Schrijf een nieuw bericht

Pagina 10 - Berichten 1801 tot 2000

Ian Macdonald (Amsterdam)
op 09/04/2017 naar 15:19   

Bij dezen nog een oproep aan de ouders van de 17 kinderen die afgelopen woensdag volledig zijn uitgeloot in Amsterdam, ondanks een volledige lijst met minimaal 12 voorkeursscholen te hebben ingediend.

Mijn dochter is er 1 van de 17. Uw zoon of dochter ook?

Wij zijn ons aan het organiseren en hebben inmiddels een stuk of 10 van de betrokken kinderen weten op te sporen.

Deze kinderen hebben bijna allemaal hetzelfde profiel: VWO-advies met een uitgesproken voorkeur en geschiktheid voor categoraal-gymnasiaal onderwijs.

Voor hen is er geen geschikte school meer over tussen de lijst van 23 middelbare scholen in Amsterdam die nog plaats hebben.

Hoe nu verder?

Neem a.u.b. contact op. Samen staan we sterker.

Groet,

Ian
MW (Waterland )
op 09/04/2017 naar 14:15   

Dat is inderdaad niet ok. Eigenlijk zou er dan een voorkeurslijst moeten komen waarop alle kinderen zowel Amsterdamse scholen als scholen uit randgemeenten kunnen zetten?
Elisabeth (Amsterdam )
op 09/04/2017 naar 13:57   

@MW: nee, VSA heeft altijd gepleit voor tenminste gelijke kansen voor Amsterdamse kinderen tov kinderen uit randgemeentes.

Voor wat betreft de scholenmarkt: wij willen in november een scholenmarkt waar alle Amsterdamse scholen zich presenteren aan alle kinderen. Kinderen uit Amsterdam en ook kinderen uit de randgemeentes zijn daar welkom. Nu werven een aantal populaire scholen gericht kinderen op scholenmarkten in randgemeentes en zijn Amsterdamse kinderen niet welkom. Andersom zijn dezelfde scholen vooralsnog niet bereid mee te werken aan een scholenmarkt in Amsterdam. Dat wringt, werven ze stiekem liever kinderen uit witte randgemeentes dan kinderen uit nieuw-west?

Amsterdam heeft een open systeem van schoolaanmelding: ieder kind is welkom en heeft precies evenveel kans, er is geen voorrang op woonplaats. Andersom hanteren de scholen in de randgemeentes het "eigen kind eerst" beginsel en komen Amsterdamse kinderen pas aan bod als alle kinderen uit de eigen regio zijn geplaatst. De facto betekent dat Amsterdamse kinderen bijv. niet welkom zijn in Amstelveen. Als je in de schoolregio Amstelland woont (Amstelveen, Uithoorn, Badhoevedorp, Ouderkerk) dan kun je na uitloting in Amsterdam nog opteren voor de open plekken op één van de scholen in Amstelveen. Pas als die kinderen allemaal aan de beurt zijn geweest, kunnen uitgelote Amsterdamse kinderen zich melden.
MW (Waterland)
op 09/04/2017 naar 13:08   

@Elisabeth: Begrijp ik nou goed dat VSA liever geen kinderen uit randgemeenten op populaire scholen ziet?
M (Amsterdam)
op 09/04/2017 naar 12:42   

@elizabeth: er zijn dus meer kinderen geïnteresseerd in categoriaal gymnasiaal onderwijs dan in categoriaal vwo: er zijn alleen minder scholen die dat bieden, dus is daar meer overschot. Extra categoriaal VWO lost in een keer de problemen op.
Elisabeth (Amsterdam)
op 09/04/2017 naar 10:30   

Beste I, nee wat je schrijft klopt niet.

Ten eerste zijn scholen als het Pieter Nieuwland en het Cartesius populaire gemengede scholen. En is geen een school in Amsterdam nog wit, ook de categorale VWO scholen niet. Vergelijk dat eens met de scholen in buurgemeente Amstelveen.

Ten tweede pleit VSA niet voor een 'georganiseerde toer langs scholen in de buurt', maar voor een scholenmarkt in november voor alle Amsterdamse kinderen naar het voorbeeld van New York met workshop over schoolkeuze zodat alle ouders en alle kinderen zich breed kunnen oriënteren op alle scholen in Amsterdam. VSA hekelt al jaren dat een aantal populaire scholen zich wel presenteren op scholenmarkten in randgemeentes. Nu is er nog geen enthousiasme voor een scholenmarkt voor Amstdamse kinderen. Geven sommige scholen misschien stiekem te voorkeur aan meer de in hun ogen kansrijke leerlingen uit witte randgemeentes dan leerlingen uit de wijken buiten de ring?

Tenslotte heeeft VSA meerdere ingrediënten aangedragen om de segregatie slimmer tegen te gaan dan kinderen te dwingen naar scholen waar ze niet naartoe willen. Uit eigen onderzoek van de dienst O&S van de gemeente blijkt ook dat ditniet werkt. Lees onze laatste updates (onder de knop nieuws) eens door.
I (Amsterdam)
op 09/04/2017 naar 10:17   

Die 3000 plekken waar niemand heen wil zitten op zwarte/gemengde scholen. De scholen die overtekend zijn zijn witte scholen. Elke categorale vwo klas erbij betekent verdere verzwarting van scholengemeenschappen en in feite vergroting van het aantal ongewenste plekken. Middel tegen segregatie volgens VSA: georganiseerde tour langs scholen in de buurt. Vind ik een goed idee, niet iedereen hoeft naar zuid. Kinderen uit zuid hebben echter geen alleenrecht op witte scholen in zuid. Ook zij kunnen op tour. Vrije schoolkeuze is niet absoluut, betekent niet het recht op categoraal vwo voor iedereen die dat wil. En in Amsterdam schaadt dit andere leerlingen, die ook niet de vrije keuze maken dat hun school steeds zwarter wordt. Ik proef een beetje dat dat wel is waar VSA voor staat.
I (Amsterdam)
op 09/04/2017 naar 10:17   

Die 3000 plekken waar niemand heen wil zitten op zwarte/gemengde scholen. De scholen die overtekend zijn zijn witte scholen. Elke categorale vwo klas erbij betekent verdere verzwarting van scholengemeenschappen en in feite vergroting van het aantal ongewenste plekken. Middel tegen segregatie volgens VSA: georganiseerde tour langs scholen in de buurt. Vind ik een goed idee, niet iedereen hoeft naar zuid. Kinderen uit zuid hebben echter geen alleenrecht op witte scholen in zuid. Ook zij kunnen op tour. Vrije schoolkeuze is niet absoluut, betekent niet het recht op categoraal vwo voor iedereen die dat wil. En in Amsterdam schaadt dit andere leerlingen, die ook niet de vrije keuze maken dat hun school steeds zwarter wordt. Ik proef een beetje dat dat wel is waar VSA voor staat.
I (Amsterdam)
op 09/04/2017 naar 10:17   

Die 3000 plekken waar niemand heen wil zitten op zwarte/gemengde scholen. De scholen die overtekend zijn zijn witte scholen. Elke categorale vwo klas erbij betekent verdere verzwarting van scholengemeenschappen en in feite vergroting van het aantal ongewenste plekken. Middel tegen segregatie volgens VSA: georganiseerde tour langs scholen in de buurt. Vind ik een goed idee, niet iedereen hoeft naar zuid. Kinderen uit zuid hebben echter geen alleenrecht op witte scholen in zuid. Ook zij kunnen op tour. Vrije schoolkeuze is niet absoluut, betekent niet het recht op categoraal vwo voor iedereen die dat wil. En in Amsterdam schaadt dit andere leerlingen, die ook niet de vrije keuze maken dat hun school steeds zwarter wordt. Ik proef een beetje dat dat wel is waar VSA voor staat.
Roerbakken? (Amsterdam)
op 09/04/2017 naar 01:12   

ter aanvulling : Dat er geen enkele mate van gewicht toegekend wordt aan de plek op een individuele voorkeurslijst, had vorig jaar tot gevolg (dit jaar ongetwijfeld weer, de simpele da-stb werkt nou eenmaal zo) dat ondanks het feit dat heel veel scholen voldoende -eerste- keuze aanmeldingen hadden om hun leerlingen daaruit te betrekken, maar dat deze scholen uiteindelijk slechts rond de 60% eerste keuze leerlingen hadden, wegens 'verdringing' van leerlingen door andere leerlingen die een heel andere school (of scholen) wensten , maar een beter lotnummer hadden.

Wat betreft vwo en vwo-gymnasia komt het dan ook veelvuldig voor dat op de gevraagde 'voorkeurslijst" van liefst twaalf scholen uiteindelijk op de zevende of elfde plek toch maar een gym ingevuld is. Hoe kom je anders ook ooit aan een voldoende lange lijst? Of andersom natuurlijk.
Dus kort gezegd, de ene leerling, lotnummer 6666 komt ontevreden op zijn elfde voorkeur, helaas een bepaald gymnasium.
De andere leerling, lotnummer 6667, had juist datzelfde gymnasium op de éérste plek, maar komt vervolgens ook ontevreden op een of ander havo/vwo, omdat de gymnasia-plekken al vergeven zijn aan leerlingen die eigenlijk veel liever op het vwo van hyperion of hal (bijv) hadden geschoold.
Henk (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 22:55   

Zijn er cijfers bekend van voorgaande jaren over het benutten van de reservelijsten? Omdat nu veel kinderen op nr. 1 school terecht zijn gekomen wordt er vermoedelijk minder geswitcht?
Elisabeth (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 22:12   

@Anna: ik heb het nog even voor je opgezocht en vorig jaar zat op havo en h/v. Spinoza zat vol na loting onder kinderen met voorrang (dus 0 leerlingen zonder voorrang geplaatst), St. Nicolaas zat vol bij lotnummer 2.237 en Cartesius bij lotnummer 2.928. In het evaluatierapport van 2016 kun je ook per school zien hoeveel kinderen er vorig jaar op de reservelijst stonden, zo te horen is dat dit jaar niet anders.
Elisabeth (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 22:05   

@Anna: bedankt voor je bericht, dit jaar lijkt het probleem met vwo het grootst maar je hebt gelijk dat er bij havo ook een grote mismatch is tussen vraag en aanbod. Dat is zeer duidelijk geworden nu de 'echte voorkeuren' bekend zijn. Ik denk niet dat er een absoluut tekort is op havo noch vwo niveau. De voorkeuren bij havo liggen vooral bij Spinoza lyceum, St. Nicolaas lyceum en het Cartesius lyceum. Ook het MLA, Fons Vitea en Gerrit van der Veen waren vorig jaar veel gevraagd bij havo en h/v.
Ik weet niet welke uitbreiding of nieuwbouw je precies bedoelt, zeker is dat de uitbreiding van Cartesius2 in het centrum en Spinoza20first in de Rivierenbuurt zeer gewenst zijn.
Ik weet ook niet wat je precies bedoelt met 'gewogen loting', misschien bedoel je voorrang? De centrale loting is heel simpel: alle ruim 7.600 achtste groepers krijgen een nummer van 1 t/m 7.600 en dan begint het plaatsen van kinderen simpel bij nummer 1 en eindigt het bij nummer 7.600. De lage nummers worden geplaatst, als de hogere nummers aan de beurt zijn, zitten de gewilde scholen vol en die kinderen worden dus steeds lager op hun voorkeurslijst geplaatst. Totdat alle scholen op de lijst vol zitten, dan sta je dus met lege handen en heb je geen school.
Elisabeth (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 21:47   

@EH: jazeker, er zijn heel populaire scholengemeenschappen! Je noemt drie scholengemeenschappen in zuid maar er zijn er natuurlijk meer die het goed doen, bijvoorbeeld het Pieter Nieuwland college in oost en het Cartesius lyceum in Westerpark (en Cartesius2 in het centrum maakt een succesvolle start).
Er zijn wel meer plekken dan dat er vraag is naar sommige scholen en waarom zou je dan meer brede scholengemeenschappen bouwen (zoals de gemeente wil) er als bijna 3.000 lege plekken zijn? Dat is een onverstandige investering. Verstandiger is het om na te denken waarom bepaalde scholen leeg blijven waar andere succesvol zijn.
Een belangrijke reden dat ouders kiezen voor categoraal onderwijs of een lyceum met alleen havo en vwo is de vrees voor afstromen naar een lager niveau op een brede scholengemeenschap. Scholen zouden om te beginnen kinderen op het hoogst haalbare niveau te plaatsen in de brugklas ipv het laagste niveau bij een dubbeladvies. En wees transparant over de op- en afstromers zodat ouders een geïnformeerde keuze kunnen maken. Dat zorgt er ook voor dat scholem hun best zullen doen om kinderen het hoogst haalbare te bieden en niet naar een lager niveau laten afstromen als het even niet mee zit.
Anna (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 20:44   

@Elisabeth Bedankt voor de tip om bezwaar te maken bij de eerste school van keuze waar niet is geplaatst. Nu betreffen mijn vragen niet een kind met een gymnasiumadvies maar een kind met een HAVO advies. Ik heb sterk de indruk dat er veel meer kinderen met een HAVO-advies zijn, dan er plaatsen zijn zoals voorzien in de planning van de scholen voor 2017-2018. Met een lotingsnummer onder de 6000 dan meer dan 100 leerlingen voor je krijgen op de reservelijst komt op mij over als een volkomen mismatch van inzicht en planning van de zijde van de politiek en de schoolbesturen. Een paar jaar geleden is er nieuwbouw gepleegd door een aantal grote scholengemeenschappen. Wellicht dat hieruit ook de 3000 niet ingevulde plekken zijn ontstaan welke ertoe leiden dat er grote financiele verliezen dreigen voor de schoolbesturen en dat toch sprake was van een gewogen loting zo als ik eerder me afvroeg?
EH (Adam)
op 08/04/2017 naar 20:27   

en ik wens alle ouders succes met de eventuele vervolgstappen. Ik hoop oprecht dat het iets oplevert!
EH (Adam)
op 08/04/2017 naar 20:25   

Misschien eens eerlijk zijn waarom kinderen/ leerlingen niet kiezen voor brede scholengemeenschappen. Want dat geldt niet voor álle brede scholengemeenschappen. MLA, Spinoza en Geert Groote zitten wel degelijk vol.
Het gaat om de scholen in de Bijlmer, en in Nieuw West. Heeft iets met de kleur van de schoolpopulatie te maken, schat ik in.
Elisabeth (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 20:12   

@Bloemblaadje: bedankt voor je bericht en voor je steun aan ouders van niet zo fortuinlijke kinderen.
Kern is dat schoolkeuze vrij is; geen ouder of kind hoeft zich te verantwoorden voor zijn of haar keuze! Of je nu voor categoraal onderwijs, een lyceum of een brede scholengemeenschap kiest: er is voor elk wat wils. Probleem in Amsterdam is dat er bijna 3.000 plekken leeg blijven op scholen waar kennelijk niemand naartoe wil. Die lege plekken zitten voornamelijk op brede scholengemeenschappen. De krapte zit op categorale scholen. Nu de gemeente en scholen de 'echte voorkeuren' van kinderen voorop hebben gesteld bij de keuze van dit centrale lotingssysteem, moet er boter bij de vis. Dat is ook door de gezamenlijke schoolbesturen belooft in het tweede vijfjarenplan (RPO): aanbod dat beter aansluit bij de gepercipieerde kwaliteit en ook flexibeler inspelen op het veranderen van de voorkeuren. De politieke wens om meer brede scholengemeenschappen doorkruist de beloftes in het RPO en negeert de echte voorkeuren van kinderen die zij juist voorop stelden.
Joske (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 20:02   

Ik ken ook veel leerlingen die helemaal geen echte interesse hebben in Latijns en Grieks, geen overduidelijk gymnast zijn door al jarenlang VWO nivo te presteren, ook een groot aantal dat een voorlopig havo/vwo advies had en nu met een def VWO advies allemaal naar een categoraal gymnasium willen en ook: gaan. Een havo/vwo school stond serieus bij hen allemaal ver onderaan de lijst.

