Schrijf een nieuw bericht

Pagina 6 - Berichten 1001 tot 1200

WE (Adam)
op 15/04/2018 naar 22:34   

@Bo, je snapt de vergelijking niet.
Het gaat erom dat leerlingen kiezen voor een ‘passende’ school. In Amsterdam kun je een lijst maken van 12 scholen met een vwoadvies. Er zijn zelfs meer dan 12 vwoscholen. Het idee dat maar 1, 2 of ok 5 scholen passend zijn, is absurd.
In de provincie zijn 2 scholen, en die zijn dus altijd passend. Alleen niet voor de Amsterdammers, kennelijk. Keuze uit meer dan 12 scholen, die allemaal voldoende scoren, en dan zijn er maar maximaal 5 passend? Dát geloof ik dus niet. Dan hecht je teveel waarde aan de onderlinge verschillen en hoe die van invloed zijn op je kind.
Begrijp je het nu?
Heeft dus niks te maken met in hetzelfde schuitje zitten. Die vergelijking maak ik helemaal niet.
Elisabeth (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 22:00   

Ieder kind uit de provincie kan overigens profiteren van het rijke aanbod van scholen en op gelijke voet meedingen naar een plek op een Amsterdamse school. Een kind van buiten maakt precies evenveel kans op een school als ieder Amsterdams kind.
Bo (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 21:40   

Als je in de provincie woont en er zijn maar twee scholen dan zijn er ook niet een paar uitgelote zielenpietjes maar dan zit iedereen in hetzelfde schuitje. Vergelijking klopt dus voor geen meter.
Ian Macdonald (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 21:29   

@WE:

"Als je in de provincie woont heb je vaak maar twee scholen waar je uit kan kiezen."

"Nogmaals, kinderen in andere delen van het land hebben keuze uit twee scholen."

Wij wonen nou eenmaal niet in de provincie, maar in de hoofdstad. De kosten en baten zijn hier heel anders, evenals het aanbod aan scholen, dus ook de verwachtingen zijn begrijpelijk heel anders. Steeds die vergelijking trekken met de provincie is dus niet zo nuttig.

Schoolkeuze is veelbepalend, want elke school is anders. Dat erkent de schoolinspectie, dat weten wij ouders, maar ook elke leek zonder kinderen die een minuut stilstaat bij het onderwerp kan dat wel inzien.

Iedere school heeft een eigen cultuur, sfeer, leerklimaat, methodiek, gebouw en omgeving; ook andere docenten die allemaal verschillend inspireren; evenals een andere leerlingenpopulatie, dus ook je vrienden en vriendinnen worden anders op die ene school dan op alle andere. Je kunt er zelfs je toekomstige levenspartner tegenkomen.

Niemand beweert dat het rampzalig zal aflopen met zijn kind als hij of zij naar een andere school moet dan de voorkeursschool, maar het zal wel anders lopen. Niet per se beter of slechter, maar wel anders.

Dat voelen kinderen van deze leeftijd ook heel goed aan. Ze zijn gevoelig en maken echt onderscheid tussen de verschillende scholen die ze bezoeken, ook tussen bv. de categorale gymnasia onderling.

Het OSVO roept de kinderen ieder jaar met klem op de echte voorkeuren te noteren op de lijst. Dat doen ze dan ook. Ze volgen zoals gevraagd hun hart. En ook al weten ze dat er een 1% kans bestaat dat ze niet in hun top 5 worden ingeloot, geen kind gaat daarvan uit. Wanneer het toch gebeurt, komt het onvermijdelijk als een mokerslag aan.

De gemeente en het OSVO laten dit ieder jaar weer opnieuw gebeuren. Ouders zijn er terecht laaiend over dat er zo goed als niets aan gedaan wordt om het probleem aan te pakken.

De gemeente breidt om politieke redenen het aanbod niet uit (maar trekt ondertussen wel miljoenen uit de buidel voor internationale scholen), en het OSVO vindt dat wel best, want ook de impopulaire scholen krijgen ze vol als gevolg van de gedwongen winkelnering.

Deze constructie deugt simpelweg niet, en het voorspelbare leed dat eruit voortvloeit mag noch de verdrietige kinderen noch hun boze ouders worden aangerekend.
Uitgeloot (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 21:27   

Er wordt hier vaak gesproken over kinderen van 11, 12 jaar alsof ze geen benul hebben waarvoor ze kiezen als ze bijvoorbeeld klassieke talen willen leren en dat dat vooral een ambitie van de ouders is. Ik heb hier heel andere ervaringen mee gemaakt en zie ook in mijn omgeving veel voorbeelden die wel degelijk gegrepen zijn door een interesse voor de (zoals iemand hier heel grappig en onjuist schrijft) 'prehistorische talen'. Inderdaad, sommige ouders kunnen ongelooflijk drammerig overkomen en die schaden de zaak van de echt verdrietige kinderen enorm. En haha! de psycholoog! Zou dat iemand zijn van het OSVO?
Elisabeth (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 21:19   

@Robert: circa 30-33% van de kinderen met vwo advies heeft een Cito score lager dan 545. Toen in 2015 het basisschooladvies leidend werd en tegelijk de centrale loting werd u gevoerd waarbij de échte voorkeuren voorop stonden m, had geanticipeerd kunnen worden op een flinke toename van belangstelling voor vwo categoraal.
Op andere niveaus hetzelfde patroon overigens. Daar zie je ook duidelijk onderadvisering. Kinderen die meelopen met een mavo/havo advies en op hun Cito eindtoets de maximale score 550 halen. Zie de analyses.
Am (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 21:19   

@Robert: de strijd gaat over ieder kind dat geen passende school vindt, natuurlijk kunnen daar ook vmbo kinderen tussen zitten, die loten toch ook? Alleen kun je gewoon vaststellen, op grond van de uitslagen, dat het grotendeels vwo kinderen betreft die buiten hun top 5 zijn beland.
En wat betreft vwo onderwijs in de provincies: het gaat hier om
Amsterdam. Er wonen hier nu eenmaal meer mensen en kinderen, dus zijn er meer scholen, meer diversiteit, meer keuzemogelijkheden. Maar het feit dat je kinderen prikkelt hun favoriete school te kiezen en ze vervolgens als een baksteen laat vallen omdat 99% tevreden genoeg is (ik zeg “genoeg”, want er zijn ook flink wat kinderen verdrietig met een 2e of 3e plek) terwijl het probleem wel op te lossen is, vind ik niet sociaal. Zoals iemand anders op het forum al zei: het is vast heel gezond voor kinderen om te leren omgaan met teleurstellingen, maar ik heb nog niemand ontmoet die zijn of haar kind dezelfde waardevolle “les” zou willen laten meemaken. Het gaat hier niet om een verloren voetbalwedstrijd of niet worden uitgenodigd op en feestje. De komende 6 belangrijke jaren moeten deze kinderen naar een school waar ze niet van droomden, maar er moesten er gewoon 12 op die lijst, hè?
PK (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 21:12   

@we
Was het het laatste jaar dat je strategisch kon kiezen?
WE (Adam)
op 15/04/2018 naar 21:09   

Het was een jaar dat je nog ‘strategisch’ kon kiezen. Je kon de inschrijvingen volgen. Favoriete school was heel populair (Spinoza) en vooral veel voorrang voor Daltonleerlingen. Dus keuze gemaakt voor andere school. Op school van keuze was lange tijd genoeg plek. Tot de laatste dag. Toen ineens was de school vol en moest er geloot.
Ik vond er niks strategisch aan.
PK (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 21:07   

Omdat OSVO al jaren schermt met genoeg capaciteit op alle niveaus
Robert (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 21:06   

Het aantal vwo-adviezen is toegenomen, maar niet het aantal vwo-cito's. Moet je daarvoor categorale plekken voor creëren? Zijn deze waarschijnlijk te hoog geadviseerde kinderen niet beter af in een gemengde brugklas? Het gaat toch om een school die bij je past Het lijkt wel of categoraal een hoger doel is geworden. De stad heeft toch niet in 1 klap 30% meer slimme kinderen?
WE (Adam)
op 15/04/2018 naar 21:01   

@pk: waarom wil je dat weten?
PK (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 20:59   

@we
In welk jaar was je dochter/zoon uit 2002 uitgeloot?
Elisabeth (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 20:55   

@Robert: alle kinderen met vmbo basis en kader advies kregen van Osvo garantie op een school binnen hun top 4, dus nu die zijn niet buiten de top 5 gekomen. Maar dat betekent niet dat al deze kinderen ‘gelukkug’ zijn met de school die voor hen uit de loterij rood.
Omdat het aantal kinderen dat een advies op één van de vmbo niveaus krijgt al jaren afneemt en meer kinderen havo/vwo advies krijgen, is de krapte vooral op havo/vwo omdat het aanbod niet in hetzelfde tempo mee veranderd.
Na het vervallen van de minimale Cito score van 545 nam het aantal kinderen met vwo advies dat toegang heeft tot vwo-categoraal met circa 30% toe, zie de analyses van de centrale lotingen de afgelopen jaren. Het aanbod van vwo categoraal is echter niet gewijzigd, het aantal plekken is hetzelfde gebleven.
Robert (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 20:43   

We hebben het hier toch niet over Hubertus? Die top 5 zal toch gaan over categorale vwo scholen/gymnasia? Voor elk vwo kind een plaats op een categorale school?
WE (Adam)
op 15/04/2018 naar 20:42   

@Elizabeth: wb Hubertus, gelukkig is dat dit jaar niet aan de hand. Op dat niveau is niet ingeloot worden op je schoolkeuze dramatisch. Dan doe je ineens een hele andere opleiding. Weliswaar op hetzelfde niveau (basis/kader), maar wel voor een heel ander beroep. In plaats van bakker word je opgeleid voor vormgever op het Mediacollege.
Dat is natuurlijk niet te vergelijken met vwo’s, die zijn allemaal voorbereidend op wetenschappelijk onderwijs. Dan gaat het per school om accentverschillen. Maar het eindresultaat is hetzelfde, een vwo diploma.

Een advies voor gymnasium wordt niet gegeven. Alle vwoadviezen mogen zich jnschrijven op een gymnasium. De urenbelasting is wel wat hoger dan op het atheneum. De uren voor Grieks en Latijn zijn meestal extra. Dus dan is er minder tijd voor andere vakken.
Er zijn natuurlijk leerlingen die meer aankunnen en geen Grieks/Latijn willen. Op veel vwo’s bestaat de mogelijkheid om meer vakken te volgen. Daarvoor hoef je zeker niet op een cat gymnasium te zitten.
Elisabeth (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 20:41   

@Oost: vwo advies omvat inderdaad zowel atheneum en gymnasium. Het basisschooladvies is leidend en er mag geen extra toets of Cito score gevraagd worden (zoals tot 2015 minimaal een Cito van 545 werd gevraagd voor vwo-categoraal). De VO school mag niet naar beneden afwijken van het advies, alleen de ouders kunnen vragen om plaatsing op een lager niveau. De basisschool kan daarnaast ook een plaatsingsadvies geven voor het type brugklas. Maar daar hoeft de VO school zich niet aan te houden.
Verder klopt dat lang niet alle slimme kinderen gymnasium willen. De populairste scholen zijn Hyperion en Amsterdams, waar veruit de meeste kinderen niet gymnasium doen. Er is behoefte aan meer aantrekkelijk vwo aanbod. Technasium, coder klassen, art/science en Universalis is er allemaal. Toch kiezen veel kinderen de categorale gymnasia als 3e t/m 7e keuze (na Hyperion en Amsterdam).
Verder zitten ook grote en brede scholengemeenschappen Spinoza en MLA beiden altijd ramvol op alle niveaus (afgezien van het vmbo van MLA) maar hebben Spinoza20first en andere montessori scholen plek over. Wat is het verschil?
Elisabeth (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 20:25   

@Rt: in feite is ‘top 5’ een grove benadering of een kind ongelukkig is of niet. Niet iedereen buiten de top 5 zal ongelukkig zijn, evenmin zal niet ieder kind binnen de top 5 gelukkig zijn. Als je nu al weet dat je kok wil worden, ben je heel ongelukkig als je wordt uitgeloot voor Hubertus&Berkhoff. School nummer 2 en 3 kunnen je dan immers niet bieden wat je echt graag wil.
Oost (Oost)
op 15/04/2018 naar 20:02   

Even een andere vraag. In het nieuwsitem wordt aangegeven dat een van die kinderen een gymnasiumadvies had gekregen. Geven basisscholen überhaupt een gymnasiumadvies? Of is dat gewoon een VWO-advies? En als ze al gymnasiumadvies geven: Geven ze dan bijvoorbeeld ook een technasiumadvies of advies voor tweetalig VWO-advies? Ik bedoel: wat maakt een gymnasiumadvies anders dan een normaal VWO-advies? Moet je slimmer zijn om Latijn en/of Grieks te kunnen doen? Er zijn genoeg (beta-)meisjes en jongens die niets moeten hebben van deze prehistorische talen en tegelijkertijd ontzettend slim zijn.
Rt (Diemen)
op 15/04/2018 naar 19:49   

Realiseert iedereen zich dat als er nu een plekje gevonden wordt voor de buiten top5-ers, dat er dan een nieuwe groep zieligste kinderen komt, namelijk die nu op nummer 5 geplaatst zijn? Alsof nummer 6 zoveel zieliger is dan nummer 5...
WE (Adam)
op 15/04/2018 naar 19:33   

ik vind het ene ‘lotingsleed’ niet erger dan het andere. Uitgeloot worden is balen, voor alle kinderen die het meemaken. Het woord ‘buitensluiten’ gebruiken vind ik framen, want de term past niet.

Waar mij stoort is dat er gepraat wordt in die termen, waar de kinderen bij zijn. ‘Met passie kiezen’, ‘de 1%kinderen’. Dat maakt het allemaal veel te heftig.
Of dat er in de media gepraat wordt over hele slimme kinderen, die alleen maar passen op een cat gym, die de beste van klas zijn, voor excellente kinderen waarvoor een stoeltje bijgeplaatst moet worden op hun favoriete scholen.
Dat helpt allemaal niet. En het is niet nodig. Want nogmaals, de wereld vergaat echt niet als je op het Fons Vitae zit. Of op Berlage.
Daar ligt echt een taak en verantwoordelijkheid voor de ouders.
Elisabeth (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 18:54   

@we: ik heb ook beiden meegemaakt. Oudste strategisch gekozen voor een school dichtbij om loting te voorkomen. Tweede had sterke voorkeur rn koos voor de school ondanks loting (9 overaanmeldingen en in de wetenschap dat Vossius en Cygnus nog plek hadden). Derde in centrale loting, uitgeloot voor 9 scholen en koos voor een school buiten Amsterdam. Jongste zit nog op de basisschool en is over een paar jaar aan de beurt.
Heet leed voor 2015 en het leed nu is niet hetzelfde maar wel vergelijkbaar. Het resultaat voor mijn derde was hoe dan ook dat hij naar school gaat buiten Amsterdam. VSA is in 2010 opgericht vanwege de lotingen en nu hebben we een grote centrale loting. Er is maar 1 oplossing voor de lotingsproblematiek en dat is een aanbod dat past bij de bekende voorkeuren van kinderen. Eem andere manier van loten lost de tekorten niet op,
WE (Adam)
op 15/04/2018 naar 18:51   

Bakfietsmoeder, hoezo een ander verhaal? De oudste had géén plek op zijn niveau. Jouw kind wel.
Bakfietsmoeder (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 18:48   

@WE, een heel ander verhaal dus dan van die ene procent nu in Amsterdam die is buitengesloten uit de top 5 waar alle 99% van de andere kinderen in Amsterdam wel in zitten. Geen argwaan dus, dacht al dat dat het zo zat.
WE (Adam)
op 15/04/2018 naar 18:42   

Wat een argwaan, Bakfietsmoeder, bah.
Zou je wel nog even willen ingaan op mijn vraag wat je bedoelde met ‘buitengesloten’?

Mijn ervaring. Mijn oudste is van 2002, dus van voor de loting en matching. Uitgeloot op school van voorkeur. Naar de scholenmarkt geweest. Geen plek meer op een school van zijn schooladvies (havo) op een afstand die te fietsen was (max 45 min).

Mijn tweede is van 2003, loting en matching en geplaatst op school van vierde keuze.

De jongste is van 2004, en geplaatst op eerste voorkeur, ook nog van een zeer populaire school.

Ik heb dus van alle smaken iets. De shock was het grootste bij de eerste, want ik was helemaal niet goed voorbereid.
Nu met alle aandacht voor loting en matching, en ook over de kans dat een kind niet in de top 5 terecht kan komen, kun je kinderen goed voorbereiden op uit.oting en dat het wel goed komt. Want dat is zo. Ook als de school zogenaamd niet helemaal ‘passend’ is in jouw ogen.

