Schrijf een nieuw bericht

Pagina 13 - Berichten 2401 tot 2600

Lotgenoten? (Amsterdam)
op 13/05/2016 naar 00:31   

@K.O.
a) wat zou je zelf doen...? de allerpopulairste als eerstvolgende vergroot je kans op je échte eerste keuze enorm.
zoals trouwens al eerder uitvoerig is belicht door o.a. mw(swiss).
dus iig niet met willekeur, daar is de wereld al mee bezaaid....
b) onder degenen zonder strategie zijn zeker veel meer onwetenden, zou je kunnen weten, of je je voorstellen anders dan.
verhoudingsgewijs ook flink meer alfa's en autisten trouwens.
maar wel weer heel weinig economen.
c) een matching of loting is er voor de leerlingen, niet andersom.
.....De methode levert altijd een of andere matching op..... was dat niet Freud?
Ko (Weesp)
op 12/05/2016 naar 20:28   

@ Lotgenoten?

Je schreef op 16/04/2016 naar 17:34

"ik weet ook hoe ons lijstje eruit zou hebben gezien onder jouw voorgestelde loot-systeem, na onze eerste échte keus vervolgens alle populairste scholen. het probleem is dat vrijwel iedereen dat
natuurlijk doet waardoor je systeem de soep in draait.
Je loot-systeem zal dus niet naar wens werken, ... "

a) zet je de (alle) populairste (overtekende) scholen in een bepaalde volgorde of willekeurig?
b) vrijwel iedereen. Hebben de leerlingen die de strategie niet toepassen bepaalde kenmerken of is het een willekeurige zeg 5% van alle leerlingen?
c)in de soep. De methode levert altijd een of andere matching op. Wat zijn de kenmerken van een matching die volgens jou in de soep is gelopen?

(dit is een herhaling van mijn bericht van 1 mei)
Lotgenoten? (Amsterdam)
op 12/05/2016 naar 11:20   

matching-loten zou ook nodig zijn om inzicht te krijgen in de werkelijke voorkeur van leerlingen, die jaarlijks ook nog eens nogal zou verschuiven, wat blijkt nu:
"Ten opzichte van vorig jaar is de verdeling van de voorkeuren redelijk stabiel gebleven. Gegeven dat er geen grote capaciteitsverschuivingen waren, duidt dit er op dat de voorkeuren stabiel zijn. "

bijzonder trouwens dat zowel de 0.5 % niet-geplaatsten als de cito-ophogers (een procent of vijf? ,vorig jaar) uit de (alle) opgevoerde plaatsingsresultaten gehouden zijn.
maar dat rekent natuurlijk lastiger, als je ook met deze twee groepen rekening moet houden.......
Kiki (Amsterdam)
op 12/05/2016 naar 08:21   

@ko: het systeem van matching (dit jaar) heeft een loting betekent voor alle kinderen.
het maken van lijstjes is niet hetzelfde als het maken van een keuze omdat sprake is van het opvullen met scholen die als minder negatief ervaren worden dan een andere. het principe zou moeten zijn het inzetten op zoveel mogelijk kinderen op eerste keuze en niet het plaatsen via lijstjes.
Elisabeth (Amsterdam)
op 11/05/2016 naar 14:09   

Op de website van Osvo is de cijfermatige analyse van de loting te vinden.

Zie http://www.verenigingosvo.nl
S.N (Amsterdam)
op 11/05/2016 naar 13:37   

Hier een blij kind.
Heeft net geappt 548!
Had al VWO advies.
Dus blij met de bevestiging.
Alle andere kinderen die nog wachten in spanning SUCCES.
J.W (Amsterdam)
op 11/05/2016 naar 11:58   

Weten jullie wanneer de uitslag van de eindtoets bekend is!
Zijn er scholen waar dit bekend is!
Ko (Weesp)
op 06/05/2016 naar 11:52   

@Tsja
In de Inleiding van de Kernprocedure 2014-2015 staat te lezen:
"Daarnaast wordt er in Amsterdam dit jaar voor het eerst gewerkt met een systeem van matching in plaats van loting."
Het systeem van matching hield in:
a) lijstjes voorkeuren gebruiken,
b) daarop DA-MTB toepassen,
Het resultaat van het matchen is een verdeling van de leerlingen over de scholen en dat wordt een matching genoemd, los van de kwaliteit daarvan.

Overigens ging mijn vraag helemaal niet over de resultaten van dit jaar of vorig jaar.
Tsja (Amsterdam)
op 01/05/2016 naar 22:40   

@Ko: zowel vorig jaar als dit jaar is er geen sprake van 'matching' - veel kinderen gaan immers niet naar een school van hun voorkeur. Dit jaar mogen de honderden kinderen van wie het advies na de Cito naar boven wordt bijgesteld niet eens meedoen.
Ko (Weesp)
op 01/05/2016 naar 10:49   

@ Lotgenoten?

Je schreef op 16/04/2016 naar 17:34

"ik weet ook hoe ons lijstje eruit zou hebben gezien onder jouw voorgestelde loot-systeem, na onze eerste échte keus vervolgens alle populairste scholen. het probleem is dat vrijwel iedereen dat
natuurlijk doet waardoor je systeem de soep in draait.
Je loot-systeem zal dus niet naar wens werken, ... "

a) zet je de (alle) populairste (overtekende) scholen in een bepaalde volgorde of willekeurig?
b) vrijwel iedereen. Hebben de leerlingen die de strategie niet toepassen bepaalde kenmerken of is het een willekeurige zeg 5% van alle leerlingen?
c)in de soep. De methode levert altijd een of andere matching op. Wat zijn de kenmerken van een matching die volgens jou in de soep is gelopen?
B (Amsterdam)
op 20/04/2016 naar 02:34   

Enkel mazzeltov
Veel kinderen van hoog opgeleide ouders kregen vroeger vaak een veel te hoog middelbare schooladvies mede omdat er vooraf intensief op de citotoets (momentopname) geoefend werd.
Gelukkig kwam er het advies nav leerlingen volg systeem en het daarop voortbordurende advies van de eigen leraar waardoor ze op een niveau kunnen presteren waar ze zich welbevinden ipv dat ze altijd een nog wat hoger niveau moeten volgen van hun ouwelui. Jammer dat dat nu al weer anders moet.
Juist nu hier in Amsterdam waar vroeger altijd al absoluut alles zoveel beter was dan in Rotterdam bijvoorbeeld om maar wat te noemen.
Kiki (Amsterdam)
op 19/04/2016 naar 18:21   

Kan iemand misschien ook uitleggen waarom op de wachtlijst niet simpel de kinderen staan die de school als eerste keuze hadden? Retorische vraag want dit gaat dus ook onder het mom, eenmaal een lotnummer altijd een lotnummer. Het systeem maakt zichzelf er niet transparanter mee.
A (Amsterdam)
op 19/04/2016 naar 12:06   

Dubbel pech

Kinderen van lage opgeleide ouders krijgen vaak een te laag basisschooladvies. Gelukkig is er de cito toets waarmee ze kunnen bewijzen dat ze toch een hoger niveau aankunnen. Jammer dat juist hier in Amsterdam, waar in verleden zoveel op gebied van onderwijs voor kansarme kinderen is gedaan, hier niets mee wordt gedaan.
1 van de 37 (Amsterdam)
op 19/04/2016 naar 10:21   

Weet iemand waarom de reservelijst niet zichtbaar is in meps?
MW (Swiss)
op 18/04/2016 naar 17:43   

'145, 138, 168, 177, 140' inschrijvingen

Dat moet zijn de posities die men had, dus de inschrijvingen waren

'159, 150, 137, 120 en 154'

het beeld blijft gelijk
MW (Swiss)
op 18/04/2016 naar 17:38   

@Marja,
Het 'beter zijn' in het strategisch spel zou zeker ook een rol kunnen spelen. Daar geef je een goed punt, of het voor dat onderzoek ook (sterk) geldt dat vraag ik me af. In de resultaten is te zien dat onder de kinderen uit arme buurten grofweg even vaak (rond de 7%) strategisch wordt gestemd.

De sterkere correlatie met de CITO score dan met het inkomen van de buurt waar de kinderen vandaan komen wijst tevens ook in een richting dat er meer is dan enkel goed in de strategie zijn. Het zou het type scholen (gewenst bij leerlingen met hoge CITO) kunnen zijn.

In de uitslagen van vorig jaar is dit ook wel duidelijk te zien. Teken een grafiek met op de ene as de drukte op de scholen en op de andere as het relatieve aantal 1e voorkeur leerlingen, en je ziet dan dat niet de meest drukke scholen er het zwaarste aan toe zijn, maar juist de iets minder drukke scholen. Het is dáár dat het doorschuiven de hoogste aantallen "DA-slachtoffers" heeft. Bij de meest drukke scholen is het alleen maar wegschuiven wat even veel druk heeft in Boston als DA.

De categorale Gymnasia behoorden afgelopen jaar tot die categorie scholen met enkel een lichte druk (of zelfs geen primaire druk en een overschot in aanbod), waar het zwaarste werd betaald voor het DA-systeem.
(Het Hyperion, waar ook veel druk aanwezig was, valt buiten die categorie omdat daar onder Boston evengoed een hoop leerlingen moeten worden uitgeloot en met DA wordt daar weinig extra "ingeleverd".)

Vorig jaar waren voor Ignatius, Barleus, Vossius, Cygnus, Het 4e Gym, de 1e inschrijvingen en teveel drukte als volgt

'145, 138, 168, 177, 140' inschrijvingen
en '14, 12, -31, -57, 14' drukte (negatief als er zels plaatsen vrij waren)

Niet zoveel drukte dus (in totaal zelfs een overschot), maar het aantal dat van de 1e keus is weggeloot was toch grofweg een veelvoud aan kinderen

'70, 62, 58, 25 en 58' 1e aanmeldingen uitgeloot

Daarin zit wel veel de slordigheid van het inefficiente DA-MTB, echter toch ook wel de druk op HAL waarvan er '55, 27, 26, 10 en 9' kinderen de 5 categorale gymnasia als 2e keuze hebben of Hyperion '9, 14, 6, 27, 56'

Op beide HAL en Hyperion was meer dan de helft uitgeloot en dat geeft dan een vlucht van zo'n honderd kinderen naar de categorale gymnasia, het wordt een kaartenhuis dat ineenvalt, frappant daarbij is dat HAL in principe ook bijna 50 plaatsen vrij had voor de 1e aanmeldingen en toch in een school veranderd waar de helft moest uitloten.

Dus er komt relatief meer drukte op de categorale gymnasia die vrij weinig te maken heeft met werkelijke drukte op die gymnasia. Het zou natuurlijk ook deels te maken kunnen hebben met het loslaten van CITO toegangs-score (wat je aangeeft in de tweede alinea en eveneens een goed punt is) al kan dat de primaire drukte op de categorale gymnasia niet volledig verklaren (het is een synergie tussen het loslaten van de CITO score met het DA systeem dat in tweede instantie een drukte kan creeeren die niet werkelijk is, althans niet voor de specifieke categorie scholen). Vorig jaar was er op de categorale gymnasia in totaal juist geen tekort voor wat betreft de 1e aanmeldingen (bijna een ruim voldoende aanbod te noemen). In een Boston systeem had slechts 10% hoeven te beslissen (en de meting uit het onderzoek, met 7%, ligt daar wel dichtbij) niet voor Ignatius, Barleus, of 4e Gym te gaan en het Vossius of Cygnus als alternatief te nemen.

De categorale gymnasia zouden, losstaand van de matching, dus wel alle 1e aanmeldingen aankunnen. Nu met dit systeem moeten ze lagere voorkeur kinderen "opvangen" waar ze in eerste instantie niet voor zijn gebouwd. Dat is ***** vernietiging die momenteel niet in de economische modellen wordt meegenomen. (een andere statistiek, zo'n 17.5% van de overaanmeldingen was in 2015 op een categoraal gymnasium, daa*****gen is zo'n 35% van de 1e keuze uitlotingen op de categorale gymnasia, het kwam daar twee keer zo hard aan)
Het DA systeem geeft de voorkeur om te loten tussen een leerling met 5 categorale gymnasia in de absolute top en een leerling met een of enkele van zulke gymnasia veel lager op de lijst. Beiden hebben daarin evenveel gewicht. Het systeem maakt iedereen gelijk, en dat is een systeemfout te noemen.
Voor de gemeenteraad van Amsterdam geldt momenteel een zo hoog mogelijk gemiddelde plaatsing als belangrijk (al is men niet heel exact waar het gewicht moet liggen, vorig jaar was de voorkeur minder van de extreem lage plaatsingen, dit jaar iets meer plaatsingen op de 1e voorkeur, je kunt daarin echter nog verder gaan). Wat er achter die rangorden op de lijstjes van de leerlingen steekt daar wordt op het moment geen rekening mee gehouden (dat is het nadeel van simpele 1 dimensionale ranglijstjes waarbij de betekenis van de rangen wordt weggehaald).

De pijn gelijk verdelen is een interessant concept, al kun je afvragen of het ook een goed concept is. Scholen zijn niet gelijk.
Met een Boston mechanisme laat je de markt dit uit zichzelf bepalen hoe belangrijk of niet bepaalde voor- en nadelen zijn. Het effect zal zijn dat je meer goede matches krijgt tussen kinderen en scholen. Het overgebleven mismatch probleem (door enkele scholen/richtingen/gebieden met te hoge drukte) zul je dan vanuit een andere hoek kunnen aanpakken.
Elisabeth (Amsterdam)
op 18/04/2016 naar 16:23   

Schijnzekerheid maskeert het echte probleem - VSA zet de feiten over de scholenloterij op een rij

Lees de VSA update onder de knop "nieuws"
Ko (Weesp)
op 18/04/2016 naar 14:02   

@lotgenoten?
dat blijkt helemaal niet klip en klaar uit het tevredenheidsonderzoek.

Je bewering was dat de gezamenlijke tevredenheid daalt als leerling A van 1 naar 2 gaat en leerling B van 5 naar 4.

Dat zou je moeten onderbouwen. Natuurlijk is A niet zo tevreden met een lagere keuze, maar B wel met een hogere. Maar waarom zou de gezamenlijke tevredenheid dan altijd omlaag gaan, bij elk tweetal leerlingen in een dergelijke situatie? Dat is mijn vraag.

Ik heb het dus niet over gemiddelden en ook niet over het vergelijken van methoden. Misschien dat je stelling vaak wel geldt, wie weet, maar dan moet je niet zeggen dat het altijd zo is. En als het voor een of ander gemiddelde zou kloppen is *****fried Bomans weer van toepassing. Als rivier X gemiddeld dieper is dan rivier Y dan is X niet per se overal dieper dan Y.
Marja (Amsterdam)
op 18/04/2016 naar 13:28   

@ MW: "Verder is ook een vergelijking gemaakt of verschillende groepen anders worden beinvloed. Het valt te zien dat kinderen wonend in wijken met een laag inkomen (25% grens) relatief minder vaak voordeel halen met het Boston systeem. Dit ligt mogelijk ook aan de hoogte van de CITO-score dat met de achtergrond correleert. Kinderen met een hoge CITO-score blijken het meest te worden benadeeld door de switch van Boston naar een ander systeem."

Dit schijnt te komen doordat kinderen met hoge CITO's en uit de wijken met hogere inkomens dankzij hun vaak hoger opgeleide ouders het 'spel' van Boston beter kunnen spelen; ze zijn beter geinformeerd, weten beter hoe de stand van de inschrijvingen is en zijn beter in staat strategische keuzes te maken. Ten minste, dat heb ik ergens gelezen. Ik kan de bron nu even niet vinden maar zal zo verder zoeken.

Ik denk dat het capaciteitsprobleem op de gymnasia voornamelijk veroorzaakt wordt door het los moeten laten van de minimumscore op de CITO. In het verleden werden kinderen vaak 'aan de poort' teruggestuurd als de score niet hoog genoeg was (minimaal 545) of als ook een eventuele aanvullende NIO toets niet de juiste doorslag gaf. Nu moet iedereen met een VWO advies toegelaten worden. Logisch dat de vraag dan ook toeneemt, onder elk systeem, Boston of matching.
Amsterdammetje (Amsterdam)
op 18/04/2016 naar 13:24   

Het St. Nicolaaslyceum heeft nog 6 plekken vrij voor komend schooljaar in de vwo-cultuurklas.
MW (Swiss)
op 18/04/2016 naar 12:56   

"Verder is ook een vergelijking gemaakt of verschillende groepen anders worden beinvloed. Het valt te zien dat kinderen wonend in wijken met een laag inkomen (25% grens) relatief minder vaak voordeel halen met het Boston systeem. Dit ligt mogelijk ook aan de hoogte van de CITO-score dat met de achtergrond correleert. Kinderen met een hoge CITO-score blijken het meest te worden benadeeld door de switch van Boston naar een ander systeem."

