Schrijf een nieuw bericht

Pagina 15 - Berichten 2801 tot 3000

Lotgenoten? (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 13:32   

Inderdaad Linda, er zullen altijd kinderen teleurgesteld worden, dus waarom zouden we zóveel moeite doen en maandenlang stressen voor een uiteindelijk onoverzichtelijke ellenlange lijst die, vaak zeker onderop, niet meer als keuze ervaren wordt?
Wanneer een Boston loting zo ontzettend veel meer kinderen gelukkig maakt met hun eerste keuze, en de groep kinderen die uitgeloot worden zeker half zo groot is én meestal net zo ongelukkig?

De aanname dat de capaciteit zou voldoen is flauwekul, men wíl gewoon niet in zulke grote aantallen als genoemd naar maimonides , excellius, ijburg 2, enz. enz.
Dit blijkt elk jaar weer, zonder noemenswaardige fluctuaties. Dan zou dit ook niet als beschikbare capaciteit meegerekend mogen worden.
Daarnaast is (flink) overschot nodig om überhaupt te kunnen kiezen en dan heb ik het nog niet eens over de voor velen essentiële keuze tussen onderwijsmethoden, religieuze grondslag, of befietsbaarheid om maar eens wat te noemen.
Dus capaciteit flink vergroten blijft absoluut nodig.
PB (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 13:30   

lotnummer 7258, 8e keuze. Zeer teleurgesteld omdat ons op meerdere plekken verteld is dat kinderen die dat wilden zeker plaats op een categoraal gymnasium zouden hebben. Niet dus :(
Nu dus een school die we niet bij ons kind vinden passen. We houden ons hart vast.
Ko (Weesp)
op 08/04/2016 naar 13:09   

@ KvB (VSA) (Amsterdam)

In je bericht op 07/04/2016 naar 17:53 verwijs je naar een persbericht. Dat heb ik gelezen en daar reageer ik op.

"VSA constateert net als vorig jaar dat de redelijke doelstelling dat alle kinderen in hun top 3 van voorkeur worden geplaatst, opnieuw niet is gehaald."

Het is een redelijke doelstelling, maar het is niet de doelstelling van DA-STB (en ook niet van DA-MTB en ook niet van Boston) want die heeft helemaal geen expliciete doelstelling. Dus het is geen wonder dat er niet uitkomt wat je (en ik ook) graag zou zien.

Ik ken een methode die wel expliciet gericht is op zo weinig mogelijk leerlingen op lage voorkeuren. In 2015 zou daarmee 97,3% van de leerlingen in hun top 3 zijn gekomen. Dat is toch duidelijk beter dan de 95,2% met DA-STB dit jaar. Voordeel is ook dat de voorkeurslijstjes daarmee veel korter kunnen zijn.

"Geen enkel verdeelsysteem kan de problemen van mismatch tussen vraag en aanbod oplossen."

In zijn algemeenheid akkoord, maar de grootte van het probleem hangt wel af van het verdeelsysteem. Dit jaar met DA-STB zou je extra aanbod zoeken voor 4,8% is ruim 350 leerlingen. Vorig jaar met die andere methode zou het om 2,7% is ruim 200 leerlingen zijn gegaan.

Verder onderzoek naar betere methoden, conform je redelijke doelstelling, lijkt mij gewenst. Ondanks het feit dat de perfecte methode niet bestaat.
Nathaly (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 13:05   

Ben een moeder van een dochter die vorig jaar in de loting heeft meegedaan. Helaas is zij toen ook buiten haar lijst geplaatst op een school die we helemaal niet kenden, bezocht hadden. Gelukkig is het uiteindelijk iets van goed gekomen maar ik adviseer alle ouders waarvan hun kind buiten de lijst is geplaatst je moet nu actie ondernemen. Het heeft mij 3 weken gekost, 10 bezwaarschriften, hoorzittingen en noem maar op en uiteindelijk is ze geplaatst op een school nummer 5 van haar lijst omdat deze school onder druk van Osvo en gemeente een extra klas heeft gemaakt. Dus ik weet hoe jullie je voelen, je voelt je kompleet machteloos, ziek was ik er van (en mijn dochter ook), maar geef niet op vecht voor je kind het kan niet zo zijn dat een nummer de toekomst van je kind gaat bepalen. Wil alle ouders enorm veel succes en sterkte wensen en mochten er vragen zijn laat het me weten heb het pad ook bewandelt dus misschien kan ik ergens hulp bieden.
Linda (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 12:33   

Welk systeem je ook kiest, er zullen altijd kinderen teleurgesteld worden. Er zullen altijd populaire scholen zijn met een beperkt aantal plaatsen. Je kunt niet verwachten dat deze scholen maar even extra klassen maken; er is een grens aan het aantal leerlingen dat een school kan hebben. Schouders eronder, kinderen troosten en een oplossing zoeken. Het had ook een ander kunnen gebeuren. En meestal komt het goed, ook op een andere school.
Matthijs (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 12:02   

Weer iemand die is uitgeloot op een categoraal gymnasium en die is geplaatst op het Fons Vitae (keuze 8). Er blijken er meer te zijn. Ik heb inmiddels het FV gevraagd te onderzoeken of er direct in september een gymnasiumklas kan starten. Ik hoop dat veel ouders die in hetzelfde schuitje zitten dit ook zullen doen!
Pina (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 11:19   

Henk, die overzichten vind je hier: http://www.verenigingosvo.nl/voorkeurslijst07042016/
Henk-Jan (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 11:17   

Weet iemand of er een overzicht beschikbaar is van scholen die nog plek vrij hebben? Of is dat een kwestie van alle scholen zelf benaderen? En bestaan er kansen dat een school toch nog kiest om een extra klas in te richten? En zo ja, wordt zoiets ook publiekelijk gedeeld ergens?

We zijn nu een dag later na de rampzalige loting en het besef dringt nu eigenlijk pas goed door. Wat een drama.

Ik ben overigens blij voor een ieder die hun kind op de goede plek hebben zien belanden.
Maria (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 11:10   

Ja, het Caland Technasium is heel leuk!
AT (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 11:07   

Ik vind dat sowieso uitgangspunt moet zijn dat eerst wordt gekeken naar de eerste keuzes van kinderen. Die zouden voor kinderen moeten gaan die het op hun keuzes 2 t/m .. hebben staan. Uiteraard hou je dan lotingen op verschillende scholen maar dat zal denk ik altijd blijven in een grote stad. Je weet dan wel tenminste waarop je gokt. Nu is het een soort bingo. Maar wat dan te doen met de kinderen die dan worden uitgeloot? geen idee, misschien een combi van beide systemen?
Uit de klas van mijn dochter: twee beste vrienden waarvan de ene naar zijn zesde keus gaat: en dat was dan de eerste keuze van het vriendje (die op zijn vierde plaats is gekomen). Dat zou toch niet moeten kunnen. Wij erg slecht lotnummer maar voorrangsschool dus gelukkig geplaatst.
Mar (Amsterdan west)
op 08/04/2016 naar 11:05   

@ Mad,

Het lijkt me erg voor degenen die weer opnieuw met het denkproces moeten beginnen.
Maar ik heb goede verhalen gehoord over het caland technasium.
Maria (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 10:52   

Sanne, het Hyperion had 240 aanmeldingen voor 140 plaatsen.
Lotgenoten? (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 10:47   

uit het persbericht van de OSVO:
"Via de gehanteerde lotingsmethodiek worden zoveel mogelijk leerlingen geplaatst op hun eerste voorkeur"

Zet de OSVO mensen niet op het verkeerde been met deze nodeloos ingewikkeld geformuleerde omschrijving? Van een DA loting die:

17%, ruim 1200, van alle leerlingen NIET op hun 1ste voorkeur plaatst,terwijl
7%, tussen 500-700 leerlingen jaarlijks onder Boston NIET terecht kwamen op hun gewenste school? (Die verschillen zijn toch enorm?)
Dus helemaal niet zoveel mogelijk leerlingen op 1ste voorkeur plaatst?

Hoe mensen tevreden kunnen zijn met binnenhalen van hun eigen vijfde keuze, wanneer juist daardoor een ander kind -diezelfde- maar als eerste keuze opgegeven favoriete! schoolplek misloopt is mij een groot raadsel.
D (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 10:25   

Mijn dochter heeft de pech dat ze dus totaal uitgeloot is met lotnummer 6405, wij zijn in een complete nachtmerrie beland. Een zeer verdrietige dochter .Dus heeft iemand tips graag
Diemen_Venser (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 10:03   

Een leerling uit Diemen wist een week na de inschrijvingen al dat zij definitief ingeschreven was bij Cygnus.

Nogmaals, VO's kiezen eerst zelf de leerlingen, of halen door hun eigen filter EN de rest gooien ze in het klote lotingssysteem!!!!! Waar praten we over!!!
Jetske (Amsterdam )
op 08/04/2016 naar 09:59   

Lees dat veel kinderen die naar gymnasium willen zijn "geeindigd" bij Fons Vitae. Onze zoon, die naar het gymnasium wil, begint op het Fons Vitae. Eerste keus.
Jan (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 09:58   

behandeld? Freudiaans, denk ik, want zo erg hoop ik dat dit verleden tijd zal worden.
Jan (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 09:54   

Ik lees op dit forum weer veel berichten van teleurgestelde mensen. Ik vindt dat je die teleurstellingen niet –zoals sommigen nogal harteloos doen- mag wegrelativeren met hatelijkheden en valse adviezen als “Je kunt trouwens nu ook kijken welke scholen er nog plek hebben en je aanbod op 7e keuze afslaan.”

Dan zie ik liever het volgende *****aar: “Dochter (4046) geplaatst op Vossius, eerste keus. Heel blij. Haar vriendin op 8ste keus. Heel sneu.” Zo iemand leeft tenminste mee met de teleurgestelden.

Ik hoor dat er 37 leerlingen niet geplaatst zijn. Ik herinner mij dat er in 2014 veel minder, namelijk maar 5 leerlingen niet geplaatst konden worden in de tweede ronde. En in 2012 en 2013 heeft iedereen die eerst was uitgeloot, direct daarna zonder loten een plek gevonden in de herkansing. Toen werden dus 0 leerlingen “niet geplaatst”. Nu zijn dat er 37! Het is daarom voor mij maar de vraag of dit systeem nu wel zoveel beter is dan Boston.

Maar ik wil ook nog iets anders aan de orde stellen. Ik lees op het forum: “… dochter zit op haar 1e keuze ( Cygnus Gymnasium). De school gaf al aan, ga er maar uit dat er voldoende plekken zijn. We zijn erg blij. We hebben express niet gekozen voor een populaire school zoals Amsterdams Lyceum op 1e keus omdat vorig jaar de uitval al groot was.” Maar ik lees ook: “Cygnus had teveel aanmeldingen, doordat ze vrolijk riepen dat dat vast niet zou gebeuren. 201 voor 180 plekken.”

Dit kan ik allemaal niet rijmen met hoe het zou moeten zijn. We hebben nu wel een nieuwe procedure, maar er wordt dus nog steeds strategisch gekozen. En scholen maken daar ook gebruik van. Ik wil maar zeggen: Bas, ben je daar nog? Zijn dit nu fouten van de voorlichting of is het gewoon te ingewikkeld voor de mensen?

