Schrijf een nieuw bericht

Pagina 14 - Berichten 2601 tot 2800

Elisabeth (Amsterdam)
op 10/04/2016 naar 13:04   

Bij schaarste veroorzaakt ieder verdelingssysteem pijn. Voor invoering van matching was er pijn en teleurstelling, pijn en teleurstelling is er nog. Zolang er honderden kinderen voor een hele reeks scholen tegelijk worden uitgeloot, is er geen enkele reden tot tevredenheid. Laten we elkaar steunen bij het verwerken van de teleurstellingen en de vraag beantwoorden hoe de mismatch tussen vraag en aanbod bestreden kan worden.
Moeder l (Amsterdam)
op 10/04/2016 naar 12:34   

@EH waarom hoor ik hier idd geen vmbo/havo ouders? Waarschijnlijk zijn die wel goed terecht gekomen? En echt wij zijn echt wel blij dat het in ieder geval Fons Vitae is geworden want als zij het systeem aanhouden van broertjes/zusjes voorrang dan gaan wij waarschijnlijk volgend jaar met onze 2e dochter dit circus niet meer in.
Tegengeluid (Masterdam)
op 10/04/2016 naar 12:32   

@Kiki
Ik denk dat ik behoorlijk goed begrijp hoe het werkt.

Als ik even kijk naar de uitloting van een kind, dat bewust kiest voor categoraal gymnasiaal onderwijs, op een van de categoriale gymnasia: Daar waren 150 plekken met 200 aanmeldingen (ongeveer).

Bij loting is er kans 150 op 200 (75%) dat je daar wordt ingeloot, zo niet zijn de andere categorale gymnasia ook vol, dus ook kans 75% op top vijf.

Bij matching is gebleken: kleinere kans op nummer 1, maar 97% in top vijf. Overigens zijn dit de cijfers voor alle scholen dus voor de categorale gymnasia als deelgroep kan/zal dit afwijken, maar niet met procentpunten.

Dat betekent dus dat je met alle categorale gymnasia in je top 5 bij matching een veel grotere kans hebt op categoraal gymnasiaal onderwijs.

Waar het om gaat is dat het probleem -verdeling van schaarste- altijd gepaard gaat met mensen die niet krijgen wat ze gevraagd hebben. Natuurlijk is het voor hen zeer verdrietig, maar voor de grote groep is de uitkomst veel beter, hoe zuur ook voor de verliezers.
EH (Amsterdam)
op 10/04/2016 naar 12:26   

Moeder van I: je mag best teleurgesteld zijn, maar de reden is mi verkeerd. ALLE kinderen die niet op hun voorkeur zijn geplaatst zijn verdrietig, dat geldt ook voor kinderen van vmbo en havo. Alsof jouw kind meer rechten heeft omdat ie goed kan leren. Er is al enorm veel keus voor vwo.
Hier lijken alleen ouders te zijn met goedlerende kinderen, dat vertekent het beeld dat er een tekort is aan vwo.
Tegengeluid (Masterdam)
op 10/04/2016 naar 12:22   

@Moeder I
Ik ben de laatste die het verdriet probeert te bagatelliseren. Ik weet heel goed wat een verdriet een teleurstelling voor de kinderen kan opleveren. En natuurlijk mag er dan teleurstelling zijn. Hoeveel verdriet kinderen/ouders hierover hebben is nog minder goed te meten dan de redenen waarom categoriale gymnasia zo populair zijn ;). Dus nogmaals ik begrijp het verdiet heel goed.
Tegengeluid (Masterdam)
op 10/04/2016 naar 12:18   

@Moeder voor matching.
Voor zo iedereen over je heen valt: je hebt voor mij helemaal gelijk, alleen werd de kans op nummer 1 iets kleiner maar de kans voor een plek in de top vijf véél groter.
Moeder voor matching (Amsterdam)
op 10/04/2016 naar 12:12   

Kiki, dat is inderdaad een groot nadeel, maar toch eerlijker dan Boston, waarbij honderden kinderen zich opofferen door strategisch te kiezen. Waarbij je ook nog maar moet afwachten of dat zo uitpakt als je hoopt. Dit ten gunste van de rest, die daardoor een veel grotere kans heeft om op 1 te komen. Een kleine 2000 ouders hebben dat dit jaar gesnapt, en de petitie ondertekend.
Kiki (Amsterdam)
op 10/04/2016 naar 11:56   

@I: Ieder mens is gewend zijn zin niet altijd te krijgen, de zgn petitie matching 2.0 kennelijk niet en wordt door politiek misbruikt als bewijs dat dit is wat ouders zouden willen.
Wat ouders, en politiek, niet zouden moeten willen, is dat kinderen onnodig onzeker over schoolplaatsing zijn: in dit systeem waren alle kinderen onzeker over plaatsing, niet alleen degene die de paar populairste scholen waar geloot zou hadden moeten worden als eerste keuze hadden
Kiki (Amsterdam)
op 10/04/2016 naar 11:50   

@tegengeluid: Hoezo, zet op 1 tm 5 categorale gymnasia en het lukt wel? Heb je wel begrepen dat het systeem met lotnummers werkt?
Als je met een slecht lotnummer eenmaal aan de beurt bent, zitten die school vol, ook met kinderen die de school van jouw eerste keuze op nr 6 en lager gezet hebben.
PB (Amsterdam)
op 10/04/2016 naar 11:44   

Ook wij hadden de categoriale gymnasia op 1 t/m 5 staan en zijn op 8 uitgekomen. We hebben heel zorgvuldig uitgezocht wat het beste bij ons kind past. Dat heeft voor ons niets met elitair of dergelijke te maken.
Moeder l (Amsterdam)
op 10/04/2016 naar 11:21   

@tegengeluid. Het lijkt wel of jij de enige bent die het begrijpt. Wij hadden idd alle cat. Gymn achter elkaar staan en dan kom je dus nog op nr. 10 dat dan geen cat. Gymn meer is/kan zijn. Waarom worden wij als snobs of iets dergelijks bestempelt wanneer je kind gewoon super goed kan leren/slim is? Waarom mag er dan geen teleurstelling zijn?
Tegengeluid (Matserdam)
op 10/04/2016 naar 11:11   

@Lotgenoten
Het vergelijken van de cijfers van loting en matching is niet aan de orde vanwege strategisch kiezen. Dus de bijna 100% die jij noemt is echt *niet* waar.

Dat de categrorale gymnasia voldoende plek hadden tijdens de jaren dat er geloot werd is ook *niet* waar. De reden om over te gaan op matching was juist een (vermeend?) tekort aan gymnasium plekken. Verder zijn er de afgelopen jaren honderden gymnasium plekken bij gecreeerd in Amsterdam. Twee categorale gymnasia er bij (4e en cygnus) en op allerlei andere scholen extra gymnasium capaciteit. Er is op dit moment absoluut een overschot aan gymnasium.

Dat ik aangeef dat voorkeur voor categoraal gymnasiaal onderwijs makkelijk is, daarmee bedoel ik dat als je dat *echt* wilt je vijf scholen op 1 t/m vijf kunt zetten met een heel behoorlijke kans dat het dan lukt. Voor vrije school onderwijs is dat bijvoorbeeld heel anders.

En over het zwart wit denken: er zijn genoeg ouders die het rechtstreeks tegen me zeggen. Dus het bestaat wel, helaas een 'inconveniënt truth'
Tegengeluid (Matserdam)
op 10/04/2016 naar 11:11   

@Lotgenoten
Het vergelijken van de cijfers van loting en matching is niet aan de orde vanwege strategisch kiezen. Dus de bijna 100% die jij noemt is echt *niet* waar.

Dat de categrorale gymnasia voldoende plek hadden tijdens de jaren dat er geloot werd is ook *niet* waar. De reden om over te gaan op matching was juist een (vermeend?) tekort aan gymnasium plekken. Verder zijn er de afgelopen jaren honderden gymnasium plekken bij gecreeerd in Amsterdam. Twee categorale gymnasia er bij (4e en cygnus) en op allerlei andere scholen extra gymnasium capaciteit. Er is op dit moment absoluut een overschot aan gymnasium.

Dat ik aangeef dat voorkeur voor categoraal gymnasiaal onderwijs makkelijk is, daarmee bedoel ik dat als je dat *echt* wilt je vijf scholen op 1 t/m vijf kunt zetten met een heel behoorlijke kans dat het dan lukt. Voor vrije school onderwijs is dat bijvoorbeeld heel anders.

En over het zwart wit denken: er zijn genoeg ouders die het rechtstreeks tegen me zeggen. Dus het bestaat wel, helaas een 'inconveniënt truth'
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 10/04/2016 naar 10:46   

@I
matching 2.0 een niet representatief belangengroepje uit Amsterdam en omstreken heeft toch ook lopen schreeuwen van verandering van syteem. Een grotere ommekeer ten nadele van vrijheid van schoolkeuze is haast niet mogelijk.
I. (Adam)
op 10/04/2016 naar 10:33   

Mijn kind is destijds ook wel een jaar lang bij vlagen boos en teleurgesteld geweest, dat wij de knoop door hadden gehakt niet te gaan loten. Die twijfels, en slapeloze nachten hebben de kinderen die wel voor loting kozen wellicht ook meegemaakt. Bij matching kan je pech hebben, maar je kan nu niet meer verkeerd kiezen. Het resultaat is niet meer alles of niets, al lijken veel ouders dat nog steeds zo te voelen. Keuze nr 10, 11, 12 of 13. Het zegt me niet zo veel. Als je lijstje verder bestond uit populaire scholen dan kom je net zo terecht als mijn kind en de vele anderen die bij boston strategisch kozen. Je kan nu in elk geval de niet-populaire school in jouw buurt op je lijstje zetten. Zodat je niet ook nog eens naar de andere kant van de stad hoeft. Teleurstelling is begrijpelijk, eisen stellen voor alsnog een plaats op categoraal of Fons vragen zijn systeem te veranderen gaat wel ver. Zijn deze ouders gewend hun zin te krijgen?
EH (Amsterdam)
op 10/04/2016 naar 09:53   

Twee jaar geleden was dochter uitgeloot (of liever gezegd, niet toegelaten vanwege zeer dubieuze reden bij Gerrit vd Veen) en toen was er in de tweede ronde dus geen havo meer, behalve zuidoost. Dat is qua reistijd voor haar niet te doen.
Als ik het goed zie, zijn er dit jaar veel meer open plekken voor mavo, havo en vwo, mede door de nieuwe scholen. Dat is goed nieuws.
Nu is er nog iets van meus, toen niet en is kind noodgedwongen op niveau lager beland... Dat is oas erg.
Moeder l (Amsterdam)
op 10/04/2016 naar 09:53   

@i daar kan ik het alleen maar mee eens zijn, je weet nooit met je kind welke kant het op gaat, maar voor nu toch teleurstelling.
I. (Adam)
op 10/04/2016 naar 09:50   

Ter aanvulling: kind doet gymnasium op deze havo-vwo school. Met allemaal kinderen die daar bewust voor hebben gekozen. Ben wel benieuwd of al deze"dik-gym" kinderen van dit jaar daadwerkelijk over een paar jaar nog gymnasium doen. Reken je niet te snel rijk. De pubertijd moet nog toeslaan bij al die hardwerkende gemotiveerde kinderen. Zucht.
I. (Adam)
op 10/04/2016 naar 09:28   

Martijn eens. Ook hier destijds slapeloze nachten. Toen maar gekozen voor de minder populaire school in de buurt. Zou die nu op nr 2 in onze lijst zijn gekomen? Nee, wellicht op 11, na alle populaire scholen, om uitloting te voorkomen. Heeft natuurlijk niet slecht uitgepakt, net zo min als dat nu hoeft te zijn. Nu wordt er dramatisch gedaan over nr 8 keuze Fons. Bij Boston hadden uitgelote kinderen daar een moord voor gepleegd.
Moeder l (Amsterdam)
op 10/04/2016 naar 09:27   

Wij zijn dit jaar 1 van de pechvogels, met veel verdriet, maar ik begrijp ook wel dat er altijd pechvogels blijven, ongeacht het systeem. Voor nu maar even schouders eronder en hopen dat ons 2e kind komend jaar meer 'geluk' heeft.
Caroline (Amsterdam)
op 10/04/2016 naar 09:12   

Ik heb begrepen als je meedoet met de naloting, je de geplaatste plek opgeeft, zodat een ander kind daar op de reservelijst kan doorschuiven. Zit dus wel een risico aan, omdat 2e ronde ook weer matchen loten is
P (Amsterdam)
op 10/04/2016 naar 08:57   

@Martijn: eens! Mijn dochter 4 jaar geleden wel (heel overtuigend) gegaan voor eerste keus, terwijl wij haar adviseerden veilig te kiezen voor een andere minder populaire school. Ik kan haar verdriet om de uitloting nu nog voelen (het is uiteraard helemaal goed gekomen), maar was dat verdriet toen anders, dan het verdriet nu van niet - of niet op hun eerste keus geplaatste kinderen?
Ik begrijp ook niet helemaal waarom een onderzoeker (Bas vd K) hier volledig afgebrand wordt. Hij is uiteraard enthousiast over "zijn" systeem, maar geeft ook de nadelen aan. Hij bepaalt niet welk systeem in Amsterdam gebruikt wordt. Dan doen andere instanties.
Het perfecte systeem moet nog uitgevonden worden. Wie? En anders misschien ergens anders in den lande naar school.
Martijn (Amsterdam)
op 10/04/2016 naar 08:40   

@lotgenoten Heel bijzonder dat jij de 'pijn' die mijn dochter destijds voelde zo makkelijk van tafel veegt. En het feit dat zij een veilige keuze maakte als zeer positief ervaart. En haar dus niet als benadeeld ziet door het systeem. Lekker makkelijk!!