Ik was hier nog vergeten een link te leggen met de huidige uitslag en de comotie rondom de plaatsen op Gymnasia.

In dat specifieke artikel wordt niet getoond wat precies de eigenschappen zijn van leerlingen met een hoge CITO-score en wat het mechanisme zou kunnen zijn waardoor deze leerlingen in DA relatief meer worden benadeeld (anyway, enkel de constatering van zo'n effect is al wel zorgwekkend). Sinds dit jaar kunnen we wel over een klein deel van die groep een redelijke aanname maken. De gymnasten moeten een prijs betalen.

Er is een groep scholen (categorale gymnasia) met een specialisme voor een bepaalde soort groep leerlingen (hoge CITO-score of anderzins hoge prestaties of hoog streven). Dit specialisme raakt nu verloren aan scholieren die geen plaats vinden in hun werkelijke voorkeuren, en dan als beste alternatief, plaatsen invullen op scholen die nu relatief vaker een 'nee' moeten verkopen tegenover de leerlingen waarvoor ze werkelijk zijn opgezet. Het is welliswaar een nobel mechanisme waarmee verschillende kindjes een mooie troostprijs krijgen, het is echter ook een verwringing van het systeem waarbij de matching juist bewust een mismatching wordt.
MW (Swiss)
op 18/04/2016 naar 12:34   

"... iemand van een eerste keuze op de tweede plaatsen, om een ander van zijn vijfde naar vierde (of drie naar twee) te
krijgen, levert gezamenlijk minder tevredenheid, of geluk, op."

Mijn vraag was en is nog steeds hoe je dat denkt te kunnen onderbouwen.

-------
Het is niet echt duidelijk beter met Boston. Wel zijn er *meer* kinderen in het voordeel met Boston (bleek uit analyse voorafgaand aan de uitvoering van DA in 2015). Wat dat betreft is de *****fried Bomans quote wel goed. Het DA systeem is een systeem dat gemiddeld beter presteerd. (Overigens zijn de diepe kuilen in de rivier dan weer wel groter bij het Boston systeem maar, om de analogie door te zetten, in het DA systeem zijn er meer kuilen en zullen meer leerlingen verdrinken. Als je de problemen wilt verhelpen, en kuilen dichten, misschien kun je dan beter gaan voor Boston of iets soortgelijks en proberen die paar diepe kuilen te dichten in plaats van het mijnenveld van DA proberen op te lossen)
-------

Een zeer goed en ruim opgezet artikel is "The performance of school assignment mechanisms
in practice" van de vier, hier zo niet door iedereen geliefde, economen.

Daarin valt te lezen dat Boston voor de meerderheid een beter geluk oplevert dan met een DA methode (gemeten met de verwachtingswaarde van een preferentie score van 0 tot 100). Dit is te lezen in tabel 5 en de sectie 5.3 over ex-ante efficiency.

Daa*****gen geldt wel dat gemiddeld de DA systemen een beter "geluk" opleveren. Ik zet dat tussen aanhalingstekens omdat je niet zo goed preferentie scores van verschillende leerlingen met elkaar kunt vergelijken. Anyway, ookal is het lastig de vergelijkingen exact te maken (ik denk daarom dat je in geval van onduidelijke of kleine effecten maar beter voor het meest praktische systeem moet kiezen) de effecten van de verschillende systemen worden er wel mee duidelijk. Boston heeft de neiging om *meer* kinderen vooruit te helpen, al gaat dit ten koste van een klein aantal dat daardoor *harder* wordt geraakt waarmee een gemiddelde score alsnog lager uit valt.

Verder is ook een vergelijking gemaakt of verschillende groepen anders worden beinvloed. Het valt te zien dat kinderen wonend in wijken met een laag inkomen (25% grens) relatief minder vaak voordeel halen met het Boston systeem. Dit ligt mogelijk ook aan de hoogte van de CITO-score dat met de achtergrond correleert. Kinderen met een hoge CITO-score blijken het meest te worden benadeeld door de switch van Boston naar een ander systeem.

De figuur 7 in dat rapport is zeer illustratief. Je ziet het verschil in preferentiepunten tussen DA en Boston. Het 4e kwadrant van die figuur is dan vrij dicht bevolkt (in vergelijking met het 2e kwadrant). Dit geeft aan dat DA-STB/MTB op dit gebied veel beter werkt. Met Boston worden enkele scholieren flink benadeeld.

*Puur* cijfermatig, en voornamlijk op basis van deze cijfers, zou je dan Boston kunnen verwerpen. Wat dan wel wordt vergeten is de complexiteit van het gehele systeem. Het is goed de voor en nadelen te vernemen in de perfecte economische modellen. Daar zou ook niet te veel over gediscussieerd moeten worden; Al zou je kunnen aantonen dat Boston slecht scoort (dat 4e kwadrant in figuur 7), evengoed zijn er positieve effecten bij Boston (de ex-ante verwachtingswaarde in tabel 5). De vergelijking dat het uit de lengte of de breedte moet komen is een goede. Er is hier geen eenduidig antwoord op te vinden en dat maakt het interresant om andere effecten, buiten die ideale economische modellen, mee te nemen.

Het zou dan goed zijn om de bestuurlijke rommel onder de loep te nemen (met de tevredenheids analyse lijkt weinig te zijn gedaan, mogelijk ook door toedoen van het late omgooien van de plannen door de handtekeningactie, de OSVO leek wel goede intenties te hebben in een nieuw plan). De economische analyses hebben helemaal geen rekening gehouden met scholieren die achteraf nog een opwaardering van het schooladvies kunnen krijgen, dat leerlingen met een voorrang optie een strategische keuze moeten maken, dat leerlingen en scholen buiten Amsterdam vermengd zijn met het systeem, dat leerlingen opeens veel langere lijsten moeten maken, enzovoorts. Het DA-STB in de huidige uitvoering maakt het systeem niet heel eenvoudig. Als het de OSVO, de gemeente, of een overkoepelend orgaan voor de regio niet lukt om een goede rails neer te leggen voor de selectie van leerlingen en scholen heen en weer, misschien zou dan een minister zich wat meer met de kwestie moeten bemoeien?

Dit zijn eigenlijk al weer teveel woorden over de vrij abstracte systemen. Hier zou geen boeman in moeten worden gezocht. Evengoed zou hier geen oplossing/succes in moeten worden gevonden voor het tekort. Er zou veel meer aandacht op andere, praktische, zaken moeten worden gevestigd. Het is makkelijk te richten op die onduidelijke systemen, die nu anders zijn en dus waarschijnlijk ook het kwalijke.

Wordt het niet ingezien door de Amsterdammers, die met de realiteit van een loting worden geconfronteerd, dat ze veel grotere problemen hebben met de vrijheid in de schoolkeuze dan het probleem met de *manier* waarop de loting wordt gedaan?
Lotgenoten? (Amsterdam)
op 18/04/2016 naar 10:54   

dat heb ik ja al geschreven: lees het tevredenheidsonderzoek, ook daar blijkt dat klip en klaar uit. Men is niet (zo) tevreden met een lagere keuze. Of stel het je gewoon eens voor, de gulden middenweg is helaas vaak slechts schone schijn. Winnaars zijn zó gelukkig, daar kan gemiddeld weinig tegenop. Kijk vooral ook bij sporten eens naar de tweede en derde plaatsen, die voelen zich vaak meer verliezer dan winnaar.
in extremo: Een loterij waar geen winnaars zijn telt slechts verliezers.
Met alléén maar winnaars, is het trouwens óf oplichting óf wensdenken.

"Een statisticus waadde vol vertrouwen door een rivier die gemiddeld één meter diep was. Hij verdronk." (*****fried Bomans)
Ko (Weesp)
op 18/04/2016 naar 10:15   

@lotgenoten?
Je schreef op 16/04/2016 naar 12:38

"... iemand van een eerste keuze op de tweede plaatsen, om een ander van zijn vijfde naar vierde (of drie naar twee) te
krijgen, levert gezamenlijk minder tevredenheid, of geluk, op."

Mijn vraag was en is nog steeds hoe je dat denkt te kunnen onderbouwen.
Kiki (Amsterdam)
op 18/04/2016 naar 08:53   

@p: Oftewel de uitgelote kinderen hebben dus niet strategisch gekozen. In de keuzegids van dit jaar worden zelfs 30 punten genoemd waarom een school belangrijk voor iemand zou zijn. Allemaal leuk en wel, alles hing dit jaar af van pure mazzel: de mazzel van een goed lotnummer.
Mar2 (Amsterdam)
op 18/04/2016 naar 08:45   

Caroline, dank je
Sympathiek van het IG (en andere scholen die zo hebben meegedacht).
Fijn voor je zoon en alle andere kinderen die daardoor hoger op hun lijst kwamen.
Caroline (Amsterdam)
op 18/04/2016 naar 08:05   

Mijn zoon is geplaatst op het ig. Ik heb moeten bellen omdat er iets mis wad met ons adres. Ik heb toen geinformeerd hoe het was verlopen. Degene die ik sprak zei dat een ectra klas gevormd was, 167 kinderen en dat ze ongeveer 25 kinderen hebben moeten teleurstellen. Waarom zou die mevrouw dat zeggen als het miet waar was?
Lotje (Amsterdam)
op 18/04/2016 naar 01:04   

Ig heeft helemaal geen extra klas gemaakt. Cygnus had van tevoren al zes klassen aangegeven, rest allemaal vijf.
N (Amsterdam)
op 17/04/2016 naar 23:26   

Veel ouders hebben het hier over welke loting het beste is. Ik blijf er bij dat een kind gewoon voor zijn eerste school moet kunnen kiezen, als die dan populair is dan neem je zelf het risico op uitloting, maar de matching van dit jaar vind ik echt niet goed. Mijn zoon op keuze nummer 10, eerst huilen en niet blij. Ander kind uit zijn klas wil juist graag naar deze school en gaat weer naar school nummer 6 van haar lijst, dus ook weer verdriet, ik spreek ouders die keuze nummer 1 hebben gekregen maar eigenlijk ook niet blij zijn want die hebben eigenlijk geen goed beeld van de school gekregen door de overvolle open dagen. Dus wie bepaalt nu eigenlijk wat er volgend jaar weer gaat gebeuren? (Ja ik moet ook weer met kind nummer 2)
Mar2 (Amsterdam west)
op 17/04/2016 naar 22:25   

@carolina
Weet jij of de lijsten met voorkeuren en uiteindelijke plaatsingen al ergens staan? Hoe weet jij het van het ig? Dank je.
Jitta (Diemen)
op 17/04/2016 naar 21:43   

Dat zijn toch belangrijke aanpassingen. Amdere scholen nog iets gedaan om tegemoet te komen aan de behoefte? Spinoza21 en Hyperion020 zijn ook belangrijke initiatieven...
Lotgenoten? (Amsterdam)
op 17/04/2016 naar 20:36   

@Suzanne , dat de aantallen hemelsbreed verschillen, kan je wel dégelijk zeggen en beargumenteren: de verschillen in systematiek van beide uitloot-methoden zorgen daarvoor. DA geeft de kinderen die aan de beurt zijn een zo hoog mogelijke plek, zorgt daardoor dus voor een flink láger aantal toebedeelde éérste keuzes.
Nog helemaal los van strategisch gedrag, waarvan de aantallen dan weer niet bekend zouden zijn? (tijd voor een enquete? hoe moeilijk kan dat nou helemaal zijn.)
Dat is ook gewoon overal te lezen, en je ook gewoon voor te stellen, als je de nodige moeite doet.( Maar vragen staat ook zeker vrij, natuurlijk.
Zeker wanneer de daarvoor verantwoordelijken de -toch best eenvoudige- werking van een gekozen systeem zo schimmig mogelijk houden, waarom eigenlijk.)

het neer laten slaan van het plaats-tekort moet tenslotte toch uit de lengte of de breedte (of allebei) komen.
of amsterdamser: elk nadeel heb z'n voordeel (JC) ....en vice-versa natuurlijk.
Caroline (Amsterdam)
op 17/04/2016 naar 20:23   

Sorry
Caroline (Amsterdam)
op 17/04/2016 naar 20:22   

Het ignatius heeftvdit jaar een extra klas gemaakt
Caroline (Amsterdam)
op 17/04/2016 naar 20:22   

Het ignatius heeftvdit jaar een extra klas gemaakt
Caroline (Amsterdam)
op 17/04/2016 naar 20:22   

Het ignatius heeftvdit jaar een extra klas gemaakt
Martijn (Amsterdam )
op 17/04/2016 naar 19:38   

@Jitta Ik weet alleen van 1 extra leerling per klas op het Fons Vitae, dus 7 in totaal.
Jitta (Diemen)
op 17/04/2016 naar 19:26   

Wat is er dit jaar n.a.v. de aanmeldingen aan plek bijgemaakt? Vorig jaar Cygnus extra brugklas, welk gym heeft dat dit jaar gedaan? Zijn ergens klassen vergroot? Ik blijf het zo zuur vinden voor alle kinderen met een beter dan verwachte citotoets...
Jitta (Diemen)
op 17/04/2016 naar 19:26   

Wat is er dit jaar n.a.v. de aanmeldingen aan plek bijgemaakt? Vorig jaar Cygnus extra brugklas, welk gym heeft dat dit jaar gedaan? Zijn ergens klassen vergroot? Ik blijf het zo zuur vinden voor alle kinderen met een beter dan verwachte citotoets...
Lotgenoten? (Amsterdam)
op 17/04/2016 naar 18:18   

weet iemand of onderzocht wordt (of al is) hoe het vele scholen kijken is ervaren, met name ook door de kinderen? De middelbare schoolgang is toch een groot feestje, of zou dat iig moeten zijn.

I'm all lost in the supermarket, I can no longer shop happily....(The Clash)
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 17/04/2016 naar 18:03   

@P
met als gevolg nog minder kinderen op eerste keus
P. (A)
op 17/04/2016 naar 17:10   

Misschien omdat er ondanks strategisch kiezen, nog steeds ca 500 kinderen uitgeloot werden?
P. (A)
op 17/04/2016 naar 17:10   

Misschien omdat er ondanks strategisch kiezen, nog steeds ca 500 kinderen uitgeloot werden?
@staitistiekmaffia (Amsterdam)
op 17/04/2016 naar 16:49   

@Suzanne
Als cijfermatig niet bekend is hoeveel kinderen strategisch kiezen onder Boston, waarom moest het dan zo nodig geëlimineerd worden?
Kiki (Amsterdam)
op 17/04/2016 naar 15:38   

Ook in het matchingsysteem is een zekere vorm van strategie mogelijk door voor de zekerheid van bv Montessori of Dalton te kiezen indien afkomstig van basisonderwijs. Waarom is strategie fout? Kiezen wordt gedaan op basis van verschillende punten waarvan het risico tot uitloten er een van kan zijn, maar zal er niet toe leiden om een school waar een kind zich niet thuis voelt en een onderwijssysteem waar de ouders niet achter staan, te kiezen
Tsja (Amsterdam)
op 17/04/2016 naar 14:52   

Zat nog te denken, die schoolbesturen gaan natuurlijk helemaal niks doen.
Er is een groep 'matching020' (van de petitie) die matching te vuur en te zwaard verdedigt en prettig hun taal spreekt. Hier op het forum van VSA bakkeleien ouders ondertussen over welke loting de pijn van het tekort nou het beste verdeeld. De verliezers van de loting wordt fijn het zwijgen opgelegd, zij hebben de 'verkeerde (want te populaire) keuzes' gemaakt of hun lijst was te kort.
Eigenlijk best begrijpelijk dat die schoolbesturen lekker op hun handen blijven zitten.
Suzanne (Amsterdam)
op 17/04/2016 naar 14:08   

@Lotgenoten Je kan niet zeggen dat de aantallen 'hemelsbreed' verschillen als je nie weet hoeveel kinderen strategisch hebben gekozen en dus óók niet op hun eerste keuze kwamen.
'Noemenswaardige beperking van de vraag naar zwaar overtekende scholen' zeg je??Dan bedoel je dus dat heel veel kinderen niet hun echte voorkeuren konden kiezen?
Tafeltjes bijplaatsen gaf een enorme kater aan kinderen die een school hadden vermeden uit angst voor uitloting.
Tafeltjes bijplaatsen is zowel vorig jaar als dit jaar ook gebeurd n.a.v. de uitkomsten van de proefmatchings.
Tsja (Amsterdam)
op 17/04/2016 naar 12:27   

@lotgenoten je hebt gelijk, ik had moeten schrijven dat als je 100 plekken hebt voor 120 kinderen, er altijd 20 plekken tekort zijn. In feite discussiëren met de keuze van het systeem bij wie en bij hoeveel kinderen de pijn moet komen.