En wat moeten we denken van: “We hadden al 2 kinderen op het Cygnus, we hadden gehoopt dat ons 3e kind ook naar het Cygnus had kunnen gaan, maar helaas bepaalt je lotnr. je plaats. Met een hoog lotnummer kom je achter in de rij. Wat een rot systeem voor de kinderen die achter in de loting terecht komen. Ben nu wel benieuwd hoeveel kinderen op het Cygnus zijn geplaatst terwijl het Cygnus niet in hun top 3 stond.” Dat stond ook op dit forum.

Ik denk dan: waarom heeft het Cygnus niet een extra klas gemaakt? Dan hadden ze iedereen aan kunnen nemen die het Cygnus als eerste voorkeur had ingevuld. Dat was toch een heel goede oplossing geweest in dit geval.

Meer dan 1200 kinderen moeten nu naar aan school die niet hun voorkeur heeft. Deze kinderen zijn allemaal meer of minder teleurgesteld – teleurgesteld in een overheid die hen als nummer behandeld en hun belangen en wensen niet op waarde schat. Met een beetje pech nemen ze dat rotgevoel hun hele verdere leven mee.

Wat is er nog meer mis met het huidige systeem?

Wat misschien de ergste fout is aan dit systeem is dat de 7e voorkeur van iemand met een lager lotnummer wordt gehonoreerd, en dat gaat dan ten koste van jouw eerste keuze met helaas een iets hoger lotnummer. Een tiende voorkeur weegt even zwaar als een eerste voorkeur!

Het systeem gaat dus vooral om loten en helemaal niet om voorkeuren.
Mad (Ansterdam)
op 08/04/2016 naar 09:50   

Het systeem verbeterd tov 2 jaar geleden? Echt niet. Je kon toen 1 of 2 keer uitgeloot worden. Zit nu met slim beta kind dat zorgvuldig 10 scholen had uitgekozen en nu nergens zit. Moet nu een oplossing zoeken. Nog heel weinig keus. Kind is zeer verdrietig en gedemotiveerd en is bang nog een keer uitgeloot te worden.
Mad (Ansterdam)
op 08/04/2016 naar 09:50   

Het systeem verbeterd tov 2 jaar geleden? Echt niet. Je kon toen 1 of 2 keer uitgeloot worden. Zit nu met slim beta kind dat zorgvuldig 10 scholen had uitgekozen en nu nergens zit. Moet nu een oplossing zoeken. Nog heel weinig keus. Kind is zeer verdrietig en gedemotiveerd en is bang nog een keer uitgeloot te worden.
M2.0 (Adam)
op 08/04/2016 naar 09:29   

Nee, het is uiteraard wel binnen de adviezen, maar als je een voorkeurslijst inlevert met tien scholen zitten daar zeker ook gymnasia tussen, zelfs al is je eerste keus een vwo.
Ouder abc (Abcoude)
op 08/04/2016 naar 09:23   

Dus dat betekent M.O. dat een kind met havo advies op Cygnus beland? Dat kan niet waar zijn. En onze gymnasiumleerlinge nu naar havo......
Ouder (Abcoude)
op 08/04/2016 naar 09:21   

In Abcoude zijn geen middelbare scholen en Amstelveen heeft de grenzen dicht. We zullen dus wel moeten meeloten....
M2.0 (Adam)
op 08/04/2016 naar 09:21   

Cygnus had vorig jaar zelfs veel te weinig aanmeldingen; zal vast hebben meegespeeld. Overigens staat hier ergens een heel eind onder dat ze maar 21 overtekend waren.
M2.0 (Adam)
op 08/04/2016 naar 09:20   

Dat is dus precies het probleem: in eerste instantie hebben heel veel kinderen dat niet, als opvulling van hun lijst wel. Hebben ze een hoger lotnummer, komen ze dus voor jouw kind.
Liselot (Amsterdam ZO)
op 08/04/2016 naar 09:19   

Ik heb een vraag: kan iemand mij uitleggen of er toch ouders zgn strategisch hebben gekozen voor Cygnus om dat daar vorig jaar niet veel overschrijvingen waren? Dus: Als je zeker wilt zijn van een gym heb je dan op Cygnus gestemd? N
Liselot (Amsterdam ZO)
op 08/04/2016 naar 09:14   

Wij zijn heel verdrietig. Onze dochter is op de 6e school geplaatst. Zij wilde naar een categoraal gymnasium het Cygnus. Op de eerste 3 gymnasia (Cygnus, Vossius, Ignatius) zijn nog 250 kinderen voor haar op de wachtlijst.......Hoe kan het dat er zoveel kinderen hebben ingeschreven op een categoraal gym? Welke ouder wil ruilen Berlage tegen Cygnus?
Maartje (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 09:10   

Je hart breekt als je 's ochtends de klas in komt. Al die opgewonden stemmetjes, 'Yes, ik op nummer 1, Yes, ik ook op nummer 1!' En jouw kind is als enige buiten zijn top-5 geplaatst. Ik vind dit systeem echt oneerlijk. En dan lees ik hier ook nog dat kinderen uit Almere en andere buurgemeenten gewoon mee mochten loten?
Sasha (Adam)
op 08/04/2016 naar 09:10   

Weet iemand waar ik gegevens kan vinden over hoeveel aanmeldingen er waren voor welke school enz ?

Ik kan dat nergens vinden ... of zoek ik niet goed ?

Het is een beetje een blackbox zo.
Sanne (Waterland)
op 08/04/2016 naar 09:07   

Voor leerlingen met havo-advies die niet geplaatst zijn: ik hoor goede verhalen over het Bernard Nieuwentijt in Monnickendam. Twintig minuten met de bus vanaf CS - goed te doen.
Sanne (Waterland)
op 08/04/2016 naar 09:05   

Zoon met lotnummer 5122 op tweede keus: St. Nicolaas tweetalig vwo. Eerste keus was Hyperion. Zoon blij, wij blij. Weet iemand hoeveel aanmeldingen Hyperion had?
Sompie (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 09:00   

Misschien begrijp ik het niet, maar waarom heeft iedereen het over hoog en laag lotnummer en dat dat invloed heeft op de plaatsing.
De lotnummers worden toch random gekozen en gaan niet het rijtje op. Eerst met het plaatsen van nr 1 en dan afwerken.
Het kan juist heel goed zijn dat ze zijn begonnen met lotnummer 7000.
A (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 08:47   

Mijn dochter heeft net twee jaar in een speciale hoogbegaafde klas gezeten omdat het op de gewone school niet goed ging. Dan kies je zorgvuldig 12 scholen die haar extra kunnen uitdagen...en dan wordt ze uitgeloot....en moet nu weer loten...
Odile (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 08:32   

Ook hier gymnasiumkind dat met lotnummer 7058 op 9e opvulkeuze is gekomen. Hoor dat veel gymnasiumkandidaten bij Fons Vitae zijn geeindigd. Laten we ons als ouders verenigen en proberen daar een gymnasiumklas te laten vormen in het eerste jaar! Dat is een creatieve oplossing, voor kinderen die zich verheugden op klassieke talen in het nieuwe jaar!
Auw (020)
op 08/04/2016 naar 08:25   

@ Louise, helaas lijken de cijfers zo een verbetering ten opzichte van vorig jaar. Maar met matching systeem waar je buiten de top 5 kunt vallen is geen goed systeem. Hoe moeilijk zou het zijn om variabelen toe te passen dat iedereen in een top 5 school zou passen. Betekent verschuivingen in het percentage van 'geplaatst op eerste keuze' naar school op 2de of 3d keuze.

Als dit gaat gebeuren dan kun je spreken over een 'eerlijk, werkend' goed systeem.
Auw (020)
op 08/04/2016 naar 08:25   

@ Louise, helaas lijken de cijfers zo een verbetering ten opzichte van vorig jaar. Maar met matching systeem waar je buiten de top 5 kunt vallen is geen goed systeem. Hoe moeilijk zou het zijn om variabelen toe te passen dat iedereen in een top 5 school zou passen. Betekent verschuivingen in het percentage van 'geplaatst op eerste keuze' naar school op 2de of 3d keuze.

Als dit gaat gebeuren dan kun je spreken over een 'eerlijk, werkend' goed systeem.
Kiki (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 08:24   

@p en @louise: bedankt voor de tip -omdenken-: not. daarvan was nl al sprake bij het bezoeken van 17 scholen en het opgeven van 12 scholen: dan is geen sprake meer van kiezen maar al van -omdenken-.
als je na kan denken weet je dat bij dit systeem leerlingen met een hoog lotnummer helemaal buiten de al lange lijst vallen.
@m2.0: hoezo schreeuwen? uit frustratie misschien over een zo slecht en oneerlijk systeem waarbij alle kinderen moeten loten en niet alleen de kinderen die ingeschreven worden bij scholen waarvan bekend is dat geloot zal moeten worden.
P (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 08:15   

@Andrew uit Edam: slechts 3 scholen opgeven ivm bereikbaarheid (Edam) terwijl er 12 geadviseerd werden, en dan zeggen dat het systeem niet werkt... "Dik" gymnasium of "kantje boord" VWO zegt niet zo veel over de toekomst van je kind. Dit zijn nu gegevens om een schooltype te kiezen, maar hoe je kind het gaat doen, hangt van zoveel meer af (ontwikkeling, vrienden, mentaliteit etc). Het zou niet voor het eerst zijn dat een "kantje boord" VWO het beter doet dan een "dik" gymnasium.
Overigens ben ik ook geen voorstander van dit systeem, maar de pechvogels zijn degenen die niet in hun top 12 zijn gekomen en niet degenen die op hun 2e keus Vossius of Fons Vitae (zonder categoriaal gymnasium) zijn geplaatst. Aan die ouders: "omdenken" , dat is je kind helpen.
M2.0 (A'dam)
op 08/04/2016 naar 08:06   

Het aanbod is meer dan voldoende voor de vraag. De vraag is alleen nogal ongecontroleerd. Simpel voorbeeld: vorig jaar was het Cygnus op geen stukken na vol, dit jaar overtekend. Fons vorig jaar afgeladen, dit jaar ruimte voor tiende kiezers. Hyperion en Spinoza richten nieuwe scholen op, niemand gaat erheen. Tja. Je kan met z'n allen wel blijven schreeuwen dat het anders moet, maar de realiteit is dat scholen krap behuisd zijn en er heel veel nieuwe initiatieven genomen worden door scholen. Gemeente doet het overigens ook nket heel handig: waarom zou je het Hyperion een superduur gebouw geven dat wederom slechts ruimte biedt aan vijf klassen per jaar, terwijl er acht staan te trappelen? Misschien iets om over na te denken, daar is alle ruimte voorlopig.
C (Adam)
op 08/04/2016 naar 07:53   

@louise ik snap VSA wel. Als je t vergelijkt met loting waar 95-97% op zijn 1e keus kwam is dit niet beter. En dat is wat OSVO en gemeente wel als verwachting heeft afgegeven. De kinderen die nu niet geplaatst zijn hebben er niet voor gekozen. In het lotingssysteem had je nog de keus, nu moet iedereen.

