Schrijf een nieuw bericht

Pagina 9 - Berichten 1601 tot 1800

EH (Amsterdam)
op 11/05/2017 naar 11:03   

Uitgeloot, op Hyperion en Amsterdams kun je kiezen tussen vwo+ of gymnasium, dus voor alle smaken wat te kiezen. Het grootste deel kiest vwo+.
Je praat een beetje met dedain over onderwijsverniewing, hoef je niet te doen hoor, nergens voor nodig. Dat het jouw smaak niet is, prima. Feit blijft dat er wel veel andere kinderen naar deze scholen willen, anders was er niet zo'n grote overaanmelding.
Berlaeus had 20 plekken over, dat zegt toch wel iets...
Irene (Amsterdam)
op 11/05/2017 naar 11:00   

Bij Cartesius2 zijn oorspronkelijke oprichters van het Hyperion betrokken, denk dat deze school dus dichter bij het Hyperion staat dan bij het Cartesius.
Deze school had dit jaar geen plekken meer in de 2e ronde, School voor Persoonlijk Onderwijs stond ook niet op de lijst met plekken in de 2e ronde. Nieuwe initiatieven die het goed doen dus. Waarom Spinoza20first niet zo trekt weet ik niet, ben ik benieuwd naar.
Verder heeft het Barlaeus dit jaar minder aanmeldingen dan vorig jaar, maar dat kan ook een reactie op het groot aantal aanmeldingen van vorig jaar. Het omgekeerde gebeurde een aantal jaren geleden bij het Cygnus(2015):na een jaar met minder aanmeldingen werd gezegd dat ze iedereen zouden kunnen plaatsen, erg veel aanmeldingen en het andere algoritme, alsnog veel verdrongen kinderen.
Ik ben het wel met Elisabeth eens dat het werven van het Amsterdams in de randgemeenten onbegrijpelijk is.
Uitgeloot (Amsterdam)
op 11/05/2017 naar 09:59   

klontjes=natuurlijk kloontjes
Uitgeloot (Amsterdam)
op 11/05/2017 naar 08:10   

Zo veel plaatsen zijn er nou ook weer niet over op de categorale gymnasia...Cygnus, Ignatius en het 4de hebben naar mijn weten extra klassen opgericht in de afgelopen jaren. Er zijn wel degelijk kinderen die bewust kiezen voor gymnasiaal onderwijs en niets zien in vernieuwende onderwijsconcepten zoals 'geen boeken, geen Duits, geen muren, wij gaan voor het grote bedrijfsleven'. Dus de oplossing is zeker niet om een hoop Hyperion klontjes te stichten. (dat wordt overigens al wel gedaan en op sommige van die scholen was er nog plek na de eerste loting).
EH (Amsterdam)
op 11/05/2017 naar 08:00   

Elizabeth, je wil alweer de oplossing eenzijdig neerleggen bij Hyperion en Amsterdams. Hyperion is al opgericht vanwege de vraag, en wil een kleine school blijven. Een van de redenen dat de school gewild is.

Misschien moeten de andere gymnasia hun plicht eens oppakken en hun school veranderen in een vergelijkbaar concept als Amsterdams en Hyperion (vwo+). Dát is wat leerlingen willen. Er zijn, zoals je zegt, heel veel plaatsen óver op de klassieke gymnasia, dus die plekken zijn helemaal niet nodig en niet gewild.
Maar ja, de klassieke gymnasia komen toch wel vol, lekker makkelijk voor ze. Ze hoeven alleen maar achterover te leunen. En Hyperion en Amsterdams moeten het probleem maar oplossen.
Cito (Amsterdam)
op 10/05/2017 naar 15:35   

Weet iemand waar een overzicht is met scholen met plekken in de tweede ronde? Daar mogen naast de uitgelote kinderen toch ook de kinderen met een opgehoogde score aan mee doen? Of proberen zij beter eerst op de scholengemeenschap waar ze nu zijn geplaatst of een niveauwissel mogelijk is?
F. Raming (Amsterdam)
op 10/05/2017 naar 12:03   

Alternatieve feiten?
'Om de problematiek van de populariteitsverschillen- die per jaar fors kunnen wisselen om niet altijd even duidelijke redenen- minder onderscheidend te laten zijn, hebben we veel energie gestoken in de invoering van een matchingsysteem.' (osvo en oudkerk, KP1Briefoveruitkomstlotingenmatching28april2017.pdf)
VS.
'Ten opzichte van vorig jaar is de verdeling van de voorkeuren redelijk stabiel
gebleven.''Gegeven dat er geen grote capaciteitsverschuivingen waren, duidt dit er op dat de voorkeuren stabiel zijn.' (analyse loting matching 2016 sept, Pieter Gautier, Monique de Haan, Bas van der Klaauw, Hessel Oosterbeek)

en ook verschil in de 'afsluitende opmerkingen' van de 'eerste analyse 2016': 'De nieuw opgerichte scholen hebben een vrij beperkt aantal leerlingen
getrokken.'
'Desondanks blijft het zo dat op de populaire scholen bijna 1000 plekken te weinig zijn om alle leerlingen op hun eerste voorkeur te kunnen plaatsen. Zonder verandering in de capaciteiten van scholen (of in de voorkeuren van leerlingen) blijft een vorm van loten en matchen in Amsterdam daarom onvermijdelijk.'
VS
'De Wet op het voortgezet onder (Wvo) bevat niet de verplichting voor
individuele scholen, scholen gezamenlijk en/of de gemeente tot het inrichten
van een categoraal onderwijsaanbod' 'Veel ouders geven blijvend de voorkeur
aan (categorale) scholen waarvan de maximumcapaciteit is bereikt. ' (Oudkerk, Osvo)

(Opvallend trouwens dat dit rapport onder de vorige voorzitter wél gewoon terug te vinden was onder de downloads op de osvo-site, maar onder deze voorzitter, ineens, slechts met een gerichte actie, i.c. zoekmachine, te vinden is.
Duldt de gewezen 'Lector leefstijlinterventie bij jongeren' geen interveniërende of andere geluiden?)
H. Usselaar (Amsterdam)
op 10/05/2017 naar 10:36   

Staat dit echt zo in de kernprocedure? Dan is de matching ongeldig.
Of kennen Oudkerk, Osvo de kernprocedure niet, zeggen, schrijven en doen ze gewoon maar wat?
(Zoveel als mogelijk eerste voorkeuren gunnen is namelijk echt niet wat dit algoritme doet, zelfs verre van dat. Verdringing (van voorkeuren) vindt er plaats.)

Citaat uit: Informatiebrief-Matching-Amsterdam-–-8-mei-2017.pdf ,van de osvo

'Omwille van de zorgvuldigheid van de aanmelding en loting en de ondersteuning van leerlingen die worden uitgeloot, is er een kernprocedure vastgesteld. De gewenste uitkomst van de in deze kernprocedure beschreven matching is dat zoveel mogelijk leerlingen die zich aanmelden voor plaatsing op een school in Amsterdam kunnen worden geplaatst op hun school van eerste voorkeur.
Deze gewenste uitkomst is als zodanig verwerkt in het algoritme.'
Elisabeth (Amsterdam)
op 10/05/2017 naar 06:52   

@Irene: er zijn nog geen aanmeldingen per school van alle scholen bekend. Maar van de drie genoemde gymnasia wel doordat de ouders van gedupeerden kinderen dat gevraagd hebben en eerlijk antwoord kregen. Barlaeus en Vossius hadden alle aangemelde (1e keuze) kinderen kunnen plaatsen, Ignatius had vrijwel evenveel plek als aanmeldingen. Toch zijn tientallen kinderen die daar het liefste naartoe wilden uitgeloot. Het beeld dat in de media geschetst wordt, o.a. door Oudkerk (zelf Vossiaan) dat veel ouders focussen op 'prestige scholen Barlaeus en Vossius' klopt niet. Veruit de meest populaire scholen voor vwo'ers zijn Amsterdams lyceum en Hyperion.

Ik vind wel dat die twee structureel overtekende scholen hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor uitgelote kinderen. Het Amsterdams zou om te beginnen kunnen stoppen met het expliciet werven van achtstegroepers in de randgemeentes (waarom die special treatment voor kinderen van buiten Amsterdam?). Het Hyperion zou structureel een extra klas kunnen nemen, dan zouden ze van vergelijkbare grootte zijn als het Amsterdams lyceum. In 2005 namen de gezamenlijke categorale gymnasia wel hun verantwoordelijkheid voor uitgelote gymnasiasten en richtten samen met het Cartesius lyceum het 4e gymnasium op. In 2011 deden ze dat nogmaals en stonden ze aan de wieg van het Hyperion lyceum. Het Amsterdams en Hyperion lyceum doen nu niets anders dan hun probleem doorschuiven naar andere scholen, zo werkt de centrale loting. Ik vind het onacceptabel dat daardoor een andere groep kinderen ook de dupe is.

Verder ben ik het eens met wat je schrijft: doe iets aan de scholen waar geen kind vrijwillig naartoe wil. Leer van elkaar en ga mee met de tijd en sluit je ogen niet voor de realiteit. Sluit afdelingen van scholen die structureel geen aanmeldingen krijgen en enkel teren op gedwongen winkelnering van uitgelote kinderen.
Irene (Amsterdam)
op 09/05/2017 naar 23:58   

En dan bedoel ik niet meer scholengemeenschappen in aantal, maar een kwaliteitsslag bij de bestaande. Daarnaast prima een vwo+ school erbij, maar of dat dan de verantwoordelijkheid van Hyperion en het Al is? Cat gymnasia zijn ook in trek omdat ze al jaren steeds weer heel goed uit de lijstjes komen, ze leveren gewoon prima onderwijs, geen wonder dat ouders en lln daarvoor kiezen. Blijf hopen dat er voor kinderen komende jaren echt iets te kiezen zal vallen...
Irene (Amsterdam)
op 09/05/2017 naar 23:49   

Oeps, ging mis... Zijn de scholen met wel vele lege plekken die niet in trek zijn het probleem. Zij moeten m.i. hun verantwoordelijkheid nemen en proberen lessen te leren van goed functionerende scholen. Meer goed aangeschreven schoolgemeenschappen, over de stad verspreid, halen zeker ook druk bij de categorale scholen weg.
Irene (Amsterdam)
op 09/05/2017 naar 23:41   

@Elisabeth: heb jij de cijfers voor 2017? In het matching rapport van 2016 staat dat er 174 eerste keuzes voor het Barlaeus waren, in totaal 131 kinderen op de wachtlijst, dus toch wel erg populair.
Maar ik vind niet dat Hyperion en het Amsterdams een probleem bij de cat gymnasia leggen. Uiteindelijk zijn de schoenen
Irene (Amsterdam)
op 09/05/2017 naar 23:41   

@Elisabeth: heb jij de cijfers voor 2017? In het matching rapport van 2016 staat dat er 174 eerste keuzes voor het Barlaeus waren, in totaal 131 kinderen op de wachtlijst, dus toch wel erg populair.
Maar ik vind niet dat Hyperion en het Amsterdams een probleem bij de cat gymnasia leggen. Uiteindelijk zijn de schoenen
Elisabeth (Amsterdam)
op 09/05/2017 naar 18:28   

@Irene: die kop over het "eindeloze populaire Barlaeus" is niet van mij, die heeft het Parool op eigen initiatief toegevoegd. De ironie is dat het Barlaeus 112 aanmeldingen had voor 145 plekken, zo eindeloos popauliar zijn ze dus helemaal niet. Ze hadden plek zat voor alle kinderen die daar het alletliefste naartoe wilden. Dankzij verdringing worden eerste keuzes echter toch uitgeloot. Hetzelfde geldt voor het Vossius en het Ignatius gymnasium, allemaal ruim voldoende plek voor eerste voorkeuren maar dankzij verdringing worden deze kinderen toch uitgeloot.

Hoe ik dat voor me zie is dat daar waar het nodig is extra plekken gecreëerd worden te weten op het Amsterdams lyceum en het Hyperion lyceum. Deze scholen zijn al jaren zwaar overtekend en dankzij de centrale loting dumpen zij het probleem op de stoep bij de gymnasia. Precies om die reden heeft VSA de wethouder in februari verozht haar bevoegdheden in te zetten om structureel en extra klas toe te voegen aan het Hyperion lyceum, dat ene mooi gebouw krijgt op Ovehoeks. Het Hyperion zou daarmee een vergelijkbare omvang als het Aamsterdams lyceum krijgen. Dat heeft de wethouder geweigerd en nu zitten de kinderen die het allerliefste naar gymnasia als Barlaeus, Vossius en Ignatius willen met de gebakken peren. Kinderen die het allerliefste naar een atheneum(+) willen gaan in dit systeem immers voor op een gymnasium dat voor hen 3e of lager keuze is, als zij een beter lotnummer hebben.
Irene (Amsterdam)
op 09/05/2017 naar 16:34   

@Elisabeth: net je verhaal in het Parool gelezen. Erbij een foto van Barleanen en de tekst: "zulke scholen moeten meer plekken creëren". Hoe zie je dat in het geval van het Barlaeus voor je?
Uitgeloot (Amsterdam)
op 09/05/2017 naar 11:58   

@M: allebei is best erg. En tenslotte weet je nooit zeker hoe je kind het gaat doen op school. Zelfs iemand die op zijn eerste keuze komt kan het daar helemaal niet naar zijn zin hebben. Het is een spannende tijd voor kinderen.
Dat ze daarbij ook nog uitgeloot kunnen worden en moeten dealen met allerlei politieke machtsspelletjes en slachtoffer worden van gebrekkige planning en onbuigzame bestuursbulldogs is onverdraaglijk.
1 (A)
op 08/05/2017 naar 22:18   

er staat een antwoord op de osvo site
M (Amsterdam)
op 08/05/2017 naar 21:37   

Dus al je uitwijkt naar Velsen ben je zieliger dan als je genoegen neemt met je twaalfde keuze, omdat je je kind het reizen niet aan wilt doen? Krom. Iedereen kiest zijn eigen verlies en dat is allemaal even treurig.
Erik Fokke (Amsterdam)
op 05/05/2017 naar 19:30   

Onderstaande voorstellen voor moties zijn zojuist verstuurd naar de woordvoerders van Jeugd & Cultuur. - Erik

Amsterdam, 5 mei 2017

Voorstellen voor drie afzonderlijke moties om bij uitblijven van passende
oplossingen binnen Amsterdam het leed van de Kernprocedure op
microniveau te verzachten. Hoewel er geen absoluut recht op categoraal
gymnasium bestaat, geldt voor het voortgezet onderwijs wel een zorgplicht om
te voorzien in aanbod dat voldoet aan de vraag (art 72 WVO). Indien daarin
tijdelijk niet voorzien kan worden zijn tijdelijke noodoplossingen nodig.

(1) Voorrang voor zij-instromers die tijdelijk zijn uitgeweken buiten Amsterdam

Overwegende dat:
Leerlingen met een VWO schooladvies die ondanks een consequente voorkeurslijst zijn uitgeloot voor een gymnasiumplek in Amsterdam hebben van verschillende rectoren van gymnasia en lycea het advies gekregen het Felisenum gymnasium in Velsen-Zuid als (tijdelijke) optie te overwegen. Meerdere leerlingen en ouders hebben geconstateerd dat het Felisenum inderdaad een uitstekend alternatief is, maar dat het door de afstand ook (grote) nadelen heeft wat betreft reistijden en sociale contacten. Er zijn ook leerlingen en ouders die zich oriënteren op andere categorale gymnasia buiten Amsterdam.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
In overleg met de OSVO tot een overgangsregeling te komen die voorrang biedt aan zijinstromers die een tijdelijke oplossing hebben gezocht buiten Amsterdam bij gebrek aan passend aanbod dat aansluit op de vraag.

(2) Inzetten uitzonderingsmogelijkheid voor leerlingenvervoer

Overwegende dat:
Leerlingen die, bij gebrek aan passend aanbod dat voldoet aan de vraag, kiezen voor het Felisenum in Velsen-Zuid of een ander categoraal gymnasium buiten Amsterdam, moeten op jonge leeftijd elke dag een lange reis maken. Leerlingenvervoer vanuit Amsterdam wordt tot op heden financieel niet ondersteund.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
In verband met de ontstane situatie in dit geval een tijdelijke uitzondering te maken op grond van art. 29 van de Amsterdamse verordening leerlingenvervoer. Te denken valt tot aan de leeftijd van 16 jaar.

(3) Hardheidsclausule toepassen voor tweelingen

Overwegende dat:
Voorrang op specifieke scholen voor broertjes en zusjes van zittende leerlingen wordt uitgefaseerd, omdat het als onrechtvaardig wordt gezien t.a.v. nieuwe leerlingen. Naast het vergelijkbare leed dat ook andere uitgelote kinderen treft, leidt het binnen een gezin tot extra schade als het ene kind is ingeloot en het andere is uitgeloot, dat beschadigt beide kinderen.
Dit rechtvaardigt een uitzonderingsbepaling voor tweelingen. Te denken valt aan een begrenzing van deze hardheidsclausule wanneer één van de kinderen uit een tweeling (of meerling) niet is geplaatst binnen de top 10 (de grens die de OSVO heeft gehanteerd voor het telefonisch informeren van ouders over de lotingsuitslag).

