordt geplaatst op het Amsterdams.

Een dochter is op plek 5 gematcht, St Nicolaas, ze had op plek 2 het Fons Vitae. Moeder sprak een meisje via dit forum en die had precies andersom. Ze hadden idd na het matchen dit nog moeten bekijken.

Hier een bericht van een brugklasco. In mijn school is slechts 43% geplaatst op 1e keuze. Wij zijn een gemiddeld populaire school. Wij zouden precies vol zijn gekomen met 1e keuze aanmeldingen. Wij zijn als school niet blij dat er nu kinderen naar ons 'moeten' en wij vinden het vreselijk voor die 57%! Ik denk dat als we de lijsten van de populaire scholen mogen bekijken, dat blijkt dat het gemiddelde van 74% vooral is behaald door impopulaire scholen (dat ze daar al snel op 100% zijn gekomen).

Door dit forum is ook in 1 klap duidelijk welke (havo-atheneum-gym)-scholen dit jaar het minst aantrekkelijk geacht werden door de kinderen, zodat ze dus ook lager op hun voorkeurslijsten stonden en nu hier ruilobjecten zijn geworden. Namelijk: Berlage, Sint Nicolaas, Barleus en het Amsterdams Lyceum [Jan: en Vossius] worden het vaakst 'in de aanbieding' gegooid. En de gewildste ruilobjecten zijn: Het 4e Gym, Spinoza, Ignatius en Fons Vitae. Schoolbesturen, vrij interessant, toch?

Kind heeft op keuze 1 een gesprek gehad en er is beloofd dat hij in de plusklas mag komen. Kind wordt geplaatst in keuze 5.

Mijn dochter is geplaatst op haar 4e keus Pieter Nieuwland vwo+, een, volgens mij, leuke school maar haar droom Nicolaas sport+ is het niet. wie o wie wil een poging wagen?

X hoort bij 'schrijnende' gevallen want 7e plaats. Na telefoontje van gemeente is duidelijk dat er niets gedaan wordt aan de situatie. De wethouder geeft de verantwoordelijkheid weer terug aan OSVO die vervolgens, wederom een inventarisatie maken van de schrijnende gevallen. Waarom, dit is toch al duidelijk! Het is ongelooflijk hoe alles op elkaar wordt afgeschoven, met kinderen en ouders die voortdurend aan het lijntje gehouden worden. En waar staan we nu met de belofte dat er iig voor deze kinderen een oplossing gezocht wordt: nergens, we zijn er niets mee opgeschoten niemand is geholpen. (Situatie van 1 week terug - wellicht komt er toch nog een oplossing?)

Y staat eerste op de reservelijst van haar 4e voorkeur, waar ze graag naar toe zou willen. Op haar 1e tm 7e voorkeur heel laag op reservelijsten, ze is op haar 8e voorkeur geplaatst (is 5e schoolvoorkeur want voorkeur 1 tm 4 is op dezelfde school).

Z is geplaatst op de OSB. Dat is 15 kilometer fietsen door de stad.

Het vorige lotingsysteem was vreselijk, maar dit matchingsysteem is ook vreselijk. Beide zijn moeilijk met elkaar te vergelijken. Zolang er elk jaar zoveel verdriet is, moet dit anders. En kom toch niet steeds aan met verhalen dat teleurstelling goed is voor de ontwikkeling van je kind.

Bewust geen montessori middelbare school gekozen. Bij matching alle schoolkeuzes voor het VWO genegeerd: opeens komt daar Het Metis als school uit. Een joods meisje op een islamitsche school dat gaat dus niet. Niet omdat het geloof belangrijk is voor haar maar omdat we uit ervaring weten dat het op het Metis juist wel het geval is en we dus het ergste vrezen. Hoezo vanaf januari in de waan laten dat er een keus is?

Mijn zoon is geplaatst op zijn 7e keuze: tweetalig VWO op St Nicolaas. Enorme teleurstelling, hij is heel verdrietig, hij wil dolgraag naar een categoraal gymnasium.

Mijn dochter geplaatst op 6de keus (Fons Vitae), met een vwo/gymnasium advies en passende cito score, gaat nu naar een havo/vwo brugklas. Niet echt de bedoeling volgens mij.

Ik bewandel twee sporen: mijn dochter zo snel mogelijk door haar rouwproces heen helpen en positief laten kijken naar dat ze zo gelukkig mag zijn dat ze naar het beste Gymnasium van Nederland mag: het Vossius (haar 5de keuze, niet haar sfeer helaas en ver van sport en huis.)

Natuurlijk hoeven ze niet allemaal naar het gymnasium. Mijn dochter wil dit echter graag, net zoals ze ook graag de Cambridgeklas op het Vossius wilde doen. Daarom heeft zij al die scholen bezocht en daarom stond bij haar het Vossius op 1. Voor haar was het dan ook een enorme desillusie, ik heb haar nog nooit zo ongelukkig gezien.

Mijn dochter is helaas niet geplaatst op de school van haar 1e keuze het Vossius, maar op het Fons Vitae wat haar 5e keuze was. Hoe kun je met een VWO-advies op een HAvO/VWO geplaatst worden? Ik dacht dat het advies doorslaggevend zou zijn. Zij neemt op deze manier een plek weg van een leerling met HAVO-VWO-advies.

Onze dochter is nog 10 als ze naar de middelbare school gaat. Advies van de basisschool was dan ook: school in de buurt en liefst Gymnasium. Ze is nu aan het andere eind van de stad geplaatst. Voor haar niet veilig om te fietsen. Ze was in tranen. Ze had 3 scholen ingevuld (1 Barleus, 2 Vossius, 3 Ignatius) maar moest bij de aanmelding toch ook nog een vierde en vijfde invullen, en nu is ze uiteindelijk op school nr 4 geplaatst. Onbegrijpelijk dat jonge kinderen kriskras door de stad moeten fietsen terwijl ze in de buurt naar school kunnen!

Mijn kind is geplaatst, at random, op het Metis Montessori Lyceum VWO. Hij had 5 scholen opgegeven Ignatius, Cygnus, Vossius, 4e, Barleus. Wat nu? Mijn kind is niet geschikt voor Montessori onderwijs - die ervaring hebben we vanuit de basisschool.
Mirjam (Amsterdam)
op 25/06/2015 naar 13:25   

@ M Lavell - je hebt natuurlijk gelijk, maar vanuit de beeldvorming had ik voor een andere formulering gekozen in de aanhef bij de petitie. En voor jouw informatie, dit jaar maakte mijn vierde en laatste kind de overstap. Wij hebben sinds 2007 dus vier keer een kind begeleid naar het middelbaar onderwijs en zijn inmiddels ervaringsdeskundigen op het gebied van schoolgidsen lezen, scholen bezoeken, loten & matchen, op zoek naar een nieuwe school. Misschien zijn wij er inmiddels iets relaxter van geworden dan andere ouders. Mijn kind gaat nu naar zijn vijfde keuze en nee, daar ben ik helemaal niet blij mee. Maar hij heeft er zin in een voor hem is het goed om vertrouwen die stap te maken en het gevoel te hebben dat wij achter hem staan.
En tot slot: wij hebben de keuzes altijd samen met de kinderen gemaakt.
Myra (Amsterdam)
op 25/06/2015 naar 13:22   

ik had deze vraag onlangs gesteld

@ jaap waarom zijn vijf voorkeuzes opeens niet genoeg? Als ze naar at random plaatsingen kijken gaat het toch om wat er buiten de top 5 is gevallen en mogelijk nog binnen de top 5 terug geplaatst kon worden?

-dacht dat dit de regie was die door de gemeente op was gepakt en als "erkende" grens werd gesteld-

Is er gisteren in het kort geding dan duidelijk geworden dat top 5 voorkeuren legitiem tot een at random plaatsing konden leiden? Hadden er maar meer voorkeuzes opgegeven moeten worden? Die had ik nog niet gehoord..

maar nu bedenk ik me dit, wat door OSVO in de commissie raad is gezegd:
•Bij proefmatching is al gebleken dat leerlingen buiten de top 5 vielen –terwijl er toen nog daar waar het mogelijk leek, geschoven kon worden met de capaciteit-

(dit gaat nader onderzocht worden door OSVO – hebben ze 1 x opgemerkt langs hun neus weg. Osvo heeft wel tussen neus en lippen gezegd dat ze dit nog wel nader gaan onderzoeken.

Dus dit zat al in het systeem voordat het is gaan draaien, dan is deze constatering wel een essentieel punt want dit heeft de schrijnende gevallen van nu veroorzaakt ..

blijkt nu dat omdat dit al uit de proefmatching naar voren is gekomen, dat dit als verlies genomen is en wetende dat dit tot de uitkomsten van nu zou leiden (alleen misschien niet propotioneel gezien..schrik en de ouders laten van zich horen)..dat hier gezamenlijk fiat aan is gegeven door OSVO, door de wethouder (gemeente raad?)

We lijken steeds alles wat er gezegd wordt verkeerd te interpreteren?
Myra (Amsterdam)
op 25/06/2015 naar 13:08   

@ M Lavell sterker nog OSVO stuurde er op aan in de commissie raad dat de schrijnende gevallen die bij de matching commissie zijn aangemeld; (grotendeels) gebaseerd is "op de emotie" van de ouders. Als een soort van subjectieve beleving. Je hebt ook nog een echte zorggroep maar daar zijn wettelijke afspraken over gemaakt, dat wordt opgelost! Ik meen; dat dit zo ongeveer opgemerkt is ten aanzien van de verhalen die geinventariseerd zijn..

De wethouder opende haar betoog met een soort van zelfverantwoording naar ouders (die in paniek waren) hoe zij "met de teleurstellingen omgaan" en dit communiceren naar de kinderen. Dat dit van invloed is hoe het kind de plaatsing ervaart. Dat de ervaring leert dat het kind zelf flexibel is en zich snel aanpast aan nieuwe en veranderlijke situaties.. en het kind elke school plaatsing achteraf dan toch ervaart als leuk en daar tevreden over is; . zoiets van die strekking was het..

Dus wat is er nu eigenlijk belangrijk in overwegingen en keuzes die er moesten worden gemaakt en opeens is het merendeel af te schrijven als allemaal subjectief? Zit het werkelijk allemaal tussen de oren van de ouders hoe ze het nieuwe matching systeem ervaren hebben -dat lijkt me discutabel-? En moeten we gewoon ons verlies nemen als je nu eenmaal de pech had dat je een te hoog lotingsnummer toebedeeld hebt gekregen, buiten de boot bent gevallen etc...(want als er een capaciteitsprobleem is dan wordt er niet voor niks geloot en hoort dit er ook bij) want dat is de speling van het lot?
Myra (Amsterdam)
op 25/06/2015 naar 12:45   

@ Q M Lavell had ook aangegeven om op basis van onderstaande, de gemeente te verzoeken om dit te compenseren...
Myra (Amsterdam)
op 25/06/2015 naar 12:44   

@Q wat M. Lavell al aangaf:

als dit dan de nieuwe weg is, dan lijkt het zinnig om de keuzegids aan te passen. Niet alleen zinnetjes als "hoe kies je een school" moeten worden geschrapt. Gooi vooral pagina 17 eruit. Wat is belangrijk, staat er. Niks kennelijk.

en

Maar schoolkeuze heeft meer aspecten dan dat. Aspecten waar kinderen vanzelfsprekend niet over nadenken (daarom kiezen ouders). Welke aspecten precies kun je in de Keuzegids vinden. De site van het ministerie van onderwijs is ook informatief. Een school kiezen doe je niet zomaar. Je denkt er goed over na.

In dat keuzeproces eerst heftig gestimuleerd worden (informatie, open dagen, etc) om dan daarna genegeerd te worden en vervolgens weggezet te worden als iemand die niet met teleurstelling om kan gaan, is bizar.
Jan (Amsterdam)
op 25/06/2015 naar 12:41   

Het wordt steeds groter. Er is nu weer een nieuwe Onafhankelijke Commissie Matching opgetuigd. De OCM gaat adviseren…

Oorspronkelijk hadden B&W, gemeenteraad, wethouder en de scholen het “project” uitbesteed aan de VU en aan de OSVO. Daarna wordt het schimmiger: hebben bij de OSVO de projectleiders Hans Dankaart en Hans Duivenvoorden het ontwikkelen van de MEPS-applicatie uitbesteed aan DMO, of aan Digital Natives B.V. te Urk, aan HDICT aka Hans Duivenvoorden of aan de Coöperatieve Magelhaengroep U.A.? (Ik heb het nagekeken: U.A. staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid….) Of is het nog weer ergens anders uitgezet? Is over dat verder doorspelen gesproken?

Waar zijn de data nu? Waar is MEPS? Wat is MEPS, hoe zit het eruit? Wie heeft alle sleutels in handen? Wie is wie, wie is wat, wie doet wat? (Lees: wie doet er wat en wat doet ie dan…) Wat doet de gemeente? Liggen de data al of nog bij de hoogleraren?

Zijn de plaatsingen voorlopig nog steeds definitief? Moeten ouders die bij de OCM geen geschikt antwoord of een afdoende oplossing krijgen als volgende stap bezwaar aantekenen bij de school van eerste aanmelding?
Q (Amsterdam)
op 25/06/2015 naar 12:35   

Vraag: stel dat je kind is gematched met een school waar het schoolgeld veel hoger is dan je top 3. Wat dan?
Myra (Amsterdam)
op 25/06/2015 naar 12:17   

en wat de verwijzing is geweest van OSVO tijdens de commissie raad

•Voor de nu situatie wordt door OSVO gewezen op “het adviseren te evalueren”, nl.; ” het advies wat de basisschool heeft gegeven” legt nu het gewicht in de schaal en niet de cito-toetsscore.” Het aandeel hoge adviezen (havo/vwo) zou hiermee in sterke toename gestegen zijn (met 70% en veel leerlingen hebben dezelfde top 5 scholen opgegeven) . Extra toename is (daar wordt dan ook een extra accent op gelegd; de 4e stap) “doordat het advies nog aangepast en verhoogd kon worden na de cito-toetsscore.” Dat de toename vele malen groter is geweest dan was voorzien in de scenario’s van de basis-schooladviezen -2 jr geleden met pilot begonnen, gunstiger dan nu want toen kon je met 100% op voorkeur 1, 2, 3 terecht komen-. Er wordt ook verwezen naar ervaring Kennermerland

http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl/
hier komt dus de grens top 5 plaatsingen vandaan die getrokken is, nl. Leerlingen geven een aantal scholen op in volgorde van hun voorkeur (bijvoorbeeld een top 3 of top 5). Op basis daarvan vinden er (al of niet elektronisch) verschillende lotingsrondes plaats. Dit is bijvoorbeeld de praktijk in de regio Zuid Kennemerland. Inzet van de procedures is dat zoveel mogelijk leerlingen op de (of een) school van hun keuze/voorkeur worden geplaatst.