Zij had er destijds slapeloze nachten van. Ze wilde heel graag naar een bepaalde school maar durfde niet omdat uitloting nog wel eens kon betekenen dat ze er dan net zo slecht aan toe was als de 37 pechvogels van dit jaar. Dat heeft haar en ons toen flinke buikpijn bezorgd.

Haar broer had de enorme luxe dit jaar om zonder enig risico voor zijn echte eerste keuze te gaan. Dat voelde voor hem zoveel beter!

Dat egaliseren is leuk voor de cijfers maar jij stapt veel te makkelijk over de pijn heen die achter Boston zit. Lees even voor de grap een paar jaar terug op dit forum. Zou zeer verhelderend kunnen werken.
Naloting (Amsterdam)
op 10/04/2016 naar 08:33   

Weet iemand of je je plaats (8e keus) verliest wanneer je besluit om met de Naloting mee te doen?
Naloting (Amsterdam)
op 10/04/2016 naar 08:33   

Weet iemand of je je plaats (8e keus) verliest wanneer je besluit om met de Naloting mee te doen?
Moeder l (Amsterdam)
op 10/04/2016 naar 08:10   

@lotgenoten? Helemaal mee eens!
Lotgenoten? (Amsterdam)
op 10/04/2016 naar 03:09   

@Martijn: " Die vraag is met cijfers lastig te beantwoorden aangezien er onder Boston strategisch gekozen wordt."
Vragen die niet of echt lastig te beantwoorden zijn, zijn zeer zeldzaam, vaak speelt er meer, of iets anders.
Vorig jaar bijvoorbeeld waren er bijna 900 plekken te weinig om iedereen op de eerste keuze te kunnen laten ontplooien, floreren. Er werden echter meer dan twee keer zoveel, meer dan 2.000! kinderen het bos ingestuurd. Uiteindelijk waren wel alle scholen gevuld. Dat was het Doel, Matching 1.0 het middel.

Strategie is een nogal ruim containerbegrip. Strategie kan een systeem positief en/of negatief beïnvloeden. Zoveel systemen, minstens zoveel strategieën. Eerdere jaren waren er tussen de 500-700 leerlingen zonder eerste keuze.

Het enige strategisch mogelijke kiezen onder Boston bestond eruit dat sommige mensen, al dan niet achteraf terecht, voor een wat minder populaire school kozen, met positief effect dus;
Ze vonden de gok te groot, of het waarderings-verschil niet groot genoeg voor de gok voor die populaire school, of wouden een zekere of veilige keuze, met als zeer POSITIEVE bij-effect dat de druk op die populairste scholen flink afnam, omdat sommigen eieren voor hun geld kozen.

Deze strategie heeft dus geen enkele benadeelde, soms benadeelde men hooguit zichzelf, maar men twijfelde dan toch al aan de keuze voor de über-populaire school.
Wat een selectie-mechanisme is wat zeker hout slaat.
Dit -super-positieve- egaliserende effect van strategisch kiezen onder Boston wordt gigantisch ondergewaardeerd.

Is er trouwens nog iemand die aan hand van de cijfers aan kan tonen dat Boston beter, of niet heel veel slechter, werkt dan Matching 2.0? @Bas van der Klaauw, of moet er eerst economisch belang zijn voordat je reageert? Hoeveel moet je hebben dan? is het zo simpel? panama ofzo? joehoe, Bas, ben je er nog. wiens brood men eet zeker gaap. saai zeg. BvdK, saai dus.

Op zich zou Matching 2.0 misschien trouwens enigszins beter dan Boston (qua leed) kunnen werken bij een werkelijke, maar dan ook echt rigoreuze, vergroting of dus verdubbeling van de beschikbare capaciteit. Dat is echter wel verspilling van middelen.
Dan zou Boston het alsnog beter doen met die capaciteitsvergroting, trouwens.
Al bied dat dan wel weer kansen, @Bas van der Klaauw, verspilling van middelen, voel je 'm, weet je nog iemand die daar een leuk algoritme voor kan ontwerpen?
De 8.000 proefkonijnen krijg je gratis. Ieder jaar verse.

@jan: "Wat misschien de ergste fout is aan dit systeem is dat de 7e voorkeur van iemand met een lager lotnummer wordt gehonoreerd, en dat gaat dan ten koste van jouw eerste keuze met helaas een iets hoger lotnummer. Een tiende voorkeur weegt even zwaar als een eerste voorkeur! Het systeem gaat dus vooral om loten en helemaal niet om voorkeuren." Mooi helder en bondig geformuleerd weer, jan.
Lotgenoten? (Amsterdam)
op 10/04/2016 naar 01:30   

@tegengeluid :"Het enige wat nog relatief makkelijk is is de keuze voor categoraal gymnasium, daar zijn er in Amsterdam inmiddels waanzinnig veel van."
Wat een Flauwekul, er zijn er maar vijf (5) categoraal, dat hoeft jou echt niet tot waanzin te drijven.

Elk jaar, de afgelopen tien! jaar, konden die gezamenlijk de vraag redelijk aan , via af en toe hier en daar een klas erbij zelfs goed. Toen kwamen DA-Matching 1.0 en 2.0
en werden er voor het eerst (substantiëel) kinderen uitgeloot.
En meteen in flinke aantallen en percentages ook!
(Als er geïnteresseerden zijn wil ik die ook nog wel noemen: rond de 60% van de leerlingen was ineens eerste keuze (de jaren daarvoor onder boston bijna 100%), rond de 40% werd ineens uitgeloot, rond de 20% kwam sowieso niet meer op een categoraal gym.)

@tegengeluid: "Dat categorale gymnasia populair zijn zou zomaar eens het gevolg kunnen zijn dat deze scholen veel 'witter' zijn dan andere. Dan is er geen tekort aan gymnasia maar aan iets anders."

Nog meer flauwekul, het zwart-witte denken in jouw (en sommige anderen hun) hoofd, is zeker een discussie waard, en soms ook zeker aanwezig. Ook, weliswaar in flink mindere mate het geval, onder gymnasiasten (of hun fijnbesnaarde ouders).
Mensen kiezen meestal voor een categorale school (havo, vwo etc.) vanwege het onder elkaar zijn met gelijke kunne (en evt. interesse, motivatie of leergierigheid) en het wat kleinere risico op afglijden van het schoolnivo, wat op een lyceum nou eenmaal veel minder consequenties heeft, en dus wat sneller zou kunnen gebeuren.
Het karakter is dus veel eerder (wat) élitair dan zwart-wit. Dat is een keuze.

Lycea en zeker ook Montessori bijvoorbeeld leggen het accent veel meer op het elkaar helpen van verschillende niveaus van leerlingen, waar vooral de wat zwakkere leerlingen zeker baat bij hebben. Zijn dus ook wat minder elitair. Dat is een keuze.

De populariteit van categorale gym is niet gegroeid, de vwo leerlingen van o.a. Hyperion en Het Amsterdams Lyceum en Spinoza en Vul maar in verstoten met hun derde of nog lagere keuze, gymnasiasten van hun eerste keuze, dat is wat er gebeurt.

Deze zwart-witte kleuren-kaart hier trekken siert je zeker niet, of draagt m.i. ook niet bij aan dit reële probleem van de segregatie, wat trouwens heel veel meer speelt op de basisscholen, en daar ook zeker om maatregelen schreeuwt.
Moeder l (Amsterdam)
op 09/04/2016 naar 22:41   

@tegengeluid, op de een of andere manier krijg ik het gevoel dat je een bepaald standpunt hebt waarvan je niet wil afwijken, en er zijn dus toch niet genoeg cat. Gymn. Anders was mijn zoon niet op zijn 10e keuze gekomen, dat geen cat. gymn is.
Tegengeluid (Masterdam)
op 09/04/2016 naar 22:39   

@Statistiekmaffia
Ik denk dat de oorzaak van de populariteit van scholen niet goed met cijfers te meten is. Dat categorale gymnasia populair zijn zou zomaar eens het gevolg kunnen zijn dat deze scholen veel 'witter' zijn dan andere. Dan is er geen tekort aan gymnasia maar aan iets anders.

Ook op dit forum zie je die segregatie terug, en bij de klagende ouders: het heeft allemaal een hoog grachtengordel gehalte.
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 09/04/2016 naar 22:02   

@tegengeluid
Blijkbaar zijn er nog steeds niet genoeg categorale gymnasia gezien de populariteit en het aantal kinderen dat uitgeloot wordt. Van matching 2.0 wordt toch verondersteld dat het de vraag inzichtelijk maakt.
Tegengeluid (Masterdam)
op 09/04/2016 naar 21:53   

Er is een verschil tussen een lyceum/scholengemeenschap en een categoraal gymnasium. Een gymnasium is ofwel categoraal of een afdeling van een lyceum/scholengemeenschap. Iedereen haalt natuurlijk wel gewoon een VWO diploma, op een categoraal gymnasium of op de vwo/gymnasium afdeling van een lyceum/scholengemeenschap.

Waar het volgens mij om gaat is dat je liever had gezien dat je zoon/dochter naar een categoraal gymnasium was gegaan. Dat begrijp ik wel, maar daarvoor kan het natuurlijk niet zo zijn dat een school die bewust geen categoraal gymnasium is deze leerlingen gaat discrimineren en in een aparte klas gaat zetten.

Een nadeel van matching is dat leerlingen niet meer bewust voor een school kunnen kiezen. Het enige wat nog relatief makkelijk is is de keuze voor categoraal gymnasium, daar zijn er in Amsterdam inmiddels waanzinnig veel van.
Moeder l (Amsterdam)
op 09/04/2016 naar 21:43   

@tegengeluid, het spijt me zeer maar er is wel degelijk verschil tussen een havo/vwo school en een gymnasium. Ik spreek uit eigen ervaring!
Martijn (Amsterdam )
op 09/04/2016 naar 21:40   

@Jan Die vraag is met cijfers lastig te beantwoorden aangezien er onder Boston strategisch gekozen wordt.
Mijn dochter is 2 jaar geleden voor een veilige keuze gegaan uit angst om uitgeloot te worden. Volgens de cijfers zou zij dan een succes zijn; niet uitgeloot dus niks aan de hand. Dat ze eigenlijk liever naar een andere school was gegaan wordt niet meegenomen in de conclusie.
Mijn zoom zette dit jaar zijn eerste keuze bovenaan maar eindigde op zijn tweede keuze. Daarmee telt hij nu ineens wel mee als een soort van uitgeloot.
Jan (Amsterdam)
op 09/04/2016 naar 21:34   

OK, ... Dus het maakt niet uit?
Tegengeleuid (Masterdam)
op 09/04/2016 naar 21:17   

Is er nog iemand die aan hand van de cijfers aan kan tonen dat Boston beter werkt dan Matching 2.0?
Jan (Amsterdam)
op 09/04/2016 naar 21:03   

Is er nog iemand die aan hand van de cijfers aan kan tonen dat Matching 2.0 beter werkt dan Boston?
Corine (Amsterdam)
op 09/04/2016 naar 20:59   

Mijn zoon gaat nu naar klas 2 van het Berlage Lyceum. We hebben net de hele voorlichting gehad over de keuze voor het gymnasium. Hij krijgt namelijk nu in de brugklas Grieks en Latijn en kiest pas in klas 2 of hij doorgaat met het gymnasium. Sommige kinderen die aanvankelijk echt niet naar het gymnasium wilden, willen dat nu wel, zo enthousiast zijn ze. Andersom gebeurt het ook: dat kinderen het toch liever niet willen of niet aankunnen. Een perfect systeem: eerst een jaartje proeven, dan doen! Vorig jaar scoorden de eindexamenleerlingen Grieks op het Berlage ruim boven het landelijk gemiddelde, de leerlingen die in Latijn eindexamen deden scoorden "normaal" boven landelijk gemiddelde. Dit vertelde de docent Grieks afgelopen week tijdens de voorlichting. Leuke, bevlogen, enthousiaste docenten! En mijn zoon heeft het er gewoon heel erg naar zijn zin!
CJ (Amsterdam)
op 09/04/2016 naar 18:39   

Mijn kind is op haar 13de "keuze" geplaatst. Kunnen ze een oplossing vinden voor de kinderen die buiten hun top 10 of geen plaats hebben?

