Schrijf een nieuw bericht

Pagina 12 - Berichten 2201 tot 2400

P (Amsterdam)
op 28/02/2017 naar 12:19   

Hoe krom kan een systeem zijn, je kind kiest voor een school, waar "in principe" voldoende ruimte is, waar ook bij het oude systeem al enige jaren niet geloot hoefde te worden. Vervolgens kan je kind toch niet naar die "minder" populaire school toe, omdat andere kinderen wel voor hele populaire scholen kiezen en deze minder populaire school ergens achter op hun lijst hebben.
Margje (Amsterdam)
op 26/02/2017 naar 10:33   

@Elisabeth, dank je wel voor je reactie. Duidelijk verhaal.
Elisabeth (Amsterdam)
op 26/02/2017 naar 10:12   

@Margje: als je zoon het HLZ de leukste school vindt en hij heeft voorrang, dan kan hij die school gewoon op 1 zetten. Voorrang voor broertjes en zusjes is afgeschaft op alle scholen die dat nog hadden, met een overgangsregeling voor broertjes en zusjes van kinderen die op 1 oktober 2016 op die school zaten. Jouw zoon heeft dus nog wel recht op voorrang. Hypothetisch is het mogelijk dat er onder voorrang kinderen geloot wordt, in het geval dat er meer broertjes en zusjes zijn van kinderen op het HLZ dan er plek is. Het Spinoza lyceum loot op havo en h/v niveau onder voorrang leerlingen, maar de voorrang regeling is op het Spinoza veel ruimer, nl alle leerlingen afkomstig van een Dalton basisschool hebben recht op voorrang.
I (Amsterdam)
op 25/02/2017 naar 23:47   

Het zou fijn zijn als de door vsa voorgestelde extra klas op het Hyperion er dit jaar al bij komt en we niet hoeven te wachten tot het nieuwe schoolgebouw af is. Dan hebben de kinderen die dit jaar loten er ook al wat aan.
Margje (Amsterdam)
op 25/02/2017 naar 22:15   

Kan iemand mij vertellen hoe het zit met de broertjes/zusjes regeling op het HLZ? Mijn zoon overweegt HLZ op nr 1 te zetten, omdat zijn broer er ook zit en hij daardoor voorrang zou hebben. En de school leuk vindt:)
Hoe werkt dit dan met het huidige systeem van 12 scholen opgeven en loten? Geldt dat niet bij een school met broertjes/zusjes regeling?
Elisabeth (Amsterdam)
op 25/02/2017 naar 14:45   

Donderdag 2 maart a.s. bespreekt de raadscommissie jeugd en cultuur, op verzoek van CDA raadslid Marilia Laseur, de brief van de Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam aan de wethouder onderwijs. De wethouder wordt in die brief opgeroepen om haar bevoegdheden te gebruiken om de bestaande mismatch tussen vraag en aanbod te bestrijden. Zie voor meer informatie de laatste nieuwsbrief van VSA (onder 'nieuws') en de twitterfeed.
I (Amsterdam)
op 24/02/2017 naar 16:57   

Jazeker, klopt, er zijn veel leuke scholen in Amsterdam te kiezen, maar 12 passende scholen lukt niet echt...... Ik hoor inderdaad ook drama verhalen bij scholenwissel na 1 of 2 of 3 jaar. Dat proces lijkt een grote black box en heel weinig transparant. Gaat dat eerlijk in zijn werk? en hoe gaat dat dan? Heeft een kind met de hoogste cijfers de meeste kansen of het kind waarvan de ouders bevriend zijn met de rector?...
Mar2 (Amsterdam west)
op 24/02/2017 naar 12:08   

Mijn oudste dochter is ook van de eerste lichting
Toevallig ook op categoraal gym.
Er stromen wel wat af, maar het is inderdaad moeilijk om dan een andere school te vinden begrijp ik.
In haar jaar vielen er nog best wat kinderen af vooraf doordat ze uiteindelijk geen 545 haalden en de toelatingstoets niet haalden. Dus ik kan me voorstellen dat er nu nog meer "overboeking" op de categorale is en er toch iets meer kinderen het niet redden. Maar dat zal waarschijnlijk blijken...

Zijn overigens bij haar op school ook wel kinderen die door over te stappen naar atheneum wel gewoon over kunnen...
Ik vind latijn en grieks ook wel veel tijd en inspanning kosten.
Mijn oudste wilde toen niet perse een gym, maar ze viel op die school en uiteindelijk mag ze nu wel duits en frans laten vallen omdat ze een klassieke taal houdt en dat is prima voor haar...

Het blijft puzzelen...
Maar er zijn ook wel heel veel leuke en goede scholen te kiezen in Amsterdam...
Irene (Amsterdam)
op 24/02/2017 naar 11:41   

@I
Ons kind zit inmiddels in de 2e op een categoraal gym, zij behoort dus tot de eerste lichting die op basis van een schooladvies een school kon "kiezen".
Bij haar op school nauwelijks zittenblijvers of afstromers. Het probleem om een plek te vinden als je van school wil wisselen blijft onveranderd groot, is wat we horen in onze omgeving.
I (Amsterdam)
op 23/02/2017 naar 23:51   

Ik las dat vorig jaar 35% van de vwo leerlingen een lagere cito score heeft gehaald dan 545. Betekent dat dat de druk op de vwo scholen daardoor nu ook 35% meer is? Of heft dit het verschil op tussen de leerlingen die nu havo/vwo Advies krijgen, maar voorheen met veel oefening een cito boven 545 kregen?

Is al bekend hoeveel leerlingen van school gaan wisselen na de eerste klas omdat het niveau toch niet bij ze past? Komen hier per school overzichten van? Hoeveel was dat andere jaren? M.a.w als je op school nummer 12 komt, kun je dan na een jaar makkelijk wisselen van school?
I (Amsterdam)
op 23/02/2017 naar 23:51   

Ik las dat vorig jaar 35% van de vwo leerlingen een lagere cito score heeft gehaald dan 545. Betekent dat dat de druk op de vwo scholen daardoor nu ook 35% meer is? Of heft dit het verschil op tussen de leerlingen die nu havo/vwo Advies krijgen, maar voorheen met veel oefening een cito boven 545 kregen?

Is al bekend hoeveel leerlingen van school gaan wisselen na de eerste klas omdat het niveau toch niet bij ze past? Komen hier per school overzichten van? Hoeveel was dat andere jaren? M.a.w als je op school nummer 12 komt, kun je dan na een jaar makkelijk wisselen van school?
Irene (Amsterdam)
op 23/02/2017 naar 18:50   

Was dat dan niet voor de Hyperion-Voxklassen?
Moeder van 3 (Amsterdam)
op 23/02/2017 naar 12:19   

@g. Henkie, ons kind kwam op plaats nr 10, voor de 2e ronde stond er op de lijst echt nog 2x plek voor het hyperion, maar dat durfden wij niet aan. @ Elizabeth, wij hadden lotnummer 6850 met Fons Vitae op nummer 10. Daar kwam ons kind toen op. Het OSVO vertelde dat er op het Fons als laatste een kind met lotnummer 7260 is geplaatst. Ik begrijp dat deze school voor havo en havo/vwo leerlingen heel gewild is maar minder voor VWO kinderen, daarom was er nog plek met een slecht lot nummer. Het Fons bevalt ons nu heel goed, het is ook een begaafdheidsprofiel school en heeft een gymnasium klas.
Elisabeth (Amsterdam)
op 23/02/2017 naar 08:17   

@Joske: ik begrijp je frustratie volkomen en ben het ook met je eens. Niets moet schreef ik al.
De keuze voor dit systeem van centrale loting is na het debacle van de eerste centrale loting en matching in 2015 gemaakt na een "petitie voor de matching" met steun van de wetenschappers achter het systeem. Het ligt nu voor drie jaar vast (al beweren sommige schoolbesturen inmiddels dat het voor vier tot vijf jaar vastligt).
Een belangrijke reden om voor dit systeem van centrale loting te kiezen was dat strategisch kiezen uitgebannen moest worden en het om de 'echte voorkeuren' van kinderen moest gaan. De 'echte voorkeuren' zijn bekend en stabiel en het probleem van tekort aan plaatsten op zgn 'populaire scholen' is niet opgelost en strategisch kiezen bestaat ook nog steeds. Bijvoorbeeld door het recht op voorrang strategisch in te zetten of door de zgn populaire scholen alleen bovenaan de lijst te zetten. De problemen lossen we alleen op als het aanbod beter matcht bij de vraag en aangepast wordt aan die echte voorkeuren.
De stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam is in 2009 opgericht om continuïteit te creëren in de druk op schoolbesturen en gemeente en hen op hun verantwoordelijkheid te wijzen om adequaat onderwijs te bieden voor àlle Amsterdamse kinderen. Met steun van ouders in Amsterdam blijven we ons daar ook de komende jaren voor inzetten.
Elisabeth (Amsterdam)
op 23/02/2017 naar 07:49   

@G.Henkie: ik denk dat je geuite vermoeden juist is: de conrector snapt het systeem zelf niet. Welke school is dat?
Het is onzin te denken dat je een goede inschatting kunt maken o.b.v. het aantal aanmeldingen (= aantal 1e keuzes). Vooral de resultaten bij het Fons Vitea en het Vossius laten dat zien - deze scholen hadden in 2016 in beginsel voldoende plek voor alle 1e keuze leerlingen maar staan bij veel kinderen laag op de voorkeurslijst waardoor 1e keuze leerlingen toch uitgeloot werden. Voor alle betrokkenen is dat teleurstellend.
Helaas is het systeem niet alleen voor kinderen en hun ouders moeilijk te doorgronden, ook onderwijsprofessionals op basisschool en VO snappen het lang niet altijd.
Joske (Amsterdam)
op 22/02/2017 naar 23:15   

Elisabeth,

Ik ken het advies van de Osvo en de gemeente. Maar als in de praktijk blijkt dat het eigenlijk totaal nutteloos is om 12 scholen op je lijst te zetten, waarom zou je dat dan doen? Als je een heel hoog nummer hebt, dan kom je vanzelf ergens in je top 5 of 6. Maar als je een laag nummer hebt, dan ben je bij voorbaat kansloos bij de meest populaire scholen dus waarom zou je die dan nog laat op ranglijst zetten?

En wie heeft ooit bedacht dat je 12 scholen moet selecteren? Waarom niet gewoon 5? Voor iedereen? Alsof je 12 scholen gaat vinden die passen bij je kind. iedereen doet concessies in top 5 tm 12 en wil eigenlijk helemaal niet dat zijn kind aar heen gaat. Het slaat echt helemaal nergens op.

Aaaaaal die open dagen, aaaaal die zorgvuldige afwegingen, aaaaaal dat gewik en geweeg welke school voor je kind het beste is en biedt geen enkele garantie: alle kinderen zijn allemaal onderdeel van een grote loterij.

En het erge is: volgend jaar is het weer hetzelfde circus. Maar dan zijn wij er van af. Dus laten we het gaan. En dan gaat de volgende groep ouders zich er weer boos over maken, ontdekken ook weer te laat hoe kut dit systeem is maar dat het een gelopen race is, en leggen zich weer met vee protest neer bij deze idiotie. Enzo voorts enzo voorts.

Er moet toch echt serieus een beter systeem te bedenken zijn dat dit? Hoe doen andere steden het dan?
G. Henkie (Amsterdam)
op 22/02/2017 naar 22:11   

@Elisabeth (Amsterdam)
Tijdens een van de lesjesmiddagen vorige maand vertelde een conrector onderbouw aan de honderden aanwezige ouders dat hij bij een inschrijving op zijn school vlak voor sluiting van de inschrijvingstermijn, hij een zeer duidelijke inschatting kon maken van je kansen, want dan wist hij hoeveel aanmeldingen er lagen.
Zo werkt dat toch niet, of heeft hij dan inzicht in álle voorkeurslijstjes van de andere scholen?
Zelfs dán kan hij toch niet inschatten welke verschuivingen die wensen vervolgens weer veroorzaken?
Of snapt hij ook misschien de loting niet?
G. Henkie (Amsterdam)
op 22/02/2017 naar 21:53   

@Moeder van 3 (Amsterdam)
Het Hyperion Lyceum had vorig jaar 135 plekken aangeboden en ook allemaal opgevuld uit een groep van 240 leerlingen die die school als eerste voorkeur ingevuld hadden. Er waren dus geen plekken over voor 'tweede keuze' leerlingen.
Moeder van 3 (Amsterdam)
op 22/02/2017 naar 12:40   

@ mar 2,het hyperion had vorige jaar na de eerste loting nog 2 plekken over. Dus alles is mogelijk. Even voor iedereen, onze zoon kwam op school nummer 10, niet leuk dus, maar hij heeft nu toch vriendjes en het gaat heel goed. We gaan nu met kind nummer 2 loten, weer heel veel spanning maar we blijven positief, ook voor ons kind!
Elisabeth (Amsterdam)
op 22/02/2017 naar 12:18   

Het advies van Osvo en de gemeente luidt dat je bij havo en vwo advies het liefst 12 scholen in volgorde van voorkeuren op je lijst zet.
M.a.w.: niets moet. Zet alleen scholen op je lijst waar je eventueel naartoe zou willen en laat scholen waar je niet naartoe wil weg. Er is geen transparantie over het aantal aanmeldingen tijdens de inschrijvingsdagen omdat "daar een verkeerd signaal vanuit kan gaan"; men wil dus ook niet dat ouders en kinderen zich laten leiden door populariteit en kans op inloten. Je kunt de zgn 'populaire scholen' dus gewoon op je lijst zetten in volgorde van voorkeuren. Als je uitgeloot wordt voor alle 12 scholen op je lijst is dat niet je 'eigen schuld' maar domme pech dat je een hoog lotnummer kreeg en het gevolg van te weinig plaatst op de twaalf scholen op je lijst,
Joske (Amsterdam)
op 22/02/2017 naar 11:36   

Jitta, Dat de voorkeuren zullen gaan verschuiven lijkt niet heel waarschijnlijk:

Ten opzichte van vorig jaar is de verdeling van de voorkeuren redelijk stabiel gebleven. De nieuw opgerichte scholen hebben een vrij beperkt aantal leer- lingen getrokken. Van deze scholen moest alleen bij de Vinse school geloot worden. De allocatie van leerlingen kwam sterk overeen met de simulaties van dit mechanisme met het cohort van vorig jaar. Gegeven dat er geen grote capaciteitsverschuivingen waren, duidt dit er op dat de voorkeuren sta- biel zijn.

Een hele populaire school onder een minder populaire school zetten is dus echt onzin en puur voor de vorm om die 12 te halen als het zo lees.

Ik wil het wel doen hoor, "voor de statistieken" en dat we bij totale uitloting kunnen klagen dat we er toch 12 op hadden staan, maar het is eigenlijk natuurlijk jezelf en het systeem een beetje in de maling nemen.
Mar2 (Amsterdam west)
op 22/02/2017 naar 11:02   

Dank Elisabeth voor je antwoord.
Inderdaad, wij nummeren ook door.
En er zullen heel populaire scholen op 8 of 9 komen, maar dan geeft dat wel inzicht en hebben wij in ieder geval een lijst van minimaal 12 scholen gedaan. Want 12 is wat OSVO aanraadt.
Wij hebben onze dochter binnen de 15 bezochte scholen de vrije hand gelaten, maar alle populaire scholen staan heel hoog, dus blijkbaar toch diezelfde aantrekkingskracht op kinderen.
Al moeten we deze vakantie nog precies nummeren. De top 3 is heel duidelijk (hyperion op 3, ook niet heel zinvol...)
Succes allemaal.
Jitta (Diemen)
op 21/02/2017 naar 14:37   

*tenminste* *zeggen*
Jitta (Diemen)
op 21/02/2017 naar 14:36   

@Joske, als alles hetzelfde blijft heeft dat geen enkele zin. Alleen is niet elk jaar alles hetzelfde, en hebben we pas van één jaar met dit systeem cijfers, en het hangt dus ook af van wat jullie minder populaire scholen dit jaar doen, woe weet worden die wel schreeuwend overtekend dit jaar. Aan de andere kant kan het ook geen kwaad, en het geeft meer data voor volgende jaren. Dan maar. Ofzo. En mocht je helemaal van je lijst afkletteren kun je tenmisnte zeffen dat je er 10 had ingevuld.
Joske (Amsterdam)
op 21/02/2017 naar 14:19   

Vraag: heeft het uberhaupt zin om scholen die een hoger maximaal lotingsnummer hadden in 2016 na een school te plaatsen die een lager maximaal lotingsnummer te plaatsen?

Maw, heeft het zin om scholen als het Nicolaas en Cartesius lyceum voor havo na minder populaire scholen te plaatsen? Mijn dochter wil deze scholen graag op de 6e en 7e plaats zetten anders komen we maar tot een lijst van 10.
Dit heeft toch eigenlijk helemaal geen enkele functie?
Joske (Amsterdam)
op 21/02/2017 naar 14:18   

Vraag: heeft het uberhaupt zin om scholen die een hoger maximaal lotingsnummer hadden in 2016 na een school te plaatsen die een lager maximaal lotingsnummer te plaatsen?