"Door een te geringe voorkeur eieren voor hun geld zoeken" herken ik, heb zelf in die situatie gezeten. Sinds matching zie je dat heel veel kinderen met vwo advies een kansje wagen op bijv het Hyperion of Barlaeus waar ze dat eerder (ook dankzij de verplichte minimale score op de eindcito) niet deden. Ik heb daar geen waardeoordeel over, maar met deze realiteit moeten schoolbesturen dus wat doen aan de aanbodzijde i.p.v. met de ogen dicht en vingers in de oren te roepen: "er zijn 11.000 plekken voor 7.500 leerlingen". Begin eens met het opheffen van klassen die niemand als eerste voorkeur opgeeft, het is pure *****vernietiging om die klassen open te houden.
P. (A)
op 17/04/2016 naar 12:25   

Was dat zo in 2012? Een hele klas over bij Cygnus? Dat weet ik niet, eerlijk gezegd. Alleen dat je weer een behoorlijke gok moest nemen, wilde je in de tweede ronde naar het Vossius. Je kon ook niet meer deze voorkeuren opgeven, gewoon weer een school.
Maar idd, ieder systeem kent verliezers, zolang niet iedereen op een eerste danwel acceptabele keuze terecht komt. Dat is natuurlijk ook niet snel op te lossen.
Bij Boston waren er wel rond de 500 verliezers. Maar idd je zou moeten meten hoe zeer iemand een verliezer is op plaats 2-5 bijv.
Lotgenoten? (Amsterdam)
op 17/04/2016 naar 12:14   

Waarbij wel vermeldenswaardig is dat DA veel méér kinderen (van hun eerste keuze) uitloot dan noodzakelijk, met het doel om anderen (diezelfde keuze als) hún tweede of vijfde of achtste keuze te geven. Boston (bijv.) loot slechts het minimale aantal uit.
Dat elk systeem evenveel kinderen uitloot is absolute onzin. De aantallen verschillen hemelsbreed.
Boston zorgt door strategie van sommigen (het "eieren voor je geld kiezen", uit risicovermijding of te geringe extra voorkeur voor de overtekende school) ook voor noemenswaardige beperking van de vraag naar zwaar overtekende scholen.
Boston zorgt daarnaast (mogelijk ook bij andere systemen, maar DA niet) ervoor dat scholen zélf nog mondjesmaat tafeltjes bijplaatsen, of een klas erbij maken, omdat de verantwoordelijkheid van uitloten nog wat meer ook bij de school zelf komt te liggen.
Tsja (Amsterdam)
op 17/04/2016 naar 11:41   

En een hele vrije klas bij het Cygnus vergeet je voor het gemak P.

Niet om het probleem te bagatelliseren maar er wordt nu wel gedaan alsof er voorheen helemaal niks meer was, en dat is niet waar.

Die hele discussie over wel systeem het beste zou zijn gaat sowieso volledig voorbij aan het feit dat als je 100 plekken hebt voor 120 kinderen er in ELK systeem 20 kinderen uitgeloot worden.
P. (A)
op 17/04/2016 naar 11:34   

In 2012: 45 kinderen uitgeloot op Ignatius, in tweede ronde nog 5 plaatsen op Vossius. Dus iid nog plaatsen in de tweede ronde, maar je moet wel alles in verhouding zien.
Tsja (Amsterdam)
op 17/04/2016 naar 10:07   

Wat een probleem was van een paar honderd kinderen die naar de populaire scholen willen, is nu het probleem van alle 7.500 kinderen geworden. Bij Boston werd er alleen geloot op scholen waar overaanmeldingen zijn. Nu met matching, wat 'eerlijker' en 'rechtvaardiger' zou zijn dan Boston, moet iedereen loten voor alle scholen. Kinderen die eerst zeker waren van een plek op hun favoriete school worden nu uitgeloot door kinderen die het liefst naar een populaire school willen en hun school als lage keuze hebben opgegeven. Raar idee van eerlijker en rechtvaardiger is dat.
In 2013 en 2014 was er in de 2e ronde gewoon nog plek op het Vossius en Cygnus dus hoezo is er bij Boston geen plek meer op aantrekkelijke scholen.
Kiki (Amsterdam)
op 17/04/2016 naar 09:30   

Mijn voorkeur ligt ook bij zoveel mogelijk kinderen op hun hoogste keuze, het heet niet voor niets een keuze, en dus het Boston model. Zeker omdat in het matchingsysteem allerlei mismatches ontstaan omdat kinderen van hun eerste keuze verdrongen worden door kinderen die de school op een veel lagere plaats hebben staan. Waardoor zelfs kinderen van een school met onderaanmelding in onzekerheid zijn, en niet geplaatst worden.
Larry Fox (Amsterdam)
op 17/04/2016 naar 02:14   

Heb je geprobeerd om *****en te krijgen van banken zonder succes? Dringend geld nodig om uit de schulden te komen? Geld nodig voor uitbreiding of de oprichting van een eigen bedrijf? Hier krijg je een ***** van een van de grootste ***** van de Britse bedrijven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email: larryfox2016@gmail.com
Ko (Weesp)
op 16/04/2016 naar 19:10   

@lotgenoten?
Dat rapport ken ik en tevredenheidsonderzoek ken ik ook. Maar het ging om je suggestie om in het kader van matching het geluk van de een tegen dat van de ander af te wegen. Dus op individueel niveau en tijdens de berekeningen. Daar zie ik geen aanknopingspunten voor.

Maar eigenlijk ging het over je argumentatie voor Boston.

Na het weekend ga ik weer eens verder kijken.
Lotgenoten? (Amsterdam)
op 16/04/2016 naar 17:37   

er moet natuurlijk staan:
loot-systeem zal niet naar wens werken (wens was weggevallen,toevallig)
Lotgenoten? (Amsterdam)
op 16/04/2016 naar 17:34   

@Ko dus.....lees dit even, is eigenlijk verplichte kost, daar wordt je hopelijk wijzer van: (trouwens welbevinden is wel degelijk én goed meetbaar (google zelf maar))

http://www.verenigingosvo.nl/wp-content/uploads/2015/10/Eindrappo rt-tevredenheidsonderzoek-matching-2015.pdf

ik weet ook hoe ons lijstje eruit zou hebben gezien onder jouw voorgestelde loot-systeem, na onze eerste échte keus vervolgens alle populairste scholen. het probleem is dat vrijwel iedereen dat natuurlijk doet waardoor je systeem de soep in draait.
Je systeem zal dus niet naar werken, dat is ook al door anderen gezegd.
Ko (Weesp)
op 16/04/2016 naar 16:38   

@lotgenoten?
Je voorkeur voor Boston gun ik je graag, dat is voor mij geen punt van discussie. Maar je argumentatie wel.
Je schrijft: 'Dus iemand ..., levert gezamenlijk minder tevredenheid, of geluk, op."
Ik zie niet waar dat "Dus" naar verwijst, ik denk nergens naar. In feite stel je zonder onderbouwing dat het verlies van de een groter is dan de winst van de ander. Het is wel consistent met je voorkeur voor Boston. Ik zou niet weten hoe geluk of tevredenheid gemeten zouden kunnen worden en ook niet hoe je twee personen op dat punt zou kunnen vergelijken. Daarom gebruik ik dat soort termen niet. En ik veronderstel ook geen lineariteit.
En als het wel gemeten zou kunnen worden dan zou ik nog niet het totaal maximaliseren.

Een argument voor Boston zou wel kunnen zijn: Eigenlijk zou ik iedereen op eerste voorkeur willen zien. Als dat onmogelijk is benader ik dat door er zo veel mogelijk op eerste keus te zetten.

Dat is dus niet mijn benadering. Ik zet liever iedereen zo hoog mogelijk: als het kan iedereen in top-x, met x zo klein mogelijk. En de verdeling binnen de top-x op dezelfde manier. Dat is de gedachte van zo weinig mogelijk leerlingen op lage voorkeuren.
Lotgenoten? (Amsterdam)
op 16/04/2016 naar 12:38   

@Ko... Armoede moet zeker bestreden worden, de zelf-verrijking bereikt vaak perverse hoogte, armoede en rijkdom zijn -tot op zekere hoogte- communicerende vaten.

Geld (nieuw en oud) is echter iets heel totaal anders dan Smaak of voorkeur en ook zeer zeker niet *lineair* te waarderen.
Dus iemand van een eerste keuze op de tweede plaatsen, om een ander van zijn vijfde naar vierde (of drie naar twee) te krijgen, levert gezamenlijk minder tevredenheid, of geluk, op.
Is dus ook als geluk als maatstaf wordt genomen dus ook niet "eerlijk" (nogal normatief woord) of beter gezegd zinvol.

„Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet Ihr merken, dass man Geld nicht essen kann.“
(Cree, Hopi, Suquamish)
Ko (Weesp)
op 16/04/2016 naar 12:03   

@lotgenoten?
Je kiest dus welbewust voor zoveel mogelijk leerlingen op hoogste voorkeur. Dat is in elk geval duidelijk. Het is dus Boston en als je Boston kiest is Boston-plus wel zo praktisch, het scheelt heel veel werk om in de eerste ronde slechts 1 voorkeur op te geven. Overigens wordt in Utrecht al jaren met die twee rondes gewerkt.

Mijn keus is om zo weinig mogelijk leerlingen op lage voorkeuren te plaatsen.

Met Boston accepteer je dat een leerling van 4e naar 5e plaats zakt om een ander van 2e naar 1e te laten stijgen.
Ik accepteer dat een leerling van 1e naar 2e zakt om een ander van 5e naar 4e te laten stijgen. Die eerste is dan toch nog beter af dan die tweede. Het stopt als die eerste na afloop slechter af zou zijn dan die tweede.
Bij mij mogen de rijken iets minder rijk worden als de armen daardoor iets minder arm worden. Boston werkt de andere kant op.
Lotgenoten? (Amsterdam)
op 16/04/2016 naar 12:01   

@Hj Bijbouwen en verdichten kan vaak wel degelijk, naast cygnus staan vele kantoren leeg , 4e gym ruimte zat, Hyperion idem, Tegenover Hilton Ignatius ook.
Dat ouders heel bewust voor precieze exacte grootte van 750 lln. (5 klassen) kiezen, is dat zo? En dan nog, dan wordt het eventueel iets minder populair bij sommigen, is dat dan een groot probleem? (Thuisonderwijs is trouwens ook lekker veilig (hoewel?) , kleinschalig en beheersbaar.)
Het Amsterdams Lyceum, al jaren populair, heeft er (gebruikt ook de kelder) 8 klassen en is met 1000+ lln. ook heel behapbaar en klein. Spinoza idem etc. etc.
Daarnaast zijn natuurlijk ook nieuwe initiatieven nodig, op voldoende schaalgrootte én tijdig.
Oplossingsgericht denken helpt, dan zie je ook mogelijkheden, ipv slechts belemmeringen.
Hj (Amsterdam)
op 16/04/2016 naar 10:28   

@lotgenoten: alle ouders en kinderen kiezen bewust voor kleine veilige scholen; iedereen op de eerste keuze (nog afgezien van het feit dat het fysiek niet past), levert megascholen op. Kiest niemand voor, ben je terug bij af.
Kiki (Amsterdam)
op 16/04/2016 naar 09:01   

@lotgenoten? Tegengeluid tegen matching is zeer noodzakelijk omdat de petitie van 2.0 misbruikt is door politiek als zou matching gewenst zijn door 'de' ouders.
Optimalisering om op eerste keuze geplaatst te worden is ook noodzakelijk. Praktische grenzen aan de populairste scholen zijn er en daar moeten ouders en kinderen ook bewust van zijn, maar waar mogelijk, zoveel mogelijk rek om kinderen op eerste keuze te plaatsen.
Het maken van een lijst van 12 scholen houdt in dat niet meer gesproken kan worden van keuzes: het is het opvullen van een lijst en wegstrepen van de minst passende scholen. Terecht dat ouders en kinderen niet blij zijn met een school die op plaats 8, of alles hoger dan 4, want dat was nou niet bepaald een school van keuze.
Kiki (Amsterdam)
op 16/04/2016 naar 09:01   

@lotgenoten? Tegengeluid tegen matching is zeer noodzakelijk omdat de petitie van 2.0 misbruikt is door politiek als zou matching gewenst zijn door 'de' ouders.
Optimalisering om op eerste keuze geplaatst te worden is ook noodzakelijk. Praktische grenzen aan de populairste scholen zijn er en daar moeten ouders en kinderen ook bewust van zijn, maar waar mogelijk, zoveel mogelijk rek om kinderen op eerste keuze te plaatsen.
Het maken van een lijst van 12 scholen houdt in dat niet meer gesproken kan worden van keuzes: het is het opvullen van een lijst en wegstrepen van de minst passende scholen. Terecht dat ouders en kinderen niet blij zijn met een school die op plaats 8, of alles hoger dan 4, want dat was nou niet bepaald een school van keuze.
Lotgenoten? (Amsterdam)
op 16/04/2016 naar 03:14   

@I, ... me,....... myself ........and I.....(aka)

kan je dit wat toelichten, dat 'alles grenzen moet hebben' van jou. oké vooruit,
maar dan? "Het grondrecht voor vrije schoolkeuze heeft zijn grenzen. " Denominatie? Schoolgrootte? Afstand tot huis? Onderwijsmethodiek? niveau? "Iedereen op zijn 1e keus kan niet." Waarom niet dan? klinkt volgens mij haalbaar.
Waarom zou een 8e keuze niet slecht kunnen passen of voelen?
Ik wil 'het Fons ' bijvoorbeeld als gegeven 8e keuze niet afbranden, net zomin als de buurt smeris,
maar hoe haal je het in je volwassen kop om een ont-dekker (=11 jarige) mee te geven dat keuze 8 , betekent dat men niet mag miepen? cursus empathie gemist? Die! Keuze 8 is flauwekul, volgend jaar trappen ze incl. ouders daar ook niet meer in.
Die hebben dan gezien dat de 8e keuze dan helaas ook meteen de eerste keuze van een klasgenootje was....enjoy your choice 11 .
Lotgenoten? (Amsterdam)
op 16/04/2016 naar 02:35   

wie doet er mee :
petitie: iedereen ooit, of dán meteen liever nu, op de eerste keus , hoe moeilijk kan dát nou zijn.
*(it's the budget stupid!)* by Generation X
IN (Amsterdam)
op 16/04/2016 naar 00:15   

@ I: waarom ben je zo gebrand op een schoolnaam? Welke naam zou Elisabeth moeten noemen, zodat jij haar gelijk geeft? Iedereen heeft zijn eigen unieke redenen waarom de ene school wel past en de andere niet.
Kiki (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 22:24   

Volgens het Parool zou de OSVO tevreden zijn met het resultaat. Hoezo? Dat de meeste kinderen op 1 van de 12 scholen terecht gekomen zijn? Hoe meer scholen op een lijst, hoe meer kans op een plaatsing. Ouders met kinderen die de mazzel van een goed lotnummer en school van eerste keuze zullen tevreden zijn. Probleem is tevreden of niet, het is slikken of stikken
Lotgenoten? (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 22:06   

Idd. Elisabeth, smaken en kinderen verschillen, gelukkig. Anders is er ook geen keuze meer nodig. Laten we dat vooral blijven koesteren. NN.