Die scholen met plekken zijn geen optie anders zou ze ze op haar voorkeurslijst gehad.
Ze is ook gestraft een tweede keer met de wachtlijsten. Door haar hoog loting nummer (7438)staat ze ook heel laag (bv 170) op de wachtlijsten. Dus daar ook geen kansen. Ze heeft nu geen zin in school en wordt complete gedemotiveerd. Geen goede start voor een 12 jarig kind die 6 jaar moet doorbrengen in een school waar ze niet heen wil.
Is er geen andere contact (anders dan de servicedesk)?
Cynthia (Amsterdam)
op 09/04/2016 naar 17:51   

Iemand bekend met t CSB? 8e "keuze" hier. Niet blij maar vooral omdat de rest vd klas juist zo blij is met eerste keuze. Wat natuurlijk super voor al die kinderen is maar zuur voor je eigen kind. Je voelt je zo machteloos.
Tegengeluid (Masterdam)
op 09/04/2016 naar 17:50   

@Jetske
Excuus: we zitten juist op dezelfde lijn.
Ik wordt af en toe iebelig van de mensen hier...
Jetske (Amsterdam)
op 09/04/2016 naar 17:46   

Tegengeluid, ik had *de ironie knop* moeten activeren denk ik.
"De horror!!??" was bedoeld om aan te geven dat ik dat dus totaal niet snap. Wat is er mis met 1 jaar met havisten en vwo-ers te zitten, in november al te starten met Latijns en het jaar erop door te gaan met gymnasium?
Maar goed, als je een totaal ander verwachtingspatroon hebt blijkt dat toch voor veel ouders hier een tegenvaller te zijn.

'Ga je schamen' komt ook wel ietwat maternalistisch over. Of verkeerde je *ironie knop aan* in de veronderstelling dat ik een achtste-groeper ben ipv een volwassen vrouw? :-).
Tegengeluid (Masterdam)
op 09/04/2016 naar 17:37   

@Jetske
Fons vitae kiest denk ik bewust voor een gemengde brugklas. En in jaar twee beginnen met Latijn/Grieks. Om dat horror te noemen: ga je diep schamen!

@Moeder I
Bewuste keuze dus, de meeste achtste groepers hebben werkelijk geen idee wat een gymnasium inhoudt, en heel veel ouders ook niet. Het is denk ik goed om als niet categoraal gymnasium die kinderen in de brugklas voor te bereiden op de keuze om al dan niet gymnasium te gaan doen. Vel scholen in Amsterdam doen dat: Amsterdams Lyceum, Hyperion dacht ik ook Berlage Lyceum.

Er bestaat - ook hier op het forum - nog steeds een hardnekkig misverstand dat gymnasium een hogere schoolsoort is dan VWO/Atheneum. Bij veel achtste groepers is dat ook de reden waarom ze gymnasium kiezen: als beste van de klas willen ze graag het hoogst haalbare. Dat is dus vwo, niet gymnasium.
Reine klijn (Amsterdam)
op 09/04/2016 naar 15:14   

Klopt het dat er kinderen uit Breukelen zijn ingeloot in Amstedam?
Gerrit vd Veen (Adam)
op 09/04/2016 naar 14:48   

Van de Osvo hebben de scholen niets gehoord over terug laten halen van papieren.
Wij sturen woensdag een brief aan 2e keuzes en lager met het verzoek papieren in te vullen, kopie identiteitsbewijs, en de boel kan op de post. We doen dit pas woensdag omdat mensen tot dan kunnen terugtrekken.
Sommige mensen willen nog even komen maandag, is ook mogelijk. Mail ons dan even.

Kunnen de scholen de leerlingen uitkiezen? Nee dat kan niet. 2% kan worden toegelaten via de hardheidsclausule. En er kan voorrang gegeven worden om een aantal redenen (bv broertjes/zusjes of montessori/dalton). Maar verder hebben de scholen geen invloed.
Wij behandelen de dossiers en bellen soms met de basisschool als er opmerkelijke zaken zijn. In een enkel geval ga je de strijd aan bv over het niveau. De basisschool moet aantonen dat het advies voldoende wordt ondersteund door objectieve gegevens.
Bea (Amsterdam)
op 09/04/2016 naar 14:23   

Hallo allemaal,
Ik heb een vraag. Is het werkelijk zo dat een school geen inspraak heeft in de nieuwe leerlingen? Ik kan mij dat heel moeilijk vorrstellen.
Wie weet of een school uitzonderingen kan maken?
Vriendelijk dank,
Bea
Moeder l (Amsterdam)
op 09/04/2016 naar 14:17   

@tegengeluid, klopt in het 2e jaar. Ze beginnen eerst in een havo/vwo klas met in November eventueel de mogelijkheid om Latijn te volgen voor VWO kinderen. Naar het er nu uitziet zijn veel VWO kinderen die niet in hun top 5 kwamen (en dus niet op een gymn) op het Fons Vitae geplaatst. Dus waarom dan niet meteen een gymnasium klas?
Jetske (Amsterdam)
op 09/04/2016 naar 14:14   

Maar er is op het Fons geen gymnasium brugklas. Eerst nog 1 jaar met havo en vwo-ers bij elkaar: de horror!!??
Tegengeluid (Masterdam)
op 09/04/2016 naar 13:59   

@Moeder I en @Siep
In vredesnaam waar hebben jullie het over? Fons Vitae heeft een gymnasium.
Elisabeth (Amsterdam)
op 09/04/2016 naar 13:59   

Zojuist de bevestingsbrief gekregen, maar daar staat niet in dat we het inschrijfformuliier van de school van eerste keuze moeten ophalen en inleveren. Verwarrende informatie.
Marli (Amsterdam)
op 09/04/2016 naar 13:12   

@Elisabeth: dat stond in de bevestigingsbrief (van het Fons Vitae).
Elisabeth (Amsterdam)
op 09/04/2016 naar 13:07   

@Marit: van wie heb je dat gehoord? Ik heb donderdag met de helpdesk MEPS Osvo gebeld met deze uitdrukkelijke vraag en daar was het antwoord dat ik gewoon de brief met het aanbod van de andere school moest afwachten (die we nog niet binnen hebben).
Marli (Amsterdam)
op 09/04/2016 naar 12:35   

Net gehoord dat je je aanmeldformulier terug moet halen bij de school van je eerste keus en dat moet inleveren bij de school waar je geplaatst bent. Wat een gedoe zeg, hoezo digitale tijd?
Moeder l (Amsterdam)
op 09/04/2016 naar 12:03   

@Siep, ik heb gisteren mail contact gehad met het Fons Vitae (mijn zoon nr10 op zijn lijst) ze zeggen dat ze dit niet van plan zijn en dat er dit jaar net zoveel kinderen worden geplaatst met vwo advies als vorig jaar. Maar ik heb het in ieder geval al aangehaald, misschien als meerdere ouders dit gaan doen dan zal het kunnen helpen?
Siep (Amsterdam)
op 09/04/2016 naar 10:15   

Wij willen graag meedoen met het idee een gymnasiumklas te formeren op het Fons Vitae. Onze zoon wil echt graag naar hetgymnasium en is geplaatst op 8e keuze. Jammer maar dit zou een oplossing zijn. Waar hebben jullie dit gemeld?
Marian (Amsterdam)
op 09/04/2016 naar 10:05   

Is er al bekend welke scholen nog plek hebben en hoeveel?
LL (Amsterdam)
op 09/04/2016 naar 08:58   

Er is maar 1 zinnetje wat maar door mijn hoofd speelt, na het op haar nummer 1 plek terechtkomen van mijn kind: "De heroverwegers, kinderen die door een hogere citoscore hun schooladvies kunnen ophogen, betalen de prijs voor de snellere lotingsuitslag. Zij kunnen pas in de 2e helft van mei zich nog melden op scholen die nog plek hebben."
Mijn kind heeft een dubbeladvies, laat qua schoolprestaties veel hoger zien dan ze bij de cito haalt. Stel nou dat ze straks wel een hogere score haalt (denk het niet maar je weet maar nooit) en de school waar ze straks op terechtkomt heeft haar al ingedeeld in het lagere niveau. De klassen van hoger niveau zitten al vol. Dus moet ze wel lager beginnen, in ieder geval de komende paar jaar.. Of geeft de school haar dan wel nog een plekje in de klas waar ze volgens de laatste cito-uitslag zou horen? (school heeft aparte mavo/havo/athaneumklassen).

Haar tweede keus op de lijst heeft echter, op dit moment, wel nog plek. Vindt ze net zo'n leuke school, afstand is even ver. Ze heeft lang getwijfeld welke er op 1 moest komen. Is het dan eigenlijk nog mogelijk om te switchen ? Of zit ze vast omdat ze nou eenmaal al geplaatst is ?

Eerst allemaal nog maar zien hoor, het is voorop lopen op de zaken. Maar ik vraag me het wel af. En er zullen vast meer kinderen zijn die wellicht straks in hetzelfde schuitje zitten.
Jop (West)
op 09/04/2016 naar 08:43   

Sanderb: alle gymnasia zitten altijd vol. Gezamenlijk hebben ze altijd moeten loten (soms dan nog een paar plekken op Vossius of cygnus, maar daar is ook wel eens een tweede loting geweest), maar het kwam meestal ongeveer uit. Binnen dit systeem is er geen schijn van kans dat de gymnasia plek over hebben:veel te veel kinderen zetten ze ergens op de lijst.
Petra (Amsterdam)
op 09/04/2016 naar 08:40   

Goedemorgen beste ouders.
Ik weet, ruilen mag niet, kan niet, zou geen voordeel moeten opleveren. Nooit geschoten is echter altijd mis. Is jouw kind op Fons Vitae geplaatst maar gaat hij of zij liever naar het HLZ? Bij ons is het andersom namelijk ...
Hartelijke groet,
Petra
Louise (Amsterdam)
op 09/04/2016 naar 08:28   

Hierbij de graphic van de plaatsingspercentages op de site van het Parool in één klik: http://goo.gl/4UZUpA
Louise (Amsterdam)
op 09/04/2016 naar 08:25   

Mooie duidelijke graphic van de plaatsingspercentages op de website van Het Parool:
http://www.parool.nl/amsterdam/meer-kinderen-dan-vorig-jaar-naar-school-v an-voorkeur~a4278315/
Bas (Amstelveen)
op 09/04/2016 naar 08:05   

Ik vind overigens 37 niet geplaatst wel heel erg breed oprekken van het begrip plaatsing. Omdat, en uitsluitend omdat, mensen dringend is geadviseerd om heel veel scholen op de lijst te plaatsen is bijna iedereen geplaatst. Als iedereen zeg 5 scholen op de lijst had gezet, waren het er veel meer. Ik heb echt wel ervoor gezorgd bepaalde scholen niet op mijn lijst te zetten.

Ik hoor mensen in mijn omgeving nu zoeken buiten Amsterdam (die zijn naar een school buiten de top 5 gegaan).

Mijn kind wel geplaatst overigens.
1 van de 37 (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 20:01   

Kukenheim
in het jeugdjournaal
"Heel verdrietig natuurlijk voor zo'n kind heeft al veel scholen bezocht. We gaan laten zien welke plek op welke school er nog zijn zodat alsnog een keuze gemaakt kan worden".
Over welke keuze hebben we het? In ieder geval niet over vrijheid van schoolkeuze. En ook niet over de twaalf scholen die al "gekozen" waren.
Johnny jordaan (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 19:09   

Moeder, smaken verschillen, sommigen zouden in oud-zuid nog niet dood gevonden willen worden. Je goedgemeende 'kop op' is dus ook wat misplaatst.
'Het Fons' is niet voor niks niet zo heel populair onder VWO-ers zou ik zo zeggen.
Waarom, dat mogen mensen nog steeds zelf bepalen.
Mad (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 18:52   

Zijn kinderen die het Cygnus op de 17e plek hadden staan dan ook allemaal eerder aan de beurt geweest door een hoger lotnummer (wij hadden 7365)?
Mad (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 18:47   

Wat ik nog steeds niet begrijp is dat (naast het feit dat mijn zoon bij 10 scholen niet terecht kan) hij bij de school van zijn eerste keuze al op reserveplek 106 staat. Ik probeer er al een dag achter te komen hoe dit systeem zou moeten werken.
Kaat (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 18:34   

Die "redelijke" doelstelling van plaatsing in de top 3 is misschien mede gebaseerd op de uitslag van de enquete op deze site, waarin 54% van de ondervraagden aangaf een derde plaats nog acceptabel te vinden.
Fons Vitae moeder (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 18:28   

Ik vind "zet je schouders eronder en spreek je kind positief toe" constructieve feedback. Je gaat met gemiep echt niets veranderen. Tevens vind ik het ook positief dat ik mijn zoons ervaring van het Fons Vitae hier deel. Misschien dat het ouders gerust stelt.

Maar ik vind het ook gezond een beetje kritisch te zijn. Als mensen daar aanstoot aan nemen, tja. Pech dan hoor. Such is life.

