Schrijf een nieuw bericht

Pagina 13 - Berichten 2401 tot 2600

MW (Swiss)
op 15/04/2016 naar 14:54   

"Iemand van 5 naar lager schuiven zodat iemand anders op 1 komt, dat noem ik een slechte zaak."

Die rangorden zijn onderling, tussen leerlingen, niet eenvoudig te vergelijken. Je kunt dat dus niet zomaar zeggen en het is afhankelijk van de situatie (ook is de persoon die niet op zijn 1 komt mogelijk zeer slecht af, in DA-STB, omdat die persoon een nog slechter nummer heeft dan de persoon die nu op de plek 5 komt en de plek 1 van een ander "afpakt").

Als het om Fons Vitae gaat bijvoorbeeld, waar nu blijkbaar een heleboel ontevreden gymnasten naar toe gaan die niks of weinig met Havo en Atheneum, of Zuid, te maken willen hebben, dan had je die wel nog een extra aantal plaatsen omlaag kunnen opschuiven en de leerlingen op Fons Vitae kunnen plaatsen die daar wel echt zin in hebben.

(Zouden de ontevreden ouders en kinderen beseffen dat zij met hun plek buiten de top-5 iemand verdringen die die school juist op plek 1 heeft staan, en tevens mogelijk niet naar een plek 2 gaat maar nog veel veel lager uitkomt omdat immers veel scholen al vol zitten?)

Het is juist evengoed te beschouwen als een slechte zaak dat nu allerlei scholieren buiten hun top-5 alsnog een kans krijgen. Daarmee worden weer andere scholieren verdrongen die dan ook weer lager op hun lijst terecht komen en andere scholieren verdringen. Ko, jij weet dit, je hebt immers berekend dat als je niet willekeurig loot maar de optimale leerlingen uitpikt dat de "schade" dan veel minder leerlingen betreft en ook dat op de ranglijstjes een veel kleinere aantal stappen naar beneden wordt gemaakt.

Er is een tekort, en het ene kindje moet nu plaats maken voor het andere kindje. Wanneer is zoiets terecht?

DA-STB geeft alle kinderen nu evenveel kans op alle scholen (is je voorkeurplek 1 al vol misschien heb je dan nog wel kans op voorkeuren 2 tot 12). Je zou dat eerlijk kunnen noemen omdat er dan gelijke kansen zijn. Echter honoreert dit systeem geen principes die strijdig zijn met gelijke kansen (behalve dan een aantal voorrangsregels, al zijn die beperkt).

Zou je bijvoorbeeld niet meer kans, dan een ander, moeten krijgen voor een school dichtbij in de buurt, of een andere school die hoger op je voorkeur staat? Alles wordt nu op een enkele hoop gegooid (onbeperkt gelijke kansen, is dat wel een terecht principe?). Woon je tegenover Fons Vitae en heb je geen voorkeur voor een categoraal Gymnasium dan zou je, lijkt mij, toch wel een extra voordeel moeten kunnen genieten voor die specifieke school (en iedereen heeft zo zijn individuele voorkeuren die het DA-STB systeem, of een ander DA systeem, volledig opzij zet).

Je moet nu met STB echter toch de wensen van allerlei gymnasten (met een primaire voorkeur voor categoraal) als gelijke beschouwen en een 1/3e kans opgeven om op je nummer 1 favoriete school te komen zodat iedereen, zelfs van Amstelveen tot Weesp, op jouw 1e voorkeur een gelijke kans moet krijgen.

Je zou daar tegenin kunnen brengen dat die anderen (die geen plek hebben in hun top voorkeuren) even goed een kans moeten krijgen (op jouw top voorkeuren) omdat ze in hun eigen voorkeuren geen voldoende plek kunnen vinden (waarom zouden ze daarvoor moeten worden gestraft als ze ergens anders naar doorschuiven?). Dat is wel een juist principe, al kun je afvragen in hoeverre je daarin door moet gaan.

Op een gegeven moment, buiten een top-x, als kinderen dan nog steeds gelijke kans wordt gegeven dan ben je voornamelijk veel leed aan het verspreiden in plaats van dat je leerlingen veel helpt. Het verschuiven van kinderen buiten de top-x betekent dat je ook daar weer kinderen uitloot (door creeeren van nieuwe drukke scholen) voor wie deze school mogelijk een veel hogere waarde heeft.

Met een Boston methode (die je ook kunt verweven in het huidige strategie-vrije, en daarmee informatierijke, DA-STB systeem door kinderen een joker op een school in te laten zetten) kunnen leerlingen veel beter hun voorkeuren laten wegen in plaats van enkel in een volgorde zetten. De winsten zijn dan dat leerlingen hun relatieve waarde beter kunnen laten meespelen en daardoor mogelijk in zijn geheel het collectieve geluk doen laten steigen. De kosten zijn dan wel dat meer leerlingen lager op hun lijst komen te staan (ook geeft Boston pareto-inefficiente uitslagen). Het is echter te betwijfelen of die kosten wel zo hoog zijn.

Uiteindelijk moet je toch bij iemand een prijs afpakken, het is de hoofdprijs van de een tegenover de troostprijs van de ander. Het is een verkeerde instelling van de gemeente om voor de troostprijsjes te gaan. Het systeem moet de hoofdprijsjes optimaliseren. De troostprijsjes moet je dan niet genereren door de hoofprijsjes weg te pakken, maar daar de capaciteit van scholen uit te breiden. Het huidige systeem 'iedereen een troostprijsje' zorgt voor een gemakzucht.

Iemands voorkeur met voorrang optimaliseren in de restjes buiten de top(-5) voorkeur posities, als de belangen om op precies die school te komen dus een stuk minder belangrijk zijn, dat noem ik een slechte zaak.
37 (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 14:52   

even outside the box denken.
De oplossing is 1 grote school, heeft iedereen zijn 1e keuze ;-)
Lin (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 13:58   

@lotgenoten: "Maar hoe moeilijk is dat eigenlijk dan, de capaciteit vergroten? gebouw neerzetten, leraren aantrekken, mis ik dan nog iets?"

Dat gaat niet gebeuren, want de capaciteit is er gewoon. Alleen niet op de populairste scholen. Het blijft vraag en aanbod en daar zal altijd een zekere discrepantie tussen zitten.

Hoe zie je het voor je: nieuw gebouw, leraren aantrekken, andere school sluiten, leraren ontslaan en als volgend jaar de nieuwe school niet in trek is dan deze school ook maar sluiten?

Te simpel gedacht helaas.
Ko (Weesp)
op 15/04/2016 naar 13:55   

@lotgenoten?
Misschien heb je niet goed gelezen wat ik schreef:
"Mijn voorkeur is dat zo WEINIG mogelijk leerlingen op LAGE voorkeuren komen."
En ik heb ook twee methoden voorgesteld om dat te doen, de links naar die notities hebben op dit forum gestaan.
Lotgenoten? (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 13:44   

definieer eerlijk aub?
Pechvogel (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 13:42   

Raar om zo cynisch te doen tegen iemand die gewoon naar een eerlijke oplossing zoekt.
Lotgenoten? (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 13:27   

@Ko, is ook wel zo eerlijk, jouw systeem, iedereen éven sterk ontevreden, niemand op de eerste keuze, en dan de populaire scholen misschien gewoon sluiten. Waarom zou je ook sommigen gelukkig maken als je ook gewoon iedereen even ongelukkig kan maken?
Is nog goedkoper ook, tel uit je winst. Schooladvies en niveau afschaffen, leraren naar huis en alle leerlingen op één schoolniveau waar de intelligentere (hoger presterende) leerlingen de wat minder presterende leerlingen lesgeven.
Segregatie (op schoolniveau dan) opgelost.
Kan de politiek zich weer met een ander onderwijs-proefballonnetje bezig houden.

Maar hoe moeilijk is dat eigenlijk dan, de capaciteit vergroten? gebouw neerzetten, leraren aantrekken, mis ik dan nog iets?
*If you believed, they put a man on the moon* R.e.m.
Ko (Weesp)
op 15/04/2016 naar 13:26   

@statistiekmaffia
Ik schreef "Misschien ... " maar voor alle duidelijkheid: het is wel zeker dat diegene dan van 5 naar lager gaat. Want als er op het moment dat die leerling met hoger lotingnummer aan de beurt is nog plaats zou zijn op voorkeur 1, 2, 3 of 4 van die andere leerling dan was die andere leerling daar geplaatst en niet op plek 5.

Iemand van 5 naar lager schuiven zodat iemand anders op 1 komt, dat noem ik een slechte zaak.

Mijn voorkeur is dat zo weinig mogelijk leerlingen op lage voorkeuren komen.
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 12:57   

@Ko
omdat misschien de verstotene van plek 1 op zijn 8ste komt
Ko (Weesp)
op 15/04/2016 naar 12:43   

@statistiekmaffia
Misschien omdat diegene dan nog lager dan 5e keus uitkomt?
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 11:52   

@KO
allebei hebben ze pech, twee verliezers met da-stb.
Waarom in dit geval dan niet dat degene die keuze 5 een 1ste keus verdringt plaatsen op de school waar 1ste keus nu terchtkomt?
Ko (Weesp)
op 15/04/2016 naar 11:38   

@kiki
je schrijft: " in een plaatsingsysteem met lotnummers worden kinderen met een eerste schoolkeuze met onderaanmelding (...) verdrongen door kinderen met een lager lotnummer maar deze school op een veel lagere plek."

Een veel lagere plek is bijvoorbeeld de zesde. Die leerling met dat lagere lotnummer wordt daar geplaatst. Die andere leerling komt niet op eerste keus, maar wie weet op vijfde of beter.

Wie heeft dan de meeste pech?
37 (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 11:10   

best interessant om uit te zoeken hoeveel kinderen nu welke scholen op hun eerste keuze is gezet. Want het is natuurlijk best vreemd dat minder kinderen vossius op 1 hadden gezet er nu toch niet heen gaan. Welke school is dan echt het populairs. De school die als eerste nu 'vol' zat kan vol zitten met allemaal leerlingen die deze school op de 2e of 3e keuze hadden gezet.
37 (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 11:10   

best interessant om uit te zoeken hoeveel kinderen nu welke scholen op hun eerste keuze is gezet. Want het is natuurlijk best vreemd dat minder kinderen vossius op 1 hadden gezet er nu toch niet heen gaan. Welke school is dan echt het populairs. De school die als eerste nu 'vol' zat kan vol zitten met allemaal leerlingen die deze school op de 2e of 3e keuze hadden gezet.
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 10:09   

@Anne J
Vossius had volgens de cijfers die gepublicerd staan op onderwijsconsument.nl vorig jaar 168 plek en er waren 137 eerste voorkeuren. Mag je toch een onderaanmelding noemen van eerste keuzes ten opzichte van de capaciteit
Kiki (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 10:00   

ik bedoel natuurlijk lager lotnummer
Kiki (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 09:59   

@anne j: in een plaatsingsysteem met lotnummers worden kinderen met een eerste schoolkeuze met onderaanmelding (zoals het Vossius volgens de posts) verdrongen door kinderen met een hoger lotnummer maar deze school op een veel lagere plek
Anne J (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 09:46   

@ HJ, het Vossius had dit jaar helemaal geen onderaanmelding, met een lotnummer van 7400 wordt een kind niet op het Vossius geplaatst.
PB (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 09:45   

@Hs: mijn kind wil graag naar het Vossius! Maar op de reservelijst staan we nummer 60.
Claim (Amstera\dam)
op 15/04/2016 naar 09:36   

@I
"Maar natuurlijk houdt de politiek rekening met de negatieve kanten van nog meer categorale plaatsen!"
"Het VO is toch voor alle kinderen, niet alleen de happy few? "

Hebben we het hier nu over categorale vmbo, categorale havo, categorale vwo, categorale gymnasia?
@statistiekmaffia (Amsterdaem)
op 15/04/2016 naar 09:27   

@eh
"Want zolang vraag en aanbod niet matchen zullen er altijd kinderen buiten de boot vallen".
De vraag is dan hoe ga je daarmee om. Een politieke keuze, waarbij partijbelangen, achterdeurtjes etc een rol spelen.

@IN mijn recatie was op post van @I. Die het alleen maar pech noemt, geen onrecht. Er zit wel terdege onrecht in da stb en dat heb ik naar voren willen halen. Vervolgens vind @I het belachelijk om de politiek etc de schuld te geven. Maar het is dezelfde politiek die gaat over de mismatch tussen vraag en aanbod
EH (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 08:50   

@kiki: volgens mij zegt niemand dat t eerlijk is, dat is t natuurlijk ook niet. Want zolang vraag en aanbod niet matchen zullen er altijd kinderen buiten de boot vallen.
Kiki (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 08:40   

@ suzanne: Dank voor het duimen, maar kinderen kunnen in de tweede ronde niet op de school van hun eerste keuze terechtkomen. Ze kunnen op de school van eerste keuze van hun tweede lijstje komen, maar om dit nu een school van eerste keuze te noemen? Na een eerste lijst van 12 scholen, is dit een lijstje van scholen die nog plek hebben na de eerste ronde, dus wordt dit de school van minimaal 13e keuze
@alphonse en doet: nogmaals ik maak me grote zorgen over leerkrachten die zo denigrerend met ouders en hun kinderen omgaan.
@degene die vinden dat een lotnummer eerlijk is en dat je gewoon pech hebt met een slecht lotnummer: het is absoluut niet eerlijk dat alle leerllingen nu moeten loten en verstoten worden van hun eerste keuze door kinderen die de paar scholen met overinschrijving las eerste keuze hebben
Hs (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 08:37   

@in vorig jaar zeer populair: Cartesius, Spinoza, Nicolaas, Hyperion, Amsterdams. Jaar daarvoor Caland, Ignatius, fons vitae Amsterdams. Dit jaar (als ik dit forum goed bekijk) Hyperion, barlaeus, cygnus. Cartesius, Nicolaas ,spinoza, fons vitae, Amsterdams hebben 6/7/8e kiezers of lager of zelfs restplekken. Vossius (jawel, een categoriaal gymnasium) heeft al jaren onderaanmelding.

Scholen hebben een gebouw, docenten. Ze kunnen niet jaarlijks op iedere hype inspringen, want mensen hebben een baan, gebouwen hebben beperkte ruimte en de financiering is zeer krap. Je kan als school letterlijk niet een docent in dienst houden als daar geen lessen voor zijn. En dan? Ene jaar ontslag, andere jaar weer klasje? Gaat de rechter niet mee akkoord. En wederom, dacht je dat het Vossius blij was met het feit dat ze dapper hun eigen concurrentie hebben opgericht (gymnasia hebben 4e en Hyperion opgericht) en nu te weinig aanmeldingen krijgen?