Blijkbaar doen de categorale gymnasia iets goed wat voorbij gaat aan Latijns of Grieks, of heeft het toch wel stiekem te maken met status.
Anne-Marije (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 19:56   

Mijn zoon wilde juist niet naar n categoraal gymnasium. Wij dachten met 6 x atheneum bovenaan de lijst: dit gaat lukken. Helaas op plaats 7 terechtgekomen. Zeer teleurgesteld. Nu maar hopen dat de cito-ophoging van anderen een enorme verschuiving teweeg gaat brengen...
Elisabeth (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 19:53   

@M: de cijfers per school van dit jaar zijn nog niet bekend, maar afgaande op vorig jaar:
Er waren totaal 51 plekken tekort op de vijf categorale gymnasia tezamen voor alle kinderen die een categoraal gymnasium op nummer 1 hadden staan. Grootste tekort was er op het Barlaeus (-29), daarna Cygnus (-27), 4e (-16), Ignatius (-7) en het Vossius had 28 plekken over t.o.v. aantal eerste voorkeuren.
Hyperion lyceum (-105) en Amsterdams lyceum (-49) hadden vorig jaar tezamen 154 plekken tekort voor de leerlingen die voor deze scholen kozen.
Het beeld uit de eerste centrale loting was zelfs 45 plekken over op de vijf categorale gymnasia t.o.v. het aantal eerste voorkeuren. Amsterdams (-73) en Hyperion (-106) in 2015 testament totaal 179 tekort.
Bloemblaadje (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 19:03   

Er worden zoveel aannames gedaan over het waarom een kind een bepaalde school kiest.. dat kinderen die voor t gymnasium kiezen daarin wel gepushed zullen zijn door hun ouders.. Ik herken ons en ons kind hier helemaal niet in.
Mijn dochter weet al vier jaar lang dat ze naar het gymnasium wil. Ze is gek van taal en heeft daar ook een groot talent. Ze kon niet wachten tot ze Grieks en Latijn zou kunnen doen en heeft zichzelf ondertussen maar engels en een beetje spaans geleerd. Ze heeft zich altijd een uitzondering en alleen in de klas gevoeld en daarom denken wij ouders ook dat ze op het gymnasium kan vinden wat ze al zo lang zoekt en de kans groot is dat ze daar zielsverwanten vindt. Dus voor Vdr: misschien snap je dat er ook echt kinderen zijn die hier zelf voor kiezen. Wij hebben zelf een lagere opleiding gedaan, in die zin kennen we het gymnasium niet, en we zijn geen rijke tandartsen ofzo. We zitten in de kunst en zijn eerlijk gezegd kwa financiën arm. We zitten niet in een bepaald milieu en oefenen geen druk uit, ik zou zelf een hele andere school kiezen. Ons kind mag zelf kiezen naar welke school ze wil.
Vervolgens heeft onze dochter voor het Amsterdams Lyceum gekozen omdat ze denkt dat ze zich daar het gelukkigst gaat voelen. Gekozen met haar gevoel. Zij gaat daar het gymnasium doen want het Amsterdams Lyceum is niet alleen een vwo- hoe er hier over geschreven wordt lijkt dat soms zo. En ze kiest dus perse wel voor een gymnasium en niet zoals Elisabeth schrijft voor een vwo + school. Ik vind het vervelend om te lezen dat dat blijkbaar gedacht wordt van kinderen die voor deze scholen kiezen.
Zij en wij hebben het enorme geluk gehad dat ze geplaatst is op haar eerste voorkeur. We weten van ons andere kind hoe het voelt als dat niet gebeurt. Dit systeem is vreselijk. Ik geloof dat er echt oplossingen mogelijk zijn die er voor kunnen zorgen dat dit niet meer hoeft en elk kind zijn of haar eigen school kan kiezen. Ik denk alleen dat het en kwestie van geld is en dat er door de politiek nog steeds niet voor gekozen wordt om écht in het onderwijs te investeren.
Alle kinderen en ouders veel sterkte gewenst.
M (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 18:41   

De gymnasia trekken, in wisselende aantallen per school, met z'n vijven al jaren ruim 800 kinderen, hyperion en Amsterdams nog geen 500: er is dus ruim meer interesse in categoriaal gymnasiaal onderwijs dan in categoriaal VWO. Er zijn echter te weinig categoriale vwoscholen voor de vraag.
Uitgeloot (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 17:58   

En gaan jullie echt vacaturesites bekijken alvorens je je kind laat beslissen wat zijn doelen in het leven zijn?
Uitgeloot (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 17:55   

@Elisabeth
Dank je wel voor alle heldere uitleg. Dit Forum heeft een hele belangrike dunctie voor alle gedupeerde ouders en degenen die dat nog zouden kunnen worden. Met name vind ik je uitleg belangrijk waarin je weerlegt dat de uitlotingsramp te wijten is aan kinderen die per se een categoral gymnasium willen. Dat is dus niet zo, Hyperion en Amsterdams Luceum zijn de grote trekpleisters.
Het is overigens heel goed mogelijk om als kind van 11,12 jaar geinteresseerd te zijn in talen, in 'nutteloze kennis', in leren om het leren en niet om er later veel geld mee te verdienen. Daar zit niet altijd een 'pushende' ouder achter. Wel groeien deze kinderen vaak op in een gezin waar waarde gehecht wordt aan school en leren. Is dat iets slechts? Betekent dat meteen dat je het kinderen met een andere achtergrond niet gunt om dezelfde opleiding te krijgen? Wij zijn dus grote voorstanders van gymnasia met een zo gemengd mogelijke leerlingenpopulatie! Hoera!
Elisabeth (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 17:27   

@Joske: je kunt je kind uiteraard inschrijven op de school die het plaatsingsaanbod heeft gedaan of in de 2e ronde meedoen (als je geen plaatsingsaanbod hebt gekregen van 1 van de scholen op de lijst). Dat is ook verstandig want de uitkomst van de beslissing op bezwaar is ongewis en je moet er serieus rekening mee houden dat je opnieuw 0 op het rekest krijgt.
Bezwaar maken op de school van eerste voorkeur en je aanmelden op een andere school zijn twee aparte parallelle procedures.
Joske (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 17:11   

Bezwaar maken?

Elisabeth, als je bezwaar maakt tegen het niet-plaatsen van je kind op zijn 1e keuze, betekent dat dat ook dat je je niet moet inschrijven bij de school waarop hij of zij wel is geplaatst?

Mijn kind moet zich namelijk uiterlijk voor 12 april inschrijven op de school waarop hij geplaatst is. Als ik dat niet doe, en het bezwaar wordt afgewezen, heeft ie niks. Als ik het wel doe, is dat dan automatisch dat je met je bezwaar al met 1-0 achter staat want je hebt je al ingeschreven op de gelote school?
Elisabeth (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 17:02   

@VDR: uit de analyses van de eerdere centrale lotingen blijkt dat het Amsterdams lyceum in zuid en Hyperion lyceum in noord de langste reservelijsten hebben. Deze scholen hebben atheneum en gymnasium. Op het atheneum worden extra vakken aangeboden (Hyperion) of versterkte moderne talen (Amsterdams). Veel kinderen met vwo advies kiezen blijkbaar voor een school waar zgn. atheneum+ onderwijs wordt gegeven en niet per se voor gymnasium met klassieke talen. De kinderen die het liefste naar deze overtekende scholen willen hebben de vijf categorale gymnasia op plek 3, 4, 5, 6 en 7 staan. In de centrale loting verdringen de op deze scholen uitgelote kinderen met een beter lotnummer de kinderen die juist het liefste naar een categoraal gymnasium willen.
Het hele idee achter de centrale loting was dat kinderen hun échte voorkeuren zouden opgeven en niet meer strategisch zouden kiezen voor scholen die niet overtekend zijn. Die echte voorkeuren liggen er nu, maar die blijken niet te matchen met de door politiek gewenste en schoolbesturen aanbod van scholen. Met de centrale loting wordt daarom de pijn van de schaarste op die echte voorkeursscholen uitgesmeerd over de hele groep kinderen. Uiteindelijk blijft er een groep kinderen over met de slechtste lotnummers en die naar de scholen moet waar vrijwel niemand naartoe wil.
Amf (Amstelveen)
op 08/04/2017 naar 16:28   

Onze zoon wilde in eerste instantie helemaal niet naar een gymnasium, vond dat verspilling van zijn tijd, maar is gevallen voor de school. Wij hebben met hem meerdere scholen bezocht op woensdagmiddagen (dus niet alleen op open dagen) en hij voelde zich op het Vossius meteen heel erg thuis.... En dat is ook de basis geweest bij het samenstellen van de lijst: waar voel je je prettig. Ik denk dat het niet per se gaat om gymnasium, maar meer om de minder massale sfeer.
Vdr (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 16:08   

Beste allemaal,

Iemand noemt hier dat het aanbod van gymnasia niet is meegegroeid met de vraag ernaar. Inderdaad, de vraag vanuit ouders naar gymnasia is onverminderd, maar de vraag is of het beroepenveld wel behoefte heeft aan hetgeen dat een gymnasium anders maakt. Hebben jullie ergens een vacature ontdekt met de vraag naar klassieke talen? Of zijn er opleidingen op de Universiteit waar je als vereiste Grieks of Latijn moet kunnen beheersen? Een snelle zoektocht op de Nationale Vacaturebank geeft overigens nul resultaten op het trefwoord Grieks en één trefwoord op het woord Latijn (weliswaar in een andere context, want het ging over de zorg richting ouderen die aan het einde van hun Latijn waren).

Van waar komt die vraag naar categorale gymnasia? Wat hebben onze kinderen eraan als ze minstens 10 uur in de week bezig zijn met de Grieks en Latijn (contacttijd + huiswerktijd)? Ik kan mij overigens niet voorstellen dat kinderen op 11 jarige leeftijd al heel specifiek voor het klassieke gymnasium kiezen. En zo ja, kiezen ze dan echt voor de inhoud? In die zin zou je je kunnen afvragen in hoeverre men hier kan spreken over de Vrije Schoolkeuze. Is het inderdaad de vrije schoolkeuze van het kind, of zijn het de ambities van de ouders, de druk vanuit de omgeving etc die bepalen waar je je voor gaat inschrijven?
Elisabeth (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 15:43   

@Frans (en anderen):
Het was een goede bijeenkomst vanmorehm. Alle indrukwekkende en schrijnende verhalen van elkaar gehoord, informatie gedeeld en ook veel goede nieuwe ideëen om de verantwoordelijken met acties tot concrete oplossingen te dwingen.
Belangrijk is dat de schoolbestuurders, de verantwoordelijke wethouder en raadslieden de verhalen horen. Dat de uitkomst van de 3e keer centrale loting teleurstellend is en voor een groep uitgelote kinderen echt onacceptabel. De kille cijfers en percentages zijn gepresenteerd als een succes maar achter die cijfers zitten echte kinderen die verdrietig zijn dat ze naar een school moeten waar ze niet naartoe willen of helemaal met lege handen staan. Later meer over concrete acties!

Wat iedere ouder die teleurgesteld is nu al kan doen is bezwaar maken bij de school van aanmelding (dat is de eerste voorkeursschool) tegen het niet plaatsen (door uitloten) van je kind. Dit doe je door binnen zes weken een brief aan het verantwoordelijke schoolbestuur (overzicht daarvan staat achter in de keuzegids en is ook te vinden op de website van de school). In die brief vertel je het persoonlijke verhaal van je kind en vraag je het bestuur om een nieuw, gemotiveerd besluit te nemen over plaatsing. Vergeet niet te melden dat je je bezwaar graag mondeling wil toelichten. Dan zal het schoolbestuur je uitnodigen voor een hoorzitting.
Vorig jaar werd 0 informatie gegeven over het wettelijk recht bezwaar te maken. De landelijke klachtencommissie onderwijs en de gemeentelijk Kinderombudsman hebben Osvo beiden daarvoor op de vingers getikt. De uitspraak van de klachtencommissie, in een zaak van een vorig jaar op alle scholen uitgeloot meisje, is te vinden in onze updates (onder nieuws) en op de website van de landelijke klachtencommissie: Google op onderwijsgeschillen, de uitspraak heeft nummer 107284 en is in januari 2017 gepubliceerd.