Het is niet mijn bedoeling ouders af te zeiken, maar kom op, zeuren om het Fons Vitae (school met een goede reputatie in een van de beste wijken van Amsterdam) vind ik dus persoonlijk echt misplaatst, vooral als je schrijnende gevallen van uitgelote kinderen bekijkt. Of zoals vorig jaar, kinderen uit Noord die in de Bijlmer terecht kwamen, om maar een voorbeeld te noemen. We moeten allemaal leren om te gaan met teleurstellingen, en onze kinderen ook. Zoals Haas uit Diemen al schrijft is het al jaaaaren bekend dat je uitgeloot kan worden op de populaire scholen, dus als je jezelf (of je kind) daar niet voldoende op hebt voorbereid, tja, dan zit je nu inderdaad met een teleurgesteld kind. En dat is heel normaal (wij waren in het begin ook teleurgesteld) maar je helpt je kind echt veel beter als je er positief naar probeert te kijken.

Nogmaals: sterkte aan kinderen (en ouders) die uitgeloot zijn of echt op een totaal verkeerde school zijn terecht gekomen. We willen natuurlijk allemaal het beste voor onze kinderen. Helaas zijn de beste plekken schaars.
Fons Vitae moeder (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 18:28   

Ik vind "zet je schouders eronder en spreek je kind positief toe" constructieve feedback. Je gaat met gemiep echt niets veranderen. Tevens vind ik het ook positief dat ik mijn zoons ervaring van het Fons Vitae hier deel. Misschien dat het ouders gerust stelt.

Maar ik vind het ook gezond een beetje kritisch te zijn. Als mensen daar aanstoot aan nemen, tja. Pech dan hoor. Such is life.

Het is niet mijn bedoeling ouders af te zeiken, maar kom op, zeuren om het Fons Vitae (school met een goede reputatie in een van de beste wijken van Amsterdam) vind ik dus persoonlijk echt misplaatst, vooral als je schrijnende gevallen van uitgelote kinderen bekijkt. Of zoals vorig jaar, kinderen uit Noord die in de Bijlmer terecht kwamen, om maar een voorbeeld te noemen. We moeten allemaal leren om te gaan met teleurstellingen, en onze kinderen ook. Zoals Haas uit Diemen al schrijft is het al jaaaaren bekend dat je uitgeloot kan worden op de populaire scholen, dus als je jezelf (of je kind) daar niet voldoende op hebt voorbereid, tja, dan zit je nu inderdaad met een teleurgesteld kind. En dat is heel normaal (wij waren in het begin ook teleurgesteld) maar je helpt je kind echt veel beter als je er positief naar probeert te kijken.

Nogmaals: sterkte aan kinderen (en ouders) die uitgeloot zijn of echt op een totaal verkeerde school zijn terecht gekomen. We willen natuurlijk allemaal het beste voor onze kinderen. Helaas zijn de beste plekken schaars.
Fons Vitae moeder (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 18:28   

Ik vind "zet je schouders eronder en spreek je kind positief toe" constructieve feedback. Je gaat met gemiep echt niets veranderen. Tevens vind ik het ook positief dat ik mijn zoons ervaring van het Fons Vitae hier deel. Misschien dat het ouders gerust stelt.

Maar ik vind het ook gezond een beetje kritisch te zijn. Als mensen daar aanstoot aan nemen, tja. Pech dan hoor. Such is life.

Het is niet mijn bedoeling ouders af te zeiken, maar kom op, zeuren om het Fons Vitae (school met een goede reputatie in een van de beste wijken van Amsterdam) vind ik dus persoonlijk echt misplaatst, vooral als je schrijnende gevallen van uitgelote kinderen bekijkt. Of zoals vorig jaar, kinderen uit Noord die in de Bijlmer terecht kwamen, om maar een voorbeeld te noemen. We moeten allemaal leren om te gaan met teleurstellingen, en onze kinderen ook. Zoals Haas uit Diemen al schrijft is het al jaaaaren bekend dat je uitgeloot kan worden op de populaire scholen, dus als je jezelf (of je kind) daar niet voldoende op hebt voorbereid, tja, dan zit je nu inderdaad met een teleurgesteld kind. En dat is heel normaal (wij waren in het begin ook teleurgesteld) maar je helpt je kind echt veel beter als je er positief naar probeert te kijken.

Nogmaals: sterkte aan kinderen (en ouders) die uitgeloot zijn of echt op een totaal verkeerde school zijn terecht gekomen. We willen natuurlijk allemaal het beste voor onze kinderen. Helaas zijn de beste plekken schaars.
Moeder l (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 17:55   

@ faat en ilse, dank! Jullie begrijpen het! Op nr.10 komen is gewoon een teleurstelling. Zeker wanneer je kind zo slim is dat hij het gymnasium kan doen, nu moet hij op het Fons Vitae toch weer opstarten in een havo/vwo klas. Wij weten zeker dat hij het daar leuk gaat vinden maar het is vrij menselijk dat er een grote teleurstelling is. Veel sterkte voor de 37 kinderen die nog geen school hebben!
Rene (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 17:42   

Als je nergens ingeloot wordt is dat natuurlijk verschrikkelijk. Maar wat ik niet snap is dat de VSA pas tevreden is als iedereen in z'n top 3 zit. Hoeveel scholen je ook bijbouwt en verbetert, er zullen er toch altijd een paar zijn die "het populairst" zijn en waar dus kinderen uitgeloot worden?
MvD (Diemen)
op 08/04/2016 naar 17:33   

Mijn kind heeft ongeveer lotnummer 7250. Hij is 1 van de 37 leerlingen die niet geplaatst is. Via de reservelijsten maakt hij geen kans om alsnog geplaatst te worden, zijn laagste plek op een reservelijsten is nummer 87. De leerlingen die wel al op een school zijn geplaatst hebben dan dus voorrang vanwege hun lotnummer. Dat voelt oneerlijk.
Vandaag zijn we vier verschillende scholen afwegweest. Op 3 van deze scholen werden we, ondanks dat we van tevoren hadden gebeld, niet rondgeleid. Op 1 school wel. Dinsdag moeten we een nieuwe voorkeurslijst inleveren, terwijl we nu nog maar 1 geschikte school hebben gevonden. Na dinsdag wordt er opnieuw geloot. Niet alleen met met de 37 leerlingen zonder plek, maar ook de leerlingen die wel geplaatst zijn maar van hun plek afzien mogen meeloten. Ook dat voelt oneerlijk.
Ik weet echt niet hoe we alle scholen in de komende dagen kunnen bezoeken en een voorkeurslijst moeten maken van scholen waar we expliciet niet voor hebben gekozen. In de scholengids staat dat we worden bijgestaan, we worden ook keurig ter woord gestaan wanneer we bellen, maar we krijgen geen antwoord op onze vragen en steeds verschillende informatie. Heel vervelend allemaal.
SanderdB (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 16:51   

In totaal zijn er 37 kinderen niet geplaatst blijkt uit de getallen van de gemeente. https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/voortgezet-onderwijs/
Die loten zowiezo mee met de 2e ronde. Ik vraag me af of er nou veel ouders zijn die zo ontevreden zijn dat ze ook mee gaan loten. Als er plaats was geweest op een school die nog plaatsen vrij heeft, dan hadden ze die toch wel aangekruist? Ik bedoel: dan konden ze al op de eerste rond zijn aangemeld op die school. Dus een lotingskeuze opgeven is wellicht emotioneel verstandig, maar niet rationeel. Of zie ik het verkeerd?
Mijn dochter is erg teleurgesteld dat ze niet op een gymnaisum is beland, maar naar het Geert Grote gaat. Alle gymnasia zitten dit jaar vol, is volgens mij nog nooit gebeurd.
Marco (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 16:45   

Wij balen in ieder geval. 10 scholen opgegeven en geen school hebben. Zeer grote teleurstelling. Van matching dus geen sprake. De computer heeft beslist (#7417).
Faat (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 16:36   

Ik ben het helemaal met Ilse eens. Als je kind op haar/zijn eerste keus is plaatst dan ben je natuurlijk blij maar als dat niet het geval is dan is het even slikken. Je zit als ouder dan (even) met een ongelukkig kind. Je trekt je dat als ouder erg aan en in dit geval sta je machteloos. Het is fijn als je je verhaal kunt doen. Ik lees de berichten die voorbij komen en bij sommige berichten voel je de frustratie van de ouders. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat kinderen teleurgesteld raken. Kinderen hebben de afgelopen maanden scholen moeten bezoeken en hebben het idee gekregen dat ze een keuze konden maken. Het is dan zuur als je te horen krijgt dat er eigenlijk niet veel te kiezen valt. Ik leef vooral met de ouder mee die 17 scholen heeft bezocht en niet is ingeloot.
Of het nu een luxe probleem is of niet, pijn is pijn en is rot voor degene die het voelen. Laten we hier als ouders het goede voorbeeld geven en elkaar hierin steunen. Ik denk dat advies van andere ouders welkom is maar het afzeiken van andere ouders is nergens voor nodig.
Liselot (Abcoude)
op 08/04/2016 naar 16:10   

Kan het mogelijk zijn dat kinderen uit buitengebieden (die niet in hun eigen dorp naar school kunnen en zijn aangewezen op Amsterdam) een laag lotnummer hebben gekregen? Ik heb nu 8 kinderen gesproken die een lotnummer lager dan 5000 hebben......stuk uit Telegraaf"en kinderen uit buitengebieden worden opnieuw in de loting meegenomen"..
Hoezo zijn kinderen uit buitengebieden een aparte groep? Dit zet mij aan het nadenken....
Maria (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 15:57   

Zoon op 2de keuze, lotnummer rond de 2500. Zijn vriendinnetje op haar eerste keuze, met lotnummer rond de 7200. Allebei heel erg blij. Lotnummer bepaalt niet alles; het is nog steeds de populariteit van de scholen...
Noortje (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 15:53   

Er vallen mij een paar pijnpunten op:
- De verzamelnaam VWO doet geen recht aan die kinderen die perse Gymnasium willen doen.
- Er wordt geen rekening gehouden met het profiel. Een school met een kunstprofiel is niet geschikt voor een bèta en omgekeerd.
- Er wordt geen rekening gehouden met afstand. Hier in 020noord zijn er relatief weinig scholen t.o.v. bijv. zuid. Maar noord heeft wel te maken met randgemeenten waarvan de kinderen ook in noord/ centrum naar school willen. Omdat Damstede niet erg in trek is, vergroot dat de druk op het Hyperion. Het zou interessant zijn om te kijken wat daar aan te doen is.
- Om de pijn te verdelen, wordt een kind soms van zijn eerste keuze afgehaald, om lager op zijn of haar lijst te eindigen, ten gunste van een kind dat anders te laag zou zakken. Vraag is of dat wenselijk is. Is de pijn van het verschil tussen plek 6 of plek 12 te vergelijken, met de pijn om niet op je eerste keus te komen? Ik zou daar meer over willen weten.
- Scholen kunnen geen voorkeur uitspreken voor leerlingen. Hoewel ik dit begrijp - stel je voor dat een school zegt: hij wel, zij niet, niet wenselijk lijkt me - is het toch het onderzoeken waard of school een soort van voorkeur kan uitspreken. Bijvoorbeeld wat betreft de voorkeur van het kind voor een bepaald profiel.
Ik zie dus nog wel een aantal discussie- en/ of onderzoekspunten wat dit aangaande. Ik zou me kunnen voorstellen dat het kiezen voor een bepaald profiel meegenomen zou kunnen worden in het algoritme. Verder denk ik dat er een onderscheid athenaeum - gymnasium moet komen. Iemand die de exacte kant op wil is ws. weinig gemotiveerd om zich op klassieke talen te storten, en vice versa. Het lijkt me wenselijk om daar rekening mee te gaan houden.
Ben heel benieuwd naar andere ideeën.
Tot slot: ik denk dat met de komst van de nieuwe scholen leergemeenschap020, Spinoza20first en Cartesius2 de druk de komende jaren zal verminderen wat betreft de zeer populaire scholen. Veel mensen, waaronder wij, wilden niet inschrijven op een startend initiatief, zonder schoolgebouw, zonder leerlingen te kunnen spreken. Ik denk dat dit de komende jaren ten goede zal veranderen, net als Hyperion destijds.
Ilse (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 15:50   

Aan alle ouders, die het gevoel hebben dat dit forum bedoeld is om andere ouders op hun nummer te zetten....Sinds gisteren is er een uitslag en voor sommige kinderen heeft die uitslag verwerking nodig en zelfs soms nog een ronde schoolkeuzes nodig. Dat betekent ook iets voor de ouders. Die zoeken hier een uitlaat klep en dat is goed. Constructieve feedback werkt dan beter, dan even iemand op zijn nummer zetten. We wensen onze kinderen allemaal het beste, gun dat aub de ouders van de kinderen met een minder of slecht bericht ook.
Haas (Diemen)
op 08/04/2016 naar 15:45   