Roepen dat de scholen het maar moeten oplossen is dus makkelijk. Het oplossen niet.
I (Adam)
op 15/04/2016 naar 08:34   

Maar natuurlijk houdt de politiek rekening met de negatieve kanten van nog meer categorale plaatsen! Zie nu ook Volkskrant. Het geeft kinderen met (iets) lagere adviezen minder kansen, en zorgt voor nog meer segregatie. Vinden jullie dat geen goede redenen om rekening mee te houden? Het VO is toch voor alle kinderen, niet alleen de happy few?
Ko (Weesp)
op 15/04/2016 naar 08:13   

@IN
Het systeem speelt ook een rol, zie mijn bericht op 13/04/2016 naar 13:35. En strategisch voorkeuren opgeven speelt ook een rol.
IN (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 22:45   

Eens, John. Hier wordt door de politiek en de scholen bewust niets aan gedaan, met heel veel stress en leed tot gevolg. Al jarenlang...
John (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 22:34   

@ statistiekmaffia: De politiek is verantwoordelijk. Er is meer dan genoeg aanbod, alleen niet op de plekken waar men wil. Als je vraag volledig tegemoet komt worden de scholen alleen maar witter/zwarter of sterker/zwakker. Zie de artikelen van de laatste dagen over de toenemende tweedeling in het onderwijs. Men heeft dit jaar voor het eerst bijna perfect inzicht in de werkelijke voorkeuren maar ik geloof nooit dat hier echt iets mee gedaan gaat worden.
IN (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 22:32   

@ statistiekmaffia: de schoolbesturen, osvo, politiek den haag ( de wet).
Het heeft geen zin steeds de discussie te voeren over het systeem. Elk lotingssysteem heeft zijn nadelen en lost het probleem niet op.
Ik ben benieuwd naar een overzicht met voorkeuren per school. Blijkt er steeds meer vraag te zijn naar ( categorale) gymnasia, doe daar dan iets aan. Match van vraag en aanbod moet te optimaliseren zijn, zonder de kosten enorm te verhogen.
Mensen die zeggen, dat je niets moet veranderen omdat het goed is je kind met teleurstellingen te leren omgaan, vind ik weinig progressief en innovatief.
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 21:57   

@IN
En wie is er verantwoordelijk voor die mismatch tussen vraag en aanbod?
IN (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 21:50   

Het gaat niet om het systeem. Het gaat om de mismatch tussen vraag en aanbod.
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 20:51   

@I
Pech alleen kan je het niet noemen. Lees de posts eens door en hoevaak is er geageerd tegen het gegeven dat in het systeem mogelijk is dat iemands lotnummer tot gevolg kan hebben dat iemands 5de voorkeur boven iemands anders zijn 1ste keus gaat.
De schuld vraag komt wel terdege bij de osvo, gemeente, loting2.0 en de hoogleraren te liggen. Zij hebben namelijk ervoor gezorgd dat het systeem er zo uit is komen te zien. Of zoals ik van iemand vernomen heb die bij het college van Bas van der Klauw aanwezig is geweest over hoe matching nu echt werkt.
Bas van der Klauw zei letterlijk als mogelijke reactie van uitgelote kinderen/ouders (vanaf eerste keus) onder loting da-stb
FUCK THE SYSTEM
Suzanne (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 19:54   

Mijn duimen draaien overuren voor de kinderen die morgen de uitslag van de tweede ronde krijgen. Hopelijk komen ze nu alsnog op hun eerste keuze, al is het een hele schrale troost.
Alexis (Asd)
op 14/04/2016 naar 18:41   

@ 37's.
Dit is een perverse uitkomst. Als jullie redelijk wat scholen hadden opgegeven dan hadden jullie gewoon geplaatst moeten zijn.

Dat algoritme hadden ze gewoon desnoods 1000x moeten 'draaien', net zo lang dat iedereen een school kreeg toegewezen, voorkeuren met weinig scholen daargelaten.

Ik vraag me af waarom er bewust voor gekozen is dat een dergelijke uitkomst überhaupt mogelijk is. Die waarheid zal wel nooit boven water komen. Wie durft deze strijd aan te gaan. Ik ben bang niemand. Kijk eens wat een gedoe dat de ouders vorig jaar heeft gekost.

OSVO lijkt niet zo communicatief/open/transparant.

Bovenstaande is wel een goed idee voor volgend jaar. Voor de 37 nu moet door OSVO snel iets gedaan worden. Wat doen ze die jongens en meisjes aan met hun 'methode'. Bizar verhaal. Ik hoop dat ze hen snel uit die boze droom laten ontwaken.
I. (Adam)
op 14/04/2016 naar 18:38   

Wij hebben een aantal jaar geleden strategisch gekozen. Dus voor een school waar op VWO niveau zeker niet geloot zou worden. Gymnasium op een gemengde havo/vwo school. Niet de nummer 2 keus maar the best of the rest. Die bij heel veel kinderen nu vast op plaatst 12 of lager is gekomen. Gaan we nu de kinderombudsman erbij halen vanwege het onrecht dat je op zo'n school geplaatst bent? Waar een heleboel mensen bij het oude systeem naar uitweken om het diepe dal na uitloten te vermijden? Sorry hoor. Teleurstelling mag. Het is pech, en meer niet. Geen onrecht, geen slechte school, geen nare kinderen, geen slechte docenten, geen vervelende schooltijd. Teleurstelling mag, maar niet de OSVO, gemeente, het systeem en weet ik veel wat de schuld geven. En zeker niet de hoogleraren bashen. Belachelijk dit.
X (020)
op 14/04/2016 naar 18:25   

@EH, erg vervelend voor je kind.

@37 goede metafoor, heel herkenbaar.

Mijn gevoel zegt dat dit niets met solidariteit te maken heeft. In plaats van diegenen die zeggen dat je kinderen moet leren verliezen, zeg ik dat je ze moet leren delen. Het systeem moet niet zoveel mogelijk mensen op de eerste plek proberen te krijgen; maar zo min mogelijk mensen buiten hun top 5. Het voelt nu erg hard, alles of niets. Lastig uit te leggen aan een kind.
37 (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 18:17   

Aan EH: dat vind ik heel erg om te horen. Het was ook niet aan jou gericht, maar wel die reacties van Alphons en de bijval die daarop kwam. Voor de duidelijkheid mijn eigen dochter heeft ook een vwo advies. Heeft voornamelijk gekozen voor scholen die ze leuk vond. Daar zitten maar een paar gymnasia bij. En dat hoeft voor ons ook niet, maar bij haar keuze heeft ze ook rekening gehouden waar haar vrienden heen gingen. Die gaan nu allemaal wel naar die specifieke school en dat vind ik hard. Hele discussie over vwo laag of hoog kan ik niks mee. Heeft ook niet met het loten te maken, als je daar wat mee wilt dan moet je de cito als leidend moeten maken, maar dat leidt dan weer tot ouders die met hun kind alleen aan het oefenen zijn op de cito. Mij is het te doen om het sociale effect. Mijn dochter is dan ook niet naar school geweest vrijdag. Ze kon haar klasgenoten niet onder ogen komen. Voor even genoeg teleurstelling. Ik hoop morgen op haar 1e keuze uit de 2e loting. Gelukkig hebben we haar al weer zover dat ze daar gelukkig van kan worden.
PB (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 18:13   

Precies wat @37 zegt!
N (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 18:07   

@37 helemaal mee eens!
EH (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 18:07   

37: voor de zoveelste keer: mijn oudste is twee jaar geleden niet ingeloot, en had toen HELEMAAL niks meer te kiezen op haar niveau!! O na sorry, ze kon naar Zuidoost, 14 km fietsen.
DAt is dit jaar heel anders, er is nog plek op goede scbolen, in oost, zuid en west en op alle niveaus.
Tuurlijk mogen kinderen teleurgesteld zijn, maar de gymnasiumhysterie gaat wel erg ver.
37 (Amsterdam )
op 14/04/2016 naar 17:48   

Ik begin toch wat moeite te krijgen met aantal mensen die denken dat we niet vinden dat kinderen met teleurstelling om moeten leren gaan. Het is duidelijk dat hun kind op hun 1 e keuze terecht zijn gekomen. Uiteraard zijn we met ons dochter aan het relativeren en vertellen dat het allemaal goed komt. Wat denken jullie wel?!
Maar het systeem deugt niet en geeft heel veel verdriet bij ongeveer 5 procent van de kinderen. Het is als zeggen 19 kinderen gaan op een schoolreisje en eentje niet en vervolgens trots gaan zijn dat je er 19 dit hebt kunnen schenken. Volslagen idioot natuurlijk. Als we voor een schooltoewijzing gaan waar prestaties er niet toe doen dat moet iedereen even veel toekomen. Van een zeer bepalend deel van je leven een loterij laten maken is wel het onzinnigste watje kunt doen.
Claim (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 16:35   

@Mick
Don't quote me wrong:
"You can't always get what you want
But if you try sometimes well you just might find
You get what you need"

Keep up the ***** hopes dad's and mom's. Don't listen to the losers who give up. Stay positive.

=== AND THROW THIS SYSTEM AWAY===
JJ (A'dam)
op 14/04/2016 naar 16:31   

@Penny, sorry is mijn vak.... :)

Zie nu pas je oude berichten, hadden samen aan de slag moeten gaan.
Louise (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 16:11   

DOET en MICK: jullie opmerkingen zijn me uit het hart gegrepen! Een verademing tussen het zuur.

Omgaan met teleurstellingen is een zeer belangrijke les in het leven, waar kinderen de hulp van ouders goed bij kunnen gebruiken.
MW (Swiss)
op 14/04/2016 naar 16:06   

De lotnummers zijn er alleen om een *eerlijke* oplossing te vinden als meerdere kinderen een tegenstrijdige keuze hebben.

Het is niet een loting voor de lol. Het is een loting omdat er te weinig plek is. Als je de loting wilt oplossen dan moet je meer plaatsen creeeren.

Een andere uitgifte van lotnummers gaat het niet veel eerlijkere of beter maken. Je kunt hier maar weinig optimaliseren (het is schuiven tussen voordelen en nadelen op verschillende kanten, maar je krijgt nooit alleen de voordelen) en het beste is om de eenvoudigste en meest praktische methode te kiezen.

"Kinderen met laagnummer zijn bij plaatsing 1 tm 3 in het voordeel. Na deze matching draai de lijst om en zijn kinderen als 1e aan de beurt voor school 4 tm 6. Ik kan me niet voorstellen dat er dan nog kinderen niet geplaatst zijn."

- Je hebt de kans dat plekken 4 t/m 6 al vol zijn met kinderen die daar in de eerste ronde zijn terecht gekomen. Voor die kinderen geldt nu juist dat zij (in de eerste ronde vastgezet) een grotere kans hebben gekregen op hun top 3 omdat er minder verstoting is door kinderen die een plek 4-6 hebben.
Ik vindt dit wel een goed systeem al doet het denk ik precies het omgekeerde als JJ, en '37' willen. De kans om op een zeer lage plek te komen wordt juist groter (want je hebt pas in een tweede ronde kans op je plekken buiten de top 3, en geen kans om kinderen daar te verstoten die er in de eerste ronde zijn terecht gekomen, het is daarmee als een Boston systeem, eerst loten op de eerste voorkeuren en dan pas op wat over is gebleven).

- Het omkeren van de loten in bepaalde rondes (of een ander soort gedoe met lotnummers) zal weinig positiefs betekenen. Het doet iets vergelijkbaars als DA-MTB, je hebt wel meer kans door de meerdere lotnummers, maar er zullen ook veel meer leerlingen worden verstoten (ook in-efficient omdat leerlingen via cycli elkaar verstoten, bijvoorbeeld: Pim verstoot Wies op school A, Wies verstoot Jan op school B, Jan verstoot Pim op school A. Zodat de verstoting van Pim indirect hemzelf op school A. Met een enkel lotnummer kan dit nooit gebeuren, dan kun je niet iemand verstoten die dan anderen verstoot zodat iemand met een laag lotnummer jouzelf verstoot) .

Uiteindelijk zullen er kinderen plaats moeten maken, de lotnummers hebben daar weinig mee te maken en spelen alleen een rol om de tie-breaks op te lossen. Vergelijk met een te klein tafellaken op een tafel proberen te spreiden. Je kunt wel aan de ene punt trekken maar het moet ergens anders worden betaald. Vorig jaar was MTB als zeer onwenselijk ervaren.

"Mijn zoon had een laag lotnummer 7300+en heeft totaal geen eerlijke kans hierdoor gehad". Die zoon heeft de kans gehad op een ander nummer, en de pech dat het een 7300+ is geworden. In plaats van een ander lotingsysteem (waar weer een hele boel anderen de dupe van worden) is het beter om de capaciteit te verbeteren.
Claim (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 16:02   

Welcome Mick

LET'S ROCK
Penny (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 15:43   

@JJ Beter goed gejat dan slecht bedacht ;-)
Mick Jagger (Manhattan)
op 14/04/2016 naar 15:35   

Don't quote me wrong:
"You can't always get what you want
But if you try sometimes well you just might find
You get what you need"

Keep up the ***** hopes dad's and mom's. Don't listen to the losers who give up. Stay positive.
Doet (Amsterdam )
op 14/04/2016 naar 15:12   

alphonse schreef:

Ik maak mij grote zorgen.
Nee, niet over het systeem want geen enkel systeem is feilloos.
Nee, niet over de 'mismatches' want mijn ervaring als leerkracht leerde mij dat het aanpassingsvermogen van jongeren gelukmakend werkt.
Waar ik me oprecht zorgen over maak, is het gedrag en reactiewijzen van veel ouders op dit forum. Zij getuigen niet van voldragen ouderschap dat hun kinderen helpt te leren dat veel wensen in het leven (partnerkeuze, baankeuze, vriendenkeuze, woningkeuze, talentenkeuze, burenkeuze, schoonfamiliekeuze, kindkeuze,ouderkeuze,enzovoort)
niet verhoord worden en dat je desondanks er toch het beste van kunt maken.
Ik zou graag willen dat de gemeente Amsterdam DAT probleem aanpakt met een voorlichtingscampagne gericht deze ouders en daar de GGZ ook in betrekt en dat op scholen in de muziekles de jongeren het lied van de Rolling Stones samen gaan zingen: "You can't always get what you want."

IK BEN HET DAAR MEE EENS.
Nog een van de 37 - geen van 12 (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 14:47   

Voor alle duidelijkheid, ik ben niet dezelfde die over de commissie begint.
Daarom even als toevoeging geen van de 12 scholen.
Aan JJ: jouw voorstel van een tweede rond loting na plaatsing van alle leerlingen na vergelijking met hun keuze op 1 tm 3 lijkt me een hele redelijke oplossing. Kan nog beter zelfs zonder loting. Kinderen met laagnummer zijn bij plaatsing 1tm3 in het voordeel. Na deze matching draai de lijst om en zijn kinderen als 1e aan de beurt voor school 4 tm 6. Ik kan me niet voorstellen dat er dan nog kinderen niet geplaatst zijn. Overigens zou je dit ook al na 1e keuze kunnen doen, dan bij de 2e keuze met het slechtste nummer beginnen en dan bij de 3e keuze weer bij het laagste nummer beginnen. Dan wordt het lotnummer ook niet heel erg bepalend zoals dat nu wel is en gaat het meer om de keuze van het kind. En daar is het toch om te doen.
Nog een van de 37.... (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 12:45   

Nog maar eens:

Waarom is de ONAFHANKELIJKE COMMISSIE MATCHING van vorig jaar opgedoekt? Inconvenient voor de OSVO?
Heeft iemand enig idee?
OSVO kan toch niet zelf kijken naar de bezwaren?
Slager keurt eigen vlees? Dat werd vorig jaar niet geaccepteerd door de woedende menigte. Nu wel?

OSVO geeft geen antwoord. Wel gevraagd.
Radiostilte geeft te denken....
Tip (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 12:34   

Voordat de loting werd ingevoerd, werden tijdens de inschrijfweken dagelijks het aantal aanmeldingen per school vermeld op de website. Als je twijfelde tussen scholen, kon je de populariteit van bepaalde scholen versus waar nog plek was, mee laten wegen. Ik vind het jammer dat dit sinds de loting niet meer zichtbaar is.

@Auw: Fons Vitea had vorig jaar nog een tweejarige brugklas, na 1 jaar brugklas ging je naar 2brugklas, 2VWO+ of 2GYM

@?: Vanaf komend jaar is er een jaar brugklas, met vanaf de tweede periode in het eerste jaar latijn voor de kinderen die dat aankunnen.
JJ (020)
op 14/04/2016 naar 12:29   

Een eerlijker matching systeem.
1. Kind (1) krijgt lot nummer toegewezen, mag 3 voorkeursscholen invullen.
2. Niet geplaatst op keuze 1 van de 3, komt het volgende lotnummer (2) niet geplaatst op keuze 1 van 3, komt het volgende lotnummer (3)
3. Hele cycles wordt zou afgehandeld. Aan het einde krijgen de kinderen een nieuw lotnummer toegewezen en wordt er gekeken naar keuze nummer 4 en 5 en wordt weer de hele cycles gedaan. Dit geeft een eerlijker proces.
Kinderen hebben grotere kans om in een top 5 keuze te komen en nog belangrijker het is een eerlijker lotings proces.