Donderdag a.s. wordt de uitkomst van de centrale loting besproken in de raadscommissie jeugd en cultuur. Iedereen kan zich aanmelden als inspreker en zijn verhaal doen voor de raad en de verantwoordelijke wethouder. Je krijgt dan 3 minuten de tijd om de raad toe te spreken, in aanwezigheid van de wethouder. Aanmelden kan via de website van de gemeente, Amsterdam.nl zoek op raadscommissie jeugd en cultuur, daar vind je het aanmeldformulier voor inspreken.
Frans (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 15:12   

Hoe was de bijeenkomst van vanmorgen? En wat is er allemaal besproken en zijn er alternatieven besproken?
Pimo (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 14:33   

Dat is erg jammer, dan word je wel op het verkeerde been gezet.
Met zoveel scholen te bezoeken is een website een belangrijke bron van (aanvullende) informatie; die zou correct en up-to-date moeten zijn.
M (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 14:30   

@rm als ze ieder jaar een extra klas aannemen, lopen er zes klassen meer rond, is zes lokalen extra, 180 kinderen extra. Eens in de zes jaar is één klas, één lokaal, 30 kinderen extra. Nogal een verschil.
Extralatijn@hotmail.com (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 13:44   

Er staat inderdaad op de site van het HLZ dat er latijn en Grieks wordt gegeven maar dat is helaas niet meer het geval sinds 2 jaar. Is mij telefonisch en via de mail bevestigd.
Pimo (Amsterdam )
op 08/04/2017 naar 13:09   

@extralatijn: op de website van het HLZ staat dat je Latijn en Grieks kunt volgen naast je gewone vakken.
Onze zoon is helaas ook uitgeloot voor het Vossius, dat was extra leuk geweest omdat beide ouders daar op gezeten hebben. Na de initiële teleurstelling zijn we nu heel blij dat hij naar het HLZ mag, zeker als je leest over al die kinderen die helemaal niet geplaatst zijn.
I (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 12:51   

In het tijdperk van voor de matching waren ouders van uitgelote vwo kinderen ontzettend blij met een plaats op HLZ of Fons Vitae. Nu zijn ouders alleen nog tevreden met een plaats op een categorale vwo. Bestaat die mismatch nu uit een verkeerd aanbod, of uit een verkeerde vraag? Ik denk het laatste. Ook scholengemeenschappen geven goed en volledig vwo onderwijs. Wellicht dat het gymnasiumprogramma er in de brugklas anders uitziet. Maar is dat perse slecht? Of moeten de kinderen voorgesorteerd blijven om alsnog in te stromen op categoraal? Er zitten nadelen aan uitbreiding van categoraal vwo, namelijk uitholling van vwo op scholengemeenschappen. En verdere segregatie van het onderwijs, en daarmee de maatschappij. Misschien zijn die nadelen wel groter. Maar schiet me maar neer, want dat is niet wat jullie willen horen.
Extralatijn@hotmail.com (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 12:00   

Ook mijn dochter wilde graag naar een gymnasium en werd op haar tiende keus het HLZ geplaatst. Wij waren in de veronderstelling dat daar latijn gegeven werd maar helaas is dat niet het geval. Naar een gymnasium in een andere stad klinkt aanlokkelijk maar vinden wij te veel gedoe. Ze gaat er gewoon het beste van maken in Amsterdam. Omdat ze toch graag latijn zou willen leren, denk ik erover zelf iets te organiseren. Ik ga op zoek naar een student of docent die bereid is een groepje kinderen 1 of 2 uur per week les te geven. Mail mij als je mee wil denken/ je kind mee wil doen op:extralatijn@hotmail.com
Amf (Amstelveen)
op 08/04/2017 naar 10:30   

@ Muller
toen ik 30 jaar geleden op mijn fiets vanuit Amstelveen naar het Ignatius ging, had deze school al veel kinderen uit de regio. Sterker nog, als ik er nu aan terug denk, zaten er volgens mij in mijn klas meer kinderen uit Amstelveen/Badhoevedorp/Abcoude/Uithoorn/Diemen dan uit Amsterdam. Deze kinderen zijn niet het probleem. Het probleem zit in het aanbod dat niet voldoende is meegegroeid met de vraag. Maar die vraag vanuit de regio is denk ik minder gegroeid dan die uit de stad zelf!
Hanster (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 10:11   

Mijn kind wilde naar het gymnasium en is uitgeloot voor alle 9 gymnasia op haar lijst ondanks dat zij een zwaar gymnasium advies heeft van de school. Wij werden van tevoren gebeld omdat we tot de kleine 1% groep behoren die geen passend onderwijs kan krijgen.
Mijn zoon (tweelingbroer) mag wel naar het Vossius (tweede keus). Hartverscheurend toen hij zich in mocht schrijven en zijn zus die dat ook heel graag wilde het niet mocht. Beiden in tranen.
De scholen die overblijven zijn erg ver weg en daarnaast niet passend. Dit is een regelrechte ramp. Wat te doen?
BS (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 09:52   

Beste RM,
Ik begrijp je probleem. Wij zitten ook met hetzelfde. Neig nu toch meer naar Hilversum/gymnasium. Leuke school en tenminste gymnasium. Ik ben er van overtuigd dat dat in zijn verdere leven zich dubbel en dwars gaat uitbetalen. Sterkte met je keuze.
Vorig jaar uitgeloot (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 08:09   

Moeder van 3: Barlaeus had vorig jaar ruim 30 overaanmeldingen, niet 6. Er staan nog steeds 17 kinderen op de lijst die willen instromen komend jaar, heb ik begrepen, maar de conrector gaf aan dat de kans op plaats heel klein is omdat er weinig kinderen afvallen. Overigens zei ze ook dat het inhalen van een jaar Latijn voor een gemotiveerd kind geen probleem is.
@muller: ik hoop dat scholen de ballen hebben om niet te doen wat jij suggereert. Ieder kind gelijke kansen op populaire scholen, waar je ook woont!
T (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 07:43   

@petra, onze dochter 2 jaar geleden geplaatst op Fons Vitae (was ook 1e keuze), maar we zijn nog iedere dag super blij met deze leuke school. Veel persoonlijke aandacht, bijzonder empathische docenten en fijne sfeer. Wij vinden het een top school!
RM (Abcoude)
op 08/04/2017 naar 07:40   

@Muller
Waar moeten kinderen uit Abcoude dan heen?
Amsterdam Zuid is vanaf hier het best bereikbaar.
Mogen kinderen hier niet de keuze maken voor het gymnasium?
Mijns inziens lost 1 klas extra op de categorale vwo en gymnasium scholen het hele probleem op. Nu wisselen ze dat af. Elk jaar richt een andere school 1 extra brugklas op. Schijnbaar is de capaciteit er dus wel. Waarom niet elk jaar elke school?
Dan zijn de 130 ongelukkigen die nu buiten de top 5 vallen allemaal geholpen.
Bennie Blind (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 00:28   

@ Muller : Kinderen uit Abcoude en Uithoorn, waar moeten die dan vervolgens volgens jou heen?
De regiofunctie zorgt trouwens voor een diverser en ook veel groter aanbod aan keuzes dan zónder regiofunctie. (zou iig zo moeten zijn.)
Vanuit oud-Zuid zijn ook dankzij de centrale ligging en de korte lijntjes trouwens alle scholen in de buitengebieden het beste bereikbaar, dus wie weet zou een omgekéérd postcodebeleid zo slecht nog niet zijn. Hoeven kinderen tenminste niet helemaal van oost naar west te fietsen of omgekeerd. ;-)
Vanuit zuid is alles gewoonweg wat simpeler en makkelijker te bereiken.
Bennie Blind (Amsterdam)
op 08/04/2017 naar 00:04   

@Muller : Het is hier inderdaad geen Londen, maar jij leeft zelf toch óók niet in Amsterdam , maar in de postcode oud-Zuid?
Je uitspraken zijn trouwens wél nogal politiek, vanwaar dan toch die hekel aan politiek? #Freudiaans populisme?
Petra (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 23:52   

@ moeder van 3
bedankt voor je reactie!
Moeder van 3 (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 23:48   

@petra, onze zoon vorig jaar op nr 10 het FV. Uiteraard eerst zeer verdrietig maar zoals Karin al zei, uiteindelijk een grote meevaller. Onze zoon volgt vanaf de herfst Latijn. Ook is het een begaafdheidsprofiel school. Wij hebben nu voor onze dochter van de voorrangsregeling gebruik gemaakt. Ook zij heeft VWO advies, ze wilde het liefste naar het Amsterdams maar dat risico vonden wij te groot. Ze heeft nu toch een heel goed lotnummer maar we zijn heel blij en tevreden met het FV. En o ja, ook hele goede begeleiding voor kinderen met dyslexie.
Moeder van 3 (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 23:48   

@petra, onze zoon vorig jaar op nr 10 het FV. Uiteraard eerst zeer verdrietig maar zoals Karin al zei, uiteindelijk een grote meevaller. Onze zoon volgt vanaf de herfst Latijn. Ook is het een begaafdheidsprofiel school. Wij hebben nu voor onze dochter van de voorrangsregeling gebruik gemaakt. Ook zij heeft VWO advies, ze wilde het liefste naar het Amsterdams maar dat risico vonden wij te groot. Ze heeft nu toch een heel goed lotnummer maar we zijn heel blij en tevreden met het FV. En o ja, ook hele goede begeleiding voor kinderen met dyslexie.
Muller (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 23:37   

@Merel (Amsterdam):

We leven hier niet in Engeland of Londen, maar in Amsterdam.

De flauwekul moet gewoon stoppen dat ouders uit Abcoude, Uithoorn, Amstelveen of elders hun kind per se op de categorale scholen in Amsterdam doen waardoor kinderen met VWO-advies om de hoek in de postcode van de school geen plaats meer hebben.

Dus absoluut een postcode beleid en afzien van deze stomme politiek ingezette loting.
Petra (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 23:22   

@ Karin... :-)
Petra (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 23:22   

@Petra
Bedankt voor je bericht. Bij ons dus het zelfde verhaal, alle gymnasium scholen boven aan geplaats en fv was nummertje 7.
Karin (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 23:08   

hi Petra,
wij hebben ervaring met het Fons Vitae, nadat een van onze (tweeling) zonen vorig jaar een ongelukkig lotnummer trok en overal werd uitgeloot. Hij had het grote geluk dat hij na alle gymnasia toch nog het laatste plekje op het FV toegewezen kreeg. Een warm bad, en nu, achteraf, een fantastisch alternatief ten opzichte van de gymnasia waar hij niet terecht kwam. Ik kan het FV dus van harte aanraden. Veel persoonlijke aandacht, specifiek aandacht voor hoogbegaafden. Maar vooral een school met een fantastische onderbouw begeleiding. Aanrader!
Petra (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 23:02   

Zijn er mensen die ervaring hebben met het fonse vitae lyceum?
Elisabeth (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 22:56   

@RM: Morgenochtend (zaterdag 8 april) organiseert VSA een bijeenkomst, stuur ons een email als je aanwezig kan en wil zijn (zie uitnodiging aantal berichten hieronder)
RM (Abcoude)
op 07/04/2017 naar 22:34   

@Elisabeth
De rectrix van het gymnasium in Hilversum was ook heel meelevend en begripvol.
Het HLZ heb ik ook gebeld, omdat hij daar nu geplaatst is. Daar was van enige compassie geen sprake. Ik vind het wel vervelend dat we nu weer allerlei keuzes moeten maken. Ik had graag gezien dat hij nu vol verwachting uit kon kijken naar zijn nieuwe school. Maar in plaats daarvan zit hij huilend op de bank en weet hij ook niet meer wat hij moet kiezen. :(
Moeder van 3 (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 22:17   

@m, komt vrijwel niet voor. Wij vorig jaar ook op de nr10. Barlaeus stuurt ons nog wel af en toe een mailtje of we op de wachtlijst willen blijven. Ze hadden daar vorig jaar circa 6 inschrijvingen te veel, na loting kwamen we op de wachtlijst op nr 46.
Elisabeth (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 21:28   

PS: M, stuur ons een email als je aanwezig kan en wil zijn op de bijeenkomst morgenochtend (zie een paar berichten hieronder).
Elisabeth (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 21:26   

@M: dat gebeurt wel maar niet heel vaak en niet gedurende het jaar. Zie ook VSA update van 2 april (onder knop nieuws).
M (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 21:14   

Wat houden wij een kater over aan deze loting. Onze zoon is op zijn negende plek terechtgekomen. Hoeveel verhalen kennen jullie van kinderen die in hun tweede jaar toch op hun voorkeursschool terecht kwamen? Of kinderen die dat in het eerste jaar is gelukt? Of gebeurt dat vrijwel niet?
Elisabeth (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 21:12   

@RM: Na uitloting vorig jaar hebben we samen met onze zoon ook gekozen voor een school buiten de stad: gymnasium Felisenum in Velsen-zuid. Wat een warm bad na die kille scholenloterij in Amsterdam. Van een nummer en 'collateral damage' volgens de pleitbezorgers van dit systeem, werd hij weer een kind met talenten die welkom was op een fijne school.
Qua reistijd valt het nog mee: met fiets - bus - fiets 50-55 minuten van deur tot deur. En idd, er zitten daar meer kinderen in de klas die wel een uur onderweg zijn.
Marieke2 (Amsterdam )
op 07/04/2017 naar 19:56   

Resultaten matching van dit jaar:
Aantal leerlingen geplaatst op keuze
1: 6516
2: 547
3: 238
4: 110
5: 53
6: 44
7: 28
8: 15
9: 17
10: 14
11: 6
12: 5
13: 1
Niet geplaatst 44

Dit staat in de brief aan de leden van de raadscommissie jeugd en cultuur
RM (Abcoude)
op 07/04/2017 naar 19:49   

@Jan, wij overwegen het Gemeentelijk Gymnasium in Hilversum.
Ik heb mijn zoon gevraagd om er goed over na te denken hoe belangrijk het gymnasium voor hem is. Als hij echt graag gymnasium wil, is Hilversum een serieuze optie. Evt kan hij in het 2e jaar overstappen naar Amsterdam.
Anna (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 19:22   

@Elizabeth Dank voor de aanvullende informatie. Los daarvan vraag ik me af in hoeverre er getoetst wordt aan de hand van een verwachtingsmodel in hoeverre de tot stand gebrachte plaatsing door middel van loting zeer waarschijnlijk eerlijk is verlopen. Bijvoorbeeld de opkomende gedachten dat er een zeker gewicht zou kunnen zijn toegekend zoals aan postcode van geplaatste in samenhang met postcode van een school en daarmee de uitkomsten van de loting worden beinvloed, alsmede een overzicht per school afzonderlijk in welk percentage voor de geplaatsten dit de school van eerste, tweede, derde enzovoort keuze is, zouden daarmee als onwaarschijnlijk terzijde kunnen worden geschoven.
Bennie Blind (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 19:08   