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
In overleg te treden met de OSVO om daar waar er behoefte aan is de hardheidsclausule toe te passen voor tweelingen.
Elisabeth (Amsterdam)
op 03/05/2017 naar 13:51   

VSA vraagt schoolbesturen (verenigt in OSVO) om openheid over afweging belang kinderen vs belang scholen.
Zie twitterfeed @stichtingvsa voor het WOB verzoek aan de Amsterdamse schoolbesturen.
Elisabeth (Amsterdam)
op 01/05/2017 naar 14:38   

Veel ouders en kinderen zijn (zeer) teleurgesteld en verdrietig hoe de centrale loting voor hen heeft uitgepakt. Na de brief van afgelopen vrijdag van voorzitter Oudkerk van Osvo (zie website Osvo) blijkt uit reacties die VSA krijgt, dat die ontevredenheid en teleurstelling zeker niet is afgenomen.
Wat ouders in ieder geval zelf concreet nog kunnen doen is:
1.) bezwaar maken bij het bestuur van de school van eerste keuze tegen het niet plaatsen van uw kind. Dit bezwaar moet i.v.m. de wettelijke termijn van zes weken uiterlijk 17 mei a.s. binnen zijn. U kunt evt. pro forma bezwaar maken en dat later aanvullen met onderbouwing. Geef aan dat u uw bezwaar graag mondeling wil toelichten, dan zal het schoolbestuur u uitnodigen voor een hoorzitting en heeft u de kans uw verhaal te doen. Uw kind is een anoniem lotnummer voor schoolbestuurders, het persoonlijk verhaal is hen onbekend.
2.) melding maken bij de gemeentelijke Kinderombudsman en ombudsman, nu uw kind vermalen wordt in het systeem, zonder dat Osvo een concrete en voor uw kind aanvaardbare oplossing biedt.
Beide acties kan 'een ieder' doen, d.w.z. niet alleen als uw kind volledig uitgeloot is voor alle scholen op de voorkeurslijst, maar ook als uw kind op een school laag op de lijst is ingeloot, maar geen sprake meer is van een 'echte voorkeur'. In NRC zei Osvo 'weinig klachten' te krijgen; onze stellige indruk is echt anders.
Zie de VSA update die vorige week verspreid is (ook te vinden in de Twitter feed) vindt u meer nformatie. Ondertussen zit VSA zeker niet stil, wordt vervolgd.
Annelies (Amsterdam)
op 29/04/2017 naar 18:50   

@Elisabeth bedankt voor je reactie. Ik hoop dan dat het 'extra klasje' op een andere school komt dan op 1 van de scholen waar nog plek was in de tweede lotingsronde....
Elisabeth (Amsterdam)
op 29/04/2017 naar 18:36   

@Annelies: in het Parool van 21 april stond dat Osvo zoekt naar een oplossing, en dan m.n. voor de groep volledig uitgelote kinderen. Osvo kijkt of er op een school waar nu nog plek is ook Grieks en Latijn kan worden gegeven. Eind mei wordt er een nieuwe lijst gepubliceerd van scholen waar nu nog, na de 2e lotingsronde, plek is.

Eind mei zullen er honderden kinderen zijn die hun Cito beter maakten dan de juf verwachtte en wiens Davies naar boven wordt bijgesteld. Zij kunnen op zoek naar een school die past bij dat nieuwe advies en waar nog plek is.
Annelies (Amsterdam)
op 29/04/2017 naar 17:36   

Weet iemand wat Rob Oudkerk in de brief over de uitkomst van de loting bedoelt met "ik heb ..... zelf een voorstel gedaan een “klasje” te bouwen op een school waar nog voldoende capaciteit is"?
Elisabeth (Amsterdam)
op 29/04/2017 naar 16:08   

@Hanstet: excuus, ik heb last van de autocorrect,, ik bedoelde verenigingosvo.nl daar staat de brief die osvo aan alle 'ouders die niet tevreden zijn' (citaat website isvo) heeft gestuurd.

Op 10 mei staat de teleurstellende uitkomst van de centrale loting op de agenda van de raad. De vergadering is openbaar en live via internet te volgen. Anders dan bij commissievergaderingen is inspreken als burger volgens mij niet mogelijk. Je kunt wel de raadsleden aansvhrijven en vragen of zij de nakoming van de in de raadscommissie jeugd en cultuur gedane beloftes ter sprake brengen bij de wethouder.
Hanster (Amsterdam)
op 29/04/2017 naar 14:53   

@Elisabeth: wat wordt bedoeld met verenigingslokalen.nl?
Als ik het als website intik werkt het niet.

Aan allen: Het lijkt mij handig om nog een bijeenkomst te organiseren waarin we onze gezamenlijke strategie kunnen bepalen voor 10 mei
Wie heeft daar nog meer behoefte aan?
Uitgeloot (Amsterdam)
op 28/04/2017 naar 21:06   

Alsof 'niet tevreden' de lading dekt. Wij zijn inderdaad op zijn zachtst gezegd 'niet tevreden'dat we onze zoon moesten vertellen dat hij uitgeloot is voor alle 12 scholen op zijn lijst en dat hij terecht zou komen op een school waar hij in zeer beperkte mate en op laag niveau Latijn en Grieks zou leren (ja, precies dat) op grote afstand van huis, op een school die hij nooit bezocht had, nooit overwogen had, ja dat hij in een tweede lotingsronde grote kans zou maken om ook hier weer uitgeloot te worden en wat dan? Ja, noem het maar 'niet tevreden'. Ik noem het maandenlange slapeloze nachten. En dat overkomt ons het tweede jaar op een rij.
Elisabeth (Amsterdam)
op 28/04/2017 naar 16:25   

Op de website van Osvo staat sinds vanmiddag de brief die Oudkerk namens Osvo heeft gestuurd aan alle ouders van kinderen die niet tevreden zijn met de uitkomst van de centrale loting. Heel veel woorden om uit te leggen dat er niets gedaan wordt voor de kinderen die vermalen worden in het systeem.
Kijk op verenigingslokalen.nl
Irene (Amsterdam)
op 26/04/2017 naar 21:13   

Precies, en Cartesius is toch de enige havo/vwo-school in West? Dan zou eerder bvb Comenius (heten die nog zo, vind de naamsveranderingen soms moeilijk bij te houden) zijn niet in trek zijnde vwo afdeling moeten afstoten en dat dat tot een categoraal vwo omvormen, zoals ook het Hyperion.6 jaar geleden is ontstaan vanuit het opsplitsen van Bredero.
Uitgeloot (Amsterdam)
op 26/04/2017 naar 17:59   

Cartesius heeft juist een belangrijke functie als goede HAVO school met doorstroommogelijkheid naar VWO. Ze hebben ook een gymnasiumklas en gewoon VWO.
Als er ergens uitbreiding wenselijk en brandend noodzakelijk is dan is dat op het Amsterdams Lyceum en op het Hyperion. Deze scholen trekken de meeste leerlingen, moeten de meeste leerlingen afwijzen en zorgen terloops voor overtekening op de categorale gymnasia door leerlingen die niet in eerste instantie kiezen voor gymnasium maar voor een veilige plek op een goede, kleinschalige school.
Politiek, rectoren, neem je verantwoordelijkheid!
Irene (Amsterdam)
op 25/04/2017 naar 16:26   

@Anne J:
Cartesius en Cartesius2 zaten vol na de eerste ronde, zijn dus succesvol in huidige opzet, laten we niet vergeten dat er ook behoefte is aan havo en havo/vwo-plekken! Daar zat 2 Jr geleden nl. de grootste pijn.
Elisabeth (Amsterdam)
op 25/04/2017 naar 14:27   

@Amf: staatssecretaris Dekker heeft verklaard dat ouders hun kind op meerdere scholen mogen aanmelden. Tot nu toe konden kinderen uit Amstelveen zich inderdaad niet in zowel Amsterdam als Amstelveen aanmelden omdat beide gemeentes gebruik maakten van ELLK. Omdat de kernprocedures inmiddels sterk verschillen heeft Amstelveen besloten uit ELLK te stappen. Komend schooljaar kunnen kinderen uit Amstelveen zich in beide gemeentes inschrijven zonder dat daar controle op is via ELLK (het mag ook van de staatssecretaris). Zie ook update VSA 2 april jl.
Amf (Amstelveen)
op 25/04/2017 naar 13:48   

Amstelveense kinderen kunnen zich niet op twee plekken inschrijven, ze moeten kiezen.

In feite heeft aveen ook regiofunctie : veel kinderen uit abcoude, Ouderkerk, ,badhoevedorp, aalsmeer, Uithoorn, nes ad Amstel, .....

Maar uiteindelijk komt de discussie volgens mij steeds op hetzelfde neer: vraag en aanbod sluiten niet op elkaar aan.
Elisabeth (Amsterdam )
op 25/04/2017 naar 12:59   

Excuus, veel autocorrect, hopelijk wel nog begrijpelijk ...! Bottom line is dat er ongelijke kansen zijn als jr in Amstelveen woont of in Amsterdam. Amstelveen zal de procedure niet willen wijzigen. Nu er sowieso geen koppeling meer is in de systemen (ELLK wordt losgekoppeld), zal dit probleem de komende jaren toenemen omdat kinderen uit Amstelveen zich ook tegelijk in Amstelveen als in Amsterdam kunnen inschrijven, er is geen automatische controle meer op via ELLK.
Elisabeth (Amsterdam)
op 25/04/2017 naar 12:54   

In Amstelveen hebben kinderen uit Amstelveen altijd voorrang, in zowel de eerste ronde als in dec2e ronde. Na een kans wagen op het Ignatius, Amsterdams en Vossius kunnen kunnen kinderen uit Amstelveen nog terecht op decdriecgijnr scholen in Amstelveen. Amsterdamse kinderen zijn niet welkom in Amstelveen. Daar geldt de hele procedure 'eigen kind eerst' en hierdoor zijn er ongelijke kansen voor kinderen uit Amstelveen en kinderen uit Amsterdam.

Als Amsterdam plek wil bieden uit alle kinderen uit de regio, hebben ze ook de plicht te zorgen voor plek vooral die kinderen. Amstelveen garandeert plek voordringen kinderen, ook na uitloting in Amsterdam. Amsterdamse kinderen staan keihard in de kou en moeten uitwijken naar Velsen en Hilversum.

@P, een kind uit Utrecht of Eindhoven of waar dan ook vandaan heeft in Amsterdam precies evenveel kans op een plek op een school in Amsterdam als een Amsterdams kind. Na uitloting ontstaat vaak een verschil omdat de eigen gemeente zich verantwoordelijk voelt zich over dat uitgelote kind te ontfermen. Osvo Amsterdam zegt doodleuk dat er nog plek is (te weten: op scholen waar niemand naartoe wil, ook de kinderen uit Amstelveen niet).
Amf (Amstelveen)
op 25/04/2017 naar 12:39   

Dat mag wel! Alleen in de tweede ronde krijgen aveense kinderen voorrang. Omdat er veel te weinig capaciteit is in aveen en de gemeente wel verplicht is....
P (Amsterdam)
op 25/04/2017 naar 12:22   

@AMF: natuurlijk, dat begrijp ik. En ik gun ieder kind een school naar keuze. Maar het kromme is dat Amsterdamse kinderen niet naar Amstelveen mogen. Kinderen uit Buitenveldert wonen bijna in Amstelveen.
Amf (Amstelveen)
op 25/04/2017 naar 12:14   

Vergeet niet dat Amstelveen aan Amsterdam vastligt en dat kinderen in Aveen noord praktisch in Adam wonen!
P (Amsterdam)
op 25/04/2017 naar 11:51   

Dat is toch ontzettend krom!
Dus Amstelveen met goede scholen, maar helaas niet wat iedereen wenst, gaat naar Amsterdam, waardoor Amsterdam de stad uit moet.
Ik snap dat Amsterdam een regio-functie heeft, maar dat houdt toch ergens op. Straks bedenkt iemand uit Utrecht, dat Amsterdam zo aantrekkelijk is.
Heel fijn dat Amsterdamse kinderen welkom zijn in Velsen en Hilversum, maar ik denk niet dat dat ten koste gaat van kinderen daar.

Overigens ken ik ook Amstelveense kinderen die voor een Amsterdamse scholengemeenschap kiezen ipv een categorale school.
Anne j. (Amsterdam)
op 25/04/2017 naar 11:44   

Het wordt tijd dat er in Amstelveen een categoraal gymnasium komt (alleen wordt dat tegengewerkt door de 2 brede lycea die er zitten, ze zijn bang dat een gymnasiium hun eigen vwo/gymnasium afdeling leeg snoept, hoorde ik). En in Amsterdam is niet zo zeer behoefte aan nog een gymnasium maar aan een categorale vwo school, immers de langste reservelijsten zijn bij het Hyperion en het Amsterdams Lyceum. Ik zou zeggen, vorm Cartesius, cartesius 2, Spinoza 21 of een andere kleine school om tot een categorale vwo school.
Elisabeth (Amsterdam)
op 25/04/2017 naar 11:22   

@P en @Amf: jaarlijks komen rond de 1.100 kinderen van buiten Amsterdam naar de brugklas in Amsterdam (10% van totaal). Amstelveen is daarvan de grootste groep. Zij komen idd niet voor de brede scholengemeenschappen die in de eigen gemeente ook beschikbaar zijn, maar vooral voor de aantrekkelijke categorale scholen in zuid. Andersom gaan jaarlijks 320 Amsterdamse brugklassers naar een school buiten Amsterdam. Maar de kinderen uit Amsterdam zijn niet welkom in Amstelveen.
Amf (Amstelveen)
op 25/04/2017 naar 11:16   

Tja.... volgens mij was er een aantal jaren geleden sprake van het stichten van een gymnasium in Amstelveen.
Het gebouw van csb lijkt mij hiervoor uitstekend geschikt en voor de vmbo/havo lln van csb is er ruim voldoende plek op een van de vele andere scholengemeenschappen ;)
P (Amsterdam)
op 25/04/2017 naar 09:56   

Maar dan wordt het gaten met gaten vullen.
Amsterdamse kinderen naar Velsen en Hilversum, zodat Amstelveense kinderen niet naar Uithoorn hoeven...
Amf (Amstelveen)
op 25/04/2017 naar 09:23   

@Ian
Ik ben het met je eens dat ook in Adam niet voldoende capaciteit is. Dit betreft echter capaciteit binnen een kleine categorie : categoraal gymnasium. Amstelveen heeft überhaupt geen categoraal gym, bovendien een absoluut capaciteitsprobleem. Nu mijn zoon overal was uitgeloot, waren er in Aveen nog 4 vwo plekken beschikbaar. Het aantal aveense VWO kinderen dat naar school gaat in Adam is vele malen groter. En ditzelfde geldt voor havo. Kinderen die vorig jaar werden uitgeloot of zeer laag geplaatst op de havo, konden in Aveen niet meer terecht. Deze aveense kinderen moeten dan uitwijken naar Uithoorn!
Elisabeth (Amsterdam)
op 24/04/2017 naar 22:34   

@een vraag: ja, in beginsel kan dat als de basisschool dat toestaat. Het is wel de vraag of dit een oplossing is, volgend jaar kun je immers weer uitgeloot worden (tenzij de schoolbesturen op miraculeuze wijze tot inzicht en inkeer komen). Ook kun je je afvragen of het middel niet erger is dan de kwaal. Nog een jaar groep 8 zal qua ontwikkeling weinig tot niets meer opleveren. Ik zou buiten Amsterdam kijken naar een geschikte school waar je kind wel welkom is!
Een vraag (A)
op 24/04/2017 naar 22:01   

Mag je nog een jaar groep 8 doen en dan volgende jaar nog een keer loten? Mag dat?
Ian (Amsterdam)
op 24/04/2017 naar 21:19   

@Amf,

Hetzelfde kun je stellen over Amsterdam. Hier is ook een structureel tekort aan capaciteit. Toch mogen kinderen uit de wijde omgeving meedoen aan de scholenbingo.

Nu moet mijn dochter uitwijken naar Velsen-Zuid, 27 kilometer forenzen, 2 keer per dag; en dat terwijl ze op 10 minuten fietsen woont van 3 categorale gymnasia in Amsterdam.

De verantwoordelijken in Amsterdam moesten zich schamen.
Amf (Amstelveen)
op 24/04/2017 naar 20:02   

@manon: Amstelveen heeft weliswaar goede,,maar alleen maar grote scholengemeenschappen. Mijn zoon (en vorig jaar ook dochter ) wilde hier pertinent niet naar toe. Dat hier omgekeerd wel voorrang geldt voor Aveense kinderen vind ik ook niet eerlijk, maar kan vermoedelijk niet anders, aangezien deze kinderen ook onder de Aveense leerplicht vallen. Amstelveen heeft niet genoeg capaciteit, dus als er geen voorrang geldt voor Aveense kinderen, kan gemeente niet aan plicht voldoen.
Ian (Amsterdam)
op 24/04/2017 naar 17:36   

@Manon,

Volgens de wethouder heeft Amsterdam een regionale functie. Daarom mogen kinderen uit andere gemeentes meedoen aan de loting in Amsterdam.

Wel gek is dat het privilege niet wederzijds is. Kinderen uit bv. Amstelveen kunnen dus risicoloos meedoen in Amsterdam met de zekerheid dat ze bij pech toch nog voorrang hebben in eigen stad.

Maar mijn dochter, uitgeloot in Amsterdam, krijgt in Amstelveen te horen dat ze bv. bij het KKC niet terecht kan, omdat ze hun school wel vol weten te krijgen met leerlingen uit Amstelveen.

Mijn kind wordt dus verdrongen door kinderen uit andere gemeentes die liever in Amsterdam op school zitten, en heeft niet eens de optie om uit te wijken naar de scholen in hun gemeentes.