Maw, heeft het zin om scholen als het Nicolaas en Cartesius lyceum voor havo na minder populaire scholen te plaatsen? Mijn dochter wil deze scholen graag op de 6e en 7e plaats zetten anders komen we maar tot een lijst van 10.
Dit heeft toch eigenlijk helemaal geen enkele functie?
Elisabeth (Amsterdam)
op 20/02/2017 naar 21:19   

@Mar: Binnen de kernprocedure mogen scholen schuiven met het type klassen. Als het ene niveau niet vol raakt, plaatsen ze meer kinderen van het andere niveau. Dat noemen ze 'bordjes verhangen'.
Op het MLA zie je inderdaad dat er gepland 108 vwo en finaal 84, waardoor 12 kinderen op de wachtlijst staan. Havo en H/V samen was 130 gepland en 168 finaal en 69 op de wachtlijst. Waarom het MLA hiervoor gekozen heeft, is onbekend maar een school mag dat dus ook doen.
@Jitta: Het is een ingewikkeld systeem dat soms lastig te bevatten is. In het evaluatie rapport loting en matching 2016 vind je tabel 4 op p. 13 met daarin het maximale lotnummer van kinderen die nog geplaatst zijn op scholen die geloot hebben. Misschien kun je die aan je dochter laten zien? Dan kan ze zien dat bij sommige scholen het maximale lotnummer veel lager is dan bij andere scholen. Ieder kind krijgt één lotnummer en er zijn lotnummers van 1 tot ongeveer 7.500.
Elisabeth (Amsterdam)
op 20/02/2017 naar 21:19   

@Mar: Binnen de kernprocedure mogen scholen schuiven met het type klassen. Als het ene niveau niet vol raakt, plaatsen ze meer kinderen van het andere niveau. Dat noemen ze 'bordjes verhangen'.
Op het MLA zie je inderdaad dat er gepland 108 vwo en finaal 84, waardoor 12 kinderen op de wachtlijst staan. Havo en H/V samen was 130 gepland en 168 finaal en 69 op de wachtlijst. Waarom het MLA hiervoor gekozen heeft, is onbekend maar een school mag dat dus ook doen.
@Jitta: Het is een ingewikkeld systeem dat soms lastig te bevatten is. In het evaluatie rapport loting en matching 2016 vind je tabel 4 op p. 13 met daarin het maximale lotnummer van kinderen die nog geplaatst zijn op scholen die geloot hebben. Misschien kun je die aan je dochter laten zien? Dan kan ze zien dat bij sommige scholen het maximale lotnummer veel lager is dan bij andere scholen. Ieder kind krijgt één lotnummer en er zijn lotnummers van 1 tot ongeveer 7.500.
Jitta (Diemen)
op 20/02/2017 naar 10:28   

Zo, de lijst is klaar. Op nr 2 een schoolkeuze waar niet geloot is afgelopen jaren. Op nr 4 ook. Dus wij zijn relaxed. Dochter niet: Mam, maar er moeten 12 scholen op de lijst, anders kom ik misschien nergens op. Hoe leggen we haar uit dat het geen ene ... uitmaakt of we het Spinoza op 6 of op 10 zetten, omdat, als ze wordt uitgeloot op nr 2 en 4, ze ZEKER wordt uitgeloot bij het Spinoza, en ze 'm dus net zo goed weg kan laten?
Mar (Amsterdam west)
op 19/02/2017 naar 22:16   

Ik vroeg me nog wel iets af...
Misschien weet iemand (van VSA) daar het antwoord op.
Vorig jaar had bijvoorbeeld MLA VWO 108 VWO plekken beschikbaar.
Er zijn er uiteindelijk maar 84 geplaatst. Maar er staan er wel 12 op de wachtlijst voor VWO havo en h/vwo zijn er meer geplaatst.
Ik snap helemaal dat als je plekken over hebt dat je schuift, maar mag je ook afwijken van de oorspronkelijk toegezegde plekken als er daardoor 12 kinderen worden benadeeld?
Jammer toch of niet (Amsterdam)
op 17/02/2017 naar 10:06   

Blijft een vreemd systeem wat niet werkt. Zijn tevreden met vele plaatsingen binnen de top 5. Andere woorden, Je wil graag op de school van je eerste keuze maar daar zitten de lotnummers die het op de 2de, 3de etc plek hadden gezet. Dat heet in Amsterdams OSVO taal, eerlijk. Dus fijn dat je bij de opendagen geweest bent maar de kans dat het je lukt is klein. Maar het komt altijd goed! Want je moet blij zijn dat veel kinderen op de school zitten waar jij je zo op verheugd had, maar eigenlijk niet daar wilden zitten. Dus we hebben met zijn allen gedeelde pech.
Jammer toch of niet (Amsterdam)
op 17/02/2017 naar 10:06   

Blijft een vreemd systeem wat niet werkt. Zijn tevreden met vele plaatsingen binnen de top 5. Andere woorden, Je wil graag op de school van je eerste keuze maar daar zitten de lotnummers die het op de 2de, 3de etc plek hadden gezet. Dat heet in Amsterdams OSVO taal, eerlijk. Dus fijn dat je bij de opendagen geweest bent maar de kans dat het je lukt is klein. Maar het komt altijd goed! Want je moet blij zijn dat veel kinderen op de school zitten waar jij je zo op verheugd had, maar eigenlijk niet daar wilden zitten. Dus we hebben met zijn allen gedeelde pech.
Jammer toch of niet (Amsterdam)
op 17/02/2017 naar 10:06   

Blijft een vreemd systeem wat niet werkt. Zijn tevreden met vele plaatsingen binnen de top 5. Andere woorden, Je wil graag op de school van je eerste keuze maar daar zitten de lotnummers die het op de 2de, 3de etc plek hadden gezet. Dat heet in Amsterdams OSVO taal, eerlijk. Dus fijn dat je bij de opendagen geweest bent maar de kans dat het je lukt is klein. Maar het komt altijd goed! Want je moet blij zijn dat veel kinderen op de school zitten waar jij je zo op verheugd had, maar eigenlijk niet daar wilden zitten. Dus we hebben met zijn allen gedeelde pech.
Amsterdam (Amsterdam)
op 16/02/2017 naar 12:21   

Als je van te voren jouw lootnummer weet, dan is het toch makkelijker jouw voorkeur lijst te maken? Als je nummer 1500 bent, dan heb je lijst van 3-4 scholen genoeg. Als je nummer 7000 bent, dan moet je lijst van 15-17 scholen maken of minder populaire scholen op de lijst zetten. Waarom geven ze je loot nummer niet van te voren?
Georgiana (Hamptworth)
op 16/02/2017 naar 08:59   

______ _____________ _______ ____________ _______
Esje5 (Amsterdam )
op 15/02/2017 naar 22:40   

Dank je wel, @Elisabeth. Spannend tot op het laatst dus.
Elisabeth (Amsterdam)
op 15/02/2017 naar 22:27   

@Esje5: Je kunt je lotnummer samen met de uitslag van de loting en matching op 5 april om 15:30 uur in MEPS zien. Je krijgt vooraf de inloggevens per e-mail toegestuurd.
Esje5 (Amsterdam )
op 15/02/2017 naar 21:16   

@Elisabeth, dank je wel! Weet je ook of en wanneer we het lotnummer te horen krijgen? Is dat pas na de loting?
Elisabeth (Amsterdam)
op 15/02/2017 naar 20:38   

@Esje5: het ELLK nummer is het (unieke) leerlingnummer en dat correspondeert niet met het lotnummer dat je kind straks bij de centrale loting krijgt. De computer geeft ieder kind één lotnummer waarmee het voor alle scholen op de lijst loot. Misschien moet je dat de juf ook even laten weten?
Heb je het geluk een laag lotnummer toebedeeld te krijgen, dan kom je hoog op je lijst terecht, heb je de pech een hoog lotnummer te krijgen dan kom je heel laag of zelfs buiten ken lijst. In de analyse loting en matching 2016 vind je in tabel 4 op p. 13 het maximale lotnummer waarmee leerlingen op scholen waar heloot werd zijn geplaatst.
Esje5 (Amsterdam)
op 15/02/2017 naar 19:51   

Mijn dochter kreeg vandaag het aanmeldformulier mee van school. Volgens de juf correspondeert het elkk leerlingnummer met het lotnummer. Weet iemand of dat klopt, en zo ja welk deel van het nummer dan het lotnummer is?
Suzanne (Amsterdam)
op 15/02/2017 naar 19:01   

Een paar jaar geleden stonden we met onze dochter voor de keuze. Gaan we de gok wagen op de populaire school waar ze zo graag naar toe wilde en loten riskeren of toch maar niet? Ze durfde het uiteindelijk niet aan. Maar ze heeft er heel veel tranen om gelaten.
Vorig jaar was onze zoon aan de beurt. Hij kon de gok wel wagen en zette zijn lievelingsschool op 1. Helaas werd het nummer 2. Maar het feit dat hij het had kunnen proberen zonder meteen te riskeren uit de allerlaatste restjes te moeten kiezen was een veel beter gevoel dan toen onder Boston. Gokken en verliezen was minder pijnlijk dan niet eens durven gokken.
EH (Adam)
op 15/02/2017 naar 16:17   

Zo fijn aan strategisch kiezen: ouders die wachten tot het allerlaatste moment, de allerlaatste dag en dan de keuze maken.

En dan is ineens de school van je 1e keuze toch vol, en wordt er alsnog geloot. En val je buiten de boot, terwijl er anders echt nooooit geloot werd op die school.

Want ouders kiezen een school die ook niet op de eerste plek staat, maar de 3e voorkeur. Een strategische stem, dus. En het kind dat zich meteen op die school had ingeschreven, want eerste keus, mag ineens loten en wordt uitgeloot. Verdrongen!!
P (Amsterdam)
op 15/02/2017 naar 14:53   

Bij "Boston" had je (al dan niet strategische) keuze in ieder geval meer betekenis. Een strategische keuze is ook een keuze.
En wat te denken van de klassen, gevuld met kinderen die liever op een andere school hadden gezeten, terwijl de betreffende school de "1e keuze-kinderen" prima had kunnen plaatsen.
K.N.Uppel (Hoenderloo-Adam)
op 15/02/2017 naar 14:39   

@Suzanne
Strategisch of 'veilig' kiezen was tenminste een mogelijke keuze onder het oude Boston systeem, met alle voordelen voor de verdeling van de schaarste, een keuze die je toen kon maken.
Er liggen wel degelijk betrouwbare schattingen van de echte eerste keuzes, dus zonder strategisch gedrag, onder de Boston loting, vergelijkbaar met het aantal te weinig plekken nu, om iedereen op eerste keuze te laten scholen: 966 lln.
Daar is dus zeker wél een idee van.
De systeem eigenschappen van het DA loot systeem voegt daar echter nog een groot aantal extra aan toe, waardoor ineens 1208 lln. niet op de eerste keuze komen.

Er zijn 966 eerste voorkeur plaatsen zijn er te weinig, maar er worden er maar liefst 1208 eerste voorkeur plaatsen vervolgens niet gegund.
Nogal een treurigstemmend verschil dus.
Geen adequate reactie op de schaarste ook, dit is vergróten van de schaarste.

Tegenover de vrijheid nú van het kunnen nemen van een gokje van de één, staat natuurlijk wél de onvrijheid van het verplichte extra vergrote risico voor de ander, die wél een veiligere keuze zou willen maken, die niet mee wenst te gokken.
K.N.Uppel (Hoenderloo-Adam)
op 15/02/2017 naar 14:00   

@EH
?Het Systeem van vóór de loting? maar dat was toch ook een loting?

Matching is niet wat het huidige DA Systeem doet, namelijk de mate van voorkeur van de verschillende leerlingen heeft geen gewicht, de plek die ze toekennen aan een school op hun lijst doet er onderling totaal niet toe.

Nu kiezen álle 8000 kinderen verplicht uit de restjes, anders komen ze nooit aan een lijstje dat lang genoeg is.
Veiligere of zelfs veilige keuzes bestaan er ook niet meer, itt in het vorige Systeem
Ook moeten ze zowat alle scholen langs want anders kan je ze met goed fatsoen niet op je lijst zetten.
Dat is tenminste onze ervaring en ook wat we nu al voor de derde keer overal om ons heen horen.

De elfde 'voorkeur' van de ene leerling weegt met dit huidige verdeel DA Systeem zwaarder dan de eerste voorkeur van de andere, wanneer diens lotnummer toevalligerwijs beter is.
Dus degene met elfde 'voorkeur' mag wel naar die school, degene met die school op de eerste voorkeur niet.

Onbegrijpelijk, dit zgn. verdringen van alleen al de eerste plek overkwam 242 kinderen vorig jaar.
Van de lagere 'voorkeuren' zijn de aantallen mij nog onbekend, maar de aantallen zullen vergelijkbaar hoog zijn.
(Wanneer iemand die aantallen wel ergens weet te vinden, graag!)
Verdringing van een hogere voorkeur van de ene leerling door de lágere voorkeur van de andere vond er onder het Boston loting Systeem iig niet plaats.
Suzanne (Amsterdam)
op 15/02/2017 naar 13:41   

@K.N.Uppel: onder Boston werd vaak strategisch gekozen waardoor je geen idee hebt hoeveel leerlingen niet op eerste keuze kwamen. Nu kun je ten minste de gok wagen en toch voor je favoriete school te gaan zonder daarmee meteen al je kansen te verspelen. Ik heb beide systemen meegemaakt en zolang er schaarste is kies ik voor deze.
EH (Adam)
op 15/02/2017 naar 10:05   

met het systeem van vóór de loting waren er dus 600 (!) leerlingen die moesten kiezen uit de restjes tijdens die sneue scholenmarkt, met loting en matching vorig jaar nog maar enkele tientallen.
Elisabeth (Amsterdam)
op 15/02/2017 naar 08:51   

In de nieuwsbrief van 18 april 2016 staan de cijfers van 2013, 2014 (oude loting) en 2015, 2016 (nieuwe centrale loting) naast elkaar. Je vindt deze nieuwsbrief onder de knop 'nieuws' in de linkerbalk.
K.N.Uppel (Hoenderloo-Adam)
op 15/02/2017 naar 02:14   

@EH
Ik wijt zeker niet alles aan het huidige loot-Systeem, ik benóem wel enkele van de problemen die dit huidige systeem veroorzaakt. Ook poog ik te schetsen waar, of bij wie, die problemen ontstaan en waar en bij wie die vervolgens neergelegd worden, of terecht komen.
Onder het vorige (Boston) Systeem waren er ook problemen met de plaatsing van leerlingen, maar verdringing was er echter helemaal niet.

600 leerlingen jaarlijks konden er destijds niet op hun voorkeur school geplaatst worden.
1200 leerlingen jaarlijks konden er afgelopen twee jaar niet geplaatst worden.

Nogal een verschil zou ik zeggen. Dubbel zoveel! Alleen maar door de Systematiek van loten, inherént aan die Systematiek.
Het is ook niet voor niks, dat de OSVO na het eerste jaar het voorstel deed voor een ander loot-Systeem.

Het moeten hebben van bijvoorbeeld een twaalfde (of vijfde) voorkeur bestond toen gewoonweg niet. Maar ook nu zullen de meesten dat geen voorkeur noemen, die houden zich echter gedwongen door de Systematiek allemaal wél bezig met wat er voor een twaalfde keuze (of vijfde) moet doorgaan. Onzekerheid voert de boventoon.

Ik sneer helemaal niet naar nieuwe scholen, signaleer wel dat er heel erg weinig gewoon onderwijs is bijgekomen, terwijl het aantal teleurgestelde kinderen meer dan verdubbeld is, slechts te wijten aan de Systematiek.

Nieuwe scholen zijn zeker nodig om het capaciteitsprobleem op te lossen. Niet extra snoep of gratis i-pads bijvoorbeeld op de scholen die volgens jou hun zaakjes niet op orde zouden hebben.
Wanneer leerlingen niet naar een school willen, zou de wens van de leerlingen leidend moeten zijn.
Niet de aanwezigheid van een school of een bestuur.

Ook pogingen om maar zoveel mogelijk overtekend te worden zijn volgens mij absoluut geen bijdrage aan een oplossing, eerder een vergroting van het probleem.
Waarom zou een school proberen om liever tweehonderd of driehonderd leerlingen teleur te stellen, dan bijvoorbeeld tachtig?
Alleen maar om de populairste te zijn? Treurig.
Elisabeth (Amsterdam)
op 14/02/2017 naar 20:15   

@Louise: ik heb het opgezocht en de Vox klassen zitten aan de Buiksloterweg 85, dat is hetzelfde adres als de nieuwe Havo.
EH (Adam)
op 14/02/2017 naar 07:54   

KN Uppel,
Je wijt alles aan het systeem, maar ook voor dit systeem waren er grote problemen. Heb zelf oudere kinderen die hier de dupe van waren.
En het is zo makkelijk om te sneren naar nieuwe scholen als Hyperion, ik vind 6 jaar niet lang. Dit jaar 1e eindexamenkandidaten. Amsterdams Lyceum betsaat 100 jaar, dat is pas lang.

Ik bedoel met minder populaire scholen de scholen die nog niet vol zijn. Dáár is werk aan de winkel. Díe moeten zorgen dat ze hun zaakjes op orde hebben.
K.N.Uppel (Hoenderloo-Adam)
op 14/02/2017 naar 01:30   

@EH
volgens mij heeft Hyperion toch echt wel 2 eindexamenklassen dit jaar.
het volgend jaar, dus het jaar waarvoor mensen nu een ellenlange lijst pogen op te stellen gewoon 5 eindexamenklassen.

Het Hyperion bestaat al zes jaar lang en zou dus echt wel eens een poging kunnen doen om alles wat ze toevallig niet gebruiken kunnen domweg bij de buren voor de deur neer te leggen.

De wat minder populaire scholen hebben hun zaakjes veelal prima op orde, maar krijgen toch allemaal (30 a 40%!) afgewezen en vaak ontevreden leerlingen binnen dankzij dit kLOOT-SYSTEEM terwijl ze hun eigen school ook gewoonweg hadden kunnen vullen met de leerlingen die die school wél op de eerste plaats hadden gezet na een zorgvuldige afweging te hebben gemaakt. Die bijvoorbeeld niet zo warm lopen voor een eigen i-pad of een stoute donderdag eens in de maand.

Dit systeem dwingt iedereen in een negatieve grondhouding, voor iets wat nou juist positief is als het kiezen van een nieuwe school.
Voor het grootste gedeelte van de 8000 leerlingen is deze exercitie totaal onnodig.