Scholen hebben zich aan de wettelijke regels te houden, maar hebben ook ruimte om zaken zelf, of in samenwerking met andere scholen in de regio, gestalte te geven.

Een warme overdracht, een doorlopende leer- en ontwikkelingsweg met adequate ondersteuning en een passende vervolgopleiding blijven hierbij voorop staan.

Er wordt gesproken over het advies dat in honderden hoger is uitgevallen “740” in het topsegment, op het laatste moment (?).“Hier was geen rekening mee gehouden”. OSVO erkent dat dit een krapte/ knelpunt heeft veroorzaakt waardoor het resultaat van het da algorimte slechter is geworden!!
Myra (Amsterdam)
op 25/06/2015 naar 11:59   

kan het niet na laten om dit nog even terug te halen

naslag werk prognose wat is gedaan voorafgaand aan het kiezen voor het nieuwe matchingsysteem

fragmenten uit Concept Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Amsterdam periode 2015-2020

Vanaf schooljaar 2014-2015 zal er een nieuwe wijze van loting worden geïntroduceerd: Matching. Het is voor de slaagkans van dit nieuwe systeem van groot belang dat er wat de absolute capaciteit betreft voldoende aantrekkelijk aanbod is en blijft, waarbij tegelijkertijd opgemerkt kan worden dat alleen met het creëren van meer aanbod de noodzaak van loting nooit zal verdwijnen. Het streven van de gezamenlijke schoolbesturen is om voldoende kwalitatief goede alternatieven te kunnen bieden voor de populaire scholen.

Het merendeel van de VWO-leerlingen, ongeveer 3.700 leerlingen, gaat naar school in de windrichting Centrum/Zuid. In Centrum/Zuid volgen ongeveer 1.700 leerlingen de HAVO. Dit aandeel HAVO is aanzienlijk kleiner dan het VWO, maar is nog steeds het merendeel van de HAVO-leerlingen ten opzichte van de andere windrichtingen.”

THEMA 1: Leerlingenprognose en capaciteitsvraagstuk
Zoals in paragraaf 4.6 is weergegeven, zal Amsterdam de komende circa tien jaar sterk groeien wat betreft leerlingaantallen. In de voorgaande RPO-periode is er een begin gemaakt met de uitbreiding van onderwijsvoorzieningen, onder meer door Caland 2 en IJburg College 2. Met dit RPO wordt daar verder op ingespeeld door enkele initiatieven voor nieuw onderwijsaanbod of uitbreiding van bestaand onderwijsaanbod in de vorm van nieuwe nevenvestigingen.

Het vraagstuk of deze uitbreidingen genoeg zijn om de groei die voorspeld is voor de middellange en lange termijn ook te kunnen opvangen verdient verdere uitwerking. Naast de windrichting Noord is ook Oost aangemerkt als groeigebied en is tevens geconstateerd dat de druk op de scholen in Centrum/Zuid onverminderd groot zal blijven. In de uitwerking van dit thema zal daarom moeten worden gezocht naar mogelijkheden om nieuwe initiatieven te ontplooien die in deze behoefte voorzien en kunnen ook de mogelijkheden van capaciteitsuitbreiding van bestaande scholen worden besproken, waardoor er stadsbreed voldoende buffercapaciteit wordt geregenereerd waarmee flexibel kan worden gereageerd op fluctuerende leerlingenaantallen.
PG (Amsterdam)
op 25/06/2015 naar 11:36   

Bert, volgens mij hebben OSVO en de wethouder samen ingestemd met deze vorm van matching - DA zónder ruil-optimalisatie. Dit omdat ze vonden dat aan DA mét optimalisatie andere nadelen kleefden. Daar is al genoeg over geschreven.
Ze wisten dus van tevoren dat de uitkomst sub-optimaal zou kunnen zijn. Maar ik denk dat niet goed ingeschat is hoe vaak dat voor zou komen - en dat men behoorlijk is geschrokken van de hoeveelheid gevallen die nu door ruilen geoptimaliseerd blijken te kunnen worden.

De mate waarin dat voorkomt heeft alles te maken met de manier waarop de voorkeurslijsten zijn ingevuld: als de druk op de populaire scholen heel hoog is (veel mensen die hetzelfde rijtje scholen bovenaan hebben staan) heb je voor die scholen veel ruilrondes nodig en neemt het aantal sub-optimale situaties toe.
Die druk op de populaire scholen is misschien mede veroorzaakt door de ophoging van de adviezen na de CITO en daarnaast gewoon doordat de populaire scholen nóg populairder bleken te zijn dan al gedacht werd (nu iedereen voor het eerst zonder voorbehoud zijn echte voorkeuren kon opgeven). Ter vergelijking: op Hyperion vorig jaar volgens mij 52 overinschrijvingen in de eerste ronde, dit jaar 240 kinderen die de school op eerste voorkeur hadden (100 teveel).

Ik ben wel heel benieuwd welke cijfers er dan precies volgende week openbaar worden, met name omdat OSVO heeft gezegd dat ze niet beschikken over de gegevens per school. (die hebben alleen de scholen zelf). Kunnen we geen druk op de scholen uitoefenen om die gegevens openbaar te maken? Iedereen is toch gebaat bij transparantie?
Ralph (Amstelveen )
op 25/06/2015 naar 11:35   

TIP: ondebouw je argumenten goed bij de commissie en hou je bij de feiten!
M lavell (Amsterdam)
op 25/06/2015 naar 11:09   

Mirjam, dat kun je alleen maar denken als je schoolkeuze vergelijkbaar vindt aan het kiezen van een fiets. De teleurstelling, het is toch een rode geworden, is natuurlijk te verwerken.
Maar schoolkeuze heeft meer aspecten dan dat. Aspecten waar kinderen vanzelfsprekend niet over nadenken (daarom kiezen ouders).
Welke aspecten precies kun je in de Keuzegids vinden. De site van het ministerie van onderwijs is ook informatief.
Een school kiezen doe je niet zomaar. Je denkt er goed over na.

In dat keuzeproces eerst heftig gestimuleerd worden (informatie, open dagen, etc) om dan daarna genegeerd te worden en vervolgens weggezet te worden als iemand die niet met teleurstelling om kan gaan, is bizar.

Ik heb het al eerder gezegd. Als schoolkeuze voortaan niet meer belangrijk is, verander dan de wet en zorg dat ook dat alle scholen op elkaar lijken. Nou ja, behalve de kleur van het gebouw dan.
Myra (Amsterdam)
op 25/06/2015 naar 11:03   

..voelt de manier waarop alles is aangepakt; inmiddels als bezigheidstherapie ... de vraag is echt of alles wat er aangedragen is serieus meegewogen wordt "voor de nu situatie en of dit tot een werkelijk ingrijpen leidt!"

of alleen maar goed is voor evaluatie materiaal (met dank voor alles wat we aangedragen hebben) en de systeem optimalisatie discussie .. wat in september de vervolggeving naar de kernprocedure zal zijn
Myra (Amsterdam)
op 25/06/2015 naar 10:51   

wat mij persoonlijk opvalt is dat de richtlijn in de uitvoering aangehouden blijft worden zoals dit in de kernprocedure is vastgelegd.

voortijdig -10 juni- had ik al gesinaleerd :
“De uitkomsten van de matching zullen nader geanalyseerd worden en in de laatste week van juni openbaar worden gemaakt.

Dit is precies wat er gebeurt!

In de raadsvergadering aankomende dinsdag gaat die inzage pas gegeven worden -waar in de raadscommissievergadering dringend op is aangestuurd- (dit lag al vast)

al die verhalen die er omheen worden gebouwd.. tot nog toe is er nergens afgeweken van het protocol hoor...

fragmenent; 10 juni in mijn email naar OSVO (nooit beantwoord)
"Volgens uw organisatie is de voorstelling die wethouder Kukenheim heeft gedaan onjuist, dat er een gepaste oplossing zal komen en/of indivuele gesprekken bij het OSVO over de situatie van de ad random geplaatste leerlingen en of leerlingen die buiten de top 5 plaatsing gevallen zijn. Daarmee blijft er een rest groep over na een nieuw shifting systeem die op de leerlingen los is gelaten die het maar met de restjes / de uitkomst moet doen? Daarmee verwijs ik naar de de lijst die er op de site van het OSVO gepubliceerd is van scholen die nog plek hebben en de ouders hier maar genoegen mee moeten nemen? Wij als ouders hebben geen invloed op het systeem dat / experiment dat voor ons kind heeft bepaald waar hij / zij beland. Al hebben we open-scholen-dagen bezocht en daarin zorgvuldig de richtlijnen gevolgd die vanuit de kernprocedure naar ons gepresenteerd zijn. Dan zou degene die dit systeem hebben geimplementeerd en gefiateerd toch ergens aan te houden of op aan te spreken mogen zijn? Volgend jaar nieuwe kansen en nieuwe rondes voor de volgende lichting, met mogelijk een geoptimaliseerd matchingsysteem op basis van de evaluatie van vandaag en de restgroep van nu hiermee weg te parkeren?

Goed huidige stand van zaken; OSVO heeft de matching commissie in het leven geroepen, voor een onafhankelijk -niet bindend- advies...
dit legt alleen gewicht in de schaal als er maandag een gerechtelijke uitspraak n.a.v. het kort geding wordt gedaan.. waarmee er afgeweken wordt van de kernprocedure en zo niet...

dan blijft alles gehouden worden bij hoe alles al ingericht was, want dit is precies de koers die ze tot nu toe zijn blijven varen.. ondanks alles wat er gezegd en gedaan is
Bert (Amsterdam)
op 25/06/2015 naar 10:47   

Tijdens het kort geding tegen het OSVO en de wethouder en het daar op volgende raadsdebat werd wederom als argument tegen ruilen 'betalende ouders' gebruikt. Het is natuurlijk een gotspe om bij deze falende matching de bal naar ouders terug te kaatsen en ze op voorhand van 'monetaire corruptie' te beschuldigen.
Vanaf nu zouden we niet meer over ruilen in algemene zin moeten spreken, maar over ruilen onder toezicht, centraal ruilen zogezegd.

We moeten ons behoeden weggezet te worden als ouders, die het ruilen van school als 'strategisch instrument' willen toepassen en als klap op de vuurpijl in bonussen grossieren om hun kind geruild te krijgen.
Nicole van Rooij (Badhoevedorp)
op 25/06/2015 naar 10:41   

@ Ralph; nog enige tips voor gesprek met commissie?
Ralph (Amstelveen )
op 25/06/2015 naar 10:29   

Ik lees nu dat de schuld oa wordt gelegd door de 500 opgehoogde adviezen wat natuurlijk flauwekul is.
Als de basisscholen in eerste instantie hun advies juist hadden gedaan ( dus niet te laag) dan was het probleem identiek geweest .
Of hadden ze in de tussentijd van 1 maand snel wat scholen uit de grond gestampt??

Oplossing om dit voor de instanties op te lossen : Maak de CITO ondoenlijk zodat niemand verhoogd kan worden. ( dat is pas een leuke motiverende oplossing)
Danwel ook aan adviesverlaging doen???

Alle hoop is nu op de onafhankelijke commissie gevestigd.
Bert (Amsterdam)
op 25/06/2015 naar 09:49   

Wat is er waar van het gerucht dat het OSVO aan het matching-systeem een 'ruiloptie' (optimalisering) wilde toevoegen, maar dat wethouder Kukenheim daar op tegen was?
Kan iemand dit gerucht bevestigen?
Mirjam (Amsterdam)
op 25/06/2015 naar 09:34   

Ik wilde de petitie ondertekenen, maar las toen in de aanhef "ouders en kinderen zijn nu de dupe". Ouders? Waarom niet alleen de kinderen? Als ik in mijn omgeving naar alle kinderen kijk die geplaatst zijn op plaats 5 en lager of zelfs at random en ik zie hoe zij hun teleurstelling hebben verwerkt en nu vol goede moed naar hun nieuwe school uitkijken (en daar zitten ook de scholen bij die hier afgeserveerd worden), dan denk ik dat wij ouders daar nog heel wat van kunnen leren. De schrijnende gevallen daargelaten natuurlijk.
Jan (Amsterdam)
op 24/06/2015 naar 22:07   

Multiple tie breaking zoals in MEPS wordt gebruikt werkt voor de leerlingen slechter uit dan single tie breaking. Waarom is in MEPS geen single tie breaking toegepast?
Cf (A)
op 24/06/2015 naar 20:13   

@F
Wat ik al eerder schreef ik heb mij vergist in de datum van 24 april
Cf (A)
op 24/06/2015 naar 20:12   

De man (met zijn bedrijf) die de leiding heeft over de kernprocedure 2015 Amsterdam schrijft op zijn website dat hij 'toegeweid is'. Toegeweid? Het verklaart misschien zijn gebrekkige toewijding aan het oplossen van de vele problemen rond de matching in Amsterdam.
F (Amsterdam)
op 24/06/2015 naar 20:11   

@cf - mijn kind heeft op 22/23/24 april de Cito gemaakt. Hij kreeg de uitslag op 20 mei. Tot en met 29 mei konden de nieuwe adviezen doorgegeven worden aan de middelbare scholen. Dat was een kleine week voor de definitieve matching op 4 juni. Hoe konden jouw buren dan al de week voor 24 april weten dat de score hoger was? Toen moest de Cito nog gemaakt worden. Laten we de feiten niet uit het oog verliezen.
... (....)
op 24/06/2015 naar 20:05   

Beste lezer

Geachte lezer ,

de heer Duivenvoorden schrijft op

http://www.hdict.nl/index.php?id=projecten

Dat hij TOEGEWEID is!

TSJA meneer Duivenvoorden dat moet zijn TOEGEWIJD !!!! Dat schrijft u op een onderwijssite.
R (A'dam)
op 24/06/2015 naar 19:40   

@LodeV. Kan zien dat hij projectleider is. Maar waar heb je de informatie vandaan dat zijn bedrijf (wat volgens mij een eenmanszaak is) ook de matching heeft uitgevoerd? Wat versta je eigenlijk onder uitvoeren?
Cf (A)
op 24/06/2015 naar 19:33   

Dus meneer van Duivennvoorden heeft een dubbele rol? Hij is projectleider Kernprocedure matching VO AMSTERDAM en hij is eigenaar van het bedrijf dat de matching voltrok. Of zie ik het verkeerd?

Als dit zo is : mag dat? Is er dan sprake van belangenverstrengeling ?