@Ko ... Mijn/onze voorkeur gaat sterk uit naar zoveel als maar mogelijk kinderen op hun éérste plek. Dus het aantal kinderen (wel kleiner dan onder DA) dát uitgeloot wordt, lager op hún lijst.... Als er geloot moet worden,... dan maar Boston+.

Door verhoging van de capaciteit -ook of juist op populaire scholen indien maar enigszins mogelijk- Door de verantwoordelijkheid voor uitloting weer (wat meer) bij de overtekende scholen zélf te leggen.
Het aantal uitgelote -of ontevreden- slachtoffertjes is dan (Boston) veel lager. Sommigen kiezen dan (zelf) risico mijdend voor een minder overtekende school. Helaas, maar als selectie-criterium (=loting) tenminste niet willekeurig.
Wij hadden vorig jaar -én ook het jaar daarvoor- één echte eerste keuze ,-zoals zovelen- hadden dan ook graag meer risico op een eventuele lage plaatsing genomen hiervoor.
( Deze school was trouwens onder Boston meestal niet vol in de eerste ronde, onder DA hebben ze beide malen wel flinke aantallen eerste keuzes uitgeloot. )
Wij hebben deze (ónze eerste keuze) school weliswaar tweemaal toe-geloot gekregen, maar zijn gaandeweg meer en meer overtuigd geraakt van het onnodige extra leed wat deze DA- systemen geven. Waarbij deze versie het natuurlijk beter doet dan die van vorig jaar, maar dat kan ook moeilijk anders.
Vergeten wordt trouwens vaak dat óók voor de kinderen die voor overtekende scholen kiezen, de kans op die school substantiëel, of heel flink, afneemt onder/door DA-lootsystemen.

Het vorig jaar voorgenomen/voorgestelde loot-systeem van de OSVO, Boston+ met alléén voorkeurslijsten in de tweede ronde (liefst zonder verdere verstoting dan)

mét de voorgestelde individuele begeleiding bij het opstellen daarvan, had volgens mij de hoogst mogelijke (aantal én kwaliteit van) tevredenheid, én in combinatie met een zo klein mogelijk aantal wél ontevredenen opgeleverd.
Waarbij het tevredenheidsonderzoek van vorig jaar zeker -en zwaar- meeweegt in deze mening. Wensdenken niet. Onderzoek wel. Eigenbelang niet. Groepsbelang wel.
Welbegrepen eigenbelang weer wel.
John (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 22:02   

@Elizabeth: in het artikel schrijf je dat je zoon is uitgeloot. Maar eigenlijk is hij dus op de 9de school op zijn lijstje gekomen. Ik begrijp heel goed dat dat een enorme tegenvaller is. Maar ik begrijp niet waarom je lijst dan toch 'zorgvuldig' is samengesteld met maar liefst 12 scholen? Het mag dan het advies zijn, maar als je je in bepaalde keuzes echt niet kan vinden, waarom zet je ze dan toch op de lijst?
I. (Adam)
op 15/04/2016 naar 20:55   

Ik vind dat wel relevant. Het grondrecht voor vrije schoolkeuze heeft zijn grenzen. Iedereen op zijn 1e keus kan niet. Dus wanneer is er sprake van leed waar we verontwaardigd over mogen zijn? M.i. is dat niet vwo keuze 2 Vossius, of keuze 8 Fons. Dus in de hele discussie lotingsleed-uitgeloot op alle scholen van voorkeur- vind ik het wel relevant over welke school we het hebben. En waar ik niemand over hoor: de nieuwe initiatieven afkomstig van zeer populaire scholen. Die een nieuw gebouw neer gaan zetten met nieuwe docenten. Kennelijk niet goed genoeg Iets langer geleden IJburg 2 en Caland 2, ook niet goed.
Elisabeth (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 20:34   

Beste B., mijn reactie was een reactie op de vraag van I. naar welke school van plaatsing in de loting mijn kind kreeg aangeboden.
B (Amsteram)
op 15/04/2016 naar 20:28   

Elisabeth, ik begrijp jouw reactie niet. Je staat met naam en toenaam in het Parool. Inclusief de naam van de school.
Ko (Weesp)
op 15/04/2016 naar 19:02   

@Lotgenoten?
Is zo weinig mogelijk leerlingen op lage voorkeuren voor jou nu wel of niet een goed uitgangspunt?
Over capaciteit/mismatch heb ik hier de afgelopen dagen al genoeg geschreven.
Elisabeth (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 17:32   

Beste I.,
Welke school dat is doet er niet toe, I.t.t, anderen ben ik hier niet anoniem en ik wil mijn kind beschermen. Feit is dat het geen geschikte plek is voor mijn kind is en dat hij er niet naartoe wil. Maar voor een ander kind kan de school juist een lievelingsschool zijn. In deze loting kan een kind voor wie de school de school op een hele lage plek staat, een kind van de eerste voorkeur immers verdringen. Een ander kind is dus misschien heel blij met nu de vrijgekomen plek.
I. (Adam)
op 15/04/2016 naar 17:07   

Elisabeth, op welke school was jouw kind in Amsterdam geplaatst dat je uitwijkt naar Velsen?
Maria (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 16:30   

@37 Tenzij kinderen maar 3-4 scholen op hun lijst hadden staan, en daarom nergens geplaatst zijn. Jouw kind had de geadviseerde 12 en dan zou je inderdaad verwachten dat je als eerste mee mag dingen naar de overgebeleven plekken (of liever nog: gebruik mocht maken van de vrijgekomen plekken van kinderen die wel geplaatst waren). Maar als iemand een heel kort lijstje indient heeft hij/zij het er wel een beetje zelf naar gemaakt...

Top dat iedereen in deze ronde alsnog op zijn/haar 'eerste' keuze is gekomen, ondanks de extra meeloters. Maar wel heel erg zuur als dit je eigenlijk je 13de keuze was.
37 (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 16:20   

Ik heb even gemaild. Er zijn 67 kinderen in de 2e ronde. Ik vermoed de 37 plus 30. Kan zijn dat bij de 37 mensen zitten die direct zijn gaan kijken in de regio.MAGN
22 (020)
op 15/04/2016 naar 16:17   

Je zou maar tot de 37 hebben behoort zonder plek en nu door hebben dat je zelfs in de 2de ronde meedoet aan een vernieuwde loterij met 59 anderen.
Stel dat je dan wederom ergens op 50+ zit dan gaat je geloof in een leuke tijd op school heel ver weg.

Dit is niet meer goed te praten.

Waar is trouwens te vinden dat er 60 kinderen meededen aan de 2de loting?
1 (1)
op 15/04/2016 naar 16:13   

Het OSVO en de VO-scholen hebben op vrijdag 15 april 2016 de ouders/wettelijk verzorgers van alle leerlingen die aan de tweede ronde van de matching hebben deelgenomen geïnformeerd over de uitkomst. Er waren voldoende plekken op de Amsterdamse VO-scholen om al deze leerlingen te kunnen plaatsen op hun VO-school van nieuwe eerste voorkeur.
37 (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 16:07   

#JM, ik weet niet of je denkt dat ik niet met getallen kan omgaan?
Maar het is gewoon heel onredelijk om leerlingen die hun plek opgeven in de 2e loting een beter lotnummer te geven dan kinderen die helemaal geen plek hadden. In totaal hebben overigens 67 kinderen meegedaan in de 2e ronde. Dus 30 kinderen gaven hun eerdere plek op.
22 (020)
op 15/04/2016 naar 15:53   

@37 Hoe duidelijk moeten ze het maken. Het systeem klopt niet.
37 kinderen geen plek en bij loting krijg je nummer 46......
Gelukkig is het een school waar je tevreden mee bent. Maar dan zijn er ook weer kinderen (minimaal 8 die van de eerste matching zijn afgeweken). Dat geeft toch een bijzonder geschuif binnen het systeem. Ben benieuwd wanneer de ASVO transparant gaat worden en inzage gaat geven in de matchingcijfers. Snap volkomen je verbazing.
22 (020)
op 15/04/2016 naar 15:53   

@37 Hoe duidelijk moeten ze het maken. Het systeem klopt niet.
37 kinderen geen plek en bij loting krijg je nummer 46......
Gelukkig is het een school waar je tevreden mee bent. Maar dan zijn er ook weer kinderen (minimaal 8 die van de eerste matching zijn afgeweken). Dat geeft toch een bijzonder geschuif binnen het systeem. Ben benieuwd wanneer de ASVO transparant gaat worden en inzage gaat geven in de matchingcijfers. Snap volkomen je verbazing.
JM (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 15:51   

@37 Als er 7300+ leerlingen meedoen dan gaan de lotnummers tot ~7300. Als er ±37 leerlingen meedoen dan gaan de lotnummers maar tot ±37.
37 (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 15:41   

Kan best zijn dat kinderen zich terugtrokken, maar waarom een beter lot. En waarom mochten wij geen inzage in welke scholen dat zijn en zijn deze ook nog eens verdeeld onder kinderen op de reservelijst, terwijl die al voorzien waren. Maar wij laten ons niet kennen, want wij hebben toch een school die wij wel wilden.
JM (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 15:36   

@37 er zaten mogelijk ook leerlingen bij die zich terug hebben getrokken.
37 (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 15:34   

De 2e ronde loting is geweest. Ik kan niet anders zeggen dat ik het toch een beetje een schoftig begin te vinden. Mijn dochter uitgeloot doordat ze nummer 7382 had, ondanks de 12 scholen die ze opgaf. Daardoor bij de laatste 37 zonder school zat. Krijgt in de 2e ronde bij de loting nummer 46!!!!!!. Hoe bedoel je 46???
Lotgenoten? (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 15:32   

@KO.... zoveel kinderen mogelijk zo hoog mogelijk, maar niemand te laag,... is hetzelfde als.... minder eerste keuzes plaatsen om sommigen wat hoger/minder laag te plaatsen.
Dit gebeurde vorig jaar (DA-mtb), met nog nooit zo hoge/breed gedragen ontevredenheid als gevolg als ooit een loting had gescoord.
Zoals zo helder eerder hier geschreven: "Vergelijk met een te klein tafellaken op een tafel proberen te spreiden. Je kunt wel aan de ene punt trekken maar het moet ergens anders worden betaald."

Dit jaar met dezelfde DA (weliswaar-stb) alwéér een systeem wat niet alleen geen enkel gewicht toekent aan de mate van voorkeur en dus de eerste keuze van de één, toebedeelt aan (zomaar/lot) iemand die diezelfde plek als vijfde keuze had.
Waarmee dit systeem dus ook een veel grotere overcapaciteit vraagt om nog voldoende tevredenheid te kunnen genereren.
Daar zat nou juist het probleem, bij die capaciteit. Waarbij natuurlijk wel alleen de schoolplekken meegerekend mogen worden waar voldoende leerlingen voldoende in durven te geloven.
overcapaciteit van maimonides = werkelijk reële capaciteit ? (is maar een van de vele -wél meegerekende- voorbeelden) De nu meegerekende totaal-capaciteit is totaal ongeloof-waardig, noem mij de politici die daar hun kind plaatsen.
Waarom zou een school trouwens niet kunnen sluiten/veranderen als er niemand heen wil? Waar is een school eigenlijk voor, en voor wie?
*Pretpark Amsterdam (i.o.)* Osdorp-Posse
MW (Swiss)
op 15/04/2016 naar 14:54   

"Iemand van 5 naar lager schuiven zodat iemand anders op 1 komt, dat noem ik een slechte zaak."

Die rangorden zijn onderling, tussen leerlingen, niet eenvoudig te vergelijken. Je kunt dat dus niet zomaar zeggen en het is afhankelijk van de situatie (ook is de persoon die niet op zijn 1 komt mogelijk zeer slecht af, in DA-STB, omdat die persoon een nog slechter nummer heeft dan de persoon die nu op de plek 5 komt en de plek 1 van een ander "afpakt").

Als het om Fons Vitae gaat bijvoorbeeld, waar nu blijkbaar een heleboel ontevreden gymnasten naar toe gaan die niks of weinig met Havo en Atheneum, of Zuid, te maken willen hebben, dan had je die wel nog een extra aantal plaatsen omlaag kunnen opschuiven en de leerlingen op Fons Vitae kunnen plaatsen die daar wel echt zin in hebben.

(Zouden de ontevreden ouders en kinderen beseffen dat zij met hun plek buiten de top-5 iemand verdringen die die school juist op plek 1 heeft staan, en tevens mogelijk niet naar een plek 2 gaat maar nog veel veel lager uitkomt omdat immers veel scholen al vol zitten?)

Het is juist evengoed te beschouwen als een slechte zaak dat nu allerlei scholieren buiten hun top-5 alsnog een kans krijgen. Daarmee worden weer andere scholieren verdrongen die dan ook weer lager op hun lijst terecht komen en andere scholieren verdringen. Ko, jij weet dit, je hebt immers berekend dat als je niet willekeurig loot maar de optimale leerlingen uitpikt dat de "schade" dan veel minder leerlingen betreft en ook dat op de ranglijstjes een veel kleinere aantal stappen naar beneden wordt gemaakt.

Er is een tekort, en het ene kindje moet nu plaats maken voor het andere kindje. Wanneer is zoiets terecht?

DA-STB geeft alle kinderen nu evenveel kans op alle scholen (is je voorkeurplek 1 al vol misschien heb je dan nog wel kans op voorkeuren 2 tot 12). Je zou dat eerlijk kunnen noemen omdat er dan gelijke kansen zijn. Echter honoreert dit systeem geen principes die strijdig zijn met gelijke kansen (behalve dan een aantal voorrangsregels, al zijn die beperkt).

Zou je bijvoorbeeld niet meer kans, dan een ander, moeten krijgen voor een school dichtbij in de buurt, of een andere school die hoger op je voorkeur staat? Alles wordt nu op een enkele hoop gegooid (onbeperkt gelijke kansen, is dat wel een terecht principe?). Woon je tegenover Fons Vitae en heb je geen voorkeur voor een categoraal Gymnasium dan zou je, lijkt mij, toch wel een extra voordeel moeten kunnen genieten voor die specifieke school (en iedereen heeft zo zijn individuele voorkeuren die het DA-STB systeem, of een ander DA systeem, volledig opzij zet).

Je moet nu met STB echter toch de wensen van allerlei gymnasten (met een primaire voorkeur voor categoraal) als gelijke beschouwen en een 1/3e kans opgeven om op je nummer 1 favoriete school te komen zodat iedereen, zelfs van Amstelveen tot Weesp, op jouw 1e voorkeur een gelijke kans moet krijgen.

Je zou daar tegenin kunnen brengen dat die anderen (die geen plek hebben in hun top voorkeuren) even goed een kans moeten krijgen (op jouw top voorkeuren) omdat ze in hun eigen voorkeuren geen voldoende plek kunnen vinden (waarom zouden ze daarvoor moeten worden gestraft als ze ergens anders naar doorschuiven?). Dat is wel een juist principe, al kun je afvragen in hoeverre je daarin door moet gaan.

Op een gegeven moment, buiten een top-x, als kinderen dan nog steeds gelijke kans wordt gegeven dan ben je voornamelijk veel leed aan het verspreiden in plaats van dat je leerlingen veel helpt. Het verschuiven van kinderen buiten de top-x betekent dat je ook daar weer kinderen uitloot (door creeeren van nieuwe drukke scholen) voor wie deze school mogelijk een veel hogere waarde heeft.

Met een Boston methode (die je ook kunt verweven in het huidige strategie-vrije, en daarmee informatierijke, DA-STB systeem door kinderen een joker op een school in te laten zetten) kunnen leerlingen veel beter hun voorkeuren laten wegen in plaats van enkel in een volgorde zetten. De winsten zijn dan dat leerlingen hun relatieve waarde beter kunnen laten meespelen en daardoor mogelijk in zijn geheel het collectieve geluk doen laten steigen. De kosten zijn dan wel dat meer leerlingen lager op hun lijst komen te staan (ook geeft Boston pareto-inefficiente uitslagen). Het is echter te betwijfelen of die kosten wel zo hoog zijn.

Uiteindelijk moet je toch bij iemand een prijs afpakken, het is de hoofdprijs van de een tegenover de troostprijs van de ander. Het is een verkeerde instelling van de gemeente om voor de troostprijsjes te gaan. Het systeem moet de hoofdprijsjes optimaliseren. De troostprijsjes moet je dan niet genereren door de hoofprijsjes weg te pakken, maar daar de capaciteit van scholen uit te breiden. Het huidige systeem 'iedereen een troostprijsje' zorgt voor een gemakzucht.