Waar VSA het voornamelijk over heeft is dat t systeem dat je gebruikt niet uit maakt. Het aanbod js niet voldoende voor de vraag en daar moet iets aan gedaan worden. Maar door ophef over te gebruiken systemen sneeuwt dat elk jaar onder. Jammer!
Louise (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 07:07   

Ik vind de resultaten onverwacht goed, percentages als ruim 97% in de top-5, 95% in top-3 en meer dan 82% op 1ste keuze: geweldig toch? Niet te geloven dat de VSA dan 'zeer teleurgesteld' is. Beter dan dit resultaat lijkt me echt niet haalbaar. In Amsterdam zijn zoveel goede en leuke scholen, daar kun je toch wel tevreden zijn met een plek in je top-5? Wij zijn op de vierde plaats geplaatst, even omdenken maar super tevreden!
Kiki (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 23:04   

@mar Dit systeem is zo geweldig dat er kinderen helemaal niet geplaatst zijn. Iin het oude systeem had je tenminste zelf de keuze of je mee deed aan een loting of niet, de inschrijvingen werden gepubliceerd en er waren meer dan genoeg scholen waarvoor niet geloot hoefde te worden
Kiki (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 23:00   

Het opgeven van 12 scholen kan ik nauwelijks een vrije schoolkeuze noemen maar een systeem dat kinderen zelfs hier geen plek op kan geven is een totaal mislukte proef.
Na het bezoeken van 17 scholen en dus op geen van de 12 scholen geplaatst te zijn door de pech van het lotnummer, zou nu weer een lijst ingeleverd moeten worden. Wie bedenkt zoiets??
Het zou fijn zijn als de OSVO ook naging hoeveel kinderen dubbel ingeschreven zijn (in Amsterdam en bijvoorbeeld Hoofddorp of Weesp). Dit zou de druk op de keuze in middelbare scholen verminderen
Andrew (Edam)
op 07/04/2016 naar 22:51   

@tegengeluid, Klopt in Edam geven ze ook geen gymnasiumadvies maar de leerkracht heeft het haar wel gegeven vanwege haar hoge scores. en de gegevens van het leerlingenvolgsysteem en het plusonderwijs. Dat daar in het vervolg een VWO advies van gemaakt wordt klopt ook. Of toch niet?
SD (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 22:34   

Aa Adam: complimenten!

K.G. Amsterdam: misschien wat beter had kunnen was een kind wel voorbereiden dat 2de en 3de keus ook goed waren? Hier hadden we een lijst van 21 scholen, wel tevreden zouden worden met eerste 10, het is trouwens 1ste gewoorden.
Tegengeluid (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 22:32   

@Andrew. In Amsterdam is er alleen een VWO advies, een gymnasium advies bestaat niet. Kantje boor de dik doen we ook niet aan. In Edam wel?
Andrew Kleian (Edam)
op 07/04/2016 naar 22:24   

Mijn dochter met dik gymnasium advies had lotnummer 6339 en is op geen van haar 3 voorkeur scholen Hyperion, Cygnus, 4e Gymnasium (in verband met bereikbaarheid beperkt tot 3) terecht gekomen. Raar dat je met kantje boord VWO advies wel ingeloot kan worden. Dit systeem werkt niet.
Pina (2e keus)
op 07/04/2016 naar 22:06   

Mijn zoon is met lotnummer 5200 op zijn 2e keus geplaatst. We zijn er heel blij mee.
En @CJ: ik zag dat er nog plaats was op het Cartesius 2. Ik ben heel verbaasd dat jouw kind daar dan niet geplaatst is. Wellicht kun je je daar alsnog aanmelden?
Catharina (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 22:04   

Zoon geplaatst op 4e school van zijn lijst. Enorme teleurstelling. Hij wilde naar het MLA. Nu geplaatst op het Metis. Gister was ie nog zo hoopvol en blij en nu dit. Nu verdrietig naar bed. Doet gewoon pijn om te zien. De enige troost is dat zijn oudste broer het ook heeft meegemaakt een aantal jaar geleden!!!!! Ach ja, later zal het allemaal wel weer gaan.
Sander (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 21:57   

Hier een teleurgestelde dochter, die graag op het Cygnus wou komen maar nu naar het Geert Groote gaat. Geen slechte school maar niet echt wat ze wou. Maar wat wil je met lotnummer 7332........

Betekent matching nu dat er niemand is die liever naar het Geert Groote ging maar op het Cygnus terecht is gekomen? Indien er wel iemand graag op het Geert Groote had gezeten maar nu op het Cygnus zit, svp hier een bericht posten gericht aan Sander.....
M (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 21:23   

Dochter (4046) geplaatst op Vossius, eerste keus. Heel blij. Haar vriendin op 8ste keus. Heel sneu.
Aa (Adam)
op 07/04/2016 naar 21:12   

Judith, dan was je kind niet geplaatst geweest en was je nu in de tweede ronde beland. Je kunt trouwens nu ook kijken welke scholen er nog plek hebben en je aanbod op 7e keuze afslaan.
Aa (Adam)
op 07/04/2016 naar 21:10   

Ook nog een bericht aan die mevrouw die stelt dat kinderen uit andere woonplaatsen achteraan moeten komen (onder het motto: eigen volk eerst?????!!!!)

Amsterdam vervult een regiofunctie. En daar is de capaciteit van de scholen op ingericht. Jouw kind mag ook naar Almere hoor....
Aa (Adam)
op 07/04/2016 naar 21:06   

Aan K.G.
Jouw kind heeft hard gewerkt en is nu op 2e keuze op Vossius geplaatst? Het is een schande. Ik zou tegen je kind zeggen: wees vooral de rest van je leven ontevreden want je verdient beter.
K.G. : ga je schamen om dit bericht te posten.
Judith (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 21:04   

Teleurstelling alom...Keuze 7 is het geworden.Lotnummer 6068 had mijn dochter.Laat ik voorop stellen dat KEUZE een erg groot woord is.NR 1 was een KEUZE.Nr.2 t/m 6 waren ook prima geweest maar keuze 7 t/m 10 waren puur lijstopvulling. Ik vraag mij nu af als ik maar 6 scholen had ingevuld....wat dan??
Rosa (Waterland)
op 07/04/2016 naar 21:00   

Ondanks lotnr.7114 toch geplaatst op 1ste keuze: Cartesius 2 vwo. Dus een heel blij kind!
Mar (Amsterdam west)
op 07/04/2016 naar 20:58   

Heb vandaag erg met jullie meegeleefd.,
Mijn dochter komt nog uit het lotingstijdperk.
Ik heb nog een tweede kind te gaan...
Geloof mij dit is echt beter, al vind ik het ontzettend sneu voor de paar kinderen die buiten hun top 10 zijn geplaatst.

Ik zie trouwens dat cartesius 1 en 2 nog wel plek heeft voor VWO adviezen.....
Doortje (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 20:26   

Hier een blij kind. Lot nummer 604 en op de 1e keuze terecht gekomen maar als ik hoor dat er 4 kinderen uit zijn klas buiten hun top 7!!!! Zijn beland dan vraag ik me toch af of het wel werkt
H. Finkers (alias) (A)
op 07/04/2016 naar 20:21   

De cursus omgaan met teleurstellingen gaat wederom niet door.
Marli (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 20:19   

Zeggen dat het niets met belonen te maken heeft maar puur met mazzel en pech.
K.G. (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 20:13   

We hebben met lotnummer 6535 op de 2 keus Vossiusgymnasium geplaats. Mijn dochter is erg verdrietig en ik voel me machteloos..... Hoevel als ik berichten van van anderen lees denk ik dat we toch een geluk hebben gehad! Toch verdriet is verdriet of je je 2de of 8de plek krijgt...het is niet wat je als kind kiest en heel graag wilt! Ik merk dat ze haar motivatie kwijt raakt. als je een van de beste lerlingen van de school bent en haard werkt (zegt ze) word je niet beloont! Wat moet je als ouder dan zeggen?
Hk (Adam)
op 07/04/2016 naar 20:03   

Wanneer worden de aanmeldingsgegevens bekend? Sommige scholen hebben het aan ouders gemeld, maar veel niet.
C.J. (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 20:02   

Klopt het dat Spinoza20First niet erg populair is. Gelukkig voor mij dochter, want nu kan ze ondanks het hoge lotnummer (6369) en geen Daltoon achtergrond toch naar deze 2e keuze.
Ze wilde natuurlijk net als vele andere kinderen liever naar de school die ze op 1 had gezet (Cartesius2). Maar is nu ook blij omdat dit ook nieuwe concept ook wel overeenkomsten heeft.
Maar met dit hoge lotnummer zijn wij allang blij. Helemaal als ik lees dat er leerlingen zijn met een veel lager lotnummer zijn ingeloot voor een school die veel lager op hun lijst stond.
Wilde nog wel vermelden dat het Cartesius2, ondanks de enorme belangstelling tijdens de informatie avond, uiteindelijk maar 60 leerlingen aanmeldingen had. Daarom extra jammer dat nu het lotnummer belangrijker was, want voor zo'n nieuw onderwijsconcept is het toch extra belangrijk om te starten met de meest gemotiveerde leerlingen (en ouders).
Toch maar terug maar naar het oude systeem met 1 school als voorkeur, maar dan wel zonder strategisch kiezen!
Marli (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 19:59   

Op nr. 3 geplaatst. Jammer natuurlijk want is nu eenmaal niet je eerste keus. Maar toch blij, kan veel erger.
Jp (020)
op 07/04/2016 naar 19:49   

Als de percentages kloppen dan werkt het lotingsysteem toch behoorlijk goed. 83% op 1e plek en 97% binnen top 5.

Hier overigens ook een serieuze teleurstelling met een 5e plaats. Dan waren er toch 4 scholen leuker. Nummer 6 op reservelijst bij keuze 1, dus dat gaat hem ook niet worden.
Aafke (Adam)
op 07/04/2016 naar 19:45   

Nou nou, wat weer een gedoe. Ik kan het niet laten om hier een ander geluid te laten horen.

1 in de tijd van het loten kwamen er ook (ong evenveel) leerlingen op een school van lage voorkeur terecht. Alleen daar moesten ze wel zelf voor leuren.
2 dit systeem is een keuze van ouders. En afgedwongen door ouders. Dus klachten graag naar deze club. O ja, Mw Sprenkeling graag in de cc opnemen. Ze heeft er zelfs een kort geding voor aangespannen.
3 scholen zijn geen commerciële bedrijven. Hier wordt de suggestie ook steeds gedaan dat er meer keuze moet komen. Dat popi scholen moeten bijbouwen. En dan de andere scholen failliet laten gaan?? Onmogelijk, onmenselijk, gokken met leerlinggeld. Alle scholen op de lijst worden gecontroleerd door de inspectie. En als een school op alle fronten slecht is zullen ze gesloten worden. Maar eerst verbeteren, iets wat vaak meteen goede resultaten geeft. Dus waarom is een school dan minder populair? Teveel allochtonen?? Ga je schamen!
4 het feit dat er meer leerlingen meedingen voor de categorale gymnasia heeft te maken met een wettelijke regeling. Daar kan dit systeem niet op bekritiseerd worden.
5 tot slot een tip: geef je kind vertrouwen in de school waar hij of zij geplaatst is, anders gaat het namelijk waarschijnlijk niet worden....
Anne (Plek 10 pffff)
op 07/04/2016 naar 19:16   