Maak ik een denkfout of kan ik de petitie starten voor volgend jaar ; )

Nu is het geen matching maar een loterij. Met een hoog nummer val je buiten de boot. Met bovenstaande kun je 3 kansen krijgen.
Nog een van de 37 (Amsterdam )
op 14/04/2016 naar 12:10   

#Hanneke: We hebben 11 verschillende scholen opgegeven, dus op 1 school 2 profielen. Tja het is spijtig, maar wij hadden ook een 7300+ nummer.
# Alphons en I: Opvoeden van ouders. Ik vind dit wel een teken van weinig inlevingsvermogen. Op de basisschool word je confronteert met een postcodebeleid en dan ga je naar middelbare school en heb je helemaal geen voordeel aan het feit dat je bijv. als inwoner van zuid ook makkelijker in Zuid zou moeten komen. Sterker nog ... van buiten is het voordeel dat je in Amsterdam kunt inschrijven, maar als amstelvener ook nog gewoon voorrang hebt in Amstelveen. En ik vind het echt heel fijn dat 95/97 % op de keuze 1 tm 3/5 terecht komt, maar dat maakt het leed voor de overgebleven kinderen niet kleiner. Je moet toch continu streven naar 100%. En de opmerking dat je niet altijd kunt krijgen wat je wilt is een beetje een domme opmerking. Je moet naar het middelbaar onderwijs en je wordt niet toegelaten op 11 verschillende scholen.
Hanneke (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 11:57   

@nog een van de 37
Hebbenjullie 12 verschillende vwo scholen op de lijst gezet? Of bestaat de lijst van 12 uit een of meerdere profielkeuzes?
vorig jaar bestonden er nog wel wat misverstanden over profielklassen.
Er is veel verbeterd dit jaar in de communicatie. Maar t blijft zuur als je uitgeloot bent.
N (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 11:24   

Ook mijn zoon buiten zijn top 5. Geen gymnasium van zijn top 5 maar gelukkig nog op het Fons Vitae, zoals veel kinderen hier. Prima school met genoeg mogelijkheden. Toch heb ik ook een kanttekening. Waarom die havo/vwo brugklas? Waarom geen havo, havo/vwo (soort kansklas) en vwo klas? Toen de brugklas daar 2 jaar duurde was het voor sommige havo leerlingen echt te pittig en demotiverend.( iemand uit onze omgeving) Misschien denken ze daar nog over? We horen nl. de eerste schooldag pas in welke klas ze komen integenstelling tot veel andere scholen die het al 21/22 juni horen.
@loting (020)
op 14/04/2016 naar 11:16   

@P berichten zijn niet denigrerend bedoeld. Er zit verschil voor veel kinderen in een havo/vwo brugklas of een plaatsing bij een gymnasium. Bij de eerste is het een opdeling van havo, atheneum en gymnasium. Denk je dat het leerproces bij beiden hetzelfde is?

Vandaar de verschillende opmerkingen.

Wat mij teleurstelt is het hele loting proces. Mijn zoon had een laag lotnummer 7300+en heeft totaal geen eerlijke kans hierdoor gehad. Dat dit acceptabel is voor sommige hier verbaasd me. Binnen het oude lotingssysteem was een 'buiten de top 5' van 1% wat neerkomt op 75 leerlingen. Het matching systeem is veranderd omdat meer kinderen op de eerste plaats moesten komen en het was bekent dat er meer uitvallers aan het eind zouden zitten. Door de petitie van vorig jaar is dit gewijzigd door grotendeels 'anonieme' ondertekenaars van het systeem. Het probleem zat in dat de ruiling niet was toegestaan.
Nu is er een keuze gemaakt om meerdere kinderen buiten de top 5 te zetten. Dat is toch geen keuze die je 'bewust' maakt.
Ben oprecht benieuwd of dit volgend jaar nog stand blijft houden en/of er ook cijfers gepulseerd gaan worden van de lotnummers die nu op een gymnasium (3,4,5 etc keuze) zijn gekomen omdat de voor hen beschikbare plaatsen op de populaire lyceums vol zaten.
Auw (A'dam)
op 14/04/2016 naar 10:43   

@? op de site van het Fons Vitae staat;
Op het tweede rapport staat een door de docentenvergadering gegeven bevorderingsprognose: havo/vwo (eventueel met Latijn) of gymnasium.
Aan het einde van het schooljaar volgt het derde rapport en definitieve bevordering naar niveau 2hv, 2hv+ (met Latijn) of 2gym.
Hieruit lijkt het dat het Gymnasium ingaat vanaf het 2de jaar.
? (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 09:52   

Keuzedgids 2016- Fons Vitae: Ons Gymnasium start in de tweed periode van het eerst leerjaar (november) voor leerlingen met een vwo-advies die willen en aankunnen.
P. (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 08:52   

ook eens met PB. Natuurlijk mag er voorkeur zijn voor categoriale gymnasia, ik begrijp die voorkeuren ook.

Wat mij tegen de borst stuit, is de "denigrerende" toon (mag ik dat zo zeggen?), waarop men het over de perfecte gymnasiast heeft en de gewone vwo-er. Of iemand een perfecte gymnasiast is (wat is dat überhaupt?), weet je pas na zes jaar. Een kind kan nu top scoren, maar daar gaat de puberteit nog over heen etc. Eens kijken wat er dan gebeurt met interesses voor de klassieke talen.
De dwingende toon dat het Fons een gymnasiumklas MOET maken.
Dan wordt er volgens mij vrij hoog van de toren geblazen. Ga gewoon eens kijken hoe het op een hele goede school als het Fons loopt met je kind en probeer evt na een jaar nog naar een andere school te gaan, wanneer het echt zo erg is.
En ja, soms vallen dingen tegen, dat is in het echte leven ook zo. Deal with it. En dan bedoel ik absoluut niet de echte pechvogels van deze matching!
Jitta (Diemen)
op 14/04/2016 naar 08:44   

Ik hoop wel dat in de tweede ronde rekening gehouden is met de ongeplaatsten, die echt nog een plek nodig hebben, versus de geplaatsten, die nu bij nader inzien een andere keuze maken. Ik zou bijna zeggen dat voor die 37 een zachte intake gerechtvaardigd zou zijn, zeker als ze wél lange lijsten hebben gemaakt.
I. (Adam)
op 14/04/2016 naar 08:19   

Steeds meer eens met Alphons.
PB (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 08:10   

De discussie gaat toch niet over niveauverschillen binnen VWO? Het gaat onder andere over kinderen die gewoon heel graag naar een categoraal gymnasium hadden gewild en dat nu niet kunnen terwijl er in principe genoeg plek voor die kinderen is.
P (A)
op 13/04/2016 naar 22:39   

Ik bedoel natuurlijk havo-vwo school...
P (A)
op 13/04/2016 naar 22:38   

Voor welke kinderen is een havo-vwo advies dan bedoeld? Oh, vast voor de mager-vwo adviezen, de kantje boord-vwo adviezen etc. Gelukkig ken ik veel van deze kids, die het er meer dan prima van af gebracht hebben.
P (A)
op 13/04/2016 naar 22:32   

Volwaardige gymnasiumleerlingen met helaas een VWO advies? Pfffff!
Martijn (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 22:30   

@loting (020) Als je zo over het Fons Vitae denkt, of eigenlijk over alle lycea met gemengde brugklassen, waarom heb je hem dan op de lijst gezet??? En welk gedeelte van 'brugklas' begrijp je niet?
R (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 20:37   

Waarom mag Amstelveen een hek om de gemeente plaatsen waardoor b.v. kinderen uit Abcoude naar Amsterdam gaan/moeten.
EH (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 20:35   

Fons vitae is een begaafdheidprofielschool, in de brugklas krijgen alle kinderen een nio, en als je intelligent genoeg bent, zijn er extra verdiepingsmogelijkheden. Dat lees ik net in de schoolgids van Fons. Dat biedt mogelijkheden voor de talentvolle kinderen, al dan niet hb.

En ik wens alle leerlingen die nog geen plek hebben, veel sterkte de komende tijd!!
PB (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 20:30   

Wat gebeurt er eigenlijk met de plaatsen die vrijkomen van kinderen die hun plek opgeven en ook de 2e ronde meedoen?
@loting (020)
op 13/04/2016 naar 20:29   

Beste categorale Gymnasia van Amsterdam, momenteel zit er niemand namens U in het OSVO bestuur;
Barlaeus Gymnasium, mevrouw Bosman
Ignatius Gymnasium, mevrouw Swenneker
Vossius Gymnasium, de heer van Muilekom
Vierde Gymnasium, mevrouw Mulder
Cygnus Gymnasium, de heer Scharff
zou het een uitdaging kunnen zijn om volgend jaar plaats te nemen in het OSVO bestuur en daar de belangen voor de volwaardige Gymnasium leerlingen waar te nemen. Deze onderscheiden zich al in groep 8 maar krijgen 'helaas' een VWO advies wat nogal breed interpreteerbaar is.
Ook een pechvogeltje (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 20:27   

Ook mijn dochter is niet geplaatst, nu weer in de spanning voor de tweede ronde. Arm kind heeft nare dromen dat ze ook in de tweede loting niet wordt geplaatst :( Na de eerste loting contact gehad met OSVO en mij werd als troost verteld dat de pechvogels die niet geplaatst zijn in de tweede ronde juist hoge lotnummers krijgen. Maar er zijn in de tweede ronde toch alleen maar pechvogels?
R (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 20:12   

Ja dat is het gewoon een omgekeerde Staatsloterij met heel veel prijzen en een paar nieten die dan maar pech gehad hebben. Vergeten wordt dat het om mensen gaat die gedregadeerd worden tot nummer. In ieder geval sterkte mocht deze loterij voor jouw kind verkeerd uitpakken
@loting (020)
op 13/04/2016 naar 20:08   

Ben je ingeloot bij het Fons Vitae havo/vwo met een vwo advies dan heb je een mismatch.
Uitleg voor het bestuur van de OSVO die het mogelijk maken dat kinderen met VWO advies zijn ingedeeld bij het Fons Vitae;

Het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) bereidt leerlingen in zes jaar voor op wetenschappelijk (universitair) onderwijs (wo) of hoger beroepsonderwijs (hbo). Het vwo is opgedeeld in twee vormen, het atheneum en het gymnasium. Leerlingen in het gymnasium leren naast alle vakken van het atheneum ook klassieke talen en cultuur (Grieks of Latijn). Van alle basisschoolleerlingen stroomt circa 20 procent door naar het VWO. Daarbij heeft een leerling doorgaans een score van 546 of hoger op zijn eindtoets van het basisonderwijs nodig. Leerlingen die het havo met succes afgerond hebben, kunnen overstappen naar de vijfde klas van het atheneum. Het VWO is net zoals het HAVO opgedeeld in de onderbouw en de bovenbouw. De leerlingen volgen in de eerste drie jaar, onderbouw, dezelfde algemene en brede vakken. Aan het einde van het derde leerjaar kiest de leerling voor een specialisatie, oftewel een profiel. Er zijn vier profielen, namelijk: natuur en techniek, natuur en gezondheid, economie en maatschappij en cultuur en maatschappij. Zie HAVO voor een omschrijving voor de werking van de profielen.
Pechvogel (7200+ -> 8)
op 13/04/2016 naar 19:59   

Vanmiddag kregen wij van het OSVO te horen dat de matching eerlijk was verlopen; er was immers geloot. Het probleem van deze matching is dat er naast de vele winnaars, er ook een paar echte verliezers zijn. Als verliezer is het moeilijk te begrijpen dat bijna iedereen in zijn top 3 zit en jij helemaal niet.
@loting (020)
op 13/04/2016 naar 19:55   

En als je een VWO advies hebt gekregen en de scholen gekeken hebben naar je ParnasSys voortgang, hoe kan je dan met allemaal A beoordelingen op een havo/vwo terecht komen als er een duidelijk onderscheid is tussen havo/vwo en vwo volgens de kernprocedure:
▪ Praktijkonderwijs
▪ VMBO-basis + lwoo1
▪ VMBO-basis/kader + lwoo
▪ VMBO-kader + lwoo
▪ VMBO-theoretisch2 + lwoo
▪ VMBO-basis
▪ VMBO-basis/kader
▪ VMBO-kader
▪ VMBO-theoretisch
▪ VMBO-theoretisch/HAVO
▪ HAVO
▪ HAVO/VWO
▪ VWO
▪ Kopklas3
▪ Tussenvoorziening
▪ VSO
▪ ISK4
@loting (020)
op 13/04/2016 naar 19:45   

De eerste doelstelling uit de kernprocedure.
"Doelstellingen
1. Zo goed mogelijke advisering van de basisschool
Een goed basisschooladvies is belangrijk. Dit advies is bepalend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. Een leerling dient terecht te komen op een VO-school met het onderwijs dat het beste aansluit op de mogelijkheden en wensen van de leerling.
Er kan tevens sprake zijn van een specifieke onderwijs en/of ondersteuningsbehoefte waarbij wordt aangegeven welke aanpak of context het beste aansluit. De overgang hoort zowel pedagogisch als onderwijskundig (of didactisch) een doorgaande lijn te vormen. Daarbij is het zaak dat de leerling met zoveel mogelijk plezier aan de slag gaat. Tenslotte dient het geadviseerde onderwijstype goed aan te sluiten op de verdere opleidings- en beroepswensen van de leerling."

Uitgeloot worden bij de Categorale Gymnasia en dan geplaatst bij het Fonts Vitae als zo velen hier op het forum. Neem aan dat het Fons Vitae vanaf nu een eerste klas Gymnasium gaat doorvoeren!!
Kiki (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 19:25   

@alphons: ik lees dat je ervaring als leerkracht hebt, en hoop dat je dan een minder denigrerende toon hebt jegens ouders want daar maak ik me pas zorgen over.
hier is geen sprake van jengelende ouders maar een onrechtvaardig plaatsingssysteem.
@loting (020)
op 13/04/2016 naar 19:21   

Arme kinderen die op het Cygnus, het Amsterdams Lyceum etc hoorden dat er genoeg plek voor ze zou zijn en zich vooral geen zorgen moesten maken, mogen nu beginnen op een havo/vwo.

Knap gedaan, heeft nu niemand kunnen voorspellen dat deze 'matching' niet goed zou werken. Met dank aan de OSVO. (dit groepje mag meteen aftreden. http://www.verenigingosvo.nl/bestuur/)
Nog een van de 37.... (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 19:08   

Waarom is de ONAFHANKELIJKE COMMISSIE MATCHING van vorig jaar opgedoekt? Inconvenient voor de OSVO?

