Schrijf een nieuw bericht

Pagina 3 - Berichten 401 tot 600

Ko (Weesp)
op 09/09/2020 naar 11:54   

@Marjolein
Is dat onderzoek ergens beschikbaar?

In het scenario met voorrang voor kinderen uit Amsterdam zal het aantal plaatsingen op eerste voorkeur denkelijk niet stijgen, het zullen die Amsterdamse leerlingen zijn die daar geplaatst worden.

In het andere scenario is er een lichte stijging van plaatsingen op eerste voorkeur, maar je houdt 600 leerlingen buiten hun top 3. Daar zit de echte pijn, niet bij degenen die op tweede of derde voorkeur zijn geplaatst en liever naar eerste willen.
Elisabeth (Amsterdam)
op 09/09/2020 naar 11:51   

@Niki: in 2010 hebben wij een kort geding aangespannen vóór de loting omdat toen al duidelijk was dat er een numeriek tekort was op Amsterdamse scholen. Tegelijk hadden kinderen uit de regio Amstelveen een belangrijk voordeel op Amsterdamse kinderen: zij hadden gegarandeerd plek één van de scholen in Amstelveen en konden zodoende een vrije ‘gok’ wagen in Amsterdam. Amsterdamse kinderen waren (en zijn) nadrukkelijk niet welkom in Amstelveen. Ook Amsterdamse ouders die na de loting aankloppen in Zaandam krijgen het lid op de neus: eigen kind eerst, Amsterdammers zijn niet welkom. Andersom zijn de ‘eigen’ kinderen wel welkom terug in die gemeentes als ze uitgeloot zijn in Amsterdam. Dat vonden (en vinden) we niet eerlijk en hebben we scherp aan de kaak gesteld. Na het verloren kort geding (dat nu zo gretig wordt aangehaald door de wethouders buiten Amsterdam) is dat aangepakt dmv de verplichte verklaring voor buitenleerlingen bij aanmelding in Amsterdam dat zij zich niet ook op een school in de eigen gemeente hebben aangemeld.

We hebben in juni al melding gemaakt van de door OSVO voorgenomen scenario’s en alle (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden van Amsterdamse scholen geïnformeerd over het adviesrecht dat zij hebben op wijziging van het toelatingsbeleid. Ook hebben wij in juni een raadsadres gestuurd over de bestaande ongelijke kansen voor heroverwegers en kinderen met dubbeladvies. Ook uitruil van kansen over de ruggen van deze kinderen is onaanvaardbaar. Helaas zijn wij tot nu toe de enige organisatie die daar een ‘brandbrief’ over hebben gestuurd.

Afgelopen vrijdag hebben wij een raadsadres gestuurd met een terugblik op zes jaar centrale loting, een reactie op de voorgestelde scenario’s en welke randvoorwaarden er in ieder scenario noodzakelijk zijn. Dit raadsadres vind je onder raadsinformatie van de raad van vandaag (helemaal onderaan, punt 102, tussen een stortvloed van raadsadressen tbv buitenleerlingen).

Ik zal zorgen dat genoemde brieven onder downloads worden opgenomen zodat ze makkelijk te vinden zijn.

Hartelijke groet,
Elisabeth.
Niki (Broek in Waterland)
op 09/09/2020 naar 11:34   

Beste Elisabeth,

Bedankt voor het antwoord. Als jullie opkomen voor de vrije school keuze van álle kinderen dan ben ik inderdaad niet goed geïnformeerd. Ik las over een kort geding in 2010 van VSA om kinderen uit randgemeentes achter te stellen en ik lees de berichten van het VSA die toch lijken te zeggen dat het een goede zaak is dat het OSVO scenario 2 wil inzetten. Goed te horen dat dat dus niet zo is! Welk stuk kan ik volgens jou het best lezen waaruit blijkt dat jullie ook de rechten van kinderen uit de randgemeentes serieus nemen? Staat dat onder het kopje "downloads"? Hartelijke groet, Niki
Elisabeth (Amsterdam)
op 09/09/2020 naar 11:11   

@moeder uit Amsterdam, dank voor de hart onder de riem 🙏🏻
Elisabeth (Amsterdam)
op 09/09/2020 naar 11:05   

Beste Marjolein, Joost en Niki,

Jullie zijn beslist niet goed geïnformeerd. VSA staat voor vrije schoolkeuze voor alle kinderen en hun ouders. Lees onze raadsadressen van juni en afgelopen vrijdag er eens op na.

Belangrijk is om als ouders samen op te staan voor vrije schoolkeuze voor alle kinderen. En niet alleen voor de eigen kinderen. Het in kwaad daglicht stellen van VSA die sinds 2008 geheel belangeloos opkomt voor vrije schoolkeuze speel je helaas vooral de falende schoolbestuurders in de hand. Ik hoop dat jullie je alsnog verdiepen in onze standpunten. Meest recente stukken zijn te vinden in onze twitter feed.

Hartelijke groet,
Namens VSA,
Elisabeth Bootsma.
Niki (Broek in Waterland)
op 09/09/2020 naar 10:09   

Een stichting die staat voor het recht op de vrije school keuze gaat nu over de ruggen van kinderen uit randgemeenten eigen kinderen bevoordelen? Heel vreemd en jullie doen je naam geen eer aan.
Dat Amsterdamse kinderen worden achtergesteld op plekken op scholen in deze randgemeenten is net zo verkeerd, zoals jullie reactie nu. Vergeet niet dat er in veel dorpen geen middelbare school is. Het verdriet van jouw zoon of dochter om niet te worden geplaatst op de school van voorkeur is niet groter of erger dan het verdriet van de mijne. Laten we opkomen voor alle kinderen, en niet voor alleen de eigen kinderen. Kansengelijkheid!
Joost (Amsterdam)
op 09/09/2020 naar 09:37   

Oei, het is echt vreselijk te horen dat er wellicht (waarschijnlijk?) een Amsterdamse-kinderen eerst systeem komt. Dat het de voorkeur van Moorman geniet en VSA het ook een verbetering noemt. Waar is het sociale karakter van de stad? Lijken wel PVV/FvD praktijken. Neem een Landsmeer, maar zeker ook Diemen, op een klein stukje na volledig ingesloten door A'dam (nu Weesp ook Amsterdam is) en geen VO-school... Even al die kinderen buitenspel zetten. Kijk dan naar de scholen binnen 10km of de 20 dichtst gelegen scholen en geef daar voorrang op. Voor Diemen liggen die waarschijnlijk allemaal in Amsterdam, en middels anderen die meer alternatief nabij hebben bereik je toch iets van ruimte.
Moeder uit Amsterdam (Amsterdam)
op 09/09/2020 naar 09:18   

Beste Elisabeth, dank voor je onvermoeibare, intelligente en aanhoudende reacties op het beleid van de OSVO. Met inmiddels een derde kind wat gedwongen wordt om in het circus plaats te nemen ben ik verbijsterd hoe weinig er nog steeds is veranderd en dat er niets is gedaan met de boodschap die uit al die voorkeurslijsten, jarenlang én unaniem is gebleken; het aanbod sluit niet aan op de vraag. Hoe tekenend is het om ondertussen keer op keer in interviews met Rob Oudkerk te lezen (wiens positie hoe dan ook niet valt te rijmen met zijn verleden) dat hij zelf op het Vossius-gymnasium heeft gezeten. Kinderen met een zelfde ambitie worden door het beleid van 'zijn' OSVO ondertussen al jarenlang gedwongen naar brede scholen te gaan of kinderen worden gedwongen naar scholen te gaan waarvan we al jaren weten dat ze niet populair zijn, en met reden. Zo wordt er al jaren voorbij gegaan aan de zorgvuldig opgestelde voorkeurslijsten van kinderen en politiek bedreven over de hoofden van kinderen en ouders heen. Ik heb ervaren wat dit systeem met twee kinderen en de klassen waarin zij zaten heeft gedaan en ik zal het nooit vergeten. De verantwoordelijken zouden zich diep moeten schamen dat ze dit al zolang laten voortduren. Dank Elisabeth, dat je al die ouders die zich hier jaarlijks over opwinden een stem geeft, dank aan jou en de mensen om je heen voor al jullie reacties hier en alle zeer wezenlijke vragen die jullie onlangs twitterden over de nieuwe keuze die de OSVO gaat maken. Laat er eindelijk een zinnig antwoord komen op die vragen.
Marjolijn (Landsmeer)
op 09/09/2020 naar 00:28   

Mogelijke nieuwe matching procedure heel erg slecht voor duizenden kinderen uit de nabije regio van Amsterdam. Door kinderen van Amsterdamse scholen voorrang te geven het matching systeem worden heel veel kinderen die afhankelijk zijn van scholen in Amsterdam enorm benadeeld. Uit onderzoek blijkt dat de kans voor Amsterdamse kinderen om op hun eerste keus geplaatst te worden iets toeneemt maar de kans voor duizenden leerlingen uit de randgemeenten keldert van ruim 80% naar zo,n 42,7%, waarbij zo,n 6,3%niet geplaatst kan worden. Deze kinderen hebben geen alternatief en zijn afhankelijk van scholen in Amsterdam omdat hun regio geen vo scholen heeft, of zij kiezen voor een Amsterdamse school wegen bereikbaarheid, reistijd, onderwijsvisie of onderwijsniveau. Ik kan niet begrijpen dat deze kinderen zo makkelijk opgeofferd worden en dat deze stichting hier achter kan staan en dit , in een interview in Het Parool, een verbetering kan noemen. Is dit 'eigen kinderen eerst!' of ' het doel heiligt de middelen..'?
Elisabeth (Amsterdam)
op 08/09/2020 naar 16:50   

@Jan: geen gerucht. Donderdag a.s. spreekt de raad over de door OSVO voorgestelde scenario’s en 14 september beslist OSVO. Tussendoor moet de medezeggenschapsraad van alle scholen of schoolbesturen advies uitbrengen.
Zie de twitter feed voor links naar de relevante documenten.
Jan (Amsterdam)
op 07/09/2020 naar 21:16   

Ik lees op AT5: "Plaatsingsbeleid Amsterdamse scholen op de schop." Gerucht of goed nieuws?
Annet (Amsterdam)
op 02/07/2020 naar 16:05   

Beste ouders/kinderen,
Vanuit mijn studie tot Integratieve Kindertherapeut, doe ik onderzoek naar de beleving van kinderen tijdens de loting en matching van PO naar VO.
Voor dit onderzoek ben ik op zoek naar kinderen die afgelopen maanden hebben meegedaan aan het loting en matchingssysteem in en om Amsterdam.
Voor meer informatie of aanmelding om mee te doen aan het interview, kun je mailen naar: annet.vantinteren@gmail.com of neem een kijkje op mijn website Tuintje van Geluk.
Ik hoor graag van jullie!
Elisabeth (Amsterdam)
op 21/06/2020 naar 13:24   

@Nicole: Lumion biedt dit jaar 43 plekken voor leerlingen met vwo advies. 31 leerlingen met vwo advies hebben zich aangemeld bij Lumion en 43 zijn geplaatst op Lumion. M.a.w.: 12 leerlingen zijn net als jouw dochter op deze school geplaatst nadat ze uitgeloot zijn voor de school waar ze liever heengingen. Eén kind staat op de wachtlijst van Lumion, dwz die heeft deze school op een hogere voorkeur staan dan de school van plaatsing.

Iedereen kan in de beschrijvende analyse van de loting 2020 van de loting per school nagaan hoeveel plek de school biedt, hoeveel leerlingen zijn aangemeld (plek nummer 1), hoeveel geplaatst en of de school een wachtlijst heeft (zo ja, met hoeveel leerlingen). Alle rapporten zijn te vinden op de website van OCO Amsterdam.
Elisabeth (Amsterdam)
op 15/06/2020 naar 16:09   

Beste ouders,

A.s. woensdag 17 juni vergadert de raadscommissie werk, inkomen en onderwijs over de centrale loting 2020. In dat kader is de beschrijvende analyse van de loting van dit jaar gepubliceerd. Het rapport is te vinden onder raadsinformatie Amsterdam (agendapunt 18) of in de twitterfeed van @StichtingVSA.

In dit rapport kun je per school terugvinden hoeveel leerlingen zijn aangemeld (1e keuze), hoeveel leerlingen geplaatst zijn en hoeveel leerlingen op de reservelijst staan. Ook kun je vinden bij alle scholen die geloot hebben, wat het hoogste lotnummer is van geplaatste leerlingen.

Inspreken is helaas nog steeds niet toegestaan. Wel kunnen ouders uiterlijk dinsdagochtend een inspreektekst sturen aan commissiewio @ amsterdam.nl dan wordt die tekst toegevoegd aan de agenda.
Elisabeth (Amsterdam)
op 10/06/2020 naar 13:19   

@Nicole: de cijfermatige analyse van 2020 heeft Osvo helaas nog niet gepubliceerd.

Je kunt in het rapport van vorig jaar terugvinden dat het Lumion in 2019 11 aanmeldingen had voor het vwo en dat er 13 kinderen met vwo advies geplaatst zijn op de school. M.a.w.: naast 11 vwo-leerlingen die zelf kozen voor het Lumion, zijn vorig jaar 2 kinderen, net als jouw kind dit jaar, uitgeloot voor de school keuze en op het vwo van het Lumion geplaatst als alternatief.

Alle rapporten over de loting zijn te vinden op de website van OCO Amsterdam.
Nicole (Amsterdam )
op 10/06/2020 naar 12:41   

Weet iemand of je kan zien hoeveel kinderen uit de eerste klas op hun eerste keuze terecht zijn gekomen? Mijn dochter gaat naar vwo op het Lumion (niet eerste keuze) en ik zou graag willen weten hoe deze klas is opgebouwd.
Elisabeth (Amsterdam)
op 04/06/2020 naar 18:46   

@bredeschoolidool:
Vooral voor leerlingen met havo en havo/vwo advies zijn de kansen in de centrale loting laag, voor sommigen is de kans op plaatsing op de school van aanmelding minder dan 30%. De categorale havo’s zijn helemaal niet overtekend, vooral de brede scholen Spinoza lyceum en MLA zijn populair en niet bereikbaar voor leerlingen die geen voorrang hebben.
1 (A)
op 04/06/2020 naar 12:47   

........Ook op brede scholen hebben kinderen een plezierige schooltijd, leren ze veel, stromen ze door naar fijne vervolgscholen........

Welke scholen gaat het over? Misschien enkele namen?
Brede school idool (Amsterdam)
op 04/06/2020 naar 08:15   

Er zijn voldoende plekken op leuke brede scholen, ook op het vwo. Probeer met een open blik te kijken naar deze scholen. Kinderen zijn heel flexibel. Ook op brede scholen hebben kinderen een plezierige schooltijd, leren ze veel, stromen ze door naar fijne vervolgscholen. Weet ik uit ervaring. Laat de categorale scholen los. Geef brede scholen een kans.
Bas Strang (Amsterdam)
op 25/05/2020 naar 16:04   

Beste ouders,

In Amsterdam wordt het gewilde aanbod bewust krap gehouden om er mbv lotingsdwang ieder jaar kinderen in het bestaande (niet passende) aanbod van scholen te dwingen. Er is geen wíl om alle kinderen naar een voorkeursschool te laten gaan, uitgangspunt is de kinderen simpel te verdelen over bestaande scholen. De pechvogels met de slechte lotnummers moeten naar scholen waar maar weinig kinderen vrijwillig naar toe gaan.