Eerste analyse matching en loting voortgezet onderwijs Amsterdam 2016∗
versie augustus 2016
Op tijd verhuisd (Alkmaar)
op 07/04/2017 naar 19:07   

Wat een stress brengt de matching mee en wat een narigheid voor degenen zonder plek of buiten de top 5. Ik leef erg mee! Het is mooi: 85% op 1e keus, maar de 'verliezers' hebben het nakijken. De schoolkeuze is zo persoonlijk, de kinderen steken er veel energie in en moeten maar afwachten wat het wordt. Wij zijn voor de middelbareschool-fase verhuisd, zodat de kinderen kunnen sporten zonder wachtlijst of loting en zeker ook vanwege de stress rond middelbareschool-plaatsing. Ik stuur dit berichtje om aan twijfelaars te laten weten dat het Murmellius een heel fijne school is! Kinderen komen hoofdzakelijk uit Alkmaar en omstreken maar ook van Texel en uit de Beemster, er wordt gereisd per fiets, bus of trein, en dat duurt voor allerlei kinderen een uur, dat hebben zij over voor deze school. Dat geldt overigens ook voor de middelbare Vrije school en de Europese school in Bergen. Dit is geen oplossing voor het matchingsysteem, maar mogelijk voor kinderen die nu met spoed een plek zoeken naar wens voor komend schooljaar. Als je een categoraal gymnasium leuk vindt zou ik ook Felisenum bekijken. Succes!
Bennie Blind (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 19:04   

www puntje voschoolkeuze020.nl/uploads/583596d851302b7b08dccb2f.pdf
Bennie Blind (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 18:59   

@elisabeth: Kunnen jullie het evaluatierapport l en m 2016 (versie augustus) bij jullie downloads zetten.? Dat zal voor veel ouders veel zaken verduidelijken, nu staat alleen de evaluatie 2015 ertussen.
Bennie Blind (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 18:59   

@elisabeth: Kunnen jullie het evaluatierapport l en m 2016 (versie augustus) bij jullie downloads zetten.? Dat zal voor veel ouders veel zaken verduidelijken, nu staat alleen de evaluatie 2015 ertussen.
Elisabeth (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 18:58   

Beste ouders,

VSA organiseert morgenochtend (zaterdag 8 april) om 10.30 uur een ontmoeting voor ouders van door de centrale loting gedupeerde kinderen. Doel is
1. Lotgenotencontact organiseren
2. Aard van de problemen bespreken en welke alternatieven zijn er?
3. Samen acties bespreken

We hebben daarvoor een prachtige ruimte op een centrale plek in de stad. Alle geïnteresseerde ouders zijn welkom. Stuur een e-mail aan stichtingvsa@gmail.com dan sturen wij je het adres van de locatie.

Wij hopen op een vruchtbare bijeenkomst en jullie morgenochtend te ontmoeten.
Elisabeth (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 18:45   

@Anna: de resultaten per niveau zijn nog niet bekend. In juli/augustus (nadat ook de Cito ophogers aan de beurt zijn geweest) zal er weer een evaluatierapport verschijnen waarin zal staan wat de resultaten oer niveau waren. Uit het rapport van vorig jaar bleek evenwel dat de verschillen tussen de niveaus groot zijn. De vmbo adviezen kwam 90% op de eerste plek en vrijwel allemaal binnen de top 3 terecht. De andere niveaus komen vaker buiten de top 5, vorig jaar was dat Havo 2,9%, h/v 4,5% en vwo 4,9%. Zie voor dit soort informatie het evaluatierapport van de loting van 2016. Dit zal
Merel (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 18:21   

@Muller;

Naast de eerder genoemde bezwaren voor een dergelijke regel is er nog een ander argument tegen het 'postcodesysteem'. Een eenzelfde systeem vindt nu al plaats in bijv. Engeland. (Kinderen uit een bepaald postcodegebied voorrang bij een bepaalde school) Gevolg daar is dat bepaalde postcode gebieden onbetaalbaar worden omdat er een goede school staat. Ouders die geen huis in die wijk kunnen betalen kunnen automatisch hun kind niet de opleiding geven die wellicht past bij zijn/haar kwaliteiten. In Engeland is het verschil tussen 'goede' en 'slechte' scholen groter, maar de gevolgen van de 'postcode lotery' is niet te overzien. 80% (!) van artsen, ministers en advocaten komt bijvoorbeeld uit een beter sociaal milieu.

Het huidige lotingssysteem is daar helemaal vrij van.
Anna (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 18:15   

Lezende het bericht van Marieke dat zij 11 of met haar eigen kind meegeteld, 12 kinderen met VWO-advies kent die allen niet geplaatst zijn op een school van hun keuze vraag ik me af, of evenzo als bij het HAVO - advies waarover ik eerder mailde, er geplaatst is op een school in de woonomgeving? En een andere vraag is wat de voor elke school met een aanbod van HAVO en VWO hoe groot het percentage geplaatste kinderen is, die de betreffende school als eerste op hun lijst hadden gezet.
Jan (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 17:47   

Rondom Amsterdam zijn misschien mogelijkheden voor vwo'ers die echt naar een gymnasium willen.
Het stedelijk gymnasium in Haarlem en gymnasium Felisenum in Velsen ten westen van Amsterdam hebben hetzelfde bestuur als het Barlaeus en Vossius (OSZG - misschien is dat handig?)
Ten noorden van Amsterdam zit het Murmelliusgymnasium in Alkmaar direct naast het station.
Ten oosten van Amsterdam zit het gemeentelijk gymnasium Hilversum (vol?) en het Trinitas gymnasium in het zuidwesten van Almere.
Zijn er ouders die overwegen om buiten Amsterdam te kijken?
Muller (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 17:36   

Het probleem doet zich met name voor bij de populaire categorale scholen of Havo/VWO-scholen in Amsterdam m.n. Zuid. Deze hebben een grote aantrekkingskracht op kinderen (of moet ik zeggen hun ouders) van andere stadsdelen en buiten Amsterdam. Deze zullen dan betogen dat er geen goede categorale school in hun omgeving zit. Een scholengemeenschap is dan niet goed genoeg in hun ogen. Gevolg van dit alles is dat gezien het lot (door het toeval) dat veel kinderen (met VWO-advies) in de buurt van de categorale scholen niet meer daar op school kunnen gaan en worden verdrongen naar elders met reistijd, verliezen van vrienden etc. etc. Dat is de realiteit. De scholen zien door deze loting de hete aardappel van hun bord verdwijnen; ze hoeven niet meer te kiezen. De gemeente ziet een politieke doelstelling, het spreiden van kinderen met een verschillende maatschappelijke afkomst, binnen handbereik zonder het zo te benoemen. Men spreekt van loting, maar de gevolgen zijn zichtbaar: er vindt spreiding plaats. 'Vanuit de Bijlmer naar Zuid en vanuit Zuid naar de Bijlmer' om het maar simpel te zeggen. Ik zou elke ouder in Zuid willen meegeven dat het helemaal niet slecht is voor je kind om ergens anders naar school te gaan. Echter, de huidige dwang keur ik af. Als een kind naar een categorale school in Zuid wil en heeft een passend advies, dan moet dat kunnen. Kinderen binnen een bepaalde postcode v/a de school krijgen dan voorrang. Zo hoort het in mijn visie. Het wordt tijd dat een kopgroep van scholen ballen heeft en uit deze loting stapt en zelf de verantwoordelijkheid neemt voor een selectie, i.p.v. dit over te laten aan de OSVO welke wordt geleid door *****n als Oudkerk welke een politiek doel hebben. Politiek heeft over het algemeen geen positief effect op de kwaliteit van het onderwijs wat al zichtbaar is met de adviesinflatie nu de Cito niet meer 'corrigerend' is voor het schooladvies.
Reynaerde (A'dam)
op 07/04/2017 naar 17:25   

het Vossius heeft ook één uur per week grieks in de eerste klassen.
Reynaerde (A'dam)
op 07/04/2017 naar 17:25   

het Vossius heeft ook één uur per week grieks in de eerste klassen.
Mar2 (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 17:08   

Ik denk dat het per categoraal verschillend is
Op het ignatius werd in jaar een (oudste dochter zit nu in de derde) om en om (per periode) latijn of grieks aangeboden.
Mijn gevoel zegt dat -als de wil er is- je dat grieks wel zou moeten kunnen inhalen...
Peter (Amsterdam )
op 07/04/2017 naar 16:32   

Schrale troost, maar Grieks krijgen ze sowieso pas in de tweede klas. Ook op categoraal gymnasium. Eerste jaar alleen Latijn. Of wordt dat ook niet aangeboden?
Pien (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 16:31   

@Marieke, mijn dochter werd jaren geleden uitgeloot voor Ignatius. Na gesprek op Ig afgesproken dat ze mogelijk in de tweede zou instromen, ze zouden dan een werkplan voor haar maken om Latijn in te halen. Uiteindelijk kon ze toch starten op ander gymnasium, maar de wil om haar te helpen, was er wel...
Marieke (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 16:24   

Wat een drama zeg dit systeem. Mijn zoon behoort tot de 1,7% die buiten zijn top 5 is geplaatst. Plek 7 is hij terechtgekomen. Hij heeft VWO advies. Wat ik erg raar vind is dat ik in mijn directe omgeving sowieso al 11 kinderen ken met VWO advies die buiten hun top-5 geplaatst zijn. De school waar hij nu naartoe gaat biedt bijvoorbeeld Grieks niet aan in het eerste jaar en dat betekent dat hij nooit meer kan aansluiten bij een ander gymnasium, indien hij dat wenselijk vindt. Gisteren was in zijn klas de helft heel blij en de andere enorm verdrietig. Is dat de bedoeling?
Anna (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 16:09   

Vraag me af hoe groot de kans is dat een kind met HAVO-advies ingeloot? wordt op een schooll die op plaats 6 van zijn lijst staat. Las net dat meer dan 85 procent op de school van eerste keuze werd geplaatst. En een anderhalf procent niet op een school welke bij de eerste vijf op zijn lijst staan. Waar kan de verdeling van ingelote kinderen met HAVO-advies en de kans om op de school van je eerste keuze te worden geplaatst worden gevonden?
Jan (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 15:34   

Fijn Menno, de kinderen die helemaal bovenaan de reservelijsten staan hebben ook de betere lotnummers en zijn dus al hoger geplaatst op hun voorkeurslijst. Ze kunnen met jouw uitleg hun positie nòg verder verbeteren, misschien wel van plek 3 naar plek 1. Als je heel laag of helemaal niet bent geplaatst sta je dus echt helemaal achteraan. En niemand doet wat. Waanzin. Is dit wat ze bedoelden met "eerlijker en rechtvaardiger" loten?
Menno van de Koppel (OCO) (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 15:11   

Volgens de kernprocedure, de afspraken waar de Amsterdamse scholen zich toe hebben verplicht, is de reservelijst helemaal niet 'facultatief' zoals in een post hieronder wordt gemeld maar een 'voorwaarde' voor de matching.

Het 'Matchingsprotocol' dat als bijlage II in de kernprocedure is opgenomen noemt twee voorwaarden:
"■ Matching vindt plaats onder toezicht van een notaris;
■ Van leerlingen die niet op een hogere voorkeur geplaatst zijn, worden reservelijsten opgesteld. VO-scholen benaderen bij het vrijvallen van plekken de leerlingen op volgorde van de reservelijst."

Ook elders in de kernprocedure staat de beschrijving "Mochten er plekken vrijkomen, dan wordt de leerling bovenaan de reservelijst benaderd om deze plek in te vullen. De reservelijsten zijn geldig t/m 31 juli 2017."

Het is ondoenlijk dat alle ouders van kinderen die niet op hun 1e voorkeur geplaatst zijn dagelijks scholen gaan bellen om te vragen of er al een plek is vrijgevallen op de reservelijst. Dat zou een onwenselijke belasting vormen voor scholen en ouders. Ouders moeten er op kunnen vertrouwen dat ze direct geïnformeerd worden als hun kind op basis van de reservelijst in aanmerking komt voor een vrijgevallen plaats.
KlaraM (Alkmaar)
op 07/04/2017 naar 15:10   

Teleurgestelde ouders wil ik er even op attenderen dat er een uitstekend categoriaal gymnasium naast treinstation Alkmaar zit, 32 min. trein vanaf CS.
Natuurlijk niet ideaal, want niet in eigen stad, maar wel een hele goede en leuke school en een overzichtelijke reistijd.
Jitta (Diemen)
op 07/04/2017 naar 14:52   

@Lorianne, als je nog meeleest: Bereid je nu vast een stukje voor over kinderen die de CITO nog moeten maken en op basis daarvan hun advies ophogen? Wat gebeurt er met die kinderen? Dat waren er ook nog enkele honderen vorig jaar...
T (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 14:07   

Gymnasium is geen officieel advies, wellicht plaatselijk, landelijk is het VWO, zelfde eindexamens.
Caroline (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 13:53   

@anne j
In de provincie wel een gymnasium advies! In de Amsterdam niet. Ik vraag mij af waarom scholen in Amsterdam geen gymnasium of atheneum advies geven?
Elisabeth (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 12:22   

@Anrieke: die 8% zijn vooral leerlingen die eind mei een aangepast (hoger) advies kregen (totaal 660 verhogingen vorig jaar), zie evaluatierapport van de loting van 2016. Verder bedankten sommige leerlingen voor de aangeboden plek die laag op hun voorkeurslijst stond.
Annerieke (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 12:14   

Is bekend in hoeverre scholen vorig jaar wel de reservelijsten aangesproken hebben? Ik lees nl ook dat vorig jaar 8% uiteindelijk niet op de school waarop ingeloot was terechtkwam.
Elisabeth (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 12:14   

@Nera (en anderen): over de reservelijsten, Nagevraagd bij de gemeente en dit is het antwoord (citaat):

"Er is nergens opgenomen dat scholen verplicht een leeggekomen plek opvullen en dus de reservelijst gebruiken. In de praktijk zijn er heel veel scholen die wel degelijk gebruik maken van de lijsten omdat ze hun klassen vol willen hebben en om leerlingen een plekje van hogere voorkeur gunnen. Maar zoals op onze website staat "De verwachting is dat er heel weinig gebruik zal worden gemaakt van de reservelijsten. Veel leerlingen zijn op de VO-school van eerste voorkeur geplaatst en zullen hun plek niet zomaar opgeven."