Mijn kinderen zitten op drie verschillende middelbare scholen, en op allemaal is wat aan te merken (ja, ook op die enorm populaire vwo+ school in noord), en allemaal hebben ze goede kanten. Er is veel afhankelijk van individuele docenten, de mentor, de klasgenoten.
Elisabeth (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 18:20   

@We: voor de start van de centrale loting voor alle kinderen en alle scholen in 2015, werd alleen geloot per school als er meer aanmeldingen dan plek waren. Ik zal de situatie toen zeker niet bagatelliseren maar dat er na de loting alleen plek was op scholen ‘aan de rand van Amsterdam’ is niet waar. Er werden nieuwe scholen gesticht van het type waar veel belangstelling voor was (achtereenvolgens het 4e gymnasium, het Cygnus gymnasium, IJburg2, Caland2, het Hyperion lyceum). Op het Barlaeus en Vossius werd na de start van deze nieuwe scholen niet meer ieder jaar geloot en ook niet in dubbele cijfers zoals nu. Als je uitgeloot werd, was er de laatste jaren in de 2e ronde nog plek op het Vossius of het Cygnus. Het Hyperion maakte in 2011 een vliegende start nadat niet alle kinderen die voor gymnasium kozen een plekje vonden. Toen werd het Hyperion een jaar eerder gestart dan gepland, er was nog geen gebouw.
Nu heeft Osvo met de centrale loting een perfect model gevonden om alle kinderen in het bestaande aanbod te dwingen. Door alle kinderen te vragen een lijst van 12 “voorkeurs”scholen op te stellen, daarmee kun je altijd schermen dat het hun eigen keuze is. En hoef je onder druk nooit meer het aanbod aan te passen. Na drie jaar centrale loting werd dat officieel: Osvo heeft Amsterdam eind 2017 een verbod op nieuw aanbod of groei van scholen opgelegd zolang 20% van de aangeboden plekken leeg blijft. Dat is op papier makkelijk vol te houden. Zo biedt het vmbo college Marcanti tegenwoordig op papier een havo en een vwo klas aan. Op papier want vwo leerlingen hebben ze in het geheel niet.
Bakfietsmoeder (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 18:20   

@WE been there done that? Ik denk het niet. Anders zou je wel anders piepen, maar ik hoor heel graag jouw ervaring met dit systeem.
WE (Adam)
op 15/04/2018 naar 18:17   

@Bakfietsmoeder, ik hoef niet terug te scrollen. Ik begrijp het allemaal prima. Been there, done that. Ik denk er alleen anders over.
‘Kinderen die buitengesloten worden’, wat zijn dat voor teksten?Buitengesloten waarvan?

In talloze provinciesteden zijn helemaal geen categorale gyms. Die arme arme kinderen, daar gaat het vast niet goed mee later. Zitten zomaar op een scholengemeenschap.
Bakfietsmoeder (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 18:07   

@We Ik zal het je nog sterker vertellen: Rob Oudkerk weet ook hoe hij het probleem moet oplossen!

-hij doet het alleen niet-: SLECHT BESTUUR
Bakfietsmoeder (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 18:04   

@We scroll even terug en lees even goed. Het is nog nooit losgelopen en het gaat ook niet loslopen met dit systeem. Er moet hier wezenlijk iets veranderen en dat weet Osvo al jaren. Rob Oudkerk moet zijn verantwoordelijkheid eens gaan nemen en maatregelen nemen en oplossingen zoeken voor kinderen die nu buitengesloten worden en ongelukkig zijn. Hij weet precies waar het probleem ligt.
WE (Adam)
op 15/04/2018 naar 17:56   

‘De inspectie komt ieder jaar weer tot dezelfde conclusie in haar rapport: schoolkeuze is wel degelijk veelbepalend. Niet alleen de keuze voor schooltype, maar ook de keuze tussen vergelijkbare scholen onderling.

Zoals het AD vorig jaar april berichtte:

"...nu blijkt onmiskenbaar dat de toekomst van een kind in hoge mate wordt bepaald door de schoolkeuze. Niet in het algemeen maar specifiek: de onderlinge verschillen tussen volstrekt vergelijkbare scholen kunnen onbegrijpelijk groot zijn. Die conclusie trekt het jaarlijkse rapport van de Onderwijsinspectie, De staat van het onderwijs."’

Nogmaals, kinderen in andere delen van het land hebben keuze uit twee scholen. Dus het zal wel loslopen.
Bakfietsmoeder (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 17:56   

@We Wat goed dat je dit meldt. Het nieuwe systeem zou het beter moeten maken, maar werkt dus ook nog steeds niet goed. Rob Oudkerk, wanneer ga jij je werk goed doen????????
WE (Adam)
op 15/04/2018 naar 17:51   

Het is een misverstand om te denken dat vóór de loting en matching alle kinderen op de gewenste scholen terecht konden. Ook toen werden er behoorlijk wat kinderen uitgeloot. En toen moesten ze kiezen uit scholen waar nog plek was na de loting. En scholen waar nog plek was waren scholen aan de buitenste rand van Amsterdam. Zeker geen Fons Vitae.
Ian Macdonald (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 17:49   

Elisabeth heeft de meeste punten al uitvoerig besproken, maar mij moet even van het hart dat ik het echt bedroevend vind om te lezen hoe sommige mensen hier op basis van een paar soundbites al alles denken te weten over een groep ouders die ze helemaal niet kennen.

@Robert, bijvoorbeeld, die stellig beweert "Wat hier gebeurt is dat ouders hun kind vertellen dat ze speciaal zijn, te goed voor een scholengemeenschap." Vreemd; heb ik niemand horen zeggen. Waaruit blijkt dat dan? O, het is maar een aanname, want u "had ook zo'n moeder". In deze groep niet-verwante ouders meent u dus iets van uw moeder te herkennen, en krijgen zij dus de schuld geprojecteerd van wat u in uw jeugd hebt meegemaakt.

En wat te denken van @zorgelijk, de psycholoog die vol zelfvertrouwen op afstand een diagnose durft te stellen dat ouders "hun eigen (school)wensen projecteren op hun kinderen". En waaruit blijkt dat dan? "Zoals stuitend in het AT5 filmpje is te zien is", natuurlijk.

Nou ben ik helemaal geen psycholoog en dus misschien ook niet in staat om de verraderlijke gedragstrekjes eruit te halen, maar bedoel je dan datzelfde filmpje waarin twee ouders elk 30 seconden aan het woord zijn, en in die tijd het uitsluitend hebben over wat niet zijzelf, maar vooral hun kinderen hadden gewild?

Is dit echt het objectief en weloverwogen onafhankelijk wetenschappelijk advies van een professioneel deskundige in de psychologie?

Wie projecteert hier eigenlijk zijn vooroordelen op wie?

Mensen, respecteer a.u.b. elkaars keuze, en gun anderen het voordeel van de twijfel. Ga er maar van uit dat ook deze ouders het beste met hun kinderen voor hebben, en dat daarbij vooral de wensen van het kind zelf voorop staan.

De inspectie komt ieder jaar weer tot dezelfde conclusie in haar rapport: schoolkeuze is wel degelijk veelbepalend. Niet alleen de keuze voor schooltype, maar ook de keuze tussen vergelijkbare scholen onderling.

Zoals het AD vorig jaar april berichtte:

"...nu blijkt onmiskenbaar dat de toekomst van een kind in hoge mate wordt bepaald door de schoolkeuze. Niet in het algemeen maar specifiek: de onderlinge verschillen tussen volstrekt vergelijkbare scholen kunnen onbegrijpelijk groot zijn. Die conclusie trekt het jaarlijkse rapport van de Onderwijsinspectie, De staat van het onderwijs."

Daarom strijdt Stichting VSA al sinds 2010 voor vrije schoolkeuze in de hoofdstad.
010 (Rotterdam)
op 15/04/2018 naar 17:19   

Ik heb zojuist Rob Oudkerk aangemeld voor een master class bestuurskunde. Hopelijk gaat hij daar naar toe en leert hij ook nog iets.
@Robert, misschien kan zorgelijk je over je moeilijke jeugd heen helpen?
Bakfietsmoeder (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 17:11   

@Robert, begrijp dat jij een moeilijke jeugd hebt gehad en dat vind ik erg voor je, maar ik denk dat projecteren hier niet past. Wie zegt dat deze kinderen bijles hebben gehad en zijn gepushd? Dit verzin je er zelf bij en mag je niet zomaar doen. Bovendien is dat helemaal niet waar het om gaat. Het gaat er om dat er kinderen ongelukkig zijn met de school die voor hen is bepaald. Dat wij hier te maken hebben met een systeem dat al 3 jaar faalt, in die zin dat er ongelukkige kinderen zijn. Ook nog na een jaar als zij zich wel hebben neergelegd bij de loterij. Door mismatch proberen ook heel veel tweedejaars scholieren nog te wisselen. Dit alles onder de bezielende leiding van Rob Oudkerk die nu voor de derde keer geconfronteerd wordt met het feit dat hij kinderen ongelukkig maakt en er nog steeds niets mee doet. Falend bestuur en beleid, dáár gaat het om. De verantwoordelijkheid ligt bij Rob Oudkerk!
EM (Amsterdam )
op 15/04/2018 naar 16:54   

Maar dat geldt dan toch ook voor ouders met kinderen die wel geplaatst zijn op de categorale gymnasia? Moeten die ook allemaal in therapie? Wellicht waren zij ook teleurgesteld geweest als hun kinderen uitgeloot waren. En dat mag dus blijkbaar niet.
Robert (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 16:28   

We: Je verwoordt precies mijn gedachten. AM: Je kan het belachelijk maken. Maar ik lees het ene na het andere artikel over burn-out bij scholieren en studenten. Over een explosie aan bijles en examentraining. Over druk uitoefenen voor een vwo advies. Met dat in mijn achterhoofd krijg ik ook hele nare gevoelens bij dit AT5 filmpje. En heb ik meelij met die kinderen. En zeker niet omdat ze op scholen als Berlage en Fons vitae zijn geplaatst.
Am (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 16:16   

@zorgelijk:
Als een vd ouders van een kind met het zogenaamde 1% syndroom kan ik u laten weten dat sinds het moment dat we ontdekt hebben dat ons kind deze stoornis heeft, wij op 5 april direct in therapie zijn gegaan!
We zouden onder geen beding willen dat ons kind door ons toedoen gaat lijden onder verwachtingen die wij haar al vanaf de geboorte hebben ingefluisterd! Dank voor uw constructieve en invoelende advies.
WE (Adam)
op 15/04/2018 naar 16:04   

Dat citaat komt wel degelijk uit het interview met de moeder van Louis. Is geretweet door VSA. Geschreven door Masha de Jong. Ik kan geen link plaatsen.

Ouders en kinderen wéten van tevoren dat er een kans is dat je niet in top 5 kan komen. Je kan met je kind bespreken dat dat heel jammer is, en dat ze daar wel verdrietig over mogen zijn. Maar het is natuurlijk niet het einde vd wereld, het einde van een glorieuze carriere of een scenario voor een verschrikkelijke schooltijd. Want dat is het gewoon niet. Er zijn meer dan prima vwo-afdelingen op Amsterdamse scholen. Waar je kind echt wel past, vriendjes maakt en uitgedaagd wordt.
Elisabeth (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 15:36   

@WE: niemand van deze ouders denkt dat er maar 1 of 2 passende scholen zijn voor hun kinderen, waar baseer je dat op? Ouders bezoeken tot wel 26 open dagen van scholen samen met hun kinderen en maken samen met hun kind een lijst van 12 scholen. Amsterdamse gezinnen zijn sinds de centrale loting werd ingevoerd een jaar bezig met de schoolkeuze. Je voelt zelf vast wel het verschil tussen een school binnen je top 3 of 5 of school nummer 12.
En waar staat dat ouders vinden dat excellerende kinderen gemakkelijk bijgeplaatst moeten worden? Dat staat er helemaal niet. Het citaat is dat er 65 kinderen (1%) buiten de top 5 is geplaatst. Veronderstellingen doen en die vervolgens veroordelen is niet constructief. Stel vragen, reespecteer elkaars keuzes en steun elkaar. Alleen dan zal er iets veranderen en alleen dan voorkom je ook jouw kind de pech kan hebben een hoog lotnummer te krijgen. Zolang Osvo niets verandert in het aanbod, zal ieder jaar opnieuw een groep kinderen getroffen worden. Constructief is nadenken wat wel werkt. Het aanbod aanpassen aan de gevraagde en bekende échte voorkeuren. Of als je dat niet wil: stoppen met het vragen naar de échte voorkeuren van kinderen en geef ouders en kinderen de mogelijkheid om met strategisch kiezen een loting te vermijden. Het is het één of het ander.
Bakfietsmoeder (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 15:24   

@WE, ik hoor deze mensen overal zeggen dat ze blij zouden zijn met een school in hun top 5 (en niet top 2), iets wat alle andere kinderen in Amsterdam ook hebben gekregen.
WE (Adam)
op 15/04/2018 naar 15:13   

Elizabeth, het gaat niet om keuzes wel of niet respecteren. Het gaat erom dat ouders serieus denken dat er maar één of twee scholen passend zouden zijn voor hun kind. En dat is natuurlijk aperte onzin. Zo bijzonder is hun kind niet dat het alleen maar op die ene school zou kunnen ontwikkelen en leren. In Amsterdam niet en in de provincie niet.

Er was ook nog een ander interview, over kind Louis, met een andere moeder die iets verschrikkelijks zei. Over haar kind die de beste van de klas was. Waarom zou je dat noemen, waarom is dat belangrijk? En dat excellerende kinderen toch juist gemakkelijk bijgeplaatst kunnen worden op hun favoriete scholen. Dus de niet excellerende kinderen niet? Walgelijk.
Elisabeth (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 14:25   

Oudkerk boorde in zijn reactie de bestaande concurrentie tussen kinderen zelf aan en daarmee haarfijn dat het toegeven aan de wensen van ook deze 1% ten koste zal gaan van de 99% die wel tevreden zou zijn.

Als verantwoordelijk schoolbestuurder zou hij er moeten staan voor alle kinderen, niet voor 99%. Die 1% heeft het nu ineens gedaan dat ze ongelukkig zijn met de school uit de loterij. Echt treurig.
EM (Amsterdam )
op 15/04/2018 naar 14:17   

Dus volgens de psycholoog hier op het forum moeten ouders van kinderen die toevallig zijn uitgeloot van de scholen van hun voorkeur psychologische hulp krijgen via OSVO? En een ander noemt dit wetenschappelijk onderbouwd? Serieus??
Elisabeth (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 14:10   

@vraag: geen rectificatie maar Barlaeus heeft het stuk op de eigen website genuanceerd met een statement dat zij niet meer zittenblijvers of afstemmers dan de andere catageorale vwo’s. Er stond een vergelijking bij van Marijke Kaatee van het inspectie oordeel en het oordeel van Elsevier, waarom het Barlaeus als een van de weinige scholen ‘goed’ scoorde. Dat bericht is overigens ook snel weer verwijderd.
Het probleem van meer zittenblijvers is ook niet uniek voor het Barlaeus maar speelt op meer scholen. Zij-instromen kan bij heel veel gewilde scholen niet door de vele zittenblijvers.
Over verdringing: de afgelopen twee jaar had juist het Barlaeus veel last van verdringing van aangemelde leerlingen door lagere voorkeuren - vrijwel iedere leerling heeft het Barlaeus ergens op de lijst van 12 scholen staan. Ook het Vossius heeft veel last van verdringing. Zij hebben minder aanmeldingen dan plek en loten toch aangemelde leerlingen uit ten faveure van uitgelote kinderen op andere scholen. Vorig jaar het Barlaeus ook: minder aanmeldingen dan plek, toch aangemelde leerlingen uitgeloot. Dit jaar heeft het Barlaeus juist heel veel eerste aanmeldingen en deze uitgelote leerlingen zullen elders kinderen verdringen van hun voorkeursschool.
VSA heeft niets tegen individuele scholen, zeker het Barlaeus onderscheidt zich juist door transparante communicatie. Wel vindt VSA dat scholen die ieder jaar heel veel kinderen uitloten en dat probleem simpel doorschuift naar andere scholen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Dus vraagtekens bij leerlingen werven op exclusieve scholenmarkten in de randgemeentes zoals het Amsterdams doet of met taart vieren dat je zoveel aanmeldingen hebt, omdat je tegelijk weet dat je heel veel kinderen zult teleurstellen.
Elisabeth (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 13:55   

@Marja: het gaat om een handvol kinderen dus herkenbaarheid is sel degelijk iets waar je rekening mee moet houden. Het gaat om 11 jarige kinderen die niet gekozen hebben om ongelukkig te zijn, nee ze zijn pechvogels in een loterij. Have a little hart en houdt deze 2 kinderen vanaf nu er svp erbuiten.
Elisabeth (Amsterdam )
op 15/04/2018 naar 13:52   

@Rober: jij beveelt het advies van de psycholoog van harte aan met het autoriteiten argument omdat het een ‘wetenschappelijk inzicht van een professional’ zou zijn. Ten eerste: een professional zou echt nooit een diagnose stellen op basis van Hear say uit de media. Strooien met afkortingen van stoornissen is niet hetzelfde als ‘wetenschappelijk onderbouwd’. Ten tweede: er is wel een kwantitatief en kwalitatief onderzoek gedaan naar de schoolkeuze in Amsterdam o.b.v. 3 jaar loting en matching. Dat is wel door wetenschappers uitgevoerd en wijst naar heel andere inzichten dan de veronderstellingen die nu als feiten worden geponeerd. Lees dat eens, is echt interssant en verdiend vervolgonderzoek naar hoe kinderen drie jaar na de ‘matching’ ervoor staan op de school waar ze terecht zijn gekomen.
Vraag (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 13:51   

@Elisabeth: er is een rectificatie op dat stuk over Barlaeus gekomen, waarin aangegeven wordt dat het Parool echt onjuiste feiten heeft gepubliceerd. Niet handig om dat hier dan te gebruiken als 'bewijs'. Daarnaast verbaast het me dat het hier continu over verdringing vanuit Barlaeus gaat: St Nicolaas, Hyperion, 4e hadden allen meer aanmeldingen, als je de wandelgangen mag geloven, dus waarom steeds dat gehak op het Barlaeus, nadat ze hier vorig jaar alsmaar werden gebruikt als voorbeeld dat niemand meer interesse had in traditioneel gymnasiaal onderwijs? Het komt over alsof VSA iets tegen het Barlaeus heeft, terwijl volgens mij dit forum moet gaan over alle scholen en alle loters.
Elisabeth (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 13:47   

@WE: dat “met passie kiezen voor hun échte voorkeuren” is door Osvo gekozen. Osvo wilde kostte wat het kost strategisch kiezen voor een tweede voorkeur om loting te vermijden uit het systeem hebben. Amsterdam is ook de enige schoolregio die schaarse plekken op scholen zo verdeeld. In alle andere grote steden is gekozen voor alleen loten per school als dat nodig is. In Amsterdam is gekozen om alle kinderen te laten loten voor alle scholen. Verder: schoolkeuze is iets heel persoonlijk, niet iets dat je langs je eugen persoonlijke meetlat kunt keggen. Respecteer elkaars keuze, ouders kennen hun eigen kind beter dan wij op afstand kunnen beoordelen.
Marja (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 13:40   

@Elizabeth: niemand gaat herkennen over welke twee kinderen het gaat. Ik probeer alleen maar aan te geven dat wat jij zegt niet klopt. Niet alle ouders die je gesproken hebt hebben serieus rekening gehouden met uitloting of hun kinderen hierop voorbereid.