Mochten jullie in hetzelfde schuitje zitten als een grote groep ouders die zich al aangemeld heeft bij VSA en jullie willen weten welke acties je kan ondernemen, neem dan contact op met VSA of met ondergetekende via basstrang76@gmail.com
Elisabeth (Amsterdam)
op 08/04/2020 naar 23:01   

@Inez: helaas zijn er daarvoor geen rechten te destilleren uit de Kernprocedure. Wel raad ik je aan om het schoolbestuur om heroverweging te vragen van het besluit om je kind af te wijzen. En de school te vragen als ze die 4% niet gebruikt hebben, dat alsnog te doen. Mede gezien de bijzondere tijd met uitzonderlijke maatregelen waarin we nu zitten.

Dit jaar bijna 600 kinderen buiten de top 3 en bijna 300 kinderen buiten de top 5 van de opgeven scholen. Een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar die men al zag aankomen. En de gevolgen van dit wanbeleid afwentelen op 11 jarige kinderen met een slecht lotnummer. Iedere bestuurder die daarvoor verantwoordelijk is moet zich toch kapot schamen zou je zeggen.
Inez (Amsterdam)
op 08/04/2020 naar 21:55   

@elisabeth, Dank voor je antwoord!
Stel dat een school de flexibele schil nog niet heeft gebruikt, kan je daar dan aanspraak op maken?
Inez (Amsterdam)
op 08/04/2020 naar 21:55   

@elisabeth, Dank voor je antwoord!
Stel dat een school de flexibele schil nog niet heeft gebruikt, kan je daar dan aanspraak op maken?
Eimert (Amsterdam)
op 08/04/2020 naar 12:25   

Aan alle ouders van kinderen die dit jaar ongunstig geloot hebben, sterkte! En hou moed. Maak bezwaar tegen de uitkomst van de loting bij de school van eerste voorkeur, laat je horen en hou vol. Het is niet oké hoe het systeem nu werkt (OSVO erkende het met zo veel woorden in hun persbericht over de uitslag zelf, de uitslag dit jaar is slechter dan vorig jaar omdat er meer kinderen meededen maar evenveel plekken beschikbaar zijn op de scholen, waarbij ze nog geluk hadden dat er niet nog meer kinderen meededen (zoals verwacht). Oftewel, ze wisten dat capaciteit tekort schoot, maar hebben daar niks mee gedaan).
Elisabeth (Amsterdam)
op 08/04/2020 naar 09:35   

@Inez: je kunt daarvoor de school van aanmelding bellen en hen vragen of zij kinderen handmatig geplaatst hebben in de flexibele schil.
Iedere school heeft 4% extra plaatsen gereserveerd (de flexibele schil) om de garantie gestand te kunnen doen. Tot en met 2017 kon je voor meer dan 12 scholen (resp. 6 en 4 bij vmbo adviezen) uitgeloot worden. Dan moest je het zelf verder zelf maar uitzoeken. Dankzij een kort geding van een groep ouders van gedupeerde kinderen is er sinds 2018 een garantieregeling in het leven geroepen.
Inez (Amsterdam)
op 07/04/2020 naar 22:54   

Hier nog een ouder van een zeer verdrietig kind op plek 10 ingeloot, het is niet uit te leggen dit systeem aan een kind dat serieus 12 scholen heeft bezocht. Blij met de acties die hier genomen worden. Ik ben alleen erg bang dat er geen beweging is doordat de eindtoets is vervallen. Reservelijst plek 4 is daar nog enige hoop? En hoe kom ik achter de flexibele schil op de voorkeursschool van mijn dochter?
Elisabeth (Amsterdam)
op 07/04/2020 naar 15:32   

@Henriette, heel goed en je hebt groot gelijk!
Kun je misschien contact met VSA opnemen? We ondersteunen je graag hierbij en kunnen je wellicht helpen om andere ouders die met hetzelfde probleem zitten in contact te brengen.
Henriette (Amsterdam)
op 07/04/2020 naar 14:53   

@ouders waarvan kind rekende op aanpassing schooladvies!

Graag start ik met jullie een bezwaarschriftprocedure tegen het besluit van Minister van Onderwijs Slob om het "afgegeven schooladvies definitief" te maken. Hier zou tenminste een uitzonderingsregel aan toe moeten worden gevoegd als de school bereid is het advies aan te passen op basis van goede argumenten.

Minister Slob ontneemt kinderen een kans om zich te bewijzen en ook om een bepaalde "vooringenomenheid" van leraren of scholen tav een leerling te toetsen.

In ons geval is sprake van een kind met een IQ score (WISC) van 125. Hij kreeg pre-advies VWO en daarna HAVO-VWO advies.
Hij had een heel laag lotnummer dus werd niet ingeloot op een school van zijn voorkeur.

Zijn school is inmiddels bereid hem nu alsnog VWO advies te geven omdat hij in de afgelopen maanden meer inzet heeft getoond en de WISC score onafhankelijk zijn intelligentie niveau bevestigt.
De Gemeente laat nu op grond van de brief van Slob echter niet meer toe dat het advies wordt aangepast. Hij wordt niet als mens behandeld door dit systeem maar als een nummer. Dat kan niet de bedoeling zijn.
Puck (Amsterdam)
op 07/04/2020 naar 11:25   

Prachtig initiatief, de brief die verstuurd/hartenkreet voor de kinderen op plaats 10, 11 en 12.
Mijn zoon hoort ook bij die groep.Vraag me wel af van de 53 kinderen welk advies heeft gekregen, en welke voorkeurslijst deze kinderen hadden dan heb je een beeld of dit plan te realiseren is voor de scholen, als het gaat om maar 1 a2 kideren per school zou dat toch goed mogelijk zijn.
Zelf heeft mijn zoon havo advies. zijn top 5 bestaat uit:
1 Vinse school
2 St nicolaas
3 Spinoza lyceum
4 MLA
5 Gerrit v/d veen college.
Vader T (Amsterdam)
op 07/04/2020 naar 09:23   

De term flexibele schil wordt hier echt verkeerd gebruikt: wat er mee bedoeld wordt is dat scholen ten tijde van de loting verplicht kunnen worden 4 procent meer kinderen te plaatsen. Niet achteraf. Bij het Barlaeus zijn er vorig jaar kennelijk kinderen verhuisd oid na inloting, waardoor er plek kwam.
Rob (Amsterdam)
op 07/04/2020 naar 09:14   

@Jan-Willem,
Vorig jaar hielden ouders (die elkaar via VSA hebben leren kennen) onderling bij wie er waar geplaatst was, wat de eerste voorkeur was, welke plek je op de reservelijst had en wie er alsnog geplaatst is.
Bij het Barlaeus weet ik in ieder geval zeker dat de flexibele schil is ingezet en dat er 3 kinderen zijn nageplaatst, de laatste met nr 5 op de reservelijst. (Mijn zoon had nr 6 en is niet geplaatst). Wat ik ook uit de correspondentie van vorig jaar weet is dat 1 iemand met een hoog nr op de reservelijst van zijn plek heeft afgezien. Dus zo.
`Dominique (Amstelveen noord)
op 06/04/2020 naar 13:38   

@E.Yordanova. Onze dochter is geplaatst op het Berlage Lyceum, haar 12 keus. Als het lukt om haar op een school binnen haar top 5 te krijgen, geeft ze haar plaats graag aan jullie.
Joris (Amsterdam)
op 06/04/2020 naar 12:46   

@ Riëtte,
Dat klopt, waar dit echter niet eerlijk voelt is dat veel van de mensen met een lager reservelijstnummer op een school zijn geplaatst met een hogere voorkeur dan de 7e plaats. Volgens mij zijn er maar rond de 200 leerlingen op 7 keuze of slechter terecht gekomen. Ik geloof dat hier geen rekening mee gehouden wordt.
E Yordanova (Amsterdam)
op 06/04/2020 naar 11:55   

Beste allen, is het mogelijk dat een school helemaal geen flexibele schil heeft? Of kan een school ervoor kiezen om deze niet in te zetten?
Zou ik aub de ouders van kinderen kunnen vragen die ongewenst op Berlage lyceum terecht zijn gekomen (ik heb er vijf geteld op de zoom bijeenkomst van zaterdag), om het hier te melden, mochten ze toch nog op de school van eerste keuze (of een andere school) een plek weten te bemachtigen. Onwijs bedankt allemaal!
Riëtte (Amsterdam)
op 06/04/2020 naar 11:52   

@Joris "k begrijp nog steeds niet dat als je op de school op de 7e plek geplaatst wordt met nr 6189 je nog steeds nr 44 staat op de wachtlijst voor je eerste keuze?" - onze zoon kwam vorig jaar ook op de 7e plek met lotnummer 6926 - en stond op de 17e plek op de reservelijst op de school van z'n eerste keuze.
Jullie lotnummer is slecht maar niet slecht genoeg om alsnog geplaatst te worden op de school van je eerste keuze - denk ik - want dan moet je toch echt wel onder de 5 blijven lijkt het naar aanleiding van de cijfers van vorig jaar (zie bijdrage Rob op dit forum) ... er zijn dus in jullie geval 43 kinderen met een nog slechter lotnummer dan jouw kind die óók naar de school van jouw kinds eerst keuze willen....
Ellen (Amsterdam)
op 06/04/2020 naar 11:23   

Van het Cygnus Gymnasium hoor ik dat het mogelijk is dat na de tweede loting, op 9 april, alsnog kinderen via de flexibele schil op deze school geplaatst kunnen worden. Ik begrijp niet hoe dit mogelijk is?! Betekent dit dat het (in theorie) lonend kan zijn om alsnog mee te doen aan de tweede ronde? Hoe meer je ervan denkt te weten, hoe ingewikkelder het wordt :-(
Judith (Amsterdam)
op 06/04/2020 naar 11:09   

@Jeroen, dank je wel.
Elisabeth (Amsterdam)
op 05/04/2020 naar 20:11   

@verdrietige moeder: als je kind ‘gematcht’ is, dan is je kind ingeloot op de school van aanmelding. Die school heeft je aanmelding vóór de centrale loting kunnen beoordelen. Willen ze je kind niet toelaten, dan moeten ze dat gemotiveerd doen. Je kunt bezwaar maken tegen die afwijzing en zo heroverweging vragen van dat besluit. De school moet dan de aanmelding opnieuw beoordelen en een nieuw gemotiveerd besluit nemen.
Als je kind is uitgeloot voor de school van aanmelding, dan krijg je aan aanbod van de reserveschool waar je kind is ingeloot. Daar meld je je kind vervolgens aan en die school gaat je aanmelding vervolgens beoordelen. Helaas is onze ervaring dat de reserveschool de aanmelding incidenteel wel kan afwijzen.
Ik adviseer je om contact op te nemen met OCO Amsterdam, zij kunnen je goed adviseren wat je nu het beste kunt doen.
Verdrietige moeder (Amsterdam)
op 05/04/2020 naar 19:03   

Kan een school, waarmee een leerling gematcht is, een leerling afwijzen omdat die een diagnose heeft en de school ervan uitgaat dat diagnose=ondersteuningsbehoefte, terwijl basisschool geen ondersteuning biedt en niet verwacht dat het kind andere ondersteuning nodig zal hebben naast de mentorklassen?
Jan Willem (Abcoude)
op 05/04/2020 naar 17:16   

@ Rob: Hoe kom jij aan de informatie over het aantal na-plaatsingen van de reservelijst in 2019? Kan ik die ergens online vinden?
Joris (Amsterdam)
op 05/04/2020 naar 16:54   

ik begrijp nog steeds niet dat als je op de school op de 7e plek geplaatst wordt met nr 6189 je nog steeds nr 44 staat op de wachtlijst voor je eerste keuze?
Ellen (Amsterdam)
op 05/04/2020 naar 16:01   

In de Zoom-meeting van 4 april kwam een uitspraak van een rechter aan de orde, de bepaalde dat een school alleen mag loten als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen. Weet iemand waar ik die jurisprudentie vinden kan? Welke rechtsprekende instantie? Jaartal? Dank!!
Jeroen (Amsterdam)
op 04/04/2020 naar 23:11   

@ Judith Op het Spinoza spelen ouders op safe en maken voor de zekerheid gebruik van hun voorrang. Vooral bij vmbo-t geldt dat, want afgelopen jaren werden er in de twee mavoklassen maar een paar kinderen van een niet-Daltonschool toegelaten. Het slechtste lotnummer lag rond de 2000. Bij het IVKO kwam je toen zelfs met 7000 nog binnen.

Helaas was het dit jaar moeilijker, lijkt het wel. In onze klas zit een jongen die ook voorrang had op IVKO en die ook op 1 heeft gezet. Helaas toch op plek 6 gekomen.
Judith (Amsterdam)
op 04/04/2020 naar 18:49   

Een vriendin van mijn dochter, met VMBO-T advies, heeft haar voorrang school (IVKO) op plek 2 gezet (voorrang geldt dan niet meer) en het Spinoza Lyceum op 1. Nu is ze op haar 4e keuze geplaatst en ze baalt heel erg. Ze had een hoog lotnummer.
Een klasgenoot van mijn dochter had lot nummer 604 en heeft met VMBO-T het Spinoza op 1 gezet. Zij is ook niet op het Spinoza gekomen. Weet iemand of er überhaupt kinderen zonder voorrang op het VMBO-T van het Spinoza zijn gekomen?
Nancy (Amsterdam)
op 04/04/2020 naar 15:27   

Voor de kinderen die zijn uitgeloot voor Geert Groote; check even het nieuwe tienercollege Kairos. Zij werken samen met het Geert Groote. Na 3 jaar tienercollege Kairos gaan de kinderen voor het 4e en 5e jaar over naar het Geert Groote. Aanmelden kan nu nog, buiten het lotingssysteem om.
Elisabeth (Amsterdam)
op 04/04/2020 naar 14:24   

@P: alle vwo’ers, of ze nou categoraal kiezen of niet, moeten 12 scholen opgeven. De categorale gymnasia staan zodoende onvermijdelijk ook als reserve op de lijst van kinderen die naar het atheneum willen, categoraal of niet. Dat kunnen zij niks aan doen, het lotnummer in combinatie met het aantal keer dat een school is opgegeven bepaalt wie waar terecht komt, niet de voorkeur.
Elisabeth (Amsterdam)
op 04/04/2020 naar 14:20   

Voor alle ouders in de zoom-bijeenkomst:
Veel dank voor jullie aanwezigheid en aandacht zojuist. Wij van VSA vonden het een goede meeting, die ondanks het grote aantal deelnemers goed is verlopen. Wij houden contact en wensen jullie heel veel sterkte en nogmaals: samen staan we sterk!
Hartelijke groet, namens VSA
Elisabeth.
Marieke (Amsterdam)
op 04/04/2020 naar 11:31   

Is er al een uitnodiging voor de Zoom meeting verstuurd? Ik heb nog niets ontvangen.
P (Diemen)
op 04/04/2020 naar 11:28   

Barlaeus en het 4e trokken vorig jaar samen 441 eerstekiezers, Hyperion en Amsterdams 420. Hoezo zijn de gymnasia reservekeuzes voor categoraal vwo?
Elisabeth (Amsterdam)
op 04/04/2020 naar 11:05   

@A: fair punt, het niveau van de leerlingen is sinds 2015 gedaald, nadat de eindtoets verviel als selectie en de centrale loting gestart is, waardoor nu ook leerlingen die eigenlijk het liefste atheneum wilden op een categoraal gymnasium als reserveschool belanden. Met het gegeven dat circa een derde van de vwo’ers een score (veel) lager heeft, dan passend bij het advies. Zegt wel iets dat ze er toch in slagen veel leerlingen binnenboord te houden.
Dat zijinstroom dat hebben we als VSA al meerdere keren aangekaart. Dat is ieder jaar weer vlak voor de zomervakantie een drama ...
ik ga de ouderbijeenkomst zo meteen starten!
Ian (Amsterdam)
op 04/04/2020 naar 11:04   

@A te A

Volgens mij hebben jij en Elisabeth het allebei juist: Het niveau op de categorale gymnasia is weliswaar gedaald, maar dit leidt niet direct tot afstroom, dankzij dat kunst- en vliegwerk die je noemt.