Dit kLOOT-SYSTEEM is er slechts om de kleine groep leerlingen die om de poorten van de over-populaire scholen drommen ter wille te zijn.
Ten koste van de meer dan 7000 anderen, die een keuze maken die nou juist toe te juichen zou moeten zijn.

Wanbeleid, geen beleid of uitsluitingsbeleid? Alledrie misschien?

("maar wat dan pappa als ook die school dan al vergeven is.....positief blijven Robert, maar wat wil jij dan als achtste keus, jij mag het echt zeggen Robert.....of wil je die school toch liever als negende, dan krijg je wel een i-pad, maar ga je niet naar Parijs in de vierde klas....het is wel een kwartiertje minder fietsen, de route is wel wat minder aantrekkelijk..."
Robert wil naar de eerste keus, misschien naar de tweede, vooruit de derde als het echt echt moet maar dan houd het toch echt wel op voor hem. Een eventuele achtste keuze zal hem worst (case?) zijn en toch moet hij zich daar nu al serieus mee bezig houden van vader, van juf, van Simone)
EH (Adam)
op 13/02/2017 naar 15:12   

KN Uppel, Hyperion bestaat pas kort, heeft nog geen eindexamenklassen en mag t probleem oplossen?
Laat de minder populaire scholen eerst eens hun zaakjes op ordekrijgen, komen er vanzelf meer leerlingen.
Louise (Amsterdam)
op 13/02/2017 naar 13:50   

Ik heb de voorlichting van de VOX-klassen gemist en kom er in de gids en op de website niet helemaal uit. Klopt het dat je in de Hyperion-Vox klas les krijgt in het gebouw van de nieuwe HAVO? Weet iemand dat?
Louise (Amsterdam)
op 13/02/2017 naar 13:50   

Ik heb de voorlichting van de VOX-klassen gemist en kom er in de gids en op de website niet helemaal uit. Klopt het dat je in de Hyperion-Vox klas les krijgt in het gebouw van de nieuwe HAVO? Weet iemand dat?
K.N.Uppel ( Hoenderloo-Adam)
op 13/02/2017 naar 02:49   

Spijker op de kop @Hanneke,
Steeds weer wordt er gezegd dat er voldoende plaatsen zouden zijn, maar keuzevrijheid van onderwijs betekent toch echt dat je bijvoorbeeld vrij bent om te kiezen of TTO, tweetalig onderwijs, iets is dat bij je past of niet. Maw deze (over)capaciteit mag zeker niet meegerekend worden bij de beschikbare plaatsen wanneer daar helemaal geen behoefte aan bestaat in die mate.
Veel kinderen zijn daarnaast ook nog eens absoluut ongeschikt voor TTO.

Hetzelfde geldt natuurlijk bijvoorbeeld voor het Montessori onderwijs, de Dalton methode, De Vrije school van Rudolf Steiner en de bijbehorende rassentheorieën, Extreem Hervormd, Katholieke Kerk Klassikaal, Vinse, Denise, Cheider, en nog heel wat onderwijsmethoden die echt alleen kunnen gedijen wanneer óók de thuissituatie die methode ook onderschrijft (dus minstens niet ontkent of ondergraaft).
Daarnaast is bijvoorbeeld het kinderen méér dan drie kwartier (of een half uur?) laten fietsen in een fietsfile door het drukke stadsverkeer heen en ook weer terug natuurlijk ook niet iets wat je redelijkerwijs van ouders of kinderen kan verwachten.
Alle nieuwe en vaak wel wat kleinschalige of soms bizarre initiatieven zijn heel fijn voor wie daar naar op zoek is, maar mogen ook niet meegerekend worden als alternatief voor iedereen die geen plek kan vinden.
Er is dus al vele jaren (tiental?) veel te weinig plek, zéker als er gekozen mag worden, en dat schijnt idd. te mogen.

Veel kinderen willen gewoon' onderwijs', dat blijkt ook uit de overtekening van vorige jaren. In 2016 bijvoorbeeld waren er 966 plekken te weinig (meer dan 16%) om iedereen op de eerste voorkeur te plaatsen.
Méér dan twee derde daarvan wenste trouwens een school die al veel lánger onderwijs geeft.
Een kwart deel (230) van alle over-aanmeldingen komt voor rekening van het Dalton (light?) onderwijs van Spinoza Lyceum.
Een zesde deel (150) voor rekening van het Katholieke onderwijs van het St. Nicolaas Lyceum.
Een zesde deel voor het populaire onderwijs op Hyperion (105) en HAL (50).

Het lijkt dus toch het beste als die scholen die al jaren populair zijn daar ook iets mee doen, en dan bedoel ik niet nóg meer leerlingen te lokken met snoep op stoute witte donderdag ofzo, maar de al aanwézige vraag een plek proberen te geven. Dus zélf ook verantwoordelijkheid nemen.

Wat dit loting systeem echter doet is die verantwoordelijkheid botweg afschuiven naar de andere kinderen die wél voor een (wat) minder populaire school kiezen.
Deze groep ouders en kinderen zijn wel een een totaal andere groep (gemiddeld dan) dan de veelal highbrow kinderen die voor de Uber- populaire scholen (over)tekenen.
Dit loot-systeem zorgt daarmee voor extra ongelijke kansen. Daarnaast versterkt het de segregatie ook nog eens extra, die trouwens al zo fors en haast alom aanwezig is, in het VO.

De enigen die echt baat hebben bij dit systeem zijn degenen die voor de populaire scholen kiezen, verhoudingsgewijs (of toevalligerwijs?) zijn dat ook de Mondigen, degenen met invloed of contacten met politieke partijen als oa D'66 en VVD. De Hogeropgeleiden, de Witten, de Gentrificeerders.

De (DA-STB) loting-matching geeft namelijk de (toevallig) wittere en/of hoogopgeleidere ouders van deze groep kinderen EXTRA, dus betere, kansen in het lotings-proces; is de eerste keuze al vol, mag men gewoon een tweede-, een derde-, een vierde-voorkeurskeuze enzovoorts maken.

Dus ten koste van de eerste keuze, van een (toevallig) wat minder witte ander.
(maar die heeft het waarschijnlijk toch niet door want die is lager-opgeleid)
Ten koste van de REST en die is (toevallig) wat minder hoogopgeleid, wat minder wit, die maken (toevallig) minder vaak een keuze voor Spinoza, st. Nicolaas, Hyperion,Het Amsterdamsch Lyceum, etc. etc.

Verdringing vind er plaats, maar het is wel erg éénrichtingsverkeer.
Gentrificatie in de stad, gentrificatie in de buurt, gentrificatie op school, what's next?
1 (A)
op 12/02/2017 naar 21:24   

Bent u op zoek naar de keuzelijsten van Amsterdamse VO-scholen voor de centrale loting en matching, klik dan osvo
Jopi (Amsterdam)
op 12/02/2017 naar 11:28   

SVPO zegt op haar open dag dat ze een klas met mavo/havo leerlingen wil maken - buiten het loting/matching systeem om.

Mag dit? Kan een school besluiten de kernprocedure te negeren?
Mariska (Amsterdam)
op 12/02/2017 naar 09:01   

dank je wel voor je reactie, duidelijk.
Mariska (Amsterdam)
op 12/02/2017 naar 09:01   

dank je wel voor je reactie, duidelijk.
Mariska (Amsterdam)
op 12/02/2017 naar 09:01   

dank je wel voor je reactie, duidelijk.
Mariska (Amsterdam)
op 12/02/2017 naar 09:01   

dank je wel voor je reactie, duidelijk.
Mariska (Amsterdam)
op 12/02/2017 naar 09:01   

dank je wel voor je reactie, duidelijk.
Anne j. (Amsterdam)
op 11/02/2017 naar 15:21   

@mariska: nee in principe niet, in de tweede ronde kan je loten voor de scholen die dan nog plek hebben. Er wordt wel voordat de definitieve loting plaatsvindt een proefrondje gedraaid om te kijken waar de grootste problemen zitten en/of de grootste overcapaciteit. Naar aanleiding van dit proefrondje wordt er wel een beetje geschoven in het aanbod. Zo heeft in 2016 het Berlage lyceum zijn capaciteit voor havo tweetalig vergroot van 75 tot 140. En zijn er uiteindelijk 140 leerlingen geplaatst.
Mariska (Amsterdam)
op 11/02/2017 naar 14:24   

Vraag: als je NIET op een van de (10-12) scholen op je lijst wordt ingeloot, is er dan uberhaupt een kans in de tweede loting dat je nog op 1 van die scholen terecht komt, bijv. omdat er een éxtra klas wordt gevormd op een school?
Man Co Statistiek (Adam)
op 10/02/2017 naar 16:13   

@ elisabeth, dank voor je re-actie
Inderdaad heel bijzonder dat het hele rapport van toch liefst 17 blz. met geen enkel woord rept over verdringing én ook helemaal geen cijfers daaromtrent openbaart.

Terwijl dít nou juist een zeer vervelend (en ook nog flink segregerend!) voorspeld manco is dat onlosmakelijk aan deze gekozen (door wie?) DA-stb loting systematiek kleeft.

Ik heb mijn grofweg geschatte verdringingscijfers, dus toch nog maar even gepreciseerd aan de hand van de wél beschikbare en vermelde cijfers in de 'eerste analyse loting....2016' (de versie van sept. 2016).
(Bleek eigenlijk heel makkelijk te berekenen. Tekenend dus dat dat dan niet in een paar regeltjes in het rapport staat.)

Totaal loting van alle leerlingen VO Amsterdam in 2016: 7.453 = 100%.
Waarvan niet op de gekozen eerste plek terechtgekomen: 1.208 = 16,21%
Aantal benodigde plekken voor iedereen op de eerste keus: 966 = 13%
Systematisch 'verdrongen' leerlingen niet op eerste keus: 242 = 3,21%

Dus 20% (1 op 5) van de leerlingen die niet op de eerste keuze kwam, is 'verdrongen' door een leerling die die school een lagere 'voorkeur' gaf.

Daarnaast heeft er natuurlijk nog veel 'verdringing' op tweede, derde etc. 'voorkeursplekken' door weer nóg lagere 'voorkeuren' plaatsgevonden.

Dit allemaal omdat DA-stb geen gewógen loting kent, dus geen énkel gewicht geeft aan de mate van voorkeur van een leerling, maar deze slechts als een nummer ziet én behandeld.
Hanneke (Amsterdam)
op 10/02/2017 naar 15:15   

Ik wil toch even reageren of de nieuwsbrief van het VSA. Ik begrijp de roep om extra plaatsen op populaire scholen. Maar dat een nieuwe school die nog niet eens eindexamenkandidaten heeft afgeleverd nu voor de oplossing van het hele lotingprobleem op VWO niveau moet zorgen lijkt mij echt niet reeel, en voor de school in kwestie niet wenselijk.
Dat de opzet van de school aan een vraag voldoet is duidelijk.
Maar waar ik me aan gestoord heb tijdens het zoeken van een school is vooral het gebrek aan aanbod van 'normaal'onderwijs (waar je ook kans op maakt zonder dalton/montessori-voorrang). Dat er zoveel plek overblijft op het Berlage heeft mijns inziens een reden. Namelijk dat de vraag naar tweetalig onderwijs niet zo groot is. Bovendien bleek toen wij daar heen gingen dat je met een Havo/VWOadvies automatisch op de Havo terecht kwam. Begrijpelijk omdat het voor kinderen (die niet toevallig al tweetalig zijn opgevoed) heel moeilijk is om al die nieuwe vakken meteen in het Engels te krijgen. Maar heel vervelend dat de mogelijkheid dat je kind na een of twee brugjaren toch VWO mag doen bij voorbaat dus al uitgesloten is. Ik denk dat wij niet de enige zijn die om die reden het Berlage direct van de lijst geschrapt hebben terwijl het ons wel een leuke school leek.
Tot mijn stomme verbazing vond het Nicolaaslyceum (ook heel populair vanwege het nieuwe gebouw en het ontbreken van voorrangsregels ivm montessori/dalton) het nodig om ook tweetalige klassen aan moest bieden. Dat zal wel om het geld gaan. Want aanmeldingen hadden ze toch al veel te veel. Terwijl een school zoals het Berlage die zich juist op het engelstalige richt plek zat heeft. Als er dan toch extra klassen komen bij scholen dan graag normale klassen! De kunst, muziek en sportklassen worden door veel mensen allemaal aangekruist omdat het hun kansen tot inloting mogelijk iets vergroot.
Hoewel Spinoza- en Cartesuis2 goede initiatieven zijn begrijp ik niet dat deze zo sterk afwijken van de oorspronkelijke scholen waarnaar de vraag zo groot is. Ik zou pleiten voor een Fons Vitae 2 oude stijl. Gewoon omdat er vraag is naar goed klassikaal onderwijs zonder toeters en bellen. Maar wel met mogelijkheden om Camebridge engels e.d. te doen zonder op voorhand kansloosmakende voorrangsregels.
Elisabeth (Amsterdam)
op 10/02/2017 naar 14:09   

V.w.b. verdringing: deze vraag blijkt tijdens de laatste expertmeeting van de gemeenteraad gesteld te zijn aan de aanwezige wetenschappers (n.a.v. het verhaal van gedupeerden die het Vossius (waar ruim voldoende plek was voor eerste keuze leerlingen) op 1 hadden staan en nu met lege handen stonden).
Zij noemden na een snelle berekening zo'n 300 leerlingen die door verdringing niet op hun voorkeursschool terecht zijn gekomen.
Elisabeth (Amsterdam)
op 09/02/2017 naar 14:57   

@man co statistiek
Verdringing is volgens mij niet specifiek onderzocht noch benoemd in het evaluatierapport loting en matching van 2016. Je kan wel zien dat op een school als het Fons Vitae op vwo niveau verdringing van hoge voorkeuren voorcijferde voorkeuren heeft plaatsgevonden. Veel aanmeldingen op plek 4 en hoger. Er waren ook best veel geluiden van teleurgestelde leerlinge voortwoed deze school uit de bus was gekomen maar een heel lage voorkeur was en tegelijk teleurgestelde kinderen die voor hun favoriete school Fons vitea waren uitgeloot. Ook bij het Vossius zie he dat: ruim voldoende plek voor alle eerste voorkeur leerlingen maar toch uitgeloot dankzij het feit dat ook Vossius veelal laag op de lijst stond van leerlingen die naar een categorale vwo willen. In beide gevallen voelen beide leerlingen zich gedupeerd door het lotingssysteem. Vroeger kon he gewoon naar Fons Vitea of Vossius als dat je voorkeursschool was, nu heb je een vrij grote kans om uitgeloot te worden omdat deze scholen aan lage voorkeur hebben van leerlingen die het liefst naar een populaire school willen.
Rob bertje (Knokke)
op 09/02/2017 naar 02:15   

Gelijke kansen in dit systeem ? Wie profiteert er nou wel, en wie toch niet ?
Flauwekul, gelijke kansen ammehoela;
Hoe hoger je eisen, hoe beter je kansen.
hyperion op 1, spinoza op 2, het amsterdamsch lyceum op 3, en dan drie keer gegokt en verloren en dan toch met je 4e keuze toch nog steeds dezelfde gelijke kans op bijv. yasmina haar 1e (!) favoriete voorkeurs plek op het cygnus of pieter nieuwland bijvoorbeeld?
Een pervers systeem.
Lotnummer uber alles.
wie vaart hier dan wel bij?
de status quo.
Rob (Oudekerk)
op 09/02/2017 naar 01:15   

@donderkopje
de mensen die voor de zwaar overtekende scholen kiezen varen als enige wel wel (of flink beter iig) bij dit systeem. Wil je dus ook mee profiteren, dan zou ik zeker een of beter enkele overtekende cq gewilde school/scholen bovenaan je lijst zetten. Dan blijft je derderangs en verdere keuze toch nog minstens net zo kansvol, als je maar een goed lotnummer hebt. succes!
Man Co Statistiek (Adam)
op 09/02/2017 naar 00:55   

Kan iemand ergens het cijfer vinden van 'verdrongen' kinderen?
Dwz; de kinderen die sowieso eigenlijk wel op hun eerste (= favoriete) plek hadden kunnen scholen, maar hier dan ineens toch niet op terecht kwamen, door de door osvo gehanteerde systematiek, dus doordat andere kinderen toevallig een hoger lotnummer hadden die eigenlijk helemaal niet voor die specifieke school kozen, maar desondanks die plek als zoveelste vervolgkeuze toegewezen kregen?
Ik kwam zelf grofweg tellend op ong. 300 kinderen, klopt dat enigszins?
Dat staat helaas nog steeds nergens in het wc-eend-vu-osvo-rapport, net als alle 'opgehoogde' kinderen trouwens...
Anne J (Amsterdam)
op 08/02/2017 naar 21:36   

@ donderkopje: lees het rapport " eerste analyse loting en matching amsterdam 2016" met daarin werkelijk alle cijfers mbt tot de loting en matching van vorig jaar. In tabel 4 van dat stuk staat de lijst met scholen en de adviezen waarvoor geloot is met het hoogste lotnummer dat nog net is toegelaten. Voor havo en havo/vwo advies zijn bij het Spinoza vorig jaar alleen kinderen met voorrang geplaatst, voor de muziekplus afdeling van het Spinoza was het hoogste lotnummer 4059. Voor het MLA havo en havo/vwo was het hoogste lotnummer 5543.

Rapport is dit vinden als je het googlet.
Donderkopje (Amsterdam)
op 08/02/2017 naar 16:37   

Mijn zoon volgt geen dalton of Montessori onderwijs.