Kom op zeg, als je top 10 begint met (in willekeurige volgorde) Barlaeus, Vossius, Ignatius, Hyperion, Cygnus, 4e Gymnasium, Amsterdams Lyceum, dan ben je toch wel heel naief als je nu stomverbaasd bent dat je kind daar niet op is gekomen. Het blijft een lootsysteem, er is op de populaire scholen per definitie niet voldoende plaats voor alle gegadigden en het is van tevoren duidelijk dat er kinderen pech zullen hebben. En ja, dat kan ook jouw kind zijn. capaciteit op die scholen uitbreiden is geen reele optie. En eerlijk is eerlijk: de meeste kinderen die nu hebben meegedaan aan de matchingprocedure zitten volgend jaar gewoon op een van de scholen die ze leuk vinden. Dus hoezo zijn er zoveel teleurgestelde kinderen? Hadden hun ouders ze niet voorbereid op het feit dat het misschien wel eens niet hun favoriete school kon worden?
A.Mom (Amstredam)
op 08/04/2016 naar 15:44   

We zijn heel blij met ons 2de keus Vossiusgymnasium ik ben beniuewd of Is er iemand die op st. Ignatius gelot met als 2de, 3de of lager keus?
CJ (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 15:30   

@Pina: Je hebt gelijk dat er op het Cartesius 2 nog 5 plekken beschikbaar waren. Maar deze zijn alleen voor leerlingen met het advies VWO/ Gymnasium. Onze dochter heeft het advies Havo/ VWO. En deze plekken zijn allemaal helaas al vergeven aan lagere lotnummers.
Maar evengoed bedankt voor het meedenken!
Fons Vitae moeder (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 15:25   

Aan alle ouders die miepen over hun arme, zielige, hoogbegaafde kindertjes die ingeloot zijn bij het Fons Vitae:

Mijn zoon is daar vorig jaar ingeloot (was zijn 5e keus). We hebben ons vanaf het begin open en positief ingesteld (goeie les voor je kinderen! moeten sommigen van jullie eens proberen!). Ik ben super tevreden. Mijn zoon heeft absoluut geen last van niveau verschillen in de klas (zo ver liggen havo en vwo nou ook weer niet uit elkaar), de mentoren pakken alles goed op (mijn zoon hoeft bv geen Franse les te volgen en mag tijdens die les aan andere dingen werken). En degenen die het goed doen in het eerste jaar kunnen in de tweede doorstromen naar Gymnasium.

Ik snap het probleem dus niet zo. Behalve misschien van een elitair categoraal gymnasium standpunt. Maar dat vind ik geen geldig standpunt :P

Tuurlijk, het is even een teleurstelling. Maar hoppa, schouders eronder, kind positief toespreken, en proberen met een goed gevoel het jaar te beginnen. Lijkt me veel nuttiger dan klagen over wat eigenlijk een luxe probleem is.

Ik leef veel meer mee met de kinderen die wel een complete lijst hebben ingevuld en overal uitgeloot zijn. Ik hoop dat er alsnog een passende school voor hun gevonden kan worden!

En voor degenen die naar het Fons Vitae gaan: gefeliciteerd! Mijn zoon vindt het daar hartstikke leuk.
LR (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 14:42   

Kun je ergens een overzicht vinden hoeveel plaatsen per school ingevuld zijn?
1 van de 37 (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 14:39   

In Parool "Osvo is tevreden: "Je ziet het liefst iedereen op zijn nummer één, maar dat kan nu eenmaal niet".
Onze dochter 17 scholen bezocht, 12 doorgegeven en niet geplaatst. Hoezo tevredenheid bij OSVO? We Hebben nu drie werkdagen de tijd om opnieuw een zolang mogelijk lijstje in te vullen. Fysiek onmogelijk om overgebleven scholen te bezoeken en zorgvuldig af te wegen welke school nu door te geven.
detail bij de grafiek van parool bij het * De leerlingen in de categorie 'niet' zijn nog niet geplaatst. De reden hiervoor kan zijn dat een leerling alleen zijn eerste of tweede keuze had opgegeven en daar niet geplaatst is. Deze groep krijgt nog een plek.
Gezien reacties op forum lijkt het er meer op dat kinderen niet terecht zijn gekomen in hun top twaalf!!!!!
Casino (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 14:35   

het lijkt me sterk, maar is eigenlijk net zo willekeurig en (on)eerlijk als random, het blijft net bingo, sowieso.
achternaam V ~ lot 5670
Opgelucht (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 14:29   

Ik denk het niet. Lotnummer 1250, achternaam P
LR (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 14:28   

Achternaam beginnend met een R. Lotnummer 722...
M (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 14:23   

Wij: achternaam V, lotnummer 4046.
Eri (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 14:11   

Bij ons in de klas lijkt het erop, na een kleine steekproef dat het lotnummer iets te maken heeft met de eerste letter van je achternaam. Oftewel kinderen met een achternaam beginnend met A, B,C. D hebben een veel gunstiger lotnummer dan kinderen met een achternaam beginnend met een S bijvoorbeeld. Het is niet helemaal op alfabet maar het lijkt dat de 1e helft van het alfabet de 1e helft van de lotnummers heeft gekregen. Is dit meer mensen opgevallen? Of is dit toeval??
Xo (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 14:06   

Lot 5241, 1ste keus Amsterdams Lyceum. We zijn zo dankbaar, voel me zo gelukkig, en hebben pijn in ons hart voor iedereen die niet zo gelukkig waren. Ik denk dat dit jaar systeem was beter dan de totale nachtmerrie van vorig jaar op basis van de percentages en verhalen, maar ik besef dat kinderen zijn niet percentages, en mijn advies kan worden aangetast omdat wij niet een van de mensen vreselijk getroffen door het systeem dit jaar . Het spijt me. Ik heb ook niet een oplossing voor het probleem. Ik hoop dat de pech kan een of andere manier een evenwicht te vinden tussen de opbouw van de kinderen positief over hun nieuwe school (zelfs als ze niet gekozen etc) & @Nathaly te zijn, als de plaatsing is volstrekt onaanvaardbaar, geef niet op. Nogmaals, dankbaar en makkelijk voor mij om te zeggen. Ik wens je sterkte.
Hansje (Noord)
op 08/04/2016 naar 13:41   

Lekkere krant, het Parool. Eerst vragen ze hier om informatie (LObdeijn), maar wat ze er dan over schrijven mag je alleen lezen als je je abonneert op de krant. Is dat Amsterdams? Dat is toch geld vangen over de rug van onze frustraties!!!!
Moeder l (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 13:40   

Mijn zoon ook op nr.10 fons, ik ga idd ook een mail sturen voor een gymn. Klas meteen aan het begin.
Lotgenoten? (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 13:32   

Inderdaad Linda, er zullen altijd kinderen teleurgesteld worden, dus waarom zouden we zóveel moeite doen en maandenlang stressen voor een uiteindelijk onoverzichtelijke ellenlange lijst die, vaak zeker onderop, niet meer als keuze ervaren wordt?
Wanneer een Boston loting zo ontzettend veel meer kinderen gelukkig maakt met hun eerste keuze, en de groep kinderen die uitgeloot worden zeker half zo groot is én meestal net zo ongelukkig?

De aanname dat de capaciteit zou voldoen is flauwekul, men wíl gewoon niet in zulke grote aantallen als genoemd naar maimonides , excellius, ijburg 2, enz. enz.
Dit blijkt elk jaar weer, zonder noemenswaardige fluctuaties. Dan zou dit ook niet als beschikbare capaciteit meegerekend mogen worden.
Daarnaast is (flink) overschot nodig om überhaupt te kunnen kiezen en dan heb ik het nog niet eens over de voor velen essentiële keuze tussen onderwijsmethoden, religieuze grondslag, of befietsbaarheid om maar eens wat te noemen.
Dus capaciteit flink vergroten blijft absoluut nodig.
PB (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 13:30   

lotnummer 7258, 8e keuze. Zeer teleurgesteld omdat ons op meerdere plekken verteld is dat kinderen die dat wilden zeker plaats op een categoraal gymnasium zouden hebben. Niet dus :(
Nu dus een school die we niet bij ons kind vinden passen. We houden ons hart vast.
Ko (Weesp)
op 08/04/2016 naar 13:09   

@ KvB (VSA) (Amsterdam)

In je bericht op 07/04/2016 naar 17:53 verwijs je naar een persbericht. Dat heb ik gelezen en daar reageer ik op.

"VSA constateert net als vorig jaar dat de redelijke doelstelling dat alle kinderen in hun top 3 van voorkeur worden geplaatst, opnieuw niet is gehaald."

Het is een redelijke doelstelling, maar het is niet de doelstelling van DA-STB (en ook niet van DA-MTB en ook niet van Boston) want die heeft helemaal geen expliciete doelstelling. Dus het is geen wonder dat er niet uitkomt wat je (en ik ook) graag zou zien.

Ik ken een methode die wel expliciet gericht is op zo weinig mogelijk leerlingen op lage voorkeuren. In 2015 zou daarmee 97,3% van de leerlingen in hun top 3 zijn gekomen. Dat is toch duidelijk beter dan de 95,2% met DA-STB dit jaar. Voordeel is ook dat de voorkeurslijstjes daarmee veel korter kunnen zijn.

"Geen enkel verdeelsysteem kan de problemen van mismatch tussen vraag en aanbod oplossen."

In zijn algemeenheid akkoord, maar de grootte van het probleem hangt wel af van het verdeelsysteem. Dit jaar met DA-STB zou je extra aanbod zoeken voor 4,8% is ruim 350 leerlingen. Vorig jaar met die andere methode zou het om 2,7% is ruim 200 leerlingen zijn gegaan.

Verder onderzoek naar betere methoden, conform je redelijke doelstelling, lijkt mij gewenst. Ondanks het feit dat de perfecte methode niet bestaat.
Nathaly (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 13:05   

Ben een moeder van een dochter die vorig jaar in de loting heeft meegedaan. Helaas is zij toen ook buiten haar lijst geplaatst op een school die we helemaal niet kenden, bezocht hadden. Gelukkig is het uiteindelijk iets van goed gekomen maar ik adviseer alle ouders waarvan hun kind buiten de lijst is geplaatst je moet nu actie ondernemen. Het heeft mij 3 weken gekost, 10 bezwaarschriften, hoorzittingen en noem maar op en uiteindelijk is ze geplaatst op een school nummer 5 van haar lijst omdat deze school onder druk van Osvo en gemeente een extra klas heeft gemaakt. Dus ik weet hoe jullie je voelen, je voelt je kompleet machteloos, ziek was ik er van (en mijn dochter ook), maar geef niet op vecht voor je kind het kan niet zo zijn dat een nummer de toekomst van je kind gaat bepalen. Wil alle ouders enorm veel succes en sterkte wensen en mochten er vragen zijn laat het me weten heb het pad ook bewandelt dus misschien kan ik ergens hulp bieden.
Linda (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 12:33   

Welk systeem je ook kiest, er zullen altijd kinderen teleurgesteld worden. Er zullen altijd populaire scholen zijn met een beperkt aantal plaatsen. Je kunt niet verwachten dat deze scholen maar even extra klassen maken; er is een grens aan het aantal leerlingen dat een school kan hebben. Schouders eronder, kinderen troosten en een oplossing zoeken. Het had ook een ander kunnen gebeuren. En meestal komt het goed, ook op een andere school.
Matthijs (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 12:02   

Weer iemand die is uitgeloot op een categoraal gymnasium en die is geplaatst op het Fons Vitae (keuze 8). Er blijken er meer te zijn. Ik heb inmiddels het FV gevraagd te onderzoeken of er direct in september een gymnasiumklas kan starten. Ik hoop dat veel ouders die in hetzelfde schuitje zitten dit ook zullen doen!
Pina (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 11:19   

Henk, die overzichten vind je hier: http://www.verenigingosvo.nl/voorkeurslijst07042016/
Henk-Jan (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 11:17   

Weet iemand of er een overzicht beschikbaar is van scholen die nog plek vrij hebben? Of is dat een kwestie van alle scholen zelf benaderen? En bestaan er kansen dat een school toch nog kiest om een extra klas in te richten? En zo ja, wordt zoiets ook publiekelijk gedeeld ergens?

We zijn nu een dag later na de rampzalige loting en het besef dringt nu eigenlijk pas goed door. Wat een drama.

Ik ben overigens blij voor een ieder die hun kind op de goede plek hebben zien belanden.
Maria (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 11:10   

Ja, het Caland Technasium is heel leuk!
AT (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 11:07   

Ik vind dat sowieso uitgangspunt moet zijn dat eerst wordt gekeken naar de eerste keuzes van kinderen. Die zouden voor kinderen moeten gaan die het op hun keuzes 2 t/m .. hebben staan. Uiteraard hou je dan lotingen op verschillende scholen maar dat zal denk ik altijd blijven in een grote stad. Je weet dan wel tenminste waarop je gokt. Nu is het een soort bingo. Maar wat dan te doen met de kinderen die dan worden uitgeloot? geen idee, misschien een combi van beide systemen?
Uit de klas van mijn dochter: twee beste vrienden waarvan de ene naar zijn zesde keus gaat: en dat was dan de eerste keuze van het vriendje (die op zijn vierde plaats is gekomen). Dat zou toch niet moeten kunnen. Wij erg slecht lotnummer maar voorrangsschool dus gelukkig geplaatst.
Mar (Amsterdan west)
op 08/04/2016 naar 11:05   

@ Mad,

Het lijkt me erg voor degenen die weer opnieuw met het denkproces moeten beginnen.
Maar ik heb goede verhalen gehoord over het caland technasium.
Maria (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 10:52   

Sanne, het Hyperion had 240 aanmeldingen voor 140 plaatsen.
Lotgenoten? (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 10:47   

uit het persbericht van de OSVO:
"Via de gehanteerde lotingsmethodiek worden zoveel mogelijk leerlingen geplaatst op hun eerste voorkeur"

Zet de OSVO mensen niet op het verkeerde been met deze nodeloos ingewikkeld geformuleerde omschrijving? Van een DA loting die:

17%, ruim 1200, van alle leerlingen NIET op hun 1ste voorkeur plaatst,terwijl
7%, tussen 500-700 leerlingen jaarlijks onder Boston NIET terecht kwamen op hun gewenste school? (Die verschillen zijn toch enorm?)
Dus helemaal niet zoveel mogelijk leerlingen op 1ste voorkeur plaatst?