Iemands voorkeur met voorrang optimaliseren in de restjes buiten de top(-5) voorkeur posities, als de belangen om op precies die school te komen dus een stuk minder belangrijk zijn, dat noem ik een slechte zaak.
37 (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 14:52   

even outside the box denken.
De oplossing is 1 grote school, heeft iedereen zijn 1e keuze ;-)
Lin (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 13:58   

@lotgenoten: "Maar hoe moeilijk is dat eigenlijk dan, de capaciteit vergroten? gebouw neerzetten, leraren aantrekken, mis ik dan nog iets?"

Dat gaat niet gebeuren, want de capaciteit is er gewoon. Alleen niet op de populairste scholen. Het blijft vraag en aanbod en daar zal altijd een zekere discrepantie tussen zitten.

Hoe zie je het voor je: nieuw gebouw, leraren aantrekken, andere school sluiten, leraren ontslaan en als volgend jaar de nieuwe school niet in trek is dan deze school ook maar sluiten?

Te simpel gedacht helaas.
Ko (Weesp)
op 15/04/2016 naar 13:55   

@lotgenoten?
Misschien heb je niet goed gelezen wat ik schreef:
"Mijn voorkeur is dat zo WEINIG mogelijk leerlingen op LAGE voorkeuren komen."
En ik heb ook twee methoden voorgesteld om dat te doen, de links naar die notities hebben op dit forum gestaan.
Lotgenoten? (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 13:44   

definieer eerlijk aub?
Pechvogel (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 13:42   

Raar om zo cynisch te doen tegen iemand die gewoon naar een eerlijke oplossing zoekt.
Lotgenoten? (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 13:27   

@Ko, is ook wel zo eerlijk, jouw systeem, iedereen éven sterk ontevreden, niemand op de eerste keuze, en dan de populaire scholen misschien gewoon sluiten. Waarom zou je ook sommigen gelukkig maken als je ook gewoon iedereen even ongelukkig kan maken?
Is nog goedkoper ook, tel uit je winst. Schooladvies en niveau afschaffen, leraren naar huis en alle leerlingen op één schoolniveau waar de intelligentere (hoger presterende) leerlingen de wat minder presterende leerlingen lesgeven.
Segregatie (op schoolniveau dan) opgelost.
Kan de politiek zich weer met een ander onderwijs-proefballonnetje bezig houden.

Maar hoe moeilijk is dat eigenlijk dan, de capaciteit vergroten? gebouw neerzetten, leraren aantrekken, mis ik dan nog iets?
*If you believed, they put a man on the moon* R.e.m.
Ko (Weesp)
op 15/04/2016 naar 13:26   

@statistiekmaffia
Ik schreef "Misschien ... " maar voor alle duidelijkheid: het is wel zeker dat diegene dan van 5 naar lager gaat. Want als er op het moment dat die leerling met hoger lotingnummer aan de beurt is nog plaats zou zijn op voorkeur 1, 2, 3 of 4 van die andere leerling dan was die andere leerling daar geplaatst en niet op plek 5.

Iemand van 5 naar lager schuiven zodat iemand anders op 1 komt, dat noem ik een slechte zaak.

Mijn voorkeur is dat zo weinig mogelijk leerlingen op lage voorkeuren komen.
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 12:57   

@Ko
omdat misschien de verstotene van plek 1 op zijn 8ste komt
Ko (Weesp)
op 15/04/2016 naar 12:43   

@statistiekmaffia
Misschien omdat diegene dan nog lager dan 5e keus uitkomt?
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 11:52   

@KO
allebei hebben ze pech, twee verliezers met da-stb.
Waarom in dit geval dan niet dat degene die keuze 5 een 1ste keus verdringt plaatsen op de school waar 1ste keus nu terchtkomt?
Ko (Weesp)
op 15/04/2016 naar 11:38   

@kiki
je schrijft: " in een plaatsingsysteem met lotnummers worden kinderen met een eerste schoolkeuze met onderaanmelding (...) verdrongen door kinderen met een lager lotnummer maar deze school op een veel lagere plek."

Een veel lagere plek is bijvoorbeeld de zesde. Die leerling met dat lagere lotnummer wordt daar geplaatst. Die andere leerling komt niet op eerste keus, maar wie weet op vijfde of beter.

Wie heeft dan de meeste pech?
37 (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 11:10   

best interessant om uit te zoeken hoeveel kinderen nu welke scholen op hun eerste keuze is gezet. Want het is natuurlijk best vreemd dat minder kinderen vossius op 1 hadden gezet er nu toch niet heen gaan. Welke school is dan echt het populairs. De school die als eerste nu 'vol' zat kan vol zitten met allemaal leerlingen die deze school op de 2e of 3e keuze hadden gezet.
37 (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 11:10   

best interessant om uit te zoeken hoeveel kinderen nu welke scholen op hun eerste keuze is gezet. Want het is natuurlijk best vreemd dat minder kinderen vossius op 1 hadden gezet er nu toch niet heen gaan. Welke school is dan echt het populairs. De school die als eerste nu 'vol' zat kan vol zitten met allemaal leerlingen die deze school op de 2e of 3e keuze hadden gezet.
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 10:09   

@Anne J
Vossius had volgens de cijfers die gepublicerd staan op onderwijsconsument.nl vorig jaar 168 plek en er waren 137 eerste voorkeuren. Mag je toch een onderaanmelding noemen van eerste keuzes ten opzichte van de capaciteit
Kiki (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 10:00   

ik bedoel natuurlijk lager lotnummer
Kiki (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 09:59   

@anne j: in een plaatsingsysteem met lotnummers worden kinderen met een eerste schoolkeuze met onderaanmelding (zoals het Vossius volgens de posts) verdrongen door kinderen met een hoger lotnummer maar deze school op een veel lagere plek
Anne J (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 09:46   

@ HJ, het Vossius had dit jaar helemaal geen onderaanmelding, met een lotnummer van 7400 wordt een kind niet op het Vossius geplaatst.
PB (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 09:45   

@Hs: mijn kind wil graag naar het Vossius! Maar op de reservelijst staan we nummer 60.
Claim (Amstera\dam)
op 15/04/2016 naar 09:36   

@I
"Maar natuurlijk houdt de politiek rekening met de negatieve kanten van nog meer categorale plaatsen!"
"Het VO is toch voor alle kinderen, niet alleen de happy few? "

Hebben we het hier nu over categorale vmbo, categorale havo, categorale vwo, categorale gymnasia?
@statistiekmaffia (Amsterdaem)
op 15/04/2016 naar 09:27   

@eh
"Want zolang vraag en aanbod niet matchen zullen er altijd kinderen buiten de boot vallen".
De vraag is dan hoe ga je daarmee om. Een politieke keuze, waarbij partijbelangen, achterdeurtjes etc een rol spelen.

@IN mijn recatie was op post van @I. Die het alleen maar pech noemt, geen onrecht. Er zit wel terdege onrecht in da stb en dat heb ik naar voren willen halen. Vervolgens vind @I het belachelijk om de politiek etc de schuld te geven. Maar het is dezelfde politiek die gaat over de mismatch tussen vraag en aanbod
EH (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 08:50   

@kiki: volgens mij zegt niemand dat t eerlijk is, dat is t natuurlijk ook niet. Want zolang vraag en aanbod niet matchen zullen er altijd kinderen buiten de boot vallen.
Kiki (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 08:40   

@ suzanne: Dank voor het duimen, maar kinderen kunnen in de tweede ronde niet op de school van hun eerste keuze terechtkomen. Ze kunnen op de school van eerste keuze van hun tweede lijstje komen, maar om dit nu een school van eerste keuze te noemen? Na een eerste lijst van 12 scholen, is dit een lijstje van scholen die nog plek hebben na de eerste ronde, dus wordt dit de school van minimaal 13e keuze
@alphonse en doet: nogmaals ik maak me grote zorgen over leerkrachten die zo denigrerend met ouders en hun kinderen omgaan.
@degene die vinden dat een lotnummer eerlijk is en dat je gewoon pech hebt met een slecht lotnummer: het is absoluut niet eerlijk dat alle leerllingen nu moeten loten en verstoten worden van hun eerste keuze door kinderen die de paar scholen met overinschrijving las eerste keuze hebben
Hs (Amsterdam)
op 15/04/2016 naar 08:37   

@in vorig jaar zeer populair: Cartesius, Spinoza, Nicolaas, Hyperion, Amsterdams. Jaar daarvoor Caland, Ignatius, fons vitae Amsterdams. Dit jaar (als ik dit forum goed bekijk) Hyperion, barlaeus, cygnus. Cartesius, Nicolaas ,spinoza, fons vitae, Amsterdams hebben 6/7/8e kiezers of lager of zelfs restplekken. Vossius (jawel, een categoriaal gymnasium) heeft al jaren onderaanmelding.

Scholen hebben een gebouw, docenten. Ze kunnen niet jaarlijks op iedere hype inspringen, want mensen hebben een baan, gebouwen hebben beperkte ruimte en de financiering is zeer krap. Je kan als school letterlijk niet een docent in dienst houden als daar geen lessen voor zijn. En dan? Ene jaar ontslag, andere jaar weer klasje? Gaat de rechter niet mee akkoord. En wederom, dacht je dat het Vossius blij was met het feit dat ze dapper hun eigen concurrentie hebben opgericht (gymnasia hebben 4e en Hyperion opgericht) en nu te weinig aanmeldingen krijgen?

Roepen dat de scholen het maar moeten oplossen is dus makkelijk. Het oplossen niet.
I (Adam)
op 15/04/2016 naar 08:34   

Maar natuurlijk houdt de politiek rekening met de negatieve kanten van nog meer categorale plaatsen! Zie nu ook Volkskrant. Het geeft kinderen met (iets) lagere adviezen minder kansen, en zorgt voor nog meer segregatie. Vinden jullie dat geen goede redenen om rekening mee te houden? Het VO is toch voor alle kinderen, niet alleen de happy few?
Ko (Weesp)
op 15/04/2016 naar 08:13   

@IN
Het systeem speelt ook een rol, zie mijn bericht op 13/04/2016 naar 13:35. En strategisch voorkeuren opgeven speelt ook een rol.
IN (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 22:45   

Eens, John. Hier wordt door de politiek en de scholen bewust niets aan gedaan, met heel veel stress en leed tot gevolg. Al jarenlang...
John (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 22:34   

@ statistiekmaffia: De politiek is verantwoordelijk. Er is meer dan genoeg aanbod, alleen niet op de plekken waar men wil. Als je vraag volledig tegemoet komt worden de scholen alleen maar witter/zwarter of sterker/zwakker. Zie de artikelen van de laatste dagen over de toenemende tweedeling in het onderwijs. Men heeft dit jaar voor het eerst bijna perfect inzicht in de werkelijke voorkeuren maar ik geloof nooit dat hier echt iets mee gedaan gaat worden.
IN (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 22:32   

@ statistiekmaffia: de schoolbesturen, osvo, politiek den haag ( de wet).
Het heeft geen zin steeds de discussie te voeren over het systeem. Elk lotingssysteem heeft zijn nadelen en lost het probleem niet op.
Ik ben benieuwd naar een overzicht met voorkeuren per school. Blijkt er steeds meer vraag te zijn naar ( categorale) gymnasia, doe daar dan iets aan. Match van vraag en aanbod moet te optimaliseren zijn, zonder de kosten enorm te verhogen.
Mensen die zeggen, dat je niets moet veranderen omdat het goed is je kind met teleurstellingen te leren omgaan, vind ik weinig progressief en innovatief.
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 21:57   

@IN
En wie is er verantwoordelijk voor die mismatch tussen vraag en aanbod?
IN (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 21:50   

Het gaat niet om het systeem. Het gaat om de mismatch tussen vraag en aanbod.
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 20:51   

@I
Pech alleen kan je het niet noemen. Lees de posts eens door en hoevaak is er geageerd tegen het gegeven dat in het systeem mogelijk is dat iemands lotnummer tot gevolg kan hebben dat iemands 5de voorkeur boven iemands anders zijn 1ste keus gaat.
De schuld vraag komt wel terdege bij de osvo, gemeente, loting2.0 en de hoogleraren te liggen. Zij hebben namelijk ervoor gezorgd dat het systeem er zo uit is komen te zien. Of zoals ik van iemand vernomen heb die bij het college van Bas van der Klauw aanwezig is geweest over hoe matching nu echt werkt.
Bas van der Klauw zei letterlijk als mogelijke reactie van uitgelote kinderen/ouders (vanaf eerste keus) onder loting da-stb
FUCK THE SYSTEM
Suzanne (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 19:54   

Mijn duimen draaien overuren voor de kinderen die morgen de uitslag van de tweede ronde krijgen. Hopelijk komen ze nu alsnog op hun eerste keuze, al is het een hele schrale troost.
Alexis (Asd)
op 14/04/2016 naar 18:41   

@ 37's.
Dit is een perverse uitkomst. Als jullie redelijk wat scholen hadden opgegeven dan hadden jullie gewoon geplaatst moeten zijn.

Dat algoritme hadden ze gewoon desnoods 1000x moeten 'draaien', net zo lang dat iedereen een school kreeg toegewezen, voorkeuren met weinig scholen daargelaten.

Ik vraag me af waarom er bewust voor gekozen is dat een dergelijke uitkomst überhaupt mogelijk is. Die waarheid zal wel nooit boven water komen. Wie durft deze strijd aan te gaan. Ik ben bang niemand. Kijk eens wat een gedoe dat de ouders vorig jaar heeft gekost.

OSVO lijkt niet zo communicatief/open/transparant.

Bovenstaande is wel een goed idee voor volgend jaar. Voor de 37 nu moet door OSVO snel iets gedaan worden. Wat doen ze die jongens en meisjes aan met hun 'methode'. Bizar verhaal. Ik hoop dat ze hen snel uit die boze droom laten ontwaken.
I. (Adam)
op 14/04/2016 naar 18:38   

Wij hebben een aantal jaar geleden strategisch gekozen. Dus voor een school waar op VWO niveau zeker niet geloot zou worden. Gymnasium op een gemengde havo/vwo school. Niet de nummer 2 keus maar the best of the rest. Die bij heel veel kinderen nu vast op plaatst 12 of lager is gekomen. Gaan we nu de kinderombudsman erbij halen vanwege het onrecht dat je op zo'n school geplaatst bent? Waar een heleboel mensen bij het oude systeem naar uitweken om het diepe dal na uitloten te vermijden? Sorry hoor. Teleurstelling mag. Het is pech, en meer niet. Geen onrecht, geen slechte school, geen nare kinderen, geen slechte docenten, geen vervelende schooltijd. Teleurstelling mag, maar niet de OSVO, gemeente, het systeem en weet ik veel wat de schuld geven. En zeker niet de hoogleraren bashen. Belachelijk dit.
X (020)
op 14/04/2016 naar 18:25   

@EH, erg vervelend voor je kind.

@37 goede metafoor, heel herkenbaar.