Ik stoor me aan de ouders op AT5 die ook feitelijke onjuistheden verkondigen. Daar moet je mee oppassen. Ik ben het in de basis er helemaal mee eens dat het hele systeem niet deugt en OSVO niets doet om dit structureel op te lossen. Maar als je iets wil bereiken moet je bij de feiten blijven.
Robert (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 13:38   

En wat krijgen kinderen juist wel mee op scholengemeenschappen. Lees de ervaringen op AT5 facebook bij dit artikel. Jammer dat jullie zo blijven hangen in je eigen gelijk, in de schuld van de OSVO. Neem het advies van de psycholoog ter harte. het is niet zomaar een mening. Het is wetenschappelijk inzicht en ervaring van een professional.
WE (Adam)
op 15/04/2018 naar 13:25   

Dat geframe ‘met passie kiezen’ en ‘passende school’ slaat nergens op. Als je in de provincie woont heb je vaak maar twee scholen waar je uit kan kiezen. Daar ‘past’ het wel altijd en kiezen ze ook niet ‘met passie’.
Je maakt mij niet wijs dat er van de meer dan 12 vwo scholen in Amsterdam er maar een of twee ‘passend’ zijn.

En dat AT5 item stoort me enorm, mn de moeder van het heel erg slimme kind die alleen maar op een categoraal gymnasium tot zijn recht zou komen. Wat heb je dan voor een beperkt wereldbeeld, alsof brede middelbare scholen geen extra uitdaging kunnen bieden aan hele slimme kinderen.
En de hele vraag is dan ook nog eens: wat is passend, en wat leert een kind niet op een school die zogenaamd niet passend is. Serieuze vraag. Wat komt je kind tekort als ie op een scholengemeenschap zit zoals Berlage of Fons Vitae.
Simone (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 12:54   

@Elisabeth: dank voor je uitgebreide antwoord!
Elisabeth (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 12:41   

PS: gisteren een interview met de Kinderombudsman in het Parool, zij krijgt veel meldingen over problemen bij zij-instroom. Zij ziet hierin de bevestiging dat de nood bij sommige kinderen groot is gezien het feit dat ze ook na een of twee jaar nog graag van school zouden wisselen.
Elisabeth (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 12:38   

@Simone: op 7 februari jl. stond dit in het Parool, titel: Krijgen kinderen in Amsterdam te hoge adviezen? Het is een plus artikel voor abonnees maar als je het via Twitter opzoekt en leest, is het gratis te lezen.
Er zijn helaas geen cijfers openbaar over schoolwissels. Wel zijn er veel meldingen de laatste twee jaar dat de gehoopte wissel naar de favoriete school in de 2e klas niet kan a.g.v. de vele zittenblijvers en dat tientallen kinderen op de wachtlijst staan om in te stromen zonder dat er een plekken vrijkomt. Ook kinderen die vastlopen op een categoraal gymnasium hebben grote moeite een andere school te vinden in Amsterdam. De centrale loting is geen matching van kind met school, door de mismatch loopt de doorstroom vast. De cijfers over op- en afstroom van alle Amsterdamse scholen zullen binnenkort wel openbaar worden in de Amsterdamse schoolwijzer, dankzij een verzoek daartoe van het CDA raadslid Boomsma aan de wethouder.
In februari 2017 portreteerde het Parool drie Amsterdamse kinderen die noodgedwongen buiten de stad naar school gaan. Één verhaa betrof een meisje dat nadat ze in de 2e klas op het 4e gymnasium vastliep nu naar het Vechtstede in Weesp gaat omdat 15 Amsterdamse scholen aangaven geen plek voor haar te hebben.
Elisabeth (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 12:26   

@Robert: Niemand ontkent dat. Je kunt deze kinderen niet kwalijk nemen dat ze niet alle twaalf scholen op hun lijst op hun duimpje kennen. Ze hebben een échte voorkeur gekozen en als alternatief scholen die daarbij aansluiten. Het Berlage en het Fons vitae waren iig niet de school waarvoor deze kinderen kozen. Voor andere kinderen waren deze scholrn wel de school van keuze. Deze kinderen kunnen door verdringing uitgeloot worden door de bij het Barlaeus uitgelote kinderen. Dat is een slechte uitkomst voor twee kinderen, het kind dat naar het Barlaeus wil en Fons Vitae kreeg en voor het kind dat Fons Vitae wilde en uitgeloot werd omdat het Barlaeus kind een beter lotnummer had.
Ik begrijp niet zo goed waarom je het belangrijk vindt om het ‘falen’ bij de kinderen en hun ouders te leggen. Hier faalt een systeem en daar is maar één verantwoordelijk voor: Osvo. Die vindt het prima om de schuld van het verdriet bij de kinderen en hun ouder te leggen.
Simone (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 12:18   

@Elisabeth: waar kan ik dat artikel over het Barlaeus vinden? En zijn er eigenlijk cijfers over schoolwisselaars (binnen Amsterdam) in de 1e/2e klas beschikbaar? Het zou interessant zijn om die te zien in de loop van de jaren.
Elisabeth (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 12:18   

@Marja: je deelt nu veronderstelde privé gegevens van andermans kinderen op dit forum. Niemand kan verifiëren of het waar is wat je schrijft over deze kinderen of dat het een persoonlijke mening van jou is. Ondertussen beschadig je wel de betrokken 2 kinderen en hun ouders die hierin misschien herkend worden. Kinderen en ouders die de afgelopen week al heel wat te verwerken hebben gekregen.
Alle meningen zijn welkom hier. Maar de indruk wekken dat je privé gegevens van andermans kinderen gebruikt ter onderbouwing van je mening kan echt niet. Snap je dat?
Robert (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 12:17   

Die kinderen verzinnen toch niet zelf dat Berlage/Fons vitae te laag niveau voor hun is en dat ze geen latijn en grieks krijgen? Ik hoop dat hun aan staande klasgenootjes dit niet hebben gezien. Je kan uitstekend gymnasium doen op een scholengemeenschap. Of atheneum of havo, als het toch te moeilijk blijkt. Dat kan namelijk ook. Niks mis mee. Maar deze kinderen mogen niet falen.
Marja (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 12:00   

@Elizabeth: nee hoor, ik ken de ouders van twee van de kinderen die buiten de top-5 geplaatst zijn en nu protesteren. Beide kinderen hadden de 6 categorale scholen bezocht en achter elkaar gezet. Daarna volgden 6 willekeurige scholen uit de lijst waar ze zich allemaal niet verder in verdiept hadden dan wat in de gids stond. Ze waren allemaal compleet in shock en hadden totaal geen rekening gehouden met deze uitkomst. De kinderen zelf waren nog het minst verbaasd, dankzij de leerkrachten.
Marja (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 12:00   

@Elizabeth: nee hoor, ik ken de ouders van twee van de kinderen die buiten de top-5 geplaatst zijn en nu protesteren. Beide kinderen hadden de 6 categorale scholen bezocht en achter elkaar gezet. Daarna volgden 6 willekeurige scholen uit de lijst waar ze zich allemaal niet verder in verdiept hadden dan wat in de gids stond. Ze waren allemaal compleet in shock en hadden totaal geen rekening gehouden met deze uitkomst. De kinderen zelf waren nog het minst verbaasd, dankzij de leerkrachten.
Elisabeth (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 11:28   

@Marja: geloof me, de strategie die je beschrijft volgt iedere ouder die in de afgelopen jaren heb gesproken.
Elisabeth (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 11:23   

@zorgelijk:
- Ook jij veronderstelt op basis van een filmpje dat ouders hun kinderen betrekken in hun verdriet en woede om de slechte uitkomst die dit systeem voor hun kind had. Dat weet je helemaal niet. Ouders strijden voornamelijk buiten de media om. Het enige dat je hiermee bereikt is dat verdrietige kinderen helemaal niet meer gezien worden. Ik zag twee kinderen die rustig en goed in eigen woorden vertelden wat dit met hen deed. Ik heb bewondering voor deze twee kinderen, voor iedere school zijn deze kinderen een cadeautje!
- je wil geen verdrietige en ongelukkige kinderen zien maar draagt ouders tegelijk op om hun kinderen juist niet af te zonderen. Een goede sociaal emotionele ontwikkeling is het allerbelangrijkste. Daarom juist willen kinderen graag naar een school waar ze zich thuisvoelen en herkennen, lees het recente kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek naar schoolkeuze in Ansterdam daar eens op na. Ouder volgt het kind en laten kinderen vrij in de keuze, ouders leggen helemaal geen keuze op zoals jij veronderstelt. Een nieuw probleem dar na 3 jaar centrale loting zich ontvouwt is dat kinderen heel graag alsnog van school wisselen aks ze niet op een passende school komen, maar dat is vrijwel onmogelijk in Ansterdam. Lees wat de Kinderombudsman hierover zegt. Ander probleem is dat kinderen die heel graag aantrekkelijk vwo doen (by far de meerderheid), door uitloting op een gymnasium als reserveschool komen, waar ze kinderen due juist bewust voor gymnasium kiezen verdringen; twee verdrietige kinderen dus. Lees het recente artikel over het Barlaeus eens, waar de rector duidelijk aangeeft dat zij veel moeite moeten doen om de grote groep kinderen bij hen op school die niet voor hen koos bij de kes te houden. De middelbare school is tenslotte wel degelijk een belangrijke periode waar een kind naar volwasssenheid pubert. Op een voor jou niet passende school zitten, verstoort de ontwikkeling. En dat is niet voor ieder kind dezelfde school.
- verlies en verdriet is onderdeel van het leven ja. Dat maken we allemaal mee. En het verdriet van uitgeloot zijn is altijd een ‘waardevolle ervaring’ voor de kinderen van anderen. Of ‘gun’ jij je eigen kind school nummer 10 of 12 op de lijst om deze waardevolle ervaring te hebben? Niemand wil dat voor zijn kind. En bedenk dat gezinnen echt een jaar bezig zijn tegenwoordig met de schoolkeuze, dankzij die centrale loting waardoor alle kinderen moeten loten voor alle scholen.
Ik vind dat je onnodig hard de schuldlegt bij ouders. En je eerdere betoog over ADD, hyperfocus en OCD en wat al niet meer, klinkt nogal beside the point. Dit forum is ook geen plek voor psychologie van de koude grond. Je kunt onmogelijk aks professional dergelijke oordelen vellen zonder dat je de kinderen en hun ouders zèlf gesproken hebt. Dit gaat over normale kinderen die ieder jaar weer met 7.500 tegelijk dit proces door moeten samen met hun ouders.
Wat Osvo moet doen is in gesprek gaan met ieder kind dat ongelukkig is met de school uit de loterij en serieus naar hen luisteren. Precies zoals de Kinderombudsman Osvo heeft gevraagd. Stop met blaming the victim, ouders zijn verstandige mensen en weten heus wat goed is voor hun kinderen. Steun hen ipv verwijten te maken due gebaseerd zijn op veronderstellingen. Dit leidt alleen maar de aandacht af van de verantwoordelijken: de bestuurders verzamelt in Osvo. Zij zijn verantwoordelijk voor het systeem, zij vragen kinderen met passie te kiezen voor hun échte voorkeuren, zij willen niet dat strategisch gekozen wordt voor een school om teleurstelling te voorkomen en zij houden bewust het aanbod van de gewenste scholen krap uit eigen belang: scholen openhouden die voor te weinig kinderen de échte voorkeur is.
Marja (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 11:19   

Er bestaat ook nog zoiets als verwachtingsmanagement. Je kunt als ouder ook heel duidelijk uitleggen hoe de loting werkt en dat er een risico is dat het verkeerd afloopt voor het kind. Een kind met passie laten kiezen zonder de risico’s te bespreken en hoe daar dan eventueel mee om te gaan is nogal onhandig gegeven de ervaringen van de voorgaande jaren.

En als dat dan gebeurt, dan laat je het kind natuurlijk boos en teleurgesteld zijn. En daar mag je best een beetje in meegaan maar daarna zoek je de positieve kant. Dat is die jongen die eerder op AT5 was en als enige op zijn 12de keus gekomen was ook gelukt. Hij is naar het Fons Vitae geweest voor een nadere kennismaking en staat er inmiddels heel anders in. Gebruik dat als voorbeeld! En als je toch zo nodig strijd wil voeren, doe dat dan achter de rug van de kinderen om maar sleep ze er niet in mee. De andere kinderen in de klas zijn al bezig met voorbereidingen zoals fietsroute oefenen, kennismaking in juni in de agenda zetten, en deze kinderen moeten afwachten of papa en mama hun probleem op gaan lossen. Lijkt me niet bevordelijk. En waarom?? Gymnasium is gewoon gymnasium!!
Elisabeth (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 10:55   

@Robert: vervelend dat je ‘zo’n moeder’ had, al weet ik niet precies wat je daar mee bedoelt. Je veronderstelt een hoop zaken die je helemaal niet weet. Het is echt een misvatting dat het verdriet van de kinderen projectie van de ouders is. Stel eerst vragen voordat je aannames diet die niet kloppen. De druk die jij noemt die komt niet van ouders maar van een systeem dat van kinderen vraagt om met passie te kiezen voor hun échte voorkeuren en die vervolgens maar aan een deel van hen tie te kennen.
In deze situatie troosten ouders hun kinderen, houden zichzelf groot voor hun kinderen, maar geven wel ruimte aan hun kinderen om hun verdriet en teleurstelling te uiten. Wat voor een boodschap geef je aks maatschappij als dat niet mag en het wegwuifde, nadat maandenlang hun échte voorkeuren voorop stonden? Iedere ouder beschermt zijn kinderen en daarom houden ze hun kinderen buiten hun strijd voor rechtvaardigheid voor alle kinderen, ook voor hun kind. Het gaat daarbij niet meer om ‘het beste’ voor hun kinderen maar een plek die ‘goed genoeg’ is.
Stel je eens voor, dat je als 11 jarige maanden bezig geweest bent om die ene écht speciale school te vinden, want dat vraagt dit systeem van kinderen. En dat je dan in een klas zit waar de what’sApp vlak na half vier ontplòft van vreugde: al je klasgenoten delen hun uitslag en vrijwel iedereen is blij. Een paar kinderen blijven stil, want zij hadden pech. Blije kinderen maken zelfs grapjes dat ze uitgeloot zijn, om daarna ‘prank!’ te roepen. Hoe denk je dar uitgelote kinderen die buiten de top 5 zijn en echt ongelukkig zijn zich voelen?
Die slechte start voor de pechvogels is te wijten aan dit amorele systeem dat pechvogels kent. Om vervolgens die pechvogels en hun ouders verwijten te maken dat ze gedaan hebben wat dit systeem van hen vroeg, is echt onterecht en blaming the victim.
Zorgelijk (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 10:28   

Ik heb de oplossing voor de scholen-matching niet en het verdriet van verlies van de kinderen is zeker weldegelijk echt. Dit forum is geen platform voor professionele verdriet-verwerking, maar er zijn wel een aantal zaken die hier buiten staan en ik geloof en hoop dat eenieder ouder dit ten harte neemt:

- betrek de kinderen niet in het verdriet (uiting: woede) van de ouders in de schoolwens van de ouders, zoals stuitend in het AT5 filmpje is te zien. Vecht je onvrede met de OSVO buiten de kinderen/media af.