OSVO geeft geen antwoord. Wel gevraagd.
Radiostilte geeft te denken....
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 17:52   

In vorige post spatie weghalen tussen sp ecials en de link werkt
1 van 165 (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 17:47   

@nog 1 van 37. Ik heb echt met je te doen. Ook ik vind het heel raar dat jullie niet als eerste mogen kiezen uit de overgebleven scholen. Heel veel succes en sterkte!
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 17:47   

@ nog een van de 37
Op basis van cijfers vorig jaar te vinden op onderwijsconsument.nl
http://www.onderwijsconsument.nl/scholenoverzicht/sp ecials/matching-plaatsing-2015.
Nog 1 van de 37 (Amsterdam )
op 13/04/2016 naar 17:37   

#maffiastatistiek: Hoe kom je aan het overzicht van de volgelopen scholen. Ik kan mij niet voorstellen dat dit overzicht klopt. Cartesius Lyceum heeft op de 2e ronde van loting nog beperkt plekken. Dus die lijst kan niet kloppen.
Nog 1 van de 37 (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 17:34   

Ik lees het forum een beetje. En baal natuurlijk enorm voor mijn dochter dat ze niet geplaatst is op 1 van de 12 VWO - Gymnasium scholen die ze heeft opgesteld. Uiteraard heb je dan 'als slachtoffer' wel wat te klagen over het systeem. Nu mag ze een 2e loting in gaan en daarbij krijgt ze geen voorrang op spijtoptanten. Dat vind ik persoonlijk onterecht. Zij heeft geen enkele school, zou ze dan niet eerst met de andere 36 ongelukkigen mogen kiezen. Maar dat is dan zo. Verbeterpunt lijkt me. Ander punt is dat mijn dochter Hyperion, PNC en Spinoza in haar top 3 had staan. We krijgen dan het overzicht van de overgebleven scholen en wat blijkt... alle drie de scholen hebben nog op vwo-niveau plekken. Wel in ander programma (science, leergemeenschap020, spinoza20first), maar het had sympathiek geweest als de commissie dit had voorgelegd en dan hadden we telefonisch wel even een keuze gemaakt. Nu moeten we weer in spanning afwachten of we krijgen wat we willen. Zoveel moeite is het toch niet om die 37 mensen even telefonisch ook al op een plekje te zetten?
Ander punt is het strategisch kiezen voor een school. Dat is nu niet mogelijk, maar zou het niet wenselijk zijn dat iedereen eerste beoordeeld wordt op zijn of haar top 5. Nu zijn er kinderen met een beter lotnummer op keuzes op 5 tm 10 gekomen en zijn vaak niet blij, terwijl deze scholen bij minder gunstige loten wel in de top 5 hadden gestaan. Dan krijg je dat mensen ook ' een beetje' strategisch gaan kiezen, nml. 4 echt favoriete scholen en 1 voor als die het niet wordt. Dan heb je daarmee je top 5.
Al met al na een paar vervelende dagen voor mijn dochter, maar voor ons lijken er nog mogelijkheden. Ik had ook te doen met de anderen die we zijn tegengekomen bij een extra ingelaste bijeenkomst van Spinoza. Daar zag in bij sommige kinderen echt de paniek en dat krijg je door dit systeem wel. Hele vrienden en vriendinnengroepjes worden uit elkaar gerukt. leuk 75% op de 1e keuze, maar dat betekent dat opeens dat ene meisje of jongetje opeens geen deel meer uit maakt van de groep. Ik zou toch nog eens kijken hoe je hier mee kunt gaan, want het is voor al die 12 jarigen een enorm ingrijpende gebeurtenis.
Hassan (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 16:48   

@ Alphons: helemaal mee eens
DF (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 13:59   

@Mager VWO advies: ha ha, helemaal mee eens. Belachelijk dat gedoe over dik-VWO advies. Opschepperig en ook vrij onnozel. Een dik of een mager vwo advies is echt niet doorslaggevend voor school, studie- of baansucces en hoeft iemand zeker niet meer rechten te geven dan een ander op een gymnasium. Proficiat dus met jullie mager VWO advies en plaatsing op een categoraal gymnasium!
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 13:54   

@EH
Beter lezen, er staat waarschijnlijk. Statistisch gezien loopt de populairste school het eerst vol, het eerst daaropvolgende lotnummer die die school op 1 heeft staan wordt uitgeloot en gaat naar 2 3 4 5 voorkeur. Op basis van cijfers vorig jaar de populariteit gemeten door verhouding tussen voorkeur/capaciteit
(alleen vwo berekend).
nr 1 Nicolaas sportklas
nr 2 Hyperion
nr 3 Spinoza Lyceum
nr 4 Het Amsterdams Lyceum
nr 5 Cartesius Lyceum
nr 6 Nicolaas vwo atheneum

Op nr 7 komt het eerste categorale gymnasium
Penny (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 13:48   

Ja daar twijfelde ik zelf ook al aan, maar als je dat dan oprekt naar bijvoorbeeld de 1ste ronde matching over alleen 1e en 2e keuze of msschien de 3e daar nog bij. Zou dat uitmaken?
Ko (Weesp)
op 13/04/2016 naar 13:44   

@Penny
Wat je beschrijft is Boston, werkt net als het loten dat tot en met 2014 werd gedaan. Inderdaad worden dan geen leerlingen met hoge voorkeuren door leerlingen met lage voorkeuren verdrongen.
Mijn bezwaar tegen Boston is dat veel leerlingen op lage voorkeuren worden geplaatst.
Mager vwoadvies (Diemen)
op 13/04/2016 naar 13:36   

Kan iemand me helder uitleggen wat een dik vwo-advies is? Er blijkt verschil te bestaan in de advisering: dik vwo, mager vwo, zou misschien wel kunnen vwo, of toch niet vwo en dat lijkt ook nog van belang te zijn voor de toelating. Volgens mij bestaat er vwo advies en that's it. Heel fijn voor al die trotse ouders dat hun kind kennelijk alleen maar A+ heeft gehaald en dus meer recht zou hebben op een vwo, maar die van mij met af en toe een b (halfdik vwoadvies?) had ook gewoon een vwo advies en mag dus gewoon naar een vwo, vwo+ of gymnasium. Ga me inmiddels bijna schuldig voelen dat de mijne zomaar geplaatst is op een gymnasium.
Ko (Weesp)
op 13/04/2016 naar 13:35   

In een eerder bericht (op 08/04/2016 naar 13:09) heb ik
betoogd dat de mismatch tussen vraag en aanbod niet los
gezien kan worden van de methode die voor het matchen
wordt gebruikt. Het aantal of percentage leerlingen dat
buiten hun top 3 of helemaal niet wordt geplaatst is
een redelijke maat voor de mismatch.

In 2015 met DA-MTB was het 5,3%, met DA-STB zou het 5,8%
zijn geweest, met Boston (zonder strategie) 5% en met
mijn methode RI 2,7% (inclusief effect van veel strategie).

Uit een optimalisatie (zonder strategie) bleek dat in
2015 het aanbod voldoende was om alle leerlingen in hun
top 3 te kunnen plaatsen. Dat is helaas niet haalbaar
omdat strategie zal worden toegepast als daar ruimte voor
is. De mismatch in 2015 is toe te schrijven aan strategie.
Dat geldt ook voor DA, want als iedereen alleen echte
voorkeuren zou invullen was strategy-proofness niet nodig.

Ben benieuwd hoe dit alles in 2016 ligt.
1 van 165 (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 13:18   

@Elizabeth, dank!
Penny (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 13:16   

Als nu het matching systeem meerdere malen per voorkeursniveau wordt uitgevoerd, wat zou er dan uitkomen? Dus maak eerst van alle lijsten een verkorte lijst met alleen 1e voorkeur erop. Dan matchen. Maak dan van alle lijsten van kinderen die nog niet geplaatst zijn een nieuwe verkorte lijst met alleen 2e voorkeur erop. Dan matchen met de nog open plekken. Enzovoort. Dan kan toch nooit een kind met 5e voorkeur een kind met 1e voorkeur verdringen? Of zie ik het verkeerd? Wat zou er mis zijn met dit systeem?
EH (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 13:14   

Mijn kind had op nr 1 Hyperion en op 2 Amsterdams en op 3 MLA en daarna PNC, Nicolaas etc. Mijn kind is reteslim, zou het prima doen op een cat gym, maar wilde dat niet. Dus ben voorzichtig met vooronderstellingen over het vollopen van de gymplekken door kinderen die op een Lyceum willen, we weten de cijfers gewoon nog niet.

En tuurlijk vind ik ook dat mijn kind het beste verdiend, maar dat communiceer ik niet aan mijn kind. Wel zeg ik tegen mijn kind: "je krijgt niet alles wat je wil, en we maken er het beste van.' Ik voel wel met wat Alfonse zegt. Ik zag het Jeugdjournaal over dit onderwerp, met het 11 jarige (!) jongetje dat was uitgeloot, en hij zei: 'Ik wil alleen het beste'.
Nou, dat mag, maar als je vind dat je daar recht op hebt, krijg je het nog moeilijk in je leven.
PB (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 13:03   

@Suzanne: Dat lag dus niet voor de hand. 2 scholen uit onze top 5 die nu overvol zitten hadden vorig jaar nog plek over.

@statistiekmaffia: dus als het Hyperion er nog een paar klassen bij doet zou het grootste leed geleden zijn? Lijkt me geen onmogelijke oplossing.
Laag lotnummer (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 12:59   

Alphons, het gaat hier niet in eerste instantie om voldragen ouderschap. Hoe wij de mismatch aan ons kind verkopen hoeft niet hetzelfde te zijn als onze echte gevoelens zoals we ze uitdragen op dit forum. Ook al vind ik diep van binnen dat mijn kind het beste past op een gymnasium zal ik hem dit niet als boodschap in zijn broodtrommeltje meegeven op weg naar het gemengd lyceum. In tegendeel: 'we maken er het beste van, zoek de voordelen,' etc. voert hier in huis de boventoon.

Dit forum is bedoeld om samen te kunnen kijken waar de knelpunten van dit beleid liggen, om je leed te delen en om informatie op te doen. Dat je ondertussen nog even gewezen wordt op gebrekkig ouderschap terwijl je je portie al hebt gehad vind ik grappig.
Elisabeth (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 12:58   

Beste Suzanne, EH en anderen,

Kinderen die laag op hun lijst zijn geplaatst of zelfs helemaal niet geplaatst zijn verdienen onze compassie en steun. Zij hebben gedaan wat de beleidsbepalers van hen verwachtten: een lijst maken van de "echte voorkeuren". Als je uit Edam komt, kan ik me best voorstellen dat je naar een school in noord wil en geen voorkeuren opgeeft die ver weg in de stad liggen. Er is geen transparnatie over aantallen inschrijvingen en het blijft moeilijk inschatten welke school dit jaar voldoende plek heeft. Osvo zegt daar zelf over op haar website: "Voor leerlingen is het altijd optimaal om op de lijst de scholen in volgorde van echte voorkeur te zetten ongeacht hoeveel andere leerlingen zich al bij die school ingeschreven hebben. Het bijhouden van aantal eerste voorkeuren van leerlingen kan misleidend zijn voor leerlingen die niet alle details van het lotings- en matchingsysteem kennen. Ook op scholen waar het aantal eerste voorkeuren kleiner is dan het aantal plekken kan geloot worden omdat uitgelote leerlingen van andere scholen deze school als tweede, derde, etc. voorkeur hebben. Het al ingeschreven aantal leerlingen is dus niet informatief voor het maken van de keuze, maar kan wel tot misverstanden leiden van leerlingen die zich zeker achten van een plek op de school van eerste voorkeur." M.a.w.: de kinderen hebben gedaan wat de scholen wilden: hun echte voorkeuren opgeven, zonder dat ze rekening konden houden met de populariteit van de school dit jaar.

Je kan dus niemand de schuld geven te verliezen in deze loterij. Deze kinderen hadden de domme pech dat ze een hoog lotnummer kregen en hebben zichzelf niets te verwijten. Laten we hen en hun ouders steunen, dit (slechte) lot had immers iedereen kunnen treffen.
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 12:56   

@Suzanne
Gymnasia zijn opgescheept met kinderen die geen sterke voorkeur hadden voor categoraal gymnasiaal onderwijs. Probleem ligt waarschijnlijk bij Amsterdams en Hyperion. Dat voorkeur nummer 5 boven iemands 1ste keus gaat is een van de GROOTSTE fouten van matching 2.0
Suzanne (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 12:36   

@Elizabeth De lengte van je lijst maakt wel degelijk uit, zeker bij Havo/VWO (zoals van te voren als duidelijk was aangegeven). Hieronder staat ergens iemand uit Edam die maar 3 scholen op zijn lijst heeft gezet en uitgeloot is en bij ons op school was er ook iemand met een heel kort lijstje.

Het ligt WEL aan de populariteit van de school. Een vriendinnetje is met haar lotnummer (rond) 7200 op haar eerste keus gekomen (VWO nog wel).

Welke scholen populair zijn is helemaal niet zo moeilijk in te schatten. Dat de gymnasia vol zouden zitten, evenals het Nicolaas, Spinoza, HLZ, MLA etc lag enorm voor de hand. Dat IJburg, Reigersbos, OSB, PNL en Damstede nog plek hebben was ook te verwachten.
Kiki (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 12:32   

@alphons: ik begrijp dus dat jij voor een centraal plaatsingsbureau bent omdat anders ouders zouden gaan piepen omdat ze hun zin niet krijgen? Scheelt een hoop tijd aan het organiseren en bezoeken van open dagen.
Het lijkt mij dat een beter systeem mogelijk is dan loten en kansberekeningen voor iedereen. Het gaat om kinderen en niet om 'foutje, bedankt'.
1 van 165 (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 12:09   

@Rory: 1 troost bij ons precies hetzelfde. Fons Vitae op nummer 10 en huilend kind en op dit forum weinig begrip. Ik hoor nu wel om mij heen dat veel kinderen die buiten hun top 5 zijn geplaatst en VWO hebben op het Fons zijn geplaatst.
1 van 165 (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 11:59   

@leerkracht, you can't always get what you want, ok mee eens, verhaal over hoog/laagopgeleiden gedeeltelijk mee eens, laat ik nu eens een laagopgeleide ouder zijn die dus altijd hard heeft moeten werken om te komen waar ik nu ben, nu heb ik het geluk dat mijn kind heel slim is en zelfs naar het VWO gaat, en ook mijn andere kind gaat dit volgend jaar lukken, waarom mogen wij dan niet teleurgesteld zijn wanneer hij op school nummer 10 komt en niet op nummer 1?
Rory (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 11:53   

Hallo ouders..Mijn dochtertje Skylar heeft het al sinds vorig jaar over het 4e gymnasium.
Terwijl ze nog geen bevestiging had dat zij naar een gymnasium zo mogen heeft ze altijd gegoopt dat dit wel zo zou zijn zodat ze naar het 4e zou kunnen gaan.
Ik begreep zelf nooit hoe ze hier al zo’n sterke voorkeur voor kon hebben en twijfelde dan ook wel een beetje aan haar argumenten.
Die gingen namelijk los van dat het om de hoek is vooral over een heel goed gevoel dat de school uitstraalde en natuurlijk ook wel verhalen van vriendinnen en ‘zusjes en broertjes van’.
Nou dit jaar was het dan zo ver!
Ze kreeg een ver boven VWO niveau advies en wilde zelf echt heel erg graag naar het gymnasium. Juist ook om het Latijn waar ze enorm door geboeid is.
Ook haar meester en juf waren het hier volledig mee eens en zagen haar ook het beste naar een categoraal gymnasium gaan omdat ze daar echt past.
13 scholen hebben we bezocht!! Dat was wel even doorbijten en ook erg moeilijk om elke school een plaats te geven in een top 12.
Maar we hebben het gedaan en het is gelukt!
Sky, haar moeder en ik waren het er unaniem over eens…. het 4e komt zeker weten op nr 1 gevolgd door het Cygnus en het Ignatius.

Toen kwam het lange wachten (viel mee, maar voor haar voelde het als een jaar)

7 April! Ik was zelf in het buitenland voor werk maar heb haar om 15:32 gebeld om de uitslag te horen.
We hadden het er natuurlijk over gehad dat het ook keuze 2,3,4,5 of misschien zelfs 6 zou kunnen worden. Maar zelfs 6 was nog het Amsterdams Lyceum waar we ook alledrie een goed gevoel bij hadden.