Hier komt ook nog bij dat ik de heer Duivenvoorden begin juni ook kan vinden op de site van de Gemeente Amstetdam als Projectleider Kernprocedure/Matching VO 2015
LodeV (A'dam)
op 24/06/2015 naar 19:11   

Achtergronden uitvoerder Matching
Hans Duivenvoorden Projectleider Kernprocedure/Matching bij OSVO
Deze Hans Duivenvoorden is ook eigenaar van het bedrijf dat de Matching uitvoerde HDICT
https://nl.linkedin.com/in/hansduivenvoorden

http://www.magelhaengroep.n l/index.php?id=6

http://www.hdict.nl/index.php?id=projecten
Cf (A)
op 24/06/2015 naar 19:10   

@F
Correctie met 24 april zit ik fout op de tijdlijn. De Cito toets eind uitslag was ruim bekend voor de definitieve matching.
OSVO had beter vooruit moeten kijken met het aanbod VWO/ HAVO
Cf (A)
op 24/06/2015 naar 19:07   

@f
Ze wisten het wel. Onze buren waren al in de week voor 24 april geïnformeerd over een veel hogere Cito toets score.
Verder was de definitieve matching 3 juni!!
F. (Amsterdam)
op 24/06/2015 naar 18:35   

24 april was de laatste Cito-dag, dus dat kon de OSVO toen nog niet weten, de formulieren waren toen nog niet bij Cito bezorgd lijkt me. Ze wisten het pas half mei, toen de scores bekend waren, na de proefmatching dus.
Cf (A)
op 24/06/2015 naar 18:15   

Met de entree toets in groep 7 2014 wist het OSVO hoeveel plekken ze per schooltype nodig hadden. Vervolgens een jaar de tijd gehad om extra plekken te creëren. Ze wisten toen ook al dat er op basis van de eind Cito score naar boven toe meer plekken nodig zouden kunnen zijn. Het OSVO wist 24 april 2015 precie hoeveel er naar boven toe Nodig waren.

Daar is niet goed op ingespeeld door alle partijen!
B (Amsterdam)
op 24/06/2015 naar 17:55   

Mensen, het is vanaf het begin volstrekt duidelijk geweest dat bij een hogere cito-score het advies omhoog bijgesteld zou worden. Volgens de staatssecretaris en de info te vinden op Rijksoverheid.nl zelfs een must. Niks verrassing dus. En ik gun het die kinderen van harte!
Jannaarhetgymnasium (Amsterdam)
op 24/06/2015 naar 17:49   

Voor de ouders die bezwaar maken is de troef passend onderwijs
een sterke.(hoop ik)....
Jannaarhetgymnasium (Amsterdam)
op 24/06/2015 naar 17:46   

OSVO heeft eindelijk contact opgenomen! Vrijdag afspraak met de bezwaarcommissie. Verder heeft de Heer Otto directeur van het samenwerkingsverband VO contact met ons gezocht.
Erg fijn eindelijk een luisterend oor.
Jitta (Diemen)
op 24/06/2015 naar 17:32   

Dat die extra kinderen een onvoorziene drukoop het systeem hebben gegeven lijkt me duidelijk. Dat bij introverte kinderen of kinderen uit minder gepriviligeerde gezinnen vaak ondergeadviseerd wordt is ook een gegeven dat al vaak is gebleken. Dus er zullen vast ouders zwaaiend met een cito een hoger advies geeisd hebben, maar er zijn zeker ook kinderen geweest die bijna verbaasd zullen hebben opgemerkt dat ze dan misschien toch naar het vwo kunnen?
... (....)
op 24/06/2015 naar 17:32   

De MEPS applicatie bij de definitieve matching een algoritme hanteert dat is gebaseerd op het DA en welk algoritme is afgestemd met betrokkenen van de VU te Amsterdam
... (....)
op 24/06/2015 naar 17:32   

De MEPS applicatie bij de definitieve matching een algoritme hanteert dat is gebaseerd op het DA en welk algoritme is afgestemd met betrokkenen van de VU te Amsterdam
... (....)
op 24/06/2015 naar 17:32   

De MEPS applicatie bij de definitieve matching een algoritme hanteert dat is gebaseerd op het DA en welk algoritme is afgestemd met betrokkenen van de VU te Amsterdam
M. (Amsterdam )
op 24/06/2015 naar 17:26   

@Jitta - Het idee was ook dat het advies van de basisschool leidend zou zijn, en niet de Cito. Ik kan me heel goed voorstellen dat de matching niet gelukt is als na de proefmatching en de daarbijbehorende aanpassingen in brugklassen opeens 500 adviezen niet meer overeenkomen met het oorspronkelijke uitgangspunt begin april. Dus is het misschien ook niet alleen de fout van de OSVO (keuze gemaakt voor verkeerd type matching) maar ook van twijfelende leerkrachten en ouders die toch de Cito als maatgevend willen zien, ondanks een advies op basis van drie jaar LVS? En dan denk ik inderdaad ook: jeetje, was mijn kind wel in de top drie terecht gekomen op een passende school als dit niet gebeurd was?
Jitta (Diemen)
op 24/06/2015 naar 16:59   

@M: was het idee niet dat we allemaal ons kind een fantastische schooltijd gunnen? En vanuit die positie elkaar dus ook wat geluk gunnen?
M. (Amsterdam)
op 24/06/2015 naar 16:53   

500 adviezen opgehoogd, waarvan 340 havo en havo/vwo. Dus mijn kind is nu de dupe van opgehoogde adviezen? Volgend jaar niet meer doen dus, advies is advies, zo had het dit jaar toch ook zullen zijn?
F (Amsterdam)
op 24/06/2015 naar 16:26   

@ Yami

wij hebben ook nog steeds niks gehoord van de matching commissie en zowel gister als vandaag met OSVO gebeld

gister was het bericht: iedereen wordt vandaag gebeld
vandaag was het bericht: iedereen wordt deze week gebeld

we wachten het dus nog maar even af
Kees (Amsterdam)
op 24/06/2015 naar 15:18   

uitgangspunt zoveel mogelijk leerlingen plaatsen op een VO school van een zo hoog mogelijke voorkeur.
Kees (Amsterdam)
op 24/06/2015 naar 15:15   

Digital natives BV uit Urk heeft de ICT aplicatie mogen ontwikkelen.
Paul (Amsterdam)
op 24/06/2015 naar 15:05   

Bellen met het OSVO.
Yami (Amsterdam)
op 24/06/2015 naar 15:00   

Ik heb nog steeds niks gehoord geen telefoontje geen mail geen uitnodiging!
Weet iemand wat ik moet doen?
Jannaarhetgymnasium (Amsterdam)
op 24/06/2015 naar 14:57   

degene die de akte van proces-verbaal vo willen inzien kunnen mij een mail
sturen x jannaarhetgymnasium@yahoo.com
mvg Jan
Jan (Amsterdam)
op 24/06/2015 naar 14:09   

Wie heeft de applicatie ontwikkeld? Hoe is het algoritme geformuleerd? Wat waren de uitgangspunten van de OSVO? Wie heeft die uitgangspunten omgezet tot een algoritme? Wie heeft gecontroleerd of de uitgangspunten wel goed in het algoritme zijn neergelegd en wie heeft gecontroleerd of het algoritme wel goed in MEPS is uitgewerkt? Waar zijn alle data en waar is het allemaal uitgevoerd?
.... (.....)
op 24/06/2015 naar 13:54   

Het OSVO heeft een MEPS applicatie laten ontwikkelen op basis van het aangeleverde algoritme dat is gebaseerd op de uitgangspunten aangeleverd door het OSVO.
Myra (Amsterdam)
op 24/06/2015 naar 13:28   

@ jaap waarom zijn vijf voorkeuzes opeens niet genoeg? Als ze naar at random plaatsingen kijken gaat het toch om wat er buiten de top 5 is gevallen en mogelijk nog binnen de top 5 terug geplaatst kon worden?
Is er gisteren in het kort geding dan duidelijk geworden dat top 5 voorkeuren legitiem tot een at random plaatsing konden leiden? Hadden er maar meer voorkeuzes opgegeven moeten worden? Die had ik nog niet gehoord..
Myra (Amsterdam)
op 24/06/2015 naar 13:25   

@ Ralph, wij mogen dat morgen doen om 15.15 uur, je krijgt niet direct een advies -streven is binnen zo kort mogelijk termijn afhandelen- zal morgen nog even navragen of dat bekent volgende week na kort geding uitspraak?
Ralph (Amstelveen)
op 24/06/2015 naar 13:09   

vanmiddag 16.00 uur wordt ons schrijnend geval behandeld.....bij de onafhankelijk matching commissie . Wij mogen dat toelichten in deze "hoorzitting"
Hoop dat het wat zoden aan de dijk gaat zetten.

Is er iemand geweest vandaag?, graag nieuws hierover!
Jaap (Amsterdam)
op 24/06/2015 naar 12:24   

Ik mis in de discussie feit dat in kort geding naast ruilen ook oplossing voor 'schrijnende gevallen' ingebracht is.

Schrijnende gevallen zoals eerder verwoordt =
Kinderen buiten top5 geplaatst
Kinderen geheel niet geplaatst
Kinderen at random geplaatst (al is het duidelijk of dit ook geldt als je maar 5 keuze tegen de instructie in hebt opgegeven)

Het lijkt erop dat de wethouder in de raadsvergadering van gisteren avond de definitie van schrijnende gevallen heeft bijgesteld om de groep 'kleiner te maken'; wij zijn benieuwd wat dit betekent voor ons kinderen die buiten top 5 geplaatst zijn.

Ook lijkt het erop dat de wethouder vindt dat openbaarheid van stukken OVSO (wij hebben tnt nog steeds niet het gevraagde notaris proces verbaal van onze loting gekregen...) pas nodig vindt voor de evaluatie na de zomer. Is dit niet nodig om het OVSO te controleren op het oplossen van de schrijnende gevallen? Is de gemeente niet wel/niet in de lead vwb het oplossen van de schrijnende gevallen?
Jan (Amsterdam)
op 24/06/2015 naar 12:15   

Random plaatsing kan dus eigenlijk niet. Dat ziet iedereen nu ook wel in.

Mijn advies voor volgend jaar: Een heel korte, echt gemeende voorkeurslijst in dienen. Twee of drie scholen moet toch kunnen?

Als je daarin niet geplaatst wordt maar random ergens anders heen wordt geadviseerd ben je een geval dat extra aandacht verdient en waar een speciale oplossing voor moet komen.

Random geplaatst? Dan heb je wat om om te ruilen, want je hebt wat te eisen: een goeie school waar je van harte voor zou kiezen.
M Lavell (Amsterdam)
op 24/06/2015 naar 11:34   

Over welke morele kant wilde je het hebben Necio?
Je hebt gelijk: de rechter kan zeggen dat ruilen niet verboden is, maar kan scholen niet verplichten mee te werken aan ruilen. Scholen (schoolbesturen) zijn de baas op school en niemand anders.

Dat betekent wel dat ons onderwijs en zelfs de toegankelijkheid ervan, de mogelijkheid ook om te kiezen, volstrekt afhankelijk is van een ondemocratisch proces. Een proces waar de direct belanghebbenden helemaal geen stem hebben.

Dat is een morele kant die telkens maar weer blijft liggen.
Necio (Amsterdam)
op 24/06/2015 naar 08:51   

Zie mijn eerdere reacties. OSVO, uiteindelijk gaat niet over ruilen, maar dus ook niet over echt toelaten. Daar gaat de afzonderlijke schoolbestuur over. Er is geen wettelijk plicht voor de gezamenlijke schoolbesturen. OSVO is dus een sub-bestuurlijk entiteit etc.
Ik mis bij dit forum de morele kant van de zaak. Natuurlijk zijn mensen die pech hebben per defintie niet moreel bezig, omdat ze genoegdoening zoeken, maar die krijg je niet in dit geval.

Hier gaat straks gelden dat van ruilen komt huilen, niet voor de leerlingen die erin slagen ruilpartners te vinden en scholen die daarmee akkoord gaan, maar ook weer voor het onderwijs als geheel. De scholen, hoewel ze afzonderlijk verantwoordelijk zijn, zullen waarschijnlijk vasthouden aan niet ruilen, zelfs als de rechter vindt dat het kan.

DE rechter kan vaststellen dat ruilen mag en kan, maar kan niet verplichten dat ruilen moet. Dat zou een heel slechte uitspraak zijn.
Dit systeem heeft in ieder geval een groot aantal kinderen gestigmatiseerd en dat is de grote schade die al plaats heeft gevonden.
Myra (Amsterdam)
op 24/06/2015 naar 08:28   

@ CK ik ben blijkbaar een van de ouders die het niet goed begrepen heeft en nog wacht op de oplossing (vraag ligt nu bij matching commissie) en daarom mijn kind nog niet ingeschreven heeft bij random plaatsing. Reisafstand (!) is een van de bezwaren die ik heb gemaakt, maar ook de setting van leefomgeving waar ze dan alleen naartoe moet reizen (waarvan ik vind dat je een kind van elf dit niet kan/ mag opleggen)

Bij inventarisatie gemeente had ik al aangegeven dat de scholen die nog plek hadden niet als alternatief voldoen (vroegen ze toen nog naar)
Myra (Amsterdam)
op 24/06/2015 naar 08:08   

@ M Lavell; ik denk dat er met die opmerking weer terug geleid wordt naar de kernprocedure, dat er alleen nog gematched kan worden met scholen die nog plaats hebben

voor schrijnende gevallen alsnog plaatsing binnen top 5 realiseren, dat voornemen lijkt in de commissieraadsvergadering door de wethouder losgelaten te worden (dus ik begrijp niet waarom alle aandacht uit is gegaan naar het horen van de verhalen van de schrijnende gevallen -want het lijkt toch bij de oude situatie gelaten te worden 'grotendeels" en niet naar de transparantie waar om was gevraagd van het matchingsysteem wat nu doorgeschoven is naar de raadsvergadering voor 1 juli)
Myra (Amsterdam)
op 24/06/2015 naar 07:55   

nb.. onderstaande brief is nl. getekend door de wethouder.. in de commissieraad hoor je alleen de raad hier nadrukkelijk over
Myra (Amsterdam)
op 24/06/2015 naar 07:54   

Opmerkelijk is: Ingebrachte brief aan de leden van de raadscommissie Jeugd en Cultuur 9 juni 2015 onderwerp PO/VO en matching (toonzetting klinkt anders dan tijdens de commissieraadvergadering)

http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=v iew/id=237917/type=pdf/matching_sastro001_9-6-2015_16-10-16.pdf

•Zorgen over draagvlak en daarbij gehamerd op;
-Invoering van het nieuwe systeem moet zorgvuldig gebeuren
-De uitkomsten en resultaten moeten voor iedereen open en transparant zijn
-Matching alleen lost de schaarste niet op ; schoolbesturen moeten ook de capaciteit aanpassen aan de vraag
-De invoering van het systeem en de uitkomsten ervan moeten met alle betrokkenen worden geevalueerd

Er wordt bij transparantie aangegeven; voor het draagvlak onder alle betrokkenen is het van groot belang om open en transparant te zijn over het verloop en de uitkomst van de matching. Het is van groot belang om na te gaan welke stappen in het matchingsysteem hebben geleid tot de definitieve plaatsing, zodat te achterhalen is hoe het systeem heeft gewerkt en met welk resultaat. Ik verwacht dat scholen “op de korte termijn”volledige openheid op dit punt geven.
M Lavell (Amsterdam)
op 24/06/2015 naar 07:42   

" Een passend aanbod is een school van voldoende kwaliteit en dat is een ruim begrip; alle scholen zijn goed genoeg. Alle leerlingen hebben een fijne schooltijd of ze nu in zuidoost, west of in zuid/ centrum geplaatst worden is de bewering die gedaan wordt."
Als zelfs de Inspectie daat anders over denkt, de onderlinge kwaliteit van scholen verschilt, dan is dat lariekoek.