- zonder de kinderen niet af van de maatschappij door ze 'speciaal/ anders' te maken, een goede sociale emotionele ontwikkeling is 1000x belangrijker dan de schoolnaam: ga zelf na, wie interesseert het nu nog waar jijzelf op de middelbare school bent geweest? Alleen je ouders.

Verder is er nog de open deur: verlies is onderdeel van het leven. Ik krijg dadelijks te maken met depressies en burnout (leeftijd 25 - 45 jaar), met bijna 100% dezelfde oorzaken vanuit hun jeugd: moeilijk verwerken van verlies (en woede), dwangmatige perfectionisme (overmatige prestatie drang ter bevestiging van je zelfbeeld). Het gros heeft de kiem hiervan in de middelbare schooltijd in de ongezonde relatie met ouders/school.

Wellicht klinkt het hard voor sommige ouders, maar zoals ik al eerder zei is de situatie verontrustende omdat de kinderen hiermee (bewust & onbewust) (op)gevoed worden. Professionele hulp/begeleiding aan ouders vanuit de OSVO is dan ook mijn oproep.
Robert (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 10:21   

@Elisabeth De psych heeft helemaal gelijk! Ik begrijp hem wel want ik had zo'n moeder. Wat hier gebeurt is dat ouders hun kind vertellen dat ze speciaal zijn, te goed voor een scholengemeenschap. Die kinderen voelen een enorme druk om het dan ook waar te maken. Dat maakt ze onzeker. Het verdriet dat ze voelen is het verdriet van hun ouders. Als die er nonchalanter in staan, hun kinderen voorbereiden op een lagere plaatsing en die school niet afkraken is er niet zo veel aan de hand. Er wordt te veel waarde gehecht aan categoraal gymnasium of vwo. Het is pertinent onwaar dat gymnasium op een scholengemeenschap van lager niveau is. Er bestaat ook geen gymnasium advies. Teleurgesteld over Fons Vitae of Berlage. Te weinig uitdaging. Die ouders leven in een bubbel. Ze geven hun kind een slechte start op een goede school. Heel schadelijk daarbij om die kinderen zo bloot te stellen aan de media.
Jitta (Diemen)
op 15/04/2018 naar 10:15   

Ik denk dat het maken van zo'n lange lijst nog een nu blijkend nadeel heeft: Als je bent uitgeloot op je eerste keus, en dan moet gaan kijken wat er nog is, dan ben je nog steeds alleen maar uitgeloot op je eerste keus en zoek je nu "the best of the rest". Door een kind een lijst van 12 te laten maken is ineens je 10e keus nóg erger dan je 7e keus, terwijl we eigenlijk allemaal hebben kunnen merken dat het ergrns na 2 of 3 eigenlijk om het even is, dat is niet wat je wilde. Je creëert hiermee dus een "ervaren" afwijzing die veel erger is dan hij had hoeven zijn.
Elisabeth (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 09:03   

@zorgelijk: ik ben geen psycholoog, wel moeder die het verdriet van dichtbij heeft meegemaakt en meeleeft met deze kinderen en hun ouders. Je bedoelingen zijn vast goed, daar ga ik vanuit, maar je slaat de plank mis omdat je het systeem waar deze kinderen en hun ouders zich aan moeten onderwerpen niet begrijpt.
Osvo vraagt ouders en kinderen om met passie te kiezen voor hun échte voorkeuren. Osvo legt 11 jarige kinderen op om maar liefst 12 scholen op een lijst te zetten en je allergrootste favoriet, daar mag je je aanmelden. Het gaat dus om de schoolwensen van 11 jarige kinderen in een systeem dat van kinderen vraagt om voor die ene heel speciale school te kiezen. Kinderen en hun ouders beginnen in groep 7 al aan deze opgave om in groep 8 een goede keuze te maken en voldoende reservescholen te hebben. Het is een systeem van winnaars en verliezers omdat Osvo wel van kinderen vraagt wat hun échte voorkeuren zijn, maar zelf bewust het aanbod van gewenste scholen krap houdt, zodat de scholen die anders niet voldoende aanmeldingen krijgen met lotingsdwang gevuld worden met de kinderen die de pech hebben een hoog lotnummer te krijgen. Strategisch kiezen om een verwachte teleurstelling te voorkomen, wordt als onwenselijk gezien en is compleet uitgesloten door Osvo.

Je verwijt de ouders impliciet slecht ouderschap, maar deze ouders hebben heel veel tijd doorgebracht om met hun kinderen soms wel 20 scholen om die lijst van 12 scholen op te stellen. Osvo schermt met onverholen trotst dat 99% tevreden is omdat zoveel kinderen binnen hun top 5 is beland. Dat is zout in de wonde van de 1% die het moet doen met scholen die aks lijstvulling zijn opgegeven. Osvo is verantwoordelijk en Osvo moet met ongelukkige kinderen in gesorek. Dat is ook wat de Kinderombudsman van Osvo verlangt. Oudkerk is als bestuurder verantwoordelijk, hij wilde de échte voorkeuren van kinderen weten, die kreeg hij en daar moet hij nu zijn verantwoordelijkheid voor nemen.

Tenslotte wil ik je vragen om als mens oog te hebben voor de bijdrage hieronder, waarin een moeder vertelt dat haar dochter kennelijk helemaal geen verdriet màg hebben omdat na de loterij het voor de pechvogels ineens niet meer mag gaan om je échte voorkeur want ineens alle scholen ineens goed (maar niemand die met je wil ruilen).

Van blaming the Victim wordt maar één partij beter en dat is Osvo. Die heeft zo een excuus om op de handen te blijven zitten.
Ma Amsterdam (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 09:00   

Zorgelijk, dank voor jouw bericht. Ik denk dat je het allemaal een beetje omkeert. We hebben hier een systeem, waarbij we kinderen in twee weken tijd minimaal 12 scholen laten bezoeken. Daarna laten we ze een lijstje vragen waarbij ze de scholen waar ze het liefst naartoe willen moeten prioriteren. Vervolgens gaan we een machine laten loten en komen er kinderen terecht op scholen waar ze helemaal niet naartoe willen. Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat de wereld van een kind dan helemaal instort. Ik denk dat dit schade toebrengt aan een kind. Niet als je je kind vervolgens laat vertellen dat hij of zij verdrietig is of boos en wat hij of zij had gewild.
Ma Amsterdam (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 08:55   

Fons Vitae bij ons kind op nummer 12. Niet omdat mijn zoon het een slechte school vond, maar omdat hij er gewoon niet zoveel mee had. Hij vond het Barlaeus fantastisch qua sfeer dat is bij iemand anders waarschijnlijk weer niet zo. Het systeem heet ook Loting & Matching.
Zorgelijk (Amsterdam)
op 15/04/2018 naar 08:24   

Als psycholoog vind het verontrustend dat de OSVO geen hulp biedt aan ouders -zoals te zien op het AT5 filmpje- die hun eigen (school)wensen projecteren op hun kinderen. Hierdoor ontwikkelt het kind een psychische toestand waarin het zichzelf niet alleen 'speciaal' gaat vinden maar juist 'anders' als zelfbeeld. Dat zie al heel duidelijk in het AT5-interview met de kinderen, ze zijn zichzelf al 'anders' aan het opstellen tov de maatschappij. Onderzoek toont dat ze hiermee een verhoogde kans op sociale en emotionele problemen ontwikkelen. Met name in de range van ADD ontwikkelen ze ongezonde hyperfocus en OCD - in de volksmond bekend als dwangmatig perfectionisme. Simpel gezegd zijn deze ouders onbewust de toekomstige burn-out en depressies aan het kweken voor deze kinderen. Dit is een zeer ernstige ontwikkeling.
Het hele competitieve scholen-verhaal waarin vooral de ouders en hierdoor de kinderen worden gehitst in prestige-drang moet zo snel mogelijk worden opgelost want anders ontwikkelen we hiermee een grote groep met psychische problemen in de toekomst.
Elisabeth (Amsterdam)
op 14/04/2018 naar 21:45   

Dank voor de informatie over het Fons Vitae, nuttig on dit soort specifieke informatie te delen.
Wat voor het ene kind de favoriete school is, is voor het andere kind school nummer 10 op zijn of haar reservelijst. Dat maakt een school niet beter of slechter, de échte voorkeuren van kinderen verschillen nu eenmaal. Het nare van deze centrale loting is dat alle kinderen binnen een advies elkaars concurrent zijn. Het laagste lotnummer gaat altijd voor bij de plaatsing, niet de hoogste voorkeur. Het kan dat kinderen die het liefste naar het Fons Vitae zou gaan, verdringen is door een kind dat uitgeloot is voor het Barlaeus omdat het lotnummer van dat laatste kind beter is.
Oudkerk speelt in zijn reactie op AT5 slim in op de concurrentie met een verdeel-en-heers taktiek. Om aan de garantie op één van de opgegeven scholen te voldoen, is rekening gehouden met de mogelijkheid van 1 extra stoeltje in elke klas. Oudkerk zegt dat er 2 stoeltjes zijn bijgeplaatst, dat is veel minder dan waar rekening gehouden is. Vervolgens zegt Oudkerk dat deze kinderen een betere plek geven betekent dat de klassen ‘veel te vol’ worden wat met het tekort aan leraren ‘volstrekt onverantwoord’ is, waardoor ‘100den kinderen in de problemen komen’.
Er is rekening gehouden met 1 stoeltje bijplaatsen per klas. Er zijn honderden brugklassen. Er zijn welgeteld 2 stoeltjes bijgeplaatst in 2 klassen. Zijn deze 2 klassen nu ‘veel te vol’ met 1 extra leerling? Was het plan om in elke klas 1 stoeltje bij te plaatsen van meet af aan ‘volstrekt onverantwoord’?
Beste ouders laten we elkaar blijven steunen, ieder kind is gevraagd te kiezen voor zijn of haar échte voorkeur en die verschillen. Laat Oudkerk gewoon zijn verantwoordelijkheid nemen. Oudkerk wijst weer eens naar de ouders maar er zijn 4 vingers die naar hem als verantwoordelijk bestuurder wijzen.
Mijn kind ook niet op 1ste keus (Amsterdam )
op 14/04/2018 naar 20:42   

Aan de ouders in het AT5 segment: het Fons Vitae heeft een volwaardig gymnasium. Al vanaf de herfstvakantie wordt de eerste selectie in de brugklas gemaakt en krijgen de kinderen met een VWO advies en een Cito score van 545 of hoger Latijn aangeboden. Daarnaast heeft het Fons als een van de weinige scholen maar 1 brugjaar. En het is een begaafdheidprofielschool, dus meer dan genoeg extra uitdaging. Je mag best ongelukkig zijn met je plek maar je kan het een stuk slechter treffen als VWO leerling. Als er geen brand was geweest was je er nooit opgekomen en was je een stuk lager op je lijst geëindigd. Waarschijnlijk wisten jullie dit allang maar vinden jullie het toch nodig om op tv net te doen alsof je kind nu niet eens naar een school op zijn/haar niveau kan. Beetje jammer. Met fake news ontkracht je je argumenten!
Elisabeth (Amsterdam)
op 14/04/2018 naar 18:19   

@Ko: dank voor je cijfermatige bijdrage.

Één correctie/aanvulling: de schoolbestuurders en de wethouder hebben de ouders voorgespiegeld dat 99,9% van de kinderen in de top 3 zou komen, gebaseerd op de simulatie uitgevoerd door de knappe koppen die dit allemaal bedacht hebben. Daarna hebben de mensen achter petitie voor de matching, die met de misleidende slogan “geen loting maar matching” streden voor behoud van de centrale loting belooft dat met de door hun bepleitte wijze van loting dit wel behaald kon worden “of in ieder geval alle kinderen in de top 5”. Deze beloftes van beleidsbepalers en de petitie vd matching zijn in 2015, 2016, 2017 en 2018 niet behaald.

Stichting VSA heeft inderdaad vervolgens als eerste aan ouders gevraagd in een poll: welke plek vindt u nog acceptabel? De uitkomst daarvan is dat ruim 80% plek 1, 2 of 3 noemt en de acceptatie daarna rap afneemt. Buiten de top 5 vindt slechts een enkeling nog een acceptabele uitkomst. Dit werd bevestigd in de evaluatierapporten van de centrale lotingen.

Ons uitgangspunt is altijd geweest dat als ieder kind een plek in de top 3 krijgt, de loterij doet wat ouders belooft is. Uit de poll en evaluaties volgt dat de meeste ouders zich daar in kunnen vinden. Maar een loterij is een noodgreep en geen doel op zich. Het onderliggende probleem is dat er te weinig aanbod is van scholen waar kinderen ook echt naartoe willen. Daarom, we willen geen loterij met pech- en geluksvogels maar beter onderwijs voor álle Amsterdamse kinderen. 99% in de top 5 is helemaal geen reden tot tevredenheid, Osvo mag heel wat meer ambitie tonen. Ieder jaar 11 jarige kinderen vragen om met passie te kiezen voor hun échte voorkeuren en vervolgens alle kinderen met een fancy loterij in het bestaande aanbod dwingen zonder je verantwoordelijkheid te nemen en iets aan het aanbod te veranderen, beschermt scholen die zonder lotingsdwang vrijwel geen leerlingen krijgen. Dat is niet in het belang van achtstegroepers die naar een Amsterdamse brugklas gaan, in het bijzonder degenen de pech hebben een hoog lotnummer te krijgen.
Ko (Weesp)
op 14/04/2018 naar 17:46   

@Do
In het persbericht van OSVO van 5 april tel ik 958 leerlingen die
niet op hun 1e plek terecht zijn gekomen. Dat deze allemaal een
administratieve martelgang moeten doormaken lijkt me te sterk
uitgedrukt. Je zegt dat het aantal teleurgestelde kinderen niet
moeilijk te raden is. In plaats van te raden kun je ook iets
uitrekenen om een indruk te krijgen.

Tot voor kort liep op deze website een enquete met als vraag
wat is je laagste nog acceptabele voorkeursplaats. Als ik
mij goed herinner was voor rond 20% van de respondenten alleen
de 1e voorkeur acceptabel. [ Dit betekent dat er geen breed
gedeelde obsessie met plaatsing op 1e voorkeur is ].

Van de 958 leerlingen werden er 535 op 2e voorkeur geplaatst.
Voor rond 20% van hen, dus ongeveer 107, is dat geen acceptabele
plaats dus daar zal verdriet en boosheid zijn. De andere 428
zijn mogelijk wel teleurgesteld, maar voor hen is het een
acceptabele plaats.

Het Tevredenheidsonderzoek 2016 geeft hetzelfde beeld. Volgens
Tabel 2 is 21% van de leerlingen op plek 2 niet tevreden. En
uit figuur 20 is af te lezen dat 21% van de leerlingen en
26% van de ouders alleen met plaatsing op 1ste keuze tevreden
zou zijn geweest.

In Tabel 2 staat ook dat 29% van de leerlingen op plek 3 niet
tevreden is, en 40% van de leerlingen op plek 4.
In 2018 zitten 199 leerlingen op 3e en 101 op 4e voorkeur.
Dat geeft nog eens 58+40 = 98 ontevreden leerlingen.

Al met al kom je zo op ruim 600 leerlingen die niet ontevreden
zijn, van die 958.

Het Tevredenheidsonderzoek 2017 laat ik hier buiten omdat de
respondenten niet representatief zijn.

Intussen blijft het zo dat in 2018 toch 224 leerlingen buiten
hun top-3 of niet zijn geplaatst, dat is 3%. De ambitie van
VSA was dacht ik om iedereen in top-3 te plaatsen. En dan lees
ik in een recente tweet:
Dit is waar het over gaat: we willen geen betere #loterij,
we willen meer, beter onderwijs

Ik denk dat een betere methode van matching toch wel gewenst is.
Moeder2 (Amsyerdam)
op 14/04/2018 naar 10:23   

@moeder geheel eens met je hele mail, maar wel een beetje slap van de school van eerste voorkeur. Wij kregen een keurig mailtje dat de school van eerste voorkeur begreep dat het ophalen van het formulier pijnlijk was en dat je gewoon kon mailen waar het formulier naartoe moest. Zo kan het dus ook.
Do (Amsterdam)
op 13/04/2018 naar 18:40   

@moeder Wat verwoord je het ontzettend goed, precies deze gedachten passeerden afgelopen week ook bij mij de revue. 951 (!) kinderen moeten deze administratieve martelgang doormaken .dat is het aantal kinderen dat niet op de 1e plek terecht is gekomen. Het aantal teleurgestelde kinderen hieronder is niet moeilijk te raden ...
Moeder (Amsterdam)
op 13/04/2018 naar 16:25   

@Elisabeth. Dat zullen we zeker doen! dank voor je tomeloze inzet voor de stichting!