"Het is ook niet zo dat het rompslomp zou zijn: het het terugtrekken van een leerling laat het systeem direct de contactinformatie van de leerling bovenaan de reservelijst zien. Accepteert die het aanbod, klikken ze simpelweg op 'geaccepteerd' en staat de leerling in hun lijst geplaatste leerlingen. Klikken ze op 'gewijgerd' dan opent de volgende leerling zich. Tot hun capaciteit weer benut is. Gemakkelijker konden we het ze niet maken."
T (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 11:29   

@Elizabeth, Precies, de scholen waar je echt niet naar toe wil, laat je weg, maar ik bedoel eigenlijk de scholen waar je "liever" niet naar toe wil, maar nog wel een soort van passend zijn...
Elisabeth (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 11:26   

@T (en anderen): maar zet geen scholen op je lijst waar je niet naartoe wil. Daar heeft niemand wat aan. Een school buiten Amsterdam is dan een beter alternatief.
T (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 11:22   

Laat ik voorop stellen, dat ik dit systeem vreselijk vind. Maar als je er dan toch mee "moet dealen", denk ik dat je je lijst zo lang mogelijk moet maken. Dus iedere "passende" school er op, ook als die school om persoonlijke redenen "echt niet in aanmerking" komt. Je echte voorkeuren op 1 tot en met 4 of 5. Meer voorkeuren heeft een kind toch niet. Je voorkomt hiermee dat je door uitloting overgeleverd bent aan enkele scholen, waar nog de resterende plaatsjes zijn.
In mijn omgeving is een kind geplaatst op school 18 (!!) van de lijst (van 25!). Niet blij, maar in ieder geval nog enigszins zelf in de hand gehouden.
Het werkt alleen maar in je eigen voordeel wanneer je lijst langer is. Het is niet zo dat bij een langere lijst, je kans op een hogere voorkeur kleiner wordt.
Elisabeth (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 11:21   

Beste EH (en anderen), dank voor je compliment! We zitten alweer in het achtste jaargang en helaas is het nog steeds bittere noodzaak dat ouders zich organiseren. Wij hebben veel kennis en ervaring verzameld en hierdoor voorkomen we dat iede jaar ene nieuwe groep ouders overvallen wordt door de loting voor scholen in het voortgezet onderwijs.

Sluit je aan bij VSA, samen staan we sterk! (zie knop links bovenaan). Je onderschrijft daarmee de doelstelling: verbeteren en vergroten van het aanbod van voortgezet onderwijs in Amsterdam. Dat kost niets en ontvang je regelmatig de nieuwsupdate. In het archief vind je de laatste nieuwsberichten (onder nieuws), lees daarin meer over onze acties en inspanningen en het nieuws rond de kernprocedure.
Nera (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 11:08   

De reservelijsten zijn facultatief: scholen zijn helemaal niet verplicht de reservelijsten aan te spreken wanneer er een plek vrij komt. Dit veroorzaakt immers alleen maar rompslomp: scholen moeten eerst de reservelijst opvragen bij OSVO, dan de contactgegevens van de eerstvolgende kandidaat zien te achterhalen om vervolgens zelf contact te leggen met de ouders van deze leerling. In de praktijk is het voor scholen dus veel gemakkelijker om een eventueel ontstane vacante plek gewoon leeg te laten. Dan maar een paar leerlingen minder, is de overweging - da's sowieso beter met het oog op de overvolle klassen. Vanuit de scholen gezien is dit misschien logisch, maar kinderen/ouders die de reservelijst als laatste strohalm zien wordt hier toch echt een rad voor de ogen gedraaid: Scholen zijn nergens toe verplicht, dus is de kans op een reserveplek nagenoeg nihil. De invoering van het systeem van reservelijsten, vooral bedoeld om onderling ruilen van plaatsingen tegen te gaan, is zodoende een enorme wassen neus gebleken.
Elisabeth (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 11:06   

Amsterdam heeft inderdaad een regiofunctie, het is begrijpelijk en voorspelbaar dat een kind met vwo advies uit Wateland afkomt op het Hyperion lyceum of een andere school in noord.

Die 1.100 leerlingen van buiten Amsterdam hebben dezelfde echte voorkeuren als Amsterdamse kinderen. Ook die kinderen willen niet naar de scholen die Amsterdamse kinderen links laten liggen.

Niet alle kinderen van buiten hebben scholen in de eigen gemeente, wel horen ze allemaal bij een zgn schoolregio (bijv. Amstelland: Amstelveen, Uithoorn, Badhoevedorp) waar ze voorrang hebben. Amsterdam heeft een zgn open systeem dwz dat er geen voorrang bestaat voor kinderen uit de stad. Een kind uit pak 'm beet Alkmaar (met een compleet scholenaanbod) heeft precies evenveel kans in de loterij als een kind uit Amsterdam. In zo'n open systeem is het veel lastiger een goede planning te maken van aantallen leerlingen dan in een gesloten systeem zoals in Amstelveen.
EF (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 10:59   

Ik vind het ontzettend schrijnend dat er kinderen uitgeloot zijn die 12 of meer scholen op de lijst hadden staan. Waarom wordt er geen maatwerk geboden voor deze kinderen? Het verdriet dat deze kinderen en ouders nu hebben, is iets dat we met z'n allen NIET moeten willen.
Ontzettend goed dat jullie je als ouders van de uitgelote kinderen organiseren en wellicht samen iets gaan ondernemen!
Vreemd trouwens dat schoolbesturen voor het basisonderwijs van alles ondernemen om te differentiëren (zoals de Day a Week school), maar dat diezelfde kinderen na groep 8 genoegen moeten nemen met een HAVO/VWO brugklas omdat de gymnasia vol zijn.

Alle lof trouwens voor de stichting VSA! Wij hebben pas over 2 jaar voor het eerst met deze loting/matching te maken, maar ik ben heel blij met jullie forum, zodat we weten wat ons te wachten staat.
EH (Adam)
op 07/04/2017 naar 10:49   

Zitten in die 1100 kinderen van buiten Amsterdam ook leerlingen die geen VO school in de eigen gemeente hebben? Want dat maakt nogal wat uit, vind ik.

En welk schoolniveaus zitten er bij die 1100 kinderen?

Op basis van zo'n getal zonder duiding kun je niet iets roepen.
TD (Waterland )
op 07/04/2017 naar 10:41   

Amsterdamse kinderen hoeven niet te forenzen; er zijn genoeg plekken beschikbaar. Probleem is dat Amsterdamse ouders die scholen niet goed genoeg vinden en er zelf voor kiezen hun kind te laten forenzen.
TD (Waterland )
op 07/04/2017 naar 10:41   

Amsterdamse kinderen hoeven niet te forenzen; er zijn genoeg plekken beschikbaar. Probleem is dat Amsterdamse ouders die scholen niet goed genoeg vinden en er zelf voor kiezen hun kind te laten forenzen.
Jazzman (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 10:33   

Tja, dus de regio functie van Amsterdam weegt zwaarder dan honderden kinderen die vanaf hun 12-de MOETEN gaan forenzen, omdat kinderen uit randgemeenten WILLEN forenzen.
Ik snap het niet mer.
PB (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 10:31   

Bedankt Elisabeth.
Elisabeth (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 10:16   

@PB: In het Parool van 28 januari jl stonden portretten van drie Amsterdamse kinderen die buiten Amsterdam naar school gaan (naar gymnasium Felisenum in Velsen-zuid, het Pascal college in Zaandam en het Vechtstede in Weesp). Je vindt een pdf van dit artikel in onze updates (onder de knop 'nieuws').

Jaarlijks gaan ongeveer 350 Amsterdamse eersteklassers buiten Amsterdam naar school, deels na uitloting. Andersom komen jaarlijks ongeveer 1.100 leerlingen van buiten Amsterdam naar een Amsterdamse school (ongeveer 11% van het totaal).
Nera (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 10:07   

Voor alle ouders die hun laatste sprankje hoop hebben gevestigd op de reservelijsten: het is helemaal niet zeker of scholen de reservelijsten gaan aanspreken als leerlingen besluiten hun plek op te geven. Mocht er een plek vrij komen dan is het namelijk geheel aan de scholen zelf om de reservelijsten bij OSVO op te vragen en de eerstvolgende op de lijst te contacteren. Ze kunnen ook stilzwijgend besluiten om de vacante plek leeg te laten.
Jazzman (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 10:07   

Kern van het probleem: ouders en kinderen hebben andere voorkeuren(structureel) dan wat er aangeboden wordt.

De oplossing is dus om meer plekken kleinschalige scholen /categorale vwo/gymnasia aan te bieden en minder in te zetten op de brede scholengemeenschappen.

Los van het feit dat de overheid er voor de burger is en niet andersom, is het huidige capaciteitsoverschot in de niet zo gewilde segmenten nogal prijzig:
Er zijn circa 8000 kinderen(vraag), en er zijn circa 11,000 plekken(aanbod).
Er is dus een capaciteitsoverschot van circa 37,5%. Dat die plekken niet bezet worden, betekent denk ik niet dat aan dat overschot geen kosten zijn verbonden.
PB (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 09:43   

Ik las laatst ergens (weet niet meer waar) dat er 300 kinderen van buiten Amsterdam in Amsterdam op het VO zitten en 300 Amsterdamse kinderen buiten de stad op school zitten. Weet iemand of dat klopt?
Elisabeth (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 09:15   

Beste Axel,

In onze nieuwsbrief van afgelopen zondag 2 april vind je alle informatie over ons verzoek aan de wethouder, de achtergronden van haar weigering en de link naar de brief die we van haar kregen. Je vindt de nieuwsbrief onder de knop 'nieuws' hier op de website. Een pdf van de brief vind je ook in onze twitterfeed.

Kern van het verhaal is dat de politiek worstelt met de echte voorkeuren van onze kinderen. Waar die echte voorkeuren twee jaar geleden voorop stonden bij de heroverweging om voor toch weer voor centrale loting te kiezen; strategisch kiezen moest worden uitgebannen, geven wethouder en politiek nu niet thuis.

Staan die echte voorkeuren in het lotingssysteem nog voorop, tegelijk verwijt Rob Oudkerk van Osvo ouders en kinderen die uitgeloot zijn 'risicovolle lijst' te hebben opgesteld, m.a.w. lijsten met teveel 'populaire scholen' (de echte voorkeuren van veel kinderen) en/of te weinig scholen (een lijst waar geen scholen opstaan die echt geen voorkeur zijn).

Kern van het probleem is dat het aanbod van scholen niet matcht bij de echte voorkeuren van Amsterdamse kinderen. De centrale loting verhult een gigantisch probleem, twitterde iemand kernachtig.
Axel (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 09:01   

Dag Elisabeth

Is het mogelijk de reactie van de wethouder te posten? of anders te mailen?

Een expliciete weigering iets te doen aan de absurditeit van de uitloting is toch wel een fraai staaltje politiek...

De kille statistiek van een systeem weegt zwaarder dan de toekomst van de mensen waarvoor het bedoeld is? En de politiek is niet bereid een zeer voor de hand liggende oplossing te implementeren die niets afdoet aan het systeem, niemand anders benadeelt en de leerlingen die nu buiten de boot vallen gelukkig maakt?
Elisabeth (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 08:20   

Beste ouders,
Volgende week donderdag 13 april vanaf 900 uur '-ochtends vergadert de raadscommissie jeugd en cultuur. De uitomst van de centrale loting en ook de brief van de wethouder aan VSA, waarin ze wegert mee te werken aan een concreet verzoek van VSA de mismatch slim te bestrijden, komt op de agenda.
Iedere burger kan inspreken tijdens deze vergadering met de wethouder, persoonlijk verhalen over uitloting moeten gehoord worden door de beleidsbepalers. Je kunt je aanmelden als inspreker (uiterlijk 24 uur van te voren!) via het aanmeldformulier op de website Amsterdam.nl, raadscommissie jeugd en cultuur. Uiteraard zal VsA ook aanwezig zijn en inspreken.
Bennie Blind (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 01:53   

Sorry, ik was vergeten om het :' het is ook maar een perceptie dingetje 'van Nutella en Schiphol wethouder Choho (D'66) in mijn verhaal te flansen.
toch wel belangrijk, althans voor mij dan.
bij deze een herstelpoging :
Perceptie (dus niet conceptie) helpt bij de bestrijding van tekorten of overschotten; bijvoorbeeld: Er is juist geen tekort aan gewenste eerste voorkeuren, er is juist een overschot aan vraag naar
die populaire scholen. Slaap zacht, D'66.
Bennie Blind (Amsterdam)
op 07/04/2017 naar 01:08   

Welterusten allemaal ,
Een Positief verhaal is ook dat de al eerdergenoemde modelleerling Diederik-Jan, gewoon zijn échte voorkeur voor én het Hyperion, én Het Amsterdamsch Lyceum, en Spinoza, en St. Ignatius, en Het 4e Gym, ook het Barlaeus, verder nog het Vossius heeft kunnen invullen, weliswaar vervolgens toch best wel flink ontevreden terechtkwam op zijn 8e keuze, namelijk het Cygnus, en daar dan geplaatst werd.
Terwijl de ook eerdergenoemde voorbeeldige Yusuf zijn 1e, én enige échte, voorkeur nou juist datzelfde, veel minder overtekende, Cygnus was, hij werd echter helaas uitgeloot en geplaatst op het Metis College als tweede keuze, en hij is daarmee ook helemaal niet gelukkig.
Hun wensen waren al niet gelijk, daarmee dus de kansen, of hun eventuele voordelen van deze loot systematiek zeker ook niet.

Positief verhaal? Ja, want iemand, namelijk Diederik-Jan, heeft er eerlijk gewonnen, maar waar zit 'm nou precies de veronderstelde eerlijkheid in, of anders moeten we beter wellicht streven naar de hoogst mogelijke mate van tevredenheid in dit helaas reële verhaal-voorbeeld? Yusuf heeft er eerlijk een leermoment aan overgehouden.
Simone komt in dit hele verhaal niet voor, ik weet ook niet waar Simone is.