Schandalig gewoon.
Manon (Diemen)
op 24/04/2017 naar 15:33   

Wat een teleurstellende uitslag toch wederom...
Ik blijf me idd al jaren verbazen over het feit dat kinderen uit gemeenten waar goede scholen zijn, mogen inschrijven op Amsterdamse scholen?!?!?
Waarom moeten kinderen uit Amstelveen, Purmerend, Hoofddorp in Amsterdam op school. Er is genoeg diversiteit aan schoolaanbod in de eigen gemeente.
Wij wonen in Diemen en zijn " "afhankelijk" van scholen in Amsterdam en Weesp.
Zo zijn er nog meer gemeentes, dit geldt echter niet voor bovengenoemde gemeentes!!
Hopelijk komt er snel een verandering in het beleid.
Blijf doorgaan met deze misstanden aan de kaak te stellen, er moet toch een beter sluitend model te maken zijn om te voorzien in de plaatsing.
Succes en we blijven jullie volgen.
Elisabeth (Amsterdam)
op 23/04/2017 naar 12:26   

@Irene: het is idd en/en: voldoen aan de toegenomen vraag naar categoraal onderwijs (de échte voorkeuren van kinderen zijn door gemeente en schoolbesturen zèlf voorop gesteld, dus nu: niet negeren maar deal with it) EN onderzoek hoe je die scholengemeenschappen die (half)leeg staan aantrekkelijker kunt maken (i.p.v. Rüchsichtlos meer brede scholengemeenschappen te stichten zoals de aangenomen motie van GroenLinks zegt). Er zijn idd scholengemeenschappen die wèl populair zijn, onderzoek eens waarom. VSA heeft dit jaar in de updates daarvoor diverse ingrediënten aangeleverd, ook dat er meer samenwerking mogelijk moet zijn tussen scholengemeenschappen en categorale scholen.

Kinderen eerst vragen met passie te kiezen voor hun échte voorkeuren en vervolgens een groep pechvogels te dwingen naar scholen te gaan waar ze niet naartoe willen, werkt niet.
Elisabeth (Amsterdam)
op 23/04/2017 naar 12:14   

@Mar2: 76 kinderen deden mee in de 2e ronde, slechts 10 daarvan waren één van de 44 kinderen die voor alle scholen op hun lijst waren uitgeloot, zo verklaarde Oudkerk vorige week in de raad. Dat is natuurlijk niet zo gek, want als je zoveel scholen op je lijst hebt staan, zijn de scholen waar nog plek is de scholen waar je echt niet naartoe wilde.

In ieder geval 66 kinderen lieten dus een plek vrij vallen na de loting in de 2e ronde en waardoor kwam een plek vrij op de school due uit de eerste ronde van de scholenbingo rolde. Daarvoor wor dat de eerste op de reservelijst benaderd. Als die de vrijgevallen (hogere) plek accepteert, dan laat die ook weer een plek vrijvallen voor de eerste op de reservelijst van die school enzovoorts. De 44 volledig uitgelote kinderen, waarvan 17 meer dan 12 scholen op de lijst had staan, hebben hier niets aan. Dankzij dat ene allesbepalend lotnummer staan zij ook helemaal achteraan op de reservelijsten.
Irene (Amsterdam)
op 23/04/2017 naar 10:11   

Vanuit vwo-ouders bezien is het logisch om te pleiten voor nog een categoraal vwo, komende jaren zullen er zeker niet minder kinderen deze richting kiezen. Maar als ouders van bvb een Vmbo-t-lln is het ook fijn om keuze te hebben uit scholen met zicht op opstromen. Dus fijn dat een aantal scholengemeenschappen wel hun Vmbo-t-afdeling behouden hebben. Verder zijn er in Amsterdam een ruim aantal scholengemeenschappen die wel in de smaak vallen. Dus helemaal onlogisch is de redenering van de gemeente nou ook weer niet. Maar wat mij betreft is het niet of/of maar en/en: een categoraal erbij, en een echte slag maken in het verbeteren van de scholen die geen leerlingen trekken. En als de mogelijkheden om als middelbare scholier door te stromen naar een andere school wat eenvoudiger zou worden, dan bedien je ook de hele markt.
Uitgeloot (Amsterdam)
op 22/04/2017 naar 23:05   

Je merkt ook dat categorale gymnasia die niet in zuid of centrum liggen (spreek 4e en Cygnus) een hele redelijke afspiegeling van de buurt zijn. Wie wil nou eigenlijk die grote scholengemeenschappen behalve de bestuurders zelf? Spreekt de leegstand niet boekdelen?
Hanster (Amsterdam)
op 22/04/2017 naar 15:52   

Brede scholen zijn mooi achter een bureau verzonnen. Het zou opstroom bevorderen. Over afstroom wordt niet gesproken.
Mijn ervaring met categorale MAVO uit mijn directe omgeving is dat opstroom prima gaat. (n>6) en dat een drs. titel en daarna nog een promotie zeker mogelijk zijn (zonder noemenswaardige vertraging t.o.v. mensen met VWO). En dit alles zonder brede school.
Afstroom op een brede school wordt wel vergemakkelijkt.
Mijn kind wil pertinent niet naar een grote school. Zij wordt daar ongelukkig van. Iedere keer als wij zo'n school bezochten voelde zij zich er helemaal niet prettig.
Segregatie wordt in de hand gewerkt door de locatie van de categorale gymnasia.
Zij zitten vooral in het centrum en in Zuid. Hier in Zuidoost is geen enkel gymnasium laat staan een categoraal gymnasium terwijl er wel zeker behoefte aan is. Er wonen notabene 120.000 mensen in dit stadsdeel. Lijkt me sterk dat hier geen gymnasiasten tussen zitten.
Uitgeloot (Amsterdam)
op 21/04/2017 naar 23:17   

Symboolpolitiek over de hoofden van een paar uitgelote 12 jarige kinderen. Walgelijk.
Elisabeth (Amsterdam)
op 21/04/2017 naar 21:19   

Vandaag in Het Parool: uitgelote Amsterdamse kinderen schrijven zich in bij het gemeentelijk gymnasium Hilversum en gymnasium Felisenum in Veksen zuid (die een pendelbusje regelen voor Amsterdamse kinderen). Daar vinden ze het Amsterdamse lotingscircus maar bizar: "Uitgeloot worden voor de school waar je naartoe wilt is verschrikkelijk!"
Reactie van Osvo is dat ze niet meer plek zullen creëeren op categorale scholen omdat de gemeente meer brede scholengemeenschappen wil. Rob Oudkerk zegt dat "we in Amsterdam niet alleen de wensen van ouders volgen, maar ook segregatie tegengaan"

De 'echte voorkeuren' van kinderen, die stonden in dit lotingscircus toch voorop? Maar nu even niet?

Zie het hele artikel met interviews met twee schoolleiders van de gymnasia in Hilversum en Velsen (top dat A'damse kinderen daar wel welkom zijn) en de reactie van Oudkerk in het Parool.
Mar2 (Amsterdam)
op 21/04/2017 naar 12:59   

Ben benieuwd...
Ik las op jullie forum dat er leerlingen zijn die hun oorspronkelijke plek hebben opgegeven om voor een keuze in de tweede ronde te gaan
Dit zou een domino-effect kunnen hebben wat betreft wachtlijstleerlingen.
Iedereen die een nieuwe plek krijgt laat weer een plek achter etc.
Hebben we hier iets van gehoord?
Irene (Amsterdam)
op 21/04/2017 naar 11:59   

Weet iemand of de nieuwe School voor Persoonlijk Onderwijs 80 leerlingen heeft geplaatst in de eerste ronde, ze stonden niet bij de scholen die nog plek hadden, of hebben ze die plekken gehouden voor leerlingen met een Vmbo-t/havo-advies, die ze in eerste instantie niet mochten plaatsen, maar wel wilden plaatsen?
Irene (Amsterdam )
op 20/04/2017 naar 15:47   

@Ian:
Dank voor je reactie.
We houden de plannen voor de oprichting van het Kairoscollege in de gaten, en hopen dat een goed alternatief voor het GGCA gaat worden.
Wij zijn pas volgend jaar weer aan de beurt voor ons kind.
Succes voor jullie met een plek voor jullie dochter.
Ian Macdonald (Amsterdam)
op 20/04/2017 naar 15:36   

@Jitta,

Ik kan me voorstellen dat er iemand zich bij nader inzien wel bedenkt over zijn eerste schoolkeuze, maar dan zou je verwachten dat het toch wel de tweede, de derde of hooguit de vierde keus wordt.

Maar als je dan meedoet aan de 2e loting, betekent dat dat de school waar je nu graag naartoe wil niet eens bij je eerste 12 stond (in het geval van een VWO-kind, althans). Want de scholen van je 2e, 3e of 4e keus zitten waarschijnlijk al lang vol. Of je moet juist die scholen op je lijst hebben gezet waar verder niemand naartoe wil.
Ian Macdonald (Amsterdam)
op 20/04/2017 naar 15:27   

@Irene,

Mijn dochter zit nu in groep 8 van de Geert Groote, heeft de Geert Groote College pas op de 7e plaats van haar voorkeurslijst gezet, en is volledig uitgeloot.

Bij haar in de klas zitten er i.d.d. veel kinderen die deze school op 1 hadden gezet en daarmee gebruik hebben gemaakt van de voorrangsregeling. Toch heeft deze beslissing volgens mij niet zo veel te maken met het willen vermijden van het hele lotingscircus.

Het gaat erom dat het GGC een goede brede school is, dus je kunt daar prima terecht met welk advies dan ook. De belangrijkste reden om daar niet toch voor te kiezen, is als je een categoraal gymnasium wil, zoals in het geval van onze dochter. Dan moet je uitwijken naar een andere school.

Dat hebben wij dan ook gedaan, maar dan geef je de garantie op een plek op het GGC wel prijs. Dus onze dochter kan na de zomer niet terecht bij een gymnasium in the stad, en ook niet op de school waar zo veel van haar vriendinnen naartoe gaan.
Jitta (Diemen)
op 20/04/2017 naar 09:29   

n.a.v. de opmerking van Rob Oudkerk over de 1e en 2e plaats leerlingen die hun plek opgaven: Zou het zo kunnen zijn dat 20 (van de7600) kinderen na het bezoeken van 15 scholen in oververhitte mensenmassa's, met een druk om te kiezen, zich na een maandje bedenktijd toch hebben gerealiseerd dat een ander aspect dan eerst gedacht toch belangrijker was? Ik kan het me zo maar voorstellen, na twee keer te hebben meegedaan. Lijkt me tamelijk... tja... menselijk. En dat voor een 11-jarige!
Irene (Amsterdam )
op 20/04/2017 naar 09:26   

Ergens zag ik voorbijkomen dat van een groep 8 op de Geert Grote school, op 6 kinderen na, iedereen het Geert Grote College op 1 had gezet, wegens de vooraangsregels, om dus niet in het onzekere circus terecht te komen. Het lijkt me interessant als gekeken wordt voor de voorransscholen hoeveel kinderen zouden kiezen voor hetzelfde type vervolgonderwijs als er een beduidend grotere kans was dat ze een plek op een andere school zouden kunnen bemachtigen. Er is veel geklaagd over de matching van 2015, maar het is wel het enige jaar dat kinderen van onze reguliere basisschool een plek hebben gekregen op Spinoza of Geert Grote, omdat je dat jaar je voorrangsschool ook lager mocht zetten. Ik snap dat er argumenten zijn om ervoor te kiezen dat de school wel op 1 moet, maar dan krijg je dus toch wel weer een hoop strategische keuzes.
Waarde Weerloos (Amsterdam)
op 20/04/2017 naar 01:18   

@ Uitgeloot (en anderen) : 'Ik had het vorig jaar (en nog steeds) heel erg fijn gevonden als er een soort gezamenlijke uiting van ongenoegen was geweest.'een soort gezamenlijke uiting van ongenoegen'
Laten we daar niet iets heel belangrijks liggen? Al is het maar voor onszelf.
Waarde Weerloos (Amsterdam)
op 20/04/2017 naar 01:12   

@W: In willekeurige volgorde,vooral ook verre van compleet,neem allereerst eens:
Afstand, fietsroute, denominatie,methodiek, schoolgrootte, vakken, onderwijsvisie, sfeer ,gebouw, brugklas, categoraal, inspectierapport, buitenschoolse activiteiten, scholenkoepel, doorstroom c.q. afstroom mogelijkheden, zorg, extensies, groepsdruk, kansrijkheid (om bijv. cognitieve dissonantie enigszins te beperken), diversiteit, geografische spreiding van leerlingenpopulatie, regels, lesuur lengte, tweetalig onderwijs, digitale vervanging lesboeken, leerlingenpopulatie, ouderbetrokkenheid, kakkineus gehalte, lerarencorps, etc., enz.
Vraag jezelf dan af welk gewicht al deze (en andere) verschillende wensen moeten krijgen ten opzichte van elkaar, probeer vervolgens bij alle schoolbezoeken 's avonds bij kunstlicht door de opgepoetste toestand en de nogal overheersende drukte heen te kijken, stel vragen aan de leraren en leerlingen die wel representatief of presentabel of fris genoeg geacht werden door de opgepoetste school in kwestie.
Gooi al deze indrukken en wensen even in de blender en poog dan na een (relatief) eenvoudige eerste voorkeur, nog maar eens om een rangorde aan te brengen in de (eigenlijk ongewenste) plan-B keuzes.
Of sowieso een tiental scholen te vinden waar je mee door een deur zou kunnen.
Er zijn zoveel parameters en wensen, met elk een verschillend gewicht, waarvan een groot deel ook nog eens geschatte of variabele grootheden zijn, een kind van 11 ofzo ziet door de bomen écht het pad niet meer.
Het verschil tussen 'keuze' vier of vijf bijvoorbeeld is vaak dan ook niet een keuze, maar meer iets wat lijkt op het gevoel wat een verplicht 'spelletje' Russische roulette oproept bij een elf-jarige die denkt dat dat nou eenmaal zo hoort én kennelijk normaal is.
Dat waren tenminste onze eigen ervaringen afgelopen twee jaar. Verder bleek zoiets ook al lang en breed uit de evaluatie door de osvo van vorig jaar.
Waarom heb ik in al die jaren nog helemaal niks kunnen lezen wat nou het psychologische en pedagogische effect is van deze belachelijke exercitie?
Doen de kinderen er eigenlijk wel toe?
15% van de kinderen krijgt jaarlijks niet wat gewenst is, 10% komt daar jaarlijks nog eens bovenop nadat hun advies opgehoogd is nav de laatste cito-uitslag,
Dus maar liefst 25% van de kinderen samen, jaar in jaar uit, wordt er teleurgesteld door dit wanbeleid.
(van D'66, VVD en SP, met kennelijke goedkeuring van de gemeenteraad.)
Haarlem bijvoorbeeld, ter vergelijking, had dit jaar met een vergelijkbaar grote populatie kinderen (dankzij de regiofunctie) na de loting 1% van de kinderen niet op de eerste plek. Een factor VIJFENTWINTIG verschil dus, 2000 vs. 60 lln.
Tijd voor een wake-up call!
Uitgeloot (Amsterdam)
op 19/04/2017 naar 23:10   

@mama
Wij hebben het allebei meegemaakt, vorig jaar 9de keuze, dit jaar uitgeloot. ik vond het allebei precies even verschrikkelijk. Nu moeten we kijken dat we een school vinden en het heeft zin om dat met de groep van 17 te doen die in dezelfde situatie zit, je kunt elkaar steunen, tips geven en je frustratie kwijt. Ik had het vorig jaar (en nog steeds) heel erg fijn gevonden als er een soort gezamenlijke uiting van ongenoegen was geweest. Wat je toch het allermeest hoort is dat een school onder de 6., 7. keuze echt heel moeilijk te verkroppen is. Laat allemaal van je horen, schrijf de schoolbesturen aan, stalk het OSVO, maak ze helemaal gek! Alleen dan kan er iets veranderen. Het gaat dus met name om het bouwen van voldoende kleinschalige scholen met uitstekend VWO, al dan niet categoraal gymnasium, daar is het meeste tekort aan.
W (Amsterdam)
op 19/04/2017 naar 20:14   

Bij het terugkijken van de de raadsvergadering viel mij een opmerking van Rob Oudkerk op. Er zijn vele andere opmerkingen gemaakt, maar deze wil ik toch onder de aandacht van de statistici brengen. Wat is namelijk het geval. Rob Oudkerk sprak zijn verontwaardiging uit dat 10 kinderen die op hun eerste voorkeur en 10 kinderen die op hun tweede voorkeur terecht waren gekomen meededen aan de tweede ronde.
Vraag is waarom deden ze dat?
Spelen meer factoren een rol bij de uiteindelijke keuze voor een school dan alleen een voorkeur. Of is het hebben van een voorkeur toch niet zo'n goede graadmeter. Kan er wel gesproken worden van de zogenaamde "echte" voorkeuren waar de petitie van matching het aldoor over heeft. Van deze groep is weinig meer vernomen terwijl ze hoog hebben ingezet met niemand buiten de boot te laten vallen.
Ongetwijfeld is er een derde mogelijkheid of meer. In ieder geval het uitzoeken waard.
Elisabeth (Amsterdam)
op 19/04/2017 naar 18:52   

@Mama: ik begrijp je volkomen hoor, een achtste plaats is helemaal niets om blij mee te zijn. Uit onderzoek blijkt idd dat de tevredenheid buiten de top 3 heel snel afneemt en je in de meeste gevallen helemaal niet meer kunt spreken van een 'voorkeursschool'. De centrale loting begon in 2015 met de gewekte verwachting dat 99,9% van de kinderen in de top 3 zou komen. Dat doel is nooit bereikt en raakt steeds verderop. Nu heb jij en anderen al het gevoel dat je zo ongeveer blij mag zijn dat je een plek hebt binnen je top 12. Niets is minder waar. Hetzelfde geldt dat het je 'eigen schuld' zou zijn als je uitgeloot bent en 'maar' 8 of 10 scholen op je lijst had. Belachelijk natuurlijk. VSA staat voor alle kinderen in hun top 3 en blijft scholen en gemeente aanspreken op hun verantwoordelijkheid.