Onze dochter merkte nog het volgende op;
"Kinderen mogen niet eens verdrietig zijn! Het is gek dat je 8 jaar lang op school zit en iedereen zegt dat je je best moet doen en je moet steeds heel veel CITO's maken en je moet dat zo goed mogelijk doen. Dan krijg je na 8 jaar je advies en sommige kinderen mogen daarom uit bijna alle scholen kiezen en sommige kinderen uit veel minder scholen. Maar de juf zegt erbij dat je niet verdrietig moet zijn want alles is ineens goed. Dan maak je een voorkeurslijst en moet je je echte voorkeur bovenaan zetten. Daar ben je heel lang mee bezig en daar denk je heel veel over na. Maar als je uiteindelijk niet naar de school mag waar je zo graag naartoe wilde zegt weer iedereen dat je niet verdrietig moet zijn want ineens zijn weer alle scholen goed. Dat is niet waar en ook niet eerlijk"
Elisabeth (Amsterdam)
op 13/04/2018 naar 14:30   

@moeder: maak je alsjeblieft ook bezwaar bij de school van aanmelding tegen het uitloten van je kind? Voor de 2e keer uitgeloot worden is echt wel heel zuur. OCO Amsterdam kan praktische hulp bieden, zie de link in onze update (onder knop nieuws). Het is van belang je casus voor te leggen aan het schoolbestuur, dan zullen zij een nieuwe belangenafweging maken en een nieuw besluit over plaatsing van je kind moeten nemen.

Dit geldt voor iedereen die uitgeloot is voor de school van aanmelding en ongelukkig is: maak bezwaar bij het schoolbestuur en informeer OCO Amsterdam. Zonder bezwaar kan het schoolbestuur ook geen maatwerk bieden als dat nodig is. Bezwaar maken kan tot zes weken na de uitslag van de centrale loting.
Elisabeth (Amsterdam)
op 13/04/2018 naar 13:24   

@moeder: dank voor het delen van je hartenkreet. Inderdaad, ieder verdrietig kind is er een teveel. Daarom is het goed om het geluid van verdrietige en teleurgestelde kinderen te laten horen. Het belang van kinderen zou voorop moeten staan, niet het verdeelsysteem van de schaarste.
Elisabeth (Amsterdam)
op 13/04/2018 naar 13:21   

@zondervan: dat hangt van de positie op de reservelijst en van de school af. Heeft de school van aanmelding veel kinderen uitgeloot, kan het zijn dat je alsnog een hoog nummer op de wachtlijst hebt. Is de school van aanmelding een reserveschool voor veel andere kinderen dan heb je wellicht een laag nummer en kom je misschien alsnog op je favoriete school als er ergens een verschuiving plaatsvindt. Er deden 20 kinderen mee aan de tweede ronde waarvan de overgrote meerderheid hun plek op de school van plaatsing hebben opgegeven. Dus volgende week zullen wat verschuivingen zijn.
Arjan (Amsterdam)
op 13/04/2018 naar 12:47   

En van buiten Amsterdam kwamen, dus nu naar een school in een andere plaats gaan. Maar dit moet OSVO maar verder toelichten.
Arjan (Amsterdam)
op 13/04/2018 naar 12:46   

Hallo Helena, het lijkt dat de betreffende kinderen maar één of enkele scholen op hun lijst hadden gezet.
Helena W (Amsterdam)
op 13/04/2018 naar 12:38   

Ik heb een vraag. Ik lees dat er kinderen zijn die helemaal niet geplaatst zijn? Hoe is dat mogelijk? Je levert een lijst in, alle kinderen worden op de school geplaatst en tegen sommige kinderen zeggen ze: voor jou is nergens een plek? Hoe kan het zijn dat ze niet verder in hun excelletje rommelen en wat kinderen verplaatsen zodat dit kind ergens in de top 12 terechtkomt?
Moeder (Amsterdam)
op 13/04/2018 naar 11:16   

Onderstaande mail stuurden wij vandaag aan de OSVO. Wij hopen dat ALLE ouders van zich laten horen. En dat niet alleen de ouders wiens kinderen niet binnen hun top 5 werden ingeloot zich nu verenigen, zoals ook dit jaar weer gebeurt. Alsof de top 5 nu al een geaccepteerd kwaad is geworden. Maar ieder verdrietig kind is er 1 teveel. En ook ouders van kinderen die wél het geluk aan hun zijde hadden kunnen meehelpen om een einde te maken aan het huidige systeem!
Aan Rob Oudkerk, het bestuur van de OSVO en haar leden,
Dit jaar deden wij voor de tweede keer mee met de loting en het is voor ons ouders verbijsterend te zien dat er met alle opmerkingen van ouders van kinderen die twee jaar geleden mee deden werkelijk niets is gedaan. Nog steeds worden de CITO-toetsen afgenomen terwijl de open dagen (lees veelal avonden, door de week en dus laat thuis) tegelijkertijd van start gaan. Nog steeds beginnen de open dagen terwijl de kinderen pas drie weken later hun definitieve advies krijgen. Nog steeds schuifelen wij dus met 1000-den kinderen en hun ouders door scholen waarvan de eerste drie weken niemand zeker weet of ie er überhaupt wel naartoe mag. Nog steeds hebben wij geen enkele school bezocht die er blijk van gaf achter uw loting-systeem te staan, integendeel: alle leerkrachten en mentoren die wij ook dit jaar weer spraken delen op de open dagen de ergernissen van ouders en kinderen over uw beleid. Hoe kan dat? Wie vertegenwoordigt u eigenlijk? Nog steeds praat de OSVO over een "voorkeurslijst" terwijl geen kind 12 scholen als 'voorkeur' heeft. Nog steeds negeert de OSVO vervolgens deze zorgvuldig samengestelde lijsten van kinderen stelselmatig in het aanpassen van het aanbod en wordt de loting misbruikt als een politiek middel over de ruggen van de kinderen heen. Heeft u enig idee wat dit hele circus voor ouders en kinderen betekent? Nee, anders had u de verkeerde email die u dinsdag aan 8000 kinderen verstuurde eerst even gelezen voor u hem verstuurde en had u het simpelweg kopiëren van een oude mail achteraf niet 'een foutje' genoemd. Nee, want dan zou u de loting van dit jaar, waarin er nog steeds zoveel verdrietige kinderen zijn, geen 'succes' durven noemen. Nee, want dan zouden wij vandaag niet gebeld zijn door de school waar uw systeem ons kind geplaatst heeft met de vraag of wij de aanmeldingslijst op de school van eerste voorkeur willen gaan ophalen en komen inleveren bij de school van plaatsing. De school van plaatsing vond het zelf ook een idiote vraag maar vertelde dat zij niet kan zien wat de school van eerste voorkeur was en dat zij het dus niet als scholen onderling kunnen regelen, hoe graag ze dat ook zouden willen. Moeten wij nu ook nog uw administratie doen? Hoe verzint u het! Het fysiek moeten aanmelden van je kind bij een school waar het misschien niet naartoe mag was al zo onnodig pijnlijk, zeker in dit digitale tijdperk. En nu moeten we de originele lijst ook nog eens gaan ophalen bij de school waar ons kind zo ontzettend graag naartoe wilde, maar niet mag? En haar opnieuw ergens anders aanmelden? U heeft werkelijk geen idee wat het betekent om 11 jaar oud te zijn en met dit circus mee te moeten doen. Dit systeem is een blamage voor de stad Amsterdam.
ZonderVan (Mokum)
op 13/04/2018 naar 09:23   

Ons kind is op zijn tweede keuze terecht gekomen, (had dus veel erger gekunt) maar toch is hij erg verdrietig.

Zijn er cijfers betreffende de reservelijsten, en de kans dat je alsnog naar de school van je voorkeur kunt.?
Arjan (Amsterdam)
op 10/04/2018 naar 21:36   

Beste N, de 1% groep dekt zeker ook de kinderen die helemaal uitgeloot zijn. Het leek echter dat een aantal daarvan maar één of enkele scholen opgegeven hadden en niet in Amsterdam wonen. Dat ligt dan natuurlijk iets anders dan de kinderen met een volle lijst scholen.
Als jouw kind wel veel scholen had, meld je aan zou ik zeggen en doe mee.
Elisabeth (Amsterdam)
op 10/04/2018 naar 19:56   

@N: wat ontzettend naar, kan me het verdriet en teleurstelling van je kind goed voorstellen. Laat even weten of jullie toch veel scholen hadden opgegeven. Hadden jullie je al georiënteerd op scholen buiten Amsterdam? Afhanekelijk van waar je woont, is in Amstelveen nog plek (zie eerdere post hierover hieronder). Of doen jullie mee aan de tweede ronde?
N (Randgebied Amsterdam)
op 10/04/2018 naar 13:55   

Beste ouders/verzorgers en andere betrokkene,
Vandaag via via geïnformeerd omtrent de stichting, waar ik een hoop reacties zojuist heb gelezen. En wordt veel gesproken over de 1% kinderen die niet in hun top 5 zijn geplaatst. Ik mis alleen input over de 0,1% kinderen (6 om precies te zijn) die helemaal niet geplaatst zijn en waarvan de berichtgeving hieromtrent wat discutabel is. Ik ben helaas een ouder met een 0,1% kind en na alle verdriet en teleurstelling hopen wij inmiddels op een plekje in aansluiting op onze visie van een VO school....
Arjan (Amsterdam)
op 09/04/2018 naar 22:44   

Beste nieuwe lezers van dit forum met een school-plaatsing buiten de top-5:

Er worden nu veel initiatieven genomen door een inmiddels flinke groep aangemelde ouders bij SVA, om wél in de top-5 geplaatst te worden en er niet als 1% groep buiten te vallen.

Neem daaraan deel door aan te melden voor de mailgroep, mail naar stichtingvsa apenstaartje gmail.com
Graag met je gegevens en de relevante informatie over je kind (voorkeur en wat het geworden is plus plek op de voorkeurslijst)
D (Amsterdam)
op 09/04/2018 naar 18:30   

Hoi Elisabeth, veel dank voor je antwoord, had intussen ook al telefonisch contact met Krijn dus het loopt!
Elisabeth (Amsterdam)
op 09/04/2018 naar 13:03   

@D: stuur een email naar stichtingvsa apenstaartje gmail.com met je gegevens en de relevante informatie over je kind (voorkeur en wat het geworden is plus plek op de voorkeurslijst)
D (Amsterdam)
op 09/04/2018 naar 12:58   

Hoi allen, hoe kan ik in contact komen met de groep ouders die aanwezig was op de bijeenkomst afgelopen weekend? ik was hier graag bij geweest maar wist er niet van. Alvast dank!
Ilona (Amsterdam)
op 09/04/2018 naar 10:04   

Sluit me aan bij Francisca, wat fijn was de bijeenkomst zaterdag. Het blijft inderdaad ontzettend zuur om bij de 1% te horen. Vooral omdat het om zo weinig kids gaat dat zij nog makkelijk kunnen bijgeplaatst in hun top 5.
Francisca (Amsterdam)
op 08/04/2018 naar 19:22   

Dank dat jullie gisteren een bijeenkomst hadden.Het was fijn om gelijkgestemde ouders te zien.Veel mensen denken namelijk dat je blij moet zijn omdat je kind immers geplaatst is.Maar als je weet dat er voor deze 1% best een oplossing te vinden is,maar de inzet daarvoor ontbreekt ,is het toch wel heel zuur, dat onze kinderen daar de dupe van worden.Onze dochter is intens verdrietig dat zij niet naar de school van haar eerste keuze kan,terwijl er wel kinderen naartoe gaan die deze school als tweede of derde keuze hadden.Wij zouden dolblij zijn geweest met iedere plaats in de top vijf.In haar klas gaan 21 kinderen naar de school van hun eerste keuze,vijf naar hun tweede keuze en één naar de derde keuze.En dan is daar mijn dochter die naar een school moet die totaal niet bij haar past.En dat vanwege de onwil om hier en daar wat stoeltjes bij te plaatsen.Fijn voor de 99%,maar extra zuur voor de overgebleven 1%.
Elisabeth (Amsterdam)
op 08/04/2018 naar 12:12   

Gisteren had VSA een goede bijeenkomst met 17 ouders van kinderen die ongelukkig zijn met de uitkomst van de centrale loting.

Mocht uw kind ook ongelukkig zijn en tot de 1% horen die buiten de top 5 is gekomen, dan kun je je nog melden voor contact stichtingvsa apenstaartje gmail.com
Haarlem (Haarlem)
op 07/04/2018 naar 20:41   

Op het Stedelijk Gymnasium in Haarlem zijn nog een paar plaatsen in de eerste klas vrij.
Babette (Amstelveen)
op 07/04/2018 naar 08:54   

Het KKC heeft 13 gymnasium plekken over
Babette (Amstelveen)
op 07/04/2018 naar 08:51   

Informatie over loting en open plaatsen Amstelveen is te vinden op de website van het Hermann Wesselink College
Irene (Amsterdam)
op 07/04/2018 naar 07:42   

In verslag van OSVO stond dat bvb Berlage en Geert Groote de capaciteit hebben herverdeeld ten gunste van havo en havoVWO. Weer iemand of dat ten koste van Vmbo-t of vwo is?
Elisabeth (Amsterdam)
op 06/04/2018 naar 19:02   

De VSA update vind je onder de knop nieuws op deze website, op Twitter via @stichtingVSA of gewoon in je mailbox.
Met nieuws en reacties over de uitkomst en wat je kunt doen als je teleurgesteld bent in de uitkomst.

In Amstelveen is het overzicht van lotingen en scholen waar nog plek is schielings verwijderd. Teveel belangstelling vanuit Amsterdam?
Elisabeth (Amsterdam)
op 06/04/2018 naar 16:06   

Mooi gezegd van de juf Miek. Goed om je te realiseren is dat uitgeloot worden en een lage plek in de centrale loting vooral vooral havo en vwo leerlingen treft. Gelukkig (!) is de lotingsproblematiek op vmbo scholen aanzienlijk kleiner, bijna alle vmbo kinderen kwamen de afgelopen jaren in de top 3. Desalniettemin zijn er ook ook op vmbo niveau enkele populaire scholen.
Na de eerste centrale loting in 2015 kwamen vmbo leerlingen op elkaar vakscholen en ook zij mochten niet ruilen. Zo kwamen leerlingen die kozen voor het Mediacollege (grafisch en gaming) op Hubertus&Berkhoff (banketbakken en horeca) en andersom en mochten zij niet met elkaar ruilen om toch allebei de gewenste vakopleiding te doen.
Miek (Amsterdam )
op 06/04/2018 naar 15:44   

Vandaag heb ik de juf van mijn zoon gesproken. Ik vroeg hoe zij dit jaar de loting had ervaren. Ze zei dat ze het sneu vond voor die paar leerlingen in de klas die laag op hun lijst waren gekomen. Maar haar gevoel van opluchting overheerste dat de twee leerlingen in de klas met een kader-advies wel op hun eerste keuze waren gekomen.

“Die havo en vwo-leerlingen komen er evengoed wel. Natuurlijk is het niet leuk als je graag naar een categoraal gym wilt en je komt op een lyceum. Maar voor die twee kinderen is het zoveel belangrijker dat ze goed terecht komen. Ze kiezen nu al voor een beroep en kunnen niet zomaar omschakelen naar iets anders; die opleidingen zijn veel moeilijker uitwisselbaar dan die havo en vwo lessen. Bovendien is daardoor de kans dat ze anders verderop alsnog ontsporen vele malen groter. Ze komen niet zo makkelijk op hun pootjes terecht. En dat wordt altijd onderbelicht als we het hebben over de nadelen van de loting.”

Haar opmerkingen hebben voor mij veel in perspectief geplaatst.
Babette (Amstelveen)
op 06/04/2018 naar 14:49   

Het probleem is veel groter en complexer dan 72 kinderen die buiten hun top 5 geplaatst zijn.
Om te beginnen zijn de cijfers positief gekleurd omdat gebruik wordt gemaakt van voorrangsregelingen en kinderen niet hun echte eerste voorkeur durven opgeven uit angst voor uitloting.
Daarnaast is er straks een groep CITO-ophogers, voor wie mogelijk helemaal geen plek meer is op hoger niveau.
Er hebben dit jaar minder kinderen meegeloot uit de randgemeenten.
Ik vermoed dat dit weer zal veranderen. Veel kinderen uit Amstelveen hebben dit jaar voor zekerheid gekozen. Dit jaar zijn in Amstelveen echter 92 kinderen uitgeloot voor hun eerste voorkeur. Dit betreft m.n. tweetalig VMBO en tweetalig HAVO. Het totaal aantal plaatsen voldoet, net als in Amsterdam, maar sluit dus niet aan bij de vraag. Er wordt echter in Amstelveen een tekort van ongeveer 600 plaatsen verwacht de komende jaren. Dan kunnen kinderen dus kiezen tussen loten in Amstelveen en loten in Amsterdam. Er is een reele kans dat kinderen dan voor Amsterdam kiezen.
De oplossing is niet kleine populaire scholen dwingen groter te worden, maar het oprichten van kleine scholen van het type onderwijs waar vraag naar is en op de de plekken waar een tekort is, gemakkelijker te maken. Oprichting kan nu eigenlijk alleen als er sprake is van een nieuw, bijzonder profiel.
De onderwijswet legt de verplichting om te voorzien in genoeg plaatsen bij de scholen neer. In Amstelveen hebben de scholengemeenschappen de komst van een categoraal gymnasium tegen gehouden.
De verantwoordelijkheid voor voldoende en passend aanbod zou m.i. bij de overheid moeten liggen.
Samengevat: het probleem is groter en complexer dan een extra klas bij het Hyperion of de gymnasia. Amsterdam zou met de randgemeenten en de scholen in gesprek moeten en het het oprichten van nieuwe scholen waar vraag naar is zou gemakkelijker gemaakt moeten worden.
Arjan (Amsterdam)
op 06/04/2018 naar 14:46   

Dank je.
Morgen 12.00 ben ik er inderdaad!
Ian Macdonald (Amsterdam)
op 06/04/2018 naar 14:30   

@Arjan,

Goede brief, maar verwacht niet al te veel van de wethouder. Zij zal zich, net als vorig jaar, niet ontvankelijk verklaren voor de aangedragen oplossingen, omdat zij formeel gezien alleen over de huisvesting van de middelbare scholen gaat.