Het probleem van overadvisering treft alle niveaus, en bij gebrek aan voldoende categorale vwo's zullen er altijd kinderen terechtkomen op gymnasia die dat eigenlijk liever niet hadden gewild. Dat is een groot probleem waar VSA al jaren op hamert, want het teveel aan inschrijvingen op het Hyperion en het Amsterdams zorgt voor verdringing op de categorale gymnasia en wekt het valse beeld dat die laatste allemaal overtekend zijn, wat in de meeste gevallen niet zo is.
Ian (Amsterdam)
op 04/04/2020 naar 10:52   

De URL voor de bijeenkomst om 11.30 uur heb ik zojuist gemaild aan alle ouders die zich via het online-formulier hadden opgegeven.

Als je de mail nog niet ziet, kijk dan even in je spamfolder of het daar terechtgekomen is. Sommige spamfilters doen dat als de mail jouw mailadres niet expliciet vermeld, hetgeen hier het geval is, omdat ik de bcc heb gebruikt i.v.m. privacy.
A te A (Amsterdam)
op 04/04/2020 naar 10:29   

Elisabeth: toch grappig dat ik hele andere geluiden krijg van de mensen die op de categorale gymnasia werken. Het niveau is daadwerkelijk gedaald in hun ogen en met veel kunst en vliegwerk worden leerlingen nog bijgewerkt. Dit om schoolwisseling te voorkomen hetgeen namelijk pas echt heel vervelend is. Als ouders het nu al lastig vinden dat hun kind niet op keuze 1 terecht komt: dan heb je pas echt een probleem. Geen school weet voor einde van het schooljaar of ze plek hebben. Je moet alle scholen afbellen en smeken voor een plekje.
Misschien iets voor jullie stichting ook om je tanden in te zetten. Want onderinstroom is goed geregeld maar zij-instroom is niet geregeld. Maar goed, dit geheel terzijde.


Er is inderdaad onderzoek gedaan naar hogere adviezen dan de eindtoets zou vermoeden. Echter: dat is gedaan tot en met klas 3 van afgelopen jaar. Ben benieuwd hoe het vervolg van het onderzoek eruit gaat zien. Vanaf klas 4 namelijk wordt het pas echt lastig als je op een te hoog niveau bent geplaatst. We wachten af..
Rob (Amsterdam)
op 04/04/2020 naar 10:18   

In de nasleep van de plaatsingsprocedure 2019 is uiteindelijk de nr 4 van de wachtlijst voor het Amsterdams en de nr 5 van de wachtlijst van het Barlaeus alsnog geplaatst. Voor het Amsterdams was dat eind augustus, voor het Barlaeus eind september.
Elisabeth (Amsterdam)
op 04/04/2020 naar 10:15   

@A: er is helemaal niet meer afstroom op categorale scholen, maar vergeleken met dakpanklassen (met meerdere niveaus) juist mìnder afstroom. Dat heeft de onderwijsinspectie onderzocht en aangetoond. Ook kinderen met lagere scores op de eindtoets dan passend bij het advies hebben een (veel) grotere kans om een diploma van dat hogere niveau te halen dan in een brede scholengemeenschap. Beter is het, te onderzoeken wat succesfactoren zijn.
In de buurgemeentes, waar het schoolaanbod gewoon past bij de vraag, zijn kinderen met havo/vwo advies daarom ook welkom op het categoraal gymnasium.
Vwb je geruststellende opmerking: al lang geleden onderzocht en wat keer op keer bevestigd wordt, is dat uitgelote kinderen ook met lagere verwachtingen starten in de brugklas dan kinderen die gewoon naar de school van keuze gaan. Fijn dus dat ze uiteindelijk goed aarden, betekent niet dat het ook goed is wat we doen met hun toekomstdromen in groep 8.
A te A (Amsterdam)
op 04/04/2020 naar 09:52   

Ik reageer op Jeroen:

Het is voor veel kinderen die nu kiezen voor een categoraal gymnasium helemaal niet slim om dat te doen. De toegang is drempelloos en daarom is er meer afstroom. Er een paar categorale vwo's/gymnasia bijdoen is geen goed idee. Nog meer leerlingen kiezen (vaak onder druk van hun ouders) dan voor categoraal vwo+ of gym terwijl zij dat helemaal niet aankunnen.
Ik stel voor dat we kinderen die naar een categoraal gym willen eerst maar weer eens gaan testen. En ja, voor dit niveau is dit een goed idee en ook betrouwbaar als je de goede test inzet. Of voeg een extra advies toe: gymnasium.
Ik neem aan dat jouw kind een h/v advies heeft. Je gaat er al vanuit dat het vwo wordt? Waarom heeft je kind dan geen vwo advies?
Het verschil tussen havo en vwo is best groot. Vooral op de inzichtelijke gebieden. Met alleen hard werken is het vwo bijna niet te halen. Dat ongeveer 9 a 10 van de 30 leerlingen uit een h/v brugklas doorstromen naar vwo is vrij logisch.

Dan zie ik later dat je een behoorlijke lijst met scholen neerzet waar nog plek is op VWO. Nou prachtig toch? Zitten hele leuke en goede scholen tussen.

Een gerustellende opmerking: bijna alle kinderen zijn heel blij met de school waar ze terechtkomen.
Elisabeth (Amsterdam)
op 04/04/2020 naar 09:27   

@Anne: de zoon van jouw vriendin behoorde tot de 32 grootste pechvogels met de hoogste lotnummers die in de loting op geen enkele school ingeloot werden. Deze kinderen zijn na de loting in een aparte bijeenkomst allemaal handmatig geplaatst op de school van aanmelding.
Dankzij de (juridische) acties van ouders in 2017, is deze garantieregeling in de kernprocedure gekomen. Tot die tijd werden alle volledig uitgelote kinderen doodleuk verwezen naar de 2e ronde.
Moeder (Amsterdam)
op 04/04/2020 naar 09:09   

@anne zal een handmatige plaatsing zijn voor iemand die geen plek had na de loting en wel een volledige lijst had. Eerst wordt de 4 procent schil toegevoegd en wie dan nog geen plek heeft wordt gewoon geplaatst.
Anne (Amsterdam )
op 04/04/2020 naar 08:41   

De zoon van een vriendin is met lotnummer 7466 toch op zijn eerste keus (Barlaeus) terecht gekomen. Hoe kan dat dan? Dan zou het Barlaeus toch allang vol moeten zijn gelopen?
Sterkte iedereen die slechtgeloot heeft.
Jeroen (Amsterdam)
op 03/04/2020 naar 22:06   

@ Ouder Amsterdam

Ga naar site voschoolkeuze020 punt nl. Dan naar FAQ > ben niet eens met plaatsing > scroll naar “aanmeldformulieren”.
Jeroen (Amsterdam)
op 03/04/2020 naar 22:03   

De scholen die nog over zijn voor vwo... Hoe dúrft een OSVO en een wethouder te beweren dat er voldoende te kiezen valt?

Religieus:
Cornelius Haga (islamitisch)
Maimonides (joods)
Geert Groote (antroposofisch)

VWO-afdeling bestaat feitelijk niet (voorgaande jaren minder dan 10 kinderen geplaatst):
Bernard Nieuwentijt Monnickendam
IJburg College
Comenius
Hervormd Lyceum West
Marcanti College
Montessori Oostpoort

Gemengde brugklas (vwo’ers altijd een kleine minderheid):
CSB
Ir Lely
OSB
Spring High
VOX

Blijft over:
Cartesius
Pieter Nieuwland
Calandlyceum
Damstede 1 en 2
Adams (Amsterdam oost)
op 03/04/2020 naar 21:41   

Het komt regelmatig voor dat kinderen met vwo advies een categoraal gymnasium kiezen vooral omdat de school hen leuk lijkt en niet omdat ze per-se Latijn en Grieks willen leren. Als twaalfjarige weet je hier natuurlijk ook niet zoveel van. Dit weten we van klasgenoten van onze zoon uit 1 gymnasium. Dus meer leuke havo/vwo scholen op bereikbare afstand!
Jeroen (Amsterdam)
op 03/04/2020 naar 21:09   

De pijn zit ‘m vooral bij kinderen met een havo/vwo advies: op de zeven categorale vwo’s worden ze niet aangenomen. Het liefst willen ze dan naar een havo/vwo school. Het ontbreekt echter aan havo/vwo scholen die óók voor vwo’ers aantrekkelijk zijn. Die zetten dan al snel (ook) maar de gymnasia op de lijst. Ze doen terecht liever latijn/grieks dan op een slecht draaiende vwo-afdeling van ern scholengemeenschap terecht te komen.

Je ziet dit terug in de cijfers. Alleen Barlaeus en 4e trekken meer kinderen op 1 dan ze kunnen plaatsen: Ignatius, Vossius en Cygnus zijn vooral gevuld met kinderen die niet op Hyperion, Amsterdams (of Barlaeus, 4e) terecht konden.

De overingeschreven vwo-afdelingen van Spinoza en MLA zijn dat alleen omdat ze voorrang geven aan Montessori/Daltonleerlingen (die bang zijn elders uitgeloot te worden en dus die voorrang maar pakken). Metis heeft het heel slim aangepakt met hun aanbod van coder- en tecniekklassen. St Nicolaas met hun focus op kunst en tweetalig onderwijs. En de laatste vwo-afdeling die vanzelf vol zat (in 2019) was SvPO - maar die lieten maar 16 kinderen toe.

ALLE andere vwo-afdelingen en gymnasia die dankzij de loting vol zitten, zouden krimpen als ze het van alleen eerste plaatsen zouden moeten hebben.

Conclusie: vorm een of twee gymnasia (Cygnus?) om tot categorale vwo-school. Geef alle aandacht aan het versterken van in potentie aantrekkelijke vwo-afdelingen op goed draaiende scholengemeenschappen (Pieter Nieuwland, Cartesius, Fons Vitae, Gerrit van der Veen, Caland, Lumion bijvoorbeeld).

Over de hele linie hebben vwo’s zoals die op het Hervormd Lyceum Zuid eigenlijk niet eens bestaansrecht: raken vol want Oud-Zuid, maar slechts een klein deel kiest er expliciet voor. De vwo-afdelingen can het Hervormd Lyceum West, Damstede, Ijburg College, Marcanti, VOX zouden net zo goed helemaal dicht kunnen.
Mies (Abcoude)
op 03/04/2020 naar 21:06   

Het is helaas onjuist wat je zegt, er is overduidelijk een tekort aan categorale VWO scholen in Amsterdam. De feiten:

In 2019 waren er 1.047 plaatsen te verloten op categorale VWO scholen en 1.222 kinderen die voor een van deze scholen hun eerste voorkeur hadden.

Bron: site van verenigingosvo.nl - menu - publicaties - evaluatie kernprocedure 2019 - analyse loting en matching 2019
Ouder Amsterdam (Amsterdam)
op 03/04/2020 naar 20:18   

Weet iemand waar de lijsten te vinden zijn met de scholen die nog plek hebben voor de de tweede lotingsronde?
Ouder (Amsterdam)
op 03/04/2020 naar 19:47   

@danz: niet met eerstekiezers. Bekijk de keuzes van vorig jaar: in totaal hebben de categoralen minder eerstekiezers dan de ongeveer 1080 kinderen die ze samen kunnen plaatsen. Het is dus raar om daar steeds het probleem neer te leggen.
Adams (Amsterdam)
op 03/04/2020 naar 19:45   

Volgens mij is er een nog grotere behoefte aan meer leuke goede havo/ vwo scholen dan aan categorale gymnasia. Een aantal categorale gymnasia vult zich niet met eerste keuzes, maar lijken vaak op de lijst gezet te worden bij gebrek aan goed bereikbare leuke vwo-scholen.
Hans (Amsterdam)
op 03/04/2020 naar 19:42   

Als vader van een kind dat vorig jaar werd uitgeloot en terechtkwam op een school waar hij echt niet heen wilde, wil ik iedereen hier aanmoedigen om actie te ondernemen tegen dit waanzinnige systeem: spreek in bij de gemeenteraad, lobby bij gemeenteraadsleden en laat waar het ook maar kan je stem horen. Laat niemand zeggen dat je je er maar bij neer moet leggen. Nergens elders in Nederland bestaat dit systeem, alleen hier bij de gratie van PvdA en GroenLinks in samenwerking met OSVO (geleid door PvdA'er Rob Oudkerk). Andere partijen zijn ertegen (VVD en CDA bv) of hebben minstens twijfels. Ik kan hier geen link plaatsen maar heb zelf vorig jaar dit stuk in Parool gepubliceerd: ‘Voorkom loting door scholenaanbod beter aan te sluiten op de vraag’
Barbara (Amsterdam)
op 03/04/2020 naar 19:07   

@margriet Dat zie je precies goed. En dat is ook het beleid. Minder categorale scholen, meer brede scholen. Dat de ouders en kinderen dat niet willen doet er niet toe.
Margriet (Amsterdam)
op 03/04/2020 naar 18:39   

Als een kind de vijf categorale gymnasia heeft ingevuld en toch wordt geplaatst op een school met HAVO/VWO/VWO+ dan kan er toch geconcludeerd worden dat het aanbod in gymnasia tekort schiet? Of zie ik dit verkeerd?
KK (Amsterdam)
op 03/04/2020 naar 18:10   

Als een kind als derde op de ‘reservelijst’ staat van een school, hoe groet is dan de kans dat hij/zij alsnog wordt toegelaten?
Barbara (Amsterdam)
op 03/04/2020 naar 16:44   

@alias en @mies En dan gaan ze nog voorbij aan de honderden kinderen die niet echt meegedaan hebben aan de loting omdat ze bijvoorbeeld gebruik maakten van een “zachte overdracht” of omdat ze voorrang hadden (vorig jaar waren dat er bij elkaar 881). Zo maak je je statistieken een stuk mooier dan ze in werkelijkheid zijn.
Puck (Amsterdam)
op 03/04/2020 naar 16:09   

1 vinse school positie 3
2 st nicolaas 160
3 Spinoza lyceum 162
4 MlA 135
5 gerrit van der veen 114
6 st nicolaaas twee talig 121
7 fons vitea 382..... pfff nou goed duimen dus voor de Vinse school dan maar hoop dat het lukt moet ik zeggen,vanaf plek 10-11-12 kan je toch niet meer spreken van een voorkeursschool niet waar? de eerst 8 scholen ja dat had hij met plezier naar toe gegaan.
JS (Amsterdam)
op 03/04/2020 naar 16:04   

N.a.v. de laatste opmerking van Ian. Mijn dochter heeft lotingsnummer 7407 en is op haar negende school geplaatst. Op een van de scholen op de reservelijst staat ze op plek nummer 269. Is het bekent hoeveel kinderen er mee hebben gedaan met de loting?
Ian (Amsterdam)
op 03/04/2020 naar 15:57   

@Puck,

P.S.