Mijn gevoel zegt dat dit niets met solidariteit te maken heeft. In plaats van diegenen die zeggen dat je kinderen moet leren verliezen, zeg ik dat je ze moet leren delen. Het systeem moet niet zoveel mogelijk mensen op de eerste plek proberen te krijgen; maar zo min mogelijk mensen buiten hun top 5. Het voelt nu erg hard, alles of niets. Lastig uit te leggen aan een kind.
37 (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 18:17   

Aan EH: dat vind ik heel erg om te horen. Het was ook niet aan jou gericht, maar wel die reacties van Alphons en de bijval die daarop kwam. Voor de duidelijkheid mijn eigen dochter heeft ook een vwo advies. Heeft voornamelijk gekozen voor scholen die ze leuk vond. Daar zitten maar een paar gymnasia bij. En dat hoeft voor ons ook niet, maar bij haar keuze heeft ze ook rekening gehouden waar haar vrienden heen gingen. Die gaan nu allemaal wel naar die specifieke school en dat vind ik hard. Hele discussie over vwo laag of hoog kan ik niks mee. Heeft ook niet met het loten te maken, als je daar wat mee wilt dan moet je de cito als leidend moeten maken, maar dat leidt dan weer tot ouders die met hun kind alleen aan het oefenen zijn op de cito. Mij is het te doen om het sociale effect. Mijn dochter is dan ook niet naar school geweest vrijdag. Ze kon haar klasgenoten niet onder ogen komen. Voor even genoeg teleurstelling. Ik hoop morgen op haar 1e keuze uit de 2e loting. Gelukkig hebben we haar al weer zover dat ze daar gelukkig van kan worden.
PB (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 18:13   

Precies wat @37 zegt!
N (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 18:07   

@37 helemaal mee eens!
EH (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 18:07   

37: voor de zoveelste keer: mijn oudste is twee jaar geleden niet ingeloot, en had toen HELEMAAL niks meer te kiezen op haar niveau!! O na sorry, ze kon naar Zuidoost, 14 km fietsen.
DAt is dit jaar heel anders, er is nog plek op goede scbolen, in oost, zuid en west en op alle niveaus.
Tuurlijk mogen kinderen teleurgesteld zijn, maar de gymnasiumhysterie gaat wel erg ver.
37 (Amsterdam )
op 14/04/2016 naar 17:48   

Ik begin toch wat moeite te krijgen met aantal mensen die denken dat we niet vinden dat kinderen met teleurstelling om moeten leren gaan. Het is duidelijk dat hun kind op hun 1 e keuze terecht zijn gekomen. Uiteraard zijn we met ons dochter aan het relativeren en vertellen dat het allemaal goed komt. Wat denken jullie wel?!
Maar het systeem deugt niet en geeft heel veel verdriet bij ongeveer 5 procent van de kinderen. Het is als zeggen 19 kinderen gaan op een schoolreisje en eentje niet en vervolgens trots gaan zijn dat je er 19 dit hebt kunnen schenken. Volslagen idioot natuurlijk. Als we voor een schooltoewijzing gaan waar prestaties er niet toe doen dat moet iedereen even veel toekomen. Van een zeer bepalend deel van je leven een loterij laten maken is wel het onzinnigste watje kunt doen.
Claim (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 16:35   

@Mick
Don't quote me wrong:
"You can't always get what you want
But if you try sometimes well you just might find
You get what you need"

Keep up the ***** hopes dad's and mom's. Don't listen to the losers who give up. Stay positive.

=== AND THROW THIS SYSTEM AWAY===
JJ (A'dam)
op 14/04/2016 naar 16:31   

@Penny, sorry is mijn vak.... :)

Zie nu pas je oude berichten, hadden samen aan de slag moeten gaan.
Louise (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 16:11   

DOET en MICK: jullie opmerkingen zijn me uit het hart gegrepen! Een verademing tussen het zuur.

Omgaan met teleurstellingen is een zeer belangrijke les in het leven, waar kinderen de hulp van ouders goed bij kunnen gebruiken.
MW (Swiss)
op 14/04/2016 naar 16:06   

De lotnummers zijn er alleen om een *eerlijke* oplossing te vinden als meerdere kinderen een tegenstrijdige keuze hebben.

Het is niet een loting voor de lol. Het is een loting omdat er te weinig plek is. Als je de loting wilt oplossen dan moet je meer plaatsen creeeren.

Een andere uitgifte van lotnummers gaat het niet veel eerlijkere of beter maken. Je kunt hier maar weinig optimaliseren (het is schuiven tussen voordelen en nadelen op verschillende kanten, maar je krijgt nooit alleen de voordelen) en het beste is om de eenvoudigste en meest praktische methode te kiezen.

"Kinderen met laagnummer zijn bij plaatsing 1 tm 3 in het voordeel. Na deze matching draai de lijst om en zijn kinderen als 1e aan de beurt voor school 4 tm 6. Ik kan me niet voorstellen dat er dan nog kinderen niet geplaatst zijn."

- Je hebt de kans dat plekken 4 t/m 6 al vol zijn met kinderen die daar in de eerste ronde zijn terecht gekomen. Voor die kinderen geldt nu juist dat zij (in de eerste ronde vastgezet) een grotere kans hebben gekregen op hun top 3 omdat er minder verstoting is door kinderen die een plek 4-6 hebben.
Ik vindt dit wel een goed systeem al doet het denk ik precies het omgekeerde als JJ, en '37' willen. De kans om op een zeer lage plek te komen wordt juist groter (want je hebt pas in een tweede ronde kans op je plekken buiten de top 3, en geen kans om kinderen daar te verstoten die er in de eerste ronde zijn terecht gekomen, het is daarmee als een Boston systeem, eerst loten op de eerste voorkeuren en dan pas op wat over is gebleven).

- Het omkeren van de loten in bepaalde rondes (of een ander soort gedoe met lotnummers) zal weinig positiefs betekenen. Het doet iets vergelijkbaars als DA-MTB, je hebt wel meer kans door de meerdere lotnummers, maar er zullen ook veel meer leerlingen worden verstoten (ook in-efficient omdat leerlingen via cycli elkaar verstoten, bijvoorbeeld: Pim verstoot Wies op school A, Wies verstoot Jan op school B, Jan verstoot Pim op school A. Zodat de verstoting van Pim indirect hemzelf op school A. Met een enkel lotnummer kan dit nooit gebeuren, dan kun je niet iemand verstoten die dan anderen verstoot zodat iemand met een laag lotnummer jouzelf verstoot) .

Uiteindelijk zullen er kinderen plaats moeten maken, de lotnummers hebben daar weinig mee te maken en spelen alleen een rol om de tie-breaks op te lossen. Vergelijk met een te klein tafellaken op een tafel proberen te spreiden. Je kunt wel aan de ene punt trekken maar het moet ergens anders worden betaald. Vorig jaar was MTB als zeer onwenselijk ervaren.

"Mijn zoon had een laag lotnummer 7300+en heeft totaal geen eerlijke kans hierdoor gehad". Die zoon heeft de kans gehad op een ander nummer, en de pech dat het een 7300+ is geworden. In plaats van een ander lotingsysteem (waar weer een hele boel anderen de dupe van worden) is het beter om de capaciteit te verbeteren.
Claim (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 16:02   

Welcome Mick

LET'S ROCK
Penny (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 15:43   

@JJ Beter goed gejat dan slecht bedacht ;-)
Mick Jagger (Manhattan)
op 14/04/2016 naar 15:35   

Don't quote me wrong:
"You can't always get what you want
But if you try sometimes well you just might find
You get what you need"

Keep up the ***** hopes dad's and mom's. Don't listen to the losers who give up. Stay positive.
Doet (Amsterdam )
op 14/04/2016 naar 15:12   

alphonse schreef:

Ik maak mij grote zorgen.
Nee, niet over het systeem want geen enkel systeem is feilloos.
Nee, niet over de 'mismatches' want mijn ervaring als leerkracht leerde mij dat het aanpassingsvermogen van jongeren gelukmakend werkt.
Waar ik me oprecht zorgen over maak, is het gedrag en reactiewijzen van veel ouders op dit forum. Zij getuigen niet van voldragen ouderschap dat hun kinderen helpt te leren dat veel wensen in het leven (partnerkeuze, baankeuze, vriendenkeuze, woningkeuze, talentenkeuze, burenkeuze, schoonfamiliekeuze, kindkeuze,ouderkeuze,enzovoort)
niet verhoord worden en dat je desondanks er toch het beste van kunt maken.
Ik zou graag willen dat de gemeente Amsterdam DAT probleem aanpakt met een voorlichtingscampagne gericht deze ouders en daar de GGZ ook in betrekt en dat op scholen in de muziekles de jongeren het lied van de Rolling Stones samen gaan zingen: "You can't always get what you want."

IK BEN HET DAAR MEE EENS.
Nog een van de 37 - geen van 12 (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 14:47   

Voor alle duidelijkheid, ik ben niet dezelfde die over de commissie begint.
Daarom even als toevoeging geen van de 12 scholen.
Aan JJ: jouw voorstel van een tweede rond loting na plaatsing van alle leerlingen na vergelijking met hun keuze op 1 tm 3 lijkt me een hele redelijke oplossing. Kan nog beter zelfs zonder loting. Kinderen met laagnummer zijn bij plaatsing 1tm3 in het voordeel. Na deze matching draai de lijst om en zijn kinderen als 1e aan de beurt voor school 4 tm 6. Ik kan me niet voorstellen dat er dan nog kinderen niet geplaatst zijn. Overigens zou je dit ook al na 1e keuze kunnen doen, dan bij de 2e keuze met het slechtste nummer beginnen en dan bij de 3e keuze weer bij het laagste nummer beginnen. Dan wordt het lotnummer ook niet heel erg bepalend zoals dat nu wel is en gaat het meer om de keuze van het kind. En daar is het toch om te doen.
Nog een van de 37.... (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 12:45   

Nog maar eens:

Waarom is de ONAFHANKELIJKE COMMISSIE MATCHING van vorig jaar opgedoekt? Inconvenient voor de OSVO?
Heeft iemand enig idee?
OSVO kan toch niet zelf kijken naar de bezwaren?
Slager keurt eigen vlees? Dat werd vorig jaar niet geaccepteerd door de woedende menigte. Nu wel?

OSVO geeft geen antwoord. Wel gevraagd.
Radiostilte geeft te denken....
Tip (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 12:34   

Voordat de loting werd ingevoerd, werden tijdens de inschrijfweken dagelijks het aantal aanmeldingen per school vermeld op de website. Als je twijfelde tussen scholen, kon je de populariteit van bepaalde scholen versus waar nog plek was, mee laten wegen. Ik vind het jammer dat dit sinds de loting niet meer zichtbaar is.

@Auw: Fons Vitea had vorig jaar nog een tweejarige brugklas, na 1 jaar brugklas ging je naar 2brugklas, 2VWO+ of 2GYM

@?: Vanaf komend jaar is er een jaar brugklas, met vanaf de tweede periode in het eerste jaar latijn voor de kinderen die dat aankunnen.
JJ (020)
op 14/04/2016 naar 12:29   

Een eerlijker matching systeem.
1. Kind (1) krijgt lot nummer toegewezen, mag 3 voorkeursscholen invullen.
2. Niet geplaatst op keuze 1 van de 3, komt het volgende lotnummer (2) niet geplaatst op keuze 1 van 3, komt het volgende lotnummer (3)
3. Hele cycles wordt zou afgehandeld. Aan het einde krijgen de kinderen een nieuw lotnummer toegewezen en wordt er gekeken naar keuze nummer 4 en 5 en wordt weer de hele cycles gedaan. Dit geeft een eerlijker proces.
Kinderen hebben grotere kans om in een top 5 keuze te komen en nog belangrijker het is een eerlijker lotings proces.

Maak ik een denkfout of kan ik de petitie starten voor volgend jaar ; )

Nu is het geen matching maar een loterij. Met een hoog nummer val je buiten de boot. Met bovenstaande kun je 3 kansen krijgen.
Nog een van de 37 (Amsterdam )
op 14/04/2016 naar 12:10   

#Hanneke: We hebben 11 verschillende scholen opgegeven, dus op 1 school 2 profielen. Tja het is spijtig, maar wij hadden ook een 7300+ nummer.
# Alphons en I: Opvoeden van ouders. Ik vind dit wel een teken van weinig inlevingsvermogen. Op de basisschool word je confronteert met een postcodebeleid en dan ga je naar middelbare school en heb je helemaal geen voordeel aan het feit dat je bijv. als inwoner van zuid ook makkelijker in Zuid zou moeten komen. Sterker nog ... van buiten is het voordeel dat je in Amsterdam kunt inschrijven, maar als amstelvener ook nog gewoon voorrang hebt in Amstelveen. En ik vind het echt heel fijn dat 95/97 % op de keuze 1 tm 3/5 terecht komt, maar dat maakt het leed voor de overgebleven kinderen niet kleiner. Je moet toch continu streven naar 100%. En de opmerking dat je niet altijd kunt krijgen wat je wilt is een beetje een domme opmerking. Je moet naar het middelbaar onderwijs en je wordt niet toegelaten op 11 verschillende scholen.
Hanneke (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 11:57   

@nog een van de 37
Hebbenjullie 12 verschillende vwo scholen op de lijst gezet? Of bestaat de lijst van 12 uit een of meerdere profielkeuzes?
vorig jaar bestonden er nog wel wat misverstanden over profielklassen.
Er is veel verbeterd dit jaar in de communicatie. Maar t blijft zuur als je uitgeloot bent.
N (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 11:24   

Ook mijn zoon buiten zijn top 5. Geen gymnasium van zijn top 5 maar gelukkig nog op het Fons Vitae, zoals veel kinderen hier. Prima school met genoeg mogelijkheden. Toch heb ik ook een kanttekening. Waarom die havo/vwo brugklas? Waarom geen havo, havo/vwo (soort kansklas) en vwo klas? Toen de brugklas daar 2 jaar duurde was het voor sommige havo leerlingen echt te pittig en demotiverend.( iemand uit onze omgeving) Misschien denken ze daar nog over? We horen nl. de eerste schooldag pas in welke klas ze komen integenstelling tot veel andere scholen die het al 21/22 juni horen.
@loting (020)
op 14/04/2016 naar 11:16   

@P berichten zijn niet denigrerend bedoeld. Er zit verschil voor veel kinderen in een havo/vwo brugklas of een plaatsing bij een gymnasium. Bij de eerste is het een opdeling van havo, atheneum en gymnasium. Denk je dat het leerproces bij beiden hetzelfde is?

Vandaar de verschillende opmerkingen.

Wat mij teleurstelt is het hele loting proces. Mijn zoon had een laag lotnummer 7300+en heeft totaal geen eerlijke kans hierdoor gehad. Dat dit acceptabel is voor sommige hier verbaasd me. Binnen het oude lotingssysteem was een 'buiten de top 5' van 1% wat neerkomt op 75 leerlingen. Het matching systeem is veranderd omdat meer kinderen op de eerste plaats moesten komen en het was bekent dat er meer uitvallers aan het eind zouden zitten. Door de petitie van vorig jaar is dit gewijzigd door grotendeels 'anonieme' ondertekenaars van het systeem. Het probleem zat in dat de ruiling niet was toegestaan.
Nu is er een keuze gemaakt om meerdere kinderen buiten de top 5 te zetten. Dat is toch geen keuze die je 'bewust' maakt.
Ben oprecht benieuwd of dit volgend jaar nog stand blijft houden en/of er ook cijfers gepulseerd gaan worden van de lotnummers die nu op een gymnasium (3,4,5 etc keuze) zijn gekomen omdat de voor hen beschikbare plaatsen op de populaire lyceums vol zaten.
Auw (A'dam)
op 14/04/2016 naar 10:43   

@? op de site van het Fons Vitae staat;
Op het tweede rapport staat een door de docentenvergadering gegeven bevorderingsprognose: havo/vwo (eventueel met Latijn) of gymnasium.
Aan het einde van het schooljaar volgt het derde rapport en definitieve bevordering naar niveau 2hv, 2hv+ (met Latijn) of 2gym.
Hieruit lijkt het dat het Gymnasium ingaat vanaf het 2de jaar.
? (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 09:52   

Keuzedgids 2016- Fons Vitae: Ons Gymnasium start in de tweed periode van het eerst leerjaar (november) voor leerlingen met een vwo-advies die willen en aankunnen.
P. (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 08:52   

ook eens met PB. Natuurlijk mag er voorkeur zijn voor categoriale gymnasia, ik begrijp die voorkeuren ook.