Maar als dit dan de nieuwe weg is, dan lijkt het zinnig om de keuzegids aan te passen. Niet alleen zinnetjes als "hoe kies je een school" moeten worden geschrapt. Gooi vooral pagina 17 eruit. Wat is belangrijk, staat er. Niks kennelijk. Het is overval leuk.

Ik zou bovendien van OSVO verwachten dat men ervoor zorgt dat overal de kosten gelijk zijn of daadwerkelijk en uitsluitend vrijwillig te betalen.
En van de gemeente, die kennelijk ook de systematiek "het is overal leuk" omarmt dat er een bijdrage in de vervoerkosten komt.

En om het echt even leuk te laten zijn zou overal dezelfde levensbeschouwing, schoolregels, begeleiding, nou ja: zie de criteria waarmee ouders en leerlingen sinds jaar en dag worden overladen. Schrappen die handel ze zijn niet langer serieus.

De open dagen kunnen overgeslagen worden.
Wat zou je ingewikkeld doen?

Binnen de kortste keren weten leerlingen niet beter en laten ze zich gedwee naar een school sturen (welke vijf wil je dan? Kies jij maar juf, mij maakt het niet uit). Twee of drie jaar is genoeg.

En weet je wat? Over 15 jaar weet heel Nederland niet beter en haalt het aanpassen van artikel 23 van de grondwet met gemak de nodige 2/3 meerderheid.
Myra (Amsterdam)
op 24/06/2015 naar 07:18   

ps

Ps en er is op de valreep nog gevraagd naar de broncode matching dat dit niet openbaar is gemaakt (ook een vraag voor de raadsvergadering?)

Wordt hiermee bedoeld wat ook in de discussie op de forum is aangehaald? Nl. de startwaarden hebben grote invloed op de uitkomst.
Myra (Amsterdam)
op 24/06/2015 naar 03:03   

Ik denk dat dit belangrijke highlights zijn van de aantekeningen die ik tijdens de commissie-vergadering heb gemaakt:

OSVO heeft 7510 leerlingen gematched.

•Bij proefmatching is al gebleken dat leerlingen buiten de top 5 vielen –terwijl er toen nog daar waar het mogelijk leek, geschoven kon worden met de capaciteit- (dit gaat nader onderzocht worden door OSVO, weten zelf nog niet waar dit in zit) – hebben ze 1 x opgemerkt langs hun neus weg.

• Er wordt later door de wethouder aangehaald dat tijdens de proefmatch aandacht is gevraagd voor capaciteit bijsturen (vraag-aanbod situatie). Op basis daarvan zijn er 7/8 klassen bijgemaakt en klassen groter gemaakt. Want wordt er aangehaald; het is een van de knoppen van het totale systeem.

•Er schijnt gekozen te zijn voor een methode wat niet Pareto efficiënt is. Dat wat in theorie daar al duidelijk over was, in werkelijkheid veel grotere gevolgen heeft (hoe dit werkt daar werd een toelichting op gegeven, tijdens de commissie vergadering) en dan blijkt dat hier niet voldoende bij stil is gestaan. Er wordt gevraagd wie er van wist dat het systeem op voorhand niet optimaal zou werken. Scholen niet, de Gemeente niet, maar bij de wetenschappers was dit wel bekend. Wethouder geeft aan de omvang (waar nu de focus op is komen te liggen) niet zo scherp voor ogen te hebben gehad. Het centrale belang wat nu hiermee gesteld wordt, dat daar te weinig over na is gedacht.

•@ S heeft op dit forum de vraag gesteld (met info) “waarom is er gekozen voor DA in plaats van RSD? Het is niet duidelijk waarom OSVO heeft gekozen voor DA boven bijvoorbeeld 'RSD'. Kan OSVO dat misschien toelichten? Uit de eerdere simulatie: "Bij RSD wordt 90,0% van de leerlingen geplaatst op de school van de eerste voorkeur, bij Boston is dat 86,4% en bij DA is dat het laagst met 82,5%. Daar staat tegenover dat bij DA 99,9% van de leerlingen geplaatst wordt op een school die bij de top 3 op de voorkeurslijst staat. Bij RSD is dat 98,1%.". In 2014 konden de wetenschappers nog geen nadelen van RSD noemen. En nu lijken we opgezadeld met de simpelste vorm van 'DA', die veel verbeter/ruil mogelijkheden over laat (niet Pareto-efficient is).”

•Voor de nu situatie wordt door OSVO gewezen op “het adviseren te evalueren”, nl.; ” het advies wat de basisschool heeft gegeven” legt nu het gewicht in de schaal en niet de cito-toetsscore.” Het aandeel hoge adviezen (havo/vwo) zou hiermee in sterke toename gestegen zijn (met 70% en veel leerlingen hebben dezelfde top 5 scholen opgegeven) . Extra toename is (daar wordt dan ook een extra accent op gelegd; de 4e stap) “doordat het advies nog aangepast en verhoogd kon worden na de cito-toetsscore.” Dat de toename vele malen groter is geweest dan was voorzien in de scenario’s van de basis-schooladviezen -2 jr geleden met pilot begonnen, gunstiger dan nu want toen kon je met 100% op voorkeur 1, 2, 3 terecht komen-. Er wordt ook verwezen naar ervaring Kennermerland Er wordt gesproken over het advies dat in honderden hoger is uitgevallen “740” in het topsegment, op het laatste moment (?).“Hier was geen rekening mee gehouden”. OSVO erkent dat dit een krapte/ knelpunt heeft veroorzaakt waardoor het resultaat van het da algorimte slechter is geworden!!

•OSVO wijst daarom naar de basisscholen en heeft het over “over-advisering” en dat het opvallend is dat cito-toetsscores lager uit zijn gevallen en veel van de hoge adviezen niet ondesteunt; “dit is opeens toch de correlatie die er gemaakt wordt”. En hier hebben we een punt die ik niemand heb horen maken in de commissieraad vergadering, nl. uit de nieuwe regelgeving overgang po-vo blijkt dat het niet aan de basisscholen te wijten valt (waar nu op aangestuurd wordt door OSVO) nee sterker nog het was de opdracht. Op de site po-raad, vo-raad staat:
Onderbouwrendement
Leerlingen waarover twijfel bestaat, dienen in het voortgezet onderwijs op een zo hoog mogelijk niveau in te stromen. Als het toetsadvies hoger uitvalt dan het schooladvies, kan de basisschool het schooladvies naar boven aanpassen en krijgt de leerling de kans om zo hoog mogelijk in te stromen in het voortgezet onderwijs.

“Dit heeft geen negatief effect op het onderbouwrendement van de vo-school: blijkt aan het einde van de onderbouw dat de leerling het aangepaste (hogere) advies niet aankan en gaat de leerling toch naar het oorspronkelijk geadviseerde (lagere) schooltype, dan is dit niet nadelig voor het onderbouwrendement. De inspectie baseert zich bij de berekening van het onderbouwrendement op het oorspronkelijke advies van de basisschool (en dus niet op het naar boven bijgestelde advies).”

•OSVO noemt dat er 65 at random geplaats zijn buiten de top 5 en het proces van oplossingen vinden gaande is. Later wordt er gesproken over 28 random geplaatste leerlingen die actief benaderd zijn wie er slecht uit zijn gekomen.

•OSVO vindt het*****nd dat de indruk is gewekt door de gemeente dat je iets kunt oplossen. Omdat de gemeente geen bevoegdheid heeft om capaciteit toe te voegen, dit ligt bij de scholen. Daarom zou het een misvatting van de ouders zijn, als je je kind nog niet ingeschreven hebt op de at random schoolplaatsing wachtend op “een oplossing.” Bovendien een at random plaatsing is een aanbod, niet verplicht. Het algoritme staat niet open voor wijzigingen. Wel in de aanloopfase, dan konden scholen capaciteit uitbreiden bij overaanmelding.

•Transparantie wat is dat? Gegevens volledig inzichtelijk laten zijn? Gemeente tast in het duister omtrent de cijfers. De gemeente is niet bevoegd en moet ze opvragen bij de schoolbesturen stelt het OSVO. Bovendien zouden ouders en kinderen niet gediend zijn met totale inzage. Wethouder voegt hier aan toe dat het systeem moeilijk uit te leggen en te begrijpen is (meen verwijzing naar kortgeding). Werking van het systeem staat niet ter discussie, maar de communicatie. OSVO haalt daarbij de decentrale communicatie aan, die na de centrale communicatie heeft plaatsgevonden. OSVO meent als leerpunt op te voeren dat ze overvallen waren door de aard en de hoeveelheid vragen die ze van de ouders kregen. Dat dit voorheen via de scholen zelf verliep en daar niet op was ingericht.

•Volgens het OSVO hebben ze aan ouders transparantie gegeven waar zij zich verantwoordelijk voor achten; de aanmeldingen en de matching-geschiedenis wat vrij is gegeven. Verder is het OSVO een overlegorgaan en iedere school gaat zelf over gegevens als capaciteit/ capaciteit verschuiving; dit is aan scholen om te publiceren. Gegevens inschrijving scholen is eigendom van de scholen.

•De raad wilt alle gegevens inzichtelijk krijgen –dit wordt 1 juli verder behandeld, tijdens de raadsvergadering-. Ter meer omdat er met OSVO een subsidieregeling is aangegaan met de gemeente, met als voorwaarde dat er alle medewerking gegeven zou worden aan totale transparantie.

•Er wordt aangegeven dat de wethouder heeft aangestuurd op een persoonlijke aanpak voor de schrijnende gevallen en de verhalen te horen. Reisafstand argument werd genoemd als een goed verhaal. De wethouder stuurt er op aan om de schrijnende gevallen goed te begeleiden naar een school “waar ze wel heen kunnen.”? Gewenst in top 5; geen garantie, wordt individueel bekeken. Wat is een goede plek? Een passend aanbod is een school van voldoende kwaliteit en dat is een ruim begrip; alle scholen zijn goed genoeg. Alle leerlingen hebben een fijne schooltijd of ze nu in zuidoost, west of in zuid/ centrum geplaatst worden is de bewering die gedaan wordt. (beetje onsamenhangend wat ik er als strekking uit op kon maken).

•Voor de zomervakantie moeten de schrijnende gevallen duidelijkheid gekregen hebben. (nb 30 juni uitspraak kortgeding), (1 juli raadsvergadering) lijken mij belangrijke aanknopingspunten om te blijven volgen
CK (Amsterdam)
op 23/06/2015 naar 23:58   

@ Myra,
Mijn dochter is inderdaad naar een kennismakingsmiddag geweest op de school waar we voor haar een plekje hebben gevonden. Ben wél met haar gaan kijken op de at random school, maar dat was het écht niet... Ze is blij met het plekje op haar toekomstige school. En jouw kind?
Verder bezig met het 'verzoek' (aka 'klacht') en ben wel benieuwd naar de uitslag van het kort geding, maar ben zelf níet voor ruilen. Ik wens je heel veel sterkte met dit alles en hoop voor iedereen, maar bovenal voor onze kinderen, op een goede afloop.
Jan (Amsterdam)
op 23/06/2015 naar 22:10   

OSVO: Dit systeem is net zo onzinkbaar als de Titanic...

Kukenheim: Ja, en omwille van de rechtsgelijkheid krijgen kinderen die willen ruilen niet de plaats waar ze recht op hebben...
Walter Hart (Amsterdam)
op 23/06/2015 naar 20:10   

Het centrale argument tegen ruilen (door een top-up algoritme of door een ruilpartner te zoeken) is dat het strategisch stemmen oplevert.

Los van de vraag of dit zo is, zou je ook kunnen bedenken dat iedereen die op plaats 4 of lager is gekomen mag ruilen of geruild wordt in een top-up algoritme. Of plaats 5 of lager, of plaats 6 of lager.

Dan haal je het grootste verdriet eruit en is de incentive om strategisch te stemmen toch niet zo sterk of zelfs afwezig.
Myra (Amsterdam)
op 23/06/2015 naar 19:36   

@ Db dat is wel waar al op aangestuurd werd (lees de tekst maar van de matching commissie).
Dik (Amsterdam)
op 23/06/2015 naar 19:28   

Ben benieuwd, kan iemand de pleit nota hier plaatsen, en wellicht ook pleitnota osvo?

Dagvaarding zou ik ook leuk vinden.
Db (A'dam)
op 23/06/2015 naar 19:15   

Begrijp ik nu goed dat zowel OSVO als Gemeente Amsterdam in de rechtszaal hebben aangegeven dat niet zij over het ruilen gaan, maar dat de VO-scholen ZELF daarover beslissen?
Myra (Amsterdam)
op 23/06/2015 naar 17:58   

Hoe wordt dit naar buiten gebracht? Jeetje echt strak net voor de zomervakantie. Kan er wel iets verteld worden over de sfeer en wat er besproken is of is dat ergens na te lezen?
A (Amsterdam)
op 23/06/2015 naar 17:54   

Kort geding geeft dinsdagmiddag pas een uitspraak!
LM (Adam)
op 23/06/2015 naar 17:30   

30 juni 2016
Hans (Amsterdam )
op 23/06/2015 naar 17:16   

30 juni uitspraak van de rechter.
Myra (Amsterdam)
op 23/06/2015 naar 15:48   

ja was om 14.oo uur he? Is wel erg stil op dit forum
Abc (Amsterdam)
op 23/06/2015 naar 15:40   

ben ook erg benieuwd naar bericht over het Kort Geding
B (Amsterdam)
op 23/06/2015 naar 15:21   

Weet iemand al iets over het kortgeding. Ging het goed en wanneer is er een uitspraak?
Myra (Amsterdam)
op 23/06/2015 naar 14:58   

@ Ralph, ja dan is het toch dat inderdaad. Je bent sneller gebeld dan ik.. mijn mail bevestiging van vrijdag wordt nagecheckt en ik wacht nog op een telefoontje dat dit in orde is...