Ik kreeg haar huilend overstuur aan de telefoon, want het was plaats nummer 9 geworden. Het Fons Vitae..
Ik weet dat het een goede school is, en dat ze daar ook vriendinnen zal maken maar wist niet hoe ik haar echt moest troosten.
Het was namelijk een van de 4 scholen waarvan ze iig zeker wist dat ze hier NIET heen wilde….
Nog vervelender voor haar was om vervolgens te horen dat iedereen in haar klas die het 4e op de 1e plek had staan er wel heen gaat, en er geen 1 kind van haar hele school naar het Fons Vitae gaat. En dat zijn dan ook nog eens haar 2 beste vriendinnen en haar ‘verkering’. :(


Ik wilde mijn verhaal toch even kwijt zodat jullie ook weten hoeveel kinderen die in dit geval al bijna 2jaar uitkijken om naar de middelbare school te mogen gaan dit nu niet kunnen.
Ik vroeg mij ook af hoe het werkt met de reservelijst. Ik begrijp dat ook die uit hetzelfde systeem rolt, maar weet iemand toevallig of dit dan nog steeds gebaseerd is op de lotnummers?
Dat zou eigenlijk heel erg oneerlijk zijn gezien er nu misschien kinderen op nr 1,2,3 staan van de reservelijst die nu op hun 2e,3e of 4e keus komen en dus gig op een school komen waar zij wat bij voelden. Daar maakt zij nu ook nog eens totaal geen kans op met nr 79.Uiteraard proberen we zo positief mogelijk te blijven al valt het niet mee dat er nu nog een hele zomer tussen zit met het vooruitzicht naar een school te moeten waar ze niet heen wil, maar ik wil ook vast kijken wat de mogelijkheden zijn als na een halfjaar of langer blijkt dat ze het daar inderdaad helemaal niet naar haar zin heeft.
Lotgenoten? (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 11:22   

"Dit jaar zijn er meer scholen op alle niveaus bijgekomen, en dat is goed nieuws"
het aantal leerlingen stijgt al járen gestaag, deze trend is dan ook zeer voorspelbaar en al ruim tevoren op basisscholen te zien, gezinnen blijven veel vaker in de stad wonen, daarnaast trekt Amsterdam nog steeds veel mensen, de stad groeit, dus dat de capaciteit vergroot wordt is geen goed nieuws, maar gewoon nóódzaak.
Nieuwe scholen starten meestal met een klein aantal klassen, wat betekent dat hier heel veel forser op ingezet zou moeten worden,om alleen al de trend bij te benen, laat staan, om de tekorten op te lossen.

Too little, too late dus.
Daar verandert het weer eens totaal verkeerd ingestoken frame van ons advertentie-medium Het Parool helemaal niets aan. Laat ze eens iets zinnigs schrijven over het beleid wat zorgt voor toenemende segregatie bij het wonen, werken, winkelen, sporten, cultuur, uitgaan ipv 11-jarigen (en hun ouders) te 'bashen' om de verantwoordelijken wat uit de wind te houden.
Alphons (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 11:15   

Ik maak mij grote zorgen.
Nee, niet over het systeem want geen enkel systeem is feilloos.
Nee, niet over de 'mismatches' want mijn ervaring als leerkracht leerde mij dat het aanpassingsvermogen van jongeren gelukmakend werkt.
Waar ik me oprecht zorgen over maak, is het gedrag en reactiewijzen van veel ouders op dit forum. Zij getuigen niet van voldragen ouderschap dat hun kinderen helpt te leren dat veel wensen in het leven (partnerkeuze, baankeuze, vriendenkeuze, woningkeuze, talentenkeuze, burenkeuze, schoonfamiliekeuze, kindkeuze,ouderkeuze,enzovoort)
niet verhoord worden en dat je desondanks er toch het beste van kunt maken.
Ik zou graag willen dat de gemeente Amsterdam DAT probleem aanpakt met een voorlichtingscampagne gericht deze ouders en daar de GGZ ook in betrekt en dat op scholen in de muziekles de jongeren het lied van de Rolling Stones samen gaan zingen: "You can't always get what you want."
  ( )
op 13/04/2016 naar 10:56   

http://www.destaatvanhetonderwijs.nl/actueel/nieuws/2016/04/13/persbericht


De laatste jaren nemen de verschillen toe tussen leerlingen met lager en hoger opgeleide ouders. Hierdoor krijgen veel kinderen met laag opgeleide ouders niet het onderwijs dat ze aan zouden kunnen en blijft talent onderbenut.

Vergelijken we kinderen met dezelfde intelligentie, dan zien we dat leerlingen met laagopgeleide ouders vaker doorstromen naar een lager onderwijsniveau. Ze krijgen lagere basisschooladviezen en deze worden minder vaak bijgesteld op basis van de eindtoets. Ook in de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs stromen deze leerlingen vaker af. Bovendien gaan ze minder vaak naar het hoger onderwijs dan in eerdere jaren.

Scholen met grote groepen leerlingen van lager opgeleide ouders hebben vaak een zwakkere kwaliteit, minder bevoegde leraren, een hoger ziekteverzuim en een hoger verloop van personeel. Soms zijn ze ook gesitueerd in kansarme wijken. Ook op het gebied van veiligheidsbeleving en passend onderwijs zijn verschillen tussen scholen zichtbaar.

Over het algemeen voelen leerlingen zich veilig op school. Dit geldt echter niet voor alle scholen. Op sommige scholen voelt bijna een kwart tot een derde deel van de leerlingen zich niet veilig. Dit staat het leren in de weg. In het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs vindt een derde van de leerlingen dat scholen te weinig doen aan pesten en onveiligheid.

Hoogopgeleide ouders zijn meer betrokken geraakt bij de schoolloopbaan van hun kinderen. Zij kiezen bewuster en voor betere scholen. Hun kinderen gaan vaker naar huiswerkklassen en toetstrainingen en krijgen vaker medische indicaties wanneer ze op onderdelen achterblijven.

Scholen spelen in op de vraag van ouders. We zien dat leerlingen steeds vroeger op niveau geplaatst worden, onder andere door de sterke groei van homogene brugklassen, de afname van dubbele adviezen en categoriale scholen.
EH (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 10:28   

Een lijst van 12 en dan nog geen plek, dat is erg zuur, dat snap ik. En beter dan je denkt, helaas, mijn oudste was twee jaar geleden ook uitgeloot, en had toen helemaal niks meer te kiezen, want er was geen havo meer over!!
Dit jaar zijn er meer scholen op alle niveaus bijgekomen, en dat is goed nieuws.
1 van de 37 (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 09:37   

@EH Uitgeloot oftewel niet geplaatst: zoals geschreven hebben wij een lijst ingeleverd met 12 scholen. Nummer 1 een school waar de afgelopen jaren niet geloot had hoeven worden, maar met een systeem waar je 'lot' oftewel school afhangt van een lotnummer, heeft dit allemaal geen invloed. Op het forum en om ons heen al de nodige kinderen gehoord die deze school als nummer 5 of lager hadden en daar geplaatst zijn.
Kiki (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 09:29   

kan de osvo niet gewoon zelf de leerlingen plaatsen? (cynisch bedoeld uiteraard!!) wanneer kinderen alle scholen op hun lijst plaatsen zal er altijd wel eentje zijn waar hun lotnummer hen plaatst.
EH (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 09:15   

@Elisabeth: dat ligt er maar, als je 3 scholen op je lijst hebt gezet, en je bent niet geplaatst, dan vind ik dat toch echt je eigen schuld.
MW (Swiss)
op 13/04/2016 naar 09:07   

@Tegengeluid

op 10/04/2016 naar 19:44

"dat 1 derde van hen niet op een plek uit de top 5 komt. Dat zijn er 250. Dat is meer dan de 2,7% van de leerlingen die nu buiten de top 5 is geplaatst. "

1/3 komt niet op de eerste plek. En voor *diegene* die alle vijf gymnasia in de top 5 hebben is ook 1/3e daarvan buiten de top-5 geeindigt.

Uiteraard is dat percentage meer dan de 2.7% die buiten de top 5 is geplaatst. Niet alle scholieren hebben een gymnasium of andere drukke school op de eerste plek, en daarom komt meer dan 2/3 op de 1e plek. En maar weinig scholieren hebben 5 gymnasia of andere drukke scholen op de eerste plek waardoor veel minder dan 1/3 buiten de top-5 komt.
Elisabeth (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 08:00   

Het is NIET je 'eigen schuld' als je laag geplaatst bent of helemaal niet geplaatst bent. Dat ligt niet aan de langste van de lijst noch aan de populairiteit van de scholen op je lijst, dat kon je immers van te voren niet weten.

Een lage plek of niet geplaatst is te wijten aan een laag lotnummer, punt.. Schoolbesturen in Amsterdam mogen zich dat aantrekken, niet het uitgelote kind of de ouders.

VSA staat achter alle ouders en blijft scholen, gemeente en overheid onder druk zetten om dit probleem op te lossen.
PB (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 07:51   

In onze top 7 van wat nu 'populaire scholen' zijn zitten er 2 die vorig jaar plekken over hadden. Dat ze nu ineens overtekend zijn konden wij niet weten.
Maria (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 07:50   

Heeft een heroverweging van het schooladvies invloed op de plek op een wachtlijst? Volgens de school waar ik heb geinformeerd zien zij alleen maar ELKK nummers en geen lotnummers of namen. Heb deze vraag ook bij het OSVO neergelegd maar die reageren niet echt heel snel.
EH (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 07:32   

Hoeveel scholen hadden de 37 uitgelote leerlingen op hun lijst staan?
I. (Adam)
op 13/04/2016 naar 07:32   

Gymnasium volgen op een hav-vwo school is niet onder je niveau of onder je kunnen. Een lijst van 8 of 10 stelt niks voor als je alleen populaire scholen op je lijst zet. Ook op een havo-vwo school heb je een leuke jeugd omringt door andere slimme kinderen. En ja, ook havo leerlingen, en kinderen van arme ouders. Het kan toch niet zo zijn dat de hoogopgeleide Amsterdammers de witte scholen onder elkaar mogen verdelen? We zijn een heel eind opweg, staat in het Parool. En ja, mijn zoon is nog homo ook. Op een gemengd lyceum. Nou en? Geen probleem.
Elisabeth (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 00:24   

De gemeente Amsterdam heeft een eigen Kinderombudsman: Anne Martien van der Does. Zij behartigt de belangen en rechten van kinderen in Amsterdam.

Via het e-mail adres info@gemeentelijkeombudsman.nl kun je contact opnemen en je klacht indienen.
JC (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 00:16   

@Laag lotnummer (Amsterdam)"Wat nou als mijn zoon homo blijkt te zijn? (is ie niet maar wat als het wel zo is?)"
Nou, dan is ie toch gewoon homo, simpel toch, ook al is dat wel anders dan u hem als 11-jarige al gekwalificeerd had. (Maar misschien heeft ie als zevende voorkeur hetero en wordt ie toch daar geplaatst om segregatie van *****uele voorkeur tegen te gaan ;-)
Nog een van de 37.... (Amsterdam)
op 12/04/2016 naar 23:48   

Over de 37 uitgelote leerlingen:

Hoe bizar kan een systeem zijn dat dit überhaupt mogelijk is?
Kan prof. dr. B. van der Klaauw, toepasser van een standaard algoritme, niet iets meer zijn best doen om dit te voorkomen?

Voorwaarde zou dan wel moeten zijn dat je minimaal 8 scholen of zo hebt opgegeven. Lijkt me niet heel moeilijk. Wat zit erachter dat het niet gebeurt?

Wat overigens ook heel raar (en unfair) is, is dat de totaal uitgelote leerlingen geen voorrang hebben op de wachtlijst ten opzichte van de leerlingen die wel al een plek hebben. Als je tenminste 10 scholen hebt opgegeven, dan zou zo’n voorrangsregel toch heel redelijk zijn?

Kom tot een goede analyse waaraan nu écht behoefte is en stem de vraag en aanbod op elkaar af, zodat niet veel leerlingen tegen hun wil in gedwongen worden enorme concessies te doen of zelfs buiten de boot vallen. Als er leerlingen zijn die liever naar een Lyceum willen, of scholengemeenschap of een categorale school, wat is daar dan tegen? *****dom of choice ….

Analyseer dus eerst eens de behoefte en stem het aanbod daar dan vervolgens op af in plaats van de omgekeerde wereld, waardoor we onszelf in allerlei bochten moeten wringen en het aanbod opgedrongen wordt. Zo werkt het toch het beste?

Als er zo'n tekort aan bijvoorbeeld categorale gymnasia is en veel kinderen worden uitgeloot waardoor ze nu onder hun wens en onder hun kunnen een van de belangrijkste stukken educatie van hun leven gaan krijgen, waarom worden er dan niet nog eens een heleboel plekken gecreëerd, zoals een aantal jaren geleden? Daar was behoefte aan en ze zitten allemaal alweer vol. Perfecte investering, zou ik zeggen.

Het is toch raar dat iedereen (inclusief de politiek....) maar accepteert dat er zoveel ongebruikte en grotendeels ongewenste plaatsen (2743) zijn en van ons geld in stand worden gehouden.... Waarom? Natuurlijk is er altijd sprake van frictie. Maar zoveel plaatsen op scholen/niveaus waar de kinderen niet heen willen/zouden hoeven? Typisch een niet rationele aanpak van, ik ben bang, de scholen/gemeente/politiek/overheid.

Wanneer gaat men nu aan de slag met het échte probleem en de échte oplossing?

Verzin in de tussentijd iets nets voor die 37 uitgelote leerlingen.
Salmiak (Amsterdam)
op 12/04/2016 naar 19:40   

zie parool

Amsterdamse leerlingen met hoogopgeleide ouders en die met laagopgeleide ouders komen elkaar amper nog tegen. Slechts acht van de circa zestig middelbare scholen zijn gemengd.
Door: Michiel Couzy en Laura Obdeijn 11 april 2016, 12:36

http://www.parool.nl/amsterdam/ongelijkheid-op-amsterdamse-scholen -groeit-verder~a4279922/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign= shared%20content&utm_content=*****
Maria (Amsterdam)
op 12/04/2016 naar 18:32   

@Patricia Ik heb net de hele kernprocedure doorgeakkerd maar niets gevonden over bezwaar indienen bij de school van je eerste keuze. Kijk ik er zo overheen?
1 van 165 (Amsterdam)
op 12/04/2016 naar 16:55   

Ik zeg toch niet dat een lyceum te min is? Mijn zoon wilde gewoon graag naar een catg. Gymn. Dat heet voorkeur. Voor mij maakte het in eerste instantie niet zo heel veel uit maar je 10e keus is gewoon niet zo leuk. Zoals ik al aangaf ben ik nu ook blij met het Fons Vitae. Ik heb wel te doen met die 37 + 7 andere mensen.
Laag lotnummer (Amsterdam)
op 12/04/2016 naar 16:42   

Ik bedoel niet dat klassieke talen alles zijn maar dat dat onze frustratie verklaart.
Laag lotnummer (Amsterdam)
op 12/04/2016 naar 16:41   

Een vwo of lyceumplek is zeker niet minder. We hebben gewoon een grote liefde voor klassieke talen, dat is alles.
P. (Amsterdam)
op 12/04/2016 naar 16:34   

@laag lotnummer: hockey en piano doen bij mij geen halsslagader opzwellen (grappige tekst), doen mijn kinderen ook. Ik heb er een op een categoraal gymnasium en een op een lyceum en ben een gelukkige ouder (nog een te gaan, volgend jaar). Dus ik begrijp alle keuzes, voorkeuren etc. En vind het ook serieus sneu voor kinderen die niet blij zijn. De echte pechvogels zijn mijns inziens de niet- of heel laag geplaatste kinderen. Wat ik jammer vind, is dat de teneur hier een beetje is dat het gymnasium een verheven lijkt boven de rest, de gewone VWO-ers. En dat je met een geweldig rapport, mooi resultaat qua leerlingvolgsysteem, super cito, "recht" zou moeten hebben op een categoraal gymnasium. Ik begrijp de voorkeur voor het gymnasium, maar niet het "te min" zijn van een lyceum.
Laag lotnummer (Amsterdam)
op 12/04/2016 naar 16:23   