Wat mij tegen de borst stuit, is de "denigrerende" toon (mag ik dat zo zeggen?), waarop men het over de perfecte gymnasiast heeft en de gewone vwo-er. Of iemand een perfecte gymnasiast is (wat is dat überhaupt?), weet je pas na zes jaar. Een kind kan nu top scoren, maar daar gaat de puberteit nog over heen etc. Eens kijken wat er dan gebeurt met interesses voor de klassieke talen.
De dwingende toon dat het Fons een gymnasiumklas MOET maken.
Dan wordt er volgens mij vrij hoog van de toren geblazen. Ga gewoon eens kijken hoe het op een hele goede school als het Fons loopt met je kind en probeer evt na een jaar nog naar een andere school te gaan, wanneer het echt zo erg is.
En ja, soms vallen dingen tegen, dat is in het echte leven ook zo. Deal with it. En dan bedoel ik absoluut niet de echte pechvogels van deze matching!
Jitta (Diemen)
op 14/04/2016 naar 08:44   

Ik hoop wel dat in de tweede ronde rekening gehouden is met de ongeplaatsten, die echt nog een plek nodig hebben, versus de geplaatsten, die nu bij nader inzien een andere keuze maken. Ik zou bijna zeggen dat voor die 37 een zachte intake gerechtvaardigd zou zijn, zeker als ze wél lange lijsten hebben gemaakt.
I. (Adam)
op 14/04/2016 naar 08:19   

Steeds meer eens met Alphons.
PB (Amsterdam)
op 14/04/2016 naar 08:10   

De discussie gaat toch niet over niveauverschillen binnen VWO? Het gaat onder andere over kinderen die gewoon heel graag naar een categoraal gymnasium hadden gewild en dat nu niet kunnen terwijl er in principe genoeg plek voor die kinderen is.
P (A)
op 13/04/2016 naar 22:39   

Ik bedoel natuurlijk havo-vwo school...
P (A)
op 13/04/2016 naar 22:38   

Voor welke kinderen is een havo-vwo advies dan bedoeld? Oh, vast voor de mager-vwo adviezen, de kantje boord-vwo adviezen etc. Gelukkig ken ik veel van deze kids, die het er meer dan prima van af gebracht hebben.
P (A)
op 13/04/2016 naar 22:32   

Volwaardige gymnasiumleerlingen met helaas een VWO advies? Pfffff!
Martijn (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 22:30   

@loting (020) Als je zo over het Fons Vitae denkt, of eigenlijk over alle lycea met gemengde brugklassen, waarom heb je hem dan op de lijst gezet??? En welk gedeelte van 'brugklas' begrijp je niet?
R (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 20:37   

Waarom mag Amstelveen een hek om de gemeente plaatsen waardoor b.v. kinderen uit Abcoude naar Amsterdam gaan/moeten.
EH (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 20:35   

Fons vitae is een begaafdheidprofielschool, in de brugklas krijgen alle kinderen een nio, en als je intelligent genoeg bent, zijn er extra verdiepingsmogelijkheden. Dat lees ik net in de schoolgids van Fons. Dat biedt mogelijkheden voor de talentvolle kinderen, al dan niet hb.

En ik wens alle leerlingen die nog geen plek hebben, veel sterkte de komende tijd!!
PB (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 20:30   

Wat gebeurt er eigenlijk met de plaatsen die vrijkomen van kinderen die hun plek opgeven en ook de 2e ronde meedoen?
@loting (020)
op 13/04/2016 naar 20:29   

Beste categorale Gymnasia van Amsterdam, momenteel zit er niemand namens U in het OSVO bestuur;
Barlaeus Gymnasium, mevrouw Bosman
Ignatius Gymnasium, mevrouw Swenneker
Vossius Gymnasium, de heer van Muilekom
Vierde Gymnasium, mevrouw Mulder
Cygnus Gymnasium, de heer Scharff
zou het een uitdaging kunnen zijn om volgend jaar plaats te nemen in het OSVO bestuur en daar de belangen voor de volwaardige Gymnasium leerlingen waar te nemen. Deze onderscheiden zich al in groep 8 maar krijgen 'helaas' een VWO advies wat nogal breed interpreteerbaar is.
Ook een pechvogeltje (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 20:27   

Ook mijn dochter is niet geplaatst, nu weer in de spanning voor de tweede ronde. Arm kind heeft nare dromen dat ze ook in de tweede loting niet wordt geplaatst :( Na de eerste loting contact gehad met OSVO en mij werd als troost verteld dat de pechvogels die niet geplaatst zijn in de tweede ronde juist hoge lotnummers krijgen. Maar er zijn in de tweede ronde toch alleen maar pechvogels?
R (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 20:12   

Ja dat is het gewoon een omgekeerde Staatsloterij met heel veel prijzen en een paar nieten die dan maar pech gehad hebben. Vergeten wordt dat het om mensen gaat die gedregadeerd worden tot nummer. In ieder geval sterkte mocht deze loterij voor jouw kind verkeerd uitpakken
@loting (020)
op 13/04/2016 naar 20:08   

Ben je ingeloot bij het Fons Vitae havo/vwo met een vwo advies dan heb je een mismatch.
Uitleg voor het bestuur van de OSVO die het mogelijk maken dat kinderen met VWO advies zijn ingedeeld bij het Fons Vitae;

Het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) bereidt leerlingen in zes jaar voor op wetenschappelijk (universitair) onderwijs (wo) of hoger beroepsonderwijs (hbo). Het vwo is opgedeeld in twee vormen, het atheneum en het gymnasium. Leerlingen in het gymnasium leren naast alle vakken van het atheneum ook klassieke talen en cultuur (Grieks of Latijn). Van alle basisschoolleerlingen stroomt circa 20 procent door naar het VWO. Daarbij heeft een leerling doorgaans een score van 546 of hoger op zijn eindtoets van het basisonderwijs nodig. Leerlingen die het havo met succes afgerond hebben, kunnen overstappen naar de vijfde klas van het atheneum. Het VWO is net zoals het HAVO opgedeeld in de onderbouw en de bovenbouw. De leerlingen volgen in de eerste drie jaar, onderbouw, dezelfde algemene en brede vakken. Aan het einde van het derde leerjaar kiest de leerling voor een specialisatie, oftewel een profiel. Er zijn vier profielen, namelijk: natuur en techniek, natuur en gezondheid, economie en maatschappij en cultuur en maatschappij. Zie HAVO voor een omschrijving voor de werking van de profielen.
Pechvogel (7200+ -> 8)
op 13/04/2016 naar 19:59   

Vanmiddag kregen wij van het OSVO te horen dat de matching eerlijk was verlopen; er was immers geloot. Het probleem van deze matching is dat er naast de vele winnaars, er ook een paar echte verliezers zijn. Als verliezer is het moeilijk te begrijpen dat bijna iedereen in zijn top 3 zit en jij helemaal niet.
@loting (020)
op 13/04/2016 naar 19:55   

En als je een VWO advies hebt gekregen en de scholen gekeken hebben naar je ParnasSys voortgang, hoe kan je dan met allemaal A beoordelingen op een havo/vwo terecht komen als er een duidelijk onderscheid is tussen havo/vwo en vwo volgens de kernprocedure:
▪ Praktijkonderwijs
▪ VMBO-basis + lwoo1
▪ VMBO-basis/kader + lwoo
▪ VMBO-kader + lwoo
▪ VMBO-theoretisch2 + lwoo
▪ VMBO-basis
▪ VMBO-basis/kader
▪ VMBO-kader
▪ VMBO-theoretisch
▪ VMBO-theoretisch/HAVO
▪ HAVO
▪ HAVO/VWO
▪ VWO
▪ Kopklas3
▪ Tussenvoorziening
▪ VSO
▪ ISK4
@loting (020)
op 13/04/2016 naar 19:45   

De eerste doelstelling uit de kernprocedure.
"Doelstellingen
1. Zo goed mogelijke advisering van de basisschool
Een goed basisschooladvies is belangrijk. Dit advies is bepalend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. Een leerling dient terecht te komen op een VO-school met het onderwijs dat het beste aansluit op de mogelijkheden en wensen van de leerling.
Er kan tevens sprake zijn van een specifieke onderwijs en/of ondersteuningsbehoefte waarbij wordt aangegeven welke aanpak of context het beste aansluit. De overgang hoort zowel pedagogisch als onderwijskundig (of didactisch) een doorgaande lijn te vormen. Daarbij is het zaak dat de leerling met zoveel mogelijk plezier aan de slag gaat. Tenslotte dient het geadviseerde onderwijstype goed aan te sluiten op de verdere opleidings- en beroepswensen van de leerling."

Uitgeloot worden bij de Categorale Gymnasia en dan geplaatst bij het Fonts Vitae als zo velen hier op het forum. Neem aan dat het Fons Vitae vanaf nu een eerste klas Gymnasium gaat doorvoeren!!
Kiki (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 19:25   

@alphons: ik lees dat je ervaring als leerkracht hebt, en hoop dat je dan een minder denigrerende toon hebt jegens ouders want daar maak ik me pas zorgen over.
hier is geen sprake van jengelende ouders maar een onrechtvaardig plaatsingssysteem.
@loting (020)
op 13/04/2016 naar 19:21   

Arme kinderen die op het Cygnus, het Amsterdams Lyceum etc hoorden dat er genoeg plek voor ze zou zijn en zich vooral geen zorgen moesten maken, mogen nu beginnen op een havo/vwo.

Knap gedaan, heeft nu niemand kunnen voorspellen dat deze 'matching' niet goed zou werken. Met dank aan de OSVO. (dit groepje mag meteen aftreden. http://www.verenigingosvo.nl/bestuur/)
Nog een van de 37.... (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 19:08   

Waarom is de ONAFHANKELIJKE COMMISSIE MATCHING van vorig jaar opgedoekt? Inconvenient voor de OSVO?

OSVO geeft geen antwoord. Wel gevraagd.
Radiostilte geeft te denken....
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 17:52   

In vorige post spatie weghalen tussen sp ecials en de link werkt
1 van 165 (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 17:47   

@nog 1 van 37. Ik heb echt met je te doen. Ook ik vind het heel raar dat jullie niet als eerste mogen kiezen uit de overgebleven scholen. Heel veel succes en sterkte!
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 17:47   

@ nog een van de 37
Op basis van cijfers vorig jaar te vinden op onderwijsconsument.nl
http://www.onderwijsconsument.nl/scholenoverzicht/sp ecials/matching-plaatsing-2015.
Nog 1 van de 37 (Amsterdam )
op 13/04/2016 naar 17:37   

#maffiastatistiek: Hoe kom je aan het overzicht van de volgelopen scholen. Ik kan mij niet voorstellen dat dit overzicht klopt. Cartesius Lyceum heeft op de 2e ronde van loting nog beperkt plekken. Dus die lijst kan niet kloppen.
Nog 1 van de 37 (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 17:34   

Ik lees het forum een beetje. En baal natuurlijk enorm voor mijn dochter dat ze niet geplaatst is op 1 van de 12 VWO - Gymnasium scholen die ze heeft opgesteld. Uiteraard heb je dan 'als slachtoffer' wel wat te klagen over het systeem. Nu mag ze een 2e loting in gaan en daarbij krijgt ze geen voorrang op spijtoptanten. Dat vind ik persoonlijk onterecht. Zij heeft geen enkele school, zou ze dan niet eerst met de andere 36 ongelukkigen mogen kiezen. Maar dat is dan zo. Verbeterpunt lijkt me. Ander punt is dat mijn dochter Hyperion, PNC en Spinoza in haar top 3 had staan. We krijgen dan het overzicht van de overgebleven scholen en wat blijkt... alle drie de scholen hebben nog op vwo-niveau plekken. Wel in ander programma (science, leergemeenschap020, spinoza20first), maar het had sympathiek geweest als de commissie dit had voorgelegd en dan hadden we telefonisch wel even een keuze gemaakt. Nu moeten we weer in spanning afwachten of we krijgen wat we willen. Zoveel moeite is het toch niet om die 37 mensen even telefonisch ook al op een plekje te zetten?
Ander punt is het strategisch kiezen voor een school. Dat is nu niet mogelijk, maar zou het niet wenselijk zijn dat iedereen eerste beoordeeld wordt op zijn of haar top 5. Nu zijn er kinderen met een beter lotnummer op keuzes op 5 tm 10 gekomen en zijn vaak niet blij, terwijl deze scholen bij minder gunstige loten wel in de top 5 hadden gestaan. Dan krijg je dat mensen ook ' een beetje' strategisch gaan kiezen, nml. 4 echt favoriete scholen en 1 voor als die het niet wordt. Dan heb je daarmee je top 5.
Al met al na een paar vervelende dagen voor mijn dochter, maar voor ons lijken er nog mogelijkheden. Ik had ook te doen met de anderen die we zijn tegengekomen bij een extra ingelaste bijeenkomst van Spinoza. Daar zag in bij sommige kinderen echt de paniek en dat krijg je door dit systeem wel. Hele vrienden en vriendinnengroepjes worden uit elkaar gerukt. leuk 75% op de 1e keuze, maar dat betekent dat opeens dat ene meisje of jongetje opeens geen deel meer uit maakt van de groep. Ik zou toch nog eens kijken hoe je hier mee kunt gaan, want het is voor al die 12 jarigen een enorm ingrijpende gebeurtenis.
Hassan (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 16:48   

@ Alphons: helemaal mee eens
DF (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 13:59   

@Mager VWO advies: ha ha, helemaal mee eens. Belachelijk dat gedoe over dik-VWO advies. Opschepperig en ook vrij onnozel. Een dik of een mager vwo advies is echt niet doorslaggevend voor school, studie- of baansucces en hoeft iemand zeker niet meer rechten te geven dan een ander op een gymnasium. Proficiat dus met jullie mager VWO advies en plaatsing op een categoraal gymnasium!
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 13:54   

@EH
Beter lezen, er staat waarschijnlijk. Statistisch gezien loopt de populairste school het eerst vol, het eerst daaropvolgende lotnummer die die school op 1 heeft staan wordt uitgeloot en gaat naar 2 3 4 5 voorkeur. Op basis van cijfers vorig jaar de populariteit gemeten door verhouding tussen voorkeur/capaciteit
(alleen vwo berekend).
nr 1 Nicolaas sportklas
nr 2 Hyperion
nr 3 Spinoza Lyceum
nr 4 Het Amsterdams Lyceum
nr 5 Cartesius Lyceum
nr 6 Nicolaas vwo atheneum

Op nr 7 komt het eerste categorale gymnasium
Penny (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 13:48   

Ja daar twijfelde ik zelf ook al aan, maar als je dat dan oprekt naar bijvoorbeeld de 1ste ronde matching over alleen 1e en 2e keuze of msschien de 3e daar nog bij. Zou dat uitmaken?
Ko (Weesp)
op 13/04/2016 naar 13:44   

@Penny
Wat je beschrijft is Boston, werkt net als het loten dat tot en met 2014 werd gedaan. Inderdaad worden dan geen leerlingen met hoge voorkeuren door leerlingen met lage voorkeuren verdrongen.
Mijn bezwaar tegen Boston is dat veel leerlingen op lage voorkeuren worden geplaatst.
Mager vwoadvies (Diemen)
op 13/04/2016 naar 13:36   

Kan iemand me helder uitleggen wat een dik vwo-advies is? Er blijkt verschil te bestaan in de advisering: dik vwo, mager vwo, zou misschien wel kunnen vwo, of toch niet vwo en dat lijkt ook nog van belang te zijn voor de toelating. Volgens mij bestaat er vwo advies en that's it. Heel fijn voor al die trotse ouders dat hun kind kennelijk alleen maar A+ heeft gehaald en dus meer recht zou hebben op een vwo, maar die van mij met af en toe een b (halfdik vwoadvies?) had ook gewoon een vwo advies en mag dus gewoon naar een vwo, vwo+ of gymnasium. Ga me inmiddels bijna schuldig voelen dat de mijne zomaar geplaatst is op een gymnasium.
Ko (Weesp)
op 13/04/2016 naar 13:35   

In een eerder bericht (op 08/04/2016 naar 13:09) heb ik
betoogd dat de mismatch tussen vraag en aanbod niet los
gezien kan worden van de methode die voor het matchen
wordt gebruikt. Het aantal of percentage leerlingen dat
buiten hun top 3 of helemaal niet wordt geplaatst is
een redelijke maat voor de mismatch.

In 2015 met DA-MTB was het 5,3%, met DA-STB zou het 5,8%
zijn geweest, met Boston (zonder strategie) 5% en met
mijn methode RI 2,7% (inclusief effect van veel strategie).

Uit een optimalisatie (zonder strategie) bleek dat in
2015 het aanbod voldoende was om alle leerlingen in hun
top 3 te kunnen plaatsen. Dat is helaas niet haalbaar
omdat strategie zal worden toegepast als daar ruimte voor
is. De mismatch in 2015 is toe te schrijven aan strategie.
Dat geldt ook voor DA, want als iedereen alleen echte
voorkeuren zou invullen was strategy-proofness niet nodig.