Ik wens jou en MC een goed gesprek toe en wie weet, moeten we uiteindelijk wel allemaal ons verhaal toe komen lichten
Ralph (Amstelveen )
op 23/06/2015 naar 14:52   

Morgen afspraak met de onafhankelijke commissie, mar is wederom het in kaart brengen van het probleem......
Myra (Amsterdam)
op 23/06/2015 naar 14:06   

offf ingebracht door het OSVO? Oeps omgekeerde voorstelling van zaken dus
Myra (Amsterdam)
op 23/06/2015 naar 14:03   

@ Beste CF, ik hoop dat het jullie zaak sterker maakt. Succes!
Arnie (Amsterdam)
op 23/06/2015 naar 12:46   

En wat is er dan vanmiddag, naast het kort geding van 3 tot 8 voor hoorzitting hierover in Amsterdam?
Cf (A)
op 23/06/2015 naar 11:05   

Beste Myra

In de stukken die vanmiddag in het kort geding worden gebruik o.a

procesbeschrijving matching leerlingen vo Amsterdam en
akte van proces verbaal en in bewaarneming matching leerlingen VO in Amsterdam

staan heel veel antwoorden.

Ik krijg het niet voor elkaar om die stukken hier te posten. Ik krijg allemaal rare tekens. De stukken zijn ingebracht bij de rechtbank voor het kort geding van vanmiddag door de advocaat van het OSVO
Myra (Amsterdam)
op 23/06/2015 naar 10:52   

@ cf stuur je nu aan op het verdeel-systeem? Daar waren gerichte vragen over, die je graag wilde meenemen. Hoe kan het dat je nu hiernaar verwijst; dat we de werking er wel uit op kunnen maken als we het goed lezen?

Ik hoop in ieder geval dat Esther Sprenkeling er baat bij heeft -tijdens het kortgeding vanmiddag- dat jij meer inhoudelijke kennisinzage hebt gehad.

Op een goede afloop...
PG (Amsterdam)
op 23/06/2015 naar 10:48   

@E. Hier ben ik het nou hartgrondig mee eens:
["Het geeft aan dat in de gekozen uitgangspunten bv 3 leerlingen op keuze 3 hoger wordt gewaardeerd dan 2 op plaats 1 en 1 op plaats 5.

Op zich een valide uitgangspunt maar gaat in mijn optiek voorbij aan het feit dat voor een groot aantal leerlingen, om verschillende redenen, er een duidelijke nummer 1 is en alle andere keuzes minder zijn."]

Ik denk dat dit een van de meest steekhoudende bezwaren tegen deze vorm van matching kan zijn. Het systeem suggereert de "totale mate van tevredenheid" zo groot mogelijk te houden, maar gaat er ten onrechte van uit dat de tevredenheid evenredig afneemt bij elke school lager op de voorkeurslijst.
Mocht je die tevredenheid kunnen meten (lastig natuurlijk) dan zal je zien dat er in werkelijkheid bij veel mensen een groot gat zit tussen de nummer 1 voorkeur (heel tevreden), en de subgroep (keus 2 t/m x, voor iedereen verschillend van grootte, die nog wel acceptabel gevonden worden maar toch een stuk minder tevredenheid oplevert).
Cf (A)
op 23/06/2015 naar 10:36   

@ Jan
In de procesbeschrijving matching leerlingen VO Amsterdam staan allemaal antwoorden op je vragen.
Myra (Amsterdam)
op 23/06/2015 naar 09:57   

@ MC volgens mij werd je uitgenodigd voor een gesprek als ze nog een toelichting nodig hadden.. Misschien waren onze emails duidelijk genoeg ;-p ?

zonder gekkigheid, laten we er het beste van hopen dat het echt opgepakt en opgelost gaat worden binnen de top 5!
Nicole van Rooij (Badhoevedorp)
op 23/06/2015 naar 09:54   

Ook nog geen bericht c.q. uitnodiging ontvangen.
MC (Amsterdam)
op 23/06/2015 naar 09:50   

Ja hoop dat jullie ook snel bericht krijgen dan,
er was gezegd dat de gesprekken de 24e ook afgerond zouden worden toch?

Dan zou je toch zeggen dat jullie uiterlijk vandaag toch wel bericht terug krijgen :-)
PG (Amsterdam)
op 23/06/2015 naar 09:49   

@ Ralph - je krijgt van tevoren een rangnummer voor alle scholen. Voordat het loten begint.
Vervolgens worden per lotingsronde alleen de rangnummers van de groep kinderen die in die ronde op die school meeloten vergeleken.

En ja, 7545 is inderdaad wel een erg pech-nummer!
Myra (Amsterdam)
op 23/06/2015 naar 09:46   

@ Ralph heb ik ook net meteen gedaan! Ik wordt terug gebeld, ze gaan het voor me na. Wel al te horen gekregen dat er al "meer mensen terug zijn gebeld!"

spannend allemaal zeg!
MC (Amsterdam)
op 23/06/2015 naar 09:46   

Ik had ook geen ontvangstbevestiging gehad, maar kreeg een telefoontje erna. Heb morgenavond het gesprek! :-D :-D

@ Ralph, uit mijn ervaring bleek dat OSVO zelf niet over die commissie gaat en dat die weer terugverwijzen naar de mail.
Yami (Amsterdam)
op 23/06/2015 naar 09:45   

ik heb ook gemaild maar heb nog niks gehoord.
Ralph (Amstelveen )
op 23/06/2015 naar 09:43   

Ik heb ook een mail gestuurd en om bevestiging gevraagd en zoals zoveel eerdere mails nog ) respons gehad.

Ik ga ze zo zelf maar weer eens bellen
Myra (Amstedam)
op 23/06/2015 naar 09:41   

@MC dat klinkt goed! Ik wacht ook op het verloop.. Had om een bevestiging van mijn email gevraagd bij aanmelding van de matching comissie, maar die heb ik niet gehad dus het is echt afwachten op wanneer er een terugkoppeling komt! Wanneer heb jij het gesprek?
MC (Amsterdam)
op 23/06/2015 naar 09:40   

@Ralph, Ik heb zelf naar ze gemaild. Dag erna hebben ze contact opgenomen met me.
Je kon tot 24 juni bericht naar ze sturen, dus als je nu mailt dan kunnen ze misschien nog iets doen.
Ralph (Amstelveen )
op 23/06/2015 naar 09:37   

@MCBen je gebeld of heb je zelf gebeld?
MC (Amsterdam)
op 23/06/2015 naar 09:36   

Ik ben al uitgenodigd voor een gesprek door die onafhankelijke commissie, dus er gebeurt wel iets hoor.
Ralph (Amstelveen )
op 23/06/2015 naar 09:32   

MAAR : uiteraard nog wachtend op een passende oplossing, pff wat een vreselijke teleurstelling zal dat worden, als ze uberhaupt bellen!
Die is er nl niet anders was ie er al lang geweest
Oplossing? (Noord)
op 23/06/2015 naar 09:30   

Temeer omdat OSVO zelf expliciet aangeeft dat er door nadien opgehoogde schooladviezen er extra vraag is ontstaan voor maar liefst zo'n 5 VWO-klassen. Dus capacitietsuitbreiding is hoe dan ook nodig. @Hyperion toon je maatschappelijke verantwoordelijkheid!
Ralph (Amstelveen )
op 23/06/2015 naar 09:29   

Mijn zoon heeft zelfs nummer 7545 in de 2e at random loting ( zou dat het allerlaatste nummer zijn?) raar dat je dit nummer kan hebben als er nog maar 75 kinderen te plaatsen zijn in deze fase???????

Mijn zoon gaat vandaag inderdaad naar de open dag ter kennismaking, want zoals helaas nu al 3 weken blijkt gebeurt er per saldo weinig tot niks, met niet inschrijven snijd ik hem nog meer in de vingers en staat ie helemaal met lege handen.

Verantwoordelijkheden worden van A naar B verschoven en dan maar weer een nieuwe kansloze commissie instellen die er nog eens een paar weken over gaat doen om tot de conclusie te komen dat er Tja helaas nergens plek meer is en dat het matching een groot succes is geweest ondanks een paar teleurgestelde kinderen en ouders ( 1950 maar van de 7500 = is maar 26% )

Ben benieuwd of de verantwoordelijken eens de hand in eigen boezem steken en openlijk hun excuses zullen aanbieden, maar daar zijn ze ongetwijfeld te laf voor of ze geven anderen de schuld!
Oplossing? (Noord)
op 23/06/2015 naar 09:21   

Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Amsterdam periode 2015-2020 wijst uit dat voor windrichting Noord de grootste toename (met 19!) middelbare scholieren is voorzien.
Begrijp niet dat wethouder/Gemeente meer druk uitoefent op Hyperion (één van scholen met grootste aantal overaanmeldingen 1e ronde) voor 6e brugklas. Diverse andere VWO/Gymnasia hebben dit wel gedaan (verantwoordelijkheid genomen).
Temeer omdat Hyperion na zomervakantie nieuw (tijdelijk) modulair schoolgebouw krijgt opgeleverd, met rondom braakliggend terrein, zodat daar makkelijk één klas-modulen op/naast gebouwd
Myra (Amsterdam)
op 23/06/2015 naar 09:11   

ouders van at random geplaatste kinderen, wat doen jullie met de kennismakingsdag?

Laten jullie je kind naar de school gaan waar ze at random geplaatst zijn of zijn jullie ook in afwachting van een gepaste oplossing en blijven jullie daarbij?

Voor de schrijnende gevallen is er herhaaldelijk op gewezen dat hier een gepaste oplossing voor "moet" komen. Vandaag wellicht meer uitsluitsel door kortgeding en de comissieraad vergadering. Ik hoop dat we morgen meer duidelijk daarover krijgen of tenminste deze week? Het is natuurlijk nog heel kort dag allemaal zo voor de zomervakantie. Pas als we weten wat de uitspraak wordt verder handelen?
Myra (Amsterdam)
op 23/06/2015 naar 08:51   

nog even ter informatie

de raadscommissievergaderingen zijn live te volgen via http://amsterdam.raadsinformatie.nl/live. Dinsdag begint de vergadering om 19.30

en ik ben heel benieuwd hoe het kortgeding gaat verlopen
Pdw (Amsterdam)
op 23/06/2015 naar 08:46   

Zie op de voorkeurs- en plaatsingslijst van VSA diverse mogelijkheden voor onze dochter om te ruilen. Wij zoeken contact met de betreffende mensen. Aangeboden: Nicolaas Lyceum, VWO/atheneum. Gezocht: Hyperion, Amsterdams Lyceum, HLZ Universalis of Spinoza Lyceum VWO. Graag mailcontact: pdw1967home@gmail.com
Myra (Amsterdam)
op 23/06/2015 naar 08:22   

373 ondertekeningen petitie

Sta ruilen toe
Het nieuwe lotingsysteem voor toegang tot het voortgezet onderwijs is uitgelopen op een drama. Voor de oplossing wijst de wethouder naar de schoolbesturen, maar die nemen hun verantwoordelijkheid niet. Ouders en kinderen zijn nu de dupe. Steun de petitie om ruilen toe te staan "of te komen met een goed alternatief!"

PETITIE

Wij
ouders van kinderen in Amsterdam en omstreken die voor hun kinderen goed voortgezet onderwijs wensen
constateren
dat de verenigde scholbesturen (OSVO) een nieuw lotingsysteem voor toegang tot het voortgezet onderwijs hanteren dat tot grote ontevredenheid leidt onder kinderen en hun ouders en dat een oplossing nog steeds niet in zicht lijkt te zijn
en verzoeken
de wethouder onderwijs Simone Kukenheim samen met de schoolbesturen (OSVO) 1. tot een directe plaatsing te komen voor schrijnende gevallen en 2. ruilen toe te staan en vanuit het systeem te organiseren om de uitkomst van de matching te verbeteren.
S (Amsterdam)
op 23/06/2015 naar 00:40   

@OSVO, in reactie op bericht op website OSVO:
- een niet vervulde Win-Win-ruil is ook een 'uitzonderlijke situatie'! Of?
- goed evalueren had ook vooraf gekund! Een goede simulatie verkent extremen om de methode aan te kunnen passen! Dat is niet gebeurd.
- "eerst evalueren en dan pas concluderen." -> Wanneer? Voor 17 augustus? Heeft mijn kind daar nog wat aan? Te laat!
- het argument van de reservelijsten is een drogreden pur sang, want er gebeurt (bijna) niets met de reservelijsten!
- waarom DA ipv RSD? Hoe is die "afgewogen keuze" precies gemaakt?
Erik (Amsterdam)
op 23/06/2015 naar 00:23   

Aangeboden: Amsterdams Lyceum
Gevraagd: Barlaeus
IN (Adam)
op 22/06/2015 naar 23:45   

Ik lees dit forum voor mijn kind, die volgend jaar dit circus door gaat maken. Heb vorig jaar het vorige loterijsysteem meegemaakt voor mijn andere kind. Zoals ik al vaker heb gezegd, kan ik alleen voor ruilen zijn als voorrangskinderen hun voorrangsschool alleen op nr 1 mogen zetten. Anders hebben een paar honderd kinderen een buitengewoon groot voordeel in dit systeem bij ruiling, want ze hebben altijd goed ruilmateriaal achter de hand. Iedereen graag even veel kansen!
Elisabeth (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 23:28   

Je steunt het kort geding en de inzet van het debat ook door de petitie te ondertekenen. Bovenaan deze pagina vind je een blauwe knop 'petitie.nl' naar onze petitie. Velen gingen je al voor, check de lijst met ondertekenaars.

Deel de petitie alsjeblieft met zoveel mogelijk ouders in je netwerk, samen staan we sterk!

Ook als je wel tevreden bent met de plaatsing van je kind, kun je zo solidair zijn met de minder gelukkigen in deze loterij.

Meer informatie vind je in onze laatste update (links, knop 'nieuws')

----
Elisabeth (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 23:22   

Dinsdagmiddag 1400 uur dient het kort geding dat advocate en moeder Esther Sprenkeling namens een grote groep ouders aanspant tegen de schoolbesturen en de gemeente om uit de impasse te komen. Bijwonen kan, toren F, Parnassusweg 220 (legitimatie meenemen).
Dinsdagavond 1930 uur is het openbare debat over matching in de raadscommissie met wethouder Simone Kukenheim en de woordvoerders onderwijs. Osvo is er dit keer wel bij.
D (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 23:02   

ik vind ruilen op zich prima hoor, des te meer tevredenen des te beter het is , ook al past het in het geheel niet in 'het systeem' en waarbij iedereen al maanden wist dat dat later niet mogelijk zou zijn.....maar wat me dan wel vooral stoort zijn opportunistische politici als Toonk van VVd en Sherazade van CDA die dan nu opeens moord en brand schreeuwen dat het toch weer wel zou moeten kunnen, het ruilen. Jarenlang is er al gedoe over VO plaatsingen en wie er ook uiteindelijk boos is kan rekenen op Politici die eerst eens kijken hoe groot de groep van 'boze burgers' is en daar het partijstandpunt op aanpassen....
Myra (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 22:55   

petitie stijgt er zijn al 344 ondertekeningen , directeur balie en ook politieke partijen worden vertegenwoordigd..
M Lavell (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 22:30   

"Zo raar is die bewering niet. Het geeft aan dat in de gekozen uitgangspunten bv 3 leerlingen op keuze 3 hoger wordt gewaardeerd dan 2 op plaats 1 en 1 op plaats 5."