@ 1 van 37 Erg om te horen dat er niet eens de moeite genomen is om jullie persoonlijk te helpen.
Ja, wat is snobistisch? Uiteraard wil niemand totale "blanke"of "zwarte" bolwerken. Hoe dit op te lossen? Ik vind een realistische afspiegeling van de maatschappij een hele goede zaak. Daar is echter bijna nergens sprake van. Natuurlijk kun je altijd van elkaar leren. Toch fijn als je zelf mag kiezen wat je leert. Ik snap dat de woorden hockey en piano menig halsslagader doen opzwellen. Wat nou als mijn zoon homo blijkt te zijn? (is ie niet maar wat als het wel zo is?)
P. (Amsterdam)
op 12/04/2016 naar 16:13   

@I: eens!
Wanneer je met een VWO-advies ("dik" of "kantje-boord", "beste van de klas" of niet) geplaatst wordt op het Fons Vitae, word je niet onder je niveau geplaatst. Het Fons heeft een prima gymnasium-afdeling! Je doet allemaal hetzelfde eindexamen. Dat sommigen de voorkeur geven aan een (categoraal) gymnasium kan natuurlijk, maar is niet anders dan een voorkeur voor een profielklas op een andere school. En wanneer dat niet lukt, is dat heel jammer, maar ook inherent aan dit systeem. Het betekent echt niet 6 vreselijke jaren. Een leergierig kind maakt er ook op een lyceum wel wat van.
1 van 165 (Amsterdam)
op 12/04/2016 naar 15:40   

Ook 1 van 37 bedoelde ik!
TA (Amsterdam)
op 12/04/2016 naar 15:38   

Ieders leed is eigen leed en moet je niet vergelijken omdat je zelf nog slechter toe bent. Ook een kind dat wel geplaatst is maar niet op de school die hij/zij wenste mag teleurgesteld zijn.
Wij worden in de resultaten meegenomen als '1ste keuzewinnaars' terwijl dit een strategische keuze was gezien voorrangsregeling. In feite was het keuze 6. Maar, we zijn er heel blij mee want een heel slecht lotnummer dus goed gegokt. In tegenstelling tot heel veel anderen. Ik leef mee met al die ouders en kinderen.
1 van 165 (Amsterdam)
op 12/04/2016 naar 15:38   

@I jij begrijpt het idd niet. @ ook 1 van 165, heel veel begrip voor jou en wij zeggen ook geluk te hebben met idd nog een plek op een fijne school. Ik vind het ook belachelijk dat jullie niet gewoon eerst mogen kiezen voor een school met de 2e ronde. Er blijft op deze manier toch sowieso geen plek meer over voor jullie, heel veel sterkte!
Ook 1 van de 37 (Amsterdam)
op 12/04/2016 naar 15:22   

De 165 leerlingen die buiten de top 5 terecht zijn gekomen en de 37 leerlingen die helemaal niet geplaatst zijn zitten in hetzelfde schuitje hoor! Mijn zoon is niet geplaats en het enige contact dat we hebben gehad is een telefoontje met de mededeling dat hij niet geplaatst is, we een nieuwe lijst moeten opstellen en deze uiterlijk vandaag moeten inleveren op de nieuwe school van eerste keuze. Verder helemaal geen begeleiding. Ik vraag mij af waarom er geen contact is opgenomen, waarom de leerlingen met een enorm hoog lotnummer (en dus een enorm hoge plek op de reservelijst) geen voorrang krijgen op de reservelijst, waarom er niet is gekeken naar mogelijke oplossingen, waarom niemand kan adviseren bij het opstellen van een nieuwe lijst?
Ik vind het moeilijk om op dit forum te lezen dat er kinderen niet blij zijn met hun plekje op hun school. Moeilijk voor de leerlingen en ook moeilijk voor de school. Maar ook moeilijk voor ons, omdat een aantal van deze scholen op de voorkeurslijst van mijn zoon stonden (en hij hier heel graag naar toe wilde) en niet is geplaatst.
I. (Adam)
op 12/04/2016 naar 15:21   

Inderdaad snobgedrag, als een gymnasiumklas op een (evt gemengd) lyceum niet goed genoeg is. Ook daar zitten (ook allochtone!) kinderen die van hockey en muziek houden. Of van andere dingen, kan je ook wat van opsteken. Beter voor de samenleving, zie ook Parool van gisteren.
1 van de 165 (Amsterdam)
op 12/04/2016 naar 14:46   

Ja dat vind ik nu ook, 6 jaar! En dan niet mogen kiezen maar een lotnummer zijn! En ik vond vooraf dit hele systeem al niks omdat ik de verhalen van vorig jaar al had gehoord. Ik wens jou en de rest van de pechvogels sterkte de komende tijd.
Laag lotnummer (Amsterdam)
op 12/04/2016 naar 14:41   

Mijn kind is nu geplaatst op het Cartesius Lyceum, op de lijst gezet vanwege de daar aanwezige gymnasiumklas. Alle categoriale gymnasia waren prima geweest, snobs zijn we niet, eerder links, zelf ben ik ook niet eens Nederlands. Voor de loting toeterde ik tegen iedereen die het maar wilde horen dat er niets vervelender is dan ouders die hun prinsjes en prinsesjes op de eerste plaats pushen. Nu hebben wij dus dikke pech. Je zou zeggen: maak er het beste van. Maar het gaat om 6 jaar. Niet te overzien.
1 van 165 (Amsterdam)
op 12/04/2016 naar 14:30   

@laaglotnumner, eindelijk iemand hier die het begrijpt, ik krijg van iedereen maar opmerkingen: Fons Vitae is toch goed, zijn jullie geen snobs etc. Waarom onder het niveau van een kind plaatsen ondanks mooie Cito en leerling volgsysteem? Ik weet niet waar jouw kind nu komt maar het hele systeem is om te huilen.
Laag lotnummer (Amsterdam)
op 12/04/2016 naar 14:05   

Is je interesse in een categoriaal gymnasium geveinsd als de vader docent klassieke talen is, je interesse voor cultuur als de moeder klassiek musicus is, ben je dan werkelijk op je plek op een school waar van gemengd geen sprake meer kan zijn? Als je op hockey zit en op pianoles en van tekenen houdt, hoe kun je van een 12 jarige verwachten om dit allemaal buiten school te blijven doen als het schoolklimaat en lesaanbod van jouw toegewezen school daar helemaal niet mee strookt? Moet je dit als ouder gewoon accepteren? Waarom telt een uitstekend eindrapport niet? Waarom telt een cito score niet? Waarom helpt niemand je als je een van de 165 mensen bent die op de 9de plek of lager staan.? Waarom heeft niemand mij vertelt dat ik liever maar 5 scholen kan invullen en buiten de boot vallen want dan maak ik tenminste kans op een persoonlijk gesprek? Op welke scholen zitten de kinderen van deze functionarissen eigenlijk?
1 van 165 (Amsterdam)
op 12/04/2016 naar 13:35   

Vandaag naar het Barleus gegaan (keuze nr1) om het formulier op te halen, die waren echter al per post verstuurd naar de uitgelote kinderen, en naar ik begreep was dit een flinke stapel, ik begrijp er niets van.... Er zijn toch zoveel kinderen op de nr 1 terechtgekomen? En waarom dan op de basischool van mijn zoon van de 60 kids meer dan de helft op 5+? Wij op nr 10.
Daniela (Amsterdam)
op 12/04/2016 naar 12:31   

@Claim,

Hoi, ik hab niet de post on 8 november 2015 met de link naar de petitie matching gedaan. Ik zou het willen de petitie te ondertekenen.
Patricia (VSA)
op 12/04/2016 naar 11:53   

@Luna
Bezwaar kan ingediend worden bij de school van 1e keuze, zo is het vastgelegd in de kernprocedure, en een kopie naar het serviceloket van de OSVO gewoon ook doen.
Servicedesk mepsosvo
Telefoon icoon 0857 73 1433
E-mail servicedesk@mepsosvo.nl
Claim (Amsteram)
op 12/04/2016 naar 11:19   

@Daniela
Ben jij dezelfde Daniela die op 8 november 2015 de link naar de petitie matching 2.0 heeft gepost?
Luna (Amsterdam)
op 12/04/2016 naar 11:14   

Is iemand bekend met een bezwaarprocedure? Graag zou ik willen weten welke wegen ik hiervoor moet bewandelen? Van het Osvo krijg ik hier vooralsnog geen antwoord op. Alvast bedankt.
Daniela (Amsterdam)
op 12/04/2016 naar 10:31   

@Nana
iedereen wil het beste voor zijn kind, toch? Zijn plaats is niet in de top 5 die we hadden op de lijst. Je kunt je voorstellen dat iemand geeft prioriteit naar een goede school die verder is dan een "niet zo goed" school in de buurt ... Ik denk niet dat dit is bizar en ik weet zeker dat veel mensen hetzelfde hebben gedaan
Alexander (Amsterdam)
op 12/04/2016 naar 09:32   

Ik lees hier veel over in mijn ogen luxe-problemen, over kinderen die niet op het ene, maar op het ander topgymnasium geplaatst zijn. Onze dochter heeft VMBO-kader advies, en dan is de keuze heel wat beperkter. We hadden duidelijke voorkeurscholen, wegens verlengde brugperiode o.a.,( ze heeft tijd nodig) en zijn op een niet ideale school beland. Het is geen angst voor allochtonen (wat VWO-ouders handig verpakken met een plotse enorme interesse in de klassieken oid, of in kunst), onze dochter is ook niet lelieblank, maar wel voor afvalputjes. een probleem wat VWO-ouders toch niet hebben..
Is daar op enige wijze nog iets mee te doen?
Maria (Amsterdam)
op 12/04/2016 naar 09:25   

@Penny OK, dank je wel. Zal voortaan wat beter lezen!
Penny (Amsterdam)
op 12/04/2016 naar 09:11   

@Maria, uit het persbericht van de OSVO:

Leerlingen die op scholen zijn uitgeloot, staan op volgorde van hun lotingsnummer op de reservelijst van die school (of scholen).
Maria (Amsterdam)
op 12/04/2016 naar 08:29   

Weet iemand hier hoe de wachtlijst van de scholen is samengesteld? Bepaalt je lotnummer je plek op de ranglijst?
Nana (Amsterdam)
op 12/04/2016 naar 08:29   

Hoi Daniela
Waarom hebben jullie een school op je lijst gezet waar je helemaal niet heen wilt omdat het te ver weg is? Is toch best egocentrisch voor alle kinderen die nu verstoten zijn van een plekje op een school, op hun 1e keuze school, omdat ze een slechter nummertje hadden.
Dus nu ga je huilen omdat je kind helemaal naar de andere kant van de stad moet. Jullie hebben gekozen, pech voor anderen en pech voor je kind.
Bizar.....
PB (Amsterdam)
op 12/04/2016 naar 08:05   

Dat is inderdaad zuur zeg, ons kind was heel graag naar het Vossius gegaan...
1 van 165 (Amsterdam)
op 11/04/2016 naar 21:34   

@claim@daniela het lijkt er idd wel op, en daarom helaas ons kind buiten zijn boot gevallen.
Claim (Amsterdam)
op 11/04/2016 naar 19:45   

@Daniela
Hebben we hier de eerste spijtoptant van matching?
EH (Amsterdam)
op 11/04/2016 naar 18:31   

Zijn het aantal aanmeldingen bij 1e keus per school al bekend?
Petra (Amsterdam)
op 11/04/2016 naar 17:22   

@Daniela: Hey Daniela, kon je zelf geen eerste zin verzinnen?
1 van de 37 (Amsterdam)
op 11/04/2016 naar 16:25   

@Susan
Inderdaad wat een werk 17 scholen bezoeken.
Waren 7 jaar geleden al begonnen met onze oudste. Onder Boston 4 a 5 scholen voldoende en oudste dochter gewoon op eerste keus.
3 jaar geleden een korter rondje door Amsterdam omdat we 7 jaar geleden al waren begonnen. Weer Boston gewoon eerste keus voor tweede.
Dit jaar 17 scholen 12 opgegeven en nada noppes nul. Hoe bedoel je luxe van kiezen?
Susan (Amsterdam)
op 11/04/2016 naar 16:09   

@Jan: ja het is een enorme klus, waar wij ook al in groep 7 mee begonnen waren. Ons kind kon met haar VWO advies en waar wij wonen in Amsterdam uit bijna 20 scholen kiezen. Wat een werk... Maar wat een luxe!!! Tweetalig, categoraal gym, technasium, Montessori, allerlei profielkeuzes van sport tot cultuur, noem maar op! Geweldig toch??
Susan (Amsterdam)
op 11/04/2016 naar 16:09   

@Jan: ja het is een enorme klus, waar wij ook al in groep 7 mee begonnen waren. Ons kind kon met haar VWO advies en waar wij wonen in Amsterdam uit bijna 20 scholen kiezen. Wat een werk... Maar wat een luxe!!! Tweetalig, categoraal gym, technasium, Montessori, allerlei profielkeuzes van sport tot cultuur, noem maar op! Geweldig toch??
Jan (Amsterdam)
op 11/04/2016 naar 15:35   

De mensen die in matchen geloven en die vinden dat binnen je "top 5" uitkomen een succes is, of dat je toch echt best tien geschikte scholen moet kunnen opsommen moeten eens nalezen wat er bij de schoolkeuze allemaal speelt:
http://www.ouders.nl/forum/ouders-en-school/hoe-kiezen-jullie-een- middelbare-school
(en als VSA in de link weer een spatie plaatst moet je die even wissen in je adresveld...)
Daniela (Amsterdam)
op 11/04/2016 naar 15:34   

Beste ouders,
Ik weet, ruilen mag niet, kan niet, zou geen voordeel moeten opleveren. Ik wil toch proberen... Is jouw kind op 4e Gym, Hyperion of Cygnus geplaatst maar gaat hij of zij liever naar het Vossius? Bij ons is het andersom namelijk wij woonen in Noord en Vossius is best ver voor mijn zon.

Daniela
Belangstellende (Amsterdam)
op 11/04/2016 naar 15:03   

97,3% of 7.251 leerlingen zijn geplaatst op hun top 5 school. Je mag aannemen dat deze leerlingen heel tevreden zijn. Dan blijven er 202 leerlingen over met een potentiëel probleem. Het mooiste zou zijn als voor iedereen een goede school kan worden gevonden maar dat kost nogal wat. Er zit nu een "slack" in het systeem van meer dan 25%, 10.196 plaatsen voor 7.453 leerlingen. Wil iedereen op de school van zijn of haar keuze moeten er op de knelpunten buitensporig veel leerlingen bij terwijl minder populaire scholen moeite zullen krijgen om open te blijven. Minder populaire scholen die misschien voor 50/60% van hun leerlingen de eerste keuze en dus voor hen wel populair zijn. Je zult tegen redelijke kosten nooit iedereen tevreden kunnen stellen. optimalisatie is wellicht echter nog mogelijk. Met een minimum score voor categoriale gymnasia zal voor VWO/niet gymnasium leerlingen de keuze geblokkeerd worden waardoor de categorale gymnasia minder snel vol zullen zitten met "lagere keuze" leerlingen. De politiek verzet zich hiertegen (weliswaar niet expliciet) want ziet dat leerlingen uit een bepaald milieu meer "gegroomd" zullen worden waarmee sociale mobiliteit wordt beperkt. Andere profielscholen zullen met het fenomeen te maken krijgen dat kinderen veinzen een bepaald profiel te wensen om op een acceptabele school te komen. Elke oplossing creëert haar eigen probleem zou JC zeggen. Misschien kan worden geregeld dat de zij-instroom in klas 2 vergemakkelijkt wordt. Na een zuur jaar op de nummer 8 of lager school kan de leerling laten zien dat hij of zij gemotiveerd is en met een mooie cijferlijst doorstromen.
Dat er 2,5% of minder niet naar wens geplaatst wordt is individueel helemaal niet leuk maar maatschappelijk geen ramp. Ook op school nummer 8 of lager zal nog redelijk onderwijs worden gegeven. Van de maatschappij kan dan bezwaarlijk worden gevergd heel veel geld aan een non-issue te besteden.
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 11/04/2016 naar 12:49   

@tegengeluid
twee verschillen in posts

"Bij loting is er kans 150 op 200 (75%) dat je daar wordt ingeloot, zo niet zijn de andere categorale gymnasia ook vol, dus ook kans 75% op top vijf".