Ben benieuwd hoe dit alles in 2016 ligt.
1 van 165 (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 13:18   

@Elizabeth, dank!
Penny (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 13:16   

Als nu het matching systeem meerdere malen per voorkeursniveau wordt uitgevoerd, wat zou er dan uitkomen? Dus maak eerst van alle lijsten een verkorte lijst met alleen 1e voorkeur erop. Dan matchen. Maak dan van alle lijsten van kinderen die nog niet geplaatst zijn een nieuwe verkorte lijst met alleen 2e voorkeur erop. Dan matchen met de nog open plekken. Enzovoort. Dan kan toch nooit een kind met 5e voorkeur een kind met 1e voorkeur verdringen? Of zie ik het verkeerd? Wat zou er mis zijn met dit systeem?
EH (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 13:14   

Mijn kind had op nr 1 Hyperion en op 2 Amsterdams en op 3 MLA en daarna PNC, Nicolaas etc. Mijn kind is reteslim, zou het prima doen op een cat gym, maar wilde dat niet. Dus ben voorzichtig met vooronderstellingen over het vollopen van de gymplekken door kinderen die op een Lyceum willen, we weten de cijfers gewoon nog niet.

En tuurlijk vind ik ook dat mijn kind het beste verdiend, maar dat communiceer ik niet aan mijn kind. Wel zeg ik tegen mijn kind: "je krijgt niet alles wat je wil, en we maken er het beste van.' Ik voel wel met wat Alfonse zegt. Ik zag het Jeugdjournaal over dit onderwerp, met het 11 jarige (!) jongetje dat was uitgeloot, en hij zei: 'Ik wil alleen het beste'.
Nou, dat mag, maar als je vind dat je daar recht op hebt, krijg je het nog moeilijk in je leven.
PB (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 13:03   

@Suzanne: Dat lag dus niet voor de hand. 2 scholen uit onze top 5 die nu overvol zitten hadden vorig jaar nog plek over.

@statistiekmaffia: dus als het Hyperion er nog een paar klassen bij doet zou het grootste leed geleden zijn? Lijkt me geen onmogelijke oplossing.
Laag lotnummer (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 12:59   

Alphons, het gaat hier niet in eerste instantie om voldragen ouderschap. Hoe wij de mismatch aan ons kind verkopen hoeft niet hetzelfde te zijn als onze echte gevoelens zoals we ze uitdragen op dit forum. Ook al vind ik diep van binnen dat mijn kind het beste past op een gymnasium zal ik hem dit niet als boodschap in zijn broodtrommeltje meegeven op weg naar het gemengd lyceum. In tegendeel: 'we maken er het beste van, zoek de voordelen,' etc. voert hier in huis de boventoon.

Dit forum is bedoeld om samen te kunnen kijken waar de knelpunten van dit beleid liggen, om je leed te delen en om informatie op te doen. Dat je ondertussen nog even gewezen wordt op gebrekkig ouderschap terwijl je je portie al hebt gehad vind ik grappig.
Elisabeth (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 12:58   

Beste Suzanne, EH en anderen,

Kinderen die laag op hun lijst zijn geplaatst of zelfs helemaal niet geplaatst zijn verdienen onze compassie en steun. Zij hebben gedaan wat de beleidsbepalers van hen verwachtten: een lijst maken van de "echte voorkeuren". Als je uit Edam komt, kan ik me best voorstellen dat je naar een school in noord wil en geen voorkeuren opgeeft die ver weg in de stad liggen. Er is geen transparnatie over aantallen inschrijvingen en het blijft moeilijk inschatten welke school dit jaar voldoende plek heeft. Osvo zegt daar zelf over op haar website: "Voor leerlingen is het altijd optimaal om op de lijst de scholen in volgorde van echte voorkeur te zetten ongeacht hoeveel andere leerlingen zich al bij die school ingeschreven hebben. Het bijhouden van aantal eerste voorkeuren van leerlingen kan misleidend zijn voor leerlingen die niet alle details van het lotings- en matchingsysteem kennen. Ook op scholen waar het aantal eerste voorkeuren kleiner is dan het aantal plekken kan geloot worden omdat uitgelote leerlingen van andere scholen deze school als tweede, derde, etc. voorkeur hebben. Het al ingeschreven aantal leerlingen is dus niet informatief voor het maken van de keuze, maar kan wel tot misverstanden leiden van leerlingen die zich zeker achten van een plek op de school van eerste voorkeur." M.a.w.: de kinderen hebben gedaan wat de scholen wilden: hun echte voorkeuren opgeven, zonder dat ze rekening konden houden met de populariteit van de school dit jaar.

Je kan dus niemand de schuld geven te verliezen in deze loterij. Deze kinderen hadden de domme pech dat ze een hoog lotnummer kregen en hebben zichzelf niets te verwijten. Laten we hen en hun ouders steunen, dit (slechte) lot had immers iedereen kunnen treffen.
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 12:56   

@Suzanne
Gymnasia zijn opgescheept met kinderen die geen sterke voorkeur hadden voor categoraal gymnasiaal onderwijs. Probleem ligt waarschijnlijk bij Amsterdams en Hyperion. Dat voorkeur nummer 5 boven iemands 1ste keus gaat is een van de GROOTSTE fouten van matching 2.0
Suzanne (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 12:36   

@Elizabeth De lengte van je lijst maakt wel degelijk uit, zeker bij Havo/VWO (zoals van te voren als duidelijk was aangegeven). Hieronder staat ergens iemand uit Edam die maar 3 scholen op zijn lijst heeft gezet en uitgeloot is en bij ons op school was er ook iemand met een heel kort lijstje.

Het ligt WEL aan de populariteit van de school. Een vriendinnetje is met haar lotnummer (rond) 7200 op haar eerste keus gekomen (VWO nog wel).

Welke scholen populair zijn is helemaal niet zo moeilijk in te schatten. Dat de gymnasia vol zouden zitten, evenals het Nicolaas, Spinoza, HLZ, MLA etc lag enorm voor de hand. Dat IJburg, Reigersbos, OSB, PNL en Damstede nog plek hebben was ook te verwachten.
Kiki (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 12:32   

@alphons: ik begrijp dus dat jij voor een centraal plaatsingsbureau bent omdat anders ouders zouden gaan piepen omdat ze hun zin niet krijgen? Scheelt een hoop tijd aan het organiseren en bezoeken van open dagen.
Het lijkt mij dat een beter systeem mogelijk is dan loten en kansberekeningen voor iedereen. Het gaat om kinderen en niet om 'foutje, bedankt'.
1 van 165 (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 12:09   

@Rory: 1 troost bij ons precies hetzelfde. Fons Vitae op nummer 10 en huilend kind en op dit forum weinig begrip. Ik hoor nu wel om mij heen dat veel kinderen die buiten hun top 5 zijn geplaatst en VWO hebben op het Fons zijn geplaatst.
1 van 165 (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 11:59   

@leerkracht, you can't always get what you want, ok mee eens, verhaal over hoog/laagopgeleiden gedeeltelijk mee eens, laat ik nu eens een laagopgeleide ouder zijn die dus altijd hard heeft moeten werken om te komen waar ik nu ben, nu heb ik het geluk dat mijn kind heel slim is en zelfs naar het VWO gaat, en ook mijn andere kind gaat dit volgend jaar lukken, waarom mogen wij dan niet teleurgesteld zijn wanneer hij op school nummer 10 komt en niet op nummer 1?
Rory (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 11:53   

Hallo ouders..Mijn dochtertje Skylar heeft het al sinds vorig jaar over het 4e gymnasium.
Terwijl ze nog geen bevestiging had dat zij naar een gymnasium zo mogen heeft ze altijd gegoopt dat dit wel zo zou zijn zodat ze naar het 4e zou kunnen gaan.
Ik begreep zelf nooit hoe ze hier al zo’n sterke voorkeur voor kon hebben en twijfelde dan ook wel een beetje aan haar argumenten.
Die gingen namelijk los van dat het om de hoek is vooral over een heel goed gevoel dat de school uitstraalde en natuurlijk ook wel verhalen van vriendinnen en ‘zusjes en broertjes van’.
Nou dit jaar was het dan zo ver!
Ze kreeg een ver boven VWO niveau advies en wilde zelf echt heel erg graag naar het gymnasium. Juist ook om het Latijn waar ze enorm door geboeid is.
Ook haar meester en juf waren het hier volledig mee eens en zagen haar ook het beste naar een categoraal gymnasium gaan omdat ze daar echt past.
13 scholen hebben we bezocht!! Dat was wel even doorbijten en ook erg moeilijk om elke school een plaats te geven in een top 12.
Maar we hebben het gedaan en het is gelukt!
Sky, haar moeder en ik waren het er unaniem over eens…. het 4e komt zeker weten op nr 1 gevolgd door het Cygnus en het Ignatius.

Toen kwam het lange wachten (viel mee, maar voor haar voelde het als een jaar)

7 April! Ik was zelf in het buitenland voor werk maar heb haar om 15:32 gebeld om de uitslag te horen.
We hadden het er natuurlijk over gehad dat het ook keuze 2,3,4,5 of misschien zelfs 6 zou kunnen worden. Maar zelfs 6 was nog het Amsterdams Lyceum waar we ook alledrie een goed gevoel bij hadden.

Ik kreeg haar huilend overstuur aan de telefoon, want het was plaats nummer 9 geworden. Het Fons Vitae..
Ik weet dat het een goede school is, en dat ze daar ook vriendinnen zal maken maar wist niet hoe ik haar echt moest troosten.
Het was namelijk een van de 4 scholen waarvan ze iig zeker wist dat ze hier NIET heen wilde….
Nog vervelender voor haar was om vervolgens te horen dat iedereen in haar klas die het 4e op de 1e plek had staan er wel heen gaat, en er geen 1 kind van haar hele school naar het Fons Vitae gaat. En dat zijn dan ook nog eens haar 2 beste vriendinnen en haar ‘verkering’. :(


Ik wilde mijn verhaal toch even kwijt zodat jullie ook weten hoeveel kinderen die in dit geval al bijna 2jaar uitkijken om naar de middelbare school te mogen gaan dit nu niet kunnen.
Ik vroeg mij ook af hoe het werkt met de reservelijst. Ik begrijp dat ook die uit hetzelfde systeem rolt, maar weet iemand toevallig of dit dan nog steeds gebaseerd is op de lotnummers?
Dat zou eigenlijk heel erg oneerlijk zijn gezien er nu misschien kinderen op nr 1,2,3 staan van de reservelijst die nu op hun 2e,3e of 4e keus komen en dus gig op een school komen waar zij wat bij voelden. Daar maakt zij nu ook nog eens totaal geen kans op met nr 79.Uiteraard proberen we zo positief mogelijk te blijven al valt het niet mee dat er nu nog een hele zomer tussen zit met het vooruitzicht naar een school te moeten waar ze niet heen wil, maar ik wil ook vast kijken wat de mogelijkheden zijn als na een halfjaar of langer blijkt dat ze het daar inderdaad helemaal niet naar haar zin heeft.
Lotgenoten? (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 11:22   

"Dit jaar zijn er meer scholen op alle niveaus bijgekomen, en dat is goed nieuws"
het aantal leerlingen stijgt al járen gestaag, deze trend is dan ook zeer voorspelbaar en al ruim tevoren op basisscholen te zien, gezinnen blijven veel vaker in de stad wonen, daarnaast trekt Amsterdam nog steeds veel mensen, de stad groeit, dus dat de capaciteit vergroot wordt is geen goed nieuws, maar gewoon nóódzaak.
Nieuwe scholen starten meestal met een klein aantal klassen, wat betekent dat hier heel veel forser op ingezet zou moeten worden,om alleen al de trend bij te benen, laat staan, om de tekorten op te lossen.

Too little, too late dus.
Daar verandert het weer eens totaal verkeerd ingestoken frame van ons advertentie-medium Het Parool helemaal niets aan. Laat ze eens iets zinnigs schrijven over het beleid wat zorgt voor toenemende segregatie bij het wonen, werken, winkelen, sporten, cultuur, uitgaan ipv 11-jarigen (en hun ouders) te 'bashen' om de verantwoordelijken wat uit de wind te houden.
Alphons (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 11:15   

Ik maak mij grote zorgen.
Nee, niet over het systeem want geen enkel systeem is feilloos.
Nee, niet over de 'mismatches' want mijn ervaring als leerkracht leerde mij dat het aanpassingsvermogen van jongeren gelukmakend werkt.
Waar ik me oprecht zorgen over maak, is het gedrag en reactiewijzen van veel ouders op dit forum. Zij getuigen niet van voldragen ouderschap dat hun kinderen helpt te leren dat veel wensen in het leven (partnerkeuze, baankeuze, vriendenkeuze, woningkeuze, talentenkeuze, burenkeuze, schoonfamiliekeuze, kindkeuze,ouderkeuze,enzovoort)
niet verhoord worden en dat je desondanks er toch het beste van kunt maken.
Ik zou graag willen dat de gemeente Amsterdam DAT probleem aanpakt met een voorlichtingscampagne gericht deze ouders en daar de GGZ ook in betrekt en dat op scholen in de muziekles de jongeren het lied van de Rolling Stones samen gaan zingen: "You can't always get what you want."
  ( )
op 13/04/2016 naar 10:56   

http://www.destaatvanhetonderwijs.nl/actueel/nieuws/2016/04/13/persbericht


De laatste jaren nemen de verschillen toe tussen leerlingen met lager en hoger opgeleide ouders. Hierdoor krijgen veel kinderen met laag opgeleide ouders niet het onderwijs dat ze aan zouden kunnen en blijft talent onderbenut.

Vergelijken we kinderen met dezelfde intelligentie, dan zien we dat leerlingen met laagopgeleide ouders vaker doorstromen naar een lager onderwijsniveau. Ze krijgen lagere basisschooladviezen en deze worden minder vaak bijgesteld op basis van de eindtoets. Ook in de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs stromen deze leerlingen vaker af. Bovendien gaan ze minder vaak naar het hoger onderwijs dan in eerdere jaren.

Scholen met grote groepen leerlingen van lager opgeleide ouders hebben vaak een zwakkere kwaliteit, minder bevoegde leraren, een hoger ziekteverzuim en een hoger verloop van personeel. Soms zijn ze ook gesitueerd in kansarme wijken. Ook op het gebied van veiligheidsbeleving en passend onderwijs zijn verschillen tussen scholen zichtbaar.

Over het algemeen voelen leerlingen zich veilig op school. Dit geldt echter niet voor alle scholen. Op sommige scholen voelt bijna een kwart tot een derde deel van de leerlingen zich niet veilig. Dit staat het leren in de weg. In het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs vindt een derde van de leerlingen dat scholen te weinig doen aan pesten en onveiligheid.

Hoogopgeleide ouders zijn meer betrokken geraakt bij de schoolloopbaan van hun kinderen. Zij kiezen bewuster en voor betere scholen. Hun kinderen gaan vaker naar huiswerkklassen en toetstrainingen en krijgen vaker medische indicaties wanneer ze op onderdelen achterblijven.

Scholen spelen in op de vraag van ouders. We zien dat leerlingen steeds vroeger op niveau geplaatst worden, onder andere door de sterke groei van homogene brugklassen, de afname van dubbele adviezen en categoriale scholen.
EH (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 10:28   

Een lijst van 12 en dan nog geen plek, dat is erg zuur, dat snap ik. En beter dan je denkt, helaas, mijn oudste was twee jaar geleden ook uitgeloot, en had toen helemaal niks meer te kiezen, want er was geen havo meer over!!
Dit jaar zijn er meer scholen op alle niveaus bijgekomen, en dat is goed nieuws.
1 van de 37 (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 09:37   

@EH Uitgeloot oftewel niet geplaatst: zoals geschreven hebben wij een lijst ingeleverd met 12 scholen. Nummer 1 een school waar de afgelopen jaren niet geloot had hoeven worden, maar met een systeem waar je 'lot' oftewel school afhangt van een lotnummer, heeft dit allemaal geen invloed. Op het forum en om ons heen al de nodige kinderen gehoord die deze school als nummer 5 of lager hadden en daar geplaatst zijn.
Kiki (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 09:29   

kan de osvo niet gewoon zelf de leerlingen plaatsen? (cynisch bedoeld uiteraard!!) wanneer kinderen alle scholen op hun lijst plaatsen zal er altijd wel eentje zijn waar hun lotnummer hen plaatst.
EH (Amsterdam)
op 13/04/2016 naar 09:15   

@Elisabeth: dat ligt er maar, als je 3 scholen op je lijst hebt gezet, en je bent niet geplaatst, dan vind ik dat toch echt je eigen schuld.
<< vorige

1 ... 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 ... 51

volgende >>