Als het om zijn 7e keus gaat, dan staat hij pas op de reservelijst na alle kinderen die de school hoger op hun lijst hadden staan. De eerste reservelijstplaatsen zijn dus voor de kinderen die echt naar deze school wilden. Daarom ben je meestal kansloos voor een plaats alsnog via de reservelijst als je die school niet op de eerste plaats had staan. En al te vaak ben je zelfs voor die school kansloos, omdat je toch te laag op de reservelijst staat.
Ian (Amsterdam)
op 03/04/2020 naar 15:54   

@Puck,

In principe kan het niet voorkomen dat een kind met lotnummer 7421 bij de school van zijn eerste voorkeur 380 andere kinderen voor zich moet dulden op de reservelijst. Want er zijn geen 380 kinderen na hem met een slechter lotnummer.

Als je je reservelijst naar VSA mailt, kan ik proberen te achterhalen wat er gebeurd is.
Ian (Amsterdam)
op 03/04/2020 naar 15:49   

@Mies,

Ik ben het helemaal met je eens dat de enige echte oplossing de uitbreiding van het aanbod is. Alle andere oplossingen zijn lapmiddelen om de schaarste zo eerlijk mogelijk te verdelen, maar allemaal schieten ze tekort.

Dat ik pleit voor eigen volk eerst in Amsterdam is dus symptoombestrijding. De oorzaak van het probleem ligt bij het OSVO en de politiek, die samen de boel op slot hebben gegooid ten gunste van scholen waar zich maar weinig kinderen aanmelden. Die bestaan voort bij de gratie van de populaire scholen die hun overschot aan aanmeldingen ergens kwijt moeten. Dus heb je ook impopulaire scholen waar eigenlijk niemand naartoe wil, maar die toch vollopen met kinderen die ze ergens op de lijst hadden staan als vulling.

Als je de cijfers bekijkt, rijst een duidelijk beeld van welke scholen kinderen naartoe willen. Alleen, dat strookt niet met de politiek van de wethouder, noch met het eigenbelang van de impopulaire scholen die verenigd zijn in het OSVO.

De oplossing is eigenlijk heel simpel: Meer kwaliteitsscholen bouwen en scholen waar geen vraag naar is opdoeken. Maar we zitten met het probleem dat de politiek beter weet wat goed is voor ons en onze kinderen, en dat het OSVO baat heeft bij het in stand houden van het huidige verrotte lotingsstelsel.
Puck (Amsterdam)
op 03/04/2020 naar 15:38   

Nee het gaat meen ik om school 7 van zijn lijst, op de tweede en derde school heeft er ook nog beide scholen ruim 110 kinderen voor hem op de reservelijst.
Er zijn ruim 7600 leerlingen geloot, hij heeft een heel hoog lotnummer..
Ik ben echt totaal verbijsterd hoor.
Riëtte (Amsterdan)
op 03/04/2020 naar 15:35   

Veel sterkte voor alle ouders, 2x in jullie schuitje gezeten, ons laagste lotnummer was 6693... Het aanbod VO komt in Amsterdam nog steeds niet overeen met de vraag. VSA was een grote steun & organisator van het verzet, ouders - klim in de pen, schrijf je krant, spreek in bij de gemeenteraad en in geval van een redelijk reservenummer: zit er bovenop bij de #1 school.
Het komt uiteindelijk wel goed, school is ook maar een factor maar jij kent je kind en weet op welke school hij/zij het beste past. Sterkte!
Mies (Abcoude)
op 03/04/2020 naar 15:28   

@Alias je hebt gelijk, het is dus een verdubbeling, oftewel: een stijging van 100% van het percentage kinderen dat buiten haar/zijn top 5 is geplaatst.
#OSVOknollenvoorcitroenen
Alias (AMSTERDAM)
op 03/04/2020 naar 15:22   

Die is raak! Ook berichten schrijven zoals ze zijn ipv "Een kleine 97 procent" die naar top vijf mag, zou ik het zoals AT5 schrijven "96,39 procent mag naar een school uit de top vijf". In het geval van het Parool is het verschil zo klein mogelijk te beschrijven, terwijl het percentage ten opzichte van een jaar met bijna 2% is verslechterd (96,39% ten opzichte van 98,19% in 2019)!
Mies (Abcoude)
op 03/04/2020 naar 15:12   

@Puck Op de reservelijst van een school staan bovenaan de leerlingen die deze school als eerste voorkeur hebben, daarna de leerlingen die de school als tweede voorkeur hebben, etc. Leerlingen staan op de reservelijst in omgekeerde volgorde van hun lotnummer, dus leerlingen met hoge lotnummers staan bovenaan.

Kan het kloppen dat het de tweede schoolkeus van jouw kind betreft wanneer hij zoveel kinderen voor zich ziet op de reservelijst? Want dan staan alle kinderen met 1e keuze voor hem op de reservelijst bij de school (die hij als 2e heeft).
DanZ (Amsterdam)
op 03/04/2020 naar 15:03   

> misschien moet je de cijfers eens bekijken: Vossius, Ignatius,
> Cygnus al jaren niet vol, Hyperion, 4e en Amsterdams
> zakkende lijn, Barlaeus drie jaar geleden zeer matige
> inschrijving. Misschien moeten we ook eens af van die aannames...

Misschien zelf wat beter kijken naar de cijfers ipv maar wat roepen. Deze scholen stonden allemaal op de lijst van mijn zoon. Stuk voor stuk zijn ze vol. Hij is ontroostbaar met zijn plaatsing op #10: nummers 1-3 waren allemaal prima, 4-8 wel OK, maar vanaf nummer 9 waren het scholen waar hij per se niet naar toe wilde. Hartverscheurend dit.
Mies (Abcoude)
op 03/04/2020 naar 15:02   

@Ian er is met name tekort aan ongedeelde gymnasia en VWO scholen, voor zover ik het goed heb begrepen.

Dan zou het toch voor de meerderheid van de kinderen (Amsterdammers en 'Buitenlanders' :-) ) nog altijd het best zijn om het aanbod waarnaar vraag is uit te breiden? Het is onwil dat dat niet gebeurt. Er moet gewoon beweging in de zaak komen, het systeem zit vast. En dat komt niet door de kinderen die in de periferie wonen.

Overigens wat mij betreft liever Chinese les en - proefvertaling dan Latijn, zeg ik als oud-gymnasiast.
Puck (Amsterdam)
op 03/04/2020 naar 14:11   

wie kan mij uitleggen hoe de reservelijst tot stand komt?
mijn kind heeft een hoog lotnummer (7421) en dan nog staan er op de reservelijst soms wel 380 kinderen voor hem?
graag hoor ik u reactie.
groet Puck
J. Berger (Amsterdam)
op 03/04/2020 naar 13:56   

Deze scholen hebben meer ruimte gecreëerd:
Calandlyceum: herverdeling capaciteit ten gunste van vmbo-t
Comenius Lyceum: herverdeling capaciteit ten gunste van vmbo-t
Geert Grootte College: herverdeling capaciteit ten gunste van havo
Hubertus en Berkhoff: herverdeling capaciteit ten gunste van vmbo-t
Lumion: herverdeling capaciteit ten gunste van havo
Mediacollege: herverdeling capaciteit ten gunste van vmbo-b
Montessori Lyceum Oostpoort: herverdeling capaciteit ten gunste van vmbo-b
OSB: herverdeling capaciteit ten gunste van vmbo-k
Pieter Nieuwland College: herverdeling capaciteit ten gunste van havo
St. Nicolaas: herverdeling capaciteit ten gunste van vwo
SvPO: herverdeling capaciteit ten gunste van vwo
VOX College: herverdeling capaciteit ten gunste van vmbo-t
Ian (Amsterdam)
op 03/04/2020 naar 13:38   

@Barbara,

Moormans dochter heeft niks te maken met het beroep van haar moeder, dat klopt, maar haar schoolkeuze toont duidelijk aan dat Moorman niet eens in staat is de eigen dochter te overtuigen van een brede school per se beter is.
Ian (Amsterdam)
op 03/04/2020 naar 13:35   

@Mies

"Wanneer een kind dat persé wil, en zelfs bereid is de grote offers van reistijd te brengen, waarom niet?"

Wanneer er ruimte genoeg is op de school waar het kind van buiten de stad naartoe wil, prima. Maar wanneer door de keuze van dat kind een Amsterdams kind noodgedwongen buiten de stad moet gaan forensen, dan zeg ik persoonlijk 'Nee'.

Dat een kind offers WIL brengen, prima, maar dat daardoor een ander kind offers MOET brengen, nee.
J. Berger (Amsterdam)
op 03/04/2020 naar 13:08   

Hoe kan je nu een gedegen afweging maken om mee te doen aan de tweede loting als je niet de scholen kan bezoeken (want die zijn dicht vanwege de corona)? Is toch vaak een gevoelskwestie.
En wat betreft de reservelijst, ook deze zal vanwege de corona dit jaar niet veel gaan schuiven omdat we geen eindcito hebben en dus ook geen kinderen die opschaling (hoger niveau).
Francisca (Amsterdam)
op 03/04/2020 naar 13:00   

@Barbara: daar gáán we weer over de dochter van de wethouder... Hou er toch eens over op en laat dat meisje met rust! Nogmaals: zij heeft niks met het beroep van haar moeder te maken.
Ouder (Adam)
op 03/04/2020 naar 12:59   

@barbara misschien moet je de cijfers eens bekijken: Vossius, Ignatius, Cygnus al jaren niet vol, Hyperion, 4e en Amsterdams zakkende lijn, Barlaeus drie jaar geleden zeer matige inschrijving. Misschien moeten we ook eens af van die aannames... In totaal komen ze met z'n zevenen niet eens aan voldoende eerstekiezers.
Barbara (Amsterdam)
op 03/04/2020 naar 12:48   

@marc: als je in het artikel iets gaat zeggen over het beleid van de wethouder achter deze loting, namelijk het aanbod op bepaalde scholen (lees: categorale gymnasia) bewust krap houden zodat minder populaire scholen niet leeg blijven, wil je er dan bij vermelden dat haar dochter wel op zo’n gym zit? Het Parool heeft meerdere artikelen over het beleid geschreven en over de loting, maar laat dit altijd achterwege. Lijkt me best relevant.
Mies (Abcoude)
op 03/04/2020 naar 12:42   

Beste Jeroen en alle anderen die de schuld neigen te geven aan kinderen van buiten Amsterdam: Amsterdam stond altijd bekend als ruimdenkend, het tegenovergestelde van xenofoob, populair maar zeker niet populistisch.
Pleit je er nu voor dat Amstelveen het beleid moet aanpassen en Amsterdamse kinderen net zoveel kansen moet geven als Amstelveense kinderen? Dan ben ik het direct met je eens. Maar wanneer je bedoelt dat iedereen in zijn eigen dorp of stad moet blijven, dan vraag ik me af of je wel een echte Amsterdammer bent. Want zelfs een kind dat uit Alkmaar of Zaanstad komt en naar de middelbare school wil gaan in Amsterdam? Wanneer een kind dat persé wil, en zelfs bereid is de grote offers van reistijd te brengen, waarom niet? Net zoals jij Jeroen of jouw voorouders ooit naar Amsterdam zijn gegaan, zo zou je dat anderen ook kunnen gunnen.
Het hoort bij de hoofdstad dat er een aantrekkingskracht is. Veel gezinnen zijn buiten de stad gaan wonen, omdat ze graag een tuin willen en dat in Amsterdam niet voor iedereen te betalen is. En het Stedelijk Museum is er ook niet alleen voor de Amsterdammers. Zowel musea als scholen worden deels vanuit landelijke geldstromen betaald. Waar maak je je zorgen om?
Je zou het juist als een compliment voor onze stad moeten zien: de aantrekkingskracht van de hoofdstad. Amsterdam is gewoon heel erg leuk en jij bent een van de gelukkigen die er kan wonen.
Schrale troost, want waarschijnlijk heeft jouw kind ook slecht geloot. Bij iedere ouder wiens kind slecht heeft geloot gaat dit door merg en been, je bent verdrietig, ik ook. Voor de loting denk je statistisch en rationeel: we zullen wel geluk hebben. Overigens geldt de slechte loting niet alleen voor 3,5% van de kinderen die de OSVO noemt, maar voor 20% van alle kinderen, of 1 op de 5 kinderen, die ook niet op hun eerste keuze zijn geplaatst. Want wat is een keuze waard, voor veel kinderen zullen scholen die op plaats 2, 3 of 4 staan ook een heel groot verdriet zijn. Het is belangrijk voor je identiteit en ontwikkeling naar welke school je gaat.
Er zijn helaas nog steeds voldoende scholen in de stad die meer plaatsen over hebben dan ze zouden wensen. En die heel blij zouden zijn met kinderen uit Zaanstad, Abcoude (te klein, geen middelbare scholen) of Alkmaar er bij.
Het is hoog tijd om het onderwijs op die scholen te verbeteren. Of de angst van ouders uit Zuid weg te nemen om hun kinderen naar een school in West te sturen. Of alle impopulaire scholen over te brengen naar populairdere buurten, zoals Zuid, Centrum of Oost. Of, waarom niet, buiten de ring een superschool te starten, allereerst een op VWO (Lyceum) niveau omdat daar de grootste behoefte aan is.
Het Amsterdamse aanbod zou veel meer een kwestie van vraag en aanbod moeten zijn. Helaas is het Amsterdamse systeem vastgeroest door oververmoeide schoolleidingen en schoolbestuurders die te ver van het onderwijs af staan of de OSVO die te star is om verbetering en verandering in te zetten. Maar het is lastig allemaal en makkelijk kritiek geven. De oververhitte OG markt helpt hierin zeker niet mee.
Voor de integratie van alle Amsterdammers zou het zelfs superwenselijk zijn om kinderen niet meer een plek te geven op basis van keuze, maar alleen maar op basis van het lot en een schooladvies. Maar vooralsnog houd ik het even bij marktwerking. Kortom: complex probleem, ik weet ook niet wat de oplossing is, maar ik vind het ongepast en populistisch wanneer je zegt dat de stadsgrens dicht moet.
Marc (Amsterdam)
op 03/04/2020 naar 11:38   

Beste mensen, ik maak vandaag een stuk voor Het Parool over de uitkomst van de loting en ben op zoek naar kinderen en ouders die op een school zijn ingeloot die heel laag op hun voorkeurslijst stond. Als je daarover wil vertellen in de krant, zou je mij dat dan kunnen laten weten via mijn mailadres: m.kruyswijk@parool.nl? Reacties worden uiteraard zeer zorgvuldig behandeld. Alvast dank, Marc Kruyswijk, verslaggever Het Parool
Bart (Amsterdam)
op 02/04/2020 naar 22:23   

"Wij (VSA) verwachten dan ook veel minder van de reservelijsten dit jaar dan vorig jaar, want onduidelijk is in hoeverre elke school de 4%-schil heeft moeten aanspreken."