En dan open je vol goede moed het scherm om 15.30 uur en zie je dat je kind geplaatst is op school nr. 10, pffff!!!!
Wat een slecht systeem en dan te bedenken dat er jaarlijks 1000 kinderen meeloten/matchen van BUITEN DE STAD!!! Niets ten nadele van mijn vriendin, maar haar zoon uit Almere is wel geplaatst....
HOE DAN!
Hier een en al teleurstelling, ik zeg, laten we nou eerst een keer de Amsterdamse kinderen voorrang geven en daarna de hele handel uit Amstelveen, Weesp, Almere en omstreken alsnog een eventueel plekje geven! Ik vind dit schandalig....
Daniel Smidi (Diemen)
op 07/04/2016 naar 19:11   

idioot systeem is dat. Wie er geluk heeft met een redelijk laag lotingsnummer valt binnen de eerste keuzes, wie een hoog nummer treft, heeft gewoon pech. Wat ik erg vind is de "voor ons belangrijke schoolkeus van mijn kind" in handen van een stel debielen te moeten laten, die met veel bul***** komen van andere algoritme, bla bla bla. Heb twee kinderen op Cygnus, en de derde moet nu een behoorlijk afstand fietsen om naar school te gaan. Prutsers zijn dat.
Desiree (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 18:58   

Mijn kind is geplaatst op het Spinoza20First, dit was eerste keus maar al bij inschrijving gaf Spinoza aan dat de belangstelling voor deze nieuwe school niet zo groot leek
Fons vitae (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 18:42   

Fons Vitae, gefeliciteerd volgens de berichten op dit forum zouden veel kinderen die naar het Gymnasium willen bij jullie geplaatst. Meteen maar een brugklas samenstellen met deze leerlingen?
Lotje (Diemen)
op 07/04/2016 naar 18:36   

Nogmaals, het gaat niet om het gebrek aan gymnasiumplekken, het gaat om al die kinderen die daar niet direct voor zouden kiezen, maar door het systeem dat toch doen op een lagere plek en dan door hun lot daar komen. De populaire vwo (+) scholen zullen iets aan hun aanbod moeten doen, dat haalt de onterechte druk weg bij de gymnasia, die zoals eerder gezegd, als enige zeer uitgebreid hebben uitgebreid in (recent) verleden.
Moeder l (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 18:28   

Hier op plek 10 terecht gekomen. Op het Fons Vitae, een prima school maar mijn zoon wilde echt naar het gymnasium. En zoals het er nu naar uit ziet kan hij in het 2e jaar ook niet doorstromen omdat het niveau waarschijnlijk niet aansluit in het 2e jaar.
Saskia (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 18:21   

Voldoende gymnasium plekken in Amsterdam? Echt niet! Zoon, zeer gemotiveerd voor gymnasium, op plek 9 terecht gekomen, atheneum.
Henk-Jan (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 18:17   

Het is overigens ook interessant om eens te kijken naar de reserve-lijst. We zijn dus terecht gekomen op een school van onze 6e keus (die 6e keus is gemaakt op een soortgelijke manier dat je ezeltje-prik doet). Het lotnummer is 6976. De beste positie (22) op de reserve-lijst komt overeen met de school van onze zevende keus! Dat schiet lekker op zo. De reservelijst van scholen uit onze top 4 allemaal hebben het volgende bereik: 35 - 96. Ook kansloos dus.
Auw (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 18:13   

Beste J.W.

Fons Vitae is geen keuze maar wordt opgedrongen! Hoe krijg of hou je een kind gemotiveerd in een gemengde brugklas waar niet iedereen het zelfde niveau heeft. Sommige kinderen zijn echt havo, atheneum of gymnasium niveau. Door dit systeem dat deze kinderen mengt is het een verleng stuk geworden van de basis school.
Henk-Jan (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 18:09   

Net de kleine volwassene moeten troosten met de 6e keuze!

Het is een harde leerschool voor mijn zoon dat hij na 6 jaar hard werken en keurige cijfers op deze manier wordt beloond ... Dat wil zeggen: door willekeur en daaraan gekoppeld een stukje (on)geluk.
LObdeijn (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 18:06   

Beste allen, om voor Het Parool een goed beeld te krijgen van de matching dit jaar ben ik ook benieuwd naar de minder positieve verhalen van ouders en kinderen, want ook dit jaar zijn er weer kinderen teleurgesteld begrijp ik uit een aantal reacties hier. Zou u hier wat over willen vertellen? Ik ben te bereiken via: l.obdeijn@parool.nl
Met vriendelijke groet,
Laura Obdeijn
Jitta (Diemen)
op 07/04/2016 naar 18:06   

Blijven de plekken die nu nog beschikbaar zijn ook open voor kinderen die n.a.v. de CITO een hoger advies krijgen?
Jacqueline (Diemen)
op 07/04/2016 naar 18:02   

Overigens hoor ik tot nu toe blijde berichten om me heen: kinderen die zijn geplaatst op 1 keuze, maar ook op 4e keuze en daar happy mee zijn. Kan me voorstellen dat je dat niet bent als je naar school moet die laag op je lijst stond.
Jacqueline (Diemen)
op 07/04/2016 naar 17:59   

IJburg, 1e keuze. We zijn hier blij mee. Lotnummer was hoog: 6279.
KvB (VSA) (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 17:58   

VSA leeft zeer mee met alle kinderen die gedwongen naar een school moeten, waar ze niet voor gekozen hebben. Als ouder voel je je zo machteloos, als kind zo teleurgesteld.
C (Adam)
op 07/04/2016 naar 17:58   

@auw op Amsterdams lyceum (categoriaal vwo ) wordt 1e jaar ook geen latijn en grieks gegeven. Dus dat zal t struikelblok niet hoeven zijn.
MAAUAB (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 17:53   

Ook hier een verdrietig kind: geplaatst op 10e keuze. Rest van de klas op 1 of 2. Nu totaal ongemotiveerd, heeft geen zin meer in school.
KvB (VSA) (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 17:53   

VSA vindt: investering in 'matching' lost de mismatch niet op tussen vraag en aanbod. De uitslag van de nieuwe verbeterde loting bevestigt dat het probleem van mismatch veel structureler is dan dat een ander verdeelsysteem dit kan oplossen.

Ons volledige persbericht staat hier: https://twitter.com/StichtingVSA/status/718101568462135297
Lotje (Diemen)
op 07/04/2016 naar 17:45   

de categoriale gymnasia hebben behoorlijk uitgebreid: het 4e is opgericht door de gymnasia, het Cygnus is er in hetzelfde jaar gekomen. Vervolgens hebben de categoriale gymnasia ook nog het Hyperion opgericht: 15 a 16 klassen meer sinds 2005 in het categoriaal gebeuren. De gymnasia zouden de eerste aanmelders waarschijnlijk ook best kunnen behappen met z'n vijven: het zijn de 2e en 3e en lagere keuzes van anderen die de boel vastzetten.
Misschien helpt dat (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 17:37   

kijken of hij op de reserve lijst kan, school benaderen , osvo benaderen
misschien komt nog een plekje vrij...
Amsterdam (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 17:36   

Heel ontevreden, meest slimme meisje uit de klasse die naar een categoraal gymnasiumwilde wordt geloot op haar 9e school, het fons vitae. Brugklas met en Havo en Vwo en Gymnasium leerlingen. Heb je daar al die jaren je best voor gedaan op de basis school. Waarom breiden de categorale gymnasia niet uit. lot 6769
Melody (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 17:33   

M'n zoon vandaag ingeloot op plaats nummer 11!
Wij wonen in Nieuw West en moet dus naar Damstede Noord.
Terwijl de rest van z'n klas op de eerste of 2e plek is belandt!
Heb nu een superverdrietig kind in huis... Kan ik überhaupt nog iets doen als moeder?
Hij heeft Havo advies en wilt super graag op HLZ of t St. Nicolaas.
Ik moet toch iets kunnen doen?
Iemand ideeën of tips?😕
EH (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 17:24   

@Auw: ik zie dat er wel nog plek is op Spinoza Gymnasium en Atheneum muziek plus. Is dat iets?
J.W (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 17:20   

Fonsvitea is GEEN slechte keus.
Als u kind echt zo goed is kan hij /zij vanaf dit jaar in 5 jaar zijn VWO
Diploma halen.
DUS wie weet geluk bij een ongeluk.
succes
Auw (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 17:08   

Lieve Maria, dank voor je reactie. Maar in de brugklas van het Fons Vitae wordt geen Latijn gegeven. 2de jaar staat het op het programma. Betekent dat je niet kan switchen naar een categoriale Gymnasia. Had graag meteen naar een categoriale Gymnasia gewild.
Johan (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 17:01   

Je zal maar de school zijn waar nog ruimte 'genoeg' is volgens de lijst. Deze lijst maakt duidelijk dat ze zeer snel omgevormd moeten worden.
Schaam je Amsterdam voor dit systeem.
Maria (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 16:58   

Lieve Auw, maar Fons Vitae heeft ook gymnasium. En ik hoor er goede berichten over, hoor.
Zeur (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 16:57   

School gekregen van de 7de keus. Jeetje wat zal ik gemotiveerd zijn om plezier te hebben. Een jaartje me zo gedragen dat ze zullen weten waar ze me geplaatst hebben. Sorry toekomstige 'klasgenoten', ik ben diegene met het meeste plezier in de klas, denk niet dat ik het einde haal.
Adam_SouthEast (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 16:55   

Matchingsysteem=Sucks of discriminerend!!!
VO's kiezen eerst zelf de leerlingen, of halen door hun eigen filter EN de rest gooien ze in het lotingssysteem!!!!! Zo kunnen de VO Scholen gemakkelijk ouders verwijzen naar OSVO:(
1 van de 37 (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 16:54   

17 scholen bezocht 12 opgegeven en NIET geplaatst.......
Maria (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 16:52   

Wij 1e keus, lotnr. 4038. Beste vriend van zoon 2e keus, lotnr. 5226. Buurjongen op 8e keus. Zijn lotnr. weet ik niet, maar dit lot wens je niemand toe.
Auw (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 16:52   

Helaas niet de 1,2,3,4,5,6,7 maar de achtste keus........ Geplaatst op het Fons Vitae. Had zo graag het gymnasium gedaan. Was toe aan een uitdaging met Latijn, Grieks en meer na jaren verveling op de basis school. Wat vertel je een dochter van twaalf dat 'het' systeem zo werkt. Je mag instromen als er straks ruimte is. Je staat wel op reserve plekken 48 en hoger voor de gymnasia. Dan instromen in het tweede jaar naar een gymnasia, helaas je hebt geen Latijn............... Wie zegt dat dit systeem werkt moet zich hier maar is in verdiepen.
M. (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 16:42   

lot 4059 ,derde keus Spinoza profielklas. geen voorrang Superblij
JM (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 16:37   

@Anton, jazeker zie website OSVO http://www.verenigingosvo.nl/voorkeurslijst07042016/
Anton (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 16:34   

is er ergens een lijstje met scholen die nog plek hebben?
Lotgenoten? (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 16:31   

http://www.verenigingosvo.nl/wp-content/uploads/2016/04/Persbericht-Kernpro cedure-VO-OSVO-II.pdf
Lotgenoten? (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 16:28   

copy-paste OSVO:
7.453 leerlingen
De leerlingen zijn als volgt geplaatst:
7.251 leerlingen (97,3%) zitten komend schooljaar op een school in de top 5 van zijn of
haar keuze;
7097 (95,23%) op een school in zijn of haar top 3;
6.235 leerlingen (83,66%) zijn geplaatst op de school van eerste keuze;
165 leerlingen (2,21%) hebben een aanbod gekregen buiten hun gewenste top 5;
7 leerlingen buiten hun top 10-voorkeur.
Vossiaan per vandaag (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 16:25   

1 ste keus Vossius......heel dankbaar
EH (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 16:25   

@Rob, helemaal niet vreemd dat broertjes/ zusjes geen voorrang krijgen. Het is de basisschool niet! Terecht dat veel VO scholen dat hebben afgeschaft.