De 17 niet geplaatste kinderen die de door Osvo en gemeente geadviseerde lijst van minimaal 12 scholen hadden, zijn een afgebakende groep die bijstand krijgt van een advocaat. Het is niet zo dat deze groep vindt dat iedereen met plek uit de loterij maar tevreden moet zijn, integendeel. Zij staan op dit moment echter wel geheel buitenspel en staan dankzij dat allesbepalende lotnummer ook nog eens helemaal achteraan op de reservelijsten en 'mochten' in de 2e ronde meetloten voor de handvol scholen waarvoor ze niet gekozen hadden, samen met nog zo'n 70 kinderen die niet tevreden waren met hun plek en een nieuwe keuze wilden maken.

Deze week maken de kinderen in groep 8 de Cito eindtoets. Ongeveer 1/3 zal de toets beter maken dan het gegeven advies. In 20% van die gevallen wordt het advies alsnog opgehoogd. Eind mei mogen deze kinderen, vorig jaar zo'n 600, zich melden bij de scholen passend bij dat nieuwe advies, die nog plek hebben.
Elisabeth (Amsterdam)
op 19/04/2017 naar 18:36   

@moeder en @M: de kans dat er ruilopties zijn, is een stuk kleiner dan bij de eerste centrale loting in 2015. Toen ieder kind een lotnummer voor iedere school passend bij het advies hadden 660 kinderen door onderling ruilen hun leivelingsschool kunnen krijgen (maar dat mocht niet van Osvo). Nu krijgt ieder kind 1 allesbepalend lotnummer en is die kans een stuk kleiner. Maar ze bestaan nog wel. Bijvoorbeeld kinderen met voorrang die eigenlijk het liefste naar een andere school wilden.
W (Amsterdam)
op 19/04/2017 naar 15:26   

@mama
Wat weerhoudt jou ervan om een publieksactie te beginnen? Uit onderzoek van osvo blijkt dat de ontevredenheid groter is naarmate lager geplaatst op de voorkeurslijst.
Rob Oudkerk heeft eens gezegd dat kinderen/ouders niet moeten zeuren als kind binnen zijn top 5 geplaatst is. Als kind buiten zijn top 5 geplaatst is mag je ontevreden zijn.
M (Amsterdam)
op 19/04/2017 naar 11:01   

@moeder: dat is toch nooit logisch? Iedereen is op z'n hoogste voorkeur geplaatst, waar hij recht op heeft qua lotnummer. Niemand zou dus ooit naar een hogere plek op zijn eigen lijst kunnen ruilen.
Mama (Amsterdam)
op 19/04/2017 naar 11:00   

Beste Ian, ik begrijp dat je eigen uitplaatsing vreselijk is, maar als er alleen berichten van jouw over uitgeplaatsen, en oplossingen voor deze 17 kinderen geplaats worden, dan komt het wel pver alsof alleen dat erge gevallen zijn. Terwijl onze 8ste keuze echt niet beter aanvoelt dan de scholen die op de reservelijst stonden, wasr jouw do hter ook zich kon aanmelden. Laten we aub met zn allen opkomen voor alle kinderen die doodongelukkig zijn. En dat zijn dus zeker niet alleen de 17 uitgeloten. Ik denk dat een groot deel of iedereen die buiten zn top 3 geplaatst is echt niet blij isz
Moeder (Amsterdam)
op 19/04/2017 naar 10:57   

Wat ik echt niet begrijp, is waarom mensen niet mogen ruilen? Misschien is jouw plek 6 voor mij passender dan mijn plek 8, en andersom? Het zal wel weer iets met klassen te maken hebben, maar het kan toch anoniem op een meps omgeving? Waar je je reserveplaatsen ziet (met slecht lotnummer helaas ook slechte reserveplekken). Dat je ook een lijst met vraag een aanbod ziet? Aangeboden: plek op Barleus, gevraagd plek op Mla of Spinoza? Dan kunnen mensen wel meer vrede hebnen lijkt me? De politiek of de computer kan niet beslissen wat het best passend is.
Ian Macdonald (Amsterdam)
op 16/04/2017 naar 15:30   

@Ron,

Ook een oproep aan Ron, lotnummer 7598. Neem a.u.b. contact op: ian @ caliban.org
Ian Macdonald (Amsterdam)
op 16/04/2017 naar 15:26   

@Selma van 6-4-17

Neem alsjeblieft z.s.m. contact op i.v.m. je uitgelote kind. Jouw kind is 1 van de 17. 14 ervan hebben we al gevonden. De ouders organiseren zich in de strijd voor een passende oplossing.

Contacteer:

ian @ caliban.org
Rea (Amsterdam)
op 15/04/2017 naar 21:28   

@EF Het algoritme is na de eerste matching, in 2015, aangepast, waardoor kinderen niet meer op elkaars eerste plek staan. Als gevolg van die aanpassing is er een langere 'staart' ontstaan (dus meer kinderen > 10e plaats/geen plaats). In de matching van 2015 was de 9e plek geloof ik het meest 'schrijnend'.
Rea (Amsterdam)
op 15/04/2017 naar 21:28   

@EF Het algoritme is na de eerste matching, in 2015, aangepast, waardoor kinderen niet meer op elkaars eerste plek staan. Als gevolg van die aanpassing is er een langere 'staart' ontstaan (dus meer kinderen > 10e plaats/geen plaats). In de matching van 2015 was de 9e plek geloof ik het meest 'schrijnend'.
Ian Macdonald (Amsterdam)
op 15/04/2017 naar 17:34   

Dag allemaal,

Bij dezen nog een oproep aan de ouders van de 17 kinderen die op 5 april zijn uitgeloot ondanks een voorkeurslijst met minimaal 12 scholen (een zgn. niet-risicovolle voorkeurslijst).

14 van de 17 kinderen zijn inmiddels opgespoord. Wij, de ouders van deze 14 kinderen, hebben ons verenigd en gaan samen de strijd aan met de politiek en het OSVO — desnoods tot in de rechtszaal — om alsnog ons recht te halen: een plek op een passende school voor alle 17 kinderen.

Ben je de ouder van zo'n kind, of weet je via via van zo'n kind ergens in de stad, neem dan contact op. Als we alle 17 kinderen kunnen vinden, staan we nog sterker.

U kunt mailen naar: ian @ caliban.org
EF (Amsterdam)
op 15/04/2017 naar 15:24   

Ik zat wat terug te lezen op dit forum en het valt mij op dat in 2015 kinderen die buiten hun top 5 geplaatst zijn 'schrijnende gevallen' genoemd werden. Nu is dat dus opgeschoven naar kinderen die helemaal niet geplaatst zijn ondanks een lijst van 12 of meer scholen. Daarnaast zijn er dit jaar veel meer kinderen (met een volledige lijst) niet geplaatst dan vorig jaar. Dit is toch een enorme achteruitgang?
Elisabeth (Amsterdam)
op 14/04/2017 naar 21:59   

@A: vzv mij bekend zijn die reservelijsten niet real time ergens te volgen. Ook in je eigen MEPS omgeving niet (iig vorig jaar niet). Je kunt bij de school evt navraag doen.

Omdat in de 2e loting 76 kinderen meededen waarvan maar een handvol niet geplaatste leerlingen (aldus Rob Oudkerk), hebben van die 76 kinderen hun verkregen plek opgegeven. Hierdoor zijn er plekken vrij gekomen die een trein in gang kunnen zetten van kinderen die hun positie willen verbeteren. Wat ik zeggen wil is dat als er al beweging komt in de reservelijsten, dan is dat na de 2e ronde.

Tip is nog om screenprints van je MEPS omgeving te maken, deze omgeving blijft niet onbeperkt beschikbaar. Als ik me goed herinner kon je bij de start van de zomer vakantie iig niet meer inloggen en was de informatie verdwenen. Die hele opsomming van de positie op de reservelijsten was toen dus ook niet meer inzichtelijk.
Elisabeth (Amsterdam)
op 14/04/2017 naar 21:51   

@Helena: 2x ja :-)

Als je bent ingeloot op de school van eerste keuze is het klaar, dan is je aanmelding al behandeld en ben je aangenomen. Je hoeft niets meer te doen.

Ben je uitgeloot voor de school waar je bent aangemeld (1e keuze), maar er rolt wel een andere school van je lijst uit de bingo, dan mag je je aanmelden op die school, die houdt een plekje voor je vrij. Je krijgt daarvoor een uitnodiging. Je aanmelding wordt vervolgens in behandeling genomen door die school en als alles goed is, word je aangenomen. Je kunt iig niet meer uitgeloot worden maar theoretisch nog wel om andere reden afgewezen afgewezen worden.

Is er geen enkele school uit de bingo gerold, mag je je aanmelden op een school waar nog plek is (maar dat hoeft niet).
Helena (Amsterdam)
op 14/04/2017 naar 21:14   

Ik vraag me iets af. Als een kind op school A is geplaatst, maar hij wil bij nader inzien toch liever naar school B waar nog plek is, mag hij zich daar dan inschrijven of is de toegewezen plek definitief?

En vraag 2: de 17 kinderen die nu helemaal nergens zijn geplaatst, kunnen die nu ook kiezen uit de open plekken?

(Ik weet dat ze dat niet willen, maar dat is niet mijn punt)
A (Amsterdam)
op 14/04/2017 naar 15:39   

Kun je ergens zien of er nog schot zit in de reservelijst? Staat ergens een actuele versie?
Bennie Blind (Amsterdam)
op 14/04/2017 naar 14:24   

juni 2016, Rob Oudkerk#alt-fact: "het Amsterdamse voortgezet onderwijs een voorbeeld voor de rest van het land."
EH (Adam)
op 13/04/2017 naar 21:32   

Mi: je kunt je kind gewoon aanmelden op MLA hoor, en ADHDers worden niet geweigerd. Het is echter door de manier van onderwijs niet perse geschikt voor ADHDers. Zoals ik al schreef: leerlingen moeten zelf de leerstof van een heel blok (9 weken) inplannen, hun huiswerk op tijd aftekenen in zg keuzewerktijd, die je weer zelf moet inplannen en dat kan niet voor alle vakken op alle dagen, de opdrachten zelf op tijd afhebben. Veel zelfstandigheid en de dingen zelf regelen. Er zijn vaak dingen onduidelijk. De school is heel losjes. Vind ik persoonlijk wel charmant, maar het is wel veel werk voor ouders van leerlingen die structuur nodig hebben.

Mijn andere kind zit op een klein categoraal gym, en dat is een wereld van verschil. Duidelijk, gestructureerd, huiswerk staat per dag en per vak in magister, een week van tevoren staan de toetsen erin. Heel gemakkelijk om je kind te helpen als dat nodig is. Ook wat strenger in alle regels.
W (Amsterdam)
op 13/04/2017 naar 20:19   

Waar blijven de woordvoerders voor petitie voor matching?

koptekst van deze petitie

"Schaf de oneerlijke lotingen, die uitgelote kinderen onevenredig benadelen, definitief af. Laat leerlingen kiezen voor de best passende school en laat niemand buiten de boot vallen"
PB (Amsterdam)
op 13/04/2017 naar 20:14   

Ik bedoel dat ik de insprekers op inernet heb gevolgd vanmorgen.
Ml (Amsterdam)
op 13/04/2017 naar 20:14   

Ik sluit me bij Anne aan: best gemakzuchtig om kinderen met een vlekje lekker af te schuiven op andere scholen. Ineens is traditioneel onderwijs dan weer wel goed genoeg...
PB (Amsterdam)
op 13/04/2017 naar 20:14   

Ik heb alles gevolgd op internet en ik leef zo mee met jullie allemaal. Vorig jaar hebben wij al die ellende ook doorgemaakt. Ik hoop echt heel erg dat er een oplossing komt. Ook voor de kinderen die dan misschien wel een school hebben maar heel laag op hun lijst terecht zijn gekomen want dat is ook geen keuze helaas.
Elisabeth (Amsterdam)
op 13/04/2017 naar 19:19   

Wat een ochtend vanmorgen in de raadscommissie jeugd en cultuur. 18 ouders spraken de raad toen en maakten glashelder dat een dergelijke uitkomst van centrale loting onacceptabel is. De ouders en VSA vroegen om een concrete oplossing voor de getroffen kinderen. Rob Oudkerk zegde toe na te denken over het voorstel een extra klas te creëren, maar gaf daarbij aan dat dit zal zijn op een school die daar capaciteit voor heeft. VSA heeft hem geadviseerd zelf in gesprek te gaan met de ouders van getroffen kinderen, hij heeft toegezegd dat Osvo met de ouders in gesprek gaat. Ook wethouder Kukenheim heeft dat toegezegd. Op 10 mei zal de raadscommissie jeugd en cultuur opnieuw vergaderen over dot onderwerp, dus wordt vervolgd.

Op de website van de gemeente (raadscommissie jeugd en cultuur / vergaderschema / jeugd en cultuur en dan rechts klikken op agendapunt 17) zijn alle bijdragen van de ouders en VSA terug te zien en de vragen van de raadsleden. Verder het volledige antwoord van Rob Oudkerk namens Osvo en de mondelinge reactie van wethouder Kukenheim.
Elisabeth (Amsterdam)
op 13/04/2017 naar 19:10   

@Frans: ik denk dat je zoon gebaat is bij een kleine, goed gestructureerde en overzichtelijke school. Je komt dan al snel uit bij de categorale gymnasia. En de kleinere lycea. Maar minder bij vernieuwend concept onderwijs. Ik zou me goed oriënteren en de scholen gericht vragen stellen. Het Barlaeus wijdt in hun brochure specifiek een stukje aan adhd (welkom!). Gezien de schaarste bij juist die scholen in Amsterdam, zou ik me ook tijdig oriënteren op goede, overzichtelijke scholen buiten Amsterdam. Gymnasium Felisenum in Velsen-zuid is hier al een aantal keren genoemd, ook zei noemen op hun website specifiek dat kinderen met adhd welkom zijn en gerichte zorg kunnen krijgen.
EH (ADHD)
op 13/04/2017 naar 18:56   

AnneJ, MLA heeft gelijk als ze zeggen dat ADD/ADHD en montessori zoals op het MLA een lastige combinatie is. Er wordt behoorlijk veel zelfstandigheid verwacht, planning en zicht op eigen leerdoelen. Ik vind het geen ideale combinatie. Het is hard werken voor deze leerlingen. Uitzonderingen daargelaten.
Anne J (Amsterdam)
op 13/04/2017 naar 17:47   

@Bennie Blind, inderdaad, de Elsevier scholengids geeft meer informatie dan de inspectie. Bijv. de CSB Buitenveldert heeft voor VWO een "voldoende" van de inspectie maar scoort bij Elsevier voor 3 van de 4 meetonderdelen (te weten, onderbouwsnelheid, bovenbouwsnelheid en eindexamencijfers) een onvoldoende. En bij RTL scoorde deze school voor VWO een 4,2 (eindexamencijfers was het criterium). Volgens Rob Oudkerk is dit vast een goede keuze, want geen zwakke school volgens de inspectie, maar niet in mijn ogen.

Overigens ben ik ook benieuwd waarom kinderen die op hun 1e keuze zijn geplaatst nu toch meedoen met de 2e ronde. Systeem verkeerd begrepen? Rob Oudkerk heeft overigens inderdaad ongelijk als hij suggereert dat deze kinderen het voor andere kinderen verpesten, het leidt er alleen toe dat de nrs.1 op de wachtlijst een aanbod kunnen krijgen. Snapt Rob Oudkerk het systeem wel vraag ik mij dan af?