Hoe mensen tevreden kunnen zijn met binnenhalen van hun eigen vijfde keuze, wanneer juist daardoor een ander kind -diezelfde- maar als eerste keuze opgegeven favoriete! schoolplek misloopt is mij een groot raadsel.
D (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 10:25   

Mijn dochter heeft de pech dat ze dus totaal uitgeloot is met lotnummer 6405, wij zijn in een complete nachtmerrie beland. Een zeer verdrietige dochter .Dus heeft iemand tips graag
Diemen_Venser (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 10:03   

Een leerling uit Diemen wist een week na de inschrijvingen al dat zij definitief ingeschreven was bij Cygnus.

Nogmaals, VO's kiezen eerst zelf de leerlingen, of halen door hun eigen filter EN de rest gooien ze in het klote lotingssysteem!!!!! Waar praten we over!!!
Jetske (Amsterdam )
op 08/04/2016 naar 09:59   

Lees dat veel kinderen die naar gymnasium willen zijn "geeindigd" bij Fons Vitae. Onze zoon, die naar het gymnasium wil, begint op het Fons Vitae. Eerste keus.
Jan (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 09:58   

behandeld? Freudiaans, denk ik, want zo erg hoop ik dat dit verleden tijd zal worden.
Jan (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 09:54   

Ik lees op dit forum weer veel berichten van teleurgestelde mensen. Ik vindt dat je die teleurstellingen niet –zoals sommigen nogal harteloos doen- mag wegrelativeren met hatelijkheden en valse adviezen als “Je kunt trouwens nu ook kijken welke scholen er nog plek hebben en je aanbod op 7e keuze afslaan.”

Dan zie ik liever het volgende *****aar: “Dochter (4046) geplaatst op Vossius, eerste keus. Heel blij. Haar vriendin op 8ste keus. Heel sneu.” Zo iemand leeft tenminste mee met de teleurgestelden.

Ik hoor dat er 37 leerlingen niet geplaatst zijn. Ik herinner mij dat er in 2014 veel minder, namelijk maar 5 leerlingen niet geplaatst konden worden in de tweede ronde. En in 2012 en 2013 heeft iedereen die eerst was uitgeloot, direct daarna zonder loten een plek gevonden in de herkansing. Toen werden dus 0 leerlingen “niet geplaatst”. Nu zijn dat er 37! Het is daarom voor mij maar de vraag of dit systeem nu wel zoveel beter is dan Boston.

Maar ik wil ook nog iets anders aan de orde stellen. Ik lees op het forum: “… dochter zit op haar 1e keuze ( Cygnus Gymnasium). De school gaf al aan, ga er maar uit dat er voldoende plekken zijn. We zijn erg blij. We hebben express niet gekozen voor een populaire school zoals Amsterdams Lyceum op 1e keus omdat vorig jaar de uitval al groot was.” Maar ik lees ook: “Cygnus had teveel aanmeldingen, doordat ze vrolijk riepen dat dat vast niet zou gebeuren. 201 voor 180 plekken.”

Dit kan ik allemaal niet rijmen met hoe het zou moeten zijn. We hebben nu wel een nieuwe procedure, maar er wordt dus nog steeds strategisch gekozen. En scholen maken daar ook gebruik van. Ik wil maar zeggen: Bas, ben je daar nog? Zijn dit nu fouten van de voorlichting of is het gewoon te ingewikkeld voor de mensen?

En wat moeten we denken van: “We hadden al 2 kinderen op het Cygnus, we hadden gehoopt dat ons 3e kind ook naar het Cygnus had kunnen gaan, maar helaas bepaalt je lotnr. je plaats. Met een hoog lotnummer kom je achter in de rij. Wat een rot systeem voor de kinderen die achter in de loting terecht komen. Ben nu wel benieuwd hoeveel kinderen op het Cygnus zijn geplaatst terwijl het Cygnus niet in hun top 3 stond.” Dat stond ook op dit forum.

Ik denk dan: waarom heeft het Cygnus niet een extra klas gemaakt? Dan hadden ze iedereen aan kunnen nemen die het Cygnus als eerste voorkeur had ingevuld. Dat was toch een heel goede oplossing geweest in dit geval.

Meer dan 1200 kinderen moeten nu naar aan school die niet hun voorkeur heeft. Deze kinderen zijn allemaal meer of minder teleurgesteld – teleurgesteld in een overheid die hen als nummer behandeld en hun belangen en wensen niet op waarde schat. Met een beetje pech nemen ze dat rotgevoel hun hele verdere leven mee.

Wat is er nog meer mis met het huidige systeem?

Wat misschien de ergste fout is aan dit systeem is dat de 7e voorkeur van iemand met een lager lotnummer wordt gehonoreerd, en dat gaat dan ten koste van jouw eerste keuze met helaas een iets hoger lotnummer. Een tiende voorkeur weegt even zwaar als een eerste voorkeur!

Het systeem gaat dus vooral om loten en helemaal niet om voorkeuren.
Mad (Ansterdam)
op 08/04/2016 naar 09:50   

Het systeem verbeterd tov 2 jaar geleden? Echt niet. Je kon toen 1 of 2 keer uitgeloot worden. Zit nu met slim beta kind dat zorgvuldig 10 scholen had uitgekozen en nu nergens zit. Moet nu een oplossing zoeken. Nog heel weinig keus. Kind is zeer verdrietig en gedemotiveerd en is bang nog een keer uitgeloot te worden.
Mad (Ansterdam)
op 08/04/2016 naar 09:50   

Het systeem verbeterd tov 2 jaar geleden? Echt niet. Je kon toen 1 of 2 keer uitgeloot worden. Zit nu met slim beta kind dat zorgvuldig 10 scholen had uitgekozen en nu nergens zit. Moet nu een oplossing zoeken. Nog heel weinig keus. Kind is zeer verdrietig en gedemotiveerd en is bang nog een keer uitgeloot te worden.
M2.0 (Adam)
op 08/04/2016 naar 09:29   

Nee, het is uiteraard wel binnen de adviezen, maar als je een voorkeurslijst inlevert met tien scholen zitten daar zeker ook gymnasia tussen, zelfs al is je eerste keus een vwo.
Ouder abc (Abcoude)
op 08/04/2016 naar 09:23   

Dus dat betekent M.O. dat een kind met havo advies op Cygnus beland? Dat kan niet waar zijn. En onze gymnasiumleerlinge nu naar havo......
Ouder (Abcoude)
op 08/04/2016 naar 09:21   

In Abcoude zijn geen middelbare scholen en Amstelveen heeft de grenzen dicht. We zullen dus wel moeten meeloten....
M2.0 (Adam)
op 08/04/2016 naar 09:21   

Cygnus had vorig jaar zelfs veel te weinig aanmeldingen; zal vast hebben meegespeeld. Overigens staat hier ergens een heel eind onder dat ze maar 21 overtekend waren.
M2.0 (Adam)
op 08/04/2016 naar 09:20   

Dat is dus precies het probleem: in eerste instantie hebben heel veel kinderen dat niet, als opvulling van hun lijst wel. Hebben ze een hoger lotnummer, komen ze dus voor jouw kind.
Liselot (Amsterdam ZO)
op 08/04/2016 naar 09:19   

Ik heb een vraag: kan iemand mij uitleggen of er toch ouders zgn strategisch hebben gekozen voor Cygnus om dat daar vorig jaar niet veel overschrijvingen waren? Dus: Als je zeker wilt zijn van een gym heb je dan op Cygnus gestemd? N
Liselot (Amsterdam ZO)
op 08/04/2016 naar 09:14   

Wij zijn heel verdrietig. Onze dochter is op de 6e school geplaatst. Zij wilde naar een categoraal gymnasium het Cygnus. Op de eerste 3 gymnasia (Cygnus, Vossius, Ignatius) zijn nog 250 kinderen voor haar op de wachtlijst.......Hoe kan het dat er zoveel kinderen hebben ingeschreven op een categoraal gym? Welke ouder wil ruilen Berlage tegen Cygnus?
Maartje (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 09:10   

Je hart breekt als je 's ochtends de klas in komt. Al die opgewonden stemmetjes, 'Yes, ik op nummer 1, Yes, ik ook op nummer 1!' En jouw kind is als enige buiten zijn top-5 geplaatst. Ik vind dit systeem echt oneerlijk. En dan lees ik hier ook nog dat kinderen uit Almere en andere buurgemeenten gewoon mee mochten loten?
Sasha (Adam)
op 08/04/2016 naar 09:10   

Weet iemand waar ik gegevens kan vinden over hoeveel aanmeldingen er waren voor welke school enz ?

Ik kan dat nergens vinden ... of zoek ik niet goed ?

Het is een beetje een blackbox zo.
Sanne (Waterland)
op 08/04/2016 naar 09:07   

Voor leerlingen met havo-advies die niet geplaatst zijn: ik hoor goede verhalen over het Bernard Nieuwentijt in Monnickendam. Twintig minuten met de bus vanaf CS - goed te doen.
Sanne (Waterland)
op 08/04/2016 naar 09:05   

Zoon met lotnummer 5122 op tweede keus: St. Nicolaas tweetalig vwo. Eerste keus was Hyperion. Zoon blij, wij blij. Weet iemand hoeveel aanmeldingen Hyperion had?
Sompie (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 09:00   

Misschien begrijp ik het niet, maar waarom heeft iedereen het over hoog en laag lotnummer en dat dat invloed heeft op de plaatsing.
De lotnummers worden toch random gekozen en gaan niet het rijtje op. Eerst met het plaatsen van nr 1 en dan afwerken.
Het kan juist heel goed zijn dat ze zijn begonnen met lotnummer 7000.
A (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 08:47   

Mijn dochter heeft net twee jaar in een speciale hoogbegaafde klas gezeten omdat het op de gewone school niet goed ging. Dan kies je zorgvuldig 12 scholen die haar extra kunnen uitdagen...en dan wordt ze uitgeloot....en moet nu weer loten...
Odile (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 08:32   

Ook hier gymnasiumkind dat met lotnummer 7058 op 9e opvulkeuze is gekomen. Hoor dat veel gymnasiumkandidaten bij Fons Vitae zijn geeindigd. Laten we ons als ouders verenigen en proberen daar een gymnasiumklas te laten vormen in het eerste jaar! Dat is een creatieve oplossing, voor kinderen die zich verheugden op klassieke talen in het nieuwe jaar!
Auw (020)
op 08/04/2016 naar 08:25   

@ Louise, helaas lijken de cijfers zo een verbetering ten opzichte van vorig jaar. Maar met matching systeem waar je buiten de top 5 kunt vallen is geen goed systeem. Hoe moeilijk zou het zijn om variabelen toe te passen dat iedereen in een top 5 school zou passen. Betekent verschuivingen in het percentage van 'geplaatst op eerste keuze' naar school op 2de of 3d keuze.

Als dit gaat gebeuren dan kun je spreken over een 'eerlijk, werkend' goed systeem.
Auw (020)
op 08/04/2016 naar 08:25   

@ Louise, helaas lijken de cijfers zo een verbetering ten opzichte van vorig jaar. Maar met matching systeem waar je buiten de top 5 kunt vallen is geen goed systeem. Hoe moeilijk zou het zijn om variabelen toe te passen dat iedereen in een top 5 school zou passen. Betekent verschuivingen in het percentage van 'geplaatst op eerste keuze' naar school op 2de of 3d keuze.