Even serieus, hier, in mijn omgeving wordt dat huidige selectie-mechanisme als zeer oneerlijk ervaren.
Nog helemaal los van wat deze systematiek op voorhand (álle 8000 kinderen moeten ineens hun plan B en hun coping mechanismes aanspreken, overbodig moeilijke keuzes maken etc.) en naderhand (had ik niet toch een elfde school aan de al lange lijst moeten toevoegen, eigenlijk wil ik niet naar de school waar ik nu geplaatst ben (maar liefst acht! procent van lln. ging vorig jaar naar een andere school dan die waar ze geplaatst werd, gedeeltelijk ook wegens cito-advies-ophoging naderhand)
Vader van 4 (020)
op 06/04/2017 naar 21:14   

@Aster,

Eindelijk een keer een positief verhaal over een kind dat in eerste instantie uit is geloot maar achteraf goed is terechtgekomen. Dank je!
Anna (Waterland)
op 06/04/2017 naar 20:44   

8 scholen op voorkeurslijst en uitgeloot. Zg. risicolijst volgens osvo. Andere scholen kwamen echter beslist niet in aanmerking, dus waarom dan toch een lijst met 15 scholen inleveren. Dat zou in mijn ogen een risicolijst zijn.
Wij wonen niet in Amsterdam en zijn volgens sommigen hier dus verdringers als onze dochter een plek toegewezen zou hebben gekregen? Echter alleen in Amsterdam zijn gymnasia op circa een half uur Ov-reistijd beschikbaar.
Ik lees reacties van ouders wiens kind twintig minuten moet fietsen. Ik zou er voor tekenen, maar helaas in mijn omgeving alleen een scholengemeenschap op een half uur fietsen en dus op Amsterdam aangewezen voor gymnasium. Helaas....
Aster (Amsterdam )
op 06/04/2017 naar 20:38   

Beste allemaal, de droefheid van het buiten de lijst geplaatst worden hebben wij twee jaar geleden mee mogen maken. Het verdriet was groot bij onze dochter en de boosheid bij ons. Nu twee jaar later kan ik zeggen dat het uiteindelijk allemaal best goed uitgepakt heeft voor haar. Wij hebben een plekje gevonden op de osb waar ze het erg naar haar zin heeft. Na de zomer gaat ze, met een goed verslag, naar 3 vwo. Ik heb ondertussen ook verhalen gehoord van kinderen die wel op hun eerste plek geplaatst zijn en het daar uiteindelijk niet naar hun zin hebben. Het blijft toch een gok een lijst met tig keuzes. Probeer er het beste van te maken en succes met waar jullie kinderen ook terecht komen.
EH (Adam)
op 06/04/2017 naar 19:04   

Moeder van 3: ik vind het een non-issue, eerlijk gezegd. Het sociale leven van je kinderen gaat sowieso veranderen, en ze bedenken er wel wat op, zoals chillen in de buurt van de school. De wereld van pubers us een stuk groter dan het eigen stadsdeel.
Moeder van 3 (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 18:56   

@EH ik denk dat je het punt niet helemasl snapt, mijn oudste zit met kinderen in dd klas uit: Broek in Waterland, abcoude, amstelveen etc ze hebben tot minimaal 15.30 school. Vask kan hij nu niet afspreken omdat de kinderen te ver weg wonen.
Bianca (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 18:55   

Mijn kind is op zijn eerste keus geplaatst, omdat wij gebruik konden maken van een voorrangsregel. Daardoor hebben we niet de lievelingsschool op 1 gezet, omdat ik het risico niet wilde lopen om buiten een top 3 te worden geplaatst. Ze kunnen wel zeggen dat je 12 scholen op de lijst moet zetten, maar zelfs met 16 bezochte scholen kwamen wij nog niet op 12 leuke scholen uit.
Ik vind het echt verschrikkelijk voor alle kinderen die buiten hun top 3 geplaatst zijn of helemaal niet en ik wens jullie veel succes en kracht om toch een leuke tijd te maken van jullie eerste jaar op de middelbare school
EH (Adam)
op 06/04/2017 naar 18:45   

Hahaha, Nansa, en dan is de afstand ineens geen probleem meer...

(Sorry, ik krijg de cynisme-uit knop over dit idee niet gevonden)
Nansa (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 18:41   

@ Moeder van drie
Dat is een goed idee, dan mogen de kinderen uit Oudzuid niet naar het Hyperion in Noord. Volgens mij is dat 1 van de populairste scholen en voelen heel veel kinderen (ook uit Oudzuid) zich een mazzelaar als ze daar ingeloot worden.
EH (Adam)
op 06/04/2017 naar 18:37   

Je doet net of Amsterdam een wereldstad is, die alle voorzieningen in ieder stadsdeel nodig heeft. Dat is natuurlijk lariekoek en volkomen onhaalbaar. Want dat betekent in ieder stadsdeel een scholengemeenschap, een cat school op mavo, havo, vwo en gymnasium niveau, een montessorischool, een vrije school, een daltonschool, etc.

Daarbij, een kind fietst van bv oud west naar oost in 20 minuten. Waar gáát het over. De afstanden binnen de ring stellen niks voor. Kijk eens verder dan je eigen voortuintje.
En ik zou zeggen, laat je kind eens los, daar worden ze groot van.

Blijft overeind dat er voor ieder kind een geschikte en gewenste plek moet zijn.
Moeder van 3 (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 18:15   

Ik ben het voor een deel met Muller eens. Is iedereen die in oud-zuid woont een snob etc? 70% van de woningen is nog steeds sociale huurwoning. En ja er wonen in dit stadsdeel ook veel kinderen met gestudeerde ouders, en ook die willen het beste voor hun kind. Feit blijft dat kinderen uit oud-zuid nu bijv naar noord moeten en andersom. Ik zou ook graag postcode voorrang zien en dan is het de taak van de gemeente om te zorgen dat er in elk stadsdeel scholen zijn die aansluiten aan de vraag.
W (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 17:25   

@D'66
Het standpunt van D(raaikont)'66 over het toelatingsbeleid primair en voortgezet onderwijs in Amsterdam

D66 wil dat alle Amsterdamse kinderen op de school van hun voorkeur terecht kunnen komen, zonder dat daar loting aan te pas komt. Voor D66 is het van belang dat het plaatsingsbeleid transparant en inzichtelijk is.

Scholen met veel aanmeldingen moeten kunnen uitbreiden. In Amsterdam heerst een probleem van schaarste, met name op populaire scholen. Om dit probleem op te lossen wil D66 dat de gemeente in samenwerking met schoolbesturen het aanbod van scholen en klassen daar uitbreiden waar de vraag groter is dan dat er plekken zijn op de school. Dit kan ook door bijvoorbeeld het stichten van dependances.

D66 vindt het belangrijk gemengde scholen te stimuleren door middel van scholentours. Dit zijn georganiseerde tours langs alle scholen in de buurt, waar een groep ouders gezamenlijk langs kan gaan. Zo laat je ouders verder kijken dan het lijstje dat ze aanvankelijk in gedachten hadden. Het is een kans om vooroordelen over bepaalde scholen weg te nemen. Ook geeft het scholen gelijke kansen om zich te presenteren aan ouders van potentiële leerlingen.

D66 is tegenstander van een centraal toelatingsbeleid als manier om segregatie in het onderwijs van bovenaf tegen te gaan. Ouders moeten zelfs kunnen kiezen waar hun kind naar school gaat. Je achtergrond moet daarvoor niet bepalend zijn.Het aanmeldingsbeleid ten aanzien van plaatsing moet altijd van te voren inzichtelijk zijn voor ouders.
Bennie Blind (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 16:39   

@muller:
'Een brede meerderheid in de gemeenteraad gaf aan de wethouder van onderwijs te kennen voor deze variant van matching te zijn. De wethouder (van D 66, Simone Kukenheim) vroeg Osvo vervolgens om het op 29 oktober gepubliceerde besluit om terug te keren naar loting, te heroverwegen. Met het gewijzigde besluit in het voordeel van de matchingvariant hoopt Osvo voor dit jaar te kunnen reken op politieke en maatschappelijke steun bij de uitvoering, maar vooral ook voor de resultaten van de plaatsing.'

Rob Oudkerk zit pas net sinds een half jaartje op de voorzittersstoel van de Osvo, hij volgt Roel Schoonveld op, de gewezen rector van Het Amsterdamsch Lyceum.
Ik denk niet dat díe PvdA stemt trouwens.
Maxa (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 16:18   

@Eh daar heb je zeker gelijk in ze blijven inderdaad niet eeuwig 11! Maar had absoluut noord dan de populaire zuid scholen... en zo heeft ieder zijn mening hierover.
Elisabeth (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 16:17   

Vandaag in het Parool: vreugde maar ook tranen na loting (met de dochter van Ian!). Verder met Rob Oudkerk (uitgeloot deels door "risicovolle lijsten") en wethouder Simone Kukenheim ("loting blijft onvermijdelijk"). En reactie VSA; wij vinden loting een politieke keuze (teveel plekken waar helemaal geen behoefte aan is) en tenslotte wordtvgenoemd dat de petitie voor de matching (net als vorig jaar) tevreden met 'de soepel verlopen' matching ("voordelen centrale loting en matching zetten door").
Tot zover de stemming in de stad.
EH (Adam)
op 06/04/2017 naar 16:10   

Eersteklassers blijven niet eeuwig 11 jaar, hè.
Maxa (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 16:07   

Ik stem voor terug naar het oude systeem of postcode/ matching/ voorrang. Ik vind het belangrijk dat een 11 jarige kind toch dichtbij thuis beter af is. Vergeet niet dat de kinderen naast school ook nog een leven hebben (sporten en hier en daar nog wat leuks doen). Nou moet mijn zoon reizen van noord naar zuid en is zeker anderhalf uur onderweg is dat is 3 uur per dag. Dat vind ik sonde van zijn tijd...en dan nog huiswerk maken. :-( ik heb nu al hoofdpijn hoe dit gaat aflopen
MW (Waterland)
op 06/04/2017 naar 16:00   

Volgens mij is daar al eens een rechtszaak over geweest en de uitkomst was dat Amsterdam nou eenmaal een regiofunctie heeft
Muller (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 15:57   

Ja, eigenlijk vind ik gewoon dat een kind - ongeacht hij 'excellent (haat het woord) is of niet - in de buurt op school moet kunnen gaan en niet worden verdrongen door kinderen uit andere stadsdelen. Ik heb niets met die PVDA-wereldverbeteraars die over de ruggen van onze kinderen politiek bedrijven. Maar als er plekken over zijn dan kunnen kinderen uit andere stadsdelen ook in aanmerking komen.
EH (Adam)
op 06/04/2017 naar 15:54   

Muller, álle leerlingen in Amsterdam hebben evenveel kans op de school van hun eigen keuze. Dat is gelukkig nog steeds het uitgangspunt. En dan maakt het gelukkig niet uit waar je woont.

Kindje neem ik terug. Ik liet me meeslepen door de narrigheid die ik voelde, omdat mensen uit zuid menen voorrang te mogen claimen op populaire scholen.
Vader van 4 (020)
op 06/04/2017 naar 15:52   

Het predikaat excellent is sowieso vaag. Wanneer is een kind in groep 8 excellent? Als hij/zij een VWO-advies heeft? Of als hij/zij hoogbegaafd is? Of ???

Fantastisch om te zien dat kinderen uit achterstandswijken evenveel kans hebben om naar een categorale gymnasium te gaan als iemand uit de grachtengordel.
T (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 15:51   

Volgens mij las ik hiervoor iets van een ouder wiens kind in zuid was geplaatst, maar graag wilde ruilen met een kind dat in hun omgeving (noord) was geplaatst. Als ouder wil je je (vaak nog best jonge) kind graag in je omgeving op school hebben, mits daar passende scholen zijn. Dat is toch best logisch, dat is het gevoel dat "zuid-ouders" hebben, wonen tussen veel goede scholen en vervolgens voor al die scholen uitgeloot worden. Dat doet niets af aan het feit dat je ieder kind een fijne school gunt.

Verder krijg ik hier het idee dat er veel excellente, VWO-gymnasium+ kinderen uitgeloot zijn, heeft een kind met een "gewoon" VWO advies minder pech wanneer hij/zij voor een gymnasium wordt uitgeloot. Exellent of gymnasium+ (wat dat advies ook mag betekenen) zegt niet zo heel veel, ik heb genoeg van deze kinderen vroegtijdig de school zien verlaten.
Ik hoop dat ieder uitgeloot kind ongeacht niveau of omgeving een fijne passende school mag vinden.
MW (Waterland)
op 06/04/2017 naar 15:50   

@Muller: En dan zijn wij zeker helemaal overgeleverd aan de provincie?
Muller (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 15:48   

@ EH (Adam):
Je hoeft overigens niet over 'kindje' te spreken, dat is enigszins denigrerend.
Muller (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 15:47   

@ EH (Adam):

Jij bevestigt alleen maar dat met deze loting een politiek doel is gemoeid en de Amsterdam Zuid leerling moet volgens jou maar naar een ander stadsdeel gaan. Dat lijkt mij toch de omgekeerde wereld. Kinderen in het postcode gebied moeten voorrang krijgen.
EH (Adam)
op 06/04/2017 naar 15:43   

Muller, dus de excellente leerling uit west mag je wel overleveren aan de loting.

Maar omdat je zelf in zuid woont, heeft jouw excellente kindje recht heeft op een plek om de hoek. Hier word ik ongelofelijk narrig van.
Anne J (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 15:38   

@ Muller: In jouw voorstel heeft de excellente leerling uit Oud-Zuid die naast het Vossius woont voorrang op de excellente leerling die in Nieuw-West woont. Daar is echt helemaal niets rechtvaardigs aan.
Muller (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 15:32   

@EH (Amsterdam):

Het gaat erom dat de excellente leerlingen voor de categorale populaire scholen (want daar ligt het knelpunt) voorrang krijgen als ze om de hoek wonen. Niet om scholen te bouwen waar de leerlingen wonen. Doch de bestaande populaire scholen moeten voor de minderheid aan excellente leerlingen een postcode beleid voeren en deze leerlingen voorrang geven. Zodat deze niet zijn overgeleverd aan de loting. Het is belachelijk dat leerlingen worden gedwongen ver weg naar school te gaan. Dat de scholen mee gaan in dit beleid is absurd. De PVDA heeft een slechte reputatie qua onderwijs en dat uitgerekend Oudkerk de baas is van de OSVO doet het ergste vrezen.
EH (Adam)
op 06/04/2017 naar 15:25   

Muller, dat is onrealistisch, want dan zou je in ieder stadsdeel scholen moeten hebben van alle soorten en maten. Hoe zie je dat voor je?