Het is raar omdat het volledig buiten de bevoegdheden van OSVO gaat. Het is niet aan OSVO om te bepalen wat de ouders van Jan of die van Kees meer waarderen.
We wonen niet in Noord Korea.
Jan (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 22:21   

@Ralph: ik weet het niet precies maar ik vond op de reservelijsten die ik gezien heb als hoogste rangnummer bij het HLZ havo/vwo: 7540
Myra (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 22:08   

o, ja en toelatingsbeleid waar ik een ? bij plaatste is uiteraard de kernprocedure
E. (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 22:08   

@M Lavell

"Dat is een rare bewering Cf"
Zo raar is die bewering niet. Het geeft aan dat in de gekozen uitgangspunten bv 3 leerlingen op keuze 3 hoger wordt gewaardeerd dan 2 op plaats 1 en 1 op plaats 5.

Op zich een valide uitgangspunt maar gaat in mijn optiek voorbij aan het feit dat voor een groot aantal leerlingen, om verschillende redenen, er een duidelijke nummer 1 is en alle andere keuzes minder zijn.

Derhalve nogmaals mijn pleidooi (voor volgend jaar): Na 1e ronde loting alle plaatsen 1 vastzetten en daarna matchen voor plaatsen 2-10. Dat geeft ook weer de mogelijkheid voor wie geen risico wil nemen om een strategische 1e keuze te doen.

Dus eigenlijk het oude systeem maar zonder de ellende van een 2e en/of 3e ronde
Myra (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 22:06   

@ Ralph uhhh OSVO, de gemeente, bureau van onderzoek en statistiek
M Lavell (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 21:50   

Cf "Dat zoveel mogelijk leerlingen worden geplaatst op een VO school van een zo hoog mogelijke voorkeur.
Dat is iets anders dan zoveel mogelijk leerlingen op school van eerste voorkeur!"

Dat is een rare bewering Cf.
Als je het bekekijkt alsof het om leveringsvoorwaarden gaat, dan betekent het dat de firma niet in gebreke blijft als niet iedereen, minder dan mogelijk of minder dan gebruikelijk op de school van de eerste voorkeur belandt. De firma beperkt de levering in feite: eerste keus is niet langer de norm.
De firma dekt zich in tegen claims.

Maar er bestaat geen consument/leverancier verhouding met OSVO.

Verder mag het wel zo zijn dat vrije schoolkeuze niet in Nederlandse wetgeving beschreven is. Dat dus nergens staat wat scholen moeten doen om die vrijheid te gunnen. Maar daarmee ontstaat niet de bevoegdheid om op eigen houtje die vrijheid te beperken. Stel je voor trouwens als dat vooraf bij die matching verteld was:" Het is voortaan ons streven dat niet iedereen vrije schoolkeuze heeft. Wie het wel krijgt zal bij loting worden bepaald."
Tsss
Ralph (Amstelveen)
op 22/06/2015 naar 21:47   

Weet iemand hoeveel kinderen er precies hebben meegedaan aan de matching?

Er klopt volgens mij niks van de lot nrs
Myra (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 21:08   

ps eigenlijk top 3 promotie !???
Myra (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 20:53   

@ CF dat wisten we toch al (niet de 1e voorkeur, maar de zo hoog mogelijke voorkeur binnen het "top 5 lijstje" realiseren?
Myra (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 20:48   

http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl/

hier komt dus de grens top 5 plaatsingen vandaan die getrokken is, nl.

Leerlingen geven een aantal scholen op in volgorde van hun voorkeur (bijvoorbeeld een top 3 of top 5). Op basis daarvan vinden er (al of niet elektronisch) verschillende lotingsrondes plaats. Dit is bijvoorbeeld de praktijk in de regio Zuid Kennemerland. Inzet van de procedures is dat zoveel mogelijk leerlingen op de (of een) school van hun keuze/voorkeur worden geplaatst.

Scholen hebben zich aan de wettelijke regels te houden, maar hebben ook ruimte om zaken zelf, of in samenwerking met andere scholen in de regio, gestalte te geven.

Een warme overdracht, een doorlopende leer- en ontwikkelingsweg met adequate ondersteuning en een passende vervolgopleiding blijven hierbij voorop staan.

De vo-school beslist over de toelating van de leerling op basis van een voor ieder transparant en consistent toelatingsbeleid. In een beperkt aantal gevallen kan de vo-school een op basis van het schooladvies toelaatbare leerling afwijzen:
• als de school vol zit (en/of de leerling is uitgeloot). ”In het toelatingsbeleid (?) staat wanneer de school vol zit. “

• als de leerling en zijn ouders de levensbeschouwelijke grondslag van de school niet onderschrijven of respecteren.

• als de school een specifiek profiel heeft (bijvoorbeeld tweetalig onderwijs) dat specifieke vaardigheden vereist en de leerling deze vaardigheden niet beheerst.

In het samenwerkingsverband kunnen scholen afspraken maken over de aanmeldings- en de lotingsprocedures die in de regio worden gevolgd. Voorbeelden van zulke regionale afspraken zijn:

• Hoe gaan we in onze regio om met overaanmelding/loting?

Samenwerkingsverbanden po en vo kunnen afspraken maken over de volgende zaken:
• Richten wij een speciaal orgaan in, dat zorg draagt voor de procedures die in de regio worden gevolgd als het gaat om de overgang naar het voortgezet onderwijs?
• Welk tijdpad volgen we voor de aanmeldings- en plaatsingsprocedure van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften?
• Hoe gaan we in onze regio om met overaanmelding/loting?
Cf (A)
op 22/06/2015 naar 20:32   

Uitgangspunt is geweest voor de gewenste uitkomst van matching VO

Dat zoveel mogelijk leerlingen worden geplaatst op een VO school van een zo hoog mogelijke voorkeur.
Dat is iets anders dan zoveel mogelijk leerlingen op school van eerste voorkeur!
Cf (A)
op 22/06/2015 naar 20:24   

@Jan
bel morgen de notaris mevr. Laseur van kantoor van Doorne.
Zij kan je prima te woord staan en alle uitleg geven.
Myra (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 20:24   

ik weet het niet hoor, maar is dit ook nog wat (lees toch een paar nieuwe weetjes)

http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl/

Voorwaarde is dat het toelatingsbeleid van de school consistent en transparant is.

De lotingsprocedure is een onderdeel van de po-vo-procedure van de regio. Een vo-school met overaanmelding kan een loting uitvoeren onder de aangemelde leerlingen. Voor de plaatsing van de leerlingen die zijn ingeloot, is het schooladvies leidend.

Volgens de nieuwe regelgeving is het schooladvies dan ook leidend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. De vo-school mag een leerling, na overleg met de leerling en de ouders, hoger plaatsen dan het advies van de basisschool aangeeft

Basisscholen en vo-scholen hebben alle ruimte om op regionaal of lokaal niveau afspraken te maken over de overstap van leerlingen en de gegevens die zij hierbij gebruiken en overdragen. Zo kunnen zij afspreken welke gegevens basisscholen gebruiken bij het opstellen van het schooladvies en hoe zij deze gegevens in dit advies laten ‘meewegen’.

Onderbouwrendement
Leerlingen waarover twijfel bestaat, dienen in het voortgezet onderwijs op een zo hoog mogelijk niveau in te stromen. Als het toetsadvies hoger uitvalt dan het schooladvies, kan de basisschool het schooladvies naar boven aanpassen en krijgt de leerling de kans om zo hoog mogelijk in te stromen in het voortgezet onderwijs. Dit heeft geen negatief effect op het onderbouwrendement van de vo-school: blijkt aan het einde van de onderbouw dat de leerling het aangepaste (hogere) advies niet aankan en gaat de leerling toch naar het oorspronkelijk geadviseerde (lagere) schooltype, dan is dit niet nadelig voor het onderbouwrendement. De inspectie baseert zich bij de berekening van het onderbouwrendement op het oorspronkelijke advies van de basisschool (en dus niet op het naar boven bijgestelde advies).
Myra (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 20:08   

@ jan heb je hier wat aan?

http://www.verenigingosvo.nl/wp-content/uploads/2014/12/KP-Tijdpad- 2015-finaal.pdf
Coen (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 19:59   

@ Jan,
Ja, Gautier heeft echt getwitterd dat het spel begint met de aanmelding.
hier is de link.

https://twitter.com/pietgautier/with_replies

we spelen dus een spel. dat we 't weten. en hoofddoel is het voorkomen van strategisch gedrag door de deelnemers.
Jan (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 19:37   

Stelling 1: Er bestaat minstens één run van MEPS die tot resultaat heeft dat alle scholen maximaal (dus vaak: volledig) gevuld worden met eerste keuze leerlingen. Daarnaast zijn er dan net als verleden jaar plusminus 500 leerlingen over die alsnog buiten hun eerste keuze moeten worden geplaatst.

Stelling 2 en voorbeeld: Er bestaan ook aantoonbaar startwaarden voor de random number generator(en) die aan de basis van de loting liggen in MEPS die als uitkomst opleveren dat niemand op zijn eerste keuze school terecht komt. Het voorbeeld is een run waarbij voor alle eerste voorkeuren rangnummers worden uitgedeeld van boven af - niemand komt dan op zijn eerste keuze terecht, of in elk geval: bijna niemand.

De uitkomsten van MEPS zijn steeds weer verschillend van run tot run. Veranderende startwaarden veroorzaken grote onderlinge verschillen tussen de uitkomsten van de runs en dus van de eindplaatsingen, zulks ook bij constant houden van de voorkeurslijsten. Het kan verschrikkelijk slecht uitpakken, maar ook vrij goed.

Vragen: Is de MEPS eindsituatie ook afhankelijk van de startwaarden van een randum number generator, en zo ja: welke random number generator en welke startwaarden zijn gebruikt? Is het denkbaar dat er verschillende runs van de DA-methode zijn geweest, waarbij bij de ene run bepaalde leerlingen wel op hun eerste keuze terecht kwamen maar bij een andere run niet? Is het resultaat van de ene run “beter” dan van een andere en is dat in aanmerking genomen? Wie heeft de startwaarden bepaald? Wie heeft bepaald wat de definitieve run werd?

Is het denkbaar dat in zake de te verwachten relatie tussen startwaarden en uitkomst een vorm van subjectiviteit of manipulatie heeft plaatsvonden? Was de computer waar MEPS op draaide verbonden met het internet?

Nog één vraag: Wie heeft dat MEPS in handen? Heeft het bureau van de OSVO de uitvoering verzorgd en hebben zij daar wel verstand van? Of heeft de VU faciliteiten voor het uitvoeren van MEPS geleverd, en wie zijn daarvoor dan aanspreekbaar?
Bert (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 19:05   

We proberen er met zijn allen een speld tussen te krijgen, terwijl we eigenlijk een hamer en beitel ter hand zouden moeten nemen.
Wie doorbreekt als eerste de muur van het heilige geloof in het algoritme? Moeten we nu echt tot morgen op de rechter wachten, voordat er iemand aan de sloop begint?
Myra (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 18:47   

@ CF we zouden elkaar misschien al eerder getroffen hebben. Ik wil mijn telefoonnummer niet openbaar maken op deze site
Cf (A)
op 22/06/2015 naar 18:40   

@Myra
Kan ik je bellen?
Myra (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 18:31   

@ cf je mag de informatie dus wel laten meenemen morgen tijdens het kortgeding? Draagt de kennisinzage die je nu hebt gehad daar aan bij?
K (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 18:28   

@StichtingVSA: Los schrijnende gevallen op en maak ruilen mogelijk voor wie dat wil (retweeten=fijn) | Petitie http://t.co/CGIBh372Ai
Myra (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 17:59   

@M niet alle scholen hebben de reservelijsten openbaar gemaakt

misschien legt dit jouw situatie uit -komt uit de details da algoritme-


Voor elke school kan een wachtlijst gemaakt worden waarop leerlingen komen die in aanmerking komen voor een plek op deze school als één van de geplaatste leerlingen zich niet inschrijft. Op de wachtlijst van een school komen alle leerlingen die deze school hoger op hun voorkeurslijst hebben staan dan de school waarop zij uiteindelijk geplaatst zijn. Deze leerlingen worden op de wachtlijst geplaatst in de volgorde van hun lotingnummer op deze school. Bij sommige scholen zullen geen leerlingen op de wachtlijst komen.
F G (Amsterdam )
op 22/06/2015 naar 17:49   

@M: Dit overzicht kun je opvragen bij de school van je kinds eerste voorkeur
Martina Kramer (Duivendrecht)
op 22/06/2015 naar 17:46   

Beste lezers,

zelf ben ik wiskundige.
En heb een kind in groep 7.
Dus ik mag volgend jaar aan de bak.

Als ik nadenk over optimalisatie: dus eerst matchen en dan de computer optimaal laten ruilen,
dan komen we uit bij een situatie waarbij heel veel kinderen op hun 1e voorkeursschool uitkomen. Vrijwel geen kinderen op school 2 tm 6.
En daarna een groep op voorkeur 7 of lager.
Kortom, dan zijn we via een andere route terug bij de oude situatie.

Hoe gaat dat komen?
Als je geluk heb en een goed lotingsgetal heb voor een populaire school dan valt er te ruilen en kan je dus van 3e of 4e plaats naar 1e.
Als je pech hebt, heb je voor alle populaire scholen een ongunstig nummer en word je geplaatst op een school die niet vol zit.
Dan valt er niets te ruilen, want kinderen die naar deze school willen kunnen toch wel komen zonder te ruilen.

Samenvattend: waarom gaan we niet terug naar het oude systeem?
Dat geeft een groter gevoel van controle.
En zorgt dat er veel meer kinderen op hun 1e plaats belanden.
En bij een gebrek aan plaatsen op populaire scholen, blijft er altijd een groep kinderen over die naar een minder gewilde school moet.
M. (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 17:43   

Ik heb een paar praktische vragen:
1 - mijn kind komt niet voor op de reservelijst van school 3, hoe kan dat?
2 - hoe kom je aan zo'n "matchingrapport" van je kind (waarin dus staat hoe de matching precies is verlopen?
Alvast bedankt!
Ko (Weesp)
op 22/06/2015 naar 17:35   

@Cf
En van wie dat delen niet mag en waarom niet valt zeker ook onder de geheimhouding?
Myra (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 17:12   

naslag werk prognose wat is gedaan voorafgaand aan het kiezen voor het nieuwe matchingsysteem

fragmenten uit Concept Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Amsterdam periode 2015-2020


Ministerie van OCW

Sinds 1 augustus 2008 is in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen opgenomen. In artikel 72 wordt deze regionale samenwerking tussen scholen voor VO geregeld. De regionale samenwerking heeft als belangrijkste doelstelling dat schoolbesturen gezamenlijk een goede afstemming tussen de vraag en het aanbod kunnen regelen in termen van de benodigde onderwijsvoorzieningen, zonder dat voor elke afzonderlijke aanvraag goedkeuring van de minister nodig is.