"50 van de 718. Dus *maximaal* 93% in top 5".
Moet overigens MINIMAAL zijn. En zelfs als iedereen die uitgeloot is voor een ander categoraal gymnasium zou kiezen is de kans 100% op plaatsing.

Uit welke hoge hoed had jij je bierviltje getrokken?
Maria (Amsterdam)
op 11/04/2016 naar 12:30   

@Kiki Mijn punt was ook dat het 'leed' onder Boston niet te meten is. Kozen "heel veel" kinderen strategisch? Weinig? Hoeveel is dat dan, heel veel of weinig? Je hebt gelijk dat ik die term beter niet had kunnen gebruiken. Boston is te ondoorzichtig om dat soort conclusies te trekken.
Matching 1.0 was verhelderend voor wat betreft echte voorkeuren maar de lijsten waren te kort. Dit jaar zijn ze lang en zou er voor het eerst echt iets over de vraag gezegd kunnen worden. Ik ben heel benieuwd naar de uitkomsten van de evaluatie. En nog benieuwder naar wat daar dan vervolgens aan gedaan wordt. Want zoals hieronder gezegd; als het ptobleem bij Hyperion zit, los het daar dan op en sleep niet alle scholen mee.
Kiki (Amsterdam)
op 11/04/2016 naar 12:20   

@mar2
post was gericht aan @maria.
Mar2 (Amsterdam (w))
op 11/04/2016 naar 11:49   

Dag Kiki,

Allereerst, ik leef met de kinderen mee die "laag" terecht zijn gekomen, in welk systeem dat nu ook gebeurt

Ik moet nu oppassen dat ik me niet laat verleiden om in een discussie te belanden, mijn berichtje was juist bedoeld om aan te geven dat ik hoop dat we hier niet allerlei feiten naast elkaar gaan leggen en met elkaar in discussie gaan. Dat al die meningen naast elkaar kunnen bestaan wat mij betreft.

Maar ja: zo werkt het blijkbaar toch als je online met elkaar op een forum zit ;-)
Toch even in de verdediging schieten:

Ik zei absoluut niet 'heel veel", maar ik zei 'sommigen' en dat is gebaseerd op mijn ervaringen als moeder twee jaar geleden (we hebben zelf heen en weer gereden op die laatste inschrijfvrijdag tussen verschillende scholen om te kijken hoe de situatie was) en gezinnen om ons heen en ook ervaringen als juf van groep 8.
Elk systeem heeft zijn geluks- en pechvogels. Dat blijft heftig.

Ik ben blij met de nieuwe schoolinitiatieven van de afgelopen jaren (cygnus, 4e, Vinse school, Amsterdamse mavo, nieuwe Havo, Hyperion, Ijburg, c2, Caland 2, Spinoza 2 etc. ) al snap ik dat je als je uitgeloot bent je daar weinig aan hebt.

Hartelijke groet,
Ton (Amsterdam)
op 11/04/2016 naar 11:38   

Mijn dochter is door de aanname procedure gekomen voor een profielschool.
Nu blijkt dat dit geen invloed heeft op het lotingssysteem.
Kinderen die geen aanname procedure hebben doorlopen zijn wel geplaatst. Mijn dochter niet. Ik vraag mij af wat het nut is van een profielschool als de aanname gesprekken pas ná de loting plaatsvinden. Dit omdat kinderen waarschijnlijk niet het risico nemen om een profielschool op de eerst keuze te zetten als je vervolgens afgewezen kan worden. Want naar welke school kan je dan nog gaan? Ik hoop dat dit rechtgezet gaat worden want het is ontzettend zuur voor de profielschool en mijn dochter.
April (Amsterdam)
op 11/04/2016 naar 11:13   

Heeft iemand hier ervaring met de reservelijst van de scholen? Mijn dochter is op de 8 ste plek terecht gekomen. Zij is 4de in de rij op de reservelijst van haar tweede keuzeschool. Geen idee wat zijn onze kansen, of moeten we zelf contact met de school opnemen? De reservelijsten worden namelijk niet op de MEP portal bijgewerkt.
Kiki (Amsterdam)
op 11/04/2016 naar 11:03   

@maria Het lijkt me verstandig bij de feiten te blijven en niet te stellen dat in het keuzesysteem itt dit voorkeur/lotingsysteem 'heel veel' kinderen veilig kozen. Er zijn kinderen geweest die veilig kozen maar het feit dat er 3% in het oude systeem buiten hun keuze vielen geeft aan dat er genoeg voor een school kozen met het risico uitgeloot te worden.
Het dan zelf kunnen kiezen om in te schrijven voor een keuze van 2e of 3e keuze is heel wat anders dan geplaatst worden op een school van 6e of lagere keuze of niet geplaatst worden.
Mar2 (Amsterdam west)
op 11/04/2016 naar 10:09   

Ik volg alle discussie nog steeds met interesse.

Iedereen heeft vast " een beetje" gelijk ;-)
Paar dingen zijn namelijk niet mee te nemen in discussie
- bij loting volgde lang niet iedereen zijn hart, maar sommigen kozen voor zekerheid, met misschien altijd het knagende gevoel of dat de juiste keuze was. Maar maakt het moeilijk om cijfers naast elkaar te leggen.
-De veranderende rol en tijdstip van de CITO maakt het heel moeilijk te vergelijken
-Het aantal kinderen/VWO'ers is toch toegenomen? Maakt vergelijken ook moeilijk..

Geen systeem is ideaal. De communicatie en het proces is wel verbeterd naar mijn gevoel.

Waarom ik dit schrijf: ik hoop dat de toon en de stemming op dit forum niet te negatief wordt, iedereen heeft zijn eigen perspectief... Prima...
Dit forum heeft veel goeds opgeleverd. Daar ben ik blij mee

(groet, een ouder (die matching 1 nog wel het "minst enge" systeem vond, maar ook prima kan leven met matching 2, maar het wel heel spannend zal vinden volgend jaar...)
Maria (Amsterdam)
op 11/04/2016 naar 08:25   

@ Jan: Dit jaar zijn 1218 kinderen niet op hun eerste keuze gekomen. Jij noemt die kinderen "uitgeloot" en vergelijkt dat met de pakweg 500 pechvogels onder Boston.

Maar als je rekening houdt met het strategisch kiezen van veel leerlingen, waarbij er heel veel kinderen het risico op uitloten vermeden door voor hun 2de of 3de keuze te gaan, kun je de cijfers beter vergelijken door te kijken naar het aantal dat dit jaar buiten de top-3 viel: namelijk 356. Dan is matching 2.0 dus duidelijk beter.
Lot (Amsterdam)
op 11/04/2016 naar 08:23   

Ik denk dat we eerst de inschrijvingscijfers moeten afwachten voor we conclusies trekken: Cygnus schijnt dit jaar 200 aanmeldingen te hebben gehad (staat ergens op dit forum), Barlaeus had er 174 (hebben ze zelf gewoon gemaild aan de aanmelders): veel meer dan afgelopen jaren dus. Misschien gaan er door de geen Cito regeling opeens veel meer kinderen naar het gymnasium en dan moet je je afvragen of het probleem op te lossen is. Er zullen dan namelijk ook geheid veel meer kinderen afvallen. Misschien moet de politiek die regeling heroverwegen.
Elisabeth (Amsterdam)
op 11/04/2016 naar 07:58   

Edith, vorig jaar was er inderdaad een ramp bij de vakscholen die ook op elkaars voorkeuren waren geplaatst. VSA heeft daar speciaal aangedrongen op een oplossing. Maar ook deze kinderen werd verboden om te ruilen. Voor er matching was, vielen deze kinderen niet buiten boord, maar werd door de vakscholen altijd een passende oplossing geboden. VSA heeft ook bepleit dat deze groep kwetsbare leerlingen buiten de matching werd gehouden.
Tsja (Amsterdam)
op 11/04/2016 naar 00:17   

@Edith: ik heb het oude systeem meegemaakt en mijn kind had het geluk ingeloot te worden bij 9 overaanmeldingen. En in de 2e ronde hadden 2 gymnasia nog gewoon plek (Vossius en Cygnus).
In matching 2.0 is mijn kind voor 9 scholen ineens uitgeloot. Anekdotische ervaring, net als jij vertelt. Kern van mijn ervaring is dat het lot nog steeds beslist maar dat de loting nu voor alle leerlingen en alle scholen een feit is en loting dus onvermijdelijk is geworden.
Edith (Amsterdam )
op 10/04/2016 naar 23:32   

Vorig jaar een kind naar de middelbare school en dit jaar ook.
Dus wij hebben matching 1 en matching 2.0 meegemaakt.
Ik denk dat matching 2.0 een verbetering is ten opzichte van matching 1.
Ik denk dat matching 2.0 meer lijkt op het loten van voor matching 1.
Met het verschil dat je nu nog enige vinger in de pap hebt mocht je kind bij de school van eerste voorkeur worden uitgeloot.
Ik zie hier alleen maar havo en vwo ouders maar vorig jaar voltrok zich een kleine ramp in het vmbo.
Zo waren er 30 kinderen die naar het media college wilden op de bakkersschool terecht gekomen.
Het gaat 'alleen maar' om vakscholen, of je bakker of gamedesigner wil worden maakt natuurlijk niet zoveel verschil *kuch*
Gelukkig mochten deze scholen weer dit jaar voorlopen op de procedure, dat vind ik ook een verbetering ten opzichte van vorig jaar.
Ook ben ik nog geen verhalen tegen gekomen over Pietje die op de eerste voorkeur van Jantje terecht is gekomen en Jantje op de eerste voorkeur van Pietje.
Lijkt me ook een verbetering ten opzichte van vorig jaar.
Ook de link waarmee je afgelopen donderdag meteen kon zien waar je kind geplaatst was is ook een enorme verbetering tem opzichte van wachten op een brief die niet komt terwijl de hele klas wel al een brief heeft gehad.
En voor de echte pechvogels, zoals wij vorig jaar , uiteindelijk is er een onafhankelijke commissie matching opgesteld waar wij ons verhaal konden doen en waarna kind toch nog goed terecht kwam.
ik denk dat als er maar genoeg aan de bel getrokken wordt dat dit jaar weer kan gebeuren.
Succes allen die het nodig hebben, dit jaar hadden we geluk en is zoon op z'n eerste voorkeur geplaatst .
Tsja (Amsterdam)
op 10/04/2016 naar 23:23   

@Suzanne, er zit nog een heel groot verschil tussen op nummer 2 komen of op nummer 10. Als mijn kind op nummer 2 of 3 terecht was gekomen waren we gewoon blij geweest. Tot en met school nummer 7 misschien 'even slikken' maar toch zeker tevreden. Vanaf school nummer 8 was het echt geen voorkeur meer en nummer 10 is dan gewoon een hele slechte uitkomst.

In het oude systeem, hadden we misschien wel strategisch gekozen voor school nummer 3, daar was vaak gewoon nog plek. Op school nummer 7 trouwens ook. Nu zijn wij niet blij met school nummer 10, terwijl die school voor andere kinderen in de top 3 stond. Wij zijn teleurgesteld en nu zijn zij ook teleurgesteld doordat mijn kind die kinderen verdringt.

Als we dit systeem optuigen om kinderen die het liefst naar het Hyperion of het Amsterdams willen te bedienen, zorg er dan voor dat dat probleem wordt opgelost in plaats van dit een probleem uit te smeren over een grote groep.
Tegengeluid (Masterdam)
op 10/04/2016 naar 23:15   

"Stel een leerling die graag naar een categorale Gymnasium wil, maar geen sterke voorkeur heeft voor welke
= Deze leerling heeft een voorkeur voor DA-MTB
= Dit maximaliseert de kans op top-5.
= Deze leerling zal regie hebben beschouwen als maken van voorkeurslijst."

Fijn dat de wetenschap strookt met een analyse op de achterkant van een bierviltje.
Suzanne (Amsterdam)
op 10/04/2016 naar 23:09   

@Jan: Deze dus:

Uit de presentatie de Bas van der Klaauw gisteren gaf:

"Wanneer hebben ouders/leerlingen regie? (Definieer regie hebben als kan binnen het systeem de beste verwachte allocatie realiseren.) Dan hebben ouders een ander idee over welk algoritme de meeste regie geeft.

Stel een leerling die per sé naar Hyperion wil en ongelukkig is met elke andere school.
= Deze leerling heeft een voorkeur voor Boston.
= Bij Boston zullen sommige andere leerlingen strategisch niet voor Hyperion kiezen.
= Maximaliseert de kans om op Hyperion te komen.
= En als geen Hyperion, dan maakt het toch niets uit.
= Deze leerling zal regie hebben ervaren als het recht om een strategische keuze te maken.

Stel een leerling die als eerste voorkeur Hyperion heeft, maar per sé naar een categorale VWO/Gymnasium wil.
= Deze leerling heeft een voorkeur voor DA-STB.
= Bij Boston zou deze leerling misschien niet voor Hyperion kiezen.
= Bij DA-STB kan Hyperion wel geprobeerd worden, zonder kansen op categorale school te verspelen.
= Deze leerling zal regie hebben beschouwen als maken van voorkeurslijst.

Stel een leerling die graag naar een categorale Gymnasium wil, maar geen sterke voorkeur heeft voor welke
= Deze leerling heeft een voorkeur voor DA-MTB
= Dit maximaliseert de kans op top-5.
= Deze leerling zal regie hebben beschouwen als maken van voorkeurslijst."
Suzanne (Amsterdam )
op 10/04/2016 naar 23:04   

@Jan: ik zeg niet dat matching per definitie beter is, want dat is te kort door de bocht. Voor ons werkt het wel beter. Er is een mooi overzicht van de voordelen van de 3 systemen. Ik heb het niet paraat maar zoek zo verder.

Mijn punt is dat je niet kunt zeggen dat slechts 500 kinderen onder Boston uitgeloot zijn omdat de keuzes onder Boston niet allemaal eerlijk zijn maar ook strategisch. Dus alle 2de en 3de etc keuzes om het risico te vermijden tel je dan voor het gemak niet mee. Dat is geen eerlijke vergelijking.

Mijn kind ging dit jaar vol voor zijn eerste keuze maar wist dat de kans klein was. Het is dan ook niet gelukt; ondanks een redelijk lotnummer (2400) kwam hij op zijn tweede keus. Dat betekende 1x hard slikken en dat was het. De tweede keus is namelijk ook goed. Onder Boston had hij die gok nooit durven nemen, zeker niet na het drama van ons ouder kind 3 jaar geleden. Het feit dat hij het zonder risico mocht proberen was hem heel veel waard. En daarom kies ik voor dit systeem ipv Boston. Zomder te beweren dat het voor iedereen beter is.
Tegengeluid (Masterdam)
op 10/04/2016 naar 22:50   

@Statistiek maffia:
Ik zie 14 , 14 en 12 uitgeloot. Onder Loting.
50 van de 718. Dus *maximaal* 93% in top 5.
Altijd nog slechter dan matching overigens.
Moeder (Amterdam)
op 10/04/2016 naar 22:34   

Zoveel gedoe rond deze matchingsysteem doe wat aan al die vo scholen die er niet goed voorstaan laat ze ook met elkaar rond de tafel gaan zitten zodat zij elkaar info en tips kunnen uitwisselen voornamelijk de categorale gymnasiums en de andere vo scholen.
Zodat het allemaal kwalitatief, beste en representatieve en excellent scholen worden. Het matching systeem gaat ten koste van het leerproces van de kinderen.
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 10/04/2016 naar 22:29   

@suzanne
aantal al gevonden. Apart, er zou voor de evaluatiefase van matching niets naar buiten worden gebracht over plaatsingcijfers.
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 10/04/2016 naar 22:07   

@Suzanne
Hoe weet jij dat na de proefmatching Fons Vitae 1 leerling aan iedere klas heeft toegevoegd?
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 10/04/2016 naar 22:02   

@tegengeluid
Zonder te weten wat de voorkeurslijsten waren van deze 718 kinderen kun je je hier geen uitspraak over doen. Want wat als er 718 leerlingen allemaal 1 van de vijf op eerste voorkeur hebben gezet?