En als je op de rand van centrum woont, maar net in west, mag je dan wel naar het Barlaeus?
Anne J (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 15:25   

@Muller: dat is geen oplossing voor het probleem dat er teveel aanmeldingen zijn op de categorale VWO/gymnasium scholen, er is een capaciteitsprobleem. Bovendien geeft jouw voorstel een, in mijn ogen, onterecht voordeel aan de meestal toch al bevoorrechte bewoners van Zuid, en ten nadele van de bewoners van Nieuw West waar geen categorale VWO/gymnasium school is. De loting is zeker niet perfect, maar het is in ieder geval wel kleurenblind. Yusuf uit Nieuw-West heeft een even grote kans om op het Vossius te komen als Jan-Diederik uit Zuid....
Peter (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 15:24   

@muller als er nou juist iets wèl goed is aan dit systeem, is het dat in dit geval een excellente leerling uit Osdorp, Noord of Nieuw-West een even grote kans heeft om op het Vossius of het Ignatius te komen als de tamelijk geprivilegieerde kinderen uit Zuid. Voor dit systeem doet het er niet toe of je geld hebt, of dat de ouders gewend zijn op hoge toon je gelijk te halen. Verder vind ik het loten heel naar. Ieder kind zou naar een school moeten kunnen die bij haar/hem past.
EH (Adam)
op 06/04/2017 naar 15:22   

Dank je @west, eens met je post.
En daarbij, het zijn geen basisschoolkinderen meer, dus binnen de ring is makkelijk te fietsen. Vrijheid om de school te kiezen die het beste bij je past, lijkt me de enige juiste keuze.
En Muller, misschien even wat breder kijken dan je eigen kind en je eigen Zuidstraatje, naar het belang van alle Amsterdamse kinderen. Dus niet: de stadsdeelgrenzen dicht.
Muller (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 15:19   

@ West (Amsterdam):

In het geheel niet. Maar neem dan ook de mensen serieus en spreek uit dat dit een spreidingsbeleid is van de gemeente waar politici bij betrokken zijn. Doel is om kinderen uit andere stadsdelen ook op de betere scholen te krijgen. Daar is niets mis mee, maar heeft voor andere kinderen wel een 'prijskaartje'.
West (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 15:14   

@muller: dus als je ouders genoeg geld hebben om in Zuid te wonen moet je voorrang krijgen op de populaire scholen in Zuid, terwijl je als excellent kind in West maar naar een school moet waar jij je neus voor ophaalt?
Muller (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 14:58   

@EH (Adam):

Waar het mij om gaat is dat alles nu 100% loting is terwijl scholen ook zouden kunnen zeggen 80% loting en 20% reserveren wij t.b.v. (excellente) leerlingen in de buurt o.b.v. postcode. Nu krijg je de vreemde situatie dat deze laatste groep moet wijken voor kinderen uit de andere helft van de stad waarvan hun ouders hebben besloten dat ze beter naar Zuid op school kunnen gaan. Dat vind ik een ongewenste situatie en drijft kinderen weg van scholen in de buurt. De scholen hebben sinds het ondergeschikt maken van de Cito nu ook meer mogelijkheden om adviezen te verhogen en zo de 'uitstroom' naar categorale scholen mogelijk te maken.
Vader van 4 (020)
op 06/04/2017 naar 14:34   

Ik vind het echt heel naar voor die 40 kinderen die nergens een plekje hebben kunnen krijgen en wat dat betreft is het systeem zeker niet perfect. Maar het idee van een lotingssysteem is naar mijn mening een ideaal systeem. Het is ten goede van de mate van diversiteit op de Amsterdamse scholen.
EH (Adam)
op 06/04/2017 naar 14:28   

Muller, er zijn veel meer scholen in zuid, dus dat lijkt me een uitermate slecht plan. Over kansen gesproken.... misschien even jezelf informeren.
Uitgeloot (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 14:17   

@sam,
heb je al een mailtje gestuurd aan ian (zie onder bij de berichten, er is een emailgroep met ouders van 'uitgelote kinderen met een redelijk lange lijst) sterkte!
Sam (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 14:07   

Muller ik ben het helemaal met u eens, mijn dochter heeft precies hetzelfde als je een laag lotnummer heb je pech en gaat het niet meer om het advies van school en de uitslag van de cito en moet je kind naar de andere kant van de stad om naar school te gaan.
Muller (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 13:55   

Ik snap niet zo goed waarom er loting is. Voor mijn gevoel zou er ook een 'postcode-beleid' moeten worden gevoerd. Nu komen kinderen in Zuid niet op een school in Zuid, omdat 'iedereen' zijn kind in Zuid op school wil doen. Waarom doen scholen eigenlijk mee aan dit lotingsbeleid? PVDA-er Oudkerk zit in bestuur OSVO dus lijkt toch een verkapt spreidingsbeleid. OSVO slaat zichzelf triomfantelijk op de borst dat zoveel kinderen cf. voorkeur zijn geplaatst. Met het leidend maken van het schooladvies boven Cito is ook sprake van advies-inflatie met meer VWO-adviezen en een grotere 'run' op de categorale scholen. Misschien moeten de echt goede categorale scholen gewoon 'de ballen hebben' om uit dit lotingssysteem te stappen en moeten ze zelf selecteren. Nu valt een excellente leerling om de hoek van de school af vanwege een lage loting.
Sam (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 13:51   

Ik blijf het toch echt zo sneu vinden dat als je 12 scholen invult er op geen eentje geplaatst wordt, het zorgt voor heel veel onrust hier, mijn dochter is heel erg over haar toeren, eigelijk gaat het niet om de kwaliteit, maar om welk lotnummer je krijgt, en als je een laag nummer krijgt heb je dus gewoon pech. Ik voel me ook echt heel naar probeer positief te blijven voor mijn dochter, maar als ik haar zie snikken en aan de telefoon hoor met haar vriendinnen die bijna allemaal op hun 1e keuze zijn gekomen, dan breekt mijn hart, wat een leuken nieuwe periode had moeten worden, wordt nu een onzekere periode en ik baal hier enorm van.
PB (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 13:46   

Helemaal met je eens Mar2, je kijkt samen met je kind waar hij/zij zich het prettigst voelt. Dat is voor ons wel een voorwaarde waardoor je kind goed op een school ontwikkelt en leert.
Mar2 (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 13:34   

Wat ik wel jammer vind:
We zijn hier op het forum voor vrije keuze.
Dus even goed als je voor breed wil kiezen of voor categoraal.
Je kind kijkt/voelt zelf wat beter bij hem past.
Het is beide goed, maar ieder maakt daar zijn keuze in
Jammer toch dat kiezen voor categoraal als elitair wordt gezien. Het is een keuze, een vrije keuze...
Op een categorale school zijn de kinderen ook nog heel verschillend hoor, gelukkig maar...
Mar2 (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 13:31   

Het klopt inderdaad dat de categorale gymnasia om het jaar een extra klas opnemen. Vorig jaar het Ignatius, nu het vierde.

Zou mij een goed idee lijken om hyperion West op te richten in bijvoorbeeld de baarsjes. Er zijn weinig scholen in West en cartesius 2 is toch naar Oost gegaan en ook spinoza 20 first gaat naar zuid ipv west (de voorlichting van vorig jaar werd wel in west gegeven)
Ik denk met een Hyperion West (of oost mijn part) je veel zou ondervangen. Een school alleen maar groter later worden verandert wel het karakter ben ik bang.
Mijn dochter heeft zelf de lijst gemaakt van de 17 voorkeuren en alle 7 categorale had ze als de eerste zeven (een lijst waar ik wat zenuwachtig van werd, want bij slecht lotnummer heb je geen van allen), maar blijkbaar was voor haar de sfeer op een klein school toch belangrijk.
En categoraal ook, alle nieuwe schoolinitiatieven lijken breder,

Wat me verder opviel was dat scholen die vorig jaar nog wel wat plek leken te hebben voor VWO (Cartesius en MLA en Berlage bijvoobeeld) nu ook al vol zaten.

Wat ik ook zag in de lijst van vorig jaar dat uiteindelijk voor de matching veel scholen er al een paar leerlingen bij hadden genomen om het resultaat beter te maken, dus vrees dat dat nu ook al gebeurd is.

Succes allemaal
Brede school idool (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 13:15   

Ik vind het nogal een elitair probleem. Waarom focussen op categorale gymnasia. Op brede scholen zoals IJburg college 1 en 2 en OSB is voldoende plek voor vwo-leerlingen. Dit zijn ongelooflijk leuke en goede scholen waar kinderen goed voorbereid worden op de (niet-categorale) samenleving die straks op hen wacht. Het onderwijs sluit naadloos aan bij de leefwereld van jongeren, leerlingen zijn gemotiveerd. Docenten werken gedifferentieerd en staan dicht bij de leerlingen, hebben echt oog en aandacht voor individuele leerlingen. Ik gun ieder kind een brede middelbare school.
Anne J (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 12:48   

@ Amf: allereerst heel erg balen voor je kind en ik wens je alle succes toe bij het vinden van een leuke school, maar jij als Amstelvener hebt wel de mogelijkheid om je kind op een Amstelveense school te plaatsen en Amsterdamse kinderen mogen dat niet, voorzover ik weet. Daar wringt wel wat.
Anne J (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 12:44   

@ Maxa: Het huidige systeem voorkomt dat er kinderen op elkaars 1e voorkeur kunnen komen. Bij het systeem van 2 jaar geleden is dat wel gebeurd, en dat was ook een reden om te switchen naar het systeem van dit jaar (en vorig jaar). Kortom, er valt dit jaar niet te ruilen, omdat er geen kinderen op elkaars 1e voorkeur kunnen zijn geplaatst.
Maxa (Adam)
op 06/04/2017 naar 12:37   

en geplaatst os p[ de Hyperion bedoel ik
Maxa (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 12:36   

Ik begrijp nog steeds niet waarom er niet geruild mag worden. Het is een oplossing voor een aantal kinderen die dan toch op de 1e keus geplaatst kunnen worden. Ik woon zelf in adam noord en als 1e keus heb ik de Hyperion, maar mijn zoon is geplaatst op de 7e keus fonsv. Misschien is er iemand die de fonsv op nummer 1 had en geplaatst is op de fonsv.
Waar blijft de flexibiliteit!!
Amf (Amstelveen)
op 06/04/2017 naar 12:20   

Mail gestuurd, Ian!

Wb Amstelveen : wij wonen in Amstelveen, maar zowat op de grens met Amsterdam. In Amstelveen zijn 3 grote scholen, waarvan twee verder weg dan de scholen in Zuid! Dus keuze voor Amsterdam is niet zo gek, maar doe je tegelijkertijd alleen als je echt graag wil! Het risico uitgeloot te worden is immers echt groter dan in Amstelveen. Reserveplan is niet van toepassing : het is nog maar zeer de vraag of er überhaupt nog een gym-plekje beschikbaar is in Amstelveen. ...
Annemiek (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 12:14   

Heel verdrietige zoon. Alle kinderen in zijn klas op eerste voorkeur geplaatst. Hij op plek 7. Dit is echt niet leuk voor een kind. Plek 7 was natuurlijk geen voorkeur. Heeft nu hoop op zijn reserveplek bij het Fons V. Geen idee of dit kansrijk is.
Anne J (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 12:06   

@MD: dat heb je verkeerd begrepen, je krijgt maar 1 lotnummer voor alle scholen. 2 jaar geleden zat het systeem iets anders in elkaar, maar daar werden nog meer mensen ongelukkig van.
PB (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 12:05   

En als je een slecht lotnummer hebt sta je er ook beroerd voor op de reservelijst.
MD (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 12:00   

Ik dacht dat je op elke school een ander nummer kreeg. Lijkt me eerlijker. Als je nu een slecht nummer hebt is er nog maar weinig kans op een plekje..
Moeder van 3 (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 11:24   

@Ian. Vorig jaar kwam onze oudste op school nr 10, die school heeft gelukkig dit jaar de voorrangsregel voor kind nr 2. Maar beide dus op een school waar we zelf nooit voor hadden gekozen en de kinderen ook niet. Ik heb wel vernomen dat vorig jaar en 2 jaar geleden na veel aandringen de kinderen die niet waren geplaatst alsnog op een school in de top 3 terecht kwamen, via adcocaat, via welwillendheid van de scholen etc,
Anne J (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 11:22   

@Selma die zich afvraagt hoe de link ligt tussen lotnummer en kind: het nummer wordt door de computer at random aan je kind toegewezen, dat is dus de loting.....
Louise (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 11:13   

Sterkte voor de niet-geplaatsten. Overtreffende trap van balen. Onze (een-eiige) tweeling allebei naar leuke en goede scholen. Maar hun droom om samen te gaan is wel aan flarden. Eentje wel op keus 1 (Amsterdams Lyceum) en de ander op keus 5 (Spinoza). Dat komt op lange termijn vast goed maar voor nu is het wel een erg hard gelag voor hem. Zonder zijn broer en zonder het vriendje dat ook naar AL gaat alleen een nieuwe avontuur aan.
Hoorde van meer tweelingen die door de loting uit elkaar zijn gehaald. Pijnlijk.
Elisabeth (Ansterdam)
op 06/04/2017 naar 11:11   

Volgende week donderdag 13 april vergaderd de raadscommissie jeugd en cultuur met de wethouder van onderwijs Simone Kukenheim. Deze raadscommissie gaat over onderwijs. Iedere ouder kan inspreken op deze vergadering. Je kunt je als inspreker aanmelden via het aanmeldformulier op de website van de gemeente. Google op raadscommissie jeugd en cultuur op amstedam.nl dan is het gemakkelijk te vinden.
Selma (Diemen)
op 06/04/2017 naar 11:00   

Dag allen mijn dochter is net als vele anderen uitgeloot op alle Voorkeursscholen waarop wij aangemeld hebben. mijn dochter heeft een excellent vwo+ profiel.
Zij heeft een laag lotnummers boven de 7000.
Op het moment dat haar lotnummer aan de beurt was, was de school al vol.
Logisch gezien, vindt er koppeling plaats adhv het lotnummer en de hoogte hiervan.
Mijn dochter heeft een slapeloze nacht gehad, elk kind heeft recht op onderwijs en is een basisrecht. statisch gezien ben ik erg benieuwd hoe de koppeling plaats vindt van lotnummer versus kind.
Uitgeloot (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 10:51   

Wij hebben geïnformeerd bij het Stedelijk Gymnasium Haarlem maar die hebben dit jaar ook 20 kinderen uit moeten loten. Dat is dus ook geen optie.
Elisabeth (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 10:43   

Beste ouders, het is heel goed dat jullie je ervaringen hier delen. De ervaring leert dat schoolbestuurders en beleidsbepalers meelezen. Jullie verhalen geven de kille generieke cijfers en percentages een gezicht. Er zitten echte kinderen achter die cijfers. Blijf jullie ervaringen delen en stuur een rake ingezonden brief wat uitloting betekent naar de krant. VSA brengt het zeker ter sprake bij osvo.
Juliette (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 10:37   

Uitgeloot is helemaal een drama.
Daarbij moet ik dan wel zeggen dat ook keuze zeg maar vanaf 10 (mag je ook 9 of 11 voor lezen) ook een drama is.
Onze zoon met plek 14 ervaart hetzelfde.
Bij nader inzien had ik die school dan wellicht beter niet op de lijst kunnen zetten als uitgelote kinderen bv uiteindelijk wel een favoriete plek krijgen.
Een duivels dilemma want we staan allemaal voor en pal achter onze kinderen.
Als er een initiatief komt sluit ik graag aan.
Ian (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 10:36   

Bij dezen een dringende oproep aan de ouders van de 17 kinderen die, ondanks het invullen van de voorkeurslijst met minimaal 12 scholen, zijn uitgeloot.