Het opstellen van het RPO in de complexe context van het Nederlandse onderwijsstelsel en de Amsterdamse regio is een forse uitdaging voor de schoolbesturen. Zij moeten immers rekening houden met een veelheid van vragen en eisen die aan de scholen worden gesteld. In de eerste plaats is er de maatschappelijke opdracht – gekoppeld aan de rijksbekostiging - om kwalitatief goed en passend onderwijs te verzorgen. Daarbij moet rekening gehouden worden met toeleverende basisscholen en afnemend vervolgonderwijs en het bedrijfsleven.


THEMA 1: Leerlingenprognose en capaciteitsvraagstuk
Zoals in paragraaf 4.6 is weergegeven, zal Amsterdam de komende circa tien jaar sterk groeien wat betreft leerlingaantallen. In de voorgaande RPO-periode is er een begin gemaakt met de uitbreiding van onderwijsvoorzieningen, onder meer door Caland 2 en IJburg College 2. Met dit RPO wordt daar verder op ingespeeld door enkele initiatieven voor nieuw onderwijsaanbod of uitbreiding van bestaand onderwijsaanbod in de vorm van nieuwe nevenvestigingen.

Het vraagstuk of deze uitbreidingen genoeg zijn om de groei die voorspeld is voor de middellange en lange termijn ook te kunnen opvangen verdient verdere uitwerking. Naast de windrichting Noord is ook Oost aangemerkt als groeigebied en is tevens geconstateerd dat de druk op de scholen in Centrum/Zuid onverminderd groot zal blijven. In de uitwerking van dit thema zal daarom moeten worden gezocht naar mogelijkheden om nieuwe initiatieven te ontplooien die in deze behoefte voorzien en kunnen ook de mogelijkheden van capaciteitsuitbreiding van bestaande scholen worden besproken, waardoor er stadsbreed voldoende buffercapaciteit wordt geregenereerd waarmee flexibel kan worden gereageerd op fluctuerende leerlingenaantallen.

Vanaf schooljaar 2014-2015 zal er een nieuwe wijze van loting worden geïntroduceerd: Matching. Het is voor de slaagkans van dit nieuwe systeem van groot belang dat er wat de absolute capaciteit betreft voldoende aantrekkelijk aanbod is en blijft, waarbij tegelijkertijd opgemerkt kan worden dat alleen met het creëren van meer aanbod de noodzaak van loting nooit zal verdwijnen. Het streven van de gezamenlijke schoolbesturen is om voldoende kwalitatief goede alternatieven te kunnen bieden voor de populaire scholen.

“De prognose per windrichting toont voor elke windrichting een verwachting van groei van het aantal middelbare scholieren. Noord zal het meeste groeien met een toename van 19% (816 leerlingen meer in 2024 dan op dit moment (2013)). Met 17% groei zal de windrichting Oost/Zuidoost de grootste toename in middelbare scholieren kennen na Noord. In absolute aantallen gaat het om 1.485 leerlingen erbij. West en Centrum/Zuid zullen minder snel groeien met 7% groei voor West (706 leerlingen) en 5% groei voor Centrum/Zuid (818 leerlingen). Noord en Oost/Zuidoost zijn belangrijke groeikernen voor het onderwijs in Amsterdam. Volgens de gemeentelijke prognose zal in totaal het aantal leerlingen in 2024 met ongeveer 3.800 leerlingen zijn toegenomen.

Het merendeel van de VWO-leerlingen, ongeveer 3.700 leerlingen, gaat naar school in de windrichting Centrum/Zuid. In Centrum/Zuid volgen ongeveer 1.700 leerlingen de HAVO. Dit aandeel HAVO is aanzienlijk kleiner dan het VWO, maar is nog steeds het merendeel van de HAVO-leerlingen ten opzichte van de andere windrichtingen.”
Myra (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 17:04   

@cf heeft dit helderheid gegeven over de persoonlijke situatie die je aan de hand hebt en is dat voor jou nu acceptabel?

ps wel een beetje jammer dat iedereen input heeft geleverd voor het gesprek maar dat de informatie die je gekregen hebt niet gedeeld mag worden middels dit platform..en daar alleen inzicht in wordt gegeven als je daar persoonlijk een gesprek voor aanvraagt?
Ralph (Amstelveen)
op 22/06/2015 naar 17:02   

Wat is de reden dat je het niet mag delen?
Dat maakt me wel nieuwsgierig.
Cf (A)
op 22/06/2015 naar 16:50   

Beste Allemaal,
Wij hebben een goed gesprek gehad met de notaris van de matching. De notaris kan veel zaken helder en berijpelijk communiceren en uitleggen.
Wij hebben inzage gekregen. Deze informatie mogen we niet delen met derden op dit forum. We kunnen iedereen aanraden om ook een afspraak te maken om zo meer duidelijkheid te krijgen.
Het spijt mij ontzettend dat ik de verkregen informatie niet hier kan gaan delen. 1000x sorry
Myra (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 16:35   

naslag werk prognose wat is gedaan voorafgaand aan het kiezen voor het nieuwe matchingsysteem

hoofdstuk 4 van het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO). Gemeente amsterdam
Myra (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 16:03   

@ beste coen

dit is wat ik voor mezelf zo'n beetje op een rijtje heb gezet de afgelopen tijd.

Argumenten inschattingsfout gemaakt met prognose, wat bekend moet zijn geweest tijdens het meetmoment op 24 april, toen de voormatching gedaan was en het DA Algoritme werd ingezet:

- “Vergelijking per school Uit de vergelijking tussen de leerlingen-prognose voor 20014/’15 en de voorlopige leerlingenaantallen van 2014/’15 van DUO blijkt dat de feitelijke leerlingaantallen hoger zijn dan we op basis van het verleden konden verwachten”

-“Het aandeel hoge adviezen (havo/vwo) stijgt de afgelopen jaren, en het aandeel lage adviezen (vmbo-b/k met lwoo) daalt. Dit is een sterkere toename dan was voorzien in de scenario’s van de basis-schooladviezen die OIS tijdens de voorgaande prognose had gemaakt.”

-Het OSVO geeft toe dat ze had gehoopt, op basis van eerdere proeven, dat de uitslag een hoger percentage eerste keuzes zou laten zien. Een verklaring voor deze inschattingsfout zou volgens hen kunnen zijn dat er sinds dit jaar de mogelijkheid bestaat het advies op het laatste moment op te hogen. Daar was geen rekening mee gehouden. Met als gevolg vijf extra VWO-klassen, die ergens geplaatst moesten worden, zonder scholen om ze kwijt te kunnen.

-In dit persbericht (20 mei 2015) wordt de uitspraak van Wethouder Onderwijs Simone Kukenheim gedaan:”Uitgangspunt is dat kinderen naar een school kunnen die het beste bij hen past. Ouders moeten keuzevrijheid hebben om zelf te kunnen bepalen welk soort onderwijs het meest geschikt is voor hun kind.”

Daarin staat tevens de verwijzing dat het nieuwe matchingsysteem Deferred Acceptance (DA) algoritme is toegepast , met de voorkennis (waar de ouders niet over zijn geinformeerd –neem aan op basis van meetmoment 24 april) dat:

“In het voortgezet onderwijs stijgt het aantal leerlingen tot 2020 met 2600 (groei van 7%) en tot 2025 met 4500 (groei van 11%). Ook in het voortgezet onderwijs is de druk op scholen "nu al groot". Dit geldt in het bijzonder in Centrum en Zuid en meer specifiek voor de havo/vwo scholen.

bron) –helaas de link brengt je niet meer naar dit persbericht)
http://www.amsterdam.nl/gemeente/college-van/individuele-pagi nas/simone -kukenheim/persberichten/persberichten-2015/amsterdam-breidt/

-“Alles samengenomen komen er zo in Zuid 245 leerlingen meer dan geprognotiseerd.”

nb;

18 juni 2014 Voorafgaand aan de toepassing van het nieuwe matchingsysteem is gepulbliceerd door het OCO: "Invoering van een nieuw lotingsysteem met meerdere voorkeuren gaat pas werken bij voldoende capaciteit die voldoet aan vraag ouders en leerlingen."

http://www.onderwijsconsument.nl/reactie-ouders-op-visiedoc ument-rpo-van-de-osvo/
PG (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 15:43   

M. Lavell, dit was mijn bewering: (lettterlijk citaat)
"Laat mij een matchingverslag zien waar een kind geplaatst is op een school die niet op zijn voorkeurslijst stond - los van de groep waarvan de voorkeurslijst uitgeput was, en die (random) geplaatst zijn of meegeloot hebben op een school waar op dat moment nog plaats was?"

Het geval van Ralph past naadloos in de tweede situatie.

Wat je schrijft over het kind van Ralph is overigens niet helemaal correct (lees het betreffende bericht maar na), het kind is namelijk uitgeloot op Cartesius. Ik laat alleen zien dat het kind ook daar kans had om ingeloot te worden. Dat zijn de spelregels dit jaar, iedereen houdt nog kan op inloting, ook later in het proces, ook op lagere voorkeurscholen, zelfs op random toegewezen scholen. En dat gaat ten koste van zekerheden van anderen, uiteraard.
Jan (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 15:29   

Gautier is weer eens in zijn eigen kuil gevallen? Heeft hij gezegd dat “het spel begint met de aanmelding”? (Coen op 22/06/2015 naar 00:43)

DA is dan wel een dom spelletje voor domme economiehoogleraren (bewijs volgt hieronder), maar voor de scholen, de ouders en de kinderen van Amsterdam is het geen leuk spelletje. Voor hen is het bittere ernst. Hun VO is in het geding en hun schoolcarrière wordt rücksichtslos door elkaar geklutst door een strategiespelletje dat ze DA noemen.

Het opgehemelde DA heeft trouwens ook geen echte Nobelprijs gewonnen maar een namaak Nobelprijs, het is gewoon een prijs met geld van een bank. Dat zegt al veel.

Ja, het is een beetje tegengevallen. Sommige scholen worden voor meer dan de helft gevuld door leerlingen die liever naar een andere school wilden gaan.

De DA methode zoals nu toegepast veronachtzaamt volledig alle belangrijke gegevens (afstand, leermethode, denominatie, ophogingskansen, sfeer op school, schoolspecialisatie, keuze peers, etc. etc.) die ouders en kinderen over de schoolkeuze naar voren kunnen brengen. Er wordt zelfs geen echte “matching” toegepast: het lot gaat boven de volgorde op de voorkeurslijst van de leerling.

De DA methode is in Amsterdam 2015 op z’n allerprimitiefst uitgewerkt en de uitwerking is oncontroleerbaar. Het was geen succes. Het is een beetje tegengevallen? Nee, het is op een mislukking uitgedraaid.

Het is niet redelijk en niet te billijken dat zoveel mensen in 2015 in Amsterdam de dupe worden van de tekortkomingen van de hier misbruikte DA methode. Daar moet inderdaad eens een rechter naar kijken.

Scholen, ouders en kinderen van Amsterdam worden door de hoogleraren speltheorie en economie in hun onderzoek naar ‘strategic choice’ misbruikt alsof het wezenloze en waardeloze proefkonijntjes zijn.

De OSVO is daarbij een hersendode vazal van de hoogleraren geworden. De OSVO is verblind door de glitter van een valse Nobelprijs en de belofte dat 99,9 % zonder pijn op zijn plaats terecht zal komen en zelfs nu vallen haar de schellen nog niet van de ogen.

De OSVO zet afleidingsmanoeuvres in en blijft door drammen over de ongenaakbare heilige verhevenheid van de reservelijsten – die niet een effectief soort bezemwagen zijn maar die op plaatsen twee, drie en hoger niet meer betekenen dan een overzicht van wat de DA methode aan brokken heeft opgeleverd.

En de OSVO vindt dat teveel mensen door de Cito toets naar een hoger niveau werden gepromoveerd terwijl ze ook al vonden dat de basischooladviezen te hoog waren uitgebracht. Heeft de OSVO een hekel aan leerlingen die verder willen leren?

De mensen die er over mogen beslissen blijven vol houden dat een slechte oplossing beter is dan een goede oplossing voor de schoolplaatsenproblemen in Amsterdam. Mensen, luister nu toch eens: DA richt zich halfslachtig en zonder veel succes op een symptoom van de plaatstekortenproblematiek – er vallen aanwijsbaar slachtoffers – en daar moeten ouders en kinderen zich maar willoos en zonder tegenspraak bij neerleggen. Mooi niet!

En de mismatchde kinderen moeten hun verlies-verlies plaatsingen maar accepteren? Mooi niet!

Het is net als de speltheoreticus Varoufakis: weten dat je volstrekt failliet bent, en toch maar doorgaan met bluffen dat je de zaak in de hand hebt en dat het goed gaat.

Als de theorie niet toepasbaar blijkt in de echte wereld en ze gaan ondanks dat steeds maar stug door… Dan mag ik de hoogleraren en OSVO best dom noemen.
Myra (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 15:22   

nou ja anders gezegd de onderwaarde grens heeft de situatie bij Ralph en bij mij bepaald dat onze kinderen een at random plaatsing gekregen hebben denk ik
Myra (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 15:20   

ps ik denk dus dat door stap 5 het voorbeeld van Ralph gebeurd kan zijn
G T (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 15:17   

@M Lavell: Kinderen die in hun willekeurige plaatsing terechtkomen loten hooguit tegen andere willekeurig geplaatste leerlingen, nooit tegen leerlingen die al geplaatst zijn met de school in hun voorkeurslijst.
Myra (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 15:16   

@ m lavell en PG ik denk dat dit ongeveer is zoals je het proces zou moeten lezen zoals het in elkaar steekt:

Is de differentiatie (de ondergrens) misschien heeft de school wel plek voor het aantal aangemelde leerlingen (geplaatst en er is nog ruimte op de school), maar bij stap 3 wordt er gekeken of het aanbod voldoet aan de vraag; dus hoeveel leerlingen hebben zich aangemeld voor havo ,havo/vwo, vwo, vwo/gymnasium advies. Is er voldoende aanbod? Kan de aangemelde groep naar evenredigheid verdeeld worden over het aantal klassen niveau’s wat de school beschikbaar heeft?

Als dat niet het geval is, dan houdt de school de leerlingen die voorrang hebben vast. De lotingnummers voor de school worden vervolgens gebruikt om te bepalen welke leerlingen niet op de school geplaatst kunnen worden.

Het zijn de rangnummers die de leerlingen voor een school gekregen hebben, die bepalend zijn voor voorlopige plaatsing en niet alleen de mate van voorkeur!

De opeenvolging van rangnummers voor de school worden vervolgens gebruikt om te bepalen welke leerlingen niet op de school geplaatst kunnen worden.