Is er een manier om er achter te komen welke school de 4%-schil heeft ingezet? Je zou een school ernaar kunnen vragen, misschien.
Henk (Amsterdam)
op 02/04/2020 naar 20:00   

Ook hier een teleurgestelde zoon. Iedereen uit zijn klas hebben voorkeur 1 en hij voorkeur 7. Hij staat nu op een reservelijst op positie 1 van zijn eerste voorkeurschool. Geen idee of dit nog een kans geeft?
A Dad (Amsterdam)
op 02/04/2020 naar 19:48   

Wij delen ieders teleurstelling. Het voelt als een onterechte marteling dat we moeten toezien hoe de andere vriendinnen uit de klas blij meedelen dat ze op hun eerste plek zijn geëindigd. Rationeel gezien gaat het om maar 3% van alle kinderen die niet in hun top-5 terecht komen, maar andere oplossingen zijn denkbaar voor het plaatsingstekort en ik ben dankbaar dat VSA dit aankaart en ouders voorziet van advies. Onze dochter heeft zich heel hard ingezet dit jaar om een goed resultaat neer te zetten en we hadden gehoopt haar te kunnen motiveren met een school uit haar top 6. Zoals het er nu naar uit ziet biedt de reservelijst geen enkele soelaas. Ik hoop dat we toch nog iets kunnen doen om een plek te vinden hoger op onze ranglijst.
A Dad (Amsterdam)
op 02/04/2020 naar 19:48   

Wij delen ieders teleurstelling. Het voelt als een onterechte marteling dat we moeten toezien hoe de andere vriendinnen uit de klas blij meedelen dat ze op hun eerste plek zijn geëindigd. Rationeel gezien gaat het om maar 3% van alle kinderen die niet in hun top-5 terecht komen, maar andere oplossingen zijn denkbaar voor het plaatsingstekort en ik ben dankbaar dat VSA dit aankaart en ouders voorziet van advies. Onze dochter heeft zich heel hard ingezet dit jaar om een goed resultaat neer te zetten en we hadden gehoopt haar te kunnen motiveren met een school uit haar top 6. Zoals het er nu naar uit ziet biedt de reservelijst geen enkele soelaas. Ik hoop dat we toch nog iets kunnen doen om een plek te vinden hoger op onze ranglijst.
Mal (Amsterdam:)
op 02/04/2020 naar 18:09   

Hier een teleurstelde moeder en een huilende kind. Een school toegewezen kregen wat zeker niet onze de voorkeur heeft. Ze verwacht dat je toch scholen in vult op de lijst en wordt je nog op z'n school geplaats. pff wat een systeem. Hoe nu verder!!
Elisabeth (Amsterdam)
op 02/04/2020 naar 17:39   

Beste ouders,

Zoals ieder jaar organiseert VSA kort na de loting een bijeenkomst voor ouders van gedupeerde kinderen. Dit keer op zaterdagochtend 4 april en virtueel, ivm de Corona maatregelen. Wij publiceren een link via welke ouders zich kunnen aanmelden.
We hopen dat iedereen (juist nu) oog heeft voor degenen de weinig geluk hadden in de loting. Een slecht lotnummer kan iedereen treffen en als je kind uitgeloot is voor meerdere scholen tegelijk, is er geen ‘recht’ gedaan. VSA zet zich in voor een goede plek voor álle kinderen. Samen staan we sterk!

Reacties op en ervaringen met de loting alsmede suggesties voor getroffenen, zijn van harte welkom op het forum.
Ian (Amsterdam)
op 02/04/2020 naar 17:36   

@Joris

De reservelijsten werken anders dit jaar dan vorig jaar.

Als scholen de zgn. 4%-schil hebben aangesproken om aan de plaatsingsgarantie te voldoen, dan hoeven ze bij het vrijvallen van die plekken ze niet meer door te spelen aan een ander kind.

Dus als een school 2 extra plekken heeft gecreëerd voor kinderen die anders waren uitgeloot en kind X staat 1e op de reservelijst bij deze school, dan moeten er niet 1 maar 3 plekken vrijkomen voordat kind X een plek krijgt aangeboden.

Wij (VSA) verwachten dan ook veel minder van de reservelijsten dit jaar dan vorig jaar, want onduidelijk is in hoeverre elke school de 4%-schil heeft moeten aanspreken.

1e zijn op de wachtlijst van school X kan dus ongunstiger zijn dan 3e zijn op de wachtlijst van school Y. In die zin is de situatie dit jaar een verslechtering, want de reservelijsten zijn nu een beetje een wassen neus geworden, een bron van valse hoop en verwarring.

Maar goed, voor een kind als 1e op de reservelijst blijft er altijd wel hoop.
Stijn (Amsterdam)
op 02/04/2020 naar 17:30   

Wij hebben deze keer geluk gehad maar dat was vorig jaar wel anders dus we begrijpen goed hoe alle ouders zich voelen die op een lage keuze terechtgekomen zijn. Echt heel vervelend voor kind en ouders. Wij hebben veel gehad aan de adviezen van het VSA en andere ouders die in hetzelfde schuitje zaten. Sterkte
A (Amsterdam)
op 02/04/2020 naar 17:29   

Helaas is het onbegrip van de 'blije moeder' voor de minder bedeelden heel symptomatisch. Even voor de ander invullen wat je allemaal moet vinden. Het is gewoon heel naar om op een school geplaatst te worden waar je niet voor kiest (of op helemaal geen school - wij behoorden in 2016 tot de 17 gezinnen die volledig uitgeloot waren uit alle scholen van de lijst van 12).
Bezwaar maken bij de school van eerste keuze en proberen om na een jaar nog van school te wisselen is waarschijnlijk de beste manier. En laat van je horen! Anders verandert er nooit wat!
Jeroen (Amsterdam)
op 02/04/2020 naar 17:10   

We kregen eerste keus, maar we zijn heel verdrietig voor de kinderen in de klas die gebeld werden (wat goed dat ze dat doen trouwens!). Je nummer 8-12 krijgen is gewoon heel naar, en ik begrijp goed dat ouders er werk van gaan maken. Dank aan VSA voor het (wederom) organiseren hiervan.

Aan de “blije moeder” met een nummer 1 loting die net zo blij was geweest met nummer 12: wil je nu een sticker? Niet heel sympathiek op een forum dat zich ervoor inzet kinderen op de school van hun keuze te krijgen.
Joris (Amsterdam)
op 02/04/2020 naar 16:40   

Als je tweede op de reservelijst staat maak je zeker nog kans. Mijn zoon had hetzelfde vorig jaar en is uiteindelijk op de school van zijn eerste keuze geplaatst. Je moet wel even geduld hebben, want er moeten eerst twee geplaatste leerlingen hun plek opgeven. Dat is in het geval van mijn zoon dus gebeurd (na drie weken). Maar ja, geen garanties uiteraard. Zorg dat je situatie bekend wordt bij de school van voorkeur (bellen, mailen). Je moet er bovenop zitten.
E Yordanova (Amsterdam)
op 02/04/2020 naar 16:39   

Wij zijn niet op zoek naar meer rechten. Als mijn kind niet gelukkig is met een willekeurige keuze gemaakt door een computer, heeft dit niks met rechten te maken.
Je zet niet voor niks een school op de eerste plaats. Hoe ver is nummer 1 van nummer 12 is voor iedereen duidelijk...Onzin systeem is dit.
Blije moeder (Amsterdam)
op 02/04/2020 naar 16:22   

Mijn zoon is blij want op school eerste keus geplaatst. Maar anders hadden we ons er bij neergelegd want het is tenslotte een loting... wij vinden niet dat hij meer rechten heeft dan een ander.
E Yordanova (Amsterdam)
op 02/04/2020 naar 16:09   

Hoi allemaal, hier ook een ongelukkig kind...Weet iemand of we een kans maken als we 2-de reserve zijn voor de school van eerste keuze? Bedankt en sterkte allemaal.
Verdrietigemoeder (Amsterdam)
op 02/04/2020 naar 16:04   

Wij ook gebeld, geplaatst op school nr 12. De school waar hij absoluut niet naar toe wilde. We zijn allemaal verdrietig en teneergeslagen.
Ouder (Amsterdam)
op 02/04/2020 naar 15:28   

Ik ben net gebeld met het teleurstellende bericht dat onze zoon op plaats 11 is geplaatst. Hij is ontroostbaar. Ik hoor graag of er tips zijn hoe dit het beste aan te pakken. Wij kunnen het hier helaas niet bij laten. de 11e plek is geen optie.
Ouder Amsterdam (Amsterdam)
op 02/04/2020 naar 15:21   

Succes allemaal!! (Wij waren vorig jaar aan de beurt en voel de spanning weer als ik er aan terug denk.)
A (Amsterdam)
op 31/03/2020 naar 18:41   

Natuurlijk zijn er belangrijkere dingen maar dit is ook belangrijk en hier kun je juist terecht met je vragen omtrent dit specifieke onderwerp - de matching en loting. Volgens mij helpen we de algehele crisis niet als we ons totaal laten verlammen en deze dingen niet meer bespreken, vooral hier op dit forum.
Heel veel succes allemaal overmorgen.
VaderVanTwee (Oost)
op 30/03/2020 naar 22:35   

Volgens mij zijn er nu echt belangrijkere dingen dan een eindtoets waarmee het kind eventueel een hoger advies kan krijgen.
Fiore (Amsterdam)
op 21/03/2020 naar 15:46   

Ik maak me echt zorgen over het vervallen van de eindtoets. Kinderen zijn beoordeeld op de stand in december 2019 (!). De ontwikkeling daarna wordt nu niet meegenomen. Kan het niet zo zijn dat de kinderen die vrijwillig de toets willen maken en van wie de school hiermee akkoord gaat (dwz de school ziet ontwikkeling die mogelijk leidt tot een beter resultaat) toch de toets maken? Wat is ervoor nodig dit in Amsterdam te organiseren? Met de organisatiekracht in het onderwijs die we de afgelopen week hebben gezien (top!!) moet dit toch mogelijk zijn.
Alternatief: kunnen we soepel omgaan met de loting dit jaar? dwz kinderen die buiten hun top 5 vallen in de top 5 plaatsen? wat is daarvoor nodig? Als je bent 'uitgeloot' zeg buiten de top 5 valt is er ook geen eindtoets meer waardoor je wellicht door een ander niveau nog meer mogelijkheden hebt naar een andere school te gaan...
Elisabeth (Amsterdam)
op 18/03/2020 naar 14:40   

Beste ouders,

Vandaag heeft minister Slob bekend gemaakt dat de eindtoets basisonderwijs dit jaar niet doorgaat i.v.m. de corona crisis. Het eindexamen, inclusief de schoolexamens, in het voortgezet onderwijs gaan vooralsnog wel door, met extra maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen.

Dat de eindtoets niet doorgaat, heeft als consequentie dat het basisschooladvies voor het niveau voortgezet onderwijs nu definitief is, omdat er geen mogelijkheid meer is om het advies naar boven bij te stellen als de leerling aantoont dat het op de eindtoets (veel) hoger scoort dan de basisschool dacht.

Dit raakt een flinke groep kinderen in Amsterdam: afgelopen jaar kregen 883 kinderen na de eindtoets alsnog een hoger niveau geadviseerd. Minister Slob stelt afspraken te zullen maken met het voortgezet onderwijs om te zorgen dat ‘extra goed gekeken wordt of kinderen op de juiste plek zitten’. Of die afspraken concreet inhoud krijgen of dit een alleen een boterzachte belofte is, is nu nog onbekend.

Juist de kinderen die een steuntje in de rug verdienen, plukken nu de zure vruchten van de maatregelen om de Corona-crisis te bestrijden en zullen daar de komende jaren de gevolgen van ondervinden. In een lotingsstad als Amsterdam is het aanbod dusdanig krap, dat het voortgezet onderwijs überhaupt niet de flexibiliteit kan bieden die minister Slob verwacht. VSA zal de schoolbestuurders (Osvo) en de wethouder onderwijs vragen hoe zij de gevolgen voor deze specifieke groep kinderen denken te voorkomen.

Reacties en ervaringen van ouders hierop zijn welkom.
Jeroen (Amsterdam)
op 03/03/2020 naar 10:29   

Plus een stuk of duizend die vanuit Amstelveen, Almere, Zaanstad en kleinere omliggende gemeenten (al dan niet met eigen middelbare school binnen de grenzen) een gokje komen wagen. Krijgen ze die categorale vwo-plek, dan verdringen ze een Amsterdams kind dat dan gedwongen naar een school lager op de lijst moet, zoals een scholengemeenschap waar ze eigenlijk geen interesse in hebben. Wordt een kind van buiten Amsterdam niet ingeloot op de gewenste school, dan gaan die alsnog naar een middelbare school dichterbij huis. Die luxe hebben Amsterdamse kinderen niet.

Best gek dat kinderen uit Amstelveen bijvoorbeeld voorrang hebben binnen de eigen gemeente, terwijl ze in Amsterdam gewoon mee kunnen doen in de eerste lotings- en matchingsronde. Maar liefst een kwart van alle Amstelveense middelbare scholieren (meer dan duizend, dat zijn 36 volle klassen) gaat naar school in Amsterdam.