Samen staan we sterker. Ik heb al contact gehad met de ouders van 1 van de andere 16 kinderen. Wij zoeken contact met de resterende 15.

U kunt mij mailen: ian @ caliban.org
Uitgeloot (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 10:29   

Dan zijn we al met drie. Zou het zin maken om collectief de inschrijving voor de tweede keuzelijst te weigeren?
Elisabeth (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 10:28   

Beste EH, niemand vindt dat Hyperion alle problemen moet en kan oplossen, wel dat ze hun verantwoordelijkheid moeten en kunnen nemen. Zie de evaluaties van de loting en matching en kijk hoe je de mismatch slim kunt aanpakken. Niks doen is het andere uiterste.
Axel (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 10:26   

@Ian, ik volg je helemaal vwb het niet meedoen aan de tweede loting. Ik stuur je een mail.

Zelfde beeld aan onze kant: dochter, VWO advies, 12 scholen gekozen, op advies van zo'n beetje iedereen OSVO, de individuele scholen etc. terwijl er eigenlijk maar 6 een echte voorkeur hebben. En er dan vervolgens achter komen dat het allemaal ondergeschikt is aan een systeem wat zogenaamd eerlijker moet zijn. Het is een beschamende vertoning.
Uitgeloot (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 10:15   

@ian
we hebben je een mailtje gestuurd over het bundelen van krachten. Misschien dat meer ouders van uitgelote kinderen hier (naast hun individuele acties) heil in zien? Is er een mogelijkheid om in contact te komen met het VSA voor extra steun?
EH (Adam)
op 06/04/2017 naar 10:09   

Hyperion is in 2011-2012 ontstaan als initiatief van het Bredero College, samen met de Amsterdamse gymnasia en het Amsterdams Lyceum.

Ik begrijp heel goed (dochter uitgeloot nog in de tijd van voor de matching en dus echt geen keuze meer op havo) dat het verschrikkelijk is om uitgeloot/ op een lage voorkeur te staan, maar laten we aub wel niet zo vingertje wijzen.

Positief vind ik dat er geen tekort meer lijkt te zijn op havo en havo/vwo. Dat was vroeger wel anders.
Axel (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 10:00   

@EH, klopt ik las je post later. Uitsmeren lijkt zo logisch.
Axel (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 10:00   

@EH, klopt ik las je post later. Uitsmeren lijkt zo logisch.
Ian (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 09:59   

@Axel:

Onze dochter is 1 van de 17 kinderen die zijn uitgeloot ondanks een lijst te hebben ingevuld met minimaal 12 scholen. Zij had VWO advies, waarbij sterk is benadrukt dat ze op een categoraal gymnasium thuishoort. Zij wil namelijk de oude talen (Grieks en Latijn) gaan studeren.

Wij gaan weigeren mee te doen aan de tweede loting volgende week. We willen geen enkele school op de lijst. Onze dochter zo mogelijk nog minder.

We gaan nu meerdere wegen bewandelen: bezwaar aantekenen, overleggen met de school van haar eerste plaats, contact zoeken met een advocaat, etc.

Ik kom graag in contact met de ouders van de andere 16 kinderen die zijn uitgeloot.

Mijn e-mail is ian @ caliban.org .
EH (Adam)
op 06/04/2017 naar 09:57   

Ja Axel, uitsmeren, dat opperde ik al eerder.

En Elizabeth, Hyperion is een nieuwe school, opgericht in 2011-12 om aan de wensen tegemoet te komen. Ik vind nogmaals dat je Hyperion niet het hele probleem kan laten oplossen. Makkelijk zeggen dat ze een verantwoordelijkheid hebben omdat ze de populairste school zijn. Dat is de zaak omdraaien. Er was/is een grote behoefte aan een cat lyceum en daarom is Hyperion opgericht. De leerlingen die kiezen voor Hyperion kiezen ook voor een kleine school.
Vrije keuze (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 09:53   

Ik begrijp dat het oneerlijkj lijkt als de 17 kinderen een 'voorkeurbehandeling' krijgen en uiteraard is een 14/15 keuze traumatisch (dat hebben wij vorig jaar zelf kunnen ervaren). Maar nu we helemáál uitgeloot zijn voel ik het verschil toch heel erg. Het is gewoon wél of géén plek hebben. En de alternatieve scholen van de tweede keuzelijst zijn dit jaar ook dramatisch gereduceerd. Vorig jaar zat er tenminste nog plek bij het St. Nicolaas en Spinoza voor de tweede keuzelijst, dit jaar zijn dat scholen die veelal VWO mondjesmaat aanbieden of heel specifieke verdiepingen zoals Hebreeuws (Maimonides) of de technische richtingen (coder, technasium). Als je een school op je lijst hebt dan moet je ergens bereid zijn - hoe sneu dat ook is - je lot te aanvaarden. Als je geen school hebt, dat voelt heel naar. Laat staan de rompslomp van opnieuw scholen bezoeken, opnieuw een loting ondergaan. Sterkte voor iedereen. We laten ons allemaal niet kisten, toch?
Kind op plek 11 (Adam)
op 06/04/2017 naar 09:50   

@elizabeth: het is helemaal niet specifiek zo dat er meer vraag is naar categorale vwoscholen dan naar categorale gymnasia (800 om 500 aanvragen eerste keuze grofweg). Er zijn gewoon te weinig categorale vwo's en die die er zijn nemen geen verantwoordelijkheid, zoals de gymnasia wel gedaan hebben (oprichten 4e, Hyperion en cygnus zichzelf). Hyperion en Amsterdams moeten gewoon samen een extra categoraal vwo oprichten, maar in plaats daarvan zijn ze supertrots dat ze zo populair zijn. Schaarste heet dat.
HN (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 09:48   

@Anne: Waarom hebben de Amsterdamse kinderen niet de mogelijkheid om buiten Amsterdam naar school te gaan? Vanuit Noord is Zaandam bijvoorbeeld prima bereikbaar.
Anne J (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 09:40   

Wat mij opvalt: van de 44 niet geplaatste kinderen hebben er 27 een korte, risicovolle lijst. Dat betekent dat deze kinderen (of hun ouders) op 2 paarden wedden, als het niet lukt in Amsterdam, kunnen ze nog naar Amstelveen, Weesp, Zaandam of andere scholen in de regio. Maar dat betekent ook dat er tussen de ruim 7500 wel geplaatste kinderen er ook een heleboel zijn met een dergelijke korte lijst, zij hadden alleen het geulk dat ze een gunstig lotnummer hadden. Zij verdringen daarmee de Amsterdamse kinderen die niet die optie hebben. Naast het opzetten van een 3e categorale VWO school (naast het Hyperion en Amsterdams) in Amsterdam, zou het ook een heel goed idee zijn om in Amstelveen een categoraal gymnasium op te zetten, immers, van zowel het Vossius als het Ignatius komt rond de 20-25% van buiten de stad (=Amstelveen, Ouderkerk etc.), dat verlicht de druk ook enorm.

Ik gun het alle 17 niet geplaatste leerlingen met een lange lijst van harte als zij alsnog op hun 1e keuze worden geplaatst, maar dit is niet zo eerlijk ten opzicht van de linderen die op hun 13e, 14e keus zijn geplaatsts. Bovendien leidt dit er toe dat volgend jaar alle kinderen die van buiten komen en een korte lijst maken, dan ook een lange lijst maken omdat ze dan weten dat ze alsnog op hun 1e keus worden geplaatst. Dan heb je dus niet meer 17 niet geplaatste leerlingen, maar 44.
Elisabeth (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 09:35   

@Axel: helaas is dat technisch nog niet mogelijk, we willen dit verbeteren maar dat kost geld, we zijn aan het sparen :-)
VSA spreekt binnenkort de voorzitter en secretaris van osvo en de problematiek van niet geplaatste leerlingen zal zeker door ons op tafel worden gelegd.
Axel (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 09:32   

Kan de forumbeheerder misschien een aparte pagina maken waarop de 17 leerlingen die uitgeloot zijn, aan kunnen geven wat hun advies was (en misschien ook wat hun top 3 was)?
Axel (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 09:32   

Kan de forumbeheerder misschien een aparte pagina maken waarop de 17 leerlingen die uitgeloot zijn, aan kunnen geven wat hun advies was (en misschien ook wat hun top 3 was)?
Elisabeth (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 09:31   

@EH: populaire scholen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. het Hyperion is de school met de langste reservelijst. Uit de evaluaties van de afgelopen twee jaar blijkt dat kinderen de categorale vwo+ scholen prefereren boven de categorale gymnasia. De gewenste uitbreiding zit dus daar en niet op de categorale gymnasia, waar kinderen terecht komen als lagere voorkeur. Gekeken naar alleen eerste keuze leerlingen konden de vijf categorale gymnasia samen ongeveer verhapstukken.
Axel (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 09:26   

Kan iemand mij vertellen waarom de 17 (17!) leerlingen die niet zijn geplaatst, niet gewoon ieder toegevoegd kunnen worden aan een klas? We praten over 17 leerlingen. Het lijkt me sterk dat ze allemaal naar dezelfde school willen, dus als je die over meerdere scholen kan verdelen zijn er een paar klassen die één, hooguit twee leerlingen meer hebben. Dat kan toch geen probleem zijn? Moeten nu echt 17 leerlingen beperkt worden in hun keuzevrijheid van onderwijs vanwege een systeem dat niet volmaakt is? Zijn we zo ver doorgeschoten dat het systeem belangrijker is dan de mensen?
Axel (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 09:26   

Kan iemand mij vertellen waarom de 17 (17!) leerlingen die niet zijn geplaatst, niet gewoon ieder toegevoegd kunnen worden aan een klas? We praten over 17 leerlingen. Het lijkt me sterk dat ze allemaal naar dezelfde school willen, dus als je die over meerdere scholen kan verdelen zijn er een paar klassen die één, hooguit twee leerlingen meer hebben. Dat kan toch geen probleem zijn? Moeten nu echt 17 leerlingen beperkt worden in hun keuzevrijheid van onderwijs vanwege een systeem dat niet volmaakt is? Zijn we zo ver doorgeschoten dat het systeem belangrijker is dan de mensen?
EH (Adam)
op 06/04/2017 naar 09:21   

Aha, Elisabeth, wist ik niet van de xtra klassen afspraak. Er zijn natuurlijk nog meer cat gym, die een extra klas kunnen maken. Hyperion heeft dat dus in t tweede jaar al gedaan. Ik begrijp niet zo goed dat Hyperion steeds wordt aangewezen als school die het probleem moet oplossen?

Zie jij nog (juridische of andere?) bezwaren om de leerlingen uit te smeren?
Elisabeth (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 09:15   

@EH: de extra klas bij het 4e is een alternerend proces van de categorale vwo scholen: ieder jaar neemt één van die scholen een extra klas op. Vorig jaar het Amsterdams, dit jaar us het 4e aan de beurt. Het Hyperion heeft hiercivetigebd nog niet aan meegedaan. Alleen in het eerste 2 jaar oprichting hebben ze gezegd dat ze niet zouden loten. Één keer (2013) betekende dat een extra klas. Daarna hebben ze geen extra klas meer aangenomen.
Elisabeth (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 09:11   

@vrije keuze: idd, ze komen de beloftes niet na en wethouder Kukenheim en de gemeenteraad ondermijnen die beloftes met de motie 'meer ruimte voor brede scholengemeenschappen'. Her tekort zit op categorale schiolen, de bijna 3.000 plekken op brede scholengemeenschappen blijven leeg. Zie voor meer info VSA updates onder 'nieuws'
EH (Adam)
op 06/04/2017 naar 09:07   

Ik begrijp trouwens niet dat ze dat niet bij de proefmatching al hebben gedaan. Als toen al bleek dat er 17 vwo-ers buiten de boot zouden vallen, dan bel je toch de populairste scholen en vraagt of ze 1 a 2 leerlingen nog erbij kunnen hebben. Dan schuiven er wellicht ook nog wat leerlingen naar een hogere plek bij de definitieve matching.
Vrije keuze (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 08:54   

Als nou alle ouders van die 17 kinderen met VWO advies hetzelfde 'eisen'van het OSVO, namelijk dat ze 'uitgesmeerd'worden over die 6,7 populaire scholen, dan staan we waarschijnlijk krachtiger dan als iedereen gewoon alleen zijn eigen 'eerste keuze'- belangen behartigt. Of in ieder geval voor beide gaan, namelijk je eigen belang en ondertussen ook op een algemene oplossing aandringen.
EH (Adam)
op 06/04/2017 naar 08:47   

Hyperion wil niet groeien, dat snap ik.
Dan kun je ook kiezen voor uitsmeren over de verschillende cat vwo/gym. De 17 leerlingen moeten toch makkelijk te verdelen zijn over zeg, de top 6.
Vrije keuze (Amsterdam)
op 06/04/2017 naar 08:45   

@Elisabeth
Maar die belofte (van aanbod aanpassen) zijn ze dan niet nagekomen, behalve het 4de (de eerste keuze van mijn zoon) die een klas erbij hebben gekregen. Deze school was dramatisch 'overtekend' heb ik begrepen, ondanks die extra brugklas. Is het een officiele uitspraak waar je naar zou kunnen verwijzen in je schriftelijk bezwaar?
<< vorige

1 ... 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 ... 51

volgende >>