Ik ben verder best benieuwd wat de hoogste lotnrs zijn van populaire scholen als Amsterdam Lyceum en Hyperion enzo.
LM (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 16:24   

@ hoog lotnummer: Hoe weet jij dat?
Rob (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 16:20   

Wat vreemd dat broertjes, zusjes geen voorrang krijgen!
Sompie (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 16:20   

Mijn dochter had lotnummer 5772 en is ondanks hoge lotnummer op Cygnus (1e keuze) geplaats.
Wat zou het hoogte lotnummer zijn ? 6000?
Lotnummer hoog (Adam)
op 07/04/2016 naar 16:15   

Cygnus had teveel aanmeldingen, doordat ze vrolijk riepen dat dat vast niet zou gebeuren. 201 voor 180 plekken.
Caroline (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 16:11   

1e keus, lotnummer 786
HH (Diemen)
op 07/04/2016 naar 16:09   

We hadden al 2 kinderen op het Cygnus, we hadden gehoopt dat ons 3e kind ook naar het Cygnus had kunnen gaan, maar helaas bepaalt je lotnr. je plaats. Met een hoog lotnummer kom je achter in de rij. Wat een rot systeem voor de kinderen die achter in de loting terrecht komen. Ben nu wel benieuwd hoeveel kinderen op het Cygnus zijn geplaatst terwijl het Cygnus niet in hun top 3 stond.
Marcoyeah (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 16:06   

School van 6e keus, hoogste positie op reservelijst ook 6e (bij school van 2e keus). Een van de klasgenootje van mijn dochter is op voorkeurschool geplaatst en staat 3e op de reservelijst van de tweede school. Bizar.
Jose (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 16:02   

Lotnummer 3664, 1e keuze voor mijn zoon!!
En ook zijn vrienden gaan met hem mee
Superblij!!!
MamaB (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 15:57   

Lotnummer was trouwens 4640, 1e voorkeur geworden
Rita (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 15:56   

Lotnummer 4025 en tweede keus. Spinoza is het niet geworden maar we zijn blij en opgelucht!
R (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 15:54   

Yes! Geplaatst op 1e voorkeur. Lotnummer 3756
Sompie (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 15:53   

Mijn dochter zit op haar 1e keuze ( Cygnus Gymnasium). De school gaf al aan, ga er maar uit dat er voldoende plekken zijn. We zijn erg blij. We hebben express niet gekozen voor een polulaire school zoals Amsterdams Lyceaum op 1e keus omdat vorig jaar de uitval al groot was. Veel succes allemaal
Lotgenoten? (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 15:52   

16,3% níet op de eerste voorkeur
4,6% buiten de top-3
2,7% buiten de top-5
EH (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 15:51   

Eerste keus, hoera!! School met heel veel overaanmeldingen
Lotnr 3650
EH (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 15:51   

Eerste keus, hoera!! School met heel veel overaanmeldingen
Lotnr 3650
Penny (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 15:46   

Lotnummer 3105, 1e keus
Lotgenoten? (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 15:44   

97,3% in top-5
95,4% in top-3
83,7% op eerste voorkeur
Tegengeluid (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 15:43   

Hier geen eerste keus, maar wel een zoon die met een klas met alleen maar blije achtste groepers aan het app-en is.

Hulde aan dit systeem! Een groet verbetering tov de loting ellende van twee jaar geleden. Nu twee keer matching meegemaakt, twee keer tevreden.

Grote dank de mensen die matching hebben mogelijk gemaakt, en aan de ouders die hebben afgedwongen dat het dit jaar weer is gebruikt.
PJ (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 15:42   

Lotnummer 7389. Keuze 7.....
Henk-Jan (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 15:40   

Lotnummer 6979.
6e keuze.
MamaB (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 15:37   

Hier ook, 1e keus geworden :-)
C (Adam)
op 07/04/2016 naar 15:35   

MEps is binnen. 1e keus.
Jan (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 14:41   

Bas, zijn mijn opmerkingen minder waard of minder waar omdat ik alleen maar Jan heet?

En is een ad-hominem het enige wat de professor in reactie op mijn stukje nog rest?
Bas van der Klaauw (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 14:25   

Jan, ik ben er nog en de meisjes van het Vossius lezen dit ook. Zij durven met voor- en achternaam in de krant. Vervolgens komt er een volwassen man (?) die zo stoer is om anoniem op een openbaar forum een schoolproject van tweedeklassers af te branden.
Jan (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 13:56   

Onderzoek is niet makkelijk…

De meisjes van het Vossius maken een paar slordige vergissingen in hun onderzoekje, maar ook een cardinale fout. De grote fout is dat zij denken het effect van plaatsing al dan niet op de eerste voorkeur te meten, terwijl zij in werkelijkheid de kwaliteit van het Vossius meten. Het Vossius krijgt een 8.6 gemiddeld – ja, haal de koekoek, het is best een goeie school. Maar dat het “voor de meesten uiteindelijk wel mee valt” is daar niet mee aangetoond: Wat ze aantonen is dat de Vossianen na een tijdje best wel positief zijn over het Vossius.

Daarbij spelen natuurlijk altijd weer de problemen van representativiteit, cognitieve dissonantie en sociaal-wenselijke antwoorden – is de (naar ik aan neem:) enquête door de meisjes bijvoorbeeld anoniem afgenomen? Hoe groot was de onderzoeksgroep, en was die groep representatief? Hoe groot was de non-response? Waarom hebben mensen die niet aan de enquête mee deden niet mee willen doen? Zijn er al leerlingen bij het Vossius uitgevallen, en zo ja, wat voor cijfer geven de uitvallers aan het Vossius?

Nog een probleempje: Ze hebben het nu wel over leerlingen die op het Vossius terecht zijn gekomen, maar waar zijn de leerlingen die niet op het Vossius werden gematched? Dubbel pech voor hen: eerst werden ze verstoten door de meisjes, en nu worden ze ook nog genegeerd…

In verband met de onderzoeksgroep wordt er nog een opvallende slordigheid begaan. Er wordt de suggestie gewekt dat het om een cohort studie gaat (“Mensen gaan als ze tegen hun wens op het Vossius geplaatst worden na een tijdje toch positief over het Vossius denken”) maar er is sprake van een enquête bij de open dagen en een enquête van de meisje een half jaar later. Dat zijn dan twee enquêtes onder heel verschillende groepen. En opnieuw valt de meisjes de kruk van hun onderzoek niet op: Mensen die bij de open dagen het Vossius op twee of lager zetten vinden de school minder leuk (7.8) dan de mensen die het Vossius op één zetten (8.7). Daar kan ik nog wel een hypothese bij doen: Hoe lager de plaats van het Vossius op de voorkeurslijst, hoe lager de waardering van het Vossius. Het zou interessant zijn als deze hypothese kon worden verworpen, maar dat kunnen de meisjes niet.

Dat mensen die niet echt volledig gekozen hebben voor plaatsing op het Vossius toch minder tevreden zijn over het Vossius dan de leerlingen die er altijd al heen hadden gewild blijft staan. Of het “best mee valt” is een kwestie van waardering. Wat ik zelf zou willen weten is of de (gemiddelde) schoolcijfers van de groepen “vrijwillig geplaatsten” en “onvrijwillig geplaatsten” ook op zoiets als 8.7 en 8.5 uit komen. Nee, natuurlijk, zo hoog kan niet, de cijfers zijn lager. En dan moeten we ons dus weer gaan realiseren dat een verschil van bijvoorbeeld zo’n kleine 0.2 in rapportcijfers wel degelijk het verschil kan maken tussen over gaan en blijven zitten. En dat valt dan niet mee.

Dan is er nog een filosoof in het Parool aan het woord geweest die echt nog te weinig heeft nagedacht en die daardoor pertinente onzin debiteert. Hij verwart ideeën over wat efficiënt is met Pareto-efficiency, hij heeft er geen idee van wat de rol en de problematiek van voorkeursregelingen is, hij vindt strategisch kiezen gevaarlijk… (Zou hij zelf dan ook steeds in de langste rij voor de kassa’s gaan staan, omdat dat de minst strategische keuze is?)

Hij stelt bijvoorbeeld ook dat met DA-STB leerlingen toch nog zouden willen ruilen – Bas, ben je daar nog?

Zijn herhaalde premisse dat de (lees: zijn) drie eisen omtrent efficiency, voorrang en strategy-proofness elkaar niet verdragen is misleidend. Hij heeft een opvallend vreemd idee over “voorrang” en daardoor schiet zijn verhaal van zin tot zin eigenlijk meer buiten het doel dan erin. Hij maakt essentiêle (sic!) fouten en heeft meer iets met de klepel dan met de klok. Jammer van de moeite, maar hij moet zijn werk eerst maar eens helemaal over doen – het is helaas nog lang geen voldoende.
Hanna (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 13:25   

Helemaal mee eens met Ilse. Gewoon online de ouders zelf de inschrijving laten invoeren ipv op de school van eerste keuze. Scheelt een hoop tijd en frustratie bij zowel scholen als bij de kinderen/ouders. Het is toch lotto en er is toch grote kans dat je niet bij je school van eerste voorkeur wordt geplaatst. Misschien hadden wij pech en kwamen wij op de drukste moment binnen maar wij moesten meer dan 1 uur wachten voor de inschrijving !!! Zoontje wilde bijna al niet meer......Niet normaal....
Het was druk maar het hele inschrijvingsproces duurde ook erg lang.

Het hele proces van het matching/loting systeem vereist onnodig veel tijd en moeite voor alle partijen (zowel scholen als kinderen/ouders). Dit alleen maar om de paar honderd kinderen (misschien 5% ???) die eventueel uitgeloot zou worden zoals voorgaande jaren te helpen. Ik hoop van harte dat het lukt maar ik heb zo'n vermoeden dat er veel meer kinderen ontevreden zullen zijn (zeker meer dan 5%) met de lotingsresultaten van dit systeem.

We zullen het zien vanmiddag.
Penny (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 12:55   

Nog een reden om de inschrijving online te laten doen. Elke school hanteert weer andere regels. Kind wel of niet aanwezig. Bij de ene school hoorde ik werd bij inschrijving de tussenstand qua aantal gegeven, bij "onze" school heb ik na de laatste inschrijvingsdag expliciet er naar gevraagd maar werd er geen antwoord gegeven.
L.l (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 12:54   

Helemaal mee eens dat live inschrijven op de school van eerste keuze daar begepen wij ook helemaal het nut niet van. Het maakt eventueel de uitslag straks eigenlijk alleen maar zuurder en ik denk dat de scholen er ook niks aan hebben. Zij krijgen waarschijnlijk een hele bende kinderen die de school op een andere plek hadden staan en dan kost het de scholen ook nog veel tijd Enfin misschien iets voor volgend jaar . Succes straks nog even...
Suzanne (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 12:35   

Ik heb mijn kind zelf ingeschreven op de school. Hij hoefde we helemaal niet bij te zijn, wilde ook niet. Scheelde een hoop gedoe...
R (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 12:14   

Ilse ook ik deel je mening. Iedere leerling heeft een ELKK -leerlingnummer. De school waar de leerling op zit kan in dat systeem het schooladvies invoeren. Vervolgens kunnen de ouders de schoolvoorkeuren invoeren ,er voor tekenen en een kopie van hun inschrijving en voorkeurslijst ontvangen.En dan inderdaad na matching pas inschrijven op de school die daaruit komt rollen. Dit zorgt inderdaad voor een misschien wel ( vernederende) nutteloze tocht naar een school waar je misschien toch niet geplaatst gaat worden
Ilse (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 11:01   

@P Inderdaad is dit geen oplossing voor schrijnende gevallen. Maar als de computer bepaalt waar je naar toe gaat. Laat daar dan de inschrijving plaatsvinden, inclusief een warm welkom.
P (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 10:57   

@Ilse: ik deel jouw suggestie. Deze lost uiteraard niet alles op, en idd er zijn een aantal schrijnende gevallen.
Maar een andere (positievere) insteek kan wonderen doen.
Ilse (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 10:42   

Uiteraard ook hier een nerveuze 8ste groeper. Ergens ben ik ervan overtuigd, dat als je het proces aanpast. De beleving anders kan zijn voor de 8ste groeper. Waarom zo de focus op je school van eerste keuze. Daar je ook nog live inschrijven. Om vervolgens af te wachten welke school het wordt.