Vorig jaar was haar bijdrage aan een passende oplossing juist minder dan nul, waarmee ik bedoel dat ze mogelijkheden om het leed te verzachten — o.a. in de vorm van door andere raadsleden ingebrachte moties — actief heeft tegengewerkt en ontraden. Naar buiten toe bleef ze natuurlijk elke kans aangrijpen om haar medeleven te betuigen met de getroffen kinderen.

Dat moet je er natuurlijk niet van weerhouden om ook via de Amsterdamse politiek naar een oplossing te zoeken — je moet tenslotte ALLE begaanbare wegen bewandelen — maar weet wel wat er komen gaat en hou er vooral reële verwachtingen op na.

Ik hoop je morgen te treffen op de VSA-bijeenkomst. Kunnen we uitgebreid praten over de mogelijkheden.
Tp (Diemen)
op 06/04/2018 naar 14:21   

@pk
Welnee. Dat is een afspraak die al stamt uit 2005 om de problemen op te lossen. Een keer in de zes jaar een extra klas is een ramp, want betekent tijdelijk extra werkgelegenheid in een toch al krappe arbeidsmarkt.
PK (Amsterdam)
op 06/04/2018 naar 14:18   

@Arjan
VSA heeft laten narekenen door Van der Klaauw wat het effect zou zijn van 1 extra klas op het Hyperion. Die ene extra klas op het Hyperion zou 3x zoveel, dwz bijna 90 kinderen, op hun eerste voorkeur laten komen.
Arjan (Amsterdam)
op 06/04/2018 naar 14:11   

@ BOOS

Je zult wel gelijk hebben dat Hyperion het laat afweten, maar het betreft denk ik dezelfde groep kinderen. Dus of nu Hyperion of een gymnasium een extra klas start, heeft naar mijn idee ongeveer hetzelfde effect, het gaat om extra capaciteit in categoraal VWO.
(mijn dochter had Hyperion iig ook in de top 5)
PK (Amsterdam)
op 06/04/2018 naar 14:10   

@Jitta
De extra klas die verschillende gymnasia door de jaren heen op hun school hebben geformeerd is niet zozeer gedreven om tegemoet te komen aan de vraag. Het is welbegrepen eigenbelang om hun financiele huishouding op orde te houden. Blijkbaar is er eens in de zoveel jaar ruimte om een extra klas te formeren omdat er in de tussentijd kinderen vertrokken zijn van hun school.
Het Vossius heeft een extra klas van te voren aangekondigd (zie keuzegids 6 klassen van 28 kinderen). Dit is volgens mij niet wat er bedoeld wordt met flexibele capaciteit.
Boos (Noord)
op 06/04/2018 naar 14:01   

Beste Arjan,
Nu leg je weer het probleem bij de gymnasia, terwijl het probleem bij Hyperion ligt. De gymnasia doen hun ding en plaatsen met z'n vijven 26 klassen. Hyperion een extra klas voor de honderdplus uitloters en iedereen zit in z'n top 5.
Arjan (Amsterdam)
op 06/04/2018 naar 13:40   

Beste allen, zojuist heb ik via de website van de gemeente, onderdeel bestuur en organisatie, al onderstaande mail aan de wethouder gericht.
Misschien is het een idee dat zoveel mogelijk mensen een mail met dezelfde strekking sturen om aandacht te krijgen.

Geachte mevrouw Kukenheim,

Ook u zult wel met tevredenheid gekeken hebben naar de resultaten van de loting & matching voor de middelbare scholen; 99% van de kinderen in de top 5 geplaatst!

Dat maakt het nog veel zuurder voor de paar kinderen die buiten de boot gevallen zijn; ongeveer 70 op het totaal onder de top 5. Die kinderen, waaronder mijn dochter, zitten in grote malaise en ervaren dit als groot onrecht omdat vrijwel alle vriendjes/vriendinnetjes wel (vrij) goed terecht gekomen zijn.

Natuurlijk ga ik bezwaar aantekenen en mogelijke andere wegen onderzoeken, maar ik verwacht hier nu al veel verspilde en negatieve energie voor alle betrokken partijen van. Een beetje zoals verleden jaar kennelijk ook.

Ik doe daarom een beroep op uw inzicht en mogelijkheden om de vlucht vooruit te kiezen. Volgens mij is dit issue met één extra gymnasium klas en wat losse plekken bij andere scholen volledig op te lossen.
Dat zou het ultieme resultaat opleveren; wethouder realiseert met OSVO dat ALLE kinderen in de top 5 geplaatst zijn.

Nu het probleem dit jaar zo klein is, is dat gewoon haalbaar.

Ik hoop echt dat u hier iets in ziet en zich hier hard voor wilt maken.

Dank vast.

Vriendelijke groeten,
Arjan Toor
Elisabeth (Amsterdam)
op 06/04/2018 naar 13:40   

Ter info: beschikbare plaatsen in de 2e ronde in AMSTELVEEN:
Alkwin: beschikbare plaatsen: in totaal 10 voor Havo, Havo/Vwo en Vwo+
Amstelveen College: geen beschikbare plaatsen
Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert: Vmbo-t: 25, Vmbo-t/Havo: 20, Havo 15, Havo/Vwo en Vwo: 5
Hermann Wesselink College: geen beschikbare plaatsen
Keizer Karel College: Havo en Havo/Vwo: 45, Atheneum: 20, Gymnasium: 13, Technasium geen beschikbare plaatsen
Panta Rhei: Vmbo: 25, Mavo + : 25
Thamen: Mavo: 10, Mavo/Havo: 10
Westplas: in totaal 32 voor Mavo en Mavo/Havo
Elisabeth (Amsterdam)
op 06/04/2018 naar 13:38   

Beste ouders,

Wij sturen de ouders die zich bij ons gemeld hebben vanmiddag een e-mail met gegevens voor de bijeenkomst morgen (tijd en plaats). Aanmelden mag uiteraard nog: stichtingvsa apenstaartje gmail.com
Flash (Amsterdam)
op 06/04/2018 naar 13:24   

Beste Ian Macdonald,
Is er al inzicht wanneer VSA bijeenkomst organiseert?
Groet
Flash (Amsterdam)
op 06/04/2018 naar 13:24   

Beste Ian Macdonald,
Is er al inzicht wanneer VSA bijeenkomst organiseert?
Groet
Boos (Noord)
op 06/04/2018 naar 13:20   

Het is al jaren duidelijk dat Hyperion een extra klas moet plaatsen: dat levert voor ruim meer dan die 28 kinderen heel veel winst op. Die weigeren echter ondanks een nieuw gebouw met enorm veel ruimte, waar ze volgend jaar in gaan. Hun uitloters duwen alle andere kinderen naar beneden op de lijst.
Jitta (Diemen)
op 06/04/2018 naar 13:20   

Ik las uit de beschrijving van OSVO en onderwijsconsumemt dat er bij categoraal VWO/gym "geen gebruik was gemaakt van flexibele inzet", en heb dat kennelijk verkeerd geintepreteerd. Sorry Vossius ;-) Nermt niet weg dat het (wederom) te weinig was.
Arjan (Amsterdam)
op 06/04/2018 naar 12:33   

@ Ian

Heel veel dank voor je uitgebreide antwoord!
Dit is dus een heel circus om het zo maar uit te drukken. En tijdsintensief.

Iets om tijdens een bijeenkomst te overleggen.

Groet, Arjan
Ian Macdonald (Amsterdam)
op 06/04/2018 naar 12:06   

@Arjan,

OSVO zal geen contactgegevens verstrekken. Ze heeft er geen belang bij — eerder het tegenovergestelde — en zal zich beroepen op de wet bescherming persoonsgegevens.

Vorig jaar hebben we toch bijna alle getroffen partijen kunnen opsporen, in eerste instantie via oproepen in dit forum, maar ook gewoon via via. Op een gegeven moment ging het vanzelf en ontving ik mailtjes en telefoontjes van moeders en vaders die ergens hadden gehoord dat wij bezig waren de ouders te organiseren.

Publiciteit voor de zaak helpt dus ontzettend. Hoe meer, hoe beter; al druist dat wellicht in tegen je karakter en het willen beschermen van je kind voor nog meer ellende. Vorig jaar hebben wij behoorlijk buiten de grenzen van onze persoonlijke comfortzone moeten treden om bv. de pers te woord te staan. Dat was echt het laatste wat ik wou, mijn verlegen dochter zo mogelijk nog minder, maar niets werkt effectiever tegen het OSVO dan aanhoudende negatieve publiciteit, waaronder dus ook beeldmateriaal van verdrietige kinderen die zich publiekelijk afvragen waarom zij nou per se anders zijn behandeld dan alle andere kinderen in de stad.

Dit klinkt misschien wel cynisch, maar je komt nu ongevraagd en ongewild terecht in een politiek spel met andere regels dan je misschien gewend bent.

Lorianne van Gelder van Het Parool verslaat als geen ander het uitlootmisère van de afgelopen jaren. Wellicht dat zij dit jaar weer een artikel wil wijden aan de schrijnende gevallen. Als je zo ver bent, dan melden andere ouders zich vanzelf.

Elisabeth van VSA zal je dus helpen om in contact te komen met andere ouders, maar vertel vooral ook zelf je verhaal aan iedereen die maar luisteren wil. Zeker online met Facebook, Twitter e.d., maar ook offline in je kennissenkring, op het schoolplein, enz. Hoe beter bekend, hoe meer momentum, en hoe groter dus ook de kans van slagen. En mocht het uiteindelijk toch niet baten, dan heb je in ieder geval elke mogelijkheid benut en heeft het niet aan jou gelegen. Althans, zo keek ik er vorig jaar tegenaan.

Ik wens je sterkte en vooral heel veel succes.
1 (A)
op 06/04/2018 naar 11:44   

Jitta. Vossius heeft extraklas dit jaar
Anne J (Amsterdam)
op 06/04/2018 naar 11:41   

@Arjan

Vossius heeft dit jaar een extra klas. Ik hoor om mij heen dat daar ook veel kinderen naar toe gaan.
Arjan (Amsterdam)
op 06/04/2018 naar 11:35   

@Ian, dank, heb je enig advies hoe we aan contactgegevens van andere ouders kunnen komen? Neem niet aan dat OSVO die zomaar geeft.

@Jitta, waar heb je gelezen dat er dit jaar juist geen extra gym klas is? Daar zit precies de pijn denk ik.
Ian Macdonald (Amsterdam)
op 06/04/2018 naar 10:57   

Ik leef hartgrondig mee met alle ouders en kinderen voor wie de loting gisteren niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd.

Precies één jaar geleden zaten mijn vrouw en ik samen met onze dochter in nagenoeg hetzelfde schuitje: zij was volledig uitgeloot voor alle 12 scholen op haar lijst en ontroostbaar.

VSA organiseert een bijeenkomst voor jullie. Daar zal ik ook bij zijn om mijn praktijkervaringen te delen.

Als ik jullie alvast één advies mag geven: Verenig je! Samen sta je sterker. Vorig jaar hadden wij ook niets bereikt wanneer we de krachten niet hadden gebundeld. De regels zijn dit jaar aangescherpt om de zaak waterdichter te maken, maar gezamenlijk weet je altijd meer en maakt welke aanpak dan ook een betere kans.

Hou de moed erin. VSA zal jullie bijstaan met advies en de nodige bemoediging. Jullie staan er niet alleen voor.
Jitta (Diemen)
op 06/04/2018 naar 10:53   

Afgaande op resultaten van vorige jaren, de plaatsingsgarantie top 6 of top 4 voor VMBO, en de lijst beschikbare plaatsen zonder gym/categoraal VWO, denk ik dat je die conclusie kunt trekken. Voorgaande jaren hebben de gyms om de beurt een extra klas gemaakt, dit jaar niet, lees ik. Niet nodig om aan de plaatsingsgarantie te voldoen. En zo werd de noodingreep ineens hoofddoel...
Arjan (Amsterdam)
op 06/04/2018 naar 10:43   

Enig idee of de pijn bij de 72 onder-de-top-5 kinderen voor een belangrijk deel zit bij categoraal VWO/Gymnasium? Volgens mij zou één extra klas al heel veel oplossen als dat zo is.
Jitta (Diemen)
op 06/04/2018 naar 10:07   

En de dingen gaan zo'n bizar eigen leven leiden. Trots dat de plaatsingsgarantie is gehaald, iedereen binnen de top 12 (of 6 voor vmbo). Maar dat is alleen binnen OSVO iets om trots op te zijn, dat blijft objectief waardeloos. Het streven zou moeten zijn iedereen op de gekozen school. Begin dan ajb met een plaatsingsgarantie van top 5, en trots worden als je 99% op eerste of tweede keuze hebt weten te plaatsen.
Am (Amsterdam)
op 06/04/2018 naar 08:21   

Bij ons ook een intens verdrietig kind, op 7e keus terechtgekomen, geen categorisch gymnasium, de rest van de klas wel helemaal blij. Ontmoedigend om te zien hoe ver achteraan zij op de wachtlijst staat voor haar top 5 scholen, dat loopt op tot over de 160...ben nu dus lid geworden van de VSA.
Elisabeth (Amsterdam)
op 06/04/2018 naar 06:58   

Op de website van OCO staat inmiddels ook een analyse van de uitslag van de loting (let op spaties in de link verwijderen): http://www. onderwijsconsument .nl/matching-2018-beste-uitslag-tot-nu-toe-ongemak-blijft/

We ontvingen reeds een aantal aanmeldingen. We proberen z.s.m. samen te komen, samen staan we sterk! Meld je aan hiervoor via stichtingvsa apenstaartje gmail.com
PK (Amsterdam)
op 05/04/2018 naar 22:47   

@Arjan
Ga vooral naar de bijeenkomst met VSA. Elisabeth kent het speelveld als geen ander. Ian heeft vorig jaar succesvol gestreden.
PK (Amsterdam)
op 05/04/2018 naar 22:43   

@HART
Het was geen ramp of pech het is een keus om het aanbod niet aan te passen aan de vraag.
Keuze van beleidsmakers/schoolbesturen om kinderen door de shredder te halen. Wel vragen wat je "voorkeur" is en er vervolgens weinig mee doen en de rekening gewoon weer neerleggen bij de ouders/leerlingen.
Mar2 (West)
op 05/04/2018 naar 22:42   

@arjan (en ariette)
Vervelend voor jullie kinderen.
Ik weet niet waar jullie wonen, maar ik zag Cartesius nog met VWO plekken op de lijst staan.
Deze school is vlabij het Marnixbad en heeft zeker een gymnasium mogelijkheid

Succes
Groet Mar.
Arjan (Amsterdam)
op 05/04/2018 naar 22:39   

@Hart

Tuurlijk, dank voor de nuance, er gaat niemand dood.
Neemt niet weg dat je graag een overtuiging volgt en als 99% dat wel kan, moet dat ook voor die laatste 1% kunnen.
Arjan (Amsterdam)
op 05/04/2018 naar 22:35   

Dank PK.

Ik heb me aangemeld bij stichtingvsa@gmail.com omdat Elisabeth aangekondigd had dat een bijeenkomst voor ouders van buiten de boot vallende kinderen zou komen.

Als iedereen van de 1% (+/- 72 kinderen) dat nu doet, kunnen we misschien meer dan alleen.

Groet!
Hart (Amsterdam)
op 05/04/2018 naar 22:33   

Allereerst succes aan de teleurgestelde ouders en vooral kinderen. Een jaar geleden zaten wij ook in die situatie: 9e keuze, als enige van zijn basisschool naar deze school, grote ellende. En ook een ‘echte’ gymnasiumleerling met een citoscore (paar weken later) van 550. Zuurzuurzuur en hartverscheurend.