Ik begreep dat er vorig jaar meer Daltin leerlingen waren dan het Spinoza Lyceum aan kon. Ook al had je lot nummer 1, als je geen Dalton als basisschool had maakte je geen kans tegen alle Dalton leerlingen die hem op 1 hadden gezet, ongeacht hun lotnummer. In ieder geval voor Havo was dat zo. Zoon heeft havo-vwo advies.

Bij het MLA weet ik het niet, maar daar heb je natuurlijk ook een enorm overschot aan Montessori leerlingen die gebruik kunnen maken van deze voorrangsregel.

Het is natuurlijk een beetje gissen, maar toch benieuwd naar jullie mening. Heeft het nog zin om deze scholen überhaupt op je lijst te zetten denk je? Zoon wil ze niet op 1 zetten als het kansloos is, en daardoor een andere school niet meer op 1 kunnen zetten waar hij nog wel een kans maakt. En als hij ze niet op 1 zet, dan is het helemaal bijna zinloos om ze erop te zetten met al die voorkeursbehandelingen.

Ik vind uberhaupt die voorangsregels onzinnig. Of je match en loot, of niet. Nu is het toch behoorlijk oneerlijk voor een hele grote groep leerlingen die zonder dalton of montessori achtergrond al bijna kansloos zijn bjj de meest populaire scholen.....
Elisabeth (Amsterdam)
op 08/02/2017 naar 14:42   

Lees onze laatste update o.a. met Osvo wil uitzondering voor Amterdam, VSA schrijft een brief aan de wethouder over slimmer bestrijden van de mismatch en alternatieven om segregatie tegn te gaan.

Zie onder de knop 'nieuws'links op deze website.
Shana (Albany)
op 07/02/2017 naar 20:50   

_____________ _____ ______ ____________ _______
Mar 2 (West)
op 06/02/2017 naar 17:40   

Ik heb inmiddels zoveel scholen gezien, dat het me soms wat duizelt, maar ik meen me te herinneren dat bij C2 idd niet een vak als Frans geroosterd staat, maar dat zij een andere benaming hebben voor talen.
Maar ik geloof idd dat ze niet meteen Frans hebben.
Er is trouwens een PODCAST te beluisteren over c2, heb zelf niet geluisterd, maar ik ken iemand die dat wel gedaan heeft.
Succes.
Anne J (Amsterdam)
op 06/02/2017 naar 09:16   

@Afke,


Wat mij alleen niet duidelijk is of er ook gewone vakken zoals Frans en Duits gegeven worden. In het rooster zie je dat niet terug, an bij de docenen staan ook niemand aangegeven als docent Duits of Frans.
Henriette (Amsterdam)
op 04/02/2017 naar 15:03   

Mijn zoon zit in de brugklas van het Calandlyceum technasium en hij heeft het enorm naar zijn zin daar. Het technasium heeft veel mogelijkheden. Ik kan jullie aanraden om te gaan kijken.
Afke (Amsterdam)
op 01/02/2017 naar 13:20   

Zoon had VWO advies, maar inderdaad kun je ook met HAVO advies terecht. Wel voor kinderen waar ouders van inschatten dat het er nog niet helemaal uit komt en zelfstandig kunnen werken, want alles wordt op VWO+ niveau aangeboden.
Jopi (Amsterdam)
op 01/02/2017 naar 12:30   

Dank Afke,

Wat voor advies had jouw zoon als ik vragen mag? Krijg uit open dag en info op site het idee dat C2 liever geen havo leerlingen heeft. Op hun site zeggen ze dat ze alleen havo/vwo leerlingen aannemen, op opendag bleek dat ze wel havo leerlingen toelaten. Maar: het zou voor de gewone of middelmatige havist heel zwaar zijn werd er gezegd op de open dag. Riekt naar een soort ontmoedigingsbeleid.

Wat is jouw ervaring daarmee? Ligt de lat echt op VWO+ nivo voor alle kinderen?
Jopi (Amsterdam)
op 01/02/2017 naar 12:30   

Dank Afke,

Wat voor advies had jouw zoon als ik vragen mag? Krijg uit open dag en info op site het idee dat C2 liever geen havo leerlingen heeft. Op hun site zeggen ze dat ze alleen havo/vwo leerlingen aannemen, op opendag bleek dat ze wel havo leerlingen toelaten. Maar: het zou voor de gewone of middelmatige havist heel zwaar zijn werd er gezegd op de open dag. Riekt naar een soort ontmoedigingsbeleid.

Wat is jouw ervaring daarmee? Ligt de lat echt op VWO+ nivo voor alle kinderen?
Afke (Amsterdam)
op 01/02/2017 naar 11:34   

Mijn zoon zit op het Cartesius2 en is er erg blij. Hij wordt gemotiveerd door de uitdagende opdrachten, kan op eigen tempo werken en is zeer te spreken over de docenten. Uit evaluatie op school komt en voor mij ook herkenbaar!
: - Leerlingen en ouders vinden dat het niveau hoog ligt, dat leerlingen snel bij ons groeien, maar dat sommigen van hen het ook wel erg moeilijk vinden;
- Er wordt veel in groepen samengewerkt en veel gevraagd van de zelfstandigheid van leerlingen. Sommigen vinden dat erg prettig, anderen vinden dat ook wel lastig;
- Veel leerlingen vinden het erg leuk bij ons op school, zij blijven vaak na lestijd op school om verder te werken, met elkaar te kletsen en zich te vermaken.

meer info op opendag.cartesius2.nl en er is een extra infomoment op 13-2 (op locatie van Marcanticollege!) info op de site c2.espritscholen.nl
Jopi (Amsterdam)
op 01/02/2017 naar 09:14   

Ik ben ook benieuwd naar ervaringen van ouders die er hun kind het eerste jaar op hebben zitten.

Iemand?
Aaa (Amsterdam)
op 31/01/2017 naar 18:04   

Cartesius 2 en Spinoza 21st zijn heel goed
Anne J (Amsterdam)
op 31/01/2017 naar 14:20   

Zijn er hier ook ouders die al ervaringen hebben met Cartesius 2 of Spinoza 21st?
Elisabeth (Amsterdam)
op 29/01/2017 naar 21:05   

Beste EH, ik wil helemaal geen discussie met je over hoe jij of ik omgaan met pech. Ik wil nog wel een paar zaken verduidelijken voordat ik het hierbij verder laat.
Ten eerste: iedere loterij kent winnaars en verliezers. Met 'verliezers' bedoel ik de kinderen die uitgeloot worden. In de centrale loting en matching kun je voor meerdere scholen tegelijk uitgeloot worden, niet alleen voor je lievelingsschool maar met één lotnummer voor je hele top 3 scholen of top 5 (in 2016 bijna 5% van de leerlingen met vwo advies) of zelfs voor àlle 12 scholen op je lijst.
Ten tweede: bepaalde scholen zijn inderdaad populairder dan anderen en die populaire scholen die zijn niet per se beter dan de minder populaire scholen. Ik heb het ook niet over 'goede' en 'slechte' scholen, alleen over passende scholen. Denk aan enerzijds ouderwets klassiek onderwijs en anderzijds montessori (die scholen geven zelf ook aan dat hun onderwijsvorm niet bij ieder kind past), vrije school en de vele nieuwe initiatieven met vernieuwde onderwijsvormen. Stuk voor stuk kunnen dat 'goede' scholen zijn. Maar wat voor het ene kind een zegen is, kan voor het andere kind een verzoeking zijn. Het hele idee achter vrije schoolkeuze is juist dat kinderen dankzij die keuzemogelijkheden op een voor hen passende school terecht komen. Bij de introductie van de centrale loting en matching was de belofte dat 99,9% in de top 3 van opgegeven scholen zou komen. Dat lijkt me een heel redelijke ambitie, maar helaas wordt die bij lange na nog niet gehaald.
Tenslotte: de loting voor vervolgstudies is met ingang van dit jaar afgeschaft. De minister vond het niet eerlijk dat het lot beslist of je studie van je dromen mag doen of niet. Middels decentrale selectie kiezen instellingen nu zelf wie ze toelaten. Dat is dus een heel ander speelveld dan centrale loting en matching.
EH (Adam)
op 29/01/2017 naar 17:57   

Alleen het woord al: 'verliezers', dat is toch treurig als je zo met deze situatie om gaat. Tuurlijk is het balen als je niet wordt ingeloot, maar ja, er zijn genoeg andere opties in de stad.
Wat ga je straks doen als je kind niet wordt ingeloot op de gewenste vervolgstudie? Ik denk dat die namelijk veel bepalender is voor je loopbaan dan de middelbare school.

En even voor de goede orde, ik waardeer je inspanningen. Maar feit blijft dat in Adam bepaalde scholen populairder zijn dan andere. Maar niet perse beter.
Moeder zoon 2 (Amsterdam)
op 29/01/2017 naar 13:34   

@Elisabeth, @EH
Hear hear, Elisabeth,
Dank voor je bericht.
De geschetste treurnis vindt zijn oorsprong inderdaad in het jarenlang niet investeren in structurele kwalitatieve oplossingen, die dit ongewenste en onnodige leed en deze 'levenslessen' veroorzaken.
Elisabeth (Amsterdam)
op 29/01/2017 naar 09:58   

@EH
Alledrie kinderen in het artikel hebben gezocht naar een school in Amsterdam en alledrie kinderen kozen uit de openstaande opties voor een school buiten Amsterdam. Één kind wilde überhaupt niet meedoen aan de mega-loting in Amsterdam en koos direct voor een school in Zaandam. Een ander kind deed wel mee en werd in de grote Amsterdamse scholenloterij in één klap uitgeloot voor alle scholen waar hij naartoe wilde. Hij koos daarna voor een school in Velsen-zuid ("daar is hij nu gelukkig"). En de vader van het derde kind heeft zonder succes maar liefst 15 Amsterdamse scholen gebeld voor een plek in de derde klas nadat zijn dochter van het 4e gymnasium af moest. Zij ging uiteindelijk naar Weesp en heeft daar haar draai gevonden. Eind goed, al goed.
Ze hebben andere keuzes gemaakt dan jij indertijd na uitloting. Net als jouw kind betalen ook zij een prijs als verliezer en dat is reistijd. Ook zij leren 'levenslessen' van het niet welkom zijn op een heleboel scholen in Amsterdam.
Treurnis, dat is dat we in Amsterdam veel tijd, geld en energie besteden aan de verdeling van de bestaande schaarste i.p.v. het investeren in het oplossen van die schaarste.
M.montessori (St. steiner )
op 28/01/2017 naar 16:40   

'Uiteindelijk lijken alle scholen op elkaar,...'
...net als alle woorden trouwens, altijd diezelfde 26 letters uiteindelijk.
EH (Adam)
op 28/01/2017 naar 13:38   

Vandaag in het Parool, een verhaal over leerlingen (of beter gezegd: ouders) die gekozen hebben voor een school buiten Amsterdam.
Arme kinderen, uren reistijd, geen tijd meer voor sport, niet met vrienden kunnen afspreken. Wat een treurnis.
Treurnis, zeker niet alleen vanwege het lotingssysteem in Amsterdam, maar vooral omdat ouders er dan voor kiezen om hun kind naar een school buiten de stad te plaatsen. Omdat ze alleen 'het beste' willen voor hun bloedjes.
Realitycheck: bijna alle scholen in Amsterdam zijn goed, goed genoeg in ieder geval voor andere Amsterdamse kinderen. Dus ook voor deze kinderen.

En ja, ik vind het loten kwalijk, en daar moet iets aan gedaan worden. En ja, mijn kind is ook uitgeloot, in het oude systeem nog, en zit op een school die niet helemaal past. Maar mijn kind leert daar ook andere levenslessen.

En ik ben het helemaal met Chinta uit het Parool eens (laatste zin): 'Uiteindelijk lijken alle scholen op elkaar, als je eenmaal vrienden hebt gemaakt.'
Mar2 (West)
op 27/01/2017 naar 13:23   

@ anne, Sorry
Iets te snel getikt, barst van de tikfouten zag ik, hoop dat je er nog uitkomt. ;-)
Mar2 (West)
op 27/01/2017 naar 13:22   

@ Anne
Ik weet dat het ignatius verplicht had in jaar 4 tot nu toe, maar als ik het goed navertel zij -omdat ze excellente school zijn- iets meer ruimte hebben en nu Frans niet meer verplicht hebben, maar wel een verplicht capita selecta nog moeten kiezen een nkeer voor een taal (soort keuzevak met certificaat), maar dus veel minder dan een jaar.

Ik begreep van iemand op het vossius dat het barlaeus het ook niet meer had, maar het Barlaeus moet ik nog bezoeken. Atheneum heeft volgens mij wel verplicht nog een moderne vreemde taal te keizen, maar bij gym heb je natuurlijk al een klassieke taal,

@1 We hebben nu in totaal nu 7 scholen gezien, dus de top drie kan veranderen nog. Maar tot nu toe zijn ignatius en Hyperion hier erg in... Ben benieuwd, want vrees dat we daar niet alleen in zijn ;-)

Bij dat document dat net genoemd werd zitten heel handige bijlagen met lotnummers en welke school hoe vaak was gekozen enzo. Geeft wel inzicht...

Ben wel benieuwd hoe iedereen zijn ervaringen zijn

Succes allemaal...
Elisabeth (Amsterdam)
op 27/01/2017 naar 12:53   

@Annelies:
Ja, dat kan als die school meerdere profielklassen op het niveau van je kind heeft. Bijvoorbeeld het Spinoza heeft een gymnasiumklas, een atheneum klas en een muziekplus klas op vwo nniveau. Zoiets bestaat ookbij het St. Nivolaaslyceum. Die kun je allemaal aankruisen in volgorde van voorkeur.
Die profielklassen zijn vaak klein (bijv. 27 leerlingen), d.w.z. Dat er niet veel plekken zijn. Voor beleidsbepalers geldt dat als je voorkeur bijv. Spinoza gymnasium is en je wordt geplaatst in een muziekplusklas van het Spinoza, dat je op je eerste verkeer bent geplaatst ( zo zijn is de uitkomst van 2016 opgepoetst). Tenslotte nog een let op bij profielklassen: als je na plaatsing niet geschikt blijkt voor de sportplus of muIekplus, dan word je alsnog in de gewone klas geplaatst.
Annelies (Amsterdam)
op 26/01/2017 naar 21:42   

Kan je 1 school 2x op de voorkeurslijst zetten? Bijv. 1 x atheneum en 1 x gymnasium?
Anne J (Amsterdam)
op 26/01/2017 naar 18:18   

@ Mar 2: maar op bijna alle vwo scholen wordt toch nog Frans en Duits in de 4e gegeven?
Anne J (Amsterdam)
op 26/01/2017 naar 11:04   

Voor alle data mbt de loting & matching van vorig jaar zie het rapport van de VU: "Eerste analyse matching en loting voortgezet onderwijs Amsterdam 2016". Google en gij zult vinden.
Tema (Overinschrijving)
op 25/01/2017 naar 21:01   

Is ergens te achterhalen wat echt populaire scholen zijn die steevast te maken hebben met overinschrijving? Kortom: op welke scholen je de grootste kans hebt om in- of uit te zijn?
1 (1)
op 25/01/2017 naar 20:09   

Mar2(west)
Wat is jullie top 3 keuze?
Mar2 (West)
op 25/01/2017 naar 19:48   

Ik weet niet of VSA mag mee-evalueren maar hier idd nog wat bevindingen:

Het is inderdaad erg druk op de open dagen, lukt me niet altijd om een beeld te krijgen en wat ook opvalt is dat veel open dagen op zaterdagochtend tussen 10-13 zijn, dat is eigenlijk net te kort om twee scholen te doen inclusief fietsen en in de rij staan om naar binnen te kunnen.
Ik ontdek sommige dingen bij toeval, zoals bijvoorbeeld dat het Vossius nog verplicht moderne talen in de vierde heeft en dat cartesius 2 geen Frans heeft in het eerste jaar (eerste jaren?).


Zou mooi zijn als de tijden verruimd kunnen worden of in ieder geval verdeel over de hele zaterdag.

Ook zou volgend jaar de start van de open dagen naar achter kunnen, nu de CITO eindtoets verplaatst is en er minder toe doet.

Het voorlopige advies van mijn dochter verandert niet meer weet ik vrijwel zeker, maar er zijn ook nog klasgenoten van dochter van wie het voorlopige advies nog kan veranderen (kinderen zitten midden in CITO toetsen nu en volgende week definitief advies).
Stel er zijn ouders die toch opeens een havo advies krijgen --> dan zijn bijvoorbeeld spinoza 21 en cartesius 2 niet meer te bezoeken.
Lijkt me voor die ouders niet prettig.

Ik heb gelezen dat VWO lijst ook minimaal 12 moet zijnj. Ik denk dat wij mikken op 13 of 14. Veel meer scholen zullen we niet kunnen bezoeken (zijn vorig jaar al begonnen trouwens) en ik merk dat vanuit een boekje kiezen niet echt werkt.