Als je het allemaal digitaal houdt, voelt de matching ook anders.
Dus..scholen kijken. Nadenken. Je lijst van 12 digitaal invoeren. Als ouders de verwachting managen, de computer gaat je 7 april vertellen, welke school het is geworden. En dan inschrijven op die school, waar je warm onthaald wordt en je zin krijgt in je nieuwe school.

Of zie ik dit verkeerd?
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 10:41   

Als cognitieve dissonantie in de praktijk werkt zoals de theorie veronderstelt dan zie ik geen reden waarom er niet teruggegaan wordt naar het Boston systeem (systeem 2 jaar en langer geleden).
Kinderen die uitgeloot worden voor hun eerste keus leren toch wel leven met de school waar ze uiteindelijk op terechtkomen (hoewel hun waardering voor de school waarschijnlijk iets achterblijft bij die van kinderen die hun eerste keus wel hebben gekregen). Dit verschil in waardering voor de school is juist een reden om zoveel mogelijk kinderen op de eerste keus te krijgen.
Moeder (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 10:30   

mijn zoon is vorig jaar op een school geplaatst buiten zijn lijstje. Wij en ik denk nog meer ouders dachten toen dan gaan we volgend jaar in het 2e jaar naar de school van zijn keuze. nou dat gebeurd dus echt niet, je komt in het tweede jaar ook niet makkelijk op een school. Ze zitten allemaal vol. voor de ouders houd er rekening mee dat je kind op een school moet blijven waar hij of zij nu is geplaatst. Of ze het leuk vinden of niet.
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 10:17   

Weer signalen ontvangen dat kinderen zich in twee gemeentes hebben ingeschreven. WAAROM GEEN CONTROLE VOORAF?
Moeder (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 10:14   

@LR, Dank je wel voor het mee denken. Bredero is heel erg ver bij mij vandaan, maar misschien ga ik toch even een kijkje nemen.
Geen straatcultuur spreekt me heel erg aan. dank!
P (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 09:47   

Leuk voor een paar enthousiaste meisjes, die een intern project op school hebben uitgevoerd en daarbij de krant hebben gehaald. Niet meer en niet minder. Dat het Vossius niet representatief is voor alle Amsterdamse scholen, zal iedereen wel begrijpen.
Toch moet ik terugdenken aan een moeder, die vorig jaar meerdere malen haar "drama-verhaal" op dit forum vertelde, want haar dochter was uitgeloot op het Ignatius en moest nu naar het Vossius. Stel je voor! Hopelijk is dit nu ook een van de "gelukkige" leerlingen, waarbij het drama eigenlijk best mee viel.
Succes iedereen vandaag met de uitslag!
En uit eigen ervaring weet ik, dat er nog steeds een (fijn) leven is, ook na uitloting.
LR (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 09:35   

Moeder, al eens gekeken op de Bredero Mavo, zijn vorig jaar begonnen met een 2-jarige Mavo/Havo brugklas en gaan daaraan vast een praktische Havo bouwen en gaan de mogelijkheid geven om op 2 niveau's eindexamen te doen, besprokenb en goedgekerud door het Minoisterie van onderwijs. Ik had een goede indruk van de school, betrokken leraren en geen straatcultuur. Gaf een goed gevoel.
Hanna (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 09:28   

Ik wens iedereen veel succes vanmiddag!
Q (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 09:06   

Ach wat leuk en aardig van de heer van der Klauw hij gunt elke leraar een klas vol enthousiaste leerlingen.

En dat is dus het probleem in Amsterdam. Niet alle kinderen zijn om wat voor reden dan ook even enthousiast in Amsterdam.
Door de matching systemen van de heer van der Klauw worden zowel vorige jaar als waarschijnlijk ook dit jaar weer een hele hoop enthousiaste kinderen opgezadeld met met hun minder enthousiaste lotgenootjes. Het is tijd dat er iets structureel veranderd. Het is al jaren misdadig zoals er wordt omgegaan met de 8ste groepers.

@ Dirk Hofland. Je hele stuk slaat kant nog wal. Je hebt er echt niks van begrepen. De ene aanname na de andere.
Suzy (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 07:48   

@ Bas v.d. Klaauw: Het is absoluut niet mijn bedoeling om een paar leerlingen hier af te kraken. Maar ik mag er toch vanuit gaan dat zij hier niet meelezen.

Vanmiddag (hopelijk) horen we de uitslag van de matching. Zoals je zelf in je rapport schreef moeten we er rekening mee houden dat onze zoon buiten zijn top-10 valt. Dat betekent nogal wat. Ik zou heel erg geinteresseerd zijn in hoe kinderen zich voelen na een jaar op een veel minder goed presterende school waar ze tegen hun zin in geplaatst zijn. Als hij namelijk bij de pechvogels hoort en naar een scholengemeenschap moet waar de inspectie het VWO als 'zwak' beoordeeld betekent dat nogal wat!!
Lotgenoten? (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 00:53   

Klassen vol met enthousiaste leerlingen is nou juist wat we allemaal wel willen.
Helaas, het "-welhaast-een-Nobelprijs!-winnend-algoritme-" wat vorig jaar is gekozen heeft een veel grotere en breder gedragen ontevredenheid opgeleverd dan alle eerdere jaren.
2000 leerlingen, van de 8000, níet op hun eerste keuze, en dát vervolgens een succes noemen?
Matching 1.0 is dus een zéér interessant onderzoeksobject, met nog veel meer openstaande vragen ....
Als warm, wat heet: heet!, pleitbezorger van DA-matching, @ Bas van der Klaauw, zou je dáárvoor moeten staan. De kritiek richt zich niet op het onderzoek, maar op het niet onderzoeken.
(Als je toch liever duikt, of tegen het bekritiseren van onderzoek bent, moet je geen wetenschap ambiëren, snap je trouwens ook helemaal niet wat een 13-jarige gymnasiast is of drijft. Of anders op z'n minst bredere schouders zoeken om achter te schuilen, niet die van 13-jarigen.)

Het nóg weer eens (laten) onderzoeken van tevredenheid nadien onder 11-jarigen. (nb. zonder referentiekader van welke school ze niet hebben mogen ervaren). Tja.
Dan rest nog slechts cognitieve dissonantie. Vrijwel elk mens (of econoom) die zich ook maar enigszins voor de menselijke psyche interesseert, weet dat hier uitputtend onderzoek naar gedaan is met verrassend éénsluidende uitkomsten.
Moeder (Ansterdan)
op 06/04/2016 naar 23:13   

Havo kans klas, ik krijg nu ook de indruk dat zijn huidige school hem liever houdt. Ik krijg niet echt hulp van hun om hem op een andere school te krijgen. Snap ook niet waarom, geld misschien?
Bas van der Klaauw (Amsterdam)
op 06/04/2016 naar 22:12   

Drie 13-jarige meisjes van het Vossius hebben zelfs matching als onderwerp bedacht voor hun onderzoeksproject, ze hebben zelf een vragenlijst gemaakt en uitgezet bij de huidige brugklassers. Ik heb die meisjes daarna 2 keer gesproken omdat zij ook met iemand van buiten het Vossius moesten praten. Toevallig houdt Vossius de presentatie-avond van alle onderzoeksprojecten op 6 april (wordt al maanden geleden gepland voordat de onderwerpen gekozen zijn) en wordt het opgepikt door het Parool. Ik was ook verrast dat dit in het Parool kwam, maar vindt het hartstikke leuk voor de meisjes die vol enthousiasme aan hun eerste onderzoeksproject gewerkt hebben. Dus denk even volwassen na voordat als volgend onderwerp op dit forum het bekritiseren van onderzoek van 13-jarige leerlingen wordt gekozen. Iedereen weet dat brugklassers van het Vossius niet representatief zijn voor heel Amsterdam. Ergens wel jammer, want ik gun elke Amsterdamse leraar klassen vol met even enthousiaste leerlingen als degene die ik gesproken heb.
Claim (Amsterdam)
op 06/04/2016 naar 21:41   

Vanwaar nu deze twee opinie stukken. Wordt er weer vuurwerk verwacht morgen na 15.30? Parool lijkt wel de fabeltjeskrant. Boze ouders snaveltjes dicht en oogjes toe.
Ouder (Amsterdam)
op 06/04/2016 naar 21:26   

Wat een onzinverhaal van Dirk Hofland in de krant vandaag. Hij heeft geen idee hoeveel onrust deze aanpak in Amsterdam veroorzaakt in gezinnen met jonge kinderen. Alleen omdat een paar populaire scholen niet bereid zijn uit te breiden. Naar ik heb begrepen wordt dat probleem nu al goed aangepakt en zorgen de meeste scholen waar het hier om gaat al voor extra klassen of dependances en zal er hopelijk vanaf volgende jaar helemaal geen matching meer nodig zijn. Zorg er toch alsjeblieft voor dat iedereen naar de school van zijn voorkeur kan. Hoe moeilijk kan dat zijn? En geen voorrang meer afschaffen lijkt me al helemaal 'out of the question'. Zouden kinderen die Vrije School, Dalton of Montessori BO hebben gedaan dan niet meer op VO met dezelfde basis geplaatst worden? Ik, en naar ik heb begrepen vele ouders met mij hebben juist heel bewust om die reden gekozen voor een bepaalde vorm van onderwijs voor hun kinderen vanaf 4 jaar. Er daar zouden we dan nu, na 8 jaar, toe gedwongen worden vanaf te stappen om logistieke redenen? Hoezo vrije schoolkeuze? Gemeenteraad, verantwoordelijke wethouder(s) en schoolleiders: laat dat nooit gebeuren.
Bezorgde Amsterdamse Ouders (zie ook http://www.stichtingvsa.nl/)
Suzy (Amsterdam)
op 06/04/2016 naar 21:14   

Ik heb me veel meer gestoord aan het andere artikel in het Parool vandaag over matching; dat het allemaal best meevalt als je niet op je eerste keuze komt. Blijkt een onderzoek op het Vossius. Leerlingen die die school niet als eerste keuze hadden blijken achteraf best tevreden.
Ja he he... Deze leerlingen hebben ook niet heel veel te klagen. Een prima school met uitstekende resultaten. Ga het nou eens vragen aan leerlingen die tegen hun zin geplaatsts zijn op scholen die niet populair zijn! Die populariteit is meestal niet voor niets!
Lotgenoten? (Amsterdam)
op 06/04/2016 naar 20:47   