Tot slot wordt ik wat cynisch van de opmerkingen van het MLA dat adhd kinderen niet zo zouden passen op hun school, dat is ook een makkelijke manier om kinderen met een vlekje buiten de deur te houden (en overigens ken ik kinderen met adhd die het daar prima naar hun zin hebben).
A (Amsterdam)
op 13/04/2017 naar 17:05   

Als je elsevier beste scholen 2017 erbij haalt, is het nog erger. Veel onvoldoendes. Amsterdam komt niet eens meer voor in de top 45 beste scholen van Nederland.
Bennie Blind (Amsterdam)
op 13/04/2017 naar 16:41   

Herstel, intussen 9 scholen zwak tot zeer zwak, waaronder 6 VO scholen in Amsterdam.
Bennie Blind (Amsterdam)
op 13/04/2017 naar 16:32   

Oudkerk sprak zelfs dat Amsterdam alléén maar goede scholen heeft, waar hebben we dan de inspectie nog voor nodig, die heeft er afgelopen jaar toch vijf onvoldoende beoordeeld, kan je die net zo goed afschaffen. (net zoals voor enige jaren met het onderzoek van OIS naar diversiteit en segregatie gedaan is.)
Jitta (Diemen)
op 13/04/2017 naar 15:51   

Dat is niet alleen pijnlijk voor de niet geplaatsten, maar voor alle 1200 kinderen die niet op de school van hun keuze zijn terechtgekomen...
Jitta (Diemen)
op 13/04/2017 naar 15:49   

En het gaat totaal voorbij aan de vrije schoolkeuze, waar scholen zich op specifieke manieren profileren, en kinderen en hun ouders daar voor kiezen, of niet...
W (Amsterdam)
op 13/04/2017 naar 15:45   

Rob Oudkerk strooit nog meer zout in de wonden van de 17 niet geplaatsten. Hij vindt namelijk dat de over gebleven scholen waar nog plaats is, prima scholen zijn. Spreekt waardeoordeel uit over voorkeuren!!!!!
Bennie Blind (Amsterdam)
op 13/04/2017 naar 15:11   

Ook zeer opvallend: Rob Oudkerk veegt tien mensen die er voor kiezen om hun eerste, of ook tien kinderen die hun tweede voorkeur, niet te gaan bezetten de mantel uit, doet alsof anderen daar dan nadeel van zouden hebben, maar die anderen schuiven dan toch 'gewoon' weer door van de reservelijst?
Hij vergeet voor het gemak even dat maar liefst 8% van de leerlingen uiteindelijk niet voor de plek gaat die de loting had toegewezen. Over deze gigantisch grote groep 'voorkeuren' echter geen woord. Echte voorkeuren? Quatsch dus!
Bennie Blind (Amsterdam)
op 13/04/2017 naar 14:53   

@ Jitta, ik citeerde Simone Kukenheim die het over "heroverwegers" had, waarmee ze juist doelde op de grote groep ophogers, "die vinden hun weg wel" zei ze letterlijk, meer woorden had ze er niet voor over!
(Daarna gingen ze eten, deden een plas, alles bleef zoals het was.)
Anne (Amsterdam)
op 13/04/2017 naar 14:16   

Perfect systeem bestaat niet. Maar het kan wel beter volgens mij. Wat het leed voor de hoge lotnummers iets kan verzachten: Iedereen die is geplaatst in top 3 schrappen van de reservelijst bij de andere 2 scholen. Daardoor krijgen de pechvogels iets betere kansen. Nu is een beroerd lotnummer ook een beroerde plek op de reservelijst. Dubbelpech. Als we met elkaar een plek in de top 3 acceptabel vinden, dat is het voor mij wel iig, dan is het toch best fair om je reserveplek af te staan aan de pechvogels?

En ik zou zeggen: maak een lijst van 12 verplicht en neem de verantwoordelijkheid op je om kinderen die ook daar nog buiten vallen toch te plaatsen in een van de twaalf scholen.
Jitta (Diemen)
op 13/04/2017 naar 13:34   

En niets over de kinderen die nog komen, na een opgehoogd advies n.a.v. de CITO.
En weinig over de notie dat een lijst van 12 scholen nog geen 12 voorkeuren betekent. Was het streven niet "alle kinderen in hun top 3"?
Ik denk nog steeds dat het beter kan als het DA-MTB wordt verbeterd, met uitruilen door de computer tot niemand meer beter geplaatst kan worden. Of misschien nog beter: een echt optimalisatie algoritme, met een enkele beste oplossing. Daarvoor is alleen noodzakelijk dat "men" een weging geeft, wat vinden we een optimalere oplossing, 1 kind op 1e keus en 1 op keuze 5, of 1 kind op de 2e en 1 op de 3e keuze? Met een toegekend gewicht aan de positie op de lijst (en gevoelsmatig hebben we die allemaal) kun je één enkele best fit uitrekenen.
Bennie Blind (Amsterdam)
op 13/04/2017 naar 13:18   

Wethouder onderwijs Simone Kukenheim: "de heroverwegers vinden hun weg wel"
Bennie Blind (Amsterdam)
op 13/04/2017 naar 13:05   

de raadscommissievergadering: stelt nou echt niemand behalve de vsa vragen bij de verdringing die bij dit systeem hoort?
het pedagogische aspect van de keuzestress en het vragen om een ellenlange voorkeurslijst aan jonge kinderen komt ook al niet aan bod.
moeten die politici zich niet eindelijk eens wat meer verdiepen in de ins en outs van loot-mechanismen?
oco=petitiebuikspreekpop?
Frans (Adam)
op 13/04/2017 naar 07:30   

Zijn er nog andere mensen die ervaring hebben met een kind die adhd heeft. En welke vo scholen raden jullie mij aan?
Frans (Adam)
op 12/04/2017 naar 22:38   

@elisabeth
Dank voor je antwoord.
Elisabeth (Amsterdam)
op 12/04/2017 naar 22:32   

@Frank: nee, er is geen voorrang voor kinderen met adhd en het is ook geen reden om een beroep op de hardheidsclausule te honoreren. Je moet iig een passende school uitzoeken voor hem en hopen dat het goed komt.
Scholen met een vernieuwend onderwijsconcept lijken me minder passend, het MLA zei bijv op open dagen en op de website dat montessori onderwijs iha niet geschikt was voor kinderen met adhd.
Frans (Amsterdam)
op 12/04/2017 naar 22:20   

Hoe zit het eigenlijk met kinderen die ADHD hebben, krijgen deze een soort voorrang? Mijn zoon is volgend jaar aan de beurt. En wil liever dat hij op een kleine school wordt geplaatst. Hij heeft nu voorlopig advies vwo. Wat raden jullie mijn aan?
A (Amsterdam)
op 12/04/2017 naar 21:45   

@ moeder uit Amsterdam. Ik ben het helemaal met je eens. Het zou raar zijn als de kinderen die niet geplaatst zijn een gymnasiumnplek zouden kunnen afdwingen. Er zijn gewoon nog vwo plekken beschikbaar. Dat zijn plekken op scholen waarvoor ze niet gekozen hebben maar in hoeverre heeft een kind dat graag naar een gymnasium wilde maar op zijn 10e plek terecht komt wel gekozen voor die school? Natuurlijk hoop ik dat de kinderen die niet geplaatst zijn een school vinden en natuurlijk zoubik graag alle kinderen op 1 van hun eerste drie keuzes zien maar dat kan kennelijk niet in Amsterdam.
Mck (Amsterdam)
op 12/04/2017 naar 21:35   

Wellicht fijn om te weten dat het Spinoza ook een (zeer goede) gymnasiumafdeling heeft. Dochter van een vriendin doet er gym met programma dat praktisch identiek is aan dat van haar zoon op categoraal gym.
Moeder van 3 (Amsterdam)
op 12/04/2017 naar 21:13   

@moeder, het Spinoza is ook nog eens dalton onderwijs.... best raar, ik hoorde van het OSVO dat daar vorig jaar geloot moest worden onder de dalton kinderen. Je ziet wel allerlei verschuivingen. Vorig jaar werden de VWO kinderen die een slecht lotnummer hadden geplaatst op het Fons Vitae, net als wij(keuze nr 10). Het Fons heeft in ieder geval nog Latijn. Nu hoor ik van veel VWO kinderen dat ze op het HLZ zijn geplaatst.
Moeder (Amsterdam)
op 12/04/2017 naar 21:04   

@moeder van 3: spinoza. Ik hoorde eerder ook al iemand die daar laag geplaatst is. Soort restcategorie. Ja, inderdaad, was bijna beter geweest om buiten top 12
Geplaatst te zijn. Wij voelen geen verschil. We willen gewoon niet naar die scholen en moeten daar toch heen. Alleen dan heeft je klacht wel meer
"Basis" en vinden mensen je geval schrijnend. Nou, dit is ook echt geen feest. We kijken helemaal niet met spanning uit naar volgend jaar, zoals we wep hadden gehoopt. Amsterdam heeft gewoon bepaald waar we heen moeten. Terwijl wij vinden dat het een belangrijke en kwetsbare periode is. En dat het daarom super belangrijk is
Om deze op een passende plek door te brengen. Maar we hebben daar nu nul kans op.
Er zijnElfs mensen die eggen dat het onze eigen schuld is... door in amsterdam te
Wonen, door op een categoraal gymnasium te willen. Maar als dat
Nou de plek is die het meest passend is?
Mc (Amsterdam )
op 12/04/2017 naar 09:44   

Voor degene die nog gymnasium plek zouden tegenover station Driehuis (15 min) ligt een goede school met gymnasium en Technasium. Zij hebben nog enkele plekken!
Menno van de Koppel (OCO) (Amsterdam)
op 12/04/2017 naar 08:43   

@M Excuus dat je geen luisterend oor vond bij OCO, dat is juist wel onze inzet. Heel vervelend dat je het gevoel kreeg bijna uitgelachen te worden omdat je informeerde naar mogelijkheden om bezwaar te maken, wij zullen dat vandaag intern bespreken.

Wij schatten op basis van de ervaringen vorig jaar de kans op honorering van bezwaar inderdaad laag in. Maar dat wil niet zeggen dat wij ouders hun recht op bezwaar willen onthouden. Integendeel, OCO en VSA hebben er (met steun van de Gemeentelijke Kinderombudsman) juist voor gepleit dat bij de lotingsuitslag ouders direct op hun rechten gewezen worden, dat is de OSVO niet uit zichzelf gaan doen.

OCO biedt informatie en hulp aan alle ouders die een bezwaarschrift willen opstellen. Ouders kunnen hun situatie en een concept bezwaarbrief aan OCO voorleggen voor advies.
Elisabeth (Amsterdam)
op 12/04/2017 naar 07:25   

@moeder en @M: ik snap jullie hoor, de schoolbesturen en politiek heeft gefaald te zorgen voor passend aanbod bij de gevraagde 'echte voorkeuren' van kinderen. Er zijn daarom ook steeds meer ouders die zich oriënteren op scholen buiten Amsterdam.

Het nare van dit soort uitkomsten is alsof dat je nu 'blij' zou moeten zijn met school nummer 6, 7, 8 etc. Dat ben je natuurlijk helemaal niet. VSA heeft altijd gezegd dat het doel en de ambitie moet zijn dat ieder kind minimaal een plek krijg binnen de top 3. In de meeste gevallen is een lagere plek echt geen 'voorkeur' meer.

Het onrechtvaardige in dit lotingssysteem is dat jullie kinderen verdrietig zijn omdat ze naar een school moeten waar ze helemaal niet naartoe willen en tegelijk zijn er kinderen die nu verdrietig zijn omdat ze juist het allerliefste naar die school wilden maar door een slechter lotnummer van hun eerste keuze school zijn verdrongen. Het lotingssysteem zorgt in due gevallen dus voor twee keer verdriet: uitgelote eerste voorkeur kinderen en kinderen voor wie dezelfde school een lage voorkeur is. "Eerlijk verdelen van de pijn" noemen beleidsbepalers dat. Daarmee gaan ze er aan voorbij dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de schaarste die ze hebben gecreëerd. Het systeem vereist lange voorkeurslijsten en dwingt zo kinderen naar scholen waar ze helemaal niet naartoe willen. En dan mag je 'blij' zijn want je kind is immers binnen je 'voorkeurs'lijst bent geplaatst.
Moeder van 3 (Amsterdam)
op 12/04/2017 naar 00:45   

@moeder @m, zelfde vorig jaar meegemaakt. Naar welke school gaan jullie kinderen?
Uitgeloot (Amsterdam)
op 12/04/2017 naar 00:39   

Ik heb eerder op dit forum geschreven dat nu we dit jaar helemaal uitgeloot zijn (uit onze 12 scholenlijst) het bijna gunstiger is dan vorig jaar (9de keuze). Vorig jaar snapten we vrijwel meteen dat je geen enkele kans maakt met je klacht. Dit jaar is er tenminste een soort van herkenning door de 17+ lotgenoten en veel begrip. Het is te hopen dat veel ouders zich blijven organiseren en hun stem laten horen, juist als de stofwolken weer zijn gaan liggen en iedereen zijn leven weer een beetje heeft georganiseerd (inclusief een aanvaardbare school). Er komt weer een volgend jaar met een nieuwe lichting hoopvolle kinderen.
Route 66 (Goedkoop)
op 12/04/2017 naar 00:07   

De focus op de aller-aller-schrijnendste gevallen die de meeste media steeds hebben is dus contra-productief.
Er zijn weer, voor het derde jaar op rij, méér dan 1000 kinderen van de 7000 leerlingen ontevreden uit de loting gekomen, waarom toch?
De voorkeuren zijn al langer bekend, de tekorten ook, prognoses van tendensen idem dito, gevolgen van cito-advies naar leraar-advies ook, veranderende bevolkingssamenstelling, men blijft vaker in de stad wonen, gentrificatie, expats, allemaal al heel lang bekend, waarom komen er dan toch steeds zoveel, namelijk 1 op 6 leerlingen niet de plek bieden die ze zelf voor ogen hadden?
Dat gaat om 15% , dus niet om enkelen!
Moeder (Amsterdam)
op 11/04/2017 naar 23:47   

@m: ja dit is exact hoe wij ons voelen! Verdrietig, machteloos, en alleen hierin staan. Het voelt zso naar (oneerlijk) dat alleen mijn kind door het hoge lotnummmer gedwongen naar een school moet die wij niet zien zitten. Elke vezel zegt nee!!
M (Amsterdam)
op 11/04/2017 naar 23:36   

@moeder
Ik begrijp je volkomen!! Mijn kind is ook buiten de top 5 geplaatst (plek 7) En ik heb hetzelfde ervaring dat ik overal een botte antwoord krijg. En ook nog de mededeling dat we geen enkele kans maak met een bezwaar. Ik werd bijna uitgelachen (OCO) heel negatief waren ze!
Ik kan me niet voorstellen dat kinderen super blij zijn dat ze zijn uitgeloot. Deze dagen hebben wij heel erg naar ervaren, met dit hele matching/niet matching gedoe.
Waarom zijn de mensen die uitgeloot zijn niet uitgenodigd met hun kinderen om hierover te praten met een deskundige! Waar moeten mij wij met onze verdriet en wie luistert er naar onze verhalen. En nog iets waar niet over nagedacht is; dat de kinderen onderling het hier ook veel met elkaar hebben. Mijn zoon als enige van de school op nummer 7 de rest allemaal op 1e voorkeur en een paar op 2.
Waar is de eerlijkheid van dit systeem nou?! Het gaat hier wel om kinderen van 11 jaar.
Moeder (Amstrdam)
op 11/04/2017 naar 23:10   

Mijn kind is buiten de top5 geplaatst. En het is vreselijk. Keuze 1 t/m 3 is acceptabel, maar daarna zijn het scholen die dus niet je voorkeur hadden. Omdat het geen passend categoraal gymnasium is, de sfeer niet aanspreek, etc. De reden mag je zelf weten en is persoonlijk. Niet iets om iemand over aan te vallen. Niet deze kwetsbare tijd op een passende plek mogen door brengen is heel naar. Voor mismatch hoef je niet buiten de top 12/ helemaal niet geplaatst te zijn. En je kan echt nergens terecht. Overal krijg je botte antwoorden: nul kans, je moet met open vizier naar je zesde keuze gaan, dit is je eigen schuld. En dat in een omgeving waar iedereen op keuze een of twee is geplaatst, is echt niet leuk. Je voelt je machteloos en gunt je kind gewoon een passende plek.
Marieke (Amsterdam)
op 11/04/2017 naar 22:59   

Elisabeth, juist voor scholen als Metis zou de door VSA gepromote scholenmarkt een uitkomst zijn, zodat ze hun aanbod beter onder de aandacht kunnen. Maar ik verwacht dat veel ouders/kinderen toch een categoraal gymnasium zoeken en niet een gymnasium opleiding. Subtiel verschil.
Archie, Metis is inderdaad een Montessori school. Dit kan juist voor kinderen die meer uitdaging zoeken of nodig hebben een voordeel zijn, zoals de mogelijkheid voor versneld vwo of extra verdieping. Overigens zie je in het reguliere onderwijs heel veel werkwijzen terug die hun oorsprong vinden in het Montessori onderwijs, de verschillen zijn daardoor veel minder groot dan vroeger het geval was.
Archie F. (A'dam)
op 11/04/2017 naar 22:15   

Metis (voorheen trouwens Cosmicus genaamd, is veel interessants over gepubliceerd) is wél een montessori leer-systeem, moet je ook maar net kunnen en willen.
Elisabeth (Amsterdam)
op 11/04/2017 naar 22:11   

Marieke, ik vrees dat velen dit over het hoofd zullen zien omdat het en niet op de voorkeurslijst staat (waar wel coderklas en technasium staat) en op hun website ook slecht te vinden is (met de zoekterm 'gymnasium' is het niet te vinden)... onbekend maakt onbemind...
Marieke (Amsterdam)
op 11/04/2017 naar 21:20   

@Elisabeth, Metis vwo heeft nog ruime capaciteit. In de tweede helft van het eerste jaar vwo krijg je introductielessen klassieke talen. Je krijgt dan keuzemodules latijn en grieks. Als je hiervoor een ruim voldoende staat kan je in jaar 2 naar de gymnasiumklas. Die staat dus niet op de lijst met vrije plekken omdat gymnasium pas in jaar 2 begint.
Elisabeth (Amsterdam)
op 11/04/2017 naar 20:47   

@I: het Caland lyceum gymnasium zit VOL, ze hebben nog 'beperkte capaciteit' op het technasium. Het Metis heeft op de voorkeurslijst geen gymnasiumklas staan, wel een coderklas en technasium. Het Damstede heeft nog 'beperkte capaciteit' in de gymnasium klas. Dankzij de pechvogels die hoge lotnummers hebben zal ook deze school vast nog vol komen. Is dat een wenselijke uitkomst?
Het werkelijke probleem is dat er in Amsterdam onvoldoende plaats is op aantrekkelijk onderwijs en dat er tegelijk scholen zijn waar niemand naartoe wil, maar die dankzij centrale loting vanzelf leerlingen krijgen. Die scholen krijgen zo geld en middelen om te blijven dien wat ze deden en voelen geen noodzaak om te veranderen.
I (Amsterdam)
op 11/04/2017 naar 20:19   

Het probleem is dat de gymnasiumafdeling van scholengemeenschappen als Caland, Damstede of Metis als niet passend worden ervaren bij gymnasiumadvies. Ik denk dat met die scholen niet veel mis is. Andere sfeer want gemengd ipv wit. Heeft weer andere leuke kanten. Anders maar niet slechter. Lijkt mij niet genoeg reden om te gaan forenzen of naar de rechter te stappen. Vrije schoolkeuze is niet absoluut, dat valt nooit af te dwingen en gaat ook voorbij de redelijkheid.
Ian Macdonald (Amsterdam)
op 11/04/2017 naar 20:18   

@Tonco,

Neem a.u.b. z.s.m. contact met mij op via de mail: ian @ caliban.org

Wij hebben inmiddels, mede dankzij VSA, 11 van de 17 kinderen opgespoord. Mijn dochter is er ook één.