Onder Boston waren voor de categorale gymnasia de eerste voorkeuren de volgende geweest in 2015

School capaciteit 1ste voorkeur
4E Gymnasium 138 152
St. Ignatiusgymnasium 145 159
Barlaeus Gymnasium 138 150
Vossius Gymnasium 168 137
Cygnus Gymnasium 174 120
Totaal 763 718

Conclusie plek genoeg, 100% kans.

maximaal 97% bij matching blijft dus significant achter.
P (Amsterdam)
op 10/04/2016 naar 21:56   

Het heeft allemaal met verwachtingen te maken. Bij Boston was het alles (ingeloot) of niets (uitgeloot). Bij matching is het of niets (niet geplaatst) of goed (4e, 5e etc keus), beter 2e, 3e keus) of best (1e keus).
Ik denk dus dat we bij matching onze verwachtingen moeten bijstellen.
Jan (Amsterdam)
op 10/04/2016 naar 21:30   

@Suzanne: Je hebt wel een beetje gelijk. Je knabbelt aan de rafelige randjes van Boston en waardeert dat dan anders dan ik. Heel vaak en ook in mijn geval pakte Boston wel goed uit, maar ik weet dat dat elk jaar voor zo'n 500 andere gevallen niet zo is.

Maar... Kun jij ook at duidelijker aangeven waarom Matching 1.0 of Matching 2.0 beter is en waarom je liever 1000 of 2000 uit loot dan 500?
Suzanne (Amsterdam)
op 10/04/2016 naar 20:02   

@Jan Ga ajb even teruglezen op dit forum naar voorgaande jaren en durf dan nog eens te beweren dat dat systeem duidelijk, openbaar en volledig is?! Weten waar je aan toe bent?? Jij hebt het duidelijk niet meegemaakt. Ik wel en het is niet voor niets dat matching in het leven is geroepen.

De capaciteit is dit jaar ook aangepast nav proefmatchings. Fons Vitae heeft bv 1 leerling aan elke klas toegevoegd.

Boston verstoot wel. Maar het is niet zichtbaar. Niet alle ouders zijn even handig in het strategische spel.

Boston honoreert niet alleen eerste voorkeuren omdat je niet weet wat de werkelijke voorkeuren zijn. Dat laatste wordt iedere keer vergeten door iedereen die zich niet kan vinden in matching.

Ik heb beide systemen meegemaakt. Over 2 jaar zijn we weer aan de beurt. Ik hoop toch zo dat de verkregen inzichten van matching 2.0, oftewel de eerlijk opgegeven echte voorkeuren, in plaats van de nutteloze resultaten van Boston, zullen worden gebruikt om het aanbod te laten aansluiten op de vraag. Mocht er tzt nog steeds een capaciteitsprobleem zijn hoop ik van harte dat we weer gaan matchen.
Tegengeluid (Masterdam)
op 10/04/2016 naar 19:44   

@MW
Uitgaand van ongeveer gelijke cijfers als vorig jaar dus 750 ll. met de categorale gymnasia op plek 1 zou dat betekenen dat 1 derde van hen niet op een plek uit de top 5 komt. Dat zijn er 250. Dat is meer dan de 2,7% van de leerlingen die nu buiten de top 5 is geplaatst.

Kan dus *nooit* waar zijn.
Jan (Amsterdam)
op 10/04/2016 naar 19:43   

Boston is beter omdat het werkt met openbare, duidelijke en volledige informatie en vrijheid van keuze. Matching is geheimzinnig, centralistisch en verplicht iedereen tot meedoen aan de loting, zelfs als dat helemaal niet nodig is

Boston is beter omdat de mensen weten waar ze aan toe zijn: als je in schrijft op een school die fors overtekend is moet je mee doen aan een loting.

Boston is beter omdat bij kleine overtekening de school de klassegrootte kan aanpassen of een extra klas kan aanbieden.

DA-MTB is wellicht het beste in het zo egaal mogelijk uitsmeren van de beschikbare plaatsen maar heeft het niet te accepteren gevolg dat mensen daarna nog willen ruilen. DA-MTB zou door een gecomputeriseerde ronde uitruilen moeten worden gevolgd. Dat gaat ten kosten van de strategy-proofness, maar levert uiteindelijk wel goede uitkomsten op – alleen komen er wel minder mensen op hun eerste voorkeur. DA-MTB met uitruilen zou beter kunnen zijn dan de andere vormen van DA.

Boston is beter dan DA omdat Boston niet verstoot: Als er plaats is komen mensen altijd op hun eerste voorkeur. Het is bij DA een absurde fout dat mensen uit hun eerste voorkeuren worden verstoten door iemand met een veel minder sterke voorkeur maar een betere loting.

Een systeem is alleen goed als het de eerste voorkeuren voor alle niet-overtekende scholen onvoorwaardelijk honoreert. Dat doet Boston wel, DA doet dit niet. Boston is beter.

DA systemen leiden tot ongewenste mengingen: Gymnasiasten komen toch nog onverwacht op het Fons Vitae terecht, de helft van de gymnasiasten worden van hun voorkeur verstoten naar andere scholen en toch komen er nog mensen op gymnasia terecht die eigenlijk naar een lyceum hadden gewild. Boston heeft dit nadeel niet.

DA gaat er van uit dat voorkeuren kunnen worden geordend op een ordinale schaal, op één enkele dimensie. Daarmee doet het geen recht aan de complexiteit van het keuzeproces. Bij Boston is de beslissende partij zelf actief en kunnen alle belangrijk gevonden factoren afzonderlijk in beschouwing worden genomen.

Het nadeel van DA dat eerste voorkeuren en latere voorkeuren gelijk wegen kan worden ondervangen door voor de eerste voorkeur het lotingsnummer na trekking te halveren en voor de tweede voorkeur het lotingsnummer op 80% van het feitelijke lotingsnummer te zetten.

Mensen die hun eerste voorkeur krijgen zijn tevreden over het systeem en mensen die hun wensen niet gehonoreerd zien zijn niet tevreden. Daarom levert Boston zo’n 500 klachten op, DA-STB levert 1000 klachten op en DA-MTB levert 2000 klachten op. Boston is beter.

Het beste systeem is om de capaciteit beter aan te passen aan de vraag. Het één na beste systeem is de vraag aan te passen aan de capaciteit. Het slechtste systeem is alles maar te laten voor wat het is en de ellende zo breed mogelijk uit te smeren. DA is het slechtste systeem.

Het beste systeem is om de capaciteit beter aan te passen aan de vraag. Er moet nu acuut eens worden uitgezocht wat in 2015 en 2016 uit de “strategy proof” voorkeuren kan worden afgeleid over de meest noodzakelijke aanpassingen van het aanbod. Zolang dat niet gebeurt is Boston een beter systeem, omdat het zowel mee brengt dat het aanbod zich aanpast aan de vraag als ook dat de vraag wordt aangepast aan de hand van geconstateerde capaciteitsproblemen.
MW (Swiss)
op 10/04/2016 naar 17:18   

"Maar het wordt nooit de (ongeveer) 75% die met loting het geval was."

Het zal nog erger zijn, ongeveer 66% (met een lotnummer boven 2/3e dan is zo'n beetje het grootste deel wel vol en gaat het om de restjes, althans uitgaande van de cijfers van vorig jaar).

De reden dat je slechts 3% buiten de top 5 hebt is omdat veel leerlingen binnen de top 5 een school hebben waar ze op kunnen uitwijken. De gymnasia en vele andere scholen zijn alleen zo'n uitwijk school voor leerlingen met een laag lotnummer. Op zo'n 2/3 van de bingo zullen ze vol zitten (en dat is dus erger dan met Boston omdat er veel leerlingen naar toe zijn gegaan die met Boston, slechts 1 of 2 rondes, nooit voor een categoraal gymnasium hadden gekozen).

Veel leerlingen komen dan alsnog toch wel binnen de top vijf. Je hoeft maar zo'n 10% van de leerlingen te hebben die de vijf gymnasia of andere drukke scholen in hun top vijf hebben gezet, om 3% buiten de top 5 te hebben.

Matching is helemaal niet beter voor iedereen. Dat is algemeen bekend. Zie een voorgaand oud bericht daarover, het ging over een college, er zijn verschillende groepen leerlingen/ouders die baat hebben bij verschillende systemen (en daarom zie je nu ook veel klagende ouders, die zullen er altijd zijn zolang er een tekort is).

Een DA-STB system is daarnaast niet zonder meer beter voor de top 5. Het hangt er maar vanaf en voor de leerling die naar een categoraal gymnasium wil is het niet positief. Bij een DA systeem wordt de kans op inloten per school kleiner (meer leerlingen loten mee). Het enige voordeel is dat je vaker met een loting mee mag doen en zo in het geheel toch goede kansen maakt. Die kansen zijn echter *niet* voor de drukke scholen , maar enkel voor de wat minder drukke scholen (bv Fons Vitae). Het is dáár dat je kansen toenemen. Voor de categorale gymnasia is dat maar heel weinig. Er zijn wel af en toe scholen met plaatsen vrij, maar dat zijn er maar een paar en die worden ook door alle duizenden leerlingen bedongen. Er zijn weinig extra plaatsen vrij op de categorale gymnasia en dit systeem zet dat extra onder druk.

Overigens ook verschilt het per leerling. De leerling die als eerste naar het 4e gymnasium wil, ziet zijn kansen dalen, de leerlinge die als eerste naar het Barleus wil ziet zijn kansen (mogelijk) stijgen. Wie echt de kansen pas ziet stijgen is diegene die naar een heel drukke school wil, bijvoorbeeld Hyperion, die krijgt immers nog een extra kans op een 2e school.
Tegengeluid (Masterdam)
op 10/04/2016 naar 15:01   

En dan bedoel ik met beter: meer leerlingen op school van voorkeur (1e tm 5e of hoger). Voor de leerlingen die nu buiten de boot vallen blijft het natuurlijk nog steeds zeer verdrietig.
Tegengeluid (Masterdam)
op 10/04/2016 naar 14:58   

@statistiekmaffia
Je kunt met cijfers goochelen tot je uitkomt op de conclusies die je wilt.

Zonder te weten wat de voorkeurslijsten waren van deze 718 kinderen kun je je hier geen uitspraak over doen. Want wat als er 718 leerlingen allemaal 1 van de vijf op eerste voorkeur hebben gezet?

Net zo min weet je of deze 718 leerlingen allemaal de vijf gymnasia als top vijf hadden.

Wat je wel weet is dat dit jaar 97% in de top vijf is geplaatst. Voor de leerlingen die de vijf gymnasia in hun top vijf hebben gezet weet je het nog steeds niet, want die kunnen als groep lager scoren dan de hele groep. Maar het wordt nooit de (ongeveer) 75% die met loting het geval was.

Dus de conclusie is dat matching voor iedereen beter is ook voor de leerlingen die naar een categoraal gymnasium willen.
Positivo (Amsterdam)
op 10/04/2016 naar 14:48   

Voor Spinoza20first schijnt nog plek te zijn! Morgenmiddag 15.30 - 18.00 uur voorlichting voor wie vragen heeft: http://www.spinoza20first.nl/ Misschien iets voor aantal van jullie?
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 10/04/2016 naar 14:20   

@tegengeluid
Als ik het goed begrijp waren er vorig jaar in zijn totaliteit op de 5 gymnasia 767 plaatsen en eerste voorkeur een aantal van 718 (http://www.onderwijsconsument.nl/scholenoverzicht/specials/matching-plaats ing-2015).

Betekent volgens mij 100% kans op plaatsing.(767 > 718)

Met matching is de kans significant lager, en veel lager dan de 97,5% doordat kinderen die uitgeloot waren (bijvoorbeeld bij Amsterdams lyceum, Hyperion) deze 5 gymnasia op plek 2 of iets lager hebben gezet. Over het verstoten van 1ste keuze door tweede of lagere keuze zijn geen cijfers bekend. Dus het precieze % is niet bekend.

Echter de conclusie is gerechtvaardigd dat het voor de groep kinderen die graag naar een categoraal gymnasium willen matching geen verbetering maar een verslechtering is.
EH (Amsterdam)
op 10/04/2016 naar 13:52   

Moeder I: het niveau waar het kind thuishoort, helemaal eens! En wat ik al eerder schreef, het lijkt erop dat dat dit jaar wel mogelijk is. Er lijkt op alle niveaus nog plek. En dát was twee jaar geleden anders, dus er is al eea beter geworden.

En stressvol het hele gedoe, ja dat is het zeker, dat weet ik heel goed, been there, done that. En ik wens ook alle leerlingen die nog ronde 2 moeten loten veel sterkte!
Tegengeluid (Masterdam)
op 10/04/2016 naar 13:45   

@Kiki
Dan behort u tot die 37 van 7500 ongeveer 0,5% dat is nog veel verdrietiger
Tegengeluid (Masterdam)
op 10/04/2016 naar 13:43   

@Moeder ABC
Dan behoort u dus tot die 2,7% die niet op de top vijf is geplaatst. Dat is inderdaad heel verdrietig.
Moeder l (Amsterdam)
op 10/04/2016 naar 13:35   

@eh ik zeg niet dat mijn kind meer recht heeft op een school van keuze, en vooringenomen zijn wij zeker niet daar ik zelf nooit op een gymnasium heb gezeten. Ik zeg alleen dat wanneer een kind een bepaald niveau heeft het ook op dat niveau moet kunnen presteren, ongeacht het niveau vmbo/havo/vwo.
PW (Amsterdam)
op 10/04/2016 naar 13:34   

Weet iemand of je je reserveplek van de eerste loting kwijtraakt als je besluit te gaan voor tweede ronde?
EH (Amsterdam)
op 10/04/2016 naar 13:17   

Ik denk helemaal niet dat de mavo kinderen allemaal goed terecht zijn gekomen. Ik denk dat de ouders en kinderen een andere insteek hebben, namelijk wat minder veeleisend/ vooringenomen wb de zogenaamde 'beste' scholen.

Er is dit jaar zoveel verbeterd to van twee jaar geleden. En nee, perfect is het nog steeds niet, maar er is iig nog keuze!

Moeder I: waarom heeft een kind dat makkelijk leert meer recht op een school naar eigen keuze?
Kiki (Amsterdam)
op 10/04/2016 naar 13:15   

@tegengeluid: de lijst was gevuld met 12 verschillende scholen, van lyceum tot gymnasium: en het is geen van de 12 geworden. er moet door de 37 kinderen die niet geplaatst zijn weer geloot worden, hoe eerlijk is dat?
Moeder ABC (Abcoude)
op 10/04/2016 naar 13:08   

Weet iemand hoe en waar ik formeel bezwaar kan indienen?
Moeder abc (Abcoude)
op 10/04/2016 naar 13:07   

tegengeluid uw verhaal klopt gedeeltelijk. Want als je laag lotnummer hebt, in ons geval 7300, kom je niet op categoraal gymnasium (adam noord etc was qua afstand geen optie), in ons geval plaats 6
<< vorige

1 ... 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 ... 51

volgende >>