Opinie van iemand ("treasurer" Dirk Hofland) die een scriptie-onderwerpje zoekt, maar de materie totaal niet vat. Tenenkrommend, maar oordeel vooral zelf:
http://www.parool.nl/opinie/-schoolmatching-is-niet-perfect-maar-het -minst-slecht~a4277046/

cognitieve dissonantie onderzocht onder begeleiding van VU Bas van der Klaauw, gebracht door het gemeenteblad:
http://www.parool.nl/amsterdam/foute-matching-meestal-valt-h et-best-mee~a4276945/
HtO (Amsterdam)
op 05/04/2016 naar 12:20   

Wij hebben een tweeling (A en B) die meedoet met de matching. Gisteren voor B 2 x de inlogcode ontvangen. Meteen een mail teruggestuurd dat A vergeten was. 's Avonds om 23.00 uur kregen we voor A de inlogcode!!
JM (Amsterdam)
op 05/04/2016 naar 09:29   

Volgens de site van het OSVO (https://t.co/NkYhSFFqdt) wordt het lotnummer pas bekend op het moment dat de matching gestart wordt.
M (Amsterdam)
op 05/04/2016 naar 08:58   

Weet iemand of de inlogcode voor MEPS op volgorde van lotnummer is verstuurd?
Moeder (Amsterdam)
op 04/04/2016 naar 19:09   

Hier nog steeds geen link ontvangen, ook niet via de ongewenste mail!
Hoop niet dat een later verstuurd bericht (of geen bericht) een voorbode is voor hoger lotnummer.
JW (Amsterdam)
op 04/04/2016 naar 18:07   

Hier ook binnen!
Alleen via de ongewenste mail?
Tip om daar te kijken als je nog niets heb gekregen.
Ouder (Amsterdam)
op 04/04/2016 naar 18:03   

Dank! Hier ook binnen, om 17.38, terwijl de OSVO zelf tot 17.00 bereikbaar was. Het getuigt van weinig besef bij de OSVO wat het voor kinderen en ouders betekent overgeleverd te zijn aan dit ondoorzichtige systeem om deze informatie pas zo laat op de dag te versturen.
Ouder (Amsterdam)
op 04/04/2016 naar 18:03   

Dank! Hier ook binnen, om 17.38, terwijl de OSVO zelf tot 17.00 bereikbaar was. Het getuigt van weinig besef bij de OSVO wat het voor kinderen en ouders betekent overgeleverd te zijn aan dit ondoorzichtige systeem om deze informatie pas zo laat op de dag te versturen.
L.M (Amsterdam)
op 04/04/2016 naar 17:35   

Nou hij is binnen de link, succes en sterkte met de bingo allen donderdag!
L.M (Amsterdam)
op 04/04/2016 naar 17:27   

Idem hier, nog niks ontvangen, en natuurlijk maar tot vijf bereikbaar.Morgenochtend maar eens aan de bel gaan hangen.
Ouder (Amsterdam)
op 04/04/2016 naar 17:06   

Hier nog niks. OSVO: waarom toch mensen de hele dag laten wachten? Eerst gooiden jullie in paniek het roer om na een petitie van een kleine, niet representatieve groep ouders en kwamen jullie met een matchingsysteem waar geen school op de open dagen achter bleken te staan, noch alle ouders in mijn omgeving. Toen volgde er het dringende advies voor een ongekend lange "voorkeurslijst" die enkel nog neerkwam op strategisch uit te sluiten waar je werkelijk niet naartoe wilde en werden we gedwongen met duizenden mensen door een school te schuifelen, bij gebrek aan regie over de open dagen. Toen zouden we gebeld worden als zou blijken dat de lijst toch onverhoopt te kort was. Maar opnieuw zijn de spelregels veranderd en krijgen we dat donderdag met het inloggen pas te lezen. Vanwaar al deze onnodige onduidelijkheid? En nu kost het een hele dag om die 8000 kinderen een mail te sturen? Stond die mail om acht uur vanochtend nog niet klaar? Moet u die nog schrijven?
Mama l (Amsterdam)
op 04/04/2016 naar 17:04   

Nog geen mail ontvangen.
Ilse (Amsterdam)
op 04/04/2016 naar 16:46   

Mail ontvangen, schrok even van deze zin:
Als uw kind niet is geplaatst kunt u in het ouderportaal informatie vinden over hoe u nog een school voor uw kind kunt vinden.
Marjet (Amsterdam)
op 04/04/2016 naar 16:41   

Ja, zojuist link binnen gekregen via de mail....
Roy (Amsterdam)
op 04/04/2016 naar 16:14   

Beste ouder geen paniek. Heb net contact gehad met Meps en de inloggegevens kunne elk moment vestuurd worden.
Q (Amsterdam)
op 04/04/2016 naar 15:52   

Geen mail ontvangen.
Als dit de voorbode is voor donderdag dan weten we waarschijnlijk volgende week nog niet waar onze kids naar toe gaan. Typical
El (Amsterdam)
op 04/04/2016 naar 15:45   

Ook nog geen mail ontvangen
MamaB (Amsterdam)
op 04/04/2016 naar 15:14   

Heb ook nog geen mail ontvangen.
Caroline (Amsterdam)
op 04/04/2016 naar 14:46   

Nee, nog niet. Is al 14.45 uur
M (Amsterdam)
op 04/04/2016 naar 12:07   

Heeft iemand de inlogcode van het MEPS al ontvangen?
LR (Amsterdam)
op 04/04/2016 naar 07:51   

Beste Moeder,

Op welk schoolniveau zit jouw kind. Zonder dat is het een beetje lastig om mee te denken.
MW (Swiss)
op 04/04/2016 naar 00:33   

Het is mij nog niet helemaal duidelijk. Wat voor soort verklaring moet er worden ondertekend. Wat staat daar precies in (wat houdt dubbel inschrijven in, en is na elkaar inschrijven ook dubbel inschrijven?) en is het rechtsgeldig?

Ik begrijp dat het oneerlijk is als kinderen uit de omgeving een voorrang hebben voor het eigen gebied, als zij in dezelfde markt delen als de Amsterdamse kinderen.

Zo'n verklaring en een verbod op dubbel inschrijven als oplossing daarvoor begrijp ik echter niet. Waarom de Amsterdamse kinderen zichzelf moeten beperken in hun vrijheid binnen Amsterdam, als ze willen inschrijven op een school buiten Amsterdam, is mij niet duidelijk.
Caroline (Amsterdam)
op 03/04/2016 naar 17:58   

De regeling van het Vechtstede heeft eigenlijk alleen maar winst voor kinderen uit Adam. Wordt je uitgeloot kan je het nog in je eigen stad proberen. Kinderen uit Diemen, Weesp, Abcoude worden altijd aangenomen op het Vechtstede, wegens een voorrangsregeling en kunnen waarschijnlijk bij aanname niet ook nog in Adam proberen
Elisabeth (Amsterdam)
op 03/04/2016 naar 16:07   

@MW: dat is vastgelegd in de kernprocedure, waarin de gemeente en met Amsterdamse scholen de afspraken vastleggen over de overstap van PO naar VO. Dit kan gecontroleerd worden in het Amsterdamse systeem overdravhtssysteem van het PO "ELLK". Leerlingen van buiten Amsterdam moeten een verklaring ondertekenen "inschrijven op één school". Deze regel is ooit ingevoerd om Amsterdamse kinderen op Amsterdamse scholen gelijke kansen te geven met leerlingen van buiten Amsterdam, die ook welkom zijn (met voorrang) in de eigen regio, itt Amsterdamse kinderen.

Amsterdamse leerlingen die het eerst proberen bij het vechtstede kunnen zo dus nog een kans wagen in Amsterdam, nadat ze horen dat ze niet geplaatst zijn op het vechtstede. In MEPS is dat niet te zien en de verklaring geldt alleen voor leerlingen van buiten Amsterdam. De leerlingen uit Diemen, Weesp etc die dezelfde route volgen zouden dat wel moeten doen.
MW (Swiss)
op 03/04/2016 naar 12:23   

Waar en in wat voor soort bewoordingen staat dat je niet twee keer na elkaar mag inschrijven? En hoe rechtsgeldig is het?

Dit gedoe geeft overigens ook weer het nut aan vaneen centraal geregelde aanmelding en selectie. In het alternatief krijg je scholen die tegen elkaar opboksen en streeds vroeger (voor de cito uit en dicht op het schooladvies) de selectie regelen.
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 02/04/2016 naar 20:56   

@Patricia
Jaren geleden is dit al een probleem geweest met het Amsterdams Lyceum. Leren ze het nou nooit iets bij het OSVO.
CONTROLE VOORAF MOET GEEIST WORDEN! WAAR BLIJFT DE POLITIEKE MET EERLIJKHEID.
Elisabeth (Amsterdam)
op 02/04/2016 naar 15:37   

Maandag ontvangen alle ouders een e-mail (dat opgegeven is bij inschrijving op de school) met daarin een login en wachtwoord. Daarmee kun je donderdag 7 april vanaf 1530 uur inzien op welke school je kind geplaatst is.
Domme vraag sorry (Amsterdam)
op 02/04/2016 naar 10:59   

Waar kunnen wij de login gegevens vinden voor onze dochter voor de zgn MEPS website? Bij voorbaat dank en sorry als dit een hele domme vraag is.

https://meps.mepsosvo.nl/login
Patricia (Adam)
op 01/04/2016 naar 13:34   

@ moeder: neem contact op met OCO info@onderwijsconsument.nl voor advies

@statistiekmaffia: we hebben het probleem gemeld bij de OSVO (vereniging schoolbesturen) en zij zijn hiervan op de hoogte. Beste oplossing is inderdaad alle inschrijvngsweken in de hele regio op het zelfde tijdstip maar dat is nu alweer achteraf.
Moeder (Amsterdam)
op 01/04/2016 naar 12:25   

Even iets heel anders, hoe kan het dat een kind die op een school zit en daar niet veilig is, omdat hij in elkaar is geslagen, bedreigt wordt, gepest en uit wordt gesloten niet op een andere school terecht kan? Heb meerdere scholen geprobeerd, maar ze volgens hun zitten ze allemaal vol. Geen uitzonderingen denk ik dan, hoe kan dit nou? Ik vindt dit echt ongelooflijk. Iemand advies? Of misschien een school die wel een plekje heeft voor mijn zoon?
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 31/03/2016 naar 11:22   

@Elisabeth
Heeft VSA al gepleit voor controle vooraf op dubbele inschrijving.

zie onderstaande tekst

Twee kansen?
Inschrijven op twee scholen in verschillende gemeenten mag niet volgens de afspraken tussen gemeenten. Maar de controle hierop lijkt niet waterdicht. Bijvoorbeeld vonden we deze tekst op ons forum:

Het Vechtstede College in Weesp schrijft over "Leerlingen uit de regio Amsterdam (Amsterdam-Zuidoost, Diemen, IJburg)

Onze aanmeldperiode loopt van maandag 7 maart tot en met vrijdag 11 maart 2016. Wij laten u uiterlijk woensdag 16 maart om 12.00 uur weten of uw kind toegelaten wordt.

Als uw kind niet toegelaten wordt kunt u nog meedoen aan de matchingprocedure in Amsterdam. De matchingsprocedure in Amsterdam loopt van maandag 7 maart tot en met vrijdag 18 maart 2016."