Succes allemaal!

ps Ben toch nog steeds blijer met de matching dan met het oude systeem (oudste kind) dat voor wel minder bezoeken zorgde, maar echt nog meer stress.
Jitta (Diemen)
op 24/01/2017 naar 16:37   

Als je veel hoog populaire scholen op je lijst zet, kom je met een goed lotnummer waaschijnlijk gewoon op nr 1, en met een slecht lotnummer op allemaal niet. Er blijken nou eenmaal "kringetjes" van scholen te zijn. Als je zelf kiest dat je op school a en b heel graag wilt, maar als alles tegenzit best op school z, kun je populaire school c, d, en e net zo goed weglaten, kom je tenminste gewoon op je derde keuze terecht, dat geeft misschien wat rust... Alhoewel, geen idee natuurlijk wat de "nieuwe" scholen aan wegzuigkracht hebben. Argh, toch weer kiezen welke op 7 en welke dan op 8 moet komen.....
Elisabeth (Amsterdam)
op 24/01/2017 naar 13:07   

Bijna 5% van de vwo-leerlingen is vorig jaar buiten de Top 5 geplaatst. Je kan hier rekening mee houden maar alleen voor zover dat past bij de voorkeuren. Als dat betekent dat je lijst korter is dan 12 scholen – so be it. Een school op je lijst betekent dat je daar terecht kan komen en dat geldt voor schoolbestuurders en beleidsmakers als een ‘voorkeur’, ook als dat school nummer 8, 10 of 14 is. Schoolbesturen en beleidsbepalers beloven een mooie sigaar uit eigen doos met het advies: “hoe langer de lijst, hoe groter de kans is dat je op één van die scholen komt!’
Ieder kind krijgt een lotnummer. Er zijn rond de 7.500 kinderen die meedoen in de loting en gestart wordt bij lotnummer 1. In het rapport eerste evaluatie loting en matching 2016 staat een lijst van scholen die geloot hebben met het maximale lotnummer dat geplaatst is.
Anne J. (Amsterdam)
op 24/01/2017 naar 11:38   

Bij mijn basisschool in een VWO kind op zijn 14e keus geplaatst vorig jaar.... maar je kan het jezelf makkelijk maken door in je top 10 2 of 3 scholen te kiezen waar vorig jaar voor het VWO niet geloot is (onder andere het Berlage Lyceum), zie voor informatie hierover de site van de OSVO en het rapport van de VU (Eerste analyse matching en loting voortgezet onderwijs Amsterdam 2016)
Elisabeth (Amsterdam )
op 23/01/2017 naar 21:56   

Niets 'moet', zet geen scholen op je lijst waar je echt niet naartoe wil.
A (A)
op 23/01/2017 naar 21:33   

ook 12
Louise (Amsterdam)
op 23/01/2017 naar 19:21   

Tijdens de voorlichting op de basisschool werd een advies gegeven voor de lengte van de lijst scholen. Dat verschilde per advies. Ik heb het alleen genoteerd voor havo/vwo (12), maar inmiddels heeft mijn kind een vwo-advies. Weetiemand hoe lang die lijst moet zijn? Ik meen me te herinneren dat die korter kon. . .
Jitta (Diemen)
op 23/01/2017 naar 16:35   

Wat een gigantische drukte en dringen op de open dagen. We doen ons best om "de sfeer te proeven", maar dat lukt niet erg goed.
Een verbaasde en ontevreden ouder (Amsterdam)
op 22/01/2017 naar 17:02   

Hieronder een mail aan SVPO, die overigens niet anoniem is verstuurd, waar nog geen antwoord op ontvangen is.

------------------

Best Team SVPO,

Helaas moeten wij in jullie mail lezen dat er geen mogelijkheden zijn om een informatiedag te bezoeken.

Het moet me van het hart dat ik het vreemd vind dat we via jullie website eerst een overdaad aan persoonlijke data moeten invoeren, waar we toch een klein uur mee zoet waren, om vervolgens te horen te krijgen dat er geen plek is op een informatiedag. Als we dat direct hadden geweten hadden we deze persoonlijke gegevens niet ingevoerd en tijd bespaard; in geval van een inschrijving en inloting hadden we de gegevens alsnog kunnen opgeven. Nu wordt de indruk gewekt dat er een selectiemechanisme wordt gehanteerd en alleen die ouders en kinderen worden uitgenodigd die aan een of ander profiel voldoen. Zojuist heb ik geprobeerd om onze informatie te verwijderen, maar ik krijg geen toegang tot jullie ouderportaal omdat de website hangt.

Bij het invullen van de gegevens lezen we ook de opmerking dat we de SvPO School toch vooral op een eerste plaats moeten zetten om in aanmerking te komen. Het is me niet duidelijk wat deze opmerking inhoudt, het lotingsysteem heeft een eigen systematiek waar jullie school geen invloed op heeft; uiteraard geldt hoe hoger de voorkeurspositie hoe hoger de kans op plaatsing.

De school start vanaf augustus 2017, in de algemene schoolgids staat dit inderdaad keurig maar in eerste instantie had ik er overheen gelezen, vandaag zijn we langs gegaan en zagen we dat de school nog geheel verbouwd moet worden; dit had wel duidelijk op de website mogen staan. Inmiddels begrijp ik wel dat het lastig is om informatiedagen te organiseren op een school die nog niet open is.

In eerste instantie was ik bijzonder gecharmeerd van jullie school, maar ik moet bekennen dat deze ervaringen weinig professioneel overkomen. We zullen nog een besluit nemen over jullie school en een eventuele inschrijving.
Mocht er toch nog een plek beschikbaar zijn op een informatiedag, dan horen wij dat graag, opdat we de school dan in een beter daglicht kunnen zien.

Tot slot, ouders die de SvPO school als eerste voorkeur hebben, moeten zich tussen 27 februari en 10 maart via jullie school inschrijven; hoe gaat dat precies in zijn werk, op welke locatie gaat dat gebeuren en wie zal dat begeleiden?


Met vriendelijke groet,
een verbaasde en ontevreden ouder
Elisabeth (Amsterdam)
op 22/01/2017 naar 11:30   

In de keuzegids verklaart de SvPO dat zij meedoen aan de centrale loting en matching. M.a.w.: je kan deze school gewoon op je lijst zetten, ook als je niet op de informatiedag bent geweest. Er staan geen voorrangsregels bij SvPO in de keuzegids dus uitsluitend het lotnummer dat je kind straks heeft bepaalt de plaatsing. Er kan dus geen sprake zijn van een 'streepje voor' voor degenen die er wel in zijn geslaagd op een informatiedag uitgenodigd te worden.

Vreemd is dat ze geen echte open dag of extra informatiedagen organiseren voor geïnteresseerden. In principe beloven alle scholen dat ze een open dag organiseren maar er is geen autoriteit o.i.d. die ze daaraan kan houden. We kunnen niet anders dan hopen dat zij naar de vraag van ouders en leerlingen om nader kennis te maken luisteren en alsnog de deuren opengooien of extra informatiedagen organiseren.

SvPO is een echt nieuwe school die gestart is onder een in Amsterdam nieuw schoolbestuur. De andere echt nieuwe school is de Amsterdamse mavo. Binnen de bestaande structuur van de vereniging Osvo zijn deze twee schoolbesturen dus ook nieuw. Het is best begrijpelijk dat zij zich niet direct aan de jarenlange bestaande Osvo praktijk conformeren. Hopelijk brengen zij een vernieuwend geluid in en komt eindelijk bij het aanbod het belang van alle leerlingen meer centraal te staan i.p.v. het behoud van status quo.
Irene (Amsterdam)
op 22/01/2017 naar 10:23   

@noeder van 2: ook ik vind de berichtgeving van de SvPO wat vreemd, maar 1 van de zaken die je noemt is wel bekend: de locatie is aan de Meeuwenlaan, naast Bredero Beroepscollege.
Moeder zoon 2 (Amsterdam)
op 21/01/2017 naar 11:59   

de SvPO blijft cryptisch en buiten de normale gang van zaken opereren.
Inmiddels kregen wij een nieuwe mail; waarin staat: "helaas is het, omdat we in de opstartfase van onze nieuwe school zitten, niet mogelijk om iedereen te ontvangen in het gebouw".
Dan organiseer je toch op een andere plek een OPENBAAR info moment? Nu is het dus nog steeds onmogelijk om de gewoonlijke info te krijgen. Bijvoorbeeld; wat wordt de schoollocatie; hoe gaat men om met dyslexie, hoe ziet een normale schooldagindeling eruit, etc. Allemaal niet te vinden info, die niet heel specifiek is.
In de mail die wij ontvingen staat ook iets erg vreemds over kinderen met VMBO-t/havo advies die niet aan kunnen melden vanwege lotingssysteem, maar zich volgens SvPO toch zouden moeten aanmelden, omdat: "bijna altijd komen er namelijk na de inschrijving nog de nodige plaatsen vrij". Hoe dan en hoezo dan?
Het lijkt alsof de SvPO zich op bepaalde punten wil onttrekken aan het Amsterdamse VO (lotings)systeem. Maar op dit moment gaat het vooral ten koste van geïnteresseerde kinderen en ouders.
Heel vreemd dat het OSVO en de OCO hier niet ingrijpt!
Ilse (Amsterdam)
op 20/01/2017 naar 22:45   

Ik ben inderdaad wel benieuwd naar de geldigheid van de gang van zaken bij SvPO. Ik heb direct na het uitkomen van de scholengids mijn dochter aangemeld voor de informatiedagen. Niets gehoord op mijn aanmelding. Pas vandaag kreeg ik het algemene mailtje dat de informatiedagen vol zitten. Bij aan,elding moest je al een heleboel info geen over je kind, sport, hobby's etc. Ik krijg een beetje het gevoel van selectie vooraf. Mag dat wel?
I (Amsterdam)
op 20/01/2017 naar 22:34   

Dank Elisabeth! Helder!
Elisabeth (Amsterdam)
op 20/01/2017 naar 08:23   

@I: voor Amstelveen stelt Osvo het volgende op hun website:
"Alleen het Phanta Rei doet mee aan de centrale loting en matching van Amsterdam en kan op de voorkeurslijst worden geplaatst. Andere Amstelveense scholen doen niet mee aan de Amsterdamse centrale loting en matching. Die staan daarom niet op de voorkeurslijsten. Een leerling die twijfelt tussen Amsterdam en Amstelveen zal bij de aanmelding een keuze moeten maken tussen Amsterdam of Amstelveen. Een leerling mag zich niet in dezelfde periode in Amstelveen en Amsterdam tegelijk aanmelden."

Voor het Vechtstede college in Weesp geldt dat leerlingen uit Amsterdam geplaatst worden "als er plek is". Het Vechtstede rondt de plaatsing af voordat de aanmeldperiode voor Amsterdam afloopt, zodat je alsnog in Smsterdam kunt meedoen. Op de website staat o.a.:
Het Vechtstede College doet niet mee met de matchingsprocedure in Amsterdam. U kunt het Vechtstede College niet opnemen in het lijstje met voorkeurscholen. Als uw kind wordt toegelaten op het Vechtstede College kunt u niet ook nog meedoen aan de matchingsprocedure in Amsterdam.
Als uw kind voor het Vechtstede College kiest, dient u zich rechtstreeks bij onze school aan te melden. De schoolgegevens over leerlingen halen wij uit het loket van de Amsterdamse kernprocedure. Hiervoor hebben wij het originele formulier "ELKK aanmeldingsformulier voortgezet onderwijs 2017-2018" nodig.
Mochten wij een leerling uit de regio Amsterdam onverhoopt uitloten dan heeft deze leerling nog de mogelijkheid om mee te doen met de matchingsprocedure in Amsterdam.

Voor de andere regio's geldt dat er eigenlijk altijd nog plek is. In Haarlem, waar voorheen ook geloot werd, was vorig jaar bijvoorbeeld nog plek op het stedelijk gymnasium en ook gymnasium Felisenum in Velsen-zuid.

In Het Parool komt binnenkort een special over Amsterdamse leerlingen die noodgedwongen buiten Amsterdam naar school gaan.
I (Amsterdam)
op 19/01/2017 naar 16:53   

@Elisabeth, 'schoolbesturen moeten uiterlijk volgend jaar hun procedures hebben aangepast aan de wet'. Betekent dat dat dit jaar nog Amstelveense ( en andere regio's) kinderen moeten kiezen of ze inschrijven in Amsterdam of Amstelveen? En hoe wordt gecontroleerd dat dat ook echt gebeurd? En volgend jaar kunnen kinderen van buiten Amsterdam dus mogelijk van twee walletjes eten?
1 (A)
op 19/01/2017 naar 12:44   

zijn voorkeurlijsten al beschikbaar?
Elisabeth (Amsterdam)
op 18/01/2017 naar 09:28   

@I
Men wil het deelnemen in verschillende schoolregio's voorkomen maar de vraag is of dat nog houdbaar is gezien de uitspraken van de staatssecretaris. Zie ook brief van staatssecretaris aan alle schoolbesturen, de link vind je in de laatste update van VSA (onder nieuws).
Door voorrangsregels voor kinderen uit de eigen regio zijn Amsterdamse kinderen in Amstelveen vrij kansloos. Amsterdam kent een open systeem, er bestaat geen voorrang voor kinderen uit Amsterdam. Hier doet iedereen dus op gelijke voet mee. Dat schept een extra verplichting voor schoolbesturen ervoor te zorgen dat Amsterdamse kinderen een plek krijgen op een school waar ze ook echt naartoe willen.
Amsterdamse scholen werven kinderen in groep 7 en 8 in randgemeentes. Afgelopen maandagavond was er bijvoorbeeld een scholenmarkt in Abcoude waar veel Amsterdamse scholen aanwezig waren. Vrijwel alle aanwezige scholen loten.
I (Amsterdam)
op 18/01/2017 naar 08:44   

@ Elisabeth, dus Amstelveense kinderen kunnen zich zowel op scholen in Amstelveen inschrijven als een voorkeurslijst aanleveren in Amsterdam? En kan dat andersom ook?
Elisabeth (Amsterdam)
op 17/01/2017 naar 20:57   

@Robert:
In de kernprocedure staat cryptisch dat ouders van kinderen van buiten Amsterdam verklaren ‘dat zij zich hebben aangemeld voor centrale loting & matching met een voorkeurslijst en dat dit de scholen zijn waar de leerling zich aanmeldt’. Echter, staatssecretaris Dekker van onderwijs heeft bevestigd dat ouders het recht hebben hun kind op meerdere scholen aan te melden en daarover een brief gestuurd aan alle schoolbesturen. Zie ook de laatste update van VSA, te vinden onder 'nieuws'.
Robert (Amsterdam)
op 16/01/2017 naar 14:20   

Als je kind mee doet aan de loting in Amsterdam als inwoner, mag je hem dan toch ook nog inschrijven voor een school buiten de stad? Beetje gokken op 2 paarden natuurlijk.
Robert o. (Adam)
op 15/01/2017 naar 22:07   

"SvPO Amsterdam doet mee aan de centrale loting. Het aantal plaatsen op de infodagen is echter beperkt en we nemen aan dat alleen ouders die een infodag bezoeken, onze school op 1 zullen zetten in de loting. Daardoor is er een zekere voorrang bij de loting voor wie tijdig reserveert." (van svpo.nl)

Hoe moet ik dit nou lezen?
Cliff (Ringsted)
op 15/01/2017 naar 10:42   

_________ ______
Moeder zoon 2 (Amsterdam)
op 14/01/2017 naar 23:15   

En weet iemand hier meer over het SvPO? Op hun website is heel weinig info te vinden; en via google kom ik ook erg weinig tegen, ook over de andere SvPO scholen buiten Amsterdam.
Moeder zoon 2 (Amsterdam)
op 14/01/2017 naar 23:14   

Van de nieuwe school SvPO kregen wij bericht, nadat we ons aangemeld hadden voor de informatie dagen, dat de informatiedagen vol zijn, en dat er geen enkele mogelijkheid is meer informatie te krijgen over deze school.
Mag een school dat binnen dit lotingssysteem? Alleen besloten informatiedagen organiseren?
Cheap (Trick)
op 14/01/2017 naar 02:08   

er is toch te weinig plek of is daar ook al discussie over?
De keuzegids zegt letterlijk : er is in amsterdam voldoende !!! plek, maar omdat sommige scholen populair zijn moet er geloot worden, maar er staat totaal niks over scholen waar leerlingen liever niet of echt zeker helemaal niet, sterker echt nooit dus absoluut niet heen willen, mogen die dan weer wel meegerekend worden voor de zgn. meer dan voldoende capaciteit?
Voer voor juristen (Het slot)
op 13/01/2017 naar 19:16   

@OSVO
In de nieuwsbrief van 9 januari 2017 van de Landelijke Klachten Commissie, Onderwijsgeschillen valt te lezen.

"Informatie over bezwaar, als sluitstuk van de matchings- en plaatsingsprocedure mag niet ontbreken, omdat de mogelijkheid om bezwaar te maken alleen een reëel middel is als belanghebbenden weten dat die mogelijkheid bestaat".

Op de website voschoolkeuze020.nl/faq staat ergens verstopt te lezen wat je kan doen als je het niet eens bent met de uitslag van wat wel de Uberloting genoemd wordt.

De wet Inrichtingsbesluit WVO is duidelijk. Zie hieronder

Artikel 15. Beslistermijn bij bezwaar

1 De besluiten tot weigering van de toelating van een kandidaat-leerling of tot definitieve verwijdering van een leerling worden schriftelijk en met opgave van redenen aan de leerling en, indien deze nog niet de leeftijd van 21 jaren heeft bereikt, ook aan diens ouders, voogden of verzorgers, bekendgemaakt, waarbij tevens de inhoud van het tweede lid wordt vermeld.