We hebben een mailgroep waarin we ons organiseren. We worden straks bijgestaan door een juriste, we zijn andere scholen aan het uitzoeken, we gaan donderdag langs bij de raadscommissie Jeugd & Cultuur, plus meer initiatieven.

Kortom, je bent niet alleen!
Kiki (Amsterdam)
op 11/04/2017 naar 19:19   

nogmaals het antwoord: Of het wenselijk is een leerling heen en weer te laten reizen, daar hebben wij altijd onze twijfels bij (niet vanwege de reistijd, maar vanwege het sociale gebeuren)
Kiki (Amsterdam)
op 11/04/2017 naar 19:18   

Letterlijk antwoord vorig jaar na informeren bij het stedelijk gymnasium Haarlem: .
Het is een heel vreemde zaak dat vanuit Amsterdam en o.a. het OSZG het kennelijk als een acceptabel alternatief gezien wordt dat twaalf- en elfjarige Amsterdamse kinderen gaan forensen om alsnog een vrije schoolkeuze te hebben.
Elisabeth (Amsterdam )
op 11/04/2017 naar 19:03   

@Tonco: jazeker!
Ouders van de 17 niet geplaatste kinderen met een lijst van minimaal 12 scholen kunnen zich do 13 april 1600 uur melden bij Loos&Boukema advocaten voor bijstand💪🏻(marnixstr. 184)
Meld je ook even aan voor de mailinglijst bij Ian! Zie aantal betichten hieronder.
Tonco Arondeus (Amsterdam)
op 11/04/2017 naar 18:53   

Dag, Ik ben vader van een zoon die compleet buiten de boot is gevallen (geen plaatsing op de keuzelijst van 12 scholen).
Eerste keuze is Barlaeus.
Is er een bijeenkomst as donderdag voor deze mensen om te kijken wat er gedaan kan worden?
Elisabeth (Amsterdam)
op 11/04/2017 naar 18:26   

@Han: de scholen houden in hun planning hier al rekening mee. In de eerste klas zijn de klassen van de categorale gymnasia iets groter gemaakt, sinds de Cito toets in 2015 als 2e objectieve gegeven is vervallen. Als een kind uitvalt in de onderbouw wil dat nog niet zeggen dat er ook een plek openvalt waarvoor een ander kind in de plaats kan komen.
Elisabeth (Amsterdam)
op 11/04/2017 naar 17:57   

Geachte leden van de Raadscommissie Jeugd en Cultuur,

Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) vindt dat ouders en leerlingen recht hebben op een reële vrijheid van schoolkeuze uit voldoende aanbod aan voortgezet onderwijs van voldoende kwaliteit. Die keuzevrijheid wordt beperkt door de al jaren bestaande mismatch tussen de vraag van ouders en kinderen en het aanbod van scholen. VSA pleit daarom sinds haar oprichting bijna acht jaar geleden voor meer aanbod van betere kwaliteit. Ook de schoolbesturen verzameld in vereniging Osvo hebben in hun tweede vijfjarenplan beloofd om het aanbod flexibeler te maken, uit te breiden en de kwaliteit te verbeteren. Dat sluit aan op de wensen van VSA. De afgelopen jaren is veel aandacht uitgegaan naar de verdeling van de krapte, dat heeft wel geleid tot een andere verdeling van de schade, maar de mismatch tussen vraag en aanbod is er niet wezenlijk door veranderd.

Osvo en verantwoordelijk wethouder Kukenheim presenteerden de uitkomst van de centrale loting afgelopen woensdag als een succes. De realiteit is echter dat honderden ouders en kinderen een flinke kater hebben overgehouden aan de uitkomst. 44 kinderen hebben zelfs überhaupt geen plek op een Amsterdamse school aangeboden gekregen waarvan 17 kinderen de door Osvo geadviseerde lengte van maar liefst 12 scholen hadden. Er is naar de mening van VSA en gedupeerde kinderen geen enkele reden voor tevredenheid met een dergelijke uitkomst van de centrale loting.

VSA heeft de teleurgestelde ouders die ons de afgelopen dagen hebben benaderd geadviseerd gebruik te maken van de mogelijkheid in te spreken in de vergadering donderdag a.s. van de raadscommissie jeugd en cultuur. VSA vindt het van groot belang dat uw raad een realistisch beeld krijgt van de problemen die de centrale loting voor jonge kinderen veroorzaakt en dat u de stem hoort van ouders en kinderen die dit aan de lijve ondervinden.

Voorafgaand aan de centrale loting heeft VSA de wethouder verzocht haar bevoegdheden in te zetten om de mismatch tussen de bekende 'echte voorkeuren' en het aanbod van scholen slim aan te pakken door middel van één extra klas op het populaire Hyperion lyceum. De wethouder heeft dit afgewezen. VSA vraagt u en de wethouder om nu alsnog met een concrete oplossing te komen voor gedupeerden. Wij zullen daarvoor gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken.

Naast concrete oplossingen om de mismatch tegen te gaan heeft VSA overigens ook ingrediënten aangedragen om segregatie in het voortgezet onderwijs tegen te gaan. Wij hebben daar nog geen reactie op gekregen van schoolbestuurders of beleidsbepalers. Wij verwijzen u daarom vriendelijk naar onze update van 2 april jongstleden waarin we nogmaals op dit probleem ingaan.

Mede namens mijn mede bestuurders en een niet aflatend zorgelijke achterban,

Hartelijke groet, Krijn van Beek
Elisabeth (Amsterdam)
op 11/04/2017 naar 17:54   

Beste Hanster (en anderen), fijn dat je dochter blij werd van het Felisenum, dat geeft een rust en perspectief. Wij hebben vorig jaar ook gekozen voor het Felisenum en niet meegedaan in de 2e ronde.

Donderdag a.s. is VSA ook aanwezig bij de raadscommissie jeugd en cultuur. Alle ouders kunnen gebruik maken van de mogelijkheid in te spreken tijdens deze vergadering. De verantwoordelijke wethouder is aanwezig en naar ik aanneem ook vertegenwoordigers van Osvo.

LET OP: aanmelden voor inspreken kan tot 24 uur van tevoren, d.w.z. Voor woensdagochtend 900 uur.
Hanster (Amsterdam)
op 11/04/2017 naar 17:23   

Vandaag is mijn dochter naar Damstede gegaan om zich in te schrijven. Ze werd daar zo treurig dat ze het uiteindelijk niet gedaan heeft.
Ze is bij Felisenum gaan kijken in Velsen-Zuid op advies van de directeur van het Vossius. Dit was een positieve ervaring. Ik zag haar heel enthousiast.
De overgebleven scholen in Amsterdam zijn voor haar niet aantrekkelijk dus we doen niet mee aan een tweede lotingsronde. Dat zou een verkeerde voorstelling van zaken zijn. Ze staat nu dus nergens ingeschreven.
Ik wil donderdag naar de vergadering gaan van de commissie jeugd en cultuur om 9 uur op het stadhuis. Gaan er nog meer mensen?
Han (Amsterdam )
op 11/04/2017 naar 17:21   

Hoe zit het dan met kinderen die na het 1e jaar van school af moeten omdat ze op een vwo school geen havo kunnen doen?
Uitgeloot (Amsterdam)
op 11/04/2017 naar 17:11   

Instromen in het tweede jaar is bijna kansloos, althans op de 'populaire' scholen. Er zijn weinig afvallers, meestal kun je pas doubleren na het tweede jaar, waardoor de eventueel vrijkomende plekken ook opgevuld worden door doublerende kinderen. Voor iedereen die nu genoegen moet nemen met een school laag op hun lijstje is het niet mooi om te horen maar ik vrees dat het de realiteit is. Pas in het derde jaar zit er weer een beetje beweging in.
Annelies (Adam)
op 11/04/2017 naar 15:10   

En instromen in de 2e jaar is dat geen optie?
Mck (Amsterdam)
op 11/04/2017 naar 11:56   

Het Metis biedt klassieke talen aan (zie 'vakken op het MML' op de website),in de eerste kennismaking, vanaf de tweede zowel latijn als Grieks voor wie wil en kan. Net als bv op het Hyperion. Je kunt hier dus ook een gymnasiumdiploma halen.
Krista (Waterland)
op 11/04/2017 naar 10:54   

In Hoorn zit het Werenfridus College. Een school voor havo, atheneum en gymnasium, zowel tweetalig als regulier.
Elisabeth (Amsterdam)
op 11/04/2017 naar 07:41   

@Marieke: biedt het Metis dan gymnasium? Dat blijkt nl niet uit de voorkeurslijst of uit de website. Lastig hoor, om een goed beeld te krijgen!
@Hanster: het is zo belangrijk dat een kind zich thuis voelt op een school, ik snap dat je zeker op dit punt niet eindeloos concessies kunt blijven doen. Als het Vechtstede ook geen gymnasium opleiding biedt, kun je afhankelijk waar je precies woont (ivm ov) rond Amsterdam kijken. Eerder noemde iemand hier alle gymnasia rondom Amsterdam. Richting het oosten zit iig het gemeentelijk gymnasium in Hilversum. Er zijn al ouders die zich na uitloting nu richten op Hilversum.
Marieke (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 23:59   

@hanster, en Metis vwo? In de brugklas introductie klassieke talen en vanaf jaar 2 Latijn en Grieks.
RM (Abcoude)
op 10/04/2017 naar 23:39   

Vechtstede heeft geen gymnasium.
Elisabeth (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 23:19   

@Hanster: als je in zuidoost woont, is het Vechtstede college dan misschien een optie?
Hanster (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 23:16   

@Elisabeth: hartelijk dank voor je hart onder de riem. De leraar van mijn dochter zegt dat er wel degelijk kinderen zijn die meer geschikt zijn voor het VWO en anderen voor VWO met gymnasium. Het is dus beter als daar apart voor geadviseerd wordt. Mijn dochter keek al twee jaar uit naar Grieks en Latijn. Dit wordt haar nu ontnomen. Jij begrijpt dit.
De genoemde scholen Caland en HLW hebben inderdaad nog plek. Het Caland niet meer op het gymnasium. HLW wel. Daar zijn we wezen kijken. Mijn dochter vond dit een niet prettig leerklimaat en zou daar met tegenzin naartoe gaan. Ik wil haar niet naar een school laten gaan waar ze zich bij voorbaat al ongelukkig voelt. Ook de school waar ze nu op zit (in Zuidoost) raadt ons deze keuze af. Zij kennen mijn dochter.
Lotgenoten (Amsterdam en regio)
op 10/04/2017 naar 23:08   

VO-Scholen en personeel waren zelf trouwens ook totaal niet tevreden met da-stb, als ik rapporten teruglees kom je heel veel onopgevolgde aanbevelingen tegen.

www danzelfeenpuntjeplaatsen
verenigingosvo.nl/wp-content/uploads/2016/09/Evaluatie-van-het-plaatsingssy steem-centrale-loting-en-matching-Kernprocedure-2016.pdf

www danzelfeenpuntjeplaatsen voschoolkeuze020.nl/uploads/583596d851302b7b08dccb2f.pdf
Lotgenoten? (Amsterdam en regio)
op 10/04/2017 naar 22:54   

@ Jan (en voor alleman natuurlijk ook) Petitie na petitie: is het dan niet ook eens tijd voor een petitie die, naast natuurlijk allereerst een voldoende snelle en adequate uitbreiding van de gewenste capaciteit, óók een dergelijk loot-systeem voorstelt, zolang dat dan nog nodig is?
De verdringing immers die in da-stb zit ingebakken levert (alweer!) echt onnodig grotere aantallen slachtoffers op, 15% pechvogels is onacceptabel.
Dit voorstel (Amsterdamse methode?) lijkt wel wat op de Boston+ die de osvo aanvankelijk voorstelde, voordat ze door de gemeenteraad werd teruggefloten, of sla ik dan de plank erg mis?
Uitermate pijnlijk aan da-stb is natuurlijk dat de scholen die helemaal niet overtekend zijn, toch hun eerste voorkeurs-leerlingen moeten uitloten, daarna dan eindigen met een veel lager aantal eerste-keuze leerlingen(tevreden!) dan noodzakelijk.
Verder is het met da-stb (eigenlijk onnodig) moeten opstellen van eindeloos lange lijsten door álle leerlingen, alle 7600, natuurlijk uitermate belastend en ook zó negatief doemdenken, waarbij in de onderste regionen na plek 5 gemiddeld volgens onderzoek toch eigenlijk geen sprake meer van voorkeur is, behalve misschien liever door de kat of hond gebeten worden.
Elisabeth (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 22:38   

@Hanster: het is ook ontzettend rot en niet te bevatten voor een 11-jarige om zoveel voorkeuren te hebben ... Ik ben het volkomen met je eens dat school nummer 11 of 12 helemaal geen voorkeursschool meer is, maar slechts bedoeld was als lijstvulling om tot die geadviseerde 12 scholen te komen.
Advocate Esther Sprenkeling richt zich op een afgebakende groep die zich én aan de adviezen heeft gehouden (minimaal 12 scholen) én toch zijn uitgeloot. Je kunt iig bezwaar maken tegen het niet plaatsen op de school waar je je kind hebt aangemeld (eerste voorkeur), het verantwoordelijke schoolbestuur zal je dan horen en een nieuw besluit nemen. Op de OCO website vind je informatie daarover.
Als je echt gymnasiaal onderwijs belangrijk vindt, dan kun je ook nog overwegen om alsnog buiten Amsterdam te kijken... in Amsterdam is er nog beperkt plek in de gymnasium klassen van het Caland lyceum of HLW (beiden in west).
Elisabeth (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 22:19   

Ouders van de 17 zwaarst getroffen kinderen kunnen zich donderdag 13 april a.s. om 1600 uur melden bij Loos&Boukema advocaten voor bijstand (Marnixstraat 184)
Hanster (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 21:43   

Wij hebben bij mijn dochter een VWO op nummer 12 gezet terwijl met nadruk door de basisschool gymnasium was geadviseerd. Dit omdat er niet meer dan 10 gymnasia waren die aan onze minimale eisen voldeden.
Nu zij op het VWO is ingeloot is zij extreem teleurgesteld. Wij willen deze plek niet gaan benutten omdat zij daar ongelukkig van wordt. Het stond op de lijst om haar niet op straat te laten zetten indien 1 tot en met 11 vol waren.
Nu staat zij in feite wel op straat want zij kan niet de school krijgen waar zij zich prettig voelt en waar gymnasiaal onderwijs wordt gegeven. In feite is zij net zo uitgeloot als de 17 mensen die geen enkele school/gymnasium hebben. Deze kunnen immers naar hetzelfde VWO gaan als waar mijn dochter is toegelaten. Daar is ruim voldoende plek. Het is echter geen gymnasium.
Ik blijf het onvoorstelbaar vinden dat van tevoren bekend was dat er plekken tekort waren en dat er dus 11 jarige kinderen geconfronteerd zouden worden met een keiharde mokerslag. Het hakte er vreselijk in.
Patricia (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 21:05   

ik heb de reddingsboot vorige keer te vol geladen...
Dus alleen de 17 kinderen uitgeloot. (en dan zien we wel wie er komen, dan leg ik het zelf wel uit)
Graag kort bericht op VSA en in groep dat ik de 17 graag wil vertegenwoordigen en men met mij daarover kan overleggen donderdag 1600 kantoor

Tnx!

Met vriendelijke groet,

mw. mr. E.E. Sprenkeling
Jan (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 20:32   

Het is de afgelopen jaren niet zonder problemen gegaan. Iedereen kan zien dat het de OSVO niet lukt om voldoende in te spelen op de vraag naar onderwijsplaatsen en ook de gemeente (ambtenaren, wethouder en gemeenteraad) lukt het niet een beleid uit te stippelen dat de problemen echt oplost.

Zolang de fricties blijven moeten er kinderen worden afgewezen. Lang geleden werd dat met “Boston” gedaan, dat is: elke school die te weinig plaats heeft loot wie er wel en wie er niet geplaatst kan worden. Als je uitgeloot werd had je erge pech, want dan waren vaak alle scholen waar je best ook wel heen had gewild al vol. Bij Boston heb je dus verliezers met ernstige schade. Maar een voordeel van Boston is wel dat je daarin zelf kunt opteren voor een minder riskante keuze, namelijk voor een school waarvan je weet dat die niet erg overtekend zal raken. Boston heeft dus een ingebouwd mechanisme voor optimale allocatie, waarbij iedereen zelf kan kiezen om de al te populaire scholen maar te laten zitten omwille van een veiliger keuze. Maar je kan ook kiezen wel mee te doen aan de loting voor de meest populaire school – het kan verkeerd uit pakken, maar nee heb je, ja kan je krijgen!