M.a.w., kinderen die uitgeloot / niet geplaatst worden op het Vechtstede kunnen nog een kans wagen in Amsterdam.
Elisabeth (Amsterdam)
op 30/03/2016 naar 18:59   

Volgende wee donderdag 7 april vanaf 1530 uur kunnen ouders via MEPS kijken op welke school hun kind is geplaatst, zie http://www.verenigingosvo.nl/bericht-van-plaatsing/

Dezelfde middag maakt Osvo ook de algemene uitslag van de loting bekend. Ze zullen ook het aantal inschrijvingen per school bekend maken.
RF (Amsterdam)
op 30/03/2016 naar 09:47   

Is er ergens inzichtelijk wat de huidige status van alle inschrijvingen is en dus welke scholen een overinschrijving hebben?
2 jaar geleden was er een site van de gemeente waar tot aan de sluitingsdatum en daarna te zien was hoeveel inschrijvingen tov het aantal beschikbare plekken er per school waren.
Poppy (Montreal)
op 27/03/2016 naar 19:19   

фторирование зубов екатеринбург цены /lechenie-zubov/ftorirovanie-zubov
Maria (Amsterdam)
op 26/03/2016 naar 12:23   

Ik vraag me af of er werkelijk iets gedaan zal worden met het inzicht dat matching geeft in wat de werkelijke vraag naar scholen is en of het aanbod hier ooit op aangepast zal worden. Met het totale aanbod binnen Amsterdam is namelijk niks mis. Meer dan genoeg plek, ook op Havo en VWO. Door plaatsgebrek op de populaire (witte) scholen zoals b.v. de gymnasia worden kinderen gedwongen naar de minder populaire (zwarte) scholen in de buitenwijken te gaan (OSB, Reigersbos/Excellius, IJburg etc). Daarmee blijven die scholen nog redelijk gemengd en dat is toch eigenlijk wat de politiek wil?? Als je het aanbod aanpast aan de werkelijke voorkeuren blijft er van die scholen weinig over. Niet bepaald bevordelijk voor de integratie en het zou me daarom verbazen als de politiek hier echt iets mee gaat doen.
M (Amsterdam)
op 25/03/2016 naar 14:47   

Is het aantal aanmeldingen op de 5 gymnasia (Vossius, Ignatius, Barlaeus, 4de en Cygnus) bekend?
Lotgenoten? (Amsterdam)
op 24/03/2016 naar 16:33   

Stel dat inderdaad 75% van 308 stemmen (=227 stemmen, en van wie zijn die dan?) op deze site een top-3 plaatsing zou waarderen, dan is dat verre verre verre van representatief.
De groep direct belanghebbenden is ongeveer -ouders en leerlingen maal 7.500 = 22.500 groot. En dan laten we de docenten er nog even buiten.
Het probleem met onderzoek is vaak trouwens dat de gemiddelde bezoeker van, laat staan stemmer op bijv. deze site, geen doorsnee vormt van de populatie (hoe graag ze dat soms ook zouden wensen (-om voor de rest het woord te mogen voeren?)).

Dat geldt overigens ook enigszins voor dit onderzoek:
http://www.verenigingosvo.nl/wp-content/uploads/2015/10/Eindrap port-tevredenheidsonderzoek-matching-2015.pdf
maar.... dit is een heel stuk grootschaliger uitgezet, heeft een veel groter aantal deelnemers, veel meer relevante vragen, en bovenal lekker veel statistiekjes.
Dit stuk draagt bij grondige lezing flink bij aan de nu zeker noodzakelijke theoretische onderbouwing van welk -loting-matching-uitsluiting-model men dan ook daarna passend vindt -voor dit moment.
m.a.w. een stukje leesbaarder: theory=necessary.
Lotgenoten? (Amsterdam)
op 24/03/2016 naar 15:39   

Die wens sta ik dus ook zeker niet achter, @ko.
Top-3 scholen (of nog veel meer beperkend: top-3 met profielklassen) voor iedereen is wensdenken, wat te doen met bijv. een (zeer vaak voorkomend) lijstje hyperion, amsterdams lyceum, spinoza.?
De enige mogelijkheid is dan om de capaciteit te vergroten, als we dat dan tóch zouden doen, dan kan dat dus het beste op de eerste plek.
Hét grote probleem is dat een zeer groot deel (al dan niet, m.i. wél, terecht) niet tevreden is met een tweede, laat staan een vijfde, keuze.
Ko (Weesp)
op 24/03/2016 naar 14:31   

Citaat uit VSA update van 23 maart 2016:

VSA vindt dat een plek in de top drie voor elk kind het uitgangspunt moet zijn. Wij worden hierin gesteund door de uitslag van onze internetpoll. We vroegen u: een school op welke voorkeurspositie vindt u nog acceptabel voor uw kind?
Lotgenoten? (Amsterdam)
op 24/03/2016 naar 13:51   

Wat de verantwoordelijken maar wat graag en steeds weer doen om hun eigen falen te verdoezelen, is het wijzen op een veronderstelde veranderende vraag (graag cijfers hiervan!) en op nog te weinig inzicht (hoezo?) in de tekorten, waardóór ze geen voldoende extra capaciteit kunnen creëren en dat vervolgens dus maar nalaten.
De mondjesmaat wel gecreëerde extra capaciteit wil, op een enkele uitzondering na, bijna niemand heen en voldoet dus geenszins.
De enige oplossing is capaciteit c.q. aanbod vergroten.
-Dus liever niet continue, maar gewoon nu.-

Er is al jarenlang een enorm (namelijk 12,5% vind ik toch écht enorm @ko) gefragmenteerd capaciteitsprobleem -bijna 1000 leerlingen kunnen namelijk niet geplaatst worden op de door hen gewenste school.-
Waarbij er ook nog eens verdeeld over een zeer groot aantal verschillende scholen wordt overtekend.
-De diverse hiervoor te gebruiken loot-methodes laten vervolgens een hemelsbreed verschillend aantal potentiële slachtoffertjes achter.-
Déze bijna duizend leerlingen zullen met elke verdeel-loot-methode, wat betreft hun eerste keus, teleurgesteld moeten worden -gegeven de capaciteit op dít moment.

Wat deze (en de vorige nog meer) matching echter doet is hier nóg bijna duizend leerlingen aan toevoegen die óók hun eerste keus niet zullen krijgen.
De vele pleidooien om kinderen nog wat hoger in hun top-zóveel te plaatsen verergeren deze loot=verdeel problematiek nog eens.

(de loting-methode-@ko
legt vervolgens de lasten ook nog eens éénzijdig neer bij een beperkte voorspelbare groep, en zorgt ook voor nog heel veel meer vraag naar overtekende scholen want vrijwel iedereen die het uitloot-mechanisme enigszins begrijpt zal die na de eerste keuze gaan opvoeren. -waardoor de wal het schip keert, dit terzijde-

Het onderzoeken van zo een nieuw lotingssysteem-ko met oude i.p.v. de bijbehorende nieuwe -dus heel andere- lijstjes, is totaal niet wetenschappelijk zinvol en leidt dus zeker ook niet tot begrip van, of inzicht in, de materie.

Zó de opgevoerde 75% die een top-3 plek acceptabel zou vinden al representatief zou zijn -uit een veel grootschaliger onderzoek naar de ervaringen van vorig jaar bleek vooral veel ontevredenheid met tweede,derde of lagere keuze- dan nog is de groep van 25% 'overigen' een zeker niet te verwaarlozen minderheid.)

Dank trouwens nog @ MW voor de verhelderende en zeer leesbare laatste reeks van bijdragen.
Ko (Weesp)
op 24/03/2016 naar 12:48   

@M
Ik beweer niet, en heb niet beweerd, dat het uitsluitend aan de methode van matching ligt. Maar het ligt ook niet uitsluitend aan het aanbod. Dat zal je toch met me eens zijn. Dus allebei verdienen aandacht.
M (Amsterdam)
op 24/03/2016 naar 11:48   

Beste Elisabeth, Dank je voor de nieuwsbrief, Goed om te lezen dat jullie meedenken om voor de definitieve loting/matching het aanbod aan te passen aan de vraag (de voorkeurslijsten die nu voorliggen). Capeau voor de inzet!

@Ko, het is jammer dat je op elke inbreng op dit forum (ook mijn inbreng van vorige week) reageert dat een ander loting-matching-systeem in jouw ogen beter is. Daar gaat het nu niet om. We dealen met dit systeem en daar moeten we het beste van maken. De VSA zet zich daarvoor in op de korte termijn, en zal ongetwijfeld zich ook inzetten voor een beter systeem op de lange termijn.

Aanpassing van aanbod is wel degelijk belangrijk. Dit zou een continue proces moeten zijn. De vraag zal namelijk in de tijd veranderen (gezinnen blijven in de stad, meer vraag; opleidingsniveau in zijn algemeenheid stijgt, hoger opgeleide gezinnen blijven in de stad wonen en kenniswerkers vestigen zich in de stad, er komen relatief steeds meer hogere schooladviezen; er is vraag naar vernieuwede schoolconcepten (bv projectonderwijs, engels onderwijs, vakscholen), voor deze vraag moet ook een plek zijn. Vraag en aanbod kunnen op enig moment in balans zijn (ik denk overigens dat dit nog lang niet het geval is, 7 maart zullen we het weten) maar zullen na een aantal jaar weer uit balans kunnen raken. Elke opmerking dat met een beter matching systeem vraag en aanbod in balans gebracht kunnen worden is dus een misvatting. Daar moet altijd aan gewerkt worden.
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 24/03/2016 naar 10:15   

@Elisabeth
Twee kansen? uit nieuwsbrief over inschrijving bij twee scholen in verschillende gemeentes
Lijkt mij dat de osvo vooraf moet controleren en niet pas achteraf via een piepjes systeem. Hoezo transparantie?
Leert de osvo dan niets jaren geleden hetzelfde gehad met Amsterdams Lyceum
Ko (Weesp)
op 24/03/2016 naar 08:33   

@C
Goedemorgen. Het gaat over het aantal kinderen. Het gaat niet over de mate van teleurstelling van individuele kinderen.
C (Adam)
op 24/03/2016 naar 07:37   

#Ko en die veronderstelling die jij maakt dat de teleurstelling van kinderen per methode verschilt is niet juist. De pijn van niet op je keuze terecht komen is bij alle methodes gelijk. Als jij degene bent die op een lagere keuze zit, doet t pijn. En die pijn is niet te verdelen. Vergelijk hem met pols breken. Als ik hem breek, kun jij de pijn niet meevoelen.
Dus 'alleen' is juist uitgedrukt.
Ko (Weesp)
op 23/03/2016 naar 23:14   

@Elisabeth
In die update lees ik: "Maar het aantal teleurgestelde kinderen kan alleen worden beperkt als er voldoende aanbod is. "

Dat "alleen" is denk ik iets te sterk uitgedrukt. Het aantal teleurgestelde kinderen is verschillend bij verschillende methoden van matching. Met de ene methode zie je een ander verschil tussen vraag en aanbod dan met de andere.

Ik hoop, met iedereen, dat de nieuwe scholen en de bijstelling van het aanbod in de proefmatching uiteindelijk heel weinig teleurstellingen oplevert.
Elisabeth (Amsterdam)
op 23/03/2016 naar 22:16   

Nog twee weken spanning - lees de VSA update jaargang 7, nummer 3 (onder de knop "nieuws"
<< vorige

1 ... 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 ... 51

volgende >>