Het lijkt me hoog tijd dat Amstelveen een tweede havo/vwo school (naast het megapopulaire Keizer Karel College) of beter nog, een eigen categoraal vwo opent. Dat zou de druk op Amsterdamse scholen aanzienlijk verlichten, en daarmee de loting/matchingstress van Amsterdamse gezinnen.
1 (A)
op 02/03/2020 naar 18:04   

7580+150
Willa (Amsterdam)
op 02/03/2020 naar 16:19   

Hoeveel kinderen nemen er dit jaar (2020) deel aan de loting en matching? Lees dat het er meer zijn dan vorig jaar, maar kan nergens de aantallen vinden.
Merel (Amsterdam)
op 08/02/2020 naar 19:08   

ik kwam vandaag op het Spinoza 3 meiden tegen die niet van een dalton basisschool afkwamen
1 (1)
op 06/02/2020 naar 21:00   

Elke ochtend gym
Jeroen (Amsterdam)
op 06/02/2020 naar 12:59   

De kermis is bijna klaar, na zo'n twintig schoolbezoeken moeten we de lijst gaan invullen binnenkort. Heeft iemand iets positiefs (of negatiefs) te melden over het Universalisprogramma van het Hervormd Lyceum Zuid?
AE (Amsterdam)
op 01/02/2020 naar 20:33   

Dank voor reacties met ervaringen met de Ipad op het Fons! Het valt wel mee, met de Ipad, is de toon hier. Goed te weten. Blijft toch een minpunt voor ons dat we meewegen; school kwam verder leuk over, dus wel jammer, maar ze profileren zich hier wel echt mee. Dus dat zegt toch iets. Andere scholen doen het immers nadrukkelijk niet. Nu ja, valt er wat te kiezen ;) (althans, qua positie op de lijst - daarna toch afwachten..)
P (Amsterdam)
op 31/01/2020 naar 08:31   

Hier ook dochter op Fons in 4e klas. Zelfde ervaring als hieronder. Wel hebben wij destijds in de eerste bijv zelf het geschiedenisboek gekocht, omdat mijn dochter het heel lastig vond om vanaf de iPad een tijdlijn goed te zien. Inmiddels (in de vierde) wordt de iPad lang niet altijd meer gebruikt.
Simone (Amsterdam)
op 31/01/2020 naar 08:18   

@AE: onze ervaring is dezelfde als die van Barbara. Ik heb een dochter in de brugklas op het Fons, die iedere dag met een zware boekentas incl. schriften naar school gaat. Ik vond de iPad vooraf een bezwaar, maar zie inmiddels het voordeel er wel van in als extra hulpmiddel door bijvoorbeeld de oefentoetsen.
Barbara (Amsterdam)
op 30/01/2020 naar 22:51   

@AE ik heb twee kinderen op het Fons. Het iPad gebruik valt in de praktijk reuze mee. De leerlingen krijgen inderdaad voor veel vakken ook boeken aangeboden en kunnen dan zelf kiezen wat ze gebruiken. Het is vooral handig voor oefentoetsen, audio voor talen, extra verdieping etc. Maar zeker niet het enige leermiddel.
AE (Amsterdam)
op 30/01/2020 naar 22:33   

Heeft iemand ervaring met Ipadgebruik op het Fons Vitae-VWO? Het is mij na de open dag niet duidelijk hoe ver dit nu gaat. Op de website en andere plekken lees ik dat de IPad in plaats van boeken is gekomen. Dit lijkt mij verder te gaan dan op elke andere school in Amsterdam. Op de open dag kreeg ik echter de indruk dat leerlingen zelf kunnen kiezen of ze iets uit een boek leren of van de Ipad. Ik ben zelf niet zo'n voorstander van leren van een scherm (of aantekeningen maken o.i.d.). Wel prima om het in te zetten voor toetsen o.i.d., maar het leek me dat het op deze school verder gaat. (Uiteraard prima als anderen hier wel voor kiezen). Maar ik vond dit dus lastig in te schatten op basis van de voorlichting, en hoor graag ervaringen.
Anne J. (Amsterdam)
op 29/01/2020 naar 11:50   

@ Daan, de cijfers kan je vinden in het rapport: Beschrijvende analyse matching en loting voortgezet onderwijs Amsterdam 2019. Google maar.
Daan (Amsterdam)
op 28/01/2020 naar 13:07   

Hallo, weet iemand of er ooit bezwaar is aangetekend tegen de voorrangregels voor speciaal onderwijs? Dit veroorzaakt namelijk ongelijke kansen voor kinderen. Zo las ik bv dat Spinoza vorig jaar alleen maar Dalton kinderen heeft aangenomen en geen enkel "gewoon" kind? Dat is toch geen eerlijke en vrije schoolkeuze?.

Ik kan ook nergens statistieken vnden over de plaatsingspercentages van "gewone" kinderen vs. "speciaal onderwijs" kinderen. Ik verwacht namelijk dat die behoorlijk verschillen..
Maartje (Amsterdam)
op 24/01/2020 naar 20:53   

@JF: ik kan hier geen linkje plaatsen maar je kan zelf even de spaties eruit halen: www. parool. nl/amsterdam/ouders-steeds-hoger-opgeleid-wethouder-wil-maatregelen-tegen-v orming-elitescholen~b867fcfe/

Moorman legt de verantwoordelijkheid hier voor een groot deel bij de ouders. Zelf woont ze op korte afstand van meerdere brede scholen maar laat haar dochter naar een categoraal gymnasium aan de andere kant van de stad fietsen. Terwijl ze volgens op maatregelen zint voor ouders die hetzelfde willen. Hoezo hypocriet??
JF (Amsterdam)
op 24/01/2020 naar 12:54   

@Maartje, @A: dat is toch de keuze van de dochter zelf. Wat heeft zij met het werk van haar moeder te maken?
Maartje (Amsterdam)
op 22/01/2020 naar 15:40   

@3 Dat is een vraag waarop ik het antwoord ook graag zou willen weten. Jammer genoeg heeft nog ooit iemand deze in het openbaar gesteld; niet de journalisten van het Parool in het laatste artikel hierover maar ook de andere leden van de gemeenteraad niet. Bizar hoe Moorman hier mee weg komt.
3 (A)
op 18/01/2020 naar 00:03   

@Elisabeth, waarom gaat de dochter van de wethouder niet naar een bredeschool, zoals haar moeder belooft?
Elisabeth (Amsterdam )
op 17/01/2020 naar 20:59   

@Roos:Het cohort leerlingen is dit jaar (verwachting) circa 300 meer. Oftewel zo’n tien brugklassen extra t.o.v. 2019.

Het percentage havo en vwo adviezen stijgt bovendien sinds 2015 in Amsterdam en zal dit jaar verder toenemen. De tekorten op vooral havo/vwo en categoraal vwo zullen sterk oplopen omdat het aanbod niet verruimd is c.q. sinds 2015 is afgenomen (categoraal vwo min ruim 100 plekken sinds 2015).

Dit is conform het officiële beleid van Osvo (die zo met lotingsdwang lege scholen vult) en met instemming van de wethouder (dit haar verkiezingsbelofte ‘meer kinderen naar brede scholen’ kan inlossen).
Elisabeth (Amsterdam)
op 17/01/2020 naar 15:50   

@Roos en ouder:

Je kunt uiteraard wel ingeloot worden op de school van aanmelding, ook als je geen 11 reservescholen opgeeft.

Voor sommige scholen geldt dat het niet nodig is om een lange lijst reservescholen op te geven, omdat sinds jaar en dag zeer weinig kinderen zich aanmelden voor bijv. VWO niveau. Voor zogenaamde buitenleerlingen geldt dat zij graag willen meedingen voor op bepaalde scholen, maar liever in de eigen gemeente naar school gaan als ze voor die school of scholen uitgeloot zijn.
Ouder (Amsterdam)
op 16/01/2020 naar 19:05   

@roos: dat is niet zo. Als je niet voldoende scholen opgeeft, word je nooit nageplaatst op school van eerste voorkeur. Alleen kinderen met een complete lijst kunnen aanspraak maken op de plaatsingsgarantie en zelfs dan is naplaatsing op school van eerste voorkeur bepaald geen feit.
Roos (Amsterdanm)
op 16/01/2020 naar 13:54   

Nog een vraag: Waarom worden aanmeldformulieren met minder dan 12 voorkeuren (bij Havo/Vwo) wel in behandeling genomen? Waarom zeggen ze niet gewoon: deze is niet compleet, kunnen we niet innemen. Ik heb begrepen dat vorig jaar leerlingen met maar 5 scholen handmatig zijn geplaatst op de school van hun eerste voorkeur. Dat is natuurlijk unfair voor kids die wel 12 scholen hebben ingevuld en op de 12e plek terecht zijn gekomen.
Roos (Amsterdam)
op 16/01/2020 naar 13:25   

Weten we al hoeveel leerlingen er dit jaar mee gaan doen aan de loting? In 2018: 7420 kids, in 2019: 7580 kids. Vorig jaar zag ik van dichtbij wat voor hel de loting was. Onze school elk jaar steevast slechte lotnummers meer kids die buiten hun top 10 vallen. Hoe meer kids er mee loten... hoe rampzaliger dat gaat worden. Ik hoop dus stiekem op minder leerlingen.
2 (A)
op 15/01/2020 naar 11:02   

@Anne, dat was een tijdelijk afspraak voor 7-8 jaar (nog voor de matching&loting). En Hyperion wilde niet mee doen.
Anne J. (Amsterdam)
op 15/01/2020 naar 10:22   

Weet iemand waarom er dit jaar geen 6e 1e klas is op 1 van de 5 gymnasia (of 7e 1e klas op het Amsterdams Lyceum)? Dat gaat het hele lotingssysteem nogal nadelig beïnvloeden vermoed ik, zeker als er ook nog meer leerlingen mee gaan doen aan de loting (wat de verwachting is).
Adams (Amsterdam)
op 10/01/2020 naar 15:47   

Sinds een paar jaar volg ik VSA. Blij met het tegenwicht dat VSA biedt tegen de Wethouder en het Parool.
Ik ben jarenlang een trouw parool lezer geweest. Maar het Parool blinkt niet uit in het bewaren van een helder perspectief. Het wijst iets te graag schuldigen aan en bezondigt zich hiermee aan polarisering van de Amsterdamse bevolking. Ook waar het het onderwijs betrefd. Door een school als Eliteschool in de media te bestempelen, wordt het schoolkeuze gedrag beinvloed. Zo draagt het Parool (weer) bij aan polarisering van haar Amsterdammers. 'Ga toch maar niet naar dat gymnasium. Ik weet niet of je je daar wel past.'

Ik liet mijn zoon, met een cito van 100%, ook met een ongerust hart naar een 'elitair' gymnasium gaan. Wij zijn financieel niet zo wel bedeeld. Hij koos het uit en is er blij.

Ik heb zelf overigens ook de indruk dat scholen vaak teveel op ouders leunen. Wellicht regelmatig uit overmacht en personeelstekort.

Een belangrijk feit is overigens dat schoolkeuze voor een belangrijk deel afhangt van bereikbaarheid en 'bijzonderheid'.

Laat de focus verschuiven naar verbetering van onderwijs en schoolklimaat waar dat nodig is. Schoolbesturen, leer van elkaars successen en fouten. Ook waar het het maken van reclame voor je school op een opendag betreft. :-) Sommige scholen blinken daar werkelijk in uit. (Afkijken mag)
1 (A)
op 10/01/2020 naar 14:40   

@Maartje, voorgaande jaren stonden ze wel online, zonder personlijke info.
Maartje (Amsterdam )
op 10/01/2020 naar 13:15   

@1 Die staat niet op internet want deze is persoonlijk en komt uit het ELK van de basisschool.
1 (A)
op 10/01/2020 naar 12:13   

@Maartje,
Aanmeldformulier voortgezet onderwijs met keuzelijst
Maartje (Amsterdam)
op 10/01/2020 naar 11:19   

@1: wat bedoel je met voorkeurslijsten?
1 (A)
op 10/01/2020 naar 00:18   

Zijn er voorkeurslijsten ergens online te vinden?
Nora van der Veen (Dapper markt)
op 09/01/2020 naar 11:17   

Ik zit lekker op `eliteschool`.
Daniel (Amsterdam)
op 08/01/2020 naar 20:57   

Ik ben van plan om te zij-instromen op het MLA.
Mijn zusje zit op deze school, heb ik dan voorrang?
Francisca (Amsterdam)
op 15/11/2019 naar 18:54   

Zojuist de raadscommissie teruggekeken.De inspraak van Elisabeth was weer heel fijn om te zien. Helder en ze geeft duidelijk aan waar de problemen liggen.Goed om te zien dat er nu toch meer kritische vragen vanuit de fracties komen.
Tine (Amsterdam)
op 16/10/2019 naar 11:45   

Hartelijk dank Suzanne!
Suzanne (Amsterdam)
op 29/09/2019 naar 11:31   

@Tine: ik kan geen link plaatsen hier. Maar als je onder het menu klikt op Publicaties is het de tweede.
Tine (Amsterdam)
op 26/09/2019 naar 16:53   

Waar op de site van OSVO kan ik de analyse vinden? Ik zie hem niet...
Liv (Amsterdam)
op 20/09/2019 naar 09:06   

Is het goed als ik jullie berichten gebruik voor mijn schoolkrant (van het Fons vitae)
Ouder Amsterdam (Amsterdam)
op 13/09/2019 naar 09:59   

De analyse staat nu op de website van de OSVO.
Jeroen (Amsterdam)
op 07/09/2019 naar 15:04   

Weet iemand wanneer de kwantitatieve analyse van de loting & matching 2019 verschijnt? In 2016, 2017 en 2018 werd de reportage in respectievelijk mei, juli en juni opgeleverd.
R (Amsterdam)
op 02/09/2019 naar 09:17   

Marjolein Moorman: “Wat is er mooier dan je stad te vertegenwoordigen vanuit je eigen politieke visie? Tegelijkertijd merkte ik toen ik mijn oudste dochter op de basisschool wilde inschrijven, hoe gesegregeerd het onderwijs was. Je zag de gemengdheid van onze wijk helemaal niet terug op school! Als je dat een probleem vindt, dan moet je ook zelf proberen er iets aan te doen. Zo kreeg een abstract gevoel ook een hele concrete aanleiding.”

politiekeambtsdragers.nl/ambt-in-praktijk/portretten/marjol ein-moorman
P (Amsterdam)
op 01/09/2019 naar 16:04   

De dochter van de wethouder heeft een heerlijke eerste week gehad op haar categorale gym heb ik begrepen. Hopelijk kunnen de kinderen die wel slachtoffer zijn van haar moeder’s diversiteitsdwang hetzelfde zeggen. Ik hoop zó dat ze toch allemaal hun draai weten te vinden.
Elisabeth (Amsterdam)
op 31/08/2019 naar 09:47   

@Simone: klopt, er is nog geen informatie opgeleverd, noch is de cijfermatige analyse van de centrale loting 2019 gepubliceerd. De informatie moet conform vonnis binnen 5 dagen na betekening worden opgeleverd. Nu het vonnis gepubliceerd is, is het vonnis betekend en zal Osvo de informatie in r.o. 5.1 en 5.2 moeten opleveren aan de eisers.
Simone (Amsterdam)
op 31/08/2019 naar 08:32   

De uitspraak is van juli en daarin staat dat de informatie binnen 5 dagen openbaar moet worden gemaakt. Maar er is toch nog steeds helemaal geen informatie verschenen?
Elisabeth (Amsterdam)
op 30/08/2019 naar 19:00   

In onze Twitter feed vind je een link naar de gepubliceerde uitspraak van de kort geding rechter.
Elisabeth (Amsterdam)
op 08/07/2019 naar 20:02   

De analyse van de centrale loting 2019 is nog niet in Osvo verband besproken en daarom ook nog niet gepubliceerd. Ieder jaar wordt de analyse later gepubliceerd, vorig jaar bijv. pas eind september/ begin oktober. Omdat ‘transparantie’ als een van de voorwaarden van centrale loting is geformuleerd, vragen wij ieder jaar of de analyse eerder gepubliceerd kan worden en in ieder geval voor de zomervakantie. Helaas is er daarover nu nog niets bekend.
We verwachten binnenkort wel het jaarlijkse Dialaogic evaluatierapport dat de uitkomst van de enquête onder ouders, leerlingen en scholen beschrijft. Zoals ieder jaar zal eenzelfde percentage ‘tevreden’ zijn over de loting als het percentage dat is ingeloot op de school van aanmelding dan wel binnen de top 3. Lager dan de top 3 neemt de tevredenheid rap af.
Groep 8 ouder (Amsterdam)
op 08/07/2019 naar 15:48   

Weet iemand of de analyse van de matching er al is?
Amsterdammertje (Amsterdam)
op 01/07/2019 naar 10:24   

Mijn dochter praat over de periode VOOR de loting en NA de loting.
De uitsluiting van al haar vriendinnetjes, de uitsluiting van de eerste 7 keuzes..

Een trauma enkel zichtbaar voor de mensen binnen het gezin. Draag je lot met "waardigheid", slik die tranen maar in en blijf maar slikken...