2 Binnen zes weken na de bekendmaking kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij het bevoegd gezag.

Plaatst de OSVO zich nu boven de wet?
Elisabeth (Amsterdam)
op 12/01/2017 naar 07:54   

De keuzegids wordt alleen en eenmalig in hardcopy uitgedeeld in groep 8. Wel is er een pdf beschikbaar op de website van de gemeente. Wij zullen de vraag naar de papieren versie van de keuzegids aan de schoolbesturen voorleggen in de werkgroep loting&matching.
Elisabeth (Amsterdam)
op 12/01/2017 naar 07:51   

Beste Pauline,
De gemeente Amsterdam heeft de tevredenheid van scholieren in 2010 onderzocht. Daaruit kwam dat uitgelote leerlingen iets minder tevreden zijn dan andere leerlingen. Zij gaven bijv. minder vaak aan dat hun school niet aan hun verwachtingen voldoet. Die verwachtingen zijn waarschijnlijk ook wel lager als voor die alternatieve school. Je kunt het rapport "Schoolkeuze en tevredenheid jongeren in het voortgezet onderwijs" van de dienst onderzoek en statistiek downloaden op de website van de gemeente Amsterdam.
Uitgeloot worden is een heel nare ervaring, zeker als je in één klap voor een hele voorkeurslijst van scholen wordt uitgeloot die je na zorgvuldige afweging hebt opgesteld, precies zoals de beleidsmaker van je verwachtten. Na uitloting zoekt een kind vooral zekerheid en houvast. Gelukkig gaat het goed op de alternatieve school, maar er is altijd een uitruil. In ons geval is dat de (grote) afstand die dagelijks wordt afgelegd naar een fijne school buiten Amsterdam.
Route 66 (Stopera )
op 12/01/2017 naar 01:55   

waar kan je een scholengids aanvragen?
Bla bla ($$$$$$$$)
op 12/01/2017 naar 01:36   

Op de website van de OCO (onderwijsconsument) ,die ons vorig jaar aanraadde om minstens 23 scholen (niet klassen dus) op onze voorkeurslijst te proppen omdat er veel overtekende scholen op de lijst stonden, staat nu dat bijvoorbeeld hyperion of spinoza een veilige keuze zouden zijn waar vorig jaar niet is geloot. klopt dat? doet het er wat toe eigenlijk? of vreet men toch wel wat de pot schaft.?
Yin (Yang)
op 12/01/2017 naar 01:03   

Het grote gelijk; men schikt zich (toch) in zijn/haar lot. Tevredenheid dus. wel zo makkelijk.
S.a.s. van gent (Live or ...)
op 12/01/2017 naar 00:57   

@ pauline : Uit onderzoeken blijkt steeds weer dat zowat 100% van de kinderen tevreden is met hun ouders (en ws. ook hun eigen school), zelfs als die geenszins reden tot enige mate van tevredenheid geven of nog érger, reden tot ontevredenheid zouden moeten geven. Als ik jou was zou ik dus varen op eigen gerijpt gezond verstand en niet teveel op de antwoorden van 11-jarigen, die ook niet weten wat ze er ergens elders van gevonden hadden.
Cognitieve (Dissonantie)
op 12/01/2017 naar 00:35   

Ik (wij dus) hebben geprobeerd een heus exemplaar van de papieren! keuzegids te bemachtigen voor onze groep 7 leerling. Tot dusver is het bot wat we gevangen hebben...Weet iemand waar dan wel te vissen? De osvo is van mening dat een 156 pagina's tellend nauwelijks doorbladerbaar pdf'je voor een groep 7 leerling wel voldoet.
De gemeente weet ook niet echt waar ze het moeten zoeken. Ik lees wel echt overal (en weet dat helaas ook uit eigen ervaring) dat het zeer zinvol is om al tijdig dus in groep 7 een poging te doen om een althans voorlopige top 20 te maken voor het denkbeeldige geval dat de eerste keuze niet meer beschikbaar is. Wie weet waar ik dit papieren stuk wel kan bemachtigen?
Pauline (Amsterdam)
op 11/01/2017 naar 22:15   

Ik heb jullie nieuwsbrief met interesse gelezen, maar heb wel een vraag erover. Er wordt vooral gesproken over de schoolkeuze en dat een deel van de kinderen niet binnen zijn/haar top 3 kan worden geplaatst. Ik kan mij voorstellen dat dat jammer is, maar het zegt niet veel over de daadwerkelijke beleving van een leerling op de school. En hoe het uiteindelijk bevalt lijkt mij vooral relevant. Ik heb wel eens ergens gelezen dat een heel groot percentage van de leerlingen heel tevreden is met de school waarop hij/zij is geplaatst. Hebben jullie daar onderzoek naar gedaan?
1 (1)
op 10/01/2017 naar 11:15   

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 15 februari van 19.30 tot 21.00 uur op: NAAM EN ADRES SCHOOL VOLGEN Z.S.M. De avond wordt gefaciliteerd door Huub Nelis, die deze rol ook heeft in het strategietraject met de bestuurders. Rob Oudkerk, voorzitter van de vereniging OSVO, is aanwezig om kort toe te lichten waarom de OSVO dit doet en wat het belang is voor het onderwijs in Amsterdam.
Lorianne (Het Parool) (Amsterdam)
op 10/01/2017 naar 11:11   

Dag ouders, voor een serie artikelen over schoolkeuze zoek ik nog kinderen die niet naar de school konden die ze wilden in Amsterdam en dus zijn uitgeweken naar een school buiten de stad. Hebben jullie of kennen jullie kinderen voor wie dit geldt? Het lijkt me een belangrijk verhaal om te vertellen om te laten zien wat de eventuele effecten zijn van de loting / matching. Graag contact via l.vangelder [at] parool. nl
JItta (Diemen)
op 10/01/2017 naar 10:39   

Afgelopen jaar zijn meerdere nieuwe schole van start gegaan, in elk geval Spinoza21, Cartesius 2, de Vinse school. Zijn er al ervaringen met deze scholen?
Elisabeth (Amsterdam)
op 10/01/2017 naar 08:58   

Lees de nieuwe VSA update met o.a. suggesties aan de wethouder, osvo vraagt ouders om advies, wijzigingen dit jaar in de kernprocedure en waarom een passend advies belangrijk is voor een reële schoolkeuze. Je vindt de update onder de knop 'nieuws'.

Reacties op de update zijn welkom!
Vraag (Vraag)
op 02/01/2017 naar 14:37   

Moeder van 3
1e keuze Cygnus
10e keuze Fons Vitae ??
Moeder van 3 (Amsterdam)
op 30/12/2016 naar 18:44   

Onze zoon op keuze nummer 10 het afgelopen jaar. Niemand die idd vraagt hoe het nu gaat. Hij begon echt heel gedemotiveerd, gaat nu ietsje beter, zijn 1e keuze was een gymnasium school, hij zit nu in de brugklas havo/vwo. Verveelt zich enorm. We gaan nu de komende loting in met kind nummer 2. We houden ons hart vast.
Jan (Amsterdam)
op 25/12/2016 naar 17:23   

Is het nu wel zo’n succes?

Ik hoor dat er in het VWO toch nog zo’n 5 % van de leerlingen via DA op keuze 6 of lager terecht is gekomen. Dat zijn dan zo’n 100 kinderen die buiten de boot terecht komen.

En ik hoor ook dat er in Amsterdam zo’n 1000 leerlingen geen plaats kunnen vinden op hun eerste voorkeursschool.

Op het nivo HAVO/VWO zijn nog geen drie van de vier leerlingen op hun eerste voorkeur uitgekomen – terwijl het bij die leerlingen er juist zo om spant of zij goed of slecht terecht komen!

Dus dat het gemeentebestuur en de OSVO het goed hebben gedaan, nou nee. En dat de DA het goed maakt wat de onderwijsbaasjes na laten, nou nee. Was het wel een succes, in 2016?

Ik hoor ook dat de voorkeuren vrij stabiel zijn... Het wordt dan ook hoog tijd om het scholenaanbod beter aan te passen aan de vraag. Het heeft geen zin, geen doel, geen nut om de onderwijsvraag van de leerlingen steeds maar te blijven persen in een scholenbestand dat echt niet past.
A (A)
op 23/12/2016 naar 13:06   

OSVO vraagt ouders om advies
Elisabeth (Amsterdam)
op 15/12/2016 naar 10:26   

@minderjarige: het aantal ophogers is meegenomen in het rapport in Tabel 2 (p. 5), op p. 4 vind je een toelichting. In totaal zijn er na de Cito eindtoets in Amsterdam 660 adviezen verhoogd op een totaal van bijna 7.500 leerlingen; dat is dus 9% van het totaal. Landelijk wordt 20% van de adviezen opgehoogd na de Cito eindtoets; het is wel een onderzoek waard waarom het aantal leerlingen wiens advies wordt opgehoogd in Amsterdam zo afwijkt.

Omdat de centrale loting begin april is, kunnen de leerlingen wiens advies pas na een hogere Cito wordt opgehoogd (eind mei) niet meeloten bij de scholen die bij dat nieuwe advies passen. Zij mogen zich begin juni opnieuw aanmelden bij de scholen passend bij dat nieuwe advies waar nog plek is.

In 2015 werd nog op hen gewacht bij de centrale loting en matching. Vervolgens kregen toen de ruim 400 Cito ophogers deels de schuld van het debacle dat jaar. Één van de verbetermaatregelen die schoolbesturen voor 2016 namen was om met de centrale loting en matching niet meer te wachten op de groep leerlingen die de pech heeft pas in 2e instantie een passend advies te krijgen.
Minderjarigen (Tweederangs)
op 15/12/2016 naar 01:36   

@elisabeth, zijn in deze zgn. plaatsingscijfers 2016 dan wel eindelijk ook de hele grote groep "opgehoogde kinderen" verwerkt ? Nee toch, Zo nee wat of waar zijn die werkelijke cijfers dan , voor de complete groep dus, inclusief iedereen dus, of zijn die dan zelfs nu nog steeds niet beschikbaar/voorradig/openbaar . Hoe kan dat dat die zowat een jaar na datum nog niet te vinden zijn? Wie weet ze wel te vinden of zijn ze er gewoon niet?
Elisabeth (Amsterdam)
op 30/11/2016 naar 07:33   

@moeder: ik denk dat bedoeld is hoe de uitslag van de centrale loting in 2016 was:
2016
83,8% was ingeloot op zijn of haar eerste plek (per advies: vwo 82,2%, havo/vwo 72%, havo 77,4%, vmbo 90%)
95,5% in de top 3
97,7% in de top 5 (bij vwo advies is 4,8% lager dan top 5 geplaatst)
De eerste evaluatie loting en matching vind hè op de website van osvo Amsterdam.

De centrale loting is beide jaren geëvalueerd onder direct betrokkenen (ouders, leerlingen, leraren en besturen PO en VO) met een vragenlijst. Daarna heeft osvo besloten dit systeem voor de komende drie jaar te continueren. Het evaluatierapport vind je op de website van osvo Amsterdam.
Ko (Weesp)
op 29/11/2016 naar 12:48   

@Moeder
In het Tevredenheidsonderzoek 2015 (pag 33) staat:
“77% van de ouders vindt een plaats in de top 3 voorkeur acceptabel.”
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 29/11/2016 naar 12:03   

@Moeder
Het is niet zozeer de ouders die tevreden zijn. Het OSVO vindt dat als je binnen de top 5 van je voorkeuren "geplaatst" wordt je niet moet zeuren. Een normatief uitgangspunt vanuit de OSVO, terwijl het matching syteem (ook wel Uberloterij genoemd op dit forum)jaren geleden gepresenteerd is dat iedereen binnen zijn top 3 zou belanden.
Moeder (Amsterdam)
op 29/11/2016 naar 11:31   

Geachte Elisabeth, dank voor alle tijd en energie die u in deze site steekt. In een van uw reacties hieronder lees ik dat de OSVO stelt dat 98% van de ouders tevreden zou zijn met de loting van vorig jaar. Waar baseert de OSVO dit op? Welk onderzoek? Er is ons en de ouders om ons heen tot op heden niets gevraagd.
A (A)
op 26/11/2016 naar 08:59   

voschoolkeuze020 is nu beschikbaar
A (A)
op 17/11/2016 naar 11:36   

kernprocedure is nu beschikbaar
Boston + (Amsterdam)
op 15/11/2016 naar 20:00   

Op de website van de osvo staat

"Half november 2017 zullen alle groep 8 leerlingen de papieren keuzegids ontvangen van hun Amsterdamse basisschool."

fout nummer 1
Boston+ (Amsterdam)
op 15/11/2016 naar 18:05   

Had zeker een slecht lotnummer en stond achter in de rij
1 (1)
op 15/11/2016 naar 17:47   

probeer 2,3,4 keer en dan lukt het. te veel aanvragen tegelijk.
Boston+ (Amsterdam)
op 15/11/2016 naar 17:28   

@ A (A)

Als op de link geklikt wordt op de website van amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/voortgezet-onderwijs komt er de volgende melding.

We're working on it

This page is unavailable. But it will be back soon, we promise.

Keep exploring
A (A)
op 15/11/2016 naar 16:39   

keuzegids vo 2017 is beschikbaar od de site van gemeente
H.Casino (Amsterdam)
op 15/11/2016 naar 02:05   

@Boston+ ((is trouwens mi ook wel zo simpel en flink wat minder on-eerlijk))
Er staat tenslotte "naar verwachting oktober" en een/het tijdpad maken is ook wel héél erg ingewikkeld, en trouwens eigenlijk ook maar bijzaak, eerst een nieuwe voorzitter en dan moet de windowdressing ook goed op de rails staan, wat was uw naam/vraag ook alweer?
H.Casino (Amsterdam)
op 15/11/2016 naar 01:45   

Waarom krijg ik steeds weer het gevoel dat wij bijzaak zijn in het geheel? En.... wat moet ik dan?
Boston + (Amsterdam)
op 14/11/2016 naar 14:21   

Zoek de fouten op

verenigingosvo.nl/overstappovo/

Misschien win je een beter lotnummer?
Boston + (Amsterdam)
op 08/11/2016 naar 10:47   

Waar blijft de Kernprocedure 2017?

Op website van OSVO staat vermeld:

"De Kernprocedure 2017 voor leerlingen die na het schooljaar 2016-2017 gaan overstappen, zal naar verwachting in oktober 2016 worden gepubliceerd".
Elisabeth (Amsterdam )
op 07/11/2016 naar 18:58   

Vandaag is de eerste update van jaargang 8 van VSA verspreid. Je kunt de update vinden onder de knop 'nieuws'.

VSA is benieuwd naar reacties op de update en vraagt iedere ouder om de update te verspreiden onde ouders van groep 7 en 8.

Sluit je aan bij de VSA, voor het verbeteren en vergroten van het aanbod van voortgezet onderwijs van voldoende kwaliteit voor alle kinderen; samen staan we sterk!
.
Demolish '66 (Amsterdam)
op 06/11/2016 naar 00:53   

Is die 133 miljoen niet wat érg behoudend begroot? Presentatie is ook nogal een dingetje tenslotte.....
zie.bijv.:ww.cobouw.nl/column/1646191-de-dure-les-van-het-4 e-gymnasium-amsterdam
D66 (Las vegas)
op 04/11/2016 naar 01:03   

Welke onderzoeken? wij vinden adequate scholing enorm, nou ja heel super vet best wel heel belangrijk, dus welk onderzoek van welk eh onderwerp bedoel je eigenlijk? Heb je de perceptie-truc al geprobeerd?
Roerbakken? (A'dam)
op 04/11/2016 naar 00:49   

Het tijdpad van de kernprocedure kan enorm verschillen, is dus variabel; zoek je een havo of vwo school dan wordt je (serieus!) gevraagd om een lijst in te dienen van minstens een school of twintig. Het bijbehorende tijdpad is vrij lang en vooral ook vrij intensief. Kwestie van tijdig beginnen!!!
Je moet namelijk bedenken welke school (scholen) die je eigenlijk vooral liever niet wil, je dan toch maar wil kiezen als tiende keuze ofzo.
Dat allemaal alleen maar omdat een ander, die jouw favoriete school tegen heug en meug heeft toegewezen gekregen, die die school namelijk alleen maar heeft gekozen als plan B , en het dan daar vervolgens maar mee moet doen. Daar trouwens vervolgens ook weer naar handelt, zie de laatste onderzoeken...
1 (1)
op 28/10/2016 naar 10:25   

Het tijdpad van de kernprocudre is reeds gepubliceerd op osvo site
Jitta (Diemen)
op 25/10/2016 naar 14:50   

Ik hoor zorgelijke verhalen over kinderen die moeten switchen. Blijven zitten in 3 gym en dan geen VWO school kunnen vinden, dus naar de HAVO gaan, dat soort dingen. Vrije schoolkeuze is aan het begin moeilijk, maar dit vind ik ook erg zorgelijk. Wat doen nieuwkomers in Amsterdam met kinderen die al naar de middelbare school gaan?
Jan (Amsterdam)
op 25/10/2016 naar 11:03   

Evalueren is belangrijk, maar wie is daar voor aan te spreken?

Het DA systeem draait nu al weer een tijdje. Hoe gaat het nu eigenlijk?

Hoe gaat het bijvoorbeeld met de schoolcarrière van de kinderen die op een school terecht zijn gekomen die laag op hun voorkeurslijst stond? Switchen zij nog, zijn ze gelukkig, gaan ze wel over of valt het tocht tegen?

En hoe is de sfeer op de populaire scholen, waar vroeger alleen echt gemotiveerde leerlingen in de eerste klas kwamen, maar waar nu bijna de helft van de leerlingen in die eerste klassen niet echt van harte en volledig voor de school gingen maar op een "doe dan maar" of "ik moet toch wat invullen" tweede of mindere keuze er bij zijn gematched? Is de sfeer anders geworden op de populaire scholen?

En de geheime agenda van de onderwijsbaasjes, die denken dat ze met geforceerde spreiding van leerlingen over impopulaire scholen die minder populaire en minder goede scholen kunnen voorzien van een betere leerlingenpopulatie? Is er al een positief effect aan te tonen van de geforceerde spreidingpolitiek die verstopt zit achter het DA systeem?

Er zijn dus tenminste drie evaluatiepunten die niet vergeten moeten worden:
1. Hoe vergaat het de leerlingen die niet op hun eerste voorkeur terecht zijn gekomen?
2. Hoe vergaat het de scholen die met DA relatief veel niet-eerste voorkeur leerlingen moesten aannemen?
3. Hoe vergaat het de scholen die de meeste positieve gevolgen van DA zouden mogen verwachten?

Wie is voor deze evaluaties aan te spreken?