Maar dan toch nu een ander perspectief en misschien hart onder de riem. Wij hebben vanaf minuut 1 besloten niet te gaan strijden en procederen. Ten eerste kansloos (we hadden immers wel een school) en vooral ook omdat we het gevoel van ‘dit is een ramp’ niet wilden bekrachtigen. Het is namelijk geen ramp, maar pech, en dan moet je er wat van zien te maken. En nu een jaar later is hij happy, doet het goed, leuke klas, fijn groepje vrienden en een verrijking dat hij in een wat andere omgeving terecht is gekomen. Wij hadden wel opgelet dat alle 12 scholen een gymnasiumafdeling hadden. Hij gaat nu (wsl) dus door naar het gymnasium, dat ook nog eens een hele goede gymnasiumafdeling blijkt te zijn. Kortom, there’s life after. Al had ik hem het verdriet destijds graag bespaard.
Sterkte allemaal.
Flash (Amsterdam)
op 05/04/2018 naar 22:24   

Kind terecht gekomen op 8e keuze, ondanks vwo gymnasium advies uitgeloot bij alle categorale😌.Als enige van zijn klas niet in top 5 beland
PK (Amsterdam)
op 05/04/2018 naar 22:12   

@Arjan
zie post deze site van Ian McDonald op 06/04/2017 naar 10:36
PK (Amsterdam)
op 05/04/2018 naar 21:52   

@Ariette
Staat de school van zevende "voorkeur" echt in het rijtje van scholen met nog beschikbare capaciteit voor VWO adviezen?
Arjan (Amsterdam)
op 05/04/2018 naar 21:42   

Hallo allen,

Ik heb mij net aangemeld via e-mail bij: stichtingvsa apenstaartje gmail.com

Laten we kijken hoe we meer ouders bij elkaar kunnen krijgen uit dezelfde 1% groep.

Groet, Arjan
Marscha (Amsterdam)
op 05/04/2018 naar 21:26   

Ook hier vandaag te horen gekregen dat ons kind op schoolkeuze nr 10 is geplaatst. Ontroostbaar kind. Gezien het percentage kinderen dat buiten de top 5 valt, vragen wij ons ook af of dit wenselijk is en of er geen oplossing kan komen voor deze pechvogels (72!)?
Vikash (Amsterdam)
op 05/04/2018 naar 21:11   

Hallo,

Mijn kind is blijkbaar als enige in Amsterdam op zijn 12e(!!) keuze terechtgekomen; een school die we enkel als vulling hebben opgegeven. Ze hebben ons gebeld en we hebben morgen een afspraak om hier verder over te praten. Zijn er al zaken bekend waar we op moeten letten?

Het systeem kan niet kloppen, dat je 99% op 1-5 plaatst en een kind op de 12e plek.

Wanneer is de VSA bijeenkomst? Er moet snel worden beslist of wij aan de slag willen met de reservelijst.
Elisabeth (Amsterdam)
op 05/04/2018 naar 20:49   

De lijst met scholen die nog plek hebben vind je op de website van Osvo

Let op: deze directe link heeft spaties dus kopiëren en spaties weghalen:

http://handleiding. elkadam .nl/wp-content/uploads/2018/04/Aanmeldformulieren-Amsterdams-VO-met-keuzeli jst-scholen-alle-adviezen-v20180405.pdf

Ik weet niet of de overblijvende vwo scholen ook gymnasium aanbieden, die staan iig niet als zodanig op de lijst.

Iedereen die niet op de school van aanmelding geplaatst is, kan daar bezwaar tegen maken bij het schoolbestuur. Op de OCO website vind je daar meer informatie over.

De gemeentelijke Kinderombudsman spant zich ook in voor de achtstegroepers die uitgeloot zijn en geen school krijgen waar ze blij mee zijn. Zie de website hoe je contact kunt zoeken met haar.
Elisabeth (Amsterdam)
op 05/04/2018 naar 20:42   

Beste ouders,

Wij begrijpen jullie teleurstelling heel goed. VSA zal op korte termijn een bijeenkomst organiseren voor de ouders van de groep die niet op een gewenste school is gekomen. Aanmelden kan nu al via stichtingvsa apenstaartje gmail.com

Elisabeth.
Marja (Amsterdam)
op 05/04/2018 naar 20:24   

@Ariette: waar heb je gezien dat er nog capaciteit is op die school? Is er ergens een lijst van beschikbare plekken voor de 2de ronde?
Arjan (Amsterdam)
op 05/04/2018 naar 20:17   

Mar 2, hartelijk dank voor de suggesties, ik heb ze goed gelezen.

1) Ik zie dat slechts 1% van de kinderen vandaag buiten de top 5 geplaatst is
2) Ook al is het juridisch misschien dichtgetimmerd voor OSVO, als ik het relaas van vorig jaar lees, is dit qua 'redelijkheid en billijkheid' voor die 1% erg zuur (72 kinderen op het totaal).

Enig idee hoe de ouders van de 72 leerlingen te bereiken zijn? Moet/mag OSVO die contactgegevens prijsgeven?

Dank!

Arjan
Ariette (Amsterdam)
op 05/04/2018 naar 19:18   

En als we een nieuwe procedure willen starten zie ik dat er op de school van zijn 7e keuze nog wel capaciteit is? Daar ga ik echt niks van begrijpen.. .
Ariette (Amsterdam)
op 05/04/2018 naar 19:11   

Hier ook een kind dat zo graag naar een gymnasium gaat en echt klassiek onderwijs zonder i pad wil.
Komt op zijn 10e plek terecht , met i pad en dus zijn allerlaatste keus.
Ik vind het echt te zuur voor woorden...
Ariette (Amsterdam)
op 05/04/2018 naar 19:11   

Hier ook een kind dat zo graag naar een gymnasium gaat en echt klassiek onderwijs zonder i pad wil.
Komt op zijn 10e plek terecht , met i pad en dus zijn allerlaatste keus.
Ik vind het echt te zuur voor woorden...
Mar2 (West)
op 05/04/2018 naar 17:37   

Voor de ouders die net zoals wij vorig jaar aan de matching hebben meegedaan, er is een (relatief nieuw) uitgebreid feitenrelaas van de osvo over de matching en met name over de 17 leerlingen waarvan een deel alsnog geplaatst is.
Mar2 (West)
op 05/04/2018 naar 17:08   

Op de site van osvo staat een terugblik op de matching van dit jaar. Met cijfers en getallen en welke scholen aangepast hebben.
Arjan (Amsterdam)
op 05/04/2018 naar 16:49   

Hmm, fijn systeem zeg. Mijn dochter is op haar zevende plek gekomen, het zal nog wel slechter kunnen maar zij is natuurlijk ontroostbaar. Ze wilde naar een gymnasium en is voor allemaal uitgeloot, terwijl haar broer al naar het Cygnus gaat.

Is dit op enige manier nog aanvechtbaar? Of (hoe) valt de gemeente te overtuigen één of twee extra gymnasium klassen te laten starten?

Dank vast!
Geen Voorrangsmoeder (Amsterdam)
op 05/04/2018 naar 00:41   

Succes vandaag. Is nu al meer bekend van de proefdraai. Daar zouden ook ouders bij zijn. Ik heb er alleen helemaal niets van gezien of gehoord. Wegen jullie iets
Marja (Amsterdam)
op 04/04/2018 naar 19:01   

Succes iedereen morgen!!
Babette (Amstelveen)
op 03/04/2018 naar 15:02   

Uit de OSVO notitie: Feitenrelaas Kernprocedure 2017 voor de Gemeenteraad heb ik inmiddels de volgende informatie gehaald:

Er wordt in samenspraak met de notaris een procedure ontworpen waarbij een afvaardiging van oudergeledingen, gemeente en basisscholen meer inzicht krijgen in de uitvoering van de Centrale Loting & Matching. Op hoofdlijnen zal het er als volgt uitzien:

a) er wordt een informatieve bijeenkomst belegd voor deze groep waarin de kernprocedure wordt uitgelegd.
b) deze groep is aanwezig bij de proefmatching én de officiële momenten van de Centrale Loting & Matching, waarbij de privacy van leerlingen moet zijn gewaarborgd.
c) het verloop van de eventueel aanvullende procedure voor niet-geplaatste leerlingen met de plaatsingsgarantie, wordt door de notaris aan deze groep achteraf teruggekoppeld.
d) aan de bij deze activiteiten betrokken personen zal een verplichting tot vertrouwelijk, geheimhouding en integriteit worden opgelegd.

Weest VSA of dit betekent dat de uitkomst van de proefmatching en de wijze van uitvoering plaatsingsgarantie geheim gehouden zal worden? Begrijp ik goed dat medio januari nog niet bekend was hoe de plaatsingsgarantie vorm gegeven zou worden? Is deze procedure inmiddels wel bekend of wordt die pas na de loting bedacht?
Babette (Amstelveen)
op 03/04/2018 naar 15:02   

Uit de OSVO notitie: Feitenrelaas Kernprocedure 2017 voor de Gemeenteraad heb ik inmiddels de volgende informatie gehaald:

Er wordt in samenspraak met de notaris een procedure ontworpen waarbij een afvaardiging van oudergeledingen, gemeente en basisscholen meer inzicht krijgen in de uitvoering van de Centrale Loting & Matching. Op hoofdlijnen zal het er als volgt uitzien:

a) er wordt een informatieve bijeenkomst belegd voor deze groep waarin de kernprocedure wordt uitgelegd.
b) deze groep is aanwezig bij de proefmatching én de officiële momenten van de Centrale Loting & Matching, waarbij de privacy van leerlingen moet zijn gewaarborgd.
c) het verloop van de eventueel aanvullende procedure voor niet-geplaatste leerlingen met de plaatsingsgarantie, wordt door de notaris aan deze groep achteraf teruggekoppeld.
d) aan de bij deze activiteiten betrokken personen zal een verplichting tot vertrouwelijk, geheimhouding en integriteit worden opgelegd.

Weest VSA of dit betekent dat de uitkomst van de proefmatching en de wijze van uitvoering plaatsingsgarantie geheim gehouden zal worden? Begrijp ik goed dat medio januari nog niet bekend was hoe de plaatsingsgarantie vorm gegeven zou worden? Is deze procedure inmiddels wel bekend of wordt die pas na de loting bedacht?
Babette (Amstelveen)
op 03/04/2018 naar 13:35   

Is er informatie bekend over de uitkomst van de proefmatching?
Moeder (Amsterdam)
op 03/04/2018 naar 13:18   

@Marja, dat is inderdaad waar; de plaatsingsgarantie geldt niet voor de kinderen die een "te korte" voorkeurslijst hebben opgegeven, en die kinderen kunnen dus te horen krijgen dat ze niet zijn geplaatst. Maar dan nog; uit zorgvuldigheid en ter geruststelling naar al die ouders en kinderen toe die nu toch schrikken bij het lezen van die zin was het toch niet zo moeilijk geweest het nieuwe aspect van de plaatsingsgarantie even te benoemen ipv de mail van vorig jaar simpelweg te kopiëren?
Marja (Amsterdam)
op 03/04/2018 naar 12:29   

@moeder: de plaatsingsgarantie geldt alleen als het minimum aantal scholen is opgegeven. De zin is dus nog steeds van toepassing. Voor de rest ben ik het helemaal eens met je bericht. Het is slordig van OSVO om zo’n mailtje niet beter te controleren en ronduit schandalig hoe de wensen van de kinderen genegeerd worden.
PB (Amsterdam)
op 03/04/2018 naar 12:25   

Erg veel vertrouwen wekt het inderdaad niet...
Moeder (Amsterdam)
op 03/04/2018 naar 11:16   

PS: De OSVO verstuurde overigens geen nieuwe mail vanuit de servicedesk; pas als ouders de link naar het ouderportaal in de vanmorgen verstuurde verkeerde mail van de servicedesk aanklikken komen ze erachter dat hun kinderen de uitslag toch donderdag krijgen.
Moeder (Amsterdam)
op 03/04/2018 naar 10:41   

Mijn hemel: de OSVO laat kinderen weken in onzekerheid en presteert het dan om vandaag een verkeerde mail aan 8000 kinderen te sturen met de tekst dat ze "woensdag 5 april van 15.30 uur" horen wat de uitslag is, ipv 'DONDERDAG 5 april VANAF/OM 15.30 uur'. Dat leidde vanmorgen tot een nieuwe mail van de OSVO om dat haastig weer recht te zetten. Dacht de OSVO gewoon de oude mail van vorig jaar te kunnen versturen? Ook als ik de zinsnede: 'als uw kind niet geplaatst is" lees lijkt het er wel op. Dit jaar is er immers voor het eerst een plaatsingsgarantie. Nam dan echt niemand bij de OSVO in de afgelopen weken de moeite deze mail nog even goed te lezen?. In het ouderportaal lees ik ondertussen dat de kinderen zijn aangemeld voor een 'brugklas'. Maar veel Amsterdamse scholen hebben toch helemaal geen brugklas? En daarbij staat bij de voorkeurslijst niet het niveau van het kind waarvoor het inschreef maar bij nader inzien het laagste niveau van de school met "va" erbij. Ik vermoed dat de Servicedesk vandaag overbelast zal zijn. En in deze organisatie met (ik blijf me verbazen) Rob Oudkerk aan het hoofd moeten wij ouders en kinderen vertrouwen hebben? Wat een treurige slordigheid van de OSVO, die er zo wederom blijk van geeft zich niet te realiseren wat het voor kinderen en ouders betekent om aan dit hele circus mee te moeten doen. Waarin de matching is verworden tot een handig instrument om politiek te bedrijven. Waarin kinderen nu al jaren gevraagd worden om hun echte voorkeuren op te geven om die voorkeuren vervolgens stelselmatig in het beleid te negeren. Tijd voor een nieuw bestuur!
PB (Amsterdam)
op 03/04/2018 naar 08:45   

Het linkje is net binnengekomen.
PB (Amsterdam)
op 03/04/2018 naar 08:36   

@Irene, ik begreep dat ze die op 3 april versturen, vandaag dus.
Irene (Amsterdam)
op 02/04/2018 naar 20:41   

Zijn de inlogcodes al verstuurd? Op de site van OCO stond dat dat vandaag zou gebeuren, niks gekregen. Leek me wel vreemde dag, 2e paasdag, maar het staat er echt...
Elisabeth (Amsterdam)
op 20/03/2018 naar 06:41   

VSA geeft enkel en alleen informatie over de standpunten van alle politieke partijen die een kans maken op een zetel in de gemeenteraad. Niets meer en niets minder. Je mag daar mee doen wat je wil. We leven immers in een vrij land.

De laatste zin van de bijdrage van 20/03/2018 1:27 is uiterst ongepast en is daarom verwijderd conform de regels van dit forum.
Te treurig (Voor Woorden)
op 20/03/2018 naar 01:41   

Voor een overzicht van Nanningas en haar FvD uitspraken, moet men zelf maar googlen. Mij lukt het even niet om dat soort nazi-gebral op een rijtje te zetten.
Uitgeloot (Amsterdam)
op 19/03/2018 naar 10:38   

@Geinteresseerde.
Ja, complottheorieën willen altijd welig tieren waar de transparantie mist.
Ik denk toch dat je niet gelijk hebt.
PB (Amsterdam)
op 19/03/2018 naar 07:36   

@ Irene: bedankt voor je reactie.
Ik ben benieuwd of daar nog regels voor zijn. Hoe vaak ze bijvoorbeeld een proefmatching doen.
Irene (Amsterdam )
op 18/03/2018 naar 17:29   

@PB: Volgens mij proefmatching en evt schuiven met klassen binnen scholengemeenschappen, om de resultaten te optimaliseren, dacht ik. In de lijsten met resultaten van de matching, zie je een kolom geplande plekken, en uiteindelijke plekken.
Elisabeth (Amsterdam)
op 18/03/2018 naar 11:29   

Alle kinderen krijgen op 5 april a.s. uitslag welke school uit de loterij rolt voor hen. De uitslag wordt beschikbaar gesteld in het ouderportal waar alle ouders een mail over zullen ontvangen.

Intussen kunnen ouders die nu in spanning zitten over de uitslag van de centrale loting, de VSA kieswijzer voor de Gemeenteraad verkiezingen woensdag a.s. bekijken welke partij het belang van een passend aanbod van voortgezet onderwijs het best vertegenwoordigd.
PB (Amsterdam)
op 18/03/2018 naar 11:04   

Weet iemand waarom er zoveel tijd zit tussen de inschrijving en de uitslag van de loting?
Deidre (Amsterdam)
op 17/03/2018 naar 15:16   

Heeft er iemand ervaring met het HLZ?

Hij staat in de top 3 van mijn dochter maar ben benieuwd of er mensen zijn die positieve dan wel negatieve verhalen over deze school kennen? Ik ben zelf niet meegewerkt naar de open dag nl en hoor wisselende geluiden....
Elisabeth (Amsterdam)
op 17/03/2018 naar 10:52   

Vorig jaar deden ruim 7.600 kinderen mee aan de centrale loting. Dit jaar zal dat ook om en nabij hetzelfde aantal zijn. Hoogste lotnummer in 2017: 7.637.

Zie voor hoogste lotnummer geplaatste leerlingen per school het rapport over de centrale loting van 2017.
AB (Amsterdam)
op 17/03/2018 naar 09:56   

Is bekend hoeveel kinderen zich de afgelopen twee weken hebben ingeschreven?
Mh (Amsterdam)
op 17/03/2018 naar 07:49   

@geinteresseerde
Wat een gelul. Je kan wel altijd claimen dat zaken oneerlijk zijn, maar op de lotingsscholen werd geloot met een notaris die alle voorrangsgevallen controleerde en vaak in aanwezigheid van een MR of zelfs alle ouders lootte.
Elisabeth (Amsterdam)
op 16/03/2018 naar 19:42   

@Geintresseerde: in februari is een uitgebreid kwalitatief en kwantitatief onderzoek van UvA, Vu en OIS naar schoolkeuze sinds centrale loting in Amsterdam gepubliceerd. Niet te ver fietsen is de belangrijkste factor voor de keuze van een middelbare school. Bovendien kiezen achtstegroepers voor een school waar leerlingen zitten die op hen lijken. Dat geldt zowel voor kinderen uit rijkere als voor kinderen uit armere milieus. Zo nemen de verschillen tussen scholentypen, en daarmee de segregatie, steeds verder toe, concluderen de onderzoekers.