Om zo een kleine groep kinderen zo volgens de letter te moeten aanpakken, dat grote mensen hier hun boterham mee verdienen... daar heb je dan je rechten voor gestudeerd om kleine kinderen te bully-en en dan ook nog te zeggen dat dat rechtvaardig is...(alles van waarde is weerloos)

Zelf komend uit een echt 'PVDA arbeiders gezin' en daarna ook veel Groen Links gestemd, de hardvochtige manier van omgaan met 11-12 jarige kinderen in de Amsterdamse loting (zonder matching) is zo niet humaan, zo dogmatisch, dat ik (zeker in de gemeente politiek) hier nooit meer mijn stem aan geef.
Waar is in hemelsnaam de nuance?

Enge mensen...moet je voor oppassen zei mijn moeder altijd....daar kan toch niemand mee samen werken, op welk niveau of in welk beroep dan ook.
Mar 2 (Amsterdam)
op 21/06/2019 naar 13:07   

Mooi dat er gesproken wordt over de verbetering matching.
Een dependance van bepaalde scholen lijkt me een mooie oplossing, maar nog vollere klassen of grotere scholen??? Is dat wenselijk?
Denk dat veel kinderen "vallen" voor wat kleinere scholen en een wat meer ontspannen docent is ook heel wat waard.
Jeroen (Amsterdam)
op 21/06/2019 naar 11:21   

Dit alles verklaart nog steeds niet waarom het Nicolaas Lyceum, een school met relatief veel leerlingen afkomstig uit hoogopgeleide gezinnen, een school die altijd overingeschreven is, het zo slecht doet. Op werkelijk alle andere Amsterdamse scholen met een soortgelijke populatie en populariteit (CSB, Fons Vitae, MLA, HLZ, Gerrit van der Veen, Spinoza) slagen ieder jaar veel meer vwo-leerlingen.
Elisabeth (Amsterdam)
op 20/06/2019 naar 00:26   

@Samen naar school: Segregatie is een serieus probleem, dat effectief beleid verdient. Daarbij moet het beste onderwijs centraal staan. Dat zaken als het slagingspercentage, het eindcijfer en het percentage zittenblijvers ‘niets zegt over de kwaliteit van onderwijs maar vooral over de populatie’ zoals je boud stelt, is niet waar. De onderwijsinspectie komt iig tot een geheel andere conclusie in het technisch rapport kansengelijkheid uit 2017.
Als één ding afgelopen jaren duidelijk is geworden, is het dat het onderwijs veel te veel leunt op de kwaliteiten, inzet en begeleiding van ouders. Kinderen zonder hoogopgeleide ouders die kunnen helpen met lezen en huiswerk, hebben structureel minder kansen. Juist die kinderen verdienen het allerbeste onderwijs, geen scholen met ‘gecorrigeerde eisen’ vanwege een minder bevoorrechte populatie.
Samen naar school (Amsterdam)
op 18/06/2019 naar 20:39   

Slagingspercentage is niet het zelfde als kans op slagen. Het zegt ook niks over de kwaliteit van het onderwijs, maar vooral iets over de leerlingpopulatie. OCO stelt in het haar blog dat kansenongelijkheid "ontstaat als hoger opgeleide ouders, bijvoorbeeld via examentrainingen, compensatie zoeken voor onderwijs dat hun kinderen onvoldoende voorbereidt op het examen." Alleen als je kan corrigeren voor de hoeveelheid al dan niet betaalde hulp buiten school kun je examencijfers en andere cijfers van scholen met elkaar vergelijken.
Jeroen (Amsterdam)
op 18/06/2019 naar 18:20   

Ik bekeek net de vwo-slagingspercentages op de OCO website. Zoals te verwachten scoren de zelfstandige gymnasia met 93-97% geslaagden allen beter dan het landelijk gemiddelde (91%), maar ook het Amsterdams, CSB, Fons Vitae en MLA (91-94%) deden het goed. Dat HLW, Comenius, Lely/Reigersbos en Lumion met 56-77% onder aan de lijst bungelen, zal ook niemand verrassen.

Wél een opvallend slechte score (over een aantal jaren gemeten): het Nicolaas. Slechts 76-84% (gem. 82%) van de kandidaten slaagt daar. Het gemiddelde voor Nederland ligt bijna 10% hoger. Waarom boekt deze school ieder jaar weer zulke slechte resultaten en staat 'ie toch in de top van populairste vwo-scholen?
Tine (Amsterdam)
op 24/05/2019 naar 10:33   

Beste Simone, zou het kunnen dat op voschoolkeuze020 nog de niet bijgewerkte lijst staat van net na de loting? Inmiddels is er een tweede lotingsronde geweest, wie weet zijn bepaalde plekken ondertussen opgevuld.
Dominique (Amsterdam)
op 23/05/2019 naar 13:39   

Beste Charlotte,
We begrijpen je gevoel dat er weinig gebeurt met de vragenlijst. Toch is ons advies om hem in te vullen. Hoe weinig of klein ook , elk jaar worden er verbeteringen geboekt, zoasl in de procedure van sit jaar de omkering van de reservelijst. Er is ruimte in de vragenlijst om je persoonlijk ervaringen en tips te delen, maak daar gebruik van! Ook kun je aangeven dat je gebeld wilt worden voor een telefonisch interview, dan kun je uitgebreider reflecteren op je bevindingen. Veel succes!
Charlotte (Amsterdam)
op 23/05/2019 naar 09:48   

Ik ontving gisteren een uitnodiging voor een onderzoek van Dialogic, voor het OSVO, om aan te geven wat ik van de loting vind zodat de procedure waar nodig verbeterd kan worden. Ik heb de vragenlijst vorig jaar uitgebreid ingevuld, maar heb het gevoel dat er weinig tot niets mee gebeurt. @Elisabeth: vinden jullie dat het zin heeft om deze vragenlijst in te sturen? Worden de resultaten van dit onderzoek bekend gemaakt?
Elisabeth (Amsterdam)
op 22/05/2019 naar 19:51   

@J.A. Adam: het punt is dat er per niveau geloot wordt om een plek. Daardoor hebben deze kinderen in april op het verkeerde niveau mee geloot en zijn zij zodoende veelal terecht komen in een brugklas van het verkeerde, te lage, niveau. Zij hebben om te beginnen geen gelijke kansen bij de keuze voor de middelbare school.

Stel, je hebt mavo/havo advies en bent ingeloot voor de mavo/havo brugklas op een scholengemeenschap met zgn. dakpanklassen. Na de eindtoets wordt het advies verhoogd naar havo. Of de school van plaatsing je kind vervolgens overplaatst naar de havo/vwo brugklas is zeer de vraag, want die klas zit waarschijnlijk gewoon vol na de loting in april. En de kinderen die op de reservelijst staan voor deze klas gaan voor. Daardoor is de kans zeer groot dat je kind in de mavo/havo brugklas blijft. In dergelijke brugklassen wordt veelal lesgegeven op het laagste niveau. Dan moet je kind zich dubbel bewijzen om in de tweede klas alsnog naar de havo te worden ‘bevorderd’.

Deze extra hindernis hoeven kinderen die wel in april al een passend advies kregen niet te nemen. Tel daarbij op dat onderadvisering onder kinderen van minder kansrijke gezinnen veel vaker voorkomt.

Zgn. ‘overadvisering’ komt overigens ook voor. Afgelopen jaren circa 1/3 van de kinderen scoort op de eindtoets (veel) lager dan passend bij het advies. Maar deze kinderen hebben iig een kans. En verwachtingen, je gaat er naar staan, zo blijkt ook uit het technisch rapport kansengelijkheid van de onderwijsinspectie uit 2017.
J.A. (Adam)
op 22/05/2019 naar 19:22   

@Rita: nee het klopt dat deze kinderen nergens 'recht' op hebben. Hoe zou je dat willen regelen dan? Er weer kinderen met lagere toetscijfers uitgooien? Niet erg pragmatisch gedacht.
Het is al vrij vreemd (vind ik) dat na 1 goede toets een advies wordt opgehoogd. Want adviezen worden niet verlaagd na 1 slechte toets...
Je bent vrij om naar een school te gaan waar nog plek is. Probleem opgelost toch? Want er zijn wel degelijk nog scholen met plekken.
En anders bewijst je kind het wel in de brugklas.
Simone (Amsterdam)
op 22/05/2019 naar 14:27   

@Rita: wat gek dat het MLA dat zegt. Op de website van schoolkeuze020 staat onder stap 5 de nieuwe lijst met scholen die nu nog plek hebben. Daar heb ik mijn informatie vandaan. Heeft het OSVO dan verkeerde informatie gepubliceerd?
Rita (Amsterdam)
op 22/05/2019 naar 14:14   

@Elisabeth dank voor je uitgebreide antwoord

Gelukkig was haar iep-toetsuitslag goed berekend en dus vwo. Inmiddels heeft ze officieel een aangepast hoger schooladvies. Toen ik haar leerkracht vertelde het erg jammer te vinden dat nu pas te horen omdat we er waarschijnlijk niets mee kunnen, zei zij dat het slechts een controle is. En dat het nogal uitzonderlijk is als het schooladvies wordt aangepast.

Maar ik hoor het meer om me heen (ook op andere scholen) en met deze kinderen wordt op geen enkele manier rekening gehouden en ze hebben nergens recht op. En door het late tijdstip zitten alle scholen al bomvol of iig de populaire scholen. Dus hartstikke leuk dat het schooladvies opgehoogd kan worden na de eindtoets, maar als daar vervolgens geen rekening mee wordt gehouden door scholen heb je er in de praktijk weinig tot niks aan.

We gaan nu proberen haar op haar huidige school naar een vwo-brugklas te krijgen. Dit keer laat ik de bassisschool zelf bellen misschien heeft dat meer effect.

En ik ga zeker een brief schrijven aan de kinderombudsman, goede tip!
Rita (Amsterdam)
op 22/05/2019 naar 13:55   

@Simone MLA gebeld maar zij zeggen geen plek te hebben
Simone (Amsterdam)
op 21/05/2019 naar 22:58   

@Rita: MLA gymnasium heeft ook nog plek (beperkte capaciteit).
Elisabeth (Amsterdam)
op 21/05/2019 naar 20:58   

Als je kind de centrale eindtoets van Cito heeft gemaakt, dan hoef je je helemaal niet ongerust te maken. Alleen als de basisschool 1 van de nieuwe toetsen heeft gemaakt, moet je bij de basisschool checken of de geconstateerde rekenfout gevolgen heeft. Op allecijfers.nl kun je nagaan welke toets jouw basisschool heeft afgenomen.

@Rita: als je kind alsnog graag naar het gymnasium wil, maar dan wel op een scholengemeenschap, dan heeft bijvoorbeeld het Cartesius lyceum (havo/vwo, centrum west) nog plek (werkt een ‘beroemde’ leraar klassieke talen) en het Ir. Lely lyceum (mavo/havo/vwo, zuid oost) ook (klassieke talen docent van het Vossius).

Na een bijgesteld advies heb je in de praktijk alleen de mogelijkheid je kind aan te melden op een school waar nu nog plek is. Doorstromen naar het hogere niveau op de school van aanmelding is theoretisch mogelijk, maar in de praktijk zien we dat de klassen per advies zijn ingedeeld en vol zijn. En ook nog eens dat de kinderen die op de reservelijst staan voor dat hogere niveau op jouw school ook nog eens voor gaan.

Wat je kunt doen is bezwaar maken tegen het niet plaatsen van je kid op het nieuwe, hogere niveau. En neem contact op met de gemeentelijke Kinderombudsman, misschien kan zij hier iets in beweging krijgen. Want de wethouder en Osvo hebben hun mond vol over kansenongelijkheid maar deze groep kinderen laat men structureel in de kou staan.
Rita (Amsterdam)
op 21/05/2019 naar 12:08   

hmmm.... nog even afwachten na dit bericht:
Duizenden groepachters krijgen verkeerd schooladvies na eindtoets, op ad-punt-nl (mag geen url vermelden)
Rita (Amsterdam)
op 21/05/2019 naar 11:53   

Hallo, heeft iemand ervaring met een verhoogd schooladvies (schooladvies havo/vwo, eindtoets vwo)? Nu is het "mosterd na de maaltijd": ze gaat naar havo/vwo brugklas maar wil nu liever naar 1 gymnasium (wel op een scholengemeenschap). Na verschillende scholen (die hoog op haar lijst stonden) gebeld te hebben blijkt alles vol. En dat terwijl er ook kinderen een stuk lager hebben gescoord bij de eindtoets dan de school waar ze al op geplaatst zijn. Hopelijk wordt het systeem snel weer veranderd want dit gaat nergens over.
Francisca (Amsterdam)
op 15/05/2019 naar 16:39   

Complimenten voor de insprekers op de raadsvergadering.
Amsterdammertje (Amsterdam)
op 01/05/2019 naar 10:26   

dan kun=dan kunnen je
(typfoutje)
Amsterdammertje (Amsterdam)
op 01/05/2019 naar 10:21   

Of verhuizen.

Dan hoeven de volgende kinderen in het gezin niet mee te loten of kunnen enkel meeloten voor hun top 3. (of top 1)

Lukt dat niet kun je kinderen altijd nog aanspraak maken op een fijne en goede school in de stad waar je dan woont.

Ook een oplossing die ik veel om me heen hoor.
Coes (Amsterdam)
op 01/05/2019 naar 10:07   

Veel berichten gelezen over teleurgestelde kinderen. Ben benieuwd hoe het nu met deze kinderen gaat. Hebben ze voor een andere school gekozen of zich verzoend met de school waarop ze geloot zijn? Mijn dochter heeft voor school buiten amsterdam gekozen en is daar inmiddels heel tevreden mee.
Andere A (Amsterdam)
op 25/04/2019 naar 10:48   

Of het nou van de rector is of niet, feit is dat ze heel veel moeite doen op het Cartesius. Het is ook erg jammer voor ze dat toch veel VWO kinderen ingeloot worden die er eigenlijk niet naartoe willen en na het eerste jaar weer vertrekken want volgens mij is de gymnasiumafdeling wel goed. Helaas zijn ze er bij ons ook niet in geslaagd om ons binnen boord te houden, daar was de brugklas toch te chaotisch voor. Maar ja, dat krijg je met dit lotingssysteem, een 9de keuze, daar heb je gewoon niet voor gekozen.
2 (B)
op 25/04/2019 naar 10:32   

Het lijkt wel een beetje op een bericht van een rector.
Ouder (Amsterdam)
op 24/04/2019 naar 22:59   

Zoon zit in brugklas VWO Cartesius. Begrijp niet helemaal waar de negatieve berichtgeving op is gebaseerd. Als dit is vanwege de gemêleerde samenstelling van de school (gelet op passage "ga er eens kijken"), dan is dat wel zeer kwalijk. School biedt goed en gevarieerd onderwijs. Heel vergelijkbaar met andere scholen (zijn zus zit op een andere middelbare school).Veel accent op talen in het eerste jaar VWO. Spaans, duits, frans, engels, latijn en grieks: niet veel andere scholen bieden dit aan in het eerste jaar. Docenten reageren snel bij vragen etc. Lees veel vooringenomenheid op het forum.
Ouder (Amsterdam)
op 20/04/2019 naar 15:34   

@elmart: dit is de eerste keer dat Hyperion pittig gedaald is, van 275 vorig jaar naar 222 dit jaar. Ze hebben dit jaar zeker niet de meeste aanmeldingen, dus daar is echt wel iets veranderd.
Eimert (Amsterdam)
op 20/04/2019 naar 11:18   