P.S.: Over vraag 1 is lang geleden al een wetenschappelijk rapport verschenen. Voordat dat nu weer door de onderwijsbaasjes uit de kast wordt getrokken wil ik nog even verwijzen naar de fouten die in dat rapportje werden gemaakt: er werden uiteindelijk geen afvallers maar alleen succesvolle leerlingen beschouwd en de -dus ongefundeerde!- conclusie was dat er geen negatieve gevolgen van gedwongen leerlingenspreiding te zien waren.

P.S. 2: Het verhaal in het Parool over Mees en zijn ouders: valt dat nu onder de beantwoording van vraag 2 of van vraag 3?

P.S. 3: Wat is "evalueren"? Ik denk dat opmerkingen als "ouders hebben het gevoel regie uit te kunnen oefenen" of "er zijn nu 84 % van de leerlingen op hun eerste keuze terecht gekomen en dat was eerst maar 81%" of "er werd dit jaar veel minder geprotesteerd dan verleden jaar" - dat zulke opmerkingen geen echte evaluatie leveren. Waar het om gaat is wat mij betreft vooral vraag 1: "Wat is het effect van gedwongen schoolkeuze", en "is er eigenlijk wel enig positief effect van het verlaten van de vrije schoolkeuze aan te tonen?"
Elisabeth (Amsterdam)
op 24/10/2016 naar 22:09   

Klopt Mar, havo en vwo, zie de link naar het artikel op de twitterfeed van VSA.

De School voor Persoonlijk Onderwijs komt naar Amsterdam. Vanaf volgend jaar kunnen scholieren er in klassen van gemiddeld zestien leerlingen havo en vwo volgen.

DOOR: LORIANNE VAN GELDER 22 OKTOBER 2016, 08:00
De middelbare school komt aan de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord, in de voormalige Huishoud- en Industrieschool aan het W.H. Vliegenbos.

Zeven jaar geleden had de School voor Persoonlijke Onderwijs (SvPO) zijn eerste vestiging in het Zeeuwse Kapelle. Dit terwijl de oprichters, het echtpaar Suzan Polet en Mischa van Denderen, Amsterdammers zijn. "We hadden het vaker geprobeerd, maar het lukte nu pas. Eindelijk is er ruimte in de stad," aldus Polet.

'Witte vlekken'
Het idee van de SvPO was simpel: in kleine klassen wordt met veel aandacht lesgegeven.

Eindelijk is er ruimte in de stad

Suzan Polet
Een daadwerkelijke school stichten bleek echter lastig. Alleen op plekken in het land waar nog 'witte vlekken' waren, kon de SvPO terecht. Inmiddels heeft het schoolconcept zich zodanig bewezen dat staatssecretaris Sander Dekker toestemming heft gegeven voor nog eens acht SvPO-scholen, verspreid over het land. De school in Amsterdam is de vijfde.

Polet, zelf woonachting in Durgerdam, is blij dat er nu een school in haar woonplaats komt. Tegelijkertijd opent er in Utrecht ook een, waardoor de SvPO voet aan de grond krijgt in de Randstad.
Mar2 (Amsterdam west)
op 24/10/2016 naar 14:39   

Weer een nieuwe havo vwo school in amsterdam Noord
Hoop dat al deze nieuwe initiatieven wat druk van de ketel zullen halen.

Ik mag geen URL plaatsen, maar op de site van het Parool staat een artikel hierover...
Ko (Weesp)
op 21/10/2016 naar 12:35   

@Elisabeth
dank voor je reactie.
Wat betreft WVO is het natuurlijk aan de juristen om de Kernprocedure in overeenstemming met de wet te brengen.
Mijn suggestie (maar misschien wel te simpel) in mijn vorige bericht was om het inleveren van de lijst met voorkeuren gelijk te stellen aan aanmelding bij alle scholen die er op staan. Want een aanmelding is een verzoek om plaatsing. Dan wordt het verdeelsysteem toegepast. De leerling krijgt van (hoogstens) een school een positieve reactie, die geldt ook als negatieve reactie van de andere scholen. Geen positieve reactie, dan door naar de tweede ronde. Ik blijf benieuwd naar wat er in de nieuwe Kernprocedure zal staan.
Elisabeth (Amsterdam)
op 21/10/2016 naar 09:01   

Beste Ko,
De stichting VSA vindt nog steeds dat als alle kinderen in de top 3 terecht komen, we kunnen spreken van een succes. Dit is bij de start van het systeem ook diverse keren belooft, maar we zijn daar helaas nog lang niet. Daarom moet er hard gewerkt worden door schoolbesturen om ervoor te zorgen dat er voldoende scholen bijkomen waar kinderen naar toe willen. Volstrekt helder is, dat het verdeelsysteem niet de 'silver bullet' is die de problemen oplost.
Voordat betreft de Wvo: ook in Amsterdam zijn de afspraken in de kernprocedure nog steeds zo dat je je op één school mag aanmelden. Daarnaast wordt gevraagd om een voorkeurslijst van alternatie scholen in te leveren. Als je uitgeloot wordt op de school waar je bent aangemeld, mag je je aanmelden op de school op je voorkeurslijst waar je wordt ingeloot. Die school houdt een plek voor je vrij totdat je je daar hebt aangemeld in de 2e ronde (of niet). Je moet je dan dus opnieuw aanmelden en ook dan zijn de afspraken dat ook in de 2e ronde je weer maar op één school mag aanmelden.
Ko (Weesp)
op 19/10/2016 naar 23:20   

@Elisabeth
Dus volgens WVO artikel 27 lid 2a
is het scholen niet toegestaan om leerlingen te verbieden zich bij
meerdere scholen gelijktijdig aan te melden. Als ik mij goed herinner was dat in Amsterdam tot en met 2014 wel verboden, mogelijk dus in strijd met de wet. Interessant om te zien wat er in de nieuwe Kernprocedure zal staan. Ik mag hopen dat het inleveren van de voorkeurslijst (in plaats van aanmelden) bij de
school van eerste voorkeur met als strekking aanmelding bij alle genoemde scholen geen probleem is.
Veel interessanter blijven voor mij de voors en tegens van verschillende methoden om leerlingen aan scholen toe te wijzen. OSVO gaat nog zeker drie jaar door met DA-STB, er is dus alle tijd voor verder onderzoek.
En concrete vraag: een tijd geleden las ik op deze site dat VSA voorlopig al blij zou zijn met plaatsing van alle leerlingen in hun top-3. Ik kan dat nu niet terugvinden. Is dat nog steeds de opvatting van VSA?
dank voor een reactie.
Elisabeth (Amsterdam)
op 16/10/2016 naar 12:05   

Mees (13) was de enige witte leerling van de klas. Na nog geen twee maanden op het Waterlant College halen zijn ouders hem van school. 'Dit voelt als een nederlaag.'

DOOR: ROELF JAN DUIN 15 OKTOBER 2016, 10:00
Het kwartje viel pas toen Peter van der Lichte en Trudy Ditmeijer voor het eerst samen naar het Waterlant College in Noord binnen gingen.

"Jullie moeten de ouders van Mees zijn," werden ze hartelijk welkom geheten. "Ik dacht in al mijn naïviteit nog: hoe weten ze dat nou?" zegt Ditmeijer. "Pas later begreep ik dat dit kwam doordat Mees het enige jongetje was met blond haar en blauwe ogen."

Hij werd uitgemaakt voor 'tata', kaaskop en kut-Hollander

Mees had het advies vmbo-kader gekregen en kon kiezen tussen het Clusius College en het Waterlant College in Noord. "Bij het Waterlant doen ze veel aan sport, dus dat leek ons de beste keuze voor Mees," zegt Van der Lichte.

"We hebben alleen maar naar het profiel van de scholen gekeken, geen moment naar de samenstelling. Siert ons dat nou niet?"

Tata
Inmiddels erkennen ze een verkeerde keuze te hebben gemaakt. Het Waterlant College bleek een zwarte school te zijn. Wat heet: Mees was de enige blanke in zijn klas. En al snel doodongelukkig.

"Mees is een sociaal jongetje, heeft twee grote broers, zit op voetbal, we wonen in De Banne, dus hij is echt wel wat gewend. Maar hij viel er compleet buiten. In de pauzes praatten zijn klasgenootjes Turks en Marokkaans. Hij werd uitgemaakt voor 'tata', kaaskop en kut-Hollander."

Discriminatie
"Dit was geen pesten door een paar kinderen, want dat kan Mees echt wel hebben, maar dit is, nou ja..." Ditmeijer valt hem bij: "Je wilt het woord niet graag gebruiken, maar het is discriminatie."

Vorige week donderdag brak Mees thuis in huilen uit. Hij wilde niet meer naar school. Een dag later zaten zijn ouders aan tafel bij Margot Focke, de teammanager van de school.

"Dat was heel prettig. In plaats van in de verdediging te schieten zeiden ze de situatie te begrijpen en te willen zoeken naar een oplossing. Voor ons stond die al vast: na de herfstvakantie zou Mees naar een andere school gaan."

Vaak lachen
Focke bevestigt dat er incidenten zijn geweest, maar volgens haar werd Mees niet stelselmatig getreiterd om zijn huidkleur. "Mees heeft tegen ons gezegd dat er twee meisjes waren die opmerkingen hadden gemaakt. Met hen hebben we een gesprek gevoerd. Verder zagen wij Mees op het schoolplein en in de kantine vaak lachen."

Het voelt als een nederlaag

Focke betreurt Mees' vertrek. "En ik denk dat zijn klasgenoten het ook heel jammer vinden, ze mochten hem heel graag."

Nederlaag
Door de bemiddeling van het Waterlant College kan Mees na de herfstvakantie hoogstwaarschijnlijk terecht op het Clusius College. "Het voelt als een nederlaag, maar Mees moet geen project worden," zegt Van der Lichte.

Hij en zijn vrouw verwijten de school niets, al hadden ze het prettig gevonden als hun vooraf verteld zou zijn dat Mees de enige witte leerling van de klas zou zijn. Maar belangrijker vinden ze dat het probleem van segregatie in het onderwijs in Amsterdam aandacht krijgt.

"Deze situatie is niet goed. Niet voor de Mohammeds en Ahmeds bij Mees in de klas, maar ook niet voor de kinderen op witte scholen," zegt Van der Lichte.

'Uitstekende resultaten'
Rick d'Ancona, directeur van het Waterlant College, wijst erop dat de populatie in Amsterdam onder de dertien jaar voor 65 procent uit allochtonen bestaat. In sommige delen van de stad, zoals Noord, en op het vmbo ligt dat nog hoger.

De term 'zwarte school' steekt hem, vanwege de negatieve lading. "Wij zijn een multiculturele school met uitstekende onderwijs­resultaten. We willen dat leerlingen mengen en dat alle kinderen zich veilig voelen. We vinden het dan ook heel jammer dat Mees van school gaat."

'Scholen mengen is proces van lange adem'
De enige blanke of zwarte leerling zijn in een klas is nooit leuk. Maar scholen mengen is niet zo simpel. Wie meekijkt in een gemiddelde middelbareschoolklas in de stad ziet kinderen van alle kleuren en achtergronden. Niet zo gek, aangezien ruim de helft van de dertien- tot zeventienjarigen van niet-westerse allochtone afkomst is.

Maar er zijn uitschieters, zoals het Waterlant College, waar de scholierenpopulatie eerder zwart is, net zoals veel categorale gymnasia wit zijn. Volgens gegevens van het gemeentelijke bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek hadden in het schooljaar 2014-2015 negentien van de 62 middelbare scholen in de stad meer dan 80 procent niet-westerse allochtonen op school. Dat is ongeveer een op de drie scholen.

Segregatie
Tien van de 62 waren bijzonder wit, met nog geen twintig procent van de leerlingen van niet-westerse afkomst. Segregatie op middelbare scholen speelt al jaren in de stad. Verschillende oorzaken liggen eraan ten grondslag: de afgelopen jaren zijn steeds meer scholen categoraal geworden, met slechts één of twee niveaus.

Ook krijgen kinderen van laagopgeleide ouders, bovendien vaak van allochtone afkomst, een gemiddeld lager schooladvies dan kinderen van hoogopgeleide ouders. Zo kan het gebeuren dat vmbo-scholen, zeker brede scholen, gemiddeld zwarter zijn.

Pesten
Pesten komt helaas op elke school voor, benadrukt Klaas Hiemstra van Stichting School & Veiligheid. "Maar is een kind een uitzondering op school - het enige witte kind, het enige zwarte kind of het enige lhbt-kind - dan moet een school daar extra op letten." Maar de aanpak van segregatie is niet alleen de verantwoordelijkheid van scholen. Hiemstra: "Scholen moeten mengen, en dat kan alleen vanuit de politiek en het bestuur worden geregeld."

In Amsterdam moedigt wethouder Simone Kukenheim (D66) scholen aan segregatie te bestrijden, maar voor D66 staat de vrije schoolkeuze voorop. "We vinden het belangrijk dat kinderen elkaar tegenkomen. Dat stimuleren we ook, met brede brugklassen en door zelfs bij de peuterspeelzalen te beginnen. Maar het is een proces van lange adem."

Mengen
Menno van de Koppel, voorzitter van de Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO), sprak met Peter van der Lichte, de vader van Mees. Die vroeg hem waarom zwarte scholen niet worden verboden. "Verbieden is geen mogelijkheid. Je maakt dan een onderscheid dat niet mag. Je kunt wel aanmoedigen om beter te mengen. Bijvoorbeeld door bijtijds bij gemengde basisscholen kinderen voor te lichten."

OCO kreeg met het voorval van Mees voor het eerst een dergelijke melding binnen. "We weten wel dat er concentraties van populaties op scholen zijn, maar dat het aandeel autochtone leerlingen soms één procent is, is nauwelijks bekend. En incidenten als die van Mees zijn misschien wel het topje van de ijsberg."

Lorianne van Gelder
Elisabeth (Amsterdam)
op 13/10/2016 naar 22:19   

Ouders mogen hun kind voor meer dan één school tegelijkertijd aanmelden. Indien ouders hun kind voor meerdere scholen aanmelden, moeten ze dit aan de betreffende scholen laten weten.

Staatssecretaris Sander Dekker:
"Schoolbesturen mogen onderling geen afspraken maken die deze mogelijkheid verbieden."

"Ouders mogen hun kinderen ook op meerdere scholen in het voorgezet onderwijs aanmelden voor toelating. Dit blijkt uit artikel 27, lid 2a, van de WVO."
D'66 (Vvd)
op 13/10/2016 naar 02:36   

moeten die arme kinderen hier niet eindelijk eens een keer een kans krijgen op een behoorlijke terrasverwarming op school. Bangladesh is toch ten dode opgeschreven, net als COP21 trouwens. Burn and drown the poor.!
D'66, wordt lid van ons feestje!
Aletta jacobs (Hilversum)
op 13/10/2016 naar 02:26   

“Ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was.”
Windowdressing (A'dam * b'n b 4 cheap!)
op 13/10/2016 naar 02:19   

miep, waar zijn de gordijntjes nou?
hebben die partijen nog leden en waarom dan en hoeveel dan?
en waarom geen enkele visie dan?
manjana.
Boston + (Amsterdam)
op 29/09/2016 naar 10:36   

Standpunt D66 Amsterdam. Nu nog daad bij het woord voegen. En geen strategische afwegingen maken.

Toelatingsbeleid Primair en Voortgezet onderwijs

D66 wil dat alle Amsterdamse kinderen op de school van hun voorkeur terecht kunnen komen, zonder dat daar loting aan te pas komt. Voor D66 is het van belang dat het plaatsingsbeleid transparant en inzichtelijk is.

Scholen met veel aanmeldingen moeten kunnen uitbreiden. In Amsterdam heerst een probleem van schaarste, met name op populaire scholen. Om dit probleem op te lossen wil D66 dat de gemeente in samenwerking met schoolbesturen het aanbod van scholen en klassen daar uitbreiden waar de vraag groter is dan dat er plekken zijn op de school. Dit kan ook door bijvoorbeeld het stichten van dependances.

D66 vindt het belangrijk gemengde scholen te stimuleren door middel van scholentours. Dit zijn georganiseerde tours langs alle scholen in de buurt, waar een groep ouders gezamenlijk langs kan gaan. Zo laat je ouders verder kijken dan het lijstje dat ze aanvankelijk in gedachten hadden. Het is een kans om vooroordelen over bepaalde scholen weg te nemen. Ook geeft het scholen gelijke kansen om zich te presenteren aan ouders van potentiële leerlingen.