Als dit gaat gebeuren dan kun je spreken over een 'eerlijk, werkend' goed systeem.
Kiki (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 08:24   

@p en @louise: bedankt voor de tip -omdenken-: not. daarvan was nl al sprake bij het bezoeken van 17 scholen en het opgeven van 12 scholen: dan is geen sprake meer van kiezen maar al van -omdenken-.
als je na kan denken weet je dat bij dit systeem leerlingen met een hoog lotnummer helemaal buiten de al lange lijst vallen.
@m2.0: hoezo schreeuwen? uit frustratie misschien over een zo slecht en oneerlijk systeem waarbij alle kinderen moeten loten en niet alleen de kinderen die ingeschreven worden bij scholen waarvan bekend is dat geloot zal moeten worden.
P (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 08:15   

@Andrew uit Edam: slechts 3 scholen opgeven ivm bereikbaarheid (Edam) terwijl er 12 geadviseerd werden, en dan zeggen dat het systeem niet werkt... "Dik" gymnasium of "kantje boord" VWO zegt niet zo veel over de toekomst van je kind. Dit zijn nu gegevens om een schooltype te kiezen, maar hoe je kind het gaat doen, hangt van zoveel meer af (ontwikkeling, vrienden, mentaliteit etc). Het zou niet voor het eerst zijn dat een "kantje boord" VWO het beter doet dan een "dik" gymnasium.
Overigens ben ik ook geen voorstander van dit systeem, maar de pechvogels zijn degenen die niet in hun top 12 zijn gekomen en niet degenen die op hun 2e keus Vossius of Fons Vitae (zonder categoriaal gymnasium) zijn geplaatst. Aan die ouders: "omdenken" , dat is je kind helpen.
M2.0 (A'dam)
op 08/04/2016 naar 08:06   

Het aanbod is meer dan voldoende voor de vraag. De vraag is alleen nogal ongecontroleerd. Simpel voorbeeld: vorig jaar was het Cygnus op geen stukken na vol, dit jaar overtekend. Fons vorig jaar afgeladen, dit jaar ruimte voor tiende kiezers. Hyperion en Spinoza richten nieuwe scholen op, niemand gaat erheen. Tja. Je kan met z'n allen wel blijven schreeuwen dat het anders moet, maar de realiteit is dat scholen krap behuisd zijn en er heel veel nieuwe initiatieven genomen worden door scholen. Gemeente doet het overigens ook nket heel handig: waarom zou je het Hyperion een superduur gebouw geven dat wederom slechts ruimte biedt aan vijf klassen per jaar, terwijl er acht staan te trappelen? Misschien iets om over na te denken, daar is alle ruimte voorlopig.
C (Adam)
op 08/04/2016 naar 07:53   

@louise ik snap VSA wel. Als je t vergelijkt met loting waar 95-97% op zijn 1e keus kwam is dit niet beter. En dat is wat OSVO en gemeente wel als verwachting heeft afgegeven. De kinderen die nu niet geplaatst zijn hebben er niet voor gekozen. In het lotingssysteem had je nog de keus, nu moet iedereen.

Waar VSA het voornamelijk over heeft is dat t systeem dat je gebruikt niet uit maakt. Het aanbod js niet voldoende voor de vraag en daar moet iets aan gedaan worden. Maar door ophef over te gebruiken systemen sneeuwt dat elk jaar onder. Jammer!
Louise (Amsterdam)
op 08/04/2016 naar 07:07   

Ik vind de resultaten onverwacht goed, percentages als ruim 97% in de top-5, 95% in top-3 en meer dan 82% op 1ste keuze: geweldig toch? Niet te geloven dat de VSA dan 'zeer teleurgesteld' is. Beter dan dit resultaat lijkt me echt niet haalbaar. In Amsterdam zijn zoveel goede en leuke scholen, daar kun je toch wel tevreden zijn met een plek in je top-5? Wij zijn op de vierde plaats geplaatst, even omdenken maar super tevreden!
Kiki (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 23:04   

@mar Dit systeem is zo geweldig dat er kinderen helemaal niet geplaatst zijn. Iin het oude systeem had je tenminste zelf de keuze of je mee deed aan een loting of niet, de inschrijvingen werden gepubliceerd en er waren meer dan genoeg scholen waarvoor niet geloot hoefde te worden
Kiki (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 23:00   

Het opgeven van 12 scholen kan ik nauwelijks een vrije schoolkeuze noemen maar een systeem dat kinderen zelfs hier geen plek op kan geven is een totaal mislukte proef.
Na het bezoeken van 17 scholen en dus op geen van de 12 scholen geplaatst te zijn door de pech van het lotnummer, zou nu weer een lijst ingeleverd moeten worden. Wie bedenkt zoiets??
Het zou fijn zijn als de OSVO ook naging hoeveel kinderen dubbel ingeschreven zijn (in Amsterdam en bijvoorbeeld Hoofddorp of Weesp). Dit zou de druk op de keuze in middelbare scholen verminderen
Andrew (Edam)
op 07/04/2016 naar 22:51   

@tegengeluid, Klopt in Edam geven ze ook geen gymnasiumadvies maar de leerkracht heeft het haar wel gegeven vanwege haar hoge scores. en de gegevens van het leerlingenvolgsysteem en het plusonderwijs. Dat daar in het vervolg een VWO advies van gemaakt wordt klopt ook. Of toch niet?
SD (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 22:34   

Aa Adam: complimenten!

K.G. Amsterdam: misschien wat beter had kunnen was een kind wel voorbereiden dat 2de en 3de keus ook goed waren? Hier hadden we een lijst van 21 scholen, wel tevreden zouden worden met eerste 10, het is trouwens 1ste gewoorden.
Tegengeluid (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 22:32   

@Andrew. In Amsterdam is er alleen een VWO advies, een gymnasium advies bestaat niet. Kantje boor de dik doen we ook niet aan. In Edam wel?
Andrew Kleian (Edam)
op 07/04/2016 naar 22:24   

Mijn dochter met dik gymnasium advies had lotnummer 6339 en is op geen van haar 3 voorkeur scholen Hyperion, Cygnus, 4e Gymnasium (in verband met bereikbaarheid beperkt tot 3) terecht gekomen. Raar dat je met kantje boord VWO advies wel ingeloot kan worden. Dit systeem werkt niet.
Pina (2e keus)
op 07/04/2016 naar 22:06   

Mijn zoon is met lotnummer 5200 op zijn 2e keus geplaatst. We zijn er heel blij mee.
En @CJ: ik zag dat er nog plaats was op het Cartesius 2. Ik ben heel verbaasd dat jouw kind daar dan niet geplaatst is. Wellicht kun je je daar alsnog aanmelden?
Catharina (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 22:04   

Zoon geplaatst op 4e school van zijn lijst. Enorme teleurstelling. Hij wilde naar het MLA. Nu geplaatst op het Metis. Gister was ie nog zo hoopvol en blij en nu dit. Nu verdrietig naar bed. Doet gewoon pijn om te zien. De enige troost is dat zijn oudste broer het ook heeft meegemaakt een aantal jaar geleden!!!!! Ach ja, later zal het allemaal wel weer gaan.
Sander (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 21:57   

Hier een teleurgestelde dochter, die graag op het Cygnus wou komen maar nu naar het Geert Groote gaat. Geen slechte school maar niet echt wat ze wou. Maar wat wil je met lotnummer 7332........

Betekent matching nu dat er niemand is die liever naar het Geert Groote ging maar op het Cygnus terecht is gekomen? Indien er wel iemand graag op het Geert Groote had gezeten maar nu op het Cygnus zit, svp hier een bericht posten gericht aan Sander.....
M (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 21:23   

Dochter (4046) geplaatst op Vossius, eerste keus. Heel blij. Haar vriendin op 8ste keus. Heel sneu.
Aa (Adam)
op 07/04/2016 naar 21:12   

Judith, dan was je kind niet geplaatst geweest en was je nu in de tweede ronde beland. Je kunt trouwens nu ook kijken welke scholen er nog plek hebben en je aanbod op 7e keuze afslaan.
Aa (Adam)
op 07/04/2016 naar 21:10   

Ook nog een bericht aan die mevrouw die stelt dat kinderen uit andere woonplaatsen achteraan moeten komen (onder het motto: eigen volk eerst?????!!!!)

Amsterdam vervult een regiofunctie. En daar is de capaciteit van de scholen op ingericht. Jouw kind mag ook naar Almere hoor....
Aa (Adam)
op 07/04/2016 naar 21:06   

Aan K.G.
Jouw kind heeft hard gewerkt en is nu op 2e keuze op Vossius geplaatst? Het is een schande. Ik zou tegen je kind zeggen: wees vooral de rest van je leven ontevreden want je verdient beter.
K.G. : ga je schamen om dit bericht te posten.
Judith (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 21:04   

Teleurstelling alom...Keuze 7 is het geworden.Lotnummer 6068 had mijn dochter.Laat ik voorop stellen dat KEUZE een erg groot woord is.NR 1 was een KEUZE.Nr.2 t/m 6 waren ook prima geweest maar keuze 7 t/m 10 waren puur lijstopvulling. Ik vraag mij nu af als ik maar 6 scholen had ingevuld....wat dan??
Rosa (Waterland)
op 07/04/2016 naar 21:00   

Ondanks lotnr.7114 toch geplaatst op 1ste keuze: Cartesius 2 vwo. Dus een heel blij kind!
Mar (Amsterdam west)
op 07/04/2016 naar 20:58   

Heb vandaag erg met jullie meegeleefd.,
Mijn dochter komt nog uit het lotingstijdperk.
Ik heb nog een tweede kind te gaan...
Geloof mij dit is echt beter, al vind ik het ontzettend sneu voor de paar kinderen die buiten hun top 10 zijn geplaatst.

Ik zie trouwens dat cartesius 1 en 2 nog wel plek heeft voor VWO adviezen.....
Doortje (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 20:26   

Hier een blij kind. Lot nummer 604 en op de 1e keuze terecht gekomen maar als ik hoor dat er 4 kinderen uit zijn klas buiten hun top 7!!!! Zijn beland dan vraag ik me toch af of het wel werkt
H. Finkers (alias) (A)
op 07/04/2016 naar 20:21   

De cursus omgaan met teleurstellingen gaat wederom niet door.
Marli (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 20:19   

Zeggen dat het niets met belonen te maken heeft maar puur met mazzel en pech.
K.G. (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 20:13   

We hebben met lotnummer 6535 op de 2 keus Vossiusgymnasium geplaats. Mijn dochter is erg verdrietig en ik voel me machteloos..... Hoevel als ik berichten van van anderen lees denk ik dat we toch een geluk hebben gehad! Toch verdriet is verdriet of je je 2de of 8de plek krijgt...het is niet wat je als kind kiest en heel graag wilt! Ik merk dat ze haar motivatie kwijt raakt. als je een van de beste lerlingen van de school bent en haard werkt (zegt ze) word je niet beloont! Wat moet je als ouder dan zeggen?
Hk (Adam)
op 07/04/2016 naar 20:03   

Wanneer worden de aanmeldingsgegevens bekend? Sommige scholen hebben het aan ouders gemeld, maar veel niet.
C.J. (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 20:02   

Klopt het dat Spinoza20First niet erg populair is. Gelukkig voor mij dochter, want nu kan ze ondanks het hoge lotnummer (6369) en geen Daltoon achtergrond toch naar deze 2e keuze.
Ze wilde natuurlijk net als vele andere kinderen liever naar de school die ze op 1 had gezet (Cartesius2). Maar is nu ook blij omdat dit ook nieuwe concept ook wel overeenkomsten heeft.
Maar met dit hoge lotnummer zijn wij allang blij. Helemaal als ik lees dat er leerlingen zijn met een veel lager lotnummer zijn ingeloot voor een school die veel lager op hun lijst stond.
Wilde nog wel vermelden dat het Cartesius2, ondanks de enorme belangstelling tijdens de informatie avond, uiteindelijk maar 60 leerlingen aanmeldingen had. Daarom extra jammer dat nu het lotnummer belangrijker was, want voor zo'n nieuw onderwijsconcept is het toch extra belangrijk om te starten met de meest gemotiveerde leerlingen (en ouders).
Toch maar terug maar naar het oude systeem met 1 school als voorkeur, maar dan wel zonder strategisch kiezen!
Marli (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 19:59   

Op nr. 3 geplaatst. Jammer natuurlijk want is nu eenmaal niet je eerste keus. Maar toch blij, kan veel erger.
Jp (020)
op 07/04/2016 naar 19:49   

Als de percentages kloppen dan werkt het lotingsysteem toch behoorlijk goed. 83% op 1e plek en 97% binnen top 5.

Hier overigens ook een serieuze teleurstelling met een 5e plaats. Dan waren er toch 4 scholen leuker. Nummer 6 op reservelijst bij keuze 1, dus dat gaat hem ook niet worden.
Aafke (Adam)
op 07/04/2016 naar 19:45   

Nou nou, wat weer een gedoe. Ik kan het niet laten om hier een ander geluid te laten horen.