Sinds een paar jaar is Boston vervangen door DA, Deferred Acceptance, oftewel loten wie er gewipt wordt. Wie niet gewipt wordt, wordt toegelaten.

Met het systeem dat nu gebruikt wordt, DA-STB, worden alle leerlingen die een slecht lotingsnummer krijgen teleurgesteld. We zien op dit forum dat de leerlingen en de ouders daar niet blij mee zijn. Wat de scholen, de OSVO en de beleidsmakers er echt van vinden weten we niet, maar ze doen vooral alsof ze het zo wel best vinden. DA-STB werkt echter niet echt goed, zeker niet voor de leerlingen en hun ouders.

Er is ook één keer een experiment geweest met DA-MTB, een iets meer ingewikkelde loting. Daarbij komen veel meer kinderen terecht op een van de scholen die zij hoog op hun lijst hebben staan. Er zijn dan ook minder leerlingen die heel slecht terecht komen. DA-MTB is daarmee “beter” dan Boston of DA-STB, maar heeft nog een vervelend staartje: het blijkt achteraf dat vrij veel kinderen op elkaars voorkeuren worden ingeloot. Als je je als OSVO of beleidsmaker daar bij neer legt breekt de hel los – zo’n domme uitkomst kan niemand accepteren. Daarom is DA-MTB vervangen door DA-STB – wat helaas wel slechter werkt dan DA-MTB. DA-MTB werkt wel “beter” dan Da-STB, maar DA-MTB zou nog veel beter kunnen werken als je na de loting nog een processtap inlast waarin alle mogelijke ruilgevallen worden uitgezocht en zo goed mogelijk worden ingezet om de verdeling nog beter te maken. Met deze methode zouden er uiteindelijk veel minder teleurstellingen optreden dan bij Boston of DA-STB.

Er zijn nog andere mogelijkheden: ik ben zelf een voorstander van de gedachte dat op scholen waar zich minder mensen aanmelden dan er plaatsen zijn alle leerlingen moeten worden aangenomen. De overgebleven plaatsen moeten daarna (liefst via DA-MTB met naruilen) met alle plaatsen op overtekende scholen worden verdeeld over de leerlingen die niet in de eerste stap op een school konden worden geplaatst. Het is wat mij betreft tegen-intuïtief leerlingen weg te loten van hun eerste voorkeur als de school waar zij voor kiezen best plaats genoeg heeft. Als er plaats is kan iedereen toch onvoorwaardelijk geplaatst worden?

Dus: Boston (1) is niet ideaal, DA-MTB (2) is niet acceptabel, DA-STB (3) werkt het slechtste van alles, DA-MTB met naruilen (4) is wellicht optimaal, maar Onvoorwaardelijke plaatsing bij ruimte, met naloten via DA-MTB gevolgd door uitruilen (5) is het eerlijkste en leidt wellicht tot de meest bevredigende allocatie – en dat ook nog eens voor alle partijen!

En als de OSVO en de beleidsmakers dan ook nog eens meer hun stinkende best zouden doen om het onderwijsaanbod wat beter af te stemmen op de vraag…
Bloemblaadje (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 20:17   

Zou het dan niet helpen als het advies verandert wordt: in VWO en Gymnasium. Ik dacht altijd dat Gymnasium en Atheneum een ander advies was en toen ik merkte dat dat niet zo was, was ik wel verbaasd.
Ik weet inmiddels wel dat veel mensen Gymnasium een soort Atheneum met extra's (zoals vwo+) vinden maar ik vind dat niet.
Zou hierin een apart advies helpen bij dit probleem van plaatsing?
I (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 20:13   

Eens met AMS. Vroeger moesten 400-500 kinderen in de tweede ronde loten en daarvoor opnieuw 1 school kiezen. Ze moesten gokken op een populaire school met 5 plaatsen, of toch maar Berlage, met 40 plaatsen. Nu is vrijwel iedereen in een keer geplaatst. Er zijn nog vwo plaatsen. Ook gymnasium, bijv. op Caland, Damstede of Metis. Er is nog technasium. Is het een zielig verhaal om daarheen te moeten? Is het zielig om naar een scholengemeenschap te gaan? In elke hoek van de stad is nog plaats. Je hoeft niet naar Alkmaar, Velsen of Hilversum. Dat is een keuze (van de ouders).
AMS (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 19:12   

Mij zijn in de discussie van de afgelopen dagen een paar dingen opgevallen:
- Waarom kunnen tweelingen niet hetzelfde lotnummer krijgen? Ik kan goed begrijpen dat sommige tweelingen het liefst bij elkaar blijven. Verder lijkt het mij erg lastig als een van de twee op een populaire school geplaatst wordt en de ander niet. Veel scholen hadden in het verleden een regeling voor broers en zussen. Door met hetzelfde lotnummer mee te loten zou echter niemand gedupeerd raken.
-Mij is opgevallen dat veel kinderen uit onze omgeving, die een voorlopig havo/ vwo advies hebben gekregen en die uiteindelijk een vwo advies kregen, naar gymnasia zijn gegaan. Ik vraag me echt af of dat voor iedereen de beste keuze is. Er zijn een aantal redenen die hierbij mee lijken te spelen. Status, de populariteit en de kwaliteit van onderwijs. Daarnaast lijken veel ouders huiverig te zijn voor brede en meer gemengde scholen. Er wordt vaak negatief gesproken over bepaalde scholen, terwijl men de school niet eens bezocht heeft. Zo wordt het Pieter Nieuwland college door sommige ouders een 'Islamitische school' genoemd, terwijl het een openbare school is met een gemengde leerling populatie. Uit gesprekken met diverse ouders en kinderen die op deze school zitten, blijkt dat men juist erg tevreden is over het Pieter Nieuwland college. De kwaliteit van onderwijs (vwo) is erg verbeterd en er is sprake van een betrokken en gemotiveerd team. De meerwaarde van een cultureel diverse school, waar leerlingen elkaar stimuleren, komt helaas weinig aan bod.
Mar2 (West )
op 10/04/2017 naar 18:08   

Aansluitend op wat Elisabeth net vermeldt.
We hebben gelukt gehad met onze eerste keuze, maar leef erg mee met degenen die dat niet hebben.
Mij viel inderdaad hetzelfde op: Wij hadden een lijst met 17 voorkeuren met vierde gym op 1.
Wij dachten dat we sowieso op safe hadden gespeeld, dus voor gymnasium/vwo MLA/Cartesius/Spinoza/Gerrit te willen gaan. Normaliter leek daar altijd wel plek... Maar dit jaar dus niet.

Wat ook opviel (en dat zou door de uitgelotenen misschien als argument meegenomen kunnen worden)
Dat ook op het ST Nicolaas per dit jaar geen gymnasium meer was en blijkbaar ook op HLZ niet meer....

Ik ben straks heel benieuwd naar de analyses...
Succes voor degenen die nu nog moeten beslissen
Jitta (Diemen)
op 10/04/2017 naar 14:39   

@Elisabeth: Spinoza heeft in 2014 geloot op gym, in 2015 kon je daar geen gym kiezen, dus alleen vorig jaar niet geloot. Maar het is helemaal niet gemakkelijk om die info te achterhalen, en resultaten uit het verleden geven (zoals je aangeeft) geen garanties.
Elisabeth (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 14:32   

@Anne J.: ouders van uitgelote kinderen wisten niet en konden niet weten dat er dit jaar op veel meer scholen dan vorig jaar is geloot. Voorgaande jaren was bijvoorbeeld altijd nog plek op het Berlage lyceum, een veilige keuze dus, ook volgens tool van OCO. Maar ook het Berlage heeft dit jaar op alle niveaus geloot. Ander voorbeeld is het Spinoza gymnasium, ik lees ook hier dat daar altijd over is gezegd dat er altijd volediende plek is in hun gymnasium klassen. Ook een veilige keuze dus, ook volgends de tool van OCO. Dan heb je dus al die twee scholen.
Daarnaast is er bewust gekozen om tijdens de aanmelddagen niet meer transparant te zijn over het aantal aanmeldingen (zoals dat voorheen wel bekend was), omdat daar "een verkeerd signaal vanuit kan gaan"; ook dat hebben ouders dus niet kunnen weten.
T (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 14:24   

@Anne J; ik snap wat je zegt, maar ik gaf het als voorbeeld. Wat ik bedoel te zeggen is, dat er veel scholen zijn met bijzondere klassen, zoals bijv een sport- of muziekklas. Uiteraard is het voor ieder kind goed om meer met sport of muziek in aanraking te komen, maar volgens mij zijn deze klassen bedoeld voor kinderen die een meer dan gewone belangstelling of aanleg voor sport/muziek hebben. Er wordt in het huidige loot-systeem geen enkel gewicht toegekend aan deze bijzondere vormen van onderwijs. Het is toch de bedoeling dat kinderen bewust kiezen voor iets dat bij hen past?
Dirk (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 14:16   

@A.H.
Tussen de regels door lezen is toch niet zo moeilijk, ik lees al jaren mee op dit openbare! forum en het schrijnt mij nog steeds, lees en scroll vooral verder en dan kom je toch echt voldoende zielige verhalen tegen om je empathie op los te laten.
Verder zijn de nieuwsbrieven van de vsa toch vrij leesbaar en duidelijk gesteld. (te vinden onder het knopje nieuws.)

Dat jaarlijks maar liefst één op de zes kinderen niet op de gewenste school mag scholen, en zelfs één op de vier toekomstige vwo-leerlingen dit lot door de strot geduwd wordt stemt mij treurig.
Dat het op het forum vaak over vwo en dus ook gymnasium gaat is waarschijnlijk ook omdat ruim een kwart van de leerlingen een enkelvoudig vwo advies krijgt. Grofweg zowat de helft van de leerlingen die niet naar de gewenste voorkeursschool mag heeft zo een advies gekregen.
Het probleem speelt echter op alle niveaus, ook bij de dubbeladviezen, ook bij de havo en vmbo.
Wanneer het makkelijker voor je voorstellingsvermogen is, staat het dus eenieder vrij om waar vwo of gym staat, gewoonweg havo of vmbo te lezen, zolang het je ziel maar roert.
Elisabeth (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 14:14   

A.H., wat ik nog vergeet te melden is dat een belangrijke motivatie voor de groep ouders achter VSA, om hun kennis en ervaring met de overstap van het basisschool naar de middelbare school in Amsterdam, is om zich blijvend in te zetten voor de kinderen die niet heel assertieve ouders hebben.
Ieder jaar weer wordt een groep ouders verrast door uitloting en wij willen zorgen voor continuïteit in de druk op schoolbesturen en gemeente het probleem van de mismatch op te lossen. En: gedupeerde ouders ondersteunen en een stem geven in dit jaarlijks terugkerende gebeuren.
Elisabeth (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 14:08   

@Jitta en Anne J.: Osvo telt voor de resultaten alle keuzes op een voorkeurslijst binnen dezelfde school als ééschool, dwz daarmee wordt het resultaat eigenlijk nog opgeleukt. Volgens de brief van de wethouder is uitgeloot op school nr. 13 het laagste terwijl we hier op het forum weten dat er kinderen zijn die 15 keuzes hadden gemaakt (er schijnt zelfs tot keuze 18 te zijn uitgeloot).
Muller (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 14:05   

@ Jitta (Diemen):

We zijn het dan niet met elkaar eens. Wat jij voorstelt vind ik het experimenteren met kinderen en het omlaag halen van het gehele niveau.
Elisabeth (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 14:02   

@A.H.: VSA staat voor goed en passend voortgezet onderwijs voor álle kinderen in Amsterdam, los van het advies dat zij hebben. Feit is dat de groep getroffen kinderen dit jaar kinderen zijn met vwo advies. De grootste mismatch is nu daar, de 17 uitgelote kinderen die ondanks de geadviseerde 12 of meer (!) scholen op hun lijst, zijn kinderen die vwo advies hebben. Dit is heel naar en zou niet mogen gebeuren met kinderen, deze kinderen verdienen daarom niet alleen aandacht van ons allemaal, maar ook een oplossing.

Dat wil niet zeggen dat op andere niveaus geen problemen zijn. VSA pleit bijv. al langer voor meer aantrekkelijk havo onderwijs. Tijdens de eerste centrale loting in 2015 hebben we veel aandacht besteedt aan de absurde mismatch dat kinderen met vmbo-kader advies die voor kok of banketbakker wilden leren terecht kwamen op het mediacollege en andersom. Deze absurditeit is er gelukkig uitgehaald. Vorig jaar kwam 90% van de kinderen met vmbo adviezen op de eerste voorkeursschool en vrijwel alle kinderen met vmbo advies binnen de top 3. Bij havo en vwo zijn de resultaten aanzienlijk slechter, dat is een belangrijke reden dat je van die groep meer hoort.
Anne J (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 14:00   

@ Jitta voor het aantal scholen telt elke afdeling apart mee, je kan dus ook een lijstje maken met alle gymnasia, Hyperion en HAL, 4x Spinoza (gymnasium, atheneum, met en zonder muziek) en de sportklas van St Nicolaas en dan heb je 12 keuzes, maar een grote kans dat je niet geplaatst wordt... OSVO adviseert ook om in de minimaal 12 keuzes 2 scholen/richtingen toe te voegen waar helemaal niet geloot is vorig jaar.
Muller (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 13:58   

@ Anne J

Dat is nu juist het punt. Daar zit een politieke agenda achter. Op naar de middelmatigheid.

Maar er zijn te weinig plekken op de categorale scholen.
Jitta (Diemen)
op 10/04/2017 naar 13:58   

@Muller, dat is alleen maar eerlijker als je "zwakkere leerlingen ook kansen geven" oneerlijk vindt. Het is genoeglijk onderzocht én aangetoond dat een kind op een zo hoog mogelijk niveau plaatsen binnen wat het kan zorgt voor opwaartse mobiliteit. Daarom willen wij VWOerds ook zo vaak zo graag een gym of VWO+ school voor een kind. maar een kind dat door wat voor omstandigheden ook nog niet de kans heeft gekregen te excelleren uitsluiten door een examen zorgt er voor dat die kansen ook nooit meer komen. Dat vind ik pas niet eerlijk.
Wat dus nodig is is passend aanbod, passend bij de verdeling binnen deze regio. Ik ben bijna voor het omgekeerde: Geef de slimme leerling uit een achterstandsgebied (lees Bijlmer/Slotervaart) júist de kans om op dat gym in zuid te komen, want eerlijk is eerlijk, mijn blanke slimme dochter kan het best een poosje minder leuk hebben op het OSB (hoewel ik geloof dat het een fantastische school is) maar zij komt er toch wel....
Anne J (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 13:56   

@T: de kans dat een kind dat graag extra muzieklessen wil in een sportklas geplaatst wordt is vrijwel nihil, de sportklassen zijn namelijk zwaar overtekent. Omgekeerd zou wel kunnen, de muziekklassen zijn in het algemeen een stuk minder populair, maar zoals hier eerder gezegd, als je daar echt niet heen wil, moet je het niet op je lijst zetten. Maar verder lijkt mij extra aandacht voor muziek voor bijna elk kind een goed idee, dus ik zie zelf het probleem niet zo als mijn kind in een klas geplaatst zou worden met extra aandacht voor muziek.
Jitta (Diemen)
op 10/04/2017 naar 13:52   

Als ik de reservelijsten bekijk, lijkt het alsof er heel veel VMBO plaatsen over zijn (allemaal "ruime capaciteit"), en niet heel veel HAVO en VWO plaatsen? Dan is het dus ook minder gek dat je hier vooral VWO ouders ziet klagen. Overigens ben ik wel een beetje benieuwd of de 12 uitgelote scholen dan ook bijvoorbeeld alle profielklassen meetellen, want dan ben je met 5 categorale gymnasia en bijvoorbeeld Spinoza en St. Nicolaas inderdaad "weg", en kun je zelfs met 14 scholen (ook Amsterdams Lyceum en Hyperion erbij) al vrij snel heel er achter het net vissen. Geeft des te meer aan dat in de VWO regionen de tekorten zitten.
Anne J (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 13:52   

@Muller: categorale scholen organiseren geen examen omdat dat gewoon niet mag, CITO eisen stellen mag trouwens ook niet meer.
Muller (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 13:52   

Een loting is anno 2016 een dom en lomp instrument waarbij heel goede leerlingen nabij de categorale school toch opeen buiten de boot vallen.
De loting is gewoon een ordinaire spreidingsmaatregelen van de gemeente. Een examen tot toelating afleggen waarbij de beste leerlingen op de school komen is veel objectiever en eerlijker.
Muller (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 13:49   

Verder moeten de categorale scholen alleen nog leerlingen aannemen uit Amsterdam, dan wel een beperkt aantal leerlingen van buiten.
Muller (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 13:48   

En wordt gelijk gecontroleerd of de schooladviezen van leerlingen uit de gehele stad wel kloppen.
Muller (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 13:47   

Met een examen om te worden toegelaten is er geen loting meer, maar komen de beste leerlingen op de beste scholen.
Muller (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 13:46   

Waarom organiseren de populaire categorale scholen geen examen?
A.H. (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 13:39   

Ik denk dat VSA veel succesvoller kan zijn door écht schrijnende verhalen te noemen. Ik lees hier vooral over kinderen met een ‘zwaar VWO’ of ‘excellent gymnasium advies’, zo jammer dat die ouders kennelijk niet beseffen (of nooit versteld is) dat dergelijke adviezen niet bestaan. Hier gaat VSA het publieke debat dan ook niet mee winnen. Een gymnasium advies bestaat niet en de gemeente hoeft dit daarom helemaal niet in te vullen.