Als er in stap 3 leerlingen uitgeloot zijn, dan worden deze leerlingen tijdelijk geplaatst op de school die een plek lager staat op hun voorkeurslijst. Dat kan een school zijn, waar op dat moment alle plaatsen al tijdelijk gevuld zijn. Vervolgens wordt stap 3 herhaald, waarbij als er geloot moet worden ook de leerlingen mee moeten loten die al eerder tijdelijk op de school geplaatst waren.

Bij stap 5 nog een ondergrens waarde? Nu moet nog nagegaan worden of bij alle scholen voldaan wordt aan het minimum aantal leerlingen dat de school in een klas wil hebben .

Als er een school is waaraan niet voldaan wordt aan het minimum aantal leerlingen, dan wordt “een aantal leerlingen van deze school uitgeloot “ zodat wel voldaan wordt aan de minimum klassengrootte. Omdat er nu weer uitgelote leerlingen zijn, wordt teruggegaan naar stap 3.

Indien een leerling opeenvolgend niet geplaats wordt en de opgegeven keuzes zijn uitgeput, dan wordt er een ad random schoolplaatsing gerealiseerdl

Als alle leerlingen tijdelijk geplaatst zijn en bij elke school zoveel leerlingen zitten dat voldaan wordt aan de restricties van klassengrootte, dan wordt de plaatsing definitief gemaakt door elke leerling te plaatsen op de school waar zij het laatst vastgehouden werd. Daarmee komt het algoritme ten einde.

Voor elke school kan een wachtlijst gemaakt worden waarop leerlingen komen die in aanmerking komen voor een plek op deze school als één van de geplaatste leerlingen zich niet inschrijft. Op de wachtlijst van een school komen alle leerlingen die deze school hoger op hun voorkeurslijst hebben staan dan de school waarop zij uiteindelijk geplaatst zijn. Deze leerlingen worden op de wachtlijst geplaatst in de volgorde van hun lotingnummer op deze school. Bij sommige scholen zullen geen leerlingen op de wachtlijst komen.
M Lavell (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 15:05   

PG, je bewering was dat je niet kon loten tegen iemand die de school niet op de voorkeurslijst had staan. Dat is wel gebeurd. Het kind van Ralph is daar een voorbeeld van. Had het Cartesius niet op de lijst staan en heeft toch geloot op die school en een leerling die al geplaatst was (1e voorkeur) verdrongen.
Jan (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 15:02   

Suggestie voor de media: laat de kinderen met rust. Vraag liever bij de professoren en de OSVO eens wat meer doelgericht en kritisch door. Pols eens een nu al overspannen brugklascooordinator of een in paniek verkerende beleidsambtenaar. Kijk eens wat verder op dit forum. Of vraag de wethouder om haar nieuwste ideeën hoe de problemen nu en volgend jaar op te lossen.
Martin van Norel RTL Nieuws (Hilversum)
op 22/06/2015 naar 14:10   

Dag
Naar aanleiding van het kort geding dat morgen dient over de schoolkeuze in Amsterdam zijn we voor het RTL Nieuws op zoek naar een leerling die hier zelf iets over wil vertellen. Dus heb je een school toegewezen gekregen met schrijnende gevolgen, dan willen we graag met je praten. Weet u iemand die wil meewerken aan een reportage. Dan hoor ik het graag. Vriendelijke groet 035-6718613
Elisabeth (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 13:54   

Onze laatste update is zojuist verspreid. Je vindt de update onder de knop links 'nieuws'.
Graag deze update verspreiden onder belanghebbenden en wijs ook zoveel mogelijk mensen op onze petitie.
Dank!
Mathilde (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 13:54   

Ons kind is vorig jaar uitgeloot en fietst nu 10 km (oa de hele Stadhouderskade) door de stad om op school te komen. Ook in het 2e jaar is instromen in een HAVO/VWO brugklas op een school in de buurt onmogelijk. Broertjes/zusjes, zusterscholen, verhuizingen e.d. hebben voorrang. Waarom is er voor uitgelote kinderen nooit iets geregeld waardoor zij voorrang hebben bij zijstromen in een volgend jaar op een passende school in de buurt? Ons kind is en blijft BUITENGESLOTEN door het toelatingssysteem van scholen in Amsterdam. Klasgenoten wonen ver weg. Een sociaal armoedige situatie....
Ko (Weesp)
op 22/06/2015 naar 13:45   

@M Lavell
De scholen zouden kunnen manipuleren door het ingeven van valse capaciteiten met het oog op de bezettingsgraad van de scholen.
Daarom zou er ook notaris toezicht op de proefmatching moeten zijn, met een verslag van wat daar allemaal is gedaan.
Met strategy proofness van DA heeft dat niets te maken, wel met transparante procedures er omheen.
Coen (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 13:44   

@Myra
mbt die vijf extra vwo klasssen die er na de cito-ophoging bij hadden gemoeten; is het niet vreemd dat er dan zo'n enorm tekort aan Havo-plaatsen is? Uit voormatching had opgemaakt kunnen worden dat er havoklassen bij moeten - in zuid in ieder geval. Dat er dan zo'n 150 leerlingen in plaats van havo naar vwo willen is dan een geschenk uit de de hemel. Maar ondanks die aderlating is er dus toch een tekort aan havo-klassen. Er valt nog een hoop te matchen.
PG (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 13:43   

@M. Lavell, @Jan (poeh, dat was ver terugbladeren).

Het geval van Ralph geeft nu juist een prima voorbeeld van hoe het gegaan kan zijn.

Nadat de voorkeurslijst was uitgeput is het kind random verwezen naar Cartesius. Daar was op dat moment (na de vorige ronde) nog plek, maar blijkbaar met de uitloters uit vorige rondes erbij net niet meer genoeg capaciteit voor iedereen. Dus werd er geloot. Helaas, ook daar uitgeloot. Bij de laatste (random) school waar nog plek was bleef wel genoeg plek.

Om die reden heb je voor elke school een rangnummer gekregen, (Wat niet hetzelfde is dat je in elke ronde tegen iedereen loot) ook voor diegenen niet op je voorkeurslijst stonden. Want het kan gebeuren dat die school je random wordt toegewezen, als je voorkeurslijst is uitgeput.

Maar dit laat dus keurig zien dat er zelfs voor dit kind nog kansen waren op het Cartesius: met een lager rangnummer voor Cartesius was dit kind daar geplaatst. En ja, dat was dan wellicht ten koste gegaan van een kind dat die school wél op een hoge voorkeur had, misschien zelfs op 1.

Ik zeg dus ook niet dat het niet kan voorkomen (dat een kind is geplaatst op een school die helemaal niet de voorkeur had, terwijl er een ander kind daar niet is geplaatst), ik zeg dat het alleen onder die specifieke omstandigheden kan. (voorkeurslijst uitgeput, aanvankelijk nog plek op een school maar in die ruilronde toch teveel dus loting nodig) Dat zullen een aantal gevallen zijn, maar niet heel veel.

Je geeft ook geen antwoord op mijn vraag hoe het dan komt dat 75% van de kinderen op zijn eerste voorkeur beland is. Dat zou echt onmogelijk zijn als iedereen op alle scholen tegen iedereen had geloot.

Neem nogmaals het geval van Ralph: in de eerste ronde heeft dit kind meegeloot op HLZ. Dus niet op alle andere scholen. In de tweede ronde alleen op Fons Vitae. en niet op andere scholen.

PS ik denk dat Pieter Gautier zich van mij distantieert omdat ik geen voorstander ben van dit systeem. Dat zou hij niet snel zeggen...
Daphne van Dijk (Amsterdam )
op 22/06/2015 naar 13:34   

Beste lezers,
Voor de krant van morgen (dinsdag 23 juni) zoek ik aankomend middelbaar scholieren die gedupeerd zijn door het nieuwe matchingsysteem. Bijvoorbeeld jongeren nu de hele stad door moeten fietsen of zelfs niet op een school zijn geplaatst in hun top 6. Of die dolgraag willen ruilen (wat nu nog niet mag?). Ik zoek scholieren die daar in de krant wat over willen vertellen
Mail naar metropool@telegraaf.nl en zet je 06-nummer erbij!
groeten Daphne van Dijk
Myra (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 13:32   

er staat geen datum (?) bij, maar ik denk wel dat de voormatching zo was ingericht toch? blz 34 van de keuzegids.
Jitta (Diemen)
op 22/06/2015 naar 13:25   

@Myra, lijkt mij een document van vorige jaren, kan dat?
Myra (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 13:23   

nb de notaris kwam pas na de voormatching bij kijken dus.. ik ben benieuwd CF wat de expert van de kernprocedure vandaag heeft kunnen toelichten over het totaalbeeld van het matching proces
Myra (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 13:17   

stuitte zomaar hierop en dan gaat het weer om de voormatching die gedaan is en dat tussenstapje waar ik graag meer duidelijkheid over dat moment zou willen hebben

"De school geeft door aan DMO of de school verwacht te loten en zo ja,
voor welk advies, met zo mogelijk een indicatie van de aantallen"

http://www.damstede.net/Portals/0/Damstede/onderbouw/Groep%20 8%20brochure%20documenten/Lotingsprotocol%20OSVO.pdf
Myra (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 13:11   

dit had ik nog niet gelezen. over OSVO (nog een factor erbij)


Inschattingsfout
Het OSVO geeft toe dat ze had gehoopt, op basis van eerdere proeven, dat de uitslag een hoger percentage eerste keuzes zou laten zien. Een verklaring voor deze inschattingsfout zou volgens hen kunnen zijn dat er sinds dit jaar de mogelijkheid bestaat het advies op het laatste moment op te hogen. Daar was geen rekening mee gehouden. Met als gevolg vijf extra VWO-klassen, die ergens geplaatst moesten worden, zonder scholen om ze kwijt te kunnen.

http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/408374 3/2015/06/19/OSVO-Actie-gemeente-geen-teken-van-rechte-rug.dhtml
Myra (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 12:54   

vraag 2

anders gezegd; hoe kan een ondergrens bepalen dat het vol zit, terwijl er bij de eerste plaatsingsvoorkeur aangegeven was dat er nog ruimte over was??

Klinkt nl. alsof er dan ook nog wel ruimte over is als er wel een ondergrens wordt geteld, omdat het niet vol zat....met 1e voorkeursplaatsingen?
Myra (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 12:49   

@ Beste CF, sorry moest echt even bijtanken... vast te laat nu maar ik had twee vragen

1) Wat is er op het meetmoment op 24 april geconcludeerd

2) Volgens de kernprocedure bij stap 3 -> Stap 3) Voor elke school wordt bepaald of deze voldoende ruimte heeft voor alle leerlingen die tijdelijk bij de school geplaatst zijn (met de ondergrens wordt nog geen rekening gehouden, alleen met het totale maximum). Als dit het geval is, dan houdt de school al deze leerlingen vast.

Wat is “de ondergrens?”

bedoelen ze hiermee: “Bij de loting wordt rekening gehouden met de ideale samenstelling van combinatieklassen?” De lotingnummers voor de school worden vervolgens gebruikt om te bepalen welke leerlingen niet op de school geplaatst kunnen worden. Het is nl. onduidelijk wat er in 1e instantie met voldoende ruimte en de ondergrens werd bedoeld. Is dat inzichtelijk?
M Lavell (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 12:28   

Beide.
Sorry. Het is hier warm.
Pfff
M Lavell (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 12:26   

Ko, het geheel moet strategy proof zijn. Bijde marktparijen (vraag en aanbod) moeten geen voordeel hebben bij het manipuleren van het systeem. Is dat wel zo, dan krijg je geen vat noch inzicht in wat er zich werkelijk in de markt afspeelt (dat is de droom).

Bovendien: Voor scholen is in eenvoudige zinnen uit te leggen wat hun voordeel bij manipulatie zou zijn en dus welke strategie zij zouden kiezen.

Voor ouders/leerlingen volgt een ingewikkeld verhaal dat weinig geloofwaardig is. Het gaat ervan uit dat de kiezers aannemen dat ze weinig kans maken op hun 1e voorkeur (ook als dat geen populaire school is), waarna ze besluiten hun 2e voorkeur en verder met een populaire school in te vullen, zodat ze iets te ruilen zouden hebben.
Voor die theorie moeten ouders dus én twijfelen aan hun kans op de 1e keus, én de hoop hebben dat ze wel een plaats op een populaire school zullen krijgen. Dat zijn pessimisten en optimisten in één persoon verenigt.
Ongeloofwaardig.
Jan (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 12:23   

@PG Gaat dit over Ralph 12/06/15 om 9:35 ???
M Lavell (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 12:19   

PG, die verwijzing heb ik al gegeven. In Trouw van zaterdag vind je er een voorbeeld van. Overigens was het voor Gautier natuurlijk een fluitje van een cent geweest om zich niet alleen van je te distantieren (dat ben ik niet), maar om als je gelijk had je dat gelijk ook te geven.

Ik denk eigenlijk dat hij het moment om zich van je te distantieren (je schrijft niet voor het eerst onder PG en hij leest niet voor het eerst mee) bewust gekozen heeft.
Niet boos worden op mij hoor. Het is geen schande om teleurgesteld te zijn in de uitkomst van de matching.
MC (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 11:56   

@Cf had je osvo al telefonisch kunnen bereiken ondertussen?
PG (Amsterdam)
op 22/06/2015 naar 11:52   

M. Lavell,

Interessant. Laat mij een matchingverslag zien waar een kind geplaatst is op een school die niet op zijn voorkeurslijst stond - los van de groep waarvan de voorkeurslijst uitgeput was, en die (random) geplaatst zijn of meegeloot hebben op een school waar op dat moment nog plaats was?

Ik ben echt heel benieuwd! Misschien heb je uit de tweede hand dergelijke berichten gehoord, maar heb je het echt zelf gezien?

Als het gegaan was zoals jij beschijft had nooit en te nimmer 75% van de kinderen op de eerste voorkeur terecht kunnen komen.

(En ik ben inderdaad zoals ik al eerder heb gemeld niet Piet Gautier, sorry dat ik dezelfde initialen heb...)
Ko (Weesp)
op 22/06/2015 naar 11:00   

@ M Lavell
Ik hoop dat je het met me eens bent dat DA zonder ruilen voor de leerlingen wel strategy proof is: het loont niet om valse voorkeuren op te geven. Dat scholen invloed hebben op de keuzes van de leerlingen is iets heel anders.
In de proef-matching worden de uitkomsten gebruikt om eventueel capaciteit bij te stellen. Daar zit geen notaris bij en daar is geen verslag van. Daar zouden de scholen strategisch kunnen werken, ik zeg niet dat dat is gedaan.
Overigens hadden ze bij de proef-matching kunnen zien dat leerlingen buiten de boot vielen. En dan hadden ze die leerlingen om aanvullende voorkeuren kunnen vragen.
<< vorige

1 ... 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 ... 51

volgende >>