Dit kun je “kuddegedrag” noemen. Maar beide factoren samen zijn ook een belangrijke reden dat de segregatie toeneemt - een school in de buurt en bij kinderen die op je lijken.

Nog altijd zijn er kinderen die geen open dagen bezoeken, voornamelijk in armere wijken is ook één van de bevindingen. De meeste kinderen bezoeken er nu meer, tot wel twintig aan toe.

Het hele rapport is te vinden op de website van de gemeente.
Geinteresseerde (020 - oost)
op 16/03/2018 naar 18:54   

@Uitgeloot:
Voor de sluiproutes van nu moet je bij OSVO wezen. Sleutelwoorden: advocaat, lobbyen, enigszins intransparant

Voor de sluiproutes van toen moet je bij de schoolbesturen wezen. Sleutelwoorden: creativiteit, volledig intransparant
Geinteresseerde (020 - oost)
op 16/03/2018 naar 18:50   

Hoi Elisabeth,

Op de scholen die ik ken is de diversiteit alleen maar (fors) toegenomen en het lijkt mij sterk dat dat op andere scholen niet zo is.

En ik denk dat juist steeds meer ouders uit achterstandswijken een kijkje beginnen te nemen op andere scholen. Het bezoeken van open dagen leeft meer dan ooit. Ook in die kringen!

Ik vind het goed wat jullie als Stichting VSA doen hoor: Ieder weldenkend mens vindt het vreselijk als kinderen op alle scholen worden uitgeloot. Maar kiezen voor een populaire school is helaas ook wel eens het resultaat van kuddegedrag. En dat is niet denigrerend bedoeld, dat is de aard van het beestje :)
Uitgeloot (Amsterdam)
op 16/03/2018 naar 18:45   

Ben ook wel zeer benieuwd naar de sluiproutes toen en nu!
Elisabeth (Amsterdam)
op 16/03/2018 naar 13:39   

@A: welke? Ik kon er geen ander bedenken dan de eis dat het kind een Cito score heeft binnen de bandbreedte van het advies.
A (Amsterdam)
op 16/03/2018 naar 13:09   

Sluiproutes zijn wel geweest. Nu minder.
Elisabeth (Amsterdam)
op 16/03/2018 naar 12:41   

@Geintresseerde: je vraagt of er onderzoek is gedaan naar de effecten van centrale loting en noemt 3 mogelijke positieve effecten. Daar is geen specifiek onderzoek naar gedaan, maar de effecten na 3 jaar centrale loting onderzoeken zou heel goed zijn. Een voorzet, want er is recent wel kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan naar schoolkeuze sinds de centralecloting in 2015 startte.
- de segregatie is de laatste jaren juist toegenomen ipv afgenomen, zeggen alle politieke partijen. Ik ken geen feitenonderzoek, maar in het onderzoeksrapport naar schoolkeuze staat een duidelijk verschil tussen ouders die veel tijd steken in het keuzeproces en een kansarme kinderen buiten de ring die er goeddeels alleen voorstaan. Centrale loting vereist een brede zorgvuldige oriëntatie en duidelijk is dat dit vooral de kinderen bevoordeeld met ouders die er veel tijd insteken.
- Sluiproutes zijn er niet en nooit geweest (anders dan een Cito score binnen de bandbreedte van het advies, die sinds 2015 vervallen is). Er zijn dit jaar meer scholen zijn een Ticket vereisen voor de ‘open dagen’. Is dat een nieuwe vorm van selectie van meest gemotiveerde leerlingen?
- Ouders bezoeken gemiddeld veel meer open dagen met hun kinderen en beginnen daar ook eerder mee. Soms al in groep 6, en in groep 7 beginnen hoogopgeleide ouders doorgaans echt wel. Verder blijkt uit het onderzoek naar schoolkeuze dat achterstandsleerlingen ook hier meer op achterstand komen want zij staan er goeddeels alleen voor. Zij kiezen simpel de dichtstbijzijnde school waar ze buurkinderen kennen.
Geinteresseerde (020 - oost)
op 16/03/2018 naar 08:51   

Men focust zich hier vooral op de negatieve kanten van dit systeem, maar je kunt je ook afvragen wat dit systeem misschien wel heeft opgeleverd?

- Is er meer diversiteit op scholen (zowel op de scholengemeenschappen als op de categorale vwo's)?
- Zijn (populaire) scholen nog steeds in staat om via allerlei 'sluiproutes' specifieke leerlingen toe te laten en anderen juist niet?
- Kijken alle kinderen/ouders überhaupt verder dan hun neus lang is als het gaat om hun 'vrije' schoolkeuze of bezoeken ze maar 1 open dag en that's it? (denk ook aan de ouders/kinderen van allerlei achterstandswijken)

Is hier onderzoek naar gedaan?
Elisabeth (Amsterdam)
op 15/03/2018 naar 19:49   

@EerdereI: terecht punt, leerlingen met havo en havo/vwo advies willen graag naar een school met een volwaardige vwo afdeling. En leerlingen met mavo en mavo/havo advies willen ook graag naar een school die mogelijkheden biedt. Het is ook niet zo dat alle vwo’ers naar een categorale school willen, de meeste leerlingen in Amsterdam gaan naar scholengemeenschappen.

De huidige situatie is zo dat kinderen sinds de centrale lotingen sinds 2015 gevraagd wordt naar hun échte voorkeuren en blijkt op basis daarvan dat er veel meer kinderen naar een categoraal vwo willen dan er plek is. Dat tekort is er niet op scholengemeenschappen. Extra aanbod creëren op scholengemeenschappen, zoals een aantal politieke partijen willen, is onverstandig en lost de mismatch niet op. Logischer is dat de scholen die nauwelijks nog gekozen worden nadenken hoe ze aantrekkelijker kunnen worden. Ook zouden categorale scholen veel meer kunnen samenwerken met andere scholen om bijv. drempels weg te nemen voor doorgroeien (opstroom).
Elisabeth (Amsterdam)
op 15/03/2018 naar 18:51   

@I: ik weet niet precies wat je bedoeld maar het zal gaan over de informatie in de kieswijzer van VSA. Wij hebben zoveel mogelijk partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen gevraagd hun standpunt te geven over drie vragen m.b.t. het aanbod van voortgezet onderwijs in Amsterdam. Dus volstrekt geen informatie zoals jij noemt in je bijdrage. De informatie over onderwijs stellen wij beschikbaar voor ouders die immers veelal ook kiezers zijn in Amsterdam. Op basis van die informatie is iedereen vrij te doen of tel aten wat hij of zij wil.
Eerdere I (Amsterdam)
op 15/03/2018 naar 08:57   

Ik zie dat er nog iemand is met de zelfde voorletter! Overigens is de echte voorkeur van havo en havo-vwo leerlingen een school met een goede en volledige vwo afdeling. Zij willen juist dat vwo ll ook naar scholengemeenschappen gaan.
I (Amsterdam)
op 15/03/2018 naar 00:16   

Waarom geeft VSA een podium aan een partij van misogyne homofobe haatzaaiers middels hun kieswijzer? VSA staat toch voor keuzevrijheid?
Elisabeth (Amsterdam )
op 10/03/2018 naar 16:45   

In begin 2011 bevroor wethouder Asscher de subsidie voor huisvesting van scholen totdat de scholen de mismatch tussen vraag en aanbod oplosten. In april werd de oprichting van het Hyperion aangekondigd. In september 2011 kon het Hyperion op een tijdelijke locatie bij het Bredero lyceum starten met uitgelote vwo’ers en kinderen die hadden gekozen voor vwo bij het Bredero lyceum.
Elisabeth (Amsterdam)
op 10/03/2018 naar 16:19   

@Tt: scholen mogen inderdaad intern bordjes verhangen maar bij een categorale school is dat niet mogelijk want er is maar 1 bordje: vwo. Hyperion is indertijd onder druk van loting bij de gymnasia een jaar eerder gestart dat aanvankelijk de bedoeling was. De oude gymnasia hebben het ontstaan van het Hyperion uit het Bredero lyceum (schoolbestuur VoVa) met kennis en personeel ondersteund. Net als een paar jaar eerder het 4e dat ontstond met samenwerking van het Cartesius lyceum (schoolbestuur Esprit).
Osvo heeft in 2014 voor het lopende vijfjarenplan (2015-2020) belooft het aanbod flexibeler te maken, uit te breiden en de kwaliteit te verbeteren. Met de recent gepubliceerde onderwijsagenda gaf Osvo de inzet voor het volgende vijfjarenplan. Osvo heeft heel duidelijk gemaakt dat er géén aanbod bijkomt zolang 20% van de aangeboden plekken leeg blijft.
Tt (Amsterdam)
op 10/03/2018 naar 16:02   

@elisabeth
Dat is niet helemaal waar: er is geen vaste afspraak bij de gymnasia, het is gewoon dat het soms uitkomt om een extra klas te nemen. Barlaeus doet het al jaren niet meer en geeft ook aan dat niet meer te gaan doen ivm ruimtegebrek. Iedereen mag z'n bordjes verhangen en zn klassen aanpassen, ook Hyperion. Hyperion is er niet gekomen door een daadkrachtige wethouder, maar omdat het een dependance van Brederode was (zelfde trucje als bij het 4e, toen met Cartesius): een dependance van jezelf mag je binnen 3 km gewoon oprichten.
Elisabeth (Amsterdam)
op 10/03/2018 naar 13:02   

@Tt: helaas is het geen onzin dat Osvo een klas kan tegenhouden. Wettelijk gezien zijn de gezamenlijke schoolbesturen sinds 2008 verantwoordelijk voor het aanbod van middelbare scholen. In Amsterdam hebben de schoolbestuurders zich georganiseerd in Osvo. Zonder toestemming van Osvo verandert er niets aan het aanbod. De enige echt nieuwe scholen in Amsterdam waren de denominaties die nog niet beet waren: de Amsterdamse mavo (humanistisch), de School voor persoonlijk onderwijs en de islamitische middelbare school. Alle andere nieuwe scholen zijn instaan binnen de bestaande schoolbesturen. Onder druk van lotingen èn een daadkrachtige wethouder die zijn bevoegdheden slim inzette (m.n. Asscher), zijn in het recente verleden Hyperion, caland2 (Lumion) en IJburg2 versneld ontstaan en werd vervolgens de gymnasium afdeling van het Pieter Nieuwland college versneld verzelfstandigt als het Cygnus.

Met de centrale loting is beoogd de leerlingen meer geruisloos te spreiden over het bestaande aanbod. De gedachte is dat een school laag op de reservelijst nog steeds een eigen keuze is van kinderen en hun ouders. Een klas erbij op het Hyperion heeft een 3x zo groot effect. Dat betekent 3x meer kinderen op hun favoriete school maar betekent dus ook dat andere scholen 90 minder teleurgestelde kinderen te verdelen hebben. Kortom, de gedachte dat je met centrale loting heel gericht de mismatch kan bestrijden is niet voor iedereen aantrekkelijk.

De categorale gymnasia en het Amsterdams lyceum hebben sinds jaar en dag samen een jaarlijks alternerend proces van een extra eerste klas. Het totaal aantal eerste klassen op deze zes scholen blijft dus wel gelijk. Dat heeft te maken met het maximaal aantal klassen dat het gebouw voor zes leerjaren kan herbergen.
Tt (Amsterdam)
op 10/03/2018 naar 11:55   

@elsiabeth we zijn het eens dat er een categoriaal vwo bij moet komen. Dat OSVO een klas tegen kan houden lijkt me onzin: de gymnasia doen dat ook af en toe en daar kraait geen haan naar. Ik denk eerder dat Hyperion het niet wilde en dat is overigens hun goed recht en gezien het feit dat ze startend zijn niet zo raar.
Elisabeth (Amsterdam)
op 10/03/2018 naar 08:59   

@Tt: categoraal vwo (2 scholen) is -223 en categoraal gymnasium (5 scholen) is -56. Het tekort op de 2 vwo scholen is dus 4x zo groot en groeit bovendien veel harder dan op de 5 gymnasia. De behoefte aan een extra categoraal vwo is daarmee veel groter dan nog een categoraal gymnasium.

Uitbreiding van categoraa vwo zou ook een positief effect hebben op de gymnasia. Die 223 uitgelote kinderen schuiven immers via hun reservelijsten door naar gymnasia en daar verdringen zij kinderen die juist voor een gymnasium kiezen. 27% van het lotingsleed wordt veroorzaakt door verdringing. VSA heeft laten narekenen door Van der Klaauw wat het effect zou zijn van 1 extra klas op het Hyperion. Die ene extra klas op het Hyperion zou 3x zoveel, dwz bijna 90 kinderen, op hun eerste voorkeur laten komen. Helaas was noch de wethouder, die het nieuwe gebouw van het Hyperion financiert, noch Osvo, die geen nieuw aanbod toestaat zolang 20% leegstaat, bereid deze kleine stap van 1 extra klas te nemen.

Barlaeus en Vossius waren vorig jaar beiden niet overtekend. Barlaeus de 2 jaar daarvoor wel, maar niet zwaar. De 2 relatief nieuwe gymnasia 4e en Cygnus zijn al enkele jaren iets populairder dan de 3 traditionele gymnasia. Cygnus was tot de centrale loting startte, bereid alle aangemelde leerlingen te plaatsen.

Met Cartesius2 en Spinoza20first zijn in 2016 overigens wèl 2 nieuwe scholen gestart die hard nodig waren. Geen categorale vwo scholen maar wel scholen die op alle niveaus aantrekkelijk zijn. Met name Cartesius2 maakt een zeer succesvolle start. Deze scholen zijn ook echt nodig, zoals Jitta zeer terecht opmerkt.
Tt (Amsterdam)
op 10/03/2018 naar 07:48   

@elisabeth
Er waren vorig jaar ruim 800 eerste kiezers voor de gymnasia, 500 voor categoriaal vwo. Gaat niet om populariteit, de aantallen spreken gewoon. Bij de gymnasia wisselt het waar mensen kiezen (4e vorig jaar heel populair, daarvoor net vol, Cygnus nu twee jaar, daarvoor bij lange na niet vol, Barlaeus vorig jaar helemaal niet, jaar daarvoor ruim overschot etc). Als er tenminste 1 categoriaal vwo bij zou komen, was het grootste probleem opgelost.
Benieuwd (Amsterdam)
op 09/03/2018 naar 22:32   

Ik ben benieuwd hoe het een ieder vergaat met het maken van een lijst van 12? Hier is de lijst in ieder geval nog niet compleet en wordt er door ons kind 'strategisch' nagedacht over welke scholen ze absoluut niet wil.
Is het nu zeker dat je op je top 12 wordt geplaatst?
Verder totale onbegrip van ons kind waarom zoveel kinderen voorrang hebben. Voelt heel onrechtvaardig.
Bijna alle, of liever gezegd alle kinderen kent en binnen de regeling vallen, maken er gebruik van.
Me myself and I (Rotterdam)
op 09/03/2018 naar 22:10   

De Tijd Belgie

Duyck: 'Men denkt dat de sociale mix vanzelf komt als we een wit kindje naar een arbeiderswijk sturen en een bruin kindje naar de eliteschool. Maar op die scholen ontstaan aparte groepen die weinig contact hebben met elkaar. Ik zie het bij mijn eigen zoon: er zijn de Turkse Gentse kindjes en er zijn de blanke Gentse kindjes. Je kan dan maatregelen nemen om je geweten te sussen, maar de facto werkt die sociale mix niet. En er is geen draagvlak bij de ouders'.
Elisabeth (Amsterdam)
op 09/03/2018 naar 19:09   

@Tt: alle popualiriteit is relatief. Als je het tekort op Hyperion en Amsterdams vergelijkt met de vijf categorale gymnasia is de verhouding als volgt:
- de vijf categorale gymnasia hebben in 2017 samen 56 plaatsen tekort (2016: 51) om alle kinderen die voor een categoraal gymnasium kiezen te plaatsen.
- Hyperion en Amsterdams hebben in 2017 samen maar liefst 223 plaatsen tekort (2016: 154) om alle kinderen die voor hen kiezen te plaatsen.
De tekorten op het Hyperion en het Amsterdams zijn dus veel groter en groeien veel sneller dan op de vijf categorale gymnasia. De 223 uitgelote kinderen voor Hyperion en Amsterdams schoven grotendeels door naar de vijf categorale gymnasia die door hen als reservescholen zijn opgegeven.
Tt (Diemen)
op 09/03/2018 naar 18:29   

Hoezo de immense populariteit van Hyperion en Amsterdams? Samen trekken ze nog immer maar een krappe 500 kinderen: ruim minder dan de vijf categoriale gymnasia. Het is niet dat ze zo populair zijn, het is gewoon dat er schaarste is.
<< vorige

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ... 51

volgende >>