D66 is tegenstander van een centraal toelatingsbeleid als manier om segregatie in het onderwijs van bovenaf tegen te gaan. Ouders moeten zelfs kunnen kiezen waar hun kind naar school gaat. Je achtergrond moet daarvoor niet bepalend zijn.Het aanmeldingsbeleid ten aanzien van plaatsing moet altijd van te voren inzichtelijk zijn voor ouders.
Elisabeth (Amsterdam)
op 24/09/2016 naar 12:33   

Standpunt VVD: Meer regie ouders bij keuze middelbare school

De overstap van het basis- naar het voortgezet onderwijs zorgde ook in 2016 weer voor veel stress en onzekerheid bij zowel ouders als kinderen. Hoewel het vernieuwde matchingsysteem ervoor zorgde dat er geen kinderen meer op elkaars voorkeurschool kwamen (één van de problemen in 2015), konden tegelijkertijd echter ruim 1.000 kinderen niet op hun eerste keuze terecht.
De resultaten van het vernieuwde matchen worden wisselend beoordeeld: Hoewel het OSVO benadrukt dat 98% van de ouders en hun kinderen tevreden mag zijn, zullen kinderen van uitgelote ouders die noodgedwongen hebben moeten uitwijken naar Haarlem of Velsen-Zuid daar heel anders over denken. Hetzelfde geldt voor de 251 kinderen die zich inschreven op een school waar weliswaar voldoende plek was om alle eerste keuzes te honoreren, maar door de vernieuwde matching toch geen plek kregen.
De VVD is gematigd positief over de resultaten, maar benadrukt dat het te vroeg is om te juichen. Woordvoerder Werner Toonk: “De Vereniging Vrije Schoolkeuze heeft in een cijfermatige analyse goed laten zien dat de verschillende systemen de afgelopen niet tot een significant beter resultaat hebben geleid. Het echte probleem is dat het aanbod nog te weinig matcht met de vraag van ouders.”
Een ouder omschreef noemde het systeem deze week een überloting: “Vroeger hoefde maar op een paar scholen geloot te worden, maar nu moet iedereen loten. Het is één grote tombola en de stressfactor is vele male groter.” Uit de uitgevoerde evaluatie blijkt dat 54% van de ouders gevoelsmatig geen regie had op de plaatsing van hun kind op een bepaalde middelbare school. Toonk: “Los van hoe je de uitkomst waardeert, zou alleen dit gegeven al voor alle partijen reden moet zijn om het systeem nog eens heel goed onder de loep te nemen en te zoeken naar mogelijkheden om het te verbeteren. De regie bij de schoolkeuze hoort bij de ouders en nergens anders.”
“Het echte probleem in Amsterdam is natuurlijk dat het onderwijs in Amsterdam nog te weinig aansluit bij de veranderende vraag van ouders. OSVO en gemeente hebben wat dat betreft nog flinke stappen te zetten en veel beter te luisteren naar de behoefte van ouders. Niet bouwen voor politieke voorkeuren, maar bouwen waar vraag is. Bijvoorbeeld door een categoraal VWO op het Zeeburgereiland te realiseren.”
Moeder van 3 (Amsterdam)
op 23/09/2016 naar 13:42   

Vorig jaar oudste kind op 'keuze' nummer 10!.... Nu middelste kind in de loterij.... Nu al weer buikpijn.
Kiki (Amsterdam)
op 22/09/2016 naar 19:35   

Triest dat alle kinderen nu weer in de tombola moeten meedoen aan de uberloting.
Juist kinderen die niet voor de populairste scholen kiezen zijn hierdoor mede gedupeerd en onzeker over plaatsing: geen vrije schoolkeuze voor niemand
Cliëntelisme (Damndam)
op 22/09/2016 naar 13:57   

OSVO dient enkel en alleen de belangen van uber-populaire scholen en hun adepten, de rest zoekt het kennelijk maar uit ......
Boston + (Amterdam)
op 22/09/2016 naar 10:49   

Uberloting blijft van kracht, vrijheid van keuze wederom teniet gedaan.
A (A)
op 22/09/2016 naar 10:25   

Persbericht

22 september 2016

De vereniging OSVO heeft besloten de plaatsingsprocedure van 2016 ook toe te passen in 2017. Men heeft zich daarbij gebaseerd op een gedegen evaluatie en een tevredenheidsonderzoek en na ingewonnen expertise van derden.

OSVO wil deze procedure voor drie jaar vastleggen. Dan is er ook meer ruimte om verbeterpunten die uit de evaluatie naar voren zijn gekomen nader vorm te geven.
De vereniging heeft de overtuiging dat deze procedure voor de ongeveer 8000 aanstaande leerlingen in overgrote meerderheid de beste kans geeft om op een plek van voorkeur op een school te worden geplaatst.

Binnenkort wordt de tekst van de Kernprocedure inclusief tijdpad gepubliceerd.
Boston + (Amsterdam)
op 22/09/2016 naar 09:20   

Een ouder noemde het systeem deze week een überloting: “Vroeger hoefde maar op een paar scholen geloot te worden, maar nu moet iedereen loten. Het is één grote tombola en de stressfactor is vele male groter.” Uit de uitgevoerde evaluatie blijkt dat 54% van de ouders gevoelsmatig geen regie had op de plaatsing van hun kind op een bepaalde middelbare school.

De andere 46% leeft met de illusie dat ze regie hebben gehad. Het opstellen van de "voorkeurslijst" en de loting zijn twee onafhankelijke gebeurtenissen. Er is geen verband tussen deze twee.
Iedreen krijgt een lotnummer en daar heb je het maar mee te doen.
Boston + (Amsterdam)
op 20/09/2016 naar 09:35   

oktober 2016 moet natuurlijk 2015 zijn (wishful *****)
Boston + (Amsterdam)
op 20/09/2016 naar 09:33   

Evaluatie van het plaatsingssysteem
De centrale loting en matching van de Amsterdamse
Kernprocedure 2016

pagina 46 uit dit rapport

Het huidige systeem van centraal loten en matchen wordt
over het algemeen als positief ervaren (meer dan het systeem van vorig jaar), maar de meningen wisselen over de meerwaarde t.o.v. het oude systeem (Boston)
.
Volgens de wetenschappers zijn de de voorkeuren stabiel. Gegevens zijn bekend dus breng op basis daarvan aanbod beter in balans met vraag en laat kinderen/ouders volgend jaar weer gewoon zelf kiezen.
Waarschijnlijk is voorstel (Boston plus) van OSVO van vorig jaar (oktober 2016) waar ze kortstondig voor hadden gekozen de elegantste weg.
Ko (Weesp)
op 09/09/2016 naar 18:07   

Om misverstanden te voorkomen: top-3 is de eerste 3 echte voorkeuren, dus A, B, C
Ko (Weesp)
op 09/09/2016 naar 15:13   

Met mijn methode RI kunnen leerlingen er baat bij hebben om niet hun echte voorkeuren A,B,C,... op te geven maar A, P1, B,C,..., waarbij P1 een populaire school is.
In mijn notitie van 21 februari 2016 [link stond enige dagen later in een bericht ] heb ik dat toegepast op een groep leerlingen die daarvoor volgens mij zeker in aanmerking kwamen.
Nu heb ik simulaties gedaan waarbij alle leerlingen die strategie volgen (behalve degenen die op grond van voorrang op hun eerste voorkeur komen, overige voorrang wordt genegeerd, data 2015).
De resultaten vergelijk ik met de uitkomsten van DA-STB (RSD).
Met RSD komt 94,4% van de leerlingen in hun top-3 van voorkeuren (gemiddelde van 10 runs).
Met RI en bovenstaande strategie komt 99,1% in hun top-3, dat scheelt dus 350 leerlingen (gemiddelde van 10 runs).
De strategie A,P1,P2,B,C,... (P1 en P2 populair, in dalende volgorde) geeft ook 99,1% in top-3.
De strategie A,P1,P2,P3,B,C geeft hetzelfde resultaat.
Met A,P1,P2,P3,P4,B,C,... komt 98,3% in de top-3.
Mijn conclusie is dat deze methode RI verder onderzoek verdient.
Elisabeth (Amsterdam)
op 09/09/2016 naar 11:19   

Op donderdag 15 september houdt de raadscommissie Jeugd en Cultuur (JC) een expertmeeting over de evaluatie van de centrale loting en matching van 2016. Deze is van 19:30 uur 23:00 uur tot in de Boekmanzaal van het stadhuis.

Afgelopen jaar hebben de verenigde schoolbesturen voortgezet onderwijs (OSVO) via een matchingsysteem de plaatsing van leerlingen die overstappen van basisschool naar middelbare school georganiseerd. Op 5 september 2016 is een evaluatie van dit systeem door het OSVCO openbaar gemaakt.

De raadscommissie JC heeft betrokken partijen (ouders, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en wetenschappers) uitgenodigd om de evaluatie tijdens een informele openbare bijeenkomst nader te duiden en de voor en nadelen van de systematiek uit te wisselen.

Aanstaande maandag 12 september, zal uitgebreidere informatie over het programma voor deze avond op internet worden geplaatst.
Kiki (Amsterdam)
op 18/06/2016 naar 09:58   

@judith p: Bedankt voor je opbeurende bericht. Het matchingsysteem dit jaar verschilt echter van vorig jaar en kinderen zijn terecht gekomen op school nr 10 of 13, nauwelijks een keuze of voorkeur te noemen. Je moet altijd overal het beste van maken, maar deze manier van plaatsing is voor kinderen die niet op schoolkeuze 1 (of 2) terecht gekomen zijn geen vrije schoolkeuze.
Blaaskaak (A'dams-kostuum)
op 17/06/2016 naar 22:21   

Volgens Oudkerk, adviseur en radiopresentator bij Radio 1, is het Amsterdamse voortgezet onderwijs een voorbeeld voor de rest van het land.
Elisabeth (Amsterdam)
op 17/06/2016 naar 08:17   

Scholen mogen de Cito-score in elk gevalniet gebruiken om een kind op een bepaald niveau te plaatsen, daar is het basisschooladvies leidend.
Scholen gebruiken de Cito-scores volgens mij nu voornamelijk als een soort startpunt om laterr met nieuwe toetsen vooruitgang te kunnen meten. per niveau worden volgens mij ook in de klas een gelijke verdeling gemaakt van hoge en lage scores.
Co (Amsterdam)
op 16/06/2016 naar 16:37   

De school waar onze zoon is aangenomen (2e keuze) vraagt nu om de officiële uitslag van de Cito toets. Nu is in ons geval het advies van onze zoon gelijk aan uitslag van de Cito, maar daar gaat het mij niet om. Het is meer principieel, ik was namelijk in de veronderstelling dat er helemaal niet meer om de Cito uitslag mag om worden gevraagd. Het advies van de basisschool is tegenwoordig toch bindend.
Bij aanmelding op onze 1e keus heb ik bovendien ook al een Nio-toets advies afgegeven.
Vraag mij ook af wat ze precies met deze gegevens gaan doen. Mijn zoon komt in een brugklas Mavo-Havo-VWO. Gebruiken ze dit voor indeling van de klassen?
Wie weet hoe dit precies wat er nu wel en niet mag. Wil eerst graag jullie advies voordat ik deze kritische vragen direct aan de desbetreffende school ga stellen.
JudithP (Amsterdam)
op 15/06/2016 naar 11:02   

@Rory en andere ouders.

Vorig jaar was mijn dochter met meerdere kinderen de eerste matchings lichting. Ze kwam op het 4e Gymnasium terecht i.pv. Het Ignatius waar ze al twee jaar naar uitkeek omdat haar grote zus daar ook zat en ze er zo vaak kwam met uitvoeringen etc en bijna kind aan huis was.

De brief viel in de brievenbus en zo groot als dat er Het 4e gymnasium opstond geen ontkomen aan! Tranen met tuiten, intens verdriet. Wij hebben als ouders haar getroost. Eerlijk waar, we waren radeloos. 11 km fietsen. Erop gehoopt dat er geruild mocht worden, gehoopt dat ze misschien toch om wat voor reden toch nog geplaatst zou worden op het Ig. (Een extra klas of zo). Nee dat dus niet.

We hebben de schouders eronder gezet, haar geprobeerd de positieve kanten te laten zien van het 4e. De eerste dagen waren afwachtend, aftastend. Na de introductie en feestjes en kennismaking ontspande ze. Kennelijk was het toch niet zo erg om op het 4e te zitten en er waren nog veel meer kinderen in haar klas die niet op hun eerste keus zaten waarvan er 4 het Ig op 1 hadden. Gedeelde smart.

Nu een jaar later kan ik jullie vertellen dat ze elke dag met heeeeeeeeeeeeeeeeel veel plezier naar school fietst 45 minuten heen en 45 minuten teru, alleen omdat er één kind redelijk in de buurt woont , maar met het ov gaat.

We hebben het gaandeweg het leerjaar erover gehad hoe ze er nu tegenover staat wat het Ig. betrof. Mwa was het antwoord het Ig is een leuke school maar ik heb het hier erg naar mijn zin en heb hier leuke vriendinnen het is prima zo.

Dus het komt goed, als je als ouder positief blijft naar je kind toe en je kind troost en begeleid naar zijn of haar nieuwe school. En lukt het echt niet dan is er mogelijk halverwege het jaar misschien nog een mogelijkheid bij die ene school waar het hart van je kind sneller gaat kloppen.

Fijne vakantie en vier dat je kind het zo goed gedaan heeft het afgelopen jaar.
Jitta (Diemen)
op 07/06/2016 naar 16:18   

Twee derde basisscholen stelt schooladvies bij na eindtoets

http://www.volkskrant.nl/binnenland/twee-derde-basisscholen-st elt-schooladvies-bij-na-eindtoets~a4314916/

Hoeveel waren het er dit jaar in Amsterdam?
Ko (Weesp)
op 02/06/2016 naar 12:23   

@ Bas van der Klaauw

Inmiddels vond ik

http://www4.ncsu.edu/~rghammon/DHM_sBM_Theory_Lab.pdf

Bij het doorbladeren daarvan zag ik in elk geval een paar nuttige verwijzingen, zoals het Nash evenwicht voor Boston.
Ko (Weesp)
op 31/05/2016 naar 10:19   

@Bas van der Klaauw

Geen moment heb ik verondersteld dat er sprake zou zijn van een kartel, die suggestie heb ik nergens gedaan, deze denkfout heb ik niet gemaakt.

In mijn notitie van 21 februari 2016 [ https://goo.gl/7abnCo ] gaat het vanaf pag. 16 over 1213 leerlingen voor wie het een strategie kan zijn om na hun eerste echte voorkeur enkele populaire scholen te noemen als poging om plaatsing op tweede of lagere echte voorkeur te voorkomen.
In de simulaties past elk van hen die strategie toe. Bij de overige
leerlingen worden de echte voorkeuren gebruikt.
Over Nash evenwicht heb ik me geen zorgen gemaakt, ik wilde alleen zien wat de uitkomst is als iedereen voor wie dat aantrekkelijk lijkt deze strategie toepast.

Natuurlijk kan ik ook simuleren dat letterlijk iedereen de strategie
toepast maar in het evenwicht wordt het alleen gedaan door degenen die er baat bij hebben. Het berekenen van het evenwicht lijkt me nog een forse rekenpartij, zelfs als de deelnemers alleen maar kiezen tussen deze strategie of echte voorkeuren. Er is een voor de hand liggend zoekproces, of dat convergeert weet ik niet.
1) heb je misschien een verwijzing naar een procedure die gegarandeerd convergeert?

Het maakt mij niet uit dat mijn uitkomst met valse voorkeuren slechter is dan met echte voorkeuren. Het maakt mij wel uit dat mijn uitkomst met valse voorkeuren beter is dan die met DA-MTB en DA-STB (beide met echte voorkeuren) zoals uit Tabel 28 blijkt. Mijn criterium is het aantal leerlingen buiten hun Top-3, want mijn doelstelling/motivatie is om zo weinig mogelijk leerlingen op lage voorkeuren te krijgen.

Wat mij betreft is de uitkomst voldoende interessant om deze aanpak verder te onderzoeken. Met name gaat het dan om andere strategische keuzes en het gebruik dat men daarvan zou maken.

Het is zeker niet mijn ambitie om dat allesomvattende speltheoretische probleem op te lossen. Het lijkt mij hoogst onwaarschijnlijk dat er een polynomiaal algoritme bestaat om dat te doen.

Ik zou mijn methode alleen willen loslaten op situaties waarin de allocatie (volgen mijn criterium) duidelijk beter is dan wat andere methoden opleveren.

Als Boston wordt gebruikt, weten de mensen dan wel wat optimaal voor hen is?
2) is dat speltheoretische probleem voor Boston opgelost?

3) zou Boston, inclusief de effecten van strategisch gedrag, beter presteren (volgens mijn criterium) dan DA-MTB en DA-STB (met echte voorkeuren)?
Zo ja, dan zou dat een goed argument voor Boston zijn.
Bas van der Klaauw (Amsterdam)
op 25/05/2016 naar 22:38   

@Ko: je maakt een denkfout.

Het is niet zo dat er een collectief (kartel) is dat besluit welke strategie door iedereen gevolgd wordt (zoals jij het noemt echte voorkeuren of valse voorkeuren). Maar ieder individu besluit voor zichzelf wat de beste strategie is. Als iedereen echte voorkeuren invult, dan is het voor mij optimaal om valse voorkeuren in te vullen. Als iedereen valse voorkeuren invult, dan is het voor mij heel onaantrekkelijk om als enige echte voorkeuren in te vullen. Dus ik ga (net zo als alle andere mensen) mee met het invullen van valse voorkeuren. Het enige (Nash) evenwicht is dus waarin iedereen valse voorkeuren invult. Dat jouw uitkomst dan slechter is dan als iedereen echte voorkeuren zou invullen maakt niet uit, omdat je simpelweg niet kan afdwingen dat mensen dat moeten doen.

Dus jij moet in je simulaties de situatie analyseren waarin mensen (optimaal) valse voorkeuren opgeven en dan kijken hoe de allocatie is. Maar dan moet je wel eerst een speltheoretisch probleem oplossen van hoe mensen optimaal valse voorkeuren opgeven. En als je dat niet kan afleiden moet je je misschien afvragen of jij jouw methode wel wil loslaten op een situatie waarin mensen voorkeurslijsten moeten maken zonder dat ze weten wat optimaal voor hen is.

Ten slotte, ik vind valse voorkeuren geen gelukkige naam voor strategisch kiezen. Maar ik hoop dat je het zo beter snapt.
Mar2 (Amsterdam west)
op 25/05/2016 naar 08:48   

http://www.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk?searchtype=generic&zoekt erm=amsterdam&pagina=1

Je kunt dan VO aanvinken en bijvoorbeeld "zwak" zodat je kunt zien welke afdelingen als zwak worden gezien door de onderwijsinspectie.
Dit ter aanvulling op het artikel in het Parool. Het lijkt dan of een hele school " zwak" is, maar het gaat dan vaak om een bepaalde richting/afdeling.

http://www.parool.nl/amsterdam/pvda-bezorgd-over-toen ame-zwakke-scholen-in-amsterdam~a4306437/

Succes voor de kinderen die nu nog gaan kiezen komende week.
<< vorige

1 ... 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 ... 51

volgende >>