@Ouder: Hyperion geeft zelf aan (zie: artikel in Parool "Amsterdamse vwo-scholen opnieuw razend populair") dat ze dit jaar circa 220 aanmelding hebben gehad, dus die zijn nog onverminderd populair. Je kan over de afgelopen jaren zien welke scholen gewild zijn, waarbij sommige scholen het ene jaar net iets minder aanmeldingen hebben dan capaciteit, maar ook dan moeten loten. Zo lang er niet iets geks met een school gebeurt (brand, verhuizing, enz) is populariteit voorgaande jaar goede indicatie.
Ouder (Amsterdam)
op 20/04/2019 naar 07:22   

Hoewel er theoretisch best wat te zeggen valt voor alle lijstvullers ed, kan het in de praktijk nogal anders uitwerken. De aantallen aanmeldingen moeten dit jaar behoorlijk anders zijn geweest, anders waren er nooit lagere kiezers (zie bericht hieronder) geplaatst op Hyperion. Er is uiteraard een soort breekpunt qua aantal aanmeldingen (afhankelijk van aantal eerste klassen uiteraard), waarna een school logischerwijze geen lagere kiezers dan eerste krijgt. Als een school ineens met een harde terugval te maken krijgt, zit je spontaan op je lijstvuller.
Ruil Hyperion -Gerrit vd Veen? (Amsterdam)
op 19/04/2019 naar 20:25   

Is er je kind misschien geplaatst op het Gerrit van de Veen op VWO, maar wilde jouw kind eigenlijk heel graag naar het Hyperion? Weet helemaal niet of ruilen kan, maar mijn zoon zou heel graag naar 1 VWO van het Gerrit willen. Of is hier een site voor?
Moeder (Amsterdam)
op 19/04/2019 naar 16:06   

Krijg net een mail dat er een Vrije School start per 2019/2020 in Noord.
Ze hebben nog een paar plekjen op het Kairos College
Groep 8 ouder (Amsterdam)
op 19/04/2019 naar 15:59   

Toch durfden wij het niet aan de lijst op te vullen met hele populaire scholen waar onze zoon echt niet heen wilde. Hoe klein de kans ook is, er blijft een risico dat je dan toch op die school handmatig wordt nageplaatst.
Nieuwe ouder (Amsterdam)
op 19/04/2019 naar 14:45   

Precies Eimert, dat bedoel ik. Die zeer populaire scholen waar je niet op wilt komen en die je onderaan je lijst zet, kun je "lijstduwers" noemen: ze vergroten de kans dat je handmatig geplaatst wordt op een van de scholen die je ergens bovenaan hebt gezet.

Ko, ik begrijp niet wat je bedoelt. Als je een impopulaire school op 1 zou zetten, dan zou je daar ook met een slecht lotnummer op geplaatst worden. Daar zou je voor kunnen kiezen als je niet tegen de spanning en onzekerheid van het loten kan, en die impopulaire school ook goed/o.k. vindt – minder goed dan je echte voorkeur, maar wel voldoende. Een lijststopper op 1 dus, waardoor de rest van de lijst niet meer meetelt. Zullen we die een lijstkiller noemen?

Er zijn dus verschillende strategische keuzes die je kunt maken:
lijstkiller, lijststopper, lijstvullers en lijstduwers.

Ik vond zelf vooral de lijstvullers en lijstduwers belangrijk. Het bleek namelijk onmogelijk om een lijst met 12 gewenste scholen samen te stellen. En wat zet je dan op 12: een impopulaire school die redelijk o.k. lijkt maar waar kind toch eigenlijk niet naar toe wil, of een zeer populaire school waar kind zeker niet naar toe wil? Die eerste keus zou een "echte voorkeur" zijn, maar heeft een reële kans op plaatsing bij een slecht lotnummer. Die tweede keus is een strategische keus, een lijstduwer of lijstvuller: geen voorkeur en geen kans op plaatsing.

Het bespaarde ook discussie: ik vond een zeer populaire school om bepaalde redenen niet voor de lijst in aanmerking komen (veto). Maar toen kind deze op 7 wilde zetten, zei ik: prima, maar bedenk wel dat je helemaal geen kans maakt om op deze school te komen....
Eimert (Amsterdam)
op 19/04/2019 naar 14:17   

@Ko uit Weesp. Als er voldoende capaciteit zou zijn klopt wat je zegt denk ik. Maar nu er handmatig wordt geplaatst als je niet dmv loting kan worden geplaatst, kan je met die kennis in de toekomst het systeem wel beduvelen. Voorbeeld, mijn dochter had een ongunstig lotnummer, maar wellicht nog ongunstiger was (nu naderhand bezien) dat ze één school in haar lijstje had die door alle onrust over locatie dit jaar heel weinig aanmeldingen had. Had ze op die plek bijvoorbeeld St. Nicolaas ingevuld, dan had zij ook niet geplaatst kunnen worden via de loting en was ook zij handmatig geplaatst. Je kan dus volgend jaar (het percentage havo/vwo adviezen neemt jaar op jaar toe, terwijl aanbod krimpt) er voor kiezen je echte eerste voorkeur op één te zetten, en vervolgens je top-3 of top-5 met eveneens voorkeuren vol te zetten, maar vervolgens 6 t/m 12 te vullen met populaire scholen. Heb je dan een ongunstig lotnummer, is de kans groot dat je niet op 1e, 2de of 3e voorkeur komt, maar dan ook niet op plek 4 (of 6) t/m 12, want als 1t/m 5 vol zit, zit de rest (op basis ervaring verleden) ook vol. Dus wordt je handmatig geplaatst.
Ko (Weesp)
op 19/04/2019 naar 13:55   

@ Nieuwe ouder
In de Kernprocedure Overstap PO-VO 2019 kun je op pagina 36 onder het kopje Uitvoering lezen hoe het werkt.
Het is niet de methode DA-STB, zoals erboven staat, maar de methode RSD die wordt beschreven, en het is inderdaad RSD die wordt gebruikt.
Stel dat je met je echte voorkeuren op je derde plaats terechtkomt. Dus toen je aan de beurt was (lotnummer) was er geen plaats meer op je eerste en tweede voorkeur.
Als je andere voorkeuren had opgegeven en je was aan de beurt, dan waren die eerste en tweede voorkeuren nog steeds vol bezet, dus zou je niet beter dan derde komen, slechter kan wel.
Je schiet er dus niets mee op om iets anders dan je echte voorkeuren in te vullen.
Anna (Amsterdam)
op 19/04/2019 naar 09:21   

ik ben het helemaal eens met @ Nieuwe Ouder.
Dit is ook waar wij naar gekeken hebben bij het samenstellen van de lijst. Veel tabellen opgezocht en hoogst toegelaten lotnummers vergeleken met elkaar van voorgaande jaren.
Hoewel hij een matig lotnummer had -rond 3500- is hij op zijn nummer 1 gekomen- een populair gymnasium. En ik hebdan ook het idee dat er een aantal extra kinderen zijn geplaatst op deze school.
Deze wijze van invullen pasten we ook toe in 2015, ook toen met oudste kind op nr 1, ook op zeer gewilde school.
Tine (Amsterdam)
op 19/04/2019 naar 07:31   

Interessant en klopt ten dele, maar wat over het hoofd wordt gezien is dat populariteit van scholen niet evenwichtig over de lotnummers is verdeeld. Mijn dochter kwam op haar derde keus uit, een zeer populaire school, veel populairder dan haar tweede keus. Vermoedelijk hadden veel leerlingen die haar derde keus op 1 hadden staan, een heel hoog lotnummer dit jaar.
Nieuwe ouder (Amsterdam)
op 19/04/2019 naar 01:42   

Wat mij zo verbaast aan de discussie rondom het lotingssysteem, is dat ik nergens kritiek lees op de bewering van OSVO dat bij dit systeem strategisch kiezen geen zin heeft. Ook verbaast het me dat er zoveel nadruk wordt gelegd op de rangorde in de voorkeurslijst. Die is namelijk minder belangrijk dan het lijkt.

Kijk, dat men graag wil dat de voorkeurslijsten niet strategisch worden samengesteld, dat snap ik; OSVO en de gemeente zullen vast graag willen weten hoe het met de echte voorkeuren zit (al wordt er geen beleid op gemaakt), en er wordt gretig gebruik van gemaakt voor wetenschappelijk onderzoek.

Maar toen wij dit jaar voor het eerst met dit lotingssysteem te maken kregen, ben ik wel degelijk gaan nadenken en uitzoeken hoe het lotingssysteem werkt en wat de consequenties kunnen zijn van bepaalde keuzes.

Ergens introduceerde iemand al de term "de lijststopper", en ik zou daaraan willen toevoegen: "de lijstvuller". Beide termen hangen samen met het op een strategische wijze invullen van de "voorkeurs"lijst.

Kern van het lotingssysteem is dat ieder kind één lotnummer krijgt. Er wordt dus niet voor iedere volgende voorkeur opnieuw geloot. Dit is heel belangrijk, en werkt strategisch de lijst samenstellen in de hand.

Stel kind A heeft op 1 een populaire school P staan. Het hoogste lotnummer dat gewoonlijk op school P komt, is 4000. Trekt kind A een lot dat lager is dan 4000, dan komt A op school P. Trekt A een hoger lot, dan niet. Stel A trekt lot 4500. A komt niet op school P. Je weet nu dat A ook niet op een school komt die populairder is dan P, bijv. school S. (Hoogste lotnummer bij school S is gewoonlijk ongeveer 3000.) Dit is ongeacht op welke plaats deze superpopulaire scholen staan. Zou A wel een gunstig lotnummer hebben, bijv. 100, dan komt A ook niet op een lagergeplaatste superpopulaire school, want dan is A al op P geplaatst. Je kunt er dus vanuit gaan dat alle scholen die A op zijn lijst heeft staan die populairder zijn dan P, voor piet snot op die lijst staan. Dit noem ik "lijstvullers". De lijstvullers zijn scholen die populairder zijn dan een school die er boven staat in de lijst. Een kind maakt in principe geen kans om op een lijstvuller geplaatst te worden. Weet je dus niet hoe je de lijst met 12 scholen moet volmaken? Maak deze dan vol met lijstvullers, en zet zeer populaire scholen waar je toch niet op wil onderaan de lijst.

De lijststopper is de eerste niet-populaire school op de lijst: dit is de school waar je op zal komen als je niet zo'n goed lotnummer trekt. Op de scholen die je onder de lijststopper zet, zul je dus sowieso niet geplaatst gaan worden. Denk heel goed na of je echt wel naar de lijststopperschool wil gaan, want je hebt een reéle kans om op deze school geplaatst te worden!

De rangorde op de lijst doet er dus wel toe, maar op een andere manier dan gesuggereerd wordt. Met een slecht lotnummer kom je niet per se op een school laag op je lijst; je komt ermee op je hoogste niet-populaire school. De rangorde telt alleen voor de scholen op de lijst die in populariteit afnemen.

Toen mijn kind de lijst van 12 scholen had opgesteld, ben ik voor elke school gaan kijken wat de afgelopen jaren de hoogste lotnummers waren en wat de kans was om op deze school ingeloot te worden. Ik kon toen snel zien dat het bij loting bij deze lijst van 12 scholen feitelijk maar om een kortere lijst scholen ging waarvoor kind een kans maakt. Zou kind een goed lotnummer trekken, dan zou kind op school 1 komen. Zou kind een iets minder goed lotnummer trekken, dan op school 2. School 3 was populairder dan school 1 of 2, er zou dus geen enkele kans zijn dat kind op school 3 zou komen. School 4 idem. School 5 zou nog een kans maken. School 6 idem. School 7 was superpopulair, dus in alle gevallen kansloos op die plaats. Etc. Het kwam er op neer dat van de lijst van 12 scholen, er maar ongeveer 7 waren waar kans was dat kind daarop geloot zou kunnen worden.

Zet een kind een impopulaire school op 1, dan is er maar 1 school die kans maakt in de loterij; je zou kunnen zeggen dat op deze lijst van 12 scholen, er eigenlijk maar 1 staat.
Alleen een lijst waarvan de 12 scholen op volgorde van toenemende populariteit zijn geplaatst, is een "echte" lijst van 12 scholen.

Kun je niet tegen de onzekerheid en de spanning van het loten, zet dan op 1 een weinig populaire school, die vorige jaren altijd plaats over had, maar waar je het toch o.k. vindt om erop terecht te komen.

Natuurlijk weet je van te voren niet precies de populariteit van de scholen, want die kan ieder jaar verschillen. Toch is die populariteit door de jaren heen behoorlijk consistent zag ik, met wat kleine verschuivingen. Je kunt dus van te voren met enige marge toch wel een aardig beeld krijgen van welke scholen werkelijk gaan meetellen in de loterij bij een bepaalde lijst: welke school het wordt met een goed lot, welke met een slecht lot, etc.

Wat dit zou kunnen doorkruisen, is de plaatsingsgarantie: de garantie dat een kind in ieder geval op één van de twaalf scholen geplaatst zal worden. Het is niet bekend hoe dit wordt bepaald namelijk.
Maar het lijkt me onwaarschijnlijk dat op een zeer populaire school een stoeltje zal worden bijgezet voor een kind dat deze school op 12 heeft gezet. Ik vermoed dat het "stoeltje bijzetten" ook enigszins volgens de rangorde van de lijst gaat.
Op deze manier zou je met lijstvullers, zeer populaire scholen waarop je niet wil komen en die je onderaan je lijst zet, hogere kansen kunnen afdwingen om op een school geplaatst te worden boven de lijstvullers. Je zult toch op 1 van die 12 scholen geplaatst gaan worden, en als dat niet is op de zeer populaire scholen onderaan de lijst, dan zal het een van de scholen in het bovenste deel van de lijst worden...
Natuurlijk is dit een gok. Theoretisch zou het mogelijk kunnen zijn dat de zeer populaire school die je op nr. 12 hebt gezet opeens heel veel plaatsen extra krijgt, en de andere scholen op je lijst niet. Tja dan heb je pech en wordt je geplaatst op een (weliswaar zeer populaire) school waar je niet op wilt zitten.
De lijstvullers brengen dus wel een klein risico met zich mee, als je echt zeker niet op die school terecht zou willen komen.

Het blijft dus af te raden om scholen op de lijst te zetten waarop je per se niet wil komen, maar verder is het wel handig om rekening te houden met de mechanismes van de lijstvullers en lijststoppers, en een overzicht te maken van de (vorige en verwachte) populariteit van de scholen op je lijst.

Of zie ik iets over het hoofd?
Suzanne (Amsterdam )
op 17/04/2019 naar 20:16   

Helaas bleken de reservelijsten in het verleden een wassen neus te zijn en werden kinderen op de lijst links en rechts ingehaald door anderen die genoeg druk wisten uit te oefenen. Het hele proces is compleet ondoorzichtig. Ik zou zeggen trek alles uit de kast als je iets wil bereiken want aan de lijsten zelf heb je niks.
OSVO (Amsterdam)
op 17/04/2019 naar 19:58   

De reservelijsten worden door de voorgezet onderwijs scholen ingezet op het moment dat er een plek vrijvalt op de betreffende school. Dit geldt voor iedere vrijvallende plek, ook als deze school tijdens de loting en matching de capaciteit eerder al heeft vergroot.
<< vorige

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ... 51

volgende >>