Ik zou zeggen: VSA ga op zoek naar de echt zielige verhalen en jullie punt (dat er zeer zeker is) zal gehoor vinden.
T. (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 12:50   

Een aantal scholen zouden zonder dit systeem, de aanvragen prima kunnen honoreren. Echter door de enorme druk op enkele hele populaire scholen, komen er kinderen op de eerstgenoemde scholen, die deze 1)helemaal niet als eerste keus hebben en 2)de eerste keus-kinderen hiermee verdringen. Dat klopt natuurlijk van geen kanten en is erg oneerlijk. Ik weet wel dat dat de achterliggende gedachte is (de pijn verdelen), maar waarom verdelen onder degenen die er feitelijk niets mee te maken hebben.
Nog even los van de discussie waarom iemand met een voorkeur voor een sportklas in een muziekklas terecht komt, terwijl iemand met een muziektalent-/voorkeur etc er daardoor niet naar toe kan.
Op dit forum gaat het vaak over echte gymnasium-kinderen die niet naar een categoraal gymnasium kunnen, maar een muzikaal kind in een sportklas lijkt mij nog veel minder passend. Voor het gymnasium-kind zijn er wel weer andere uitdagingen (spaans, italiaans etc)
Hanneke (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 12:27   

Ik begrijp dat het heel zuur is als je een hoog lotnummer hebt.
Maar t is wel eerlijk, omdat t zonder aanzien des persoons gebeurt.
PB (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 12:10   

@Hanneke
ik vind loten wel oneerlijk eerlijk gezegd. De een krijgt meer dan de ander. Als je een slecht lotnummer hebt kom je ook nog eens onderaan de reservelijst.
Hanneke (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 11:48   

Het Hyperion was een paar jaar geleden zo'n nieuw initiatief.
Hanneke (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 11:29   

Loten is de enige eerlijke manier om de bestaande plekken te verdelen. Iedereen maakt dezelfde kans. Huidskleur of wel/niet 'zwaar' vwo-advies of andere factoren maken geen verschil. Het is hard voor degenen met een hoog lotnummer. Maar niet oneerlijk.
zomaar klassen bijmaken, of extra leerlingen in de klassen proppen is geen oplossing. Dat is nl nadelig voor de leerlingen die wel geluk hebben gehad met hun lotnummer. De problemen op 't bordje leggen van het hyperion vind ik ook echt een slecht idee van vsa. Die school bewijst inderdaad dat niet iedereen zin heeft (of de noodzaak ziet) van 7 uur latijn en Grieks. En dat het Hyperion klein wil blijven is waarschijnlijk ook juist wat de school populair maakt. Ik zou ervoor willen pleiten dat het geld dat nu naar scholen gaat waar kinderen, om wat voor reden dan ook, niet heen willen te stoppen in nieuwe initiatieven.
Elisabeth (Bootsma)
op 10/04/2017 naar 09:02   

"vieziger" moet natuurlijk "vizier" zijn - excuus!
Elisabeth (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 08:55   

@P. Resser: ik heb het wel eens gevraagd aan de recor van het Amsterdams en hij vindt dat de kinderen en de randgemeentes net zoveel recht hebben op een plek op zijn school als Amsterdamse kinderen. Als hij consequent is, behandelt hij deze kinderen dan ook gelijk. Dus: geen specilale behandeling voor kinderen uit randgemeentes en niet zelf daarnaartoe reizen om ze te gaan werven. Ook deze kinderen kunnen gewoon naar de open dag gaan, net als van Amsterdamse kinderen verwacht wordt. En de hamvraag is dan waarom scholen tegelijk geen zin hebben in een scholenmarkt in november naar het voorbeeld van New York.

De vraag wat levert het op om leerlingen in de randgemeentes te werven, behalve dat de schoolbus naar zuid blijft reizen, is een interessante. Misschien levert werven in witte randgemeentes stiekem op dat ze in hun ogen een meer kansrijke samenstelling in de klassen krijgen? Consequentie van een scholenmarkt in Amsterdam naar voorbeeld van New York is dat de school ook voor kinderen die in nieuw west of zuidoost wonen meer in het vieziger komt als mogelijkheid.
P. Resser (A'dam)
op 10/04/2017 naar 03:22   

@ Elisabeth en scholenmarkt,
van een aantal of sommige scholen zou ik soms, met enige moeite, nog kunnen begrijpen waarom ze aan een extra scholenmarkt in de ommelanden meedoen. (ondertekening, gebrek aan diversiteit bijv.) Ik snap ook dat de school-bus moet blijven rijden.
Maar wat hebben uitermate zwaar overtekende scholen als het HAL , die in het huidige loot-systeem vervolgens simpelweg het overschot, dus het lijk bij de buren voor de deur leggen, dus geen verantwoordelijkheid nemen, nb in vredestijd, maar vervolgens doen of hun neus bloed, nou in hemelsnaam te winnen bij nog meer over-aanmeldingen?
Levert ze dat nog iets extra op ?
L.G.E. Tikt (Botshol)
op 10/04/2017 naar 02:51   

@Axel (amsterdam) in het Parool: "Dit systeem werkt in die zin goed, dat dit jaar 99,4 procent van de leerlingen in de eerste ronde geplaatst wordt op een school van hun voorkeur. De zeventien niet-geplaatste leerlingen vormen een uitzondering, wat het gevolg is van een onvolmaakt algoritme, hoewel ze zich gehouden hebben aan alle voorschriften en adviezen die gegeven zijn."
"Daar heb je geen tweede loting voor nodig. Veruit het grootste deel van de leerlingen wordt in de eerste ronde al door het systeem geplaatst, en wie erbuiten valt, plaats je handmatig. Dan heb je 100 procent satisfactie; een perfecte score."


Dankjewel voor je brief in het Parool. Er is (al jaren) een groot probleem met de stap naar Voortgezet Onderwijs vanuit het Primair Onderwijs, in gewone taal middelbare en basis onderwijs.
Fijn dat je het probleem op tafel legt, daar begint alles tenslotte mee.
Ongelooflijk en onverteerbaar ook, dat ook dit jaar weer, met nog weer langere ingeleverde plan-B lijsten, zoveel kinderen teleurgesteld worden.
Qua kansrijkheid van een alternatieve oplossings-eis voor de A17, los van de evt. individuele mogelijkheden, zou ik opteren voor een extra klas ergens, want het bijplaatsen van stoelen is vaak echt best lastig zeker in de oudere gebouwen waar het vaak echt al passen en meten is.
Een leeg lokaal, met leraar natuurlijk, is nou eenmaal veel makkelijker gevonden dan een lege stoel. Een klas erbij ergens ook, ipv 17 losse plekken.
Blijft staan dat er een oplossing moet komen voor deze groep, succes allemaal.

In je openbare brief in het Parool stel je echter voorkeur volstrekt gelijk aan satisfactie, wat volgens mij (naast een onnodig versluierende dure vorm van) tevredenheid is, nou is voorkeur echt iets heel totaal anders dan tevredenheid, daar hoef ik hopelijk geen voorbeelden van aan te dragen.
Wanneer je vervolgens stelt dat er dus maar 17 ontevredenen van de 7600 lln. zijn is dat niet alleen domweg een simplificatie, maar ook een ontkenning van, en daarmee weer een deel van het probleem.
Van vrije schoolkeuze is toch totaal geen sprake wanneer leerlingen gevraagd wordt om net zoveel water bij de wijn te doen totdat ze broden zien vliegen?
Dan is elke keuze toch helemaal aan gruzelementen?
Dat voelden jullie zelf toch ook bij de negende of twaalfde keuze?
Bij vrijwel geen enkele leerling kan je toch spreken van enige voorkeur voor wat het de onderste regionen van de verplichte 'voorkeurslijst' betreft?
Sterker nog, uitermate vaak is er sprake van zelfs lichte afkeur van de, nou eenmaal plichtsgetrouw ingevulde, laagste plekken op de lijst van twaalf scholen of nog langer.
Roerbakken? (Amsterdam)
op 10/04/2017 naar 01:24   

@ maria ea.:
Hoe graag een leerling iets wil doet er dus, loting-technisch, helemaal nix toe.
Voor de leerlingen zélf (ook nog onderling) is dat nu juist alles waar het om draait. Daarvoor maken ze dan ook een wensenlijst netjes op volgorde.

Of het nou je eerste keuze is of je tiende 'voorkeur', kinderen (of duidelijker gezegd nummers) krijgen netjes op volgorde het eerstvolgende vrije plekje toegewezen. Zowel in mtb als in stb is er geen enkele waardering voor de mate van voorkeur, eerste komt eerste maalt simpelweg, ook al zorgt dat daarmee voor een gezamenlijke grotere ontevredenheid bij beide kinderen dan nodig.

(helemaal Terzijde, Ik snap dan ook nog steeds niet waarom dit steeds een heus -doe maar duur- ALGORITME genoemd wordt. Ik zie de reeks 'wiskundige handelingen' maar niet. Sterker nog geen enkele, laat staan een reeks. Kan er eigenlijk nog simpeler geloot worden dan da-stb? Wie helpt me verder?)

Het grote achterliggende probleem echter is nog steeds is de veel te kleine capaciteit.
1 op de 6 leerlingen mag niet naar de school waarop gehoopt. méér dan duizend kinderen! 15% van het totaal!
Er zou dan mondjesmaat (bla) wat aan capaciteit toegevoegd zijn, de loot-resultaten zijn toch echter vergelijkbaar slecht als vorig jaar.
Dat nog los van de al lang, en ook al breed, voorspelde tendensen die daarbovenop nog eens om een flinke vergroting van aantal plaatsen vroeg. (oa. verandering van cito naar leraar advies, gentrificatie, groeiende tendens naar categoraal op alle niveaus, bevolkingssamenstelling, ouders blijven vaker in de stad wonen, kinderen die hopelijk in een hoger tempo steeds slimmer worden dan de babyboomers steeds zelfgenoegzamer en kortzichtiger etc. etc. enzovoorts).

Uitbreiding van capaciteit is dus het simpele sleutelwoord.
Zolang dat echter nog niet is gebeurd, en naar het zich laat aanzien duurt het ook nog wel even, want de oplossing van elk probleem begint bij de erkenning ervan, dus daar is het allereerst nog op wachten.
Daarna zal nog serieus gewerkt moeten worden aan uitbreiding van capaciteit.
Tot die tijd doet het systeem van loten er dus zeker ook toe, hoe meer tevreden kinderen hoe beter, dus hoe meer kinderen op de eerste keuze hoe beter. Dat liet het 'tevredenheidsonderzoek' ook zien.

Want eerlijk, wie is er nou in hemelsnaam tevreden met een achtste of twaalfde plek, wanneer je weet of beseft dat precies diezelfde plek dus het eerste -of dus- lievelingsplekje van een eigen klasgenoot was of van een willekeurige andere achtste groep-er was? (@lorianne? sappig! )
Elisabeth (Amsterdam)
op 09/04/2017 naar 22:01   

@Maria: van je plek kun je nog steeds verstoten worden, het ene lotnummer dat je krijgt is immers allesbepalend.
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 09/04/2017 naar 21:59   

@maria
Zoals ik al schreef volg een lesje bij de genoemde wetenschappers of lees een van hun rapporten over dit onderwerp voordat je iets post over deze toebedelingsmechanismes.
Elisabeth (Amsterdam)
op 09/04/2017 naar 21:58   

@vorigjaaruitgeloot: op de scholenmarkt in Abcoude dit jaar waren veel scholen uit zuid present (Amsterdams, Ignatius, Vossius, St. Nicolaas, Gerrit vd Veen, HLZ), en ook Cygnus uit oost en OSB uit zuidoost. SG Reigersbos uit zuidoost kwam vroeger ook maar komt niet meer omdat er 'geen belangstelling' is voor deze school in Abcoude. Opvallend: Barlaeus wordt wel uitgenodigd voor de scholenmarkt maar komt niet.
Maria (Amsterdam)
op 09/04/2017 naar 21:48   

Oh best, dan heb ik het verkeerd verwoord, maar het was toch hoe dan ook zo dat je van je plek 'verstoten' kon worden als een ander te ver van zijn eerste keus raakte? Dat komt toch op hetzelfde neer als gewicht toekennen? Onder dat systeem kon de 12e keus van de ene leerling er niet voor zorgen dat een ander daardoor niet op zijn eerste kwam zoals EH omschreef.
@statistiekmaffia (Amsterdam)
op 09/04/2017 naar 21:28   

@maria
Twee jaar geleden is inderdaad geloot met mtb.Voor elke school kreeg je een lotnummer. Er werd geen gewicht aan de voorkeuren toegekend. Nadeel van mtb is dat er ruilmogelijkheden kunnen ontstaan.Groot voordeel is dat mtb het grootste aantal leerlingen in de top vijf plaatst. Verschillende toebedelingsmechanismes worden beschreven in rapporten van de heer Van der Klauw en Gautier. Misschien een lesje volgen bij een van beiden over de toebedelingsmechanismes voordat je iets post op dit forum.
Maria (Amsterdam)
op 09/04/2017 naar 20:59   

@EH: Het is niet alleen de lokatie en 'kleur' die bepalen dat de grote brede scholengemeenschappen niet erg in trek zijn. Het heeft er ook mee te maken dat sommige van deze scholen (OSB, IJburg) een zwak oordeel hebben (hadden?) van de inspectie voor de VWO afdelingen. Dat kwam in het geval van deze twee voorbeelden doordat er maar een handjevol VWO leerlingen in de meerjarige brugklassen zaten en zij niet de nodige aandacht kregen. Ze werden geacht zelfstandiger te werken dan de andere kinderen omdat ze de stof toch makkelijk aankonden en kwamen daardoor in latere jaren in de knel. Door het zwakke oordeel gingen er nog minder kinderen naartoe en werden de problemen alleen maar erger. Dat zal ook de reden zijn dat het HLZ geen gymnasium meer biedt.
Vorig jaar uitgeloot (Amsterdam)
op 09/04/2017 naar 18:39   

Out of interest: welke scholen werven dan in de randgemeentes?
Maria (Amsterdam)
op 09/04/2017 naar 18:13   

@Roerbakken: Twee jaar geleden is plaatsing middels DA-MTB geprobeerd waarbij er wel gewicht werd gegeven aan de keuzes van de kinderen en het dus gebeurde dat kinderen met een school als eerste keuze iemand konden verdringen die al geplaatst was maar eigenlijk die school als bv vijfde keuze had. Scroll even terug op dit forum en je kan lezen hoe dat afgelopen is: een complete chaos dus. Niet voor niks na 1 jaar afgeschoten.
Elisabeth (Amsterdam)
op 09/04/2017 naar 18:11   

Beste Maria en I: de samenstelling van de school zal meespelen, maar de meeste ouders willen gewoon een school die een goede afspiegeling is van Amsterdam. interessant in dit kader is het rapport Berlage of Barlaeus? uit november 2012 over het schoolkeuzeproces in Amsterdam.
Echt witte scholen zijn er niet ook meer in Amsterdam, vergelijk de samenstelling van de meest gewilde scholen in Amsterdam eens met de samenstelling van de scholen in Amstelveen. Dat segregatie bestaat en een serieus probleem is, is een feit. VSA heeft ingrediënten aangegeven om segregatie tegen te gaan, check onze updates. Maar een groep kinderen dwingen naar scholen te gaan waar ze niet naartoe willen helpt niet, zo blijkt ook uit het rapport van O+S.
Elisabeth (Amsterdam)
op 09/04/2017 naar 18:11   

Beste Maria en I: de samenstelling van de school zal meespelen, maar de meeste ouders willen gewoon een school die een goede afspiegeling is van Amsterdam. interessant in dit kader is het rapport Berlage of Barlaeus? uit november 2012 over het schoolkeuzeproces in Amsterdam.
Echt witte scholen zijn er niet ook meer in Amsterdam, vergelijk de samenstelling van de meest gewilde scholen in Amsterdam eens met de samenstelling van de scholen in Amstelveen. Dat segregatie bestaat en een serieus probleem is, is een feit. VSA heeft ingrediënten aangegeven om segregatie tegen te gaan, check onze updates. Maar een groep kinderen dwingen naar scholen te gaan waar ze niet naartoe willen helpt niet, zo blijkt ook uit het rapport van O+S.
Maria (Amsterdam)
op 09/04/2017 naar 17:54   

@Elizabeth & @I: wat I zegt klopt wel. De scholen waar nog plek is zijn 'minder wit' en mede daarom minder populair. De gymnasia zijn ook veel witter dan de meeste andere middelbare scholen en ontkennen dat dat iets met de populariteit te maken zou hebben is je kop in het zand steken.
Iemand uit mijn omgeving heeft vorig jaar zijn kind van het Pieter Nieuwland afgehaald hoewel het eerste keus was en hij geplaatst was. Maar toen op de kennismakingsdag met de medeleerlingen bleek dat hij maar 1 van de 2 autochtone kinderen in de klas was is hij alsnog naar een andere, wittere school gegaan.
<< vorige

1 ... 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 ... 51

volgende >>