1 in de tijd van het loten kwamen er ook (ong evenveel) leerlingen op een school van lage voorkeur terecht. Alleen daar moesten ze wel zelf voor leuren.
2 dit systeem is een keuze van ouders. En afgedwongen door ouders. Dus klachten graag naar deze club. O ja, Mw Sprenkeling graag in de cc opnemen. Ze heeft er zelfs een kort geding voor aangespannen.
3 scholen zijn geen commerciële bedrijven. Hier wordt de suggestie ook steeds gedaan dat er meer keuze moet komen. Dat popi scholen moeten bijbouwen. En dan de andere scholen failliet laten gaan?? Onmogelijk, onmenselijk, gokken met leerlinggeld. Alle scholen op de lijst worden gecontroleerd door de inspectie. En als een school op alle fronten slecht is zullen ze gesloten worden. Maar eerst verbeteren, iets wat vaak meteen goede resultaten geeft. Dus waarom is een school dan minder populair? Teveel allochtonen?? Ga je schamen!
4 het feit dat er meer leerlingen meedingen voor de categorale gymnasia heeft te maken met een wettelijke regeling. Daar kan dit systeem niet op bekritiseerd worden.
5 tot slot een tip: geef je kind vertrouwen in de school waar hij of zij geplaatst is, anders gaat het namelijk waarschijnlijk niet worden....
Anne (Plek 10 pffff)
op 07/04/2016 naar 19:16   

En dan open je vol goede moed het scherm om 15.30 uur en zie je dat je kind geplaatst is op school nr. 10, pffff!!!!
Wat een slecht systeem en dan te bedenken dat er jaarlijks 1000 kinderen meeloten/matchen van BUITEN DE STAD!!! Niets ten nadele van mijn vriendin, maar haar zoon uit Almere is wel geplaatst....
HOE DAN!
Hier een en al teleurstelling, ik zeg, laten we nou eerst een keer de Amsterdamse kinderen voorrang geven en daarna de hele handel uit Amstelveen, Weesp, Almere en omstreken alsnog een eventueel plekje geven! Ik vind dit schandalig....
Daniel Smidi (Diemen)
op 07/04/2016 naar 19:11   

idioot systeem is dat. Wie er geluk heeft met een redelijk laag lotingsnummer valt binnen de eerste keuzes, wie een hoog nummer treft, heeft gewoon pech. Wat ik erg vind is de "voor ons belangrijke schoolkeus van mijn kind" in handen van een stel debielen te moeten laten, die met veel bul***** komen van andere algoritme, bla bla bla. Heb twee kinderen op Cygnus, en de derde moet nu een behoorlijk afstand fietsen om naar school te gaan. Prutsers zijn dat.
Desiree (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 18:58   

Mijn kind is geplaatst op het Spinoza20First, dit was eerste keus maar al bij inschrijving gaf Spinoza aan dat de belangstelling voor deze nieuwe school niet zo groot leek
Fons vitae (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 18:42   

Fons Vitae, gefeliciteerd volgens de berichten op dit forum zouden veel kinderen die naar het Gymnasium willen bij jullie geplaatst. Meteen maar een brugklas samenstellen met deze leerlingen?
Lotje (Diemen)
op 07/04/2016 naar 18:36   

Nogmaals, het gaat niet om het gebrek aan gymnasiumplekken, het gaat om al die kinderen die daar niet direct voor zouden kiezen, maar door het systeem dat toch doen op een lagere plek en dan door hun lot daar komen. De populaire vwo (+) scholen zullen iets aan hun aanbod moeten doen, dat haalt de onterechte druk weg bij de gymnasia, die zoals eerder gezegd, als enige zeer uitgebreid hebben uitgebreid in (recent) verleden.
Moeder l (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 18:28   

Hier op plek 10 terecht gekomen. Op het Fons Vitae, een prima school maar mijn zoon wilde echt naar het gymnasium. En zoals het er nu naar uit ziet kan hij in het 2e jaar ook niet doorstromen omdat het niveau waarschijnlijk niet aansluit in het 2e jaar.
Saskia (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 18:21   

Voldoende gymnasium plekken in Amsterdam? Echt niet! Zoon, zeer gemotiveerd voor gymnasium, op plek 9 terecht gekomen, atheneum.
Henk-Jan (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 18:17   

Het is overigens ook interessant om eens te kijken naar de reserve-lijst. We zijn dus terecht gekomen op een school van onze 6e keus (die 6e keus is gemaakt op een soortgelijke manier dat je ezeltje-prik doet). Het lotnummer is 6976. De beste positie (22) op de reserve-lijst komt overeen met de school van onze zevende keus! Dat schiet lekker op zo. De reservelijst van scholen uit onze top 4 allemaal hebben het volgende bereik: 35 - 96. Ook kansloos dus.
Auw (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 18:13   

Beste J.W.

Fons Vitae is geen keuze maar wordt opgedrongen! Hoe krijg of hou je een kind gemotiveerd in een gemengde brugklas waar niet iedereen het zelfde niveau heeft. Sommige kinderen zijn echt havo, atheneum of gymnasium niveau. Door dit systeem dat deze kinderen mengt is het een verleng stuk geworden van de basis school.
Henk-Jan (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 18:09   

Net de kleine volwassene moeten troosten met de 6e keuze!

Het is een harde leerschool voor mijn zoon dat hij na 6 jaar hard werken en keurige cijfers op deze manier wordt beloond ... Dat wil zeggen: door willekeur en daaraan gekoppeld een stukje (on)geluk.
LObdeijn (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 18:06   

Beste allen, om voor Het Parool een goed beeld te krijgen van de matching dit jaar ben ik ook benieuwd naar de minder positieve verhalen van ouders en kinderen, want ook dit jaar zijn er weer kinderen teleurgesteld begrijp ik uit een aantal reacties hier. Zou u hier wat over willen vertellen? Ik ben te bereiken via: l.obdeijn@parool.nl
Met vriendelijke groet,
Laura Obdeijn
Jitta (Diemen)
op 07/04/2016 naar 18:06   

Blijven de plekken die nu nog beschikbaar zijn ook open voor kinderen die n.a.v. de CITO een hoger advies krijgen?
Jacqueline (Diemen)
op 07/04/2016 naar 18:02   

Overigens hoor ik tot nu toe blijde berichten om me heen: kinderen die zijn geplaatst op 1 keuze, maar ook op 4e keuze en daar happy mee zijn. Kan me voorstellen dat je dat niet bent als je naar school moet die laag op je lijst stond.
Jacqueline (Diemen)
op 07/04/2016 naar 17:59   

IJburg, 1e keuze. We zijn hier blij mee. Lotnummer was hoog: 6279.
KvB (VSA) (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 17:58   

VSA leeft zeer mee met alle kinderen die gedwongen naar een school moeten, waar ze niet voor gekozen hebben. Als ouder voel je je zo machteloos, als kind zo teleurgesteld.
C (Adam)
op 07/04/2016 naar 17:58   

@auw op Amsterdams lyceum (categoriaal vwo ) wordt 1e jaar ook geen latijn en grieks gegeven. Dus dat zal t struikelblok niet hoeven zijn.
MAAUAB (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 17:53   

Ook hier een verdrietig kind: geplaatst op 10e keuze. Rest van de klas op 1 of 2. Nu totaal ongemotiveerd, heeft geen zin meer in school.
KvB (VSA) (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 17:53   

VSA vindt: investering in 'matching' lost de mismatch niet op tussen vraag en aanbod. De uitslag van de nieuwe verbeterde loting bevestigt dat het probleem van mismatch veel structureler is dan dat een ander verdeelsysteem dit kan oplossen.

Ons volledige persbericht staat hier: https://twitter.com/StichtingVSA/status/718101568462135297
Lotje (Diemen)
op 07/04/2016 naar 17:45   

de categoriale gymnasia hebben behoorlijk uitgebreid: het 4e is opgericht door de gymnasia, het Cygnus is er in hetzelfde jaar gekomen. Vervolgens hebben de categoriale gymnasia ook nog het Hyperion opgericht: 15 a 16 klassen meer sinds 2005 in het categoriaal gebeuren. De gymnasia zouden de eerste aanmelders waarschijnlijk ook best kunnen behappen met z'n vijven: het zijn de 2e en 3e en lagere keuzes van anderen die de boel vastzetten.
Misschien helpt dat (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 17:37   

kijken of hij op de reserve lijst kan, school benaderen , osvo benaderen
misschien komt nog een plekje vrij...
Amsterdam (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 17:36   

Heel ontevreden, meest slimme meisje uit de klasse die naar een categoraal gymnasiumwilde wordt geloot op haar 9e school, het fons vitae. Brugklas met en Havo en Vwo en Gymnasium leerlingen. Heb je daar al die jaren je best voor gedaan op de basis school. Waarom breiden de categorale gymnasia niet uit. lot 6769
Melody (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 17:33   

M'n zoon vandaag ingeloot op plaats nummer 11!
Wij wonen in Nieuw West en moet dus naar Damstede Noord.
Terwijl de rest van z'n klas op de eerste of 2e plek is belandt!
Heb nu een superverdrietig kind in huis... Kan ik überhaupt nog iets doen als moeder?
Hij heeft Havo advies en wilt super graag op HLZ of t St. Nicolaas.
Ik moet toch iets kunnen doen?
Iemand ideeën of tips?😕
EH (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 17:24   

@Auw: ik zie dat er wel nog plek is op Spinoza Gymnasium en Atheneum muziek plus. Is dat iets?
J.W (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 17:20   

Fonsvitea is GEEN slechte keus.
Als u kind echt zo goed is kan hij /zij vanaf dit jaar in 5 jaar zijn VWO
Diploma halen.
DUS wie weet geluk bij een ongeluk.
succes
Auw (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 17:08   

Lieve Maria, dank voor je reactie. Maar in de brugklas van het Fons Vitae wordt geen Latijn gegeven. 2de jaar staat het op het programma. Betekent dat je niet kan switchen naar een categoriale Gymnasia. Had graag meteen naar een categoriale Gymnasia gewild.
Johan (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 17:01   

Je zal maar de school zijn waar nog ruimte 'genoeg' is volgens de lijst. Deze lijst maakt duidelijk dat ze zeer snel omgevormd moeten worden.
Schaam je Amsterdam voor dit systeem.
Maria (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 16:58   

Lieve Auw, maar Fons Vitae heeft ook gymnasium. En ik hoor er goede berichten over, hoor.
Zeur (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 16:57   

School gekregen van de 7de keus. Jeetje wat zal ik gemotiveerd zijn om plezier te hebben. Een jaartje me zo gedragen dat ze zullen weten waar ze me geplaatst hebben. Sorry toekomstige 'klasgenoten', ik ben diegene met het meeste plezier in de klas, denk niet dat ik het einde haal.
Adam_SouthEast (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 16:55   

Matchingsysteem=Sucks of discriminerend!!!
VO's kiezen eerst zelf de leerlingen, of halen door hun eigen filter EN de rest gooien ze in het lotingssysteem!!!!! Zo kunnen de VO Scholen gemakkelijk ouders verwijzen naar OSVO:(
1 van de 37 (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 16:54   

17 scholen bezocht 12 opgegeven en NIET geplaatst.......
Maria (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 16:52   

Wij 1e keus, lotnr. 4038. Beste vriend van zoon 2e keus, lotnr. 5226. Buurjongen op 8e keus. Zijn lotnr. weet ik niet, maar dit lot wens je niemand toe.
Auw (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 16:52   

Helaas niet de 1,2,3,4,5,6,7 maar de achtste keus........ Geplaatst op het Fons Vitae. Had zo graag het gymnasium gedaan. Was toe aan een uitdaging met Latijn, Grieks en meer na jaren verveling op de basis school. Wat vertel je een dochter van twaalf dat 'het' systeem zo werkt. Je mag instromen als er straks ruimte is. Je staat wel op reserve plekken 48 en hoger voor de gymnasia. Dan instromen in het tweede jaar naar een gymnasia, helaas je hebt geen Latijn............... Wie zegt dat dit systeem werkt moet zich hier maar is in verdiepen.
M. (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 16:42   

lot 4059 ,derde keus Spinoza profielklas. geen voorrang Superblij
JM (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 16:37   

@Anton, jazeker zie website OSVO http://www.verenigingosvo.nl/voorkeurslijst07042016/
Anton (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 16:34   

is er ergens een lijstje met scholen die nog plek hebben?
Lotgenoten? (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 16:31   

http://www.verenigingosvo.nl/wp-content/uploads/2016/04/Persbericht-Kernpro cedure-VO-OSVO-II.pdf
Lotgenoten? (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 16:28   

copy-paste OSVO:
7.453 leerlingen
De leerlingen zijn als volgt geplaatst:
7.251 leerlingen (97,3%) zitten komend schooljaar op een school in de top 5 van zijn of
haar keuze;
7097 (95,23%) op een school in zijn of haar top 3;
6.235 leerlingen (83,66%) zijn geplaatst op de school van eerste keuze;
165 leerlingen (2,21%) hebben een aanbod gekregen buiten hun gewenste top 5;
7 leerlingen buiten hun top 10-voorkeur.
Vossiaan per vandaag (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 16:25   

1 ste keus Vossius......heel dankbaar
EH (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 16:25   

@Rob, helemaal niet vreemd dat broertjes/ zusjes geen voorrang krijgen. Het is de basisschool niet! Terecht dat veel VO scholen dat hebben afgeschaft.

Ik ben verder best benieuwd wat de hoogste lotnrs zijn van populaire scholen als Amsterdam Lyceum en Hyperion enzo.
LM (Amsterdam)
op 07/04/2016 naar 16:24   

@ hoog lotnummer: Hoe weet jij dat?
<< vorige

1 ... 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 ... 51

volgende >>